You are on page 1of 2

REUNIÓ VIRTUAL Terres del Gaià.

25-3-2021

Assistents: Pep Muntadas, Narcís Carulla, Jesús Dalmau, Mabel Berenguer, Maite Roca,
Héctrohernàndez, Mercè Casabona, Enric Fonts, Joan Díaz, Alba Muntadas, Maribel Serra,
Antoni Ruiz de Castroviejo

Excusen: Quim Ricomà, Albert Pardo

1. MANIFEST “RENOVABLES SI PERÒ NO A QUALSEVOL PREU”


- El manifest es va entregar a la Generalitat el dia 26 de febrer. Tot i que ens consta
com a entregat, no se’n sap res més. Ara s’intentarà entregar directament a la
Ponència de les energies renovables ( Departament de Territori-Subdirecció gral.
d’avaluació ambiental)
- S’examina el visor de la Generalitat i es comenta els parcs eòlics i solars projectats;
la zona més preocupant és a la Conca al voltant de Pontils i entre el Pla de Santa
Maria i Cabra del Camp (Alt Camp).
https://agportal.dtes.gencat.cat/portal/apps/webappviewer/index.html?
id=477dd8f0e9b7456da8384c09c7826472
- Narcís Carulla va assistir a la reunió convocada per l’Associació La Barraca del Pla
de Santa Maria sobre el tema. Adjunto el resum proporcionat pel Narcís amb l’acta
- Es comenta que la DO Tarragona i Unió de pagesos s’han posat en contacte amb
Terres per mirar d’organitzar debats i/o xerrades a les poblacions afectades. En
aquest sentit es proposa estudiar la possibilitat d’organitzar aquesta acció; estaria
bé fer-ho de la mà del Centre d’estudis del Gaià, i amb la participació d’altres
entitats i administracions. I sobretoto del Gepec i de la URV que fins al moment no
ens tenen massa en compte.
- Alguns ajuntaments han signat el manifest; d’altres no ho han fet per estar molt és
en contra (Pontils) i totalment a favor del decret (Les Piles). Alguns ajuntaments de
l’Alt camp s’han estimat més signar solament la moció conjunta que en Jordi
Pijoan, alcalde de Querol, ens fa arribar a mitja reunió i que adjunto a l’acta.
- Cada cop més entitats i administracions signen el manifest. Podeu seguir
l’actualització a:
https://www.terresdelgaia.cat/manifest-volem-energies-renovables-pero-no-a-
qualsevol-preu/
- Es decideix esperar el canvi de govern i el seu posicionament davant el decret
16/2019.
- Igualment en Narcís Carulla participarà a la pròxima reunió convocada per La
Barraca pel dia 6-4-2021 .
- Contactarem amb els Centres d’Estudi per tal d’organitzar un debat (si pot ser
presenacial) sobre el tema.

2. REPRESA DE LA TAULA DEL GAIÀ


Dilluns 22-3-2021 l’Héctor Hernàndez, com representant de La Sínia, i Maribel Serra,
com a representant de Terres del Gaià, participen en una reunió convocada per la
Diputació de Tarragona sobre la Taula del Gaià. Anteriorment s’havia fet una reunió
amb els ajuntaments que formen part de la Taula
- Sembla que la única intenció d’activar la taula és posar en marxa el projecte de
Camí Blau. Es vol publicar la licitació per la redacció del Projecte en les pròximes
setmanes.
- La Diputació exposa la intenció de fer aquest camí (finalment només per anar a
peu) sense massa pretensions més, i demana a les dues entitats informació sobre
l’estat del camí, possibles problemes, llocs emblemàtics etc
- A rel d’aquesta petició s’obre un debat sobre la conveniència de donar o no
aquesta informació de manera generosa; de quin tipus d’informació donar, amb
quin grau de profunditat i en què pot beneficiar al territori.
Es debat igualment sobre les licitacions i el tipus de projecte que es planteja, que,
en principi, no contempla gaire més que una senyalització.
També es parla que potser aquesta és l’oportunitat de reposicionar les entitats
dins la Taula del Gaià, de demanar que el projecte inclogui la protecció, restauració
i difusió d’indrets de valor patrimonial natural o cultural, que serveixi d’incentiu
pel territori i els agents econòmics o que hi hagi un manteniment adequat, amb
senyalització per a les zones delicades.
El debat és prou important per fer una nova reunió que es fixa per al divendres 9
d’abril del 2021, a les 19.00, a la Torres d’en Guiu (El Catllar), oberta a qui
vulgui/pugui participar.

3. ASSEGURANÇA D’ACTIVITATS
Es decideix cancel.lar l’assegurança d’enguany donat que de moment, no es poden
realitzar activitats de manera massiva i que no tenim ingressos ja que no es va fer la
Marxa.

4. MARXA 2021
No es pot fer una Marxa com les tradicionals, i menys al mes d’abril. S’acorda estar a
l’expectativa de com evoluciona la pandèmia per fixar una altra data o proposar
alternatives. Se n’encarrega la comissió de la Marxa: Jesús Dalmau, Pep Muntadas,
Anna Gutiérrez

5. PRECS I PREGUNTES
- Carretera de Vilardida: Alguns membres de Terres del Gaià han pogut comprovar
que no s’ha construït el pas de fauna ni el pas del Camí de les Terres del riu Gaià
que contemplava el projecte de la nova carretera. S’acorda demanar informació a
la Direcció General de Qualitat Ambiental. I en base a la resposta es plantejarà si
cal fer o no alguna acció.
- Es planteja la possibilitat que Terres del Gaià es faci sòcia del Centre d’Estudis
d’Altafulla (28 € anuals).