RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL NAMA PENGAJAR TINGKATAN MASA NILAI TAJUK PENGETAHUAN SEDIA ADA MOHD

FAREZ BIN ATAN 4 Sc5 dan 4Sc6 70 MINIT TANGGUNGJAWAB TERHADAP KELUARGA HUBUNGAN MESRA KELUARGA BAHAGIA Pelajar mempunyai pengetahuan tentang : i.Institusi kekeluargaan yang melibatkan bapa, ibu, anak beranak dan saudara yang lain. ii.Peranan anggota keluarga terdekat seperti Ibu, Bapa dan adik beradik. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran : Kognitif i.Pelajar dapat menyatakan 2 daripada 3 ciri-ciri keluarga bahagia.. ii. Pelajar dapat menyenaraikan 2 daripada 3 cara mengeratkan hubungan antara keluarga. Afektif i. Pelajar akan empati terhadap keperluan perasaan anggota keluarga yang lain. ii.Pelajar akan sedar tanggunjawab yang harus dilaksanakan dalam menjadi anggota keluarga. Psikomotor i.Pelajar lebih bertanggungjawab dalam memastikan keluarga bahagia. ii.Pelajar dapat melahirkan pelbagai cara menunjukan rasa tanggungjawab terhadap keluarga.

Bahan Bantu Mengajar

,Buku Teks,Lembaran Kerja,Kertas A4,Radio,Pensil Warna

1

Guru akan membantu pelajar memahami situasi dalam petikan buku teks tersebut 2.Prosedur Aktiviti / Kaedah / Teknik BBM Catatan Peranan Guru Aktiviti Murid Set Induksi (5 minit) 1. i.Apakah yang dapat anda ceritakan melalui lakaran ini? Murid akan menjawab persoalan cikgu Lakaran Gambar Langkah 2 Penggunaan Ide (20 Minit) 1. Buku Teks i. 2.Murid akan membaca teks tersebut dan cuba memahami situasi dalam petikan. Guru akan memulakan aktiviti dengan meminta pelajar membuka buku teks muka surat 101 meminta seorang pelajar membacakan surat tersebut 1.Guru akan bersoal kepada murid apa yang dapat mereka faham melalui lakaran tersebut.Guru akan memulakan aktiviti dengan menunjukan lakaran lukisan kepada murid (lampiran A). Guru akan 2 .

3.Pensil warna . Guru akan memulakan aktiviti dengan membahagikan pelajar kepada 5 kumpulan dan meminta pelajar melukis poster yang mencerminkan “Keluarga Bahagia” menggunakan kreativiti mereka sebelum diminta membentangkannya. Guru akan memberi komen serta pengukuhan yang positif. Guru akan mengedarkan lirik Murid akan 3 . Langkah 3 Pengukuhan Idea (40 minit) 1. 2.menjelaskan situasi dalam buku teks dan bertanya soalan kepada murid melalui aktiviti”Fikir dan Jawab”dalam buku teks muka surat 102 untuk menguji kepahaman murid. Murid akan mendengar penjelasan guru dan cuba menjawab soalan dalam aktiviti ‘Fikir dan Jawab” Buku Teks Pelajar akan membahagikan kumpulan dan mula menggunakan kreativi mencipta poster berdasarkan nilai yang diajar dan diberi 2 minit setiap kumpulan untuk pembentangan. Anggaran aktiviti adalah selama 25minit. Kertas A4.

lagu “Keluarga Bahagia” dan menjelaskan setiap maksud bait tersebut sebelum memasang lagu tersebut dan akan diminta menyanyikan bersama-sama Kesimpulan (5 minit) Guru membuat rumusan secara keseluruhan tentang nilai tanggungjawab dalam keluarga. Guru akan membuat penilaian kepada pelajar dengan mengedarkan lembaran kerja sebagai kerja sekolah. Mendengar dengan tekun penjelasan guru dengan mata tertutup dengan cuba menghayati. mendengar penjelasan guru tentang makna lirik tersebut dan setelah mendengar lagi tersebut. Lembaran Kerja Anggaran aktiviti adalah selama 15 minit. murid akan turut bernyanyi beramai-ramai.Setiap pelajar menerima lembaran kerja yang sama. Pelajar dapat menguasai nilai “Tanggungjaw ab terhadap keluarga” Refleksi: 4 . Murid akan menerima lembaran kerja dan menyiapkan mengikut tempoh masa yang diberi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful