MOHD YAAKUB BIN KHALID Pendidikan Seni Visual (2611/1 2611/1) SET 1

Arahan: Jawab SEMUA soalan 1 Antara kenyataan berikut, yang manakah BENAR tentang lukisan? A. Ton boleh diolah untuk menghasilkan bentuk. B. Ton terbentuk daripada gosokan dan lorekan sahaja. C. Ton hanya dapat dihasilkan dengan menggunakan warna. D. Ton adalah nilai warna. Unsur-unsur seni berikut perlu diutamakan semasa menghasilkan lukisan KECUALI A. perspektif B. komposisi C. warna D. pencahayaan Gambarajah yang manakah antara berikut menunjukkan prinsip imbangan?

2

3

A 4

B

C

D

Imbangan simetri sesuai sekali digunakan dalam menghasilkan A. kolaj B. komik C. corak berulang D. lanskap

5

Bahagian badan manakah yang paling ketara menunjukkan pergerakan dalam lukisan kartun di atas? A. Tangan B. Kaki C. Rambut D. Badan

MOHD YAAKUB BIN KHALID Pendidikan Seni Visual (2611/1 2611/1) SET 1

6

Antara berikut, yang manakah BUKAN teknik yang terdapat dalam catan cat air? A. Kolaj B. Renjisan C. Semburan D. Basah atas kering Risalah merupakan bentuk rekaan grafik yang memberikan maklumat dan petunjuk berkaitan dengan promosi, penerangan dan pengiklanan. Manakah antara maklumat berikut BENAR mengenai risalah? I. Rekabentuk berhubungkait dengan gambar. II. Ilustrasi seimbang dengan teks. III. Teksnya mudah, mesej tepat, dan jelas. IV. Tidak menggunakan teknik fotografi. A. I dan II sahaja B. I, II, dan III sahaja C. I, II, dan IV sahaja D. I, II, III, dan IV

7

8

Salah satu daripada benda buatan manusia berikut mempunyai garisan grid. A. Roda basikal B. Dinding yang licin C. Sisik ikan D. Meja computer

9

Rajah di atas menunjukkan alat yang digunakan dalam menghasilkan arca jenis A. Asemblaj B. Acuan C. Luakan D. Binaan

MOHD YAAKUB BIN KHALID Pendidikan Seni Visual (2611/1 2611/1) SET 1

10

Antara gubahan grafik rama-rama di bawah, mana satukah yang mempunyai corak yang masih menepati cici-ciri asalnya

A. B. C. D. 11

I dan II sahaja I dan IV sahaja II dan IV sahaja III dan IV sahaja

Sejarah catan dikatakan bermula pada ……….. A. Zaman India Purba. B. Zaman Roman purba. C. Zaman Yunani purba D. Zaman Mesir purba Antara tenunan berikut yang manakah tidak menggunakan benang kapas? A. kain songket B. kain pua C. kain tubau D. kain rungus Siapakah antara pelukis tempatan berikut bukan pelukis aliran Realisme? A. Lai Foong Moi B. Mohd Hoessein Enas C. Amron Omar D. Mazli Mat Som Dalam proses membatik, minyak kelapa atau minyak binatang dicampur ke dalam lilin untuk A. mencairkan lilin supaya ia tidak akan beku lagi. B. mengelakkan lilin daripada terlalu pekat. C. melembutkan lilin supaya aliran lilin tidak tersekat. D. kesan minyak pada lilin.

12

13

14

MOHD YAAKUB BIN KHALID Pendidikan Seni Visual (2611/1 2611/1) SET 1

15

Antara berikut, yang manakah paling mempengaruhi kanak-kanak untuk memilih sesuatu pembungkusan makanan? A. Saiz pembungkusan. B. Warna pembungkusan C. Harga pembungkusan. D. Ilustrasi berwarna pada pembungkusan.

16

Reka bentuk pada gambar rajah di atas tergolong dalam A. reka bentuk korporat B. reka bentuk jenis tanda C. reka bentuk bungkusan D. reka bentuk rerambu

17

Alatan di atas digunakan untuk menghasilkan catan teknik A. ‘Hard Edges’ B. Basah atas basah C. ‘Scumbling’ D. Impasto

MOHD YAAKUB BIN KHALID Pendidikan Seni Visual (2611/1 2611/1) SET 1

18

Antara motif di atas, yang manakah BUKAN corak kelarai bagi anyaman buluh? 19 Semua warna berikut dapat menukarkan bilik yang kelihatan muram dan dingin menjadi riang dan selesa kecuali_____ A. merah jambu B. kuning jerami C. jingga kesumba D. ungu terang Soalan 20 adalah berdasarkan gambar rajah di bawah. 20

Gambar rajah di atas merupakan reka bentuk A. poster B. iklan C. label D. simbol 21

Apakah warna yang paling sesuai digunakan untuk reka bentuk di atas? A. Biru B. Merah C. Putih D. Merah gelap

MOHD YAAKUB BIN KHALID Pendidikan Seni Visual (2611/1 2611/1) SET 1

22

Jika muka taip tajuk poster menggunakan warna kuning, apakah warna yang sesuai digunakan untuk mewarna latar belakang poster tersebut? A. hijau B. oren C. putih D. ungu Fungsi utama risalah ialah A. penerangan dan promosi barangan B. memberi maklumat dan arah jalan C. memelihara kualiti kandungan sesuatu benda D. menyatakan sifat objek sesuatu barangan

23

24

Pilih pernyataan tentang gubahan dalam rajah di atas yang TIDAK benar? A. corak yang dicipta berdasarkan struktur lingkaran B. corak diolah dalam rupa positif dan negatif C. corak berunsur flora D. corak sesuai untuk menghias sarung kusyen 25

Apakah jenis cetakan yang menggunakan peralatan mencetak seperti rajah di atas? A. Cetakan benam B. Cetakan sutera saring C. Cetakan timbul D. Cetakan litografi

MOHD YAAKUB BIN KHALID Pendidikan Seni Visual (2611/1 2611/1) SET 1

26

Alat di sebelah sesuai sekali digunakan sebagai A. pemotong daun B. pelerai daun C. pelurut daun D. penyisip daun Antara yang berikut, yang manakah BUKAN saluran pengiklanan? A. Surat Khabar B. Panggung Wayang C. Radio D. Pita Rakaman Antara kaedah membatik berikut, yang manakah tidak pernah dipraktikkan? A. batik pelangi B. batik terap C. batik canting D. batik blok kayu

27

28

29

Ruang yang diutamakan dalam ilustrasi di atas ialah A. hadapan B. tengah C. belakang D. atas 30 Pelukis potret `Monalisa’ ialah A. Jackson Pollock B. Pablo Picasso C. Leonardo Da Vinci D. Leonardo De Caprio

MOHD YAAKUB BIN KHALID Pendidikan Seni Visual (2611/1 2611/1) SET 1

31

Semua corak tumbuhan dalam rajah di bawah mengaplikasikan prinip imbangan yang sama kecuali

32

Antara langkah-langkah berikut, yang manakah merupakan langkah pertama dalam proses anyaman mengkuang? A. pipih B. lagang C. sisir D. kerat Ruang bilik tidur akan berubah jika A. tingkap ditutup B. lansir ditukar warna C. lukisan dinding ditambah D. perabot diubah kedudukannya

33

34

Kelarai anyaman dalam rajah di atas adalah hasil ciptaan Hajah Semek yang dinamakan ________ sempena nama beliau A. Kelarai Semek B. Kelarai Mak Mek C. Kelarai Mek Mek D. Kelarai Mak Semek

MOHD YAAKUB BIN KHALID Pendidikan Seni Visual (2611/1 2611/1) SET 1

35

Antara berikut, yang manakah perkara yang paling perlu diutamakan jika sebuah papan iklan ditempatkan di tepi jalan yang sentiasa sibuk dengan lalu lintas? A. Saiz papan iklan bersesuaian dengan kawasan B. Mesej ringkas dan tepat C. Keseimbangan teks dengan ilustrasi D. Papan iklan seimbang, kukuh dan selamat

36

Gambar rajah di atas menunjukkan motif bunga kenanga berbentuk awan larat. Motif ini merupakan motif seni A. anyaman B. tenunan C. tekat D. ukiran kayu 37 Pada peringkat awal perkembangan seni lukis tanah air, karya yang dihasilkan adalah dalam bentuk cat air. Di manakah kegiatan tersebut tertumpu? A. Melaka B. Kuala Lumpur C. Pulau Pinang D. Johor Baharu Yang manakah antara berikut BUKAN fungsi kain pua kumbu? A. digunakan dalam upacara perkahwinan B. digunakan dalam upacara kematian C. untuk menyambut kelahiran D. untuk menyambut hari jadi Ciri-ciri rumah Melayu tradisional menitik beratkan konsep ruang. Apakah ruang-ruang yang dimaksudkan? A. Anjung dan pelantar B. Beranda, ruang tamu dan pelantar C. Anjung, ibu, dapur dan pelantar D. Ruang tamu, ruang dalaman dan pelantar

38

39

MOHD YAAKUB BIN KHALID Pendidikan Seni Visual (2611/1 2611/1) SET 1

40

“Beliau menubuhkan Angkatan Pelukis Semenanjung pada tahun 1957. Dianugerahkan gelaran ‘Pelukis Potret Diraja’. Antara karya termasyhur beliau ialah ‘Mengutip Daun Tembakau’” Pernyataan di atas merujuk kepada pelukis yang bernma A. Syed Ahmad Jamal B. Mohd. Alehudin C. Mohammed Hoessein Enas D. Dzulkifli Buyung

41

Antara tujuan utama reka bentuk risalah ialah A. mengadakan promosi barangan yang cepat dan mudah difahami B. memberikan maklumat dan petunjuk berkaitan dengan promosi, penerangan dan pengiklanan C. mempermudahkan bentuk barangan tanpa menghilangkan sifat rupanya D. membantu dalam aktiviti pameran Mengapakah iklan dikatakan suatu seni yang kompleks? I. Ia melibatkan bidang sains dan teknologi II. Memerlukan pengetahuan ilmu perniagaan III. Pengetahuan sosial dan budaya penting dalam proses menghasil iklan IV. Kemahiran seni reka perlu dalam hasilkan iklan bermutu A. I dan II sahaja B. I, II, dan III sahaja C. I, II, dan IV sahaja D. I, II, III, dan IV

42

43

Bahagian yang disapu dengan dakwat dalam blok cetakan timbulan dalam gambar rajah di atas ialah A. I sahaja B. II sahaja C. III sahaja D. IV sahaja

MOHD YAAKUB BIN KHALID Pendidikan Seni Visual (2611/1 2611/1) SET 1

44

Balai Seni Lukis Negara (BSLN) memainkan peranan berikut dalam perkembangan seni negara KECUALI A. menganjur dan mengadakan pameran seni lukis dari dalam dan luar negara B. menghimpunkan karya-karya pelukis di tempat yang baik dan selamat untuk dipaparkan sebagai warisan budaya bangsa C. memberi latihan yang lebih maju dan professional dalam bidang seni halus D. membuat promosi dan penilaian karya-karya seni semasa Semasa menghasilkan songket, motif atau bunga songket ditentukan semasa A. menerai B. menganing C. menyongket benang D. menenun Antara pernyataan berikut, yang manakah BUKAN fungsi air dalam lanskap persekitaran? A. Mencipta kesan visual yang tertentu B. Menyamankan udara pada hari panas C. Menimbulkan suasana dingin dan selesa D. Mengurangkan bahang cahaya matahari Hasil lukisan orang-orang zaman Prasejarah bertujuan untuk A. melegakan tekanan B. mencatat pengalaman C. mengisi masa lapang D. menghias tempat kediaman Manakah antara ilustrasi berikut memberikan gambaran ilusi ruang paling jauh dan dalam?

45

46

47

48

MOHD YAAKUB BIN KHALID Pendidikan Seni Visual (2611/1 2611/1) SET 1

49

Antara berikut, teknik yang manakah digunakan untuk membuat tembikar dalam rajah di atas? A. Teknik lingkaran B. Teknik picit C. Teknik acuan D. Teknik kepingan 50

Rajah di atas menunjukkan arca ukiran kayu kaum Jah Hut yang diberi nama `Bes Sakat’. Apakah yang dimaksudkan dengan perkataan `bes’? A. Hantu penyebab penyakit B. Hantu pelindung burung-burung di hutan C. Semangat nenek moyang orang Jah Hut D. Malaikat maha guru yang telah meninggal

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.