,

c. (:lll/()/lt~~ieltt

.T __ -. _____

----.___,

Sill' un air de la So muarnb ul e de Jh'Hini

' .

. ~-- .......

~ _.-- " __ ,,'_

/

'.

,

H'~' lJI~TI1:R~ BO II U(~

..

I \ i'I"1","'ll})

(. II' Z • . I} • "j~ r ,

,'.)((I'~)II:II/l·I'~< . 1/ /. ((1//:.

/

PIAt\OFOHTI':.

DUETTINO

~;ur un' air de In Somn:unbul:t •

1

. .

A nd:l nte canbbilc.

P. PeHoleHi.

A ).~~~~~~~

TIIEME. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-.-

1:'10.

P I A ~OFOHT(l:.

VAR.

,,~
!/ .,.. . - ~ - -.;-
o,. ... ,
-----r-- I e,
\ 'ItT ., I
~_y " .. "'L ....
~~l.,- i~:! ~~?~~ -##~ T--!.": ~.~! ~$
;] ~"*~ .
-#_,~ -6-#-4'- +,
I mf -#-#+ -#-
i ..
I Or -
,
:HH~ rz: _.
~ , ~ ,I ., ., L_
~ ~ ~
• .J!..
7" 11 -+- -#- .,_ + --'- T -,-
- - - 1

~ --
- ....,.... -
.. ... -0:: ... .__-j --._;._--+-
.~ ~~ U - OL ~. -_ ..
~ .s: ~t~. ~_._ ~
t. -:j "j ~777 11~ ~Jl +~~ -#- -
--r-++ +++ -#- ,j,,] . &r1
I : i i~ -J#-e<:
_ 5l::1u .r -~ _L_ __ -"" ,. .. ,.£1.:: _
.. .... ~ - .
-_!. -=!= _" • .,
-#- -#- ::± - -+ .. ..J.._ J.
- - _,_ r

I

~

I

t ±:

--

t--k+h. I

... UM H •

- Jj. ...

.,

.,

., ,

_ . .,

-

sf -

.,

I

-.. I

.,

_,.

I

r

1::;0.

PIA \\OFORTE.

, '

&;:

I

-

-

h L _ i ........ I I j_.-I! J........II

- - ~ - -

, ::::-

+~~_L. ~~. ~~.Q '-#-

~{,~.-~~t=1"-:-:':-:'~f'Fi: l~,,--=-=f.I==-=--.=+=_j+=~':':--=::;::::::=±::=~~=+~_ . .::-.,.__

-

4; IT ITll R (I~.

DUETTINO

~.

':';111' 1IU ai ,. tiP la

SOMNAMBLLE

'/\ n rt :l n ff'. cn n La hi I (' .

... '-"'" ...-~ ,r-~-. --- ........

13\ l"i .. ~, I:; r... I ' . : F=i_j~ ~~ ~

, , .... 1· i "j ,I 1 ... ~ ~

• ~ I, I 1 ,t < I

~ ---z=_J.,~ ---i--n - \ # - _'__;u)___ ~.-' _I~,~ ---,. --

-jl:#- ... ! C---l_I'::_~I __ ' __ " _ ~_-=~~_,_. ~'1~ •. -:L-~. _=:~.-- ~ __ #=-= _ .__,~=~ .

. 1. -----"1--0-·- - ~, .. - _. -. -~~ .---.---- -------- ... -.--J

9'--- _ -- ~----~-.- ... -.- , -f .. -=---j--~~~!------ ---,---~~---- .. ~--

-&- -&- I. ' ~t·~ . i !""

I I' j i I

I

P -" J l~ J'

rOpflf'tf' {If' f'nltf'lfr.

1:-50,

(J r I TAR 1': •

VAR.

..0- _' _... ++-7.
I Y +- -#- -+
I
~ 2 2
~J+JJ1fll1J5
,J.JiL
, ..____.,
r fr
! I
:::- ;) 4 --- 150.

5

GtJ"ITAR F •.

a

poco

r

ISO.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful