You are on page 1of 9

SIJIL PENTAKSIRAN KERJA AMALI BERASASKAN

SEKOLAH
(PEKA)

PEPERIKSAAN SPM TAHUN : 2010

Nama Mata Pelajaran : KIMIA


Kod Mata Pelajaran : 4541/4

1 Merancang Eksperimen/Penyiasatan : A

2. Menjalankan Eksperimen/Penyiasatan : A

3. Mengumpul dan Merekod Data/Pemerhatian : A

4. AHMAD
Mentafsir DataNASRUDDIN
dan Membuat BIN AMRAN
Kesimpulan : A
930904045107
5. Sikap Saintifik Dan Nilai Murni : A
Di anugerahkan Sijil Pentaksiran Kerja Amali Berasaskan
Sekolah (PEKA) kerana telah memperolehi pencapaian
seperti berikut:
………………………… COP SEKOLAH
Tandatangan Pengetua
SIJIL PENTAKSIRAN KERJA AMALI BERASASKAN
SEKOLAH
(PEKA)

PEPERIKSAAN SPM TAHUN : 2009

Nama Mata Pelajaran : BIOLOGI


Kod Mata Pelajaran
MUHAMMAD : 4551/4
ASRAF BIN OTHMAN
920810045131

Di anugerahkan Sijil Pentaksiran Kerja Amali Berasaskan


Sekolah (PEKA) kerana telah memperolehi pencapaian
seperti berikut:

1 Kemahiran Merancang Eksperimen/Penyiasatan : A

2. Kemahiran Menjalankan Eksperimen/Penyiasatan : A

3. Kemahiran Mengumpul dan Merekod Data/Pemerhatian : A

4. Kemahiran Mentafsir Data dan Membuat Kesimpulan : A

5. Sikap Saintifik Dan Nilai Murni : A

…………………………
Tandatangan Pengetua
SIJIL PENTAKSIRAN KERJA AMALI BERASASKAN
SEKOLAH
(PEKA)

PEPERIKSAAN SPM TAHUN : 2009

Nama Mata Pelajaran : BIOLOGI


Kod Mata Pelajaran
MUHAMMAD FARIQH BIN: 4551/4
AMINNUDIN
920726045235

Di anugerahkan Sijil Pentaksiran Kerja Amali Berasaskan


Sekolah (PEKA) kerana telah memperolehi pencapaian
seperti berikut:

1 Kemahiran Merancang Eksperimen/Penyiasatan : A

2. Kemahiran Menjalankan Eksperimen/Penyiasatan : A

3. Kemahiran Mengumpul dan Merekod Data/Pemerhatian : A

4. Kemahiran Mentafsir Data dan Membuat Kesimpulan : A

5. Sikap Saintifik Dan Nilai Murni : A

…………………………
Tandatangan Pengetua
SIJIL PENTAKSIRAN KERJA AMALI BERASASKAN
SEKOLAH
(PEKA)

PEPERIKSAAN SPM TAHUN : 2009

Nama Mata Pelajaran : BIOLOGI


Kod Mata Pelajaran
MUHAMMAD FITRI BIN: 4551/4
SHAHROM
920428045595

Di anugerahkan Sijil Pentaksiran Kerja Amali Berasaskan


Sekolah (PEKA) kerana telah memperolehi pencapaian
seperti berikut:

1 Kemahiran Merancang Eksperimen/Penyiasatan : A

2. Kemahiran Menjalankan Eksperimen/Penyiasatan : A

3. Kemahiran Mengumpul dan Merekod Data/Pemerhatian : A

4. Kemahiran Mentafsir Data dan Membuat Kesimpulan : A

5. Sikap Saintifik Dan Nilai Murni : A

…………………………
Tandatangan Pengetua

MUHAMMAD HANAFI BIN ROSLAY


921128045619

Di anugerahkan Sijil Pentaksiran Kerja Amali Berasaskan


Sekolah (PEKA) kerana telah memperolehi pencapaian
seperti berikut:
SIJIL PENTAKSIRAN KERJA AMALI BERASASKAN
SEKOLAH
(PEKA)

