Definisi Frasa

 Frasa ialah binaan yang boleh terdiri daripada satu patah kata atau rentetan beberapa patah kata yang berfungsi sebagai konstituen dalam ayat, sama ada sebagai subjek, prediket, objek atau keterangan. 

Terdapat empat jenis frasa dalam bahasa Melayu, iaitu frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif, dan frasa sendi. 

Frasa nama, frasa kerja, dan frasa adjektif ialah frasa endosentrik kerana setiap frasa ini mengandung satu unsure inti yang dapat menjadi wakil bagi frasa berkenaan. Maksudnya, frasa nama mempunyai kata nama sebagai unsur intinya, frasa kerja pula mempunyai unsure inti yang terdiri daripada kata kerja, manakala frasa adjektif mempunyai inti kata adjektif. 

Sebaliknya, frasa sendi ialah frasa eksosentrik kerana frasa ini tidak mepunyai satu unsur inti yang dapat mewakili keseluruhan frasanya.

FRASA NAMA
Frasa nama terdiri daripada satu atau rentetan perkataan yang terdiri daripada satu unsur dalam ayat. Kata nama merupakan inti manakala yang menerangkan inti disebut sebagai penerang.

Frasa nama boleh terdiri daripada kata inti yang didahului dengan beberapa unsure lain seperti kata bilangan, penjodoh bilangan dan gelaran dan juga boleh diikuti oleh kata penentu dan penerang. Hal ini dapat dilihat berdasarkan contph binaan berikut:

iaitu: i) Inti + inti dengan maksud yang sama. Penerang nama dalam binaan ini ialah: . iaitu: i) Inti + penerang nama.a) Kata bilangan + semua b) Kata bilangan + dua c) Kata bilangan + beberapa + kata nama inti pengarah d) Kata nama inti pelajar e) Kata nama inti datuk f) Kata bilangan beberapa + penerang sekolah + kata nama inti pelajar kata penjodoh bilangan + orang penjodoh bilangan + orang kata nama inti pelajar gelaran tuan kata penentu itu unsur penerang pelajar penjodoh bilangan orang penentu itu + kata penentu itu kata nama inti pelajar + + + + Binaan frasa nama terbahagi kepada dua. Contoh: y y y kerusi meja ampun maaf tubuh badan ii) Inti + inti dengan maksud yang berlainan. Binaan inti + penerang terbahagi kepada dua jenis. Binaan frasa nama inti + inti terbahagi kepada dua. Contoh: y y y baik buruk siang malam abang adik a) Inti + penerang. iaitu: a) Inti + inti.

Penerang bukan nama dalam binaan ini ialah: Jenis Inti + penerang kata kerja Inti + penerang kata adjektif Inti + penerang frasa sendi nama Inti + penerang bilangan ordinal Inti bilik buku rumah bangunan hadiah ketenangan anak tempat Penerang mandi tulis usang baru kepada adik di desa kedua ketiga .Jenis Inti + penerang nama keturunan Inti + penerang nama kegunaan Inti + penerang nama jenis Inti + penerang kelamin Inti + penerang nama tempat Inti + penerang nama arah Inti + penerang nama penyambut Inti + penerang nama milik Inti + penerang nama anggota badan Inti + penerang tenaga penggerak Inti + penerang nama khas Inti + penerang nama gelaran Inti + penerang perihal Inti kaum bahasa minyak jentera pokok rantai lembu pelajar penduduk puncak meja pantai pemandu penoreh buatan lantai beg ubat dapur lampu Presiden laut Haji Sang musim istiadat Penerang Iban Jawa pelincir pembajak jambu emas jantan lelaki bandar bukit hadapan timur kereta getah Malaysia rumah tangan gigi gas elektrik Indonesia Sulu Mahmud Kancil bunga perasmian ii) Inti + penerang bukan nama.

Contoh: i) Kamil seorang doktor.Kedudukan frasa nama dalam ayat terdapat dalam tiga tempat. manakala objek sipi ialah objekk yang tidak menjadi penyambut secara langsung. . Frasa kerja terbahagi kepada dua jenis. Frasa kerja ini hanya diikuti oleh salah satu objek. Frasa Kerja dengan Objek (Frasa Kerja Transitif) 1) Frasa kerja ini terdiri daripada kata kerja transitif sebagai inti dan kata nama sebagai objeknya. Contoh: y Kami akan membeli makanan itu. (dalam subjek) ii) Datuk Sulaiman tinggal di rumah besar itu. Contoh: i) Alia sedang membasuh baju ii) Ibu bapa perlu sentiasa mengawasi anak-anak b) sebagai predikat ayat. Frasa kerja ini mengandung dua objek. iaitu objek tepat dan objek sipi. ii) Mereka ialah anak Pak Ali. iaitu frasa kerja dengan objek dan frasa kerja tanpa objek. (makanan ialah objek) b) Frasa kerja dengan dua objek. iaitu kata nama. Frasa ini terbahagi kepada dua. i) Objek tepat ialah objek yang menjadipenyambut secara langsung selepas kata kerja. 2) Frasa kerja ini boleh di pasifkan dalam ayat pasif. Contoh: i) Keadaan di kawasan itu sungguh aman. iaitu: a) sebagai subjek ayat. c) sebagai unsur dalam frasa sendi nama. (dalam predikat) FRASA KERJA Frasa kerja ialah binaan yang boleh terdiri daripada satu patah kata atau lebih dengan kata kerja sebagai unsur intinya. iaitu: a) Frasa kerja dengan satu objek.

Contoh: Adik menangis b) Kata kerja tak transitif dengan pelengkap. 3) Binaan frasa kerja satu objek atau transitif ialah: a) Kata bantu + kata kerja transitif + telah menghantar b) Kata bantu + sedang kata kerja transitif + menganugerahi objek + surat keterangan pagi tadi objek sipi pingat objek tepat + Jamal Frasa Kerja Tanpa Objek (Frasa Kerja Tak Transitif) 1. kata bahasa Jerman bukan pelengkap tetepi penerang. Frasa kerja ini merupakan frasa kerja yang tidak memerlukan objek atau penyambut. Kata yang mengikutinya telah berubah menjadi frasa sendi nama. Kata tersebut boleh digugurkan tanpa merosakkan ayat. Terdapat tiga unsur yang boleh menjadi pelengkap kepada kata kerja tak transitif dengan pelengkap. Contoh: Dia beransur baik. Dalam contoh di atas. Ajub hendak menjadi doctor b) Kata sendi nama: i. iaitu: a) Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap. Frasa kerja tanpa objek tidak boleh dipasifkan dalam ayat pasif. Perak . Kata kerja tak transitif yang membina frasa kerja ini terbahagi kepada tiga. Pengakap itu berpandukan peta ii. 2.Contoh: Frasa nama Ibu Abang ii) y y iii) Kata kerja menghadiahi memberi Frasa kerja Objek Tepat adik kakak Objek Sipi rantai wang Ayat tersebut boleh berubah susuannya kepada: Ibu menghadiahkan rantai kepada adik Abang memberikan wang kepada kakak. maknanya tidak berubah tetapi binaan ayat telah berubah. c) Kata kerja tak transitif dengan kata nama sebagai penerang. Contoh: Sakinah belajar bahasa Jerman. Tidak terdapat dua objek dalam ayat tersebut tetapi hanya tinggal satu objek. iaitu: a) Kata nama: i. Namun begitu. 3. iaitu rantai dan wang. Dia tinggal di Sitiawan.

ii. Binaan dua perkataan. Ali akan singgah di Johor sebelum ke Kuala Lumpur c) Kata adjektif: i. kata penguat dan kata bantu. Dia menasihati pelajar itu supaya berbuat baik. Binaan frasa kata kerja tak transitif dengan pelengkap iaitu: a) Kata bantu + kata kerja + pelengkap + keterangan FRASA ADJEKTIF Frasa adjektif merupakan binaan satu atau beberapa patah perkataan yang mengandung kata adjektif. Keadaan nenek beransur pulih ii. iaitu: Kata Adjektif + Kata Adjektif Unsur keserasian makna y kurus kering y sopan santun Unsur berlawanan makna y kecil besar y miskin kaya Unsur keindahan bunyi rima y lemah gemalai y kusut masai Kata Adjektif + Kata Nama Unsur keserupaan y kuning telur y merah hati Unsur kiasan y kecil hati y berat tulang . Binaan frasa adjektif dapat dilihat berdasarkan tiga aspek. dan pandai. iaitu binaan kata. BINAAN KATA Binaan satu perkataan. 4. iaitu: a) Kata bantu + kata kerja + keterangan b) Kata bantu + kata kerja + penerang + keterangan 5. Binaan frasa kerja tak transitif tanpa pelengkap. Kata adjektif jenis ini terdiri daripada dua jenis. Frasa ini berfungsi sebagai predikat dan sebagai unsur keterangan dalam predikat. cantik. Binaan ini terdiri daripada hanya satu perktaan adjektif seperti buruk.

Frasa adjektif hadir dalam tiga kedudukan. Mawar sungguh cantik b) Sebagai unsur keterangan: hadir selepas kata kerja dalam predikat ayat. iaitu di kedua-dua bahagian kata adjektif. Saleh berjalan lambat sekali ii. Contoh: Kata Penguat Hadapan paling cantik amat luas sangat maju KATA BANTU Dalam binaan frasa adjektif juga disertai oleh kata bantu sama ada sebelum atau selepas kata penguat. Naim telah membeli kereta mewah itu. iaitu: a) sebagai predikat: berdasarkan pola frasa nama + frasa adjektif (FN + FA). . di belakang atau bebas. Contoh: i. Rumah usang itu akan dirobohkan ii.KATA PENGUAT Kata penguat hadir di hadapan. Contoh: Kata Bantu/Kata Penguat masih tentu Kata Bantu/Kata Penguat sudah terlalu telah Kata Adjektif besar jauh pandai Kata Penguat Belakang panas benar luas sekali cantik nian Kata Penguat Bebas sungguh cantik cantik sungguh amat luas/luas amat Kedudukan Frasa Adjektif dalam Ayat. Abang makan sangat banyak c) Sebagai penerang frasa nama (dalam subjek atau predikat ayat). Rumahnya besar ii. Contoh: i. Contoh: i.

Dia berasa amat sedih pada malam tadi. penerang frasa nama. dan keterangan frasa kerja.Unsur Keterangan dalam Frasa Adjektif Keterangan Cara Waktu Tempat atau arah Tujuan atau harapan Kekerapan Bagai/perbandingan Hal/keadaan Musabab Terhadap Contoh Tubuhnya lemah dengan tiba-tiba. frasa sendi nama boleh berfungsi sebagai presikat. Dalam binaan ayat frasa. contohnya: y hingga hujung Tanjung Harapan di Afrika Selatan y ke selatan Thailand pada cuti persekolahan nanti. Contohnya: y y y duit itu di dalam laci duit di dalam laci itu sudah hilang mereka bersembang di bawah pokok (sebagai predikat) (sebagai penerang frasa nama) (sebagai keterangan frasa kerja) . Dia berusaha gigih untuk berjaya dalam peperiksaan Dia selalu lewat ke sekolah Pada majlis itu. misalnya y di tempat letak kereta y ke menara gading b) kata sendi nama + kata nama arah + frasa nama. Binaan frasa sendi nama boleh terdiri daripada: a) Kata sendi nama + frasa nama. Bentuknya bujur di bahagian atas. misalnya y di sisi bangunan itu y ke dalam bakul sampah c) kata sendi nama + kata nama arah + frasa nama + frasa keterangan. FRASA SENDI Frasa sendi nama terdiri daripada satu kata sendi nama dan satu frasa nama yang menjadi pelengkap kepada kata sendi nama itu. Alia sangat cantik bagai puteri Aleng selalu sibuk dengan perniagaannya Pelajaran Asin lemah kerana kurang berusaha Ayah amat rindu akan anaknya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful