1

A FORDITÁS AZ ALÁBBI KIADÁS ALAPJÁN KÉSZÜLT: VYWAMUS CHANNELED BARBARA BURNS: CHANNELING (Evolutionary exercises for channels) FORDÍTOTTA: PATKÓS SZILVIA ÉS PALATIN EDE SZERKESZTETTE: TASI JÚLIA LEKTORÁLTA: DR.PAP ÉVA ISBN 963 86018 41 COPYRIGHT © 1992 BY BARBARA BURNS HUNGARIAN TRANSLATION © SZILVIA PATKÓS AND EDE PALATIN, 2000 HUNGARIAN EDITION © MANDALA-VÉDA PUBLISHER ESTABLISHMENT, 2000 A MANDALA-VÉDA KIADVÁNYOK ÉS TANFOLYAMOK IRÁNT ÉRDEKLŐDŐK SZÁMÁRA POSTAFIÓK ÉS E-MAIL CÍM: Postafiók: 2092 Budakeszi Pf. 157 E-mail: mandala-vedaCmatavnet.hu

Ezt a művet a könyv írója a mooreai és lemuriai Amo Titónak, valamint minden mooreai és francia polinéz. médiumnak ajánlja.

2

Dedikáció

Ez a mű azok számára készült, akik elkötelezték magukat a közvetítés mellett, vagy legalábbis fontolgatják, hogy így tegyenek annak érdekében, hogy segítsenek magukon és a Földön egyaránt. Remélem, hogy a könyvben szereplő gyakorlatok és magyarázatok hozzájárulnak ahhoz, hogy nagyobb erőre, tisztaságra és örömre tegyetek szert, amint tovalépkedtek a szolgálat előttetek kígyózó ösvényén. Azt is el kell mondanom, hogy úgy vélem, az Isteni Terv keretein belül létező minden szolgálat lényegében az Énnek nyújtott szolgálattal kezdődik. Biztos vagyok benne, hogy ha körbepillantotok világotokban, rengeteg olyan dolog tárul a szemetek elé, melyek láttán mély vágy ébred bennetek arra, hogy megváltoztassátok vagy meggyógyítsátok őket. Ezek némelyike, mint annak ti is tudatában vagytok, nem egészen vagy épp egyáltalán nem tartozik a ti hatalmatok vagy felelősségetek körébe. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ti magatok is nem járulhattok hozzá a Föld sebeinek begyógyításához. Arra ösztönözlek benneteket, hogy figyelmetekkel, tudásotokkal és odaadásotokkal forduljatok afelé, aminek a gyógyítására valóban képesek vagytok vagyis az Én felé. Nézzetek magatokba, és változtassatok azon, ami változtatást kíván. Ha így cselekszetek, biztos vagyok benne, hogy hamarosan átformálódni látjátok a világot magatok körül. Hogy érthetőbb legyen, ezt a folyamatot talán az egészséges sejtek működéséhez hasonlíthatnám, melyek a beteg, szenvedő testben a gyógyulás útját választják. Végül hatást gyakorolnak a környező sejtekre, ám ezt nem olyan módon teszik, hogy változást erőszakolnak rájuk, hanem inkább ragályos életörömüket és egészségüket sugározzák át. Könyvünket eme odaadó gyógyító sejteknek vagy emberi lényeknek ajánlom. Szeretettel, Fényességgel:

Vivamus

3

BEVEZETÉS dv néktek. hogy én. és miért kellene foglalkoznom vele?" S néha azt is megkérdezik: „Miért foglalkoztat benneteket. hogy a közvetítésen keresztül mi. már igen sokan feltették nekem a következő kérdést: „Vivamus. Egyszóval többé nem vagyok jelen a fizikai síkon. mivel úgy gondolom. hogy segítséget nyújtok a fizikai világban tartózkodók számára. 4 . Nagy örömömre szolgál. Szeretnék bemutatkozni mindazoknak. Ez a mű voltaképpen az energiaközvetítéssel kapcsolatos gyakorlatok és magyarázatok gyűjteményét foglalja magában. MIT JELENT AZ ENERGIAKÖZVETÍTÉS? MIT JELENT AZ ENERGIAKÖZVETÍTÉS? dv néktek. Olyasféle lény vagyok. mi is tulajdonképpen a közvetítés. akire a ti gondolkodásotok szerint talán a Spirituális Tanító vagy Vezető meghatározás illenék leginkább. kedves barátaim. ám úgy döntöttem. akik még nem ismernek engem. hogy az Isteni Tervet a továbbiakban azzal szolgálom. ha mindjárt magát az energiaközvetítés tárgykörét világítanám meg. Tudjátok. Jelen pillanatban különösen mint a spirituális síkról való információközvetítés tanítója összpontosítok a Földre és az emberiségre. Vivamus kapcsolatba léphetek veletek. Talán a legjobb lenne. a Spirituális Sík lakói közvetlenebbül segíthetünk és támogathatunk benneteket. kedves barátaim. amint a Föld hamarosan következő evolúciós lépcsőfokára lép.

hát azt mondhatom. arra a helyre. Közvetítésemmel ezek az energiák a számotokra megfelelő frekvenciára léptetve érkeznek meg hozzátok. hogy egy meghatározott szintű energiát egy más rezgésfrekvencián működő energiaszintre hozzon. segédkezünk abban." Azt hiszem. Lelkem vagy Énem szándékai a felsőbb szintekről való tudatos energiaközvetítésben nyilatkoznak meg. hogy ez az. a tudatosságon. Vivamus igazán a segítségetekre lehetek. A médium sok tekintetben egy elektromos transzformátorhoz hasonlítható. Nem. Ilyen értelemben tehát mindenkit csatornának tekinthetünk. hogy mint a személyiség szintjének megnyilvánulása. Igazán nagyra értékelem a lehetőséget. legnagyobbrészt működnek. akik a Föld növekedési folyamatában segédkeznek. azelőtt sohasem említettétek. hogy a fényesség az egyik szintről a másikra áramolhasson. amíg csak ezen a bolygón éltek.és tudatszintet rejt magában. Az Isteni Terv minden alkotóeleme és annak teljes rendszere a tudatosságon alapszik. a zene és a tánc csodálatos 5 . maga a megnyilatkozott energia a tudatosság révén árad ki a Teremtő Magból. és abban kényelmes körülmények között létezni. hogy a fizikai világban tartózkodtok. egyre feljebb irányuló mozgást is magában foglal. akik ezen energia csatornájául szolgálunk. a spirituális síkról közvetítetek energiát a Földre. arról a szintről. mi legalábbis nem emlékszünk rá. Mindannyian. mely arra szolgál. az enyémnél talán kicsivel lassúbb rezgésszintre léptetem. ahol az emberiségnek szüksége van rá. mely a Tervet és a Fényt szolgálja. Nos. Mint az energia áramoltatására szolgáló csatornák valamennyien energiát áramoltattok arról a legmagasabb szintről. saját energiáját alacsonyabb vibrációs szintre kell hoznia. ameddig csak képesek vagytok elérni. Úgy vélem. A Forrás fizikai síkkal kapcsolatos nagy Terve számos dimenzió. s igazából ez képezi tevékenységem központi részét. Ebben az értelemben tehát mindenki csatorna vagy médium. szeretethez és Fényhez vagyok képes juttatni benneteket. s céltudatosabban szándékoztok dolgozni vele és összpontosítani rá. Ily módon az energiaközvetítés egyik oldalról tekintve egyszerűen az életerő egyik szintről a másikra való eljuttatására szolgál. és fenntartás nélkül. mit gondoltok.tanítókat ennyire az energiaközvetítés kérdése? Azelőtt nem törődtetek vele. energiához. semmiképpen. Úgy tűnik. hogy megválaszolhatom őket. ahol annak az evolúciós törekvések és az emberiség szempontjából leginkább szüksége van. A saját lényemen átfolyó energiát egy másik. Ha azonban sokkal tudatosabb módon akarjátok az energiaközvetítés folyamatát gyakorolni. oda. Ez azt jelenti. ahol a hozzátok hasonló és tőletek különböző lények saját tapasztalásuk világát élik. nagyon jó kérdések ezek. amelyeken egyelőre még nem vagytok tudatosak. olyan szintekről származó tudáshoz. lényegében ezt takarja az energiaközvetítés folyamata. Ti magatok határoztok arról. A Forrás Teremtő Magjából előtörő energia szintről szintre áramlik. A lélek önmagát a fizikai síkra kiterjesztve csatornáin keresztül életerőt lehelt belétek. A lélek szintjéről. melyet saját energiaformátumotok segítségével valósítotok meg. Hogy ezt megtehesse. hogy miképpen hasznosítjátok azt. S ezt teszitek mindvégig. hogy a spirituális síkról közvetítsünk energiát. miként jut el egyik szintről a következőre? Nem egyszerűen cél és rendeltetés nélkül árad. Az Isteni szeretet és Fény erről a szintről áramlik a fizikai világba. Vajon milyen sajátos metódusok léteznek az energia közvetítésére? Sok ember a művészet segítségével. s valójában ez az egyik leglényegesebb oka annak. A Forrás Fényességé. Én. Jól tudjátok. bizonyos értelemben kozmikus módon megnyíltok magasabb tudatosságotok felé. információhoz. hogy teljes mértékben képesek legyetek a Föld síkjának rezgésszintjébe integrálódni. amelyen lelketek lakozik. Jelen pillanatban főként arra összpontosítunk. igen egyszerű az egész. egyenesen a Földre. és amelyen Spirituális Tanítóitok. Mint tudjátok. Vivamus magam is egy csatorna vagyok. és levegőjét magatokba szívjátok. amiben én. Mi tehát az energiaközvetítés? Úgy vélem. hogy az energiaközvetítés során energiát továbbítotok annak legtisztább formájában. Amikor veletek dolgozom. lelketek teremtményei vagytok. a Forrás Terve egy szintről szintre való.

amikor megpillantjátok a vörös színt. s csak ti magatok halljátok őket. Ez a szóval-jelölő tevékenység mentális testetek működésének egy részét képezi. Láthatjátok.mint például a hideg és a meleg. hogy támogatásukat és útmutatásukat mindennapi életetek folyamába vezessétek. amely révén képessé váltatok mindenféle élmény leírására. mindez csupán annak függvénye. nem szükséges megállnotok és a következőket mondanotok: „Igen. rendkívül könnyedén és folyékonyan képesek beszélni. Mások segítségével ráleltetek egy szóra. legalábbis amire emlékezni tudtatok volna. Amint életetek útján tovahaladtatok. Ha megpillantotok egy asztalt. köszönöm. hogy keresgéljétek magatokban az asztal szót. az „asztal" szó rögvest az elmétekbe villan. A hang rendkívül erős teremtő elem. dolgokat. érzelmeket és benyomásokat szavakkal kifejezni. ők sem gondolkodnak többet rajta. pusztán a szívetekben és fejetekben formáljátok szavakká. Még a szem számára nem érzékelhető dolgokhoz . színekkel és különböző energiafajtákkal telített világ tárult a szemetek elé. ha fogalmi úton közvetítünk. Ó igen. hm. semmire nem voltak szavaitok. Mindössze annyi történik. hogy egy bizonyos színhez vagy formához milyen szó kapcsolódik. akik már némiképp tapasztaltan alkalmazzák e készséget a közvetítés során. nos. amelyeket egyszer már elsajátítottatok. és az elsők között tudtatok egy meghatározott szót kapcsolni hozzá. hogy másokkal is megosszatok minden csodálatos dolgot. hogy a hang csatornáit használók. Ám néha nagyon sokat segít. Ez az eljárás a segítségetekre van abban. nem szükséges többé azon gondolkodnotok. Már nincs szükségetek arra.is képesek voltatok szavakat kapcsolni. s csodálatos maga a hangok áramoltatása is. és amint felnőttök. s ezért is lehetséges az. Csodálatos módja ez annak. Csodálatos módja ez az energiák kifejezésének. ha csupán keresztülárad rajtunk. vagy a boldogság . Hogyan működik ez a folyamat? Azt mondhatnám. amely édesanyátok energiájának érzetét a legjobban ki tudta fejezni. Elsajátítottátok. hogy nem.. add elő a megfelelő szót arra a bizonyos színre. hogy lelketekkel és Spirituális Tanítóitokkal párbeszédet folytassatok. mert a hang megindító és hatalmas erővel rendelkezik. egy idea esszenciájának a spirituális síkról való transzformálásához természetesen fogalmak és szavak alkalmazása szükségeltetik. mert szeretem a hatást. miként lehet különböző ideákat. melyek gyógyítják és egyensúlyba hozzák a testet. igaz? Hát persze. Kicsi korotokban még egyáltalán nem neveztétek nevén a dolgokat." Nem így tesztek. nagyon automatikus. Amikor megpillantjátok a vörös színt. Mint említettem. A folyamat nagyon gyors.. Vörös. Már tudomást szereztetek a gyógyító energiák magatok és mások számára való közvetítéséről. Néha úgy vélekedem. melyeket aztán összefüggő szó.médiumán keresztül valósítja meg. anélkül hogy megszólalnátok. Igazán szeretek tiszta hangokat közvetíteni. különösen kedvemre van a hangok közvetítése. amelyet a hangrezgés kelt. Ezek a szavak és fogalmak rendelkezésre állnak a mentális testben. a színekre és formákra és mindenféle más dolgokra is találtatok szavakat. Mindenféle erőfeszítés nélkül formálják szavakká az energiát. valamint a lélek és a Spirituális Tanítók számára. hogy lehetővé teszitek önmagatok. Egy formákkal. Néha azonban késztetést érezhettek arra. ha az energiát. és azt mondjátok: „ez vörös". majd az apa energiájára. amiben részesül- 6 . hogy az eljárást „szó közvetítésnek" kellene átkeresztelni. mint ti. embereket megnevezni. Érthető a folyamat? Nincs benne semmi nehézség. hogy miként határoztok az általatok egyik szintről a másikra transzformált energia kifejezése vagy felhasználása felől. csodálatos szógyűjteményre tettetek szert. hogy alkalmazzák azokat a képességeket. még akkor is. nagyon egyszerű az egész. egy szín. minthogy saját céljaitok szempontjából mit sem számít. Édesanyátok energiáját a legelsők között voltatok képesek felismerni. rendben mentális test.és mondat-csomagokban továbbítva hangotok médiumán keresztül érthetővé tudtok tenni más emberek számára is.

hogy az energiát önmagatokból kivetítsétek. A magasabb rendű Énetekkel folytatott párbeszéd hatalmas mértékben járulhat hozzá ahhoz. ami számotokra. ha kapcsolatotok a Földdel és az emberiség más tagjaival barátságos és harmonikus formát öltene? Vajon miképpen járul. hogy úgy érzitek. mind pedig a megtanulni elmulasztott leckéitekben. mert a fizikai dimenzió voltaképpen a tanulás közegéül szolgál. „átformálni" szavakat. hogy életetek ösvénye sokkal tisztábban rajzolódik ki előttetek. éreznétek ama tudás örömét és biztonságát. igaz? Talán nem volna szép. amit számotokra fizikai és mentális képességeitek sajnos nem tesznek lehetővé. hogy jóval örömtelibb módon aknázzátok ki őket. vagy beveri a fejét. mint Isteni lények számára a legmagasabb és legfőbb jót képviseli. Csakugyan előnyös. 7 . célotok lényegét szem elől tévesztettétek. Sok mindent kell elsajátítanotok. mivel ismeri minden előző életeteket. mint az általatok választott iskola. Lelketek úgymond „madártávlatból" szemléli a történések folyamát. hogy éppen hol tartotok életetek útján. hogy a fizikai sík birodalmában töltött időtök gazdagabbá váljék. ha a lélek vezetőül szegődne mellétek? Nem lenne-e mérhetetlen nagy segítségetekre. s ez a korlátozottság érzését kelti bennetek. azzal a különbséggel. hogy a Forrás a Teremtésen keresztül önmagát kibontakoztassa. ha a lélek szerepet kap mindennapi életetekben. melyben sikeres vizsgát kell tennetek. amelyet elméteken és szíveteken belül használtok. hogy mi várakozik rátok a jövőben. ha itt megállnánk egy pillanatra. valamint hogy örömtelibb és kellemesebb módon használjátok ki azokat. hozzá a spirituális síkról való energiaközvetítés az Én fejlődéséhez? Azért jöttetek e világba. Hát nem volna csodálatos. ezért szeretném. mint például autót vezetni az éjszakai sötétségben. s távlatait megismernétek? Alighanem úgy éreznétek.igen. Azért jöttetek. Olyan érzés ez. hogy élményeitekben és kapcsolataitokban a növekedésetek szempontjából miféle lehetőségek rejlenek. hogy a következő lépcsőfokra léphessetek. Egyszóval. múltatokat és a jövőben felmerülő választási lehetőségeket. Látja. ha az ember beüti a lábát. Nem láttok oly tisztán. döntéseiteket. úgy érzitek átsiklottatok valami lényeges felett. amikor a közvetítésről beszélek. Véleményem szerint rendkívül hasznos beszélni a lélekkel ezekről a dolgokról. Véleményem szerint növekedése könnyebben és örömtelibb módon mehet végbe. mivel igen tisztán látja. Kétségkívül sokat lehet tanulni abból is. hogy tapasztalataitok átélése során olykor a csalódottság és reményvesztettség érzése kerít hatalmába benneteket. honnan indultatok. hogy önnön lényeteket kibontakoztassátok. A lelken keresztül képesek lehettek maximalizálni a növekedésetek során kibontakozó lehetőségeket.tök. mielőtt egy magasabb kozmikus szinten vállalhatnátok magatokra a segítségnyújtás felelősségét abban. tudomása van minden élményről. A két folyamat valójában nem sokban különbözik egymástól. Lelketek azonban magasabb perspektívából tekint életetekre. Van valami csodálatos a fizikai világban zajló tanulási folyamatban. meglehetősen vakon haladtok előre életetek ösvényén. Olyasmi ez. Előfordul. barátaim . Látja. és . és fontolóra vennénk jelentésüket. ám ugyanazon dologról a tudatosság révén is tudomást lehet szerezni. Gyakran használom az „átalakítani". mint amennyire szeretnétek. s úgy érzitek. s talán arra is. hogy ez esetben torkotokat és hangotokat is be kell vetnetek. hogy megpillantsátok a fejlődésetekben rejlő lehetőségeket. ha képesek lennétek érintkezni lelketekkel. amit átéltetek. járatos mind az elsajátított. Tisztában vagyok vele. Segítségével magatok is képesek lehettek megpillantani. kapcsolataitokat. következésképpen teljes hosszában tárul szeme elé az ösvényetek. Ugyanazt a szókészletet alkalmazzátok. segítségetekre lehet abban.képes megpillantani a lehetséges célállomásokat. hogy választásaitok valóban afelé terelnek benneteket. még mielőtt a kellemetlen tapasztalatokra szert tennétek.

általa vágytok képesek kapcsolódni hozzájuk. mely segítségetekre lehet abban." A szabad akarat a létezés minden szintjén megnyilvánul. hogy érintkezésbe lépjetek a lélek azon képességével. hogy saját magatok irányítsátok saját életeteket. a Mag végtelen távolságokra van tőletek. barátaitok azért vannak. és kibontakoztassa a saját isteni természetének megértéséről szóló tudást és bölcsességet. s úgy vélem. Az energiák közvetítésének létezik egy további támogató aspektusa is. hogy életeteket egy sokkal tágabb és gazdagabb értelemben teremtsétek újjá. Valóban. mert sok-sok csodálatos élményben volt részetek együtt. mely segítséget képes nyújtani nektek lehetőségeitek mérlegelésében. mindig ott van. A Forrás fényességét és szeretetét juttatja el hozzátok. nemkülönben személyiségük megnyilvánulása. hogy nem részesülnek elegendő támogatásban. A lélek mindig ott van értetek. mely lelketekből indul ki. ám az is előfordulhat. Ettől fogva már nem tűnnek elég 8 . hogy a fizikai világban létezve olykor úgy tűnhet. ám egyúttal remek támogatási rendszer áll rendelkezésetekre a spirituális síkon is. nem kellene egy kicsivel többet igénybe vennetek ebből a támogatásból? Embertársaitok lelkéhez saját lelketeken keresztül vezet az út. mindössze egy sokkal átfogóbb szinten. Válaszul azt is mondhatod: „Nagyon köszönöm. egyáltalán nem érted a helyzetet. Egész egyszerűen hozzájárul eszköztáratok növeléséhez. Ezért a lélek mindig kész figyelmet szentelni nektek. egyre inkább szükségét érzitek. Mit gondoltok. közületek igen sokan növekedési folyamatuk kihívásaival szembenézve némiképp elszigeteltnek érzik magukat. csak mert a lélek is részt vesz a történésekben. hogy nem kívánjátok a lelket belevonni a történésekbe. és a magányosság érzését kelti az emberben. úgy gondolom. Ez meglehetősen fájdalmas tud lenni. A lélek azért teremtette az általatok élt mostani és a megelőző életeket. Természetesen nem olyan eljárásról van szó. hogy nagyobb támogatáshoz jusson élete során. Meglehet. Ha kérdést tesztek fel lelketeknek egy bizonyos problémáról. hogy közvetlen kapcsolatba léphessetek az Isteni Teremtő Maggal. hogy a legjobb választásról alkotott saját véleményetekkel összhangban cselekedjetek. az energiák közvetítésének folyamata az egyik leghatásosabb és legtisztább módja annak. hogy támogassanak benneteket. gyakran azért. kétségkívül léteznek lélektársaitok is! Létezhetnek testben vagy anélkül. s úgy gondolják. hogy lelkük közel áll a ti lelketekhez és mérhetetlenül kedves számára. A személyes szintű támogatási rendszerek ekkor már nem állják meg a helyüket többé. ha történetesen épp a fizikai síkon tartózkodnak. s nem mindig érzitek feljogosítva magatokat arra. hogy valóban így tegyetek. Hát nem csodálatos az egész rendszer? Amint mind nagyobb utat tesztek meg előre fejlődésetek pályáján. hogy talán ez a lehetőség lehetne leginkább a segítségünkre. hogy segítségüket kérjétek a nehéz időkben.Ezzel persze nem azt akarom mondani. vagy megfoszt a szabadságtól. ezúttal inkább rám kellene bíznod a döntést. Te nem tartózkodsz idelenn. mint a karikacsapás. Nem kötelező meghallgatni a lélek tanácsait. Minden esetben a ti kezetekben nyugszik a döntés felelőssége. Fejlődésének eme pontján jelenlétetek a fizikai síkon rendkívül fontos kulcsot jelent a következő lépéshez. igazság szerint ezzel együtt is nagy felelősség fog hárulni rátok. hogy ezentúl minden úgy megy majd." Mindazonáltal szabad akarattal rendelkeztek. s a legjobb lenne. hogy meglehetősen nehéznek ítélitek felküzdeni magatokat arra a szintre. ha így és így tennél ezzel kapcsolatban. ha támogatásra szorultok. Most nem fogadom meg a tanácsodat. hogy biztosítsa a tanulás folyamatát. amelyről a lélek úgy gondolja. a Spirituális Tanítókkal is kapcsolatban álltok. Ezek a lelkek támogatási rendszeretek részét képezik. Azt hiszem. a többieknek is megvan a maguk baja. amely teljességgel megszünteti a felelősségeteket. Ilyenkor úgy tűnik. Ugyanakkor velünk. lélek. hogy felismerjük ezt és ezt. Ő ekként felelhet: „Nos. a lényeg az. Igen. minthogy ő voltaképpen ti magatok vagytok. Úgy vélem. Minden embernek szüksége van arra. A Forrás megalkotta számotokra a lélek szintjét. hogy képesek vagytok elérni. A Forrás tudatában volt annak. mindig szeretettel és hálával fordul felétek. ti pedig őket.

s így jóval nagyobb hajlékonysággal és könnyedséggel leszünk képesek áthaladni a kibontakozó új kezdetek kapuján. vagy legalábbis annak oroszlánrésze. Lehetséges. melyek lehetővé teszik számotokra. Szerencsétlenség és pusztulás az én véleményem szerint csupán akkor következik be. sem pedig elég erősnek. hogy megpróbáljuk kiaknázni a közvetítés gyakorlatában rejlő lehetőségeket. melyet a Teremtő az Isteni Terv részeként értetek hívott létre. Az Emberiség túlnyomó része már úgyszólván készen áll. hogy elérjük a Földnek nyújtott szolgálattal kapcsolatos céljainkat. egy állásról. és hogy támogassunk benneteket saját hatalmas szolgálatotok teljesítésében. vagy elbocsátottak állásotokból. a spirituális sík lakói arra az elhatározásra jutottunk. Lehet.átfogónak. Igazán nem kell aggódnotok amiatt. hogy nem állnak rendelkezésetekre az idő tájt. mert az egész folyamat valamiképpen számunkra is kísérletnek számít. pillanatról pillanatra haladva felismerjétek és kiaknázzátok az életetekben megjelenő csodálatos támogatási rendszer adta előnyöket. Mondhatni az elmúlt 5-10 évben egyre több közös erőfeszítést tettünk. ragyogóbb és szorosabban kapcsolódó kötelékre lesz szükségetek. hogy sokkal drámaibb és hatásosabb módon is előre léphettek és változásokat 9 . természetesen sokkal könnyebb minden törés és széthullás nélkül előtűnnie az újnak. A képzés. és miért éppen most beszélnek a közvetítés gyakorlatáról? S miért nem tették azelőtt?" Nos. bizonyos mértékben már azclőtt is előfordult efféle energiaközvetítés a Földön. hogy megpróbálunk fényt deríteni arra. Úgy vélem. amikor növekedésetek ösvényén egy magasabb szintre elrugaszkodni készültök. hogy a közvetítés feltárta lehetőségeken keresztül sokkal teljesebb módon leszünk képesek támogatni a Földet és az emberiséget a jelenlegi változások közepette. Személyes életetek során is számtalanszor megtapasztalhattátok azt. és rajtatok keresztül a Földnek és az emberiségnek. vagy valami ehhez hasonlóról. Igen sokan közületek. A másik kérdés. az energiák közvetítésének gyakorlatán keresztül képesek lehettek tudatos kapcsolódási pontokra lelni. csak nemrégiben döntöttünk úgy. hogy hamarosan véget ér. hogy már Atlantiszban. hogy ne látnánk azt összetörve és porrá zúzva magunk előtt. hogy meglehetősen gyakorlatias módszerekkel. Ám ennek ellenére oly nehéz volt szabadon ereszteni. alighanem így hangozhat: „Miért éppen most?" Miért épp most keresnek fel a tanítók. Bármi lett légyen is az. hogy kapcsolatotoknak egy drámai robbanás vetett véget. s mindaddig ragaszkodtatok hozzá. Ezentúl jóval kiterjedtebb. mint ahogy azt a múltban tettük. Ha azonban rugalmas. s előfordulhat. hogy időnként bizonyos dolgok fejlődésetek szempontjából már nem megfelelőek többé . Mindez világosan rámutat arra. hogy jelen pillanatban jóval nagyobb hangsúly helyeződik az energiák közvetítésére. s hogy már nem igazán szolgálja érdekeiteket. egyszerűen porrá. széles körűnek. ha nem tudjuk anélkül útjára engedni az elavultat és a régit. Ám az is igaz. már az előző életekben lezajlott. s igen sokan kétségkívül az ősi Egyiptomban tettek szert igen kifinomult tanításokra. Így tehát azt mondhatjuk.legyen szó egy kapcsolatról. előzőleg már részesültek valamiféle képzésben. Ez azért van így. akik mély vonzódást éreznek a közvetítés folyamata iránt. Alighanem értesültetek már a küszöbön álló változásokról. Reméljük. amely bizonyára felmerül bennetek. Valójában már ráébredtetek arra. Lemurián vagy azt megelőző időkben kapcsolatba kerültetek vele. s arról. miként vonulnak be a Föld életébe hatalmas katasztrófák és pusztulás kíséretében. mi. hogy jómagam is részt veszek a médiumok képzésében itt a Földön. míg aztán az egész darabjaira hullott. Mindössze néhány éve annak. hogy jelen életciklusotokban mennyi időt fog igénybe venni a szükséges ismeretek elsajátítása. mely az Új Korszak eljövetelét célozza a Földön. vajon képesek vagyunk-e segítséget nyújtani nektek. örömteli és kalandvágyó szellemben engedjük el az idejétmúlt dolgokat. zúzva hullott a földre. egy kicsivel közvetlenebb és egyenesebb módon. és egyre több figyelmet szenteltünk ennek a kérdésnek a spirituális síkon. mint bármikor azelőtt.

ha képesek lennétek engedni a szorításon. s egyúttal a Földet. akik el vannak ragadtatva a közvetítésben rejlő lehetőségektől. Ha tehát képileg szeretnétek megjeleníteni magatok előtt. Ha tehát sokkal aktívabb médiummá vagy közvetítővé szándékoztok válni. és segíts nekem ebben. Gyere. és szélnek ereszteni az idejétmúlt dolgokat. Leginkább egyfajta kékes-lilás árnyalatú energiával szeretek dolgozni. hogy összezavarnám és túlságosan összetörném magát a médiumot?" A spirituális síkon adott tanításaim segítséget nyújtanak a Tanítóknak abban. Azt gondolom. ha tudnátok. ami talán a segítségetekre lehet a felidézésben. egy barátságos arccal is felruházhatjátok ezt a gömböt. s ezáltal sokkal finomabb és könnyedebb módon működhetnek együtt veletek. hogy ami pusztán kísérletnek indult. hogy egyre több Spirituális Tanító közelíti meg azokat. egyfajta körülfogó és támogató rendszert képvisel. hogy küldetésein középpontjában a közvetítés gyakorlata áll. akikkel – jóllehet kevésbé közvetlen módon . Remélem. vajon nem lenne-e sokkal csodálatosabb. mondván: „Nos. és meg szeretnétek ismerni engem. ha egyszer azok már nem szolgálnak bennetek többé. Energiám szerkezete. Mindössze ennyit kell mondatnotok: „Vivamus." Vizuálisan is felvázolom a képet. valamint attól. és az öröm. Én is élni szeretnék ezzel a lehetőséggel. Ezért még mélyebb szinteken és szélesebb körben alkalmazzuk. egy hatalmas kékes-lilás gömböt kell elképzelnetek lelki szemeitek előtt. Ha úgy tetszik. hogy ezek milyen sokat segítenek abban. Komolyan gondolom. hogy a spirituális síkról való energiaközvetítés az egyik lehetséges módja annak. a kalandvágy. azon belül pedig minden egyes individuum ekként tekintene a változások elébe. s azzal. ne habozzatok hozzám fordulni. s az egyik legfontosabb feladatomnak tekintem. hogy a Földet jóval közvetlenebb módon szolgálhassák: Igen sokan járultak hozzám. amely körülöleli és minden szinten támogatja a közvetítő személy egész energiarendszerét. hogy energiáim túl nehézzé vagy kimerítővé válnának számára? Hogyan juttathatom el a spirituális síkról származó igazságot az emberiséghez anélkül. ha az egész emberiség. Megismertetnél az általad gyakorolt módszerekkel. hogy minden kérdésetekre választ kaptatok. hogy kiaknázzák ezt a csodálatos lehetőséget. végül teljes sikerré lett. Ám vegyétek fontolóra. s ezért még nyíltabban és közvetlenebbül közelítünk hozzátok. Sokan közületek úgyszólván öntudatlanul támogatták az Isteni Tervet. mivel ugyancsak barátságos és szeretetteljes lény vagyok. a biztonság érzésétől vezérelve belépni az új ölelésébe? Azt szeretnénk. amelyek a csodálatos emberi lényeknek adott tanításaid során történnek. barátaim. igazán lenyűgöznek a dolgok. Vivamus. Jómagam közvetlen közelről szemléltem. hogy a közvetítés milyen hatást gyakorol a Föld és az emberiség növekedésére és változására. hogy a közvetítés folyamatának segítségével működik együtt a fizikai világban élőkkel. hogy valóra váltsuk ezt. mert a változás végül úgy is bekövetkezik. szívesen hozok létre egy energiagömböt körülötte. Ezért is szenteltünk mostanában oly nagy figyelmet a közvetítés kérdésének. a közvetítés segítségével azonban ezt a köteléket tudatos és szeretetteljes szövetséggé lehet varázsolni. Én magam itt a spirituális síkon adok át ismereteket azoknak a Tanítóknak. netán tudatosabban kívánjátok élni az életeteket. s elmondhatom.már a múltban is érintkeztek. Számos Spirituális Tanító határoz amellett.eszközölhettek. Noha kísérletnek indult. Amikor egy médiummal működök együtt. ahogyan ti mondanátok. amit láttam. mind a közvetítő. el szeretném kötelezni magam a közvetítés mellett. Ez a magyarázat arra. A lényegét tekintve nem is olyan borzasztó az egész. mind pedig a tanító valamint a Föld szempontjából hatalmas sikernek tartom az egészet. hogy miként tudok egy fizikai testben élő emberen keresztül dolgozni anélkül. hogy el vagyok ragadtatva attól. de mindenképpen beköszönt. hogy a jövőben a spirituális energiák csatornájaként szeretnék működni. Ha a segítségemre van 10 . Szeretném. így vagy úgy. és igazán úgy érzem. Az Új Korszak.

s látod. A hívó szónak engedelmeskedve körülölellek benneteket. Lépj be bensőd csarnokába. hogy 11 . s ameddig csak a szem ellát. Elkötelezettséged erejével és hatalmával vezesd a szegeket az oszlop aljába. csak nehezen tudjátok fennhangon. Más Spirituális Tanítók energiáival kapcsolatban is segíthetlek benneteket. hogy egy gyönyörű szép arany Fényoszlop öleli körül egész testedet: A Fényesség eltölti lényedet. látod. tovasiklik lefelé. leszáll a Föld mélyébe. hogy soha nem avatkozom be a folyamatba lelketek. kis mértékben elegyítem vele energiáimat. s biztosíthatlak. I. Ugyanakkor persze saját fejlődésünket is szem előtt tartjuk. amikor szolgálunk. s lágyabban. Most pedig engeded. Képzelőerőd segítségével látod. Elkötelezettségedre gyengéd. ám amikor az energia a torkotokhoz ér. Lágyan suhanva. Amint lefelé siklasz. ragyogó és áttetsző. Ne feledjétek. Lelked módot keres arra. vagyis az emberiség feltündöklő kibontakozásáért tevékenykedünk. hogy elkötelezted magad a spirituális síkról való energiaközvetítés mellett. a szavak médiumán keresztül kifejezni azt. én. Védelmezőn körülölel. hogy sokkal mélyebb szinten léphessen veled érintkezésbe. s szoríthattok ott számomra helyet. GYAKORLAT TALÁLKOZÁS A LÉLEKKEL ÉS A SPIRITUÁLIS TANÍTÓVAL Nagy örömömre szolgál. Valamennyien együttműködünk . helyezkedj el kényelmesen. Kérlek. Lásd magad előtt. amint a másik Tanító energiája elérkezik hozzátok. hogy a tündöklő Fényoszlop megindul felfelé. s érzed leírhatatlan szépséget és hatalmas védelmező erejét. Engeded. Ez a tündöklő Fényoszlop egyre lejjebb és lejjebb halad. hogy szilárdan és biztosan kapcsolják Fényoszlopodat a Föld szívéhez. magunk is szolgálva vagyunk. tündöklő szépségét.s gyengéden aláereszkedik. Most pedig felnézel. hogy a lehető legmegfelelőbb időben tetted meg ezt. hogy egyik kezedben öt gyönyörű fénysugárból szőtt szeget. Hatalmas univerzális alapelv nyilatkozik meg ebben az egyszerű kijelentésben. hogy sem nyílások sem pedig törések nem tompítják fényességét. valamint a Föld és figyelemreméltó új gyermekei. mint azelőtt. más Spirituális Tanítók és legfőképpen a ti beleegyezésetek nélkül. látod csodálatos ragyogását. bevezethettek szívközpontotokba. ugyanakkor rendkívül erőteljesen árad rajtad keresztül. egyenes gerinccel. szintén kérhetitek segítségemet. Biztosak lehettek afelől.ti. Magáért a Fényért. egyenesen a Föld szívébe. hogy ez a gyönyörű Fényoszlop mélyen alád ereszkedik. amint finoman egyre lejjebb ereszkedsz. Ha akarjátok. Ezek a szimbólumok a Földdel és a Fénnyel szembeni elkötelezettségedet képviselik. Erős. hogy megerősítsem a kapcsolatot. hogy kiváló összeköttetést sikerült létrehozni Spirituális Tanítótokkal. Tudatára ébredsz annak. egyre feljebb és feljebb száll a mennyek fölé. Ha úgy találjátok. gyöngéden ringatózva emelkedsz felfelé e csodálatos és szeretettől ragyogó energia ölében. ugyanakkor sokkal erőteljesebben patakzanak át energiarendszeretekbe. visszaérkezel testedbe és érzed. szeretetteljes válasz érkezik hozzád a Földtől és gyönyörű aranyzöld fényt érzel magad felé áradni a Föld szívéből. s talpaidat vagy csípődet helyezd a padlóra. csak hívnotok kell. keresztülárad rajtad. Elhatározásod erős és tisztán ragyog. a másik kezedben pedig egy arany kalapácsot tartasz. így a rezgések finomabbá és könnyedebbé válnak. Ez a csodálatos aranyzöld energia egyenest Fényoszlopod alsó részébe áramlik és felemel téged az oszlopon belül.szükségetek. hogy tudatos elméd lágyan leszálljon a Fényoszlop mentén . lelketek és más Spirituális Tanítók. míg össze nem fonódik a Föld szívével. hogy az aranyzöld ragyogás rendkívül szelíden.

Igen. Minden figyelmedet összpontosítsd erre az apró Fénylényre. mely hatalmas vonzerőt gyakorol rád. mivel az Istenihez fűződő kötelékedet képviseli. Lenézel. hogy mélyen megérinti szívedet. mivel szívedet eltéphetetlen kötelék fűzi össze a Mindenséggel. Amikor ezzel megvagy. Lásd magad előtt a tündöklő. hogy te magad vagy ez a parányi alak fejed belsejében.tündöklő Fényoszlopban. Lényed kiterjed. Lágyan lebegsz felfelé a . amint könnyeden haladsz lefelé. Körülnézel. hogy egyik kezedben öt aranyszeget. Képzeletedben lásd. Elindulsz rajta. Érzed. mely földi léted során lényed központjául szolgál. egyenesen a tündöklő Fényességbe. ragyogó és áttetsző. Egyre gyorsabban mozogsz felfelé. Gyengéd és szeretetteljes fény vesz körül. Lélegezz jó mélyeket. hogy az egyik falban egy remekbeszabott. Lehet. s érzed. s érzed. s ragyogó fehér Fényt pillantasz meg az oszlop tetején. Jelenítsd meg képzeletben. miként rendezted be ezt a fenséges termet. a lépcsőfokok mind fényesebben ragyognak. fényességtől átszőtt mennyezete a magasságokba nyúlik. Látod. mint egy óriási virág. a Forrás tündöklésétől átölelve. koronacsakrádon keresztül a légbe emelkedjen. egy csodálatos. ringatózva a Fényoszlop ölelésében. világos terem fogad magába. hogy koronacsakrád kinyílott. Most képzeld el azt. gyönyörűséges és áttetsző. szikrázó fehér Fényt. s olthatatlan vágyat érzel. s lágy csobogása betölti a termet. s szíved mélyén ott nyugszik annak tudása. míg azt nem érzed. nagyméretű ajtó foglal helyet. és megpillantod testedet a Fényoszlop alján. s magához a Forráshoz. E pompás helyről bárhová útnak indulhatsz. Egyre feljebb hatolsz. s érezd amint a fehér fény szeretettől ragyogó energiáival csordultig töltekezel. szívközpontod felé. hogy tudatos elméd egy kicsiny. és újra kényelmesen elhelyezkedsz a testedben. indulj meg lefelé lebegve. hogy minden csodálatos dolog. A lépcsőfokok elfogynak. hogy egy szökőkút emelkedik a közepén. és látod a csodálatos Fényoszlopot. Elkötelezettséged erejével vezesd az arany szegeket Fényoszlopod tetejébe. amelyet földi utazásod során valaha láttál és a szívedbe fogadtál. most mind itt sorakozik szíved titkos csarnokában. mely sohasem szűnik meg létezni számodra. fényessége oly tündöklő és tiszta. Ragyogó fények. kezdj el lágyan siklani lefelé. s lágyan. a szíven keresztül kapcsolódsz az Isten által teremtett valamennyi csodához. tágas. s az öröm szárnyain repülsz felé. a másikban pedig egy arany kalapácsot tartasz. hogy erős. Most újra látod. ez a csodálatos hely valójában szíved központja. A lépcső szikrázóan ragyogó. A Forrás Fényének lágy ölében ringatózol. hogy amint fejed középpontjában állsz.. hogy szilárdan rögzítik a Forrás szívéhez. Közelről is 12 . ezek a szimbólumok elkötelezettségedet jelenítik meg a Forrással és a Fény szolgálatával szemben. szelíden kanyarog lefelé. hívogató. hogy beleegyezésed nélkül senki és semmi sem hatolhat fényességébe.elméd és tudatod a fejed tetején át. s megállsz az ajtó előtt. hogy az a Fénnyel eltelve kiterjed. nyílások nem tarkítják. Átvágsz hát a termen. körülnézel. Nem pusztán fizikai értelemben vett központ. és élettől ragyog. s árad veled. Pompásan faragott keretéből fény villódzik elő. Talán bútorok is találhatók benne. Lyukak.látod. hogy mélyen felkavarja szívedet. arany és fehér fényben tündöklő lépcsősor nyílik meg előtted. ragyogó és makulátlan az arany oszlopod. Érzed. Látod. fényből szőtt emberalak. hogy a magaddal hozott tündöklő Fény megtölti a testedet. amint szemügyre veszed tündöklő fényességét. s egy pompás terembe érkezel. s hívogatón int feléd. Hatalmasnak érzed magad. Magasan lebegsz e ragyogó fehér Isteni Fényben. még egyszer. s képzeletedben lásd. s szíved megtelik e Fényesség szárnyaló örömével és hatalmas erejével. egy gyönyörű. ahová csak kívánsz. hogy megpillantsd mit rejt maga mögött. szívd magadba a Forrás ragyogó fehér fényességét. amint fejtetőd nyílásán keresztül lágyan besiklasz. káprázatos színek szövik át belső terét. olyan erős és kikezdhetetlen köteléket alkotva. nagyszerű hely ez. Képzeleted erejével lásd. hanem szív-energiáid centrumát is képviseli. s amint haladsz egyre lefelé. s látod milyen erős. mely fejed középpontjában helyezkedik el. egyre feljebb emelkedsz a magasságokba.

minden szín a maga dallamára mozdul. melyet könnyedén elolvasol. Lásd. Ám a lélek ide már nem követ téged. fényessége és ereje körülölel téged. s áramlanak. miként követi lépteidet az örömtől repesve. s egyenesen feléd tart. s ha úgy kívánod. Szíved határai kiterjednek. Tudod. hogy milyen hatalmas szeretet lángol benne. Ősi bölcsességet látsz benne tükröződni. Talán mindig is erre készültél. mert ismerősnek találod e hely vibrációját! Szíved mélyén már azelőtt is érezted ezt. hogy egy hatalmas Fénylény közeledik feléd. Káprázatos színek lejtik táncukat. Szívedből szóljanak szavaid. Lásd. Ha kívánod. A távolban egy mozgó fénypontot pillantasz meg. A látvány mélyen megérinti szívedet. jól tudod. vajon hol 13 . és egy fenséges. Akaratod és választásod szabadságát tiszteletben tartva várakozik az ajtó előtt. tündöklő fehér Fény ölel körül. milyen szívesen beszél veled. hogy egy csodálatos. amint magához szólítja a hatalmas lényt. Úgy tűnik. hogy átöleljen. s minden szépsége. s éneküket a szívedben érzed felcsendülni. Fények szikráznak körülötted. keres valamit. amelyen keresztül ide érkeztél. hogy jóváhagyásoddal. s szívedet szélesre tárja az öröm. Szíved mélyén tisztában vagy vele. keringenek a fényességet követve. A felirat így szól: „Ez itt a spirituális síkra vezető ajtó". nyomában káprázatos színek ragyognak fel. amint belépni kéred. a szíveddel tudod. s a folyosó végén még több fehér Fény táncol és árad befelé.megszemléled. megtelik örömmel. mily nagy örömmel vállalja. majd nézz a képzeleted teremtette szempárba. magadba szívod a Fényt. Arra vár. hatalmas Fénylényhez? Képzeletben lásd el mély érzésekről árulkodó. Lásd. engedd. most azonban minden eddiginél fényesebben és erősebben ragyog fel előtted.. tágas fénysíkon találod magad. Úgy tűnik. Lásd miként árad lelked öröme szárnyain szíved centrumába. Lelked rád tekint. s vele e hely magasan vibráló édes energiáját. hogy e hatalmas lényen keresztül érkeztél a Földre. Mélyeket lélegzel. hogy egy hosszú. Majd az ösvény végére ér. hogy ez a csodálatos lény öröktől fogva benned él. Most pedig az Éned és növekedésed iránt érzett elkötelezettséged erejétől vezérelve és a Fényesség gyermekeként ragyogva feltárod az ajtót. s kilépve egy pompázatos. tisztán csengő hangjai betöltik füledet. Lelkeddel a nyomodban sebesen végigsiklasz a folyosón. hogy mindig melletted áll. Beleegyezésed nélkül senki sem juthat be fényed termeibe. szeretete és hatalma átárad hozzád. Megindulsz felfelé. Szíved kitárul előtte. s egy jelet pillantasz meg rajta. mélyen felkavarja a szívedet. Egészen messzire ellátni felfelé. erőtől és fényességtől sugárzó lény milyen készséggel csatlakozik hozzád. hogy ez a lény valójában nem más mint önnön lelked. magasan szárnyaló. Fényárban úszik. Vajon milyen arc illenék egy ilyen szeretettől sugárzó. Nos. Elérkezel a folyosó végére. csordultig töltve szívedet. Egy arany ösvény körvonalai rajzolódnak ki előtted. s az édes dallamok még mélyebben megindítják szívedet. a Fény egyre tündöklőbben ragyog fel. Látod. s talán meg is kérdezi: „Van-e számomra hely a szívedben?" Talán van is. hogy közeledik feléd. és igen. s érzed. A szíved mélyén kétségbevonhatatlanul érzed ezt. Körülnézel. hogy kivel állsz szemben. Erezd szíved felharsanó muzsikáját. hogy e hatalmas lény szeretete. Képzeleted erejét mozgósítva varázsolj arcot reá. s szíved kapuja odaadón feltárulkozik előtte. lényedet az öröm és a remény érzése járja át. Ráeszmélsz. s belépsz a szívközpontodba nyíló ajtón. a szíved mélyén tisztában vagy az igazsággal. Tudatában vagy annak. megteszed. Igen. vezesd lelkedet végig a folyosón. gyönyörű dallam csendül fel. és megáll előtted. dicső helyet készítettél elő számára szíved egy szegletében. arcán sugárzó mosoly ragyog fel. Karjait feléd nyújtja. A bizalom érzése virágzik ki bensődben. s amint egyre magasabbra hágsz. Kinyújtod-e kezed lelked felé. és határtalanul szeret téged. Tekints mélyen szerető szemeinek tükrébe. csodálatos fényfolyosóba érkeztél. Képzeletben körbetekintesz. fényességet sugárzó lény siet rajta végig. Erezd. s látod. az időtlenségbe tekintő szemekkel. hogy életed részévé váljék. s észreveszed. hívó szavadnak engedelmeskedve belépjen szíved csarnokába. hogy ez a szeretetteljes. s szemed mindenhol fényességet észlel. s behívod-e szíved templomába? Azt hiszem. Dallama egészen a távolból száll feléd.

Vedd közelről is szemügyre ezt a csodálatos lényt. Érezd. Talán hozzájárulsz ahhoz. Most időzz el egy kicsit lelkeddel szíved centrumában üldögélve. élvezd szeretetét és fényességét. Oly régóta vár már erre az alkalomra! A szíveddel hallgasd feléd áradó csendes szavait. Mozgósítsd képzeletedet! Milyen arc illenék leginkább egy efféle hatalmas Fénylényhez? Ruházd fel egy hozzá illő arccal. az üzenetben az is benne foglaltatik. s egy hatalmas Fénylényt pillantasz meg tiszteletteljesen várakozni a küszöbön. Titkos emlékeid talán felfedik előtted. s fénylő mosolya biztosít afelől. amint szívében túláradó örömmel elfoglalja az őt megillető helyet. Mindent a legtökéletesebb rendben találsz. Miután a lelkeddel való bensőséges társalgás elérte a teljességet. Látogatód a spirituális síkról érkezett. Egy Spirituális Tanító érkezett hozzád. csak figyelj a szíveddel. Pihenj meg szíved csarnokában. s belépve megtölti szívedet szeretettől és fényességtől sugárzó energiával. amint az elengedett energiaáram 14 . hogy látogatód valóban a Fény szülötte. s magából a Forrásból ered. odaadásodat és elkötelezettségedet tükrözi. és támogatással. megteszed. Ekkor halk kopogás hallik a spirituális síkra vezető ajtó felől.található a számára fenntartott hely? Tekints körbe a teremben. szeretettel és reménnyel tölt el. majd távozik. Ajánld fel mindezt a lelkednek. Hallgasd a szeretet és a bölcsesség üzenetét. akivel már együttműködtél azelőtt. aki a spirituális síkra vezető folyosón áll ajtód előtt. vagy egy kristálydarab? Ami azt illeti. ereklyetartó. s eme kívánságodat szavakba foglalod. Csodálatosra sikeredett. ha te is úgy kívánod. gyengéden ereszd el a közöttetek feszülő köteléket. s ez a fenséges Fénylény átlépi szíved centrumának küszöbét. akit valaha talán ismertél és szeretettel vettél körül. s ragyogása veled marad a szívedben. hogy együttműködjetek a Fény szolgálatában. hiszen ő jól ismeri a hatalmas és szerető lényt. hogy érintkezésbe léphessen veled. szíved központja szeretetedet. és tudni fogod. Feltárod-e előtte az ajtót? Úgy hiszem. s látod. Odamész-e. érezd. Megingathatatlan benned annak tudása. ki az? Lelkeddel együtt az ajtóhoz sétálsz. Kinyitod az ajtót. szeretetteljes. Beleegyezésedet adod. A lélek tudja. Lásd magad előtt. a Tanítótól érkezett üzenetet találsz kibomlani a szívedben. O pedig válaszol. talán egy olyan Mester. Amint összekapcsolódsz vele. Mindig is a lélekre várakoztál. minthogy lényed egy része ugyancsak jól ismeri őt. Mélyen a szemébe nézel. milyen öltözéket viselt s hogyan festett. Úgy vélem. Először mindössze egy Fénytested látsz. Pihenj meg egy pillanatra. már igencsak hosszú ideje készülődsz arra. élvezd ki a lelkeddel töltött időt. mély bizalom tölti el egész lényedet. hogy beléphessen szíved központjába. egy lágy dallamot hallasz felcsendülni szíved központjában. s tölts egy kis időt bensőséges társalgást folytatva Tanítóddal. hogy ez a Tanító még visszatér hozzád. Az ajtó fényárban úszik. hiszen még nem hívtad. ám te érzed. Ezért is oly szép. Lelked biztatón rád mosolyog. hogy a kommunikáció végére értél. hogy szíved csarnokában otthont adj neki. egy üzenetet érzékelsz áradni felőle. Ha csendesen figyelsz. Engedélyt kér arra. Most pedig lassanként engedd el az energiát. Ha nehézségeid támadnak az információ befogadásával. Ha befelé hallgatózol. Nem lép be az ajtón. A Spirituális Tanító szeretőn átölel. hatalmas. s most kapcsolatot keres veled. Lelked is erre bátorít téged. aki bebocsátásra vár odakinn. melyet a közvetítés során magadon keresztül áramoltattál. Ez a Spirituális Tanító most újra kapcsolatot keres veled. Egy Tanítót látsz a spirituális síkról. hogy a szeretet és az öröm üzenetét irányítja feléd. hogy megnézd. bensődet a felismerés öröme járja át. Vedd most szemügyre a helyet. Lelked ismét rád mosolyog.. hogy energiái megtöltik szívedet. Úgy vélem. mikor legutóbb tudatos módon kapcsolatba léptél vele. hogy energiájából és fényességének szépségéből hátrahagyott valamicskét. Ha befelé hallgatózol. ezért is oly csodálatos. mely hozzád szól. még nem adtad beleegyezésedet. hogy ez a kapcsolat a Fényből. hogy ki az. egy. megteszed. szíved elbeszéli az üzenet tartalmát. s kutasd fel számára a tökéletes helyet. Amikor úgy érzed. és megkérdezed tőle. Vajon ki lehet ez a hatalmas Fénylény? Mélyen a szemébe nézel. amit a számára készítettél elő. hogy belépjen. Talán egy pompás karosszék volna az? Netán egy oltár.

s ha úgy érzed. egyenest a Forrás ragyogó fényességébe áramlik. Szilárdan és kiegyensúlyozottan vagy jelen fizikai testedben. Amikor a közvetítésről szóló tudást próbáljuk átadni nektek. Ez némiképp kiszélesíti a kapcsolatokat érintő tárgykör terjedelmét. Ha a tudat bármikor. Ha történetesen oly nyitott és szeretetteljes lények vagytok. hogy a Dévákkal is érintkezésbe léptek. nyisd fel a szemedet. vagy valamiképpen kölcsönhatásba kerül vele. s a fejed tetején kibukkanva felfelé tart fényoszlopod mentén. kapcsolat szövődik tudatosságotok két pontja között. Hogyan jön létre. Világos képet fest arról. Teljes mértékben elfoglalod testedet. egy egészen másfajta kapcsolat épül ki a két tudatpont között. érezd amint tudatosságod betölti testedet. nyakadat és fejedet.folyóként patakzik végig nyakadon és válladon át lefelé a hátadon és mellkasodon. lábaidon végigsuhanva a Föld mélyébe patakzik. valamint az állatvilághoz. arany fényben tündöklő zöld energia árad felfelé a Föld szívéből egyenesen a testedbe. Például amikor a kristályok világának egy reprezentánsát. Lehet. hogy 15 . A kapcsolat természetét tehát az összeköttetés során lezajló energiacserében határozhatjuk meg. A kapcsolat fogalma lényegében bármilyen. ereje táplál és védelmez. hogy fennmaradását a kommunikáció biztosítja. karjaidat. hogy nem mindenélőlény bír az emberihez hasonló öntudattal. Lefelé áramlik testeden. Ha egy Spirituális Tanítóval működtök együtt. amint lágyan ringatózol lelked és a Föld energiáinak ölelésében. mellkasodat. Ha tartasz valamilyen kedves kis háziállatot. Gyengéden. bizonyos értelemben kapcsolat fejlődik ki kettejük között. lágyan megtölti testedet. megérezhetitek annak élet energiáját. Két tudatpont összekapcsolódásakor valójában az történik. hogy megosztják egymással saját terüket. a Föld és a Forrás rajtad keresztül összekapcsolódva átölelik egymást! Fényoszlopod csatornáján. a növény-. Elengeded ezt a csodálatos energiát. Megannyi eltéphetetlen kötelék fűz benneteket az ásványi-. Mindkettőnek nagy szolgálatot teszel ezzel. kapcsolatot alkotnak egymással. és. voltaképpen ezt is egyfajta kapcsolatnak tekinthetjük. a tudatosság két pontja között fennálló összeköttetést magában foglal. Ha úgy véled. medencédet. nem igaz? Kapcsolatban álltok például magával a Földdel is. hogy készen állsz. és energiát közvetítenek egymás között. ismét felragyogni érzed a Föld szeretetteljes válaszreakcióját: gyönyörű. vagyis egy kristálydarabot tartotok a . Ez a fenséges aranyzöld energia keresztülárad rajtad. s a gyökércsakrádon keresztül. apró patakokként szivárog a homokba. igen sokan így kiáltanak fel: Ó. Amint az általad közvetített energia megérinti a Föld szívét. lényed médiumán keresztül a szeretet és a Fény erejével összekapcsolod őket. hátadat. hogy teljesen elkészültél. amelyet a fényoszlopodon keresztül szívott magába a Föld. ám ezzel még korántsem merítettük ki a szó jelentését. Most időzz el fényoszlopodban és szíved centrumában. Pihenj egy kicsit. Látod.kezetekben. Ezért is vehetjük sok hasznát az energiaközvetítés folyamatának a kapcsolatok terén. lábaidat. hogy egész pontosan milyen fajta energiacserét folytattok egy másik lénnyel. Érezd. de hiszen én ezt már csináltam! Nem is tudtam. Minden létező rendelkezik valamiféle tudatossággal. E szó hallatán alighanem a magatok és más emberek között fennálló kapcsolat sejlik fel előttetek. A KOMMUNIKÁCIÓ TERMÉSZETE bben a fejezetben a kapcsolatokról lesz szó. ettől függetlenül az élet és tudatosság közé egyenlőségjelet tehetünk. és marad életben egy bizonyos kapcsolat? Azt mondhatjuk. bármilyen módon egy másik tudatot érint. s tűnik el a szem elől. Amikor két' tudatpont érintkezésbe lép.

méghozzá olyképpen. hogy köztetek valójában kommunikáció zajlik. olyasmi is előkerülhet.közvetítésről van szó! Mi arra próbálunk megtanítani benneteket. Amint egyre tudatosabban észlelitek mások felétek áradó érzéseit. nem mindig vagytok tisztában vele. Gyakran olyan módon létesítetek kapcsolatot egy másik emberrel. hogy még a fizikai test is bocsát ki a szem számára nem érzékelhető üzeneteket. Mi csupán kommunikációtok gyakorlatát szándékozzuk koncentráltabbá és tudatosabbá tenni. miért viseltetnek egyesek baráti melegséggel irántatok. Ez esetben tehát fizikai szinten folyik kommunikáció. A dolog ezen a ponton kezd igazán érdekessé válni. mint egy másik ember érzelmi töltésének átvétele. ám biztos akartam lenni abban. valójában az összes létező szinten kommunikáció zajlik? Már rendelkeztek némi ismerettel a testbeszédet illetően. hogy közöttetek milyen természetű érintkezés zajlott. Ha csoportban végzitek a közvetítés folyamatát. amelyek egyelőre még ismeretlenek számotokra. aminek úgyszólván nem is vagytok tudatában. Úgy vélem. hogy e kommunikációkat a tudatalatti mélységből a céltudatosság és koncentráltság szintjére emeljük. amelyen az emberek itt a Földön tudatos módon érintkeznek egymással. Az egyetlen kommunikációs szint. az lényegében éppúgy vonatkoztatható a tudatosság két pontja között lezajló bármiféle energiacserére. Tudtatok-e arról. hogy megértettétek: amiről beszélünk. Ha a közvetítés befejeztével mindannyian beszéltek róla. Voltaképpen ezzel kezdődik annak felismerése. Lassan valamennyien tudatossá váltok olyan kapcsolatokat illetően. Először is be kell számolnom arról. s az Énnek léteznek további más síkjai is. Már hosszú ideje érintkeztek a benneteket körülvevő világgal. melyeket mind ez idáig pusztán tudatalatti szinten éltetek meg. mentál-. jóllehet még soha nem kerültetek kapcsolatba velük azelőtt. Közületek már igen sokan tisztában vannak vele. az ember egészségi állapotáról árulkodnak. Valamennyien rendelkeztek fizikai-. s ezáltal persze rengeteg tudatosságot nélkülöző kapcsolat köttetik itt a Földön. Amikor például egy társasági összejövetel alkalmával egy emberekkel zsúfolt terembe léptek. sokkal szélesebb körű kommunikációra nyílik lehetőség. Még a földi emberek is kezdik felismerni azt a tényt. hogy milyen közlékenyek az emberi energiák. hogy létezik valami olyasmi. hogy más emberekkel sokszor olyasféle kommunikációt folytattok. kapcsolatokat építetek ki vele. hogy válaszokat küldenek tudattalanul hozzájuk intézett kommunikációs jeleitekre. és spirituális testtel. amikor egy 16 . s bár tudattalanul. hogy amikor egy másik tudattal kerültök kapcsolatba. hogy miként hajthatjátok ezt végre koncentrált és céltudatos módon. Ha egy agyonhajszolt ember közelében tartózkodtok . s érzelmeit tükrözik. hogy kivel milyen energiát osztotok meg. mely során a kommunikáció minden pillanatában tisztában vagytok azzal.noha nem feltétlenül elegyedtek szóba vele . arra is kezdtek ráébredni. noha eddig még sohasem találkoztatok. mindannyian kezditek felfedezni azt. s kezditek felismerni az auramezők természetének fontosságát is. így a Spirituális Tanítókkal eltöltött este után nagyon is tisztában lesztek vele. hogy fizikai testetek miként folytat párbeszédet egy másik személy fizikai testével. Ám közületek már igen sokan ráébredtek arra. Olykor meglehetősen furcsának találjátok a másik ember válaszreakcióit. s miért okoznak bosszúságot mások. ahogyan az energiaközvetítés folyamata során járunk el. hogy még csak nem is tudtok róla. Természetesen emocionális szinten is kiterjedt érintkezési felületen mozogtok. kizárólag az Én személyes ego-szintjétől a másik ember ego-szintjéig terjed. nem vagytok tudatában annak. Magatok is megtapasztalhattátok már ezt. érzelmi-. A kommunikáció igen sok fajtája a tudatosság hiányában folyik. mit is jelent a testbeszéd. A következőkben valóban a másik emberrel fennálló kapcsolatok kérdését fogom a középpontba helyezni. és sokkal több minden válhat világossá a megértés számára. hogy már a terembe lépésetek pillanatától fogva kommunikációt folytattok a jelenlévőkkel. Lassan kezdetek ráébredni arra. valamint lélekkel.egy bizonyos szinten érzékelhetitek az izmaiban lévő csomókat és az idegeiben vibráló feszültséget. Rendkívül fontos. amiről ti magatok esetleg megfeledkeztetek. hogy a kapcsolatoknak léteznek más fókuszpontjai is.

Mindaddig. ám vissza soha nem kapok tőle semmit. hogy 17 . Épp a minap tűnődtem el rajta. tudod. hogy oly borzasztóan lehangoló az egész világ. Először megpróbáljátok felvidítani. Tudod. értem. megtarthatod magadnak a képmutató kedvességedet!" Tudatos szinten azonban csak mosolyogtok. emocionális teste azonban a maga módján mindvégig üzenetekkel bombázza a tiéteket. mert mentális testük ekképpen folytatja monológját: „Én mindig csak adok és adok ennek a hálátlan embernek. Ugyancsak közlékenynek találom őket. igazad van." Azután mindketten meglehetősen kellemetlen érzéssel távoztok. Tudtatok-e arról. jól megmondanám neki. A lélek kibontakozásával kommunikációs képességei is kifejlődnek. Ha egy lény fejlődésében a tiétekhez hasonló evolúciós fokra lép. Ha mentális testetek nem elég erős. hogy valóban mint gondolok róla" vagy „Itt jön ez a kellemetlenkedő alak. a legtöbbször bármiféle tudatosság nélkül. hogy a lelkek a maguk szintjén mindvégig kapcsolatban állnak egymással. hogy egyáltalán kedvelem őt". csupán a személyes szintű interakcióknak vagytok tudatában. Elénk interakcióba bocsátkoznak egymással valamint a Spirituális Tanítókkal. spirituális testetek meglehetősen aktívvá válik. Ennél azonban jóval többről van szó. és. Vajon miért lelkesednek annyira az egymással folytatott párbeszéd iránt? Én két okát találtam ennek. bárcsak lakatot tenne végre a szájára!". vajon mi lehet az én jó barátommal. hogy érintkezésbe léphessenek egymással. a lélek olyan tudatszinten létezik. Szerencsésnek mondhatja magát. Ha csoportos meditáción és közvetítésen vesztek részt. Szerencsés. Bizonyára mindannyian ismertek olyan embereket. és ezt mondjátok: „Ó köszönöm kedvességedet. Gondolom." Mindez jóval a személyes ego szintjének tudatküszöbe alatt történik. következésképpen zavar támad a kapcsolatban is. Igazán nagyra értékelem. Már a mentális szinten zajló kommunikáció sem ismeretlen a Földön. de örülök. s talán azt közli vele. mint amilyen én vagyok. mihelyst elég fejletté válnak ahhoz. ha nem volnék ilyen úriember. amíg a különböző szinteken ilyen ellentmondásos természetű érintkezés zajlik. minthogy rendkívüli módon szeretnek kommunikálni. Először is. ahol egy rosszkedvű ember tartózkodott. hogy olyan barátja lehet. Ez rendszerint nem a fizikai fejlődés korai szakaszában történik meg. Mentális testetek pedig így válaszol: „Ugyan. tisztában vagytok azzal. hogy valamilyen ismeretlen oknál fogva a lehangoltság érzése kezd eluralkodni rajtatok. Az emberek mentális teste az érintkezés során mindvégig kommunikál egymással. Ebben a stádiumban még nem mehet végbe széles körű érintkezés ezen a szinten. Igazán annyi csodálatos dolgot teszel. melyen világosan és félreérthetetlenül tárul a szemük elé az a tény. mégsem éreztek egy szemernyi hálát sem irántuk. A minap én is pontosan ugyanígy éreztem. hogy az adott személy mentális teste igen tisztán veszi az üzenetet? Nyilvánvaló okokból valami hasonlóan nyers dolgot jelez vissza. akik rendkívül kedvesek hozzátok. Bizonyára hallottatok már a telepátiáról. Néha ez azért alakul így. néha ekképpen válaszol: „Hát. s magatokban csupán azt észrevételezitek. kérlek. nem igaz? Tudom mire gondolsz. Egész idő alatt gondolatokat irányítanak oda-vissza. némelyeknél azonban jóval nagyobbra növekszik ennél. melyek nem igazán látszanak megegyezni kellemetlen érzéseitekkel. Természetesen spirituális testeitek is létrehoznak kommunikációs kapcsolatokat. hogy újra látlak! Ezer éve nem találkoztunk. Az isten szerelmére. Valóban borzalmas az egész. Izgatottságukat és örömüket rendszerint a bennetek felszínre törő expanzió és eltökéltség érzéseként élitek meg. és igen jól ismerik egymást.olyan szobába léptetek. Mindeközben a személyes ego fennhangon ezt mondja ki: „Ó. s általában mintegy egy-másfél láb távolságra terjed túl a fizikai test körvonalain. Ilyesféle gondolatáramlásra utalok: „Már megint itt jön ez az idegesítő alak. miközben a személyes ego ebből egy szót sem fog fel." Mi történik valójában? Ezeken a különböző szinteken a kommunikáció jobbára teljesen öntudatlanul zajlik. nagyon is tudatában van a beérkező energiáknak. s mindig előzékenyek veletek szemben. spirituális teste kiterjedtté válik.

melyek mindegyike rendelkezik valamiféle tudati mozgással. hogy mindannyian ugyanazon egész. mely kommunikációs csatornáin keresztül lép érintkezésbe az egyes részeivel. Az szeretném. ha az emberek nem ilyen szörnyű módon kommunikálnának velem. a Földön az érintkezésnek számos olyan formája is van. hogy egy másik tudatossággal kölcsönhatásba lépjetek. szeretnétek a lehető legjobban megoldani. Volna egy javaslatom. saját kapcsolataitokon keresztül bontakoztatjátok ki Éneteket. Márpedig ezt tekinthetjük talán a legkevésbé hatékony szintnek. A kommunikáció azt az eljárást foglalja magában. ahol egyáltalán nem nyílna lehetőség arra. A Forrásból kiáradó életszikrák a szeretetteljes érintkezés révén mindenkor saját teljességükben ismerik fel egymást. hogy a kommunikáció lényegében a tudatosság két pontja között létrejött bármilyen kontaktust magában foglal. hogy lényetek szabadon kibontakozhat . Ennek átélését célozza a következő fejezetben ismertetett „Tanácsterem" gyakorlat. hogy kibontakoztassátok lényeteket. s szeretettel. Ha csak így képesek érintkezni velem. Mint tudjátok. Az összes rendelkezésre álló kommunikációs szintet tekintetbe véve a lélek síkját találom a legkielégítőbbnek az érintkezés minőségének szempontjából. s köveket kezdtek hajigálni egymás felé. hogy a fejlődés a kommunikáció által valósul meg? Az evolúció egymást követő lépcsőfokai bizonyos tapasztalatok megszerzése révén látszanak felépülni. hogy saját energiáitokat e lények. ilyen esetekben mindannyian azt mondjátok magatoknak: „Jó lenne." Ha fontolóra veszitek. ha odébb állnak. mert lényegében ezen a módon vagyunk képesek önmagunkat kibontakoztatni. hogy a lélek nem rejt álarc mögé 18 . hogy minduntalan keresztezzék az utamat. Ha vitába keveredtek szomszédotokkal. miért is van akkora jelentősége a kommunikációnak: fejlődésetek függ tőle. A Terv egyetlen hatalmas élő tudathálózat. s ezáltal tapasztalatokat szerezni. mivel véleményem szerint lényegében erről szól a Forrás nagy Terve. ha megértenék. Az Egység megtapasztalása a kommunikáción keresztül valósul meg. ám úgy tűnik. helyek. hogy az érintkezés révén valóban sikerült kiteljesednetek.legalábbis amíg problémátok megoldást nem nyert. jobb. Ha kapcsolatot kerestek más emberekkel." Néha pedig ez jár a fejetekben: „Jó lenne. A másokkal kapcsolatos élmények átélése voltaképpen abban áll. hogy frusztrációtok túlnyomó része a helytelen kommunikációból fakad. hogy azok egy idő után ne érzékeljék különállónak önmagukat. Ha magatokat egy kicsiny. tapasztalat megszerzését valójában kommunikációnak tekinthetjük. ők mindenhol keresztbe tesznek nektek. egy-egy élmény átélését. Rá kell ébredjenek arra. Ez rávilágít arra.valamennyien ugyanannak az Egységnek vagyunk a részei. Igazán kedvemre van. a kommunikáció többszintű fejlődési fokainak sorozata. Azt hiszem. hogy ki is vagyok valójában. E gyakorlattal oly mértékben egységes kommunikációt szándékozunk létrehozni tudatosságotok minden része között. lévén a Forrás részei. Másodszor a lélek azért rajong az interakcióért. úgy vélem. tisztelettel viseltetnének irántam. a Földdel. hogy legtöbb kapcsolatotokban nem leltek túl sok örömet. könnyen beláthatjátok. mert nem volnátok képesek kihívást jelentő élményeket átélni. vagyis az Én részét képezik. események energiáival közös szálakra fűzitek. s gondolom. elszigetelt kamrába helyeznétek. amelyet a Forrás választott önmaga kiteljesítésére. ha a kommunikációs mintákról beszélhetek. Gondolkozzatok csak el ezen egy pillanatra! Hogyan is lehet az. melyet oly gyakran szóba hozok. ahová csak léptek. és ti. bajosan érezhetitek. az állatvilággal vagy esetleg egy magasan a Föld felett álló tudatszintről származó lénnyel kapcsolatban szereztek bizonyos tapasztalatokat. mivel a Forrás életereje táplálja őket. Úgy vélem. az evolúció szempontjából némiképp visszamaradnátok a fejlődésben. Talán egy másik személlyel. Észrevételem szerint a Földön elsajátított kommunikációs metódus általában pusztán az egótól egóig terjedő érintkezést takarja. ami nem jelent túl nagy örömöt számotokra. interakciótok természete aligha kelti bennetek azt az érzést. Ennek egyik okát abban vélem felfedezni. Vajon mi köze lehet mindennek a kommunikációhoz? Nos. jórészt ez az oka annak. A Terv. ha az emberek felhagynának azzal.

ám higgyétek el." Az energiák médiumaként képesek vagytok lehozni a magasabb vibrációs szintekben gyökerező igazságokat. amit igazán kedvelek a lélekkel kapcsolatban. és rendkívüli módon élvezi a másokkal való érintkezést. Rendkívül nyitott. mint rendkívül összefogott és egyenes személyiségre. a többi részegységgel összecsengő üzenetet fog továbbítani más emberek felé. hogy a félelem húzódik meg valamennyiük mögött. ő képes volna elrendezni a magasabb szintű interakciókat köztetek és más emberek között. rá kell ébrednetek arra. Kérdés persze. s rögzíteni tudjátok azokat mindennapi életetekben. az Én egészként funkcionálva csupán egyetlen. az emberek visszaélhetnek vele. Attól tartotok. hogy melléfogtok. következésképpen sohasem érint sötétség benneteket. semmiképpen sem fog ellenkezést. Mindig szeretetteljes. Mint tudjátok. minthogy saját lelketek úgymond jóbaráti viszonyt tart fenn a többi lélekkel. mind pedig emocionális. ehhez a négy test működésének harmonizálására van szükség. az adott személyekhez valóban eljut a nekik szánt üzenet. a megértést. hogy ismertessen össze a többiekkel. mert a személyiség síkja nem tudja miként kezelni az igazságot.semmit. hogy mit is szeretne közölni veletek. amelyeket zavarónak ítéltek a másokkal való kapcsolataitok terén. nem pedig ott fönn. Tehát mindössze annyi történik. mentális és spirituális szinten ugyanaz a lélek által sugalmazott üzenet nyilatkozik meg. Van még valami. kinevethetnek érte. ha összekapcsolódtok vele. Nos. ám ez pusztán azért fordulhat elő. Találnotok kell egy közös barátot. azt hiszem. melyeket nem szívesen vennétek. miként ő látja azt saját szintjéről nézve. A léleknek nincsenek titkai. kizárólag az igazságot próbálja meg átadni nektek. A titkok egytől-egyig a félelemben gyökereznek. mindez nagyon szép. s a lélekkel teljes összhangban működik. hogy megkérjük lelketeket. hogy ha a titokra fény derül. hiszen személyesen még nem ismeritek. cselekedeteikbe. a legfinomabban jár el. Olykor talán nem értitek pontosan. most azonban nem egészen így fest a dolog. a léleknek nemigen vannak félelmei. Azt javaslom. Olyan ez. tehát tiszta. Ezután már kezdetét veheti a kommunikáció. Ha valamennyien a lélekhez igazodnak. vagy visszautasításban lesz részetek miatta. a lélek szintjén fogant igazságot beépíthetik interakcióikba. hát titka sem túl sok akad. ez nem volna illendő. Miért kellene bármit is elrejtenetek bárki elől? Ennek csupán egy okát találtam: kizárólag félelemből. Amint megfigyeltem. Amikor azonban minden síkon ugyanazt az információt jeleníti meg. Ha felkerülnék oda. az együttérzést magatokkal hozhatjátok világotokba . s mivel ti magatok is érintkezésbe léptek saját lelketekkel. a személyes érintkezések során felmerülő problémák kulcsát más emberek lelkének megismerésében keressétek. hogy a megoldás a lélektől lélekig terjedő kommunikációban rejlik. alighanem megkedvelném őket. 19 . szeretetteljes. ám úgy vélitek. s szeretnétek szóba elegyedni vele. Ha az Én minden szintje egymással egyetértésben. hogy néhányan azt mondják maguknak: „Nos. Mind fizikai. úgy vélem. s visszautasításban sem lesz részetek miatta. És mindig igazat mond. aki hajlandó bemutatni benneteket egymásnak. Telve van fényességgel. hogy vajon egy minden tekintetben kifogástalan elgondolás néha miért nem látszik meggyőzően hatni más emberekre? Ez rendszerint azért következik be. s szavai mindenkor a szívéből szólnak hozzátok. a türelmet. Lehet. egészen jól működik. Még ha keserves igazságot kell is a tudomásotokra hoznia. csakhogy nekem idelenn vannak problémáim ezekkel az emberekkel. ha mások felfednének. Egyszer-másszor persze előfordulhat. szeretetteljes és életteli igazságot hordoz. Ha sorra veszitek azokat a dolgokat. megvetést kiváltani. s ha ez az üzenet a legmagasabb szintről táplálkozik. amelyet lelke irányított felé a ti lelketek közreműködésével. mintha egy csodálatos embert pillantanátok meg egy összejövetelen. s vele összhangban funkcionálnak. mert lényetek egy része a maga sajátos módján valami egészen más álláspontot közvetít feléjük. egyet fogtok érteni velem abban. Eltűnődtetek-e már azon. Ami azt illeti. Egy kis idő elteltével az emberek kétségkívül úgy fognak gondolni rátok. hogy miként fogjatok hozzá. A tudást. Amikor sorra veszitek azokat a tényezőket.a dimenziók sűrűjén keresztül.

szeretettel és türelemmel fordulhassatok embertársaitok felé. ha olyasvalakire esne a választásotok. ne ellenséges lélekre számítsatok. A lelkek mindenkor szeretettel fordulnak egymás felé. Alkalmanként olyan érzésetek támad. hogy egészen különleges bánásmódban részesítetek egy-egy embert. hogy a lélek fényességébe burkolózva visszatérsz a magasabb szintekre. valódi lényüket. Néha már egy gondolatban megfogalmazott kijelentés is elegendőnek bizonyul. hogy amikor a másik személy lelkével folytattok párbeszédet. amiről beszélni szándékoztok vele. Előfordul.Úgy vélem. Még ha egy meglehetősen ellenséges személyes szinttel van is dolgotok. akár a személyes ego szintjén is. hogy lelketeken keresztül a másik személy lelkével léptek kapcsolatba. hogy valamiképpen magatok is akadályozzátok a hatékony kommunikáció kibontakozását. ő pedig létrehozza az összeköttetést. s ismeritek a cselekedeteik mögött meghúzódó indítékokat. amelyek azelőtt elszomorítottak benneteket vele kapcsolatban. konfliktushelyzet kialakulása szóba sem jöhet. próbáljátok meg féken tartani érzéseiteket. kérlek segíts. A folyamat igazán egyszerű. Ha érintkezésbe léptek lelkükkel. s ha dühösen vagy ingerülten reagáltok. ami kiváltja együttérzéseket irányában. mintha lelketek a telefonközpontos szerepét vállalná magára. a személyes szintetekre hullotok vissza. egyenes és őszinte kommunikációs kapcsolatot kialakítanotok. akivel világos és hatékony interakciót kívántok folytatni. akivel nem igazán sikerül nyílt. és mélységeiben megértsétek azokat a zavaró tényezőket. hogy együttérzéssel. Tisztában kell lennetek azzal. mielőtt belevágunk a gyakorlatba. Azt szeretném. mondván: „Nézd. azért sohasem pusztán az egyik felet terheli felelősség. Ha így tesztek. Ezután már aligha fogjátok szükségét érezni. s arra is utaltam. ez nem a legjobb módszer arra. hogy akaratunkat igazán nem nehéz összpontosítani. amiről eddig nem volt tudomásotok. Ez minden bizonnyal meglepetésként ér majd néhány embert. Megesik. ha kiválasztanátok egy személyt. hogy ellenséges magatartást vegyetek fel velük szemben. Azonkívül meg kell határoznotok a témát. ha az adott személlyel az ego szintjén képtelenek vagytok hatékony érintkezési felületet létrehozni. miközben magatokban a következőket mondjátok: „Lelkem. Még egy dologra szeretném felhívni a figyelmeteket. következésképpen ti is támadóan viszonyultok hozzájuk. s a kellemetlen helyzettől ily módon remélnek szabadulást. Mindig tartsátok szem előtt. hogy másként szemléljétek. Ne feledjétek. s azt hiszem. hogy csupán az ego síkján támadnak nehézségeitek. többé már nem esik nehezetekre a helyükbe képzelni magatokat. s együtt érezni velük. 20 . Ha valamiféle bosszantó és nyomasztó tényezőt észleltek felbukkanni a párbeszéd során. a lélekkel való érintkezés elősegíti. talán ráébredtek arra. mivel világosan látjátok helyzetüket. hogy valójában sohasem értettétek meg érzéseiket. Azután. ahogy saját valóságukról alkotott felfogásukat sem. Talán az lenne a legjobb. A gyakorlat során se feledkezzetek meg arról." Azután képzeld magad elé. Már beszéltem arról. hogy akaratotok és szándékotok erejének óriási jelentősége van. hogy az emberek ellenségesen viselkednek veletek szemben. hogy belopd magad a szívembe!" Mindenesetre többé már nem kell tartanotok attól. Feltárcsázzátok a kívánt számot. azt is be kell látnotok. A következő gyakorlatnak olyan esetekben vehetitek a legnagyobb hasznát. hogy a másik ember lelke valami olyasmit beszél el róla. és sohasem magával a lélekkel kerültök összetűzésbe. hogy kellemetlen automatikus válaszreakciókat váltanak ki belőletek. Olyan. hogy ha egy kapcsolatban nehézségek merülnek fel. mert úgysem azzal fogtok találkozni. hogy ellenséges hozzáállásuk mögött magányosság és félelem lapul. Ne feledjétek. A személyiség síkján megnyilatkozó gyűlölködés ellenére a lélek szintjén az interakciók mindig szeretetteljes légkörben zajlanak. úgy érzem némiképp meggyengült a kapcsolat. a lelkükkel folytatott párbeszéd rávilágít arra. hogy itt két különböző tudatszintről van szó. Néha legszívesebben jól megráznátok őket. így aztán képessé váltok arra.

s képzeletben lásd. most is energiaközvetítést fogunk végrehajtani." Lábaid alatt összefonódik a Föld szívével. úgy viseld magadon tündöklő fényességét. vagy idézd meg gondolatban azt a Spirituális Tanítót. Egy fenséges lény válaszol a hívó szóra. Rendkívül fontos. Tehát helyesebb volna az mondanom: „Tudatosítsd magadban fényoszlopod jelenlétét. Észrevetted? Mindig ott fénylik körülötted. Nincs énvelem semmi gond. lásd magad önnön lelked fényességébe áradni. és üdvözlően int feléd. Most már ismerősen köszön rád a káprázatos folyosó. Ráébredsz. Látod. minthogy a Mindenséghez fűződő kapcsolódási pontot képviseli. hogy olyan embereket tisztelhetek bennetek. szelíden körbefog téged. Szavakat kell biztosítanod tudatosságod minden pontja számára. világos és félreérthetetlen kijelentést. ha készen állsz az indulásra. II. tisztán csengő hangokkal hívja őt. mintha egy nevet hallanál. Hatalmas. Felérkezel. Minden oldalról körbeveszi testedet. amit elérni kívánsz. akivel szívesen dolgoznál együtt problémáid megoldásán. melyek segítségével kifejezhetik magukat. E pillanatokban néhányan valóban hallhatják fülükben megszólalni a lélek hangját. s amelyen a „Spirituális síkra vezető ajtó" felirat szerepel. Ismerősként üdvözöl minden. amint ez a Tanító közeledik az ösvényen. Vedd magad körül fényoszlopod ragyogásával. vond össze Éned minden megnyilvánulási formáját lelked energiáinak fényébe. Jó ötletnek tartanám egyik Spirituális Tanítódat szólítani. Magam is tudom képviselni a saját érdekeimet. mint hatalmas palástot. Lásd magad. Tehát lelked nevének vibrációjával szólítja. Kérd meg lelkedet. ragyogó és fényárban úszó spirituális síkra. akivel érintkezésbe kívánsz lépni. Hívd fennszóval. ám valójában egy hangrezgés csendül fel. Máskülönben személyes szintetek felől közelítenétek meg a kommunikáció kérdését mondván: „Én mindenben a megfelelő módon járok el. Természetesen már ott van. amint lefelé tartasz a pompázatos lépcsősoron fejed középpontjából egyenesen szíved centrumába. Tégy most egy határozott. s könnyedén haladsz rajta felfelé a végén várakozó fényözönbe. fejed felett pedig a Forrás fényességébe hatol. meghatározva a személyt. Amikor arra kérlek. Természetesen a másik ember lelkét tisztelheted benne. Mi. Nyisd fel az ajtót. s burkolózz be ragyogásával. Kizárólag a másik személy a hibás". Szíved csarnoka azt a nagyszerű helyet jeleníti meg. hogy szólítsa a másik ember lelkét. hogy „helyezd magad köré". Nem szükséges nekem a lelkemmel társalogni. hogy a kommunikációban támadt nehézségeiteket egyfelől magatoknak köszönhetitek. s jelöld meg a célt is. Miként a könyvben szereplő többi gyakorlat esetében. amelyen keresztül egyszer már átléptél a spirituális síkra. Egy ajtót pillantasz meg szívközpontod egyik falában. ragyogó.Jól tudom. Azt javaslom. amely minden gyakorlatunk kiindulópontjául szolgál. ti azonban tisztában vagytok vele. hogy ez az az ajtó. sértetlen. akik hajlandóak felelősséget vállalni kapcsolataikért. valójában nem vagyok pontos. mert rendszerint igen sok hasznunkat vehetitek az efféle energiákkal dolgozó gyakorlatok során. Úgy tűnik. hogy kapcsolódásod a lélekkel biztos lábakon álljon. amint egy tündöklő 21 . Látod. GYAKORLAT LÉLEK ÉS LÉLEK KÖZÖTTI KOMMUNIKÁCIÓ Helyezkedj el kényelmesen. Amikor ezzel elkészültél. akivel kommunikációs kapcsolatot szándékozol teremteni. majd kilépsz a tágas. Tanítók igen hathatós segítséget tudunk nyújtani a magasabb szintű kommunikáció során. hogy lelked egyfajta vibrációt bocsát ki magából.

Ha az a személy nem kapcsolódik kellőképpen a lelkéhez. mint két kedves barát társalgása. miként teheti a te lelked a közöttetek feszülő erős köteléknek köszönhetően. az ő szemszögéből próbálja megvilágítani számodra az eseményeket. hogy a másik lélek beszélni kezd hozzád. hívd segítségül képzeletedet. hogy mire vagy kíváncsi. ha nehézségeid támadnak az érintkezés során. Azonkívül lelked már teljesen tisztában van a fennálló helyzettel. ám ezúttal hangokat is használ. s egyenesen feléd tart. nem feltétlenül szükséges. hogy az adott személy viselkedése milyen hatást gyakorol rád. s vetítsd rá lelkének fénymezejére. te pedig már tisztában vagy vele. s közölnöd kellene a lélekkel a személyi szint nevét. miről van szó. hogy az egód szintjén felmerült kommunikációs nehézségeiről beszéljen veled. s közli vele. s személyi szintű megnyilvánulásának szemüvegén keresztül látná a helyzetet. Ne feledd. Az egész folyamat nem más. Ez voltaképpen energiaközvetítés. hogy mi hatott rád zavarólag az adott személlyel kapcsolatban. csak annyit kell mondanod magadban: „lélek. Az érintkezés során próbálj meg nagyon pontos lenni a problémás viszonyt meghatározó körülményeket illetően. hogy az érthetőség kedvéért fel szeretnéd vázolni. Jó ha tudod. Tudtál-e róla. valamint a személyiség által átélt nehézségeket. kérlek segíts világosan és a lehető legmagasabb szinten megfogalmaznom az. Most pedig látod. Vajon mit akar közölni veled az a bizonyos arc és száj ? Ezúttal egy rendkívül egyszerű gyakorlatról van szó. hogy miként kell azokat szavakban kifejezni. Most pedig a lélek szintjének energiái segítségével számolj be az általad tapasztalt kellemetlenségekről. A lélek több személyi szintű megnyilvánulással is rendelkezik a jelenben. hogy az általad kiválasztott személyt veled ellentétben nem fűzik ilyen kifinomult szálak a magasabb szintekhez. Mindvégig ügyelned kell arra. s így beszélnek: „Mi történt veled tegnap óta?" A másik lélek talán így kiált fel: „Istenem! Kit hoztál magaddal?" Lelked talán ekként felel: „Ó az én személyi szintem megnyilvánulása. mintha a távolból. hogy ne engedd magad visszacsúszni a személyiség szintjére. hogy megértésed számára minden már az első érintkezést követően tökéletesen világossá váljék. Ha problémák merülnek fel a másik lélek üzeneteinek befogadásával. hiszen jól funkcionál közöttetek a kommunikációs kapcsolat." Azt hiszem. Párbeszédük hasonlóképpen zajlik. amelyeket megfelelőnek érzel. Idézd fel a másik személy arcát. akik talán már egy jó napja nem látták egymást. lelke oly módon tekint cselekedeteire. hogy te is megérthesd. Azért jött. látcsővel szemlélné az eseményeket. Amint felviláglik benned némi megértés a másik lélek perspektíváját illetően. igazságot!" Kívánságod kifejezésével nyomban megkapod a kért segítséget. Többször is elvégezheted ezt a gyakorlatot ugyanazzal a személlyel. hogy segítsen a 22 .Fénytest siet végig az arany ösvényen. miként lelked tette az első találkozásotok alkalmával. minthogy az összeköttetés révén képes vagy megvilágítani számára. semmi más. hogy a két lélek hangok és vibrációk segítségével kommunikál egymással. s tedd fel kérdéseidet. Lelked elbeszéli társának az egész történetet. Jórészt tisztában vagy azzal. akivel kapcsolatban gondjaid adódtak. mintha odalenn tartózkodna. Ne vedd túl komolyan. s ne aggódj túl sokat gondolataid kifejezése miatt. talán egy kéréssel szeretnél fordulni hozzá. Igen büszke vagyok rá. Lelkednek nincs szüksége közvetítésre ahhoz. és átélje érzéseidet. hogy tudatában legyen tetteidnek. Egyszerűen csak használd azokat a szavakat. tehát meghatározásodnak pontosnak kell lennie. hogy miről folyik a társalgás. illetve hogy milyen változtatásokat szeretnél eszközölni. Lehet. Ám előfordulhat. Üdvözlik egymást. Érzékeled. mint az energiaközvetítést célzó gyakorlat. hogy kívánságod is lehet? Megkérheted a másik ember lelkét. Lelked ismét hangokat és rezgéseket bocsát ki a másik lélek felé. hogy miként festenek a dolgok az ego síkján. minthogy előzőleg már beszámoltál a lelkednek arról. Az pedig nem ugyanaz. Az arc felhelyezése igen kifejező lehet a számodra. a beszélgetés eme pontján tanácsos volna bemutatkoznod. Ez a lélek energiarezgéseket irányít feléd.

Ha úgy érzed. hanem magaddal és a Földön zajló kommunikáció természetével kapcsolatban is. számos találkozásra lesz majd szükség. Ha az adott személy jó kapcsolatot épített ki lelkével. lábaidon végigzúdulva magába nyelje a Föld. s tapasztalásod részét képezze. hogy vessen némi fényt a még sötétségben maradt részletekre. Folytasd a gyakorlatot. és fogalmazd meg kérésedet. és a terem valamely pontján kényelmesen elhelyezkedtek. hogy újra teljes mértékben jelen vagy a fizikai világban. a lélek azt is kész közölni veled. s újra birtokba veszed fizikai testedet. Most pedig fejezd be a beszélgetést. illendő volna köszönetet mondanod Spirituális Tanítódnak és lelkednek a folyamatban való közműködésükért és segítségükért. megkérdezheted. helyénvaló volna lelked véleményét is kikérni arra vonatkozólag. s tanácsokkal lát el arra vonatkozólag. egyenesen a Föld szívébe. s a felé irányított Fényért 23 . most is érezd a Föld szelíd és szeretetteljes válaszreakcióját. hogy az igaz szeretet és tisztelet érzése hozzád is átáradjon. áttekintsétek. Bizonyára a te lelked is szeretne búcsút venni tőle. és kezded felismerni azt. hogy felelősségedet illetően milyen tényezőket kell figyelembe venned. Miután ezzel elkészültél. hogy te magad miként kezelheted produktív módon az adott személyhez fűződő kapcsolatodat. Meglehet. Mindig hasznos egy kívülálló meglátásait is tekintetbe venni. Mint mindig. Ha egy Spirituális Tanító is jelen van a megbeszélésen. búcsúzz el a másik személy lelkétől. a folyamat végére értél. hogy van-e valami. érezd amint ellazulsz. az átélt szeretet még mindig benned ragyog. még nem sikerült a probléma végére járnod. Azt javaslom. tedd fel magadnak a következő kérdést: „Mennyiben terhel engem a felelősség a kommunikációs kapcsolatban felmerülő nehézségekért?" Azt hiszem. mely szorosra fűzi kötelékedet a Föld szívével. Hagyd. amint csodálatos arany patakokban csörgedezik alá a mélybe. Ne felejtsd el kifejezni háládat a neked tett szolgálataiért. a közvetítés során felgyülemlett energiát. Ezáltal meglátásaid és növekedésed ereje mások életét is táplálja és gazdagabbá teszi. illetve amiben segíthetnél személyi szintjének. az képes lesz közvetlen hatást gyakorolni rá. hogy egész lényed szívedben összpontosul. Van-e valami üzenet a számára? Úgy találtam. azonkívül kielégítővé teszi a kommunikációs kapcsolatot is. Miközben így teszel. Érezd. Ha így teszel. Feltehetőleg téged is kellemes érzéssel töltene el. Ha igényt tartasz Tanítód további tanácsaira. úgy őt is kérd meg. igaz valójában ismerheted meg a lélek szintjén szövődő kapcsolatok természetét. hogy te magad miként funkcionálsz e sajátos kapcsolaton belül. lassan engedj el minden fölös. Képzeletben lásd. Azután a folyosón keresztül lelkeddel együtt visszatérsz szíved központjába. egy későbbi időpontban talán szeretnéd újra felvenni a kapcsolatot a másik személy lelkével. és fejed tetejétől a lábad hegyéig betölti testedet. Érezd. Próbáld szavakba önteni ezeket a felismeréseket. A lélek szintjén szerzett felismerések. átárad a Földhöz. hogy a történteket megvitassátok. Ha ezzel elkészültél. ha elmondanál. s a gyökércsakrán keresztül haladva. hogy kapni és egyúttal adni fantasztikusan jó dolog az érintkezések során. Erezd. hogy tehetsz-e valamit érte. Érdeklődhetsz iránta. Ha nem így áll a helyzet. úgy vélem. hogy tartson veletek. hogy fizikai tested minden benned rekedt fölös energiát az útjára engedjen. Ne feledkezz meg arról. s nem csupán a másik személlyel. s engednéd. s próbáld meghatározni. Engedd. ne habozz meghallgatni az ő álláspontját sem. hogy mély felismerések világlanak fel benned. hogy fejtetődről indulva vízesésként zuhogjon végig egész testeden. amit szeretne. ha részt vennél a szeretetteljes istenhozzádban. s talán össze is ölelkeznek. Mielőtt a másik személy lelke távozna. ugyanakkor kiterjed. miként hasznosíthatnád őket a gyakorlatban is hétköznapjaid során. megkérheted Tanítódat. Ha úgy érzed. Azt hiszem. Most kiváló alkalom kínálkozik arra. amint kezditek egymást egyre jobban megérteni. s rajta keresztül az egész emberiséghez. hogy még mindig fényoszlopodban tartózkodsz. Néhány esetben. amint beléptek a szívközpontba.személyi síkon fennálló kommunikációs problémák elrendezésében.

gyönyörűséges smaragdzöld-arany energiákkal fejezi ki háláját, melyek spirálként törnek felfelé fényoszlopod belsejében, elérik lábaidat, felkúsznak testeden, erősítik és táplálják lényedet. Igen magasrendű kommunikáció zajlik közted és a Föld között. E sajátos kapcsolat kialakítása révén mindkettőtök kibontakozásához hozzájárulsz. Most pedig lásd, hogy a Föld zöldarany energiája a testeden keresztülhatolva s fejtetődön kibukkanva felfelé árad fényoszlopod mentén, majd folyama a Forrás fehér fényességébe torkollik. A fehér és a zöldarany energiák összeolvadnak egymással. Figyeld, miként érintkezik egymással és bontakozik ki rajtad keresztül a Forrás és az Anyaföld. Minden kapcsolatok legszebbike mutatkozott meg előtted. Te magad vagy a médium, általad jöhet létre ez a csodálatos kapcsolat, és ezért mindannyian hálával és köszönettel tartozunk neked. Miközben önnön lényed kiteljesítésén fáradozol, a Föld és az 67 emberiség és igen, még a Forrás is növekszik közreműködésed révén. Ezt a magasabb szinten zajló kommunikáció bámulatos eredményeként tarthatjuk számon. Kíséreld meg hétköznapjaid minden pillanatába belevarázsolni szépségét. Minden bizonnyal el fogsz ámulni az eredményen. Emberi kapcsolataid olyképpen alakulnak, miként mindig is szeretted volna, s többé nem okoznak sérüléseket benned. Ha a lélek szintjének energiáit mindennapi életed folyamába engeded áradni, rengeteg pozitív változást tapasztalsz majd életed minőségében. Én, Vivamus a szavamat adom erre.

A NÉGY TEST MŰKÖDÉSÉNEK MEGISMERÉSE

bben a fejezetben a négy testtel és azok működésével ismerkedhetnek meg, azonfelül olyan gyakorlatokat is bemutatok, melyek lehetővé teszik, hogy egyensúlyt teremtsetek és összhangot hozzatok létre közöttük. Az előző fejezetben a kommunikációról esett szó, s megvilágítottuk, hogy a kapcsolatok és az egyes tudatpontok között zajló interakciók miként gyakorolnak közvetlen hatást a tudat fejlődésére. Ez idő tájt, azt lehet mondani, a kommunikációt a Forrás nagy Terve egyik legfőbb mozgatórugójának tekinthetjük. Nézetem szerint a Forrás önmaga kiteljesítésének érdekében különböző fókuszpontokra osztotta fel önnön megnyilvánulását, melyek mindegyike egymással érintkezni, kapcsolatokat kialakítani, s ezáltal mind önmaga mind pedig az Egész kibontakozásához hozzájárulni képes. Számomra mindez azt jelenti, hogy a kommunikáció gyakorlatilag mindenre alkalmazható, s éppen így fogunk eljárni a négy test esetében is. Ezúttal egy kommunikációs mintát fogunk alkalmazni, hogy a benne rejlő lehetőségek kiaknázásával egyensúlyt és összhangot valósítsunk meg közöttük. Belső látásotok segítségével megjeleníthetitek őket, amint szívközpontjukkal az éterikus szívközponthoz igazodva felsorakoznak egymás felett. Ez rendkívül hasznos Fény-gyakorlat, most azonban az egyensúly kérdésének sokkal mélyebb szintjére kívánunk hatolni. Célunkat úgy érhetjük el a legkönnyebben, ha a kommunikáció oldaláról közelítünk felé. Először is arra szeretnék rámutatni, hogy tágabb értelemben véve csupán egyetlen, egységet alkotó struktúrával rendelkeztek. Ám úgy vélem, ha az egészet vizsgálat alá kívánjuk venni, s működésének megismerését tartjuk szem előtt, célravezetőbb, ha fogalmilag különálló egységekre bontjuk. Rendszerint négy különálló testet emlegetek, ám sohasem szabad elfelejteni, hogy meghatározásunk sokkal pontosabb, ha egy teljes, egész és
24

egységes rendszer négy alkotóeleméről beszélünk, melyek a fizikai világban való létezéseteket teszik lehetővé. Álljunk itt meg egy pillanatra, s vizsgáljuk meg, struktúrátok vajon miért négy alkotórészből épül fel. Ezek egyfelől a bolygótokon való kényelmes és hatékony működéseteket biztosítják. Élettereteket egy erőteljes fizikai sajátosságokkal bíró planéta képezi, s ez azt jelenti, hogy rendelkeznetek kell egy olyan energetikai struktúrával, mely léteteket a planetáris energiamező mélyebb rétegeiben rögzíteni képes. Utalhatunk arra a testre vagy képességre, mely alkalmassá tesz benneteket arra, hogy a mezőhöz való kapcsolódást „fizikai testként" hajtsátok végre. Az egyik dolog, amit meg kell említenem a fizikai testtel kapcsolatban, hogy mi nem egészen azt értjük rajta, ami a ti .gondolkodásotokban a fizikai test fogalmát alkotja. Ha a fizikai testről beszélek, kétségkívül a hús, az izmok, a csontok képe rajzolódik ki előttetek, ám amikor rátok pillantok, elsősorban olyasvalamit látok magam előtt, amit leginkább az „éterikus struktúra" meghatározással illethetnénk. Az „éteri" szó használatával meglehetősen óvatosan bánok, mert az emberi szóhasználatban ez gyakran az egész aurát magában foglalja, és beleértik a többi, a fizikai szem számára általában láthatatlan testet is. Amikor az étertestről beszélek, ezen valójában a fizikai test alapjául szolgáló fénystruktúrát értem. Maga az étertest erővonalakból valamint kisebb és nagyobb csakrákból tevődik össze. Ez a bámulatos energetikai struktúra lényegében a fizikai világban való jelenlétetek lehetőségét teremti meg. Egy, a saját egyedülálló frekvenciátokon vibráló elektromágneses mezővel lát el benneteket, s lehetővé teszi, hogy a planetáris tudatosság hatalmasabb mezőibe integrálódjatok. Éterikus fizikai test híján nem volnátok képesek önmagatokat a bolygón az anyagi test gyűrűjében tartani. Minthogy ez a test vagy alkotóelem az anyagi megnyilvánulás egészen mély rétegeibe ágyazódva működik, némelyek azt állítják, hogy a harmadik dimenzióban fejti ki tevékenységét. Úgy vélem ez a megfogalmazás csupán akkor állja meg a helyét, ha nem esünk abba a hibába, hogy ezt a csodálatos testet a másik háromnál alsóbbrendűnek vagy fejletlenebbnek tartjuk. Az utóbbi időben néha hajlamosak vagyunk a harmadik dimenzió fogalmát negatív vagy pejoratív értelemben használni, ezt azonban valóságotok eltorzításának tartom. Rendelkeztek emóciókkal, érzésekkel is. Gondolom, már felfigyeltetek arra, hogy fejlődésetekkel érzelmi életetek is mind tisztábbá, erősebbé és élettelibbé válik. Érzelmi struktúrátok olyan viszonyban áll az életerő áramával, hogy képes megérteni azt, és kapcsolódni tud hozzá. Némelyek az érzelmi test eme képességét a negyedik dimenzióban való működés feltételeként tartják számon. Azt gondolom, igazán hasznos lehet, ha erről az oldalról közelítjük meg a kérdést. Az érzelmi testet az Én azon aspektusának tekintem, amely lehetővé teszi saját gondolataitok mélyreható és azonnali fizikai érzékelését. Úgy vélem, maga az érzelem nem más, mint gondolatok által megfogható áramlat. Ez a képesség a bolygótokon megjelenő fizikai minőség, a tüköreffektus működésének megnyilvánulása. Emocionális szinten átélni a gondolatfolyamataitokra adott válaszreakciók érzetét voltaképpen annyit tesz, mint megmerítkezni bennük, és végül is közvetlenül megismerni őket. Az evolúció micsoda hihetetlenül fantasztikus eszköze nyilatkozik meg az érzelemben! Természetesen az az alkotóelem teszi lehetővé, hogy használjátok e képességet, melyet az előzőekben néha az érzelmi test meghatározással illetünk. Ugyanakkor a mentális életet is rendkívül élvezetesnek találjátok itt a földi síkon. A mentális képességek a dolgok struktúrájának észlelésével állnak kapcsolatban, a létezők alapját képező alakzatokat, képződményeket érzékelik. Amikor egy múzeumba látogattok és olyan állatok csontvázait látjátok magatok előtt, amelyek többé már nem léteznek a Földön, szerkezetüket megfigyelve képet alkothattok arról, miként festhettek annak idején. Mentális

25

testetek hangolódik rá és tudatosítja mind a lehetséges, mind pedig a valóságos dolgok szerkezetét. Mondják, hogy mentális testetek az ötödik dimenzióval áll kapcsolatban. Ez szintén célravezető megközelítésnek tűnik, ha a mentális én életetekben betöltött szerepéről beszélünk. Természete párhuzamba állítható a fogalmi formák és szerkezetek dimenziójával vagy energetikájával. Ezen a dolgok alapját képező kreatív ideákat értem, ahogy a Teremtő láttatja őket. E modalitás vagy dimenzió keretein belül kapcsolódtok a fizikai világban való létezést biztosító struktúrához. Azonkívül a magasabb fogalmi szinteken keresztül az egész Teremtés modelljének vagy tervezetének alapvető rendjével is összekapcsol benneteket. Lényegében a mentális test tesz benneteket képessé arra, hogy ösztönösen megragadjátok a dolgok eszményi, ideákban meglevő alakját, még akkor is, ha azok az első pillantásra homályosnak tűnnek. Észreveszitek, hogy a dolgok szemlélése valamiféle érzetet kelt bennetek, legyenek azok kiegyensúlyozottak, szimmetrikusak vagy látszódjanak akár torznak, aszimmetrikusnak vagy olyan szerkezettel bírónak, mely valamiképpen nem tűnik működőképesnek. Tehát a mentális szinten keresztül érzékelhetitek az eszményi mintázatokat. Gyakorlatilag ez a legfőbb oka annak, hogy mentális testtel rendelkeztek. Egy ideje itt a Földön egy másik tudatszint is folyamatos fejlődésben van. Segítséget nyújtotok az emberiségnek, hogy eljusson fejlődésének arra a pontjára, melyben eredményesen használhatja a negyedik testet. Ez nem más, mint a spirituális test. A spirituális test rendkívül átfogó energiákat foglal magában. Ha rápillantok, úgy látom, hogy spirituális testetek mindent körülölelni látszik, ami struktúrátok részét alkotja. Egy kezdő- és egy végpontot létesít számotokra itt a fizikai síkon. A spirituális test a többi testet is áthatja. Olyasféle átfogó vagy teljességet sugárzó energiával rendelkezik, amely segítséget nyújt abban, hogy önmagatokat egésznek érezzétek. E fizikai világban fejlődésetek korai szakaszában a spirituális test rögzíti a lélek energiáit rendszeretekben, s mintegy hidat képez a személyes ego és a lélek között. Amint isteni lényekként mind előrébb haladtok fejlődésetek útján a fizikai világban, ez a lélek-híd egyre szélesebbé és átfogóbbá válik, mígnem a lélek tudatossága behatol és összeolvad a földi én minden aspektusával. A spirituális test teszi lehetővé e folyamat megvalósulását. Néha azt mondják, hogy a spirituális test a hatodik dimenzióban vagy az „elsőrendű" modalitásban működik. Mint már említettem, a négy testről szólva voltaképpen egyetlen, teljességgel egész és egységes fizikai szerkezeti mintáról beszélünk. Sohasem fogtok tehát olyan problémával találkozni, amely ilyen vagy olyan módon ne lenne jelen a többi testben is. Minden egyes testetek vagy alkotóelemetek a maga egyedülálló módján fejez ki valamit rólatok, mint lényekről; valami olyasmit, amit evolúciós utatokat járva elengedhetetlenül fontos meglátnotok és megértenetek. Ez az egyik oka annak, hogy a fizikai világ oly segítőkészen viszonyul hozzátok a teljes önmegvalósításhoz vezető pályátokon. Rendkívül határozott és kézzelfogható formában nagyítja fel és tükrözi számotokra az igazságot létezésetek állapotáról, melyet ti esetleg túl homályosnak találtok ahhoz, hogy egy kevésbé átható energetikai környezetben fogjátok fel. A gyógyító, aki megérti ezt, kétségkívül az összes testet bevonja a gyógyító folyamatba, hogy struktúrátok egésze egyensúlyba és harmóniába kerülhessen. A fizikai világban bejárt utatok magában foglalja e négy alkotóelem kibontakoztatását, fejlődését, növekedését és kiegyensúlyozását. Tehát valójában arról van szó, hogy fizikai létetekben egyidejűleg vagytok jelenlévők és érzékelők az én valamennyi alkotórészének perspektívájából, s mindezt egységesen, pillanatról pillanatra haladva valósítjátok meg életetekben. Ha a négy test kiegyensúlyozásáról kívánunk beszélni, elsősorban arra kell rámutatnunk, hogy az energiarendszer krónikus egyensúlyzavarai rendszerint abból erednek, hogy nagyobb figyelmet, irányítást, fontosságot, energiát szenteltek egyik vagy másik testnek a többivel szemben. Ez természetesen kibillent benneteket az egyensúlyból, mivel a többi testben nem vagytok teljes
26

hogy a gallon energiát ismét négy egyenlő részben bocsátjátok a négy test rendelkezésére. Azért is borulhat fel oly könnyen a köztük fennálló egyensúly.az érzelem. Az egyensúly kérdése nem tűnik olyan nehéznek. amely indokolná. s addig nem történik semmi baj. Bizonyára kerültetek már olyan helyzetbe. sem olyan. Bizonyára ismertek olyan embereket. hogy mentális téren nem nyújtok csúcsteljesítményt. mert ezt az energiát egyszerűen oda irányíthatjátok. azt tapasztalhatjátok." Hát nem érdekes? Szavaik valójában arról informálnak bennünket. ugyanakkor rendkívül szétszórtak a fizikai világban. Nem létezik kizárólag a fizikai síkon alkalmazható energia. Mások azonban ekként látják helyzetüket: „Hát tudod. Felfigyeltetek rá? Ha tehát a rendelkezésre álló energiamennyiséget négy szint közt kell elosztani. Sokszor így beszélnek: „Én fizikailag igencsak energikus vagyok. amíg tisztában vagytok a folyamat működésének lényegével. noha sok ember ezt így képzeli el. kozmikus energia áramlik keresztül mind a négy testen. Bár meglehetősen leegyszerűsített formában. Ha valamit rendkívüli érdeklődéssel tanulmányoztok vagy olvastok. ám azt is figyelembe kell venni. Csupán egy gallon csodálatos.és talán még a spirituális testből is. úgy vélem. hogy egy rendkívül nehéz. a mentális és a spirituális síkokról. felfigyelhettek arra. fizikai erőnlétem csakugyan gyengének mondható. hogy hatalmas fizikai erőfeszítést követelő tevékenység végzése közben tudatosságotok beszűkül. ideális esetben az energia egy negyed része kerülne mindegyikükbe. ez elsősorban kiegyensúlyozatlanságuknak tudható be. Példánk egy olyan. hogy a négy testben az energia-felhasználás kiegyensúlyozott legyen. tudásra és legfőképpen tudatos elhatározásra van szükség ahhoz. de be kell ismernem. hogy az energia a vízhez hasonló módon árad. de. amely alkalmas a befogadására. s így semmit sem érzékeltetek volna a külvilágból. Bölcsességre. úgy tűnik. patakzik oda s vissza az egyes testek között. A munka befejeztével egészen furcsán érzitek magatokat. mintha egy időre egy apró dobozba lettetek volna zárva. ahová csak akarjátok. hogy minden csepp energiátokat a fizikai test rendelkezésére bocsáthassátok. Nos. mondjuk fizikai szinten. mintha hirtelen lényetek egésze fizikai testetekben összpontosulna. hogy a nagy figyelemösszpontosítást igénylő feladatnak eleget tudjatok tenni. fizikai. meglehetősen határozatlanok. hogy egy bizonyos tevékenység időlegesen nagyobb energia-felhasználást igényel." Ez 27 . Előfordulhat. hogy fizikai testeteket oly merevnek érzitek. s érzelmi szintjükön nem mutatnak túl sok mélységet és nyíltságot. érzelmi vagy spirituális energia. Ilyenkor megesik. van egy gallon energiátok. Ezért érezhetitek azt. hogy biztosítsátok számára az összes elérhető energiamennyiséget. megbízhatatlanok. Egy ilyesféle cselekvéssorozat végrehajtása során energiát kell elvonnotok az érzelmi. melyet csakis a mentális test használhatna fel. hacsak nem áll fenn olyan szükséghelyzet. s a feladat végeztével könnyen helyre tudjátok állítani az egyensúlyt azáltal. Úgy vélem. Hadd világítsam meg ezt egy példán keresztül. Nem létezik kifejezetten mentális. Hasonlatunk másik figyelemreméltó szempontja a testeken keresztül zajló energiaáramlás szemléltetése volt. mintha érzelmileg sem lennének ott. ha tisztában vagytok működésével. hogyan határoztak az energia elosztásának és felhasználásának mikéntjéről. melyet fontos feladatok teljesítésének érdekében hoztok létre. voltaképpen hasznosnak tekinthető egyensúlyhiányt illusztrált. s érzelmi reakcióitok is meglehetősen tompának tetszenek. mintha mély álomból ébredt volna. Ez az állapot természetesen a testeitek közötti egyenlőtlen energia-felhasználásból fakad. akik mentális beállítottságúnak tűnnek. értelmi képességeim azonban kiválóak. hogy egyiküket valamely fontos ok miatt szándékosan több energiával lássátok el. s birtokában vagytok négy testnek vagy tárolónak. Mondjuk. hogy egy meghatározott cél érdekében jártatok el így. példánk kitűnően megvilágította a testek között fennálló egyensúlyviszony mibenlétét.egészében jelen. Néha úgy látszik. kényelmi zónátokat jócskán meghaladó feladatot kellett véghezvinnetek. hogy óriási mennyiségű energiát vontok el a fizikai.

Igencsak nehezetekre esnék kevesebb szeretetet és figyelmet szentelni annak az egynek. Ugyanakkor arra sem ártana végre ráébrednetek. Vivamus. még több energiáért folyamodnak a kiapadhatatlan Forráshoz. Néha úgy fest a helyzet. Valójában az energia intenzív és hatékony felhasználását tartom szem előtt. Az egész pusztán annak függvénye. Mit tehetnék ellene? Ilyen személyiségtípus vagyok. Ezt az egyet igazán nagy becsben tartjátok. s nincsenek tudatában annak. s persze ama korlátozó feltevéseiteket. valamint a Forrás szintjével fennálló kapcsolatért is hajlandóak vagytok felelősséget vállalni. Szeretném.benneteket szolgáljanak. én rendkívül mentális beállítottságú személy vagyok. megvalósítása nem is tűnik olyan bonyolultnak. míg a másik három test felépítése meglehetősen gyengének tűnik. hogy az egyensúly csupán annak kérdése. hogy magamban kuncogok. Annyi energiát kérhettek és kaptok lelketektől. ha figyelembe vennétek. A személyes ego sok tekintetben a szülőhöz hasonlít. melyek talán azt próbálják elhitetni veletek. melyek készen állnak arra. amennyire csak szükségetek van. mert egyszerűen kellemetlennek érzitek vagy nem kedvelitek annak természetét. hogy . minthogy nagyon sokan." E szavak hallatán nevetnem kell. ám egyesek úgy vélekednek. hogy ugyanarról a Forrásból eredő energiáról van szó. mentális vagy spirituális beállítottságú emberként tekintsetek magatokra. hogy egyik vagy másik testeteknek azért nem juttattok figyelmet vagy megfelelő mennyiségű energiát. igen kiterjedt spirituális testtel rendelkeznek. mert hiszen látom.esetben is arról van szó. mintha négygyermekes szülőként meglehetősen elégedetlenek lennétek három gyermeketek tulajdonságaival. Természetesen az sem kerülheti el a figyelmemet. hogy ők is négy kiváló adottságú testtel rendelkeznek. az összes szükséges energia testeitekbe árad. s más módon. Olykor úgy érzi: „Ó igen. igazán 28 . s képesek magukhoz vonni annak energiáját. hogy végre ne fizikai. Ha ebből a szempontból vesszük szemügyre az egyensúly kérdését. az én utam nem erre visz. ha eléritek azt a fejlettségi szintet. Amennyiben mind a négy testért. hogy az ember az életerejét sajátosan kiegyensúlyozatlan módon használja fel. Azzal sem árt tisztában lennetek. akik jórészt a spirituális síkra összpontosítják figyelmüket és energiájukat. amely minden tekintetben megfelel elképzeléseiteknek. Néhányan így vélekednek: „Én már csak ilyen vagyok. és kész. különösen akkor. ám ez pusztán saját döntésük következménye. amelyen négy kiválóan működő strukturális alkotóelemet mondhattok magatokénak." A spirituális szinten is aktív emberek gyakran meg is teszik. hogy ez csupán a spirituális szinthez kapcsolható energia. érzelmi. Vajon az egyenlő elosztás elve alapján hasznosítjátok energiátokat? A legfőbb ideje annak.ha lehetővé teszitek számukra . sok esetben pontosan ezt kellene tenniük. azt hiszem. Bármikor mondhatjátok azt: „Szeretnék még többet. hogy relatíve milyen fontosságot tulajdonítotok az egyes testeknek. hogy ennél sokkal felelősségteljesebb módon kezeljétek a négy test között fennálló egyensúly kérdését. Meglehetősen nehéz megemésztenem az érzelmi tisztogatás kérdését. Nem ismerik fel. hogy a többi test síkján is ugyanúgy alkalmazható lenne. Úgy érzem. Véleményem szerint vizsgálódásunk az önszeretet területére vezérel bennünket. Elérkezett az ideje. hogyan tudjátok a legmegfelelőbben elosztani azt a bizonyos mennyiséget. tehát egyáltalán nem kell aggódnotok amiatt. Márpedig. hogy mindössze egy meghatározott energiamennyiség áll a rendelkezésetekre. amikor az emberek így szólnak hozzám: „tudod. míg a negyedik jellemét és képességeit kiválónak tartanátok. s képesek lesztek kiegyensúlyozott módon kibontakoztatni őket. hogy tekintetbe veszitek-e az élet által felkínált választási lehetőségeket. hogy mentális testük a többinél jócskán nagyobbra növekedett. hogy ellenőrzésetek alá vonhatjátok az energiaelosztás folyamatát. hogy a felhasználható energia nem korlátozódik egy gallonnyi mennyiségre. s előfordul." Az igazság azonban az. amelyet oly szívesen hozol szóba. Azt gondolom. Szoros kötelék fűzi őket a lélek szintjéhez. más síkon lehetetlen volna felhasználni azt. ez teljességgel a felelősségvállalás kérdéséhez tartozik.

hogy a Forrás nagy körültekintéssel tervezte meg ezt a négy csodálatos testet." Talán egy fizikai beállítottságú szülőről van szó. mert a dolgok így működnek. megelőzőleg egy olyan életet élhettetek. hogy mindeddig nem tulajdonítottatok túl nagy jelentőséget neki. hogy a későbbiek során a megértés hiányában ne hozzatok ítéletet ellenük fejlődésetekben és életetekben betöltött szerepüket illetően. s azt mondják: „Ó ne. hogy a szülő csak nehezen tud mind a négy gyermekének egyenlő törődést nyújtani. s közülük az egyik szintén fizikai beállítottságú. különleges gyermeke van. ha minden egyes test valódi természetének megfelelően. Sokszor inkább arról van szó. Ha hozzáláttok. mely magában foglalja növekedésetek jelenlegi pontját. Nem szabad elfelejteni. Bizonyára akaratlanul is több rejtett figyelmet fog szentelni annak az egynek. míg a másik három egészen más természetű. Nem igazán szerettétek.kedvelem a mentálist. hogy érzelmeitek megindulnak. akit megért. Elképzelhető. A következő lépésben megismerkedünk e testek működésével. elfojtás nélkül fejti ki tevékenységét. A kiváltó ok gyakran az elmúlt életekben gyökerezik. melyek az egyik test számára kivételes helyzetet teremtettek a többi részetekkel szemben. hogy mind a négy testetekkel megfelelő kapcsolatot alakítsatok ki. hogy a fizikai test biztosítja számotokra azt a képességet. s minthogy eddig csupán elkeseredett és elfojtott oldalát pillantották meg. Ám nem mindig egyszerű meghatározni azt. s igazán nehezen tudok közös nyelvet kialakítani vele. Tudomásotok van arról. ha kezditek megérteni. megbízhatóan végez el. ám azt kell mondanom. vagy felelősek vagytok azért. Ő mindent rendesen. megítélés. hogy annak csupán egy részét ismeritek. és ti semmit sem tehettek ellene. s a felszínre törnek. s darabokra zúzták nyugodtnak tetsző. hogy miként határoztok erőforrásaitok szétosztása felől. hogy mindegyikük egy teljes. s bármikor bármire kérhetem. Robbanásszerűen törtek fel. Felszabadító érzés felismerni. ám ez a kis engedetlen érzelmi test állandóan dühbe gurul. és megteszi. hogy nem hajlandó együttműködni veletek. hogy egyikük csendes. hogy mikor és hogyan hoztatok olyan döntéseket és ítéleteket. nem kiabál. hogy támogasson benneteket fejlődésetek útján. melyben egyszer csak azt tapasztaltátok. nem akarok több felelősséget!" Való igaz. csak azért. de gondolkozzatok csak el ezen. és némiképp indulatosan nyilvánultak meg a hosszú mellőzöttség miatt. Ez azt jelenti. Alighanem azt gondolj átok. hogy felelősek vagytok ezért. Például. Lehet. valamint azt. kimerült és hallgatag. és azt látjátok. Az egyensúly tisztán a felelősségvállalás kérdése. Ez valójában jóval nagyobb szabadságot jelent. Talán nem értékeltétek képességeit. racionálisan felépített életeteket. az nem azt jelenti. amely azután a többi fölé tornyosult. Igazán könnyűvé válik az egész. ítéletet hoznak a test egésze ellen anélkül. hogy a fizikai síkon jelen lehessetek egy 29 . Amikor ezt megemlítem. a múltbeli életeiteket és jövőbeli megtestesüléseiteket egyaránt. akinek négy érdekes. hogy megpróbálnák megismerni annak működését egészséges állapotában. vagy a múltban miként viszonyultak egy bizonyos összetevőhöz. Evolúciós pályáján haladva néhány ember ítéletet hoz azzal kapcsolatban. ő mindig megy. és magához közelállónak érez. mint például az érzelmi testhez. hogy mindegyikük azzal a feladattal teremtetett. egységes és értelmes egész. az emberek olykor felsóhajtanak. hogy nem kell egy bizonyos beállítottságú. ám valószínűleg kissé elfojtottan. s elsősorban ezért vagytok most kiegyensúlyozatlan életre kényszerítve. Soha nem csap lármát. hogy az idő tájt néhány rendkívül komoly és szigorú ítéletet hoztatok az Én érzelmi összetevője ellen. melyben egy rendkívül mentális beállítottságú személyiséget testesítettetek meg. valamint hogy fizikai teljességetek csupán akkor működhet optimálisan. hogy miként viszonyulnak. kiegyensúlyozatlan személynek lennetek. sokszor az állítom. Bánásmódjában az önszeretet érzése nyilvánul meg. hogy tisztában vagytok a fizikai test működésével. amikor veletek beszélek. s ezért tűnik most oly törékenynek. hogy ez csupán annak függvénye.

szükséges. Időnként. Ez esetben nem lenne teljes felelős30 . Ez persze nem azt jelenti.testben. azt mondjátok: „Énnek így kellett lennie". a Föld energiájának egyfajta elegye jön létre. s a fizikai struktúra alapját képező gyökércsakrán keresztül is nagy mennyiségű planetáris energia áramlik be. néha azonban valóban úgy érzitek. Ha a tárgyaltak szerint tekintetek a teremtésmodellre. egy rendkívül erőteljes fizikai energiamezővel vagy testtel rendelkeztek. s ti elengedtétek magatok mellett. aki az egyetem kapuján kilépve összegyűjti minden könyvét és jegyzetét. ezért a hangsúlyt az egészre irányuló perspektívára helyezem. amelyek használatában a legtapasztaltabbnak mutatkoztok. amelyről már ejtettünk szót az előzőekben. A fizikai síkról felemelkedve nem úgy tesztek majd." Felemelkedésetek után nem ez fog történni veletek. Alighanem sokszor átéltétek már. hogy ennek érdekében ennetek. hogy a segítségünkre lehessenek? Ez semmiképpen sem volna lehetséges akkor. amikor már többé nincs uralmuk felette. Megtartjátok valódi tudásotokat és felismeréseiteket.és a nemicsakra az. hogy valahol az űrben fonódnak össze egymással. Ez az a test. hogy a dimenziókról úgy beszéljek. A kreatív tervek és ötletek a spirituális-. igen erőteljes fizikai tudatosságot képvisel. melyek lehetővé teszik számukra. azután valami történik. A teremtő energia a második csakra segítségével nyilvánul meg a fizikai világban. teremtőerőnek és az anyagnak.vagy érzelmi síkokra zárva maradnak. az pedig rejtélyes módon. melyeket a fizikai síkon szereztetek. mintha azok különálló tudatzónákat képviselnének. Úgy képzelik. vagy. hogy az első és második csakrátok. tisztának tűntek. ahogyan én szeretek hivatkozni rá. s tudomásotok van az étertestről. azután semmi sem lett belőlük. Az sem ismeretlen előttetek. hogy fizikai testetek voltaképpen a teremtés eszközét jelenti számotokra a fizikai síkon. azután máglyát rak és a lángok közé hajítja őket gondolván: „Most már mindent elfelejthetek. melyeken keresztül önnön jelenléteteket e csodálatos világban átélhetitek. vagyis a gyökér. amely mindennapi életetek során teremtőerővel lát el benneteket. mentális. Ismeritek fizikai felépítéseteket. hogy a Spirituális Tanítók bizonyos időközönként képesek testet ölteni. Ez a kétféle energia a második csakrában keveredik össze. Nem egészen így fest a helyzet. vágyakat. ötleteket. nem vagytok képesek a fizikai világban alkotni vagy teremtő folyamatokat működtetni. Ha nem igazán vagytok jelen fizikai testetekben. mint néhány frissen lediplomázott ember. hogy kizárólag a második csakra felelős a teremtését. ha a fizikai létformák használatáról szóló minden tudásukat elfelejtenék. A magasabb rezgésű energiák a második csakra területére áradnak. Így tehát a magasabb energiáknak. arról azonban valószínűleg nem tudtok. hogy a teremtés valóban valahol a hatáskörötökön kívül ragyog fel. Megtartják bensőjükben a képességeket. Úgy is mondhatnánk. aludnotok stb. igazán nem sok értelme lenne azt feltételezni. Ezek valójában a második csakra területére érkeznek. s nem válnak láthatóvá és kézzelfoghatóvá az érzékek számára. Véleményem szerint nem egészen így működnek a dolgok. amely egymással összekapcsolódva a fizikai világba áramoltatja a felsőbb szintekről kapott energiát. ha visszatekintetek. és következő evolúciós lépcsőfokára lépve is kétségkívül fenntartja majd e gazdag és vibráló jellegét. Néhányan ezt a „három dimenziós" meghatározással illetik. A fizikai síkon megszerzett tudásotokat egyáltalán nem fogjátok magatok mögé hajítani. ám valahol össze kell kapcsolódniuk a planetáris energiákkal. E bolygón egy igen sűrű. nem igaz? A legtöbb ember úgy hiszi. inspirációt. hogy a felülről hozzájuk érkező inspirációt kiküldik valahová. hiszen a magasabb energiák is részt vesznek a teremtő folyamatban. Az utóbbi néhány évben óvakodom attól. megismerhetitek. hogy reményeitek és elgondolásaitok már-már valóra válni látszottak. amely azon különböző változatokra összpontosít. s sohasem hatolnak az anyag sűrűbb világába. Valódinak. A Föld. s ennek segítségével a planetáris struktúra rendszerébe integrálódjanak. hogy egy fizikai testben jelenjenek meg. Elvégre hogyan is feltételezhetnék. hogy valami nagy dolog érintett meg benneteket. mint említettem. inspirációnak. Most pedig a második csakra ideális működését szeretném ismertetni. összekapcsolódik a fizikai energiákkal.

elfojtja annak működését. mely képes összeköttetést létesíteni és fenntartani más emberekkel valamint tudati történésekkel. Hát nem érdekes? Ez az a hely. akiknek az anyanyelve nem angol. valamennyi szinten kommunikáció zajlik. ez idézi meg és vonzza hozzátok őket. hogy uralmatok van a folyamat felett. Vajon hol található ez a hely? Valahol ott. Bizonyára ismertek olyan embereket. Sok minden. valami olyasmi történne odakinn. majd felszállnak a szívbe. Bizonyára tisztában vagytok vele. a torokközpontból árad elő. ami általatok kifejezést nyer. mindössze egy általános áttekintést kívántam nyújtani. A fent említettek csupán mintául szolgálnak. amit képtelenek vagytok irányítani. Ezért is szomorú olyan embert látni. Az érzelmi test rendkívül varázslatos. ahol kiegyensúlyozódnak. Most pedig vegyük szemügyre az érzelmi test szerepét. harmonizálódnak és valamiféle „finom-hangolás" megy végbe. bajosan lesztek képesek megvalósítani a végső elegyítést. Ugyanakkor bizonyos másfajta energiák továbbra is folynak. A kapcsolat lényegében a kommunikációt vagy az energiák . Következésképpen az alkotó folyamathoz szükségetek van a fizikai testre. Ezért is nevezzük a teremtőerő második központjának. Valódi természete szerint egy kiegyensúlyozott elektromágneses rendszert kellene alkotnia. hogy amikor egy angolul beszélő médium olyan emberekkel működik együtt. hogy képes magához vonzani a dolgokat. amelyben valóságotok keretei rögzítve vannak. és rengeteg kiváló adottsággal rendelkezik. amint azt már az előzőekben említettem. Jó okotok van azt feltételezni. A második csakrában az energiák összekeverednek. amely lehetővé tenné. Ha tehát lezárjátok érzelmi testeteket. Az érzelmi test fejlődése a többi test kommunikációs képességének kibontakozását is maga után vonja. És igazatok van. hogy a teremtő folyamat fellobbanásának valahol bennetek kell bekövetkeznie. Nagyon sok mindent képesek vagyunk kifejezni a hang segítségével. hogy segítsen az alkotásban. Talán azt gondoljátok. Olyan összekötő kapocs. hogy lényegében a torokközponton keresztül nyilvánulnak meg. amely valami anyagi megnyilvánulást hozhat létre abban a világban. mivel semmiféle kapcsolódási képesség nem nyilatkozik meg bennük. hogy érzelmi testük meglehetősen zárt. hanem azt juttatjátok kifejezésre. mivel. hogy e képesség veleje az érzelmi testben összpontosul. amely a másik személlyel való bensőséges érintkezést lehetővé teszi. és elfojtjátok 31 ." Ezzel természetesen nem azt akarjátok mondani.ségetek a folyamat felett. ahová képesek vagytok magatokba szívni a bolygó energiáját. s aligha mondhatnátok. mely igen kifinomult mértékben alkalmazza a vonzás alapelveit. hogy miként nyilatkozik meg a teremtés folyamata planetáris szinten. amelyen keresztül a hangképzés és a beszéd folyamata zajlik. noha rengeteg részletről számolhatnék még be azzal kapcsolatban. azt azonban kijelenthetjük. Azután az energia a kifejezés központjába emelkedik. van valami a torokból előtörő hangokban. aki lezárta érzelmi testét. a kifejezés centrumának. ami kapcsolódhatna hozzátok. ugyanakkor kapcsolódik is velük. Ez azt jelenti. hogy a szívközpont lehet ez a hely. áradnak befelé a lélek-csillagtól és a fejben található mentális centrumokból. ám azt mondhatjuk. Emlékezzetek vissza arra. ahová képesek vagytok a magasabb Éntől eredő inspirációkat bevezetni. Végül a második csakrában összeolvadt energia felszáll a szívcsakrába. Ha nem használjátok fizikai testeteket.egymás közötti megosztását jelenti. Gondolkozzatok el ezen. Természetesen nem arról van szó. milyen fontos szerepe van a hangnak. ami hatást gyakorol a hallgatókra. Az érzelmi testben rejlik az a képesség. ott. hogy semmi érzelmet nem ébresztenek bennetek: Valójában nincs semmi. akikről azt gondoljátok: „Valahogy nem tűnnek valóságosnak számomra. Előfordul. ami létezésük érzetét keltené bennetek. hogy energiáikkal kölcsönhatásba lépjetek. hogy csupán a képzeletben léteznek. hogy a másik három test nem lép összeköttetésbe más testekkel. noha magukat a szavakat nem érthetik. amit a kapcsolatokról mondtunk. Az érzelmi test rokonságban áll a mágneses tevékenységgel. Felfigyelhettek arra.

Véleményem szerint nem a magnetikus teremtő központot testesíti meg. Ez bizony bajok forrása lehet." Ám a közlés nem hat túlságosan nagy meggyőzőerővel rátok. igaz létezésetek érzetét is segít megtartani bensőtökben." Hallgatjátok szavait. hogy egy barátotokat hallgatjátok. Valóban meg akarjátok ragadni őket az emocionális szinten. amely meditációban világlott fel előttetek. Úgy gondolom. ennélfogva helytállónak tűnik. Azt mondani. Mindent homályosnak és bizonytalannak éreztek. Amikor azonban egész mélyen. ez lehet az egyik oka annak. majd így szóltok: „Hát ez valóban érdekfeszítő. Ha azonban a felismerés bennetek is lángra lobbanna. s azt hiszem. vagy akár egy-egy felismerés. hogy ha lezárjátok érzelmi testeteket. hogy az ember néha életének egyik-másik 32 . mert elmulasztjátok erős érzelmi szálakkal magatokhoz fűzni őket. Alighanem előfordult már veletek. amit szeretnétek mindörökre az emlékezetetekben tudni. az emocionális adottságok révén tudjátok azt magatokhoz vonzani. amely ésszerűnek hangzik. ám működésében hasonló vonásokat fedezhetünk fel. mikor egy kellemes állapotban időzve azt mondjátok magatoknak: „Mindig emlékezni akarok erre. igazságát nem érzitek magatokénak. racionális alapokra épül. Egyesek az elkötelezettség hiányáról beszélnek. hogy „igaznak érzem" egészen másképp hangzik. és megtartani. Mindez igen szép és helyénvaló. Találkozhattok olyan elgondolással. képzeljétek el. Igencsak nehéz ezt szavakkal kifejeznem." Ekkor azt a bizonyos magnetikus minőséget idézitek fel. Számotokra az már „valóság". hiszen így nem kell megtapasztalnotok azt. minthogy az emocionális szintről feltörő érzések és azok élénksége.működését. Mindörökre meg akarom tartani a szívemben." A két kijelentés egészen más minőségű élményt takar. Persze találkozhattok még ezernyi más dologgal. Az érzelmi test saját valódiságotok. Sohasem szeretném elfelejteni. úgymond a zsigereitekben érzitek egy elgondolás valóságát. Ez pedig azt jelenti. meglátások. hogy az erőteljes és szilárd minőséget kölcsönöz alkotásotoknak. Az efféle felismerések. hogy ha valamivel mély és erős kötődést akartok kialakítani. ez így és így működik. A teremtő folyamat során az emocionális test segítségével az energiát oly módon használjátok fel. és a fogalmi szinten megérett gondolatok is összhangban állnak vele. hogy sok ember igencsak kritikus szemmel tekint az érzelmi testre. Az emocionális test segítségével vagytok képesek magnetizálni és bensőtökben megtartani azt. Ilyen lehet például önnön valóságotok érzete. Az emocionális test egyúttal a kötődés. semmi sem tűnhet valóságosnak számotokra. Például. Megesik. hogy csak lebegnek a világban. érzelmi szinten is kapcsolódnátok az adott ideával. az a másik három alkotóelem kapcsolódási képességének is nagymérvű gyengülését okozza. s mélyen és behatóan átérezhetnétek igazságát. s így az élmény hatására ti is helytállónak éreznétek. kétségkívül nehéz volna meggyőzni benneteket az ellenkezőjéről. Ily módon egy koncepció rövid idő alatt belső igazságotokká válik. hogy egy pillanatnyi megvilágosodás után köddé válik az egész. hogy egy szeretett ember arcának képét meg akartátok tartani emlékezetetekben. Ebből következik. mely révén e csodálatos élmény lenyomatát az érzelmi test a tudatotokban rögzíteni képes. A teremtő folyamat során az érzelmi testnek valami más szerep jut. és semminek sincs tényleges valósága a számukra. Miként már említettem. hogy a „Valóságosnak tűnik?" kérdés megfogalmazása érzékelteti a leghűbben közlendőm lényegét. Ezt az állapotot lényegében érzelmi természetűnek tarthatjuk. Azt hiszem. „Hatalmas áttörést valósítottam meg. mintha azt mondanánk: „ésszerűen hangzik. tevékenysége a mágnesesség alapelveire épül. aki egy nemrégiben tett felfedezésének elméletéről számol be nektek. Rendkívül zavarba ejtőnek találják. intenzitása tesz mindent meggyőzővé és szilárd valósággá. emlékek sokszor azért csúsznak ki hirtelen a kezeitek közül. a ragaszkodás központja is.

." Amikor ezek a gondolatok megfogalmazódnak bennetek. Ennek tudatában talán felül akarjátok vizsgálni az érzelmi test ellen hozott néhány ítéleteteket. Az egyik legfontosabb dolog. melyeket képtelenek voltatok elfogadással magatokhoz ölelni. nagyon sok csodálatos dolog merül fel a kötődés és a megtartás kérdésével kapcsolatban. majd mindez hirtelen tovasiklik. odavész a határtalanság érzése. Soha nem engedem feledésbe merülni. ám többé már nem szolgálja érdekeiteket.hangzik a kérdés és a bizonytalan felelet. Hasonló a hasonlót vonzza. Nem feltétlenül az érzelmi test döntött úgy. a határtalanság fensége. Ám nem különösebben kedveli lényének azt a részét. s ilyenkor elutasítjátok magát az érzelmi testet is. érzelmeket. létezésük érzetét. Az érzelmi testet a vonzás. E kellemetlen. Térjünk még vissza előbbi példánkhoz. melyekről valaha azt mondtátok: „Soha többé nem leszek képes elfelejteni. s tudatosítsuk bennetek. ha mélyen. és sohasem bocsát meg. hogy mint isteni lények csupán kalandos felfedező úton jártok egy világban. az utálat és ellenszenv érzése ébred fel bennetek iránta. hiszen a kellemetlen emlékek benne rejtőznek. mégpedig olyanokat. mégis azt hibáztatjátok mindenért. Ám egyszersmind hordozója mindazon dolgok ragyogásának. és elengeditek azt az élményanyagot. s olykor igencsak nagy bosszúságot okoz nektek egy olyan gyermek megjelenése. hogy egyszersmind kellemetlen dolgokat is magatokhoz láncolhattok. kicsinek. az saját isteni mivoltotok érzete. vagy időről időre olyan boldogtalanságot idéző helyzetek képei törnek elő. Mindazonáltal az érzelmi test a nemkívánatos dolgoknak mindössze csekély hányadát foglalja magában. Halálesetek emlékei fakadnak fel. noha energiái révén ő maga vonzotta magához őket. amivel kapcsolatban úgy határoztatok. hogy meg fogj a őrizni őket. melyet fizikai síknak nevezünk. hogy az érzelmi test sok ember szemében inkább hírhedt mint híres. amikor ráébredtek arra. hogy mit is őrizgettek bensőtökben. s talán nem álltok ellen a felismerésnek. hogy jóllehet néha valóban nehéz elengedni bizonyos hozzátok nőtt dolgokat. emlékeket. mert az érzelmi test határozott úgy. voltaképpen magnetizáljátok. hogy sohasem felejt. Amint látjátok. A múlt életekbe vezető regressziós gyakorlatok során visszautaztok az időben.. Sok olyan kellemetlen élményen mentetek már keresztül a fizikai síkon. erőteljesnek. Majd később. melyben egy szülő és négy gyermekének viszonyáról beszéltünk. Soha nem fogom megbocsátani. amelyet 33 . s ekkor felragyog bennetek saját isteni valóságotok érzése. A szülő egyik gyermeke olyan tulajdonságokkal rendelkezik.Ki vagyok én valójában? Nem tudom. nem tudjátok többé erősnek magatokat. Olykor rendkívül hatalmasnak. értéktelennek érzitek magatokat. melyeket talán maga a szülő idézett meg egykoron. Gyakorlataink egyik célja. lényetek legbensőbb magjában rögzítitek saját isteni mivoltotok valóságának érzetét. amelyet valaha magatokhoz kötöttetek. amelyet ugyancsak erős kötelékekkel rögzítettetek emlékezetetekben. Néha pontosan ekként kezelitek az érzelmi testet is. Valójában soha nem érezhetitek magatokat korlátozottnak. magatokhoz láncoljátok az eseményt. Többnyire az érzelmi testben tároljátok a fájdalmas benyomások érzelmi lenyomatait. ez nem azért van így.szakaszában nem igazán érzi valódinak önnön személyiségét. útjára engeditek. s tárolja azt. következésképpen a gyermeket teszi felelőssé a nem kívánatos tulajdonságok meglétéért. A problémák természetesen abból adódnak. amit mélyen és erősen meg kell kötnötök magatokban. hogy meg kell tartani. aki bizonyos adottságokat tőletek örökölt. Amikor egy-egy átélés emlékét már nem akarjátok magatokban tartani. amely e számára kellemetlen adottságok felidézéséért felelős." . isteninek meg végképp nem. ragaszkodással megőrzött emlékeknek köszönhető. értéktelennek. s hirtelenjében rendkívül parányinak. sugárzónak érzitek magatokat. ha nehezetekre esik elengedni őket. holott az csupán követi utasításaitokat. s emléke minden szinten életeken át végigkísér. önmagukról kialakított elgondolásukat. Nem fűzték magukhoz mélyen és erősen saját valóságuk. hogy isteni mivoltotokat és lényetek valóságát valamint a határtalanság érzetét mélyen rögzítsük bensőtökben. a kötődés és a megtartás központjaként tarthatjuk számon.

hogy a magasból tekintsetek fejlődésetek előttetek kanyargó ösvényére. melyek megőrzik isteni mivoltotok érzetét valamint a Mindenséghez fűződő köteléketeket. az izgalmas. az alacsonyabb mentális képességek. Ennélfogva rengeteget segíthet nektek fejlődésetek folyamatában. A mentális test magasabb szintjein olvasztjátok egységbe különféle ismereteiteket. de talán nem a mentálistól megszokott gondossággal.valaha elsajátítottatok és láttatok a Teremtésben. Nem. mert amit ti a harmadik szem működéseként tartotok számon. hogy mi mindent foglal magában. az érzelmi test. olyan helyek kapui tárulnak fel előttetek. megismeritek őket. ám alighanem felmerül bennetek a kérdés. Mindez nagyszerűen hangzik. hogy ne habozzon képzeletét használni. amelyeket lábatok még sohasem érintett azelőtt. Azzá váltok. amint fejlődésetek útját járjátok. mert olyan területekre juttok el általa. ám azzal sem árt tisztában lennetek. Olyan helyről van szó. ami egyáltalán nincs kedvetekre. miként említettem. a még feltérképezetlen dolgok felé. megérteni vágytatok. Az emberek gyakorta az mondják nekem: „Szeretném aktiválni harmadik szemem működését. Itt nem pusztán látásról van szó. Most pedig vegyük szemügyre a mentális testet. ám a vonzás és megtartás valódi központjának az érzelmi testet tekinthetjük. mely meghaladja a tudás határait. Amint a képzelet szárnyán tovarepültök. Bejárja a még ismeretlen térségeket. milyen szerepet játszik életetekben? Már igen sok ismeretet szereztetek arról. vajon miként hatolhatunk el a magasabb mentális képességekhez. melyek a következő evolúciós lépcsőfokot testesítik meg számotokra. az új. melyről az imént beszéltem. még a lélek és másféle magasabb tudatszintek is közvetítik e felsőbb rétegekbe. A képzelet felfedezőként vagy úttörőként vezet előre benneteket. a képzelet csakugyan a tudás magasabb szintjeire vezérel benneteket. ha igényt tartotok támogatására. ahol hatalmas mennyiségű ismeretet és információt dolgoztok fel. felemelő módon. Biztos vagyok benne. Természetesen a fejlődés folyamának sodrása visz el benneteket odáig. Az információkat a fizikai test. az nem más. talán olyan módon. a spirituális test és igen. Mit gondoltok. hogy fejlődésetekkel igyekszünk majd megszabadulni tőle. S teszem ezt azért. a mentális sík alsóbb részeinek minden csodálatos tevékenységét meg fogjátok őrizni magatokban. síkok képét és magában tartja minden csodálatos esemény emlékét. és teljessé formálódik. s amely a mentális sík alacsonyabb rezgésszintjét képviseli. következésképpen tudásotok rendkívül sokrétűvé. mely lehetővé teszi. s a megismerés sugaraival világítja át őket. s az egységes tudás birtokában a való „létezés" állapotába kerültök. és a létezés élményébe vezet bennünket. Kétségkívül el fogja árulni nektek. ahol minden összefügg mindennel. feltérképezitek. amelyet gyakran „megismerésnek" nevezünk. élénken megtartani azokat a ragyogó emlékeket. a bölcsesség magasabb útjait járjátok. Azonkívül persze segít frissen. Hogyan érhetem el ezt?" Mindig a képzelőerő alkalmazását javaslom ilyen esetekben. amelyek bizonyos dolgokat tárolnak. Mindenkit arra ösztönzök. így tehát továbbra is bírtok majd elemző és logikai képességgel. Az elnevezés olyasféle megértést takar. Magába öleli az Istenség valamint más bolygók. amit én a hétköznapi szellemiségnek nevezek. hanem egyfajta szárnyaló. hanem a tudást a létezés élményébe emelő teljes megismerésről. és a fogalomalkotás képességével. amely a mentális síkon átívelve a magasabb mentális képességekhez vezet benneteket. feltéve. hogy ti magatok sem akarnátok lemondani e ragyogó adottságokról. mint a magasabb megismerés. Ezzel nem azt akarom mondani. akit mindig is megismerni. a képzelet 34 . hogy a képzelet jelenti azt a hidat. józan ésszel. Bizonyára a fizikai testben is leltetek már olyan pontokra. amelyhez. elemzitek. Úgy vélem. semmi esetre sem. alapossággal és részletességgel. a képzelet segítségével szárnyalhattok az ismert és megszokott dolgoktól az ismeretlen. Természetesen a magatok mögött hagyott útszakaszok is mind ismertté válnak számotokra. A mentális testnek azonban létezik egy magasabb szintű tevékenysége is. amelyek tudatotok részét képezik és amelyekből életeteket teremtitek. tehát melyek azok a dolgok.

Ez azonban korántsem jelenti azt. arra kérlek benneteket. hogy azt képzelitek. különös tekintettel az érzelem és a fizikai testre. Ha tehát meditációs gyakorlataink során azt mondom. s mind a négy. hogy szellemi rálátásából és a lélekkel fennálló kapcsolatából fakadóan a spirituális testet a többi alkotóelemnél jobbnak vagy fejlettebbnek kellene tekintenünk. s egyúttal az auramező külső burkát képezi. ám semmiképpen sem mondhattok le arról a tudásról. s nem a teremtésben elfoglalt dicső és fenséges helyetek valósága tükröződik bennük. hogy Énetek s maga a mentális test olyannyira élvezi tevékenységét. teljessé teszi struktúrátok egészét. A négy testtel foglalkozva időnként úgy találhatjátok. A lélek szintjéről eredő isteni ideák fényessége az Én eme alkotóelemén keresztül érkezik hozzátok. Kihajíthatjátok a hamis elképzeléseket. Mindössze arról van szó. Az utóbbi néhány évben sok ember ébredt rá arra. s képes azokat teljes potenciájukban kifejezni. hogy egyfajta „spirituális" vagy átfogó szinten. A képzelet erejét használjuk. A spirituális test voltaképpen egy olyan adottság. s megeshet. hogy megértse. hogy az emberi és földi dolgokról alkotott fogalmaitok meglehetősen torzak. alkalmazzátok felfedezőként. Olykor azt vesszük észre a mentális testtel kapcsolatban. a számotokra felfogható legteljesebb formában képes elétek tárnia valóságot. torz elképzeléseket. Azután azok a mentális szintre kerülnek. hogy a növekedés nem efféle elvek szerint megy végbe. ahogyan kezdetek értéket és jelentőséget tulajdonítani a többi testeteknek is. Természetesen tisztában vagyunk vele. Emlékeztet benneteket a Mindenséghez fűződő köteléketekre. Az emberi kollektív tudat alapjának tekintélyes részét alkotó belső és valódi kozmikus igazságként vannak azóta is jelen a spirituális testben egészen az idők kezdete óta. és áthatja a többi testet. most már minden korábban megszerzett tudás feleslegessé vált. mivel a spirituális test képes az isteni ideák esszenciáját a magasabb szintekről. s úgy érzitek. azt a tudatállapotot keresitek. ahol formát kap a dolgok szerkezete. Az Egészet az Én egyetlen alkotóeleme sem képes 35 . A spirituális test egy másik rendkívül fontos sajátsággal is rendelkezik. s főként a lélek szintjéről a személyiség síkjára áramoltatni. mint némely másik test. tudjuk. Ám ez nem jelenti azt. mely révén megértéseteket és fejlődéseteket érzékelitek. hogy látásmódja „tökéletes" vagy teljes volna. A spirituális test már a bolygón szerzett legkorábbi tapasztalataitok óta magában hordozza e torz vélekedéseket. megszabadulhattok a tökéletlen elméletektől. miként a lélek fejlődésének ezen a pontján azt kifejezésre juttatni képes. ti valójában arra a helyre tartotok. mely a fizikai világon keresztül vezető evolúciós pályátok előrehaladtával aktiválódik. és kiselejtezhető. saját énetekként értelmezett síkot tekintetbe veszitek. mely előrehaladva számotokra még ismeretlen ösvényeket térképez fel vagy nyit meg előttetek. Csupán mostanság.kiszélesedett rálátást biztosít a kozmikus valóság szerkezetére. Egyfajta átölelő és teljességet sugárzó minőséget képvisel. s támogatja a személyi szint lélekkel való kapcsolatának kiépítését is. ő maga is rendkívül fontos és különleges tudatpontot képvisel. ahol a dolgok esszenciája az Én négy összetevőjének együttes tevékenysége révén megelevenedik. hogy nem olyan érdekelt az együttműködésben és információáramlásban. hogy a mentális összetevő az evolúció zenitjének tekinti magát. hogy képzeletetek erejét vessétek be úttörőként. ami következő lépésetek biztos alapját képezi. amit az megjelenít előttetek. A spirituális test képes a dolgok lényegének mélyére hatolni. és szélnek ereszteni ezeket a valóságról alkotott ősi. hogy minden egyes lépcsőfok a megelőző szintre épül. Most pedig vizsgáljuk meg a spirituális testet. Való igaz. hogy a megértés és megismerés birodalmába vezessen bennünket. vagytok képesek keresztüllátni rajtuk. majd az alkotó folyamat továbbhalad a fizikai sík felé.ha engeditek .ösvényét járva juthattok el. és negatív jelentéstartalommal bírnak. a spirituális test . Segíthettek mentális testeteknek abban. Körülfogja. hogy lássátok magatok előtt ezt vagy azt. Elsősorban a spirituális test érintkezik a lélek szintjével. ám nem az egyetlen tényező. A Forráshoz hasonlóan teljességében bontakoztatjátok ki lényeteket.

Így fest lényetek egésze. A fejközpontnál kezdd a rajzolást. melyben most éltek. a solar plexus 36 . ha a különböző alkotóelemek között teljes egyensúlyt és harmóniát hoztok létre. Valamennyien egyedülálló sajátosságokkal rendelkeznek. az egyensúly csupán elhatározás kérdése. Egy olyan fénnyel és energiával dolgozó gyakorlatot mutatunk be. ám legyetek készek lemondani róla. Talán a koponya vagy az agy formáját kívánod megjeleníteni. Ez volna az ideális helyzet. hogy a négy test rendszerének koncepciója pusztán eszköz.önmagában megragadni. Kizárólag akkor járhattok sikerrel. Ahogyan azt már az előzőekben megállapítottuk. mindössze egy módszer a valóság megközelítésére. Együttesen a létezés teljességét nyújtják. de nem maga a valóság. GYAKORLAT A NÉGY TEST RENDSZERÉNEK KIEGYENSÚLYOZÁSA ÉS MŰKÖDÉSÉNEK FELÉLÉNKÍTÉSE E gyakorlat során néhány rendszert rajzolunk fel. A fentiekben természetesen az ideális esetben fennálló körülményeket tártam elétek. ha mindannyian önnön teljességükben bontakozhatnak ki. arra kérlek benneteket. hogy valamennyi testetek és az Én egésze felfogja és elfogadja ezen összetevők egyenjogúságát. vagy pedig kivételt tesztek az Én egyik-másik megnyilvánulásával. s annak. hogy ne habozzatok bevetni képzeletetek erejét. Ám egy egyszerű körvonal is ugyanúgy megteszi. ha felsőbbrendű Énetek arra kér benneteket. ha megérett rá az idő. hogy alkalmazzátok-e azt életetekben. ez hamarosan bekövetkezik. hogy aztán képtelenek legyetek elengedni azt. hogy valamennyi test együttműködik. E különleges ceruza fényvonalakat rajzol. és támogatják egymás tevékenységét. melyben valóban átérzitek és megértéssel szemlélitek minden egyes alkotóelem egyenjogúságát és kivételes jellegét. Használjátok ezt az eszközt. Ismételten emlékeztetni szeretnélek benneteket arra. elengedhetetlenül fontos. amely rendkívül közvetlen módon segít hozzá az egyensúly eléréséhez. Tudatára ébredtek annak. Majd rajzoljuk be a többi csakrát is: a második csakrát. Miként már említettem. amit megjeleníteni kívánunk. III. Kezdjük tehát a fizikai struktúrával. Az egyensúlyi helyzet kialakítása voltaképpen ezen alapelv megértésének függvénye. és hogy teljes rendszerében egyensúlyt hozzatok létre. hogy a Teremtő ideális struktúrát alkotott számotokra. Azután húzzuk be a gerincoszlop vonalát. Minthogy vizualizációs gyakorlatról van szó. ha képesek vagytok megvalósítani bensőtökben a különféle alkotóelemek teljes és kiegyensúlyozott egységét. ám egyikük sem lehet fontosabb a másiknál. s az alján egy kör segítségével jelenítsük meg a gyökércsakrát. ha egyszer már megragadtátok a minden dolgok és minden tudatpont egyenlőségéről szóló univerzális alapelv lényegét. Ne ragaszkodjatok annyira a négy különálló testet szemléltető elgondoláshoz. olyasvalami. amelyet megfelelőnek találsz. Mindegyikük különleges szerepet tölt be. Igazán nem nehéz megvalósítani. hogy megismerjétek struktúrátok felépítését. s egyszersmind összekapcsolnak a Mindenséggel. s a művelethez egyfajta fényceruzát használunk. bármilyen színben. „No és miként tarthatjuk egyensúlyban a dolgokat?" kérdezhetnétek. Végül kétségkívül el fogtok érkezni fejlődésetek ama pontjára. ami saját irányításotok és felelősségetek körébe tartozik. Vázold fel a fizikai testet olyan színnel. hogy ebben a kozmikus kifejezéssel élve sebesen mozgó világban. Azt hiszem. szilárdan rögzítenek benneteket a fizikai világban. s felfedezitek. A következő gyakorlat a segítségetekre lesz abban.

hogy az emberi testet mintázó körvonalak egyre inkább elmosódnak. hogy rengeteg színes fénypont vibrál előtted. hiszen kevesebben vannak. Lásd magad. hogy érzelmi tested rendszere is rengeteg apró fényponttól vibrál. helyénvaló volna néhány kisebb csakrát elhelyezni a kezeken és a lábfejeken. a torokcsakrát. intenzívebb és tömörebb struktúrát képvisel. elegendő hely jut nekik is. ragyogó szín lenne a legmegfelelőbb.csakrát. ceruzád szaladjon végig a lábak alatt és a fej felett. és a gyökércsakra. rajzolj fel néhány vonalat. minthogy rendszerünk még jóval több kisebb vonalat és körívet is magában foglal. Rendben. a test kiterjedésével egyre kevésbé emlékeztetnek a fizikai test alakjára. így tehát körülfoghatják a másik két test csakráinak köríveit. Majd folytasd a solar plexus csakrával. Látod. mely a mentális test világosságát. és egymástól nagyobb távolságra helyezkednek el. Ezúttal kicsit nagyobb köröket kell rajzolnod. Azután rajzold be a harmadik szem csakrát megjelenítő kört. tisztán láthatod. miként a fizikai test esetében láttuk. A fénypontok közötti űrben jelennek meg. a fej fölött. a második csakrával. ezek azonban legyenek egy kicsivel nagyobbak azoknál. s vetítsd rá valódi testedre. és végül húzz körívet a gyökércsakra köré is. Most pedig ugyanazzal a színnel rajzolj köríveket a csakracentrumok köré. úgy. A lábakon és kezeken található csakrákról se feledkezz meg. Nagyon közel helyezkednek el egymáshoz. most abbahagyhatod a rajzolást. Ezután következik a harmadik szem csakra. Minthogy színük egy árnyalattal világosabb. Egészen könnyen megy. mivel rengeteg fénypont villódzik a fizikai testben. Vedd újra kezedbe fényceruzádat. Körvonalai 15-25 cm távolságra terjedjenek túl az érzelmi testen. Ismét a koronacsakránál kezdd a műveletet. tisztaságát tükrözi. ugyanolyan színben. E pontok talán egy kicsit halványabb árnyalatban ragyognak. és rajzolj egy alakot a már megrajzolt fizikai test vonalai köré. középpontjuk azonban velük azonos marad. mint amellyel a fizikai test körvonalait megalkottad. mint amilyeneket az érzelmi testnél alkalmaztál. Látod. Vedd újra kezedbe fényceruzádat. Persze a rajzhoz sokkal több mindent hozzátehetnénk. hogy érzelmi tested fényvonalai pontosan a fizikai test fölé illeszkednek. és képzeletedben lásd. hogy a fizikai test egy sűrűbb. jelezve. és áthatják azt. Milyen színt használsz a fizikai test megjelenítéséhez? Valamilyen élénk. Most pedig győződj meg arról. 37 . Képzeld azt. és sebesen mozognak. Ott táncolnak a fizikai test minden zugában. Most pedig ugyanazzal a színnel rajzolj köríveket a fizikai testen elhelyezett csakrák köré. amint az a fizikai testbe pulzál. a harmadik szem csakrát és végül helyezzük fel a koronacsakrát. Most pedig rajzold fel az emberi test körvonalait az előbb elhelyezett körök és egyenesek köré. hogy a szín nagyon élénk és erőteljes. ha olyan színre esne a választásod. a szívcsakra. majd következzék a torokcsakra és a szívcsakra. míg a rajz minden részlete tested körvonalaihoz igazodik. amely kifejezi az életerő vibrálását. Látod már? A rajzon szereplő köríveket igazítsd csakráidhoz. hogy a fizikai test rendszerébe hatolnak. Látod. a szívcsakrát. a torokcsakra. hiszen telve vannak az élet ragyogásával. Az érzelmi test 5-7 cm távolságra terjedjen túl a fizikai test körvonalain. mint a fizikai test pontjai. hogy magukban tudják foglalni őket: Kezdjük talán a koronacsakrával. Természetesen a mentális test következik. húzz vonalat a lábak alatt. amint a gyakorlatot végezve kényelmesen elhelyezkedve üldögélsz. Ismét a test kontúrjainak meghúzásával kezdj a rajzoláshoz. Most pedig illesszük e struktúrát fizikai tested fölé. hogy struktúrád karokkal és lábakkal is rendelkezik. Az Istentől eredő életerőt képviseli. Most pedig lássunk hozzá a következő test felvázolásához. mondjuk valamilyen vibrálóan meleg és áradó árnyalatot. Ha úgy tetszik. Gyönyörű fényben ragyogva táncolnak az érzelmi testben. Most tedd le ceruzádat. és láss hozzá egy újabb rajz megalkotásához. Vajon milyen színt választasz felvázolásához? A legjobb volna. Látod. Az energia mindig életet hordoz. Úgy vélem. a solar plexus csakra. amint fényrajzodat lassan fizikai tested fölé helyezed. a második csakra. Rajzold körbe az egész testet. Az érzelmi testtel fogjuk folytatni a rajzolást: Válassz ki egy hozzáillő színt.

s megtelik a lélek szintjéről eredő. minden készen várakozik. Senki sincs otthon. Először is rajzold meg körvonalait. 60 vagy 90 centiméterre is kiterjedhet. abba a bizonyos pontba. Van tehát három erős egyenesünk. Lásd az egész rendszert magad körül. színük pedig kevésbé élénk azoknál. Ez esetben a mentális testtől mintegy 15 centiméternyire húzzuk meg a vonalakat. ám különböző színekben ragyog. Látod. lásd. Észrevettél-e valami mást is? Struktúrád ugyancsak üresnek tűnik. apró mozgó Fénypontokat. a második csakrát és a gyökércsakrát is. Nézzük csak. és egy másik színt használva rajzold meg a spirituális testet. a tündöklő harmadik szem csakrába vezet. Látod. A falon egy kapcsolót látsz „Indítógomb" felirattal. Az egyeneseket abba a pontba vezetjük. Fényceruzád segítségével a lélek csillagból induló három fehéres-kékes fényvonalat fogsz húzni. Számuk természetesen nem olyan nagy mint a fizikai vagy az érzelmi test pontjaié. négy testből felépülő aurarendszert. hogy tündöklő Fénypontok táncolnak a mentális testet ábrázoló rajzodon. és árnyalatuk kevésbé élénknek tűnik. Most pedig csodálatos fehéres-kékes fénnyel rajzold az ábrán szereplő fej fölé a lélek csillagot. A testek szerkezete rendkívül kiegyensúlyozottnak tűnik. a torokcsakrát. A csakrák felett látható négy körív ugyanazon középpont között húzódik. A mentális test pontjainál nagyobb távolságokra vibrálnak egymástól. mint a mentális testnél. amint a spirituális test kontúrjai szelíden körülfogják a mentális az érzelmi. Látod a mentális test részét képező csodálatos. mit alkottunk. mit alkottunk. a szívcsakrát. A következő lépésekben a lélek szintjéről indulva birtokba vesszük. Alkotásunk kezd egész érdekessé válni.és a fizikai testet. Látod az egymásba kapcsolódó alkotóelemek különböző színeit és vibráló fényességét. és betöltjük ezt a csodálatos. rajzolj köríveket az összes csakra fölé a koronacsakrával kezdve. melyen keresztül az életerő energiák leáradnak a lélek szintjéről. hogy a spirituális test csúcsánál legalább hét centiméterrel magasabban helyezkedjen el. Most tedd le Fényceruzádat és lásd. most azonban kicsivel nagyobb köröket használj. ugyanakkor csodálatos rendszer. Azt hiszem. hogy körvonalaival megegyező színű apró fénypontok táncolnak a spiri tuális test minden részletében. Kezed haladjon végig a lábak alatt és a fej felett teljes körvonalat alkotva. Ezután egy harmadik vonalat vezetünk a lélek csillagból a gyökércsakra középpontjába. ám más színben ragyogó körívek sorozatával rendelkezik. Az első egyenest fejed központjába. Most pedig hozzuk mozgásba a rendszert. E színek négy különböző rezgésszinten vibráló energiát jelenítenek meg. Azután karikázd be a harmadik szem csakrát. a solar plexus csakrát. Látod. Ragadd meg újra Fényceruzádat. Tökéletesen betöltik az üresen maradt helyeket: Most nézd meg. Bonyolult. amely a spirituális test átölelő. aurád káprázatos rajzát látod magad előtt. Színe fényességtől ragyogjon és teljességet sugározzon. korlátlan mennyiségben rendelkezésre 38 . hogy valaki belépjen ebbe a csodálatos rendszerbe. Ugyanazzal a színnel. hogy az energia a három erővonalon keresztül testeid rendszerébe árad. te lennél az. Kontúrja jóval messzebbre terjedhet a mentális testnél. úgy.hogy rajzod ugyanazon középponttal rendelkező. néhány embernél azonban ez a távolság egész messze. Ott húzd meg a körvonalat. Olyan színt válassz. hogy a pontjaik közt található térközökben a mentális test Fénypontjai kényelmesen elhelyezkednek. mellyel a test körvonalait megalkottad. tiszta és magasrendű minőségét sugározza. ahol a legmegfelelőbbnek érzed. Fényvonaladat e pontban kell rögzítened. és áthatják azokat. a fizikai testbe. Arra várunk. amelyből az egész csakra fényessége előragyog. amelyből a szívcsakra négy körének fényessége előtör. de egymástól egy kicsit nagyobb távolságokra helyezkednek el. Hát nem csodálatos? Rajzod ragyogó színekben pompázik. A lábakon és kezeken található csakrák köré is helyezz köríveket. A lábakon és kezeken lévő csakrákat is karikázd be. amint a mentális az érzelmi és a fizikai test pontjai közé hatolnak. s látod amint behatolnak az érzelmi testbe és igen. A következő a szívközpontba árad. Nyomd meg és lásd.

Töltsd fel e ragyogó Fényességgel mind a négy testet. köröskörül. oda-vissza. Látod. Ez nem a kiegyensúlyozottság állapotára utal. Töltsd meg vele rendszered minden részét. hogy a nagy. hogy ez a Fényesség körülölel téged. majd átárad a mentálisba. árasszuk át a fizikai.több energiát fogunk a lélek csillagtól a rendszerbe pumpálni. Az energiát az egyikből a másikba áramoltathatod. csupán egyfajta energia létezik. Látod. hömpölyög. hogy melyik testedben hasznosítod azt. Van-e olyan részed. s árad tova kavarogva a koronacsakrába. amint a Fény a lélek szintjéről patakzik lefelé. ragyogó struktúrával rendelkezel. körbe-körbe. majd ugyanígy vissza a fizikaiba. míg a másik egy vagy kettő nem tűnik olyan tündöklőnek. ahogyan csak kívánod. hogy a csakrák felsorakoznak a középpontok körül. Látod. ragyogó. Fénnyel és erővel töltekezett csakrák elosztják az energiát. hogy azt látod. az érzelmibe. hogy valóban sikerült harmóniát teremtenetek a testek között. Folytatja mozgását körbe-körbe. a solar plexus csakrába. hogy a lélek szintjén korlátlan mennyiségű energia áll a rendelkezésünkre. igaz? Nos. Vedd szemügyre milyen csodálatos rendszert mondhatsz magadénak. Egyre inkább egész és teljes. ám több különböző fókuszponttal rendelkező lénynek érzitek majd magatokat. Látod. és a kezeken valamint a lábakon található csakrákba. Az energia rendkívül dinamikusan mozog. a Forrás Fényességének energiája. amelynek esetleg több jut a Fényességből? Vedd szemügyre egyenként valamennyi testedet. a gyökércsakrába. s nekem is úgy tűnik. Éned egyik-másik megnyilvánulása több energiát szívott magába. Látod. az életerő energia. amely még nem részesült elegendő fényességben. nincsenek határok. Tehát a következőképpen fogunk eljárni: a három erővonalon keresztül még. Látod. az érzelmi. s bármi módon felhasználhatod. Megeshet. feltöltik és energetizálják az egész rendszert. a mentális és a spirituális testen. onnan pedig az érzelmi testbe és a fizikai testbe patakzik. a második csakrába. nincsenek korlátok. Tekints körbe. a harmadik szem csakrába. mozgassuk körbe-körbe. Lendülete egy pillanatra sem akad meg.álló Fényességgel. hogy az áramlat testből testbe örvénylik. Most pedig egy kis lendületet viszünk a rendszerbe. újra meg újra. Látod. ragyognak. hogy az energia miként örvénylik a megrajzolt csakrakörökben. míg mindegyik színültig nem töltekezik e ragyogó fehéres-kékes Fénnyel. hogy ez a gyakorlat sokat segít majd nektek az egyensúly megvalósításában. Az energia mindig egy és ugyanaz. Most már kétségkívül kiegyensúlyozottnak érzitek magatokat. Jó okom van azt feltételezni. árad bármilyen tetszőleges irányba. fénylenek. Látod. Végezzétek olyan gyakran. örömtáncot lejtve körbe-körbe kavarog. különbség mindössze abból adódik. tisztában vagyunk vele. a szívcsakrába. örvénylő. Rajzold be e vonalakat szándékod és Éned iránt érzett szereteted erejével. Az összes energiát gyors és áradó mozgással áramoltassuk keresztül a rendszeren. hogy az áramlást csupán egyfajta energia képezi. A Fény körbetáncol téged. s ragyogással telíti lényedet. nem pedig különálló alkotóelemek töredezett gyűjteményének. a torokcsakrába. áradó auramező vesz körül téged. Először a spirituális testben járja táncát. hogy minden tested egyformán ragyog. amilyen gyakran csak akarjátok. a mentálisba és ismét a spirituálisba. 39 . Nincs elkülönültség. s testeid teljesen kiegyensúlyozott módon hasznosítják a szükséges energiát. Látod. hogy Fénnyel telített.

szilárdan ível felfelé. hogy otthon érezhesse magát. mely mindenkor körülötted fénylik. Menj az ajtóhoz. E gyakorlat során is energiaközvetítést fogunk végezni. tehát arra kérlek. miként támogat téged és lelkedet összekötő. 40 . csodálatos és ragyogó dolgot. melyek kifejezik tulajdonságait. Teljes biztonságban érzed magad e csodálatos Fényoszlopban. Egy nagyszerű testet látsz magad előtt. amilyet rendkívül fontos megbeszéléseken szoktak használni. hogy jelenléte a döntéshozók közt örömmel tölt el. egészségben integrálódhass a Föld síkjába. az asztalfőn ülsz. ahol időről időre az Én fejlődése érdekében hozott döntések születnek. hogy a kommunikáció voltaképpen nem más. vetíthetsz rá olyan külső megjelenést. Vezesd az asztalhoz. Azt is említettem. Ott foglal helyet lelked. Vezesd helyéhez. Most még egy kopogás hallik az ajtón. hogy boldog vagy. hogy csatlakozzon hozzátok. „Isten hozott! Fáradj be" . biztonságban. Folytonos. Lám. kapcsolatokat teremtő tevékenységével. mely az előzővel szemben a kommunikációra épít. s tégy meg mindent. Ki áll a küszöbén? A fizikai test tudatát látod várakozni ott. és tegyél róla. Te. és hozzájárulása ahhoz. és tudasd vele. sértetlen. Pillants át az asztal másik végére. E színnek a fizikai test ama szerepét is tükröznie kell. hogy megértetted. mely egy meghatározott struktúrát a lélek rendelkezésére bocsátva lehetővé teszi számára. Lásd el olyan arccal vagy vonásokkal. erőteljes és oly tündöklő. Olyan színeket válassz. hogy megjelenése kapcsolatokat kereső. a személyes szint. és fejlődésednek valamint elkötelezettségednek köszönhetően . Ez az asztal voltaképpen az „Én Kormánytanácsának" szimbólumát testesíti meg. Képzeletedet használva egy térbeli helyként jelenítsd meg szívközpontodat. hogy kellemesen. örömtől ragyogva. alkalmassága. mely segít neked abban. Sugározz felé szeretetet és elfogadást. és tárd fel. s tudasd vele. és egyenesen a Forrás Fényességébe torkollik. Emlékezzetek. miként tenni szoktad. Adj neki csodálatos.lelked is részt vesz a sorsformáló döntések meghozatalában. pompás asztal helyezkedik el benne. melyet a Forrás alkalmaz önnön teljességének kibontakoztatására. hogy otthonosan érezhesse magát. Adj neki szeretetet. Ha úgy kívánod. A tudatos én. Az asztalt jó néhány kényelmesnek tetsző szék veszi körül. mellyel magához vonz és magába ölel minden szép. az a képessége jelenjen meg benne. a tudatos én. Figyelj csak! Kopogást hallasz a terem végében található ajtón. hogy a kommunikáció azt a mintát foglalja magában. Lépj be szíved központjába. a négy test kiegyensúlyozását célzó gyakorlattal is meg szeretnélek ismertetni benneteket. mint az energiák egymással való megosztása.válaszolsz. Olyanra színezd. adj alá széket. amelyekben kifejeződést nyer a fizikai test ereje. idézd fel magadban Fényoszlopod képét.I V. Látod. hogy lényedet csodálatos ragyogással és tisztasággal tölti meg. áradó. amiért megtisztelt a jelenlétével. hogy valóságosnak érezhesd magad. rugalmas energiáit megjelenítő színt vagy színeket. s lásd. arcot is adhatsz neki. GYAKORLAT A NÉGY TEST KIEGYENSÚLYOZÁSA A KOMMUNIKÁCIÓ SEGÍTSÉGÉVEL Egy másik. sugározz felé elfogadást. hogy fejlődésének és szolgálatának részeként önmagát a fizikai világban rögzítse. azt mondottuk. összekötő adottságait tükrözze. s biztonságban őrzi odabenn. hogy erős kötelék rögzíti a Föld középpontjához. Képzeleted erejével lásd el a fizikai testedet ragyogó színnel vagy színekkel. az érzelmi test tudata is megérkezett. hogy egy nagyméretű. amely azt sugallja.

Fontos érzékeltetned velük. Hangsúlyozd. hogy nézeteiket értékelik és szívesen fogadják. az igazságról alkotott elképzelésük valóban számít és rendkívül fontos a számodra. mely segítségével lehozza a Teremtő ideáinak a számodra még felfogható legmagasabb szintű lényegét. Talán a 41 . A spirituális test tudata lép be az ajtón. és sugározz felé szeretetet és elfogadást. A dolgok teljességét tárja a szemed elé. miként éreznek az Én fejlődésével és kibontakozásával valamint saját tevékenységeddel kapcsolatban. Adj neki olyan színt vagy színeket és külső megjelenést. Miután ez megtörtént. esetleg gúny tárgyává válnak. hogy mind a négy test jelen van. és az asztalt körüljárva megkérdezz minden egyes testet. kapcsolatot. kérdést vagy személyt illetően. és a minden dolgok alapját képező támogató mechanizmusokat biztosítja teremtő tevékenységedhez. vagy beszéljenek bármilyen problémájukról vagy aggodalmukról. hogy támogatásáról biztosítsa valamennyiüket. mutasd be őket a léleknek. Lám. s elérheted. Vezesd a helyére. amely valamennyiük számára a megoldást rejti magában. hogy lelkeddel együtt felálljatok. kérdésük. Lásd el olyan színnel vagy színekkel és megjelenéssel. és hogy egyikük nélkül sem tudnál egész. Mindenféle érdekes kérdés vagy probléma feldolgozására képes leszel azáltal. és soha nem kell tartaniuk attól. közöld velük. s világítsd meg számukra. hozzáfűznivalójuk. hogy jelenléte nagy örömmel tölt el. Őt is vezesd az asztalhoz. bevezetésképpen az lenne a legjobb.ként funkcionálni. s hogy segítsen felismerniük az Énnek és az Én fejlődésének legmagasabb érdekeit a Teremtő Tervén belül. a mentális test tudata is megérkezett. hogy a lélek azért van itt. elfogadásukat. hogy elfoglalhassa ott saját helyét. hogy mondják el véleményüket. s rákérdezhetsz. s add a tudtára. magad is meg szeretnéd kérni őket. hogy felfogtad működésének lényegét. Néha megesik az ilyesmi. úgy fogod találni. Persze nem arról van szó. Ismét kopogást hallasz az ajtó felől. miként éreznek tudatos Énként való működéseddel kapcsolatban. s a magasabb ideákhoz kapcsolódva kaput nyit a léleknek a fizikai világba. Ily módon elnyerheted bizalmukat. hogy egyikük sem jobb vagy fontosabb a másiknál. hogy többé nem támadnak közöttük nézeteltérések. hogy van-e javaslatuk. és a lélek szintjéről eredő eszményi mintákat jeleníti meg előtted teljes potenciájukban. „Isten hozott! Fáradj be!" . hogy megértéssel szemléled ama csodálatos képességét. őszintén beszélnek.válaszolsz. hogy visszautasításban vagy kellemetlen válaszban lesz részük. melyek tisztaságát. Üdvözöld szeretettel a társaságban. hogy véleményük. mert lényegében ez az út vezet a kiegyensúlyozott működéshez. A mentális test erővel lát el.Egy újabb kopogás hallatszik az ajtó felől. Biztosítsd őket támogatásodról. hogy tartózkodás nélkül. precizitását és fogalomalkotó erejét tükrözik. „Isten hozott! Fáradj be! . ha arról kérdeznéd őket. hogy ebben a teremben mindenkor szabadon kinyilváníthatják véleményüket valamint a valóságról alkotott felfogásukat. Most. Értesd meg velük.válaszolsz. ám a lélek segítségével rá fognak lelni arra az igazságra. és hogy egyedülálló adottságaikkal valamennyien az Én működésének nélkülözhetetlen alkotóelemét képezik. aki felidézi a struktúrákat. Elérkezett az idő arra. látják. Amikor ezzel végeztél. Mentális tested színeiben és megjelenésében tükröződjön. hogy egyszerűen összehívod őket. hogy a kommunikáció azért bír mindannyiatok számára óriási jelentőséggel. Méltányold tevékenységét. Úgy vélem. hogy egyenlőnek tekinted őket. hogy nem kell egymással versenyre kelniük szeretetedért és figyelmedért. bármilyen témát érintő kérdést feltehetsz a testeknek. üdvözöld az asztalnál. melyre az általad teremtett dolgok épülnek. Éned eme megnyilvánulása a maga módján rendkívül segítőkész. hogy szívesen részt vegyenek ebben a folyamatban. és kikéred véleményüket az adott problémát. akárcsak a tested csontjai vagy az épületek belső szerkezete. Mihelyst látják. Azt javaslom. Ez után tanácsos volna tudatni velük. Azt hiszem. illendő volna felállnod és üdvözölnöd őket. mellyel fejlődésedet segíti elő. Ő az. melyek arra utalnak.

s mindegyikükkel tölts el annyi időt. Ha nehézségek merülnek fel. megpillantod a Spirituális Tanítót várakozni előtte. Járd körbe az asztalt. és visszautasították. A gyakorlat vége felé közeledve minden alkalommal közvetíts energiákat a lélek számára. Úgy fogod találni. hogy kezdetben hízelegned kell egy kicsit. Alighanem úgy fogod találni. A lélek képes arra. vagy megvilágítani az adott test közlendőjének lényegét. hogy mindenki jelen van. hogy a testek némelyike először nemigen akar beszélni. hogy meghallgatja őket. az egótól hallani. A sokféle látásmód egységes ötvözetéhez talán a meghívott Spirituális Tanító is hozzá kíván tenni valamit saját tudásának és tapasztalatainak tarsolyából. valamint arról. hogy a testek is biztonságban érezhessék magukat. és nem is tagadod meg egyikük véleményének meghallgatását sem. s egyikük felfogása sem bizonyulhat „tévesnek". ami azt jelenti. a lélek arra is kötelezettséget fog vállalni. hogy idézze meg. mind a hétköznapi élet eseményeit. és foglaljon helyet az asztalnál. mindenki visszaülhet a helyére. Talán félnek megszólalni. hogyan felelj az általuk feltett kérdésekre vagy megjegyzésekre. és mindenki tudatos részt kíván vállalni az Én fejlődésében. Ha odamész és kinyitod. szeretnéd meghívni egyik Spirituális Tanítódat. Lehet. hogy mindannyiuk előtt szavakba foglalja kötelezettségvállalását. tudásuk kibontakoztatásában. Majd meglátod! A tudatos Ént képviselve lelkedtől és esetleg Spirituális Tanítódtól kísérve lépj oda mindegyik testhez. hogy segítsen felidézni a megfelelő szavakat. Így képesek lesznek részt venni a tanácskozáson. hogy a lélek nagyon szívesen segít neked ebben. hogy neked kell szavakat biztosítanod a testek. mind pedig a belső síkokon zajló életet illetően. hogy ez az energiaközvetítést célzó gyakorlat. Olykor úgy fogod találni. és az általuk képviselt igazságot. hamarosan kopogást hallasz majd a spirituális síkra vezető ajtó felől. Kitűnő ötletnek tartanám. pontosan ezt szeretnék a tudatos személyiségtől. a lélek valamennyiüket biztosítani fogja támogatásáról. s részt vállalhatnak az Én irányításában. s talán kifejezi abbéli örömét is. és igazuk tiszteletben tartásáról. ha te is hasonlóképpen cselekednél. s szabadon kinyilváníthatják az igazságról alkotott véleményüket. Ne feledd. a lélek összefoglalja az egyes testek által kinyilvánított igazságokat. pontosan erre van szükségük. miként vélekednek az igazságról. hogy fáradjon be. Ezen egész perspektívájából tekintve tudatosságod minden alkotóeleme helytálló nézeteket képvisel. valóban nyíltan beszélhetnek. Meglehet. és a segítségedre sietünk. csak szólíts minket. Azt hiszem. azonkívül segít problémáikra választ és megoldást találni. mely valamennyiük igazát kifejezi és magában foglalja. Talán azért ilyen félénkek. Ha van olyan Spirituális Tanító. Meglátod. akit szívesen látnál a folyamat résztvevőjeként. hogy meggyőzd őket arról. de tisztában vagy vele. Kérd meg. kigúnyolták vagy hamisnak nyilvánították véleményüket. mert így soha sem hagyod majd figyelmen kívül őket. kérd meg lelkedet és Spirituális Tanítódat. egyszerűen kérd meg lelkedet. mert mindeddig még sohasem kérték ki a véleményüket. hogy mielőtt nekikezdenél. 42 . hogy segítségeddel képes legyen teljesíteni e komoly kiegyensúlyozó és egységesítést célzó feladatot. hiszen végül is ez volna a gyakorlat legfőbb rendeltetése. de te magad is szólíthatod őt. hogy amennyiben médiumi képességeid révén megleled a megfelelő szavakat. Ha bármikor támogatásra vagy világosságra van szükséged.leghelyesebb volna a fizikai testtel kezdeni. Akárcsak jómagam. hogy segédkezik megértésük. amennyire csak szükséged van ahhoz. vagy ha hirtelenjében nem tudod. A megbeszélés végeztével a lélek valószínűleg fel akar állni. és beszélgess el velük. Teljes elfogadásban részesíted valamennyiüket. és nem igazán bonyolódtak bele az irányítás folyamatába. Azt hiszem. mert azelőtt már elmondták. Ha ezzel megvagy. hogy kiegyensúlyozott egésszé ötvözze a különböző nézetekből eredő energiákat. hogy tartson veled. a lélek valamint a tudatos Én számára. melyben te vagy a médium. hogy valahányszor elvégzed ezt a gyakorlatot. egyiktől a másikig haladva. és összegzi az elhangzottakat.

Érezd át összefonódásuk örömét és a kapcsolat létrehozásában vállalt részedet. Pihenj meg e lágy energiák ölelésében. hogy megismertesselek benneteket a szívközpont fejlődésetekben betöltött szerepével. Érezd. Miként azt már előzőleg említettem. hogy a közvetített energia fejtetődről indulva szelíden végigpatakozzon testeden. megtöltik testedet tiszta. E minta a különböző fókusz. Ez egy kissé töredékesnek és zavarosnak tűnik nekem. A legjobb volna. hogy a Forrás önmaga kibontakoztatására olyasmit választott. . az egészet változatos és sokféle apró egységre felosztó tervként határozhatnánk meg. azt hiszem. Ez az 43 . hogy egy bizonyos tapasztalatot rendkívül sok oldalról felfoghatunk. Ám ezen a ponton válik számottevővé a szív szerepe. hogy a szépséges energia Fénycsatornádon keresztül egyre feljebb tör. azután lábaidat szétterpesztve engedd. míg energiával. egy olyan kommunikációs mintával rendelkezünk. s ezzel egyidejűleg a Forrás részeként az emberiség evolúcióját szolgálja. s szelíden megérinti a Forrás Fényességét. végigfolynak lábaidon. A szívközpont igen különleges perspektívát és egyúttal a Teremtő szándékai szerint a legfontosabb pontot vagy ha úgy tetszik a kulcspontot képviseli a Mindenség fejlődésének Tervében. A SZÍVKÖZPONT bben a fejezetben egy rendkívül fontos kérdésről szeretnék beszélni. hogy eme apró tudatpontok sajátos látásmódjával. s közülük sokan egyáltalán nem látszanak illeszkedni egymáshoz. Talán felmerült bennetek a kérdés: „Vajon miért?" Elérkezettnek látom az időt arra. Meglehet. Érezd. ereszkedj vissza fizikai testedbe. hogy az energiaközvetítést célzó gyakorlatok a szívet helyezik a középpontba. Úgy vélem. most azonban a könnyebbség kedvéért vegyük úgy. tápláló zöldarany energiával. Azt hiszem. Azt hiszem. Azt értem.vagy tudatpontok között fennálló folyamatos energiacserét foglalja magában. Úgy gondolom. a szívközpont a leglényegesebb dolog. ennélfogva képessé vált arra. s egyenesed a Föld mélyébe áradjon. ha elméletünket egy kör alakjában jelenítenétek meg magatok előtt. létezik még egy pont. már több ízben tettem róla említést. de mi hasznunk van belőle? Csupán számos különböző nézőpont tárul a szemünk elé. azok szemszögéből szerezzen tapasztalatokat. kétségkívül így fest a dolog. hogy tizenkét pont szemléli a kört tizenkét különböző helyről és bizonyára tizenkét különböző szemszögből. mely a Forrás kibontakozását. melyet eddig figyelmen kívül hagytunk. majd kerek. meglehetősen pontosan fejezem ki magam. Tudatosságoddal vedd birtokba teljes egészében. Végtelen számú pont helyezkedik el ívén. mely számomra magát a létezést jelenti. hogy azután a létezés egyetlen és egész igazságát hirdessék. Vajon miképpen formálhatjuk egységes egésszé a különféle nézeteket? Nos. Még egy pont található a kör középpontjában. hogy válaszul a Föld magjából szeretetteljes energiák áradnak fel. A különféle nézőpontok és meglátások a szívközpontban és a szív energiáin keresztül olvadnak egységgé." Ha ennyiben hagyjuk az egészet. erővel teltnek nem érzed magad. . hogy beszámolómat olvasva így vélekedsz magadban: „Mindez nagyon érdekes. ha azt mondom. Önmagát számtalan tudatfókuszra osztotta fel. amelyről az előző oldalakon szó esett. amit mi egyfajta.Amikor befejezted a gyakorlatot. vizsgálódásunkat leghelyesebb volna a Forrással és a Forrás önmaga kibontakozására megalkotott Tervével kezdeni. egész képet alakítson ki növekedésével és fejlődésével kapcsolatban. a fejed búbjától lábad hegyéig. Bizonyára felfigyeltetek arra.

jóllehet különböző nézeteket képviselnek szívközpontjukon keresztül kapcsolódnak és érintkeznek egymással. Magatok is láthatjátok. De mint tudjátok. Az isteni szeretet a szívbe árad. így tehát valamennyiüknek igaza van. amelyre mint szívközpontra hivatkozhatnánk. Az egyes tudatpontokon keresztülhaladó energia egységbe olvasztható az általunk szívközpontnak nevezett energiaformátumon keresztül. mely abból fakad. A létezésben az összes energia valamint álláspont vagy látószög összekapcsolódik egymással. A létezés voltaképpen összeolvadás és egyesülés. alighanem tisztában vagytok vele. Még a látszólag egymásnak ellentmondó nézőpontok is mindmind páratlanok. szabad akarattal rendelkeztek. Egyik szempont sem jobb vagy igazabb a másiknál. a szívből pedig mások szíve felé áramlik. hogy csakugyan azok vagytok. a fejlődés egy bizonyos szintjén azonban teljes valójukban megelevenednek. elszigeteltnek vagy magára hagyottnak. így az Istenség szeretete korlátlanul szétsugározhat a Teremtésben. méghozzá tökéletesen. Dönthettek úgy. Senki sem veszhet el. mivel már megtapasztaltuk azt minden nézőpontból. hogy energiáinak ölében minden nézőpont az igazságot tükrözi. Ezzel hozzájárultok egy csodálatos támogatási rendszer létrehozásához. hogy a Mindenség részét alkotjátok. Azért mondom. minden tudatpontja iránt. hogy lezárjátok szívetek központját. miután végighaladtatok a kör ívén és az összes fókuszpontban sajátos részigazságokat fogadtatok el. A szíven belül ezek a különböző álláspontok csupán az egész létezés egy-egy alkotóelemét képviselik. Azután egyszer csak ott találjátok magatokat a középpontban. és egyikük sem találtatik hamisnak vagy tévesnek. a Terv keretein belül formába öntött támogatási rendszerben a tudatpontok . Nos. és szereztek tapasztalatokat a világban. a szinteken belül pedig rengeteg tudatpont található. és így természetesen nem adtok és nem is kaptok szeretetet. és egyszerre igaz mindegyikük. Beállhatunk a középpontba. kétségkívül megtapasztalhatjátok az elszigeteltség keserű érzését. hogy nem támaszkodtok a kommunikációs rendszerre. noha képesek vagytok magatokban azt az illúziót kelteni. Mindazonáltal ha lezárjátok szívetek kapuját. a létet. hogy mi történik ekkor. A szív olyan nyitott és befogadó. hogy ekként a Forrás szeretete keresztüláradhasson rajtatok. következésképpen sohasem válhattok teljesen elszigeteltté. az Isteni tervnek számtalan szintje létezik. hogy szívközpontotokat szélesre tárva éltek. Hogyan megy végbe az összeolvadás? Természetesen a szívközponton keresztül valósul meg. melyek mind kapcsolatban állnak és érintkeznek egymással. keresztüláradva minden egyes tudatpont szívközpontján. a Forrás szeretetteljes hálózatán keresztül mindig kapcsolatban áll magával a Forrással. A Teremtő a szívközponton keresztül fejezi ki szeretetét minden teremtménye. mert valójában mindannyian tudatában vagytok annak. A szabad akaratban rejlő lehetőségek csírájukban minden tudatpont számára elérhetők. Ebben a Teremtő által. A Teremtés keretein belül minden tudatpont rendelkezik olyasféle adottsággal. Ez a tény minden bizonnyal nyilvánvalóvá fog válni előttetek. hogy ebből a perspektívából személve az átélés és fejlődés miként formálódik a Fény és szeretet örömteli megosztásának folyamatává. s tőletek pedig az Isteni Terv azon részeihez patakozhasson. Ezért is oly szeretetteljes a szív energiája. minthogy mindegyikük a tökéletes igazságot képviseli.a hely. hogy „csaknem". A Teremtő egy másik hatalmas ajándékát is tekintetbe kell vennünk. Mindannyian a valóság részét alkotják. A fejlődés egy adott pontján életbe lép a szabad akarat törvénye. ahonnan valóban rálátásunk nyílik az egészre. A maguk sajátos látószögéből szemlélik és élik át a valóságot. Ebben a rendben senki sem érezheti magát különállónak. s magunkba fogadhatjuk az egész élményét. s ezért egy bizonyos ponton határozhattok úgy is. Az isteni szeretet e csodálatos hálózaton keresztül sugárzik szét a létezésben. mert ha szívének kapui szélesre tárulnak. A Teremtő így rendezte a dolgokat. A szív lezárásával csaknem teljes elszigeteltséget és elkülönülést élhettek át. Miként említettem. melyekkel kommunikációs kapcsolatban álltok. 44 .

és aszerint jártok el. és természetesen a feltétel nélküli szeretetet. és a Forrás tapasztalását képező csodálatos egységgé olvasztani. ha megálltok. Ha a szívközponton keresztül működtök. hogy az energiaközvetítést célzó valamennyi gyakorlatunkat a szívközpontban kezdjük. ha úgy határoztok. mert mások csak megsebeznének engem. és elgondolkodtok egy kicsit. átélitek. aki ekként vélekedik: „Nem akarom megnyitni a szívemet. hogy léteznek másféle nézőpontok is. hogy megnyitásával hozzájuthattok az összes csodálatos adottsághoz. hiszen benne vagytok. Olykor úgy találjátok. sem kapni nem akarok belőlük. Tudjátok. Szíveteken keresztül visszakapcsolódhattok a támogatást nyújtó hatalmas hálózatba. Alighanem ostobának éreztétek magatokat. A szív adottságai közé sorolhatjuk az őszinteséget. Ezért is olyan fontos a szív megnyitásán dolgozni. és képesek vagytok minden részletet és azok minden tudását egységbe rendezni. mely során egy meglehetősen szűkös látószögből kialakított felfogásra alapozva hoztatok döntéseket. és ismét eljuthattok saját isteni mivoltotok felismeréséig." Azt gondolva. Szívetek lezárásával viszont sok mindenre nemet mondotok. amiért érdemes a szívközponton keresztül működni. amelyek úgymond a szív bámulatos egyesítő képességét alkotó energiakeverékbe tartoznak. hogy a szív kapui a valóságról alkotott téves elképzelések vagy benyomások következtében zárulnak be. ha a dolgokat a szívközpontból szemlélve hozzátok meg döntéseiteket. hogy meglehetősen elhagyatottnak és elszigeteltnek érzitek magatokat. és a támogatási rendszeretek részét képező egyéb sajátságok. Jut-e még eszetekbe valami más? Biztosra veszem. s ráébredtetek. Hát nem érdekes? Valójában elzárják magukat támogatási rendszerüktől. érintkezés és energiacsere hozzájárul az Én és az egész kibontakozásához. Azon a ponton rendkívül sérülékeny vagyok. miként már említettem. s a segítségtől. sem adni. melyeket a Forrás elérhetővé tett számotokra. amely képes az összes nézőpontot magába fogadni. Ez sohasem történhet meg. Egy másik fontos szempont. a jóindulat valamint a harmónia. a hálát. hogy bezárjátok szíveteket.A szívközpontot számtalan csodálatos adottság képezi. a harmónia. a becsületességet. A más tudatpontokkal való kommunikáció. Azért kell az Én minden összetevőjének álláspontját figyelembe venni. Sok olyan embert látni. igaz? A szív megnyitásával építhettek ki újra kapcsolatokat. hogy fejlődésetek üteme lelassult egy kicsit. Biztosra veszem. hogy ezzel megvédik magukat. Semmi szükségem rájuk. mely az Isteni Terv hatalmas tudathálózatában mindenki számára elérhető. a Fénytől. amiért nem a rendelkezésetekre álló teljes horizont tekintetbe vételével cselekedtetek. A hosszú lezártság időszaka után némiképp nehéznek tűnik újra megnyitni a szívet. a tudásból valóban átléphettek a létezésbe. majd később úgy találtátok. az emberek gyakran lezárják a szívüket. Megesik. az öröm. A 45 . hogy mindannyiótoknak volt már olyan tapasztalatban része. Mint védekező mechanizmus a szív lezárása nem a legjobb megoldásnak tűnik. Ez már valódi bölcsességet takar. az elfogadás." Előfordul. amelyhez olyannyira ragaszkodtatok. mivel ilyenkor ezt mondjátok magatokban: „Nagyon jól megvagyok azok nélkül az adottságok nélkül. bátortalannak valamint isteni lényként birtokolt erejükről leválasztva érzik magukat. hogy valamit kihagytatok a számításból. méghozzá annak teljes és egész formájában. Mindezek a tulajdonságok együttesen egy olyan energiaformátumot alkotnak. Amint látjátok. amikor bizonytalannak. képességek. a feltétel nélküli szeretet. azon keresztül pedig a Forrás Fényességébe. a szeretettől. mert így rálelhetünk az igazságra. mert nem adtok és nem kaptok a Teremtésen keresztüláradó csodálatos energiából. a béke és az oltalom is. mint az. olyan sajátságokról van szó. rendkívül fontos döntést hoztok. amelyek legalább olyan előnyösnek vagy megalapozottnak tűntek. Ám ide tartozik az elfogadás. hogy igen. miről szól az élmény. így szívem kinyitásával mások támadásaival szemben sebezhetővé válnék. Ezek közé tartozik. az. Ez az oka annak is.

Amikor az önszeretet kérdését szóba hozom. vajon milyen energiát vonzhattok magatokhoz? Bizonyára nem ellenségeskedés. Az elveszettség. magány vagy fájdalom lesz az osztályrészetek. jókedvűek legyetek. Azt is tudnotok kell. az isteni szeretet sajátságai egyenesen a fizikai világ birodalmába áradhassanak. Ekképpen az Én. Valamennyien örömmel tevékenykedünk az Isteni Terv szolgálatában. amint az fejlődésének útját járja. és a szív adottságait sugározza szét feltétel és korlátok nélkül. Ez csakugyan fontos a fejlődés szempontjából. és bátrak. támogatva a bolygót. hogy létezik egy törvény. Ha szívetekben teljes harmóniával éltek. mint valaki mást megölelni. s energiátok a szívközponton keresztül valóban egységessé formálódik. erős kötelékek fűznek benneteket a bolygó szívközpontjához. Ugye nem volna túl sok értelme a szívközpontot önmagatok védelmezése érdekében lezárni? 46 . Következésképpen saját fejlődéseteken fáradozva szívetek megnyitásával szeretetet és Fényt hoztok a fizikai világba. egy lehetőség arra." Azonban nem volna szabad megfeledkeznetek arról. szabadon adjátok és kapjátok őket. egyszerűen nem vonzhattok magatokhoz olyan energiát. Vajon miként valósíthatjátok meg? A szív megnyitása mindenekelőtt azzal kezdődik. hogy a szeretet és a Fény gyermekeit a fizikai síkra hozva átélje a szívközponton keresztül történő isteni teremtés élményét. hogy a hasonló a hasonlót vonzza magához. Hogyan szerethetném magamat? Olyan. mert általa hozzájuthattok a Forrás támogatásához. hogy nem pusztán személyi egóval rendelkeztek. Azért is olyan fontos kihasználni a szívközpont nyújtotta lehetőségeket. s négy testetek. és természetesen kaphattok is tőlük. nem igaz? Ha olyan bátortalannak és elszigeteltnek érzitek magatokat. kalandokat éljetek át. elszigeteltség érzésének árnyéka sem vetülhet rátok. és másokkal is megoszthatjátok azt. hogy az önszeretetben a létező legerősebb védelmező erő nyilatkozik meg. A szív megnyitását lényegében az egyik legfontosabb feladatotoknak tekinthetjük. így aztán mindannyian átérezhetitek a szeretetben és Fényességben való fejlődés bátorságát és örömét. Olyan magasra kapaszkodhattok. Már több alkalommal megemlítettem. egy ragyogó lehetőség kapuit tárja fel előtte. A lélektől felétek áradó szeretet elfogadása és viszonzása az önszeretet csodálatos élményébe vezet be benneteket. mely nem a szeretet üzenetét hozza el számotokra. hogy a Teremtő egy csodálatos Tervet alkotott a Föld számára. Egyáltalán nem olyan érzés. mely azt mondja ki. ha magatokat a szívközpontban szilárdan rögzítve és életeteket pillanatról pillanatra a szívközpontban élve folyamatosan adjátok és kapjátok a Forrás szívközponton keresztül hozzáférhető csodálatos energiáit. hogy a szív isteni sajátságait engeditek magatokon keresztüláradni. Van lelketek. akkor feltehetőleg nehézkesnek és ijesztőnek fogjátok találni az ösvényeteken való előrehaladást. lássa megnyilatkozni csodálatos szépségét és harmóniáját. Már feltehetőleg ráébredtetek arra. hogy vonakodtok megtenni a következő lépéseket. Ez a hatalmas csoda most már elérhető a Föld számára. melyeknek adhattok szeretetet. hogy rajta keresztül a szív adottságai. mely a bolygónak a kozmikus Tervben betöltött jelenlegi és jövőbeni szerepét foglalja magában. a Föld. Most a Föld részét alkotjátok és bárhol vagytok is. A legnagyobb védelmet az jelenti számotokra. ha aurátok szeretettel és a szív egyéb tulajdonságaival telített. A szív megnyitása természetesen a Föld számára is óriási jelentőséggel bír. amilyen magasra csak vágyaitok engedik. ezt az energiát megosztjátok a Földdel.támogatás lehetővé teszi. hogy bátran nekivágjatok az útnak. Hatalmas lehetőség áll a Föld előtt. néhány ember azt mondja nekem: Ó Vivamus. a szív megnyitásának egyik legjobb módja az önszeretetben nyilvánul meg. és az Isteni Terv szolgálata ugyanazon folyamat részeivé olvad össze. s nagyszerű lehetőségeit kihasználja. Ha szerető energiákat sugároztok magatokból. mintha az ember magát ölelgetné. s ezáltal részt vesztek abban a grandiózus tervben. ez nagyon nehéznek tűnik. Úgy vélem.

hogy az Isteni Tervhez való kapcsolódásodat segíti elő. hogy miként használhatod ki a szívközpontban rejlő lehetőségeket a közös. s a te felelősséged körébe tartozik a megbeszélés vezetése. melyek sokkal jobban megfelelnek megnövekedett igényeidnek. minthogy te vagy a Tanács elnöke. GYAKORLAT A SZÍVKÖZPONT MEGNYITÁSA ÉS AZ ÉN KIBONTAKOZTATÁSA A KOMMUNIKÁClÓ SEGÍTSÉGÉVEL Ez a gyakorlat önmagad kibontakoztatásában szándékozik segítséget nyújtani. átérzed. melyet a könnyebb megértés kedvéért alkalmazok. melyet az előzőekben csupán a négy test részvételével hajtottunk végre. egységes és az egész érdekeit kifejező igazság fellelésében.meglehetősen zavarólag hatna létezésed tökéletes egységének és teljességének felfogására. majd valamennyiüket összehozzuk a „tanácsteremben". A termet a szeretet. Lazítsd el testedet. energiát és szeretetet tudjanak megosztani egymással. feltéve hogy sohasem téveszted szem elől: benned és kívüled minden egy hatalmas. Most pedig ezt a nézőpontot szem előtt tartva induljunk el meditációs utazásunkon. Ha a különféle fókuszok elsajátítják. Lépj be szíved központjába. nem több mint egyfajta személetmód. Egyszerűen a megértés eszközéül szolgál. Azután az univerzum és felsőbbrendű Éned. látva. Az asztal másik végét a lélek foglalja el. Felpillant va láthatod. melyet nemrégiben megnyitottunk. egymástól független összetevők gyűjteményének tekinteni . Érzed. és tudatod csodálatosan kiterjed. Egy pompás. A gyakorlat során annyi fókuszt vagy szempontot kutatunk fel. Magadat különböző. nincs más hátra. hogy arany Fényoszlopod körülfog téged. A terem minden szeglete szeretetet sugároz. s figyelmedet fordítsd befelé. hogy az egyes tudatvagy fókuszpontok információkat. hogy a szemléletmód. újakat juttat el hozzád. hogy miként adhatnak és kaphatnak egyidejűleg és együttesen. nem több és nem is kevesebb annál. ragyogó és áttetsző. különösen fogalmi szinten. egy darabban szőtt Egészet alkot. s eltorzítaná a valódi lényedről alkotott képet. hogy másik vége a Forrás szívközpontjába kapcsolódik: összeköttetés létesül szív és szív között. Ismételten emlékeztetni szeretnélek arra. és bensőségesen megismerjük képzeletünkben megalkotott elemeit. de kizárólag azzal a céllal. Látod. hogy általa elősegíthetem fejlődésedet. hogy segítsen az egyes alkotóelemek igazságainak összegzésében és eggyé 47 . remélve. hogy arany oszlopod erős. A Mindenség szívétől a Föld szívéig nyújtózó csatorna vagy. Azért van itt. valamint arra kísérel meg rávezetni. Ugyanakkor a megértés szempontjából hasznunkra lehet. ölelésében biztonságban vagy. neked kell ügyelned arra. egyenlőként kezeltessék. Te ülsz az asztal egyik végében. Ez nagy segítséget nyújthat. vedd birtokba ismét azt a csodálatos helyet. Nem a valóságot szándékszik bemutatni.V. és a fizikai világban átélt csodálatos élményeid emlékei lengik körül. igazságaik pedig megbecsülésre találjanak. hogy megvizsgáljuk. melyet sok-sok szék vesz körül. a szépség légköre tölti be. szeretettel és elfogadással vétessék körül.ha azt a belső valóságodról szóló igazságként fogod fel . le kell mondani róla. amennyit csak fel tudunk fedezni bensődben. hosszú asztalnál foglalsz helyet. ha a tanulási folyamat során az egészet részeire bontjuk. Ha többé már nem bizonyul hatásosnak. hogy az Én minden alkotóeleme meghallgattassék. Most megismételjük a gyakorlatot. s a mélységbe. a szív csodálatos sajátságainak segítségével a teljes és tökéletes létezés és megismerés birodalmába vezetheted lényedet. s nem is a valóságot kívánja pótolni vagy helyettesíteni. a Föld szívközpontjába nyúlik. s az energiaközvetítést célzó gyakorlatok során használunk. hogy már teljességgel kiaknáztad a benne rejlő lehetőségeket.

melyben tudatára ébredt ennek. melyek a fejlődésedet támogató funkciójára utalnak. jóindulat. amit mi holografikusnak nevezünk. erejét és eltökéltségét tükröző színekkel és külső megjelenéssel. fogadd őket szeretettel. mentális szinten ugyan elhatároztál valamit. Ez gyakran azért alakulhatott így. A teljesség felé közelítő fejlődéseddel és kibontakozásoddal mind több és több nyilatkozik meg isteni lényegedből. s valamennyiük hordoz magában szívközpontot. amely jelen pillanatban rendkívül nagy 48 . Használd képzeletedet. E fókusz révén vagy képes magadat erőteljes kötelékekkel a Forráshoz fűzni. Néha talán elgondolkoztál azon. milyen fontos e fókuszt kapcsolatba hozni a többivel. mivel. mert így. ha akaratod vagy szándékod egyetértését nem tudod magad mellett egy adott üggyel kapcsolatban. varázsolj rá csodálatos színeket és külső megjelenést. hogy alkotásod megszülethessen. mindegyiküket külön-külön. hogy e részed az Én egy rendkívül fontos alkotóelemét testesíti meg. a négy test. ruházd fel őket csodálatos külső megjelenéssel. hogy korábban már te is érintkezésbe léptél vele. jelenleg alkalmazott és a jövőben megismerendő fókuszok szívsajátságait önmagában eggyé forrasztotta. amelyek majd később érkeznek. és ha valami mellett elkötelezte magát. és elfoglalta helyét egy kényelmes székben. s ami még fontosabb. amit mentálisan elhatároztál. hogy magad is tudatára ébredj annak a csodálatos lehetőségnek. Tehát ez a szívfókusznak nevezett tudatpont valójában egyfajta összetett egységet képvisel. A lélek igencsak szívorientált. mint a feltétel nélküli szeretet. s egy újabb fókusz várakozik előtte bebocsáttatásra várva. Hat fókusz foglal helyet az asztalnál. s vezesd be a terembe mind a négy testet.olvasztásában. rendelkezik saját szívközponttal. mint te magad. harmónia. s fejlődésének részét képezi. hogy minden egyes fókuszod. és tudasd velük. Ami azt illeti. majd megérkezhet az érzelmi test. mintha csak árral szemben úsznál. akaratközpontod erőteljes támogató energiáival hozzájárul a. lelked már elérkezett fejlődésének ama fokára. Ez a bizonyos nézőpont a szív sajátságaiból. már említett adottságokból ered. ruházd fel fontosságát. hogy újabb kopogás hallik az ajtó felől. őket pedig követheti a mentális és a spirituális test. és a spirituális testek valamint más egyéb. Meglehet. Igen határozott. hogy ismét kopogást hallasz az ajtó felől. Létezik még egy fókusz. hogy az egyes részegységekben egész lényed másolata nyilvánul meg. kísérd őket az asztalhoz. A következőkben szívfókusznak fogjuk nevezni. gondolatban megszületett dolgok valóra váltásához. tudatosítsd magadban. nagyon tiszta energiákat képvisel. mely nyitva áll előtted ezen a bolygón. Létezik egy szívközpontú nézőpont is. a négy test és mások. általa vagy képes saját isteni mivoltoddal az összeköttetést fenntartani. miként a többiekkel tetted. nem? Hiszen magában a szívközpontban tartózkodsz.és az akaratfókusz van máris jelen a tanácsteremben. Őt is kísérd az asztalhoz. Fogadd ugyanolyan szívélyesen ezt a fókuszt is. Felismerését és tudását pedig rajtad keresztül hozza el a Földre. ha valami jelentős dolog megtételét elhatározod. mégsem voltál képes elkötelezni magad mellette. Miután a négy test kényelmesen elhelyezkedett. miért történik ez veled. Hamarosan látni fogod. mert bensődben nem fogadtad el azt. A kitartó próbálkozások ellenére sem tudtad összefogni energiáidat. E testek és összetevők mindegyike rendelkezik olyan alkotóelemekkel. és más. Kezdd a sort a fizikai testtel. Bizonyára tisztában vagy vele. vagyis a Teljesség minden alkotóelemét magadban hordod. mely a fizikai. a mentális. miképpen a négy alkotóelemmel dolgozó gyakorlat során tetted. a szív. Mulatságos. s támogat téged abban. utad nehézkessé válik. felfigyelsz arra. Miután az asztalhoz vezetted. hogy felismerje és megértse a szívközpont és a szív sajátságainak jelentőségét. Magad is láthatod. Ez annyit jelent. Ezúttal akaratközpontodat fogjuk a tanácsterembe vezetni. az Isteni Tervben. Ne felejtsd el káprázatos színekbe öltöztetni őket. Ez az a jelenség. az érzelmi. mily hatalmas megbecsülésnek örvendenek.

melyek teremtő erejüket. gondoskodj arról. Kísérd a székéhez. Kérlek. üdvözöld a tanács tagjainak körében. amely e különleges fókuszon keresztül válik elérhetővé számodra. Segít a Mindenséggel. amelyeket ti férfias és nőies energiáknak neveztek. jóllehet néha egészen más nevekkel illetik. Külsejük megalkotásánál vedd tekintetbe egyöntetűségüket is. a fizikai síkon megnyilatkozó élet alapelveinek és lehetőségeinek megismerése révén. te mint ego vagy a tanács elnöke. hogy egyszerre hozd őket a terembe. valamint a Teremtés körülötted zajló örömteli eseményeihez fűzve érezhesd magad. hogy a teremtés e két dinamikus és befogadó. amelyet én legfőképpen a kozmikus kapcsolat fókuszának szeretek nevezni. önmagát megnyilatkoztatja. Még egy fókusz kopogtad szíved ajtaján. amint az dinamikus és befogadó energiáin keresztül. E részed igen szoros kapcsolatban áll Földfókuszoddal. Azt szeretném. ha a következő két fókuszt együttesen vezetnéd be a terembe. Látod. lásd el tágulékonyságát kifejező színekkel. a bolygó és az Isteni Terv számára. E fókuszok rajtad keresztül juthatnak el saját egyedülálló jellegük. Ne feledd. biztosítsd szeretetedről és nagyrabecsülésedről. hogy a Forrás olyképpen rendezte el a dolgokat. Ez a tizenegyedik különböző neveken mutatkozhat be neked. Ez jó gyakorlatnak tűnik az önszeretet kifejezésére. Hallod. és éreztesd velük. sugározz felé szeretetet és elfogadást. mint a Földfókusz vagy más néven planetáris összeköttetés fókusz. és hogy egyszersmind egységgé olvadt teljességet is alkotnak. hogy e kötelék milyen fontos a számodra. hogy ők is beléphessenek szíved központjába. E fókusz sok mindenről tájékoztatni tud téged a Földhöz fűződő kapcsolatodat illetően. E sajátos fókusz segítségével vagy képes a bolygó energiamezejébe integrálódni. a Forrás minden egyéb alkotóelemével és egyáltalán a tudatosság minden fókuszával és birodalmával való összeköttetésed fenntartásában. mert lényegében ugyanazon energia két különböző ágát képviselik. Ez pedig nem más. Ruházd fel őket olyan színekkel és külső megjelenéssel. Azonkívül hozzásegít ahhoz. Üdvözöld őket. hogy megérthesd a Földnek tett szolgálataid céljának lényegét. hogy ez a tudatpont kopogtat az ajtón. miután feltetted a következő kérdéseket: „Te melyik alkotóelememet 49 . különlegességük valamint egyenjogúságuk felismeréséhez. hogy megtiszteltek jelenlétükkel. mivelhogy ő is csatlakozni szeretne hozzátok. hogy a csodálatos támogatási rendszerhez. élénkségüket. Neki és a többieknek is megköszönheted. megjelenésében tükröződjön mindaz a rengeteg csodálatos esemény és élmény. hogy előtted másvalaki jelenik meg. hogy szereted és elfogadod őket. Már ugyancsak nagy gyakorlatra tettél szert fókuszaid külső megjelenésének megalkotásában. A tanításaimat közvetítő médiumhoz a tudattalan fókusza érkezett el. mindkettejüket kísérd az asztalhoz. Támogat abban. melyek az Énnek. ám előfordulhat. a Földnek és a fizikai világban megnyilvánuló Teremtő Tervnek tett szolgálatairól árulkodnak. varázsolj rá olyan színeket és külső megjelenést. E kettő a teremtő áramot képviseli. Ez a teremtő áramlás a Forrásból tör elő az alkotás céljából. Ezúttal az a fókusz várakozik a szívközpontodba nyíló ajtó előtt. különösen a fizikai egészség szempontjából. általa tudod fenntartani magad a fizikai világban. Nekem úgy tűnik. Expanzív energiái révén hozzájárul ahhoz. így mélyen átélheted fizikai mivoltod lényegét anélkül. férfias és befogadó bölcsességüket valamint kapcsolódási képességüket jelképezik. Ezek is az Isteni Terv részét képezik. Adj alá egy széket. Engedd be őket a terembe. vagy férfias és nőies erővonalon vagy áramlaton keresztül valósuljon meg. hogy kapcsolódásod a Galaktikus Maghoz szilárd maradjon. nem igaz? Most pedig egy újabb kopogásra leszel figyelmes. s már te is tisztában vagy azzal. hogy a Teremtés többi részétől vagy a Forrástól elválasztva kellene érezned magad. hogy valamennyien egyformán értékesek az Én.jelentőséggel bír a számotokra. hogy ajtód küszöbén várakoznak. amit helyénvalónak találsz. hogy kellemesen érezhesse magát. rajtad keresztül érthetik meg. Ezt a fókuszt is vezesd az asztalhoz. Milyen színek sejlenek fel előtted következő vendégeddel kapcsolatban? Olyan megjelenést kölcsönözz neki. Azért kérem.

Összesen tizenegy fókusz gyűlt egybe szívközpontodban. kérj lelkedtől segítséget. majd szeretetének sugaraival eggyé olvasztja a különféle elgondolásokat. lényeges volna hangsúlyozni. hogy valamennyiük igaza egyformán fontos. Ennek elsajátítása nagymértékben elősegítheti fejlődésedet. Meglehet. hogy spirituális képességeik fejlődésével egójukat el kell engedniük vagy le kell rombolniuk. Biztos vagyok benne. és ugyanúgy az egész részét alkotja. aki a megvitatásra váró problémákat általában felveti. ez kizárólag tőled függ. és őt is fogadd szívélyesen. Bármilyen témát szóba hozhatsz. hogy idézze meg őket. Léted keretein belül rendkívül sok bölcsesség lakozik. az egészet képviselő igazság kibontakozásának lehetsz tanúja. hatékonyan működő ego kifejlesztésével. és isteni mivoltod teljességét tükrözi. Ne feledd. hogy energiaközvetítés folyik. egy olyan igazságnak. hogy a személyiség. Ezt a gyakorlatot szívesen nevezem „kerekasztal-beszélgetésnek". hogy ez a gyakorlat a körülményeknek megfelelő módon hozzon virágot. Mint tudatos Én te hívtad meg valamennyiüket. hiszen a tudatos én is közéjük tartozik. hogy életed minden szintjén sokkal kiegyensúlyozottabban haladhatsz előre. vagy gondjaid támadnak 50 . Amikor a folyamat végére értél. Véleményem szerint semmi nem lehet túl triviális vagy traumatikus ahhoz. méghozzá olyan megoldást. a lélek feláll. Az emberek gyakran úgy vélekednek. hogy az asztalt tizenketten ülik körül. Úgy vélem. Fontos tisztában lenned azzal. neki is biztosíts helyet az asztalnál. hogy segítségedre legyenek a kommunikáció folyamatában. A lélek segédkezni fog abban. Részesítsd meleg fogadtatásban. majd juttasd kifejezésre kívánságodat. és összegzi az elhangzottakat. amely az egész igazát testesíti meg. és te vagy az. melyet létezésed részeként tapasztalhatsz meg. Azt hiszem. Ebben a gyakorlatban voltaképpen azt tanuljuk meg. Számára is szoríts helyet az asztalnál. Kérd meg lelkedet. hogy összeforraszd a különféle energiákat és nézeteket. Amikor ezzel megvagy. s őt is lásd el kedvenc színeidből szőtt öltözékkel. csaknem bármilyen kérdésre vagy problémára megoldást találhatsz. Meglehetősen sok időt töltöttél egy erős. sugározz felé elfogadást és szeretetet. ha az elmondottak szerint jársz el. Úgy vélem ego szintedet is tanácsos volna megjeleníteni az Én alkotóelemeinek körében. Nem hiszem. kérd ki lelked véleményét. Vajon mi következik ezután? Nos. Amikor megbizonyosodtál e fókusz kiléte felől. így mindenki igaza megerősítést nyer. hogy ennek így kellene lennie. hogy szívesen vennéd egy vagy több Spirituális Tanító részvételét a megbeszélésen. hogy egy csodálatos. s Éned minden egyes alkotóelemét megkérheted. Ha sűrűn elvégzed a gyakorlatot. és ha jelenléte kívánatosnak tűnik. Ebben a gyakorlatban te játszod az elnök szerepét. vezesd őt is az asztalhoz. következésképpen a hangot és a szavakat te biztosítod valamennyiük számára. senki nézetei nem lesznek hamisnak nyilvánítva. és felruháztad a megfelelő színekkel és megjelenéssel. bármilyen kérdést feltehetsz. A sokféle állásfoglalást alighanem magad is ki akarod egészíteni saját véleményeddel. hamarosan újabb hangokra leszel figyelmes: kopogtatás hallatszik a spirituális síkra vezető ajtó felől. hogy az Én minden egyes alkotóeleme felismerte saját kivételes jellegét és egyenjogúságát. mely a lélek és az Én szolgálatára lehet. Engedd. szintén az Én egy rendkívül lényeges elemét képviseli. Amikor kinyitod. Úgy vélem. Talán helyesebb lenne azt mondanunk. illendő volna bemutatnod a megjelent tudatpontokat lelkednek és Spirituális Tanítódnak. kétségkívül úgy fogod találni. legalábbis ami a fizikai síkot illeti. hogy megoldást ne kívánhatna. a megidézett Spirituális Tanítót pillantod meg. és senki sem marad ki a sorból. miként kell az Isteni Terv magját alkotó.testesíted meg? Milyen sajátságokkal és képességekkel rendelkezel?" Ha nehézségeid támadnak az információ befogadásával. hogy világítsa meg az adott problémát saját szemszögéből. Ha bármikor összezavartnak érzed magad. Ha ezeken kívül bebocsáttatást kérve még felbukkanna bármilyen más alkotóelem. tehát a te feladatod meggyőződni arról. akit ti néha egónak neveztek. tudattól tudatig terjedő kapcsolatok kommunikációs mintáját használni.

melyek ezt a könyvet életre hívták. Foglald el azt teljes valójában. és a Föld tápláló energiáinak ölében. hogy engem. szeretettel és a Föld támogató erejével. a Forrás Terve lényegében a kommunikációs mintákra épül. Zárszóként arra szeretnélek emlékeztetni benneteket. teljességgel egyedülálló módon bontakozzék ki. Rávezet arra. hogy az energia fejtetődön keresztül felfelé tör Fényoszlopodban. E sajátos minta magában foglalja a különböző isteni tudatpontok egymás közötti kommunikációját. a közöttük zajló energia. ám nem ez az egyetlen helyzet. Az keresztüláramlik testeden. ringatózz a Forrás támogató. Ha az utóbbi gyakorlatban az Énnek tizenhárom vagy éppen tíz alkotóeleme tűnik fel. míg erővel és békességgel teltnek nem érzed magadat.a gyakorlattal. Érezd. és eltölt melegséggel. térj vissza fizikai testedbe. mely a te közreműködésed révén jöhetett létre. majd tovább áradjon a Föld mélyébe. Időzz el egy kicsit Fényoszlopodban. majd megállapodik a Forrás szívében. valamint a kommunikáció révén egymás. Az önszeretet zárjai e kulcsra nyílnak. mindenképpen belső bölcsességetek szavára kell hagyatkoznotok. de az élet egyéb területein is. hogy a meditáció saját ösvényetekhez hűen. miként nyújthattok testetek tudatosságának támogatást. hogy rendkívül fontos e gyakorlatokat a magatokévá tenni. Spirituális Tanítókról feltételezitek. s kétségkívül ellenkezne szándékaimmal. miként azt néha rólunk. Saját bölcsességünk útját követni a másokéval szemben kulcsszerepet tölt be nem csupán a meditációs gyakorlatokban. hogy segítsenek neked. 51 . Látod. Engedd. s Fényoszlopodon keresztül elérkezzenek a Föld szívéhez. engednetek kell. s bizonyára emlékeztek még rá. gyönyörű. a kommunikáció segítségével csaknem minden problémára megoldást lelhetünk. Amikor a gyakorlat végére értél. és a Forrás kibontakozásának előmozdítását. melyben hasznát vehetitek. A következő gyakorlat rendkívül hatékonynak bizonyul az egészségügyi problémák orvoslásában. ha azok a tudás szempontjából különleges helyzetben lévő személytől származnak. Remélem tisztában vagy vele. Mélységesen lehangoló lenne az általam javasolt képeket előnyben részesíteni a sajátotokéval szemben. és lassan engedd el a fölös energiákat. és azok az általam bemutatottaktól különbözőnek írják le magukat. Úgy vélem. saját belső igazságotokat kell előnyben részesítenetek és elfogadnotok mások nézeteivel szemben. s pillanatokon belül megjelenek ajtód előtt. meleg és édes zöldarany Fényt küld feléd. hogy a Föld válaszol. tiszta. Nagy örömömre szolgálna. minden esetben a saját belső bölcsességetek által sugalmazott utat kövessétek. Maradj ebben az állapotban mindaddig.és tapasztalatcserét. kérd meg lelkedet és a veled együttműködő Spirituális Tanítókat. táplálja lényedet. GYÓGYÍTÁS A KOMMUNIKÁCIÓ SEGÍTSÉGÉVEL bben a fejezetben fizikai struktúrátokról és annak fenntartásáról esik majd szó. ha a segítségedre lehetnék. Az előző oldalakon már számtalan alkalommal felbukkant a kommunikáció kérdése. hogy azt mondottuk. Vivamust is bármikor megidézhetsz. Ha a folyamat során belső látásotokban az általam javasoltaktól eltérő képek jelennek meg. hogy végigfolyjanak lábaidon. Érezd át ezt a szeretetteljes kapcsolatot. még akkor is. s ez ismét visszavezet bennünket az önszeretet kérdéséhez. hogy az energia fejtetődről indulva végigpatakozzon testeden. Hagyd. és megtiszteltetésnek érezném. tápláló.

Azt hiszem. ha már nincs rá szükségetek többé. hogy egy kicsi. ha rezgésszintetek megemelkedik. Elgondolkoztatok-e már valaha azon. Ez részben a Föld fejlődésének tulajdonítható.Kétségkívül azt fogjátok tapasztalni. lehetséges változtatni rajta. Szárnyalásotok során fizikai testeteket is gyors és széles körű változásokra sarkalljátok. hogy a struktúrátokkal kapcsolatos teremtő folyamatokat sokkal célirányosabb módon vigyétek véghez. Ennek azonban nem kell így maradnia. Azonkívül testetek tudatának működésében néhány új alapelv nyilatkozik meg. Bizonyára értesültetek már arról. hogy sokkal jobb lenne. A sejtek a belső elválasztású mirigyrendszeren keresztül aktiválódnak. itt olyasvalamiről van szó. ám a következő néhány évben magatok is megtapasztalhatjátok. aki ösvényén sokkal gyorsabban kíván előrébb jutni. melynek működése mindeddig nélkülözte a tudatosságot. Hát nem lenne kellemesebb. e felismerés mind mélyebb gyökeret ver énetek valamennyi szintjén. hogy ezek a képességek látensen minden ember elméjében ott nyugszanak. Az utóbbi időben meglehetősen nagy sebességgel száguldotok előre evolúciós pályátokon. melyek az energiaközvetítés célját szolgálják. azt jelenti. Mert az emberiség által használt struktúra ekképpen festett mind ez idáig. valamennyien elfogadtátok azt a tényt. amelyeket bár használni szeretnétek. hogy hamarosan megtudjátok. de alvó állapotban vannak? Természetesen mozgásra kell sarkallnotok őket. Néhányan talán nehéznek találják megemészteni ezt. nagy mennyiségű energiát kell a 52 . ha földi tartózkodásotok idején mindvégig jó állapotban tudhatnátok? Úgy vélem. Ez az elgondolás is csak egyike azoknak a téves hiedelmeknek. elszigetelt teremtménynek adna otthont. Amint tökéletesen megismeritek és uraivá lesztek a fizikai világnak . ameddig csak akarjátok. hogy fizikai testetek rendszerében is szeretnétek némi változást előidézni. szeretettel és tudatosan megválnátok tőle. amin tudatosan dolgozhattok. ez már köztudott dolognak számít. Az agy bizonyos részei az általatok harmadik szemnek nevezett valamint a „pszichikusnak" titulált képességeket irányítják. hogy az agy többi. hogy ezek egyelőre „alvó" állapotban lévő adottságok. mert ha fejlődésetek során egyre több Fényt szívtok magatokba. Ezúttal már nem „kényelmes sétáról" van szó. ez nem feltétlenül hízásban mutatkozik meg). hogy teljes gőzzel haladtok előre fejlődésetek és spirituális növekedésetek útján. mint tehette azelőtt. Ami azt illeti. hogy a spirituális fejlődés egyúttal fizikai szintű növekedést is jelent? Spirituális képességeitek fejlődésével fizikai struktúrátok is nagyobbra növekszik (ne ijedjetek meg. Tudtátok-e. amely bárkit magával ragad. s arra valók. Ám tudnotok kell. Ez a mozgás egy olyan energiaáramot hoz létre. hogy ez mindenképpen bekövetkezik.hiszen erről szól az egész: saját életetek és növekedési folyamatotok irányítóivá kell válnotok . azután pedig. minthogy következő planetáris evolúciós ciklusához közeledvén bolygótok is felgyorsítja lépteit. magányos. Mit értünk a látens kifejezésen? Úgy vélem. vagyis az energetikai adottságok szempontjából erősebbé és élénkebbé válik. hogy igazat beszélek. hogy tudósaitok kutatásai szerint agyatok kapacitásának csupán töredék részét használjátok. A fizikai testben sejtszinten kezdődnek az átalakulások. Fizikai testetek egy határtalan lény lakóhelyévé lesz ahelyett. Azt hiszem. Vajon mi a teendő az olyan dolgokkal. Talán már elgondolkoztatok azon. ha fizikai struktúrátokat olyan hosszú ideig használhatnátok. éppen ez történik napjainkban az emberiséggel. Ez egyáltalán nem lehetetlen. Már most is meglehetősen közel álltok a felismeréshez. Az elme/agy rendszerében olyan képességek is rejlenek. mindeddig használaton kívül álló része vajon mi célt szolgál? Nos. sok fáradtságot megérne. Amint másként kezditek szemlélni a dolgokat. melyek a fizikai test tudatába vannak programozva DNS szinten. Vajon hogyan? Nos.lehet. Ám valójában nem kell szükségszerűen megöregednetek. örömmel számolok be róla. az természetesen fizikai struktúrátokra is kihatással lesz. Elmondásotok szerint a fizikai testben megnyilvánuló öregedési folyamatnak szeretnétek leginkább elejét venni. és isteni mivoltotoknak valamint lényetek határtalanságának egyre inkább tudatára ébredtek.

így nem érezheti át a többiek kiegyensúlyozottságát és a velük való 53 . Felébresztjük az alvó képességeket. A fájdalom az elkülönültségben gyökerezik. milyen lehet fájdalomban gyötrődő. fülemmel vagy a májammal beszélgessek?!" Márpedig pontosan ezt fogjuk tenni. hogy mély álmukból felébreszthessétek őket. ha sűrű fizikai struktúrátokban szilárdan rögzítitek az egész Én energetikai erejét. s rajtuk keresztül a test más rendszereinek. Az energiaközvetítés során aktiválódik a hipofízis és a tobozmirigy. E változások idején fizikai struktúrátoknak törődésre. meg kell válnotok némely régitől. amelyről szívesen lemondanátok. hacsak nem azzal szeretnétek. amelyet meglehetősen furcsának találhattok. a Föld ajándékát. melyek a fizikai egészség fenntartását szolgálják. az öregedés is egy olyan programot képvisel. ha kívánjátok. Meg kell vizsgáljuk az elkülönültség kérdését. hogy a „spirituális" energia túlságosan finom és tökéletes ahhoz. s mindenki tudja. Hogy az új programoknak helyet csinálhassatok. hogy isteni Éneteket a testbe. Figyelmüket folyamatosan arra összpontosítják. melyeknek ezután nem sok hasznát veszitek. Miután már elengedtétek a régi programokat. ám ha így tesztek. Sok ember még mindig úgy vélekedik. A kémiai folyamatok jelentős része a belső elválasztású mirigyrendszer ellenőrzése alatt áll. először is valamit kezdenünk kell a régivel. és életeken keresztül magatokban hordoztatok. s azt hiszem. hogy önmagukat a „magasabb dimenziókba" kiterjesszék. hogy az események oly szédítő gyorsasággal követik egymást. a magasabb szintekről származó energiák aktiválják a szunnyadó képességeket. melyek több ezer éve struktúrátok részét alkották. S ezzel ismét visszakanyarodtunk az energiaközvetítéshez. támogatásra és erősítésre van szüksége. Új kémiai reakciók indulnak be a testben. Lesznek néhányan. azon keresztül pedig a Föld síkjába kell integrálnotok. s nektek sejtelmetek sincs létezésükről. erőt és magabiztosságot nélkülöző belek vagy emésztőrendszer tulajdonosa lenni. Spiritualitásotokat kívül rekeszthetitek a fizikai testen. E két mirigyet a hajó kapitányának tekinthetjük. Az ébredés akkor történik meg. hogy saját isteni mivoltukat a fizikai világon és tudatosságon keresztül fejezzék ki. hogy a földi síkra lehessen integrálni. nem érkezik energia a beteg testrészhez. Rezgésszintetek megemelkedése működésbe hozza a tobozmirigy magasabb rendű funkcióit. Testrészeitek fájdalmában voltaképpen az elkülönültség érzése nyilatkozik meg. hogy a lábammal. Ezen átalakulások nagy része kémiai szinten zajlik. Néhányuk már jó ideje álomban szendereg. akik meg akarják tartani például a táplálék hasznosításával kapcsolatos információkat. Hogyan adhatjuk meg neki mindezt? Tisztában vagyok vele. melyek a Teremtő látomás részét alkotják. Arról van szó. hogy a testetekben zajló kémiai folyamatok változáson mennek keresztül. hogy veszélynek van kitéve. hogy most mindannyian azt gondoljátok: „Te jó ég! Csak nem azt akarja. becsapjátok önmagatokat.struktúrába áramoltatni. Az a bizonyos szervetek fájdalmat él át. s még mielőtt az új programok áldásos tevékenysége beindulna és eredménye láthatóvá válna előttetek. Ha egy új rendszert mozgásba lendítünk. Testetek időnként úgy érezheti. A fizikai rendszernek azonban akadnak olyan összetevői is. valamint a DNS-ben rejlő eszményi mintákat. egyfajta köztes fázis jelenik meg. minek következtében egyik-másik szervetek úgy érezheti. s kizárjátok magatokból az élet teljességét. jóllehet nem a füllel fogjuk kezdeni. az pedig új üzeneteket küld ki a mirigyrendszer egyéb részeinek. milyen lehet bizonytalanul működő szívvel vagy májjal élni. hogy erőfeszítéseiket arra irányítanák. Mihelyst e folyamat kezdetét veszi. melyek struktúrátok részét képezik. mivel a kémiai folyamatok alkotják fizikai struktúrátok rendszerének alapját. ahelyett. és nem is távozik tőle. Tudtátok-e. Ez tehát azt jelenti. Az energia áradásának útjába akadályok gördülnek. a régiek pedig fokozatosan beszüntetik működésüket. hogy a szervek is érezhetik ingatagnak magukat? Alighanem tisztában vagytok vele. hogy egyszerűen képtelen alkalmazkodni a sebesen változó körülményekhez. mivel többi részetektől elválasztva érzi magát.

elszigeteltnek és a csoportból kizártnak érzi magát. a rendezés sok tekintetben egy megállapodáshoz hasonlítható. már nem sokáig bírom ezt a terhet. mivel testetek egyes részeinek személyiséget fogtok kölcsönözni." Kétségkívül ráébredtetek már arra. Egyes gyógyítók a test energiáinak újrarendezéséről beszélnek. mert tisztában vagyok vele. És persze ott vannak a Spirituális Tanítók is. és élvezettel támogatom a fizikai struktúra működését. hogy el tudom végezni a feladatomat. el tudjátok képzelni. hogy a képzeletet a magasabb tudatosságba vezető ösvénynek tekinthetjük. miként segíthettek struktúrátoknak abban. Rendkívül kellemesen érzem magam. Ha tehát valamely részetek fájdalmassá válik. s szavakba öntenetek.kapcsolódást. Azt szeretném. magányosnak. hogy minden egyes sejtetek. Úgy vélem." Gondolom. mit tesztek. ha nem kapok több segítséget. Én. Energiaimpulzusokat bocsát feléd. szíved így beszél hozzád: „Segítségre van szükségem"? Azt hiszem. melyeket olykor ekként lehetne értelmezni: „Minden kitűnően működik. saját kivételes módján fejezi ki az egészet. s mint az isteni egész egy darabja. hogy ellenkezés és félelemérzet nélkül magába fogadja a különböző vibrációs szintekről eredő energiákat. s még most is mind többet tanulok róla. hogy jobb kedvre derüljön? Szerintem beszélgettek vele. mialatt olyan lényekkel működöm együtt. vagy esetleg olyanokat. Mindig igyekszem hangsúlyozni. Néhányuk rendkívül segítőkész. szövetetek intelligens és tudatos. Következő gyakorlatunk is a képzelőerőre épít. szeretetet. bármi legyen is a gondja. s némiképp elkülönültnek. s azokat már nagy hozzáértéssel formáljátok szavakká. tanulmányoztam az emberi fizikai tudatot. ti magatok is tehettek a kellemetlen állapot ellen. Rendkívül gyengének érzem magam. Bennetek és kívületek minden saját magán keresztül. és ugyanazt a harmonikus alapelvekre épülő álláspontot képviseli. hogy szívetek efféle impulzusokat bocsát ki. Mindenki felsorakozik. szervetek. és nagy jártasságra tett szert a fizikai struktúrákat illetően. elfogadást sugároztok felé. saját egyedülálló frekvenciáján vibrál. Vajon mit teszel akkor. Lássunk egy példát. Azért is érezhetem úgy. Ez a szív szeretetéből eredő energia csodálatos dolgok előidézője lehet itt a fizikai síkon. ha teszem azt. hogy saját májatok vagy szívetek információit kell közvetítenetek. Bizonyára mindannyian hozzászoktatok már ahhoz a gondolathoz. 54 . és szüntelenül kommunikál környezetével. hogy ne vonakodjon bevetni képzelete erejét az igazság keresése során. hogy felfoghassátok üzeneteiket. Ha valaki a társaságotokból boldogtalannak. hogy szakértelemre tettem szert az energiaközvetítés terén. Úgy érzem. Ezzel energiát adtok át neki. ha képzeletetek erejére támaszkodnátok. s vibrációjukra hangolódtok. Nem hiszem. E sajátos kommunikáció felfogása és a válaszadás csupán a saját isteni tudatosságotokra való hangolódás függvénye. hogy szívetek különböző energiaimpulzusokat bocsát ki magából. Fizikai struktúrátoknak is hasonlóképpen nyújthattok segítséget. mivel tisztában vagyok vele. Én ezt egyáltalán nem találom nehéznek vagy bonyolultnak. akik fizikai testben tartózkodnak. amelyek nyelveteken a következőket fejezik ki: „Segítség! Támogatásra van szükségem. a rendszerből kiesve érzi magát. hogy nem számítottatok arra. hogy a lélek mindig készen áll a válasszal. De gondolkozzatok csak el ezen egy pillanatig! Mit is mondtam az energiaközvetítésről? Az állítottam. és támogatásotokról biztosítjátok. Nem látom be. hogy már valamennyien felfigyeltetek arra. hogy mindössze energiaimpulzusok fogadásáról és azok számotokra érthető szavakká és fogalmakká alakításáról van szó. miért ne lehetne szerveitek rezgésfrekvenciáját is közvetíteni. helyénvaló lenne kikérni lelked véleményét. Biztos vagyok benne. Vivamus. a szeretet és a támogatás energiáját. s mindenkit bátorítok arra.

amennyit csak megfelelőnek érzel. Lásd. Tessékeld be. teljes és szándékaiban megalapozott ragyogó fénylabdává váljon. félreérthetetlen meghatározásával kezdjük. Érezd. Ha van olyan problémád. szeretetteljes és elkötelezte magát legmagasabb érdekeid mellett. Kijelentésedbe szőj bele annyi részletet. Látod. jelenítsd meg képzeletedben. melyen a „Spirituális síkra vezető ajtó" felirat szerepel. jelenítsd meg az Én alkotóelemeit az asztal körül. Az oszlop Fényessége teljes egészében magában foglal. hogy valamennyi alkotóelemed jelét adja egyetértésének azzal. amely összeköttetést biztosít számodra a Mindenséggel. állj meg egy pillanatra. 55 . A lépcsősor végére érve egy csodálatos teremben. s a kitűzött célra összpontosítod energiádat. Lelked is megjelent. hogy tudatos elméd egy apró fényalak képében fejed középpontjában helyezkedik el. s egy hatalmas. és lásd. Azután látod. hogy ez a kérdés valóban érdemes a megvitatásra.VI. Fáradj az ajtóhoz. a tudatos személyes én vagy a tanács elnöke. a Föld szívéig terjed. a Fény ragyogásában fürdőzöl. Hagyd. Fényesen ragyognak. Miként az előző gyakorlatokban tettük. fenséges. E sajátos gyakorlat célja a fizikai struktúrád egyes részeivel való kommunikációt foglalja magában. melyeket lényed részeiként ismertél fel. állj fel. amelyre összpontosítani szeretnél. egész. Te. olyan erős elkötelezettséged és energiád ereje. Ez a kép a más szintekkel összekötő csatornádat valamint a Földdel és a Forrással való kapcsolódásodat és a mellettük való elkötelezettségedet hivatott megjeleníteni. s a Fény oltalmaz téged. Ha valamely részed nem látszik az elhangzottakkal egyetérteni. Látod. s a Forrás szívétől a lábaid alatt fekvő mélységekig. hogy az Én asztalnál helyet foglaló összetevői mind egyetértenek abban. színeiket és vibrációjukat a lélek energiáiba forrasztják. hogy előtted egy csodálatos lépcsősor ereszkedik lefelé. s a lélek segítségével válaszolj ellenérveire. médiumként. Haladj végig a lépcsőfokokon. mint mindig: felidézzük a Fényoszlop képét. s látod. amint a Tanító megérkezik a spirituális síkról. Hallod. Kiegyensúlyozott vagy. hogy ez a gyönyörű Fényoszlop egyenesen lefelé tart. Figyelmedet összpontosítsd lábaid alá. A megidézett Tanító várakozik előtte. hogy ők is hallhassák. hogy valaki kopogtat az ajtón. Fizikai felépítésed mely részét kívánod bensőségesebben megismerni? Melyik részed működését szeretnéd jobban megérteni. hogy Fényoszlopod fejed fölött felfelé ívelve a mindenek Forrásába nyúlik. Az oszlop egyenesen a Forrással való kapcsolódást szimbolizáló fehér Fényességbe torkollik. tündöklő fényben ragyog. mit fogsz a következő lépésekben tenni. aki a megbeszélést irányítja. Bizonyára emlékszel rá. Ott van négy tested és más tudatpontok. Ez egy csodálatos sokdimenziós hely. Mert amilyen világos a kijelentésed. és lásd. és nyisd ki. és kínáld hellyel az asztalnál. Fordulj befelé. tehát ennél magasabbat már nem is lehetne elképzelni. Figyelmedet irányítsd még egyszer az ajtó felé. hogy ezeket a gyakorlatokat mindig a szándék pontos. hogy most. és lásd. a szívközpontban leled magad. Figyelmedet most irányítsd felfelé. és mely részednek szeretnél több támogatást nyújtani? Amikor tudatos elhatározásra jutottál. melyet a cél elérésének érdekében vethetsz be. Ha szívesen vennéd egy Spirituális Tanító csatlakozását. azt is tanácsos volna a testület előtt szavakba foglalnod. hogy ez az arany Fényoszlop folytonos. GYAKORLAT GYÓGYÍTÁS A KOMMUNIKÁCIÓ SEGÍTSÉGÉVEL A gyakorlatot most is úgy kezdjük. amint örömtől sugározva lefelé lépkedsz rajtuk. hogy egy arany Fényoszlop ölel körül. hogy energiáikat egybegyűjtik. Gondolkozz el egy pillanatra. Te vagy az. gyönyörű. hogy saját egód is az energiaötvözetbe olvadjon. folytonos és sértetlen alakjával a Föld szívéhez kapcsolódik. és fogalmazd meg szándékodat világosan az asztalnál ülők előtt.

Látod. Néhányan meglehetősen ódonnak fogják találni az ajtót. hogy őt szeretted volna meglátogatni. egészen könnyen fog menni. hogy Spirituális Tanítód is veled van. és beszélsz vele. hogy a folyosó a végéhez érkezik. talán őt is meg szeretnéd ismertetni vele." Energiakezeddel nyisd ki az ajtót. Mit látsz? Vajon úgy tűnik. Tekints körbe. A lélek energiáitól körülvéve mindennel tudsz foglalkozni. Azt is helyénvaló volna elmagyarázni neki. segítsd meg képzeleted erejével. lásd. Lásd magad. vagy úgy látszik.A lélek energiáinak ölelésében Spirituális Tanítóddal egy másik. Ismételten támaszkodj képzeleted erejére. majd körülfon téged. vagy nehezen tárult-e fel. miként fest ez a hely. ami figyelmet és szeretetet kíván tőled. Egy folyosót látsz magad előtt. hogy már hosszú-hosszú ideje nem lépted át tudatosan az ajtó küszöbét? Mielőtt kinyitnád az ajtót. Látod. a falból előtűnő ajtóhoz mész. hogy nehezen mozdul. mivel ő is a fizikai tested tudatának részét képezi. másik életből származó képek bukkannak fel. ragyogó. Tökéletesen megfelel. formák találhatók benne. hogy a téged körülfonó fényesség a lélek és az Én egészének a Fénye. s ha szükséges. Egész. s ezután már világosan láthatod a téged körülvevő dolgokat. a falak eltűnnek. Ezzel szemben mások úgy fogják látni. hogy zsanérjai nyikorognak. hogy egy másik időszakból. Figyeld meg. Ha a folyosóba lépve először egy kicsit homályosnak találod. és egy nyílást pillantasz meg. Utadat folytasd lefelé a folyosón. Látod. te egyszerűen csak fogadd el. emlékeztesd magad arra. és mit csinálsz itt?" Valószínűleg te is ezt kérdeznéd. A folyosó ragyogó Fényárban úszik. Első szavai természetesen így fognak hangozni: „Ki vagy te. Ha utazásodra egy Spirituális Tanító is elkísért. hogy lelked tudatának fényessége bevilágítja azt. Fény árad le a falról és végigpatakzik a mennyezeten és a padlón. számoljon be róla. hogy minden a legnagyobb rendben működik? Vajon elegendő energia árad be erre a helyre? Netán egy kicsit sötét van? Ne aggódj. Nyoma veszett a sötétségnek. Először talán homályt fogsz találni az ajtó mögött. Igazán erősnek és boldognak érzed magad. Előfordulhat. A lélek segítségedre lesz a munkában. Meglehet. hogy szemed felfogja az elé táruló látványt. Az mennyezet egyre távolabbra magasodik. s egy ajtó tűnik a szemedbe. hogy az út szemlátomást a fizikai síkra vezet. hiszen tudod. ha nyitott vagy a befogadására. s csodálatos színek cikáznak mindenfelé. melyet itt el kell végezned. hogy a lélek Fényessége bevilágítja a helyet. Úgy vélem. Hogyan van felöltözve? Színes ruhákban pompázik? Öltözéke finom. mi történik tested 56 . Lépj be és lásd. Használd képzeletedet. Amint közelebb érsz az ajtóhoz. elérkezett a megfelelő idő a bemutatkozásra. s talán azt is közlöd vele. szeretettel és Fényességgel irányít. ha az ő helyében volnál és egy Fénylény látogatna meg. Egy emberi alakot pillantasz meg a terem egyik sarkában. mintha már időtlen idők óta nem nyitotta volna fel senki. hogy Spirituális Tanítód mögötted lépked. Nyújtsd ki fénykezedet és nyisd ki az ajtót. látod. amelyet gyakran használnak? Jól kitaposott a hozzá vezető ösvény. s hogy szeretetet és támogatást kívánsz nyújtani neki. hogy a következő felirat olvasható rajta: „Ez a fizikai struktúrához vezető ajtó. Megeshet. Talán odamész hozzá. Meglásd. Sajátságos energiája talán szomorúságot sugároz. Engedd. hogy felfogd. Azután e tudatpontnak vagy emberi alaknak tedd fel a következő kérdést: „Hogy érzed magad?" Kérd meg. hogy a lélek energiáiba burkolózol. hogy lassan tudatára ébred jelenlétednek. ha földi neveden mutatkozol be. segédkezik a folyamatban. teljes és szeretettől sugárzó vagy. amellyel összeköttetést kívántál létesíteni. Vesd be képzeleted erejét! Olyannak tűnik ez az ajtó. Sajátos színek. Észreveszed. amint átléped küszöbét. hogy az ajtó könnyedén. mivel pontosan ide kívántál megérkezni. Bármi merül is fel. hogy a lélek Fényessége energiáival mozgásban tartja az egész folyamatot. Az ajtó kerete körül fény villódzik. hogy az ajtót rendszeresen használják. színes vagy sötét és rongyos? Magas vagy alacsony termetű? Sovány vagy kövérkés? Elrejti-e az arcát? Látod. mert itt tudás és bölcsesség vár rád.

segítségre van szüksége. kedves lenne tőled. Látod. hogy neked és lelkednek csodálatos erőforrások állnak a rendelkezésetekre. de az is lehet. Mindaz. szikrázó Fénnyé alakítsa azt. láss neki az elengedés folyamatának. Ha gondjaid támadnak. Ha azt látod. Lásd. Ha tökéletesen megértetted. mit adnak át neki. vagy egyszerűen csak át akarja élni az összeköttetés élményét. Látod. és sugárzó fehér fényszikrákká nem válnak. hogy amint fizikai tudatod ezen összetevője magába szívja ezt a csodálatos energiát. szikrázó szivárványszínű örvényt jelenítenénk meg a teremben. szépséggé és vidám színekben ragyogó Fényalakká kezd formálódni. amelyen leereszkedtünk. elkülönültség és értéktelenség érzése sötét színekben nyilvánul meg. s gyengéden megszabadíthatod a nehéz energiáktól. erősítsd fel ezt a kétirányú kommunikációs vonalat szívközpontod és fizikai struktúrád lakóhelye közé. Finoman benyúlhatsz a testébe. ha e részedet is magaddal vinnéd. minden szomorúságot és ragyogó. Hogyan működik? Van-e valami problémája. hogy 57 . hogy mi az. fájdalmakat. Látod. Kétségkívül marad itt elég energia. félelmeket. Talán könnyebb lenne elképzelned. hogy e készülék segítségével bármikor kapcsolatba léphet veled és a lélekkel. jó lenne. hogy valamivel kapcsolatban elengedésre van szükség. hogy e részednek mire van szüksége. energiája harmonizálódik. hogy egy jogar jelenik meg a kezében. kérdése? Van-e valamire szüksége? Hangsúlyoznod kellene. az átalakulás erejét szimbolizáló ibolyaszínű lángot tart a kezében. hogy valamilyen régi. hogy lényed e része elavult nézeteket. Lehet. ha hajlandó vagy magadba fogadni. kérd segítségét. lelkedtől kérj segítséget. hogy lelked már hozza is. hogy végre eleresszék. melyeket könnyedén magad elé képzelhetsz. Most pedig visszamegyünk a folyosón. s talán hagyod. Bármi legyen is az. végigsimítson téged és a fizikai tudat alkotóelemét. hogy átalakulásuk során fényesen felragyognak. Lényeges volna teljes egészében felfogni közlendőjének lényegét. ha egy új telefonvonal beszerelését jelenítenéd meg lelki szemeid előtt. Talán az új energiákból szőtt öltözék vagy egy Fénykorona kerül az alakra. s Fényoszlopodon keresztül a Föld szívébe hatol. ha egy kommunikációs csatornát feszítenétek ki a fizikai sík és szíved centruma között. bár azt hiszem. hogy ez a szivárvány-örvény végigsöpörjön az egész helyen. Külseje megváltozik. Talán a feloldásra van leginkább szüksége. Beszéljétek meg ezt. vagy ha kristályok segítségével szeretnél kommunikálni. Rengeteg bölcsesség mutatkozik meg itt előtted. tekints rá úgy. Úgy vélem. Az elengedésre váró energia bizonyos formában és színekben van jelen. Lehet. Az elfojtott félelem. hogy az alak átformálódásával környezete is megváltozik. Bármi legyen is a megfelelő számodra. felemésszen minden sötétséget. az új energiát szimbolizálja. s talán a Spirituális Tanító is hozott magával valamit. Volna egy javaslatom. a számára készült új programot. próbáld felismerni. mintha beszélne hozzád. fájdalom. majd a sűrű. Látod. s ez a Föld javát is szolgálja. gondolatban azokat is elhelyezheted. A lélek csodálatos ajándékot kíván átnyújtani tested tudatossága ezen részének. Fontos volna megtudni. Mind nagyobb világosság ragyog fel. hogy ez az örvény végighalad a padlózaton. Engedd. Mielőtt így tennél. ha egy ragyogó. Azt hiszem. ami eddig sötétségben honolt. hogy az ibolyaszínű láng körbetáncolja az egész területet. lényed e része rendkívül boldog lenne.tudatának eme részében. beleegyezését és egyetértését. ha szeretetre. sötét energiákat engedd az ibolyaszínű láng fényébe áradni. míg teljesen el nem égnek. most csodálatos Fényességgé alakul. idejétmúlt programozás vár arra. Használd a képzeletedet. amit ez az alak sugároz feléd. Látod. hogy kommunikálni tudjanak egymással. Tudasd vele. A gyakorlat során minden résztvevő számára biztosíts szavakat. melyek révén támogathatjátok a fizikai test működését. hogy könnyűszerrel ki tudod őket húzni a tested tudatosságának egy részét megtestesítő alakból. elgondolásokat. Képzeleted erejével próbáld meglátni. hogy lelked egy. Alakítsd szavakká az energiát. emlékeket vagy a korlátoltság és értéktelenség nyomasztó érzését hordozza magában. Látod. hogy a lélek új ajándéka a helyére kerülhessen.

Szeretettel engedd az útjára. s azt javaslom. hogy a legteljesebb módon megértsd a fizikai struktúra működésének természetét. s látod. Amikor befejezted a gyakorlatot. Szeretném. vagyis fizikai struktúrád tudatosságának központjába. használd gyakorta fizikai tudatod támogatására az elkövetkező csodálatos változások ideje alatt. vagy a kristályt. hogy az életedet irányító teljesség alkotóelemének érezhesse magát. ha megmutatnád neki csodálatos szívközpontodat. Tudasd vele. amennyire csak szükséged van. hogy valódi lényed egy részét alkothatja. VISSZATEKINTÉS ELMÚLT ÉLETEKRE tolsó fejezetünkben egy csodálatos utazáson fogunk részt venni. hogy egyesüljön a Forrás szívével. Lépjetek ki az ajtón. Mutasd meg neki a kommunikációs csatorna másik végét. Valóban tudatára ébredsz annak. ha támogatásra. végtelen boldogság tölti el. milyen nagy örömet jelent ez fizikai tudatosságodnak. nyisd fel a szemedet. Érezd. Ha a történtek nem teljesen világosak a számodra. Bármely testrészeddel elvégezheted ezt a gyakorlatot. színeit. majd továbbárad a Föld mélyébe. hogy valóban az egész részeként tekinthessen magára. s annyi időt szánhatsz majd rá. ereszd el a testedben felgyülemlett közvetített energiát. Ez a lágy. hogy bármikor felkereshet." Tudnotok kell arról. Végigsiklasz a folyosón. Egy olyan gyakorlatot mutatunk be. Spirituális Tanítód és jómagad meg szeretnétek beszélni felfedezéseidet. még mindig a lélek Fényességébe burkolózva. Segíts neki abban. amit felszereltél. aki teljes tudatossággal tekint létezésére és fejlődésére. szépségét. Érezd. amint lelked és tudatos jelenléted fénye beragyogja a teret. észleled annak fényességét. hogy lefelé patakzik fejed tetejéről. egész világosan láthatod. Ha képzeletedet a megfelelő módon működteted. Kétségkívül úgy fogod találni. kérd meg őket. A gyakorlat célja. hogy gyönyörű. Érzed a Föld szeretetteljes válaszreakcióját. Tisztában vagyok vele. hogy segítsenek a folyamat megértésében és a megszerzett tudás befogadásában. amelyeket a fizikai tudat e részének teljesítenie kell. amely közreműködésed révén jöhetett létre. vibráló földenergia végigáramlik testeden. hogy sokkal kevesebb fizikai nehézséged adódik. mivel 58 . az a jelenlegi életem. Ha ezzel végeztél. szeretetre és Fényre van szüksége. hogy ez a tudatpont a folyosón keresztül visszatérjen lakhelyére. Vezesd körül lényed e részét a teremben. melynek segítségével vissza térhettek egy-egy elmúlt élet színhelyére. a telefont. hogy a múlt életekben szerzett tapasztalataitok és élményeitek nem egészen vesznek el a múlt homályában. Ne feledkezz meg arról. hogy a lélek energiáiban és a Spirituális Tanítótól kísérve utazol. s ha teljesen készen állsz. lefelé folyik lábaidon.ellássa azokat a feladatokat. tápláló smaragdzöld-arany energia árad felfelé szelíden táncolva tested felé. A fizikai tudat kíséretében megérkeztek a szívközpontodba nyíló ajtóhoz. majd Fényoszlopod gyűrűjében felszáll a magasságokba. hogy mire szolgál ez a hely. Talán lelked. Alighanem gyakran meg kívánod majd ismételni ezt a gyakorlatot. Pihenj meg egy kicsit a szívközpontban. hogy egész lény vagy. hogy teljesen jelen vagy fizikai testedben. és mi a te szereped benne. hogy ezáltal ő is egy kicsit jobban az egész részének érezhesse magát. miként azt feltételezitek. Érezd át a boldog találkozás örömét. és hogy a jelenleg rendelkezésedre álló ideális energetikai mintázathoz igazítsd azt. engedd. hogy sokan ekként vélekednek: „Ugyan miért kellene törődnöm vele? Mi közöm van hozzájuk? Hiszen már elmúltak! Ami engem igazán érdekel. vagy bármi mást. ha nem vagy mindennel tisztában. s világosítsd fel arról.

noha rendszerint nem vagytok képesek rálelni arra a pontra. szilárd és biztos támaszt nyújt. Kellemesen érzed magad benne. azután egy harmadiknak stb. Látod. lásd. sokkal egyszerűbb gyökerük után kutatni múlt életekben. mígnem újra aktiválódik a jelenben. ám kommunikációjuk energiaimpulzusok formájában nyilvánul meg. mint egy színész. egészen könnyű elengedni és integrálni őket. miként váltak egy ismétlődő cselekvés minta részeivé. erősnek érzed magad. VII. és megérteni azokat a döntéseket és ítéleteket. Neked kell a szavakat a szájukba adnotok. nem látjátok át. hogy számos efféle cselekvésminta létezik életetekben. ha megkérik rá. erős. vajon mikor tettetek szert rájuk. mivel ők kétségkívül fognak kommunikálni. és újra kezdi ugyanazt a nótát. Lelki szemeitek előtt múlt életeitek szereplői jelennek meg.energia formájában fel-felbukkannak. láthatod. Ezúttal is energiaközvetítést célzó gyakorlatról van szó. tehát ti lesztek a médiumok. Gyakran olyan cselekedetek mozgatórugójaként működnek. hogy ismételten megteszitek. amennyire épp szükséges. olyan messzire. melyeket az adott minta vagy szokás életre hívásának idejében hoztatok. Félreértés ne essék. kivéve ha képesek vagytok újra visszamenni az időben. s utazásotokon lelketek és Spirituális Tanítótok támogatása kísér. Úgy fogtok eljárni. s nem értitek. s életetek sérült lemezként fújja nótáját. Néhányan még azt is észrevették. és megoldottátok azon élet kontextusán belül. Folyvást ugyanazt a barázdát követi. A ti elmétekben megszülető szavak és fogalmak illeszkednek majd az impulzusokhoz. s az azóta megszerzett mélyebb bölcsesség és érettség távlataiból tekinteni rájuk. következésképpen ebben az életben kissé nehezebb megszabadulni tőlük. ha egyszer az eredeti indítóokot és a félreértést már azonosítottátok. hogy ha egy különösen átfogó mintával vagy hiedelemmel és az azokat kísérő érzelmekkel van dolgotok. melyeket tudatos döntés alapján nem szándékoztatok megtenni. Ha felpillantasz a magasságokba. melyet igénybe vehettek az ügy biztonságos kezelésével és feldolgozásával kapcsolatban. és a DNS-ben tárolódik. Gyakorta elmúlt életekben ragadtak hozzátok. az energiák nagyon is valódiak! Ti mindössze hangot biztosítotok számukra. GYAKORLAT VISSZATEKINTÉS ELMÚLT ÉLETEKRE Arany Fényoszlopod képének felidézésével kezdd a gyakorlatot. Mondhatni „egyszemélyes show-műsort" fogtok bemutatni. Ez a minta számos előző élet történéseire vezethető vissza. hogyan határozhattatok úgy. hogy az oszlop 59 . melyben energiarendszeretekben megragadt. amelyben elindítottátok a folyamatot. hogy jelen életetek színpadán is eljátszassák veletek ugyanazt a szerepet. Minthogy egynéhány ilyen élményt rendkívül intenzív érzelmek kísérnek. amelyre összpontosítotok valamint erőtök mértékét. Azt is megfigyeltem. Olykor valósággal bele vagytok ragadva a múlt mocsarába. Gyakran azon kapjátok magatokat. melyek mindig ugyanazokat az eseménysorokat idézik fel. köztük meglehetősen nyugtalanítóak. Fényoszlopod egészen a Forrás szívéig nyújtózik. Következésképpen a regresszió során is a közvetítés folyamatát gyakorolhatjátok. tekintetbe véve a kérdést. hogy ragyogó gyűrűje körülfogja testedet. melyek folyvást ismétlődnek. hogy lelketek. hogy lábaid alatt a Föld szívébe hatol. Úgy találtam. ám soha nem tudtok visszaemlékezni arra. hogy olyan döntéseket hoztok. kölcsönöz hangot. csalhatatlan ösztönnel vezet vissza benneteket a múlt életek ösvényein. aki egyszer egyik szereplőnek majd egy másiknak.

Spirituális Tanítód érkezett meg. elég. Repedések. támogatásban és békés magányban van részed. mert hallották. oly tündöklő. e széles horizontot befogó perspektíva Fényén és szeretetén keresztül válik érzékelhetővé számodra. és rálelni a megfelelő szavakra. Nagyon izgatottak. amit látsz és teszel. hogy megérthesd. aki szólni kíván hozzám. Ne feledd. hogy egy másik ajtó formálódik a terem egyik falában. Ha megengeded. szeretet vesz körül a lélek energiájában. és segít. úgy tart magában téged. Ha szeretnéd igénybe venni segítségemet. telítsd sok-sok fénnyel és színnel. és a valódi lényedről szóló jelenlegi tudásodba olvaszthasd azokat. lásd. majd így szól hozzád: „Hallottam. fejlődésed történetébe fogsz bepillantást nyerni. hogy valaki ott van veled. Egy pompás lépcsősort pillantasz meg magad előtt. is szeretnék veled tartani. mivel úgy gondolom. Menj az ajtóhoz. hogy a segítségedre lehetek a kommunikáció során. Kopogást hallasz. és nyisd ki. A szívközpont azt a csodás helyet képviseli." Meghívod-e ezt a kedves barátot. megérteni mondandójának lényegét. és segítenél rálelni a megfelelő szavakra. szeretnék veled tartani. hogy Fényoszlopod folytonos és sértetlen. és a következő feliratot pillantod meg rajta: „Az előző életeimre nyíló ajtó". mely bevilágítja a múltbeli életeket és élményeket. telve van Fényességgel és örömmel. melyet Éned alkotóelemei ülnek körül. hogy valamennyien a lélek energiájába olvadnak. hogy végigkísér az egész utazáson. hogy az élmény révén tudásra és bölcsességre tegyél szert. Tessékeld be őt is a szívközpontba. majd elérkezel szívközpontodba. ha azt érzed. hogy tudatos éned apró emberi Fényalak képében üldögél fejed középpontjában. mígnem egész tudatosságod fejed középpontjában összpontosul. hogy a múlt életekbe vezető csodálatos utazásra készülsz. s az Én teljességében oltalomban. a Fényben fogan. hogy egy csodás. Helyezz bele pompás bútorokat. Látod. 60 . Nem feltétlenül szükséges. a gyakorlat során a lélek bölcsességét fogod közvetíteni. Lehet. saját történelmedbe. s az Én Fénye lesz a fáklya. és segít felfogni az adott személy közlendőjét. Idézd újra magad elé a nagy asztal képét. hogy egy Spirituális Tanítót is magaddal szeretnél vinni az utazásra. Ne feledd. Energiám és szeretetem oltalma is mindvégig veled lesz. rád mosolyog. hogy lelked is jelen van. akik már égnek a vágytól. milyen felvillanyozottak. amelyeket már megismertél. Képzeleted segítségével lásd magadat előtt a spirituális síkra vezető ajtót. Érzed. hogy láss. így teszel. Látod. és hogy biztosítani tudjam számukra az odaillő szavakat és fogalmakat. amit e gyakorlat során látsz és tapasztalsz. Gyűjtsd egybe az Én összes alkotóelemét. lágyan kanyarog lefelé. mindössze annyit kell mondanod: „Vivamus. Látod. hogy hangot biztosíthass a számára. hogy mindenkit megérthessek. hogy a Forrással való összeköttetésedet jeleníti meg.tetejében fehér Fényesség ragyog. nem igaz? Én. Némelyikük esetében egy kicsit nagyobb fényességre lesz szükség. hogy e kalandos utazás részesei lehessenek. varázslatos utazást készülsz tenni a múltba. minden. Most látod. Megígéri. hogy egész Éned e sokkal hatalmasabb és átfogóbb szintű lény Fényébe olvad. lyukak nem láthatók rajta. ahol a fizikai világban tett utazásod minden szépségét és izgalmát raktározod." Énnyit kell csak szólnod. és hogy jobban ismerj engem. hogy Spirituális Tanítód áll előtte. ott van a négy test és más összetevők azok közül. Fényességgel és ragyogással körülvéve végigsétálsz rajta. hogy megérthess mindent. Indulásra készen várakozol. Micsoda kalandnak nézünk elébe! Látod. szeretném. melyeket közölni akarnak velem. Mindannyian indulásra készen állnak. arany és kristályos. ha velem jönnél. s én rögvest megjelenek. Tudod. Ez egészen világos. Biztonságban vagy. hogy elkísérjen utadon? Azt hiszem. Képzeletedet használva színezd ki néhány részlettel. Segíts nekem a közvetítés során. Közelebb lépsz. hogy segítségedre legyen izgalmas kalandod során. Mint szépséges Fényvirág az értékes drágakövet. és segíteni benne. Minden amit látsz. Figyelmedet fókuszáld arra a pontra. hogy minden képzeletet felülmúl. s kellemesen fogod magad érezni az egész gyakorlat során. hogy segíthessek neked. Lásd. Gyönyörű szép. Vivamus.

hogy csupán ennyit mondasz: „Tudni akarom. és tökéletes biztonságban érzed magadat. mit is keresel. Meglehet. az ajtók azonban csendben meghúzzák magukat. Láthatod. mutass nekem egy olyan életet. hogy nagy művészként. megakadtál a közvetítéssel. ki voltál akkor. Talán egy meghatározott életet szeretnél közelebbről megismerni. hogy visszaemlékezel arra. és tapasztalásod részévé tedd azt.Ha kész vagy indulni. Egy hosszú-hosszú folyosót látsz magad előtt. nagyon biztos abban. Egyiptomhoz hasonlatos csodálatos civilizációban. Milyen színt látsz felszikrázni lelki szemeid előtt? Mit jelent számodra. Siklani kezdesz lefelé a folyosón. hogy egy olyan jelenlegi problémádra vagy nehézségedre keressünk megoldást. amire kíváncsi vagy. hogy tetszetős. mintha csak aludnának. Kérlek. és világosan fogalmazva ismertesd szándékodat. . A Spirituális Tanító is veled van. A folyosó sokféle színben pompázik. hogy jelenlétem és szeretetem lágyan körülöleli testedet. s most szeretnéd életre hívásának körülményei között elengedni. gazdagon díszített. hogy csupán egy olyan életbe szeretnél belepillantani. hogy egy olyan életbe szeretnél ellátogatni. s emlékeztesd magadat. talán ilyen szavakat intézel lelkedhez: „Egy olyan életbe szeretnék bepillantás nyerni. milyen érzést kelt benned ez a szín? A lélek e szín felragyogtatásával jelzi számodra. Aranydíszek és kristályok csillognak a padlózaton és a falakon." A következő gyakorlat során arra fogunk összpontosítani. állj az ajtó elé. érezheted. A meghatározás olyan elmúlt életekre vonatkozik. ám az is lehet. A Fény körülfon téged." Ha úgy érzed. hogy nagyszerű életet élő. Lépj az ajtóhoz.. és amely túlságosan nehéz vagy fájdalmas volt ahhoz. hogy a probléma ezzel jelenlegi életedben is megoldást nyerjen. hogy a gyakorlatot csupán ebben az egy esetben lehet alkalmazni. és lépj ki rajta lelked és Spirituális Tanítód kíséretében.Tudni akarom. esetleg sikeres és nagy tiszteletben álló vezetőként éltél. mert szándékod világossága vezet majd el a megfelelő helyre. melyet tudatosabban a magadévá tehetsz azáltal. s ha utazásodra engem is meghívtál. Előfordulhat. Most azonban folytassuk utazásunkat.amely a segítségedre lehet egy bizonyos dolog megértésében és világossá tételében. hogy egy olyan életről van szó. Amikor ezzel elkészültél. amelyben médium voltam. nyisd fel az ajtót. mígnem hirtelen azt látod. hogy választ kapj a következő kérdésre: „Ismertem már ezt a személyt azelőtt"? Ám az is lehet. Indulj el rajta. valamint ha megpillantod azt a hatalmas teremtőerőt. hogy ezen ajtó mögött rejtőzik az. amellyel kapcsolatban az emberek a leggyakrabban segítséget kérnek tőlem. hogy éltem-e Atlantiszban vagy más. hogy mit akarsz. hogy tömérdek választási lehetőséged van. melyekben képes voltál egy rendkívül erős és kreatív személyiséget kialakítani. Ez persze nem azt jelenti. amelyben minden jól működött. Látod. amelyet a múltban képes voltál megnyilatkoztatni. melynek gyökerei múlt életekbe nyúlnak. Előfordulhat. hogy most elsősorban erre a tárgyra fókuszálok. Egyáltalán nem erről van szó. hogy voltam-e már médium azelőtt." Kijelentésed talán ekként fog szólni: . zenészként. hogy abban az előző életben a végére járj. Ezzel tudatod lelkeddel. és tisztázd magadban. hiszen ő valamennyi előző életedet bensőségesen ismeri. Állj az ajtó előtt néhány pillanatig. Az efféle életek hatalmas erőt és bölcsességet rejtenek magukban. a közvetítéssel kapcsolatos problémáim keletkeztek. hogy lelked energiáiba öltözve állsz előtte. hogy egy pillantást vethessek gondjaim gyökerére. Meglehet. Légy nagyon. Vissza akarok menni. amelyben annak idején egy probléma merült fel. mert ez az a kérdés. A következőkben leírt folyamat a „sikeres életekbe" vezető utazások során is ugyanúgy használható. és amelyben a jelenlegi életemre is kiható. melynek megismerése segíthet abban. aki nagy sikereket ért el az életbe lépése előtt kitűzött célok teljesítésében. hogy melyik életet kell eléd tárnia. hogy az egyik ajtó rendkívül izgalmas színben ragyog fel. 61 . kiválóan közvetítő médium voltál. Azért döntöttem úgy.

A személy felnéz. amelyeket hited szerint mindeddig még nem láttál. Próbáld látni. Megjelenésed olyannak fog tűnni a számára. melyet lelked teremtett a semmiből. minthogy a lélek jelenléte rendkívül meggyőző és inspiráló lehet. 62 . hogy az nyilatkozzon meg előtted. elérkezel rendeltetésed helyére. amikor a köd olyannyira körülfog. s azokat. Ez most igen jól jöhet. és egy kérdést intéz hozzátok: „Kik vagytok ti?" Azt hiszem. hogy segítsen tudatod fókuszába állítani ezt a képet. Nézd meg jól. vesd be képzeletedet. tedd világossá előttem a dolgokat! Jobban szeretnék látni. akit látni kívántál. s hogy érezhesd szerető jelenlétét magad körül. hogy sok embert pillantasz meg. Engedd. hogy a köd ugyanolyan színű." Pislogj egyet. nem igaz? Tehát világosítsd fel kiléted felől. amelyet valahogy fontosnak érzel. Használd képzeletedet. milyen az arcszíne? Mit csinál? Szorgoskodik. amit fel szeretnél tenni. milyen öltözéket viselnek az emberek. ez az a személy. hogy lelked is észlelhetővé váljék a szem számára. hogy általa utat mutasson a köd sűrűjében. Ha nem látod elég tisztán. ám az is előfordulhat. alakod némiképp elhatárolódik lelked Fénytestétől. mint maga az ajtó. Van horizontja? Hegyekkel. termékeny földre léptél-e. Azt javaslom. avagy kietlen. Ez természetes és udvarias dolog efféle helyzetekben. Egy táj képe tárul a szemed elé. Ha továbbra is folyamatosan előre haladsz. Most tehát mindkettőtöket láthat az adott személy. hogy lelkeddel együtt láthatóvá válsz. Színezd ki a táj képét. átérezni. Talán tudni szeretnéd. melyen végighaladsz. Lehet. Nézd meg figyelmesen a tájékot. tedd magad láthatóvá a személy előtt. melyben nem a Földön éltél. Ha nem tudod. amelyen beléptél. ahogy áthaladsz rajta. számodra idegen lényt. lelked fogja megmutatni neked. mint éber állapotban. Ne feledd. Magas vagy alacsony. egészítsd ki néhány részlettel. miként tedd meg ezt. és sokkal szívesebben hallgatsz meg egy furcsa. megismerni. ha az időnek nagyon messzi távlataira tekintesz vissza. Nézz körül. Látod. és gyengéden megérint. Ám rendszerint egy másik emberi lény. egy nő vagy egy férfi alakja tűnik fel lelki szemeid előtt. vagy ha olyan időkbe kalandozol. amit kerestél. Látod. sovány vagy kövér? Milyen színű a haja. Alighanem sok kérdés merül fel benned. majd újra nézz körül. Kíváncsi vagy arra. most illendő volna bemutatkoznod. hogy tisztábban lásd. miként te is látni szoktad. Aha! Ott felbukkant egy jelentősnek tűnő személy. sivár vidék vesz-e körül. hogy segítsen. Ő minden élményedre élénken emlékszik. hogy először ködbe burkolózik minden. A gyakorlatnak az is célja. Ami azt illeti. nyisd ki az ajtót." Talán szeretnéd. ösvényed véget érni látszik. hogy élvezetet lelj az utazásban. képzeletedben hatalmas erő rejlik.Ha készen állsz. mint kora hajnalban. mondván: „lélek most láthatóvá akarok válni. Kérd meg lelkedet. Egy nőt vagy egy férfit látsz magad előtt? Olykor érdekes energianyalábot pillantasz meg. hogy a köd fogyatkozni kezd. Figyelj a levegőben lengedező illatokra vagy felcsendülő hangokra. hogy szelíden kavarog körülötted. Egy aranyösvény tűnik fel lábaid előtt. lelkedet pedig olyan alakban pillantja meg. és sétálj be rajta. Lelkeddel és Tanítóddal a nyomodban tovább sétálsz az ösvényen. Számtalan letűnt időszak képei karcolódtak emlékezetedbe. hogy hol vagy. ezáltal is sokkal határozottabbá téve kutatásodat. amit belső bölcsességed megjeleníteni akar. Kérj segítséget a lelkedtől. Egyszerűen engedd. völgyekkel tarkított szépséges vidéket látsz magad előtt? Feltűnik-e egy város vagy falu látképe a távolban? Meglehet. míg azt nem látod. Nézd meg. Ösvényed most egy olyan területre kanyarodik. Olyannak tűnik. milyen vidék terül el előtted. mondd meg nevedet. Tudod. kérd meg lelkedet. vagy csendesen üldögél? Ez az az élet. vagy akár azt is mondhatod: „Vivamus. hogy kíváncsiságod vezetőül szegődjön melléd. hogy nem látod tisztán a téged körülvevő dolgokat. Megérkeztél a célállomásra. mint amikor álmodban jön el valaki hozzád. hogy nem látsz egy teremtett lelket sem. te a mai külső megjelenésed formájában jelensz meg előtte. tehát bízd magad ösvényed céltudatos irányvonalára. hogy az álomban sokkal befogadóbb vagy. Tekints körbe. Lehet. s érzed. hogy egészséges. Indulj el a tájon keresztül. hogy valami egészen más tájék képe bontakozik ki a szemed előtt.

Most rajtad a sor. hogy a magasabb utat válaszd. hogy harcban állt egy másik emberrel vagy emberek csoportjával. Biztosíts szavakat saját. Hagyd. és hogy milyen évet írunk. hogy a lélek kifejtse válaszát. A következő lépésben kétségkívül meg akarod majd tudakolni lelkedtől: „Hogyan alakult ki ez a helyzet? Mi történt? Valamiféle mintát követ? Mondd el nekem. hogy lelked mosolyog és így szól hozzád: „Nagyon örülök. Hát persze." Nagy figyelemmel hallgasd a lelked szavaiban megnyilatkozó bölcsességet. Ő kétségkívül tudja. hogy egyfajta mintát követ. Bajban van? Csodálatosan érzi magát? Ne mulaszd el feltenni ezeket a rendkívül fontos kérdéseket Te vagy a színész. Ne feledd. mintha csak egy álomban történne meg. ha úgy dönt. ami összefűz jelen életemmel?" Közvetítsd a lélek e jelentős kérdésekre adott feleleteit. Nem úgy tűnik. melyet életterved magában foglal. Kérdezd csak meg a lelkedet. Mutatok egy másik ösvényt. valóban megértetted a múlt és a jelenlegi életed között fennálló összefüggés lényegét. hogy érezhesd. miként lehetne orvosolni a problémát. hogy múltbeli megnyilvánulásotok egy másik személyről beszél. a karakterhez illő hangon szólaltok meg. Most pedig elérkeztünk a gyakorlat következő részéhez. Mi a közös a két életben? Ha sikerült e kérdést tisztáznotok. mindketten különböző. hogy rajtad keresztül beszéljen. ugyanúgy végighaladhatott volna. hiszen te is tudod. mivel meglehetősen zavarosnak tűnik az egész helyzet. Azután azt is megkérdezheted: „Miért hozott ez a személy olyan döntéseket. hogy igenis lett volna más lehetőség. Miután mindent megbeszéltél az Én e másik megnyilvánulásával. Alighanem csodálkozni fogsz azon. Képzeleted rendkívül izgalmas és kézzelfogható élménnyé varázsolhatja az egész folyamatot. hogy feltetted ez a kérdést. s amelyen mégis el tudod sajátítani azt a leckét. világos képet kapsz helyzetéről. hogy kíváncsian várod a feleleteket. és miért avatkoznak múltbeli személyiségem életébe vagy miért harcolnak ellene? Hogyan alakult ki ez a helyzet?" Rendkívül fontos kérdések ezek. Tanítódtól és tőlem. Szavakat és hangokat kölcsönözve eljátszod először az egyik. hogy ezen élet eseményei milyen hatást gyakorolnak jelenlegi életemre. hogy: „Mi volt a lecke? Azt hiszem. s a lélek természetesen megválaszolja őket. ha lehetővé teszed. Mindenkor nyílik lehetőség arra. hogy mindkettőtöket a lélek hívta életre. Mutasd be lelkedet is. mint egy színdarabban. Talán így szólsz lelkedhez: „Te jó ég. 63 . és miért. majd a másik szerepet. és magyarázd el neki. nem azért vagyunk itt. melyet fejlődése érdekében állítottak elé. hogy megtudjak egyet s mást az életedről. s ekként válaszol: „Természetesen. micsoda zűrzavar! Te jól tudod. hogy ez a személy nem jön különösebb izgalomba. Megoldást kell találnunk rá. hogy megtudjuk. Miért mutattad meg nekem épp ezt az életet? Mi az benne. Úgy zajlik az egész. nem sikerült ebben az életben megbirkóznia vele. hogy kérdéseket tegyél fel. mely nem a félelem és a harc felé visz. hiszen egy leckét kellett volna elsajátítania ebben az életben. valamint a másik személy közlendője számára is. Ha tehetséges színész vagy. s nem indítják meg a hallottak." Kérdezd meg azt is. hogy megkérdezed: „Ki vagy te? Azért jöttem. akivel az idő tájt mélyen összefonódott az élete. hogy rálépj arra az ösvényre. hogy tegyél fel minél több kérdést. amelyen. múltbeli megnyilvánulásod és lelked között. Talán azzal kezdhetnéd. Azért tettük meg ezt az utat visszafelé a múltban. hogy lelked bölcsen mosolyog." Engedd. hogy a múltbeli életben orvosoljunk egy olyan helyzetet. Ha úgy találod. mintha sikerült volna megbirkóznia a feladattal.mondd el. hol élsz. Miért nem értette meg?" Néhány esetben azt fogjátok észrevenni. mintha élvezné a helyzetet. amely jelenlegi életedben is hasonló nehézségeket okoz. amilyeneket hozott? Nem úgy tűnik. Látod. hogy valamiféle kölcsönhatás alakuljon ki jelenlegi személyiséged. megteheted a következő lépést. Jól megy a sorod? Vannak-e gondjaid?" Tanácsolom. úgy. vajon hogyan került ebbe a helyzetbe! Lett volna más választása is? Mi történik itt?" Látod. Biztos vagyok benne. mi történt. talán fel szeretnéd tenni lelkednek a következő kérdéseket: „Kik ezek az emberek. de számára olyan ez a beszélgetés.

tévedésen alapuló hiedelem. s kérj világosságot lelkedtől és Tanítódtól. miben is rejlett a feladat lényege. amit e múltbeli személyiségnek maga mögött kellene hagynia? Rendszerint egy tévedésen alapuló felfogás vagy hiedelem és az azt kísérő kellemetlen érzések. Egy érzésről van szó? Netán egy téves elgondolás volna az? Vagy egyszerűen csak a világosság hiánya vagy belső zűrzavar? Mi az amit szélnek kell eresztenetek? Mi az. tudásodat és tapasztalásaidat! Jöjj. hogy segítsetek a személyiségnek az ösvény kiválasztásában. Drága Forrás. hogy fejlődésetek útján ily módon megakadtok. Vizsgáld meg. hogy te és múltbeli megnyilvánulásod valamint lelked és Spirituális Tanítód együttesen visszamenjetek a múltba a döntés pillanatához. Engedd útjára bármi legyen is az. táncoltok a ragyogásban. örömödet leled 64 . Engedd el bátran bármi legyen is az. amit nem akarsz visszavinni magaddal jelenlegi életedbe. amit nem akarsz újra visszavinni magaddal a jelenbe. hogy Fénnyé alakíthassam. és olyan pontosan szavakba foglald a múlt élet történéseivel és azok jelenlegi életedre gyakorolt hatásával kapcsolatos felismeréseidet. és önelfogadásom és lényem részévé tegyem. valamitől meg kell válnod. zavarodottság. majd hópelyhekként hullnak rád és múltbeli személyiségedre. láss magad előtt egy hatalmas ibolyaszínű lángot megjelenni. Nézd. amit életében meggyógyítani kíván. hogy mi az. és Fénnyé alakul. hogy teljes mértékben elfogyatkozik. Ismételten támaszkodj képzeleted erejére. jöjj és segíts. javasolni szeretnéd.mindent. hogy van-e olyan csomagod. harag. légy része az életemnek. hogy olyan világossá tedd. Van itt még valami. A másik személy számára is világossá kell tenned. majd egy csodálatos fényrobbanással megvilágít . hogy fényszikrák táncolnak lefelé spirálban az arany oszlopban. hogy egy fehér fénykar nyúlik ki a Forrásból. amit a lélek az imént elmondott neked. hogy elengedjék. hangosan is kimondhatjátok: „Megválok e fájdalomtól és félreértéstől. bánat. hogy az elfogadásodat és szeretetedet megjelenítő ibolyaszínű lángba áradjon. Miközben ezt megteszitek. amitől neked és múltbeli megnyilvánulásodnak meg kell válnotok. szomorúság. hogy átélje az elengedés és átalakulás folyamatát. esetleg önmagatok elítélése okozza. mint a tűzijáték a sötét éjszakában. önmagad elítélése vagy fájdalom. mely aztán a fehér Fényességbe olvad. a szelídebb ösvényen. amely az Én szempontjából sokkal megfelelőbbnek tűnik. s összegyűjti az elengedett energiákat. Ne felejtsd el a megszerzett tudást Éned előző inkarnációjával is megosztani. valami olyasmi. majd e szavakkal fordulsz múltbeli megnyilvánulásod felé: „Hozd el hozzám erődet. amennyire csak tudod. engedd. Ha ráleltél magadban. Nincs szükségem rá. Múltbeli megnyilvánulásod számára is tedd lehetővé. képzeld magad elé sötét masszaként. Képzeletedben még az is láthatod. hogy tisztán térhessetek vissza a jelenbe. Meglehet. mi következik most." Látod. és egyensúlyba hoz. kérlek segíts. Talán sokat segítene. magukkal repítve a sötétséget. hogy nagyobb tisztasággal tudd közvetíteni a közlendőjét. s lásd. mi történik! A fényszikrák érintésére magatok is Fénylényekké alakultok. melyen utazva harc és fájdalom nélkül tehettek szert tudásra. ami készen áll arra. s lelked útmutatását követve haladjatok végig a másik ösvényen.Vivamustól is kérhetsz segítséget. Karjaidat kitárod. hogy az ibolyaszínű lángból szikrák csapnak fel. Hagyj időt magadnak arra. s hogy megértsd üzenetének lényegét. Látod már a tudást. mivel ez is segít a konfliktus rendezésében és a múlt energiáinak kiegyensúlyozásában. melyet az ibolyaszínű láng megtisztít. Valamit el kell engedned. és oszlopodban felfelé áradnak a Forrás felé. s csillogtok. bölcsességedet. Ha kívánod. amire többé már nincs szükségetek? Mi az. amit a Forrásnak szeretnél ajánlani. s a lángba eresszen bármit. melyet lelked hív életre. Minden bizonnyal tisztában vagy vele. Gyengéden nyúlj be energetikai struktúrádba. ha e kérdéseket a gyakorlat valamennyi résztvevőjével már rögtön felfedezésének pillanatában közösen megvitatnátok. amely mindvégig itt rejtőzött ebben az életben? Talán múltbeli megnyilvánulásoddal együtt kezdesz ráébredni. Látod. Látod. Határozzátok meg a döntés pillanatát. veszteség. hogy kifejezzük isteni mivoltunk valóját a Földön! Meglátod.

hogy mindketten mozgó fénypontokként ragyogtok. Csodálatos. Kérd meg múltbeli megnyilvánulásodat. Ott megpihensz a lélek Fényének ölelésében. és magába fogadja a szeretetet. míg azt nem érzed. míg minden kérdés nem tisztázódik előtted. Látod. segítettél hogy az emberiség kollektív tudata. az emberiségnek és az Isteni Tervnek. és érzitek. hogy magába nyelje a Föld. Ha ráleltél a válaszra. Erezd. Pihenj meg az energia ölében. Most pedig lelkeddel és Spirituális Tanítóddal visszasétáltok a tájon keresztül. Köszönök neked mindent. fejtetődről indulva végigpatakozzon egész testeden. lassan kezdd elengedni a struktúrádban felgyülemlett közvetített energiát. és vedd ezt fontolóra. a bolygónak. A szeretet és a Fény csatornája vagy. s maga a Föld is megváljon tőle. hogy ragyogó fényessége megérinti a Föld magját.benne. mígnem visszaérkeztek az ajtóhoz. Hagyj annyi időt a megbeszélésre. majd pedig engedd. köteléket alkotsz a Föld és a Forrás között. hogy csatlakozzon hozzád és a lélekhez az Isteni Tervben való örömteli részvételével. mert azzal. a Fényt és a tápláló energiát. és amelyeket jelen életedbe szeretnél olvasztani? Miként szolgálhatja múltbeli megnyilvánulásod adottságai révén a Földet? Miféle tudást hordoz magában? Állj meg. s a gerincoszlop alján található gyökércsakrába áramoljon. Csodálatos szolgálatot tettél az Énnek. Kikérheted lelked véleményét is. Szükségünk van a képességeidre. hogy magadba öleled. melyet bátorságoddal és szereteted erejével hoztál létre. hogy lágyan tovaáradjon. Fényességgel: Vivamus 65 . szívedben mondj invitáló szavakat. hogy vízként árad tova. s boldognak és sokkal teljesebbnek érzed magadat. hogy csatlakozzon az Énhez a jelenben. Érzed. Mindketten a lélek Fényébe áradtok. és az Énedbe olvasztod múltbeli megnyilvánulásod erejét és képességeit. smaragdzöld-arany fénynyaláb emelkedik fel Fényoszlopodban. Talán szeretnél egy kis időt szánni arra. Majd megérkezve ismét átlépitek a szívközpontba nyíló ajtó küszöbét. s energiáitok összeolvadnak a sugárzó Fényességben. befogadod. hogy ismét teljes egészében jelen vagy a fizikai testedben. Végigmentek a káprázatos folyosón. Üdvözöllek szeretettel. amelyen múltbeli életedbe léptetek. szépséges Fényoszlopodban. szívetekben örömmel és megértéssel. hogy eggyé váltok a lélek szívében. melyeknek birtokában van." Mik lehetnek azok a képességek. Látod. Almikor ezzel megvagy. hogy lelkeddel és Spirituális Tanítóddal megvitassátok a látottakat és tapasztaltakat és azok jelen életedre gyakorolt hatását. s szelíden megérinti a Forrást. Szíved megnyílik. végighaladtok az aranyösvényen. s hagyd. hogy elengedted ezt magadban.

GYAKORLAT Találkozás a lélekkel és a Spirituális Tanítóval MÁSODIK FEJEZET A kommunikáció természete II.TARTALOM ELSŐ FEJEZET Mit jelent az energiaközvetítés? I. GYAKORLAT A négy test kiegyensúlyozása a kommunikáció segítségével NEGYEDIK FEJEZET A szívközpont V. GYAKORLAT Gyógyítás a kommunikáció segítségével HATODIK FEJEZET visszatekintés elmúlt életekre VII. GYAKORLAT A négy test rendszerének kiegyensúlyozása és működésének felélénkítése IV. GYAKORLAT Lélek és lélek közötti kommunikáció HARMADIK FEJEZET A négy test működésének megismerése III. GYAKORLAT Visszatekintés elmúlt életekre 4 11 15 21 24 36 40 43 47 51 55 58 59 66 . GYAKORLAT A szívközpont megnyitása és az Én kibontakoztatása a kommunikáció segítségével ÖTÖDIK FEJEZET Gyógyítás a kommunikáció segítségével VI.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful