You are on page 1of 3

namn: Facitman

www.mattehjalp.se

Åk 9 - Kapitel 2 - Blandade uppgifter
inför provet
1. Skriv i bråkform
2 54  145
a) 2 45
3 31  103
b) 3 13
5 65  356
c) 5 56
4 43  194
d) 4 34
1 71  87
e) 1 17
2. Skriv i blandad form
1 16
a) 76
2 48 // 44  2 12
b) 208
3 23
c) 113
1 34
d) 74
2 45
e) 145
3. Hur mycket är
a) 72 av 42 kronor
 72 421kr  847kr  12kr
b) 25 av 250 liter
 25 2501 l  5005 l  100l
c) 56 av 360 kg
 56 3601kg  18006 kg  300kg
3
8

d) av 64 m
 83 641m  1928 m  24m
e) 14 av 28 hästar
 14 281h  284kr  7 h
4. Skriv i decimalform.
40
a) 45
5  0,8
b)
c)

020

1
4

1

2
9

2

4
020

9

 0, 25
 0, 22...

10

0
d) 3 13 = 3  1 3  3  0,33...  3,33...

e) 2 25

2  25  2  0, 4  2, 4
0

5. Förläng bråket med 5
 3455  15
a) 34
20
15
1
 55  255
b) 5
 8555  25
d) 58
40

e)

Pettersbergsskolan, Dominic
7
9

75
95

35
45

6. Förkorta bråket med 8
32 / 8
4
a) 32
72
72 /8  9
16 /8
2
b) 16
40
40 /8  5
48 /8
6
c) 48
64
64 /8  8
24 /8
3
d) 24
56
56 /8  7
40 /8
5
e) 40
72
72 / 8  9
7. Förläng så att nämnaren blir 24.
 2388  16
a) 23
24
2
24
 64  248
b) 6
 12322  246
c) 123
 8433  12
d) 84
24
1
14
 64  244
e) 6
8. Förkorta så långt som möjligt.
12 / 6
2
a) 12
30
30 / 6  5
18/ 9
2
b) 18
81
81/ 9  9
12 / 4
3
c) 12
16
16 / 4  4
45 / 5
9
4
d) 45
25
25 / 5  5  1 5
21/ 3
7
21
1
e) 18
18 / 3  6  1 6
9. Vilket tal är störst?
23
6
7
a) 23 eller 79
33  9 störst 9
23
6
7
b) 157 eller 25
53  15 störst 15
33
9
10
c) 34 eller 10
12
43  12 störst 12
55
25 47
28
4
d) 57 eller 45
75  35 , 57  35 störst 5
33
9
10
e) 34 eller 10
12
43  12 störst 12
10. Beräkna
8
23
3
a) 34  52  3455  5244  15
20  20  20  1 20
b) 143  17  143  1722  143  142  141
c) 2  13  63  13  53  1 23
d) 3  1 65  186  116  76  1 16
e) 12  16  1233  16  63  16  46 // 22  23
11. Skriv i decimalform
1,6
 100
  2
a) 1,6 %

 0, 016

b) 34 %

34
 100
 

 0,34

c) 140 %

 1, 4

2

140
100

 

2

1

namn: Facitman

www.mattehjalp.se

d) 0,4 %

0,4
 100
  2

 0, 004

e) 5 %

5
 100
  2

 0, 05

12. Skriv i procentform
0, 01 100  2   1%
a) 0,01
1,5 100  2   150%
b) 1,5
0, 24 100  2   24%
c) 0,24
0, 03 100  2   3%
d) 0,03
0,99 100  2   99%
e) 0,99
13. Skriv i bråkform
a) 4 %
b) 75 %
c) 40 %
d) 120 %
e) 80 %

 251
75/ 25
3
100 / 25  4
40 / 20
2
100 / 20  5
120 / 20
6
1
100 / 20  5  1 5
80 / 20
4
100 / 20  5
4/4
100 / 4

14. Beräkna
a) 20 % av 50 kr
 0, 2 50kr  10kr
b) 45 % av 200 kr
 0, 45 200kr  90kr
c) 5% av 1200 kr
 0, 05 1200kr  60kr
d) 90 % av 500 kr
 0,9 500kr  450kr
e) 30% av 140 kr  0,3 140kr  42kr
15. Beräkna och avrunda räntan till hela
kr, om man lånar
a) 15 000 kr med 4,5% på ett år.
15000kr 0, 045 1  675kr
b) 20 500 kr med 7,4% på tre månader.
20500kr 0, 074 0, 25  379kr
c) 12 800 kr med 12,5% på ett halvt år.
12800kr 0,125 0,5  800kr
d) 9 200 kr med 6,2% på nio månader.
9200kr 0, 062 0, 75  428kr
e) 134 000 kr med 10% på fyra mån.
134000kr 0,1 0,3  4467 kr

Pettersbergsskolan, Dominic

a) 13 av 25 kr
b) 18 av 48 kr

kr
 13
25 kr  0,52  52%
kr
 18
48 kr  0,375  38%

c) 22 av 66 kr

 0,33  33%

22 kr
66 kr

 452 krkr  0, 04  4%
d) 2 av 45 kr
e) 92 av 154 kr
92 kr
 154
kr  0,597  60%
17. Med hur många procent (avrunda till
hela procent) sänktes priset
a) Förr 499kr, nu 329 kr.
kr 329 kr
kr
 499499
 170
kr
499 kr  0,340  34%
b) Förr 850 kr, nu 750 kr.
kr  750 kr
kr
 850 850
 100
kr
850 kr  0,117  12%
c) Förr 1 250 kr, nu 960 kr.
kr 960 kr
290 kr
 12501250
 1250
kr
kr  0, 232  23%
d) Förr 740 kr, nu 500 kr
kr 500 kr
kr
 740740
 240
kr
740 kr  0,324  32%
e) Förr 2400 kr, nu 1855 kr
kr 1855 kr
545 kr
 24002400
 2400
kr
kr  0, 227  23%
18. En låda har 4 gula, 3 vita, 7 röda, 5
blåa lappar och en grön lapp. Hur stor
är sannolikheten att få
a) gul lapp P ( gul ) 
b) vit lapp P (vit ) 

3
20

c) röd lapp P (röd ) 
d) blå lapp P (blå ) 

 0, 2  20%

4
20

 0,15  15%
 0,35  35%

7
20
5
20

 0, 25  25%

e) grön lapp P ( grön) 

1
20

 0, 05  5%

19. Hur många gånger bör man få följande
när man slår en tärning:
a) 300 gånger för att få en sexa.
1
6

300  50

b) 100 gånger för att få 3 eller 4.
2
6

16. Hur många procent (avrunda till hela
procent) är

100  33

c) 250 gånger för att få 1, 2, 3, 4 eller

2

namn: Facitman
5.

www.mattehjalp.se
5
6

Pettersbergsskolan, Dominic

250  208

d) 50 gånger för att få en 1, 2 eller 5.
3
6

50  25

e) en gång för att få en 1, 2, 3, 4, 5
eller 6.
6
6

1  1  100%

20. I ett lotteri ger var tjugonde lott en
vinst. Hur många vinster bör man få
om man köper
a) 20 lotter

1
20

20  1

b) 140 lotter

1
20

140  7

c) 540 lotter

1
20

540  27

d) 100 lotter

1
20

100  5

e) 200 lotter

1
20

200  10

3