10.

Marcare
Simbolurile de marcare sunt indicate în tabelul 10.1.

10. Marking
The marking symbols are given in table 10.1. Tabelul/Table 10.1

Clasa de calitate/

3.6

4.6

4.8

5.6

5.8

6.8

8.8

9.8

10.9

12.9

Property class
Simbolul de marcare/ Marking symbol
3.6 4.6 4.8 5.6 5.8 6.8 8.8 9.8

10.9

12.9

Şuruburile cu cap hexagonal şi cap cilindric se marchează cu simbolurile de notare a clasei de calitate pe faţa frontală sau laterală a capului, în adâncime sau în relief conform fig. 10.1 şi fig. 10.2.

In case of hexagon head and cheese head screws and bolts, the property class designation is to be marked on the head top or flat, with engraved or raised marks, as shown in fig.10.1 and 10.2.

Exemple de marcare prin simboluri de notare/ Examples of marking on a hexagon head
Fig. 10.1

Exemple de marcare prin simboluri de codificare (sistemul cadranului orar)/ Examples of marking on a hexagon socket head (clockwise system)

Fig. 10.2 When the low carbon content martensitic steel is used, for the mechanical property class 10.9, the Identification symbols should be underlined: 10.9. Marking is not compulsory in case of screws with nominal diameter < 5 mm. Stud bolts, headless and set screws are marked with the designation of the property class, as the two parties agree, or if triat wouldn't be possible because the lack of space, they are to be marked with Identification marks according to the table 10.2.

În cazul utilizării oţelului martensitic cu conţinut scăzut de carbon, pentru grupa de caracteristici mecanice 10.9, simbolurile trebuie subliniate 10.9. Marcarea nu este obligatorie pentru şuruburile cu diametrul nominal < 5 mm. Prezoanele şi ştifturile filetate se marchează,dacă se . convine între părţile interesate, cu simbolul clasei de calitate, sau dacă aceasta nu este posibilă din motiv de spaţiu. În locul ei se poate utiliza marcarea prin semne convenţionale conform tabelului 10.2.

2 Clasa de calitate/ Property class Semn convenţional/ Identification mark 8.3 şi fig. în caz de necesitate. in case of the hexagon nuts with threaoî > M5. 10.8 9. The Identification symbc^ should be engraved on the nut hexagon surface or on a bearing surface or marked with raised marks on tnt chamfer. de preferinţă pe teşiturile piuliţei sau. 10.3.4 Marcarea piuliţelor se poate face şi cu simbolul codificat (sistemul cadranului orar).9 12.9 Piuliţele hexagonale cu filet > MS.3 Exemple de marcare prin simboluri codificate (sisterru cadranului orar)/ Marking examples with encodes designations (clock-face system) Fig. Această marcare poate fi înlocuită cu marca de ide'tificare a producătorului/ This type of marking can ba substituted here by the producer's designation symbo Exemple de marcare prin simboluri de notare/ Marking example with designation symbols Fig. 10. if necessary. The encoded designation (clock-face system) can be marked with raised letters or can be engraved preferably on the nut chamfers or. în adâncime pe una din feţele de aşezare a piuliţei.în adâncime sau în relief.Tabelul/Table 10.din toate clasele de calitate.8 10.3. trebuie să fie marcate cu simbolurile de notare.4 ) Hexagon nuts marking. 10.10 3 and fig. . it can be engraved on one of the nuts bearing surfaces? accoroing to table 10. în adâncime pe suprafaţa hexagonală sau pe o suprafaţă de aşezare a piuliţei sau în relief pe şanfren (a se vedea fig. belonging to all property classes (see fig. 10. conform tabelului 10.4).

Clase de calitate/ Property class Marcare la alegere/ Marking at choice simbolul de notare/ designation simbol sau simbolul codificat (şist. . cadranului orar)/ encoded designation (clock-face system) 4 4 5 6 5 6 8 8 9 9 10 10 12 *' 12 *)Marcarea nu poate fi înlocuită cu marca de identificare a producătorului/ *) Marking should not be substituted by the producer's trade marking.

* l Clasa de calitate/ Property class Marcarea/ Marking 04 05 Sensul filetului se marchează numai la şuruburile şi piuliţele cu filet stânga.8 D. Fig. but < 0. conform tabelului 10. Tabelul/ Table 10.amplasate la jumătatea înălţimii piuliţelor.5 (marking for left-hand thread). 10. The trade marking of the producer îs compulsory on all products for which the property class designation is compulsory to be marked.aceasta făcându-se cu săgeată în sensul filetului. •• the same direction as the thread. 10. 10.4. according to fig. conform fig. according to fig. . 10. 1) s este deschiderea de cheie/ s is the width across flats Fig. Packages marking is also compulsory. marcarea se face cu simbolurile de notare. The thread direction is to be marked by an arrow v. 10. The designation symbols are to be marked on nuts «•• a thickness > 0.Pentru piuliţele cu înălţime > 0.5 (marcarea pentru filet stânga).4. only on screws ano nuts with left-hand threads.5 D.6 Marca fabricii este obligatorie la toate produsele a căror marcare cu simbolul clasei de calitate este obligatorie.5 Marcarea filetului stânga se poate face şi prin crestături pe colţurile hexagonului. în schimb este obligatorie marcarea ambalajelor. The marking of left-hand thread can be achieved by cutting some notches on the hexagon vertexes. according to tattJ 10.6 (marcarea pentru filet stânga).8 D.6 (marking for left-hand thread). conform fig. dar <0. placed at the half of the nut thickness. 10. as far as possible. în limita posibilităţilor tehnice.5 D.

9 12.9 5. 6 4. max. 9 5. Duritate Vickers HV F≥98N Duritate Brinell HB 2 F=30D Duritate Rockw ell HR 33 0 95 40 0 12 0 11 4 67 - 42 0 13 0 220f 12 4 209f 71 95.9 1 600 72 0 72 0 0.1 Reziste nţa la rupere Ultimat e tensile strengt h Rm.6 5.6 Clasa de calitate 4.9 1 310 - 0.9 2 440 0. 9 65 0 90 0 94 0 0.2% i Rp0. mi n.4 90 5.82 d≤1 6c mm 800 d>1 6c mm 800 9. 180 190 24 0 24 0 320 340 - 300 300 40 0 42 0 480 480 640 640 640 660 0. de N/mm2 30 0 400 500 600 90 0 100 0 12 00 5. min.5 52 - 90 0 29 0 36 0 27 6 34 2 28 37 g 104 0 320 380 304 361 32 39 12 20 38 5 43 5 36 6 41 4 39 44 5.10 Duritate de suprafa ţă HV 0.2 Tensiu nea la sarcina de incerca re Sp Momen tul de strânge re la N/m m2 no m.7 5.9 4 180 0.8 8.8 5.9 4 22 5 0.8 5.3 Rm.Caracteristicile macanice ale suruburilor Capi tol Caracteristici mecanice Mechanical characteristics 3.8 Property class 6.8 8 83 0 108 0 110 0 0. 8b 10.2 N/mm2 Nm min.88 970 N/m m2 SP/RpeL sau Sp/RP0.2 5.min N/mm2 min.9 1 580 . mi n. 0.5 800 250 320 238 304 22 32 830 255 335 242 318 23 34 5. B HR C max.9 3 280 0.9 38 0 0.nom.3 Limita de curgere aparent ă h ReL Limita de curgere de 0. no m.6 5.0f - 50 0 15 5 14 7 79 - 52 0 16 0 15 2 82 - 600 190 250 181 238 89 99. HR B HR C max HR . max. min.

+20 oC Grupa de caracteristici . se întelege pentru şuruburi mai lungi de 2. Rezistenţa la rupere minimă 5.5d sau a căror formă a capului nu permite confecţionarea epruvetei pentru încercarea de tracţiune. Duritatea capătului tijei şurubului. 238 HB sau 99.5.2 %.3 a suprafeţei şi miezului.16 rupere MB Alungir % min ea la rupere A Contrac % min ţia la rupere Z Rezistenţa la tracţiune e pe cale înclinată Rezilie J min nţa KU Tenacitatea capului Adâncimea minimă de decarburare a filetului E Adânci mm mea decarb urării totale G Duritatea după repetarea revenirii Defecte de suprafaţă 25 22 - 20 - - 12 12 10 9 8 - 52 48 48 44 Valorile la tracţiune pe cale înclinată să corespundă la şuruburi întregi cu rezistenţa la rupere minimă din capitol 5.13 5.8 640 590 540 510 480 10.9 1100 1020 925 875 825 Valorile din tabel sunt orientative.9 duritatea poate fi cel mult 390 HV dacă se verifică HV 0. ISO 898-2 va da recomandări în acest sens.8 nu se verifică limita de curgere aparentă.8 dacă se depăşeşte sarcina de încercare.17 5. din capitolul 5. să fie cel mult 250HV.7 atunci este valabilă limita de curgere la 0. - 25 Fără rupturi 30 30 25 20 15 3/4 H1 1/2H1 2/3H1 0.8.12 5. Tabelul 2.2 N/mm 5. Aceste valori la verificarea de recepţie a şuruburilor nu pot fi determinate. Valorile lor sunt date ca bază de calcul. De exemplu la gupa de caracteristici 10.2 din capitolul 5.6 300 270 230 215 195 8. Duritatea oricărei suprafeţe a şurubului poate depăşi cu cel mult 30 HV duritatea miezului.5.15 5. La verificarea şuruburilor întregi Rm se calculează în funcţie de forţele de rupere a şurubului după tabelul 6 şi 8.18 a b c d e f g h i - Micşorarea durităţii max. Este valabil numai pentru d  16. Limita de curgere minimă Rp0.8 şi 6. La grupele de caracteristici 4. 20 HV Conform ISO 6157-1 sau ISO 6157-3 dacă sunt aplicabile Riscul smulgerii filetului piuliţelor este mai mare la diametre d  16mm în grupa de caracteristici 8. La verificarea şuruburilor întregi aceste valori se modifică în funcţie de procedeul de fabricare a şurubului şi sub influenţa diametrului şurubului.2 de mai sus. Duritatea minimă se verifică la şuruburile mai scurte decât 2.5 HRB.015 5. În cazul când nu se poate verifica limita de curgere aparentă.2 de mai sus.9 940 875 790 745 705 12.8 şi proporţia sa faţă de rezistenţa nominală de rupere corespunzătoare simbolizării grupei de caracteristici este valabilă pentru epruvetele strunjite în scopul încercării la tracţiune. La şuruburile construcţiilor metalice limita este 12 mm.11 5. Caracteristici mecanice la temperaturi crescute Temperatura +100 oC +200 oC +250 oC +300 oC 2 ReL limita de curgere aparentă sau Rp0.5d.14 5.

3. Caracteristicile mecanice ale piuliţtelor (Sp=tensiunea la sarcina de încercare N\mm2) Diametrul nominal SP N/mm2 04 Duritatea Vickers HV min max 05 Duritatea Vickers HV min max Grupa de caracteristici 4 Duritatea Vickers SP N/mm2 HV min max 520 580 590 610 630 5 Duritatea Vickers HV min max 600 670 680 700 720 6 Duritatea Vickers HV min max SP N/mm2 SP N/mm2 -de la M4 M7 M10 M16 -la M4 M7 M10 M16 M39 380 188 302 500 272 353 510 117 302 130 146 SP N/mm2 302 150 170 302 8 SP N/mm2 SP N/mm2 Diametrul nominal Duritatea Vickers HV min 800 855 870 880 920 233 353 180 200 302 max 900 915 940 950 920 9 Duritatea Vickers HV min 170 max Grupa de caracteristici 10 SP N/mm2 SP N/mm2 Duritatea Vickers HV min 1040 1040 1040 302 1050 1060 272 353 1170 max 1140 1140 1140 2951 Duritatea Vickers HV min max 12 SP N/mm2 Duritatea Vickers HV min 1150 1150 3531 1150 1190 1200 2722 3532 max -de la M4 M7 M1 0 M1 6 -la M4 M7 M1 0 M1 6 M3 9 188 1. Asamblat cu piuliţă tip2 după ISO 4032 . Asamblat cu piuliţă tip 1 după ISO 4032 2.

35 S max. 0. 11H 110 14H 140 17H 170 22H 220 3. Vickers Max. 0.2.2.12 0.3.2. HV 5 Duritatea Min. 14H.34 . Pb max. 17H C max. HB 30 11H 110 185 105 176 14H 140 215 133 204 17H 170 245 162 233 22H 220 300 209 285 3.3 Compoziţia chimică aferentă claselor de duritate Clasele de duritate 11H.2 Valorile durităţilor DIN 267-24 Clasa de duritate Duritatea Min.1 Simbolizarea claselor de duritate DIN 267-24 Simbolul clasei de duritate Duritatea Vickers HV 5 min.2 Clasele de duritate a piuliţelor (DIN 267 T24) 3.50 Compoziţia chimică % P max. 0. Brinell Max.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful