You are on page 1of 6

PELAN TAKTIKAL PANITIA GEOGRAFI TAHUN 2011

ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK

• Meningkatkan keputusan akademik yang lebih cemerlang khususnya dalam


• Prestasi akademik matapelajaran Geografi dalam peperiksaan awam..(PMR)
peperiksaan dalaman dan awam belum mencapai
tahap membanggakan.

OBJEKTIF

• Meningkatkan pencapaian pelajar sekurang-kurangnya 5% bagi setiap


kali dalam peperiksaan dalaman dan awam

• Jumlah pelajar yang mendapat A dalam peperiksaan PMR seramai 82


orang

• Mendapat gred purata mata pelajaran 3.0 bagi peperiksaan PMR


PERINGKAT BIDANG – PANITIA GEOGRAFI

KPI Sasaran Strategi Pelan Taktikal


(2011-2015) (C/TOWS matriks)
TOV Thn Thn Thn Thn Thn
2011 2012 2013 2014 2015

%A 17.9 19.9 21.9 23.9 25.9 27.9


PMR Strategi A PT 1 & PT2
Strategi B PT 3,PT 4 & PT5
% Lulus 85.8 90.8 95.8 100 100 100 Strategi C PT 6
PMR

Strategi

A : Meningkatkan penguasaan konsep dan isitilah Geografi dikalangan pelajar

B : Meningkatkan pencapaian Geografi dalam peperiksaan PMR

C : Meningkatkan tahap profesionalisme guru melalui perkongsian kemahiran dan pengalaman dikalangan guru
PELAN TAKTIKAL

Bil Pelan Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber KPI Output/ Pelan Catatan/


Taktikal Hasil Kontigensi Status
(PT)
Strategi A

1. Program Pn Lim Lay Neo March hingga Tiada 1. Bilangan kali pelaksanaan 1.Dua kali sebulan Kelas
Kelas Pn Yoong Sin Poh September Program tambahan
Tambahan Pn Punitha Selepas waktu pada hari
Pn Lim Kim Chu persekolahan 2. Bilangan pelajar 2.90.8% pelajar Sabtu dan cuti
Pn Yap Swe Lian mendapat A dan B lulus sekolah.
meningkat

2. Program Semua Guru mata Mengikut Tiada 1.Bilangan kali pelaksanaan 1.1 set soalan Latihan dari
Kerjarumah pelajaran Geografi kesesuaian program objektif dan buku teks
terancang Tkn 1 hingga Tkn masa pelajar struktur
3 (sepanjang 2. Peratus pelajar menguasai selepas setiap
tahun) Konsep Geografi tajuk
meningkat pengajaran
PELAN TAKTIKAL

Strategi B

3. Program Pn Lim Lay Neo Julai hingga Tiada 1. Bilangan pelaksanaan 1. Setiap waktu Set soalan dari
Latihtubi Pn Yoong Sin Poh Oktober Program Selepas negeri-negeri
Model PMR Pn Punitha menghabiskan lain
Pn Lim Kim Chu 2. Peratus lulus sukatan mata
Pn Yap Swe Lian pelajaran

Teknik
4. Program Guru Kanan Mata Jun Penceramah Bilangan pelajar pelajar 1.Sekali selepas menjawab
Ceramah Pelajaran PMR lulus dalam PMR meningkat waktu soalan oleh guru
Teknik Ketua Panitia RM 120 persekolahan mata pelajaran
Menjawab Guru mata Pelajaran yang
soalan PMR Guru Kaunseling (PCG 2.90.8% pelajar berpengalaman
Kaunseling dan lulus
PIBG)

5. Program Pn Lim Lay Neo Jun Tiada Kumpulan pelajar 1.Sekali selepas Teknik
Semerak Jaya Pn Punitha cemerlang mencapai target waktu menjawab
Pn Lim Kim Chu A dalam Geografi (19.9%) persekolahan soalan oleh guru
mata pelajaran
2. 19.9% pelajar yang
Mendapat A berpengalaman
PELAN TAKTIKAL

Strategi C
6. Perkembangan Ketua Bidang Unit Feb – Okt Tiada 1. Bilangan 1.Setiap kali Perbincangan
Staf Kemanusiaan 2011 Pelaksanaan Guru menghadiri dan sesi
Ketua Panitia Program Kursus/taklimat bercabang
Dalam tempoh minda
Semua guru 2. Peningkatan Sebulan
matapelajaran Dalam
Geografi profesionalisme 2.100% tenaga
Pengajar dapat
Maklumat dan
Meningkatkan
Kemahiran
Dalam proses
P&P

7. Membina Blog Semua guru panitia Feb-Nov Tiada 1. Peratus pelajar 1. !00% tenaga Kelas
Panitia geografi 2011 menggunakan ICT dalam pengajar dapat Tambahan
Geografi pembelajaran meningkat meningkatkan
penguasaan P & P
dengan
menggunakan ICT

2. Pelajar dapat
merujuk blog untuk
mendapatkan
maklumat dan
latihan tambahan