Konsep Inklusif Pendidikan Bagi Pelajar Berkeperluan Khas

Konsep Inklusif Pendidikan Bagi Pelajar Berkeperluan Khas

Teori pemikiran sejagat menunjukkan bahawa trend pada 10 tahun dahulu golongan yang menghadapi pelbagai kategori ketidakupayaan telah menginstitusikan mereka dalam pendidikan. Maka apa yang dapat dilihat adalah terdapatnya jurang lebih besar diinstitusi pendidikan.jika dbandingkan dengan aliran golongan pelajar di aliran perdana. Walau bagaimanapun perlu diingat bahawa golongan istimewa tersebut adalah insan yang mempunyai hak yang sama seperti orang lain dalam memperolehi pendidikan. Pengintegrasian dalan sekolah dan proses inklusif berlaku secara langsung di mana sistem pendidikan inklusif memastikan semua kanak-kanak mempunyai hak yang sama rata untuk pendidikan berkualiti dalam masyarakat sekolah mereka tanpa mengira faktor jantina, ketidakupayaan, latar belakang, keadaan kesihatan dan lain-lain keadaan (Glossary on Terminologies,2009)Watterdal/Skjorten/Sletmo/Hauschiki/Tahir. UNESCO telah menyatakan bahawa sekolah adalah institusi yang memberikan pendidikan kepada setiap insan. Semua pelajar yang tercicir daripada arus perdana juga perlu memperolehi hak berpendidikan. Ianya meliputi golongan asli dan juga pendatang. Pendidikan khas adalah ruang yang disedikan oleh pihak kerajaan untuk menempatkan golongan yang berkeperluan khas dan kepelbagaian keupayaan. Dalam merealisasikan kenyataan tersebut sokongan moral sangat perlu terutama daripada kalangan guru yang berfungsi secara langsung dengan sistem pendidikan di institusi pendidikan khasnya di negara ini. Konsep pendidikan untuk semua telah bermula secara tidak formal, kemudian wujudnya konsep sekolah dan diikuti dengan memformalisasikan pendidikan secara rasmi di institusi pendidikan di negara ini. Ianya terbahagi kepada beberapa fasa. Pada fasa pertama pendidikan ini diberikan kepada sesiapa sahaja yang berminat namun ianya tidaklah menjadi suatu yang wajib. Pada fasa kedua pula konsep pendidikan ini mula berkembang di mana semua kanak-kanak dalam keperluan khas diberikan peluang dan ruang untuk belajar dengan mengikuti model yang terancang. Apabila akta pendidikan diwartakan pada tahun 2003 fasa ketiga mula memainkan peranan dan menjadi undang-undang dalam pendidikan di mana telah mula menjadi wajib bagi semua kanak-kanak tidak mengira bagaimana keupayaan mereka. Ianya terus menjadi agenda negara di mana pada fasa keempat pula semua kanakkanak wajib bersekolah di sekolah rendah dan menengah termasuklah kepada golongan berkeperluan khas yang dahulunya peluang untuk mereka terhad. Namun sejauh mana ianya dilaksanakan adalah menjadi tanggungjawap warga yang telibat secara langsung dalam institusi pendidikan. Namun pada masa kini juga terdapat institusi institusi lain yang menawarkan pembelajaran bagi golongan berkeperluan khas seperti Pusat Pemulihan Dalam Komuniti (PDK) yang dikendalikan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM). Institusi tersebut banyak dibuka di setiap daerah setiap negeri bagi memudahkan peranan perkhidmatannya disebarkan dan dimanfaatkan oleh golongan berkeperluan khas. Sebagai masyarakat yang prihatin terhadap pendidikan khasnya kepada golongan berkeperluan khas ini perlunya kita membentuk satu sistem sokongan yang lebih luas untuk golongan tersebut. Inya akan membantu membina kehidupan yang lebih ideal dan realistik di luar pagar institusi pendidikan bersama masyarakat yang juga mempunyai pelbagai ragam. Gabungan dua dunia realistik akan dirasai secara langsung oleh golongan berkeperluan khas. Konsep pendidikan untuk semua telah dilaksanakan mengikut akta 1996 dan menjadi undang-undang di mana semua kanak-kanak boleh didik. Ini tidak mustahil ada kemungkinan semua kanak-kanak yang berkeperluan khas akan ada tempat di semua sekolah rendah dan sekolah menengah dengan satu tujuan iaitu memperloehi pendidikan secara formal. Tidak dinafikan setiap sekolah akan mengadakan peperiksaan yang bertujuan untuk menilai potensi akademik kepada palajar-pelajarnya. Inilah sistem di negara ini yang melihat keupayaan akademik bersaluran peperiksaan menjadi agenda utama dalam sistem pendidikan aliran perdana.

Ini bermakna kanak-kanak sentiasa dalam pengawasan ibu bapa. penjanaan adalah di dalam sekolah. Secara amnya dapat dijelaskan bahawa bentuk pembelajarannya adalah menjurus bagaimana golongan ini mampu hidup berdikari tanpa meminta belas ikhsan dengan tiket kad OKU daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM). Bagaimana membina persepsi adalah berpaksikan pengetahuan yang mendalam dalam diri individu terhadap pendidikan khas. Sebab utama penyingkiran adalah tidak faham atau tidak tahu atau tidak pernah tahu keadaan sebenar individu berkeperluan khas yang wujud di dalam masyarakat. Ianya adalah lebih telus dan realiti serta adil untuk setiap individu yang ada di institusinya. Kanak-kanak dilatih dan diasuh untuk menghadapi hidup sebenar dil luar lingkungan sekolah. Faktor sokongan inilah yang akan memberikan keyakinan kemahiran sosialdan kemahiran berbahasa dengan rakan-rakan tipikal. Ini adalah bertujuan supaya pelajar berkeperluan khas yang terlibat boleh mengikuti kurikulum dan mampu berinteraksi secara langsung tanpa ada syarat.Bagaimana pula bentuk sistem pendidikan dan penilaian yang dilakukan terhadap golongan berkeperluan khas yang belajar bersama di institusi yang sama? Persoalan ini ada jawapan dan penyelesaiannya. Berbanding asas integrasi adalah pendidikan khas di institusi yang sama dan mengalami proses pembelajaran yang berbeza. pentadbir dan masyarakat. Maka hala tuju sebenar untuk golongan berkeperluan khas ini adalah untuk menyediakan diri menyambung hidup di . amalannya adalah perlu diutamakan. Ianya juga bersifat berterusan dan spesifik meliputi bidang sosial. Ianya melibatkan kurikulum dan penilaian yang pelbagai bentuk mengikut keupayaan setiap pelajar. 2006). Asas kepada sistem sokongan aadalah sekolah dan komuniti. Ianya adalah bertanggung jawab dalam memikir dan mencari atau mencipta alternatif yang bersesuaian dengan golongan berkeperluan khas di situasi persekitaran mereka."Inclusive education is a consept that allow students with special needs to be placed and received instruction in the mainstream classes and being taught by mainstream teachers" (Manisah. Dalam membina sokongan kepada pelajar berkeperluan khas yang mengikuti program inklusif. Impak kepada ketidaksediaan atau ketidakfahaman akan wujud ketidaksuaian. Bentuk penilaian juga adalah berbeza dimana ianya lebih bersifat alternatif berdasarkan kepada konsep dan falsafah pendidikan khas. Asas kepada inklusif adalah kanak-kanak dalam kelas yang sama di institusi yang sama dan mengalami proses pembelajaran yang sama. Pengubahsuaian ini perlu berlaku selaras dengan keperluan pelajar tersebut. pusat sumber serta Persatuan Ibubapa dan Guru (PIBG). Kesimpulannya dapat dinyatakan bahawa pelaksanaan adalah satu proses. Persediaan guru kelas dan guru mata pelajaran yang akan menerima pelajar tersebut juga perlu diambil kira. Ianya akan mengurangkan rendah diri golongan berkeperluan khas dan beransur-ansur meningkatkan keyakinan diri. kesan ketidakupayaan akan dapat dilunturkan dengan sokongan jitu daripada semua yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan program dalam institusi sekolah. Sokongan barasaskan sekolah juga melibatkan guru sumber. Maka apa yang akan berlaku adalah bermulanya penyingkiran pelajar berkeperluan khas apabila mereka keluar sekolah. alat bantuan fizikal. Dalam melihat sekolah adalah satu institusi pendidikan formal. ukuran pendidikan bagi golongan berkeperluan khas adalah di luar sekolah. Dalam proses inklusif ini persekitaran sekolah perlu diubahsuai untuk pelajar berkeperluan khas dan bukan pelajar diubahsuai untuk menghadapi situasi persekitaran sekolah tersebut. Ianya juga adalah satu proses yang bermula daripada kita sendiri berdasarkan persepsi kita sendiri. psikomotor serta kemahiran hidup. Pengesanan ketidakupayaan perlu dilakukan dan didiagnosis seawal 4 tahun dan diinstitusikan di sekolah. guru. guru bimbingan kaunseling. Faktor yang perlu diambil berat dalam menginklusifkan pelajar berkeperluan khas di dalam kelas aliran perdana adalah perlunya persediaan yang sepenuhnya dari segi mental pelajar tersebut. Ramlee & Zalizan.Unit Pendidikan Khas di institusi pendidikan telah diberi amanah untuk merealisasikan konsep tersebut. Kurikulum yang disediakan adalah lebih kepada persediaan untuk golongan berkeperluan khas ini hidup dalam masyarakat umum. UNESCO telah menyatakan bahawa kanak-kanak mampunyai hak sama rata sama ada ianya upaya atau tidak upaya. Maka masyarakat diubahsuai supaya golongan berkeperluan khas ini mampu menyesuaikan diri. bagai program inklusif yang berlaku di institusi tersebut bolahlah dinyatakan bahawa sekolah mesra kanak-kanak dan bercirikan kepada keperihatinan kepada kanak-kanak. Dalam proses inklusif yang dilaksanakan sekolah diubahsuai dengan keperluan pelajar berkeperluan khas dengan menggunakan model sosial.

Posted by Aziz Poniran at 3:08 AM Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook Share to Google Buzz Pelaksanaan Program Inklusif Bagi Pelajar Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran Yang Akan Menduduki Peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) dan Pengenalan Dalam memenuhi keperluan semasa masa kini ramai ibu bapa akan berlumba-lumba untuk mengejar impian masing-masing dalam hidup. Objektif Pelajar dapat belajar dan menyiapkan kerja kursus di dalam kelas aliran perdana mengikut keperluan mata pelajaran yang dikhususkan. Muar. menyemai nilai-nilai murni sebagai warga yang bertanggungjawab dan perkongsian dengan pelbagai pihak untuk menjadikan mereka insan yang berdikari. relevan dan holistik. Ianya adalah seumpama lesen untuk memperolehi sesuatu kerja. perkembangan potensi diri ke tahap optimum. Matlamat Pelajar dapat menduduki peperiksaan awam dengan selesa dan memperoleh keputusan lulus dalam mata pelajaran yang diambil. Memenuhi kehendak dan keperluan ibu bapa dan pelajar Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran yang ingin melihat anak-anak mereka berjaya dalam peperiksaan awam telah menjadi satu agenda baru di SMK Jalan Junid. Misi PIPKSMKJJ Membangunkan modal insan. Begitu jugalah dengan inspirasi ibu bapa bagi pelajar pendidikan khas bermasalah pembelajaran di SMK Jalan Junid. Langkah pertama untuk tujun tersebut adalah pendidikan dan peperiksaan. berjaya dalam hidup dan mencurah bakti kepada masyarakat dan negara. berkeperluan khas yang cemerlang dengan menyediakan pendidikan yang berkualiti. Visi PIPKSMKJJ Pendidikan Berkualiti Menjana Potensi Pelajar Berkeperluan Khas .dunia luar sekolah yang memperlihatkan kecacabarbaan masyarakat atau komuniti. Muar yang inginkan anak-anak berkeperluan mereka memenuhi hasrat mereka. Mahu tidak mahu perjalanan hidup sentiasa memerlukan persediaan yang cukup untuk mengharunginya. Dalam bidang pendidikan sudah pastinya impian mengejar kerjaya akan menjadi agenda penting dalam hidup. keupayaan berdaya saing dan kebolehupayaan.

Mewujudkan program pembelajaran yang menggalakkan perkembangan jasmani. Menyediakan aktiviti untuk pelajar dan keluarga PKBP bagi mengeratkan hubungan antara ibu bapa dengan guru-guru. emosi. Sentiasa mengkaji dan menilai tahap keupayaan anak-anak istimewa berdasarkan program yang dirancang. Berakhlak Mulia. Emosi Dan Jasmani Berdasarkan Kepercayaan Dan Kepatuhan Kepada Tuhan. berdikari. mengurus kehidupan sendiri. Menyediakan peluang dan kemudahan pendidikan khas untuk murid-murid dengan keperluan khas Menyediakan pendidikan yang sesuai dan relevan kepada setiap murid dengan keperluan khas Menyediakan peluang untuk mengembangkan bakat dan potensi murid dengan keperluan khas Menyediakan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran yang mencukupi dan terkini Memastikan tenaga pengajar yang mencukupi dan terlatih dalam bidang pendidikan khas Piagam " Memperkembang potensi pelajar berkeperluan khas ke tahap yang optima selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara (FPN). berupaya. dan mengurus kehidupan. 2. Rohani. 5. 2. intelek dan sosial (JERIS) Sentiasa peka terhadap kebajikan anak-anak istimewa. Bertanggungjawab Dan Berkeupayaan Mencapai Kesejahteraan Diri Serta Memberi Sumbangan Terhadap Keharmonian Dan Kemakmuran Masyarakat Dan Negara Falsafah Pendidikan Khas "Falsafah Pendidikan Khas mempunyai matlamat yang sama dengan falsafah pendidikan biasa yang meliputi semua aspek pendidikan. boleh merancang. ." Ianya satu usaha berterusan lahirkan insan berkemahiran. 4. 4.Objektif 1. berdikari. berhaluan. Ia menyediakan perkembangan optima kanak-kanak dengan keperluan-keperluan khas agar dapat berfungsi sebagai individu yang berkemahiran. boleh menyedari potensi sendiri dan boleh menyesuaikan diri dalam masyarakat. Berketerampilan. 3. Mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi menggalakkan proses pembelajaran yang lebih berkesan. 3. 5. rohani. mampu merancang." 1. berhaluan. Usaha Ini Adalah Bagi Melahirkan Rakyat Malaysia Yang Berilmu Pengetahuan. Falsafah Pendidikan Negara Pendidikan Di Malaysia Adalah Satu Usaha Berterusan Ke Arah Memperkembangkan Lagi Potensi Individu Secara Menyeluruh Dan Bersepadu Untuk Mewujudkan Insan Yang Seimbang Dan Harmonis Dari Segi Intelek. serta menyedari potensi diri sebagai individu dan ahli masyarakat yang seimbang dan produktif.

Menghasilkan sumber tenaga manusia untuk pembangunan ekonomi negara. Hospital Dan Institusi. Kurikulum Bagi Pendidikan Khas Juga Adalah Sebahagian Daripada Kurikulum Biasa Yang Diubahsuai Bagi Memenuhi Keperluan-Keperluan Khas Bagi Murid-Murid Yang Mengalami Pelbagai Kecacatan / Kurang Upaya. Pendidikan Khas Bermaksud Kaedah-Kaedah Yang Dibentuk Khusus Untuk Memenuhi Keperluan Kanak-Kanak Yang Mengalami Pelbagai Kecacatan / Kurang Upaya. Memperkukuhkan keadaaan bahawa kanak-kanak dengan keperluan-keperluan khas pada asasnya adalah kanakkanak dan pergaulan berterusan dengan kanak-kanak biasa adalah berfaedah. pembangunan dan lain-lain. integrasi setempat dan pengsealiran (mainstreaming). Menekankan pendekatan pendidikan dan pemulihan yang terdiri daripada pasukan multi disciplinary. berdisiplin dan progresif agar dapat memberi sumbangan dalam pembangunan bangsa dan negara. Menekankan Pendidikan Bagi Semua (Education for all). Menyediakan individu yang mempunyai nilai moral yang tinggi. Menghasilkan individu yang mempunyai kesedaran. bertanggungjawab. persekitaran yang tidak terhad. Huraian Falsafah Pendidikan Khas y Melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Khas Memperseimbangkan peluangpeluang pendidikan dalam aspek peruntukan kewangan. Latihan Jasmani Dan Juga Pendidikan Yang Berteraskan. Kaedah-Kaedah Tersebut Meliputi Juga Aspek-Aspek Pengajaran Dan Pembelajaran. kesetiaan. Melaksanakan Rancangan Pendidikan Individu (IEP). Menghasilkan program-program yang berteraskan pra-vokasional dan vokasional supaya murid-murid dan pelajar-pelajar dengan keperluan-keperluan pendidikan khas mempunyai kemahiran-kemahiran bekerja sendiri. Menghasilkan perkhidmatan-perkhidmatan program yang menekankan kepada pelbagai model perkhidmatan. Mewujudkan program transisi bagi murid-murid dan pelajar-pelajar dengan keperluan-keperluan pendidikan khas untuk mendapatkan penyesuaian dalam budaya kerja. kelas khas rancangan percantuman. Mewujudkan norma-norma yang berteraskan keperluan-keperluan khas dari aspek tenaga pendidikan khas dan tenaga khidmat sokongan khas seperti jurupulih pertuturan/bahasa. semangat. Menekankan pembekalan perkhidmatan-perkhidmatan yang bersifat pencegahan awal daripada yang bersifat pemulihan. Menyediakan perkembangan kemahiran intelek dan psikomotor secara menyeluruh dan bersepadu untuk menghasilkan individu yang terpelajar dan seimbang dalam masyarakat. y y y y y y y y y y y y y y y y y y . integrasi berfungsi. sahsiah yang baik. Menyediakan kanak-kanak dengan keperluan-keperluan pendidikan khas dengan program seperti yang diberi kepada kanak-kanak biasa dan belajar bersama-sama mereka. aspirasi dan nilai yang tinggi agar dapat bersatu dan membentuk perpaduan di kalangan masyarakat majmuk. guru khas audiologi/guru khas pakar perunding. pakar khidmat sokongan Khas peruntukan fizikal. normalisasi.Falsafah pendidikan bagi kanak-kanak khas juga menyediakan peluang-peluang yang sama kepada kanak-kanak ini seperti yang diberi kepada kanak-kanak biasa untuk perkembangan psikologi dan sosial yang seimbang. intergrasi sosial. Segala program yang dirancang dan dibentuk hendaklah berlandaskan kebolehan kefungsian. Menentukan supaya pelajar-pelajar dengan keperluan-keperluan khas rancangan percantuman sekolah biasa terlibat dalam cadangan kombinasi mata pelajaran efektif di tingkatan IV untuk persediaan peperiksaan SPM. bukan kepada kategori / labeling. Pendidikan khas adalah sebahagian dari pendidikan biasa dengan pengubahsuaian dimana perlu. Menentukan perlaksanaan kombinasi mata pelajaran efektif di tingkatan IV di sekolah menengah khas untuk persediaan SPM. guru khas beredar (interact teacher) dan lain-lain.

Menentukan pelajar-pelajar dengan keperluan-keperluan pendidikan khas cacat pendengaran di kelas-kelas khas rancangan percantuman mengambil peperiksaan Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan Kementerian Sumber Manusia di bawah sayap Vokasional. Mengikut Phillippa Russel. Program Transisi Sekolah Ke Kerjaya Program transisi sekolah ke kerjaya adalah merujuk kepada program yang membimbing pelajar bermasalah pembelajaran ke arah mendapatkan pekerjaan dan hidup berdikari dengan kemahiran-kemahiran vokasional. kemahiran sosial dan kemahiran hidup seharian.¶ suatu fasa atau perubahan masa antara masa remaja dan masa dewasa di mana berlaku pemisahan pendidikan dan pengurusan. Menentukan pelajar-pelajar dengan keperluan pendidikan khas cacat pendengaran di sekolah menengah pendidikan khas mengambil peperiksaan Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan Kementerian Sumber Manusia.y y y y Menentukan supaya sebilangan pelajar-pelajar dengan keperluan-keperluan pendidikan khas cacat penglihatan dan rabun dapat mengambil peperiksaan SPM(Vokasional). Latihan Jasmani Dan Juga Pendidikan Yang Berteraskan. Pelajar Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran Pendidikan Khas Bermaksud Kaedah-Kaedah Yang Dibentuk Khusus Untuk Memenuhi Keperluan Kanak-Kanak Yang Mengalami Pelbagai Kecacatan / Kurang Upaya. pelajaran kemahiran hidup haruslah diajar kepada pelajar bermasalah pembelajaran bersama-sama dengan pelajaran latihan vokasional yang melibatkan latihan sambil bekerja bagi melengkapkan pelajar-pelajar dengan kemahiran sebagai orang dewasa dan tanggungjawab (Cronin & Patton. Semasa fasa transisi terdapat perubahan tanggungjawab daripada zaman kanak-kanak kepada alam dewasa. dan daripada kongkongan zaman kanak-kanak kepada orang dewasa yang bertanggungjawab¶. Kaedah-Kaedah Tersebut Meliputi Juga Aspek-Aspek Pengajaran Dan Pembelajaran. Kategori dan Ciri-ciri Kanak-kanak Khas Bermasalah Pembelajaran Autisme y Perlakuan yang bongkak . daripada sekolah ke pendidikan lebih tinggi. Rasional Program Menyediakan kemahiran dalam diri pelajar-pelajar khas secara langsung dalam bidang tertentu mengikut kesesuaian dan tahap keupayaan mereka. Kurikulum Bagi Pendidikan Khas Juga Adalah Sebahagian Daripada Kurikulum Biasa Yang Diubahsuai Bagi Memenuhi Keperluan-Keperluan Khas Bagi Murid-Murid Yang Mengalami Pelbagai Kecacatan / Kurang Upaya. Menentukan sebilangan pelajar-pelajar dengan keperluan-keperluan pendidikan khas cacat pendengaran di SMP Khas Vokasional mengambil peperiksaan SPMV dan MLVK. Di peringkat sekolah menengah. 1993). Pengarah Majlis Kanak-kanak Kurang Upaya memetik John Fish dan Jean McGinty (1992) sebagai berkata. Hospital Dan Institusi.

Mata sentiasa berair dan merah. Berbadan gempal dan rendah. Takut dan cemburu berlebihan. Tidak mahu terima pelajaran biasa. Adiot Tidak dapat melindungi diri daripada bahaya fizikal dan mungkin mencederakan diri sendiri. Mengigit kuku. Tidak dapat menyesuaikan diri dengan kanak-kanak lain. Sindrom Down y y y y y y y y y y y y y y y ulut yang sentiasa terbuka dan tidak tertutup rapat. Badan yang agak bongkok. Imbersil Tidak boleh mengurus diri tetapi masih boleh dilatih. hisap jari dan mencederakan diri. Tidak mengenali bahaya. Dapat bergaul dengan baik. Tidak merasai kesakitan. kasar dan pendek. Suka bermanja. Lidah yang tebal. Bentuk muka yang kecil. Tidak dapat mengawal keseimbangan fizikal. Memutar barang. Tiada perhubungan mata bila bercakap. Jari dan tangan lebar yang pendek dan berbonggol. Tidak mahu didakap. Menangis dan marah tanpa sebab. IQ di antara 30 hingga 80. 3. Bahagian kepala leper. Berkelakuan seperti orang pekak. Tingkah laku aktif keterlaluan. bermain dan gembira. . Majoriti berambut lurus dan lembut. Cacat Akal Ringan 1. Kecacatan dapat dikesan sebaik selepas lahir. kawalan dan tunjuk ajar khas. Permainan yang luar biasa.y y y y y y y y y y y y y y y y Ketawa dengan tiba-tiba Perkataan yang diulang berkali-kali dan gagap. serta cenderung terjelir. Mata sepet iaitu bahagian luarnya naik ke atas dan terdapat lipatan pada kedua-dua sisi hidung yang menutupi bahagian dalam mata. Moron y Perlukan jagaan. 2. Tangan yang lebar dan pendek serta garisan tapak tangan satu melintang.

Cacat Akal Berat y y y y y y y y y y y y Kesukaran ketika makan dan selalu muntah. Tidak berupaya mengangkut badan. Suka berkhayal. bunyian dan sentuhan. Tindakan yang berlebihan terhadap rangsangan cahaya. Suka bermain sendirian. y Lambat berjalan dan lambat bercakap. Tiada respond pada persekitaran. Air liur yang meleleh tanpa kawalan. Sukar beri tumpuan terhadap permainan atau kerja yang dilakukan. Kanak-kanak yang pendiam dan menyendiri. Lembab y Lambat menerima pelajaran dan sukar sesuaikan diri dengan situasi sekolah biasa. Hyperaktif y y y y y y y y Aktiviti fizikal yang agresif dan berlebihan. Sukar menyesuaikan diri dan berinteraksi dengan rakan sebaya. Tidur yang berlebihan. Kebingungan pada cahaya lampu. Sukar tidur dan terjaga waktu malam. Suka termenung. Tidak mencapai objek yang ditunjukkan. Sukar bercakap dan memahami orang lain. Tidak suka bergaul atau berinteraksi. Hypoaktif y y y y y y y y Murang dan menyendiri. Menundukkan muka bila nama dipanggil. 4. Mudah mengamuk bila kehendaknya dihalang. Tidak berupaya berpijak atau berdiri. Suara terlalu lembut atau sengau. Terlalu kerap menangis atau ketawa. Spastik y y y y Sejenis kecacatan atau ketidaksempurnaan anggota tubuh badan. Selalu menangis. Mengigit sesuatu dalam mulut dan tidak mahu mengeluarkannya.y Perkembangan mental hanya 23% daripada kadar biasa. . Tidur yang tidak tetap. Mengubah aktiviti atau tindakan secara mengejut. Aktiviti fizikal yang pasif. bunyi dan warna. Sukar bernafas. Tidak menoleh jika dipanggil dan tidak bertindak balas terhadap bunyi.

Perkembangan bahasa yang lambat. . Kemukakan soalan yang bertalu-talu. pergaulan dengan kanak-kanak lain. Suka mencari helah. Pintar Cerdas y y y y y y y y y Kebolehan yang luar biasa. Mempunyai masalah psiko-sosial seperti masalah kelakuan dan emosi. Tidak perlukan banyak tunjuk ajar ketika belajar. Tidak berupaya mengurus diri.y y Tidak berupaya memegang objek. Suka bergaul dengan orang yang lebih tua. Perbendaharaan kata yang kemas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful