GHIDUL CANDIDATULUI PENTRU EVALUAREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE ÎN CALIFICAREA

COSMETICIAN

cum este cazul dumneavoastră). fiind special gândite pentru cei care au dobândit cunoştinţe şi aptitudini pe alte căi decât educaţia formală (în familie. participând la programele de evaluare pe care Institutul nostru le pune la dispoziţia cursanţilor săi. Citiţi cu atenţie acest ghid şi veţi vedea ce înseamnă certificatul de competenţă. Sper că acest ghid vă va fi util şi că veţi alege să obţineţi o recunoaştere a abilităţilor şi cunoştinţelor pe care le-aţi dobândit studiind alături de EUROCOR. fără a mai parcurge o altă formă de pregătire în prealabil. Pentru a obţine certificatul de competenţe profesionale este suficient să depuneţi o cerere de înscriere la Centrul de Evaluare EUROCOR şi să parcurgeţi procesul de evaluare. Vă doresc mult succes în activităţile pe care le desfăşuraţi şi aştept cu drag să ne întâlnim! Cu stimă. ce conţine informaţii utile tuturor celor interesaţi de obţinerea într-o manieră modernă şi accesibilă a unui certificat recunoscut oficial pe piaţa muncii din România.Ne bucură în mod deosebit interesul manifestat pentru certificarea competenţelor profesionale alături de Institutul Eurocor şi vă trimitem acest ghid al candidatului. la locul de muncă sau studiind prin corespondenţă. Odată cu apariţia Ordinului nr. 4543/468 din 23 august 2004 a devenit posibilă certificarea competenţelor într-o anumită ocupaţie. care sunt paşii ce trebuie parcurşi. Certificatele de competenţă au fost introduse în ţara noastră după modelul european. Felicia Maria Inoan – Director general EUROCOR . condiţiile de participare şi cum se desfăşoară evaluarea.

A. Poartă antetul CNFPA (Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor) şi are menţionate pe verso unităţile de competenţă certificate de fiecare deţinător. eliberate în sistemul formal de formare profesională. –3– . şi pot fi trecute în cartea de muncă. care are aceeaşi valoare ca şi certificatele de absolvire. Este emis de către centrele autorizate de evaluare a competenţelor profesionale şi este recunoscut de către Ministerul Muncii. standard ce va fi prezentat într-o secţiune următoare a ghidului. Ce este certificatul de competenţe profesionale? Certificatul de competenţe profesionale este un document oficial. 3329/81 din 23 februarie 2005 se precizează că persoanele declarate competente pentru toate unităţile de competenţă specifice ale unei ocupaţii sau calificări primesc un certificat de competenţe profesionale. Familiei şi Egalităţii de Şanse şi de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Certificarea competenţelor are la bază standardul ocupaţional în vigoare la nivel naţional. Specimen: Prin Ordinul nr. respectiv de calificare cu recunoaştere naţională. care are regimul actelor de studii.

eurocor.ro. Procesul de evaluare a competenţelor profesionale se bazează pe standardul ocupaţional pentru calificarea cosmetician.Avantajele certificatelor de competenţă pentru deţinător sunt recunoscute la nivel oficial de către Ministerul Muncii. Familiei şi Egalităţii de Şanse şi de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării. vă puteţi certifica competenţele dobândite pe căi nonformale (studiind individual prin corespondenţă. Acest formular este disponibil şi pe site-ul Institutului Eurocor. având regimul actelor de studiu. vă creează o poziţie competitivă pe piaţa muncii. Cum se obţine certificatul de competenţe profesionale? Accesul la procesul de evaluare 1 2 Este necesar să deţineţi cunoştinţe dobândite prin practica la locul de muncă sau în urma studiului prin corespondenţă.). Avantajele certificatelor de competenţă pentru angajator constituie garanţia că angajaţii sunt pregătiţi pentru ocupaţia respectivă conform cerinţelor standardului ocupaţional în vigoare. 3 –4– . standard ce va fi prezentat într-o secţiune următoare din acest ghid. prin experienţa la locul de muncă etc. Aşadar. fără a fi necesare anumite studii în domeniul respectiv. www. primul pas pentru obţinerea certificatului de competenţă este studierea cu atenţie a standardului ocupaţional. Pasul următor este completarea cererii de înscriere la evaluare (pe care o veţi găsi ataşată ghidului). B. pot fi obţinute într-un termen foarte scurt: este necesară prezenţa dumneavoastră în centrul de evaluare pe durata câtorva zile. îmbunătăţesc nivelul de profesionalism al angajaţilor.

– copie după certificatul de naştere. veţi stabili detaliile procesului de evaluare: – unităţile de competenţă pe care doriţi să le certificaţi. Evaluatorul va studia fişa de autoevaluare şi. test scris.225. Dacă aveţi orice fel de nelămuriri.ro şi vă vom răspunde în cel mai scurt timp posibil. parcurgeţi încă o dată prezentarea standardului ocupaţional făcută în acest ghid.P. 61-15. – copie după diploma de bacalaureat. sector 4. vi se va desemna un evaluator de competenţe profesionale. Bucureşti): – Curriculum vitae detaliat. – copie după actul de identitate (buletin sau carte de identitate). Acesta vă va contacta şi vă va asista în completarea fişei de autovaluare. Înainte de expedierea documentelor. 5 6 7 –5– . cod 041293. Confirmarea de participare la evaluare şi achitarea taxei de înscriere se efectuează cu cel târziu o săptămână înainte de evaluarea propriu-zisă. 4 Odată cu cererea. – metodele de evaluare (întrebări orale.33 sau la adresa de e-mail certificari@eurocor. rapoarte din partea altor persoane. – copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul). Odată ce documentele au fost primite de către Centrul de Evaluare Eurocor.Pe parcursul acestui an vor fi organizate mai multe sesiuni de evaluare a competenţelor profesionale. – data evaluării. proiect. vă rugăm să completaţi data convenabilă pentru participarea la evaluare în spaţiul special alocat în cererea de înscriere. vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 021/33. observare directă. pentru înscriere sunt necesare următoarele documente (acestea trebuie trimise pe adresa Centrului de Evaluare EUROCOR: C. împreună cu acesta. portofoliu).

pentru a realiza activităţile cerute la locul de muncă. Trebuie să reţineţi însă. este necesară certificarea tuturor unităţilor de competenţă specifice acelei ocupaţii. În situaţia în care doriţi să mai aprofundaţi anumite cunoştinţe sau să vă îmbogăţiţi experienţa. a lucra cu alţii ca membru al unei echipe. aceste unităţi specifice pot fi evaluate în timp. a folosi deprinderi specifice. a analiza şi a lua decizii. Certificatul de competenţe profesionale este valabil atât timp cât standardul ocupaţional este valabil. Ce este standardul ocupaţional? Standardul ocupaţional este elaborat sub îndrumarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (CNFPA) şi este documentul valabil la nivel naţional care descrie toate unităţile de competenţă specifice calificării de cosmetician. că pentru a obţine la sfârşitul evaluării un act de studii cu valoarea unui certificat de absolvire/de calificare cu recunoaştere naţională. A fi competent într-o ocupaţie înseamnă: a aplica cunoştinţe de specialitate. Evaluarea propriu-zisă Evaluarea propriu-zisă are la bază standardul ocupaţional. Unităţile de competenţă ale unui standard sunt divizate în: unităţi fundamentale. a face faţă situaţiilor neprevăzute. a folosi creativitatea. a comunica eficient. Competenţa profesională reprezintă capacitatea de a aplica. ce cunoştinţe trebuie să posede şi ce activităţi trebuie să desfăşoare un cosmetician. la nivelul calitativ specificat în standardul ocupaţional. generale pe domeniul de activitate. în decursul mai multor sesiuni de evaluare. transfera şi combina cunoştinţe şi deprinderi în situaţii şi medii de muncă diverse. adaptabilitate la mediul de muncă specific. Vă reamintim că evaluarea propriu-zisă va necesita prezenţa dumneavoastră în Centrul de Evaluare Eurocor din Bucureşti pe durata câtorva zile. pe scurt.8 Achitarea taxei de înscriere şi iniţierea procesului de evaluare. specifice ocupaţiei. –6– .

10. ceea ce înseamnă că. candidatul va trebui să demonstreze: • cunoaşterea modului de întocmire al bonurilor plată • cunoştinţe de matematică • scris ortografic. 8. 7. unităţile de competenţă specifice sunt: Unităţile 6. 9. 7. 17 automat vă sunt evaluate şi unităţile 1. 17. 13. 2.Unităţile de competenţă pentru calificarea Cosmetician Pentru calificarea Cosmetician. 13. Standardul pentru calificarea Cosmetician are următoarea structură: a) Unităţi de competenţă generale şi fundamentale la locul de muncă UNITATEA DE COMPETENŢĂ 1 – Întocmirea bonurilor de materiale Elemente de competenţă: • identificarea necesarului de materiale • întocmirea bonurilor de materiale pentru aprovizionare La evaluare. caligrafic • cunoaşterea modului de aplicare a tarifelor lucrărilor –7– . 11. 8. candidatul va trebui să demonstreze: • corectitudinea informaţiilor transmise pacienţilor • cunoştinţe de matematică • scris ortografic. 5. 16. 16. Unităţile de competenţă fundamentale sau generale pe domeniul de activitate sunt implicit evaluate în cadrul unităţilor specifice ocupaţiei. 12. 12. 3. 11. caligrafic • cunoaşterea tarifelor lucrărilor UNITATEA DE COMPETENŢĂ 2 – Întocmirea bonurilor de plată Elemente de competenţă: • identificarea datelor necesare întocmirii bonurilor • întocmirea bonurilor La evaluare. 10. 14 şi 15. odată evaluate unităţile 6. 4.

P. a negilor.I. candidatul va trebui să demonstreze: • cunoaşterea modului în care se curăţă spaţiul de lucru după fiecare lucrare • cunoaşterea modului în care se curăţă şi se dezinfectează instrumentele după executarea fiecărei lucrări • cunoaşterea modului de întreţinere şi folosire a lenjeriei de protecţie • cunoştinţe de igienă • cunoştinţe minime de dermatologie (de recunoaştere a dermatozelor. candidatul va trebui să demonstreze: • capacitatea de a aplica N.S.) –8– . specifice locului de muncă • cunoaşterea modului de utilizare a instrumentelor şi aparatelor UNITATEA DE COMPETENŢĂ 4 – Pregătirea profesională Elemente de competenţă: • perfecţionarea profesională • auto-perfecţionarea profesională La evaluare. şi P.S. aluniţelor.M. pediculozelor.P. candidatul va trebui să demonstreze: • frecvenţa de participare la cursuri de specializare • cunoaşterea tipurilor de lucrări UNITATEA DE COMPETENŢĂ 5 – Igienizarea locului de muncă Elemente de competenţă: • igienizarea spaţiului de lucru • igienizarea instrumentelor • igienizarea lenjeriei La evaluare.I. • sesizarea situaţiilor critice • aplicarea măsurilor de urgenţă La evaluare.M. etc. şi P.UNITATEA DE COMPETENŢĂ 3 – Aplicarea NPM şi PSI Elemente de competenţă: • aplicarea N.

candidatul va trebui să demonstreze: • cunoaşterea modului în care se efectuează o programare • cunoaşterea timpului de executare a fiecărui tip de lucrare UNITATEA DE COMPETENŢĂ 14 – Promovarea serviciilor unităţii Elemente de competenţă: • prezentarea gamei de produse şi servicii ale unităţii La evaluare.UNITATEA DE COMPETENŢĂ 9 – Programarea clientelei Elemente de competenţă: • identificarea cerinţei • verificarea posibilităţilor de programare • înscrierea programării La evaluare. candidatul va trebui să demonstreze: • cunoştinţe minime de estetică şi decoraţiuni interioare • manifestarea amabilităţii şi promptitudinii faţă de client • manifestarea colegialităţii în interiorul unităţii • amenajarea corespunzătoare a locului de muncă pentru asigurarea unui microclimat relaxant –9– . candidatul va trebui să demonstreze: • cunoaşterea publicaţiilor de specialitate şi a serviciilor oferite de unitate • cunoaşterea modului de promovare a serviciilor unităţii UNITATEA DE COMPETENŢĂ 15 – Realizarea cadrului ambiental Elemente de competenţă: • crearea ambianţei spaţiului de lucru şi de aşteptare • realizarea şi menţinerea mediului lucrativ La evaluare.

candidatul va trebui să demonstreze: • capacitatea de decizie privind starea tehnică a echipamentului cosmetic din exploatare • alegerea unor modalităţi concrete de manevrare a echipamentului cosmetic corespunzător tipului de client UNITATEA DE COMPETENŢĂ 7 – Aprovizionarea cu materiale specifice Elemente de competenţă: • procurarea materialelor specifice • depozitarea materialelor specifice La evaluare. produs epilator) UNITATEA DE COMPETENŢĂ 10 – Executarea epilatului Elemente de competenţă: • instalarea clientului • executarea epilatului – 10 – . candidatul va trebui să demonstreze: • minuţiozitatea şi îndemânarea în pregătirea materialelor cosmetice pentru diferite proceduri (de exemplu: mască.b) Unităţi de competenţă specifice la locul de muncă UNITATEA DE COMPETENŢĂ 6 – Utilizarea echipamentelor cosmetice Elemente de competenţă: • verificarea stării tehnice a echipamentului cosmetic • exploatarea echipamentului La evaluare. candidatul va trebui să demonstreze: • cunoaşterea modului de aprovizionare cu produse cosmetice • modul de păstrare a produselor cosmetice UNITATEA DE COMPETENŢĂ 8 – Pregătirea materialelor cosmetice Elemente de competenţă: • asigurarea materialelor cosmetice necesare desfăşurării activităţii • efectuarea operaţiilor de pregătire a materialelor cosmetice La evaluare.

în diferite zone ale corpului • rezultatul epilatului (îndepărtarea totală a firelor de păr în zonele epilate) UNITATEA DE COMPETENŢĂ 11 – Executarea retuşurilor şi machiajelor Elemente de competenţă: • pensarea sprâncenelor • pregătirea tenului pentru masaj • aplicarea fardurilor La evaluare. uniformitatea stratului de produs) • siguranţa.La evaluare. vaporizare caldă) • modul de efectuare a masajelor şi de observare a rezultatelor • modul de aplicare. ionizare. menţinere şi îndepărtare a măştii cosmetice – 11 – . candidatul va trebui să demonstreze: • modul de pregătire a clientului în vederea tratamentului • modul de utilizare a aparaturii specifice fiecărui tip de procedură (curăţire în profunzime. rapiditatea şi modul de susţinere a pielii la smulgerea fâşiilor de produs. candidatul va trebui să demonstreze: • realizarea pensării corespunzătoare fizionomiei • realizarea machiajului corespunzător scopului. candidatul va trebui să demonstreze: • modul de aplicare a fâşiilor de produs epilator (siguraranţa mişcărilor. fizionomiei şi cerinţei clientului UNITATEA DE COMPETENŢĂ 12 – Executarea tratamentului cosmetic Elemente de competenţă: • pregătirea clientului pentru începerea tratamentului cosmetic • curăţirea în profunzime a tenului • efectuarea masajului • efectuarea de proceduri speciale • finisarea tratamentului La evaluare.

UNITATEA DE COMPETENŢĂ 13 – Executarea vopsitului genelor şi sprâncenelor Elemente de competenţă: • pregătirea operaţiei • executarea vopsirii genelor şi sprâncenelor La evaluare. candidatul va trebui să demonstreze: • realizarea vopsirii genelor şi sprâncenelor în concordanţă cu fizionomia şi cerinţele clientului UNITATEA DE COMPETENŢĂ 16 – Acordarea de consultaţă Elemente de competenţă: • stabilirea cerinţelor clientului • prezentarea de proceduri sau produse • recomandarea de tratament de întreţinere La evaluare. În cazul în care decizia obţinută este încă nu competent. de a le analiza şi de a face recomandările potrivite. candidatul va trebui să demonstreze: • capacitatea de a obţine informaţii relevante • stabilirea schemei de tratament corespunzătoare Procesul de evaluare se finalizează cu obţinerea deciziei competent sau încă nu competent pentru fiecare unitate specifică pentru care candidatul a intrat în evaluare. – 12 – . candidatul poate adresa Centrului de evaluare o cerere pentru reevaluarea unităţii/unităţilor respective în cadrul următoarelor sesiuni de evaluare. în mod convingător • capacitatea de a comunica eficient cu clientul UNITATEA DE COMPETENŢĂ 17 – Stabilirea schemei de tratament Elemente de competenţă: • culegerea informaţiilor necesare stabilirii schemei de tratament • examinarea clientului • schiţarea schemei de tratament La evaluare. candidatul va trebui să demonstreze: • capacitatea de a identifica cerinţele clientului.

Preţul procesului de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale În momentul înscrierii pentru evaluarea competenţelor profesionale. Test scris • • • • • • • • • Precizaţi ce echipament specific se foloseşte în cabinetul cosmetic. Precizaţi ce produse cosmetice specifice cunoaşteţi.C. Enumeraţi tipurile de ten cunoscute. D. întrebări orale. aveţi posibilitatea de a opta pentru unităţile de competenţă specifice pentru care doriţi să intraţi în procesul de evaluare. Exemple de întrebări/teste din cadrul evaluării Ce trebuie să demonstraţi în cadrul evaluării este că stăpâniţi respectiva ocupaţie. susţinere de proiecte. Cum dovediţi acest lucru? Prin teste scrise. Explicaţi care este scopul efectuării examinării prin palpare. Descrieţi principalele aspecte urmărite pentru executarea unui pensat corect. Indicaţi durata aproximativă a unui tratament cosmetic pentru ten gras. Pentru a vă convinge de accesibilitatea acestei evaluări. rapoarte şi recomandări ce vor fi stabilite împreună cu evaluatorul. cu cel puţin o săptămână înainte de evaluarea propriu-zisă. observare directă. vă prezentăm câteva selecţii de teste. Menţionaţi ce imperfecţiuni ale pielii trebuie identificate înainte de începerea procedurilor cosmetice. Taxa de înscriere la evaluare este de 75 de lei şi va fi achitată după confirmarea participării la evaluare. Enumeraţi principalele tipuri de machiaj. – 13 – . Precizaţi care sunt instrumentele şi ustensilele specifice pentru vopsitul genelor şi sprâncenelor.

33. www. vor beneficia (în cazul repetării evaluării) de reevaluarea gratuită a două unităţi de competenţă. 0742.000 lei vechi) 35 lei noi (350. www.30 E-mail: certificari@eurocor.000 lei vechi) 75 lei noi (750.000 lei vechi) 35 lei noi (350. Sector 4.ro.33 Fax 021/33.13. Contact • Persoană de contact: Stoian Mirela– Asistent Centru de Evaluare Eurocor • Centrul de Evaluare EUROCOR – Şos.000 lei vechi) 35 lei noi (350.53.000 lei vechi) 35 lei noi (350.000 lei vechi) 35 lei noi (350. Bucureşti Telefon 021/33.Preţul evaluării fiecărei competenţe specifice este 35 de lei şi va fi achitat în momentul evaluării propriu-zise.ro . vă rugăm să completaţi data convenabilă pentru participarea la evaluare în spaţiul special alocat în cererea de înscriere. Confirmarea de participare la evaluare şi achitarea taxei de înscriere se efectuează cu cel târziu o săptămână înainte de evaluarea propriu-zisă.  Cererea de înscriere la evaluare este disponibilă şi pe site-ul Institutului Eurocor.000 lei vechi) Candidaţii care vor opta la înscriere pentru toate unităţile de competenţă specifice şi le vor achita integral.000 lei vechi) 35 lei noi (350.000 lei vechi) 35 lei noi (350.225.eurocor.50.ro  Pe parcursul acestui an vor fi organizate mai multe sesiuni de evaluare a competenţelor profesionale. Olteniţei nr.000 lei vechi) 35 lei noi (350. CP 61-15 Cod 041293.225. Competenţa specifică U6 – Utilizarea echipamentelor cosmetice U7 – Aprovizionarea cu materiale specifice U8 – Pregătirea materialelor cosmetice U10 – Executarea epilatului U11 – Executarea retuşurilor şi machiajelor U12 – Executarea tratamentului cosmetic U13 – Executarea vopsitului genelor şi sprâncenelor U16 – Acordarea de consultanţă U17 – Stabilirea schemei de tratament Taxa de înscriere Preţul 35 lei noi (350. 35-37.eurocor.90. 0723.99.

61-15. Bucureşti certificari@eurocor.ro 021/33.33 .eurocor.ro Şos.P. Olteniţei 35-37.225. cod 041293. C.www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful