FEM PROBLEMES

Si durant el curs de tercer t’ha costat una mica resoldre els problemes, t’anirà molt bé practicar aquest estiu. Repassaràs allò que has après i faràs un bon entrenament per començar quart. Pots escollir un quadernet de problemes dels que venen a les llibreries, inventar-los tu mateix o copiar-los de la següent pàgina web: http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=1301 A les pàgines següents trobaràs una plantilla per fer els problemes i no oblidarte res, un full que t’explica tots els passos a seguir i una pàgina per revisar com ho has fet.

Recorda algunes coses que hem treballat des de cicle inicial fins ara: SUMAR VOL DIR :
Afegir, posar, fer un nombre més gran.

SUMEM QUAN en guanyo, me’n donen, en compro, me’n
regalen, en poso........

RESTAR VOL DIR:
Treure, trobar la diferència o veure quans me’n falten, fer un número més petit.

RESTEM QUAN en perdo, en regalo, me’n menjo, en
trenco, en dono, en trec, busco quants me’n falten per tenir o per arribar, comparo i busco la diferència.

MULTIPLICAR VOL DIR:
Sumar diverses vegades una mateixa quantitat DIVIDIR VOL DIR: repartir, distribuir.

MULTIPLIQUEM QUAN hem de sumar la mateixa
quantitat moltes vegades.

DIVIDIM QUAN: volem repartir un nombre, volem fer grups, volem distribuir.

Per fer l’esquema pots fer servir fletxes, cercles, creus, punts, quadrats, els dibuixos d’unitats, desenes i centenes, ninots per fer persones, signes com : + , - , >, <, =, no igual,..........

Has preguntat allò que no entenies ?  .Calia fer alguna operació ?  7.Has escrit bé què et demanen?  5.Creus que el full està ben presentat ?  11.Has acabat a l’hora ?  12.T’has llegit bé el problema ?  2.AUTOAVALUACIÓ PER QUAN FEM PROBLEMES 1.L’has repassat ?  8.T’has esforçat en fer bona lletra ?  10.Has subratllat les dades i la pregunta ?  3.T’has fixat bé en l’ortografia de la resposta? 9.Has necessitat fer un esquema ?  6.Has perdut el temps ?  13.Has resumit bé les dades ?  4.

Escriu la pregunta. 2. . Si cal pensa quina operació has de fer. 7. Col·loca bé els nombres i repassa el resultat. Subratlla les dades i la incògnita 1. fes un esquema o un petit dibuix sense detalls. Si t’ha de ser útil.MATEMÀTIQUES Grups problemes Nom Data Llegeix atentament el problema. Escriu les dades de forma resumida. Pots fer servir fletxes o signes que coneguis OPERACIÓ 6. DADES 3. ESQUEMA 5. Fes una frase per respondre a la pregunta del començament. Va molt bé fer servir un verb i les quantitats. INCOGNITA 4.

5. T’has llegit bé el problema ?   Operació Esquema 2.  Has escrit bé què et demanen?  Has necessitat fer un esquema ?  Calia fer alguna operació ?  L’has repassat ?  Resposta : .1. 7. 6. Has resumit bé les dades ? 4. Has subratllat les dades i la pregunta ? Dades Incògnita 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful