LTS 2006 SET 1

JABATAN PELAJARAN PERAK

LEARNING TO SCORE SET 1 2006 SAINS
Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B. Bahagian A ada 30 soalan. Jawab semua soalan. Jawab dengan menghitamkan ruangan pada Kertas Jawapan Bahagian A. Cara menjawab Bahagian A adalah seperti di bawah ini. Contoh soalan: Antara berikut yang manakah benda hidup? A Kerusi B Kereta C Ayam D Bola Jawapan yang betul bagi contoh soalan ialah Ayam dan hurufnya ialah C. Lihat contoh pada Kertas Jawapan Bahagian A yang diberi. Ruangan bagi huruf C telah dihitamkan. 5. 6. 7. 8. Bagi satu soalan hitamkan satu ruangan sahaja. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat hingga habis. Kemudian hitamkan jawapan yang baru. Bahagian B ada 5 soalan. Jawab semua soalan. Rajah yang mengiringi soalan dimaksudkan untuk memberi maklumat yang berguna bagi menjawab soalan. Rajah tidak semestinya dilukis mengikut skala, kecuali dinyatakan sebaliknya. Jawab dengan menulis jawapan kamu dalam ruangan yang disediakan.

1. 2. 3. 4.

9.

Kertas ini mengandungi 23 halaman bercetak di Bahagian A dan 7 halaman bercetak di Bahagian B @ 2006 Hak Cipta Sektor Pengurusan Akademik JPN Perak

018

1

SULIT

Bahagian A ( 30 markah ) Jawab semua soalan Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A , B , C dan D.Pilih jawapan yang betul.Kemudian pada kertas jawapan kamu,hitamkan ruangan yang mempunyai huruf yang sama dengan pilihan yang telah kamu pilih itu. Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 45 minit..Sekiranya kamu tidak dapat menjawab sesuatu soalan,teruskan menjawab soalan berikutnya.

1. Rajah menunjukkan pengelasan tumbuhan kepada dua kumpulan M dan N.

TUMBUHAN

M Pokok mangga Pokok pisang Pokok getah

N Teratai Kiambang Rumpair

Antara pasangan berikut, yang manakah boleh di kelaskan dalam kumpulan M dan N? M N A B C D Pokok durian Pokok keembung Pokok betik Rumput Pokok kaktus Pokok orkid Keladi bunting Pokok nanas

LTS 2006 SET 1

2. Gambar di bawah menunjukkan beberapa jenis haiwan .

M

N

P
Apakah yang akan berlaku jika kesemua haiwan itu diletakkan dalam sebuah sangkar? I N diancam M II M diancam N III P diancam M IV Semua haiwan tiada ancaman A B C D I dan II sahaja I dan III sahaja I, II dan III sahaja I, II, III dan IV

3. Gambar menunjukkan dua jenis hidupan

Antara berikut apakah persamaan kedua-dua jenis hidupan tersebut bagi memastikan kemandirian spesisnya? A Menjaga anaknya dari serangan musuh B Melindungi telur di dalam mulut C Bertelur di celah-celah batu D Bertelur dengan banyak

( Lihat sebelah

018

2

SULIT

LTS 2006 SET 1

4. Gambar menunjukkan empat jenis biji benih P , Q , R dan S.

P

Q

R

S

Antara pengelasan berikut, manakah betul berdasarkan cara pencarannya? Air A B C D Angin Mekanisma letupan

P R S Q

R, S P,S P,R R

Q Q Q P, S

018

3

SULIT

LTS 2006 SET 1

5.

Graf menunjukkan pokok induknya. Jarak dari pokok induk

ukuran

jarak

biji

benih

yang

dipencarkan

dari

R

S

T

Jenis pencaran

Pilih pasangan paling sesuai bagi jenis-jenis pencaran dan jarak biji benih dari pokok induknya.

R

S

T

A B C D

Air Angin Mekanisme letupan Haiwan

Mekanisme letupan Air Angin Mekanisme letupan

Angin Mekanisme letupan Air Angin

( Lihat sebelah

018

4

SULIT

LTS 2006 SET 1
6. Rajah menunjukkan pengelasan tumbuhan

Haiwan

Hidup di air

Hidup di darat

Mengalami kepupusan

Mudah membiak

Mengalami kepupusan

Mudah membiak

Penyu

X

Y

Kucing

Haiwan yang manakah mewakili X dan Y? X Sotong Ketam Udang Kerang Y Lembu Monyet Badak Sumbu Kucing

A B C D

018

5

SULIT

LTS 2006 SET 1

7. Maklumat menunjukkan perbezaan saiz pokok selepas tiga minggu ditanam.    Pokok tomato lebih tinggi daripada pokok sawi Pokok cili lebih tinggi daripada pokok tomato Pokok sawi lebih rendah daripada pokok cili

Antara berikut yang manakah mewakili maklumat di atas?
80 60 40 20 0 sawi cili tomato tumbuhan

ketinggian

A

C
ketinggian
80 60 40 20 0

sawi

cili

tomato

tumbuhan

B
ketinggian
80 60 40 20 0

D
ketinggian
sawi cili tomato
80 60 40 20 0

sawi

cili

tomato

tumbuhan

tumbuhan

8.

Antara berikut yang manakah mewakili ukuran yang paling pendek? A B C D Jengkal Depa Hasta Kaki

9.

Gambar menunjukkan sebuah kubus. Isipadu rajah ialah 64 cm padu.

Cari luas satu permukaan dalam unit cm persegi. A 4 B 16 C 24 D 36

( Lihat sebelah

018

6

SULIT

LTS 2006 SET 1

10.

Gambar menunjukkan sejenis alat elektrik.

Semasa alat di atas berfungsi, apakah perubahan tenaga yang berlaku? A B C D Tenaga elektrik Tenaga elektrik Tenaga elektrik Tenaga elektrik     Tenaga Haba Tenaga Cahaya Tenaga bunyi Tenaga kinetik + + + + Tenaga bunyi Tenaga Keupayaan Tenaga cahaya Tenaga bunyi

11

Objek P kelihatan jelas di dalam cermin.

P

Cermin

Apakah faktor yang menghasilkan keadaan tersebut? I II III IV A B C D Cahaya dibiaskan Cahaya dipantulkan Belakang cermin bersifat legap Bahagian belakang cermin bersifat lut sinar

I dan II sahaja. I dan III sahaja II dan III sahaja. III dan IV sahaja.

018

7

SULIT

LTS 2006 SET 1

12.

Maklumat menunjukkan hubungan kelajuan 3 buah kereta yang bergerak dari bandar A ke bandar B.

Kereta J lebih laju dari kereta K dan L Kereta L lebih laju dari kereta K Antara graf berikut yang manakah mewakili maklumat di atas?

A

C

J B

K

L D

J

L

K

L

K

J

J

K

L

( Lihat sebelah

018

8

SULIT

LTS 2006 SET 1
13. Rajah menunjukkan objek X dan Y yang ingin diuji sifatkeapungannya.

Y Air X Apakah objek X dan Y? Objek X Gabus Batu Gabus Guli Objek Y Batu Gabus Guli Kayu

A B C D

14. Sejenis bahan mempunyai ciri-ciri berikut:

Tidak mudah reput Ringan dan mudah di bentuk Menghasilkan gas beracun apabila dibakar Boleh dikitar semula untuk menghapuskannya

Apakah bahan itu? A Tumbuhan B Batuan C Haiwan D Plastik 15. Antara berikut yang manakah benar mengenai proses penyejatan ? I Hanya berlaku pada suhu II Berlaku pada sebarang suhu bilik III Melibatkan seluruh bahagian air IV Berlaku lebih cepat di tempat berangin. A B C D I dan IV sahaja II dan IV sahaja I, II, dan III sahaja. I, II, III, dan IV.

018

9

SULIT

LTS 2006 SET 1 16.
LMNOTitisan Air Hujan Wap air Awan

Maklumat di atas menunjukkan proses kejadian awan dan hujan. Urutan yang betul ialah A B C D 17. N , M , L , O. N , L , O , M. N , L , M , O. N , M , L , O.

Rajah menunjukkan 3 bekas yang sama jenis di isi dengan 500 ml air dan dibiarkan terdedah di bawah cahaya matahari selama 5 jam.Selepas 5 jam didapati isipadu air dalam bekas berkurangan.

M

N

O

Antara berikut yang manakah menunjukkan pernyataan yang betul? A Bekas N paling kurang diikuti bekas M dan O. B Bekas O paling kurang diikuti bekas M dan N. C Bekas O paling kurang diikuti bekas N dan M. D Bekas N paling kurang diikuti bekas O dan M. 18.    Licin Pahit Kertas litmus merah bertukar biru.

Maklumat di atas menerangkan mengenai ciri-ciri sejenis bahan iaitu A cuka B syampu C jus oren D air garam

( Lihat sebelah

018

10

SULIT

LTS 2006 SET 1 19. Rajah menunjukkan sebuah bekas berisi air panas ditutup dengan piring
kaca berisi beberapa ketul ais.

X Y Z

Antara berikut yang manakah menunjukkan proses yang berlaku di X, Y dan Z? X Peleburan Pembekuan Pengewapan Peleburan Y Kondensasi Penyejatan Penyejatan Kondensasi Z Penyejatan Kondensasi Peleburan Pengewapan

A B C D 20.

Amirul terlewat ke sekolah tetapi dia perlu minum segelas milo panas yang disediakan oleh ibunya sebelum ke sekolah. Apakah yang perlu dilakukan oleh Amirul supaya air milonya cepat sejuk. A B C D Tunggu hingga sejuk. Hembus hingga sejuk Tuang ke dalam piring dan hembus Rendam gelas dalam besen berisi air sejuk.

21. Bahan X boleh diawet dengan menggunakan kaedah pengeringan atau pengasinan. X ialah A B C D ikan telur daging sayur-sayuran

018

11

SULIT

LTS 2006 SET 1
22. Antara berikut yang manakah adalah cara-cara pengawetan makanan

I

II

III

IV

A B C D 23.

I dan III sahaja I , II dan III sahaja I , II dan IV sahaja I, II, III dan IV sahaja berikut yang manakah terdapat di permukaan Bumi? Sfera Lautan Daratan Atmosfera

Antara I II III IV A B C D

I dan II sahaja I , II dan IV sahaja II , III dan IV sahaja I , II , III dan IV

( Lihat sebelah

018

12

SULIT

LTS 2006 SET 1

24.

Rajah di bawah menunjukkan sepotong kek lapis yang sungguh enak. Lapisan berperisa pandan

Lapisan berperisa Vanilla Lapisan berperisa Coklat Sekiranya kek tersebut diandaikan sebagai lapisan Bumi, yang manakah diantara berikut adalah benar ? Lapisan Berperisa pandan Mantel Kerak Teras Kerak Lapisan Berperisa Vanilla Teras Mantel Kerak Teras Lapisan Berperisa Coklat Kerak Teras Mantel Mantel

A B C D

25.

Berikut adalah sedutan kata bual diantara Faiz dan Bazli:

Faiz

:

Bazli, cuba kau lihat gugusan bintang di langit itu. Cantikkan? Ya, cantik! Nampak seperti senduk yang penjual cendul gunakan. Ya lah!

Bazli

:

Faiz

:

Berdasarkan kata bual di atas , apakah yang mereka lihat di langit? A B C D Buruj Pari Buruj Biduk Buruj Skorpio Buruj Belantik

018

13

SULIT

LTS 2006 SET 1
26. Rajah menunjukkan empat bentuk-bentuk binaan.

I

II

III

IV

Jika anda seorang juru bina , bentuk-bentuk manakah yang sesuai digunakan untuk membina bumbung binaan anda. A B C D 27. I , II dan III sahaja. I , II dan IV sahaja. II , III dan IV sahaja. I , II , III dan IV.

Rajah menunjukan alat yang boleh mengurangkan daya.Apakah mesin ringkas yang terdapat pada alat ini. A Takal B Gear C Baji D Tuas

( Lihat sebelah

018

14

SULIT

LTS 2006 SET 1
28. Alat dicipta pemudah cara Jimatkan masa tak rugi tenaga Gabungan berbagai aneka cara Jadilah ia alatan sempurna

Pantun di atas menerangkan A B C D 29. Mesin kompleks Mesin ringkas Penyapu Berus

Pekerja A

Pekerja B

Rajah menunjukkan pekerja A dan pekerja B sedang mengangkat kotak. Selepas setengah jam di dapati I II III IV Pekerja A dapat mengangkat lebih banyak kotak berbanding pekerja B Pekerja B memerlukan daya yang rendah berbanding pekerja A Pekerja B memerlukan lebih banyak tenaga untuk mengangkat kotak Pekerja A dapat mengangkat kotak dengan tempoh masa yang lebih singkat berbanding B I dan II sahaja I , III dan IV sahaja II ,III dan IV sahaja I , II , III dan IV.

A B C D

018

15

SULIT

LTS 2006 SET 1

30.

Rajah menunjukkan sebuah kereta sedang mendaki bukit yang curam dengan mudah. Antara berikut yang manakah pada pendapat anda dapat membantu pendakian kereta itu dengan mudah ? I II III A B C D Pusat graviti rendah Menggunakan tayar kenderaan yang baru Laluan bukit itu dibina berdasarkan prinsip satah condong I sahaja I dan II sahaja II dan III sahaja I, II dan III

018

16

SULIT

LTS 2006 SET 1

( Lihat sebelah Bahagian B ( 20 markah ) Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 30 minit.Sekiranya kamu tidak dapat menjawab sesuatu soalan,teruskan menjawab soalan berikutnya Jawb semua soalan Tuliskan jawapan kamu dalam ruang yang disediakan. 1. Satu penyiasatan telah dijalankan oleh seorang murid bagi menentukan hubungan di antara biji benih yang sama jenis terhadap jarak pencarannya oleh angin. Keputusan pemerhatian seperti jadual di bawah. Biji benih P R Jarak biji benih dari pokok induk ( meter ) 10 15

(a) Tuliskan dua inferens mengenai perbezaan jarak biji benih dari pokok induknya. I. ………………………………………………………………………… ( 1 markah ) ………………………………………………………………………… ( 1 markah )

II.

(b) Berdasarkan inferens (a)I anda di atas,tuliskan satu tujuan penyiasatan. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ( 1 markah ) (c ) Tuliskan kesimpulan anda dari penyiasatan di atas. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. ( 1 markah )

018

17

SULIT

LTS 2006 SET 1 2. Jadual menunjukkan keputusan satu penyiasatan yang telah dijalankan oleh
sekumpulan pelajar tentang permukaan rata yang berlainan. pergerakan kereta mainan melalui empat

Jenis Permukaan Kertas Pasir Kaca Simen Kayu

Jarak yang dilalui ( cm ) 20 40 30 25

(a) Apakah corak perubahan jarak yang dilalui apabila permukaan semakin kasar ? ………………………………………………………………………………….. ( 1 markah ) (b) Jika permukaan kertas pasir itu dicondongkan,ramalkan jarak yang dilalui. …………………………………………………………………………………. ( 1 markah)

Sekumpulan pelajar tersebut mendapati permukaan yang kasar mempengaruhi jarak yang dilalui oleh kereta mainan

( c) Tuliskan satu hipotesis yang boleh dibuat berdasarkan pernyataan di atas? …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. (1 markah )

( Lihat sebelah

018

18

SULIT

LTS 2006 SET 1 3. Azid menjalankan satu penyiasatan untuk menguji sifat penembusan cahaya
ke atas tiga bekas yang berlainan sifat penembusan cahaya. Dia memasukkan sebiji bola tenis ke dalam setiap bekas yang bertutup.

X

Y

Z

Selepas eksperimen dijalankan didapati bola tenis o jelas kelihatan melalui bekas Y o kurang jelas melalui bekas X o tidak kelihatan melalui bekas Z. (a) Berdasarkan eksperimen di atas nyatakan dua pembolehubah yang dikenal pasti 1 2 ………………………………………………………………………… ( 1 markah ) ………………………………………………………………………… (1 markah )

(b)

Menggunakan keputusan Azid, apakah hubungan antara dua pemboleh ubah di atas? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ( 1 markah) Tuliskan satu pembolehubah dimalarkan. ……………………………………………………………………………………. ( 1 markah ) Azid mendapati sukar melihat objek di dalam bekas yang di perbuat daripada tanah liat

(c )

( d ) Menggunakan maklumat di atas, tulis satu hipotesis berdasar penyiasatan di atas. ................................................................................................................................. ……………………………………………………………………………………. ( 1 markah )

018

19

SULIT

LTS 2006 SET 1 4. Sebuah puisi:

Malam terang benderang Bulan sedang mengambang Pungguk menyanyi riang Memuji bulan cantik rupawan Malam terang benderang Bulan sedang mengambang Burung pungguk menanti tenang Mangsa datang sebagai habuan

Berdasarkan puisi berunsur sains di atas, jawab soalan-soalan berikut: (a) Apakah pemerhatian yang boleh dibuat berdasarkan isi-isi puisi di atas? ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… (1 Markah)

( Lihat sebelah

018

20

SULIT

LTS 2006 SET 1

(b) Nyatakan satu inferens berdasarkan jawapan kamu di (a)? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… (1 Markah) (c) Ramalkan pemerhatian semasa bulan tidak mengambang? ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. (1 Markah) (d) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat dari puisi di atas? ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… (1 markah)

018

21

SULIT

LTS 2006 SET 1

5

Aslah telah menggunakan dua keping kad yang sama saiz untuk membina model jambatan X dan Y seperti di bawah.

Pemberat

Kepingan kad

X

Pemberat

Kepingan kad

Y Untuk menentukan kekukuhan model jambatan tersebut beliau menggunakan pemberat yang diletakkan di atas model jambatan bagi menguji kemampuan model jambatan menampung pemberat tersebut.Keputusan ditunjuk dalam Jadual. Bentuk model Pemberat yang ditampung ( gram ) X 30 Y 10

( a) Tuliskan tujuan penyiasatan dijalankan? ......................................................................................................................... ( 1 markah) ( b ) Nyatakan inferens berdasarkan perbezaan berat pemberat yang mampu ditampung oleh jambatan X berbanding dengan jambatan Y? ……………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………. ( 1 markah )

018

22

( Lihat SULIT sebelah

LTS 2006 SET 1

( c ) Tuliskan pembolehubah yang dimalarkan dalam penyiasatan di atas? .............................................................................................................. ( 1 markah ) ( d ) Tuliskan kesimpulan anda berdasarkan penyiasatan di atas? ............................................................................................................. ( 1 markah )

KERTAS SOALAN TAMAT

018

23

SULIT

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.