You are on page 1of 6

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej 4-04-2021

3100– 18 Mile Rd • Sterling Heights, MI 48314


Tel: 586-977-7267 • Fax: 586-977-2074
Emergency tel.: 586 909-7868
Website: www.parisholc.org • Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO


Zartwychwstanie Pańskie - 2021
DUSZPASTERSTWO
Drodzy Parafianie i Przyjaciele! Prowadzą:
Święta Wielkanocne upamiętniają zwycięstwo Chrystusa nad złem, któ-
KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
rego źródłem jest szatan. Kim jest więc zmartwychwstały Jezus - jest źró-
ks. Andrzej Maślejak
dłem miłości i pokoju oraz źródłem naszej nadziei na życie wieczne. O co proboszcz
więc chodzi, gdy przeżywamy Święta Wielkanocne? Zawsze chodzi o Ks. Robert Wojsław
naszą wiarę i o naszą miłość? Apostołowie uwierzyli, gdy zobaczyli wikariusz
zmartwychwstałego Pana. Wiara w Boga została nam przekazana przez Ks. Adam Słomiński
naszych przodków. Kto od wiary odchodzi umiera duchowo. Czego są pewni ludzie, którzy wikariusz
w Boga wierzą i Mu całkowicie ufają? Są pewni, że Jezus czułą, a zarazem potężną miłością
rozwiązuje najtrudniejsze sytuacje życiowe człowieka. Tego Wam Drodzy Parafianie i Przy- SIOSTRY MISJONARKI
jaciele życzymy z okazji tych Świąt - by Zmartwychwstały Pan pomógł Wam rozwiązać CHRYSTUSA KRÓLA DLA
wszystkie Wasze życiowe i rodzinne sprawy. On poprzez swoją śmierć na krzyżu udowod- POLONII ZAGRANICZNEJ
nił, że nas kocha. Postarajcie się i Wy udowodnić, że wierzycie i kochacie Boga. s. Anna Błauciak
przełożona
Serdecznie dziękujemy Wam za troskę o Parafię w tym trudnym czasie pandemii.
s. Jadwiga Kokolus
Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego !
Ks. Proboszcz Andrzej Maślejak, SChr wraz z Księżmi i Siostrami Misjonarkami NIEDZIELNE MSZE ŚW.
sobota - 4:00pm
The Resurrection of the Lord - 2021 Saturday - 5:30pm
Dear Parishioners and Friends! in English
niedziela - 8:00, 9:30,
Easter is coming to commemorate Christ's victory over evil, the source of which is Satan. 11:15 (z udziałem dzieci),
1:00, 7:00
Who, then, is the risen Jesus - he is the source of love and peace, and the source of our hope
(z udziałem młodzieży)
for eternal life. So, what is it all about when we experience Easter? Is it always about our fa-
ith and our love? The apostles believed when they saw the risen Lord. Faith in God was han-
Codzienne Msze Św.
ded down to us by our ancestors. Whoever departs from the faith dies spiritually. Of what od poniedziałku do soboty
are some people sure who believe in God and trust Him completely? They are sure that Jesus o 9:00am;
with tender and powerful love solves the most difficult situations in life. We wish you this, od poniedziałku do piątku
Dear Parishioners and Friends, on the occasion of this Easter - that the Risen Lord will help o 7:00pm
you dispel all your life and family matters. He has proved by his
death on the cross that he loves us. Try to prove that you believe Biuro Parafialne czynne:
od poniedziałku do piątku
and love God.
10:00am - 5:00pm
We sincerely thank you for caring for the parish in this difficult time w soboty
of the pandemic. 10:00am - 12:00pm

On behalf of the Priests and Missionary Sisters, we wish you a


Blessed Easter. We always remember to keep you in our prayers.
2 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

7:00- O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Józia


Chmielewskiego z okazji urodzin
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA
7:00– Za Parafian
PAŃSKIGO— 4 KWIETNIA
7:00- O Boże błogosławieństwo dla Wioletki z okazji
7:00 Za Parafian 2 rocznicy urodzin
7:00- Dziękczynna z prośba o potrzebne łaski dla rodzin 7:00– O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla JózefaFor returning
Chmielarskich, Zawada, Paliniewicz, i Makarewicz to the church for Randy, Fallen, Fabian and their families
10:00+ Anna Sokołowska intencja od rodziny 7:00– Za dusze w czyśćcu
12:00+ Za zmarłych z rodzin Linowskich i Bidoczka 7:00+ Sr. Zdzisława Lagut
7:00+ O radość życia wiecznego dla Stanisławy Mandziuk
2:00+ Marian Piechota i Bogusław Grodziński
intencja od Członków Arcybractwa
2:00+ Halina Bazarewska
7:00+ Marian Grzesiak intencja od Richard, Marianna Konrad
2:00+ Paulina Wilżak
7:00+ Sr. Zdzisława Lagut
2:00+ Józef Jędraszek 7:00+ Stanisław i Marian Binkowski
2:00+ Krzysztof Goldyn
2:00+Ryszard Basior SOBOTA WIELKANOCNA—10 KWIETNIA
2:00+ Stanisława Mandziuk intencja od Koła Żywego Różańca
2:00+ Roma Klecun Muszyńska intencja od Lucyny Niziołek 9:00+ Antoni Piwowarski ( 6)
2:00+ Józefa i Bronisław Błauciak 9:00+Stanisława Mandziuk intencja od Heleny Kocz
2:00+ Jan Krupiński intencja od rodziny 4:00+ Kazimierz Ciastoń
2:00+ Anastazja Bazdyga intencja od rodziny 5:30+ Edward i Czesława Wajszczuk
2:00+ Paweł Batur NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO– 11 KWIETNIA
2:00+ Czesława Biłek intencja od Grazyny, Lili, Bożeny, Edyty,
8:00+ Marian Cwaliński
Marii P, Marii S. Teresy
9:30+ Antoni Piwowarski ( 7)
2:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
11:15+ Ewa i Józef Furlepa
Członków Żywego Różańca 11:15+ Ilona i Czesław Rakowiecki oraz Marianna i Marian
2:00– O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Józefa i Krystyny Malski
PONIEDZIAŁEK WIEKANOCNY— 5 KWIETNIA 1:00– Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla Romualda
Chmielarskiego, Teresy Toal z okazji urodzin
9:00+ Antoni Piwowarski ( 1) 1:00-Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i
9:00+ Józefa Mastalerz potrzebne łaski dla Heleny i Stanisława Czaczkowskich
7:00+ Irena Niemyjski intencja od Marii Kulpa z okazji 60 rocznicy ślubu
7:00– O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Ani 1:00– W intencjach Bogu wiedomych z prośba o Boże
Miłosierdzie
WTOREK WIELKANOCNY—6 KWIETNIA
1:00+ Halina Bazarewska
9:00+ Antoni Piwowarski ( 2) 1:00+ Katarzyna Kowalska w 25 rocznicę i za z rodziny
9:00+ Danuta Zalewski w 8 rocznicę intencja od męża i rodziny Kowalskich
1:00+ Stefania, Henryk Pękoś
7:00- O Boże błogosławieństwo dla Członków Koła Biblijnego
1:00+ Anna Kwaśniewska
ŚRODA WIELKANOCNA - 7 KWIETNIA 1:00+ Paulina Wilżak
1:00+ Józef Jędraszek
9:00+Antoni Piwowarski ( 3) 1:00+ Krzysztof Goldyn
9:00- O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Cassie 1: 00+ Roma Klecun Muszyńska intencja od Józefa Topor
z okazji urodzin 1:00+ Ryszarda Sławek w 5 rocznicę śmierci
7:00+ W 8 rocznicę dla śp. Anny Dec oraz za zmarłych 1:00+ Andrzej Basak
z rodziny Deców i Feledynów 1:00+ Zygmunt Kłopociński intencja od dzieci, wnuków
i prawnuków
CZWARTEK WIELKANOCNY—8 KWIECIEŃ 1:00+ Czesława Biłek intencja od Grażyny, Lili, Bożeny, Edyty,
9:00+ Antoni Piwowarski ( 4) Marii P, Marii S. Teresy
9:00+ Regina Surotkowicz 1:00+ Michael Pietraszko
7:00 Za konających i cierpiących intencja od Arcybractwa 1:00+ Eugeniusz Pietraszko
1:00+ Stanisława i Kazimierz Dyrcz
PIĄTEK WIELKANOCNY— 9 KWIETNIA !:00+ Zofia i Julian Surmiak
1:00+ Danuta Żulewska
9:00+ Antoni Piwowarski ( 4)
7:00 + Za zmarłych z rodzin Sieczka i Śliwecki oraz za śp. Ewę
9:00+ Wacław i Janina Oksztol
Zajączkowską
REFLEKSJE DZUSZPASTERSKIE POŚWIECENIE KSIĄŻECZEK DLA DZIECI KL. III

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO MIŁOSIERDZIA W Niedzielę Miłosierdzia Bożego 11 kwietnia na Mszy


11 KWIETNIA 2021 Św. o godz.11:15 dzieci klas komunijnych otrzymają ksią-
Serdecznie zapraszamy na Adoracyjną Godzinę żeczki do Pierwszej Komuii Świetej. Zapraszamy rodzi-
Miłosierdzia Bożego ców z dziećmi.
GODZINA MIŁOSIERDZIA 3:00pm - 4:00 pm
SPOTKANIE RODZICÓW
Najbliższa niedziela to – zgodnie z wolą Pana Jezusa objawio- KLAS III
ną świętej siostrze Faustynie – Niedziela Miłosierdzia Bożego.
Niech będzie to dla nas wszystkich szczególny dzień łaski Bo- Zapraszamy wszystkich rodziców na spotkanie w nie-
żej, która ma się stać ucieczką i schronieniem dla wszystkich dzielę 18 kwietnia do budynku Polskiej Szkoły.
dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. Kto w dniu Na godz. 10:00 zapraszamy rodziców dzieci, które zapisa-
tym przystąpi do Źródła Życia – obiecał Pan Jezus siostrze ne są na katechezę na godz.10:00. i na godz. 12:00 rodzice
Faustynie – ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. dzieci, które na lekcje przychodzą na godz.11:00
Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Kto-
kolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w PODZĘKOWANIE SIÓSTR MISJONAREK
godzinę śmierci.
/Słowa Jezusa do s. Faustyny/ Siostry Misjonarki składają serdeczne
podziękowanie za pomoc
Cześć obrazu Jezusa Miłosiernego: ma on przedstawiać Pana w przygotowaniu kawiarenki, za do-
Jezusa z czerwonymi i bladymi promieniami wypływającymi nacje oraz za okazaną życzliwość i
z Jego serca, i podpisem: „Jezu, ufam Tobie”. „Dusza, która otwarte serca parafian.
czcić będzie ten obraz nie zginie” - obiecuje Pan Jezus. Pierw- Dziękujemy za wiele godzin pracy czy
szy obraz, malowany „pod dyktando” s. Faustyny, pozostał w to w kuchni, czy przy pieczeniu ciasta,
Wilnie. Z powstałych później na podstawie „Dzienniczka” a także dziękujemy serdecznie seniorom za przygotowa-
wizerunków Jezusa Miłosiernego, na całym świecie kultu do- nie i rozprowadzanie palm. Szczególne podziękowanie
znaje obraz namalowany przez krakowskiego artystę z Ła- kierujemy do wszystkich Parafian, którzy wsparli naszą
giewnik Adolfa Hyłę. kawiarenkę. Całkowity dochód zostanie przekazany na
kształcenie młodych Sióstr i utrzymanie domu formacyj-
Koronka do Miłosierdzia Bożego: „Chociażby grzesznik był nego w Poznaniu.
najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę, dostąpi Bóg zapłać i Szczęść Boże!!!
łaski z nieskończonego miłosierdzia Mojego” - zapewnia Pan
Jezus. GODZINA ŚWIĘTA WYNAGRADZAJĄCA
Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego? :Modlitwa SERCU JEZUSA
w godzinie Miłosierdzia (w chwili konania Jezusa na krzyżu o Zapraszamy w każdy czwartek, (oprócz I
godz. 15.00): „W tej godzinie - obiecuje Pan Jezus - nie odmó- Czwartku) po Mszy Św. wieczornej do wzięcia
wię duszy niczego, która mnie prosi przez mękę Moją”. udziału w „Godzinie Świętej Wynagradzającej
Godzina Miłosierdzia: Szerzenie czci Bożego Miłosierdzia Sercu Jezusa”, za wszelkie obelgi i bluźnierstwa dokonują-
tych, którzy szerzą cześć Bożego Miłosierdzia „osłaniam przez ce się teraz na całym świecie.
całe życie jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci Kopię książki z modlitwami, można nabyć w kościele.
nie będę im Sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem” - zapewnia Orginalna kopia znajduje się w sklepiku parafialnym.
Jezus. Zachęcamy Parafian do uczestnictwa.

ALBUM PAMIĄTKOWY POSŁUGA LEKTORÓW


40-LECIA NASZEJ PARAFII Sobota/Niedziela 10/ 11 KWIECIEŃ 2021
Z radością informujemy, że wyczekiwany album jubileuszo- 4:00 H. Jagłowska
5:30 W. Występek
wy, wydany z okazji 40-lecia naszej parafii jest już do naby-
8:00 A. Szklarska, R. Lisiak
cia. Publikacja jest swoistym książkowym ukoronowaniem
9:30 A. Martusiewicz, A. Bryczkowska, S. Dobrzyński
czterdziestu lat naszej wspólnoty. Warto aby album ten , 11:15 Uczniowie z katechezy
będący potwierdzeniem wiary naszych przodków i naszej, 1:00 T. Sliwicka-Płachyńska, O. Osko, K. Grzesiak
znalazł się w domu każdego z nas. Album jest do nabycia w 7:00 J.Wróbel, A. Wróbel
sklepiku parafialnym lub zakrystii .
4 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTO-

Zmartwychwstanie Pańskie MODLITWOM POLECAMY


Dlaczego mamy Święta Wielkanocne, CHORYCH I CIERPIĄCYCH
święta Zmartwychwstania Pańskiego?
Irena, Antoni Popławski, Józef Wasilewski, Anna Celiń-
W poszukiwaniu odpowiedzi na to
ska, Maria Rożek, Eleonora, Krystyna, Magdalena Rożek,
pytanie idźmy w następującym kierun-
ku: Jakie jest nasze główne zadanie w Barbara W, Marek N, Krystyna, Łukasz Siedlaczek, Anna
życiu? Naszym głównym zadaniem w Rusinowski, Teresa Szymański, Morgan Czerwiński,
życiu jest wyjść z niewoli grzechu, tak Lidia Krzyształowicz, Mieczysław Basak, Dorota Kuniec,
jak wyszli Izraelici z niewoli egipskiej. Roma Muszyńska, Izabella, Maria, Elżbieta, Urszula De-
Zauważcie – kiedy Chrystus oddawał życie za człowieka? To
recka, Sławomir, Jakub M, Helena Redziniak, Peter B, Sta-
wszystko się działo w czasie żydowskich świąt paschy, upamięt-
nisław Radzik, Janina Pieńkowska, Siery, Marianna Bin-
niających wyście z Egiptu.
Nasze główne zadanie – wyjść z niewoli grzechu. Jakie będzie kowski, Sohayla Babbie, Marian, Ryszard, Zbigniew Bart-
główne zadanie człowieka uzależnionego od pornografii? Wyjście nik, Marian i Maria Skalski, Fran Gun, Ryszard Nytko,
z tej niewoli. Jakie będzie główne zadanie dla alkoholika? Wyjście Izydor Szklarski, Danuta, Elżbieta i Urszula Stasiak, Beata
z tej niewoli? Dla narkomana? Dulak, Danuta, Kasia Bajwolska, Michalina Sliwinski,
Co stało się z Narodem Izraelskim? Wyszli z Egiptu i w drodze
Tadeusz, Barbara Schmyd, Halina Olszewska, Zofia,
do ziemi obiecanej musieli przejść przez pustynię. A pustynia, w
Jessica Lycata, Jomary Lamala, Elżbieta Urbańska, Helena
sensie duchowym to jest miejsce oczyszczenia. Jak się idzie do
wyzwolenia z grzechu? Trzeba przejść oczyszczenie. Ludzie uza- Jandy.
leżnieni, a także każdy z nas choćby nie był uzależniony, potrze-
buje oczyszczenia ze swojego egoizmu. Oczyszczenia nie wolno
nam się lękać, bo tylko przez oczyszczenie z naszych wad, z na-
szych grzesznych przywiązań można się zbliżyć do ziemi obieca-
nej. Oczyszczenie prowadzi człowieka do całkowitego zaufania
Bogu. Bo tylko dzięki całkowitemu zaufaniu Bogu można zaata-
KATECHEZA
kować twierdze zła, tak jak oczyszczeni Izraelici zaatakowali
twierdze Jerycha. I mury miasta Jerycha się rozpadły. Rozpadną
Ze względu na Święta Wielkanocne, katecheza dla dzie-
się mury zła w twoim życiu, jeśli całkowicie zaufasz Bogu. On Ci ci i młodzieży rozpocznie się po przerwie,
pomoże zwyciężyć, bo sam rozwalił mury grzechu poprzez swoją od 10 kwietnia.
śmierć i zmartwychwstanie. Radość Zmartwychwstania, to jest
radość mówiąca, że Pan obala mury zła. Tylko ten, kto ufa Bogu i
ma niezłomną wolę, którą czerpie z modlitwy, ma siłę, aby zaata-
kować kajdany zła. Tylko zaufanie Bogu prowadzi do ostateczne-
go zwycięstwa. Twórcą twojego ostatecznego zwycięstwa jest
zmartwychwstały Pan.
GODZINY PRACY BIURA PARAFIALNEGO W
Tylko mocą zmartwychwstałego Pana człowiek może codziennie
przechodzić z grzechu do cnoty, z fałszu do prawdy, ze śmierci
CZASIE ŚWIĄT WIELKANOCNYCH
do życia, aby ostatecznie przejść z ziemi do nieba.
W Wielkim Tygodniu biuro parafialne będzie nieczyn-
RYCERZE KOLUMBA ne od Wielkiego Czwartku (1 kwietnia) do Poniedział-
ku Wielkanocnego(5 kwietnia) włącznie.
Po długim czasie pierwsze zebranie członkowskie Rycerzy
Kolumba, odbędzie się w czwartek dn.15 kwietnia 2021 o
godz.19:45 po wieczornej mszy świętej. Na zebraniu obec-
ny będzie ks. prob. Andrzej Maślejak. Proszę o liczne przy-
bycie. INTENCJE PAPIESKIE NA KWIECIEŃ 2021
Intencja powszechna: Podstawowe prawa
Zapraszamy Rycerzy Kolumba do wzięcia udziału w pro-
Módlmy się za osoby, które narażają swoje życie, walcząc o
cesji oraz Mszy Rezurekcyjnej, która odbędzie się w dniu
podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach autorytar-
Zmartwychwstania Pańskiego tj. w niedzielę 4 kwietnia nych, a nawet w przeżywających kryzys demokracjach .

Serdecznie dziękujemy parafianom za przesłane donacje na


wsparcie naszej parafii przez pocztę oraz ofiary złożone SKŁADKA NA CSA
w czasie Mszy św. w niedzielę i w tygodniu.
DEDYKACJE ZEBRANO DO ZEBRANIA
Ofiary z ostatniej niedzieli $ 6,771.00
Bóg zapłać za wszystkie złożone ofiary. CSA $43,290.00 $39, 910.00 $3, 380.00
PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 5

LIDERZY: GRUPY PARAFIALNE


Sekretarka - Lektorzy -Zofia Duniec-Dmuchowska
s. Anna Błauciak- (773) 615 1578 2489521825
Finanse Kolektorzy - Roman Kogut (586) 215-0780
Magdalena Hondo - (586) 651-0553 Ministranci - ks. Adam Słomiński SChr
Koordynator do spraw Katechezy Duszpasterstwo dzieci - ks. Adam i s. Anna
s. Anna Błauciak - (773) 615 1578 Duszpasterstwo młodzieży - ks. Adam
Organistka Grupa Modlitewna - ks. Andrzej Maślejak SChr;
Justyna Pal - (586) 258-9586 Lider - Halina Kocz
Zakrystianka Koło Biblijne - Elżbieta Zylinski (586) 781 - 2861
s. Jadwiga Kokolus - (773) 517-0035 Róże Różańcowe - ks. Andrzej Maślejak SChr
Lider - Olga Osko - (586) 275 - 5792
RADA FINANSOWA: Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
Przewodnicząca: Jola Lewczuk
Koło Seniorów „Złota Róża”
Zastępca: Jerzy Ryzner
GRUPY NIE PARAFIALNE
Roman Kogut, Jerzy Rakowiecki
Szkoła Języka Polskiego im A. Mickiewicza
Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
RADA DUSZPASTERSKA:
Strona internetowa: www.szkolamickiewicza.org
Marek Bieciuk, Brygida Czaczkowska, Harcerstwo - Janusz Dąbrowski - (248) 623 -0706
Barbara Fiśkiewicz, Joanna Przybylska, Radio Maryja - Elżbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
Wojciech Orlik, Paweł Rakowiecki, Rycerze Kolumba - Richard Konrad (586) 731-7573
Koło Górali i Miłośników Górlaszczyzny
Mateusz Wasiołek, Zbigniew Ziarnowski,
stanu Michigan.
Daniel Myzia Prezes - Władysław Szaflarski (248) 652—8424

Komisja Chrześcijańskiej Pomocy ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE W PARA-


Otacza opieką najbardziej potrzebujących w naszej
FII
Zespół Dziecięcy „Hosanna”
parafii Kontakt: koordynator Barbara Słomińska
sobota 12:00pm - s. Anna Błauciak MChr
(248) 467-6778.
Zespół Młodzieżowy „Credo”
SKLEPIK PARAFIALNY Niedziela - 5:30 - Justyna Pal
Otwarty jest tylko w niedzielę od godziny 10:30 do 1:00. Proszę Chór Parafialny - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
wchodzić po 3 osoby lub jedna całą rodziną
Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa I (4-5
i stosować zalecane z COVID-19 nakazy. Posiadamy dużo lat)
najnowszych pozycji książkowych, karty telefoniczne, tanie czwartek - 5:30 - 6:15pm (sala Jana Pawła II)
kartki okolicznościowe. Zapraszamy.Istnieje również możli- Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa II (6-8 )
wość zakupów przez umówienie się z Ela Z. tel 586-781- czwartek - 6:15 - 7:00pm (sala Jana Pawła II)
2861 lub ks. Proboszczem Zespół Taneczny „Mały Dunajec” (9-13 lat)
czwartek - 7:00 - 8:30pm (sala Jana Pawła II)
PROGRAM RADIOWY
Grupa dorosła „Dunajec” (18-30 lat)
Parafia nasza od początku swego istnienia Prowadzi program
Wtorek & Czwartek - 8:30-10:30pm
radiowy, który jest nadawany ze stacji 680 - 690 AM w każdą
Kozice i Capy (30 + lat) wtorek - 7:00-8:30pm
sobotę od godziny 8:00 - 8:30 rano. Prosimy o słuchanie
Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
programu, a także o jego sponsorowanie. Półgodzinny program
kosztuj$150.00 Bóg zapłać!
6 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI


Wszystkich, którzy pragną dołączyć się do wspólnoty Matki Bożej Częstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym. Przyna-
leżność do parafii jest dobrowolna, ale też jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynależności do wspólnoty Kościoła.
Należą do niej ci, którzy:
 regularnie uczestniczą w życiu religijnym przez udział we Mszy św.
 wspomagają wspólnotę parafialną swoją ofiarą i poświęcają dla niej swój czas i talent
 zapisali siebie i swoją rodzinę na listę parafian.
Osoby ubiegające się o Sakramenty powinny przynależeć do naszej Parafii. Dotyczy to również tych, którzy potrzebują zaświadczenia,
aby być chrzestnym lub świadkiem Bierzmowania. Jeżeli zmieniacie Państwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOŻEŃSTWA SAKRAMENTY
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU CHRZTU - w każdą sobotę po Mszy św. o godz. 4:00pm
W naszym Kościele codziennie od Poniedziałku do Piątku lub w niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00pm
od 3pm. do 7pm Katechezy przygotowujące rodziców i chrzestnych - każda
W czwartki całą noc, oprócz I Czwartku miesiąca trzecia sobota miesiąca po Mszy św. o godz. 4:00pm
Pierwsze Piątki miesiąca całodobowa od piątku (9:30am) w kaplicy św. Maksymiliana. Wymagane papiery:
do soboty(9:00am)  formularz wypełniony w biurze parafialnym
LITURGIA GODZIN  kopia aktu urodzenia dziecka
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziałku do soboty  zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że mogą
o godz. 8:45 am pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego
NOWENNA DO ŚW. ANTONIEGO BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez przygotowu-
We wtorek po Mszy św. o godz. 9:00am jących młodzież w klasach VII i VIII
NOWENNA DO M. B. CZĘSTOCHOWSKIEJ I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujących
W środę o godz. 6:40pm dzieci w klasach II i III
MODLITWA O POWOŁANIA I ZA POWOŁANYCH POJEDNANIA - codziennie pół godziny przed Mszą św.
W czwartek po Mszy św. o godz. 9:00am W I piątek miesiąca od godz. 6:00pm
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
W każdy piątek o godz. 3:00pm CHORYCH - w pierwszy piątek miesiąca, w sprawach
nagłych o każdej porze
NABOŻEŃSTWA FATIMSKIE
od maja do października każdego 13 dnia miesiąca MAŁŻEŃSTWA - Należy zgłosić się do biura parafialne-
go przynajmniej sześć miesięcy przed planowaną datą ślu-
LITANIA DO NAJŚW. SERCA JEZUSOWEGO bu, aby sporządzić protokół i przygoto-
W każdy piątek o godz. 6:40pm a w I piątek miesiąca akt wać potrzebne papiery.
ofiarowania się Najświętszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESIĄCA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy św. o godz. 9:00. Różaniec i adoracja do
KAPLICA ŚW. MAKSYMILIANA
godz. 11:00am. Kaplica św. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
św. porannęj o godz. 9:00am do Mszy św. wieczornej o
RÓŻANIEC godz. 7:00pm. Można się spotkać z Jezusem, poświęcając
W październiku codziennie pół godziny przed Mszą św. swój czas na adorację Najświętszego Sakramentu.
poranną i wieczorną a w niedzielę o godz. 7:30am.
Dla dzieci w środy o godz. 6:40pm
DROGA KRZYŻOWA PROGRAM RADIOWY KSIĘŻY CHRY-
W Wielkim Poście w piątki o godz. 3:00pm i 7:00pm.
Dla dzieci w środy o godz. 6:40pm STUSOWCÓW
RORATY Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
W Adwencie w środy o godz. 6:00am. Ze stacji WNZK 690 AM
prowadzony przez ks. Roberta Wojsława SChr
WYPOMINKI
W listopadzie pół godziny przed Mszą św. poranną
i wieczorną. SKLEPIK PARAFIALNY
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE Jest otwarty w każdą niedzielę po każdej Mszy św.
I piątek miesiąca godz. 7:00pm Można zakupić ciekawe książki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.