UJIAN PENCAPAIAN PRESTASI MURID KALI PERTAMA

CADANGAN PENGAGIHAN SOALAN MENGIKUT BIDANG KAJIAN DAN TAHUN PEMBELAJARAN BIDANG TAHUN JUMLAH KAJIAN 4 (60%) 5 (20%) 6 (20%) SOALAN ALAM KEHIDUPAN 4 1 2 7 ALAM FIZIKAL 3 1 3 7 ALAM BAHAN 4 1 1 6 BUMI & ALAM SEMESTA 4 1 5 DUNIA TEKNOLOGI 3 2 5 JUMLAH 18 6 6 30 CADANGAN PENGAGIHAN SOALAN MENGIKUT KONSTRUK JENIS KONSTRUK JUM.KONSRTUK JENIS KONSTRUK FAKTA ISTILAH PENGELASAN 6 URUTAN PENGKAEDAHAN PRINSIP PENTERJEMAHAN PENTAFSIRAN 3 EKSTRAPOLASI APLIKASI 1 10 JUMLAH SOALAN JUM.BESAR 4 3 4 18 3 2 2 3 2 8 3 4 4 30 30

PENGETAHUAN

KEFAHAMAN APLIKASI JUMLAH

CADANGAN PENGAGIHAN MENGIKUT ARAS KESUKARAN TAHAP ARAS MUDAH SEDERHANA SUKAR PERATUS 40 50 10 JUMLAH SOALAN 12 15 3

JUMLAH

100

30

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN UJIAN PENCAPAIAN PRESTASI MURID ( UPPM ) KALI PERTAMA 2006
TEMA/ BIDANG/

JUMLAH SOALAN MENGIKUT ARAS KOGNITIF DAN ARAS KESUKARAN PENGETAHUAN KEFAHAMAN
FAKTA ISTILAH P'GELASAN URUTAN PKAEDAHAN PRINSIP

APLIKASI JUMLAH
BESAR

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

HASIL
PEMBELAJARAN

PTERJEMAHAN PENTAFSIRANEKSTRAPOLASI APLIKASI

M

S 1

K

M

S

K

M

S

K

M

S

K

M

S

K

M

S

K

M

S

K

AK T4 AK T4 AK T4 DT T4 AK T4 AB T4 AK T6 AF T4 AF T4 AF T6 AF T6 AF T6 AB T6 AB T4 AB T5 AB T4 DT T4 DT T4 BAS T5 DT T4 DT T4 DT T4 DT T4 DT T4 AB T5 BAS T4 AB T4 BAS T4 AK 6 DT T5 0

M 1

S

K

M

S

K

M

S

K

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 0 2 0 3 1 1 3 6 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2 0 0 2 3 1 2 1 4 1 1 1 4 2 3 0 3 0

M 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0

S 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0

K 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

JUMLAH

11 12 30

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful