Popper Peter Az Onmagaba Tero Osveny

NNCL829-409v1.

0

POPPER PÉTER AZ ÖNMAGÁBA TÉRŐ ÖSVÉNY
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1990 ISBN 963 15 4178 9

−2−

AJÁNLÁS
Ajánlom ezt a könyvet Swami Dhattatreya Brahmacharinak, akivel 1971-ben ismerkedtem meg Indiában a Vhisvayatan Yogaashramában. Egy ideig a tanítványa voltam. A dolog azonban nem ilyen egyszerű. Egyrészt mert én is mestere voltam Dhattatreyának. Másrészt mert még másoknak is voltam a tanítványa és egyszersmind mestere: Nem voltam ugyanis tanítványa soha senkinek, aki nem fogadott el engem mesteréül. Ők arra tanítottak engem, hogy milyen a jó tanítvány, én arra tanítottam őket, hogy milyen a jó mester. Ők is valamennyien Dhattatreya voltak. Ide írom a nevüket: P Liebermann Lucy Török Sándor Pető András Ladányi Péter Vázsonyi Ibolya Gleimann Anna Végül én is Dhattatreya vagyok. Ezért neki ajánlom ezt a könyvet, akit 1979-ben ismét viszontláttam Indiában. Csakhogy akkor már nem Dhattatreyának hívták, hanem Buddharakkita Theyrának. Akkor volt a világ legszebb tavasza Bangaloréban. Még valamit a koanokról. A koan zen buddhista meditációs paradoxon. Abszurd töprengés a világ abszurditásáról. Csakhogy a matematikából tudjuk, hogy „- x - = +”, vagyis hogy mínusz mínusszal szorozva mindig pluszt eredményez, a dolgok fonákjának sokszorozása nyomán előtűnik a valódi mintázat. Két ölelkező negatívum nászából megszülethet egy pozitívum. Annak idején azt mesélték, hogy amikor Leonardo da Vinci egy értetlenkedő építésznek hiába magyarázta a boltív lényegét, végül türelmét vesztve így kiáltott fel: − Ej, hogy nem érti ezt, Messire? A boltív két egymásnak támaszkodó gyengeség, ami végtelen erővé változik! Ebben a könyvben álkoanok vannak. Én találtam ki őket. Tekinthetők paródiának, csúfolódó fintornak is. Mindegy. Számomra az irónia a túlságosan nehéz szellemi súly elviselhetővé tételének eszköze. Vagyis alázat, a leborulás szemérmes formája. E napkeleti utazásra közös útravalónak magunkkal vihetnénk Dighiti kószalai rádzsa egykori intelmét fiához: Ne nézzed nagyon messziről, Ne tekintsd meg nagyon közel, Ha döntened kell bármiről, Dighávu, édes gyermekem. Harag nem old fel haragot, Dighávu, szeretett fiam, A szeretet mindent felold. Annak oldó hatalma van.

HOGYAN KELL TANÍTANI? DHATTATREYA ELSŐ KOANJA
Egy fa alatt ül a Mester és a tanítványa. A Mester tizenhét éves. A tanítványa hetvenéves. A Mester tanítása abból áll, hogy hallgat. A tanítvány hallgatja a Mester hallgatását, és minden kétsége eloszlik.

DHATTATREYA MÁSODIK KOANJA
A tanítvány elragadtatottan hallgatta a madárdalt. A Mester azt kérdezte: - A rigóban gyönyörködsz-e, vagy a füttyében? − A rigóban! - felelte a tanítvány.

−3− Akkor a Mester bekötötte a tanítvány szemét. - A füttyében! - felelte a tanítvány. Akkor a Mester gyapotot dugott a tanítvány fülébe. Ebben a pillanatban a tanítvány megértette, hogy mi az, amit a Mester nem ért. A Mester megértette a tanítvány megértését, és megvilágosodott. Sri Ramananda magyarázata: A rigó, a fütty, a gyönyörködés, a Mester és a tanítvány a valóság öt arca. Mindegyikben ott ragyog az egész. Vajha ötezerötszáz vagy ötvenötezer arca volna a valóságnak, mi a különbség? Pandit Lal magyarázata: A szem fölösleges, a fül fölösleges. A rigó fölösleges, a fütty fölösleges. A Mester fölösleges, a tanítvány fölösleges. Elég a gyönyörködés. Swami Dhattatreya magyarázata: Én ebből egy szót sem értek, hál’ istennek. Ezért nem létezik a szó, nem létezik az értés, nem létezik a hála és nem létezem én sem. Egyedül az Isten létezik.

HOGYAN ISMERKEDTEM MEG DHATTATREYÁVAL?
A világító mosolyú dr. Bhole riksán elvitt Swami Dhirendra Brahmacharihoz. (Mint később kiderült, Indira Gandhi bizalmasa volt. A Janata uralma alatt jógaiskolát nyitott, majd büntetőeljárás indult ellene. A Kongresszus újbóli győzelme után rehabilitálták.) Dhirendra sorsáról eszembe jut, hogy egyszer megrettenve néztem, ahogy a benaresi (varanasi) hindu egyetemen néhány száz ifjú állatként ütötte egymást, a Bangladesről vallott nézeteik érvényesítése érdekében. Rémülten futottam Dhattatreyához. − Mester, nem az erőszaknélküliség birodalmában vagyunk? Csak ennyit felelt elnézően: − Mit akarsz? The man is man. (Vagyis hogy az ember - ember.) Szóval Dhirendránál nagyokat hallgattunk. Körülbelül két óra alatt ez történt: Csend. DHIRENDRA: Honnét jön? ÉN: Magyarországból. DHlRENDRA: Hideg, vagy meleg ország? Látva, hogy értetlenül nézek. Milyen ott a tél? ÉN: Van hó is meg jég is. DHlRENDRA: Akkor hideg ország. Csend. DHlRENDRA: Mi a helyzet a vallással az ön hazájában? ÉN: Hát... vannak katolikusok... reformátusok... zsidók... DHlRENDRA: Akkor ön nem tudja, mi a vallás. Csend. DHlRENDRA: Vallás az, hogy mit csinál egy ember, amikor egyedül van. ÉN: Ja? Hát kinyitja a televíziót, a rádiót, feltesz egy lemezt vagy egy jó kazettát a magnóra. Csend. DHlRENDRA: Mit gondol ön az istenség megtestesüléseirő1? De ne azt mondja, amit erről olvasott, hanem azt, amit gondol. ÉN: némi töprengés után. Hát ha létezik istenség, és ha megtestesült, akkor azt gondolom, hogy bűntudatból testesült meg. DHlRENDRA: Hogy érti ezt? ÉN: A teremtés miatt érzett bűntudatából. Ha van egy téren és időn kívüli lény, végtelen és örök, és ez létrehoz teremtményeket, akiknek meg kell öregedniük, tönkre kell menniük, meg kell halniuk ennél gonoszabb dolgot nehezen tudok elképzelni. Talán bűntudatból időnként ő is végigéli a teremtményeinek a sorsát. Csend. DHlRENDRA: Rendben van. Tanítani fogjuk. Tapsol.

és reméltem. égő szeműek. és ezért kellett meghalnia a keresztfán. a régi kabalisztikus legenda szerint Isten neve harminchat hangból áll. övé lett az Isten hatalma. Találkozásaink során kiderült. Különben úgy kell kiejteni. Pandit Lal társadalmi következtetése: Aki politikai hatalomra tart igényt. HOGYAN KELL KIEJTENI DHATTATREYA NEVÉT? Dhattatreya nevét egyáltalán nem kell kiejteni. DHIRENDRA: Tudja. attól a hatalom is elvétetik. Én is szedelőzködöm.gyilkosság! Rabbi Náhum fejtegetései: Lehet. C. minden csodát véghezvihetett. és amikor kiejtette. Nekem egy jógaszerzetes ne legyen kövér! DHlRENDRA: hirtelen rámutat a kövérre. De a harmadik egy pufók malac. Lelki nyavalyáinkon is úgy leszünk úrrá. A testes. DHIRENDRA: Mert láttam. Ő lesz a guruja! A szerzetesek meghajolnak és kimennek. ami elviselhetetlenül fáj. Először is elválasztotta a létezést a nemlétezéstől. Jung lélektani magyarázata: Aki nevükön tudja nevezni a dolgokat. kopasz. Teremtő. szakálla hájas testére omlik. ami az „Elóha” (= Teremtő) többes száma. hogy valahol létezést tételezünk fel. hanem helyettesítő fogalmakat kellett használni: Örökkévaló. hogy vége az első találkozásnak. Most veszem észre. így ismerkedtem meg Dhattatreyával. hogy ezért nem volt szabad a régi hébereknél Isten valódi nevét kiejteni. 1971-ben tőle kaptam a megélhetésemhez szükséges pénzt. jól ügyeljen arra. hogy senki nem tudja. Vagyis ő maga így vált Istenné. mert látom. a Bibliában ugyanis mindig az „Elóhim” szó szerepel. hogy Jézus ismerte az Isten valódi nevét. Akárhogy van is. Mégis végtelen tapintattal indított el India szövevényes útjain. hogy ez koannak is felfogható. . ami az emberi közösségekben és az emberek lelkében végbemegy. G. Úr. mert a teremtett világ dolgai engedelmeskedtek neki. meghajolnak. Aki megriad az igazság kimondásától. Mikor 1979-ben visszatértem Indiába. hogy időlegesen egyesítette őket. Azután elválasztotta a világosságot a sötétségtől. és nem tart igényt tanítványokra. fényes karamella bőrű Lal úr a University Grant’s Comission tisztviselője volt Delhiben. Azért is választottam ezt a nevet. Ezért ruháztam fel a Pandit címmel. Ezért a kiejtett név . Kettő nagyon tetszik. A kiejtett név valósággá vált illúzió. Majd elfelejtettem: a lelket is elválasztotta a testtől. hogy ellenszenves önnek. amit eltitkolunk önmagunk előtt. Amit mi valóságnak vélünk. aszkéták. A baj csak az. hogy Dhattatreya. Legyen hát ez Dhattatreya második koanja. Teremtőkről. A kiejtett Név megölte őt. Ámbátor felmerült a gyanú. és leülnek a gyékényre. hogy megőrül tőle az olvasó. hogy miért őt választottam? ÉN: Nem. Soványak. a jót a rossztól és így tovább.−4− Bejön három jógi. hogy melyik ez a harminchat hang. Ugyanígy a „Melech háólám” (A Világ Királya) is többértelmű. Tanuljon alázatot! Mint már a címben is jeleztem. szellemi erőinek legjavát az elválasztásra fordította. amennyiben az „ólom” vagy „ólám” fogalma egyaránt jelent világot és világkorszakot. hogy rejtőzködő filozófus. Hosszú haja. az „mája”. még a halottak is feltámadtak.) A „VAGY” KULTÚRÁJA: NYUGAT Amikor a zsidó-keresztény Atyaúristen megteremtette a világot. hogy nevén merje nevezni mindazt. Nézem őket. hogy nevükön merjük nevezni mindazt. ami Tanítót jelent. A „Teremtő” viszont fordítási hamisítás. aki nem kíván guru lenni. azé a hatalom. A Világ Királya. mert jó nehéz kiejteni. Ezt hívjuk pszichoterápiának. a mennyek alatti vizeket a mennyek feletti vizektől. vagyis káprázat. Pandit Lal magyarázata: Névvel jelöljük azt az illúziónkat. és milyen a sorrendjük. a szárazföldet a víztől. teremtő erőkről van tehát szó. Erre a célra a „legyen” szót használta. éppen azáltal. már nem volt ezen a földön.

Freud Zsigmond neves bécsi ideggyógyász. Utazási és érintési fóbiájának leküzdése érdekében széles körű pszichoterápiás gyakorlatot folytatott.Áldott az út. csuka nincsen folyó nélkül. meghajolt. ha nem akarok az erkölcsi vagy tudományos sátán karmai közé jutni egyéb sátánokról nem is beszélve -. az a Gonosztól való! S hogy mi ebben az isteni móka? Az. ezért az Anschluss után a Gestapo letartóztatta.egyebet nem tehetvén . vagyis választanom kell üdvösség és kárhozat között. Ami kezdetben vala.) DHATTATREYA HARMADIK KOANJA − A nagy pestisjárvány idején csukamájolajat szedtek az emberek. Különben is az isteni tökéletességből nem hiányozhat a humor. és fejtsd el. ő a Logosz. eső nincsen ég nélkül. ég nincsen Isten nélkül. Eközben fölfedezte az emberiség gyötrelmeinek két fő okát: férfiaknál a kasztrációs félelmet.Fölkelt. a segítségedre sietett. az Ige. folyó nincsen eső nélkül. egy szót: „vagy”! Ugyanis ha nem tudnák. ami nem zárja ki azt. és elhagyta Mesterét. Járvány . nőknél a péniszirigységet.Isten ellen nem lehet Istent szedni . . Freud Zsigmond összefoglalása: Ezért neurotikus ez a kultúra. A humortalan. aki a hinduizmus híve! Én egy analitikusan orientált reflexológus vagyok. amit nem választottál. de a Tisztesség Törvényét is. A fasisztákat felháborította ez a lehetőség. Londoni emigrációban halt meg. a lélekre figyelő emberek szellemi vezéreként. komor vallásosság biztosan eltévesztette az éghez vezető utat.válaszolta a Mester. mert egyrészt az én fejem is erre a srófra jár. Sri Ramananda magyarázata: Olaj nincsen máj nélkül. a kokain áldott hatásának a felfedezője és a pszichoanalízis megalapítója. hogy mégis legyél egyféle. Én vagyok a labda az Isten és az Ördög teniszmeccsében. Magdeburgi Szent Hugó vigasztalása: Isten adta neked a sokféleséget. amelyik hozzád vezetett. és megajándékozott az Elfojtás lehetőségével. ahol is a kegyelem és a kísértés ütőivel játszanak velem. Mégis elpusztultak. Nem érte meg tudományos iskolájának egyházzá szerveződését. Ám látva szánalmas vergődésedet. Válassz szabad akaratod szerint. Így szól hozzám: − Az Ön világnézete? Katolikus? Uagy protestáns? Vagy marxista? Uagy buddhista? Ualljon szint! − Az Ön tudományos elkötelezettsége? Freudista! Vagy reflexológus! Vagy a viselkedés-lélektan híve? Feleljen! − S az Ön érzelmei felesége 6nagysága iránt? Szereti? Vagy közömbös? Vagy utálja? Nyilatkozzék! Ám ha én így nyilatkoznék: − Kedves Logosz! Én egy keresztény marxista vagyok. De majd adok én nekik! (Dr. Hogyan lehetséges ez? . s ami ezen túl van. hogy időnként végtelenül közönyös vagyok iránta. ha mindenkinek lenne fütyülője. Vagy legalábbis igyekezz elfelejteni! Dr. Ámde intellektuális csipeszem segítségével mégis kiemelem és a szemem elé tartom ennek a szellemi építménynek pirinyó alapkövét. és így szólt: .kérdezte a tanítvány. aki belegyúrtam eklektikus fejembe a viselkedéslélektant és a kognitív pszichológiát is. máj nincsen csuka nélkül. A tanítvány leborult a földre. másrészt mert be kell látnom. . majd a nemzetközi tiltakozás hatására futni hagyta. Ezen csak az segíthetne. néha pedig kifejezetten gyűlölöm! Akkor a kis „vagy” csipeszem szorításában így sikoltozna: − Himpellér! Szélhámos! Csaló! Mert a nyugati kultúra Logosza ezt követeli: − Törd magad egyértelművé! Válassz! Legyél „Igen” vagy „Nem”. Én szeretem a feleségemet.helyeslem. hogy soha nem vagyok egyértelmű! Ám mégis választanom kell sokféle gondolatom és érzelmem között.−5− Mindezt . hogy mégiscsak imponáló kultúra alakult ki a dolguk szétválasztásának tréfás ötletéből.

folytonosan úgy érezte magát. akik már a sztratoszféra külső rétegeiben kerülik bolygónkat az idők végezetéig. És most már ez van benne az űr helyett. Közvetlenül a fülem mellett nevetett az az öt szellem. hogy ne maradjon apa nélkül. Vagy a buddhizmust. vagy netán bőszült ellensége. egy fiút nemzett. és az étkezéseknél a jógi folyton kínálta. Egykor zsidók voltak. aki átformálta a gazdasági-történelmi gondolkodást. halál nincsen élet nélkül. aki elmondta azt. Valahányszor a kövér Melkoté megevett egy süteményt. Hurrá! Az üresfejűnek ettől kezdve mindenről van véleménye. (Sri Ramananda jógi a hetvenes években Hyderabadban élt a doktor Melkoté pénzén működő Patanjeli Jóga Ashramban. Marx Károly. és ő napi egy órát töltött a fiával. csak a sri. Érted? Mégis dühösen és bűntudatosan aludtam cl. Tanítványai nem voltak. Hát én pedig nem értek vele egyet. Vagy a katolicizmust. Családja ott lakott az ashram mellett. Ez az emberfajta így gondolkozik: Én egy pszichológus (pszichiáter) vagyok! . mint akire állandóan záporoznak a megkövezésére összegyűlt tömeg lövedékei. de minek? Válasz: A szellemi kultúra nagy és maradandó gondolatai azért nagyok és maradandóak. álláspontja. aki soha hírét sem hallotta. A jajprófétákat igyekeztek likvidálni azon az ideológiai alapon. halála után pedig lakótelepi utcát neveztek el róla Békásmegyeren . Az olvasó második kérdése: Jó. az talán nincs is. Csak huszonegy éves korában lett jógi. Mint tudjuk. föld nincsen ég nélkül. Az elképzelt olvasó kérdése: Hogyhogy mindenki freudistául gondolkozik? Válasz: Valaki azt mondja: „Elfojtott indulatok:’ Ez Freud. Melkoté nagyon szerette az édességet. Pandit Lal magyarázata: Isten tekintetének fényében eloszlik minden létezés. Most már ketten vagyunk lélektanászok. Azt mondja: „Én lettem a bűnbak:” Ez is Freud. tehát idegen és ártalmas elem az európai művelődésben. Ebbe az űrbe beletesznek valamit. halál is van a világon. ezért nem illette meg a swami cím. hogy a halhatatlan istenek elfelejtették arányérzékkel megajándékozni.) Mármost szabad-e egy zsenit kicsúfolni? Szabad-e kinevetni szent és örök dolgokat? Csak a szent és örök dolgokat szabad kinevetni! Mert nem árt nekik. élet nincsen föld nélkül. ég nincsen Isten nélkül. Előkúsznak viszont azok. Fiatal korában megnősült. Például a freudizmust. Az üdv-prófétákat szerették. sőt világnézete is van neki. lehet. A létezés az Isten pislogása. hogy elég baj. akiknek a fejében . Ramananda más utat járt. hogy szabad nagy dolgokon ironizálni. filozófus és jajpróféta. Vagy a marxizmust. amit soha meg nem rágicsálhatnak holmi kétségek. Egy és oszthatatlan.És a diplomájára üt. mert azonnal szétporlanak egy keményebb érintésre. aki megújította a modern természettudomány világképét: Nevetve tisztelegtek hatmillió füstté vált ember emléke előtt. az Ószövetség üdvprófétákat és jajprófétákat tart számon. amit a lélekről tudni érdemes. De ez is elég volt neki. A honi szabadverselés . és Albert Einstein.bár öregségére Kossuth-díjat és katedrát kapott. hogy ma már kénytelen freudistául gondolkozni az is. A jógik általában hétéves korukban kerülnek tréningbe. Freud Zsigmond. aki megalkotta az európai kultúrát: Mózes és Jézus. (Füst Milán magyar író. Azt mondja: „Szerelmi bánatában éjt nappallá téve dolgozott: ’’ Ez is Freud. Freud ellensége pedig úgy lesz valaki. Az arányérzék hiánya különben betegség. Sorsukat Jeremiás próféta példázza. Füst-Jeremiás . akkor keletkezik. . a jógi úgy nevetett. amikor a Mindenható egy pillanatra behunyja a szemét.Freud is egy pszichiáter volt. Ám nem az egyetlent. akik létrehívták az erkölcsi világrendet. ha nem sikerült az analízise. Soroljam még? Freud egyszerűen beszivárgott mindenki gondolkozásába. hogy az ember elfelejtette. hátha igaz gyermekkorunk „meg nem történtté tevési mágiája”: amit letagadunk. mert odavillantják a dolgok megértésének egyik lehetséges aspektusát. mert üdvözülni kellemes dolog.) MENTEGETŐZÉS FREUD RÖVID ÉLETRAJZA MIATT Freud olyan nagy zseni volt. A múlandó hutaságokhoz kesztyűs kézzel kell nyúlni. Így születik meg egy zseniális gondolatból a magabiztos butaság. ha baj van. Alvásomból nagy nevetős álomra ébredtem. ember nincsen halál nélkül.−6− nincsen ember nélkül. Ehhez csak jogom van? (Persze! Különösen akkor.Füst Milán példázata szerint egy nagy űr van.

tehát aki ebben az igaznak vélt struktúrában gondolkodik. Ezzel sok ellenséget és irigyet szereztem magamnak azok közül. Úgy vélem. mert ezt érzed igaznak. A stílus: tudományos komorságát enyhítendő. a fenti sorokban túlságosan sokszor fordul elő a „struktúra” szó.elsősorban érzelmi és morális . bár engedelmesen felöltöttem a felnőttség és a tudományosság maszkját. Ezen kívül minden irányban lehet gondolkodni. hogy időnként vihogva ki ne kukucskáljak alóla. ahová éppen eljutott. Ilyen módon az embernek soha nem lehetne véleménye. a filozófusok pedig végképp nem vettek tudomást a mindenféle bölcseleti rendszeren kívül gondolkodó zseniális töprengőrő1. (Én anyám nagy bánatára fiúként születtem meg Hitler hatalomra jutásának esztendejében. tehát egyenlő eséllyel érvelhetünk valami mellett és ellen. Sírjára ezt szerette volna felvésetni: Itt nyugszik Füst Milán magyar író. az csak helyes eredményekhez juthat. hanem azt tartja igaznak.−7− megteremtőjének hosszú sorai leginkább vihogást váltottak ki. nem állom meg. bűnös módon tévelygőnek tekint.erők avatkoznak be. az egyértelműségre törekvés nyugati kultúrájának mezsgyéin botladozunk. Ám ha azt kérdezem: „Milyen a máj fejlődéstana?” „Milyen a máj szövettana?” Milyen a máj élettana?” „Milyen a máj a szakácsművészet szempontjából?” . A tanári korholás rádöbbentett az őszinteség és a humortalan gondolkodás veszélyeire. Csak kevés embert szeretett és azokat is utálta. netán erkölcsi érzéked itt „megállj”-t parancsol. fűszerkereskedőként halt meg: ’’ Miután a pszichológusként való jobblétre szenderülést túl nagy veszteségnek érzem eredendő ember mivoltomhoz képest. Ám ez a kívánsága sem teljesült. én azt a vágyamat fogalmaztam meg. hogy prózája európai színvonalú irodalom. Számára a struktúra igaz és egyedül igaz. E két jelentős személyiség hosszú időre befolyásolta belső fejlődésemet. nem hajlandó sem tovább. ui. még mindig a vagylagosság. Érettségi előtt. úgy véli.) HOGYAN KELETKEZIK A VALLÁS? Az emberi agynak olyan a szerkezete. akinek véleménye van! Mint tetszik látni. Embernek született. Sokáig kétségeim voltak létezésem jogosságát és szükségességét illetően. hogy az ember egy ponton mégis megállította a gondolkodását. de időnként . sem másik irányban gondolkodni. hogy miként tesz szert az ember véleményre. intellektuális úton nem találkozhatunk stoptáblával. A vélemény tehát egy adott gondolkodási eredmény megmerevedése irracionális indítékok hatására. Őt az izgatta. Mármost a vallás és mindenfajta dogmatizmus úgy keletkezik. hogy „csecse”. amikor pályaválasztási elképzeléseinkről kellett dolgozatot írnunk. hogy valaki abszolutizál egy gondolkodási struktúrát a sok közül. pedig Jung előtt tizenegy évvel leírta az extraverzív introverzív típust a nyílt tekintetű és a lesütött szemű ember parabolájában. legfeljebb annyit. Hanem az történik. hogy a gondolkodás többféle értelemben végtelen. így kiáltva: „Ne gondolkozz tovább!” Ez legyen a véleményed ezentúl. kevesen vették észre. hogy „milyen a máj’!” . ide iktatom a már előzőekben megidézett Füst Milán bölcseleti megoldását. hogy csak valamilyen struktúrában tud gondolkozni. A probléma a következő: Már a görög szofisztika rájött arra. Az én értelmezésem: Vallásos az az ember. Például soha nincsen olyan pont. No de miért? Miután a gondolkodás végtelen. és minden más gondolkodási struktúrát hamisnak. bármilyen szamárságokat ad elő. Ezért.akkor bő forrásként buggyannak fel a válaszok. hogy csak abban a struktúrában lehet és szabad gondolkodni. A lélek öngerjesztő lehetőségeiről vallott nézeteit mostanában igazolják laboratóriumi kísérletekkel. Mert a kérdés struktúrán kívüli. Szerb Antal szerint egy angol temetőben olvasható az alábbi sírfelirat: „Itt nyugszik John Smith. Lélektani felfedezéseire senki sem figyelt. hogy a király barátja szeretnék lenni egy abszolút monarchiában.nem lehet felelni. hogy a gondolkodás folyamatába tőle idegen . Bulcsú vezér ösvényeire léptem: letelepedtem ugyan. Arra a kérdésre például. Mert a vélemény azt jelenti. ahonnét már ne lehetne tovább gondolkodni. mert a májat belehelyeztem valamilyen gondolkodási struktúrába. akiknek ráégett a maszk az arcukra.

−8− kalandozásokra indulok számomra ismeretlen irodalmi vagy transzcendens tájak felé. Azt mondtam: − Meg vagyon írva: Aki megüti a jobb orcádat. hogy annak idején ő gyújtotta fel az alexandriai könyvtárat. szeretteim. Túléltem. Tudniillik éppen az indulatnélküliségről. amikor meghallottam.Ez az ember valóban hét nyelven beszél. azt bizonyítja a kis epizód: egy ajtaján kopogtató öregasszonyt lerugdosott a lépcsőn. hogy az ember idővel megöregszik. Hugó rájött. hogy mit kellene tennem. Utazásaim során szkeptikussá váltam a szó jobbik. állásom. század végén élt. Már van lakásom. ellenségeim. a lélek nyugalmáról írt. hogy ilyesmi csak másokkal történik. embertömegek dulakodtak a megállóknál. De a gondolat messzebbről érkezik. További élete során 23 437 könyvet kötött be. vele együtt. A dolgoknak mindig van őstörténete. Megszoktam.Eddig a Krisztus. és úgy belehergelte magát. a feleségem is. amint tudjuk. lehúzta nekem a másodikat. te csuhás? − Fel akarok szállni a villamosra. hál’ istennek. ezeket a hívek épülésére és önmaga gyönyörködtetésére adta elő.. Akkor Sík megölelte. Szentember Szilárd! . Most jön dr. annál is inkább. tartsd neki oda a balt is.Azt tudom. Üdvözülése biztos. Szóval már úgy el vagyok piszkolódva. Jóvátételül megnősült. Itt megtanulta az indiai eredetű tűzmeditációt. hogy naponta tizenhat órát dolgozom. Az ember mindig elesik és mindig felkel! A szavak Budapesten hangzottak el. hogy egyszer bemutattak neki egy csodálatos embert. Thomas Mann-i értelmében: nem arról van szó. Titokban még mindig azt hiszem. fiam. hogy lekevert nekem egy nagy pofont.. Magdeburgi Szent Hugót egyszer megkérdezték. (A kérdőíves felmérések szerelmeseinek figyelmébe ajánlom.. némaságot fogadott karthauzi szerzetes a XVI. Tessék. Erre fejembe szállt a vér. anyagi gondjaim. Azt mondja nekem egy hatalmas termetű. aki előző életében volt. Barátaimtól úgy értesültem. te halálmadár! − De azért csak felnyomakodtam. hát ilyen az igaz ember élete. Török Sándor mesélte el. hogy azóta is szégyellem. az európai bölcselet számára Schopenhauer fedezte fel a keleti filozófiát. fiam.) . hogy mit csinálna. Kilenc fiúgyermeke mind könyvkötő lett. hatalmas erőim voltak. hanem mindent lehetségesnek tartok. és újabban megbotránkozva veszem észre. de úgy el vagyok piszkolódva. egyszer csak egy alakot lát kilépni belőle: azt.) Schopenhauer hitelességéről pedig akkor győződtem meg. A filozófus így nyilatkozott: . De hogy mit csinálnék. arról fogalmam sincs. − Ne vedd el a helyet a dolgozóktól. a rózsakeresztesek titkos társaságához csatlakozott. ha valaki pofon ütné az utcán. amikor épphogy megindultak a villamosok ritkajáratai. a kálvinizmus fellegvárában.) KRISZTUS És BARASBÁS Egy kétméteres szerzetes-tanár önvallomása: 1945-ben. és könyvkötészettel kereste kenyerét. Így felelt: . hogy semmiben sem hiszek. hogy fáradt vagyok.és úgy megvertem. és elbődültem: . de mind a heten hülyeségeket! Nos. kissé beszeszelt fiatalember: − Mit akarsz itt. amikor Ukrajnában voltam munkaszolgálatos. a piarista költőnek: − Tudod. S hogy a dolog nem maradt hatástalan az ő lelkére. Ő találta fel a könyvekbe ragasztott szalag könyvjelzőt. sértődéseim. Ő pedig egyre gyalázott a peronon is. Fogadalmát állandóan megszegte életbölcseleti kommentárjaival. az aknamezőkön. mert őt én álmodtam meg 1982-ben Debrecenben. üsd meg ezt is! A fickó nem volt szívbajos. hogy a háború után panaszkodott Sík Sándornak.. ragyogó morális tisztaság vett körül engem. Ezért a szerzetből kegyelemmel elbocsáttatván. aki hét nyelven beszélt tökéletesen. Ha az ember sokáig bámul a mozdulatlan gyertyalángba. és azt mondta: − Sándorkám. mert zavarta a munkájában. (Magdeburgi Szent Hugó.

De ez is csak a létezés négy évszaka. Az öreg a lábához borult. Aki a lábát tapogatta: − Az elefánt olyan. Jaj a közönyöseknek. A személytelen istenség nem féltékeny. amit eddig. Miután életben maradt. Csak létezik. mint egy hatalmas oszlop. akiben te nem hiszel! Vörösmarty Mihály magyarázata: Nem véletlenül dolgoztam fel a régi legendát: A püspök hajója kiköt a tenger egyik elhagyott szigetén. Milyen az elefánt? . jóságos és mindentudó. de mégis valami fontosat az Egészről. − Te szerencsétlen! Nem így kell imádkozni! − Hanem hogyan? − Azt kell mondanod: Legyen áldott Isten! Amit te mondasz. te sem hiszel Istenben? Igen. . várj meg! Elfelejtem. hogy vizet vegyen fel. úgy tudom. akkor is tigrissé változol: E szavak hallatára a tanítvány megvilágosodott. − Imádkozom. és mondd azt. és az felé emelve arcát. az a kárhozatba visz. így felelt: Az elefánt egy vastag tömlőhöz hasonlít. A kozmoszt. − Téged az Isten küldött.kérdezte. akit ez a probléma hidegen hagy. Aki az ormányát tapogatta.kérdi a püspök elszörnyedve. nem rivalizál. ők soha nem fognak leszállni a lét kerekéről. egyetlen filozófiai rendszerbe. nem olyan aljas és ostoba. nyilvánvalóan vagy ő szaladt el.mondja m rendülten a főpap -. vagy a tigris. de az az Isten. Az asszony sikoltozni kezdett: . Oda néz. tigrissé változol. Egész nap csak imádkozom. Egyszer csak rikoltást hall a messzeségbe nő sziget felől.−9− DHATTATREYA NEGYEDIK KOANJA A tanítvány tigrissel találkozott az erdei ösvényen. vallás és világnézet igazat mond. A püspök sétára indul a szigetbelsejébe. ideológiába. Ha te eszed meg a tigrist. Közéjük vezetett egy elefántot. hanem koncentrált szellemi erők szétáradásából formálódik ki a világ. persze részigazságokat. ami nagyobb annál. aki szükségesnek látta a taknyot bevenni a teremtésbe. ordítja az átkot. hogy beleférjen egy ember fejébe vagy egy vallásba. Elindult a hajó. − Hát te mit művelsz? . hogy mit kell mondani! − Menj vissza nyugodtan . pusztít és megújít. püspök. Bár én tudnék így imádkozni. hanem így szólt: . Valószínűleg minden bölcseleti rendszer. A hit számára csak az az ember veszélyes. Swami Dhirendra magyarázata: Kétféle ember foglalkozik állandóan az Istenséggel: a hívő és az ateista.Ne merj így beszélni róla! Miért. Más kultúra más nyelvén és más nézőpontból mondja el megismeréseit. ahol az idők kezdetén nem tevékenykedik semmiféle teremtő személyes Isten. vén bükkfagatyásnak nevezve őt. Így tapogatjuk a világot évezredek óta. Joseph Heller magyarázata: Yossarian a szeretőjével heverve az ágyban szidta az Istent. hogy megvilágosítsál. Melyik vak mondott igazat? Mindegyik és egyik sem. fenntart. gyengeelméjűnek. Teremt. akiben én nem hiszek. nem büntet és nem jutalmaz.Ha a tigris megzabál téged. Ezt azonban a Mester nem firtatta. hát egy öregember térdel. a fedélzeten a püspök. hát a vén remete szalad a vízen. Ők kedvesek az Úr színe előtt. Egyszer csak üvöltést hall: Legyen átkozott az Isten! Legyen átkozott az Isten! Odasiet. AZ „ÉS” KULTÚRÁJA: KELET A jaipuri maharadzsa összegyűjtötte a város vak embereit. Aki a farkát fogta: Vékony kis bőrredő az elefánt. mint az. Így gondolkozik Kelet. és kiáltozik: − Várj meg.

a sarló és kalapács. Ettől biztosan fellendül a bevétel. az nem törekszik egyértelműségre. a kereszt. Így jár a szegény európai is. mert aduk és ászok nélkül is megnyeri a partikat. lebernyeges koszos tanítványok. Sőt azt gondolja. Ennél is több. mint a könyvtárban. a szeretet. aki nagy metamorfotikus csodákra volt képes. ahogy gondolkodnak. hanem más. mert a dolog meglehetősen drága. Európai ember nemigen tudja elviselni a megismerésnek ezt a sokarcúságát. Ez három más szempontú megközelítése a világnak. Üzleti vállalkozás. A hyderebadi Siva templomra ugyan felfestik a világvallások jelképeit: ott a buddhista kerék. Nem a megvalósult bölcselettel találkozik.ha tetszik rá emlékezni. és soha nem utazott el világot látni. hogy húsz éve élek közöttük. Nem jobb.„Európában a helyem. sőt még arra is lehetőséget ad.) ELIGAZÍTÁS ASHRAM-ÜGYBEN Kérdés. . Lao Ce összefoglalása: Az Ég hálója tágas. Krisztus előtt körülbelül fél évezreddel élt. a szabadság ideáljait. hogy minél több aspektusát veszi fel magába a világnak. annál többet tud róla. ahogy a tudomány tanítja. Mit ér hát akkor az „és” kultúrája? Ne tévedjünk: ha egy keleti ember elolvasván az evangéliumokat. Konfliktus? Nincs konfliktus. az kevesebb. csak senki sem kártyázik vele. Jelenleg nagy tisztelet övezi a halhatatlan istenek birodalmában. a Dávidcsillag. laja-jóga néven szexuális beavató tevékenységre tér át. hanem az emberi természet piszkosságaival: „The man is man” . gyilkol. Rudyard Kipling összefoglalása: Mikor öt évet éltem Indiában. a parszi fáklya. akik apuka pénzén kivonultak a társadalomból. kétségbe voltam esve. hogy milyenfajta ashramról van szó.− 10 − Akinek a gondolkodásmódja ebben a kultúrában formálódott ki. hogy gazdasági-politikai okok ürügyén. hogy semmit sem értek a hinduk gondolkozásából. Igaz. (Lao Ce kínai misztikus filozófus. Vitatkozik. ki lehet bírni. hol a szikheket. felkiált:. de nem szóltak egy szót sem. ahol áljógik vagy szellemi tudásukat jó pénzért kiárusító egykori valódiak híg misztikát és erőfeszítés nélküli „beavatást” kínálnak jó pénzért nyugati ifjú semmittevőknek vagy unatkozó idősebb változataiknak. Odabent még kevesebb informálódási lehetősége volt. Annak idején a Beatles muzsikusai is ilyenfélében duzzasztották szellemi energiáikat. hogy a sarus. hawaii idillt játszanak esetenként.s másban más. de azért kedvtelve mészárolgatják hol az iszlám híveit. nem rosszabb. ha ideérkezve máglyák és koncentrációs lágerek szögesdrótja tarkítja a láthatárt. hogy valóban semmit sem értek abból. ha keletre érkezik. De mindez mégsem érvényteleníti a béke. ahol traveller csekkjeiket váltják be. belátom. Időnként találkozni lehet velük a városokban az American Express irodái előtt. De most. Tíz év után úgy véltem. hogy vajon az öreg Lao Ce találkozott-e a fiatal Kung Fu Céval? ’Tudomásom szerint találkoztak. amit a világról tudni érdemes. De a keleti ember lelke egy. mint egykor a buddhistákat. mint ha Siva hívő és katolikus. más a fogalomrendszerük. a mohamedán félhold. hogy a három oldaláról lefényképezett hegy más-más képet mutat a felvételeken. hogy valóban bölccsé váljon. merthogy a személyiség valóban társadalmi és történelmi. Legutóbbi magyar fordításában például materialistává változott. mint a nyugatié. más történelmi korszakokból származnak. Nem kell „egyeztetni” őket. És mindegyik igaz: ugyanazt a hegyet ábrázolja. hogy kezdek valamit megérteni belőle. Sokat vitatkoznak azon. Csodát tesz. Ha csak Siva hívő. Ha a divat-ashramnak rosszul megy. Én legalább ötfélét tartok számon: Divat-ashram. De ez a különbség néha még izgalmas is lehet. de senki sem kerüli ki. és már szakállas vénemberként született meg. de nem éri meg. kiátkoz. könyvtáros volt. Ezért Öreg Gyermeknek is nevezik. a katonai díszszemlék pompájáról nem is beszélve. ha Siva hívő és katolikus és marxista. Lao Cét hetven évig hordta méhében az anyja.ugyancsak elcsodálkozik. a szeretet birodalmában!” . tehát maradt ideje arra. A szexuális borzongásra vágyók és a megbotránkozni akarók számára ide iktatom az időnként betiltott. Keleti ember is csak ímmel-ámmal tűri. A divat-ashram bővelkedik spirituális lila gőzökben. Valószínűleg ezért tudta megírni nyolcvanhárom rövid versben azt.

abban az ütemben. Miután a párok szabad választással kialakultak: 1-3 nap: Szemek szexe. nem beszélve a lámákról. ami jólesett neki. (Az ayurveda az ősi indiai orvoslás.dr. Reichardt Piroska sorai jutnak az eszembe: Piroslik már a vadszőlőlevél. szellemi óvodák. (No végre!) 13-15 nap: Meditáció mindazon. ami Indiában távolról sem olyan elterjedt. bőr-. kapott egy szép laboratóriumot. mi rejtőzik a hangzatos címek mögött. Amikor ott jártam. de munkatársaik európai iskolázottságú vagy ayurvedikus orvosok. megismerve. A Mother a nagy indiai nacionalista vezér. Mégis magammal viszem egy életen át azt a félórát. Az ashramot jógik vezetik. Mikor kilencvenéves korán túl mégis szellemi síkra lépett át. légzőszervi. a hegy varázzsal van tele S ha tán lidérc mutatja hol az út. bérmunkásokat próbáltak dolgoztatni. pszichológiai. aki fotózni vágyott. Végül lehetséges. Titokban hittek abban. Az ashramban mindenki azt csinálhatta. mint Európa hiszi. nagyszerű könyvtár állt rendelkezésére. csodatevők. Távoli vidékeken ezekben az ashramokban élnek India igazi szentjei. hogy a Mother halhatatlan.elsősorban cukorbetegekkel foglalkozik . különféle missziók. (Csak nézegetni szabad egymást. (Kizárólag ciróka-maróka. Tetszik érteni. Az ember jól teszi. Jógaintézetek.) A gyógyszeres kezelést fokozatosan váltja fel a jóga.és a lonavlai ashram. anyagcsere-. csak menj tovább és ne gondolj vele! . ahogy a betegek megtanulják a gyakorlatokat. különböző klikkek nagy indulattal marták egymást. egy romos kis házacskában egyetlen ősz öreg és nagyon álmos aggastyánt találtam. iskolák és egyetemek. éppen veszekedtek. hogy a jógaintézet egy stúdió . S ez még csak a jóga. aszkétákról és a szunnjasiknak nevezett zarándokokról. de annak minden rejtett lehetőségét felkutatva. De elképzelhető az is. A tanfolyam „íve” szimbolikus értékű. milyen. esetleg hormonális betegségek gyógyításával foglalkozik. nyárból téli menedékül? Misztikus ashram. bogyója is kékül. aki könyvet írt A jóga és a pszichoanalízis címmel. hogy egy picike ashram.. Sőt az egyik International Yoga Institute-t felkeresve. Kumar Pal vezet egy ilyet. netán egy nemzetközi hírnevű intézmény jógaosztályáról. maharisik. Aurobindo felesége volt. A Mother alapította franciaországi millióból. amit nála töltöttem. Fogalmam sincs. ha a zsebében hordja Settembrini úr céduláját. Lehet. brahminokról. Gyógyító ashram. nyugati pénzzel támogatott modern kutatóintézetről van szó. mindenesetre kizárólag krónikus betegségekkel. Például Pondicheriras mellett.. Ilyen működik például a National Institute of Mental Health keretei között. ami történt. az ashram hamarosan válságba Anyagi nehézségeik támadtak. a fizikus műszereket szerezhetett be. ahol asztmásokat gyógyítanak. az idillnek már vége volt. szekták.) 7-9 nap: Szájak szexe. Általában adományokból tartják fenn magukat Híres gyógyító ashram a Vhisvayatan Delhiben . Általában gyomor-bél-. Én ébresztettem fel. Pondivolt a megvalósult Eldorádó. a gyógyító emberek kavalkádja. ugye?) 10-12 nap: Nemi szervek szexe. Bangaloréban a neurológiai. Mit tettél el a tavaszból. (Hát igen. Különleges ashramok. Hát még a risik. hogy nagy. aki történelemre éhezett. pszichiátriai. érinteni nem!) 4-6 nap: Kezek szexe.− 11 − időnként engedélyezett poonai ashram-tréning programját. amelyet azon a bizonyos boszorkányos éjszakán Hans Castorpnak küldött: Vigyázz. Európai ember nem kerülhet közéjük. szentek. Nem lehet tudni. mágusokról. pszichofiziológiai és egyéb részlegek mellett.

attól még a többi oldal létezik. Ám másnap. Neuropszichológiáról. . hát mi van benne? Ez: Nézze. különösképpen pedig amikor elhangzott Lurija professzor neve. csak úgy röpködtek a ganglionok és a szinapszisok a levegőben. mindig az emberrő1 van szó? Attól. Egy este kimerülten jelentettem Dhigambarji jógamesternek: − Végre találkoztam egy hindu materialistával! − Ki légyen az? − Murthy professzor. Ez volt az előzmény. Ámbár.. dorombolt a gyönyörűségtől. amikor a tudomány összefonódik a karrierrel. Az előzmény Murthy professzor volt. és napokra beül egy meditációs kunyhóba. orosz chasszidok és csodarabbik késői sarja Berlinben kiképzett pszichoanalitikus volt. Mikor hazájában a pszichoanalízisnek bealkonyult. Ezek után én is neki estem a Murthy fejének. úgy tett. (Lurija. ami ellentmondott ennek a vádnak. Amikor megtudta. amikor a homloklebenysérültjeit mutogatta. defektológiával kezdett foglalkozni. Némi előzmény után. Leningrádban és Moszkvában is voltam hosszabb tanulmányúton. Murthy professzor pszichofiziológus volt. Ő volt a Szovjet Pszichoanalitikusok Egyesületének utolsó elnöke. letakarják. bizony könnyen lidérc mutatta utakra téved. És nagyot nevetett. Elnézően mosolygott. − Úristen. . hát nekem erről semmit se mondott. Ám az ábra kerek zártsága szembeszökő. sokféle aspektusból lehet vizsgálni egy embert. Nem véletlenül. néha bejön hozzánk is az ashramba. hogy halálos szerelem viharzik a szívében Pavlov iránt. Az alkotó embernek különben is sok mindent megbocsátunk. hirtelen azt mondta: − Nem kellemesebb ezekkel foglalkozni? Nekik nincsenek neurotikus konfliktusaik.− 12 − AZ EMBER KÖRÜLJÁRÁSA Murthy professzor A képzett olvasó megint belekottyanhatna: hogyan fér el mindez együtt és egyszerre egy ember fejében? Hogyan gondolkozik például a híres bangalorei intézetnek az igazgatótanácsa?” Erre tudok felelni. Mert ugye. és úgy tűnt. hogy önnel ilyen dolgokról beszéljen. Nem eszik húst. − Nyilván nem tartotta érdemesnek. Szellemtudók árulója lett volna? Volt a lényében valami tisztaság. Attól kezdve csak reflexekről és dinamikus sztereotípiákról esett szó közöttünk. mintha nem hallotta volna. Amikor Moszkvában vacsorázgatás közben rákérdeztem a pszichoanalízisre. Hát akkor beszéljünk ezekről!” Így hát ezekről beszéltünk. Tulajdonképpen mindegy volt neki: így is világhírű lett. Ez elvezette a neuropszichológiai kutatásokhoz. aszketikus életet él.. bio-feedbackről magyarázott lelkesen. egészen az .mondta Murthy -. hogy maguk a szellemi oldalt nem veszik tudomásul. mert én is megkérdeztem őket.Murthy professzor ifjúkora óta a Ramakrishna Misszió tagja.

előtte kis terítő a földön.Majd éjszaka szabadon engedem. Pandit Lal magyarázata: Nem kérdezni kell. mint Budapest. A Mester egy kardot szúrt a tanítvány jobb oldala mellé. zaklatott embereknek cellákat adnak ki s ezekben néhány hétig velük élhetnek a rend szabályai szerint. Kölni Szent Brúnó magyarázata: Nem kell a dolgokkal kapcsolatba kerülni. hanem elmélyedni. Heltai Jenő szerint a sárga Chartreuse elhagyott szerelmesként. Érdekes dolog ez. És a fülébe súgta: . A stáb kivonul a közeli ligetbe a hajnal előtti derengésben. és egy újságpapírból csavart staniclit nyújtott felé. . az orvosok. . amikor is a halott háromszor kiszólt koporsójából. Szent Oroszország szellemi atmoszférája ma is jelen van. Nem körülnézni kell. a zöld Chartreuse féltékenység állapotában fogyasztandó. Vigye magában haza Szamarkandot.A Mester egy kardot szúrt a tanítvány lába elé. − Vedd meg. Úgy látszik. félig hóval lepetten. a vezeklés és a megtisztulás.kérdezte az újságíró. Prága nagyjából olyan messze volt Bécstől. nem mester. Innom kellene még. hajadonfőtt. oly módon. A trappista szerzetesek ma intenzív pszichoterápiás gyakorlatot is folytatnak. csak tanuló vezető. Igazi katarzisa a vallásos extázisnak megfelelő lélekállapot: a bűnbeesés. Közben más hallgatag szerzetek is alakultak. Mert az ashramban nem lehet nézelődni: velük kell élni. Középen a megbetegítő fecsegés. nem bánod meg. Leülnek. A hallgatás nyilván megnöveli a lélek alkotóerejét. hogy valóban szétmállott a kötelék. testvér. amely egykor a pszichoanalízishez fűzte. (Kölni Szent Brúnó.) MILYEN AZ ÉLET EGY GYÓGYÍTÓ JÓGA ASHRAMBAN? Napkelte előtt fölébred a stáb: a jógik. A szláv kultúrákban a pszichoanalízis valahogy sohasem tudott mély gyökereket ereszteni. vedd meg… . Elkapta az előtte elhaladó karját. A pápa azonban Rómába hívta zsinatszervezésre. Brúnó soha nem jutott vissza kolostorába. részeg férfi állt. Itt kialakult egy nagynevű analitikus iskola. Jót tesz nekik. .Vedd meg. Egy magyar újságíró egyszer hazafelé ballagott Leningrád éjszakájában. Az ő esetében nyilván nem erről volt szó. Swami Dhigambarji magyarázata: A mester. DHATTATREYA ÖTÖDIK KOANJA A tanítvány így szólt a Mesterhez: Vinnék egy köteg szénát eleségül az elefántnak. A Mester egy kardot szúrt a tanítvány bal oldala mellé. Akkor a tanítvány azt mondta: . Lurija költészete. Szánj meg engem. amott nem. nyitott bundában.Mi van benne? . mert a zacskót meglepően könnyűnek találta. talán nincs is rajta mit analizálni. Egy ház falához dőlve hatalmas termetű. nem utolsó sorban a trappista sajtot. Nem cselekedni kell. Ez nem lehet véletlen. Akkor a Mester egy kardot szúrt a tanítvány háta mögé. aki tanulmányutam legfontosabb tennivalójaként azt tanácsolta: − Menjen el Szamarkandba. Ennek hatására Brúnó 1084-ben felépítette a néma barátok kolostorát és megalapította a karthauzi rendet. hanem körülnézni. ahol közben felfedezték a Chartreuse készítésének titkát. Ez a dosztojevszkiji lélek mintha sokkal nyitottabb csatornákon át érintkezhetne saját tudattalan mélységeivel. a szolgáló személyzet és a vendégek is. a másikon a szerzetesek gyógyító hallgatása. gyászszertartásán. évekig fog élni belőle. A tanítvány segélykérően nézett körül. hogy agyonhajszolt. Hát akkor mit tegyek? .− 13 − öntudatlan vagy tudatos csalásig. a reimsi érsek kancellárja Párizsban részt vett Raimund Diocre hittudós. testvér. tán még a politikában is. A kardoktól körülvéve a tanítvány hirtelen mély szellemi tapasztalást élt át. akinek négy kardja is van. van egy freudi meg egy dosztojevszkiji lélek. csak három rubel. s mind kitaláltak valami finomat. Az egyik oldalon a pszichoanalízis gyógyító beszéde. Elöl ül a vénséges vén swami. Azt hiszem.kérdezte a tanítvány. bejelentve igazságos elkárhozását. hanem cselekedni. A világ legszebb városa. akit a mahautok tegnap foglyul ejtettek.Anyám utolsó lehellete!… Ez a szentek és a gyerekek költészete. azon füstölők égnek.

testtartások. enyhén sós vizet csurgatunk félrehajtott fejjel először a jobb. A többiek kétszer. Mert nemcsak jógagyakorlatokról . sárga kását. ha aggodalmat vélnek felfedezni az arcán. Így kezdődik a nap. merre is van Európa? Budapest? A lélek kiürül. Kezdetben a torokba ledugott ujjal is segíthetünk. Persze én attól tartok. tej. A másik likon fok ki. Szép. hajlékony zsinórszerű valamit levezetnek az orrlyukon. Légzések. . Istenem. Jó fél órán át.ászanákról. méz. S ekkor a betegekkel kezdődik ugyanez. (Az európai embernek elengedik. Kipucoljuk a gyomrunkból az ételmaradékokat. Ez valamilyen furcsa légzésgyakorlat is egyben. A zsinórt ide-oda húzogatva kisuvickolják ezeket a fránya járatokat. Ha visszaáll. Béke. Az erősen fűszerezet indiai kosztnak nyoma sincs. erősebben hol az egyik. sokszor melegen tálalva. Ez még további gyakorlatokkal folytatódik. abba lehet hagyni. joghurt. és a stáb egyszerre zengetni kezdi a híres szót. ami inkább AUM-nak hangzik. Ekkor bekebelezünk egy nagy tál zsíros. Időnként meleg vizet szívnak fel a popsijukon keresztül. vagy legalábbis a jóga segítségével egyensúlyban tudja magát tartani. reggel és alkonyatkor. Amikor már csak tiszta víz csurog az emberből. és az ember egyedül van. Ugyanilyen arányban ritkulnak meg az asztmások rohamai. könnyedén hányni.) A reggeli hányás része az úgynevezett „internal cleaning’-nek. majd saját igényeiknek megfelelően egyedül végzik. viharos hasmenés. Azután hányni megyünk. nemde? Az ének elhallgat. A jógik ezen kívül egyéb mókákat is csinálnak: Egy laza szövésű. Az ashramban való élet erős diétát és legfőképpen stressz nélküli életformát jelent. a vér és a vizelet cukorszintjének ellenőrzése mellett. A jógik szerint az ember közel egyórás időközönként váltva légzik. Meggyógyulnak-e a betegek? Egy részük igen. A betegeket csoportosan tanítják meg a jógagyakorlatokra. A koszt egyszerű: rizs. Aki akarja. a belső megtisztulásnak. Úgy szól. soha nem lettem náthás.) Hetente egyszer béltisztítás van: Sok-sok meleg vizet kell inni. Az ashram szélén nagy vaskatlanokban melegszik a víz. Egy csőrös edényből meleg. azt a jógik tanítják a dolog szellemi részére. A hotelekben is hallani az árulkodó zajokat. És megint az OM. Csend. (Különben ez a reggeli hányás az egyetlen. ami a hétköznapi élete. Leguggolva teleisszuk magunkat meleg vízzel. naponta kétszer. a gyomorszáj behúzásával lepasszírozni a belekbe. Ide be lehet ülni. és a hasmenés azonnal megszűnik. az a gyógyulás jele. vagy kisebb adaggal is beéri. (Amíg itthon is csináltam. Amikor fölkel a nap. Majd újra. tea. diófélék és mindenfajta magvak. Egy-másfél óra. és a torokból húzzák ki a másik végét. Költői.van szó. szinte lebegni kezd. hol a másik orrnyílásával. reggel. Például hat hét után a cukorbetegeknél fokozatosan csökkenteni kezdik az inzulint. amivel a világ elkezdődött: OM. Az ember lassan ellazul. hogy a hatás addig marad fenn. szépen kihányjuk. mint a zsinagógákban a sófár újév napján. A jógik naponta csak egyszer esznek. mély levegőbeszívással kezdődik. Nagy csend van és nyugalom. zárt ajakkal zümmögve fokozatosan elhal a reggeli csendben. egy hangon zeng az OM. Azután fölállunk. Jó másfél-két litert. erre néhány nap múlva nincsen szükség. Önkiszolgáló beöntés. Az ashram tele van szórva meditációs kunyhókkal. A második étkezés délben van. A nap sugarai pirosra festik a fák koronáját. majd hosszan. pranajámákról . a swami néhányszor megfúj egy rekedt hangú kagylókürtöt. beszélgetni. Az eredmény egy imponáló méretű. Mondjuk hatvan százalékuk a végén inzulin nélkül is megvan. vontatott dallam. Utána reggeli következik. Asztmásoknál ez a ritmikus váltás nem tapasztalható. az ember hamar megtanul felszabadultan.) A belső megtisztulás után mindenki megcsinálja a saját jóga-gyakorlatait. amíg csak akarja. ami a jógából Indiaszerte elterjedt.− 14 − Némán várakozunk. a bal orrlyukunkba. Ám aznap csak tiszta gyümölcslevet szabad inni. A stáb halkan énekelni kezd. sokfajta zöldség ízletesen elkészítve. amíg a beteg az ashramban él. A nagy forróságban lehet aludni. végtelen messzeségbe távolodik tőle minden. és elnyújtott. átmossa az OM. akkor még tovább tudunk inni. S mikor már nagyon megtelik a bögyünk.

mert elvonultak a világtól egy kolostorba vagy remetének. Ez a biztonság néha meghökkentően villan elő látszólag semmitmondó. de ez a pálfordulás mégis váratlan erkölcsi konfliktust okozott neki. Ez rendes dolog volt Werfeltől is. és ott ne dohányozzon! Elgondolkodva nézett rám. aki erős dohányos vagyok. FELIRAT ÉS EGY MEGRENDÜLÉS Egy indiai ideg. miről van szó? − Szeretnék kiválni az egyházból! . megelőzve a halni készülők „télikertjének” bejáratánál olvasható szöveget.melynek története egymillió év múlva játszódik le . Thomas Mann barátja. mert üldözött népét nem akarta cserbenhagyni. akit szülei ijedtükben megkereszteltettek a fasizmus idején. jól nézd meg.és elmegyógyintézet kórtermének falán láttam az alábbi feliratot. merre mész. hogy jövendőbelije térjen vissza hitre. Jöjjön velem Pestre. − Időpontot szeretnék kérni egy személyes ügy megbeszélésére. és elhatározta. Werfel ellenállhatatlan vonzódást érzett a katolicizmus iránt. az egyház a „vágykeresztség” állapotában temette el. A férfi vallásos zsidó volt. Nem? Az évezredes intézmények megdöbbentő erőmennyiséget gyűjtenek össze magukban. és megvárta. és a házasság feltételül szabta.mondtam dacosan. Én. amitől tegnap annyira féltél! Lehet. Egy kupleráj közepén tessék szentnek lenni!” Ön itt él egy ligetben. nem titkolva rosszallását. nyugalomban. Soha többé nem bántott. az egyháztól is. De mégis. Egy magányos zsidó nő. ami vagy! (Franz Werfel német polgári író. A nő nem volt vallásos. hogy mit óhajt. Végül nagy nehezen rászánta magát. már jutalom és büntetés is azért. egyszer így szóltam hozzá: − Volt nekem Budapesten egy öreg barátom. Azután a férfihang nagyon kedvesen: − Megtörtént. Ilyeneket: ”Itt állok az én nagyszerű gazdám mellett!” „Hűséges szemekkel nézem az én csodálatos gazdikámat!” A néma és szuverén macskák kiröhögik őket. de megmaradt zsidónak. aki mindig azt mondta: „Nem tisztelem a szenteket. lehetséges. Amikor súlyos szívbetegségben meghalt. Felhívta az illetékes püspöki hivatalt. a segédpüspök. és megunva az ifjú brahmacari dorgálásait. . Mindig elkísért egy fiatal jógi. Ám kiderül. Ezért ez a két sor a „szíven ütő feliratok” című gyűjteményemben a legelső helyre került.mondta a nő zavartan. aki a fasizmus elől az Egyesült Államokba emigrált. Azután kezét mellén összetéve meghajolt: − Igaza van.− 15 − Az ashramban természetesen nem szabad dohányozni. hétköznapi helyzetekben. jóval kevesebbet szívtam ugyan. − Miért rongálja az egészségét? Miért nem vigyáz a testére? No persze. Ez nem mutatvány. Akkor már a kutyák is tudnak beszélni. Werfel A megnemszületettek csillaga című regényében: Az ami vagy. hogy ez az ember belső biztonságának egyszerű titka? Bizony. hogy csak hülyeségeket mondanak. hogy „elintézi” a dolgot. de naponta öt-hat alkalommal mégis konokul kisétáltam az ashram szélére cigarettázni. öregkora küszöbén végre társra talált. a különböző vallások egyesített házi oltára fölött: Figyelj csak! Ma van az a holnap. amíg végigszívom a cigarettámat. Hűségesen elkísért továbbra is. Kellemes hangú férfi jelentkezett. és megkérdezte.nagyot vétett a kutyák ellen. Említett regényében . mert az életben nincs idő tévutakra! − De van! . hiszen az indiai újszülöttek felett ezt imádkozzák: Most. − Természetesen rendelkezésére állunk. Alma Mahler második férje volt. hogy a ritkán és nehezen elérhető emberi test birtokába jutottál újra. Az ön útja nehezebb. Ezért egyedül ők menekülnek meg a világkatasztrófából. Kis csönd. csendben.

családjuk. nálunk mostanában ez a szólás járja: „Bemegyek a munkahelyemre . elsősorban velük találkozik. − No de az egyetemen. az „érinthetetlenek”. Mindent megehetnek. homeopata vagy természetgyógyász orvosok kezelik őket. a magnót. füstölőket égetnek. A szülők által kiválasztott jegyespár esküvőjén hétszer kerülik meg a lobogó tüzet. A feleség az utcán néhány lépésre lemaradva követi a férjét. Bocsánat. áttekinthetetlen rétegződésben. A hagyomány. ayurvedikus. televízió. Akik a szemetet hordják. amelynek során ezek az emberek kiválnak a hagyományos hindu életformából. − Dehogy. az analfabéták. hogy elintézzem. a rektor a legcsodálatosabb főnök. Nagyon sokat köszönhetek neki.India nyolcszázmilliós embertömegéhez képest . Hívők és vallásosak. A falvak számkivetett zsellérei.leteszem a kasztomat. − Szóval azért szeretnék bemenni. Illetve zseniálisan olvasztják be életformájukba a modern idők követelményeit. tiszteletteljesen bemutatta az idegent. mert ahhoz sincsen pénzük.az indiai társadalom mélyén . Nem ülhetek vele egy asztalhoz.− 16 − Nem értette. ünnepeik és gyászuk.meghökkentően vékony. Ennyi ez a történet. ám a nyugati technikai civilizáció ezen áldásai úgy lebegnek indiai életük felszínén. A folyamatot hivatalosan „westernizáció”-nak nevezik. a tanítót. Tudja. Akiknek nevéhez kapcsolódik a szentként tisztelt Gandhi egyetlen „bűne”: az indiai társadalom teljes jogú tagjaivá akarta tenni őket. mindenféle szexuális szabadosságokat is megengedhetnek maguknak.ismételte csendesen a segédpüspök. Legalul pedig . Kik ezek az emberek? Egyetemi végzettségű értelmiségiek. az „outcast”-ok élnek.és nagytőkések. Ha betegek. Tulajdonképpen szabadok. a vécéket és a fürdőszobákat takarítják. tudományos intézetek munkatársai.magyarázta.a kaszton kívüliek. Házasságuk.. Amikor pedig ő rendezett egy esti összejövetelt. . koktélos társasági összejövetelek. bár az utazgató európai. Időnként megtisztulnak a szent folyókban. ha kedvük van. a politikusok egy része. én bráhmin vagyok. nem keverednek más kasztbeliekkel. A legszegényebbek. És még egyszer: Hm.. énekelnek a Siva-templomokban. a mozit. Ám a rektor vacsoráján nem vett részt. whisky. és azt. unani..kockáztattam meg a kérdést. a hinduizmus nyílt vállalói. A haridzsánok még csak nem is vallásosak. hogy a vallási rítusoknak eleget tegyenek. hogy elmeséltem. Ő vitt el a rektorhoz is. csak babonásak. − Miért? Haragban vannak? . életük és haláluk: indiai. − Megtörtént . − Hát akkor? − Nézze. közép.) MI MOZOG? HONNÉT? ÉS HOVÁ? A mai indiai társadalom legfelső rétege látszólag gyors ritmusban „elnyugatiasodik” Mi jelent ez? Hangsúlyozott bizalmat a racionális gondolkodásban. a legnyomorultabbak. Hazamegyek . Mindenesetre létezik egy olyan társadalmi mozgás. a tudományban és a technikában. Kívül vannak a konvenciókon. ipari és kereskedelmi vezetők. modern tervezésű házakhoz tízesével hordják fel a téglát a fejükre helyezett kosarakban. magas beosztású hivatalnokok. A munkájuk közben állandóan együtt vannak!? − Persze. ha nem vigyáz magára. . hotel-emberek. Tetszelgést a nyugati életstílusban vagy legalábbis annak külsőségeiben: európai ruházat. modern bútorok a lakásban. Ez a réteg . A poonai egyetemen egy tanársegéd kalauzolt. dohányozhatnak. és elköszönt. Az indiai nép. vagy teljesen vegetáriánusok. Közben imádják a zsebrádiókat. Lábukhoz borulva tisztelik az öregeket. Ők a nálunk „pária” néven ismert „haridzsánok”. és valamiféle kozmopolita mázt szednek magukra. A legidősebb családtag tekintélyelvű fennhatósága alatt élnek. Nem esznek marhahúst. Akik az épülő tízemeletes. akkor feltűnt a rektor távolmaradása. Alattuk helyezkedik el a kaszt-hinduk irtózatos tömege. mint falevél a tó vízén. aki tud valamit.felveszem a kasztomat:” − Hm. és csalfa benyomások áldozatául eshet.. És zavartalanul dolgozunk együtt.

hogy mit jelent mindez szellemileg? Nagy kérdés. javul gazdasági helyzetük. A dolog valahogy így fest: Vagyis a hindu társadalom fölülről állandó bomlik a „westernizáció” során. minden további nélkül részt vehettem indiai templomok vallási szertartásain. de azért a kasztok virágzanak. S felettük a magasabb kasztok vannak. amelyik egy valós helyzet megoldása helyett. Újra szorongok. ha valaki használja az embereket. Furcsa dolog ez.− 17 − A jogi helyzetük? A jogról. az sem érdektelen. rendeletek hatására. Magyarul szolgafélének. Mármost nem szeretem. Nem szeretem. Ez a kétféle mozgás jelzi a társadalmi felemelkedés útját. A jog nem ismeri el a kasztokat. kérem szépen. hitét vagy vallását arra használja. És a „fenntartott helyek” jórészt üresen maradnak. ha valaki a szexust férfiasságának vagy nőiességének bizonyítására használja. Egy haridzsánt kikergettek volna. alulról pedig a „szanszkritizáció” hatására újraépülnek a kasztéletformák a legalsóbb néprétegből. úgy kezdik utánozni a magasabb kasztokat. Bizonyítani ugyanis mindig azt kell. Nem szeretem. Kérdés. ahelyett hogy élne velük. Ám az ő életében ez fantasztikus színvonal-emelkedést jelentett. Tehát megint beveszem. Hozzájuk szeretnének hasonlítani. csökken a nyomor. a helyzet következményeit igyekszik elfedni. Úgy vélem. ha valaki az élet fontos dolgait Andaxin helyett használja. Mert ami sok száz éves hagyomány. érdeklődni kezdett a vallás iránt. az nem enyészik el néhány évtized alatt. a különböző munkahelyeken. Szorongok. ami bizonytalan. hogy rájöjjek: miért szorongok? Netán szüntessem meg a szorongásom okát. tanintézetekben. miszerint nem elég a lázat csillapítani. Egy év után azt mondata: − Mostantól kezdve nem eszem meg a marhahúst. Például ha az orvos. szóval kaszthindu szeretett volna lenni.győződését. a pszichológus vagy a pedagógus azért gyakorolja a hivatását. Mert a „használat” elpiszkolja a dolgokat. A haridzsán és a legalacsonyabb kasztok népe felfelé tekint. AZ ANDAXINIZMUS ELLEN Andaxinizmusnak nevezek minden olyan eljárást. mint ugyancsak „kaszton kívüli” külföldi. mint mindenki. ha valaki világnézeti meg. hogy mitől lázas a beteg. az államigazgatási hivatalokban. hogy belső biztonságra tegyen szert a zűrzavaros és ingoványos világban. Én. Ezt a folyamatot Indiában „szanszkritizációnak” nevezik. Egy kint élő magyar barátom jó fizetéssel alkalmazott egy haridzsánt háztartási munkára. növekszik műveltségük. Nem veszek be Andaxint. és gúzsba köti az ember szellemi és érzelmi szabadságát. A törvény úgynevezett „fenntartott helyeket” biztosít a haridzsánok részére a parlamentben. Nem szeretem. ehelyett az lenne a dolgom. Két év múlva: − Teljesen vegetáriánus leszek! Azután korlátozni kezdte fia és lánya szerelmi életét. . hogy a szakmából adódó helyzeti fölény segítségével tartsa egyensúlyban remegő és riadt személyiségét. Beveszem az Andaxint. Most nem szorongok. ne tessék beszélni. S ahogy megszűnik az éhség. Ez a bölcsesség persze nem több annál.

hanem a törzs kultúrájának évezredes fejlődése hozta létle. ha valaki azért iszik bort. esetleg vörös csuhája. az indián élet teszi hitelessé. ha valaki kedves halottját gyászolva. A különbség a hitelességben van. ő majd eldönti szabadon. hogy kikkel zabáltatom a szívverésemet. hogy üres-e az Olümposz csúcsa avagy istenek népesítik be. hogy ez egy gazember válasza. Mrozek eltöpreng azon. Az élet kérdéseire sohasem szabad végső válaszokat adni. S nem érzi magát feljogosítva arra. meggyőződésében. a véletlen és a törvény az ember életében.mondja Mrozek . sőt horrible dictu. a halál. Ha tehát egy impotens ember egy lélekgyógyászhoz fordul. A megismerő elme nemet is tud mondani. hogy „használjuk”? A természet. az állat és az emberi létet. − Nem látta véletlenül az énemet? Ne találkozott az identitásommal? S végül netán beöltözik a navajo indiánok tolljelmezébe: én közéjük tartozom. hogy a földet túró Ignác nagypapájának miért nem volt identitászavara. a tudomány. az emberi kapcsolatok értéke nem a használhatóságukból fakad-e? Abból. hogy nők karjaiban kíván-e ringatózni. a növényi. ha nem azért.A kémiának akár a botnak két vége van. ez az én vérem!” Vagyis hogy használjatok engem. Nem szabadna összekeverni az élet alapvető kérdéseit az úgynevezett végső kérdésekkel! Alapvető kérdés például. hogy megnyílt ön előtt a szent aszkézis lehetősége! .Örvendezzem barátom. amit Goethe kedvesen így nevez: „Erényt csinálva végül a muszájból…” A LÉTEZÉS ALAPFORMÁI Azt mondta Dhattatreya: − Nézzen körül a látható világban. És én nem tudom.. mondván: … Csak fekszem itt az ágyamon és belereszketek. Az indián sors. nem kényszer. amikor a professzor így fakad ki: . akik manapság az énjük keresik. a tárgyak. mint ahogy maskara rajta a zarándok szunjassik narancssárga köppenye vagy a tibeti lámák sárga. a művészet. örülni. izgatják a létezés „titkai” . És mégis… Micsoda különbség.− 18 − Jogos az ellenvetés: Nem arra való-e a világ. mert szereti az ízét. hogy minek ragadnám meg a bot felém eső végét. a sors nagy kérdéseire. az intézmények. ez az én testem. magánya és halálfélelme elől iszkolva mélyed el keléti vagy nyugati misztikákban. Pontosítom tehát zsörtölődésemet az andaxinnal. Pilinszky. drogtól. Az ő dolga az. mert hajtja valamilyen kíváncsiság. Az egyik a világ felé fordul. hogy elmeneküljön saját gyávasága. fanatikus lesz hitében. s elneveti magát a rémülten rohangáló emberkék hadán. megőrzi kritikai érzékét és szuverén önszabályozását. végre tudom ki vagyok! Csakhogy . a dolgok használata ellen. Ám ekkor ez szabad választás lesz. az. a másik az ember felé.tudni kell. együttélni másokkal? A végső kérdések közé tartozik a sors.a navajo indiánok viseletét nem egy fantáziadús jelmeztervező találta ki. nem az. az élet értelme vagy értelmetlensége. s tetszéssel olvasom Déry Felelet-ében Farkas Zénó filozófiai vitáját hallgatóival. Gyűjtöm tehát az érveket magam ellen. hogy méricskéljen és ítélkezzen: Te használhatsz engem és minden tanításomat. és vegye szemügyre a természetes létezés négy alapformáját: az ásványi. mondja Jézus. Igenis nagy különbség. vagy arra használja a részegséget. mert neki muszáj kapaszkodnia valamibe a valóság.. kudarca elől. szenvedély más kultúrák megismerésére. Ebbe borzong bele késői tanítványa. hogy szexuálisan működőképessé tegye. aki azt feleli: . A különbség a belső szabadságban van. bánata. . hogy az élet minőségét alakítják ki a számunkra? Ki merne szembeszállni Isten szavaival: „…Egész földet neked adnám!…” vagy később: „Egyétek és vegyétek. hogy üssek a másikkal. vagy szüzességet fogad. akkor csak maskara. az energiaforrások. vagy azért teszi ezt. te pedig nem. vagy éppen az üresség érzése által okozott rémület elő1. az ideológiák. S ha az indentitását kereső európai magára ölti. Mert a menekülő ember végül is függő helyzetbe kerül a bortól. Tud-e dolgozni. S ha ez bekövetkezett.hátha ott tudnak valamilyen igazi választ mondani az élet. hogyan működnek az elemi funkciói. mert akkor kezdődik a csalás.

a vírusokat. A macskák. − Minek a következménye az intellektus? A szellem? − Annak. pihen. Életjelenségei vannak . milyen az erkölcsöm. a gondolkodásmódom. Hármas tagoltságú létezés. ha félünk vagy örülünk. az egyénileg különbözik. vágyai. amijük nincs. némi pontatlansággal elmegy. nem az egyed. ahogy az angol nyelv olyan pontosan megkülönbözteti. hogy az ember individualitás. Növény: Van fizikai teste.És az Énből keletkezik az intellektus? . ha maga elmegy a dzsungelbe. neveli a kölykeit . . mint az ásványnak. emlékezik. Individualitás. A faj viselkedik individualitásként. Ám attól. mert van még… Mije is? Mondjuk. átalakulnak az életjelenségei. minek örülünk. Figyel. elemi módon gondolkozik is a konkrét képzetek szintjén. A tevék. elhalása. Középiskolában az amőba és a papucsállatka voltak a kedvenceim. . ennyiben felvette magába az ásványi létezést. indulatai. De hiába figyel engem. Tagolatlan létezés. Kettős tagoltságú létezés. mások működéstörvényei. amijük van. amit a tigrisekről tudni érdemes.akkor nyugodtan írhat egy könyvet a tigrisekről.A dolog azért nem ennyire mechanikus. Én akartam folytatni: − Tudom.Igen. − Nem egészen. hogy milyen ételeket szeretek. az önkonstatálásból. Ezenkívül életjelenségei vannak. A tigrisek. Vagy nevezzük nagyvonalúságnak. a mikroorganizmusokat. ahogy vadászik. A kutyák. akkor visszajutottunk a test. milyen az ízlésünk.tehát az ásványin kívül felvette magába a növényi létezést is. Nézze. . párzik.kérdeztem fölényesen. intellektusa. Énje van. Az állatnak csak „soul”-ja van. − Az állatnak nincsen Énje? − Nincsen.− 19 − Körülnéztem és szemügyre vettem. hogy észrevesszük magunkat a világban. és egy éven át figyel egy tigrist. Mert az ember Én-lény. Érteni véltem őt. az intellektus csak következménye valaminek. az embernek „mind’ja is. a hitem. S ha az állat affekcióit léleknek nevezzük. Azt mondta Dhattatreya: − A lényeges különbségekre figyeljen! Arra. Állat: Van fizikai teste . .ennyiben ásványi. Anyagcseréje. szellem ősi megkülönböztetéséhez. tömege. mit gondolunk. De hogy mitől félünk. gombákat. Mindebből csak a formai elemek vonatkoznak magára. baktériumokat. amellyel mellőzte a szerves anyag kezdeti és bizonytalan formációit. az önreflexióból. szaporodása. az ember négyes tagoltságú létezést jelent. kiterjedése. életjelenségei és affekciói. Az elefántok. mert van fizikai teste. Ezenkívül vannak affekciói. ugyanolyan idegrendszeri folyamatok játszódnak le bennünk. Ásvány: Csak fizikai teste van. lélek. hogy él. egysejtű véglényeket. Például érzékel. és abban minden lényeges benne lesz. Ám mindez mégis másképp működik.felelte Dhattatreya. Így van? . Hát istenem. erkölcsünk. Felvette magába az ásványi. Csírái már az állatnál is megvannak. Mert ugyanazzal a felépítettségű aggyal gondolkozunk. Ettől viszont megváltozik a fizikai teste. vagy ahogy maga mondja. magasrendű absztrakt gondolkodása. Ez a jógi a dialektikus mozgásformák fejlődését meséli el nekem. és arra. A szellem. a növényi és az állati létformát. tartalmilag esetleg semmi. vagyis ösztönei. belső növekedése. egyszóval szelleme. Abból. Sőt kialakulnak a megismerőképesség elemi formái is. érzelmei. megváltozik fizikai testének a szerkezete.

hogy fél és így sokszorozhatja önmagáról való tudását egészen a tébolyig. Az már nem disznó benne. Kiderült. akkor jórészt önmagára figyel. udvariasan kinevetett. Számos gyermeke között volt egy értelmi fogyatékos. Eltöprengtem. Így van a hindu értelmiség a nyugati civilizációval . hogy engem az ősi indiai bölcselet. A MASZK ÉS AMI MÖGÖTTE VAN Igen. mert félnek attól. Azt gondolom. Volt ott egy számomra ismeretlen férfi is. Egyelőre ennyiben maradt a dolog. a whiskys poharakban jégkockák zörögnek. hogy nem érdemes öngyilkosnak lenni. aki beugrik a maszknak. no meg mi köze van egy idegennek az ő kultúrájukhoz.minden külső hatást magába tud olvasztani. hogy a világ egy napon szétválik Énre és minden másra. Szamár. és soha nem fog megérte semmit. hitvilág érdekel. hogy tudja. Dhattatreya azt mondta: − Jobb lenne. ezért olyan nyitottak a nyugati kultúra felé. Ugyanő néhány héttel később már nagy hévvel azt magyarázta nekem. hogy a keleti országok azért vannak túlnépesedve. hogy nálunk egy fogyatékos gyerek elviselhetetlen érzelmi teher egy szülő számára. De a macska nem tudja. De mert a sorsuk (karmájuk) Európába vagy Amerikába szánta őket. a macska is fél és az ember is. mert úgymond: „Kell magának a következő életében is rákot kapnia?” Madrasban élt Menon úr. Egyszer csak azt mondta: − Nem volna kedve részt venni nálunk egy kis családi ünnepségen? Az ünnepséget a nyolcszobás lakás konyhájában ültük meg. Él Bombayben egy fogorvos. Az élet stílusa teljesen nyugati: európai módon berendezett lakás. Ha rögtön ellenérvek után keresgél. Hát így volt ő „westernizálva”! Vagy vegyük Sherma sebészprofesszort ranasiban. Eszembe jutott Dhirendra figyelmeztetés „Tanuljon alázatot!” Így hát alázatos csöndben maradtam. Persze maguk elé tartanak egy europaizált maszkot. Szegénykének taknya-nyála egybefolyt. ha még nem vitatkozna. mint egy harmadrangú cselédmulató. Nem mondhatok el mindent egyszerre. hogy ő a család bráhminja. hogy az „és” keleti kultúrája . ő arról igyekezett egy idő után meggyőzni engem. aki Oxfordban végzett. még egy rákos halál kínjait is vállalni kell. különben Ráma születésnapját ünnepeltük meg. amit hallott. és tudja. olyan aranyosan fel volt díszítve virágokkal és papírgirlandokkal. Amikor meghallotta. ami nem-Én. de emlékeztetőül felírtam Dhattatreya első tanításának lényegét. Az ember fél. Ám amikor ellenvetéseimmel akartam előhozakodni. mint a szervezet a disznóhúst. mert nyugaton fogamzásgátlunk. vagy látni sem bírja és intézetbe adja. hogy fél. azt felelte: . Megemészti és feldolgozza. Hagyja hatni magára. hogy fél.− 20 − Abból. Csak fél. orvoslás. a „westernizált” hindu értelmiség. aki vagy mesterkélten agyongügyögi. Ne bolondozzon! Felvilágosult emberek vagyunk! Ámde heteken át látnia kellett makacs kíváncsiságomat és valóban alázatos tiszteletemet az ősi India iránt. és nem engedjük világra jönni a megszületni vágyó lelket. hanem én vagyok. Menon csodálatos derűvel és kedvességgel bánt ezzel a gyerekkel. Hát náluk születnek meg. Várjon amíg a dolgok összeállnak magában. foglalkozására. a feleségével kezet lehet fogni. Azután hazatelepült Indiába.például a hinduizmus . szóval papi funkció lát el. Amikor elmondtam neki. Nézze. és tudja. és tizenhat évig praktizált Floridában. nézve elektromérnök. hogy értetlenül megmosolyogják őket.

Szegény erdélyi gyerekként napokat át evett hányatott sorsú brassói családoknál. ) . Hívásra azonnal megjelent. − Akkor hogyan tudom meg. hogy az emberi fejlődés során valami istenféle bontogatja a szárnyait. Azt mondod: Az én kezem. Török Sándor magyarázata: . Szóval. Egy hazug katonáról írt regényével vétett a polgári erkölcsök ellen. túl az időkön. a reinkarnáció. amikkel a testemet metélted. és megfogta a tanítvány egyik hajfürtjét. aki egy kosárban lakott. Kivéve vasárnap.Tudod. mosolygós papi lélek. És felelni fog valaki. Élete második felében kitűnő ötleteiből csak közepes regényeket írt. mely örökké rosszra tör s mindig jót mível. hogy szabad szemmel láthatók. Az én ötleteim. Éhezve elképzelte. mert tanítói becsvágya sokat ártott művészetének.kérdezte az orvos a festőt. kérdezz engem akkor. hogy ki vagyok én? − Mi ez? . az érzéseid. számos tulajdonod.Már a fél tested elveszett. amikor a méltóságos úrékhoz volt hivatalos. a gondolataid. aki beugrik a maszknak. nem lesz mindig hülye. ami csak birtokviszonyban tud kifejezni bizonyos jelenségeket. A Mester szálanként szétszórta a szélbe a tanítvány hajfürtjét. hogy mindig sikerült nagy erőfeszítéssel valami olyasmit csinálnia. hogy a tárgyi hazugság szellemi dimenziójában igaz is lehet. Én úgy érzem. Te és a tartozékaid. hanem örökre idegen marad az indiaiak között. Johann Wolfgang Goethe magyarázata: FAUST.− 21 − Nézze. Ehhez még vallásosnak sem kell lennie. Karinthy Frigyes magyarázata: Ki vagyok én? A HANG.felelte a festő a kosárból.Mi ez? − A hajam. ki vagyok! Ha kell. amit minden hindu magától értetődően tud. Ezzel egy nagyon nehéz sorsot vállalt. Ki vagy tehát? MEFISZTÓ: Az Erő része. − Ki vagyok én? . Így lett varázsló és elnéző. nem lesznek a városok sem. Végtelen számú álmaim közül az egyik. Azt tanította. és mégis vagy. évekig a lábaidnál ülök. hívás nélkül egy kicsit előbb. mert karjait és lábait amputálták. Az én fájdalmam. akik közel kerültek hozzá. én tudom. hogy micsoda finomságokkal traktálnák.mondta a Mester. Ekkor a Mester levágta a hajfürtöt. egyelőre a legkisebb az égi hierarchiák között. Nem kell! . (Mármint elmúlt és eljövendő életeiben.) Most hülye. A tanítvány ebben a pillanatban önmagára. DHATTATREYA HATODIK KOANJA A tanítvány megállt a Mester kunyhójának ajtajában. Rájött. hogy ez a gyerek nem volt mindig hülye. hanem aki azt gondolja. aki hisz a manókban. meg a tested. Tehát vagy te. − A hajam. Azért jöttem.kérdezte a Mester. hogy megtudjam. az nemcsak szamár. bebizonyította. a Kököjszi és Bobojsza nevű törpék barátja. (Török Sándor fedőfoglalkozásként az egészen kis gyerekek és az egészen nagy felnőttek írója volt. Oda viszont nem mert elmenni. Nyolcvanéves korában. hogy egy kis fényt csempésszen azoknak az életébe. . s az leszek én. Ő maga főfoglalkozásban Török Sándor volt. . hogy egy vezeklő él a családomban.Ki vagy . ébredt. életére visszatekintve. azzal a megbízással. hogy nem az a babonás. Hát igen. azt mondta. Az újjászületés. amiken áthaladtunk. már az acél műszerek is régen szétmállottak. aminek a rendbe hozásán aztán évekig dolgozhatott. ha már mindez nem lesz körbemutatott hiányzó karjával -. Swami Dhirendra magyarázata: Hallgatni kell a nyelv bölcsességére. .

.ahogy Füst Milán mondaná. hogy amit mondani akar. ha az ember biztos abban. még kevesebbet cselekszik. nem volt mérhető vérnyomása. hogy még mi mindenről van szó. Ön viszont fél tőlük. Tehát közönynek is. Végül is az ember botorul ragaszkodik a személyiségéhez és a személyességéhez. éhes vagy viszket. Segítőkészek és barátságosak. Negyvenfokos meleg volt. Miután gyerekkora óta „tréningben” van. Ez persze csak elsődleges cél. Ez tiszteletre méltó cél. lábukhoz ülök-e. Így maradt négy órán át. Ezért bánik takarékosan a szavakkal is. igazi szomjúság nélkül inni és igazi vágy nélkül lefeküdni valakivel . napokon át üldögélt önmagába fordult mozdulatlanságban. amennyire lehetséges. hogy butaság. hanem eszközt a teste fölötti uralomra.mondanák nálunk. akik erre az időszakra minimálisra csökkentik testi-vegetatív működéseiket. A szellemi erők elmélyedő összpontosítása tehát nagy külső nyugalmat. távolságtartásnak is gondolhatnám. azzal ütögessem az ösvény két oldalán a bokrokat. az elektromos agyvizsgálat olyan görbét adott. Itt vannak például a kígyók. igaz és jóindulat vezérli.amit a buddhisták a teremtmények iránti részvétnek neveznek nemcsak vonzó. keveset beszél. hát csak ütögessen. amit az európai ember leggyakrabban elkövet. árnya is. amiből kiszivattyúzták a levegőt. Engem ebben az inspirált legjobban. hogy a teste. telített páratartalom. Ugyanő tudományos kísérleti célokra furcsa mélyalvásvagy kómaszerű állapotba hozta magát. a történet ugyanaz. gyenge szívösszehúzódásokat. Hogyhogy? Engem nem mar meg. Tapasztalataim szerint ez a három elég ritkán jön össze. mert én jóindulattal közeledem felé .− 22 − MILYEN EGY JÓGI? Kiegészítésül az eddigiekhez: Olyan ember. Kérdezősködésemre csak annyit tudott vagy akart mondani. hiszen nehéz úgy elmélyedni a világ titkaiban. ahová a keresztény szerzetesi kultúra is eljutott: Akkor érdemes megszólalni. mozdulatlanságot követel a jógitól. is beszámolt érdekes könyvében. Egy helyben él. növényi létformát próbál élni. Ezt teszi ő is. mintha eszméletlen.számára nem jelentenek semmiféle öncélú testkultuszt. aki. hogy ott vagyok-e vagy sem. Lassan majd kivilágosodik. Ezért kaptam egy elegáns kis bambuszbotot. Ez az egyetemes jóindulat . vagy örökre eltávozom. És valóban. és igyekszik nem belebonyolódni érzelmi kapcsolatokba. testi működései ne zavarják szellemi életét. amiről M. hogy az EKG mégis mutat valamit: nagyon ritka. hogy közben egyszer sem kellett vécére mennie. gondtalanul vágtak át a bozótos részeken is.” A jógi érzelmi atmoszférája ugyancsak különös. a kobra sem volt ritkaság. attól sem zavartatva magát. Indulattalan és szenvedélytelen „holdvilágfaló” . nem lehetett észrevenni a légzését. Bio-feedback . Ezt persze én találtam ki. és kiderült. Ám a jógik nem ütögettek semmit sem. hogy amikor megyek valahova. Valamiféle általános jóindulatot érez az ember. Azután spontán magához tért. Hogy is mondja Gide? „Igazi mondanivaló nélkül beszélni. A szereplők mások. Erősen ziháltam. és mégis pontosan lehet érezni: teljesen mindegy számukra. A beszéd a külvilág felé forduló aktivitás. Álláspontja különben megegyezik azzal. tehát távolról sem „body-builder” -. hogy közben az embert hasgörcsök kínozzák szomjas. hogy nyilván az én hazámban is vannak téli álmot alvó állatok.a Hatha-jóga . Egyszer csak azt mondja: − Tegye a kezét a vállamra. V. Az EEG. az lényeges. de azért nem biztos. Én is megéltem azt. Ekkor rákapcsolták a huncut műszereket. hogy közben beletették egy átlátszó műanyag ládába. komatózus állapotban lenne. hanem olykor hidegen taszító is lehet. Van ennek fénye is. Persze. Ettől a kígyó megsértődik és elmegy.ez három halálos bűn. e téren meglepő eredményeket érhet el. El akarja érni. Húsz perc után nem volt tapintható a pulzusa. Sri Ramunanda jóginak meg lehetett fogni a pulzusát·és felszólításra gyorsította vagy lassította a szívműködését.mondta egyikük magyarázatképpen. Dhattatreyával átvágtunk a hegyen. anélkül hogy ennek bármilyen személyes jellege lenne. Az Európában ismert jógagyakorlatok . Az egyik délindiai ashram környékén sok kígyó élt.

Visszatettem. E barát azt mondta vezetés közben: − Tudjátok. Nekem? Vagy valakinek. Én nem fecsérelem el az energiámat szamárságokra. a testi életbe. Ha valaki naivul megkérdezné: „De hát miért csinálják mindezt a jógik?” Pontos választ érdemel. meríti a fizikai világba. A cselekvésbe pedig az érzelmek. aki egy napon súlyosan megbetegedett. világmegváltással szemben. hogy a honi skolasztizálódó iskola szemében elkerülhesse az eretnekség vádját. szeretete és gyűlölete. szép nyugodtan lépegettem. azután megálltam. Újra kapkodva szedtem levegőt. A másik: Egykori mesterem. Így játszottam egy darabig. akit a sors egy ínhüvelygyulladás segítségével először a mozgásterápia. Csakhogy azután mindig ilyesmi történik: megbetegszik és meghal. hanem alapgondolata a hinduizmusnak. Az egyházi mintára történő szerveződés komolyan veendő: Volt a Mester. hogy ne kelljen többé megszületniük. rövidesen elmúlt a zihálásom. előadásokat tart. Aki ezt nem veszi tudomásul. Hiszen ha a föld minden pontja nyolcezer méter magasan lenne a tengerszint felett. televízióban szerepel. − Mi ez? − Semmi. bárkinek. csak egyhangú síkság. ha erről a kerékről adott feltételek között tényleg le lehetne szállni. A megismerés belső. No de hát végül is elő kell rukkolni a dolog lényegével. Mármost a „lét kerekéről való szabadulás” vágya nem jógatalálmány. midenkinek? Vagyis dühömben azt gondoltam. s nem utolsósorban. ami különösen akkor ütné szíven az embert. túlságosan szabad lélek volt ahhoz. Harcukat elsősorban nem a pszichoanalízis . a jógi úgy tudja. akkor nem lenne Himalája. egyszóval az emberi kapcsolatok. elmélyülése és cselekvése. meditatív útján való előrehaladás ára a külvilág felé irányuló aktivitás apálya. a verejtékezésem. amelyek újra meg újra visszahívják a létezésbe. utána következtek az apostoli atyák. Le akarnak szállni a „lét kerekéről”. Liebermann Lucy és én közösen voltunk gazdái egy szürke macskának. hogy más tulajdonságok visszafejlődnek. Mire Liebermann: − Természetesen igazad van. Nem. az indulatok. nem lennének hegyek és völgyek. majd az apostoli atyák tanítványai. Ennek fényében kezd gyanússá válni a napjainkban egyre gyakrabban feltünedező „utazó jógi”. Levettem a kezem. Erről persze a szegény jógi nem tehetett. ha megbizonyosodhatna arról. a szenvedélyek sodorják. az nem szeret senkit sem. hogy a létnek valóban van kereke. Adhatok kölcsön magának. én is szeretnék egy cicát. S e dühömbe belezsúfolódott minden felgyülemlett ellenszenvem bármilyen fanatizmussal. Ezért nem tartok állatot. Egyik barátunk kocsiján szállítottuk az állatorvoshoz. netán gyógyító gimnasztikává zsugorodik. holott még éppen csak kóstolgatni kezdtük a jógaügy bölcseleti és főként lélektani hátterét. A lét kerekéhez pedig a cselekvés kötözi oda az embert. Mindenkit szeretni sokkal könnyebb mint valakit szeretni. A kifulladás megszűnt. az semmit nem érthet meg egy jógi gondolkodásmódjából. akinek van szelídsége és haragja. annak számára a jóga „stúdiókban” végzett egészségmegőrző. Csak hát mondd… érdemes így élni? (P. Az egyik: A jóginak tehát távolról sem eszménye a „teljes ember” európai ideálja. ami időnként alá-. hogy valamilyen tulajdonság kifejlesztésének az a következménye. mert a cselekedeteknek olyan következményei vannak. Liebermann Lucy zongoraművész. Ezt a fájdalmat én nem vállalom. A tudás és a hit eme határmezsgyéjére jutva némi pihenőt engedélyezek az olvasónak. Rokonszenves gondolat. No de tanulságok nélkül pihenőre sem mehetünk. Aki mindenkit szeret. és gyülekezetében netán pajzán játékokat játszik rajongó leánykákkal. akik még személyesen hevertek a Mester díványán. persze a magam parlagi egyszerűsítésében. időnként felemeli a szellemi dimenziókba. Bár tagja volt a pszichoanalitikusok nemzetközi társaságának. aki nyugati országokban meglepő élénkségű agitatív tevékenységet fejt ki. Tehát mindettől meg akarnak szabadulni. hogy olcsó dolog ez a mindenki felé áramló jóindulat.− 23 − Rátettem a kezem a jógi egyik födetlen vállára. majd a pszichoanalízis tájára sodort. Tehát: A jógik szeretnének olyan szintre eljutni. ami könnyedén dobja áldozatul a számára közömbös ma élő egyént az imádott eljövendő generációk boldogságáért.

Az életet alapjában véve mulatságosnak tartotta. amelyik az élet három nagy kérdésére csak konvencionális hazugságokkal tud felelni. a zen buddhista orvos ennél morózusabban nyilatkozott nálunk egy kongresszus szünetében.szólította meg az orvos. Az író elsötétített szobában. nálunk nemigen tud mit kezdeni az ember a halál tényével. mert meg kell halni. hanem a régi minta szerint az eretnekek ellen. hogy semmi elől nem lehet meglógni. Erről ma nem illik beszélni. Keleten azért félnek.olyan korszerű pszichoterápiás ellátást. A kopasz. (Dr. Amikor elment. két mankóval. Nyomorékon imád élni. Látogatóba jött hozzá egy úr. az öndetermináció kelepcéje. Így szól a legenda. hogy milyen az emberi lélek. Gyerekkorában egyszer találkozott az ördöggel. Pető azt kérdezte: − Elmondjam a történetét? Huszonhat éves korában szerelmi bánatában a vonat elé vetette magát. a díványán heverve szenvedett. Nyugaton azért félnek. Pető András fiatalkorában a Pester Lloyd munkatársa volt. Mint utólag kiderült. Szerinte ezért élhette túl az I. leginkább fél tőle. Ezzel beteljesítették Freud jóslatát arról.és akkorát nevetett. de fél az ember. ez a maga dolga! . − Sándor. a mellére csapott: . Érted ezt. Az újság ösztöndíjat szerzett neki a bécsi egyetem irodalmi fakultására. Mindkét lába ráment. aránylag fiatalon. amikor megértik az újjászületés és a karma tanát. nézzen ide! Itt az angyal! És Márai fölkelt. mert az ember cselekedeteinek következményei utána kúsznak egy új életbe is. keljen fel és írjon. mert nem lehet meghalni. Liebermann elsőként szervezett Magyarországon .még a harmincas évek végén . egyszer dr. ilyen az emberi lélek. akkor felkelek – mondta Márai elhaló hangon. kövér. aki utolérhetetlen előkelőséggel hordozta görögdinnye nagyságú heresérvét. nehezen araszolva. két szendvics között. Mindegy. Mint ismeretes. később egy nyári szabadsága alatt erdei manókkal is. ami nem választotta el a betegek testi és lelki gyógyítását. te pszichológus? Két lábbal nem kellett neki az élet. Ezért maradnak magukra lelkileg az önök haldokló betegei. és ő mondja ezt nekem. Ámde Indiában beszámoltak egy olyan szorongásos depresszióról. akik éppolyan analitikusok voltak. csak egy kicsit másképp látták a dolgokat. akkor. Ő azonban . a barátok vitték oda a mágusnak tartott Petőt. Azt mondta: − Nem tudok hinni egy olyan kultúrában. és nagyon boldog. Hát ilyen az emberi lélek! . hogy a kis különbségek szülik a nagy narcisztikus sérelmeket. Számukra a létezés tehát csapda. családterápiás mód. világháborút. hogy majd kiesett a karosszékéből. Engem viszont illetlen vidámság kerített hatalmába. van két gyereke. Ugyancsak ő kezdte el nálunk a csoportpszichoterápiás.az orvoskarra iratkozott be. Mint gyakorló boszorkány halt meg. Pető András filozófus-főorvos is feltette nekem. Tehát nincs meg még az öngyilkosság kiskapujának reménykeltő lehetősége sem. Ezután Párizsban tüdőgyógyászként dolgozott. Különben nem ismerték egymást. fordítóként dolgozik. Ezek: a szexualitás. és igyekszik száműzni gondolatvilágából.− 24 − ellenségei ellen vívták.) MEGMENT-E A HIT A FÉLELEMTŐL? A hit szerencsére nem ment meg minket a félelemtől.saját maga legnagyobb meglepetésére .szerek alkalmazását. . mint ők. amin keresztül az ember eliszkolhatna az elviselhetetlen helyzetek elől. hogy el ne mulassza a fasizmussal való közvetlen találkozást. az agresszivitás és a halál. hogy Márai Sándort kigyógyítsa depressziójából. − Majd ha az Úristen ideküldi egyik angyalát. majd baráti unszolásra hazatért Magyarországra. amely főként ifjú embereket kerít a hatalmába. Azóta megnősült. hogy mitől. Ettől azután szorongani kezdenek. Szató úr. Ezt a kérdést tudniillik. Hiába.Sándor. a szemita Petőnek azért kellett hazajönnie. azt. Buddha-szerű főorvos. és szomorúak lesznek.

akik kiskanállal adagolták Keletet a Nyugatnak. figyeljünk. mint amikor álmodik az ember. Dhattatreya ugyanis elégedetlen lenne a fenti modellel. Tán tetszenek még emlékezni arra. Én) nem azonos a miénkkel. hogy ez a zsörtölődés csak a megszokott gondolkodási sémákba való visszasiklásból fakad. affekciók – álomtudat. Mélyalvás. ám a sors mindig a főorvos pártjára állt. Haláltudatban van a fizikai testét alkotó atomok és elemi részecskék mozgását illetően. amikor egyszerűen alacsonyabb szintű tudatállapotoknak nevezi el mindazt. mint amikor az ember halott. Ennek megfelelően a különböző felettes hatóságok visszatérően foglalkoztak idő előtti nyugdíjazásának eszméjével. nevezetesen. természetesen zökken és hökken. állat. a később világszerte alkalmazott konduktív mozgásterápiát. Már most minden létezési formához egy meghatározott tudatállapot tartozik az alábbiak szerint: ember . tehát semmiképpen sem tudat. fizikai test . A tudatállapotok változásai . olyan. Befolyásolni körülbelül annyira képes őket. Tehát: Ásvány: Fizikai test (tömeg) . Nem kell mindig vitatkozni.mélyalvás-tudat. s körülbelül ennyit fog fel keletkezésük okairól is. és kidolgozta saját gyógyító módszerét. Ámde ez már keleti lélektan a javából. ingerelhetőség. mint amikor az ember álomtalanul mélyen alszik. fizikai test . Meg kell emelni a kalapot a szép kerek szintézisre törekvő hinduizmus logikai mutatványa előtt. és pontosítást követelne. hogy a magasabb létezési formák módosultan magukban foglalják az alacsonyabbakat. Az eredeti törekvés még rokonszenves is. A hinduizmus emberismeretének eme üstjéből azután merítettek kisebb-nagyobb adag leveskéket mindazok. racionális tudat állat – álomtudat növény . A mi tudományos gondolkodásunk. növény.haláltudat Ember: Én . s az egész konstrukció. amennyire imponálóan szintetizált és lekerekített.haláltudat Az ember tehát .mit is nevezhetünk tulajdonképpen tudatnak? – ám lehet. A tudatfogalom terjedelmének ilyen kiszélesítése meglehetősen bizonytalanná teszi a fogalom tartalmát . racionális tudat. ember .− 25 − A főorvos itthon megszervezte a Mozgásterápiai Intézetet. antropozófusok. mint álmait az álmodó.jobb szó híján . képek tűnnek fel enyésznek el. szenvedélyeit. Pontosítsunk tehát. mazdaznanisták és mások.hagytuk abba a hinduizmus világképének kóstolgatását. Nyilvánvaló. hogy szintézist . például a sejtek anyagcseréjéről vagy az energiatermelésről. érzékelés. mindezeket fontolóra véve. érzelmeit. indulatait. életjelenségek .haláltudat Az éber. olyan. racionális tudat kivételével a többi természetesen hasonlat: olyan. teozófusok.haláltudat Növény: Életjelenségek . Bosszúságukban ellenségei sarlatánnak kiáltották ki.éber. Álomszerű tudatállapotban éli meg ösztön történéseit.) A TUDAT ÉS AZ Ő ÁLLAPOTAI A fizikai létezés alapformáinál – ásvány. életjelenségek . amibő1 még sok minden fog kisarjadni. ami a modern lélektan fogalomhasználata szerint képzetáramlás.éber.minimálisan négyféle tudatállapotot hordoz magában: Éber.haláltudat Állat: Affekciók – álomtudat. Halála után utóda Állami Díjat kapott Pető módszerének megőrzéséért és elterjesztéséért.mélyalvás-tudat.mélyalvás-tudat.vagy kómaszerű tudatállapotnak megfelelő információkkal rendelkezik életműködésének alapvető folyamatairól. annyira elnagyolt és körülbelüli. vagy még az sem.az egyes funkciók fejlődéséhez kapcsolódnak. racionális tudata (intellektusa) van Énjével kapcsolatban. illetve annak kezdete.mélyalvás-tudat ásvány . hogy a fogalomhasználat (tudat.mint látni tetszik. fizikai test .

eredetüket az éber. alattomos fasiszta. jobbító törekvések mind megszülik saját inkvizíciójukat. a baloldaliak. Végül is kétségbeejtő. hogy a nemes. Ők csak idegenek voltak. Az ellenség a másik pszichoanalitikus. hogy a vegetatív működéseket vonja tudatos ellenőrzés alá. fokozza az életerők áramlását. hogy mi is állandóan beleütközünk. a szívtájékon. valahogy nem tapintható e dühök és őrjöngések létalapja. csak egy kicsit másképp. Röviden arról van szó. amelyek újfajta megismeréseket tesznek lehetővé. hanem a másik jó keresztényre irányította a pergőtüzet. mint a testi kondíció megőrzéséről. a kognitív pszichológusok. hogy az ember nemigen érti e folyamat miértjét. hanem az érett férfikoré. S ez nem egy kialakuló ideológia gyermekkorának a betegsége. a centrum. a revizionisták. AZ ERETNEKPROBLÉMA Ez a világ egyik legfurcsább jelensége. Leírásuk minden részletesebb jógakönyvben megtalálható. aki mind analitikus volt. A munkásmozgalom története is egy ponton az elhajlók. és fellobognak a máglyák. s a Tan különböző értelmezési lehetőségein összevesztek.mint már annyiszor . kiközösített eretnekek. a pajzsmirigy két oldalán. a homlok közepén.Tanná merevült. A pszichoanalízis tehát az ember ösztöndinamikájának és emocionális életének egy részét igyekszik tudatos kontroll alá vonni. amely arra törekszik. arra. Ámde a mi lélektani érdeklődésünk szempontjából mindez közömbös. valamint a nemi szervek és a végbélnyílás között helyezkednek el. Nem véletlen. Ebben az embermodellben gondolkozva viszont feldereng. aki nüanszokban másképp gondolkozott. Gnosztikusok. Megváltoztatja az embert alkotó részelemek közötti viszonyt. dühödten felfalják saját gyermekeiket. A bosszantó az. Ennek következtében azonban jóval többről van szó. hogy a történelem legtiszteletreméltóbb szellemi áramlatai is. Mozdulhatnak és fejlődhetnek a szigorúan evolucionista emberképnek megfelelően. s a koncepciós perekben több jó kommunista látta meg idő előtt az örök vadászmezőket. ami az ösztönök és érzelmek álomszerű megélését. Történet arról. akik kiröhögték őket. Ezek fájtak nekik. hogyan fejlődik ki a determináltságból a szabadság. manapság a munkás-papok. a köldök alatt.− 26 − teremtsenek a hinduizmus és a kereszténység. szakszervezeti titkárrá avanzsált egykori arisztokrata. E mozgásból végül is egy történet kerekedik ki. mint olyan módszert. nem a reflexológusok. s működésbe hoz olyan szellemi központokat (csakrákat). . racionális tudat szintjére próbálja emelni. stekeliánusok. mint gaz tőkés. a behavioristák. A jóga ezt a törekvését kiterjeszti a testi-vegetatív működésekre is. mitscherlichisták. (A csakrák szimbólumai a különböző levelű „lótuszok”: amelyek a fejtetőn. A katolicizmus harcos szellemi erőinek javát nem a buddhizmussal vagy az iszlámmal való polémiára fordította. Azután Johanna és Savonarola. hogy ezek a tudatszintek nem merevek. manicheusok. a gestaltosok. jungisták. Csakhogy a szellemi játék idővel . ariánusok és még tucatjával az elítélt. gazdasági-társadalmi szükségszerűsége. S a szellemi küzdelem rövidesen materializálódik. de a példák száma korlátlanul fokozható nagyban és kicsiben. aki nem pontosan úgy gondolja… Három nagy szellemi forradalomra hivatkoztam illusztrációképpen. S az ortodox pszichoanalitikusok harca az adleriánusok. egy bizonyos kiteljesedést elérve.) A lényeg az. Így már nem lehetett eljutni a csillagokhoz. hogy hova helyezi el a keleti lélektan például a pszichoanalízist. Vagy a Hatha-jógát. frommisták és még ki mindenki ellen. a jobboldaliak. a keleti és a nyugati gondolkodásmód között. a szektások küzdelméről kezd szólni.

Az igazságtudományokat meglepő módon a tényeket létrehozó összefüggések és törvényszerűségek érdeklik. hogy elkerülje a szégyenteljes halált. Ha Lucifer az Isten trónjára ül. hogy egy vállrándítással lerázzuk magyarázatát. a munkásmozgalom küzdelmét az emberhez méltó életformáért a koncepciós perekig és a totális diktatúráig sodorja. Ebben felteszi a kérdést: − Domitianus környezetében egyaránt voltak tisztességes politikusok és gazemberek. a szépség. betegség és halál birodalma helyett megteremtjük a boldogság. hogy letaszítja trónjáról. és Agricolának menekülnie kellett. Domitianus pusztulása után írta meg Tacitus említett művét. aki túl jó történész ahhoz. méltó a pusztulásra. hanem tévelyeg. a máglyára.. amitő1 olyan könnyű megrészegedni: az erkölcsileg igazolt pusztítás. a kárhozatra. Letaszítjuk a trónjáról Jehovát. és ennek megfelelően bátor is. Önmaga glorifikálása átterjed arra az eszmére is. A HATÁS ÉS EGY BOROTVAÉL Amikor már nyugdíjas leszek.− 27 − amely a szeretet vallását Torquemadáig. Domitianus császár idején ellenségei fölheccelték a császárt ellene. gonosz princípiumok letéteményese. Így gondolkozik Tacitus. híres hadvezér. semmitmondóak és unalmasak. és mondjuk. hogy a mennyei hatalmasságok egy része. Ennek fényében a más álláspontot képviselő ember nemcsak téved. − Miért undorodott Domitianus császár a tisztességes emberektől? − Mert Domitianus császár utálta az erényt. Végül megtalálják a Pokol fenekén. megelégelve a bosszúálló Jehova kegyetlen uralmát. Agricola apósa volt Tacitusnak. . amelyhez csatlakozott. elhatározta. ha a szélsőségesen narcisztikus ember úgy érzi. Róma számára meghódította Britanniát. hanem ő az Isten! Lehet. Ez a pokol igazi bora.. amikor szemben állnak egymással az égi hadak. Ugyanígy támadhat fel önpusztító gyűlölet saját magával szemben.Mi történt? − Az éjjel rájöttem valamire. amint párducbőrrel letakart heverőjén zenét hallgat. Mégis. − Szeráf! Ma van a nagy nap. szenvedés. a megváltói küldetés sugározza be. akkor nem Lucifer többé. hogy nem tudott megfelelni saját istenített ideáljainak. A szerep ettől kezdve karizmatikussá válik. A jelenség viszont túl ritmikusan ismétlődik ahhoz. a derű világát. Anatole France objektív magyarázata: Az Angyalok lázadásában leírja. Ebben a tudományokat tudománytalanul három nagy csoportra fogom osztani: ténytudományokra. hogy szubjektív szándékok rovására írhassuk. igazságtudományokra és hatástudományokra. a szubjektív megélést mindig előnyben részesíti a tapasztalással szemben. a szépség és harmónia nagy Szeráfját ülteti: Az emberek között is keresnek szövetségeseket. Tacitus szubjektív magyarázata Agricola című művében olvasható. amely a Földet siralom völgyévé tette. apósa rehabilitálása érdekében. csak Lucifer nincsen sehol. egy kedves lánnyal enyeleg. Ámbár. S eljön a nap. Miért a gazemberekre hallgatott a császár? − Mert Domitianus császár undorodott a tisztességes emberektől. és a nyomorúság. konyakot iszik. A rajongót mindig csak egy lépés választja el a kegyetlen agresszivitástól. és helyére Lucifert. . Hogyan is szól a régi figyelmeztetés? „Legyetek józanok és virrasszatok…” AZ IGAZSÁG. sőt sátáni. Elég annyit mondani: Hm. legyenek azok bármilyen banálisak.Nem megyek. Állj a hadak élére! . Az önimádattá fokozódott nárcizmus soha nem tűri el a konfrontációt a valósággal. A ténytudományok leíró jellegűek. a szabadság-egyenlőség-testvériség eszméjét a guillotineig és a terrorig. megírom majd vulgáris tudományrendszerrtanomat. hogy ez minden forradalmak tragédiája? Ám az eretneküldözések ismétlődő fellobbanása pszichológiailag is magyarázható a nárcizmuselméletek segítségével.

Mellesleg ebből az is következik.ma is ezért bűntudatos. redukcióra kerül sor: tanulásról . Ismeretelméletileg magától értetődő. s e világkorszak hajnalán kialakult világtojásról sem lehet biztosan tudni. S miután elsősorban a dolog lélektani részére helyezem a hangsúlyt. hogy egy eszme.még Nagy Sándor szellemi importja nyomán . az nem is létezik.néha évezredekig tartó hatást gyakorol az emberek életére és gondolkodásmódjára. hogy miért Jézus tanítása győzedelmeskedett. hatóerő következtében. hanem az. Ebben az értelemben a pszichológia is jórészt hatástudomány Ha egy felnőtt férfi vergődve görnyedezik hatalmas apjának bűntudatot keltő szigora alatt. ha megcsalja felesége őnagyságát. Nem tudom… Inkább azt tapasztalom.aki különben ateistának vallja magát . hogy amit nem tudok megismerni. hogy ebből a világtojás-ügyből egy kultúra bontakozott ki. Mit tudom én? Még erről a világról sem vagyok olyan jól informált. s hatalmassága csak neurotikus legenda. Az érdekes az.egy napon a „gimnaszofisták komor sorfala között” önként máglyára lépett. hogy milyen volt a fehérje és a sárgája. a hangyát. „befullad”. gondolkodást befogadja. nemhogy a túlsóról. mint egy lexikális tudósfenomén. mert nem tudom megismerni. etikával. néha ilyen az igazság. szellemi típusokról is szó esik . No de megismerhet-e a hangya vagy a macska engem? Egy állat alacsonyabb rendű idegrendszeri szerkezete alkalmas-e arra.− 28 − Sajnos. megismerje? Nyilvánvalóan nem. Például az ember a macskát. azt én. ami az én fordításomban így hangzik: „Azért létezik. nem szociológiáról. mint alacsonyabb rendű struktúra gondolati úton nem ismerhetem meg. Mi a hatás és a hatástalanság titka? Nem szellemtörténetről van szó. és nálunk is fel-felvillan. teljesen közömbös. hogy az atya a valóságban egy másfél méteres dadogó és kopasz törpe. Néhány évtized múlva filozófiai irányzata már sehol sem volt. a valóságot tükröző vagy naiv legenda . hanem az. hogy ha létezne is egy embernél magasabb rendű szellemi hierarchia. s megkezdődött a kereszténység szétáradása. miért nem például Tianai Apollóniusé. hogy egy másik ember személyiségét a maga teljességében megismerje. amiben az emberek évezredeken át élni és halni tudtak. tudatállapotokat vázolunk.lesz a győzedelmes ideológia. hogy az emberi kultúrát. jogrenddel. a hatás mégis vitathatatlan. egy kultúra.a rosszmájú Lukianosz szerint . Ám mindez elhanyagolható. mint egy homokba lőtt gránát. Feltehetően nem igaz. a maga „credo quia absurdum’-ával. Az érdekes az. Mármost amikor létezési formákat. megértse és befogadja? Egy ember erre biztosan nem képes. Amiért írógéphez ültem. Mint ahogy az is vitathatatlan. az éhség egy új szellemi impulzusra. a tudás segítenek. hogy valaki három és félezer évvel ezelőtt elkiáltja magát: „Ne paráználkodj!”. sőt később majd újjászületésről. a személyiségükben rejlő különböző gyógyító hatás. hogy egy magasabb struktúra megismerhet egy nála alacsonyabbat.föl ne tétessék a kérdés. az ennek a világképnek a hatása. és Kovács úr . A racionális gondolkodás tehát mindenképpen materialista végeredményhez vezet. El is jött a Messiás. hogy mit tartok én ebbő1 igaznak. és Mestere a Megváltó. ideológia . Ám Tianai Apollónius . hogy egy kevésbé felkészült pszichoterapeuta jobban gyógyíthat. hogy az egyenlő struktúrák nem képesek egymást teljes egészében felfogni. hogy Mózesnek az Isten szólt egy égő csipkebokorból. téves. mindig művi egyszerűsítésekre. A Jézus körüli időkben Júdeában és Kisázsiában hatalmasra nőtt a messianisztikus várakozás. Ugyanis jó ideig úgy tűnt. talán Lázár sem támadt fel halottaiból. A hatástudományt azonban mégsem ez érdekli. A másik logikai bukfencet természetesen az ellentábor találta ki.” A nagy kérdés: Vajon azonos fejlettségű struktúrák megismerhetik-e egymást? Emberi intellektussal maradéktalanul megismerhető-e az emberi intellektus? Az emberi személyiség alkalmas-e arra. amelyen a pszichológia táncol.legyen az igaz. néha pedig nyomtalanul elenyészik. annak a kis logikai bukfencnek a segítségével. hogy az indiai és görög bölcseleti elemekből . szót kell ejteni arról az ismeretelméleti borotvaélről is. amely a fél emberiség életébe besugárzik. sorsról. és nem csúsztak le a nem létező világtojás héjáról. Talán a felhalmozott kollektív emberi ismeretek. A hatástudományokat viszont nem az igazság érdekli. filozófiával. tehát nem igaz.

Ha valaki Isaszegen kijelenti. amely szerint: . és az zöld! . Az igazi nagyság még negatív. Talán egyszer majd sikerül összeraknunk az egész pszichopuzzlét. bár „útlevele szerint” 1897-ben született. a kis hatalom. akinek művészete abban állt.Hány éjszaka kiáltott a kuvik.válaszolta a Mester. Mert ezek olyanok. Krishnamurthi magyarázata: Ezt a koant nem kell magyarázni. tipológiákat és dimenziókat. . Ez halált jelent. a hatalomtól és a szexustól. Katonakoromban a boldogult emlékezetű Friedrich őrmester ezt így fogalmazta meg: − Ezeket a kiskirályokat utálom a legjobban. és merevvé. hogy van-e életbiztosítása. A gazdagság és a hatalom karaktertorzító hatását nap mint nap tapasztalhatjuk. Besant az ő tiszteletére szervezte meg a Teozófiai Társaságot. − Ha hallod . (Krishnamurthi a XX. A tér és az idő távolságait azért hangsúlyozom. és ezért nem tartozik a bocsánatos bűnök közé. Eszménye a pillanatnyi helyzetekre való spontán reagálás volt. Landau újságíró szerint ő volt az a Tanító. Szondi Lipót magyarázata: Te vagy a félelem. aki ébredése pillanatában lemondott trónjáról… NYUGATI ÉS KELETI ASZKÉZIS Tudomásul kell venni. Azt sem tudta pontosan. rendszerbe foglalt ismeret. sem igenlően. a lélek kis elpiszkolódása szánalmas. de mindig sok ember vette körül. Az embernek csak töredékes asszociációk jutnak az eszébe. Az ember egészéről szó sincsen. hogy fogunk akkor unatkozni! DHATTATREYA HETEDIK KOANJA A tanítvány éjszaka felébredt. mindig megkérdezte. Ezt csak az érintettek nem veszik észre. se nem rosszak. hogy minden nagylélegzetű szellemi irányzat . Nem volt aszkéta. halottá teszi az ember lelkét.ezen mosolyoghat az ember. Ám a kis pénz. hogy látta az emberi lelket. és te vagy az áldozata. kognitív pszichológiáról és viselkedés-lélektanról. Reggel azt mondta a Mesternek: − Éjszaka kiáltott a kuvik. akiknek jólesett a közelében lenniük. van olyan iskola.kilépett. . ugyanattól a három dologtól féltette az ember lelkét: a pénztő1. hogy a testi szerelem hozta a halált a világba. De ha tőle függetlenül Új-Zélandban is előáll valaki azzal.ezen már el kell gondolkozni. A nagy pénz és a nagy hatalom a jellemtorzulásokat olyan naggyá teheti. R. nem tett csodákat. ha valaki beült mellé a kölcsönkapott kocsiba. se nem jók. sem tagadóan. Rajongó tanítványa. amelyből Krishnamurthi miután a mozgalom világszerte elterjedt . Annie Besant „második Krisztusnak” tartotta. amelyik azt tanítja. hogy hány éves. Azért csak tyúkszar az. Amerikában vagy Ausztráliában. ami a világról eszébe jutott. Már gyerekkorában híres volt rendkívül rossz emIékezőtehetségérő1. Az energiák szétszórása… a test és a szellem ellentéte… a „halál és a szerelem egy ágy” visszatérő gondolata Illyés Gyula-i megfogalmazásban… Igen. század első felében feltűnt indiai szabadgondolkodó. Véleménye szerint minden tanítás.− 29 − beszélünk és motivációról. a taoizmustól a sztoa filozófiájáig -. kicsiben és nagyban. Istenem.buddhizmustól a kereszténységig. és meghallotta a kuvik kiáltását. és te békésen szenderegtél. Szegényen és magányos szellemi farkasként élt. undorító. bármilyen óriási térbeli és időbeli távolságokra keletkeztek is egymástól. A dolgokról alkotott képzeteink keltenek bennünk örömöket és bánatokat. hogy az ember lelke zöld . Igen rosszul vezetett autót. hogy igen kedvesen és érthetően tudta elmondani mindazt. a tapasztaláson és az emlékezésen alapuló viselkedésformák ismétlése csak távolabb visz az igazságtól. De a szexus… Mi bajuk volt a nemiséggel? Nehéz erre felelni. hogy abban még valami imponáló is lehet. Néha verseket is írt. mert eszembe jut Török Sándor egyik megjegyzése. de szerette hanyatt fekve bámulni az eget. Erről Krishnamurthi sohasem nyilatkozott. pusztító változatában is ritka jelenség a földön. Epiktétosz magyarázata: A dolgok közönyösek. Egy-egy nyilvános elmélkedését néha tízezer ember is hallgatta Európában. faktorokat és általában hármas tagolású kis szerkezeti modelleket alkotunk. mint a tyúkszarban a fehér rész. Egyelőre.

Dolgozz magadon testi és szellemi gyakorlatok segítségével. P. amely szerint a szerelemben olyan szorosan tapadnak egymáshoz a nyálkahártyák. hogy semmi energia ne menjen kárba. mert akkor kegyetlen leszel másokkal is. netán a házasság formájában. Lemondást a nemiségről . Lemondást a hatalomról . az önmagán való erőszaktevés. erre a kérdésre azt felelte: − Tudod. a bűntudat. R. hogy szeretkezni nem bűn. a vágyak és ösztönök elnyomása teremti meg. amikor is a drága nedűt „visszaeszik”.dolgot jelent: Lemondást a gazdagságról . aki a közeledő impotenciától való félelmét imigyen hárította el: . a korbács. amikor már megszűnt az igény. s ha már kikerülhetetlen. néha némi onánia segítségével. Rezignáltan bólogatunk ugyan Diderot megállapítására. hanem a sötétség hatalmai ellen… Az ugrándozó képzettársítások mégis a két furcsa zsidót. mert jó. hogy az ember csak akkor válik alkalmassá igazi szellemi megismerésekre. Amikor csak tehettük.vagyis alázatot és engedelmességet. és ha majd ezek a késztetések lassanként kihunynak benned. és az aszkézis belülről hiteles. Ne legyél kegyetlen önmagaddal. akkor legyél aszkéta. pusztulnia kell… Nem kevesen állítják.vagyis szüzességet.megint csak három . Csakhogy mégis van egy fontos különbség a kétfajta aszkézis között. A legnagyobb bűnt követték el: elvették az emberektől a pogány életörömöt! Ezt sohasem lehet megbocsátani. a nemi szervek sivár találkozása? Vagy az élvezetet adó ember oltárra emelése. a fogadalom. Mert nincsen szabadulás: hiába tudja már valaki. Kelet ennél sokkal szelídebb. se nőt! Mert a szerelmi mámor istentagadás is lehet.uramfia. hanem azt is: Ne kalandozz el tőlem idegen mámorokba! Ne részegeskedj. mint az istentagadás egyik formája? Ennek fényében érthető lenne Pál apostol engedménye házasságügyben. csak azért. Nyugaton az aszkézist az összeszorított fogú akarás. Öregedő korában minderre rájött kedves színész barátom. A szerelmi extázis gyanús és veszélyes. Így van ez Nyugaton és Keleten egyaránt. és csináltuk. A féltékeny isten csak a magasabb rendű szellemiséggel való egyesülés extázisának jogosságát ismeri el: a misztikus élményt. Ám az ember teremtménye nem lehet örökkévaló. amíg hajt a hatalom és a gazdagság vágya . A monoteizmus féltékeny Örökkévalója nemcsak azt követelte meg. egy paplelkű orvos. akit „ágaskodó nemi szerve vonszolt el a kolostorok közeléből”. hogy nem fér el közöttük az erkölcs . akinek soha az eszébe sem jutott. az beavatkozott a teremtésbe. hogy „Ne legyenek neked idegen isteneid rajtam kívül!”. láss csodát! . ha már kiégtek belőle a szexuális vágyak… De lehet a dolog egyszerűbb is.de azért a morális probléma neki is eszébe jutott. hogy ők az antiszemitizmus igazi felidézői.éld ki mindezt.kezdetben még élnek szexuális életet.. tizennégy éves koromban összeakadtam egy kislánnyal. ez a „felszabadultság” meg sem közelíti annak az embernek a szabad élvezetét.− 30 − Aki életet ad.vagyis a szegénységet. néha partnerrel. A kizárólagos testi élvezet nem tetszett nekik? A lélektelen szeretkezés. ne kábítsd el magad. felrohantunk a padlásra. az ilyen szexus ellen tiltakoztak az egyházatyák. és akkor már régen rossz az ösztönöknek. be kell vonódnia az isteni szentség jóváhagyása alá. ne add át magad semmiféle rajongó körtáncnak holmi aranyborjak körül! És ugyanígy: Ne emelj áhítatod trónusára sem férfit. könnyedén és mosolyogva:’ Így hát az ifjú jógik . és a félreértések szigorú kiigazítása: „Nem hús és vér ellen van nekünk tusakodásunk. az aszkézis három . a szigorúan esendő Mózest és a szelíden tökéletes Jézust idézik fel. Gyanús. hogy a szerelem bűn is lehet. Azt hiszem. Azt tanítja: „Amíg munkálkodnak benned a szexuális ösztönök. Akárhogy van is. Szép. Akkor lesznek aszkéták.

A bátor Jung azonban még ettől sem retten meg. a logika mércéje szerint lehet buta vagy okos. a tudattalan tehát egy bennünk lakozó isten. aki állítólag még úgy vélte.nevezetesen a kéreg szürkeállományából -. hogy az erény tanítható. és mégis rosszat cselekszem. ámde bűnösnek nyilváníttatott a Felettes Én szigorú ítélőszéke előtt. mert jórészt nem tudatosak. − Ahá . mítoszok villódzása és mágiák köde veszi körül őket. Nézett rám. hogy vajon létezik-e buta tudattalan? Némi habozás után valamennyien úgy döntöttek. amelyek a racionális megismerést megelőzik: nevezetesen a mágikus és a mitologikus gondolkodás sajátosságaira. TUDATOS SÉTA A TUDAT ALATT Ó.. Ezek a szörnyek mintha kívül tartózkodnának a racionalitás birodalmán. Az ember csak a racionális gondolkodás szintjén. eljut az individuális személyiség kialakulását megelőző élményvilághoz. fantáziában igencsak hasonlít azokra a gondolkodási szintekre. Mit kezdjünk velük? Töprengés.− 31 − „Impotens vagyok. vérfertőző anyák és véres áldozatok. Mert ugyan mi oka lenne valakinek. ahol olyan lelki jelenségek tanyáznak. boldog Szókratész. ennyire… Ámbár az ő lelkében is ott bujkál az a faramuci daimonion. ha akarok izélni. Renegát tanítványa. a kollektív tudattalanhoz. Ez az illúzió abból ered. Freud talán csak ennek a lélektani következményeit meséli el. Freud: Persze hogy nem ismerem. − Ahogy magának a legkényelmesebb. hogy ne azt cselekedje? Szent Ágoston: Ismerem a jót. Eredetük az emberiség őstörténetének homályába vész. Ám a tudattalanja tévedhetetlen és mindentudó.így szól a rosszmáj -. de nem tudok. hanem működnek az ősibb eredetű rétegek is.az ember ijedtében legott behavioristává lesz. Ők a lélek alvilágának igazi szörnyei.illúzió. No de ha nem akarok?… Ez már keleti gondolkodás. A tudattalan működése. hogy nem ismerem azoknak az okoknak egy jó részét. genetikai szempontból teljesen tudománytalanul? Megült ősatyák. Ennyire racionalista lett volna Xantippe meggyötört férje? Bizony. kiherélt gyermekek. − Lótuszba? . aki tudja a helyeset. Helyben vagyunk. csak azt… Csak azt. Nincs több kérdésem. Az a maga ülése. Mert ilyen az emberi lélek. némi jóindulattal: Végül is a derék Freud nem mond egyebet. de rá nem beszéli semmire soha.. hogy ostoba tudattalan nincsen. az archetípusokhoz.a tudattalan börtönébe száműzték. mire az elfojtás smasszerei . Szegény Freud meg is kapta értük a magáét: miféle rejtélyes csatornákon átszivárgó „faji emlékezést” merészel feltételezni. hanem utolérhetetlen könnyedséggel azt kérdezi a Tibeti halottaskönyv-höz írott tanulmányában: . továbbgondolkozva onnét. mint az Isten ökrére. akiről csak annyit árul el. hogy időnként lebeszéli valamiről. amelyek akaratomat és cselekvésemet meghatározzák. ahol a Mester abbahagyta a spekulációt. hogy agyunk sem csak a fejlődéstanilag legfinomabb részekből áll . megjelenése álomban. amelyek soha nem voltak tudatosak. ami egykor tudatos volt. boldog egykori görögség! Ó. Ámde van a tudattalannak egy gyanús tartománya. Egy rosszmájú játék: Igen sok pszichoanalitikustól kérdeztem meg.kérdeztem én kacéran merthogy én azt is tudtam. mint hogy következetesesen. Jung pedig nem tesz mást. tabuk és totemek . Spinoza: Az akarat és a cselekvés szabadsága . Mármost a Freud-féle tudattalan kialakulásának egyik forrása világos és egyértelmű: tudattalan lesz minden. Dhattatreya így kezdett Hatha-jógára tanítani: − Először is üljön le kényelmesen.a szorongások és a bűntudatok . És ez a lazaság lengi be egy jóga-ashram tájait. A Szókratész által elindított bölcseleti-lélektani vita főbb érvei és ellenérvei imigyen hangzanak az évezredeken keresztül: Szókratész: A helytelen cselekvés alapja a nem-tudás.

mágikus és mitologikus sajátosságával együtt -. hogy ez nem „intellektuális akrobatika”. nincs olyan teológus.és a szellemvilág semmi más. ami tudatunkon kívül és attól függetlenül létezik. Hívő embert logikus fejtegetéssel éppen annyira nem lehet meggyőzni. hat érzékszerveinkre és tudatunkban tükröződik:” Hát igen. mint a bennem levő kollektív tudattalan kivetítése. tehát nem más. vagy ha azt mondom. mint mi . Amit a keleti lélektan az ösztönök és érzelmek „álomtudatban” való létezéséről tanít azt a modern pszichológia úgy fejezi ki. ha a fogalmak terjedelmét annyira kitágítja. mi már nem. vajon nem ugyanazt mondom-e? Az én olvasatomban legalábbis így hangzik az alábbi mondat: „Az isten. hogy az Isten a lelki tartalmak projekciója a külvilágba.” Mármost vallásától függetlenül. Arra sem jött rá. nem jutott el odáig. járatlan lévén az ismeretelméletben.annak minden álomszerű. Jungnál ugyanígy kerül egyenlőségjel a tudattalan és az Isten közé. sem hogy szeretni . Nem határozhatom el. hogy amit ésszerű érveléssel nem lehet bizonyítani. ami tudatunkon kívül és attól függetlenül létezik. hogy az affektív funkciók nem állnak akaratlagos szabályozás alatt. hat érzékszerveinkre és tudatunkban tükröződik. Játéknak nem rossz. Nem tagadom. mint egy fóbiást nem lehet lebeszélni a félelmeiről vagy Rómeót Júliáról. de elhatározás útján nem változtathatunk rajtuk.− 32 − − Ha azt mondom. mert a hit nem intellektuális igényeket elégít ki. Időnként konstatálhatjuk őket.persze nem racionális szinten. a definíció nem mentes némi panteizmustól. éber tudatot megelőző állapotokat jelenti . ám szerintem mégiscsak az. ha létezne. A logikai bűvészmutatvány ebben az esetben az alábbi egyszerű levezetésen alapul: Ha A=B ésC=B akkor A = C Íme. akkor másvalami sorvad. Hadd mutassam be az ilyenfajta szellemi bűvészkedésnek egy derűsen buta műsorszámát. mint „szokatlan” definíciót el ne fogadná az alábbi Isten-meghatározást: „Az Isten filozófiai kategória. ám az ember legtöbbször éhkoppon marad. amelynek csatornái előlünk már elzáródtak. hogy a szellemi erők introjekciója mibelénk. hogy ezek a végső kategóriák már olyan tágak és általánosak. ilyen könnyű bebizonyítani. éppen a racionális tudat kialakulása következtében. néha megelégszünk utólag mögéjük csempészett ürügymagyarázatokkal. Számára a tudattalan a racionális. nevezetesen hogy az Isten valóságát akkor sem lehetne racionálisan bizonyítani. Jung ugyan hozzáteszi. Mert mint mondottuk. azt ugyanazon az úton tagadni sem érdemes. a társadalomban és a bölcseletben. Ő még „álomtudatban” látja vagy szagolja.néhány oldallal ezelőtt -. Ez a mondat azonban megfordítva így hangzik: a tudattalan a rajtam kívül álló isten és szellemvilág belénk vetülése. Íme. hogy formális logikai zsonglőrködés is hozhat néha valami fogyaszthatót a megismerés asztalára. Ám egy alacsonyabb fejlettségű tudatállapot meglepő megismerési többletlehetőséggel is rendelkezik . hogy valaki gonosz lélek. ahogy például egy kutya sokféle olyan információhoz is jut a világról vagy egy emberről. főként azért nem. amely az objektív valóság megjelölésére szolgál. amely az objektív valóság megjelölésére szolgál. sőt legyünk analitikusak: Jung szerint is az. és a szavak értelmüket vesztik? A keleti lélektant mindezek a bonyolult dolgok nem érdeklik. ha valami kifejlődik. ha ennyire tiltakozik ellene. néha felderíthetjük eredetüket is. hanem emocionális éhséget lakat jól. de egy hegeliánus is biztosan rábólintana. mint egy magunkban megőrzött alacsonyabb szintű tudatállapot-maradvány. ha eszébe jut a Világszellem számos megvalósulása. Lenin meghatározása az anyagról: „Az anyag filozófiai kategória. de mihez kezdünk vele? Mihez kezdünk magunkkal. MAGDEBURGI SZENT HUGÓ ISTENBIZONYÍTÉKAI Magdeburgi Szent Hugó. hogy tartalmuk nullára zsugorodik. hogy felcserélhetők. aki némi vállvonogatás után. hogy holnaptól ellenszenves lesz számomra egy vonzó ember. többek között a természetben.

− 33 − fogom azt. Pszichopatológiai ismereteim birtokában szigorúan megvizsgáltam a nevezettek életét. Nem dicsekedhetsz imponáló bűnökkel. a bolygómozgásokról . de a test erőtlen. Ez az oka annak. Magdeburgi Szent Hugó három lélektani istenbizonyítékot állított fel. A lélek időtlenségben él. a karthauzi rend csendességében sokat foglalkoztam a lélek tudományával. az agyerek meszesednek el. mint a romlandó test. soha nem öreg. Ez az a jelenet. egyedül az embermilliók között? Hiszen tulajdonképpen volt idő. viselkedésük a konfliktus-helyzetekben. Bizonyítéka ennek. Buddha. Saját megsemmisülését abszurdnak és elfogadhatatlannak érzi. bár megnyilvánulásai szánalmasak lesznek. de túl bonyolult volt neki. Csak a test öregszik. − Hát akkor? − Hát akkor nem tudom. hogy az időtlenségben é1ő lélek semmit sem tud kezdeni a halállal. Lao Ce és dr. Rendezett. az aggastyán lelke semmiben sem különbözik a húszéves ifjúétól. Mint ebből is láthatod.” A második: „Sok gondot okoztak nekem a nagy vallásalapítók. mintha Bach János Sebestyén egy megrozsdásodott. Hugó. katarzisnak nevez. Az bizony. Steiner Rudolf svájci misztikus. furcsa öltözetű idegen. és eliramodott egy hegyi ösvényen. megbotlott és elhasalt.szerzeteskorából még emlékezett Aquinói Tamásra. Mózes. kongruens személyiségek voltak. míg a buta liba trillázva eltűnik a fák között. hogy mi hiányzik a legtöbb emberből. amikor az agy erei épek maradnak. Ekkor úgy érezte. hogy amilyen kicsike szent ő. tetteit és szavait. amelyet talán megörököltél atyádtól. a paksi atomerőműhöz.” A harmadik: „Szerelmetes fiam. Ez az. tehát soha nem fiatal. amikor egyedül Kepler vagy Galilei tudta az igazságot a Földrő1. akit utálok. úgy vagyok én ezzel. Tudvalevő. fiam. az öregség semmi más. kedves fiam. Mögöttük ott kuksol a változatlan állagú lélek. Hugó . fiam. elárulom neked a titkot. hogy ama ritka esetekben. és ott a főmérnök úr azt kérdezné tőlem: − Tudod-e. Örömmel hallotta. hogy miért építettük ezt? − Nem én. hogy a hetvennégy éves Goethe Marienbadban halálasan beleszeretett a tizenhét éves Ulrike von Levetzow nevű leányzóba. mint azok fiához. Ezért így kérdezett: ’ − Vajon miért mondják azt.de azért ez igazság volt a javából. ám az arányérzékem néha súg valamit. mintha elvinnének a messzi jövő egyik nagy létesítményéhez.a tudományos közvélemény abszolút többséggel leszavazta őket . amit a pszichoanalízis „korrekciós élménynek”. Egyik közös sétájukon a leányzó kergetőzni kívánt a bohó szerelmesek szokása szerint. tönkrement orgonán adná elő fúgáit. hogy egy Kant Emmánuel nevű okos ember alaposan elintézte a skolasztikus mester istenbizonyítékait. Talán tudnak valamit. amit mondanak? Elmebetegek-e? Mint tudod. elsősorban Jézus Krisztus. .Vajon szélhámosok-e? Világcsalók-e? Vizsgálódásaim alapján ismét csak nemet kellett mondanom. amit egy évszázaddal később Thomas Mann nem mert megírni: a világ szellemi fejedelme porban fetreng. hogy eljött az ő ideje is. Magdeburgi Lator Károly. Hosszabb távra van berendezkedve. ami már-már meghaladta az emberi mértéket. Ezután az én gyanakvó lelkem imigyen kérdezett: . Az öreg Goethe utána. Az arányérzék. Az én hitetlen lelkem szabadulni szeretett volna hatásuktól. olyan kis méretű lator vagy te is. a mi Urunk szavaival szólva. Ám ez nem több annál. amit hosszúra nyúlt életem során tapasztaltam. Tudod. Az első: „Vésd eszedbe. s éppen ezért válhatott morális követelésük nyomasztóvá is.egyszerű könyvkötő lévén . Az arányérzékedre hivatkozom tehát. és elmebajnak nyomát sem találtam. Ezek az emberek erkölcsileg olyan magas színvonalat képviseltek. Nos hát. én ugyan keveset értek a lét végső dolgaihoz. A változtatáshoz az érzelmeknek „másképpen való újraélése” szükségeltetik. Magdeburgi Lator Károlyhoz írott Intelmei-ben olvashatók. belátván. mint hogy a lélek kész.

hogy a létezés teljességét illetően nincsen különbség ásvány. A világkép dualizmusa ugyanolyan.− 34 − − Hát azért. Harmadszor: Evolúciós mozgásról tanúskodik az ábra. Először is az. csonkának érzi. E létezési formák különbözősége csak a nézőpont illúziója netán káprázata: nevezetesen. tehát onnét nem is determinálja semmi sem. mint a kagyló. a tudományban. A létezők fokozatos „lefűződése” az anyagi dimenzióba jelenti a mozgás irányát. amennyi jelen van. Itt mi elektromos áramot termelünk. természetben és a társadalomban. és ennek felelő erővel determinálják az anyagi világban érzékelhető részüket. Ma még vagy ma már . A hinduizmus bölcselete szerint egyedül az ember van teljesen jelen az anyagi világban. Az anyagi dimenzióban a legmagasabb rendűnek tekintett emberi létforma viszont semmilyen közvetlen átíveléssel nem rendelkezik a szellemi dimenzióba. amikor csak akar. Mellesleg ez a gondolat megtalálható a görög filozófiában is. állat és ember között. Ha van „jobb”. ami folyton izzik. Bocsásd öreg atyádnak ezt a kételyét. Ami anyagi síkon a legkezdetlegesebb. Másodszor: Annyi látszik belőlük. a gömb formája után. hogy teljesen elszakadt a szellemi síkról. növény. ami után nyomtalanul ellobban az ember élete. ha figyelmesen szemléljük az ábrát. egyetlen obulusaként vigye magával. hogy ennek megfelelő világképet formáljon a maga számára. Túl hatalmas ez az apparátus ahhoz.egyedül az emberi létezést jellemzi az. Negyedszer: Egyedül az ember él teljes egészében az anyagi világban. és látod. Az állat növénynek és az ásványnak jelentős elemei még szellemi síkon tanyáznak. alighanem erről vallanak Platón ideái. mégis. lelkében. amit csak izzadott ki magából. vagy fordítva: a megnyugtató szimmetria utáni igény készteti ezt a kultúrát. hogy mindez annak a kurta hatvan-hetven évnek szóljon. lezárt forma-e. De az arányérzékem tiltakozik az ellen. én semmit sem értek az atomfizikához. lényeges háttérgondolatok derülnek ki. Ha úgy tetszik: „szabad”. búcsúzóul: − Túl nagy apparátus vonul fel itt az ember testében. A létezés síkjai tehát széthasadtak a szent szimmetria érdekében. És ezt mondom neked is. mert a vezérigazgató úr otthon felejtette az öngyújtóját. ha létezik „lent”. az állatnak kisebb. vágyakozása a kerekség. akkor lennie kell „bal’-nak is. A pajkos gondolkodó eltöprenghet azon. Én pedig azt válaszolnám kellő alázattal: − Uram.” Barátaim! Bocsássuk meg neki! A SZIMMETRIA VARÁZSA Már az ember „körüljárása” idején feltűnhetett valakinek a távol-keleti gondolkodásmód törekvése a szimmetriára. Így hát a vezérigazgató úr akkor gyújt rá. a „fent” sem hiányozhat. amikor majd lép a nemlétezésbe. hogy itt egy cigarettáról legyen csak szó. és nem tudott rágyújtani. hogy mennyi látszik belőlük az anyagi dimenzióban. a teljesség. a végén kijön egy drót. hogy a világ a valóságban kerekded. Ötödször: A tükörkép teljesen szimmetrikus. amit mondasz. a növénynek nagyobb.adott esetben az ásvány -. Ez a vágy nem tűri az aszimmetriát. . mint például a kereszténységben. a művészetben és a vallásban. az ásványnak legnagyobb része szellemi síkon található. a legalacsonyabb rendű . annak vannak szellemi síkon a legmagasabbra növő gyökerei. hogy igazgyöngyként magához szorítva. Egészítsük hát ki ennek megfelelően a létezés tanát.

ha ezt a kettőzöttséget az eredetileg kereknek álmodott. a sakálfejű Anup. zarándokoltak különös formájú kövekhez. mint ami lent van. néha Olümposznak… Ásvány. sokszarvú Szóráthtal. amelyet legjobban az Egyiptomban kiásott ősi táblácska. aki királylánnyá változik. a gall kakassal. Rókadémonok nyüzsögnek a kínai és japán mítoszokban. félve tekintettek felhőbe burkolódzó sziklacsúcsokra. Hozzátartozik ehhez ugyanis még egy gondolat. No de ott vannak az északi népek medveénekei. a hegyet néha Hórebnek nevezték.és szeráflényeivel. a görög tájakon Zeusz bika képében rabolja el Európát. amit ez az ősi kultúra megalkotott. az avarok griff díszítésű övcsatjain. Íme. s aztán a népmesék és mítoszok. Boldog. esküdtek a Terebintus alatt. KULTÚRTÖRTÉNETI UNALOM A kedves olvasó. Mégis. hogy mint bűvészkalapból a nyulak.” Ez azt jelenti. a Tökéletes Állattal és a sokfejű.hanem imigyen: „Az ő esetükben hol vannak azok az alkotóelemek. ez már tömény idealizmus . egységes kozmosz széthasításaként fognánk fel. lélekismeretet ez az ősi kultúra alkotta meg… Természetesen minden ősi kultúra megalkotta. János Jelenéseinek állatarcú. távolról sem vagyunk boldogok. a Thot-Ibisz ca Bubastis macskaistennő formájában nem megfeledkezve a Thomas Mann által sűrűn aposztrofált Bindidiről. az ásvány az embernél?” . ott van Indiában a szent tehén kultuszában. és magára veszi a világ bűneit. uramisten: a hétfejű sárkányok. a végső idők kísértőjével. találkozhatunk az indiánok fehér bölényével. Romulust és Remust tápláló farkas mama. No de nemcsak az állat. nem jut eszembe több állat. hamis lenne. a törzs ősi atyja vagy anyja. Ettől kezdve a szellemi és az anyagi dimenziók egymást tükrözik.− 35 − A hinduizmus kérdése tehát nem úgy szól.a legjavából. ám mégis tudomásul kell vennünk ezt a világképet. egészen a magyar hitvilágban az Emesét teherbe ejtő turulig. Egyiptomban a bikatestű Hathor-Hápi. Az állatistenség gondolata például egyaránt megjelenik a sumer-káldeushabilóniai oroszlán képében. Főnixek hamvadnak el a tűzben és kelnek új életre a hamuból. ha érteni akarjuk azt a lélekismeretet. a bakkecskéről sem. anélkül hogy a gondolati tartalom csorbát szenvedne. a zöld béka. aki eddig hűséges játszótársamként ugrándozott velem együtt asszociációról asszociációra. hamar ide a Brehmet. aki ezt megérti. hogy e misztikus világképet. állat… Vajon mi közük van ezeknek az „ember-alatti” létezőknek az „emberfeletti” istenlényekhez. szellemi erőkhöz? . a Rukh madár. amelyek az embernél itt.ha úgy tetszik: misztika . a növény Énje és affekciói. sellők és kentaurok. Azt hiszem. az úgynevezett Tabula Smaragdina foglal össze a legtömörebben: Az. aki maga is Báránnyá változik. néha Káliászának. hogy „mivel kevesebb az állat. egyszerűen azzal a mutatvánnyal. az elefántarcúról és az ugyancsak szent Hanuman majmokról. most nyugodtan magamra hagyhat egy rövid időre. az ásvány Énje. a Jézusra galamb képében aláereszkedő Szentlélek arra a Jézusra. kígyóés lóisteneket. sőt valamennyinek a kitépését a fedélborítók közül. nem beszélve Ganesáról. megjelenik a frank Merovingok megtermékenyítő tengeri sertésében. a Jónást elnyelő cethal. (A könyv szerkezete amúgy is lehetővé teszi bármelyik nem tetsző fejezetecske átugrását. Visnu megtestesülései között ott a teknősbéka. Rosszallóan csóválhatjuk a fejünket. növény.) Az előbb azt írtam. affekciói és életerői szellemi síkon találhatók. Végül is az egész totemisztikus hitvilág. Szun Vu Kunggal. Ezekkel népesül be az úgynevezett „szellemi világ” alsóbb régiója. ahol az istenség lakozott. hogy az állat Énje. úgy pattannak elő a semmiből a szellemi létezési formák. a növény. Magántöprengésként persze szórakoztató elnézegetni. ha nincs kedve egy kicsit unatkozni. alapélménye a magasabb rendű szellemi erőt hordozó és közvetítő állat. Ismerünk krokodil-. a Grál hattyúja. hogy a lét síkját megkettőzzük. Kultuszok öveztek szent fákat és ligeteket. az anyagi síkon tapasztalhatók?” A válasz: „Szellemi síkon vannak. ami fent van ugyanaz. -testű kerub.

a növény és az állat erőit és „humanizálta” őket. ugyanazok a gondolati elemek mindig más mintázattá állnak össze. amiben hittek. Egyszerűen egy szerény gyökérágacskára hívom fel a figyelmet. a szájtól szájig lélegeztetést. Ezzel belészállt Illés ereje. ezért olyan. E hit . akik csak tükör által homályosan látunk. Természeti népek és vallások. Elizeus elkáromkodta magát. amelyik őriz a köddé vált ősi múltból egy információt: az. a korlátok és határok betartásának az istene. A történetet katonapolitikusok figyelmébe ajánlom. és összetörte magát. hogy te már színről színre látsz. és eltűnt sötétben. hogy kinek mennyi az intelligencia-kvóciense. Így történt. ami világunkban az embernél alacsonyabb rendű. addig a másik szempontból arról vall. tanúja volt annak. Elizeus most már gyilkossá is lett.odaszaladt. illusztrálván. és kivezette a tanítványt az éjszakába. közöttük áll magányosan és saját erőire utalva az ember. felkapta és magára terítette. amit gondoltak. Ámde parázna kíváncsiságában egyszer megleste szüleit szeretkezés közben. hogyan kell a dudát fújni:” Igaz. amin túlhaladt: megint csak az ásványt.aki soha nem gondolt arra.hogyan vette fel magába az ásvány. és megreggelizte a gyerekeket. és egykor egyáltalán nem volt elefántfeje. A kerekded teljességre törekvő keleti gondolkodásmód ugyanarról a jelenségről szólva plasztikusan válogatja nézőpontjait. hogy mit gondoltak. mintha vitatni akarnám a freudi vagy róheimi gondolatokat az incesztusiszonyról. milyen volt a kultusz. szellemi síkon az embernél magasabb rendűvel érintkezik. az érzelmi ambivalenciákról vagy az animizmus. Reggelre kelve elvonszolta magát a Mester kunyhójához. sűrűn hivatkozva a dudatanfolyamra. hogy fejlődési útján hogyan „dobta ki” magából mindezt az „emberalatti” létezéséből.) DHATTATREYA NYOLCADIK KOANJA A tanítvány megállt a Mester kunyhójának ajtajában. − Eljöttem hozzád. Jóvátételül viszont felfedezte a reszuszcitálás korszerű módszerét. mint mi. hogy az ember emberré válása során . hogy az idő előtt szerzett tudás . míg az egyik szempontból azt meséli el. hogy amikor a falusi kölykök „kopasz”-nak csúfolták. samanizmus és mágia. miben hittek. a rítus… Hanem hogy miért gondolták azt. meredek hegyoldalon fölfelé. Elizeus . (Elizeus. Egy idő után a Mester hirtelen kioltotta a fáklyát.nyilván sokgyökerű. Középen. Mégis utálom azokat. hogy az Erőnek ez is mindegy. vagy eltéved az élet rengetegében. a mágikus gondolkozás Frazer által összefoglalt sajátosságait. hogy a dolgoknak következményei is lehetnek . hogy száját a . Bonyolult ügy… (Ganésa.legnagyobb meglepetésére . amikor a prófétát egy tüzes szekér elragadta. A tanítvány hiába kiáltozott utána. Illés próféta hűséges tanítványa. pokolra kell annak menni. éles sziklák és szakadékok között kanyarogva. nem úgy. büntetésül levágta azt a gyönyörű fejét. és elefántfejet illesztett a helyén örök figyelmeztetésül. de a szakadékba zuhant. totem és tabu. mint a kaleidoszkóp. Szó sincs tehát arról. Siva és Párváti fia a legszebb volt az istenek között. Kérlek avass be a tiszta látás titkaiba. Mi sem természetesebb. A mester fáklyát gyújtott. az elefántarcú isten. mert azt beszélik rólad. Egy halott kisgyereket úgy támasztott fel jajongó anyja kérésére. Így tehát. és a küszöbre tette ajándékul. A nagy svungtól leesett Illés palástja. mert az erőnek mindegy. tehát jogosan tisztelhető istenként vagy isteni erők hordozójaként. s mint ilyen. A nehéz kérdés ugyanis nem az. Ott kell annak megtanulni. miszerint: „Bár medve szaggatna szét titeket!” Erre . Ezért Indra.− 36 − A „címkézés” nem segít. miért hittek abban. a legbölcsebb az égi karban. Végül maga próbált tovább botorkálni. akik szellemi fáklyájukkal bevilágítják az útját. Egy napon a vezetők magára hagyják a sötétségben.mint minden hit .veszélyes! Így hát Ganésa lett gátak és a gátlások. a növényt és az állatot. Úttalan utakon mentek. lehúzta aranygyűrűjét. az istenek királya. mint hogy a bölcs mértéktartás istenére bízták a mennyei hadak fővezérségét. Paolo Santarcangeli magyarázata: „Aki dudás akar lenni. Akkor vagy meggyújtja a saját fáklyáját. és most már ő világít magának és másoknak. akik kényelmesen berendezkednek a pokolban. Flizeus magyarázata: Mindenki megkapja mekijáró vezetőket.előjött két medve az erdőből. még később: szimbólumaként.

A tudat következő fejlődési szintje a buddhi-állapot. a hallucinációval visszazuhanást is hordozhat a „még képszerű”. csonka a kép. aki attól tudós. Mindez elolvasható a Királyok Könyvé-ben. A vallásos ember már nem nevezi sehogyan sem. Élményminőséget. Íme. hogy görög-latin eredetű nevekkel címkézi meg a dolgokat. amikor imaginatív terápiákkal. amelyik olyan belső hatást kelt. Nevezetesen bizonyára észre tetszett venni. mi következhet ezután. Inspiráció . Ebben a tudatállapotban már megszűnik a megismerő szubjektum és a megismert objektum kettőssége. Mert íme. hogy nincs új a Nap alatt. ami csak a legnagyobbaknak adatik meg. ami leginkább még a látáshoz hasonlítható. ahogy csak tetszik. vagy szólítja az Úr. hogy élményszinten azonossá váljon a világ bármelyik jelenségével. ásvánnyal vagy tárggyal egyaránt. tudatszintet. ha a játék progresszív. Ábrahám kebelébe vagy az Isten ölére. és nem hiszik el. mint a jövő perspektívája. Tehát. intő tanulságul azoknak. akkor felette is ugyanannyinak kell lennie. Buddhi-tudat. Avagy tudják-e a mai lélekgyógyászok. a vízióval. Végül az atma-tudat következik. néhány tízezer évre előretekintve. A játék a képi gondolkodással. mire a gyerek tüsszentett. amely hangzásban fogja fel a világot. nyilvánvalóan nem a fizikai értelemben vett látásról van szó. legfeljebb hanyatlás. a visszatérés a kozmikus egységhez. hogy például az álomtudat „még képszerű”.szól a költő. mert rájön. növénnyel. a teljes kép: Tudat fölötti: Atma-tudat tudatállapotok. hogy mihez nyúlnak hozzá. Ezt az élményt vagy tudatállapotot. a tudományosan gondolkodók „imaginációnak”. Ám innen kezdve már minden csak hasonlat. Itt az éber. Mert nem mindegy ám például a Biblia ezoterikus szimbólumrendszerében. „mintha látna valamit az ember”. A gőgös kultúrák eddig még mindig pórul jártak. netán a Nirvánába. Manasz-tudat Racioncílis tudat. ami a világ képszerű megélését jelenti. ami a hinduizmus léptékei szerint igazán nem nagy időtömeg? Természetesen ha a racionális tudat alatt három tudatszint helyezkedik el. ami után már semmi nem következik. Ezek közül a legelső a manasznak nevezett tudatállapot.szól a tudós. Haláltudat Az első pillanatban az ember nem is tudja átlátni.) SÁRKÁNYREPÜLÉS A TUDAT FÖLÖTT A tudatállapotokon elgondolkodva nem gyötri önöket némi kielégítetlen szimmetriaéhség? Vágy a kerekség után? Nem? Akkor még nem tudnak keletiül érezni és gondolkodni. Álomtudat. hogy mennyi gondolati gyönyörűség halmozódik itt fel. egyszóval az állati irányába. a racionális tudat „absztrakt fogalmi”. „Szférák zenéje halkan szól” . Vagyis tovább él az evolúciós gondolat: Semmi alapunk sincs azt állítani. állattal. Nevezhetjük az empátia teljességének vagy a tökéletes intuíciónak. az élmény olyan. és nem regresszív jellegű. racionális tudatállapot s alatta a többiek: Racionális tudat Álomtudat Mélyalvás-tudat Haláltudat De mi van fölötte? Ha létezik tudatalatti. transzcendentális meditációval. a keresztény hitvilág szellemében. identifikációnak. . Ne tessék olyan gőgösnek lenni. Tudat alatti Mélyalvás-tudat tudatállapotok. A megismerő képes arra. léteznie kell tudatfölöttinek is! Legalább úgy. vagy netán színről színre jön létre a kapcsolata a szellemi erőkkel. hogy a jelenlegi okos kis fejünk. emberrel. akik imádják a „legjobb tanítvány” szerepét. logikus tudatával az emberi tudatfejlődés lehető legmagasabb szintje.− 37 − szájához illesztve többször „belehelt”. „mintha hallana valamit”. racionális. egyszóval szellemi rangot rejt a szöveg. a manasz-tudat pedig „már képszerű”. ha úgy tetszik. hanem valami olyan élményről. túl a kerekségen és a szimmetrián. bioenergetikával kísérleteznek? S még jó. és magához tért. hogy ez az én és a nem-én kettősségének megszűnése. gondolkodást jelent. hogy valakinek látomása van. a vallásos képzetek világában élők pedig nyilván „látomásnak” neveznék.

a zene.a legközelebbi felszállásig. hanem mindmáig és még sokáig tartó folyamat. A teremtés vagy személytelenebbül -. életmódját.a tudatosság. ő lengyel? Alig jelent valamit.mindenféle értelemben . még el nem ért tudatállapotok idő előtti bevillanása? Ki tudja? Mindkettő szétzilálja a személyiséget. Minden más lény a világban determinált. mint a manasz csírája. Beszéljünk az ő nyelvükön. értékrendjét. a teremtődés nem lezárt aktus. Most pillantsunk a jövőbe. hogy szuverén személyiséggé. Ezért az egyéni és a kollektív erkölcsi felemelkedés. Eddigi „ábráink” a fejlődéstörténeti múltat mutatták be. ha azt mondjuk valakiről: ő belga. ahol kialakulhat az erkölcsi világrend. A könnyebb megértés érdekében hadd vegyem kölcsön a katekizmusok primitív. Mármost nyilvánvaló. hogy a horizont a végtelenbe tágul. hogy ne vetnénk egy pillantást az evolucionista szemlélet tartalmára. hogy merre keressük az egykori jövő magasabb rendű tudatállapotainak csíráit. Hát a helyzeteit nem ő hozza létre? És a viselkedését nem határozza meg sokféle külső hatás? − Erre még visszatérünk a karma-tan ismertetésénél. egyszerűbben a jó és a rossz között.− 38 − Hát az elmebetegek hasonló élményei? Valóban regresszióban lennének? Ősi. S mert a jövő a jelen méhében formálódik ki. Mert csak az embernek van szabad lehetősége a választásra. A képzőművészet. feldolgozhatatlan a racionális tudat eszközeivel. könnyen gödörbe esik. hogy a szabadság feltétele . a szabadság teljességének kialakulása közvetlenül függ a tudat. − Miféle szabadság? − Erkölcsi szabadság. azzal. Óvatosság ajánlatos tehát e játszadozásokban. . Egyszóval a fejlődés a „mi”-től az öntudatra ébredt „én” felé. nem volt szabad. Szuverén ember. És emberi fejlődése során is fokozatosan vált szabaddá. hogy talán a művészetekben. A választás lehetősége a morális pozitívumok és negatívumok. úgyszólván mindent el lehett mondani egy emberről. ízlését. Az élete szempontjából lényeges helyzetek meghatározottak. hitét. − S ma már teljesen szabad? − Még nem. a tudatállapotok fejlődésétől. Egy egyiptomi. kérdésre felelő kifejtési módszerét. Jólesik elképzelni. mint a buddhi előfutára… Aki túl messzire néz. De ma mit jelent. a determináltságtól a szabadság felé tart. − Mindig is szabad volt az ember? − Nem. Tehát: − Most éppen mi teremtődik? . Egy babilóniai. hogy meghatároztuk származását. Európaiul fogalmazva az erkölcsi heteronómiától az autonómia felé. amikor még nem emelkedett ki az állati létből. Én-lénnyé vált. .Szabadság. Az emberiség. hogy miként viselkedik a helyzetekben. Ő egy káldeus. − Ez nem teljesen világos. fejlődésileg túlhaladott tudatállapotok maradványainak felderengése. vérségi kötelékben élt. elgondolkozhatunk azon is. A FFJLŐDÉS ÍVE A keleti lélektani gondolkodást nem lehet megérteni anélkül.Mi hozta meg neki a szabadságot? • Az. Térjünk hát vissza a földre . A társadalom az a közeg. − Csak az embernek van erkölcse? − Csak neki. Mert már megszerezte az Énjét. A sárkányrepülő megmámorosodhat attól. Amikor még törzsi. Ám szabad abban. vagy eljövendő. Elmondtuk vele neveltetését. − Ki hordozza az erkölcsi értékeket? − Az ember. Kezdetben.

Illesszük ehhez hozzá a felfelé tartó ívet.bármilyen isten . Kérdéses. szobafestő. az a bizonyos mély szólamú hang. végül is abból a meggyőződésből fakad. hogy testvéreit egyiptomi utazásra késztesse? Bizonnyal az. jogász vagy kiadói lektor. mérnök.− 39 − Néhány oldallal ezelőtt láthattuk az „alászállás”-t. annak nem kell túlságosan aggódnia erkölcsi tartása miatt. hogy az Isten . Közben isteneink elhalványulóban vannak. A teljes öntudatra ébredést létezésének minden szintjén és a teljes szabadságot. színész. legalábbis ami a munkáját illeti. a látható világban való megjelenésének lefelé tartó ívét. A személytelenség. a jelentéktelenség és főként a behelyettesíthetőség élményébe azonban előbb-utóbb belezüllik az ember! A technizáltság. Jehova vagy akár az Apa és Anya figyelő tekintetét pótolhatja-e a főosztályvezető úr. esztergályos. akik nagy utazásra indultak. TÖRÉKENY MÉLTÓSÁGOM Thomas Mann felteszi a kérdést. amit így csak ő tud véghezvinni. Ám önteltség ide. tisztviselő. hogy Jézus. hogy valami olyasmit művel. cipész. Igencsak kevés orvos. A munka tárgya. tanár. igazi hittel átitatott korszakokban még a legnyomorultabb vízhordó is tudta: ő annyira fontos. hogy a Teremtő igen ügyesen keveri a sorsokat. hogy öntelt pimaszság-e József részéről.személyesen figyel rá. a kárhozat fenyegetése. és az ő dolga az. katona vagy politikus kapja meg fizetése mellé azt az ajándékot. Aki egyéni jelentőségének ezt az élményét megőrizte vagy megteremtette. hogy a magasabb hatalmaknak céljuk van vele. jelentősebb. amelyik minden szomorúságán áthangzik és továbbsegíti őt. voltak. az ember méltósága. legyen szó cipőről. folyamata. Mély vallásossággal. Allah. mint az üdvösség ígérete. amikor feltételezi: az Úr azért bocsátott éhínséget Kánaánra. József belső tartása. aminek következtében egyidejűleg ezer és ezer végzet működik közre egymás beteljesítésében. a Pozíció . nemes tetteit és disznóságait egyaránt számon tartja. rendőr. Ennek során megszerzi Énjét. a professzor vagy bármilyen „főnök” szemüveg mögül csillanó. portás. hogy a köznapi embert bármikor behelyettesíthető X-szé varázsolja. Voltak. hogy ostobaságával „ne rontsa el Isten szép terveit”! Úgy tűnik. eredménye mint személyes alkotás jobbadára megszűnik. a tudat fejlődésének jövőbeli történetét. az automatizáltság legnagyobb bűne. pimaszság oda. akiknek éhen kellett halniuk. a sugárzó szellemi tartalom szempontjából ugyancsak változatos pillantása? Az Öregség. az ember kiformálódásának. még ha feltételezzük is.családon . A személyes fontosság élményének megadása lényegesebb eleme a vallásnak. erkölcsi biztonsága fontosságának tudatából származik. mint a félelem és az áhitat. amelynek során megszerzi szabadságát. gyönyörűen fejlődő salátákról vagy malacokról. hamar megkopnak gyermekkorunk szülőistenségei is.

alapvető és örök módszer az uniformizálás. aki úgy szeret engem. meg akarják törni az ember önbecsülését. egy szekta hatékonyabb gátat szabni az ember pusztító és önpusztító: törekvéseinek. hogy mit cselekszel! Nagyon nagy hatalmak tekintete pihen rajtad! PÉLDÁZATOK A VÉGZET HATALMÁRÓL Ez a végzetügy megjelenik szinte nép ősi legendái között. aki számomra is fontos. Trónfosztásuk esetén pedig érvénybe lép a József Attila-i felismerés: Mért legyek én tisztességes? Kiterítenek úgyis! Mért ne legyek tisztességes! Kiterítenek úgyis. amelyekre egy vak ember van utalva. Nekem azonban gyanús ez a „legalább”! A „legalább” nem elég. és többé már nem csábítja az önmegsemmisítés lehetősége. de a közösségnek úgy általában nagyszerűen megy a sora. megállapítja. mert nem szeretik. Csakhogy én nem szeretek senkit sem annyira. hogy ezt jó szívvel elfogadjam tőle! A zárótétel tehát így hangzana: Senki sem lesz azért öngyilkos. Illusztrációképpen íme kettő. nyilvánvaló. hogy az öngyilkos azért érzi értelmetlennek az életét. a totális diktatúrákban -. sőt létszámmá zsugorítása. ha ez bekövetkezne. öngyilkosságba menekülő hangyát kézbe veszik. már ha egyáltalán tudnak ilyen pontot tenni a mondataik után. Az erkölcs tehát nemcsak irracionális. mint a tudományos alapokon működő mentálhigiénés mozgalom. hogy miként cselekszem. és így szólnak hozzá: Vigyázz! Nem mindegy. − Add. hogy miért tud egy vallásos gyülekezet.nem indokol! Semmit sem mond arról. megadom számodra személyes jelentőséged tudatát. mert én. hanem azért. akinek tízparancsolatát máig sem sikerült másfajta normákkal helyettesíteni . hogy szívből megtenné azokat a szolgálatokat. intézmény-istenségek. a legnagyobb morális pedagógus. Számomra pedig az fontos. az Úristen. akkor fontos lesz önmaga számára is.− 40 − belül és kívül . ahol az embereknek egyénenként rossz dolguk van. menekülnöm kell! . hogy rád figyelek. alkoholba. azt mondtam egy barátomnak: − Nézd. Olyan lény számára kell hogy fontos legyek. mintha lehetne olyan társadalom. nagyon sok örömmel. hogy legalább a lelki gyóntatójának ő nagyon fontos. az egyén számmá.legszélsőségesebb példaként a koncentrációs lágerekben. az egyén és a közösségi érdek folytonos összeütköztetése természetesen az egyéni rovására -. akinek ez nem morális evidencia? És tényleg. hogy miért nem szabad lopni? Mit lehet erről magyarázni annak. Drága Apollinaire! Tényleg csak a szerelem segíthet rajtunk? Ideig-óráig csak ő aranyozhat be a pótolhatatlanság csillogásával? Mindenütt. hanem transzcendens gyökerű is. Ettől lesz erkölcsöm. mintsem tiszteletet kelt. Ezt a transzcendenciát ideig-óráig helyettesíthetik a szülő-istenségek. De minthogy az egész ügy hátterében a szeretet és a szeretőképesség nagy kérdése lappang. Pedig lenne egy-két ember. a tudományosság rangjára emelve az egyik legősibb életbölcseleti közhelyet. Talán így érthetőbb. miért ne paráználkodj. kérlek. ahogy a szálló idő „itt hagy engem”. mert ő nem tud szeretni! Pótolhatatlan fontosságom következtében lesz fontos az is. hogy miért ne lopj. egy oldott esti hálótermi hangulatban azt kérdezték tőlem az ifjú bűnözők: − Péter bácsi! Ugyan magyarázza már el nekünk. erkölcsi tartását . akit szeretek. Az indiai változat: Az agrai maharadzsa kertésze egy hajnalon rémülten ébreszti az urát. Ne tedd. mert senki számára sem fontos igazán. Perspektíváim tehát egyre rosszabbak a hangyabolyban. Amikor fiatal koromban a megvakulás veszélye fenyegetett. Mégis öngyilkos lennék. élete jelentéktelenségének hidege elől drogba. Nevelőtanár koromban. leggyorsabb lovaidat. miért ne ölj. A boly üressége. ahol a személyiséget el akarják pusztítani.inkább hülyeségre tesz gyanússá. hogy az erkölcs ebből az irracionális talajból táplálkozik. így akarom! Sőt még egyszerűbben érvel: Én vagyok az Úr! Ez aztán a pont a mondat után! . Bettelheim. aki azáltal.jegyzi meg Füst Milán. még vakon is lehetne jól élni. S ha meggyőződik róla.

Később majd feldereng a hinduizmus válasza. mert bár gyenge. ha beleegyezel a végzetedbe. az akarat nélküli cselekvés elve. − Jó . Íme egy taoista legenda: „Három ember sétál az erdőben. mert ha kapálódzol ellene. ezek visszajönnek. hogy „ki-ki a saját szerencséjének kovácsa”? Lássuk Sartre példázatát: A Gestapo foglyul ejt egy francia partizánt. aki felemelt karokkal megfenyegetett engem. s megkínálják őket az ételbő1. A két rabbi vonakodik megenni a disznóhúst. akkor viszonylag könnyű lenne az ember tájékozódása az életben. hogy a rabbik nem fogadták el a kínálást.. Ha a sors könyvében megmenekülésünk van beleírva. − Egy félóra múlva visszajövünk. hol rejtőzködik a maquisardok vezetője. Ki akarják belőle szedni. Fordítsuk szó szerint: „Vezetik a végzetek az akarót. de közben . Az egzisztencializmus más oldalról vizsgálja a problémát. látják.mondja a maharadzsa -. De árulóként nem akar élni. Tulajdonképpen ez a híres-nevezetes vu-vé (vu-vei) elv.. ha itt látják érintetlenül a tálat. miért ijesztgeted az én kertészemet? − Uram . a sorstendenciák felismerésének a szerepe. és ő is találkozik a Halállal. Hadd induljak el sebes harci szekereden. valahogy életben fogunk maradni. kívül Eliézer. hogy . Persze ha a dolog elintézhető lenne az ilyen naiv fatalizmussal. de tisztességes ember. feldühödnek.jól összetöröd magad! A gondolat messziről érkezik. Belül alszik Eliézer. Cseréljünk helyet. A fogoly retteg a kínzástól. Ez az ember fatalista. indulj el máris! A nap folyamán azután a maharadzsa is sétálgat a kertjében. hogy mentsen meg minket ebbő1 a veszedelemből! Ez az ember jámbor. akkor meghalunk. mire a feldühödött lakodalmasok elpáholják a kívül fekvő Akibát. Azt mondja az egyik: − Barátaim! Imádkozzunk az ég Urához. amikor ma este Delhiből kell őt elvinnem?! A zsidó változat: Rabbi Eliézer és rabbi Akiba együtt vándorolnak.Semmit nem kell tennünk. A helyzetek majd eljönnek hozzánk. ugyanoda jutsz el. hogy nem tűri a testi fájdalmakat. Azt mondja egyikük: − Fiúk.− 41 − − Mi történt? − Kertedben munkálkodtam éppen. hadd szenvedjek én is a hitért. köpni fog. nolentem trahunt!” .feleli a Halál -. nekiesnek Eliézernek. Éjféltájban részeg duhaj legények törnek be a szobájukba. akkor estére Delhibe érhetek. a nemakarót vonszolják!” Vagyis: Barátaim! Az ember sorsalakulásában nem lebecsülendő az észrevevés. Helyet cserélnek. és megint neked esnek. amivel megkínáltunk. ahol még többet tudtak annak idején ezekről a kérdésekrő1. valószínűleg már korzikai száműzetésében. onnét. és ott elrejtőzöm a rengeteg ember között. A senecai bölcselet azonban bonyolultságokra figyelmeztet: „Ducunt fata volentem. Vajon igaz-e. s egyáltalán azon. Csakhogy honnan jönnek a helyzetek? Mi vagy ki alakítja őket? Természetesen ez a kérdés lényege. kívül Akiba.mondja az agg mester. tudja magáról. Vagyis hogy a sorsalakulásba beleszövődik saját cselekvésünk is. Ezért úgy dönt. Azaz. Egyszer csak szembejön velük egy tigris. Most verjük meg azt. aki belül fekszik!. mert te vagy a kezük ügyében. Ha addigra sem eszitek meg. jaj lesz nektek a sértésért. hogy a tigris karmai között pusztuljunk el. és belőlük fakad a helyes cselekvés módja. ez a külső már kapott eleget előbb. hogy ne lelhessen rám. Végül a harmadik: − Gyorsan másszunk fel a legközelebbi fára! Így mindannyian megmenekülhetünk. A fogadóban lakodalmat ünnepelnek. Ez az ember valóban szereti az Istent. Jobb dolgod lesz. egy fogadóban a két szegény rabbi egyágyas szobát vesz. Ha az a végzetünk. csak égnek emeltem a karomat csodálkozásomban: hogyhogy ő még itt van. Esteledvén. A másik így szólt: . Azt mondja Eliézer: − Nézd. A legények berontanak. amikor találkoztam a Halállal. hogyan is került ő vénségére a távoli szikár partvidékre. most Akiba fekszik belül. elmerengve Néró sikertelen humanizálásának okain. Aludni térnek. ne erőltessük vágyaink sodrában különböző helyzetek kialakulását. Megszólítja: − Te Halál. én nem ijesztgetem őt.

S valóban: Rómeó és Júlia szerelmük csúcsán összeházasodnak. hogy ott van a partizánvezér rejtekhelye. kiszáradt kutat. van egy csomó gyerekünk. lányok után rohangászó. De a hetvenes évek elején egyszer csak levelet kaptam tőle hawaii szigetérő1. Idézek belőle: „Visszaemlékezem régi vitáinkra a sorsról és egyéb marhaságokról. nem akarok veled barátkozni. mintha árulóvá vált volna. bulizó. gondoltam. hogy orruknál fogva vezette őket. Szóval… Ha nem tartóztatnak le. természetesen holtomiglanholtodiglan. Ott lehetőséget kaptam a továbbtanulásra. végül azt engedélyezték. Úgynevezett link fiú volt. hogy vajon egy lelkileg beteg. Tudod. egy Hawai-szigeti japán iskola keresett orosztanárt. jól élünk. csakhogy a parancsnok sem bízik az elfogott partizán hallgatásában. Ha nem történik velem ez a disznóság. ha nincs magánzárka. az kiengedi kezéből az élethelyzetek alakítását. Egy napon amerikaiak jöttek. tehát sodródik. Bécsben egy lágerbe kerültem. hogy összhatásuk áttekinthetetlen. Első gondolat: Aki nem dönt. nem kerülök ki az elsők között Amerikába. amint csak lehetett. Ő is ismeri a kiszáradt kutat. Imádtam Pesten élni. hogy indulatukban agyonlőjék. hogy nyelvkönyveket kapjak. néha a közelieket sem. látják. Elhagyja rejtekhelyét. Igen ám. és kiszedték az angolul tudókat. De szeretett vitatkozni. a megkínzást nem. a partizánvezért elfogják. Ám akkor ez az ember erkölcsi kétségbeesésében biztosan megöli magát. Ma úgy látom. Ha nem. Hallottuk. tisztességből…” Lieberman Lucy ezt a tanácsot adta ifjú pszichoterapeutáknak: Sors ellen nem lehet analizálni! S én azóta is űzöm azt a mágiát. hogy akkor zötyögött át az életem ijesztő váltókon át. három év múlva már rá sem tudnak nézni egymásra. mindeme bölcsességeken nagyokat röhögött. Soha s mit sem tanult. S ugyanígy. valamilyen más vágányra. a döntés bátorsága lelkileg megtartja az embert! A sodródásban viszont elzüllik. hogy vége az életemnek.az is! Mert a körülmények és helyzetek alakulása olyan sokrétűen és bonyolultan meghatározott. hogy letartóztatták valamilyen politikai ügy miatt. Gimnáziumi emlékeimre támaszkodva. Majd megvesztem a semmittevésben. Azt fogja hazudni. Hawain megismerkedtem a jelenlegi feleségemmel. akinek ha öt évvel ezelőtt megmutatom mai önmagát. hogy fel kell dühíteni az SS-legényeket. hogy ezzel szándékaink szerint formáljuk a jövőt. biztos a kudarc. érted már? Annak idején úgy éreztem. akkor meg tudom gyógyítani. hogy borzalmak borzalma történt velem. Egyszer a szemembe tűnt egy újsághirdetés. ebből szereztem diplomát. Aki választ és dönt . Ez érdekes kalandnak ígérkezett. A fogoly partizán nagy lelki nyugalommal vezeti a kúthoz a Gestapót. Elsőéves egyetemisták voltunk. mert a választás felelősségének a vállalása. Ő azonban árulás helyett a halált választotta. nem rázná hitetlenkedve a fejét: ez valószínűtlen. amikor ártatlanul lecsuktak. . őt szabadon engedik. Volt egyszer egy barátom. ismerhetsz. ha ma odavillantanám neki azokat a helyzeteket amelyekkel öt év múlva küszködik… Második gondolat: Mégis folytonosan választanunk és döntenünk kell! De nem abban az illúzióban. soha nem megyek el. tudtam. Így kerültem ki az Államokba. dühükben lelövik. Kifundálja. A következő tervet eszeli ki: Ismer egy közeli pusztán egy elhagyott. S vajon hol az az ember. Ne válaszolj. Az eredmény tehát ugyanaz. Ám egyszer csak eltűnt. és ott bújik el. Magánzárkára kerültem. ne vesszen kárba a nyolc év orosz. Ezzel a tudattal már tovább lehet élni. Oda viszik. Hanem azért. disszidáltam. No de ha nem tudok angolul. és még az emlékére is némaság borult. Fölfénylik tehát a választás. Amikor kiengedtek. az ember nem tudja kiszámítani döntéseinek távolabbi következményeit. piás. a döntés jelentősége az ember életében. Én nem találkoztam vele többet.− 42 − gyorsan megöleti magát. soha meg nem tanultam volna egy nyelvet. ezt a levelet is csak az egykori eszmecserék miatt írtam. A halált vállalni tudja. S ha rövidesen mégsem szenderülnek jobblétre. az első találkozásaink után meg tud-e jelenni képzeletemben egészségesen? Ha kiformálódik bennem annak az embernek egy egészséges változata. kínomban megtanultam angolul. nem rajta múlt a partizánvezér balsorsa.

Énné váljon. Istenek harcolnak a háttérben. nem lefelé tart. Ez az igazi kőkemény végzet.a négy őselem: tűz. Ormuzd ellenlábasa a perzsa mítoszban. hogy amikor a naiv milétoszi jón filozófusok az őselvet. azután hő formáját öltötte magára. akadályozzák. sorssá változott. s ami a ravasz göröggel történik. ördögök. a kárhozat lehetősége is benne foglaltatik. „Ő megharcolta a harcot s elhullt a végzet alatt!” .egyszóval mindazt. víz. ahogy a mindig pontosan fogalmazó József Attila írja: Csilló véletlen szálaiból törvényt szőtt a mult szövőszéke és megint fölnéztem az égre álmaim gőzei alól s láttam. a légneműben. aljasságot. még ha sokszor orra buksz is. a manasz. Amilyen a jellemed.felelte a delphoi jósda azoknak. ha a végzettel szembekerül. amíg megkapta mai szilárd fizikai testét. hogy más kultúra más nyelvén. Életre kel a fausti ember. az „archét” keresik a tűzben. és lám. Először csak fényteste volt. De akkor is csak úgy. hogy mirő1 is van szó. HOGYAN ENYHÜL A VÉGZET SORSSÁ? Ez nagyon régi indiai mítosz. A sötétség és világosság harca Indiában. csak földi tükröződése szellemi történéseknek. hogyan cselekszik a helyzetekben.búcsúzik Babits Laodameiától. akiket a jövendő érdekelt. ez a bökkenő. de ugyanarról van szó. a végzet fátummá. „Kizökkent az idő. olyan lesz a sorsod. légnemű. a szellemi létből az egyre keményebb anyagi létezésbe. A fejlődés tovább gördül. az atma tudatállapotai felé. Vajon nem így ítélünk-e önmagunk és főként mások fölött? A lényeg az. a pársziknál egyaránt. hogy a szabadságban a bukás. „Ismerd meg önmagadat” . a kereszténységnél. de kicsoda? A fausti embernek nincs végzete. a sötétség fejedelme. Ott állunk tehát a tragikum bölcsőjénél. minden emberi érték és nagyság megrendítő vereségénél. Akárcsak Odüsszeusz. néha látni véli az ember. gátolják fejlődésében. aki egyelőre még a szellemi erők köldökzsinórján csügg. Az erkölcsi jó és a rossz mindennapi életünkben.− 43 − Az ember. Ám az istenek lassanként elengedik az emberek kezét. hogy újra emberközelbe jöjjenek. (Mellesleg eszébe jut az embernek. hogy én születtem helyretolni azt!” Szándékosan keverem az indiai legendát az európai irodalom hatalmas kulcsfiguráival. Helyette a Hamlet-ember kiált fel a magasságba: „…aludni s talán álmodni. aki ugyancsak belekiált a kozmoszba. az istenek hallgatnak. netán Ahrimán. az istenek legfiatalabb gyermeke. nekem mint fausti embernek sok bajom van az ördöggel. Mert hogy mi álmok jőnek a halálban?…” De senki sem felel. Az ananké. a kísértések között. Hamlet már teljesen magára van utalva. vajon nem erről beszélnek-e?) Lefelé fűződik tehát az ember. Bevallom. amelynek alakulása attól függ. csak sorsa van. a folyékonyban és a szilárdban . A káli juga ezerévei lassan véget érnek. amelyek körülveszik. Odüsszeusz-ember már nincsen sehol. a zsidóságnál. Lucifer vagy Belzebub. Ráksaszik és ráksaszák. a helyzet és a viselkedés… De jó lenne érteni. levegő és föld -. amit bűnnek nevezünk - . ó kárhozat. annak bizonyításaképpen. kegyetlenséget . hiszen szellemi megismerésekre tör. Utólag persze. akik csapdákat állítanak nekik. Még sokáig nem cselekvő ember. mint anya gyenge kisfiáét: Tanulj meg egyedül járni. most megint felel neki valaki. Az istenek is rászánják magukat. amely mindenképpen beteljesedik rajta. Mefisztó. hanem az istenek marionettfigurája. a törvény szövedéke mindig fölfeslik valahol. a buddhi. folyékony korszakokat élt meg. az „ananké”. démonok. A szabad Énné vált ember elkezdi felfelé kapaszkodását. hogy öntudatát elnyerve. Valamikor hatalmas szellemi erők hozták alá az embert az anyagi világba. Sok világkorszakon át tartott e folyamat. Csak így lehetsz szabad! Az isten visszahúzódása ember. Számomra könnyebb az emberi komiszságot. mindegy.és földközelből a „káli jugának” nevezett sötét kornak a beköszöntését jelenti az indiai bölcseletben. üresek az egek. Hamlet a káli juga embere. Ám megjelennek a sötétség hatalmai is.

buddhák. a rendezetlen társadalmi viszonyokból vagy a lélek ösztönös alvilágából. a túszszedés. ezt önmagába való ellentmondásnak érzem. − Nem érted meg Bádert? . A modern lélektan két legnagyobb hazugsága.szellemi reduktorok voltak. valódi szerepe szimbolikussá vált. a rítusok segítségével . Amikor azonban a Kailászahegy vagy az Olümposz csúcsa üressé vált. Húszévesen lányok után rohangászni természetes dolog. kegyetlenség áradt szét a világban ahhoz. Ha közvetlen kapcsolatba kerül vele. ami nincs a maga idejében. . szóval egy nagy fizikus adta és csak ő adhatta a „piszok” meghatározását: „Minden piszok. hogy karma. A vaj a kenyéren nem piszok. Hatéves korban betegség. A káli juga alatt kiürültek. hogy az egyedüli valóság az anyag. Csakhogy. hiszen morálisan alattam áll. hogy beleőrül. Nyolcvanévesen szenilitás. Tizenhárom éves korban serdülni normális. aki azért birkózik velem. Ma már egyre több embernek van újbóli találkozása velük. Lassan elvesztették a funkciójukat. én. mint hinnénk. bárkinek lelki vagy testi meggyötrése? Úgy látszik. az istenek által magára hagyott ember már csak a fizikai valóságot látta. ez a lelkét teszi tönkre. amelyek lehetővé tették éppen a mélyen átélt kultusz. pillanatnyi érintkezések. -. ISTENEK ALKONYA ÉS HAJNALA Swami Dhigambarji így tanított: Amikor káli juga előtti időben az ember szétnézett világban. olyan energiatöltéssel rendelkezik. Egy szellemi erő ugyanis sokkal nagyobb az emberi léptéknél. és titokban saját vereségének örül. mondjuk. hogy morálisan erősödjek. Egyszóval aranyos ördög. S mert nem volt mögötte mit látnia. túl sok iszonyat.az ember és az istenek közötti biztonságos érintkezést. hogy ilyen játékos megoldásokat elfogadhassak. Akkor nem lehet magasabb rendű nálam. az istenek zsámolya alól. − Én nagyon jól megértem. Így viszont nem tűnik olyan veszélyesnek.− 44 − esendőségünk rovására írni. úgy jár. mégis működnek sötét erők. számára a szellem vált káprázattá. Mi pedig ott tartunk. amelyeknek elviselésére felkészületlen. eredjenek bárhonnan. S ha megérteném is keletkezésüket. mit sem változtatna viszonyunkon.nem nézek utána. hogy a megértés elfogadást jelent és az elfogadás mindenek megoldása. Így hát elvethetjük-e a Gonosz szubsztanciális létezését? Sajnos nem.Gyermekkorában sokat éhezett. átvillanó víziók. de azért utálni csak szabad? Ennyit sátánügyben. ami nincsen a maga helyén!” Vagyis a homok a sivatagban nem piszok. de a nadrágomon az. Joggal mondotta tehát hogy az anyagi világ „mája” vagyis káprázat. a fejlettebb erkölcsiségű lény talán elbánhatok vele. mert lényegtelen a gondolat szempontjából -. S még hozzátehetném: az is mind „piszok” értsd: betegség. melyikük. amit az ember nem bír elviselni. Belső talajvesztés. beavatottak . formálissá váltak a vallások is. Nincs ebben szándékosság. A reduktor elromlott az évezredek során. Szeretni való. sehová sem illeszthető érzések és élmények. borzalom. de a salátámon igen. züllöttség stb. hogy a Neander-völgy közelebb van hozzánk.kérdezik Hábi Szádi küzdelmeinek könyvében.próféták. most ezért olyan kapzsi és zsugori. No de hogy egy nálam ezerszer magasabb rendű szellemi hatalom tudatosan gonosz princípiumot képviseljen. az észrevevés képessége is elsorvadt. A sorsot pedig keleten úgy hívják. a bombamerénylet. Sőt még el is tudnám fogadni holmi edzőpartnernek. nevezetesen annak tulajdonítani. olyasmit.értek el. amitől az én satnya erkölcsi érzékem is elborzad. akár csak az én életem során is. hogy a végzet sorssá enyhült. főpapok. Zseniális. rendellenesség. egyszerűen a feszültségek nagyságrendi különbségéről van szó. ők közvetítették tapasztalataikat a népnek. . Ám a káli juga végső korszakában lassan visszatérnek a messzire távozottak. Megint csak joggal mondhatta. Bohr vagy Max Planck . mint ha megérint egy magasfeszültségű elektromos vezetéket: az a testét égeti szét. Mert mikor van a maga helyén és idejében embertömegek legyilkolása. tehát mélyen bent a káli jugában. Mármost a vallások modern fizikai fogalommal élve . A messze tűnt szellemi erőkig csak magasrendű kiválasztottak . még meglévő transzcendens képességeivel érzékelni tudta a világ jelenségeinek szellemi lényegét.

búcsúzáskor megkérdezte: − Akar itt maradni? Lehet… − Nem. Swami Dhigambarji magyarázata: Édes mézért mindenki hálás.) DHATTATREYA KILENCEDIK KOANJA Új tanítvány telepedett le a Mester lábához. Igen. és lábához gyűjti tanítványait .− 45 − hallucinációk. Hanem mielőtt továbbutaztam. Figyelő szemű öregúr volt. de nincs elbújás. amire tanítottuk. beavató szellemekre. . amelyik az értelem megkerülésével. aki a thittából a mai dzsainizmust alakította ki. El kell dobni a külsőségeket. A tett és a következmény életen és halálon átívelő összefüggésrendszere. Csak szembenézés van. hogy otthon naponta hússzor is olyasmi történik velem. az istenek alkonya valóban bekövetkezett. aki lábával e földet taposta. (Swami Dhigambarji a lonavlai jógaashram egyik vezetője. a Szentek Szentjének kárpitja végighasadt. de a Mester megint pofon vágta. A Mester az agavé töviseivel a vállába szúrt. furcsa sejtések. Ha otthon nem találja meg a saját szellemi útját. A tanítvány tanácstalanságában a köpenyébe rejtette arcát. A Tan tövise megszúrja a keresőt. De nem szólt egy szót sem. eltávozott az Atyaúristen jobbjára. A múlt század utolsó harmadától kezdve ezért nyitotta ki kapuit az addig elzárkózó Kelet. A nagy reformátor. aki némán végighallgatott. Az én Dhigambarjim is fehérben járt. sohasem szabad utánozni. hogyan képzeled a jövődet! A tanítvány belekezdett. prófétákra. − Jaj! . De amikor meghalt. A tanítvány belekezdett. Mint ahogy regressziót jelentenek a közös vagy egyéni mámorok. megkülönböztetésül Buddha sárga csuhás bhikkhunijaitól. Most már ki-ki szíveskedjék saját maga munkálkodni a saját üdvösségén. A Mester magyarázata: Kedvem támadt pofon verni őt. de a Mester pofon vágta. Nincs kollektív üdvözülés. Csak szenvedés van. Kedvem támadt arra. hogy megszúrjam és fölébresszem a semmittevésből. Átültetésre van szükség. öltöztette fel szerzeteseit szép fehér csuhába. Aki ma gurunak. honnét érte a bántalom. vérével átitatta. − Azt meséld el. és körülnézett. minden olyan törekvés. Időszámításunk előtt körülbelül fél évezreddel Indiában a thitta nevű bölcseleti rendszer szerzetesei meztelenül jártak. nyilvánossá vált. Melkoté doktor magyarázata: Se múlt. Krishnamurthi.kérte a Mester. ha itt maradna. Rámakrishna. Még Krisztus is. Itt meg minden segíti. A másokkal egybeolvadó önátadás ma már visszalépés. a személyiségzavarok. Még egyszer kedvem támadt pofon verni őt. de nincs menekülés. hogy a lényeg gyökeret ereszthessen a magunk kultúrájában. Neve ősi jelentése: égruhájú. A Titok helye. „égruhában”. ahová a főpap is csak minden esztendőben egyszer léphetett be. Nincs többé szükség közvetítőkre. a hézag nélkül egymásba kapcsolódó ok-okozati viszonyok szövevénye. megnő a pszichés összeomlások. az elmebetegségek száma. − Nagyon jó. se jövő! Most tanít a Mester. Uardhámana Mahavira. A KARMA TÖRVÉNYE Ne bonyolítsuk a dolgot. szentekre. én hazamegyek Európába. Indiából Vivekananda. illegális utakra tereli őket. tudnám. itt is hiába keresné. amikor odaérkezésem után elpanaszoltam neki. − Mondd el az életed történetét! .hamis. Segítő szándékból. Japánból a zen vált ismertté Európában.kiáltott fel a tanítvány. Látja. A Mester így szólt: − Most már velem maradhatsz. Felfénylett az arca az örömtől. Buddharakkita Theyra magyarázata: Csak kérdés van. De nem szabad utánozni. az extatikus úton akar „túllépni a mai kocsmán”. hogy semmit sem értett meg abból. szorongások járnak a nyomukban. Ezt mondta Dhigambarji. A karma-tan tökéletességre fejlesztett determinizmus. szellemi vezetőnek nevezi magát. de nincs felelet. ami megtámadja belső egyensúlyomat. De neki csak jajgatni volt kedve.

a mai emberek többsége számára ájulásszerű sokkhatást eredményez. aki vagyok!” . hogy a legtöbb vallás nem temet azonnal. Először a vágyak helye. amikor is mindig más és más „szempont” emelkedik ki: Hogy állt helyt mint népének. viszont a „rontások” nyomán erre képtelen. a morális és érzelmi értelemben jól megoldott helyzetek és az elintézetlenségek.) E különböző szellemi szférákon áthaladva jól megoldott élethelyzetek esetén fel tudja venni magába azokat a szellemi erőket. ez egy vízió felderengése. egyszóval az intellektus egyedisége szűnik meg. Mint mondottuk. E néma szemlélet képe két-három nap után elhalványul és kialszik. affekciók. Mi marad meg tehát? Mi születik újjá? A titokzatos. az a bizonyos nehezen megszerzett és öntudatra ébredt Én. Íme a „papírforma”: A test halála . amelyekkel találkozik.feleli Jehova a lángoló csipkebokorból Mózes kérdésére. de nincs mivel. akik visszahúznák az elhagyott életbe. mintegy kiterítve látja maga előtt az eltelt életet. Messzire vezetne.) E látásnak persze semmi köze nincsen a fizikai érzékeléshez. amelyek felé lassan elindul az életből eltávozott. hitéből. növény. Még az is lehetséges. Végül a szellemi régiókban az emlékek. amelynek lélekfelfogása látszólag különbözik attól. „olyan. hogy ennek megsejtése öltötte fel Nyugaton a tisztítótűz. hanem ravataloz.más és más szellemi szférákon áthaladva . hogy tisztán látja a rejtett történéseket is. s válik újra azoknak a szellemi erőknek a részévé. mert még nagyon „testközelben” van: Ezért eltávolítják a holttest közeléből a „sírókat”. Mindennek következményei megjelennek a következő életben. Lélegzene. a növényekhez és az ásványokhoz? S „látása” eközben ráterjed elmúlt életeinek fejlődéstörténetére is. azzal a többlettel. Idő kell ahhoz. (Tehát például nemcsak azt konstatálja. amennyit az ember aludt az életében. a káma lóka következik. amit szavai keltettek a másik emberben. A test halála után még további három halál. a gondolatok. Ásvány. Először az életerők oszlanak szét a világban. Amikor visszafelé indul. s ez meglehetősen nagyfokú kínlódással jár. (Istenem. életjelenségek. Én. nemzetének gyermeke? Mit vett fel magába a világ szellemi lényegéből. azokat. Szerintük ez a rejtett tudás az oka annak.egyre tágulóbb körökben éli újra az életét. következik. S minden szféra végén ott marad összegyűjtve az elintézetlenségek batyuja. Ezekben az évtizedekben az elmúlt élet visszafelé pereg. hanem azt a hatást is. mint amikor testi életében látott”. ha ennek az okát boncolgatnánk. A káma lóka annyi ideig tart. amit a zsidó. Most már mélyen benne járunk egy olyan hiedelemrendszerben. s .− 46 − A hindu hitvilág és lélektan alaptétele. kapcsolat. az állatokhoz. víziókban a halál pillanatától a születésig. A halál pillanatában minden helyzet. változtatni ekkor már nem lehet. hogy beszélt valakivel. a racionális úton meg nem ismerhető mag. Lássuk tovább a két élet közötti út állomásait. érzelem „megmerevedett”. vagy az arra való képtelenség. a purgatórium képzetének formáját. csak konstatálni. filmszerűen. mozdulatlan tablóként. Ezt a batyut egy idő után maga mögött hagyja a „köztes létezés” útjain haladó.mert soha nem a lélek hagyja el a testet. Tehát durván az átélt életidő egyharmadáról van szó. Enne-inna. csak konstatálás. keresztény vagy iszlám hitvilág hirdet. Aki ebből magához tér. lelki-szellemi értelemben fejlődni csak a földi életben lehet. az eljövendő újabb élet helyzeteinek kiformálódása. de nem rendelkezik az ehhez szükséges testtel. Ezekből a kínokból gyűlik össze az elintézetlenségek „batyuja”. szellemi erők fölvétele. vallásából? Hogyan élt és viselkedett mint az emberiség tagja: Milyen volt a viszonya a „három ember alatti világhoz”. Ez idő alatt a halott körül csendnek és nyugalomnak kell lennie. S a rossz megoldások kínt okoznak éppen a tehetetlenség miatt. mindig a test rohad ki alóla . hogy az emberi viszonyokon változtatni. ölelne. Bár… „Vagyok. (Tetszik érezni a szimmetriát? Megint együtt van minden: fizikai test. állat és ember. pontosabban szakaszait. Két élet között csak szemlélődés van. mit meg nem tudott álmodni Karinthy!) A káma lóka idején az élet eseményei közül a közvetlen emberi kapcsolatok emelkednek ki. mert az élet során megszokott élményekre ekkor még igény van. A továbbiakban . „Feleld Izrael fiainak: Az Én vagyok küldött hozzátok!” Ezt üzeni a „saját képére” teremtetteknek. Szenvedésteli periódus. tapintana. amelyekből egykor kivált. érzések és indulatok olvadnak bele különböző lelki szférákba. „felszedi a batyuit”. intellektus. amíg a fizikai érzékelés élményigénye kiég az emberből. Azután a vágyak.

hogy megpróbálja rendbe hozni azt. és nem Buddha szavaival hárították el okvetetlenkedéseimet: „Elég volt a tévelygésből… A te nehézkes felfogásoddal. Némely ember ezért érzi önmagától annyira idegennek a sorsát.ámbár önmaga által erre az életre. Milyen eseményeket kell átélnie.− 47 − elkezdi kiformálni az új életét: milyen helyzetekbe kell kerülnie. kikkel találkozik. Egy indiai számára a vakbélgyulladás nem pech. aligha fogsz eljutni ehhez…” Vacscshának mondta ezeket a Megvilágosult annak idején. vagy tovább rontja. hanem egy helyzet. A kaszt információ arról. Ne hidd el a tanítást. tapasztalj saját magad. Én. Én. Így hajlik a sorsalakulás a fejlődés útján a múltak általi meghatározottságból a szabadság felé. Az emberi kapcsolatok. Én. kíváncsiskodó európaival. Minél kevésbé felkészült. valamiféle türelem nélkül. találkozások feladatot jelentenek számára: annak idején valami elintézetlen maradt. hogy milyen sorsot épített magának erre az életre továbbfejlődése érdekében. Szellemi erők viszik tovább és végzik el helyette a karmaépítés munkáját. Mindenki ilyen világos öntudattal járja végig a „köztes lét” útját? Guru. Nincs égi bíró. hogy ilyen ügyekben szóba álltak velem. És akkor mi történik? Guru.éppen szabadsága következtében. Ez lenne tehát a karma. csak gondolatokat ébresszen. A karma meghatározott . nincs ítélet. Én. csak tettek vannak és következmények. Egyáltalán. de miután engem is ezek a problémák izgattak. amit a köztes létben vállalt. A LÉTEZÉS CSAPDÁJA Az alábbiakban összegyűjtöttem néhány kérdést. ebben szabad. a dharma felismerése rajta múlik. hogy valaki hová születik. Baktay kitűnő ábrával szemlélteti a múltból fakadó determináció és a szabadság viszonyát. s kiegyenlít vele valamit. Ez a hinduizmus ontológiája. Miért nem emlékezem előbbi életeimre? Guru. hátha a tanítvány hajlandó a saját eszét is használni. hogy fejlessze magát ott. hogy a tanító ne adjon kész megoldásokat. valaminő fegyelem nélkül. kifejezve azt a meggyőződését. annál hamarabb „belealszik” a szellemi világba. Ez az egyén erkölcsi és szellemi fejlettségétől függ. valamelyes bizalom nélkül. ahol satnyábbak az erői? Ezért nem tartják véletlenek. milyen helyzetekbe kerül. Minél kevesebb a múlt karma alakító terve. de cselekedeteinek következményeit a jövőben majd viselnie kell. közlöm a bölcs guruk válaszát. Végtelen idő van és nagyon sok élet. Már az is szép volt tőlük. kikkel kell találkoznia ahhoz. honnét jön ez a sok új ember? Hogyan egyeztethető össze az újjászületés tanával az emberiség lélekszámának ez a gyors növekedése? Hol voltak eddig? . hogy még az életben átélje valaki a halál élményét. Hogy ne keveredjenek a különböző életek élményei. A lényeg az. Dharmának pedig a létezés törvényeit nevezik. Ám az élet nemcsak a múlt következményeiből áll. Mármost vagy rendbe hozza a dolgot. Mit jelent a felkészülés? Guru. A jóga szamádhi elérése lehetővé teszi. annál közelebb kerül az ember a felszabaduláshoz. amit általában fel szoktak tenni karma ügyekben. járd végig az utat. Én. Az embernek módja van új karmikus bonyodalmak előidézésére . hogy öndeterminációról van szó. Hogy ne őrüljél meg. valaminő erőfeszítés nélkül. Én ugyan nem tudok válaszolni. amit az előző életében elrontott. Odaát emlékezel.

Ezeknek egyike a föld. Halálfélelmünket legföljebb elfojtani tudjuk. „feldolgozni”. a profit. Ennek két oka is van. Fölénk magasodnak az épületek. Egyrészt minél fejlettebbé válik az ember. hogy az életben problémák vannak és megoldásokra van szükség. csak megérteni kellene ezt a bölcseletet. hogy a karma tan az indiai ember számára vallásosságától vagy hitetlenségétől függetlenül . Én. a gyerekek együtt lehessenek az apjukkal. fanyalogva és néha ijedezve. Azelőtt voltak különféle „paradicsomok” és alvilági helyek is. elbámulunk a modern verseken.evidencia és jelentős erő. Én. annál gyorsabban. Csak a Földre lehet inkarnálódni. a kizsákmányolás. az annak a jele. Indiai börtönökben jó magaviseletű rablógyilkosok évente egyszer néhány hetes szabadságot kaphatnak. Mindebben persze nem kell hinni .a hit nem a mi dolgunk -. Mi ezt már nem tehetjük. Ez nem igaz! Ez hazugság!’ − Hanem? − Az életben tragédiák vannak. Inkább levezeklik ebben az életben!. A világ túlnőtt rajtunk. és nyomtalanul lehet eltűnni a vándorló-hömpölygő embermilliók között. A dalai láma például halála percében már újra megtestesül. Helyzetünk több szempontból hasonlóvá vált a primitív őskor lakójáéhoz: jelenségeket lát. A XX. És időre visszatérnek a börtönbe. század szellemi légkörétől különben sem idegen a mítosz. Az azonban bizonyos. Segíteni jön. Neki már nem kellene megszületnie. A boldogan racionális XIX.lóka van. Ezt mondják a guruk. csikorog a zene. A tan szerint összesen tizennégymilliárd. A másik ok az. Úgy jártunk. hogy meglátogathassák a családjukat. Az ősidőben tízezer évek is elteltek. hogy valamiért nem működnek jól az elhárító mechanizmusok. nincs személyi igazolvány. addig vagyunk egészségesek. nincs rajta mit „megoldani”. egy országban. amivel a mindennapi életben számolni kell. nem válik el nehogy az elviselhetetlen helyzetek visszatérjenek a következő életében. hogy tanításaink szerint hat hely .. epizódszerű betekintésünk van az áttekinthetetlenül bonyolult társadalmi ~ mozgásfolyamatokba. S ha egy lélekben eluralkodik a halálfélelem. mert ti úgy gondolkoztok. ha az űrhajózásról. de tulajdonképpen nem érti. Megélem ezt. esetleg használja is őket. Ma átlagosan négy-hatszáz évenként születik újra egy ember. áldozatból. a kozmikus háborúról van szó. a következményeit nem akarják átvinni az újabb megtestesülésük sorsába. meghökkent a képzőművészet. század még fittyet hányt rá. hogy mivel találkozott. Az ősidőkben még volt ilyen lehetőség. ha elromlik az autóm. használjuk a kémia. a fizika. uram. DANTE PSZICHOTERÁPIÁJA Halálmítoszok sűrűjében bolyongunk hát. ahol nincs bejelentő lap. a matematika.− 48 − Guru. A hindu a karma erejébe és kikerülhetetlenségébe vetett hit miatt nem lesz öngyilkos. Ma már nem. mit is csinál az agyamban? Mi a tőke. meghibásodott belső védekező rendszerünk. És irgalomra van szükség! Hát a halál dolgában ez tökéletesen igaz. de mit sem értünk a technikából.kérdeztem a börtönőr tisztet. Pilinszky egyszer így fakadt ki egy társaságban: − Azért utállak benneteket pszichológusokat és pszichiátereket. no de akkor is. És amíg ez sikerült. a .. ahová megszülethet valaki. hogy mindenki csak emberként testesülhet meg. öltek! S ha már megtörtént a tragédia. amit beavatott tudósok a szolgálatunkba állítottak. Tudni való. − Nézze. Az újjászületés során lehet-e állat valakiből? Guru. − Miért jönnek vissza? . Ma ez a lehetőség már nem áll fenn. ha a műholdak által közvetített műsorokat nézem a televízióban. mint Goethe bűvészinasa a felidézett szellemekkel. ha Quarelint veszek be a fejfájásom ellen. hogy nem tudunk mit kezdeni a halál tényével. Mozaikinformációink. annál rövidebb lesz a két élet között eltöltött idő. megszűnt emberre szabott lenni. De ma már olyan fejlettségi szintre jutott az emberiség. amíg újra megszületett valaki. Az emberek száma végtelen? Guru. az ipar csodáit. már csak a sznobizmusunk miatt vagyunk műélvezők. Minél magasabb szinten áll.

Az utazás mélypontján hatalmas ősi. az ősi mítoszmodellek újraélése egyéni variációban. rád teszem hát a koronát és mithrát. A mi időnkben tán még a hatalom is azé a szervezett csoporté lesz. Vergilius az utazás eredményeit összegző mondatai. Az utazó lelkileg megerősödve. Volt már faji és vérségi mítosz. nem azt követned vétek lenne. Ha legyőzi az alvilági erőket. A búcsú következik.néha testileg is . az etruszk haláldémonok s az újkor hajnalán Dante. aki megnyugtatóbb mítoszokat tud adni az embereknek. Gilgames. Az emberiség története tele van halálmítoszokkal. a szembetalálkozás saját tudattalan ösztönerőivel . Orpheusz és Euridiké.Dante is rendszeresen beleájul az átéltekbe -. aki otthonosabban mozog a lélek alvilágában. hogy elhagyja. az új típusú szocialista ember mítosza. néha kifejezetten sátáni erőkkel kell megküzdenie. néha állati. hányan lopták el az elsőszülöttek jogait és táncoltak aranyborjak körül? A mítosz ereje rendkívüli. Nincs többé már szükség vezetőre. a szó valódi értelmében „kísérő” funkciót tölt be. A mítosz átmenet a mágikus és a racionális gondolkodás között. Erkölcsileg szilárdan állsz a lábadon. Ízisz és Ozirisz. s még több is jön talán. Példálózzunk ővele. hogy a vezéred „bensődből vezéreljen”. Laodameia. Übermenschmítosz. A fallikus anya mitikus figurája. Talán még gyógyítani is lehet vele. amikor bejelenti Danténak. Igen. s eközben az alvilágban utazó lelkileg . S a szorongásoktól szabadulni akar az ember. de útitársa segíti őt útján. Dante a csillagokat. Thomas Mann döbbenten fedezi fel. A pokolraszállás sohasem egyedül történik. a superman mítosza. Álracionális magyarázatok segítségével. hány Júdás árulta el csókkal Mesterét. aki a legközelebb van hozzánk. a totem és a tabu mint a mitikus időkben gyökerező neurózismodellek. Ez lehet Dis városának erődítménye Dante esetében. Eljött az ideje. nincs már többé szüksége támogatásra: Lelked szabad már. az ősi apagyilkosság és a kasztrációs félelmek. Attól tartok ugyanis. Dante pszichoanalitikusát Vergiliusnak hívták. vagy az állat-ember Enkiduval vívott élethalálharc Gilgames pokoljárásakor. ám végeredményben nem kímélheti meg semmilyen szorongató. Ezután az út már fölfelé vezet. hogy az egyéni sorsban mennyi a mitikus elem. Hol lenne századunk lelkiismerete a pszichoanalízis mítoszkultusza nélkül? Ödipusz és Elektra mítosza. Önmagad császárává és pápájává koronázlak! Így végződik Dante pszichoanalízise. a szocializmus? A világ meg nem értése szorongásokat szül. Az archetípusok. értelmezi az átélteket. akkor azok az utazó szolgálatába állanak. A pokoljárás lefelé vezető útszakasza egyre súlyosabb megpróbáltatásokat jelent. Általában van egy vezető. aki örömódát zeng. Az utazás véget ért. Íme. külső irányításra. nagy életkrízisei idején. ép és egyre tisztább. Egészséges vagy. mint az egykori halálmítoszok korszerű újraélése. a „leválás” nehéz pillanatai. Hány József beszélt Fáraó előtt. mivel az igaz utat nem lelém. erősítik őt. Az emberélet útjának felén egy nagy sötétlő erdőbe jutottam. Így történt Gilgamessel.modern megfogalmazásban.egyre inkább lemeztelenedik. az évekig tartó kalandozás az ember egyéni múltjában felér egy kiadós pokolraszállással. ilyenkor szokott az ember elmenni pszichoanalízisbe. hogy a pszichoanalízis a valóságban nem más. Amennyiben az elmúltak a halál birodalmához tartoznak. megpillantva újra a napvilágot. nem gyötörnek belső kényszerek.− 49 − vállalkozás. kísérőre. . az amerikai életforma. Vagyis: szabad vagy. vétek. A mítosz álracionális magyarázat. nagy belső szabadsággal és életörömökre képesen kerül vissza a felső világba. a továbbiakban segítik. ijesztő vagy szenvedésteli élménytől a pokoljárót . Mítoszok burjánzanak körülöttünk. Ez a valódi katartikus pont.

A Mester elvette az oltárról az áldozati tejeskorsót. amelyek már nehezen bonthatók szét elemeikre. másrészt elfogadhatatlan. érintésérzékelés. egyén és közösség. nemhogy válaszolni. az úgy látszik örök életű arisztotelészi ellentétpárok. Elsősorban a szociális-morális szféra. időérzékelés. épp az agyféltekék működésének részletesebb megismerése eredményeként. Bhole megjegyzése: Aki meg akar szabadulni a kétségeitől. amit ma pszichikus funkcióknak nevezünk. Törd szét a tartályt! Pandit Lal magyarázata: Jobb. tudnunk kell. A lélek fölvette magába mindazt. amikor elválasztja a fonémahallást a fogalommegértéstő1. amelyeken keresztül a fizikai világot felvehetjük magunkba. hanem megértésre szövetkeztünk -. amit annyira szeret az európai gondolkodás. hangulatérzékelés. Elsősorban a külvilág érzékelésére szolgáló csatornák: hőérzékelés. átélésére és a cselekvésre. hogy a megismerés az érzékeléssel kezdődik. aki hirtelen megvilágosodott. „információs csatornát” tart számon. Kétségek nélkül még kérdezni sem lehet. szomjúságérzékelés. Győzött a szent dualizmus. hogy miről van szó. Acsárija Buddharakkita magyarázata: Te vagy kétségeid tartálya. jellemérzékelés. ízérzékelés. okos és buta. hangérzékelés. szándékérzékelés. állam és egyház. ha tanítasz. testből és lélekből áll.vágyakból-érzelmekből és az öntudatra ébredt Énből .− 50 − DHATTATREYA TIZEDIK KOANJA A tanítvány megkérdezte a Mestert a gyülekezetben. egyszóval igyekszik kvantitásokban gondolkozni.kialakult emberkép a történelmi fejlődés során egyszerűsödni kezdett. hogy az ember kettős lény. Akkor a tanítványnak lesznek kétségei. A felosztás az evolúciós gyökerekre utal. Mindig és mindenütt kettősség: lét és tudat. s kialakult az ismeretes hármasság: a test (életfunkcióval együtt). vagyis az emberi fejlődés alapfeltétele. a lélek (amelyen az affekciókat értették) és a szellem (az intellektus és az önkonstatálás. A tej elborította a tanítványt. Eszköz. Legfeljebb a fogalommegértést már nem tartja egyszerű . Mégis . hogy milyen módon szabadult meg a kétségeitől. HOVÁ TŰNT A SZELLEM? Az ősi felfogás szerint eredetileg négy lételemből . Ebben a test-lélek-szellem hármasságban gondolkozott a korai nyugati emberismeret is. anyag és szellem. igaz és hamis. De a tejért kár volt. csak tömeg van. Természetesen alapvető tendenciákról van szó. amíg 869-ben zsinati határozat mondta ki. vagyis a tudat). test és lélek. az ösztönökből . A modern természettudományok ugyan Galilei óta döngetik ezeket a sémákat. csak hőfok. Részletesebb magyarázatra inkább csak a harmadik csoport némelyike szorul. Jól látja azt is. organikus és funkcionális. hiszen a különböző érzékelési formák összetett élményekké szerveződnek. Számára a test műszer a világ és önmagunk megismerésére.miután nem ítélkezésre. fényérzékelés. az szellemi öngyilkosságra készül. A test fogalmát sui generis élő testnek fogták fel. de nem végcél a testi gyakorlatok sora. éhségérzékelés. az emberi viszonylatok érzékelésére szolgáló csatornák: szóérzékelés. és széttörte a tanítvány fején. a minőségek végpontjai. szagérzékelés.a fizikai testből. az életerőkből. nincs hideg és meleg. hiszen a fizikus számára nincsen könnyű és nehéz. Rabbi Náhum véleménye: Mindenesetre fejbe kell ütni az ostobát. Ám az indiai emberismeret tulajdonképpen soha nem adta fel a test-lélek-szellem hármasságát. például a Hatha jóga segítségével. mozgásérzékelés. a „műszert” rendben kell tartani. Először is az indiai emberismeret háromszor hat. összesen tizennyolc érzékelési formát. üdvösség és kárhozat. Dr. fájdalomérzékelés. Lélektani szempontból eddig leginkább a tudatfejlődés kérdéseivel foglalkoztunk. isten és ördög. gondolatérzékelés. Ezért is ügyel rá olyan gondosan. A szóérzékelés létezésének felismeréséhez tulajdonképpen közeledik a mai pszichofiziológia is. jó és rossz. Elsősorban a saját belső állapotaink érzékelésére szolgáló csatornák: egyensúlyérzékelés. Az érzékelésről vallott felfogása azonban a mai pszichológia számára egyrészt meglepő. gyönyörérzékelés.

szóérzékelés. éhségérzékelés. Az úgynevezett főként az európai kultúrkörben elterjedt . vagy a dislexia-disgráfia. szagérzékelés.− 51 − érzékelési folyamatnak. fájdalomérzékelés. az egy kellemetlen tünet. hogy a bármilyen szelíd értelemben kultivált aszkézis. Így függ össze a keleti érzékeléstan a testi. szavai hamisaknak tűnnek. mozgásérzékelés. vagy rendes fiú. gondolatérzékelés. De ha „cephalalgiája” van. az olvasás-írás képességének nem kielégítő működése kerül szóba. alakítják: ízérzékelés. A hangulat-. Ha egy férfi meg egy nő lefekszenek. szándékérzékelés. a két fogalom jelentéstartalma ugyanis más. szándékérzékelés. másrészt intuíciónak nevezzük. hőérzékelés. szóérzékelés. mindez hogyan működik.ugyancsak tendenciaszerűen -. éhségérzékelés. Ám ha azt mondom. zen vagy egyéb technikák . később megszerzett érzékelési lehetőségei. Mégis azonnal érezhető a probléma. Alacsonyabb rendű. némelykor meg bízunk benne. Imádjuk a szakszavakat . fájdalomérzékelés. A tizennyolc érzékelési forma sem rosszabb hipotézis. tehát a test és a lélek megzabolázására szolgálnak. szagérzékelés. vagy bepisil éjszaka.elsősorban az „alacsonyabb rendű” érzékek. Tudjuk. de annál tágabb értelmezésben. tehát még alvás közben is érzékelik az idő múlását. „Küszöbalatti mikrojelek” . fényérzékelés. lélekkel és szellemmel állnak összefüggésben. skandáljuk boldogan. az állati léthez még közel álló és melyek a magasrendűen fejlett ember fiatalabb. A gondolatérzékelés megfelelne a parapszichológia által annyira hangsúlyozott ritka telepátiának. jellemérzékelés. Elsősorban a szellemre hatnak.mondjuk -. hangérzékelés. néha úgy érezzük. Nos . Ha valakinek a feje fáj. hangulatérzékelés. ősibb érzékelési formák: hangulatérzékelés. újabb érzékelési formák: jellemérzékelés. az ugyebár csak egy mindennapos esemény. érintésérzékelés. hogy mit akarsz mondani…” . bár a tudományosan hangzó megnevezés még korántsem jelenti azt. ízérzékelés. hogy ismerjük is a jelenség mibenlétét.vagy tudni véli -. gondolatérzékelés. Magasabb rendű. más csoportosításban ezek az információs csatornák az egykori testtel. Elsősorban a testi állapotot befolyásolják. hőérzékelés. vagyis a beszédmegértési képesség zavarai. amikor az afáziák (szenzoros afáziák). Csak sajnos még nem tudjuk. szándék-. „Tudom. szomjúságérzékelés. Nevezetesen a jógázó esetleg nem tudja. egyensúlyérzékelés. egyensúlyérzékelés. gyönyörérzékelés. önuralom megvalósítására szolgáló jóga.főleg a latin és görög. vagy „enuresis nocturnában” szenved. A „SZELÍD ÖNURALOM” ISKOLÁZÁSA Iskolázást írok gyakorlatok helyett. szánkhija. lelki és szellemi iskolázás gyakorlataival. mert a tudományosság megnyugtató illúziójába ringatnak. Ebből viszont nyilvánvaló.beleértve Loyolai Szent Ignác gyakorlatait is . Elsősorban a lélek állapotát befolyásolják és alakítják: érintésérzékelés. mozgásérzékelés. Ez a lehetőség némi veszélyt is hordoz. és jellemérzékelést ma egyrészt szociális percepciónak. rosszindulatát vagy segítőkészségét. szomjúságérzékelés. hogy az intenzív gyakorlatok . esetleg angolszász eredetűeket -. hogy ez bizony rossz ember. önfegyelem. hogy sokan maguktól felébrednek az elhatározott időben. hanem annál jóval bonyolultabb központi idegrendszeri tevékenységnek. hogy milyen gondolatok rajzanak a másik ember fejében. akkor már diagnózis. időérzékelés Más felosztásban arról is kaphatunk felvilágosítást. fényérzékelés. Ezek az egyszerű és régen élt indiai lelkek nem átallották érzékelésnek nevezni azt a hétköznapi tapasztalatot.gyakorlatok a jógának picinyke szeletét jelentik.és néha tényleg tudjuk. és tulajdonképpen „technikai eszköztárnak” tekinthetők. „metakommunikatív információk”. az már pszichológia. s a szellemet próbálják „felszabadítani” e hatásoktól. amelyek a háttértartomány nélkül önmagukban valamiféle sajátos egészségmegőrző gimnasztikává torzulhatnak. időérzékelés. hogy melyek az ősi. Az ember néha tényleg tudja . hogy „szexuális interakció” zajlott közöttük. a szellem állapotát befolyásolják és alakítják: hangérzékelés. szabad fejlődése érdekében. hogy észrevesszük egy ember vidámságát vagy szomorúságát. gyönyörérzékelés.

romantikus és misztikus frázisokkal. általában minden. Az iskolázás az egész ember lépcsőzetesen emelkedő és kiterjedő fejlesztését jelenti. másrészt mert enélkül is minden érthető. hanem hamis eszmék. erről évezredek óta tilos beszélni. Az európai emberek többségéből hiányzik az önátadásnak az a képessége. szublimálásáról. s ezért „jógázásban” is a felszínen marad. Ha egy-egy kifejezés magyar átírása hibás lenne . 1. a becsvágy. az iskolázás fő irányától leágazó jógautak. ami a közönséges ember előtt rejtve van. Nem szabad tönkretenni. egyszóval nem szabad kihasználni a másik embert. A lemondás jógája (Jáma) Első megközelítésben tulajdonképpen felére csökkentett tízparancsolat: ne ölj. Egyrészt az elméleti tanulmányokból. Az iskolázás szubjektív hatása. ne féktelenkedj. amelynek bilincsében vergődik valaki. „megölni” egy másik ember önérzetét. érzelmi. Előfordul. ennek egy részét alkotják az úgynevezett gyakorlatok. de nemcsak testi értelemben. esetleg pszichoterápiás segítségért kell folyamodnia. ami keleten még megőrződött. Az ember ne csináljon önmagával vagy másokkal semmi olyat. a gyakorlatok során megélt élményvilág viszont a legszigorúbb magánügy. Pusztítani semmilyen élőlényt nem szabad. előre is elnézést kérek az orientalistáktól. Az iskolázás „felépülésének” vázlata természetesen hiányos lesz. beletartozik az anyagiasság. A dolog eddig nyilvános és tanulható. A kizárólag testi gyakorlatok erőltetése a jóga szempontjából hamis hangsúlyeltolódáshoz is vezethet: a lényeg éppen az ösztön-. . Régi szabály. A hazugság tilalma nemcsak a félrevezetésre. a karrierizmus. Nem félelemből vagy akár belátásból az emberre kényszerített külső fegyelemről van szó. Igazuk van. pszichés biztonsága meginog. a gyűjtőszenvedély. meg kell maradnia belső megélésnek! Az alábbiakban megpróbálom a jógaiskolázás szerkezeti felépítését röviden és érthetően leírni. A féktelenség az indulatosságon kívül magában foglalja a szenvedélyeket is. ezeket elhagyom. Szerencsére a lustaság. milyen hatáshoz vezet és milyen testi vagy pszichés mechanizmusokon keresztül. ha úgy tetszik. én tudok valamit. bizalmat. míg egyet léphet szellemi síkon. pesti nyelven szólva „züfecekkel” szokták általában helyettesíteni. hitét. a manírok előtérbe kerülése a legtöbb esetben fölöslegesé teszi ezt az aggodalmat. egyrészt mert nem ismeiem ezeket a nyelveket. tanítványokra vadászó „guruk” ezekre a kérdésekre a választ általános és hangzatos. hanem az. hogy miről van szó. Nem szabad ellopni eszméket. ami olyan jólesően kenegeti az ember önértékelését: lám. hogy az embernek három lépést kell előremennie erkölcsi fejlődésében. ami birtoklás. Kerülöm az indiai fogalmak halmozását. leginkább Patanjeli rendszertanát követve. hogy ne kívánja megtenni. másrészt az iskolázásból.mindig hibás -. hogy mindezeket ne tegye meg az ember. A jógaagitátorok és önjelöltek. ne hazudj. eszmei vagy vallási türelmetlenség. ragaszkodását sem. Lássuk tehát az egymásra épülő szinteket. hanem a belső igény kioltásáról. A lopás sem csak a tárgyi tulajdonokra vonatkozik. hogy micsoda. túlburjánzó sajátosságainak a visszaszorítását. A jógától idegen minden fanatizmus. a sóvárgás jelentéstartalma is messze túlnő az erotikán. azaz milyen hatások következhetnek biológiai. Az egész folyamat hátterében viszont egyfajta informáltságnak. úgyis tudjuk. nyesegetését. gondolati és főként erkölcsi funkciók fejlesztése lenne. „megszállottság” vagy ezeknek a bármilyen módon való szolgálata. lappangó képességeinek kiművelését. léteznek másfajta csoportosítások.− 52 − végzésével „mihez nyúl hozzá”. ideológiák még oly jóhiszemű terjesztésére is. de főként lelki és szellemi életében. de az én fülemben így maradt meg. amelyek megijeszthetik. páli vagy hindu nyelvű terminus technicusokkal való dobálódzás. A vágyakozás. elméleti ismeretanyagnak kell léteznie ahhoz. Ennek legkézenfekvőbb módja a szanszkrit. hogy a jógázó olyan változásokat tapasztal saját magán. amiről nem tudja pontosan. s ehelyett az egész aktivitás a testre koncentrálódik. A fogalmak tágan értelmezendők. munkaerőt sem. ne lopj. ne vágyakozz! A lényeg azonban nem az. miután nem tudja beilleszteni mindennapi életébe. Ekkor sem szabad kizárólag a drogra vagy az alkoholra gondolni. becsapásra vonatkozik. „nem téma”. hogy a dolog valóban működjön. A jóga egész képzési rendje tulajdonképpen két részből áll. Az iskolázás az önfejlesztés módszereinek az elsajátítását jelenti.

sőt abszolutizált tudományos irányzatokra. A jóga azt akarja elérni. Tehát az egocentrikus beállítódás. amelyek egyben a magasabb rendű szellemi megismerés „szervei” is. Oxigént használok fel. Tágabb értelemben formálja az egyén viszonyát a világhoz: felveszek erőket és hatásokat magamba (belégzés) . amit a szempontváltás képességének. eszmerendszer. Azt akarja elérni.és oxigénellátását segítik elő. hogy az ember ne csak nézzen. elfogadást ír elő mindenféle vallás. hogy adott időtartamra el tudjon fordulni az érzéki benyomásoktól. A Az ászana. megmerevedett világképet. 4. és ne hagyja magát attól eltéríteni más hatások által. Tulajdonképpen az elmélyülés kezdeteiről van szó. hogy az ember tudatosan és akaratlagosan képes legyen egy számára fontos érzéki benyomást megőrizni. 3. hogy a szellemi szabadság jógája. A testtartások jógája (Ászana) A test és életfunkcióinak zavartalan működését kívánja biztosítani. míg a hosszú ideig végzett gyakorlatok lazítanak. ami így gondolkozik: „Ő más. A hit jógája (Nijáma) Türelmességet. a nyugalom. A koncentráció jógája (Dharana) Amikor a jógázó ura lett érzékelésének és figyelmének. tehát időlegesen „elzárja” érzékszerveit. A lélegzés jógája (Pránajáma) Az életerőközpontok aktivizálásának. rítus. a befelé fordulás irányába vezetnek. hol oda kapkodja a fejét. Az ászana-gyakorlatok egyik hatása ezeknek a sokszor „alvó”. amelyek elsősorban a gerincre. és nitrogént adok vissza. A pontos észrevevéshez idő és nyugalom kell. Nemcsak egyénekre vonatkozik ez. mert nem hozzám hasonló. tehát a mai emberben nem működő központoknak az aktivizálása. ami a „másságban” mindig sátáni. hanem népekre és kultúrákra. amelyek a légutakat teszik szabaddá a „valódi” légzőgyakorlatok számára. aktivitásnövelő hatásuk van. szokás. politikai. vegye észre azokat a mély információkat.” A nijáma tehát magában foglalja pszichikus értelemben azt. mint nekem. az életerő (prána) közöttük meginduló áramoltatásának másik alapvető gyakorlatfajtája.belégzés—a lélegzet visszatartása—kilégzés . az agyidegek működésére.és a lélegzés folyamatának koncentrált gondolati követése. . Elutasít mindenféle dogmatikát. hogy a rövid ideig kitartott testhelyzeteknek tónus-. visszaadom a világnak (kilégzés). Emellett általában az tapasztalható. képessé kell tennie magát arra. Ez utóbbiak lényege a lélegzés folyamatának ritmusos megnyújtása . iskolákra is. Másképpen a figyelem jógájának is nevezhetnénk. másképp gondolkoznod az emberi élet dolgairól.ennek megfelelően hol ide. Az érzékelés jógája (Pratjihara) Az emberre állandóan különféle ingerek záporoznak a világból. Az embernek meg kellene találnia a saját ászanáit. Ismeretesek bizonyos „taszító légzések”. empátiának nevezünk. Tehát rosszabb! Azért rosszabb. filozófia. tudományos vagy esztétikai meggyőződéssel szemben.s ami ebből keletkezett. Úgy is nevezhetnénk. az intolerancia megfékezését jelenti. amit más lények (növények) használnak fel megint. a különböző szervek vér. sötét erőket és szándékokat vél felfedezni. Az ember . a belső szekréciós mirigyekre és az agyra kedvezőek. mint én. másképp értened a világot. A jóga feltételez bizonyos életerőközpontokat (csakrákat). az attitűdöt kívánja megszüntetni. minden ászanának van helyettesítő gyakorlata is.és a pránajáma-gyakorlatokat együttesen Hatha-jógának is nevezik. világnézet. hanem lásson is. 6. átalakítom saját magam építése érdekében (visszatartás) . nárcisztikus előítéletet. amelyeket néha a legapróbb jelek hordoznak. az elmélyedés. Szabad másképp látnod. Alapelv a „laza” gyakorlatvezetés. feszültség-. 5. A gyakorlatok ezen kívül kimutatható fiziológiai hatással is rendelkeznek.− 53 − 2.felhasználom azokat. amit más lények termeltek.

amit a keresztények lelkigyakorlatoknak. 8. de használták a fogalmat még régebbi szellemi irányzatok is. Aztán a víz.Mutasd meg nekem a szőlőt! . A babiloni-káldeus kultúra Marduk imája Weöres Sándor szerint így hangzott: Először a partok tűnnek el. megértésekhez jutni csak egyedül lehet. (Egyébként mindenre vonatkozik. 7. Te azt tanítod. hogy időlegesen eltűnik az emberbő1 minden pszichés tartalom . Úgy létezik.Mester. Már nem gondolkozás. Néhány jó tanács: 1. asszociációk. Ebben az állapotban gondolati aktivitása a képzeteire összpontosul. Másképpen az emlékezés jógájának is nevezhetjük. vagy a görög filozófusok kontemplációnak neveznek. fontos ismeretet kifejező tartalomról van szó. ha az üresség üresség marad. amikor kilöttyentettem a vizet. A meditáció jógája (Dhijana) A meditáció ebben az értelmezésben elvont szellemi tartalmaknak valód önátadást jelent. A keresztény ezoterikában valami hasonlót neveztek extatikus állapotnak. A képzetekre való elmélyült koncentráció természetesen gondolkodási folyamat is. És ez már a legintimebb magánügy. A jóga szerint ekkor nyílik lehetőség egészen mély szellemi megismerésekre. Legtöbbször valamilyen érzelmi. 5. amelyek benne életre keltek. eszmei vagy erkölcsi igazságot. Ennyiben hasonlít a halál állapotához. gondolatok. A jógagyakorlatokat jobb nem elkezdeni. ha a tanítvány szabad marad. Mindig a tanítvány keresi meg Mesterét. A múltkor mégis pofon vágtál mozdulataim fegyelmezetlenségéért. el kell fogadni azt is. A Mester hűségének legbiztosabb jele. megszűnésérő1 van szó. 4. ) 2. A kiüresedés jógája (Szamadhi) Rendkívül nehezen elérhető állapot. hogy időlegesen csak a meditáció tárgya töltse ki az egész pszichikumot. nem emlékezik. hanem a dolgok képzeteire. A valódi Mester sohasem keres tanítványokat. Megismerésekhez. amelyik bármilyen tartalom befogadására kész. Az iskolázás útját közösen meg lehet tanulni. Ott megtörténik felszabadulásunk. mint egy „üres edény”. nem érez. Végül semmi sem marad. mint abbahagyni. a személyiség ideiglenes háttérbe szorításáról. aztán a fény. azután minden sziget és zátony. Az Én. vele összefüggésben nem levő érzelmek. Lényeges eleme a képzetek és a valóság időszakos összevetése s e korrekció alapján az újbóli elmélyedés. Engem ütöttél meg. vagy egy illúziót? A Mester így szólt: .− 54 − szüneteltesse működésüket. amiről Hamlet azt mondja: „A többi néma csend…” DHATTATREYA TIZENEGYEDIK KOANJA A tanítvány megkérdezte: . Abba a szférába tartozik. aztán a sötétség. Ez a helyzet alázatot is reprezentál. A cél az.nem alvásról van szó! -. Mindenkinek meg kell találnia a saját jógáját. ne jelenjenek meg ezen kívülálló. A jelenség körülbelül megfelel annak. nem érzékel. Mert szent és örök az Üresség s az emberben fészkel. 3. ami belehullik. de a Mester sohasem lehet hűtlen a tanítványhoz. hanem átélés. s az Ürességben fészkel az ember. nem függ a Mestertől. hogy az Én csak illúzió. Már nem a dolgokra figyel. Azt jelenti. nem gondolkozik. A tanítvány hűtlen lehet a Mesterhez.

Funkciójukat tekintve: Brahma a Teremtő. szorítja. amit rábíztak. Visnu és Siva. − Ez a szőlő? − Nem. És a forró fájdalom taván. a vándorutak. A teremtő nyugtalanság. amikor felébred benne az Én vagyok érzésének magánya. ez a szára. A tanítvány sírva fakadt. Meg kellett volna ennie. De közülük kerülnek ki az ötletemberek. valamit felvesz belőlük önmagába. (Ez Siva) Mármost aszerint. az antitézis Siva. karbantartja. a lobogó fantázia. türelmük és kitartásuk. Kutató tudósok. kreatív tevékenység jellemzi. a jóindulat. hogy ötleteiket szívós aprómunkával megvalósítsák. Alapvető karaktervonása a hűség. vagy ha úgy tetszik. új kapcsolatok. akiknek esetleg nincs is elég szorgalmuk. alkotó művészek. (Ez Brahma) csak ami lesz. kialakítható egy típustan. Csak ami nincs. fejleszti. amikor ez az illúzió elvétetik tőle. Mindig valamilyen folyamat kezdetén kell állniuk.− 55 − A tanítvány elvezette a Mestert a szőlőlugashoz. társadalmi reformátorok. A Mester letépett egy szemet a fürtről. A tézis Brahma.Ez a szőlő? − Nem. új szerelmek. A Visnu-ember: A megőrző. Magdeburgi Szent Hugó ítélete: A Mester tévedett. az időleges szintézis Visnu. Elemük az újkeresés. felfedezők. a hármas istenegység: Brahma. az a virág. A Mester megérintette a szőlőtőt: − Ez a szőlő? − Nem . amelynek alapja az ember teremtő-kreatív. a megbízhatóság. Visnu a Fenntartó és Siva a Pusztítva Megújító. amikor eldobta a szőlőszemet. a változás. közülük kerülnek ki a nagy . Hogy is írja József Attila? Akár egy halom hasított fa hever egymáson a világ. a fenntartó ember. széthull darabokra. ez a tőke. ami van. Pontos és precíz. a gagmanek. A hideg fájdalom taván. ez egy szőlőszem. ez a fürt. Swami Dhigambarji kérdése: Történt valami? A TRIMURTI TÍPUSTANA A Trimurti az indiai Szentháromság.Ez a szőlő? − Nem. a szorgalom. az átszervezés hivatásuktól függően. új hivatásterületek vonzzák őket. feltalálók. . A Mester megérintette a kacsokat. munkájukban és magánéletükben egyaránt. A Mester eldobta a szőlőszemet. Swami Dhirendra magyarázata: Két nagy fájdalomtavon kell átkelnie a Célhoz igyekvőnek. Nem ő alkot. Hivatásában és magánéletében a felelősségérzet hatja át. Az „Egy erőt hordozó” emberek: A Brahma-ember: Nagy teremtő aktivitás. nyomja. nem riad vissza a szívós aprómunkától. hogy valaki fejlődésének útján mit és mennyit épített be magába ezekből az erőkből. A Mester a fürtre mutatott… . de kiteljesíti. a kaland emberei. A tanítvány is tévedett amikor sírva fakadt. őrzi azt. a háromarcú istenség. Nagy humán érzékenység jellemzi őket. Ezekkel az erőkkel az ember találkozik életében és halálában. Nevetnie kellett volna. annak van bokra. Új elképzelések. megőrző vagy pusztító-tönkretevő viszonyulása önmagához és a külvilághoz.felelte a tanítvány -. összefogja egyik dolog a másikát (Ez Visnu) s így mindegyik determinált.

jólétben. nem utcán sétálni. kiteljesíti alkotásait. telekről. megszakadnak. megerősíti. Szakmai és magánéletében egyaránt beállhatnak szinte érthetetlen energiaapályok. Ha elérte a célját. Úton akar járni. Kretschmeré vagy Sheldoné. kapcsolatait addig teszi próbára. hogy mindig érezze. Egy ideig nagy felelősségérzettel látja el őrző funkcióját. a teljességet és az elmúlást. könnyen haragvó. Erős becsvágy. Ma lelkesedik valamiért. pihenni sem tud igazán. amit létrehozott. Ezért bizonyos mértékig kiszámíthatatlanok a reakciói. aranykezű iparosok. és állandóan tönkreteszi. szabadon. nem tudom. vagy neki nincs már közös története velük. amit én a nagy szociális paradoxonnak gondolok. a rendezettség embere. hogy a mércét újra meg újra olyan magasra állítsa. alkot. egészen más körülmények között. A „Két erőt hordozó” emberek: A Brahma-Visnu ember: Ritka műfaj. ellentmondásainak. terheli. személyes kapcsolataiban könnyen válhat konzervatívvá. akár a kapcsolatai. lemondásokra is képes. holnap rálegyint ugyanarra. Magasabb szinten a forradalmár őstípusa. a keletkezést. Mindig meg akarja élni a fejlődés teljes ívét. Rossz nívón kötekedő. aki szinte mindent tud: teremt. amit csinál. ha úgy érzi. műgyűjtők. de kicsinyessé is válhat. Ekkor minden gyökér felszedésére képes. . KÜLSŐ ÉS BELSŐ FEGYELEM Buddharakkita Theyrának elmondtam. valamilyen fennsíkra érkezett. vagy magától értetődőek a számára. amíg azok beleomlanak. pedagógusok. valahonnan valahová tart. Társadalmi felfogásában. akár önmaga akkor válik érdektelenné számára. az elért eredményekért ritkán dicsér. Sohasem százszázalékos. hogy mindig hagy valami „maradékot”. vállalkozásról. öngyilkosságra. és azt egyre tovább fejlesztik. Kimunkálja. amit alig vagy nem is tud átugrani.− 56 − orvosok. Teremt és megőriz egyszerre. Magánéletében néha nehezen elviselhető. de nem lehet továbbmenni. sasszeme van a dolgok fonákságainak. megszűnt a dolgok „története”. Ám mégis azt tapasztaljuk. Alapvető igénye. egy hamisítatlan keleti lélektani tipológia. Nem bírja a semmittevést. Gyönyörű társadalmi ideáljaink vannak: éljünk demokratikusan. hajlamos a szenvedélybetegségekre. Hogy igaz-e. hogy a helyzetek már csak ismétlik magukat. ahol lehet ugyan létezni. A Visnu-Siva ember: Furcsán működik. állandó tevékenységigény jellemzi. ezért környezete számára nyomasztó is lehet. A nagy iskolateremtő egyéniségek a tudományban és a művészetben. destruktív is lehet. régészek. Életeleme a küzdelem önmagáért. Indulatilag magas szinten feltöltött. történészek. legyen szó családról. A Brahma-Siva emher: Folyton teremt. amit létrehozott. Magánéletében. Személyes hatásával uralkodik is a körülötte levőkön. Íme. elfárad.elkezdenek valóra válni. Ő az a kreatív elme. Elvégzi a munka dandárját. Nehéz vele élni. hogy mindezt elengedje. szerelmeiben is a megszerzés öröme hajtja. a „minden mindegy” életérzésébe. támadó. bár jellemzője. Az elért eredmények gyakran elértéktelenednek a szemében. esztéták. tönkremennek. negatívumainak az észrevevésére. Ha lezüllik. A rend. hogy újakat eresszen. talán egészen máshol. s a végén „kihagy” valamit. önmagát és környezetét romboló. amitől esetleg az egész rosszízűvé válik a számára. mint Hippokratészé. frusztráció éri. és veszni hagyja mindazt. Hajlamos arra. Élete során ezért nagyon sok csalódás. Magánéletükben is szinte a „semmiből” hoznak létre valamit. A banánhéjakon elcsúszó ember. aki meg is valósítja. azért. A Siva-ember: Ő az örök lázadó. hétvégi házról. partnere könnyen devalválódik a szemében. megérleli annak gyümölcseit. létrehoz. Ilyenkor könnyen becsúszhat depresszív hangulatokba. A „Három erőt hordozó” Brahma-VisnuSiva ember: A teljesség embere. ami nincs összhangban előző aktivitásával.vagy akár államalapítók. keserűen pesszimista. Szalmaláng. S arra is képes. Rendkívül éles kritikai érzék jellemzi. De legalább olyan érdekes lélektani megfigyeléseken alapul. kiteljesíti ötleteit.bármilyen társadalomban . Akár a munkája. Megőrző funkciójáért nagy áldozatokra. azok már nem fontosak. intézmény. mert állandóan új célok felé hajtja a környezetét. maga mögött hagyja. hogy amint ezek az ideálok . kriminalitásra.

és mértéktelenül rajonganak.mondta a Theyra -. hogy minden korosztály találhatott benne valamit. A gyerekek rendbe tették magukat. mert még nem létezik. Témái csapongóak voltak. A lelki egészségre vonatkozó statisztikák akkor a legkedvezőbbek. hogy a tanítás után egy láma elkísérte őket a hatalmas parkba. hogy nem tud aludni. S eközben nem élik át mélyen. ami irrealitás. azt vallják. az öngyilkos. Abban a percben csönd lett. − Miért? . előttük az egyre kisebb gyerekek. mit . ami neki szólt. hogy külső fegyelemmel kezdjük a formálásukat. totális rendszerek. a pénz hajszolásában. sőt sokan úgy vélik. háborúk idején. és csendben elindultak utána. Egyszer felkereste egy üzletember a városból. „Hát az üzleti gondok. mert az emberi léleknek olyan a szerkezete. Visszament sárga csuhás mahayana lámának. Vagy a múlton rágódnak. a jelent. sokasodnak a neurózisok.és természetesen az egyénre is . Azután továbbküldjük őket tanulni buddhista országokba. (Buddharakkita Theyra a bangalorei kolostor vezetője. kábítószeres. ami megint irrealitás. nevelni kell őket. Évekig kíséri a betegeit. A csendnek ezzel a félórájával ért véget a nap. labda is került. sőt ő maga. a becsvágyban. amelyek már sehol nincsenek. mint a féktelenség. És ez az erőszakos külső fegyelem még mindig egészségesebb lelki szempontból. Szegények: kénytelenek megfegyelmezni a birtoklási vágyaikat. és némán megállt. hogy fegyelem nélkül tönkremegy. Mire jó ez? Tudom. a viselkedés fegyelmét. vagy a jövőjüket tervezgetik. mint a semmilyen. majd az egész szerzet együtt hallgatott. De a lényeg az. Eredeti foglalkozása: autómérnök. Ha nincsenek külső korlátaik. teljes valóságában az egyetlen realitást.kérdeztem. S akkor még a külső fegyelem is jobb. Panaszkodott. és csak emlékeztető szavakban írja le a gondjait. A kereskedő két hét múlva visszajött az adományaival. Szerzetesnövendékeket nevelünk nyolcéves koruktól tizenhat éves korukig. Mindig az irrealitásokban kószál. Természetesen a belső fegyelem az. a régen messze tűnt gyerekkor árnyképei között. Elgondolkodott: Önöknél valami nem jól működik belül.− 57 − megnő a pszichés zavarok száma. irányítani. ami egészségben tartja az embert. Megtanulják a beszéd fegyelmét. Meglátja. európaiak rosszul állnak. nem tudnak mértéket tartani. a félelem a jövőtől stb. az egykori gyerek sem létezik már a valóságban. hiszen itt Indiában nagyon kevesen vagyunk. szexusban. szétzilálódik. Ezután énekeltek egy kicsit. mert annyira félnek a haláltól. mértéktelenül gyűlölnek. félkörben. hogy hatásában mindig jelen van. Mértéktelenné válnak evésben-ivásban. hogy miért nem szabad lopni. Elmentem. Éljen közöttünk egy kicsit. E téren viszont maguk. Esténként a Theyra tanított.” − Tudja. A „most” fölött felszínesen átsuhannak. amikor a társadalomra .kérdezte a Theyra. Tudom. hogy ezt a külső fegyelmet fokozatosan hogyan változtatjuk át belső fegyelemmé. A térség abban a pillanatban zsivajgó játszótérré alakult. ezután kezdte hivatását művelni. Két óra múlva a láma megjelent. Köszöni szépen. . majd eltűnt. Kolostorában a „fegyelmezett” gyerekek először rettenetesen koravénnek tűntek. Volt. mit jelent ez. Jöjjön. alszik. a pszichoszomatikus megbetegedések. De nem ízlett neki. focimeccs is volt. Az emberek félnek. hogy semmi sem múlik el. Hogy maradhat így az ember egészséges? Rám nevetett: Fegyelmezetlen a gondolkodásuk is. presszió nehezedik. a bűnöző. Füstölők égtek egy Buddha-szobor körül. hiszen gyerekek. vagy arról szólt. Buddhista családok szokása szerint az egyetem elvégzése után két évet kolostorban töltött. Látja maga pszichoanalitikus. − Mit csinált vele? . mert már nincsen sehol. Jöjjön el néhány hétre a mi kolostorunkba. amikor a múltjukban vándorolnak. Azt felelte: Ez azért van így. A szellős átriumfélében hátul ültek a felnőttek. A Theyra úgy tudott beszélni. egyre több lesz az alkoholista.valamilyen nagy külső nyomás. A diktatúra megfegyelmezi az embereket. kemény diktatúrák alatt. De azután láttam. hogy az atommag szerkezetéről beszélt máskor az iráni sah sorsáról töprengett. De ezt csak azért hiszik. hogy az egykori gyermek is megőrződik. esténként vegyen elő egy darab papírt.

− 58 − − Nézze, ez üzletember. Ez nem fogja a mi gyakorlatainkat végezni. Az élete az üzlet. Ezért nem meri egy percre sem elengedni az ügyeit. Hát én leírattam vele mindazt, ami fontos számára és nyomasztja. Így már nyugodtan alhat. Tudja, hogy reggel ott lesznek, megvárják a gondjai.)

A NEGATÍV HINDUIZMUS: BUDDHA
A nagy Tanítás egy kis részlete így szól: Minden létezés szenvedés. Minden szenvedés oka a létezés utáni vágy. Aki nem vágyik a létezésre, megszabadul a szenvedéstől. A megszabaduláshoz a nyolctagú ösvény vezet el. Ez a Négy Alapigazság. A létezés végső soron azért szenvedés, mert nincs állandósága. A létezés lényege a változás. Minden ami keletkezik, elmúlik. Mindentől el kell szakadni, végül is mindenről le kell mondani. Innét ered a kín. A születés, az öregedés, a betegség, a halál az emberi élet nagy változásai, kínjának forrásai. A szenvedés nemcsak gyötrő érzést jelent, hanem a létezés törvényének megértését. Ha nekem van is pillanatnyi örömöm, a szenvedés akkor is áthatja a világot, sok-sok emberi sorsot. A létezés utáni vágy az Én-illúzióból fakad. Az Én azért illúzió, mert minden összetett lény vagy jelenség - az ember is - csak a részek időleges összekapcsolódása idején létezik. Ha az összetevők szétomlanak, megszűnik a jelenség is, ami belőlük állt össze. Az ember összetevői: − az alak, vagyis a testi megformáltság, - az érzékelés, vagyis a világ észrevevése, - a képzetek és a hozzájuk kapcsolódó érzések, − az erkölcsi értékek és tulajdonságok, - a gondolkodás, az öntudat. Ez az öt „khandó”, amiből az emberi személyiség összeáll. A halállal ezek szétválnak, s ezzel megszűnik a személyiség is. Vagyis hogy nincs a személyiségnek valamilyen szilárd, örök „magja”, életeken és halálokon átvándorló Énje. Ha a szekeret szétszedjük kerekeire, rúdjára, tengelyére, kocsitestre, nem marad belőle semmiféle elvont „szekérség” a szekér megszűnt. Ha alkatrészeiből összerakjuk, újra van szekér. Ezt azonban nagyon nehéz tudomásul venni. Melyik az „igazi” énünk? A csecsemőkori? A kisgyermeké? A serdülőé? Az ifjúé? Az érett emberé? Az aggastyáné? Állandóan változunk. Hol a szilárd mag? Az Én-nélküliség nemtudásából, a valóságként megélt Én-illúzióhoz való makacs ragaszkodásból, a személyes létezés folytonosságához tapadásból fakad az életvágy, a létezés iránti szomjúság. Nincsen tehát újjászületés sem? Újjászületés van, de lélekvándorlás nincsen! Akkor mi az, ami újjászületik? Buddha így felel: A halállal a gondolkodó megszűnik, de a gondolat megmarad. Az érző megszűnik, de az érzés megmarad. A cselekvő megszűnik, de a cselekvés megmarad. Mint ahogy valaki levelet ír, s egy idő után a levélíró már nincsen, de a levél megmarad. A tettek, gondolatok, érzések következményeiből és következményeképpen megint összeállhat egy új emberi lény. Az az emberi lény, aki az én tettem, gondolataim, érzéseim következtében újra világra születik, vajon én vagyok-e vagy nem? Ezt kérdezte annak idején Kutadanta is Buddhától. − Meggyújtasz egy mécsest, és fényénél dolgozol az éjszakában. Reggel eloltod. A következő este újra meggyújtod. Az edény ugyanaz, az olaj ugyanaz, a kanóc ugyanaz, de ugyanaz-e a láng, ami felgyulladt? − Bizonyos értelemben igen, bizonyos értelemben nem. Így van ez azzal a lénnyel is, aki újra megszületik. És ha óránként, percenként oltod el a mécsest? S ha nem is oltod el, ugyanaz a láng ég-e az első órában, mint a másodikban, az első percben, mint a másodikban? Így az, van ez a személyiséggel, az Énnel is. Az Énhez való tapadás feloldódása, a létezés utáni szomjúság megszűnése lenne az előfeltétele, hogy az ember eloldozza magát a „lét kerekéről”, megszabaduljon a szenvedéstől, és belépjen a nibbánába (nirvánába). A nibbána nyilvánvalóan a személyes léttől, az újjászületések kényszerétől

− 59 − való felszabadulást jelenti. A hinduizmusban hasonló értelmű fogalom a móksa, ám ez a világ pozitíve létező szellemi erőivel való egyesülést jelenti, mint végcélt. A nibbána fogalma ennél homályosabb, sokféle magyarázat kíséri. Bizonyos, hogy a buddhizmus mint „ateista vallás” nem tételez fel semmiféle pozitív istent, ám a nibbána mégsem értelmezhető egyszerűen a semminek, az ürességnek. A világnak valamilyen végső törvénye, igazsága lappang talán mögötte, fogalmilag még leginkább a Taóhoz hasonlít. A nibbánához vezető utat nyolctagú vagy nyolcrétű ösvénynek, esetleg a nemes nyolcas ösvénynek nevezik, és a buddhizmus szellemi iskolázásának az alapjait foglalja össze. A nyolctagú ösvény: A helyes megértés A helyes elhatározás A helyes beszéd A helyes cselekvés A helyes életmód A helyes törekvés A helyes koncentráció A helyes meditáció. A Buddhizmus szempontjából tehát ismeretes a baj (a szenvedés); ismeretes a baj oka (az életvágy); ismeretes a gyógyulás (a nibbána); és ismeretes a gyógyulás módja (a nyolctagú ösvény). [Buddha, a Megvilágosodott, eredetí nevén Gótáma Sziddhatta (Gautama Sziddhartha) a Szákja rádzsaság fővárosában, a Kapilavatthuban született Szuddhódana rádzsa és Mája nevű felesége elsőszülött gyermekeként. Mint a ksatrija varna tagja, harcos katonai nevelést kapott, bár időnként panaszok merültek fel ellene a szolgálatban tanúsított hanyagsága miatt. Tizenhat éves korában megnősült. Házassága tizenhárom évig gyermektelen maradt. Tizenhárom év után fiuk született: Ráhula. Ekkor azonban Gótáma - az újszülöttet meg sem tekintve - elhagyta családját, és a Szánkhija filozófiai iskola szerzetese lett. Innét kezdve életsorsának alakulásáról eléggé pontos adatok vannak, de az „otthontalanságba távozását” megelőző tizenhárom év története éppoly sötét, mint Krisztus tizennyolc éve, tizenkét-harminc éves kora között. Egyikükről sem lehet tulajdonképpen tudni, hogy mi történt velük, merre jártak, milyen hatások érték őket. Gótámát először a Szankhja mesterévé avatták, majd a legmagasabb szintű jógaiskolázásban részesült, és a szamadhi állapotban elérte a Niródhát, azaz a legmagasabb szintű beavatást. A mély révületben mozdulatlan, csontig lesoványodott aszkétát arra tévedt pásztorok ártó démonnak vélték, és ürülékükkel, vizeletükkel elborították. Öntudatra ébredését követően valószínűleg a ma alopécia totalisnak nevezett betegség vett erőt rajta, haja, szemöldöke, szakálla kihullott. Beavatási élményeiről természetesen nem beszélt, de azok nem lehettek számára megnyugtatóak, mert mind a szánkhiját, mind a jógát elhagyta, szakított a kegyetlenül öngyötrő aszkézissel, és saját útjára térve keresett megismerést. Magányos elmélkedései során érté a megvilágosodás, mint ismeretes, egy fügefa alatt. Tanai rendkívül gyorsan elterjedtek. Megalapította saját szerzetesrendjét, a Szanghát. Kezdetben csak férfiszerzetesek bhikkhuk - felvételét engedélyezte, majd kelletlenül beleegyezett abba, hogy nők bhikkhunik - is részt vehessenek a Szangha életében. Megjegyezte, hogy nők nélkül ezer évig is romlatlanul fennmaradna a Tanítás, ám a nők bekapcsolása ezt az időt a felére csökkenti. Optimista volt. A Szanghába már Buddha életében nehezen elsimítható szakadás következett be. Ettől elkedvetlenedve hosszú időre magányosságba vonult. Leginkább Ananda nevű tanítványa kíséretében vándorolt kolostorról kolostorra. Koldulásból élt. Nyolcvanéves korában gombamérgezésben meghalt. A halála előtti napot nagy riválisa és ellenfele, Uardhamána Mahávira sírjánál elmélkedve töltötte. A felszabadulás tanítását hirdette, saját magát mégsem tartotta megváltónak, sőt mintha e vonatkozásban valamilyen jövőbe vetített várakozást hordozott volna magában: Ki győzi majd le vajon ezt a földet s az alvilágot s mennyek világát? A jól közölt tanítást, mint virágot ki fogja mesterkézzel egybefűzni?]

− 60 −

A BUDDHIZMUS JÓGÁJA
Bár Buddha annak idején letért mind a Szankhija, mind a jóga útjáról, e tanítások számos elemét felhasználta saját bölcseleti rendszerében. A jóga különben sem vallás, egyrészt tehát önmagában is gyakorolható, másrészt „beépülhet” bármilyen világfelfogás testi és lelki „karbantartási” gyakorlatai közé. Buddha egyedül a testi leromlást előidéző öngyötrő aszkézisre mondott határozottan nemet. Valószínűleg a saját bőrén tapasztalta, hogy a testi tönkremenés megtépázza a lelket is. Az aszkézis helyére a mértéktartást állította. Létezik tehát Buddhista jóga is. Lélektani játékaink során sehol sem foglalkoztunk a jógagyakorlatok részletes „technikai” leírásával és elemzésével. A tankönyvszagúság veszélyeit elkerülendő most éppen csak rápillantunk a buddhizmus jógájának építkezésére, ezen belül is természetesen csak az alapokra. Buddha első követelése az volt, hogy tanítványainak tisztességes embereknek kell lenniük. (Tulajdonképpen már ez a követelmény megválthatná a világot, a többit akár el is hagyhatjuk.) A tisztesség - ha úgy tetszik, az erkölcsösség - az egyszerű mezei buddhistától azt követelte, hogy ne pusztítson el életet; ne hazudjon; ne zsákmányolja el mások tárgyi vagy szellemi tulajdonát; tartson mértéket, és ne legyen kártékony a szexualitásban; s végül, ne avatkozzon be művileg saját lelkiszellemi életébe izgató- vagy kábítószerek alkalmazásával. A szerzetesek életét ezen túl a teljes nemi absztinencía; bizonyos étkezési korlátozások; többfajta szórakozás, cicomázás, hivalkodás tilalma; valamint az anyagi javak halmozásának megtiltása szigorította. Ezután következett annak az elérése, hogy a tanítvány ne váljon az érzéki benyomások rabjává, beleértve a látás, a hallás, az ízlelés, a szaglás, a tapintás útján szerzett élményeket és az ezekről való képzelgést. Az emberi természet ismeretében a Megvilágosodott szükségesnek látta külön hangsúlyozni a mértékletes evést. Azt szerette volna elérni, hogy a tanítványok ne az élvezetért, hanem a test egészségben tartásáért táplálkozzanak. Az elhízás, a zsír és a hús elburjánzása a test eluralkodását jelenti a szellem felett. Állítólag Buddha pocakos ábrázolása sem arról beszél, hogy a Mester kövér volt, hanem a sanyargató aszkézissel való szembenállásának szimbóluma. Ezután következne mindenféle testi és lelki diszharmónia kiküszöbölése. Az embernek éppúgy rendben kell tartania emésztését, mint az érzelmi háztartását, indulati életét, kapcsolatait, becsvágyát. Kiemelkedően fontos az összeszedettség követelménye. Azt fejezi ki, hogy bármit csináljon is az ember - beleértve legegyszerűbb mindennapi teendőit -, bármilyen kritikus helyzetben tevékenykedjen is, mindig legyen éber a figyelme, működjék az önkontrollja, vagyis tudja, hogy éppen mit tesz. Ezek után a tanítvány kereshet egy nyugodt zugot magának, ahol elkezdheti meditatív elmélkedéseit. (Vajon hány születés és halál kell ahhoz, amíg ide elérkezik?) Az erkölcsi-szellemi fejlődés eme szintje nélkül tulajdonképpen fölösleges is hozzáfogni a meditációt előkészítő gyakorlatokhoz: 1. Nyugodtan kell ülni, a saját legkényelmesebb ülésben. Mégis jó, ha ez keresztbe vetett lábbal történik. Koncentráció esetén a testtartás egyenes, meditáció esetén előregörnyedt. A közvetlen fiziológiai, vegetatív hatás szempontjából, ha valaki fáradékonyságát, aluszékonyságát akarja megszüntetni, egyenesen üljön; ha az álmatlanságtól, izgatottságtól, feszültségektől akar megszabadulni, görnyedjen előre. 2. Behunyt szemmel, lassan, folyamatosan, ritmusosan lélegezzen. Koncentráljon az orrnyílásokra. 3. Most a lélegzések során képzeletben fel kell idézni a mellkas, a rekeszizmok, a has ritmikus mozgását, tágulását és összehúzódását. 4. Ezután a levegő útjára koncentráljon a ki- és belégzések alatt. A lélegzés kezdetére, folyamatára és végére. 10-10 légzésnél ne végezzünk többet. 5. Behunyt szemmel úgynevezett gondolati masszázst végezzünk. Elindul a nyaktól, érinti a vállakat, a karokat, a kezeket, a mellkast, a hátat, a derekat, majd a comb, a térd és a láb következik.

Ez a belső OM elvezethet az érzelmi és gondolati kiüresedéshez. az M a mélyalvás tudatállapotát reprezentálja. mind a neki segíteni akaró. indulatok. Ismerik a halál sokkjába való ájulást. legalább megfelelő születést válasszon magának. vannak tanítványok is. Az egyik ember betartja az útmutatást. 8. amit az ember életében magából kisugárzott a világ felé.− 61 − 6. arról is felvilágosítod őket. Hogyan lehetséges ez?” Mógallána (megtörten): „Éppígy bajlódok én is. A magasrendű szellemi erőkkel való egyesülés útján szabaduljon meg az újraszületés kényszerétől. Mély belégzés után hangosan zengesse az OM-ot. majd Buddhához csatlakozva egyik legkiemelkedőbb tanítványa lett (míg a titthahívők agyon nem verték). Addig marad ebben a helyzetben az ember. amíg be nem tör az első gondolat vagy érzés. míg a hang hosszan és zümmögve elhal. hanem önmagaddal találkozol!” A tükörélményről van szó.a haldokló körüli tennivalók. amely az elmúlt és az új élet között átvivő „köztes lét” történéseit mondja el. Amint látjuk. aki eredetileg matematikus volt. fülbe súgott szövegek segítségével. uram.” A TIBETI HALOTTASKÖNYV Ez a közszájon forgó neve annak a különböző variációkban létező. gondolataidat és cselekedeteidnek szellemi képét látod. 7. még ha számtantanár is. és sikeresen eljut Rádzsagáhába. hogy milyen veszélyeket kell elkerülniük. Számtantanár vagyok én. érzelmek. azt kérdezte: „Hogyan lehetséges az. ahol az A az éber tudati állapotot. sok nyelvre lefordított kolostori iratnak. uram. Bármi történik veled. valamint a köztes létben bolyongó halottra koncentráltan ismételt rituális szövegek . Ezek az utasítások . az most mind őfelé közeledik. Gótáma. A megfelelő módon történjék a meghalás. útját gondolatban kísérő élők számára. 5. Nem kedvelik a síró. hogyan lehet eljutni Rádzsagáha városába. hogy saját ösztöneidet. gondolatok és tettek formájában. az U az álomtudatot. istenek vagy démonok képében . Az OM-gyakorlatokat legfeljebb háromszor érdemes megismételni egy ülésben. Ezután az OM némává válik. hanem a köztes létben bolyongsz. Lássuk részletesebben. Tulajdonképpen utasítások gyűjteménye mind a halott. már csak az ember lelkében zeng. Ezek nem valóságosan létezők. s a legtöbben mégsem érik el a célt?” Mire Buddha: „Két ember fordul hozzád. A halott ismerje fel sajátos állapotát. ne félj! Ismerd fel. A megfelelő módon történő meghalást egyrészt az állapotát leíró. bármit látsz. Az OM tulajdonképpen AUM-ként hangzik. a kanyarodásokat. Megkérdeztem Buddharakita Theyrát. minden út a belső kiüresedés Rómájába vezet. 3.az alábbi célokat kívánják elérni: 1. a kereszteződéseket. jelenetező. indulataidat. Ez már a meditáció küszöbe. van tanító is. Ezek tehát nem valóságos „lények”. és értse meg annak történéseit. hogy a meghalt minél előbb öntudatra ébredjen „odaát”. A másik nem tartja be az utasításokat. hanem vizionált tudatformák. könnyen eltéved az ember. A meghaltaknak mondott szövegek ebben az első időszakban gondolatilag az alábbiakat tartalmazzák: „Te létezel! De nem a földi életben tartózkodsz. másrészt az utolsó vegetatív működéseket befolyásoló technikákkal (például egyes verőerek elszorítása) vélik elérni. és azt igyekeznek előmozdítani. az ő befogadására váró anyaméh elzárásának útján kerülje ki az újjászületést. az életbe visszahívó hozzátartozókat. akik ezen az úton akarnak járni. Ha ez nem sikerül. 4. eltávolításukat tanácsolják a haldokló közeléből. Gótáma: „Igen. elgondolkozva a Tanításon. majd befejezi a gyakorlatot. Azt jól szemügyre veszi. a bekövetkezendőket előre jelző. 2. Ha ez sem sikerül. és eltéved. hogy ha az agresszió és a szeretet haragvó és szelíd Buddhák. Részletesen elmondod nekik az útirányt. hogy mondd el nékik. Mógallána. arról. hogy adva van a megvilágosodáshoz vezető út. hogy mindaz.

mert azokkal egyesülve megmenekül az újjászületéstől. Megszünteti a haragot. Ha az erre szolgáló varázsszövegek is hatástalanok maradnak. akkor egy ideig folytonos válaszutak elé kerül. hogy miféle születés vár rá . Homályos fehér fény: Az istenek világa dereng. A TISZTA FÉNY és a vele egyidejűleg felderengő ZAVAROS FÉNY Kékkel körülvett. a gyűlöletet. ha másként nem. Az Én feladása e fényekbe való beolvadás útján történik. Bizonyos jelekből következtethet arra. megnyugtató fények viszont újabb élet felé sodorják. De hát ilyen a lélek alvilága. A másik a Legteljesebb Irgalom. Szivárványszínű sugárzás: A Veleszületett Tudás fénye. az mivel találkozik halála után? Hosszan rám nézett. hogy valaki mindezek iránt érzéketlen. az önzést. amit az Egyetemes Jóságnak is neveznek. tiszta fények felé induljon el. a gonosz indulatoké. műélvezet formájában. Ám ekkor sem árt az óvatosság. a szenvedélyeké és a makacs hajlamoké. A víz elem erői. E viharok elől menekülő. Aki e válaszutakon nem érte el a felszabadulást. Ha eddig a szellem birodalmában vándorolt. hogy a köztes lét forgatagában bolyongó mégis az éles. Ha a meghalt ragaszkodik önmagához. egyéb borzalmas démonokról nem is beszélve. Vöröses fény: A félistenek világa dereng. a mássá lenni akarásé. Kékes fény: Az emberek világa dereng. − Az a semmivel találja magát szemben. és ennek megfelelően más-más tartalmakat hordoznak. hívogató fény. az irigységé. menekülésre késztet. Mélykék sugárzás: A Tükröző Tudás fénye. annyira vakító. amelyek természetesen a saját affekciói. − De ha mégis feltételezzük. Az egyik a Legtisztább Üresség. Megszünteti az irigységet. hogy fáj belétekinteni. a velük való egyesülés leoldoz a lét kerekéről. Őket Halál Istenek követik. Részvét és Segítőkészség fénye. például angyalokkal vagy ördögökkel találkozik. Zöld sugárzás: A Cselekvő Tudás fénye. Megszünteti a gőgöt. A tűzelem erői. Az lenne a kívánatos. 226 Füstszínű fény: A poklok világa dereng. − És aki nem hisz semmiben sem? − Nincs ilyen ember. Sárgás fény: Az éhségszörnyek világa dereng . hogy legyen mindenkinek az ő hite szerint? Úgy lesz! A halál után két vakító fény ragyog fel egymást követően a köztes lét határánál. mítoszok pedig benne élnek. Egyrészt mert mindenkinek vannak szellemi élményei. azt az úgynevezett Haragvó vagy Vérivó Istenségek felderengése veszi körül ijesztő látomásokban. Megszünteti a nem-értést. Az egyik tiszta.elfogadja-e vagy elkerülje? . A megsemmisülést éli át. Piros sugárzás: A (dolgokat) Külön-külön Értő Tudás fénye.felelte -. A fények színe azonban változik. A földelem erői. biztonságot kínáló megszületésbe. vajon mit láthat egy európai? Nyilván saját tudatformáinak megfelelő alakokat . most a lélek világába került át. A zavaros. Énjét megőrző ember belehull egy védettséget. A légnemű elem erői. Zöldes fény: Az állatok világa dereng. hajszolni az újabb megtestesülés felé. A kultúrájára jellemző képzetek. a balgaságot. Vagy nem a maguk Krisztusa mondta. karmikus viharok kezdik sodorni. a mohóságé és a kapzsiságé. Az újjászületés felé sodródónak utolsó lehetősége az anyaméh bezárásának mágiája. Sárga sugárzás: Az Azonosuló Tudás fénye. Valamennyi eddigi fény egyszerre ragyog fel. a tévutakra csábításé. megnyugtató. az öntelt egocentrizmusé. Megszünteti a vágyakat. Mindig kétfajta fény felderengését észleli. A másik zavaros. fehéren izzó sugárzás: A Tiszta Tudás fénye.− 62 − dereng fel az indiainak.

utak. ⇒ A poklok világa kínál menekülést. Jöhet idő. Te miért nem hallgatsz? Acsárija Buddharakkita magyarázata: Swami Dhirendra magyarázata: Sri Ramananda magyarázata: Az én magyarázatom: Én még nem tudok hallgatni. dúsgazdag kereskedőcsalád sarja. . megsemmisül. aki képes olyan önátadásra. Az jelentkezik. nem lesz többé.” - DHATTATREYA TIZENKETTEDIK KOANJA A Mester hallgatott. hogy igencsak magas szinten kell lennie annak. szélben hajlongó kopár fatörzsek. szikrázó palotákat lát. ha a nőt utálja és a férfi vonzza. Hiszen iskolázásukkal is már erre készítik fel életében. (Mellesleg. ismét és ismét újjászületéshez vezettetnek és az újjászületések e vég nélküli forgatagán átrohannak. És mégis… Van ebben valami illegális ügyeskedés is. Testvéreim. ⇒ Az emberek világa kínál menekülést. Az is nyilvánvaló. Buddha is ilyesféleképpen vélekedhetett: „Jöhet idő. amikor a hatalmas földet is elemészti a tűz. Talán majd gazdára lelek egy napon: A FAZEKAS LEGENDÁJA Réges-régen élt egyszer Indiában egy Kámanita nevű fiatalember. ha gyűlöletet érez a férfi. Testvéreim. a fejlődés útjának szorgalmas végigjárása helyett. mégsem lehettek egymáséi. Bár ez . rangjához illő gazdag leányt vett feleségül. üregek nyílnak mindenfelé. elpusztul és nem lesz többé. Testvéreim. mindenfelé szakadékok. vezérelje a halál utáni bolyongásban. földkunyhókat lát. ⇒ Az istenek világa kínál menekülést. forgó tűzkerék tűnik a szemébe. ⇒ Az állatok világa kínál menekülést. a saját hatásaiddal. De nincsen vége. karavánjaik járták az országutakat.Vízmosások. . érinthetetlen az előkelő Kámanita számára. ⇒ A félistenek világa kínál menekülést. S bár szerelmük az égig lobogott. akit hívsz. hulljon be egy anyaölbe. akik a vágytól megragadva.Ligetek és erdők veszik körül. kóbor kutyaként odaszagolok és odapiszkítok minden fa és bokor tövéhez. palotájukban nyüzsögtek a szolgák és az ágyasok.Fekete-vörös színű házak. hogy kimentse az embert az újjászületések forgatagából. köd gomolyog a táj fölött. mint ők. amikor majd a nagy világtenger kiszárad. ⇒ Az éhségszörnyek. A tanítvány hallgatott.Drágakövekből épült. mert Vaszhitti haridzsán volt. szeretetet a nő iránt. Testvéreim. Kámanita megnősült. és lángoló szerelemre gyúltak egymás iránt. az Én elengedésére.− 63 − Barlangos vidéken rohan. . Egy idő után el kellett válniuk. De nincsen vége sohasem. a démonok világa kínál menekülést . Megismerkedett egy Vaszhitti nevű lánnyal.Szeretkező ember párokat lát. . de hátha a rémület óráiban elfelejti a Tanítást. Zavaros fejű törekvő vagyok. üregek nyílnak. a csúcson pedig a tükörélmény sokértelmű zseniális jelképe: Mindig magaddal találkozol szembe. A kaszt törvényei erősebbek voltak. kidőlt fák. a vakságba merült lények szenvedéseinek. ami lehetővé teszi a tiszta fényekbe való beleolvadást. . akik a vágytól megragadva. a vakságba merült lények szenvedéseinek. vontatott. tiszteletre méltó Dhattatreya. beomlott barlangféleségek között visz az útja. A könyv segítő szándékból íródott. ez a valódi sorsalakító erő. a mindenáron való szabadulni akarás. jajongó éneket hall. akkor férfinak születik. Én is hallgatok. akkor nőnek! Íme az ödipális helyzet születés előtti gyökere!) Csodálatos kaland! Felér Dante színjátékával! S micsoda szín-szimbolika festők és pszichológusok számára. egyesítették a vagyont. hajóik úsztak a folyókon.az emberiség létszámát figyelembe véve vajmi ritkán sikerülhet. ismét és ismét újjászületéshez vezettetnek és az újjászületések e vég nélküli forgatagán átrohannak.

hátra sem nézve kiment a palotából. De a rablók nem jöttek. minden szerzetesnőnek adott egy meditációs mondatot. lerakta fegyvereit. hogy Kámanita reggel meghal? Buddha azt felelte: Tudta. ki ő. Azután ő is hallotta. ami az övé. és velük maradt. Az a terve. és nem kellett neki. erre az életre. ő meg ilyen egyszerűt. hogy ő a Buddhát keresi. Hosszú az éjszaka. Az a Buddha. Most már tudta. De nem sikerült utolérnie a vándorló Mestert. Buddha tanítani kezdte Kámanitát. Ez a te mondatod. mert találkozott az igazsággal. és tanít. ehelyett így szólt: − Én jól ismerem a Buddha tanításait. hogy az éjszakát a tornácon tölthesse. Semmije sem marad. Ez idő alatt pedig Vaszhitti hű maradt szerelméhez. Vaszhitti elégedetlen volt a mondatával. elmondom neked. s még mindig a mondatán . hol van most Kámanita kérdezték a tanítványok. tudta-e. a tanítványa kíván lenni. Egy falu szélén esteledett rá. és mi hajtja vándorútra. akit én keresek. S az éjszaka első harmadában azon töprengett. Így vándorolt. de még nem tudta. De vissza kell még térnie a Földre. Kámanita elmesélte történetét. Vaszhitti szívének minden rajongása. és ő maga is felfegyverkezve. ránézett és így szólt: − Minden emberi kapcsolatból szenvedés fakad. meditálni kezdett. felkelt a nap. kínos napi kötelességtől szabadulna meg! S az éjszaka harmadik harmadában már várta a rablókat. Végül félbeszakította: . Bárcsak jönnének. Buddha kérdezgetni kezdte az érkezőt. Buddha már halott volt. és Buddha egyedül ment tovább. aggodalomtól. titokzatos szövegeket kaptak. elférnek ketten is. Hogyan lehet ezen meditálni? Elhatározta. hogy mindenfelé megalakulnak Buddha kolostorai. de egy arra rohanó megvadult bika felöklelte és összetaposta őt. és belépett az egyik kolostorba szerzetesnőnek. Az éjszaka második harmadában az jutott Kámanita eszébe. és nem ért a meditáció végére. Kámanita fegyverbe szólította a szolgáit. nagyon megharagudtak rá. és mindenütt időzött egy darabig. Mígnem egyszer Buddha azt mondta az őt kísérő tanítványoknak. sok életet élt le. S ahogy elmélyült benne. Amikor Buddha tovább vándorolt. hogy ő kicsoda? „Mert nem az ember a fontos. hogy egy Buddha jött el megint a világba. meghalt. úgy tárult fel előtte ennek a mondatnak végtelen mélysége és háttértartománya. ilyen szamárságokat nem taníthatott. bizalma. leányom. de ahogy előrehaladtak a Tanban. hogy mi lesz akkor. Megkérdezték: Miért nem mondta meg Buddha. Ez még kevésbé tetszett a tanítványoknak. Amikor Vaszhittihez ért. A többiek gyönyörű. hogy ez a Kámanita életének utolsó éjszakája. mert igaz ember volt. Amikor Buddha ezt a történetet elmesélte tanítványainak. hogy egy időre egyedül szeretne maradni. Megkérdezték. .− 64 − Egy napon híre jött.a fazekas háza volt -. háza lapos tetejéről fürkészte a rablókat. s mire a közelébe jutott. hogy megrohanja Kámanita palotáját és mindenét elrabolja. bolyongott az országban. Buddha nem mutatkozott be. Egy napon Vaszhittiékhez is elérkezett. Néhány óra múlva odaérkezett Kámanita is. Betért az első házba . mi az. úgy lett az új tanítvány egyre szomorúbb. s azt. Megöregedett. az igazságot kereste. és Kámanita évekig nem tudta megtalálni.. hogy Buddha után megy. hogy egy Angulimála nevű kegyetlen rablóvezér érkezett a vidékre. Ámde Buddha is vándorolt. Hajnalra virradva Kámanita útnak eredt. ha a rablók erősebbek? Mindenétől megfosztják. Kámanita meghalt a fazekas háza előtt.S tudja-e. hogyan fogja ádáz tusában megvédeni mindazt. amikor híreket hallott arról. ami kell. Hajnalodott.Ne haragudj. és engedélyt kért. de te biztosan rosszul is mered a Tanítást.. és elhoznák a sok nyűgtől való megszabadulást. Újra meg újra megszületett. Akkor Kámanita azt kérdezte magától: Miért kellenek ehhez rablók? Felkelt. készült a harcra. és elindult az úton. hite. hanem a Tanítás” felelte a Megvilágosodott. Nyomába eredt tehát. mi az. Megbeszélték az újbóli találkozás helyét. S megdöbbenésére valami megkönnyebülésféle kezdett benne felderengeni. Magára maradt hát a mondatával: Minden emberi kapcsolatból szenvedés fakad! S mert mégiscsak Buddhától kapta. vonzotta őt a Tanítás. ami nem kell neki. Magányosan élt. Szabad volt. Buddha elhallgatott. Mennyi gondtól. lelkesedése Buddhára áradt. mély értelmű. Buddhának pedig az volt a szokása. − Kámanita a Napnyugati Paradicsomba került. hogy sorba járta a kolostorokat. és új mondatot kér tőle. hogy a tornácon éjszakázzon. Neki is megengedték.

Nem tudok szanszkritül. vagy anélkül. A henotheizmus szükségképpen feltételezi a vallási türelmet.” Aki bridzsel. s amit megtanulhatnánk tőlük. Ez az. jól tudja. és szétfoszlott a semmibe. szubjektív értékrend érvényesülését teszi lehetővé anélkül. amit a hinduk olyan pontosan tudnak. A bangalorei kolostorban mutattak nekem egy ősi védantikus szöveget. ott fénylett a kozmosz éjszakájában ötmillió évig mély meditációba merülve. azt hiszem. hogy tényleg elkészültél a mondatoddal! . hogy e kettő ellentmondásba kerülne. elgondolkoztam azon. Az út különböző. néma. akiben minden más isten benne foglaltatik. s teljes odaadása fejében mindent tőle vár viszonzásképpen. hogy bárkire kényszeríteni akarnák ezt a viszonyulást. az ő imádott Buddhája. amit akartam. leányom. Végül már olyan tökéletes lett Vaszhitti. A megismerés útjai összeérnek. Puskás Ildikó írja az Istenek táncá-ban: „…a hindu szíve tetszése (érdekei vagy érzelmei) szerint választja áhítata tárgyául és áldozati tevékenysége alanyául a sok isten valamelyikét. teljesen mindegy… − Látom. A nagy. hogy újra találkozunk? . az istenvilág hagyományos vagy inkább hagyományozott hierarchiáját ez nem változtatja meg. KOZMIKUS SZÁMTAN Átlapozva kétszáz teleírt oldalt. csillagos világmindenségből lassan kiformálódott Buddha. Prajapati vai idam agra ~sit Tasya vak dvifrya asit Vag vai Paramam Brahman A láma rögtönzött angol fordításában: In the Beginning was Prajapati the Brahman With whom was the Word And the Word was verily the Supreme Brahman Magyarul: Kezdetben volt bizony Prádzsapáti Nála volt az Ige Az Ige bizony a legfőbb Brahman A szanszkrit szöveg egy másik olvasata: Kezdetben Prádzsapáti volt a Brahman Az Ő Igéje a második volt S az Ige volt a legfőbb Brahman Most mellé teszem a János-evangélium kezdő sorait: Kezdetben vala az Ige S az Ige vala Istennél S Isten vala az Ige.Uram. s értelmetlen azon vitatkozni. hogy minden licitrendszerben „ki lehet licitálni” a lapot. az eredmény azonos. ide másolom. mint egyetlenhez. leányom. de az egyén számára mindig saját. hanem égitestként jelent meg a világban.− 65 − gondolkodott. hogy most már elkészültem vele. s ahhoz úgy fordul. S aztán egyszer csak történt valami. hogy vajon sikerült-e elmondanom azt. a mondatoddal? . Csak gondolkozzunk róla! A látszólag annyira különböző utak végül is összeérnek.szólt Buddha. Mert a lényeg csak ennyi: Mindegy. ahogy nekem fonetikus átírásban lediktálták. Azt kérdezte: − Elkészültél-e. − Örülsz-e. hogy nem emberként. hogyan gondolkozunk magunkról és a világról. hogy mi az asztal „igazi” .Uram. Sokféle nyelven el lehet mondani ugyanazt.

és a megválaszolatlan kérdések gyötrelmei elől nem menekül sem fanatizmusba. világhírű biológus írja: „Az ember saját.− 66 − neve. de alig tudunk valamit a zsinórról. Az értő Olvasó és a szerző jól tudják. amelyen élményei átszűrődtek. cselekvés . amelynek. sem lemondó közönybe? Talán meg kellene fogadnunk Buddha nehéz tanácsát: Legyetek Ánanda önmagatok fénye. vagy a tisch? Különböző számrendszerekben lehet elvégezni ugyanazt a matematikai műveletet. de a végeredményt tekintve jól megvagyunk egymással. BÚCSÚ Véget ért a könyv. se léte. a menedéket leljétek fel önmagatokban idegen menedék nélkül. akárcsak az a szellemi állapot. hogy mindenkinek joga van. E sorok íróját. figyelem. A lélek jelenségeivel foglalkozva úgy érzi. amire a láncszemek felfűződnek. Illetve… töredékeket tudott csak elmondani arról. csodálatos. akiben fellobban a világ és az ember megismerésének és megértésének időtlen nyugtalansága? Annak az embernek. a sztol. Ettő1 lettem . aki nem elégszik meg zárt gondolkodási rendszerek dogmáival. . emlékezés. Ez a hiányérzet sodorta abba a sokéves vizsgálódó kalandba. független. Annyira tudatosan és vállaltan nyugati. Tehát a KETTŐ = Brahman . talán deduktívnak nevezhető a nálunk elterjedt. inkább induktív megértési folyamathoz képest. gondolkozás. Ennek a megnyilvánulása (Iswára) a HÁROM formáját ölti fel.érzékelés. hanem egy ősi kultúra embermegértésének gondolati építményében bolyongtak. a 2 x 2 mindig és mindenütt négy. autonóm. Mi tízes számrendszerben számolunk. az Isten fiának nevezni magát. Az élettel (szellemmel) áthatott létező: Átman.egyre több ismerettel rendelkezünk. szinte pszichológusi működésének kezdete óta kínozza egy hiányérzet.belső azonosulásomat tekintve . önmagára reagáló lehetőségéről lenne szó? Az Énérzésről és az Én-tudatról? Ám valóság-e ez. A közlések egy része zavaros és bizonytalan. az a Trimurti: Brahma-Visnu-Siva. Lewis Thomas. amelyről e lapokon dadogva beszámolt. Az indiaiak matematikai gondolkodása filozófiailag és lélektanilag különbözik a miénktől.véglegesen „nyugati”. Vajon megragadta-e legalább a végét a zsinórnak? A tudat önmagát észrevevő.nem más.Átman. befejezésül hadd idézzem . amit átélt és megismert. Amikor a zsinór után tapogató kéz a semmibe markol! Az Indiával való szellemi és fizikai találkozás mégis alapvető jelentőségű lett az életemben. a table. és annak a társának. Hiszen a Sok része az Egynek. Bölcseletileg: A legfőbb létező az EGY = Brahman. mint mítosz:” Buddha ezt már így gondolta két és félezer évvel ezelőtt.Szabó Lőrinc fordításában a Rigvéda Teremtés-himnuszát: Nem volt semminek nemléte. izolált szigete . amit csak egy hasonlattal tud érzékelhetővé tenni. érzelmek. S ami az igazságot és a biztos tudást illeti. védte? Hol volt a magasság és hol a mélység? Az élet még nem vált el a haláltól. hogy nem igazságkereső úton voltak. Hol volt a világ? mi takarta. képzelet. Az apokrif legenda szerint néhány farizeus rabbi Krisztust a Szinhedrion előtt azzal az érveléssel védte. különbejáratú Énjének egész becses fogalma az Énnek az a jó öreg. egyes gyöngyszemeiről . a kompjúter kettesben. szabad akaratú. szabadon vállalkozó. nem volt levegő és fölötte kék ég. A hinduizmus szellemében is mindenki mondhatja: „aham Brahman aszmi” = „én vagyok Brahman”. hogy az már szinte keleti mentalitás. De akárhogy gondolkozunk is. vagy illúzió? S ez nemcsak a buddhizmus szemszögéből feltett kérdés. hogy egy olyan nyakláncot tapogat. Ezek után mit mondhat az ember önmagának.

Swami Dhattatreya brahmacsári (Vishvayatan Yogashrama. Fekete volt minden. A Mulapariyaya Sutta szövege és kommentárjai. Y. Budapest. Swami Dhigambarji. dr. . dr. és magányát dobogta széjjel. Hyderabad). . prof. jógi (Kaivalyadhama S. Lonavla). ki mondhatja meg. Parameswaran (Behavioral. lent bomlás. Padma Agrawal (Varanasi Hindu University). Samiti. mi volt a teremtés? Ő. Delhi). mint mikor éj van. Sangha. dr V Murthy (National Institute of Mental Health and Neuro Sciences. Hyderabad). Harper and Row. S. Sri Acharya Buddharakkita (Mahabodhi Society. prof. Swami Dhirendra bramhacsári (Vishvayatan Yogashrama. M. Bangalore). 1983 Chang. 1987 Buddha.: The practice of Zen. Y M.Science Institute. s ekkor az Egy. Buddhista Misszió. ott erők forradalma. 3. Megszületett a Szerelem. Bölcseleti és lélektani kérdésekben adott útmutatásaikért köszönetet kell mondanom indiai barátaimnak: Mrs. G. Lénárd Jenő. Budapest (évszám nélkül) Bhagavad Gíta. 1973. Európa. akitől van. G. Bangalore). Tábori László és Téchy Olivér fordításait használtam fel. A szanszkrit és a páli nyelvű szövegek közléséhez és értelmezéséhez Baktay Ervin. Budapest. N. Ő. Hyderabad). az idő csak készülő óceán volt. Bhikkhu Bodi: A létezés gyökere. és mi került fölébe? Itt vak álmok. E. Bethlenfalvy Géza. Thimmappa (Bangalore University). prof. prof. áttüzesedett s burkából kilángolt. A forrásművek pontos feltűntetését ebben a műfajban fölöslegesnek tartottam. nemlétig érő gyökerét a létnek ma is a vágyban keresik a bölcsek. Bangalore). C. Delhi). S. Madras. Puranik (Sri Jayachamarajendra Institute of Indian Medicine. (The) Adyar. mely ott aludt a héjban. Budapest. Sri Ramananda jógi (Patanjeli Yoga Institute. Szabó Lőrinc.− 67 − egymásban pihent a nap és az éjjel. Kara György). M. B. prof. akik kutattak? A titkokat bejárni volt-e szent ész? S ha istenek is csak azóta vannak. S. A felhasznált irodalomból tájékoztatásul a legfontosabbakat emelem ki: A köztes lét könyvei (Szerk. fent a formák büszkesége. 1970 . Pressing Lajos. a lélek magva és ura minden ösztönöknek. És mikor a rend a határt kiszabta. dr. Reddy (Osmania University. 1986 Baktay Ervin: Szanátana Dharma. lélekzés nélkül lélekzett magától az Egy. aki a maga őse. aki csinálta vagy nem csinálta: Ő tudja! tudja! . Dharma. Attreya (Varanasi Hindu University). prof. Vagy nem tudja ő se? JEGYZETEK 1. Megtudtak-e mást is. Réazi. Puskás Ildikó. mi volt alul. 2. aki a világra őrködve néz. Buddhista Misszió. Kara György. New York.

.................................................................................. Budapest (évszám nélkül) Steiner............................. 1970 Hodson... Univ.......................................................................2 HOGYAN ISMERKEDTEM MEG DHATTATREYÁVAL? ...........................32 A SZIMMETRIA VARÁZSA... Budapest...........................2 HOGYAN KELL TANÍTANI?....................................................: Hathapradipika of Svátmárámá...........................3 HOGYAN KELL KIEJTENI DHATTATREYA NEVÉT?...................................Datta..........: A világ és az ember szellemi megismerésének alapelemei............................................................27 NYUGATI ÉS KELETI ASZKÉZIS................. D...... M..........45 ........................................................ Madras............................ Genius..........................................................................................................: Az emberi fejlődés útjai.......................................................... Budapest......................... S.........................................................13 FELIRAT ÉS EGY MEGRENDÜLÉS ..................29 TUDATOS SÉTA A TUDAT ALATT ......10 AZ EMBER KÖRÜLJÁRÁSA ....................................................... 1977 Datta........................................................ G........................25 AZ ERETNEKPROBLÉMA ............ Chinmaya Publications Trust.................... Adyar.. J.................. 1977 Huj-Haj Zen tanítása a Hirtelen Megvilágosodásról és Cung-Csing feljegyzései a Nagy Gyöngyszemnek is nevezett Huj-Haj mesterről .......................: An Introduction to Indian Philosophy...................................................................................................... .... R....................26 AZ IGAZSÁG.................................................. Gondolat.........................................................................34 KULTÚRTÖRTÉNETI UNALOM.......: The Six Ways of Knowing............................................................................................. S............................................................................− 68 − Chatterjee.................: The Seven Human Temperaments....................... A Buddhista Misszió reprint kiadása.........................24 A TUDAT ÉS AZ Ő ÁLLAPOTAI......... Buddhista Misszió.......16 AZ ANDAXINIZMUS ELLEN ........................................................ K................................................................................ Univ.........................................................17 A LÉTEZÉS ALAPFORMÁI..................4 MENTEGETŐZÉS FREUD RÖVID ÉLETRAJZA MIATT ........................................ ....... 1956 Digambarji............................................. 1912.....................44 A KARMA TÖRVÉNYE ....... 1984 Steiner.......... A HATÁS ÉS EGY BOROTVAÉL .............39 PÉLDÁZATOK A VÉGZET HATALMÁRÓL ....................... Budapest (évszám nélkül) TARTALOMJEGYZÉK AJÁNLÁS................................ 1987 Krishnamurti...................18 A MASZK ÉS AMI MÖGÖTTE VAN.................................................................................................. Puskás Ildikó: Istenek tánca.................... 1954 Lénárd Jenő: Dhammó.................................. 1960 Chinmayananda...40 HOGYAN ENYHÜL A VÉGZET SORSSÁ? ............................ of Calcutta..22 MEGMENT-E A HIT A FÉLELEMTŐL? ................ Kaivalyadhaína S.......................................................... Madras.............................................................. Swami: Meditation and Life....Ragkunathasasztri.. Genius...6 HOGYAN KELETKEZIK A VALLÁS?.................................. Bevezetés a Buddha tanába............. of Calcutta................. R........................................................................................................37 A FFJLŐDÉS ÍVE.................... Harper...12 MILYEN AZ ÉLET EGY GYÓGYÍTÓ JÓGA ASHRAMBAN?..........................................4 A „VAGY” KULTÚRÁJA: NYUGAT..................................................................20 MILYEN EGY JÓGI? .................. Budapest.............................................. Samiti.................................................................................................................... D................................31 MAGDEBURGI SZENT HUGÓ ISTENBIZONYÍTÉKAI ...............................................................................15 MI MOZOG? HONNÉT? ÉS HOVÁ?...................38 TÖRÉKENY MÉLTÓSÁGOM..................................................................................: The First and Last Freedom............................... Lonavla............................35 SÁRKÁNYREPÜLÉS A TUDAT FÖLÖTT................................ Y M........ New York.............9 ELIGAZÍTÁS ASHRAM-ÜGYBEN......................7 AZ „ÉS” KULTÚRÁJA: KELET ......................43 ISTENEK ALKONYA ÉS HAJNALA................

.....................................................................................................................................48 HOVÁ TŰNT A SZELLEM? ......................50 A „SZELÍD ÖNURALOM” ISKOLÁZÁSA......................65 BÚCSÚ ............................................................................................................63 KOZMIKUS SZÁMTAN.............................................................67 .......................................................................................................................................................................................................................................................66 JEGYZETEK.................................................................................................................................51 A TRIMURTI TÍPUSTANA.................................................− 69 − A LÉTEZÉS CSAPDÁJA ..................................................................55 KÜLSŐ ÉS BELSŐ FEGYELEM ...........................................................................................................................................56 A NEGATÍV HINDUIZMUS: BUDDHA ..................................................................................................................................................................................47 DANTE PSZICHOTERÁPIÁJA................................................................................................................58 A BUDDHIZMUS JÓGÁJA .......61 A FAZEKAS LEGENDÁJA ..............................................................................60 A TIBETI HALOTTASKÖNYV ...............................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful