PPPN 3362 SIKAP ORIENTALIS TERHADAP AL-QURAN DAN AL-SUNNAH : TAJUK SANGGAHAN TERHADAP PENYELEWENGAN ORIENTALIS TERHADAP SUNNAH

:PENSYARAH DR. LATIFAH ABDUL MAJID
:DISEDIAKAN OLEH HAZLINA HARUN (A110693) NURUL FARIHAH MAD ROZALI (A111363) RABIATULADAWIYAH SALEH (A111406) SHAHADATUL HUSNA JAMARI (A112399)

FAKULTI PENDIDIKAN PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM SESI 2009/2010

2

SEKALUNG PENGHARGAAN Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah tuhan semesta alam, selawat serta salam ke atas junjungan besar kita Rasulullah S.A.W keluarga serta para sahabat baginda. Alhamdulillah kami bersyukur ke hadrat Allah taala dengan limpah dan kuniaannya dapat kami menyiapkan tugasan yang telah di amanahkan kepada kami iaitu PPPN 3362 ( Sikap Orientalis Terhadap Al-Quran dan As-Sunnah). Kami telah di amanahkan untuk melakukan tugasan bertajuk “Sanggahan Penyelewengan Orientalis Terhadap Sunnah.” Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhilah Dr. Latifah Abdul Majid kerana memberi peluang kepada kami untuk melakukan tugasan ini serta sedia memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada kami sepanjang melakukan tugasan ini. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang memberi bantuan secara langsung dalam menyiapkan tugasan ini. Akhir sekali, kami memohon kemaafan sekiranya sepanjang kami melakukan kajian ini terdapat pelbagai kesalahan dan kesilapan. Kami memohon jasa baik dari sahabat-sahabat agar memberi teguran kepada kami, supaya kami dapat memperbaikinya di masa akan datang. InsyaAllah. Wabillah hi taufiq wal Hidayah wassalamualaikum warahmatullah hiwaabarakatuh.

3

KANDUNGAN HALAMAN PENGHARGAAN 1.0 2.0 3.0 PENDAHULUAN ORIENTALIS PENYELEWENGAN ORIENTALIS DAN SANGGAHANNYA 3.1 Penyelewengan dari sudut sejarah dan sanggahannya 3.11 Gua hira 3.12 Kota ta'if 3.13 Bulan Ramadhan 3.14 Tujuan nabi ke gua hira 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 ` 4.0 5.0 6.0 3.7 Penyelewengan tentang peribadi Rasulullah dan sanggahannya Memberi tafsiran yang salah kepada Hadith Dakwaan Tugas Rasulullah hanyalah sebagai seorang posmen Sunnah Rasulullah dan jumud mengakibatkan umat Islam menjadi 9 10 12 mundur 14 16 24 27 28 29 4 4 5

Penyelewengan hadith dari sudut Isnad dan sanggahannya Teori common Link Juynboll dan Projecting Back Schacht

KESIMPULAN PENUTUP BIBLIOGRAFI

4

1.0

PENDAHULUAN

Tugasan ini berkisar sekitar penyelewengan orientalis terhadap sunnah dan sanggahannya. Harapan kami melalui tugasan kertas kerja ini, dapat mengetahui penyelewengan-penyelewengan yang di lakukan oleh orientalis terhadap sunnah Nabi Muhammad S.A.W. Kami telah mencari beberapa penyelewengan orientalis dan sanggahannya. Antara penyelewengan yang telah kami timbulkan ialah penyelewengan dari sudut sejarah nabi, keperibadiaan nabi, pentafsiran hadith yang salah dan kritikan ke atas isnad dan matan. Kami berharap agar kertas kerja ini sedikit sebanyak membantu kita dalam memahami penyelewengan orientalis agar kita lebih mudah untuk berhati-hati dengan pihak orientalis ini. Sebelum kita membincangan lebih lanjut mengenai penyelewengan orientalis adalah lebih baik dahulu kita mengetahui siapakah sebenarnya yang di maksudkan dengan orientalis. 2.0 ORIENTALIS

Orientalisma adalah dua dasar yang di gabungkan iaitu orient dan isme. Oreint bermaksud timur atau Negara-negara sebelah timur. Sementara isme pula ialah tambahan yang boleh membentuk satu kata nama yang membawa maksud doktrin atau fahaman. Ungkapan orientalis secara umumnya di sebut untuk orang-orang barat yang mengkaji mengenai ketimuran, samada kepakaran mereka mencapai ke peringkat yang tertinggi, pertengahan ataupun rendah, samada dalam bidang bahasa, sastera, tamadun dan agama. Walaupun pengajian timur itu memberi pengertian yang luas, namun yang penting adalah mengenai kajian barat berkenaan Islam dan penganutnya samada menyentuh mengenai sastera, bahasa, akidah, sejarah dan tamadun secara umumnya. Makna inilah yang terlintas dalam pemikiran dunia Islam apabila menyebut ungkapan orientalis. (Al-Isytisyraq) Bagi Edward. W. Said terdapat tiga pengertian mengenai orientalis, yang pertama pengertian yang bersifat akedamik. Kedua ditakrifkan sebagai suatu stail pemikiran yang di

5 asaskan kepada perbezaan. Ketiga ialah pengertian yang bercorak sejarah dan material berbanding dengan dua definisi yang disebut tadi. Di dalam kertas kerja ini akan menerangkan sedikit mengenai penyelewengan orientalis dan seterusnya sanggahan terhadap penyelewengannya. 3.0 3.1 PENYELEWENGAN ORIENTALIS DAN SANGGAHANNYA Penyelewengan dari sudut sejarah dan sanggahannya Penyelewengan dari sudut sejarah ialah terdapat orientalis yang menyatakan bahawa Nabi beruzlah di Gua Hira’ adalah kerana melarikan diri daripada kepanasan dan kebahangan cuaca kota mekah1. Tindakan sebegini dipilih oleh orang-orang yang tidak mampu pergi ke kota Ta’if. Nabi Muhammad telah melakukan tahannuf dipuncak gunung yang bernama Gua Hira’ 6 kilometer dari sebelah utara Mekah pada setiap kali bulan Ramadhan selama empat tahun berturut-turut dari Nabi berumur 36 tahun sehingga perlantikan sebagai Rasulullah ketika beliau berumur 40 tahun. Watt mempersoalkan tentang tindakan Nabi semasa berada di gua Hira’. Bagi menjawab persoalan ini semasa baginda berada di sana, baginda berfikir, bertafakur dan beribadah kepada Allah S.W.T dengan mengikut syariat Nabi Ibrahim a.s. bapa kepada semua Nabi-nabi dan menjauhkan diri daripada gejala-gejala kemungkaran dan keburukan yang bermaharajalela dalam kalangan masyarakat arab pada ketika itu, serta menyucikan hati dan mengeratkan hubungan dengan Allah S.W.T dengan cara memerhatikan kehebatan ciptaan Allah S.W.T2. Manakala (Salim: 1999) menjelaskan tujuan Nabi Muhammad S.A.W. memilih bulan Ramadhan bukan bulan yang lain ialah bulan ini dianggap sebagai bulan yang suci dan pada bulan itu diharamkan daripada berperang dan melakukan sebarang persengketaan. Nabi Muhammad S.A.W memilih Gua Hira’ sebagai tempat baginda menyendiri kerana datuknya Abd

1 2

Watt. 1972. Muhammad At Mecca Sa’id Ramadhan Al-Buti. 2001. Sirah Nabawiyah Analisi Ilmiah Manhajiah Terhadap Sejarah Pergerakan Islam Di masa Rasullullah

6 al-Muthalib semasa hayatnya selalu melakukan tahannuf di sini di mana beliau tidak menyembah berhala seperti mana yang diamalkan masyarakatnya. Menurut Salim lagi walaupun datuknya dilantik sebagai ketua beliau tidak dapat mengubah tradisi penyembahan patung berhala Lata dan Uzza kerana mempunyai risiko yang tinggi untuk menyeru masyarakat jahiliyah Mekah melakukan anjakan paradigma iaitu dari menyembah pelbagai berhala yang tidak mampu memberi manfaat kepada menyembah Allah S.W.T. yang esa yang maha berkuasa melakukan segala kehendaknya3. Menurut Salim dalam bukunya Muhammad The Beloved Of Allah ini adalah makna yang unik dan matlamat yang positif dari perjuangan Nabi Muhammad S.A.W. melakukan uzlah atau tahannuf. Sirah kehidupan Nabi Muhammad S.A.W merupakan satu perjalanan hidup yang menarik dan mempunyai nilai yang berharga kepada umat Nabi Muhammad S.A.W. Sebelum kami meneruskan perbincangan isu ini kita perlu memahami beberapa perkara seperti mana di bawah ini bagi membantu kita memahami situasi yang sebenar. 3.11 Gua hira

Kota Mekah dikelilingi dengan bukit pasir dan gunung berbatu terjal yang wujud sehingga kini. Orang arab menamakan bukit atau gunung sebagai jabal. Salah satu daripada gunung yang telah diberi nama ialah Jabal Nur (The Mountain of Light) di mana puncak gunung tersebut terdapat sebuah gua yang dinamakan Hira4. Gua sempit ini terletak 6 Kilometer di sebelah Timur Laut Kota Mekah di pinggir jalan menuju Jiranah. Gunung Hira’ berupa batu terjal yang kering dan hampir tidak ditumbuhi tumbuh-tumbuhan kecuali lumut halus. Untuk sampai ke puncak Hira’ memakan masa satu jam berjalan kaki dari kaki bukit melalui jalan setapak kira-kira 20 m. Jarak antara gua ini dengan rumah Nabi Muhammad S.A.W. sejauh 2500m. Keluasan gua ini hanya dapat menampung 4 orang duduk atau tidak lebih daripada seorang berbaring dengan tidak sempurna. Tingginya sekitar 155 cm, di sekitarnya terdapat batubatu besar berwarna hitam kemerah-merahan yang menutupinya kerana cahaya yang terhalang
3

Salim Muhammad Rafi, Muhammad The Beloved Of Allah, Dar-al-Salam, First Edition,1999, Lahore Pakistan, hlm 49 4 Salim Muhammad Rafi, Muhammad The Beloved Of Allah, Dar-al-Salam, First Edition,1999, Lahore Pakistan, hlm 49

7 masuk oleh batu bata itu maka di dalamnya dalam keadaan gelap. Untuk masuk ke Gua Hira’ sangat sukar kerana harus melalui jalan (pintu) sempit yang terletak antara 2 batu besar. Mulut atau pintu masuk gua ini mengahadap ke arah Kaabah di mana Nabi Muhammad S.A.W. dapat melihat Kaabah dan rumah baginda yang tidak jauh daripadanya. Kedudukan gua dan sekitarnya yang demikian menimbulkan rasa takut bagi orang-orang yang menyaksikannya. Kerana itu, jarang ada orang yang dapat bertahan lama di dalamnya kecuali orang yang berjiwa berani apalagi pada waktu malam5. 3.12 Kota Ta'if

Sebuah kota tua yang terletak di sekitar 65 Kilometer di sebelah tenggara Makkah, Arab Saudi terletak di dataran tinggi Sarat sekitar 5,000 kaki di atas permukaan laut. Udaranya sejuk oleh sebab itu sejak dahulu sampai sekarang kota ini merupakan tempat peristirehatan para aristokrat (bangsawan) Makah. Tanahnya subur, menghasilkan kurma, anggur, tembikai, buah pic (peach), badam, kapas dan madu. Al-Quran menyebut kota Ta'if antaranya pada surah al-Zukhruf ayat 31:





   

   





Dan mereka berkata 'Mengapa al-Quran ini tidak diturunkan kepada seseorang yang besar dari salah satu dua negeri (Makkah dan Ta'if) ini? Maksud al-Qaryataini ialah kota Makkah dan Ta'if. Pada masa pra-Islam Ta'if merupakan tempat tinggal Bani Saqif yang terdiri daripada dua keluarga (suku) iaitu Bani Ahlaf dan Bani Malik. Bani Ahlaf menguasai bidang diplomasi, ketenteraan dan penyembahan terhadap berhala Lata. Daripada Bani ini lahir penyair-penyair unggul. Jika pada festival tahunan Ukaz (pasar di Makkah) tampil penyair-penyair ulung umumnya mereka berasal daripada Bani Ahlaf sedangkan Bani Malik menguasai bidang ekonomi dan hartanah sebagai tuan-tuan tanah. Ta'if disebut dalam sejarah Islam ketika Nabi Muhammad S.A.W diboikot, diusir, dihina dan disakiti oleh kaum Quraisy Makkah. Peristiwa itu
5

Hafizah Dasuki, Ensiklopedia Islam, Dewan Bahasa dan Pustaka, Cetakan Pertama, 2004, Kuala Lumpur, jilid 2, hlm 116.

8 terjadi 2 tahun sebelum hijrah Nabi Muhammad S.A.W. pergi ke Ta'if dengan harapan mereka membantunya tetapi perlakuan yang tak kurang buruknya yang diterima Nabi Muhammd S.A.W6. 3.13 Bulan Ramadhan

Bulan Ramadhan adalah bulan ke sembilan dari tahun hijrah. Menurut pengertian bahasa Ramadhan bererti amat panas. Nama ini diberikan oleh orang arab pada bulan ke sembilan kerana pada bulan tersebut padang pasir sangat panas dengan teriknya bahang matahari. Hal ini sesuai dengan kebiasaan bangsa Arab zaman dahulu yang memindahkan sesuatu istilah daripada bahasa asing ke bahasa mereka sesuai dengan keadaan yang terjadi pada masa tersebut. Misalnya pada bulan ke sembilan udara sangat panas maka bulan tersebut mereka namakan Ramadhan7. Abd al-Adhim Ibrahim Muhammad al-Muthicei menjawab tuduhan yang dilemparkan oleh Watt iaitu ini adalah fitnah dan konspirasi yang nyata daripada orientalis. Ada beberapa perkara yang perlu direnung dan difikirkan kerasionalnya dalam hujjah yang ditimbulkan oleh Watt antaranya : Pertama ialah adakah hanya Nabi Muhammad S.A.W. sahaja yang berstatus faqir di Makkah al-Mukarramah. Sudah tentu tidak kerana ada ramai lagi orang-orang faqir miskin yang tinggal di kota Makkah. Ini adalah satu perkara yang tidak boleh tidak diterima. Rentetan dari pada itu kenapa orang-orang faqir miskin membiarkan Nabi Muhammad S.A.W bersendirian menikmati suasana yang kononya nyaman dan selesa di Gua Hira’ tersebut. Jika benar suhu di Gua Hira’ itu nyaman dan selesa mengapa kita tidak mendengar daripada perkhabaran sejarah yang menjelaskan adalah menjadi kebiasaan orang faqir miskin masyarakat arab Makkah pada bulan Ramadhan akan meninggalkan rumah mereka kerana cuaca yang panas terik pergi ke gua-gua yang terdapat di sekeliling Makah seperti mana yang

6

Hafizah Dasuki, Ensiklopedia Islam, Dewan Bahasa dan Pustaka, Cetakan Pertama, 2004, Kuala Lumpur, jilid 5, hlm 38. 7 Hafizah Dasuki, Ensiklopedia Islam, Dewan Bahasa dan Pustaka, Cetakan Pertama, 2004, Kuala Lumpur

9 dilakukan oleh Nabi Muhammad S.A.W bagi mendapatkan kenyamanan dan suhu yang selesa di sana. Menurut Abd al-Adhim Ibrahim Muhammad al-Muthicei adakah logik berulang alik dari Makkah ke Gua Hira’ semata-mata untuk mendapatkan udara yang sejuk, aman dan selesa? 3.14 Tujuan Nabi ke Gua Hira’

Muhammad Said Ramadhan al-Buthy dalam bukunya yang berjudul “The Jurisprudence Of The Prophetic Biography & A Brief History Of The Orthodox Caliphate” menyatakan tujuan Nabi Muhammad S.AW. pergi ke Gua Hira’ ketika usianya hampir menjelang 40 tahun adalah untuk membersih jiwa daripada segala macam penyakit seperti sombong, bangga diri, dengki, riya’ dan cinta dunia yang tidak dapat dibersihkan melainkan dengan perantaraan uzlah dalam suasana hening, jauh dari suasana riuh rendah dunia secara ritual dengan merenung hakikat dirinya, penciptanya dan sejauhmana iradahnya terhadap bantuan dan pertolongan serta taufiq Allah S.W.T dalam setiap masa dan keadaan dalam kehidupannya. Menurut Muhammad Said Ramadhan lagi selain daripada itu meditasi sebagai manusia menunjukkan kelemahan mereka di hadapan pencipta dan memahami bahawa tidak ada apa-apa yang bermanfaat daripada pujian dan celaan manusia. Selain daripada meditasi tersebut elemen renungan terhadap fenomena-fenomena keagungan Allah S.W.T kehidupan selepas kematian serta pengadilannya dan lain-lain perkara. Walaupun seorang itu alim dan banyak melakukan amal ibadah tetapi jika dia menghidapi penyakit ini maka segala pahala amalannya akan terhapus begitu sahaja serta dengan penyakit ini masyarakat manusia tidak dapat hidup dengan aman dan tenteram. Muhammad Said Ramadhan menyatakan bahawa selain tujuan tersebut faktor mahabbatullah yang ingin dimiliki sebagai natijah daripada amalan uzlah yang dijalankan. Ini kerana pembinaan mahabbatullah dalam jiwa manusia merupakan mata air yang memberi roh pengorbanan jihad ke dalam jiwa insan. Dengan berputiknya kecintaan kepada Allah S.W.T

10 dalam jiwa insan segala macam masalah dan tribulasi dunia tidak melemahkan semangatnya untuk terus berjuang menjalankan misinya sebagai utusan Allah S.W.T yang terakhir. 3.2 Penyelewengan tentang peribadi Rasulullah S.A.W dan sanggahannya

Kasim Ahmad berkata bahawa Rasulullah S.A.W bertindak atas dua asas, iaitu pertama sebagai seorang Rasul dan kedua sebagai seorang manusia biasa. Beliau juga berkata di waktu mana Rasulullah bertindak sebagai seorang Rasul, maka ketika itu segala tindakannya adalah Sunnahnya dan kita patut ikut dan contohi. Tetapi di kala mana Rasulullah bertindak sebagai seorang manusia biasa, maka segala tindakannya itu tidak perlu diikuti atau dicontohi ataupun dijadikan hukum.

Hujah Kasim Ahmad itu nampak macam logik dan masuk akal. Maka beliau pun menyenaraikanlah amalan-amalan Rasulullah sebagai seorang manusia biasa yang beliau kata tidak sepatutnya diikuti atau dicontohi oleh umat Islam.

Rupa-rupanya inilah cara halus yang beliau gunakan untuk memisahkan umat Islam yang jahil dan lemah dengan sunnah-sunnah Rasul. Walhal Allah Taala ada berfirman yang bermaksud: "Dan tidaklah Muhammad itu bercakap daripada hawa nafsunya sendiri melainkan dari wahyu yang diwahyukan." Hikmah diutus para Rasul dari jenis manusia adalah kerana tugas baginda bukanlah sekadar membawa kitab suci Allah tetapi baginda juga bertanggungjawab mengajar, menjelas dan menterjemah ayat-ayat kitab suci menjadi perbuatan praktikal agar umat mudah memahami dan mengikutinya. Para Rasul juga bertanggungjawab untuk menunjukkan umat kaedah hidup, terutamanya dari sudut akhlak dan moral supaya manusia dapat mengekalkan diri mereka sebagai sebaik-baik ciptaan dan tidak pula menjadi haiwan dan binatang ternak. Sudah tentu

11 tugas-tugas ini tidak dapat disempurnakan jika Allah mengutuskan para Rasul-Nya dari jenis malaikat, jin atau mana-mana makhluk lain8. Oleh itu adalah benar dakwaan bahawa Muhammad adalah seorang manusia biasa. Akan tetapi adalah tidak benar untuk memandang rendah dan meremehkan Muhammad kerana Allah di dalam Al-Quran telah mengangkat dan memuliakan beliau berbanding manusia selainnya.9 3.3 Memberi tafsiran yang salah kepada Hadith

Di samping itu terdengar juga Hadith seperti di bawah disebut dan diperkatakan oleh golongan yang disebutkan tadi:

"Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya dan berkerjalah untuk Akhirat kamu seolah-olah kamu akan mati esok.

Hadith ini telah di kupas oleh pemimpin-pemimpin politik dan khatib, bahkan ulamaulama, mengupas dan menghuraikannya mengikut cara orientalis hingga umat Islam jadi keliru dibuatnya. Setengah daripadanya menyatakan bekerja dan berusahalah untuk dunia bersungguhsungguh dan beribadat jugalah untuk akhirat bersungguh-sungguh.

Sekirannya bertembung antara kerja dunia dengan kerja akhirat, manakah yang perlu di utamakan. Menurut kupasan pemimpin ini yang dunia utama, yang akhirat pun utama. Tidak adaa Mana boleh ada dua perkara yang bertentangan yang sama-sama utama. Mesti ada satu yang lebih utama dari yang satu lagi. Kalau tidak, mana dapat kita buat pemilihan. Kalau patut ke kiri, ke kirilah. Kalau patut ke kanan, ke kananlah. Mana boleh ke kiri pun hendak pergi dan pada waktu yang sama ke kanan pun kita hendak pergi. Inilah huraian yang pelik dan tidak masuk akal. Ramai umat Islam yang keliru.

8 9

http://hafizfirdaus.com/ebook/20hujah/hujah3.htm http://hafizfirdaus.com/ebook/20hujah/hujah3.htm

12 Hadith ini sebenarnya membawa maksud bahawa kerja dunia ini mesti dibuat bersungguh-sungguh kerana hasilnya kita perlu pakai lama dan ia juga ialah ibadah. Namun, kalau bertembung dengan kerja akhirat, maka dahulukan yang akhirat kerana kerja dunia boleh di tangguh hingga ke petang, esok, lusa, minggu depan dan seterusnya kerana kita akan hidup untuk selama-lamanya. Kita ada banyak masa untuk membuat kerja-kerja dunia. Kerja akhirat pula tidak boleh ditangguhkan kerana kita akan mati esok. Kalau ditangguhkan maka tidak akan ada peluang lagi untuk kita melaksanakannya.

Begitulah beberapa contoh penyelewengan golongan orientalis yang telah mempengaruhi sebahagian dari umat Islam. Namun kalau majoriti umat Islam faham akan maksud ayat-ayat Al Quran dan Hadith yang sebenarnya, maka penyelewengan ini lama-kelamaan akan dapat dibendung dan dihapuskan.

Penyelewengan golongan orientalis ini biasanya berbunyi sumbang, menghala ke dunia, bersalahan atau " contradictory ", tidak masuk akal dan tidak boleh diterima oleh hati. Tidak sama firman Allah Taala dan sabda Rasul berbanding pendapat para orientalis yang jiwa mereka sudah mati dan hati mereka dihinggapi berbagai jenis penyakit rohani yang kronik.

3.4

Dakwaan bahawa tugas Rasulullah hanyalah sebagai seorang posmen

Tugas Rasulullah hanyalah sebagai seorang posmen10 yang membawa surat daripada seorang pengirim untuk diserahkan kepada penerimanya. Demikianlah juga Rasulullah, baginda hanya ditugaskan membawa Al-Quran daripada Allah untuk diserahkan kepada manusia. Ini berdasarkan firman Allah:



 

 

 





    

10

Kassim Ahmad lihat M. Shuhadi

13 Tidak ada kewajipan yang ditugaskan kepada Rasulullah selain daripada menyampaikan sahaja. [al-Maidah 5:99] Tugasmu (Wahai Muhammad) tidak lain hanyalah menyampaikan. [asy-Syura 42:48] Ayat-ayat di atas dan beberapa lain yang senada sebenarnya menerangkan bahawa Rasulullah tidak dipertanggungjawabkan untuk memastikan setiap orang menerima risalah Islam. Baginda hanya dipertanggungjawabkan untuk menyampaikan risalah tersebut. Terima atau tidak, ia adalah berkaitan dengan hidayah dan petunjuk Allah. Dalam ertikata lain, samada seseorang itu menerima atau menolak Islam, itu bukan urusan Rasulullah tetapi adalah urusan mutlak Allah subhanahu wa ta’ala. Penjelasan ini akan lebih difahami dengan merujuk kepada ayat-ayat berikut: Katakanlah (wahai Muhammad): “Wahai sekalian manusia! Telah datang kepada kamu kebenaran dari Tuhan kamu. Oleh itu sesiapa yang mendapat hidayah petunjuk (beriman kepadanya), maka faedah hidayah petunjuk itu terpulang kepada dirinya sendiri; dan sesiapa yang sesat (mengingkarinya) maka bahaya kesesatannya itu tertimpa ke atas dirinya sendiri dan aku pula bukanlah menjadi wakil yang menguruskan soal (iman atau keingkaran) kamu”. [Yunus 10:108] Sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) tidak berkuasa memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang engkau kasihi (supaya ia menerima Islam), tetapi Allah jualah yang berkuasa memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya (menurut undangundang peraturan-Nya); dan Dia lah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang (ada persediaan untuk) mendapat hidayah petunjuk (kepada memeluk Islam). [al-Qasas 28:56] Sahut dan sambutlah seruan Tuhan kamu (yang mengajak kamu beriman), sebelum datangnya dari Allah – hari yang tidak dapat ditolak; pada hari itu tidak ada bagi kamu tempat berlindung (dari azab-Nya), dan tidak ada pula bagi kamu sebarang alasan untuk menafikan (kesalahan yang kamu telah lakukan). Oleh itu, jika mereka berpaling ingkar, maka Kami tidak mengutusmu (wahai Muhammad) sebagai pengawas terhadap mereka; tugasmu tidak lain hanyalah menyampaikan (apa yang diperintahkan kepadamu). [asy-Syura 42: 47-48]11
11

http://hafizfirdaus.com/ebook/20hujah/hujah2.htm

14 Dakwaan bahawa tugas Rasulullah s.a.w hanya membawa Al-Quran juga dapat ditolak dengan merujuk kepada ayat-ayat lain di dalam Al-Quranul Karim yang sedia menerangkan pelbagai tugas dan tanggungjawab baginda. Berikut disenaraikan antara 10 tugas dan tanggungjawab Rasulullah s.a.w. 10 Tugas dan tanggungjawab Rasulullah s.a.w12.Pertama mengajar manusia untuk mentauhidkan Allah sahaja. Kedua Membawa Al-Quran untuk manusia. Ketiga membacakan AlQuran kepada manusia. Keempat membersihkan manusia dari dosa dan kemungkaran. Kelima mengajar dan menerangkan Al-Quran. Keenam menerang, menghurai dan memperincikan AlQuran. Ketujuh mengajar al-Hikmah. Kelapan mengajar perkara-perkara baru yang sebelum itu tidak diketahui. Kesembilan merangsang umat untuk sentiasa berjihad menegakkan Islam. Kesepuluh menggubal hukum. Demikian antara 10 tugas Rasulullah yang diberikan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Terdapat beberapa lagi tugas Rasulullah yang diterangkan oleh Al-Quran seperti menunjuki umat ke arah jalan yang lurus, menerangi mereka dengan nur, cahaya Islam, mengkhabarkan berita gembira kepada orang yang beriman akan balasan syurga bagi mereka, memberi amaran kepada orang yang ingkar akan balasan neraka, menjadi saksi kepada umat di akhirat dan pelbagai lagi. Yang pentingnya tugas Rasulullah s.a.w tidaklah sekadar membawa Al-Quran sahaja umpama seorang posmen yang membawa surat dari pengirim kepada penerima. 3.5 Sunnah Rasulullah mengakibatkan umat Islam menjadi mundur dan jumud Sunnah Rasulullah s.a.w sebenarnya telah mengakibatkan umat Islam menjadi mundur, jumud lagi terbatas fikiran mereka. Ini adalah kerana dengan fahaman“mengikut sunnah Rasulullah” maka umat Islam telah membataskan diri mereka kepada segala tradisi, perbuatan dan tingkah laku Rasulullah sahaja, tidak lebih dari itu. Maka tinggallah umat Islam masa kini mundur dengan fikiran dan perbuatan 1400 tahun yang lalu manakala umat lain terus maju ke hadapan13.

12 13

http://hafizfirdaus.com/ebook/20hujah/hujah2.htm M. Syuhui Ismail. Kaedah Kesahihan Sanad Hadith halaman 82

15 Perpecahan terjadi kerana umat Islam berpegang dengan hadith. Kassim Ahmad juga menyatakan bahawa asal mula hadith Nabi yang di himpunkan dalam kitab-kitab hadith adalah dongeng semata-mata. Dalam sejarah, sebahagian hadith nabi baru muncul pada zaman tabiin dan Atba at-tabiin. Iaitu sekitar empat puluh atau lima puluh tahun sesudah nabi wafat. Kitabkitab hadith yang terkenal, misalnya sohih Bukhari dan Muslim, adalah kitab yang menghimpun pelbagai hadith-hadith palsu. Di samping itu terdapat matan hadith yang terdapat pertentangan dalam pelbagai kitab hadith, isinya bertentangan antara satu sama lain dan bahkan tidak sedikitpun isinya bertentangan dengan Al-Quran14. Sebenarnya amalan “mengikut sunnah Rasulullah” bukanlah merupakan rekaan manusia semata-mata tetapi adalah berdasarkan prinsip yang digariskan oleh al-Qur’an sendiri. Allah subhanahu wa ta’ala berfirman: Demi sesungguhnya, adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan (keredaan) Allah dan (balasan baik) hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak (dalam masa susah dan senang). [al-Ahzab 33:21] Katakanlah (wahai Muhammad): Jika benar kamu mengasihi Allah maka ikutilah daku, nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan (ingatlah), Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. [‘Ali Imran 3:31] Dua ayat ini jelas menyuruh kita umat Islam untuk mengikut dan mencontohi Rasulullah s.a.w, iaitu mengikuti dan meneladani percakapan, perbuatan, pengiktirafan, jalan pimpinan, etika, dan tatacara baginda. Inilah yang dimaksudkan sebagai sunnah Rasulullah. Ikutan dan teladan ini bukanlah sekadar satu anjuran sahaja tetapi adalah merupakan prasyarat bagi seseorang itu membuktikan kasih sayangnya kepada Allah subhanahu wa ta’ala. Inilah maksud ayat 31 surah ‘Ali Imran di atas, di mana Allah subhanahu wa ta’ala berfirman melalui

14

Lihat M. Syuhudi Ismail. 1987. Kaedah Kesahihan Sanad Hadith Telaah Kritis Dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah. Menerangkan mengenai pendapat Kassim Ahmad. Adalah berdasarkan pernyataan Juynboll yang menyatakan bahawa pertumbuhan hadith adalah di mulai dengan cerita-cerita puji-pujian terhadap Ali an Abu Baar serta perbuatan halal dan haram. Menurut Juynboll pada umumnya hadith muncul pada zaman tabiin dan atba’ at-tabiin. Lebih lanjut lihat Juynboll:Muslim tradition halaman 17 dan 22-24.

16 ungkapan kata-kata Rasulullah, bahawa seandainya seseorang itu mengasihi Allah maka hendaklah dia membuktikan kasih sayang tersebut dengan mengikuti sunnah Rasulullah s.a.w. Perkara yang tidak disedari oleh Golongan Anti Hadith dan mungkin juga sesetengah kita adalah bahawa sunnah Rasulullah yang perlu kita ikuti hanyalah sunnah dalam urusan agama dan syari’at manakala sunnah dalam urusan duniawi, kita diberikan kelonggaran. Dalil yang membahagikan keumuman ayat-ayat Allah Ta’ala di atas kepada “dua jenis” sunnah adalah sabda Rasulullah sendiri: Sesungguhnya aku hanyalah manusia, apabila aku memerintahkan kalian sesuatu berkenaan agama kalian maka berpeganglah kalian dengannya dan apabila aku memerintahkan kamu sesuatu daripada pandangan persendirian maka aku hanyalah seorang manusia15. Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian.16 Kedua-dua hadith ini berasal dari peristiwa penanaman pokok kurma. Pernah Rasulullah s.a.w melihat orang-orang sedang memindahkan debunga kurma antara pokok ke pokok bertujuan mempercepat dan memperbanyakan penghasilan buah kurma. Melihat demikian Rasulullah berkata: Aku tidak melihat adanya faedah padanya. Lalu mereka meninggalkan usaha tersebut dan nyata selepas itu hasil kurma mulai berkurangan. Rasulullah diberitahu akan akibat ini lalu baginda bersabda seperti dua hadith di atas. Kedua-dua hadith ini jelas menerangkan bahawa umat Islam tidak diwajibkan mengikuti keseluruhan perintah dan perbuatan Rasulullah s.a.w. Hadith-hadith ini menerangkan bahawa dalam perintah dan perbuatan Rasulullah atau tepatnya – sunnah Rasulullah – terdapat dua kategori, yang pertama adalah berkenaan risalah syari’at Islam dan yang kedua adalah berkenaan pendapat dirinya sendiri sebagai seorang manusia. Yang pertama wajib diikuti oleh semua umat Islam manakala yang kedua tidak wajib dikuti melainkan dalam beberapa kes tertentu di mana baginda telah memerintahkannya secara tegas.

3.6
15 16

Penyelewengan hadith dari sudut Isnad dan sanggahannya

http://hafizfirdaus.com/ebook/20hujah/hujah2.htm http://hafizfirdaus.com/ebook/20hujah/hujah2.htm

17

Gugatan orientalis terhadap hadith sudah lama bermula pada pertengahan abad kesembilan belas Masihi, ketika hampir semua Negara Islam berada dalam cengkaman pemerintahan bangsa-bangsa Eropah. Orang pertama yang mempersoalkan status hadith dalam Islam ialah Alois Spenger17. Dalam muqaddimah bukunya ialah mengenai riwayat hidup dan ajaran Nabi Muhammad dan mengkategorikan hadith dalam kumpulan anekdot iaitu cerita-cerita bohong tetapi menarik. Pengkategorian ini telah di sokong oleh rakannya William Muir seorang orientalis berbangsa Inggeris yang mengkaji mengenai biografi Nabi Muhammad dan sejarah perkembangan Islam.

Menurut Muir dalam literatur hadith nama Nabi Muhammad sengaja diletakkan adalah untuk menutup segala kebohongan dan keganjilan. Oleh sebab itu 4000 hadith yang dianggap sahih oleh Imam Bukhari paling tidak separuhnya harus di tolak. Itu dari sudut isnadnya. Tidak lama kemudian lahir Ignad Goldziher18 yang telah di nobatkan oleh rakan seperjuangannya sebagai orientalis yang paling mengetahui mengenai Islam. Mengikut Goldziher hadith tidak dapat di jamin keasliannya dengan bermaksud ia palsu.

Oleh kerana itu Goldziher mengatakan bahawa hadith tidak dapat dijadikan sebagai sumber untuk mendapatkan maklumat mengenai sejarah awal Islam. Menurut Goldziher juga hadith merupakan kesan interaksi dan konflik pelbagai aliran. Hadith menurutnya juga, hanya sebagai produk perkembangan keadaan sosio-politik Islam pada masa sahabat dan tabi’in. Dengan kata lain, para sahabat dan tabi’in adalah dua generasi pembuat Hadith yang kemudian dinisbahkan kepada Nabi. Malangnya, hadith-hadith palsu tersebut dipakai pula oleh para penganut mazhab untuk membela dan menguatkan hujjah masing-masing.
17 18

Syamsudin Arif. Diobolisme pemikiran Orientalis Nama lengkapnya adalah Ignaz Goldziher. Dilahirkan pada 22 Jun 1850 di kota Hongaria. Berasal dari keluarga Yahudi yang memiliki pengaruh yang sangat luas. Pendidikannya dimulai dari Budhaphes, kemudian melanjutkan ke Berlin dan Liepziq pada tahun 1869.Pada tahun 1870 dia pergi ke Syria dan belajar pada Syeikh Tahir al-Jazairi. Kemudian pindah ke Palestin, lalu melanjutkan studinya ke Mesir, dimana dia sempat belajar pada beberapa ulama al-Azhar. Sepulangnya dari Mesir, tahun 1873, dia diangkat menjadi guru besar di Universitas Budhapes. Di Universiti ini, dia menekankan kajian peradaban Arab dan menjadi seorang pengkritik hadith paling penting di abad ke-19. Pada 13 Desember 1921, akhirnya dia menghembuskan nafas terakhirnya di Budhaphes.Seorang orientalis yang gigih, berusaha menciptakan keresahan umat Islam, seperti mempersoalkan kebenaran hadith Nabi Muhammad, maka karya-karyanya menjadi sangat berbahaya, terutama berita kebohongan dan kebodohan yang dapat menciptakan permusuhan terhadap Islam.

18

Di samping itu, Goldziher mempersoalkan mengenai keaslian hadith dengan menyatakan bahawa jumlah hadith yang dikumpulkan pada zaman sekarang jauh lebih banyak daripada hadith yang dikumpulkan sebelumnya. Begitu juga hadith yang diriwayatkan oleh sahabat yang lebih muda jauh lebih banyak jika dibandingkan yang diriwayatkan sahabat yang tua.

Untuk menjawab persoalan ini, sebagaimana yang di sampaikan oleh Ugi Suharto bahawa pengumpulan hadith19 secara besar-besaran terjadi apabila para ahli hadith melakukan rehlah iaitu perjalanan semasa mencari Hadith. Oleh itu, maka Hadith akan menjadi banyak kerana berulang matannya berikutan bertambahnya isnad pada Hadith tersebut. Begitu juga banyaknya sahabat muda dalam meriwayatkan hadith dibanding sahabat tua justeru membuktikan bahawa hadith yang ada bukan dari hasil pemalsuan. Sahabat muda pada generasi tabi’in lebih memerlukan hadith untuk menyelesaikan masalah. Hadith yang pada awalnya dalam simpanan hati para sahabat, kini mulai keluar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terlalu sedih apabila Goldziher mengatakan bahawa beliau tidak tahu akan kegiatan penulisan dan pemeliharaan hadith pada masa awal, kekuatan hafalan orang-orang Arab pada waktu itu, kepandaian para sahabat ketika diajukan padanya sebuah hadith. Pada masa tabiin, kegiatan penulisan Hadith masih tetap berlangsung sebagaimana pada masa sahabat. Pada masa ini, ada sebagian tabiin yang hidup semasa dengan sebahagian usia para sahabat, kemudian dari merekalah (tabi’in) mereka mendapatkan hadith. Dengan demikian, kritikan Goldziher tentang keaslian hadith tidak dapat diterima secara ilmiah.

Selain daripada Goldziher, antara orientalis lain yang berpengaruh ialah Joseph Schacht. Ia adalah orientalis Jerman. Walaupun Ia merupakan orientalis dalam bidang Fiqh, namun tidak terlepas dari Hadith. Hal ini kerana, lebih dari setengah permasalahan yang ada dalam fiqh terdapat dalam hadith Nabi.

Mengenai hal ini, Yusuf Al-Qardawi menyatakan bahawa, hadith merupakan sumber kedua bagi ilmu fiqh dan syari’at setelah Al-Quran. Kerana itu, hadith dipandang sebagai sumber
19

Syamsudin Arif. Diobolisme pemikiran Orientalis

19 dalil syari’at dan merupakan suatu pembahasan yang menciptakan wawasan luas yang mewarnai semua kitab ushul fiqh dan semua mazhab fiqh.

Schacht hampir sependapat dengan Goldziher. Selama lebih 10 Tahun, beliau telah meneliti hadith-hadith yang berkaitan dengan fiqh. Hasil penelitiannya itu kemudian diterbitkan dan menjadi sebuah buku yang berjudul ‘The Origins of Muhammaden Jurispundence’, didalamnya, beliau memberi kesimpulan bahawa tidak ada satupun hadith Nabi yang autentik, terutama hadith-hadith fiqh dan sejak saat itu, buku itu menjadi “kitab suci kedua” dikalangan orientalis. Namun demikian, sebagaimana kata Azami, usaha Schacht ini berhasil “meyakinkan” orang yang sependapat dengannya bahawa apa yang sering disebut hadith itu tidak autentik berasal dari Nabi Muhammad. Sementara Goldziher, baru sampai tingkatan “meragukan” (ada kemungkinan itu dari Nabi).20

Dengan kata lain, Schacht berusaha untuk menjatuhkan Islam dengan menyatakan bahawa hadith Nabi yang berkaitan dengan fiqh, dinyatakan palsu. Oleh kerana itu, ia tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Sekiranya maksud ini berhasil, maka umat Islam akan menjadi ragu-ragu bahkan meninggalkan Hadith dan dalam jangka panjang, mereka akan meninggalkan Islam. Schacht juga mengatakan bahawa tidak ada hadith yang benar-benar asli daripada Nabi sekiranya jumlahnya sangat sedikit.21 Seperti Goldziher juga, Schacth mengkategorikan hadith baru muncul pada abad kedua hijrah dan baru beredar luas sekitar zaman iman Syafie iaitu pada abad ketiga hijrah. “a great many tradition in the classical and other collection were put into circulation only after Shafii time; the first considerable body of legal traditions from the prophet originated towards the middle of the second century”22 .

Lebih jauh lagi Schacht dengan senang hati mengatakan bahawa hadith dalam kutubassittah tidak terjamin keasliannya. “even the classical corpus contains a great many traditions which cannot possibly be authentic”23. Menurut Schacht lagi, sistem periwayatan berantai ataupun isnad ini merupakan alat justifikasi yang baru di praktikkan pada abad kedua hijrah. “
20 21

M.M A’zami. 2000. Studies In Early Hadith Literature Schacht,J.1959. The Origins of Muhammadan Jurisprudence 22 Schacht,J.1959. The Origins of Muhammadan Jurisprudence. Halaman 4 23 Schacht,J.1959. The Origins of Muhammadan Jurisprudence. Halaman 4

20 there is no reason to suppose that the regular practice of using isnads is order than the beginning of the second century A.H”.24

Walaubagaimanapun, sekiranya Schacht tidak akan berpendapat demikian seandainya penelitiannya itu dilakukan dengan niat untuk mengetahui keaslian hadith sebagai sumber Islam yang kedua. Ini sebagai kesalahannya yang pertama. Yang kedua, Joseph Schacht telah melakukan generalisasi terhadap hasil kajiannya terhadap kitab-kitab fiqh sebagai produk. Jadi, seakan-akan tidak ada kitab khusus tentang hadith. Dalam kitab fiqh klasik karya para ulama’ terdahulu biasanya terjadi pembuangan sebahagian sanad untuk memendekkan pembahasan kitab dan cukup disebutkan sebahagian dari matan hadith yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

Keduanya ialah membuang sanad seluruhnya, dan menyebut terus hadith dari sumber yang pertama. Ketiganya ialah penggunaan kata “Sunnah” untuk menunjuk kepada tingkah laku Nabi tanpa menyebut hadith dan sanadnya. Sebab hadith tersebut sudah dikenal secara mashur dalam kalangan ulama. Oleh sebab itu, ditinjau dari segi ilmiah ia merupakan satu kesalahan dasar apabila diteliti hadith-hadith yang terdapat dalam kitab fiqh sebagaimana yang dilakukan Joseph Schacht. Hal ini kerana, semua penelitian hadith ataupun sanad diluar sumber yang asli (hadith), hasilnya akan meleset dari kebenaran. Sebab hal itu akan membawa kepada kesimpulan yang tidak tepat, bahkan akan berlawanan dengan kenyataan yang ada. Disinilah kesalahan penelitian yang dilakukan oleh orientalis khususnya Schacht, kerana mereka menggunakan metod yang tidak benar.25

Dalam kalangan orientalis sendiri teori-teori Schacht menimbulkan reaksi pro dan kontra. Pengukuhan dan pembelaan dari Brunschvig, Crone, Power, dan Calder 26. Sebagaimana yang telah di sebut di atas bahawa kritikan Schacht adalah berkisar tentang masalah isnad dan persoalan umur dan bila kemunculan hadith. Di samping Schacht, terdapat seorang yang menyetujui pandangan Schacht
24 25

tidak ada hadith yang autentik dengan menambah bahawa

penentuan sesuatu hadith itu muncul bukanlah suatu perkara yang mudah. Sebagaimana katanya
Schacht,J.1959. The Origins of Muhammadan Jurisprudence. Halaman 37 M.M A’zami. 2000. Studies In Early Hadith Literature 26 Lihat Syamsudin Arif. 2008. Orientalis Diabolisme Pemikiran.halaman 33

21 “ in practice, tradition cannot usually be dated absolutely, and even relative chronologies can be hard to obtain the earlier the tradition involved, the more difficult it becomes” 27 ertinya bukan banyak hadith palsu, kemungkinan kemunculannya mustahil untuk di ketahui, jika mengatakan ia dari sumber-sumber sejarah Islam itu sendiri.

Walaupun banyak dikritik mengenai teori dan metod Schacht masih ada yang mahu mengembangkannya iaitu Juynboll. Orientalis Belanda ini pun menyetujui pendapat Schacht dengan menyatakan bahawa hadith yang terdapat dalam sahih Bukhari dan Muslim belum tentu hadith itu autentik dan mempunyai sejarahnya. Dalam bukunya khusus membahas mengenai sejarah asal usul perkembangan ilmu hadith ia mengkategorikan tidak ada metod yang layak dipegang dan di terapkan untuk menentukan secara pasti bahawa sesuatu hadith itu autentik ataupun tidak, “ surely it is unlikely that we will ever find even a moderately successful method of proving with incontrovertible certainty the historicity of the ascription of such to the prophet but in a few isolated instance”28

Berdasarkan analisis isnad, beliau menyimpulkan bahawa hadith memang sudah ada sejak abad pertama hijrah29. Namun beliau tetap meragui keaslian hadith tersebut. Berdasarkan katanya “ aku tidak yakin apakah kita pernah membuktikan secara pasti tanpa keraguan sedikit pun bahawa apa yang ada pada kita hadith memang sahih daripada Nabi” sebagaimana yang di maksudkan oleh beliau “ I am sceptical as to whether we will wever be able to prove beyond a shadow of a doubt that what we have in the way of sound prophetic traditions’ is indee just that what it purports to be”30

Juynboll juga menyatakan bahawa hadith pada umumnya muncul pada zaman at-tabiin dan atba’ at-tabiin. Selain itu juga kritik sanad yang di perkenalkan dalam ilmu hadith adalah sangat lemah dalam menentukan kesahihan hadith. Hal ini kerana dasar kritik sanad yang
27 28

Lihat Syamsudin Arif. 2008. Orientalis Diabolisme Pemikiran.halaman 33 Juynboll. 1982. Muslim Tradition Studies In Chronology, Provenance And Authorship Of Early Hadith. Halaman 71 29 Juynboll. 1982. Muslim Tradition Studies In Chronology, Provenance And Authorship Of Early Hadith. Halaman 10,20, 23, 73,dan 75 30 Juynboll. 1982. Muslim Tradition Studies In Chronology, Provenance And Authorship Of Early Hadith. Halaman 71

22 terdapat dalam ilmu hadith di kenali sebagai ilmu jarh wa ta’dil (ilmu yang membahas mengenai celaan dan kepujian periwayat hadith), baru muncul setelah satu setengah abad setelah nabi wafat. Manakala Schacht mengatakan bahawa kritik sanad muncul setelah satu setengah abad Nabi wafat. Hal ini bererti bahawa perawi hadith pada generasi pertama sampai ketiga tidak di periksa31.

Selain itu seluruh sahabat nabi sebagai periwayat hadith pada generasi pertama dinilai adil oleh ulama hadith pada akhir abad ketiga dan awal abad empat hijrah. Dengan konsep ta’dil al-shahabah, para sahabat nabi dinilai terlepas dari kesalahan dalam melaporkan hadith32.

Menjawab respon ini sebagaimana sanggahan Azami pada teori Schacht adalah melalui penelitian sejarah, khususnya sejarah Hadith. Azami melakukan penelitian khusus tentang hadith-hadith nabi yang terdapat dalam naskhah-naskhah klasik. Di antaranya adalah naskhah milik Suhail bin Abi Shaleh (w.138 H). Abu Shaleh (ayah Suhail) adalah murid Abu Hurairah sahabat nabi. Naskhah suhail ini berisi 49 Hadith. Sementara Azami meneliti perawi Hadith itu sampai kepada generasi Suhail, iaitu Tabaqat ketiga (al-thabaqah altsalitsah). Termasuk jumlah dan jarak mereka.

Azami membuktikan bahawa pada thabaqat ketiga, jumlah perawi berkisar 20 sampai 30 orang, sementara jarak mereka adalah berjauhan, antara India sampai Moroko, antara Turki sampai Yaman. Sementara teks hadith yang mereka riwayatkan matannya adalah sama. Azami berkesimpulan bahawa sangat mustahil menurut ukuran situasi dan keadaan pada saat itu mereka pernah berkumpul untuk membuat Hadith palsu sehingga matannya sama dan sangat mustahil pula bila mereka masing-masing hadith yang membuat Hadith, kemudian generasi berikutnya diketahui bahawa matannya
31

Juynboll menyatakan bahawa hadith pada umumnya muncul pada zaman tabiin dan atba’ at-tabiin. Ulama hadith pada abad ketiga dan keempat hijrah menetapkan menetapkan bahawa seluruh sahabat nabi bersifat adil dalam ertikata mereka terpelihara daripada kesalahan dalam periwayatan hadith nabi. Lihat Juynboll halaman 22-24 dan 190-195. Dalam hal ini Juynboll mempersoalkan erti adil dan dhabith. Sahabat nabi memang di akui bersifat adil oleh majorit ulama tetapi merea (para sahabat ) tidak di akui kesemuanya bersifat dhabith. Lebih lanjut adalah perbahasan Schacht menyatakan kritik sanad baru muncul setelah satu setengah abad nabi wafat. Schacht,J.1959. The Origins of Muhammadan Jurisprudence
32

Lihat M. Syuhudi Ismail. 1987. Kaedah Kesahihan Sanad Hadith Telaah Kritis Dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah halaman 82.

23 mereka buat itu sama. Kesimpulannya, Azami ini berbeza dengan Schacht, samada tentang pembentukan sanad hadith, mahupun matan Hadith tersebut.

M. Shuhadi Ismail dalam bukunya juga telah mengatakan bahawa kenyataan Juynboll adalah tidak kuat dengan mengemukakan bukti-buktinya iaitu pertamanya dalam sejarah, umat Islam mengalami kemajuan pada zaman klasik 650-1250M. Puncak kemajuan ini terjadi pada sekitar tahun 650-1000M. Ulama besar yang hidup pada zaman ini bukanlah sedikit jumlahnya samada dalam bidang tafsir, hadith, sejarah, tamadun, tasawuf, fekah mahupun dalam bidang pengetahuan lain. Zaman klasik ini berakhir apabila kota Baghdad jatuh ke tangan Hulugu Khan33.

Berdasarkan bukti sejarah ini ternyata pekembangan pengetahuan hadith berjalan seiring dengan perkembangan pengetahuan lain. Ajaran hadith mengikut arus kemajuan umat Islam, kerana terdapat dalam hadith sebagaimana juga ayat Al-Quran yang menyuruh orang-orang beriman menuntut ilmu pengetahuan. Di samping itu hadith nabi sebagaimana ayat Al-Quran menyuruh agar umat Islam bersatu dan menjauhi perpecahan. Oleh itu pendapat yang menyatakan hadith nabi membawa kemunduran dan perpecahan adalah sama sekali tidak beralasan.

Keduanya umat Islam memberi perhatian yang besar kepada hadith nabi bukan hanya dimulai pada zaman tabiin atau atba at-tabiin, tetapi pada zaman nabi. Walaupun nabi pernah melarang para sahabat menulis hadith, tetapi tidak bererti tidak ada para sahabat nabi yang rajin menulis dan menghafal hadith-hadith nabi. Pada zaman tabi’in dan atba’ al-tabiin, pemerhati hadith semakin banyak bilangannya. Ini adalah kerana para sahabat yang mengajar hadith sangat ramai dan mereka kesemuanya masing-masing memiliki murid yang tersendiri. Seterusnya tabi’in mengajarkan hadith kepada atba’ al-tabi’in. oleh itu, adalah amat wajar apabila dikatakan pada zaman tabi’in dan atba’ al-tabi’in, pemerhati hadith menjadi lebih bertambah banyak jumlahnya dibandingkan dengan zaman para sahabat.

33

Ibid

24 Ini kerana satu matan hadith dapat memiliki lebih daripada satu sanad, maka semakin jauh jarak masa daripada Nabi S.A.W, maka semakin banyak jumlah hadith yang dapat dilihat berkisar tentang sanadnya. Hal ini menyanggah sama sekali pendapat yang mengatakan bahawa hadith nabi ini hanyalah dongengan dan palsu semata. Berbagai-bagai hadith nabi yang terhimpun dalam kitab-kitab hadith seperti dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sekiranya di dalam kitab-kitab hadith tersebut terdapat beberapa matan hadith yang seakan bertentangan samada dengan al-Quran, logik, sejarah atau hadith-hadith lain, tidaklah bermakna seluruh hadith harus dinyatakan lemah atau palsu. Ulama’ hadith telah mencipta satu cabang ilmu hadith yang dinamakan “Ilm Mukhtalif al-Hadith” atau “Ma’rifah Mukhtalif al-Hadith” bagi menghadapi hadith-hadith yang jelas kelihatan bertentangan ini. Ketiganya salah satu dasar kritik terhadap sanad adalah dalam “Ilm al-Jarh wa alTa’dil” di mana ia digunakan untuk memilih periwayat-periwayat hadith yang berkelayakan sahaja. Ilmu ini bukan sahaja membicarakan tentang periwayatnya sahaja tetapi juga mengenai persambungan sanadnya. Untuk meneliti persambungan sanad, salah satu hal yang perlu diperhatikan ialah bentuk-bentuk “tahamul wa ada’ al-hadith” yang telah ditempuh oleh para periwayat yang termaktub namanya dalam sanad hadith. Dalam “Ilm Jarh wa al-Ta’dil”, bukan hanya dibahaskan tentang bagaimana kritikan ulama’ terhadap para periwayat, bahkan juga dibahaskan juga tentang orang yang melakukan kritikan. Selain itu, ulama telah menetapkan syarat-syarat tertentu terhadap pengkritik periwayat dan beberapa teori yang mana di dalamnya dibahaskan bentuk-bentuk kririkan yang sah dan yang tidak sah. Dari sini, dapatlah difahami bahawa syarat-syarat yang ditetapkan terhadap pengkritik sanad hadith adalah cukup ketat. 3.7 Teori common Link Juynboll dan Projecting Back Schacht Juynboll bersetuju dengan pendapat Schacht dengan menuduh perawi hadith sebagai common link sebagai orang pertama kali memalsukan hadith bahawa hadith yang diriwayatkan sebenar bukan berasal daripada Nabi akan tetapi adalah daripada perkataanya sendiri atau perkataan orang lain yang di sandarkan kepada Nabi. Beliau telah mengembangkan teori Common link Schacht dengan membuat dua kategori jalur sanad pertama jalur sanad yang dapat diterima dan kedua jalur sanad yang tidak dapat diterima dalam proses analisis sanad. Maksud

25 jalur sanad yang dapat diterima adalah jalur sanad yang dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Manakala jalur sanad yang tidak dapat diterima maksudnya adalah jalur sanad yang tidak dapat dipertanggungjawabkan keasliannya, dengan kata lain palsu atau rekaan. Keaslian dan tidaknya satu jalur sanad berkait rapat dengan istilah-istilah yang dibuat oleh Juynboll dalam analisis sanad ini. Istilah-istilah tersebut adalah common link, partial common link, seeming common link, diving, spider dan single strand. Common link adalah merupakan indikator bagi keaslian sanad manakala Single strand merupakan indikator bagi pemalsuan sanad. Kesemua istilah ini menunjukkan bahawa semua hadith tidak boleh diputarbelitkan dari sudut sejarah dan metod yang diterapkan selama ini, untuk menentukan keaslian sesuatu hadith. Menurut Junyboll jalur sanad perawi dari Rasulullah hingga ketiga yang tunggal di namakan sebagai single strand. Sekiranya jalur sanad perawi yang ketiga mempunyai anak murid lebih daripada satu di namakan sebagai common link. Sekiranya perawi tidak memenuhi syarat common link yang di letakkan oleh Junyboll perawi tersebut di namakan seeming common link. Perawi common link yang mempunyai anak murid yang lebih daripada satu di namakan partial common link.

Jika

seorang

perawi

sudah

memenuhi

syarat

sebagai common

link

(kerana

disokong partial common link hingga sampai kepada ulama pengumpul hadith), namun dalam jaringan sanad selepas common link terdapat seorang murid daripada common link tersebut yang tidak memenuhi syarat sebagai partial common link (sarna ada kerana jalur sanad dari murid hingga ulama pengumpul hadith berbentuk single strand . atau kerana murid tersebut berada dalam posisi seeming partial common link maka san ad setelah common link yang memenuhi syarat sebagai partial common link dianggap asli, adapun murid yang tidak memenuhi syarat sebagai partial common link di anggapn tidak asli dan fenomena ini di namakan sebagai diving. Bagi menjawab teori Junyboll, Azami mengatakan bahawa teori common link ini perlu dipersoalkan. Sebagai contoh, sekiranya terdapat seorang periwayat seperti Az-Zuhri, dan orang tersebut adalah satu-satunya periwayat yang meriwayatkan hadith kepada muridnya yang telah di

26 akui Thiqah oleh ahli kritik hadith. Oleh itu tidak ada alasan untuk menuduhnya sebagai seorang yang memalsukan hadith. Para ahli hadith sendiri telah menyedari adanya periwayatan hadith secara infirad (menyendiri) dan implikasinya. Akan tetapi, itu semua bergantung pada kualiti para periwayat hadith pada isnadnya.

Selain itu Azami menunjukkan bahawa jika seseorang tidak melihat secara keseluruhan jalur isnad maka ia akan salah dalam mengenalpasti seorang periwayat sebagai common link. Hal ini tentunya agar penemuan akan sanad hadith itu tidak separa. Sebab, boleh jadi apa yang dianggap oleh peneliti hadith sebagai common link sebenarnya hanya seeming atau artificial common link. Ini disebabkan karena jalur yang dihimpun hanya sebagian saja sehingga tidak boleh menggambarkan jalur isnad secara lebih tepat34. Schacht dengan teorinya Projecting Back, telah mengemukakan bahawa sanad Hadith itu baru terbentuk belakang dan para qadi telah mengambil untuk menentukan hukum bagi menguatkan pendapat mereka, perkara ini adalah tidak benar, teori Schacht dan pengikutnya Juynboll telah ditolak dan hal ini sudah dibuktikan oleh Azami dengan penelitiannya bahawa sanad Hadith itu memang muttasil sampai kepada Rasulullah S.A.W melalui rantai-rantai sanad.

Hal ini membuktikan juga bahawa hadith-hadith yang berkembang sekarang bukanlah hasil dari para qadhi, tetapi merupakan perbuatan atau ucapan yang datang dari Rasul S.A.W sebagai seorang Nabi dan penganut umat Islam.

Anggapan seperti yang dituduh orientalis ditolak oleh Azami sebab menurutnya sistem isnad telah digunakan secara kebetulan dalam sejumlah literatur pada masa pra-Islam walaupun dalam sebuah makna yang tak jelas, tanpa menyentuh sasaran pemakainya. Namun demikian, metod sanad baru nampak dalam riwayat hadith saja. Hal ini dapat di fahami kerana sistem isnad dipandang sebagai salah satu cara yang efektif untuk mengetahui apakah hadith itu benar-benar dari Nabi atau tidak.

34

Masrur Ali,2007. Teori Common Link Jyuinboll; Melacak Kesejarahan Hadis Nabi, Yogyakarta. Lkis

27 Menurut Azami, untuk memperoleh autentik hadith, maka seseorang harus melakukan kritik hadith baik itu menyangkut sanad hadith mahupun matannya. Adapun rumusan metodologi yang ditawarkan untuk membuktikan keaslian hadith adalah untuk membandingkan hadithhadith dari berbagai murid dengan seorang guru. Kedua membandingkan pernyataan-pernyataan dari para ulama’ dari beberapa waktu yang berbeza. Ketiga membandingkan pembacaan lisan dengan dokumen tertulis dan yang keempat ialah membandingkan hadith-hadith dengan Ayat Al-Quran yang berkaitan35.

Azami juga mengatakan bahawa kekeliruan dan kesesatan Schacht dalam karyanya di sebabkan oleh lima perkara iaitu yang pertama sikapnya yang tidak konsisten dalam berteori dan menggunakan sumber-sumber rujukan. Kedua mengambil sumber yang mengelirukan dan metodologi yang tidak ilmiah. Ketiga, salah dalam memahami fakta, keempat tidak mengetahui keadaan politik dan geografi yang di kaji dan yang kelima ialah salah faham dengan istilahistilah yang digunakan oleh ulama-ulama Islam.

4.0

KESIMPULAN

Dari perbahasan diatas, kami dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut, hadith menempati posisi yang sangat strategik dalam Islam. Tetapi kerana pembukuannya tidak dilakukan sebagaimana Al-Quran, maka ini menjadi sebab utama para orientalis mengkritik hadith dengan habis-habisan.

Keduanya para orientalis dalam mengkritik hadith dan ilmu hadith adalah kerana niat yang tidak baik terhadap Islam. Berbeza dengan kritik yang dilakukan para ulama hadith, yang dilakukan dengan niat tulus untuk mengetahui keadaan hadith yang sebenarnya. Oleh kerana itu wajar apabila kritikan yang dilontarkan oleh orientalis ditujukan untuk merobohkan sumber kedua bangunan Islam.

Ketiganya atas kritikan orientalis, umat Islam pembela hadith merasa tercabar untuk menunjukkan kekeliruan proses dan hasil penelitian para orientalis, dengan menunjukkan data35

Syamsudin Arif. 2008. Orientalis Diabolisme Pemikiran

28 data yang sebenarnya yang diperoleh dari penelitian juga. Dari perbahasan diatas, kami menyedari masih banyak celah dan hal-hal yang perlu dibahaskan.

5.0

PENUTUP

Setelah dikaji dengan penyelidikan yang teliti berdasarkan sirah al-Nabawiyah yang dinukilkan oleh ulama’ yang mukhlis nyatalah di sini segala penyelewengan fakta yang dilakukan oleh orientalis tidak rasional dan tuduhan yang melulu membuktikan niat sebenar mereka yang ingin menanam benih kesangsian ke dalam jiwa keimanan umat Islam terhadap kesucian sirah Rasul yang mulia. Sebagai seorang yang diberi peluang mendalami ilmu agama perlu berusaha sedaya upaya mengetahui segala bentuk penyelewengan yang dibuat orientalis agar kekeliruan tersebut dapat dibuktikan kepalsuannya terhadap masyarakat yang tidak mendalami ilmu ini.

Sebagai umat Islam kita seharusnya berhati-hati dengan penulisan orientalis agar tidak terpengaruh dengan ajaran dan pemalsuan dibawa oleh mereka. Jika hal ini dibiarkan kemungkinan akidah kita akan runtuh dan terseleweng. Kita tidak perlu menyalahkan musuh kerana pola kajian Orientalis memang bersifat begitu. Sayangnya, mengapa terdapat juga ilmuwan dari kalangan Muslim yang mahu melakukannya, dengan imbuhan duniawi yang sangat murah, sekadar beberapa keping dolar dan gelaran doktor. Sewajarnya, para cendekiawan yang mendapat kesempatan mempelajari ilmu dari Barat memanfaatkan kesempatan itu sebaikbaiknya untuk kepentingan Islam. Bukan sebaliknya, terjebak dalam kerangka pemikiran orientalisme atau sekularisme serta turut sama bersekongkol dengan musuh sama ada dalam keadaan sedar atau tidak, untuk menghancurkan Islam. 6.0 BIBLIOGRAFI

Al-Quran Al-Karim

29 C.G. Weeramantry. 2001. Islamic Jurisprudence An International Perspective. Penerbit: The Other Press Kuala Lumpur

Gibb. 1964. Mohamedanism An Historical Survey. Penerbit: Oxford University Press,London

Hafizah Dasuki, 2004. Cetakan Pertama. jilid 5. Ensiklopedia Islam, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, , Fauzi Deraman, Arif Chasanul Muna, 2007. Kritik Terhadap Metode Kajian Sanad G.H.A. Juynboll : Tumpuan Terhadap Teori Common Link dan Single Strand. Al-Bayan Journal of AlQuran & al-Hadith. UM Juynboll. 1996. Studies On The Origin And Uses Of Islamic Hadith. Penerbit:Variorum

Juynboll. 1982. Muslim Tradition Studies In Chronology, Provenance And Authorship Of Early Hadith. Penerbit:Cambridge University Press

Masrur Ali,2007. Teori Common Link Jyuinboll; Melacak Kesejarahan Hadis Nabi, Yogyakarta. Lkis

M. Syuhudi Ismail. 1987. Kaedah Kesahihan Sanad Hadith Telaah Kritis Dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah. Penerbit: Thinker’s Library Sdn. Bhd

Mohd Napiah Abdullah. 1989. Ikhtisar Sejarah Perkembangan Dan Kaedah Penyusunan Hadith. Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur

M. Sa’id Ramadhan Al-Buti. 2001. The Jurispendence Of The Prophetic Biography & A Brief History Of The Orthodox Caliphate. Penerbit: Darul Fikr

30 M. Sa’id Ramadhan Al-Buti. 2001. Sirah Nabawiyah Analisi Ilmiah Manhajiah Terhadap Sejarah Pergerakan Islam Di masa Rasullullah. Penerbit: Darul Fikr

M.M A’zami. 2000. Studies In Early Hadith Literature. Penerbit: Islamic Book Trust Kuala Lumpur

Salim Muhammad Rafi, First Edition,1999. Muhammad The Beloved Of Allah, Dar-al-Salam, , Lahore Pakistan Schacht,J.1959. The Origins of Muhammadan Jurisprudence.Penerbit: Oxford University Press, Ely House, London

Syamsudin Arif. 2008. Orientalis Diabolisme Pemikiran. Penerbit:Gema Insani, Jakarta Indonesia

W. M. Watt. 1968. Muhammad At Medina. Penerbit: Oxford University Press, Ely House, London

W. M. Watt. 1972. Muhammad At Mecca. Penerbit: Oxford University Press, Ely House, London

W. M. Watt. 1960. Muhammad Prophet And Statesman .Penerbit: Oxford University Press, Ely House, London

http://hafizfirdaus.com/ebook/20hujah/hujah3.htm

31

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful