RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH TINGKATAN 1

PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL SMK TUN MUTAHIR

Disediakan oleh: Pn.Azizzah binti Mohd Shah Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual SMK Tun Mutahir, Batu Berendam, 73500 Melaka

SEMESTER PERTAMA
MINGGU BIDANG UNIT PEMBELAJARAN TAJUK Bidang: Penghasilan Seni Visual Unit Pembelajaran: Asas Seni Reka: Usur Seni. Tajuk: Garisan Tema: Alam Benda / Alam Semulajadi HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF BAHAN BANTU BELAJAR STRATEGI PENGAJARAN

1

Meneroka kepelbagaian unsur-unsur garisan. Aras 1: Menyatakan kehadiran dan mengenal pasti alam dan objek rekaan manusia. Aras 2: Mengaitkan penggunaan media dan teknik untuk menghasilkan pelbagai jenis garisan. Aras 3: Menggunakan unsur garisan untuk mengahasilkan kerja seni visual (contoh membut corak atau lukisan.)

Mengetahui keujudan dan memahami jenis-jenis garisan. Mengaplikasikan kemahiran menggunakan media untuk menghasilkan pelbagai jenis garisan. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran mengolah garisan untuk menghasilkan kerja seni visual.

Buku Panduan Guru PSV ms: 1 hingga 5 BBB Benda maujud di persekitaran. Keratan akhbar / majalah. Carta Strategi Pengajaran Konstruktivisme KBKK – Kritis, Keratif Teori Kecerdasan Pelbagai

2

Bidang: Penghasilan Seni Visual Unit Pembelajaran: Asas Seni Reka. Unsur Seni. Tajuk: Jalinan. Tema: Cetakan

Meneroka kepelbagaian unsur jalinan Aras 1: Meyatakan kehadiran dan mengenal pasti jenis-jenis garisan padaa alam dan objek rekaan manusia. Aras 2: Menggunakan pelbagai media dan teknik untuk menghsilkan pelbagai jenis alatan. Aras 3: Menghasilakn projek seni halus cetakan.

Mengetahui keujudan dan memahami jenis-jenis jalinan. Mengaplikasikan kemahiran mengunakan media untuk menghasilkan pelbagai jenis jalinan.

Buku Panduan Guru PSV ms: 24 hingga 27 BBB Benda maujud di persekitaran. Keratan akhbar / majalah. Carta / Gambar Strategi Pengajaran Konstruktivisme KBKK – Membanding & membeza Menjana idea kreatif Buku Panduan Guru PSV ms: 28 hingga 91 BBB Roda Warna Carta

3 4

Bidang: Penghasilan Seni Visual Unit Pembelajaran: Asas Seni Reka.

Meneroka Kepelbagaian unsur dan warna. Aras 1: Mengenali warna dan menyatakan kewujudan warna serta menghasilkan roda warna. Aras 2: menganalisis komponen

Mengetahui proses penghasilan roda warna. Mengenal pasti komponen warna dalam roda warna. Menggunakan warna asas /

Disediakan oleh: Pn.Azizzah binti Mohd Shah Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual SMK Tun Mutahir, Batu Berendam, 73500 Melaka

Tajuk: Warna Tema: Jenis Warna (warna asas / warna utama). 5 6 Bidang: Penghasilan Seni Visual Unit Pembelajaran: Asas Seni Reka: Unsur Seni. Tajuk: Warna Tema: Jenis Warna warna sekunder / warna tertier Bidang: Penghasilan Seni Visual Unit Pembelajaran: Asas Seni Reka: Unsur Seni Tajuk: Warna Tema: Logo JenisWarna (warna neutral / nilai ton) Bidang: Penghasilan Seni Visual Unit Pembelajaran: Asas Seni Reka: Unsur Seni Tajuk: Warna.

rodawarna. Aras 3: Menghasilk kerja grafik yang mudah dengan mengaplikasikan kemahiran bermain warna asas

warna utama dalam penghasilan seni visual.

Teks rujukan. trategi Pengajaran KBKK – Kritis / kreatif PM – Menguasai maklumat. PK – Memproses maklumat Buku Panduan Guru PSV ms: 29 hingga. BBB Roda warna. Carta / Contoh hasil seni visual. Strategi Pengajaran KBKK – kritis , kreatif PM - Menguasai maklumat PK – Memproses makluimat.

Meneroka kepelbagaian warna. Aras 1: Mengenali dan menyenaraikan warna sekunder dan warna tertier. Aras 2: Menghasilkan carta warna sekunder dan tertier. Aras 3: Menghasilk kerja grafik dengan mengapliksikan kemahiran mewarna sekunder dan tertier.

Memahami proses dan teknik penghasilan warna sekunder dan warna tertier. Menggunakan warna asas, warna sekunder dan warna tertier dalam pengasilan seni visual.

7 8

Aras 1: Memahami proses menghasilkan carta warna neutral dan ton. Aras 2: Menyatakanper4samaan dan perbezaan warna neutral dan ton. Aras 3: Menghasilkan kerja grafik 3D dan 2D yang mudah menggunakan kemahiran warna neutral dan ton

Memahami proses dan teknik penghasilan warna neutral dan ton warna. Menyatakan persamaan dan perbezaan warna neutral dan ton. Mengaplikasikan kemahiran mewarna neutral dan ton dalam produk.

Buku Panduan Guru PSV ms: 30 hingga BBB Gambar monokrome / hitam putih. Carta warna. Bahan dari media cetak. Strategi Pengajaran KBKK Konstruktivisme TK – Visual ruang Verbal linguistik

9 1 0

Meneroka Kepelbagaian pengetahuan dan kemahiran dalam gubahan warna dan suhu warna. Aras 1: Memperkenalkan jenis-jenis gubahan warna dan suhu warna.. Aras 2: Demonstrasi diikuti imitasi menghasilkan carta gubahan warna. Aras 3: Menyenaraikan ciri-ciri warna

Memahami proses an teknik penghasilan gubahan warna harmoni, warna panas dan warna sejuk. Menyatakan ciri-ciri dan perbezaan warna. Mengaplikasikan kemahiran gubahan wwarna dan suhu

Buku Panduan Guru PSV ms: 31 hingga 32 BBB Roda warna Carta suhu warna. Poster Iklan dan media masa. Strategi Pengajaran

Disediakan oleh: Pn.Azizzah binti Mohd Shah Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual SMK Tun Mutahir, Batu Berendam, 73500 Melaka

Tema: Gubahan Warna. (harmoni) Suhu Warna. (Warna panas / warna sejuk). 1 1 1 2 Bidang: Penghasilan Seni Visual Unit Pembelajaran: Asas Seni Reka: Unsur Seni Tajuk: Warna Tema: Gubahan Warna: (warna penggenap / warna sewarna). Bidang: Sejarah dan Aprisiasi Seni Visual Unit Pembelajaran: Asas Seni Reka: Unsur Seni. Tajuk: Warna Tema: Peranan dan fungsi warna.

panas dan warna sejuk. Aras 4: Mengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan gubahan warna dalam aktiviti seni halus dan grafik.

warna dalam produk seni visual..

KBKK - Membanding dan membeza PM – Menganalisis PK – Menjana idea kreatif.

Memahami proses dan penghasilan dalam gubahan warna dan suhu warna. Aras 1: Mengetahui jenis-jenis gubahan warna. Aras 2: Menghasilkan carta gubahan warna penggenap dan sewarna. Aras 3: Menyenaraikan ciri-ciri warna penggenap dan warna sewarna. Aras 4: Mengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan gubahan warna dalam aktiviti seni halus atau grafik.

Memahami proses dan teknik pengolahan penghasilan gubahan warna penggenap dan warna sewarna. Menyatakan ciri-ciri perbezaan antara keduanya. Mengaplikasikannya dalam penghasilan seni visual.

Buku Panduan Guru PSV ms: 32 hingga BBB Roda warna Carta warna sewarna. Poster / iklan / media masa. Strategi Pengajaran Konstruktivisme TKP – Visual / ruang Verbal / linguistik AK – Bertangggungjawab Buku Panduan Guru PSV ms: 34 hingga 35 BBB Gambar Bendera / pakaian. Buku skrap Strategi Pengajaran KBKK - Menganalisis PM – Menguasai maklumat PK – Memproses maklumat.

1 3 1 4

Mengenali peranan warna dalam realiti kehidupan. Aras 1: Menjelaskan maksud dan pengertian warna mengikut budaya setempat. Aras 2: Menjelaskan peranan warna bagi menimbulkan mood dan perasaan. Aras 3: Menerangkan peranan warna bagi menimbulkan unsur-unsur seni yang lain seperti bentuk, rupa, ruang, jalinan dan garisan.

Memahami peranan dan fungsi warna dalam kehidupan. Menerangkan hubungan warna dengan perasaan dan mood. Menjelaskan bagaimana warna digunakan untuk menghasilkan produk bersama unsur-unsur seni yang lain.

Disediakan oleh: Pn.Azizzah binti Mohd Shah Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual SMK Tun Mutahir, Batu Berendam, 73500 Melaka

1 5 1 6

Bidang: Penghasilan Seni Visual Unit Pembelajaran: Asas Seni Reka: Unsur Seni Tajuk: Rupa; Tema: Corak: (organik / geometrik). Muka taip.

Meneroka unsur-unsur rupa. Aras 1Mengetahui maksud rupa dan jenis (organik / geometrik). Aras 2: Menggunakan pelbagai media dan teknik untuk menghasilkan pelbagai jenis rupa. (guna warna / garisan / jalinan) Aras 3: Mengetahui beberapa cara mengolah rupa. Aras 4: Mengetahui fungsi rupa dan dapat mengaplikasikannya dalam penghasilan seni visual.

Memahami pelbagai cara menghasilkan rupa. Mengaplikasikan teknik merupa dalam poenghasilan seni visual.

Buku Panduan Guru PSV ms: 6 hingga 12 BBB Benda maujud di persekitaran. Logo Motif corak. Muka taip Strategi Pengajaran KBKK – Mencirikan / membanding Konbstrukturisme.

1 7 1 8 1 9

Bidang: Penghasilan Seni Visual Unit Pembelajaran: Asas Seni Reka: Unsur Seni Tajuk: Bentuk; Tema: Alam benda.

Meneroka unsur-unsur bentuk. Aras 1: Mengetahui maksud bentuk dan jenis–jenis bentuk. Aras 2: Menggunakan pelbagai media dan teknik serta proses yang sesuai untuk menghasilkan pelbagai bentuk ilusi. Aras 3: Menggunakan pelbagai media dan teknik serta proses yang sesuai untuk menghasilkan bentuk konkrit (contoh: arca, anyaman, binaan, origami...)

Mengetahui dan berupaya menghuraikan maksud bentuk. Memahami pelbagai cara menghasilkan bentuk ilusi dan bentuk konkrik.

Buku Panduan Guru PSV ms: 13 hingga 16 BBB Gambar-gambar bentuk ilusi. Gambar bentuk konkrit Strategi Pengajaran KBKK – Mencirikan / membanding Konbstrukturisme.

Disediakan oleh: Pn.Azizzah binti Mohd Shah Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual SMK Tun Mutahir, Batu Berendam, 73500 Melaka

2 0 2 1 2 2

Bidang: Penghasilan Seni Visual Unit Pembelajaran: Asas Seni Reka: Unsur Seni Tajuk: Ruang. Tema: Alam benda. titik lenyap

Meneroka unsur ruang. Aras 1: Mengetahui maksud ruang, jenis– jenis ruang serta penentuan ruang. Aras 2: Menggunakan pelbagai media dan teknik serta proses yang sesuai untuk menghasilkan pelbagai ruang ilusi. (dalam, cetek, rata) Aras 3: Memahami dan dapat melukis berdasarkan perspektif yang betul.

Mengetahui maksud prinsip ruang dan menyatakan unsurunsur ruang. Berupaya mengaplikasikan prinsip-prinsip ruang dalam penghasilan seni visual (perspektif dia titik lenyap / tiga titik lenyap). Memahami perspektif dan dapat mengaplikasikannya dalam penghasilan seni visual.

Buku Panduan Guru PSV ms: 17 hingga 23 BBB Gambar-gambar. Carta. Keratan akhbar. Strategi Pengajaran KBKK – Mencirikan / membanding Konbstrukturisme.

SEMESTER KEDUA
1 2 3 Bidang: Penghasilan Seni Visual Unit Pembelajaran: Prinsip Rekaan Tajuk: Harmoni. Tema: Alam benda. Meneroka prinsip rekaan harmoni dalam asas seni reka. Aras 1: Menyatakan kehadiran prinsipprinsip harmoni dalam alam dan objek buatan manusia. Aras 2: Menjelaskan unsur-unsur prinsip harmoni. Aras 3: Menggunakan prinsip-prinsip harmoni dalam karya berbentuk 2D dan 3D Mengetahui maksud prinsip harmoni dan menyatakan unsurunsur harmoni. Berupaya mengaplikasikan prinsip-prinsip harmoni dalam penghasilan seni visual. Buku Panduan Guru PSV ms: 36 hingga 38 BBB Gambar-gambar. Carta. Keratan akhbar. Strategi Pengajaran KBKK – Mencirikan / membanding Konstrukturisme.

Disediakan oleh: Pn.Azizzah binti Mohd Shah Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual SMK Tun Mutahir, Batu Berendam, 73500 Melaka

4 5

Bidang: Penghasilan Seni Visual Unit Pembelajaran: Prinsip Rekaan Tajuk: Penegasan Tema: Poster, kulit buku, iklan, logo

Meneroka prinsip rekaan penegsan dalam asas seni reka. Aras 1: Menyatakan kehadiran prinsipprinsip penegasan dalam alam dan objek buatan manusia. Aras 2: Menjelaskan unsur-unsur, ciri-ciri dan prinsip penegasan. Aras 3: Menggunakan prinsip-prinsip harmoni dalam karya berbentuk 2D dan 3D

Mengetahui maksud prinsip penegasan dan menyatakan ciriciri penegasan. Berupaya mengaplikasikan prinsip-prinsip pengasan dalam penghasilan seni visual.

Buku Panduan Guru PSV ms: 39 hingga 40 BBB Gambar-gambar. Carta. Poster Kulit Buku Strategi Pengajaran KBKK – Mencirikan / membanding Konstrukturisme. Buku Panduan Guru PSV ms: 41 hingga 43 BBB Gambar-gambar. Carta. / poster Logo. Strategi Pengajaran KBKK – Mencirikan / membanding Konstrukturisme. Buku Panduan Guru PSV ms: 44 hingga 45 BBB Gambar-gambar. Carta. / poster Logo. Strategi Pengajaran KBKK – Mencirikan / membanding Konstrukturisme. Buku Panduan Guru PSV ms: 44 hingga 45 BBB Gambar-gambar. Keratan akhbar.. Strategi Pengajaran KBKK – Mencirikan / membanding

6 7 8

Bidang: Penghasilan Seni Visual Unit Pembelajaran: Prinsip Rekaan Tajuk: Imbangan. Tema: Logo, lambang, motif,

Meneroka prinsip rekaan imbangan dalam asas seni reka. Aras 1: Menyatakan kehadiran prinsipprinsip imbangan dalam alam dan objek buatan manusia. Aras 2: Menjelaskan ciri-ciri, prinsip dan jenis imbangan Aras 3: Menggunakan prinsip-prinsip imbangan dalam karya berbentuk 2D dan 3D Meneroka prinsip rekaan kontra dalam asas seni reka. Aras 1: Menyatakan kehadiran prinsipprinsip kontra dalam alam dan objek buatan manusia. Aras 2: Menjelaskan ciri-ciri, prinsip dan jenis kontra Aras 3: Menggunakan prinsip-prinsip kontra dalam karya berbentuk 2D dan 3D Meneroka prinsip rekaan irama dan pergerakan dalam asas seni reka. Aras 1: Menyatakan kehadiran prinsipprinsip irama dan pergerakan dalam alam dan objek buatan manusia. Aras 2: Menjelaskan ciri-ciri prinsip irama dan pergerakan serta mengkaji elemen-elemen irama dan pergerakan.

Mengetahui maksud prinsip imbangan dan menyatakan ciriciri serta jenis imbangan.. Berupaya mengaplikasikan prinsip-prinsip imbangan dalam penghasilan seni visual.

9 10

Bidang: Penghasilan Seni Visual Unit Pembelajaran: Prinsip Rekaan Tajuk: Kontra. Tema: Corak , wau, topeng

Mengetahui maksud prinsip kontra dan menyatakan ciri-ciri serta jenis kontra. Berupaya mengaplikasikan prinsip-prinsip kontra dalam penghasilan seni visual.

11 12 13

Bidang: Penghasilan Seni Visual Unit Pembelajaran: Prinsip Rekaan Tajuk: Irama dan pergerakan. Tema: Kartun, komik, binaan.

Mengetahui maksud prinsip irama dan pergerakan dan menyatakan ciri-ciri serta jenisnya Memahami cara-cara menghasilkan prinsip irama dan pergerakan menggunakan unsurunsur seni..

Disediakan oleh: Pn.Azizzah binti Mohd Shah Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual SMK Tun Mutahir, Batu Berendam, 73500 Melaka

Aras 3: Menimbulkan pergerakan dalam seni visual melalui olahan elemenunsurunsur seni. Aras 4: Menggunakan prinsip-prinsip irama dan pergerakan dalam karya berbentuk 2D dan 3D 14 15 Bidang: Penghasilan Seni Visual Unit Pembelajaran: Prinsip Rekaan Tajuk: Kepelbagaian Tema: Alam benda dan alam semulajadi Meneroka prinsip rekaan kepelbagaian dalam asas seni reka. Aras 1: Menyatakan kehadiran prinsipprinsip kepelbagaian dalam alam dan objek buatan manusia. Aras 2: Menjelaskan ciri-ciri kepelbagaian serta mengkaji elemenelemen kepelbagaian Aras 3: Menghasilkan kepelbagaian dalan produk dengan menitik beratkan unsur-unsur seni. Aras 4: Menggunakan prinsip-prinsip kepelbagaian dalam karya berbentuk 2D dan 3D Meneroka prinsip rekaan kesatuan dalam asas seni reka. Aras 1: Menyatakan kehadiran prinsipkesatuan dalam alam dan objek buatan manusia. Aras 2: Menjelaskan ciri-ciri prinsip kesatuan serta mengkaji elemen-elemen irama dan pergerakan. Aras 3: Menghasilkan kesatuan dalam seni visual melalui olahan elemen unsurunsur seni. Aras 4: Menggunakan prinsip-prinsip kesatuan dalam karya berbentuk 2D dan 3D Memahami dan menghargai warisan budaya kraf tradisional tanah air. Aras 1: Menyatakan fungsi kraf tradisional dan dimensi baru anyaman.

Berupaya mengaplikasikan prinsip-prinsip irama dan pergerakan dalam penghasilan seni visual.

Konstrukturisme.

Mengetahui maksud kepelbagaian dan menyatakan ciri-ciri serta jenisnya Memahami cara-cara menghasilkan prinsip kepelbagaian menggunakan unsur-unsur seni. Berupaya mengaplikasikan prinsip-prinsip kepelbagaian dalam penghasilan seni visual.

Buku Panduan Guru PSV ms: 50 hingga 53 BBB Gambar-gambar. Keratan akhbar. Strategi Pengajaran KBKK – Mencirikan / membanding Konstrukturisme.

16 17

Bidang: Penghasilan Seni Visual Unit Pembelajaran: Prinsip Rekaan Tajuk: Kesatuan Tema: Poster

Mengetahui maksud prinsip kesatuan dan menyatakan ciriciri serta jenisnya Memahami cara-cara menghasilkan kesatuan menggunakan unsur-unsur seni. Berupaya mengaplikasikan prinsip-prinsip kesatuan dalam penghasilan seni visual.

Buku Panduan Guru PSV ms: 54 hingga 55 BBB Gambar-gambar. Poster Keratan akhbar. Strategi Pengajaran KBKK – Mencirikan / membanding Konstrukturisme.

18 19

Bidang: Sejarh dan Aprisiasi Seni Visual Unit Pembelajaran:

Memahami dan menghargai anyaman sebagai warisan budaya tradisional tanah air. Memberikan pandangan dan

Buku Panduan Guru PSV ms: 214 hingga 223 BBB Gambar-gambar.

Disediakan oleh: Pn.Azizzah binti Mohd Shah Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual SMK Tun Mutahir, Batu Berendam, 73500 Melaka

Perkembagan Seni Visual di Malaysia Tajuk: Kraf tradisional Tema: Anyaman

Aras 2: Menghasilkan produk anyaman menggunakan ala, bahan, dan tenik yang sesuai. Aras 3: Menyatakan sejarah anyaman tempatan serta mengenali beberapa jenis kelarai juga tokoh anyaman.

penilaian tentang anyaman tradisi dan dimensi baru.

Keratan akhbar. Strategi Pengajaran KBKK – Mencirikan / membanding Konstrukturisme. Perbincangan. Buku Panduan Guru PSV ms: 214 hingga 223 BBB Keratan akhbar / majalah. Carta Contoh hasil seni visual Buku skrap Strategi Pengajaran Konstruktivisme PAK3, KBKK Teori Kecerdasan Pelbagai Kajian Masa Depan Buku Panduan Guru PSV ms: 214 hingga 223 BBB Keratan akhbar / majalah. Carta Contoh hasil seni visual Buku skrap Strategi Pengajaran Konstruktivisme PAK3, KBKK Teori Kecerdasan Pelbagai Kajian Masa Depan

20 21

Bidang: Sejarah dan Aprisiasi Seni Visual Unit Pembelajaran: Perkembangan Seni Viisual di Malaysia. Tajuk: Kraf tradisional Tema: Tembikar.

Memahami dan menghargai warisan budaya kraf tradisional tanah air. Aras 1: Menyatakan perihal sejarah seni tembikar tanah meliputi aspek-aspek pengenalan, tokoh dan sumbangan. Aras 2: Menjelaskan jenis dan ciri-ciri tembikar. Aras 3: Mengetahui alat, bahan, media, teknik dan proses menghasilkan tembikar.

Memahami dan menghargai tembikar sebagai warisan budaya tradisional tanah air. Memahami beberapa aspek penting penghasilan tembikar.

22

Bidang: Sejarah dan Aprisiasi Seni Visual Unit Pembelajaran: Perkembangan Seni Viisual di Malaysia. Tajuk: Kraf tradisional Tema: Batik.

Memahami dan menghargai warisan budaya kraf tradisional tanah air. Aras 1: Menyatakan perihal sejarah seni batik tanah meliputi aspek-aspek pengenalan, tokoh dan sumbangan. Aras 2: Menjelaskan jenis dan ciri-ciri batik. Aras 3: Mengetahui alat, bahan, media, teknik dan proses menghasilkan batik.

Memahami dan menghargai batik sebagai warisan budaya tradisional tanah air. Memahami beberapa aspek penting penghasilan batik.

Disediakan oleh: Pn.Azizzah binti Mohd Shah Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual SMK Tun Mutahir, Batu Berendam, 73500 Melaka

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful