You are on page 1of 2

APRIL 2005

Oracle Forms 10g
Oracle Forms 10g är en komplett utvecklingsmiljö för att bygga webbaserade applikationer. Fördelar: • Snabb utveckling av interaktiva applikationer för internet Single Sign On Flerspråksstöd och stöd för tidszoner Integration med Java, XML och Web Services Möjlighet till anpassning av EBusiness Suite-applikationer Enkel migrering från tidigare klient/server-applikationer till dagens Internet Forms Migration Assistant Centraliserad och enhetlig administration via Oracle Enterprise Manager

• •

Oracle Forms Developer och Oracle Forms Services är ett komplett ramverk för utveckling av applikationer på webben. Tillsammans utgör de en mycket snabb utvecklingsmiljö. Oracle Forms 10g kombinerar en grafisk utvecklingsmiljö med en effektiv infrastruktur för utveckling i webbaserad miljö. Som en del av Oracle Application Server 10g uppnås både hög tillgänglighet, skalbarhet och prestanda. Forms är ett mycket beprövat och sofistikierat utvecklingsverktyg. Utvecklaren behöver inte ha kunskap om t ex Java, men möjlighet till integration finns. Det inbyggda javastödet ger utvecklaren möjlighet att integrera andra teknologier såsom EJB, XML eller Web Services. Oracle’s affärssystem Oracle E-Business Suite som är helt webbaserat bygger på denna utvecklingsmiljö. Oracle Forms Developer Oracle Forms Developer är en del av Oracle Developer Suite. Den innehåller flertalet integrerade guider som ger applikationsutvecklaren möjlighet att snabbt och lätt bygga databasformulär och tillhörande affärslogik. Oracle Forms Developer’s deklarativa arbetssätt möjliggör väldigt snabb utveckling av funktionella applikationer från databasbeskrivningar med mycket litet kodningsinsats. Oracle Forms Services Oracle Forms Services är en del av Oracle Application Server 10g. Formulären driftsätts i applikationsservern och Oracle Forms Services är motorn som utnyttjar en J2EE-baserad teknologi för att köra dessa program. I och med att denna finns i applikationsservern, uttnyttjas fullt ut den skalbarhet och den prestanda som finns där. Applikationerna kan köras både på Internet, Intranät eller Extranät. Oracle Forms Services utnyttjar standardportarna i de brandväggar som finns på marknaden. På samma sätt som den utnyttjar standardiserade säkerhetscertifikat för olika webbservrar. Single Sign On Oracle Forms använder sig av Oracle Application Server’s funktionalitet för Single Sign On. Oracle Forms 10g kan använda sig av Login Server’n som är integrerad med Oracle’s LDAP-kompatibla katalog; Oracle Internet Directory (OID). Med Single Sign On kan användaren logga på sig en gång i behörig applikation och sedan automatiskt få åtkomst till övriga applikationer utan att behöva logga på sig ytterligare gånger. Med Oracle’s Internet Directory kan man administrera användare och dess behörighet.

• •

Oracle Application Server

Forms J2EE Common Security Common Business Logic

Common Administration

Copyright © 2004 Oracle. All rights reserved.

Oracle Enterprise Manager är det administrationsverktyg som används.oracle. Oracle Forms Migration Assistant kan laddas ned gratis från OTN. Under tiden översättning görs.. Här kan nämnas Oracle Forms Migration Assistant. En annan funktionalitet som kan nämnas är stöd för multipla tidszoner Utnyttja Java både i formulären och på servern Utnyttja befintlig javakod för integration i Oracle Forms.och releasehantering samt Oracle Reports (rapportutveckling) och JDeveloper (javautveckling). som en del av Oracle Developer Suite. kan dessa förhandsgranskas direkt i formuläret. XML Utöver integration med XML i applikationen.html Läs mer om Oracle Developer Suite 10g på: http://www.html Copyright © 2004 Oracle. startas och stängas ned mm. så administreras dessa med samma verktyg som övriga applikationer som körs i applikationsservern. Denna kan dels ändra direkt i formuläret om så önskas eller enbart ge besked om vilka ändringar som ska göras. Det finns en inbyggd testmotor som gör att programmet kan uttestas och ses direkt i bläddraren. Den används som stöd för översättning av Formsformulär till flera språk. På Oracle Technology Network (OTN) finns Oracle Forms Upgrade Center med länkar och information om detta. användas tillsammans med övriga delar av denna.com/technology/products/forms/index. kan också själva formulärprogrammet sparas ned som en XML-fil och på det sättet ge möjlighet till dokumentation. driftsättas i en och samma installation. Applikationer och sessioner kan monitoreras.oracle. Flertalet hjälpmedel finns för att uppgradera Formsformulär. Uppgradering till Oracle Forms 10g Oracle Forms 10g är den senaste versionen av Oracle’s populära utvecklingsverktyg. Administration och drift Eftersom alla applikationer gjorda med Oracle Forms Developer 10g körs i Oracle Application Server 10g. All rights reserved. Mycket arbete har lagts ned på att se till att uppgraderingen från befintliga formsapplikationer i klient/servermiljö enkelt kan uppgraderas till en webbaserad miljö. Läs mer om Oracle Forms 10g på: http://www. Testa direkt utan att driftsätta I Oracle Forms 10g finns det möjlighet att testa formulären utan att driftsätta först. såsom Software Configuration Manager (SCM) för versions.Oracle Forms 10g Globalisering och flerspråksstöd Translation Hub är en delkomponent av Oracle Forms 10g. Oracle Forms 10g har stöd för java som enkelt kan användas tillsammans med övrig funktionalitet i formulären. Med hjälp av Oracle Forms Services kan en applikation som är översatt till flera språk. Integrerad med Oracle Developer Suite Oracle Forms Developer kan. . Den har genomgått en utveckling från att vara ett klient/server-verktyg till ett verktyg för att utveckla applikationer för webben.com/tools/ids. Dessutom finns det möjlighet att kommunicera med javakod på applikationsservern med hjälp av ett javagränssnitt.