LTS 2005 SAINS 018 SET 3 JPN PERAK

Nama : _____________________________________

Tarikh : ______________

SULIT 018 SAINS LTS 2005 Set 3 1 Jam 15 minit

018

JABATAN PELAJARAN PERAK

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
_____________________________________________

MODUL LEARNING TO SCORE UPSR 2005

SAINS
1 Jam 15 Minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian. Bahagian A dan Bahagian B. Bahagian A
1. Bahagian A mengandungi 30 soalan . 2. Jawab semua soalan dengan menghitamkan ruangan pada kertas jawapan. Bahagian B 1.Bahagian ini mengandungi lima soalan. Jawab semua soalan. 2. Jawapan hendaklah dituliskan dalam ruangan yang disediakan.

HALAMAN

2

LTS 2005 SAINS 018 SET 3 JPN PERAK

Bahagian A ( 30 markah ) Jawab semua soalan Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat jawapan , iaitu A , B , C dan D.Pilih jawapan yang betul.Kemudian, pada kertas jawapan kamu, hitamkan ruangan yang mempunyai huruf yang sama dengan pilihan jawpan yang telah kamu pilih itu. Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 45 minit.Sekiranya kamu tidak dapat menjawab sesuatu soalan, teruskan menjawab soalan berikutnya
1 Maklumat di bawah menunjukkan proses pembiakan haiwan P.

W X Y Z

-

Anak dijaga oleh ibu Telur dipanaskan di bawah perut ibu Ibu haiwan P bertelur Anak menjadi dewasa

Pilih urutan yang betul A B C D 2 W W Y Z     X Y X Y     Y X W X     Z Z Z W

“ Biji benih dari tumbuh-tumbuhan perlu disebarkan oleh agen penyebaran tumbuhan tertentu “ Penyebaran ini penting kerana………. A B C D persaingan antara tumbuhan pertumbuhan yang lebih baik menjaga kemandirian spesies memulihara tumbuhan tersebut

HALAMAN

3

LTS 2005 SAINS 018 SET 3 JPN PERAK

3

Haiwan ini mempunyai ciri-ciri berikut

Ia memakan haiwan lain Ia mempunyai gigi yang tajam Ia hidup di habitat berair Ia membiak dalam bilangan yang sedikit

Apakah haiwan tersebut? A B C D 4 Kuda laut Ikan pari Buaya Memerang

Gambar di bawah menunjukkan tiga jenis haiwan

Antara berikut haiwan yang manakah membiak cara yang sama seperti haiwanhaiwan di atas? A C

B

D

HALAMAN

4

LTS 2005 SAINS 018 SET 3 JPN PERAK

5

Rajah menunjukkan tiga ekor haiwan

P

Q

R

Kucing jantan

Anjing jantan

Kucing betina

Apakah yang akan berlaku apabila haiwan P,Q dan R ingin mencari pasangan? A B C D 6 Haiwan P akan gagal mendapatkan pasangannya Haiwan Q akan gagal mendapatkan pasangannya Haiwan P dan Q gagal mendapatkan pasangannya Haiwan R akan mendapat haiwan Q sebagai pasanganya

Antara berikut yang manakah bahan bukan magnet ? A B C D Paku Pemadam Pin baju Klip kertas

7

Saiz bayang –bayang suatu objek legap bergantung kepada I II III IV saiz objek bentuk objek kekuatan cahaya jarak objek daripada cahaya

Kombinasi pernyataan yang manakah betul A B C D I dan II II, III dan IV I, dan IV I, II, III dan IV

HALAMAN

5

LTS 2005 SAINS 018 SET 3 JPN PERAK

8

Apakah yang dimaksudkan dengan kelajuan ? A B C D Tempoh masa yang lama dalam satu jarak yang ditetapkan. Jarak yang dilalui dalam satu tempoh masa yang ditetapkan. Jarak yang jauh dalam tempoh masa yang singkat . Tempoh yang lama dalam jarak yang jauh.

9

Maklumat menunjukkan tentang daya Tindakan daya bertentangan Menghentikan objek bergerak Ia boleh menajamkan pisau Apakah yang dimaksudkan berdasarkan maklumat di atas A B C D Daya tolakan Daya geseran Daya tarikan Daya tolakan dan Daya tarikan

10

Gambar menunjukkan sejenis alat

Beberapa pernyataan berikut tentang alat ini adalah betul I II III IV Alat ini digunakan untuk menyukat masa Unit yang digunakan ialah saat Unit yang digunakan sentimeter Alat ini boleh juga digunakan menyukat jarak

Kombinasi pernyataan yang manakah betul A B C D I dan II sahaja II dan IV sahaja I , II dan IV sahaja I , III dan IV sahaja

HALAMAN

6

LTS 2005 SAINS 018 SET 3 JPN PERAK

11

Carta palang menunjukkan kelajuan kereta di sebuah tempat

Kelajuan( Km/J) )

60 50 40 30 20 10 0 X Y Z Jenis kereta

Pernyataan manakah yang betul berdasarkan carta palang itu. A B C D Kereta Y lebih laju daripada kereta X dan kereta Z. Kereta Z lebih laju daripada kereta X dan kereta Z Kereta X lebih laju daripada kereta Z tetapi kurang laju daripada kereta Y Kereta X kurang laju daripada kereta Y tetapi lebih laju daripada kereta Z

HALAMAN

7

LTS 2005 SAINS 018 SET 3 JPN PERAK

12

Rajah di bawah menunjukkan dua buah magnet.

S U

X

U

S

Y

Apakah akan berlaku apabila magnet Y didekatkan kepada magnet X yang digantungkan pada satu spring ? A B C D Spring akan memanjang Spring akan memendek Spring tidak berubah Spring akan terpesong

HALAMAN

8

LTS 2005 SAINS 018 SET 3 JPN PERAK

13

Rajah menunjukkan tiga objek dan litar ringkas.

Paku besi

Getah pemadam

Klip kertas

Sel kering

x
y

Mentol Mentol Manakah pemerhatian yang betul tentang nyalaan mentol apabila objek disambungkan kepada x dan y. A B C D 14 Paku Tidak menyala Menyala Menyala Tidak menyala Getah Pemadam Menyala Menyala Tidak menyala Tidak menyala Klip Kertas Tidak menyala Tidak menyala Menyala Tidak menyala

Sebuah mangkuk bertutup berisi air telah dijemur di bawah panas Matahari selama 1 jam. Isipadu air berkurangan dan di bahagian dalam penutupnya terdapat titis – titis air. Apakah proses yang telah berlaku. I II III IV Pencairan Penyejatan Kondensasi Peleburan

Kombinasi pernyataan yang manakah betul ? A B C D I dan II II dan III I, II dan IV I, II, III dan IV

HALAMAN

9

LTS 2005 SAINS 018 SET 3 JPN PERAK

15

Rajah menunjukkan dua jenis logam, logam Y lebih cepat mengembang dari logam X.

X Y
Apakah bentuk yang kelihatan selepas logam itu dipanaskan selama 15 minit.

A

B

C

D

16

Kepentingan memelihara dan memulihara hutan rimba kita adalah untuk I II III IV mengawal banjir menyejukkan suhu Bumi menyimpan khazanah ubat-ubatan manusia menentukan kemandirian spesies flora dan fauna

Kombinasi yang manakah menunjukkan kepentingan memelihara dan memulihara hutan rimba ? A B C D I, II dan III sahaja I, II dan IV sahaja II, III dan IV sahaja I, II, III dan IV
HALAMAN

10

LTS 2005 SAINS 018 SET 3 JPN PERAK

17

Gambar rajah di bawah menunjukkan gambar segulung tisu

Antara objek M , N , O dan P berikut yang manakah objek yang sama bahan buatannya ? M N

O

P

A B C D 18

M dan N sahaja. O dan P sahaja. M dan O sahaja. N dan P sahaja.

Maklumat di bawah menunjukkan proses mengitar semula kertas.

W X Y Z

-

Kertas dibiarkan kering Kertas direndam dalam air Kertas dikisar dengan pengisar makanan

Antara berikut yang manakah mewakili langkah X? A B C D Bahan peluntur dimasukkan Kertas dicarik dan dikoyakkan Kertas dilapik kain dan disterika Kertas ditapis menggunakan kasa dawai

HALAMAN

11

LTS 2005 SAINS 018 SET 3 JPN PERAK

19

Carta pai di bawah menunjukkan % bahan buangan yang dilakukan di sebuah taman perumahan.

Logam 10% Lain-lain 5% Plastik 15%

Kertas 70%

Apakah kesan ke atas alam semulajadi, sekiranya bahan buangan di atas tidak di kawal? I II III IV Pembakaran terbuka akan berlaku Tumbuhan akan semakin berkurangan. Habitat haiwan akan musnah Haiwan berpindah ke tempat lain.

Kombinasi pernyataan yang manakah betul A B C D 20 I dan II sahaja. II dan III sahaja. III dan IV sahaja. I , II , III dan IV.

Maklumat di bawah menunjukkan langkah-langkah yang terdapat dalam proses pengetinan P Q R S = = = = Tin dibersihkan Tin ditutup rapat Bahan makanan dipanaskan Makanan dimasukkan ke dalam tin

Antara berikut yang manakah menunjukkan kaedah pengetinan yang betul. A B C D S R P Q     R Q S P     Q P R R     P S Q S
HALAMAN

12

LTS 2005 SAINS 018 SET 3 JPN PERAK

21

Anda telah menuangkankan 50 ml air dalam bekas A ke dalam bekas B.

50 ml Bekas A Apakah kesimpulan anda dari aktiviti di atas? I. II. III. IV.

50 ml Bekas B

Air tidak boleh berubah bentuk Isipadu air boleh berubah Bentuk air berubah mengikut bekas Isipadu air tidak berubah walaupun bentuk bekas berubah

Kombinasi pernyataan yang manakah betul A B C D I dan II sahaja II dan III sahaja III dan IV sahaja I , II , III dan IV.

22

Maklumat di bawah menerangkan tentang keadaan di Bulan

Permukaan bulan mempunyai lebih banyak kawah berbanding bumi

Antara berikut, yang manakah sebab untuk menyokong pernyataan di atas? A B C D Tiada lapisan atmosfera di Bulan Saiz Bulan lebih kecil daripada Bumi Lebih banyak meteriod terdapat di angkasa Bulan. Daya tarikan graviti Bulan hanya 1/6 daya tarikan gravity Bumi.

HALAMAN

13

LTS 2005 SAINS 018 SET 3 JPN PERAK

23

Antara penyataan berikut, yang manakah benar tentang daya tarikan graviti Bumi? I II III IV Daya yang menarik semua objek di Bumi. Semua objek yang dilambung ke udara jatuh ke Bumi semula. Menarik air di lautan dan di udara ke Pusat Bumi. Menyebabkan manusia berdiri tegak di permukaan Bumi dan tidak terapung di udara.

Kombinasi pernyataan manakah yang betul ? A B C D I, II dan III sahaja I, III dan IV sahaja II, III dan IV sahaja I, II, III dan IV.

24

Maklumat di bawah menunjukkan susunan beberapa komponen

W X Y Z

– – – –

Planet Galaksi Sistem suria Alam Semesta

Susun komponen di atas mengikut saiz semakin besar A B C D Z, X, Y , W W, Y, X , Z X, W, Y , Z W, Y, Z, X

HALAMAN

14

LTS 2005 SAINS 018 SET 3 JPN PERAK

25

Gambar rajah X, Y dan Z menunjukkan beberapa corak buruj.

X

Z

Y

Apakah arah yang ditunjukkan oleh buruj X, Y dan Z ? X Selatan Selatan Utara Utara Y Utara Selatan Utara Selatan Z Utara Utara Selatan selatan

A B C D

HALAMAN

15

LTS 2005 SAINS 018 SET 3 JPN PERAK

26

Gambar di bawah menunjukkan seorang Ahli Astronomi sedang berfikir

Aku perlu alat yang mampu mengatasi had keupayaan penglihatanku. Ia amat perlu bagi membantu aku mengkaji planet…….

AHLI ASTRONOMI

Berdasarkan apa yang sedang difikirkan oleh ahli astronomi di atas, apakah alat yang kamu fikir dapat membantu beliau? A B C D periskop teleskop binokular kanta pembesar

27

Maklumat di bawah menunjukkan ciri-ciri sebuah bentuk asas

• • •

mempunyai empat permukaan yang berbentuk segi tiga mempunyai satu tapak yang berbentuk segi empat mempunyai satu puncak yang tajam

Bentuk asas yang dimaksudkan dalam maklumat petikan di atas ialah A B C D kon kubus silinder piramid

HALAMAN

16

LTS 2005 SAINS 018 SET 3 JPN PERAK

28

Gambar di bawah menunjukkan Si Kambing sedang duduk di kerusi A dan B

Kerusi A A Kerusi

Kerusi BB Kerusi

Setelah menduduki kedua-dua kerusi,Si Kambing mendapati bahawa kerusi A lebih stabil berbanding kerusi B. Antara berikut, manakah merupakan ciri yang sesuai bagi menjelaskan apa yang telah di kaji oleh Si kambing? I. II. III. IV. Tapak kerusi yang luas Bentuk kerusi yang leper Pusat graviti yang rendah Pusat graviti yang tinggi

Kombinasi ciri-ciri yang sesuai ialah A B C D I dan II sahaja I dan III sahaja II dan III sahaja I , II , III dan IV

HALAMAN

17

LTS 2005 SAINS 018 SET 3 JPN PERAK

29

Gambar rajah di bawah menunjukkan sejenis alat

beban

Alat di atas menjadi lebih mudah untuk mengangkat beban, sekiranya I II III IV takal itu dibesarkan gunakan tali yang lebih besar gunakan takal bergerak tambahkan lagi bilangan takal

Kombinasi pernyataan yang sesuai ialah A B C D I dan II sahaja II dan III sahaja III dan IV sahaja I , II , dan IV

HALAMAN

18

LTS 2005 SAINS 018 SET 3 JPN PERAK

30

Gambar di bawah menunjukkan sejenis alat

Antara alat-alat berikut, yang manakah apabila digunakan mempunyai prinsip yang sama dengan alat di atas ?

P

Q

R

S

A B C D

P P Q Q

dan dan dan , R

R Q S dan S

HALAMAN

19

LTS 2005 SAINS 018 SET 3 JPN PERAK

Bahagian B ( 20 markah ) Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 30 minit. Sekiranya kamu tidak dapat menjawab sesuatu soalan teruskan menjawab soalan berikutnya.

Tahun 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Arnab 2 3 5 9 3 5

1

Jadual di atas menunjukkan bilangan arnab peliharaan Auni di rumahnya dari tahun 1998 hingga 2003. (a) Apakah corak perubahan bilangan haiwan di atas? ____________________________________________________________ [ 1 markah ] (b) Apakah pemerhatian yang boleh dibuat tentang bilangan arnab pada tahun 1998? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ [ 1 markah ] (c) Nyatakan inferens berdasarkan pemerhatian di ( b ). ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ [ 1 markah]

HALAMAN

20

LTS 2005 SAINS 018 SET 3 JPN PERAK

Bilangan haiwan yang pupus dipengaruhi oleh pencemaran.

(d)

Tuliskan satu hipotesis yang boleh dibuat berdasarkan pernyataan di atas. ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ [ 1 markah ]

2

Rajah menunjukkan keputusan suatu penyiasatan.

Getah (8 cm)

Getah (12 cm)

Getah (5 cm)

Beban(100 g) Beban(100 g)

Beban(100 g) (a) Apakah tujuan penyiasatan itu? __________________________________________________________ [1 markah] Berdasarkan keputusan, nyatakan yang berikut: (i) Pemboleh ubah dimanipulasi ____________________________________________________

(b)

HALAMAN

21

LTS 2005 SAINS 018 SET 3 JPN PERAK

[ 1 markah] (ii) Pemboleh ubah bergerak balas ____________________________________________________ [1 markah] (c) Apakah hubungan antara kedua-dua pemboleh ubah yang kamu nyatakan di (b) __________________________________________________________ __________________________________________________________ [1 markah] 3 Dua utas dawai yang sama jenis dan saiz diletakkan seperti rajah di bawah. Hujung dawai tersebut digantung pemberat. Dawai tersebut dipetik dan nada bunyi yang terhasil dicatat di bawah. Radas M Radas N

200 gram Keputusan: Nada bunyi rendah (a)

pemberat

300 gram

Nada bunyi tinggi

Tuliskan inferens yang boleh dibuat untuk menerangkan perbezaan nada bunyi yang dihasilkan bagi radas M berbanding radas N ? __________________________________________________________ [1 markah ]

(b)

Tuliskan hipotesis berdasarkan inferens anda di jawapan (a). __________________________________________________________

HALAMAN

22

LTS 2005 SAINS 018 SET 3 JPN PERAK

(c)

__________________________________________________________ [1 markah ] Tuliskan pembolehubah yang perlu dimalarkan dalam penyiasatan di atas selain daripada saiz dawai. __________________________________________________________ [1 markah ]

(d)

Ramalkan apakah yang berlaku kepada nada bunyi yang terhasil pada radas N jika saiz dawai lebih besar digunakan dengan menggunakan pemberat yang sama. __________________________________________________________ [1 markah ]

4

Satu eksperimen telah di jalankan untuk mengkaji perkaitan antara bilangan sel kering dengan kecerahan mentol pada satu litar lengkap. Keputusan eksperimen di rekodkan dalam jadual di bawah. Sel kering

suis

mentol Bilangan sel kering 1 2 3 4 (a) Apakah tujuan eksperimen di atas ? __________________________________________________________ __________________________________________________________ [1 markah ] Nyalaan mentol Malap Terang Sangat terang Tidak menyala

HALAMAN

23

LTS 2005 SAINS 018 SET 3 JPN PERAK

(b)

Nyatakan dua pembolehubah yang perlu di ambil daripada eksperimen di atas . (i) Pembolehubah dimanipulasi ____________________________________________________ [ 1 markah ] Pembolehubah bergerakbalas ____________________________________________________ [ 1 markah ]

(ii)

(c)

Tuliskan satu hipotesis yang boleh dibuat berdasarkan eksperimen di atas ? __________________________________________________________ __________________________________________________________ [ 1 markah ]

(d)

Apakah kesimpulan yang boleh di buat berdasarkan eksperimen di atas? __________________________________________________________ __________________________________________________________ [ 1 markah ]

HALAMAN

24

LTS 2005 SAINS 018 SET 3 JPN PERAK

5

Graf menunjukkan jarak planet-planet dalam Sistem Suria daripada Matahari dan tempoh edaran planet-planet itu mengelilingi Matahari.

Jarak dari mataharii

1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Bumi Musytari Marikh Utarid

29.5 tahun

11.9 tahun 687 hari

365¼ hari

88 hari
Zuhal Planet

(a)

Tuliskan satu pemerhatian berdasarkan graf, __________________________________________________________ [ 1 markah ]

(b)

Nyatakan corak tempoh peredaran planet mengelilingi Matahari apabila jarak antara planet dengan Matahari semakin jauh. __________________________________________________________ [ 1 markah ]

Planet yang dekat dengan Matahari mempunyai saiz orbit yang kecil. Planet yang jauh daripada Matahari mempunyai saiz orbit yang besar

(c)

Berdasarkan pernyataan di atas, nyatakan hubungan antara saiz orbit dengan tempoh edaran bagi mengelilingi sesebuah planet. __________________________________________________________ __________________________________________________________ [ 1 markah ]

KERTAS SOALAN TAMAT

HALAMAN

25

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful