You are on page 1of 24

LTS 2006 SET 1

JABATAN PELAJARAN PERAK

LEARNING TO SCORE SET 1


2006

SAINS
Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B.
2. Bahagian A ada 30 soalan. Jawab semua soalan.
3. Jawab dengan menghitamkan ruangan pada Kertas Jawapan Bahagian A.
4. Cara menjawab Bahagian A adalah seperti di bawah ini.

Contoh soalan:

Antara berikut yang manakah benda hidup?


A Kerusi
B Kereta
C Ayam
D Bola

Jawapan yang betul bagi contoh soalan ialah Ayam dan hurufnya ialah C. Lihat
contoh pada Kertas Jawapan Bahagian A yang diberi. Ruangan bagi huruf C
telah dihitamkan.

5. Bagi satu soalan hitamkan satu ruangan sahaja.


6. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat
hingga habis. Kemudian hitamkan jawapan yang baru.
7. Bahagian B ada 5 soalan. Jawab semua soalan.
8. Rajah yang mengiringi soalan dimaksudkan untuk memberi maklumat yang
berguna bagi menjawab soalan. Rajah tidak semestinya dilukis mengikut
skala, kecuali dinyatakan sebaliknya.
9. Jawab dengan menulis jawapan kamu dalam ruangan yang disediakan.

Kertas ini mengandungi 23 halaman bercetak di Bahagian A dan 7 halaman bercetak di


Bahagian B

@ 2006 Hak Cipta Sektor Pengurusan Akademik JPN Perak

018 1 SULIT
Bahagian A

( 30 markah )

Jawab semua soalan

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A , B , C dan D.Pilih jawapan
yang betul.Kemudian pada kertas jawapan kamu,hitamkan ruangan yang mempunyai
huruf yang sama dengan pilihan yang telah kamu pilih itu.

Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 45 minit..Sekiranya kamu tidak dapat
menjawab sesuatu soalan,teruskan menjawab soalan berikutnya.

1. Rajah menunjukkan pengelasan tumbuhan kepada dua kumpulan M dan N.

TUMBUHAN

M N

Pokok mangga Teratai

Pokok pisang Kiambang

Pokok getah Rumpair

Antara pasangan berikut, yang manakah boleh di kelaskan dalam kumpulan M


dan N?
M N

A Pokok durian Pokok kaktus


B Pokok keembung Pokok orkid
C Pokok betik Keladi bunting
D Rumput Pokok nanas
LTS 2006 SET 1

2. Gambar di bawah menunjukkan beberapa jenis haiwan .

M N

P
Apakah yang akan berlaku jika kesemua haiwan itu diletakkan dalam sebuah
sangkar?
I N diancam M
II M diancam N
III P diancam M
IV Semua haiwan tiada ancaman

A I dan II sahaja
B I dan III sahaja
C I, II dan III sahaja
D I, II, III dan IV

3. Gambar menunjukkan dua jenis hidupan

Antara berikut apakah persamaan kedua-dua jenis hidupan tersebut bagi


memastikan kemandirian spesisnya?
A Menjaga anaknya dari serangan musuh
B Melindungi telur di dalam mulut
C Bertelur di celah-celah batu
D Bertelur dengan banyak

( Lihat sebelah

018 2 SULIT
LTS 2006 SET 1

4. Gambar menunjukkan empat jenis biji benih P , Q , R dan S.

P Q R S

Antara pengelasan berikut, manakah betul berdasarkan cara


pencarannya?

Air Angin Mekanisma letupan

A P R, S Q

B R P,S Q

C S P,R Q
D Q R P, S

018 3 SULIT
LTS 2006 SET 1

5. Graf menunjukkan ukuran jarak biji benih yang dipencarkan dari


pokok induknya.

Jarak dari
pokok induk

R S T Jenis
pencaran

Pilih pasangan paling sesuai bagi jenis-jenis pencaran dan jarak biji benih
dari pokok induknya.

R S T

A Air Mekanisme letupan Angin

B Angin Air Mekanisme letupan

C Mekanisme letupan Angin Air


D Haiwan Mekanisme letupan Angin

( Lihat sebelah

018 4 SULIT
LTS 2006 SET 1

6. Rajah menunjukkan pengelasan tumbuhan

Haiwan

Hidup di air Hidup di darat

Mengalami Mudah Mengalami Mudah


kepupusan membiak kepupusan membiak

Penyu X Y Kucing

Haiwan yang manakah mewakili X dan Y?

X Y
A Sotong Lembu
B Ketam Monyet
C Udang Badak Sumbu
D Kerang Kucing

018 5 SULIT
LTS 2006 SET 1

7. Maklumat menunjukkan perbezaan saiz pokok selepas tiga minggu ditanam.

 Pokok tomato lebih tinggi daripada pokok sawi


 Pokok cili lebih tinggi daripada pokok tomato
 Pokok sawi lebih rendah daripada pokok cili

Antara berikut yang manakah mewakili maklumat di atas?

80
A C
ketinggian

60

ketinggian
80
40 60
40
20
20
0 0
sawi cili tomato sawi cili tomato
tumbuhan tumbuhan
B D
ketinggian

80
ketinggian
80
60 60
40 40
20 20
0 0
sawi cili tomato sawi cili tomato
tumbuhan tumbuhan
8. Antara berikut yang manakah mewakili ukuran yang paling pendek?

A Jengkal
B Depa
C Hasta
D Kaki

9. Gambar menunjukkan sebuah kubus. Isipadu rajah ialah 64 cm padu.

Cari luas satu permukaan dalam unit cm persegi.


A 4
B 16
C 24
D 36

( Lihat sebelah

018 6 SULIT
LTS 2006 SET 1

10. Gambar menunjukkan sejenis alat elektrik.

Semasa alat di atas berfungsi, apakah perubahan tenaga yang berlaku?

A Tenaga elektrik  Tenaga Haba + Tenaga bunyi


B Tenaga elektrik  Tenaga Cahaya + Tenaga Keupayaan
C Tenaga elektrik  Tenaga bunyi + Tenaga cahaya
D Tenaga elektrik  Tenaga kinetik + Tenaga bunyi

11 Objek P kelihatan jelas di dalam cermin.

P Cermin

Apakah faktor yang menghasilkan keadaan tersebut?

I Cahaya dibiaskan
II Cahaya dipantulkan
III Belakang cermin bersifat legap
IV Bahagian belakang cermin bersifat lut sinar

A I dan II sahaja.
B I dan III sahaja
C II dan III sahaja.
D III dan IV sahaja.

018 7 SULIT
LTS 2006 SET 1

12. Maklumat menunjukkan hubungan kelajuan 3 buah kereta yang bergerak dari
bandar A ke bandar B.

Kereta J lebih laju dari kereta K dan L


Kereta L lebih laju dari kereta K

Antara graf berikut yang manakah mewakili maklumat di atas?

A C

J K L J L K

B D

L K J J K L

( Lihat sebelah

018 8 SULIT
LTS 2006 SET 1

13. Rajah menunjukkan objek X dan Y yang ingin diuji sifatkeapungannya.

Air

Apakah objek X dan Y?

Objek X Objek Y
A Gabus Batu
B Batu Gabus
C Gabus Guli
D Guli Kayu

14. Sejenis bahan mempunyai ciri-ciri berikut:

Tidak mudah reput


Ringan dan mudah di bentuk
Menghasilkan gas beracun apabila dibakar
Boleh dikitar semula untuk menghapuskannya

Apakah bahan itu?


A Tumbuhan
B Batuan
C Haiwan
D Plastik

15. Antara berikut yang manakah benar mengenai proses penyejatan ?


I Hanya berlaku pada suhu
II Berlaku pada sebarang suhu bilik
III Melibatkan seluruh bahagian air
IV Berlaku lebih cepat di tempat berangin.

A I dan IV sahaja
B II dan IV sahaja
C I, II, dan III sahaja.
D I, II, III, dan IV.

018 9 SULIT
LTS 2006 SET 1

16.
L- Titisan Air
M- Hujan
N- Wap air
O- Awan

Maklumat di atas menunjukkan proses kejadian awan dan hujan. Urutan


yang betul ialah

A N , M , L , O.
B N , L , O , M.
C N , L , M , O.
D N , M , L , O.

17. Rajah menunjukkan 3 bekas yang sama jenis di isi dengan 500 ml air dan
dibiarkan terdedah di bawah cahaya matahari selama 5 jam.Selepas 5 jam
didapati isipadu air dalam bekas berkurangan.

M N O

Antara berikut yang manakah menunjukkan pernyataan yang betul?


A Bekas N paling kurang diikuti bekas M dan O.
B Bekas O paling kurang diikuti bekas M dan N.
C Bekas O paling kurang diikuti bekas N dan M.
D Bekas N paling kurang diikuti bekas O dan M.

18.
 Licin
 Pahit
 Kertas litmus merah bertukar biru.

Maklumat di atas menerangkan mengenai ciri-ciri sejenis bahan iaitu


A cuka
B syampu
C jus oren
D air garam

( Lihat sebelah

018 10 SULIT
LTS 2006 SET 1

19. Rajah menunjukkan sebuah bekas berisi air panas ditutup dengan piring
kaca berisi beberapa ketul ais.

X
Y
Z

Antara berikut yang manakah menunjukkan proses yang berlaku di X, Y


dan Z?

X Y Z
A Peleburan Kondensasi Penyejatan
B Pembekuan Penyejatan Kondensasi
C Pengewapan Penyejatan Peleburan
D Peleburan Kondensasi Pengewapan

20. Amirul terlewat ke sekolah tetapi dia perlu minum segelas milo panas yang
disediakan oleh ibunya sebelum ke sekolah. Apakah yang perlu dilakukan oleh
Amirul supaya air milonya cepat sejuk.

A Tunggu hingga sejuk.


B Hembus hingga sejuk
C Tuang ke dalam piring dan hembus
D Rendam gelas dalam besen berisi air sejuk.

21. Bahan X boleh diawet dengan menggunakan kaedah pengeringan


atau pengasinan. X ialah

A ikan
B telur
C daging
D sayur-sayuran

018 11 SULIT
LTS 2006 SET 1

22. Antara berikut yang manakah adalah cara-cara pengawetan makanan

I II

III IV

A I dan III sahaja


B I , II dan III sahaja
C I , II dan IV sahaja
D I, II, III dan IV sahaja

23. Antara berikut yang manakah terdapat di permukaan Bumi?


I Sfera
II Lautan
III Daratan
IV Atmosfera

A I dan II sahaja
B I , II dan IV sahaja
C II , III dan IV sahaja
D I , II , III dan IV

( Lihat sebelah

018 12 SULIT
LTS 2006 SET 1

24. Rajah di bawah menunjukkan sepotong kek lapis yang sungguh enak.

Lapisan berperisa pandan

Lapisan berperisa Vanilla

Lapisan berperisa Coklat

Sekiranya kek tersebut diandaikan sebagai lapisan Bumi, yang manakah


diantara berikut adalah benar ?

Lapisan Berperisa Lapisan Berperisa Lapisan Berperisa


pandan Vanilla Coklat
A Mantel Teras Kerak
B Kerak Mantel Teras
C Teras Kerak Mantel
D Kerak Teras Mantel

25. Berikut adalah sedutan kata bual diantara Faiz dan Bazli:

Faiz : Bazli, cuba kau lihat gugusan bintang di langit itu.


Cantikkan?

Bazli : Ya, cantik! Nampak seperti senduk yang penjual


cendul gunakan.

Faiz : Ya lah!

Berdasarkan kata bual di atas , apakah yang mereka lihat di langit?

A Buruj Pari
B Buruj Biduk
C Buruj Skorpio
D Buruj Belantik

018 13 SULIT
LTS 2006 SET 1

26. Rajah menunjukkan empat bentuk-bentuk binaan.

I II III IV

Jika anda seorang juru bina , bentuk-bentuk manakah yang sesuai


digunakan untuk membina bumbung binaan anda.

A I , II dan III sahaja.


B I , II dan IV sahaja.
C II , III dan IV sahaja.
D I , II , III dan IV.

27.

Rajah menunjukan alat yang boleh mengurangkan daya.Apakah mesin


ringkas yang terdapat pada alat ini.

A Takal
B Gear
C Baji
D Tuas

( Lihat sebelah

018 14 SULIT
LTS 2006 SET 1

28.
Alat dicipta pemudah cara
Jimatkan masa tak rugi tenaga
Gabungan berbagai aneka cara
Jadilah ia alatan sempurna

Pantun di atas menerangkan

A Mesin kompleks
B Mesin ringkas
C Penyapu
D Berus

29.

Pekerja A Pekerja B

Rajah menunjukkan pekerja A dan pekerja B sedang mengangkat kotak.


Selepas setengah jam di dapati

I Pekerja A dapat mengangkat lebih banyak kotak berbanding


pekerja B
II Pekerja B memerlukan daya yang rendah berbanding pekerja A
III Pekerja B memerlukan lebih banyak tenaga untuk mengangkat
kotak
IV Pekerja A dapat mengangkat kotak dengan tempoh masa yang
lebih singkat berbanding B

A I dan II sahaja
B I , III dan IV sahaja
C II ,III dan IV sahaja
D I , II , III dan IV.

018 15 SULIT
LTS 2006 SET 1

30.

Rajah menunjukkan sebuah kereta sedang mendaki bukit yang curam


dengan mudah. Antara berikut yang manakah pada pendapat anda dapat
membantu pendakian kereta itu dengan mudah ?

I Pusat graviti rendah


II Menggunakan tayar kenderaan yang baru
III Laluan bukit itu dibina berdasarkan prinsip satah condong

A I sahaja
B I dan II sahaja
C II dan III sahaja
D I, II dan III

018 16 SULIT
LTS 2006 SET 1

( Lihat sebelah
Bahagian B

( 20 markah )

Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 30 minit.Sekiranya kamu tidak dapat
menjawab sesuatu soalan,teruskan menjawab soalan berikutnya

Jawb semua soalan

Tuliskan jawapan kamu dalam ruang yang disediakan.

1. Satu penyiasatan telah dijalankan oleh seorang murid bagi menentukan hubungan di
antara biji benih yang sama jenis terhadap jarak pencarannya oleh angin.

Keputusan pemerhatian seperti jadual di bawah.

Biji benih Jarak biji benih dari pokok induk ( meter )


P 10
R 15

(a) Tuliskan dua inferens mengenai perbezaan jarak biji benih dari pokok
induknya.

I. …………………………………………………………………………
( 1 markah )

II. …………………………………………………………………………
( 1 markah )

(b) Berdasarkan inferens (a)I anda di atas,tuliskan satu tujuan penyiasatan.

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..
( 1 markah )

(c ) Tuliskan kesimpulan anda dari penyiasatan di atas.

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….
( 1 markah )

018 17 SULIT
LTS 2006 SET 1

2. Jadual menunjukkan keputusan satu penyiasatan yang telah dijalankan oleh


sekumpulan pelajar tentang pergerakan kereta mainan melalui empat
permukaan rata yang berlainan.

Jenis Permukaan Jarak yang dilalui ( cm )


Kertas Pasir 20
Kaca 40
Simen 30
Kayu 25

(a) Apakah corak perubahan jarak yang dilalui apabila permukaan semakin
kasar ?

…………………………………………………………………………………..
( 1 markah )

(b) Jika permukaan kertas pasir itu dicondongkan,ramalkan jarak yang dilalui.

………………………………………………………………………………….
( 1 markah)

Sekumpulan pelajar tersebut mendapati permukaan yang kasar


mempengaruhi jarak yang dilalui oleh kereta mainan

( c) Tuliskan satu hipotesis yang boleh dibuat berdasarkan pernyataan di


atas?

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….
(1 markah )

( Lihat sebelah

018 18 SULIT
LTS 2006 SET 1

3. Azid menjalankan satu penyiasatan untuk menguji sifat penembusan cahaya


ke atas tiga bekas yang berlainan sifat penembusan cahaya. Dia
memasukkan sebiji bola tenis ke dalam setiap bekas yang bertutup.

X Y Z

Selepas eksperimen dijalankan didapati bola tenis


o jelas kelihatan melalui bekas Y
o kurang jelas melalui bekas X
o tidak kelihatan melalui bekas Z.

(a) Berdasarkan eksperimen di atas nyatakan dua pembolehubah yang dikenal


pasti

1 …………………………………………………………………………
( 1 markah )
2 …………………………………………………………………………
(1 markah )

(b) Menggunakan keputusan Azid, apakah hubungan antara dua pemboleh ubah di
atas?

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
( 1 markah)
(c ) Tuliskan satu pembolehubah dimalarkan.

…………………………………………………………………………………….
( 1 markah )

Azid mendapati sukar melihat objek di dalam bekas yang di perbuat


daripada tanah liat

( d ) Menggunakan maklumat di atas, tulis satu hipotesis berdasar penyiasatan


di atas.
.................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………….
( 1 markah )

018 19 SULIT
LTS 2006 SET 1

4. Sebuah puisi:

Malam terang benderang


Bulan sedang mengambang
Pungguk menyanyi riang
Memuji bulan cantik rupawan

Malam terang benderang


Bulan sedang mengambang
Burung pungguk menanti tenang
Mangsa datang sebagai habuan

Berdasarkan puisi berunsur sains di atas, jawab soalan-soalan berikut:

(a) Apakah pemerhatian yang boleh dibuat berdasarkan isi-isi puisi di atas?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
(1 Markah)

( Lihat sebelah

018 20 SULIT
LTS 2006 SET 1

(b) Nyatakan satu inferens berdasarkan jawapan kamu di (a)?

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
(1 Markah)

(c) Ramalkan pemerhatian semasa bulan tidak mengambang?

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….
(1 Markah)

(d) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat dari puisi di atas?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
(1 markah)

018 21 SULIT
LTS 2006 SET 1

5 Aslah telah menggunakan dua keping kad yang sama saiz untuk membina model
jambatan X dan Y seperti di bawah.

Pemberat

Kepingan kad

Pemberat

Kepingan kad

Untuk menentukan kekukuhan model jambatan tersebut beliau


menggunakan pemberat yang diletakkan di atas model jambatan bagi
menguji kemampuan model jambatan menampung pemberat tersebut.Keputusan
ditunjuk dalam Jadual.

Bentuk model X Y
Pemberat yang ditampung
30 10
( gram )

( a) Tuliskan tujuan penyiasatan dijalankan?

.........................................................................................................................
( 1 markah)
( b ) Nyatakan inferens berdasarkan perbezaan berat pemberat yang mampu
ditampung oleh jambatan X berbanding dengan jambatan Y?

………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….
( 1 markah )

018 22 ( Lihat SULIT


sebelah
LTS 2006 SET 1

( c ) Tuliskan pembolehubah yang dimalarkan dalam penyiasatan di atas?

..............................................................................................................
( 1 markah )

( d ) Tuliskan kesimpulan anda berdasarkan penyiasatan di atas?

.............................................................................................................
( 1 markah )

KERTAS SOALAN TAMAT

018 23 SULIT