PEPERIKSAAN SPM TAHUN : 2009

Nama Mata Pelajaran : BIOLOGI


Kod Mata Pelajaran : 4551/4

1 Kemahiran Merancang Eksperimen/Penyiasatan : A

2. Kemahiran Menjalankan Eksperimen/Penyiasatan : A

3. Kemahiran Mengumpul dan Merekod Data/Pemerhatian : A

4. Kemahiran Mentafsir Data dan Membuat Kesimpulan : A

5. Sikap Saintifik Dan Nilai Murni : A

…………………………
Tandatangan Pengetua

MUHAMMAD IKRAM BIN MOHD AMIN


920908045383

Di anugerahkan Sijil Pentaksiran Kerja Amali Berasaskan


Sekolah (PEKA) kerana telah memperolehi pencapaian
seperti berikut:
SIJIL PENTAKSIRAN KERJA AMALI BERASASKAN
SEKOLAH
(PEKA)

PEPERIKSAAN SPM TAHUN : 2009

Nama Mata Pelajaran : BIOLOGI


Kod Mata Pelajaran : 4551/4

1 Kemahiran Merancang Eksperimen/Penyiasatan : A

2. Kemahiran Menjalankan Eksperimen/Penyiasatan : A

3. Kemahiran Mengumpul dan Merekod Data/Pemerhatian : A

4. Kemahiran Mentafsir Data dan Membuat Kesimpulan : A

5. Sikap Saintifik Dan Nilai Murni : A

…………………………
Tandatangan Pengetua

MUHAMMAD NASRALLAH BIN KASSIM


920919045629

Di anugerahkan Sijil Pentaksiran Kerja Amali Berasaskan


Sekolah (PEKA) kerana telah memperolehi pencapaian
seperti berikut:
SIJIL PENTAKSIRAN KERJA AMALI BERASASKAN
SEKOLAH
(PEKA)

PEPERIKSAAN SPM TAHUN : 2009

Nama Mata Pelajaran : BIOLOGI


Kod Mata Pelajaran : 4551/4

1 Kemahiran Merancang Eksperimen/Penyiasatan : A

2. Kemahiran Menjalankan Eksperimen/Penyiasatan : A

3. Kemahiran Mengumpul dan Merekod Data/Pemerhatian : A

4. Kemahiran Mentafsir Data dan Membuat Kesimpulan : A

5. Sikap Saintifik Dan Nilai Murni : A

…………………………
Tandatangan Pengetua

MUHAMMAD NAZIRUL MUBIN BIN MOHD ZEN


920520045205

Di anugerahkan Sijil Pentaksiran Kerja Amali Berasaskan


Sekolah (PEKA) kerana telah memperolehi pencapaian
seperti berikut:
SIJIL PENTAKSIRAN KERJA AMALI BERASASKAN
SEKOLAH
(PEKA)

PEPERIKSAAN SPM TAHUN : 2009

Nama Mata Pelajaran : BIOLOGI


Kod Mata Pelajaran : 4551/4

1 Kemahiran Merancang Eksperimen/Penyiasatan : A

2. Kemahiran Menjalankan Eksperimen/Penyiasatan : A

3. Kemahiran Mengumpul dan Merekod Data/Pemerhatian : A

4. Kemahiran Mentafsir Data dan Membuat Kesimpulan : A

5. Sikap Saintifik Dan Nilai Murni : A

…………………………
Tandatangan Pengetua

SAIFUL IZHAM BIN ABU HALIPAH


920307045177

Di anugerahkan Sijil Pentaksiran Kerja Amali Berasaskan


Sekolah (PEKA) kerana telah memperolehi pencapaian
seperti berikut:
SIJIL PENTAKSIRAN KERJA AMALI BERASASKAN
SEKOLAH
(PEKA)

PEPERIKSAAN SPM TAHUN : 2009

Nama Mata Pelajaran : BIOLOGI


Kod Mata Pelajaran : 4551/4

1 Kemahiran Merancang Eksperimen/Penyiasatan : A

2. Kemahiran Menjalankan Eksperimen/Penyiasatan : A

3. Kemahiran Mengumpul dan Merekod Data/Pemerhatian : A

4. Kemahiran Mentafsir Data dan Membuat Kesimpulan : A

5. Sikap Saintifik Dan Nilai Murni : A

…………………………
Tandatangan Pengetua