Relatia lui Leibniz

Fie ABC un triunghi si G- centrul sau de greutate.Sa se arate ca pentru oricare punct M din plan are loc egalitatea: MA2+MB2+MC2=3MG2+GA2+GB2+GC2 Demonstratie: Folosind relatia lui Chasles se obtin egalitatile vectoriale: MA=MG+GA, MB=MG+GB, MC=MG+GC. Din prima relatie se obtine : MA2=MG2+GA2+2MG×prMG(GA), (1) In mod analog, celelalte doua relatii conduc la egalitatile: MB2=MG2+ 2MG× prMG(GB) MC2=MG2+GC2+2MG×prMG(GC), (2). Prin adunarea celor 3 relatii se obtine ca: MA2+MB2+MC2=3MG+GA2+GB2+GC2+MG×prMG(GA+GB+GC). Dar GA+GB+GC=0 si rezulta relatia ceruta.
M A

E F

G B D C

AC=2Rsinb BC=2RsinA.R) cercul circumscris triunghiului ABC. Asadar. A M O B C A  Teorema 7 Raza r a cercului inscris intr-un triunghi este egala cu raportul dintre aria S a triunghiului si semiperimetrul acestuia: r=S/p. Demonstratie Fie I centrul cercului inscris in triunghiul ABC si D. Din aceste relatii rezulta ca 2R=a/sinA=b/sinB=c/sinC si teorema este demonstrata.Raza cercului circumscris si raza cercului inscris unui triunghi Fie C(O. raza R a cercului circumscris verifica egalitatea 2R=a/sinA=b/sinB=c/sinC. B pe acesta. B A O α  Teorema 6 In oricare triunghi ABC. Notam cu M simetricul lui A in raport cu O. Demonstratie Fie C(O.R) un cerc si punctele A. Din triunghiul dreptunghic ABM obtinem sin(AMB)=AB/AM si rezulta ca Ab=2Rsinα sau AB/sinα =2R.Conform proprietatii anterioare avem: AB=2RsinC.E. raportul dintre o coarda si sinusul unghiului inscris in cerc care subintinde aceasta coarda este constant si egal cu 2R.F F I E B D C .

Rezulta: S=ABIC+AAIB=1/2BC×ID+1/2AC×IE+1/2AB×IF= r(a+b+c)/2=p×r si astfel r=S/p. .Proiectiile acestuia pe laturile triunghiului.