5. anda merupakan seorang bakal guru tidak lama lagi dan ditempatkan disekolah yang bermasalah.

Apakah pengajaran dan pembelajaran anda terapkan kepada pelajar dalam konteks SILAT. Bincangkan

Silat boleh dikategorikan sebagai unsur utama yang mempengaruhi perubahan struktur penyesuaian ilmu dan amalan silat sebagai landasan dalam proses pembentukan dan pembudayaan jati diri seseorang individu. Sebagai satu bidang ilmu, silat padat dengan maklumat yang tersusun dalam satu rangka yang bersepadu. Seperti bidang ilmu lain, ruang lingkup ilmu silat mengandungi piawai keterampilan yang dikenali secara umum. Ruang lingkup ilmu persilatan mengandungi dua komponen besar yang saling berkait iaitu, komponen fizikal dan kerohanian dan kebatinan. Alam persilatan Melayu berkait rapat dengan interaksi yang mengikat jalinan sosial dan memberi satu ikatan emosi dalam satu pakatan ilmu. Sejak kebelakangan ini, masalah sosial seperti buli, ponteng dan peras ugut sering berlaku dalam kalangan masyarakat di negara ini. Masalah ini paling ketara berlaku dalam kalangan pelajar di institusi sekolah. Kegiatan tersebut seolah-olah dianggap sebagai masalah remeh. Namun, tanpa disedari masalah tersebut boleh mendatangkan pelbagai kesan termasuk boleh membawa maut kepada individu yang terlibat dalam masalah tersebut. Sebagai seorang pesilat dan guru, pelbagai pendekatan yang boleh dilakukan untuk menangani masalah seperti buli, peras ugut dan ponteng. Antaranya adalah seperti menubuhkan kelab atau persatuan yang bertujuan untuk pertahanan diri, contohnya seperti silat. Persatuan yang ditubuhkan ini mampu membantu pelajar mempelajari teknik-teknik untuk mempertahankan diri daripada serangan musuh. Secara langsung, hal ini dapat membolehkan mereka lebih berani dan yakin untuk berdepan dengan musuh mereka kelak, khususnya bagi pelajar yang lemah dalam mempertahankan diri mereka. Pelbagai teknik-teknik yang akan didedahkan kepada pelajar, misalnya seperti gaya melawan musuh, teknik menggunakan senjata, teknik mengelak serangan musuh dan sebagainya. Bukan itu sahaja, persatuan ini juga mempunyai tujuan penting lain seperti mendidik pelajar taat kepada Allah dan menghormati ibu bapa. Secara tidak langsung, hal ini akan menyebabkan pelajar takut untuk melakukan kegiatan seperti buli, ponteng dan peras ugut apabila mereka tahu

misalnya pelajar perlu mengikut segala peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah untuk mengelakkan masalah sosial tersebut berlaku di sekolah. Sekiranya mereka terserempak dengan pelajar yang sedang melakukan kegiatan tersebut. Setiap pihak mempunyai peranan mereka yang tersendiri. mereka perlu cuba untuk menasihati pelajar tersebut untuk menghalang mereka daripada terus melakukannya. mereka merupakan golongan yang paling sesuai untuk membimbing pelajar ke arah yang lebih baik supaya mereka mampu mencapai kejayaan di dunia dan akhirat. Oleh sebab itu. Hal ini perlu untuk mengelakkan pelajar yang lemah terus ditindas dan menyedarkan pelajar tentang tindakan mereka untuk ponteng kelas adalah perkara yang sia-sia kerana hal ini membolehkan mereka sering ketinggalan dalam pelajaran. Tambahan lagi. kempen untuk menarik minat pelajar terhadap ilmu persilatan perlu bagi membantu pelajar-pelajar yang tidak mempunyai sebarang kemahiran mengenai ilmu mempertahankan diri. Guru pula perlu peka dengan persekitaran sekolah untuk mengelakkan masalah ini berlaku.membezakan perkara yang baik dan buruk. mereka juga perlu mengamalkan sikap saling hormat-menghormati dan bertolak ansur antara satu sama lain untuk mengelakkan berlakunya sebarang pergaduhan sehingga menimbulkan dendam dalam kalangan pelajar. kempen kesedaran tentang kepentingan mempelajari pertahanan diri boleh dilaksanakan terhadap pelajar untuk membolehkan mereka mempertahankan diri kelak daripada ancaman musuh. pelajar-pelajar lain juga boleh mengikuti kempen tersebut untuk menyedarkan mereka tentang kesan ponteng supaya mereka tidak terlibat dalam kegiatan buruk tersebut. Kempen ini penting untuk membolehkan pelajar menyedari kesilapan mereka dan cuba untuk berubah ke arah yang lebih baik demi mencapai kejayaan dalam hidup. Guru merupakan individu yang lebih rapat dengan pelajar berbanding pihak sekolah. Sebagai guru atau pesilat. ponteng dan peras ugut dalam kalangan pelajar adalah melalui kempen kesedaran. Oleh sebab itu. Pendekatan seterusnya yang boleh digunakan untuk menangani masalah buli. guru perlu menyarankan mereka mengikuti kempen kesedaran mengenai keburukan kegiatan ponteng. Hal ini penting untuk menjamin keselamatan diri mereka pada masa akan datang kerana malang tidak berbau. Bukan itu sahaja. Hal ini perlu untuk mengelakkan mereka ketinggalan . Bagi pelajar yang suka ponteng pula. Mereka harus mempunyai keyakinan untuk melawan musuh supaya musuh tidak berani menindas mereka lagi.

dalam pelajaran dan seterusnya dapat membanggakan ibu bapa dan guru dengan pencapaian mereka yang cemerlang dalam peperiksaan. Hal ini perlu untuk memberikan sedikit nasihat kepada pelajar. guru perlu memanfaatkan hal ini untuk membolehkan mereka membantu pelajar mereka yang mengalami masalah peribadi sehingga menyebabkan mereka terjebak dengan masalah-masalah disiplin. peras ugut dan ponteng di sekolah perlu didekati supaya perasaan mereka dapat diselami. Antara sebab pelajar suka ponteng adalah seperti pengaruh persekitaran. Selain daripada itu juga. Pendekatan ini lebih berkesan dalam menangani masalah tersebut kerana pelajar lebih mudah untuk meluahkan tentang isi hati yang telah dipendam oleh mereka kerana kadangkala terdapat ibu bapa yang terlalu sibuk untuk meluangkan masa dengan anakanak. ibu bapa juga perlu memainkan peranan mereka dalam mengawasi tindak-tanduk anak-anak mereka untuk mengelakkan anak-anak terlibat dalam kegiatan ponteng. pelajar-pelajar yang melakukan buli. budaya lepak dan sebagainya. Misalnya. Tambahan lagi. pendekatan lain yang boleh digunakan adalah melalui sesi kaunseling atau motivasi untuk pelajar-pelajar yang terlibat dalam masalah-masalah disiplin. Oleh sebab itu. Selain guru. rakan sebaya. sebagai guru dan pesilat. Hal ini menyebabkan mereka memerlukan seseorang bagi dijadikan tempat untuk berkongsi masalah selain ibu bapa mereka. Hal ini penting untuk mengenalpasti sebab mereka melakukan kegiatan tersebut kerana kebanyakan mereka mempunyai sebab yang tersendiri. sesi kaunseling atau motivasi ini juga dapat memberikan semangat baru untuk pelajar berubah dan seterusnya menjadi lebih bermotivasi dalam mencapai kejayaan dalam pelajaran mereka. Kekuatan penghayatan nilai agama dalam diri pelajar seharuslah sejajar dengan perubahan kehidupan mereka agar . Justeru. Di samping itu. Hal ini penting untuk membolehkan langkah yang dilaksanakan lebih berkesan kerana anak-anak banyak menghabiskan masa di rumah berbanding sekolah. sesi kaunseling atau motivasi perlu dilaksanakan untuk membantu guru cuba mengenali pelajar dengan lebih dekat dan seterusnya cuba menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pelajar. Hal ini adalah kerana penekanan aspek agama amat penting dalam diri pelajar bagi menggelakkan mereka akan melakukan perkara di luar batasan agama. pendekatan melalui penekanan dalam aspek agama semasa sesi pembelajaran dan pengajaran serta sesi latihan dalam silat juga mampu menanggani masalah salah laku pelajar.

Tanpa asas seni mempertahankan diri yang kukuh.mereka tidak mudah terpengaruh dengan anasir-anasir yang negatif.W. keyakinan untuk mencegah segala masalah disiplin ini tidak akan terlaksana seterusnya wujudlah generasi pelapis yang rosak moral mereka. gaya kepimpinan dan kaedah serta bahan pengajaran guru. guru-guru seharusnya tidak mudah betah dengan perangai pelajar yang bermasalah. Tindakan yang tegas juga seharusnya dilakukan bagi mengatasi masalah salah laku pelajar. Namun demikian. Tanpa tindakan yang tegas mereka akan berasa bebas untuk melakukan pelbagai kegiatan yang tidak bermoral tanpa rasa takut akan sesiapa lagi. Perkara ini amat memalukan dan menjatuhkan imej seorang guru di mata masyarakat dan pelajar-pelajar juga akan hilang hormat kepada guru lagi. Setiap latihan persilatan yang dijalankan akan didahului oleh bacaan doa dan selawat kepada junjungan Nabi Muhammad S. mengurus pelajar . Ini disebabkan guru merupakan individu yang bertanggungjawab dalam mengendalikan sesebuah pengajaran dan pembelajaran serta memastikan kelicinannya sekaligus mempunyai autoriti dalam mengawal tingkah laku murid di dalam kelas. Hal ini adalah kerana melalui tindakan yang tegas akan dapat memberi pengajaran dan peringatan kepada pelajar agar mereka tidak akan mengulangi kesalahan yang mereka lakukan. Oleh sebab itu. Guru berkenaan tidak berupaya untuk menghalang dan mencegah segala salah-laku yang dilakukan oleh pelajarnya sendiri kerana takutkan mereka. Malahan melalui sesi latihan yang dijalankan dapat memperteguhkan nilai-nilai murni dalam diri para pelajar agar menjalani kehidupan yang lebih bermakna berbanding melakukan aktiviti salah laku di sekolah. Sebagai bekas seorang pesilat yang memiliki ilmu pertahanan diri. Masalah tingkah laku pelajar juga turut mempunyai hubungkait dengan faktor guru dari segi sikap dan keprihatianan guru. Guru-guru seharusnya menunjukkan sikap yang tegas agar ditakuti oleh setiap pelajar bukannya menjadi ejekan para pelajar. melalui seni silat yang diperkenalkan diharapkan agar para guru lebih berani untuk membimbing anak didik mereka ke jalan yang betul. Oleh yang demikian. terdapat juga segelintir guru yang takut akan pelajar mereka. Secara tidak langsung akan mendekatkan para pelajar berkenaan kepada unsur-unsur agama sebelum melakukan sesuatu.A bagi memohon perlindungan dan rahmat-Nya semasa sesi latihan. Melalui sesi persilatan yang dijalani oleh para pelajar membolehkan mereka menghayati nilai-nilai agama dan diselaraskan dalam bentuk latihan fizikal.

Seni Silat telah menerapkan tiga daripada pantang larangnya agar penuntut tidak boleh menderhaka kepada guru. ilmu silat telah melatih serta mendidik ahli-ahlinya dengan keberanian bukan untuk mengganas atau menceroboh. Silat Serimau Hitam hanya menyerang apabila terpaksa. Selain itu. bukan mengganas atau menceroboh. sebagai contoh. Silat Serimau Hitam ini melatih sifat keberanian yang merupakan sifat lelaki. ibu dan bapa. hidup bersaudara dan menganjur mereka patuh kepada guru dan tidak menderhaka . Silat merupakan salah satu seni mempertahankan diri Melayu yang asli dan boleh dipertanggungjawabkan untuk membela diri. Sistem pelajaran sedemikian itu secocok dengan ajaran al-Quran yang menganjur supaya tidak menceroboh kecuali diceroboh terlebih dahulu. silat mempunyai kaedah pelajaran yang tetap dengan buah-buah pukulan yang cukup lagi kemas serta kunci-kunci tangkapan yang lengkap. Ilmu silat tidak mengamalkan adat-adat istiadat yang berunsur tahyul dan khurafat. ilmu silat juga mengamalkan ilmu kebatinan yang sebenarnya. Kita tidak seharusnya menunding jari kepada mereka tanpa mengetahui punca mereka berkelakuan demikian. Ia lebih menitik beratkan kepada mempertahankan diri supaya terlatih dengan keberanian.yang bermasalah memerlukan komitmen yang tinggi dan berterusan. jiwa yang tenang dan nyata kesesuaiannya dengan prinsip agama. Pergerakannya pula sesuai benar dengan gerak-geri semula jadi manusia yang berdasarkan fikiran yang sihat. Pelajaran silat yang menumpukan kepada kaedah menyerang semata-mata dipercayai bukan sahaja akan membangkitkan semangat angkuh dan bogkak di kalangan ahli-ahli silat akan tetapi mendorong mereka berlaku kasar dan ganas. Ia juga mendidik ahlinya berperangai baik. maka peribadi dan jiwanya akan baik dan bersih. Apabila seseorang itu sudah melatih dirinya mentaati guru dan ibu bapanya. Di samping itu. demi menjaga keselamatan diri. Pada kebiasaanya mereka yang berkelakuan tidak bermoral ini mengalami masalah tekanan dalam keluarga mereka. Sabagai bakal guru seharusnya kita menguasi pelbagai ilmu untuk mendekatkan diri kepada pelajar yang bermasalah. Apabila rohnya bersih maka senanglah ia menghadapi Tuhan yang Satu dan dengan sendirinya dapat menjauhkan dirinya daripada melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Adat-adat istiadat yang digunakan dalam silat ini adalah bersih dan jauh dari unsur-unsur tahyul dan khurafat Dari segi pelajaran.

Guru bertanggungjawab untuk menyelia dan mengarahsemua aktiviti dalam kelas termasuk disiplin pelajar. Guru saharusnya peka dengan perubahan yang berlaku dalam diri pelajar mereka. Kesimpulannya. bermacam-macam kelebihan yang Allah kurniakan.kepada kedua ibu bapa. ilmu kebatinan yang sebenar itu ialah ilmu untuk mengingati Allah dengan sebenar-benarnya sehingga hati sentiasa terjaga walaupun mata kasarnya lena. Mereka yang bermasalah ini tidak seharusnya dibiakan terpinggir tanpa perhatian yang dapat membimbing mereka. Jika seorang pendekar. sebagai seorang bakal guru kita seharusnya peka dengan setiap perubahan yang berlaku terhadap pelajar kita.A. Sebarang masalah yang wujud semasa mengawal kelashendaklah diselesaikan dengan cara mengenal pasti punca masalah di sampingmengenali latar belakang pelajar terlebih dahulu supaya sebarang tindakan yangdiambil akan memberi kesan yang positif terhadap diri pelajar. maka sangat pantas kaki tangannya. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran buah-buah silat. Ilmu ini jika diperolehi. Proses pengajaran dan pembelajaran akan dapat berjalandengan licin dan berkesan. Pemerhatian daripada guru dapat merubah pelajar yang bermasalah kepada pelajar yang lebih baik. .W. Islam menyuruh patuh kepada guru dan kedua ibu bapa dan melarang keras perbuatan menderhaka kepada mereka. bukan hanya menunjuk dan penuntut meniru perbuatannya. Pelajar berdisiplin dapat menjaminketenteraman dalam kelas. Prinsip menyampai dan bukan sekadar menunjuk ini sebenarnya mempunyai makna yang mendalam khususnya dalam menanamkan sifat amanah dan persaudaraan. Golongan yang menjalani ilmu kebatinan seumpama ini adalah mereka yang berpegang teguh dengan ilmu hakikat dan menganut sepenuhnya ilmu syariat yang kedua-keduanya dari syariat nabi besar Muhammad S. jurulatih dimestikan menyampaikan pelajaran kepada setiap penuntut.

Wikipedia(2010). Diperoleh daripada laman web dunia: http://ms. 2010. Buli. Tautan minda (2008). 2010.html pada September 20. .scribd. Martial Art (2007). 2010. Buli semakin berleluasa di sekolah kita. Tangani disiplin di sekolah.Ponteng.org/wiki/Ponteng pada September 20.Bibliografi Wikipedia (2010).com/doc/6517173/Tangani-Disiplin-Di-Sekolah pada September 20. Diperoleh daripada laman web dunia :http://martialarts.org/wiki/Buli pada September 20.wikipedia. 2010.com/2008/06/buli-semakin-berleluasa-di-sekolah-kita. Pencak silat bentuk disiplin remaja. Diperoleh daripada laman web dunia: http://ms. Diperoleh daripada laman web dunia: http://mazlan99.my/community/modules/news/article. Scribd (2008).php?storyid=438 pada September 26. 2010.com.wikipedia. Diperoleh daripada laman web dunia: http://www.blogspot.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful