111",6

-

""

.011."/ •

.

YI,

3

,

An'~:""'n' !lflf,it. ~

,ug" !IlL.

.. _ - __ .. _' .. ',_ '._ !I!

7

15

7,',

, ,I

,'.I

" '2'

. ' .....

..

v

A F d fl· . I

,:~, 'I~'-"(l:-- r:'::':='" ,1-':-: ':i

,~ ". rna n D~ W"e'~IDD ... 0 uto

dl0ii ~S' ~ "'~iV!iiil'"'!'~pif'i."£n·· Ig ~._ul [;;~~ I!I~/~ .!IiR.;- 10 ..

-,/ 'W~' h gl~>-_-t Pllssi'on,-t 'the '_ -lm,_~'~t- '_.hl tUiW trlilpe--_' to 've f'elt i:fiiJt,entsell~'"eac,-,-: nlew djIJccnle~'!, each nlew pi~ecB Q' 'iJnf'Ori __ ~illio _,,' as it carnal be:-:D~e i te,

-, he music of l-'Ii gnJat Mex~i:ic.,' IcamlPolselr [Mlnue~ POlnee is :&0 beautiful land nil!v&lrth,alss se II[~'-'~I , ',n'D, ',,', r, t. at i'f '[IS dl8si,e to! J!\tU~ tt ls bor -, i' - ,a[V r"Itde -- 'DI',; 'lhI8!-e,~,a'O'l!j' I Shll[~,~ i,~_'osrl' ,haIP:,_Y ane content,

c.o

... - .... '~ .-~~:~

'''11 4.

In re' !lkin[' "I I~,I, 'r' 'P"'IO" ~ Ig ""!Iii' ';!!I~i;g ['!!Ii. Ii"'O '"'D~a:1' -no' '0"" 'IU " O<"r

_,_ 'iI,,,',~'!liiiIL~,_,, ,1,_ f'¥III._"·! '! , ",I~. ',_')I~IIi", I '~,ull;li '. ' ,~iJ,\; ~ _ Pi', .'&11 I _:,11,,'::

'>:8 !gu!lttlr" bUl', ~,n : ,:!'hl:r r, i'i'ns D,f~'~'Ulic ialso,; I am bo ,n' , 'to' malice ,,'l: .. llic mry ai"m-'I'i",-:*il':~,n'- "'~r h-,_tc ~[jJ~"'::

lilY, ... 11. ILLu ... ~ U,! l" .. I~i3 I¥-.~ [Ii

[II 'W~S, A 'TISli :S"':[ag, I::'il~," .. a ",,-, ,0", ~n -tUJ 'y' r ear '[ '-,; ~v~lDd" I' 'mliial '~I w,"',."~I\~~' f~'-,Ii!! ' h,:-":

!~ _ __ , !!!!.!!f w_ , il,l _ ~L" L "Ui'U , ", ,U W ,r 11l.''rWI 011 B

-. . .: - - - - - -

19i_i'tar~ I nJf,_c,JRsd a ':]rst bee, 'se; I II-'=- nlD:1 a (jI11,sye' of' the i 'l:strt ,:,;-Inl,; .n'T II

had Bo,mtJ qualms aool"",' undmrta,'~~lg n Imlbo'ILI, fer W'j,iC,L ~ hald ,IO~ enollgh axpe,rieRe:e to [llu,~,rce&sfUlI,: but by' h[~sl ~'nsiste'nc •.• m,ad[e Ime :stal1, my' gu~,-Iri: lile tell, ~thlt~ to, hIS rsaehed a glDod,u_ ,iber' of WOrkB~ fID'I g:~lita lind arches r,iI :,11 ,,[,eU as igU" ar @

,1\: Jl't tjme ,,"'ndr&.s; Se·~'D\i~[ .'_,01'0 k'I,Q!W "',-I~'uell [:onc' in, 'I IM,xies-':

t,IDur[f'-nd 01 ': J·ds rlr1:l,mla~::':~I'in"~, !,i~sd 'I"hlis Ign!!f "'It,,, to m:'; " ,[ h ':

d'eserved.! I! wars Iuffic'rrent[l, inlEu'ested to I'udy' ,,',':-nLJI[, -~I [Pancel':s [WO ,I;: 1:hOfOlughl'V .. ,A:rr_ I W!IS[ no, ,'naw'are 1011' so:,-8&1 !1-ast,slr's 10U iin 0'-: '(~r [li'lsl : ',!,I i -I JlChJlI,di[IlilIQj ':-Ina!' of [nlgh1' rnuslc, whs'l"e he was fal, ~[CII_ ,I f'DI," h'is WOlf- ~,~! , '; ~itre 'rita I t-;

but on IgettinlB -0 .'ITOW 'hi's guit,lr' cG,mpositiDnSj1 &JD~D and 'with ID1r1chlestrBi! I Wil:S alogel~h.llr capti1ltlt hi lSI II '-If' 01 II d,eUcacy, claseiilc'ill: - In·d bBllIlJ'ty ju,smi'fyin';'. t,B IrlDIU:1d ltait1emsnlt "that: he was II com[poser W'ltlrthy Di, the, ""ionlt Ir,:,'lk - p- __ "jcuif. ,J"ly 'faf'_ -I'", gui _lit

Hi's fa,cility, in ca'l~po5i'FfIIlg wall 'Bxtra'Oi,,[din,lry~, SegIQ,vla:'old Ime ,'-I ones •. in

'P~F11'·I[m' h ftl ~~if'Il!'D~ • .0, iD'.' v·····ar 9 :~g~,a ",gb~;'~D I~[~l·f: fl ,,' ;D~*' -I~I[ILI ~nl ~I~-n" iI"fF,~ g'_, .. "~liiid': y' Ii('

gil I g ... u ' •• 11l .. _~' ~U, ,_ .. :~ !U - .. ul~llu· llLU:_ .~~ t, ~rrlul "~f~'~!I~; . .', Jull.11 ,.1,.. ~~ &aiL I H' . ," U , lI ..

imitatio[n iD". Balch; so thill'l toda I,' wine: Um)Bn·[ .. &]';0 this imlprD,'ilsatiDI~. it ne I

,[~" a· 'n:G'n·· *\' "iIio1.8,n 'w" ",L.D'" "fglehail!'"ad[' +1, ',a, 'W"" '0' iIl!" IPm, 'in~ 'D~",' .' '0 'g., re'i~- .G-' :. m-~ i'a:-I[

,g ~ ~'X~'''""'' _ 1L' l!;,uU ',' n,., ~ IL 'glll 'ICI, l!l.lg ,,,. ~"li! ,'Y[,I '~~.:_. Il; [~I", ,,_U" '_'" " ..

co·,m[pOSEt'i!

~-:",~n.le~ ub' [".,'[n., olf D.'F grea'I.'.,I:,-_ [m[>:,',-'·:,11 ','.~

eo ,I'D,'-Idhrtf\/, 1,:leni's 11' II1:feBl,.ed 11-8 i ,,' ~o- S [,:--~'V' [0: mr- -[Iile : 'sp'ired i,n 't.I'II!' tl','smes at 't •. 8' purest '1IIe.,lean ':0:.: ~,'IOIi8[,., Wirthl h'm le~'cept:i'Dlnl.: tl.'entl he

lIB I:,"lric "Iedl the. simple t'O'ffl1S" t"~: hie has blrOiu,gllh't, ,:'-:'sm 'to 'the COl ' "[lllsl

" 'fLoi ,', I' Hi ..,dI,,.J "', L.iii'i~' [be~illilJ;" ~I ~:O' ,,- pO'~" "I~An~

e ' me WI :ID ~ WOnu In ~'hg ~~"''4ol!!'uU. l~~:, , ,"~ _ -6~' [wll~~,

,. '8 lr itiatad in M[II'lico 'hm'~reaen,.' gu iil,arisL le " -_,ovelment;~ B~rllid his con'loib "lion, tJO' ·.'ha glenelnall mpu'-nirsl has bes;n 0,· the IgreaJ!st iil'.:pDrmln'De~ H'. j oomed mu·s:c 'Of a~mDst, eIVlr·.,,' 'il '._ U _', 'en" mrr_, prod~_cm-_' p[r:alicl~Ci1:I[ly S~''iDnJ 'IDlrm': :S·', -'":~.I0I::DIIJJ"dle" "'u='Iue maz,' r;,a g,"',lavo[" 'e I vo"lce andn~anD" ~~D'I!I,~e

~['!I!II'lg II' ~ .~! Ill, _. ,-,. :1' If [I""" ~ . - -it -:a -- .1' ~ . - ~ • ',' ~ . -_._!J! ,.- ~ ~ - ~. [t"" ~. ~ ~.' - ~' -

ani" [ a'F[cha&~'_ 'fll~! ld:~ I'D, tri . _:, iQ I. JI,"81, Cth a~lr .,~' CII· _lpel~lllill~' aymp _' _D'ni[e w.~ t .. ,

conca I ~! " .. '

'. :UFO-'S;: 10 d[,~_: .'his he ,·.:!I:I II:O[Cld-[ _ s,6'1Ii: Ii's p[h~u"o. A"a I ID'n'g ,_~'ourJ'nl'-1

~, [ " ,t-i!!!!I~ Ii. "ld:.· t _ .. - -,; -- -~i[ - ~nl ' ,a· '1,; [n',i!I .'!:I[ ,-' 'd,' i~'[ '., i"i~ I Did ~n" ct· h e -LJi[~AD[ - '·',i",~-a;1 n i' ~ , . e W8:8 23 ..

Ins[UiI~~_ _ __ t __ .. _,~ _ 1l1li_. _.u tal . ~. y~ ~, [Ii ._, . . ~~_ "~" ~ __ ._ ~ ____.,

~ d' Ii Iii '10.. II, Ii i!, h ~ d' I' I. h D ~~"or '~~

an[d BIU,idlll'.co[lmp~DSI·tlIJon WI. lWu~·g •. ereem an __ Jli'er 'Wlt_'_ I _.a['·_.I,JO,~, II pt pt

o;f"uccinIL:e 'wD,_·'ed IP'II[c~fuUV with .~. _is malm'FS and iCD[i"-'-.'-sed th,e firs,-:

In d .,co, . "Id .··I·ove - ... enls '. .- I ls Tr110 ('0 plano, ViD[~i_ f[:d v'jallalll,_[he~~~ f,li _ ,~i_,~"[D 5:0In;- 'a~ and ",QUr-,"lzuf kas,

S ~'I ['...iI1 ~dl d II ,-. G--' '1 kl "

0"-'1 ume ,after' .e ullCl'::.[B' to .salv[a 'O~ "",ermanly'~ "OO-ln,1l 1'(" I' .~= "re[

-- -.,...1- .- ,,.,,iII·~'- - '!" -I" - - . --.- - - U - d "'. - t Ii'. - -- f~' ~ . .' n-~ - K"r --. . --- er tlhe Stelr '

m'l;.Nlfl-' 'uliSCIIIP Ine1jj .8 e·nrti"!Du[8i, ~n ,8 c~,aas Q-"';EiI '~n . '.~_.S8 '._ ' .. -'_ ".,.1

C t" II< B I~'" II t h';o!P, hl[ild'~ . II~~ t

_ 0' '-ae'NI,_[cure Inl ··'·er ~n~ to c[D1mp,e.:e .·.·IS p[IIIIO sn .. ~['·il"5,., , e ca~ [~;U on ".: ;-,e

Dlb' - ~r', Fi[er-, 'wh·o! w·aG alGo a dist~ng'uil: 'ad c:onld· ictDr lind 00[.--: - pD1ae1f,. r I f'ew' min'u[t1l-9! [Pro', .• "'JI. S9f ,8 pupil ID": Liszt~ ,IPIP8lr.d:,~' ··8 'Wi]'S lof medium hllight,~ wirth a beard D" F'llfane cut. - ·-'r'-_ ns ~i-' tfoduions. Pig -'C8' ptve;· '-!i;! S;tud", al:'d a S'[Dinata IDf .' umr"e~'i KI BUS,S nDtlced the ,:neVln F' him!, . t·_> - ,S,tu'y~, EUld a:lk[ed himl to P~'~'_Y tl ialglin:~ c~ _--'OJ: un,dlrstood ;(~, m< Ja. y 'whlt :, ',as i . Qu,as Ion, I':id ,epeallr·. L~I stliBulng !:hll' film n'D. Ie' ,o,f:

.' --:' ba - TlIioo.il i ..... -_. ;0-'. ~~I~ :_- ;iIi'!Ni ! _~I -,-",~, ". ·w",,~.'·, ":' illll'~ leal ,C! I _I~~, ,It U il+I··. '~llg[n ~kd,..,. ~~

Je gr n .1. . _ I[ ~l_ nil _. UI. MlII~ .. _I[ 'U IIIWG ~ ~~_. 't U, ~ u ~l,niiii[~

Fro"m-: ~if :"'IID nl'lr-::-aE!i 'P'O"I'-II'-'- I--n ·····l:-·O·'id· t~-h":- ·w- .. · r • -·h'o·I··· -r-::-i!·····j·,··-·ICI'· [a, 'G·····[-·;rm··,·s w'o'

.' I!j. ,ilJ II"""~ . ,.' ill' ','. .~ ~.' e ' .• :." '.' ·n~ _- II' '" ,~I .•... ~ '~ _ _ _. __ !:_.'~; , ._.

'f-::~ll " I. h -:.' 'D=ll~ Ii "~i -m' - " I~j.ii,~glil-i~y .. · .' " --.1" :'li:Ui·;·'"I[il'" t: '0,'. ,-.,... ~." .lit:::a!n:it"!I" .. ' '; n,'~ . : . ~ 1-, ,,''-- n,.,a1: rn ~n. I f'itO, 1 '~ _ ,~:

.'6. ,_ e . oiiJ~I['!i! L::i:ii ..... iiI rylg ~ .. , .. ' IliiU ~WI[ ... ... UL ~if . Ii .. Il10#.. .~wUi. .. ~v r".!ii1.!iiI

'f-': lit"., ',-:: r . ·:·[re ... :.1_ r ~[ --, -- :'he-, p;-." '. h m~llfked' out by,,·~ ::e .. '~' .. ~"lll ~ta. ~;LII~ WI, g-' nl!r ~

D IIOWB_ "[ 0 _ ..... _. _ P. _. _ . _ .' Gtl u~5 ill _".' ~ .

~n G[s'rm[anr. Ponce f_~Ifil~~[ed Ihis tas_ .. s as the' miDI. Ipersev'g,ri'ng]llf 9:'ud~elnt~jjJ He ~submitted wiUin,,_.· 'y to thlBi ii'lli'o'n GiQ'lIimanl Idisrciplll'j:na, I~O[O' IPlrt in :BDma p[:. b'ic, plui~orm6nces[,~ played ,I[ CUrlee _ S'~ud'y il,_ II :st' >dlent~s; CQ,ne!." ,at the e'o, __ I~~;~ .,oif&~ and .... 'JI1 a .. 'dl ~ivlBd Witt11 'fslmo·us phiVBm~

~n,l908 h~ B'.'.on[Dlmic.DsiJon W __ :_I~ ,1_:>',,. [R __ d he hadto O":VI p'ii,an·.~J lelsons,

• I II! _ . _

a.,~Jn 10 ~ ~.ep g·oi'lng, I~.nlil, wimh Inot -_1'h1·g be'HEn!' In view,~, h[l; dll-'id[sd to[ lraturn

". , . It.

[ '" ,"t.t"10,

":-,1 '._ . __ ,._'l~_:'i!!i

" r' . . ' .... 'il = - .~ - h'-ad' .' , . - Ii Ict~ n o' nl yi" '"="h 8e" rave

i"" J .iB , reVIL" 1:5Y . ,.[ ~[ . Ii. •. '~ .. ~ .. ;.~ .. I '.' __ ;. .•. ':_'1 ~l._ ,". II~ ~I. 1[,.' -, :'1: ',_ '~'.

H~I[I't D'" B···.s·jt'·U-n '~fj-' .~- 1~ln'-':~rl.· ·o-'··· •. rd,· i ···~i".~·;-,U='c.o.~e,jj

utll . ",II_ __ ~¥I!'II.. !£iii .. XiL.. .. C1!i ',' .. C ~

Bac . '~n ~,II£i-'~IC' Q-' 'ia':: n-:'-~ dllf8-~I- "1' 0'-: fl: ,ii"i'~. '~n - __ - c- I -I w'at·· . '0-' man" masters 'itliVIB

!I;II',"". U II I!Vfg.<. ~ ~'ii' eI··.: '. '~ ...' · .. a .' ~, .0 _: ... ~ip!" ~ [I. ..-:! -: . '_,",[ _ •. "., ~,IW .. 'IF '_. u'_ .'> '., .1.' '.

do:" [e i:_ o,t --eHf IC1DU'riSS!I Iln!id'i ~,skJn- I: ,sel of fol, ,0 r,6 " Ar[i' not po i •. lor' IOln·'8·

to ,be lau in B[le'_: C_.D·ra[l,e:sil '~nl the I m1ph[Dni,i!S iDf .,--a. n ,an:-- B81!rt,low'n~

A. -:.e,n'[z,~ ,at eme:-'al' I,.' hy' S·h'DUIII[d] o·u - ,,:op[- 1&: --,,:-!1!£):-''-,(l9 no"

b8CD .. ··.,1 t.'e, sls of a-_·r'Qw.-:. ,an?

Tlhua ideas .~.eCl::-.,:B ,~,,,:-; un[olll,> englnJved I'n -'is spi'rt;lt 1[~91 a I11suI1 or hii's,

stay 'in.~lu.ope In·d I deep, ,s1U·,:y a·f il~9 ·r'o·lk~or.;; Hie worked Ihorrid 'to·ri'ng hli:s idlBIS tiD II ,Ii ]~rcess-:u~ rssid •. - "- ~DW __ [e~oug_,_t. ag·ai __ 1st tlhs'-_JrJ'sj:I_-d'icas l'h)Bt sX1isted ilgai'[.st: e'V9'-"!_" I:j'ng 'f.if' ailQI. i.··~',ed· ~po.p~ I,III( Ol[r ~i[digenloUBI!!1 H'DW m.ny

LCD" i!"Iia~1iI~, D''': ,';!5ii1ii[iir' a W·- '£11:"' m- ·g:.dl '., '~IS" 'CO'" "['I'~ - g,n'U' .. iii,.j· "e'n' ['P"o'''nc,B !!lIin "oli[~n',p;adl

I~ .•.. ~ . 'lI!.i!'g:~d~ j~'~',gdg_~' ',,!!;~t~ .. _ _._' 1_ 'Ui __ ",./ _-~l~ < 11·_:gtl!I.~. _"i~'_~_ -_l_~' __v Q,'. -. -'!l;,lIL' I~~.~_

·i·.lst .e WO',' Jd plav I .·'[llIIjican R[a!sIDoly in il to, ·'ICJ!·nr-1 He[ wo·s niolt 'spared ir!D"'y~ 01' crY~ p:'I.rls"I~'

1""!i!Ii, ,i_.;- 'liil'-~It.ftl ", L.,. :_'i!!Iii£!! nll-[~ "I~n-·- , ~!!OIi ~]~~I· .. ' ~rc' 1;,!!In';;~,..,. '_~I!::I'g,. 0", 'g. iU' iD:_ 'ein,"GI'!lId,'I~ 'n tl·-" [a,

I._ I [p. " ~. _'U. ,_' n~ ,_q~ ~'_:__~ ~.I! _,c. , !I;![I ,~~u,~._, 19I~1 ,.II!!;!!!!. [I~i" ,.t;Ua ..... ",' 1!!.1i!'if· '~~~- . 161 '-~

.... " - .. ,. ...' '. ~". . . ~: .,.~-" "h-_,' [,. .' ". , , .. , . 'h" "'d" ,.iIi. "d- - .. 1111' IOI'a' I rand

wo f_ 0 _ _ .[) I ~ _ ' _,reSEt D[n t :,<'_: _' _ at _8 ,&0 mu'e". ·11' Jmll!1 _ f . a. [I ~ n.i:.JW, ',~ J - '._

Il'IB~bUU\l, a~ '~'~oat ,_'nknIDwn in M.!M:i',co.~

Tihis year I JI' I[DDlk. iD!.~ ,I~r'. he prDfleSlIIlr:sl~_pl of pl;'lno in " .. ··a~'f[' SB'NIB·torio

INI:ci'ona' ~ 1[1ft 'v8icanl by I·h,., dlf_ th of!; '. ,'iC8:r[dc! "str[D'~,

, "0; btJlliig'illln" .jJ[ii"'iii 'lim' m an s'm'-'b'I"'Ii, '~I[[DI.~!C!. [d-' illD~i[o"n . lei .a'.'~[ "ed [10 , [8 .- uslcal

'S WO ~I '.~' I, !lJ.u11i.U!1!W' iU_ .. [~'" .. ' ..... U~ . ~i!! I~~!I._ ."~ _ Ii; __ . ~ Uk.!!Iii!!!· ._. __:__ _. i', I • . '~-') .- ..

"

CQ,mIPUSI I ~.II.~~ serva--=-I 1llln,dl II·· ··_DOF. ~aud~-y-,~ S~~llik

I.

:si'gllh DI'_: ~~DVII _al~:Jes iill~ ~

POII- _CII 10- - ~,~) th'is, i'n nO'Vlti'o nIl tD __ ]a~~I:cat_ mlu'Biiclr iiil" 'r, _ _I:JiB' I," Ili'gllhi-':_' -I~ t= ntl!~ivc~=; 'to ' - _11_,dls, leI a _ ~' _:":" : ngl,' ,Inldl :p!ullrii_" _ ~llnl, ~ IOUI r I_ '[ D- •• U II r :SD -I i ~ IS~,

'The grBII!'-, ,-:" :11-]3 ,~-_~~IIIII know' 'th,II' tlhs' _~'::li I_I ,I~~I ~jhl-~,-'I,-'~, __ 1_Dt :lr~bU~_-'_I,a-mUlfic'''', ns, I :::"cause "-llfO'Ui~ h the Y.~' -,I 'Ih~)y g~rthlr 'tog ~th -r iinl';h,~jr Ihi',gh~ 'I'· PilU'lI!ty f'hl' :SDn~s ILf ,t~ _1:iiIF IllJIlfJl-=-U[ndlngs; i~ ndl 'i-j-,h,ei'r 1GI~IICe~

- - I -'I ~, ii, - - ~l III dl bl~ ;0'

__ ,lr--l-III-lanle~,1 eJiXr IUUI,fB' pO-Bt, IClO \,e~rIP '~tlvel :SQIlJ,~ 'DUlni~1 I[l~ II ~dl'~ [IS:

a,uldac'i'DUS'~1 Hlel U'lts "-:he ml'la "ChlDlly Illnld lOin 0 IflO'UI, :~aulll 0" our Ipe lie 'tDI ,"hel

1_I:iJ!B h 61-1, gllllOryl of ,Art! ~U'

",-"t 43~, 1'_l'~- iished M.I,tar;,~ IPonce " -~~: 'th,llt he 'was, balh'indl Ima,[ny olf ,- 'I iinnO¥lllio'l1ls Hindi Ic,rystallisa,ti'otn,=-: 10 ( I ,:lIrUla~Olnl:lmpari:~nID'u:1 111alngILlI'S.,f ,llnd ',~, _lSI !~haf':~, ra' d D~.'-_,~' (:,D la-_-:ise lind SrQand hlii's, ,tecll_lnl~qu 1 of ,j__Dllp,s"lian,., nl

D rar tlDI Ilaalci11 IE'lUfOlP B~, 'thlll IY,illnlguardl laf mJ:s'h:.a1 eem _:__ l:inIIJ,11 he i(J i _i_Ji'n,adl !_._I camm"ssi'Dln __ -,olm t~~_:1 IMinlil1: Ilf - -C::-r'ianl. -~I_ II of~ IM,.y' ,'~ __ him I ~ _ bSJIr -'ed' Dr' tFre n elll ',~_~r -h hi! , ~ _~li: -! IC:I -_I __ I,!!,

2~ .. -'

, _'-

11'1 11 ,,7' I~ IIIIISDI CD __ -Ipo- .. n hls ~~~':Ian' ~ II~iI Jill,!!, ln thls __ I -) I~:: 'id I _ ~o:r-

Ical~~'telmpaR1llry Ilang:llJIlgeli' ial in ':'h eel I-~DI. ~'--:-:-~ III;~ '--n-'~f1D IOJI!:- 101,

_nlci'a:n" ,_,' 1IIIIIgFa nanl 'llrOPIPO'il T-el 'ira': . r ~J .• I' enl' ls it 1 'f'l I1I1I Mini. ',- 'f;D:rm~

IP- D- '. - ~.~ '~d~ - a~··. ' g , . F~.al~~ r' k:::,n" ',-·I~ d~ Ig-,a' Ir.~: "II-~ '1" -:- c~_'lhln'i'l~g'l Ift;D:~ 'aa'iii ~r~i"~i~~; IFill; f L lal

__ nLl.!I!!1iii ,!aI. 1_., u_ ,1Ii::i;UIliD ,u. _ .. u u~_ . 11,1 . ~_ ~ ~_ . ~ u_ _ __ !!CiI

gluiirtalr Illlndl used iit 'ilnl '1 _ _I'iSI '-_~_:'Drk,~ III :1·OlnSI'!tSI lof I". 'lelrt: Idift1iICLIlfIY'i~i 'Thel IIco_ud I_~_-_o_emll-J'~ lsa InDltI ide: ,sa,ni_ 113" gIJlB~.'-i: -~_II ctVi~ ThI".llll. -lin IIiDnl,d1o_o' __ J has [II IbrilHalnt, PI III 0111 'inl '-'fa '_ ele, Ulli- lar' SIPln~lJlh inl-11uBln,ce'~ Thl"~ ls a 'fina cadlal,~

ro.ID' n~I-I-I-ld'-;'-=- - ,- --Ttl"- :~ I (. ,!!I ... , o·,·,'"f: 'V-.~' '.' el'-o" .. - . -: I". ,-I '~llm' .~il· ,!!O~ eho i",d'-·: HI 1- ~ !i!!' n·· .[.'-:' t· h'Di - .' "'.0' Pi-i. 't:IDr

11!I.!!!1111~. I! - __ l~ __ I. . ',. __ ' '.1_ _ • ,~_I __ ~_g iU ~'_~ .n,~~ I,!, _I_~ 'i;I!'_ __ _!gj!! __ "I_.~ ,',

D _,if I -_:-_~h,DI diedl lt ': DnDI and put i'l~ iin his, plrIDI,]rlmmll 'f'olr Lan - n,

I~';D n,D'IiJia Ig n d-I aI11ill!i'_ 'JL..';D riD Urw ' pWr.'lal", 'ui .. I. IEiih~u'~J' .1~'II~II~iii'

Iln-;ha 111-=--;-11 I-<Iar IPO:nCII brIDIU:i.~hit, DUrl: 121 ImIIUS'ilc, IIllvi!er_-,~ iii" I~i--'r IL,

~ Iii' __ ,II the !~i'mlt mUlsic [reviile,-_~_~ iin :SIPlni's -J '~:Ol lblipulbl'is) 1 adl i'nl I r"ra~CII,~

111[nl£11 -:-~-aSI Blno:i'ilrl ,dlldiCII to mUllic" j;1 life ,If,' .. In d I '~rUIII bend crf: ulnl~Dn

_ -

In 'th_1 Imlni' ' mUli'ci',ans D' ' S[ I anhs!h sp.- ,I Iii' I_~ IDnDB_,)IU5I tlh:_' :soulll lof: ')h_

R,~ vit- - 100 Id'i',~-· - " ,} Iliing 'falm '1]--1 rl-:, i':,n'" :: I' ~, __ ~SI:-'f IT .. I •.. ll1k olf Paul: IliIlle:: I

'10 'th.:1 lic_:7jn,,~ 10'1" ,&,1' Imps~ . _I 0, ,Ifihl ~ r' _ _ 1_1_ _' IrliIC_. ') 'Irr-~II", Itt·· '~'~'.'lr1.·~.

~'nld'm:'-IJ,_lbl":, i :Se:IQVi,1 . e -I,<d hlrn i ·:D ,_et, a r1iic~e= "ar tlha rl-,!;~e 'u;' P'U~,I_~( ,~I [.l~' _

liill ~ t Eli] - 1.1 ~J .~. ikF.~il..l1 iii Iii ~ij' 1 ,~

1111nl eentae ~ - Jrt~-l ~ mIP':' _l Jalnrl lCalmlpaaers_~ IC'JII~IIIClI Inu m Ul~-IIC)_II n 9 Illn L-U ro\ :,il,:~r ,~

lJ'II:9D iin'tllodluc;i'nlg Ihi'ml t,al '11 I,e haulsi lof ,Sel"ID~:-' '~ar 'hs, p'ubUcs('ian 101' [~hi ,- ~Drks:",

IJ- ,Q:nCIII lind fJ~I; Icollill ~O~lrlallrl ,_' all~t~I'~_: IWIFI!Ils('uamoan 'flmm 5 'tiD '7 fI IcollIC'inSI ,- -'-'d~I'-;-o_'i'nn 0 ,Dr' 'I I"'" ailllf" m--=--::arlar:iall 'GI'~IIIlDi3I~"I-' r:~D----:IfI- ~-I·I-'·"I'Bii!!i!' ~,.- -·---:-·h·· 1'-' J'-;-:'---;"'-'I' '1-'-'" ..... ' .. '111" "-'j

an__:_ 11;1--=-,1. lUI .~. 'Q- jul~UI __ ~,~, __ u_!! .... I_liii!iull .. '_"~~ Ig! I,"I.D~ ,~IlJCt_ I'::___S ~_._aSB .~ IIICDnCIL_-~I",

JI '"' R d '"' I ~ d F il'lll I '"' 1"'" -''" P' I" £!i' I

_ oaqulllllfl _~ tee r~lgo, _< _,anlJl~ I~I _-I,_ a, ~_ QDI 1~1'~pei'llrll' _ _cau_UI_.,Er-'11 "Itva Q'

~~I - '.~ Id1IllrlicQ!llllllndll-o' .~ II ,.Ilnl '- -I ·!in~, 'IDnl,~ .:Ich ' ",' , .':c 1:- I~il- --'lor IP -om:i,",'. d them Ir~~llsi,~ Ths 'Ir.: ---, In I-_:: JJJ r lof 'ihs IG'a-J~.·:~11 apIT·:__:_"_~''':dl I:~J r-n,dJ:s~ .. or ';'If Ion JIlIilUBrt 11~-

PII=nIIC'11 I~I-:-·SIIII 71 iiilT '-Jl--:; 1-- oll~lnln(- "-)D ,!ltarl IIIII_L_ld pElI CO,PY' ,alDld ra--iSlI

- _'Ii!!!!il '

,~'II,- ,.-ew [mYS'III" at tl, 'SI en'.~ 'i .:&1 II II Ike '~ , hung,;> ... ~og . ~ I.:,~nd I Id~::SPlili" .. '-hl_ ".

gl~,radi" 'or 'th,s'J s~ tim/B,. ¥IDur ' . usia tur ".,::1. lout ·'·_,-;o.ibl~J Iln,rj wh ',rl-,.· yaL_~ :~·,D,I, II east: ~ma;-i"[e ,_ [- t,e iB1PBg,g[OS;~ 'YiD1U h,lV'IJ CDmel-:_ IgII[,~It: I~_' -aml:;',,_- _' I:"~ ,~~iffLlullr~v tl-'~Il- makes te vlcd~'n p'lre' "fle, I : E ~'IIDr 01- Baclh in:ccessible 10 ~. h,e ,guhlJr~ The d:"HicUI~ty' in ::~t,",' C,SSBS co'ns'ims 'i.,,' ,.' ~Sl,~ 'I~M onshas to,', 'a'ke' a I-JCIC8S9·'iigl[. ,', of: stps an o ,", stllrin' " w'hne m,ai-: ~,Jlli1rflllg II pOI!i'li"D,~-~, It 'ti'mes eKaggerated~ ,to D[et the s:pa !a"e'~~, ",-'0,' ,; lof t 'ie arpegglio1i DiG y,au .,n_s::~,a'n[dl e[r the II jC"f' 18 l's,cihni'qIJ8 [of: the 8'rpeg'g,io is del )lIed a~mDst' iB::clulitrv,SY '101m th,e~'llac .... c ~iDfd,~ Wlt1ar1lever [ca_ ,not, be i~' DfnJ with, ,8 bll'iDC~k, chord wiU [---CDt' bB~::,DS9i'bll,e ['~'. Ian arpeggitOI seque_II'cID, except i'n I~OW mDv,emrenltSi ..

H~' , i . ·t-' ~Iis '1-0' b -I d"lr.dt· I"· ". ~'th~" I . " ,~:-C', .. -. 'I~" IO-I,.,J· ~"- -- -- -- - '~( • bs - ." -- -- -- -- iii", '. I~' "'1 ',' "

D',,: IS. __ ~ . ~le'_.'8~ . WL,f . am rea'IY Uil u'13SpaUi, ,BOa,,_lS-B, [pleases __ I_I

[~n ,Inn I D· ~:, ,.' ~'I" ~'I'-' ii, [- --~~ 'I I - 'save ii, t1, - .', ,- ., .', -'-. ',--[' ,iIl." "- ~- ~I " . -."'*~h"- .. ' '

,60_ -o,_ III iUS, 1,,_, .~ ~ llease, -- . -- _ t ~ __ . same we,,_, . 0_ I i!J.nit -Ul e~il~_ ~er IJJ

h_~:m o'_h: m_:lct::c placing [D,f th,~! ich'oKls~ Ch,l:gl t: 11,,- ,I B lIrn'at'IIig" i,nli£!!1

l~ ~I [~~;t~; " .~~~~~

V'DlI WiU :,_"1 how w, ,n "[:tr, 'Ihr, __ '. __ ",_,rev~'Ds mO,:',I'J e,n i.., IgDI -- .e-: -,e Andin'ie L d.-ijcious~ I,'-~ne ':i"':' '* '--', i b·, ',' -- tl'-: .S'-~:I,lh, I bert o ~:--r,"" ," '.-- I',: ':-~'I ~"I'~I- :' .•.. \ ',:-h'--:" 1"",'" '_' --._~ o. -- 0: !40 IJ9_ . __ a ,C~_Uu __ aml_".. compo II __ Ip_n __ '. __ , .ay

in I:: '-,',li'ciDU5 '{I,[1mr phlyi[ng ~I

I :-~:S' :1--.11[1 d::'iii"'---"~ J~ b- ..... '.' ~+'~s.: mo,~~I"'i[g: "[D:::rw'", m - , DI' ~jj~I~,. ~I am : ~'~IO··~·,:'u,- ~, ·~l : ~' ii.~

... .. lU I~LIi ~ lI!~L,. I I • 'V-' I I ',' • g I. I ~"WI!l-"'~;,,~ t 11:1.", ",A'. ~ 11.1.1 I " .• &~l l.

'*n,' r: -:,,:e-', to S9ln·d] ~ .. , to S'lcho'- "' It dioes hiD, DU.~' tD' :he inlstrumel-l, .,

-'h II b -,~ . '- .. th' - St- .' h -11 '" '11 ,~ -_. t' h 5"" ~ II

,~, ,m ,·m, lin" i";I. , ~ 1ft ' ': -0' -" AI" pmr -'r3AS 01 -, --:e" Dli'iil'ainitnn<:n, ' , :mIIi' , E' --:'8 '

a- u" '~~., "B __ ilI' Y_ ',!I:i"" lilli' u·~' 1'!Iii '. g~ ", I '_ ' _ ,,', gM'QJI! in . 'rJl Wi , " [W;_I~,_.. i~" '_

prClbably S[DI to the Hote~ R,o ~~i~ iO I ;, i:nlle- youl kn,o'w',~ ,A hl_,a from And[liles,~ n

I~" ",.-hlll h3lter' larri,:,edl fllrGlm Andres, ,',-',llSt~ Hell" t ,'l~ai Iii cilqc~,e 'folr 1:~, ,I francs and :UJ'~ld that It 'tne moma'nt' it: i':1 imposs~b'l r him to ICOlms, 61· 'Ihell' '~_IV51. lie is mo,,',,"',lg heuse, , ',. ,g"Slml' OllDome f:Dif'il 'few davs ln October.

I shall 'wit. ~Oi "hral,ik: hl~' ,.~ 'foIl' _-JI saams tlDi have '_~, uessed t -~ is Js 'the ISUI ,,', I

d I 'Y'" I~ I~ ~I L. - hl - h b ~ ~I

nile le-,,~" "0' ca;n Wti_~ ~.:'g'lline' III'DW 0: pc,nURe ',IS: preRt_',ScSI 'len ~ w. "

dl~~g·ppe-, ~" " 7D....i ,!an,:

II~[ , , '~'1l.J '" U,' ,

I I II!

'~A,ta I '~ii"1Ql .

36

~~JJve aLso r,Rclived 'VOUI' Ihra-I voca~ .:~<, "OJ ,I ~Ij o~ ~\:I 111-:"-U I~V 'Ih:, ,,:-011'

pl~elSI'~~,. if: "l"I-o,'~\ ~:". ts ..ru,sl b :11j1s I',f ii, Jell CGln:Qrl'JJ~'~!1e Y\DIU,., .~: '~m i, ,ot. ,-, tlDI ~Iend lit 10 CrissnllGal,ltti to sJin,-~# 'if Y'D~~: don't mJilndt, CDncelr'n'in,-'~1 'Ihil Iua 8DI11~,S, ',a!9Sllll,~ ,9 they alre diirffii'cu,t ,~e-C!I ~~S8 IOi'~ hie 1imlsign,ItJra '" {8; ViDiU

ilL.nlHi!ii.", iii ,".' if, /D ~ FIB .. ~"a- ~v, hi·~ .. ' .,.' b~I' 'Bildr ~U' lQ:~ n' "iiD, , {~" il-il!'iI?-~. 'P.l.' ·t~ ~ mIn.', ",.'.' ..:LID' IIJJ ~!31 . '1Id;' ,t~ h"'~ n' .' ~.n,r~·

lfi. .!i4~!¥' ~h~; Ui, ,IV ,!IiiI. ~;, !iiOI!IiI!. U~Slli:li ]Ji;.U-U:j. . ~ ~~ .. 1!l.IU~ ~ ~ .. ~ " ~.u., ,~ . WI,

ev-erythin,g IIlnd an ,i'scthtJnate g'Is8cing from yOUllf Q!iolod fiei.d,~ J'D~quinl

.'

Ulr-.lilni~~ . _ I] 11!ll ll~ ~I

,~, ''--y ... I ·u·~llo· · .. ·0-' C· ~:[!!:I " 'n~*"B' to -II(!' m'~ a ,H

:..:~ ,-',' _- '~_ '.'~" ", ~:Q r _' ~udu r~, !I- .,II~j,~

S'~ Ion ftilJiIl '"'~ ni, II-',n ~'AD ~I .' ·C·: Anil-Q~ tWo. ~ ir 'h .... , - 'G 'n' u 0(11 d.' '0, F'I';II . ~ " '9' '[d-' t· . ·IPI,. ['IIA'Nii'-1~ '!'!Ji:. d· ' .

'.wuiY.¥._.a ~!~!IiiiI : _' ·w .. ~j_u .. . .. ··:.U. IlIur~~!~!'l .. '..J~ .. ' • :"U. '~n ',' U &. t. 'ji Q!._. . ~'" (LIVCO U . to_ ,

a~dmlihred IBen::lh 0;1 ~,er~, FIJ~1I i I'roduced Pan'IDe 10 ;, ils-~ubllii:S[her i,

- ~ ._ ~ ~ - _- _- -- - - - [ ._- - -

'I

,_,Ii!!

! H_' _. . Iii iii I'" ..II oIilIi; ;1 Mo ,11Div.1

-.

,/

. .'1

........

........

1-

........

_ ........

-

I

,-

:0';'"

'. I' ~I!Ii)

mn'yo!ns: batb:u' PlIIrB,-_aJed to laIBums' tl']l1 ~IN

U'Yeste,rd Isn't \. U In air 'liter;' Ihtli is g}cli'n,- by t JlI a -]"-csnv ',Dule

beC~UI_ 'the- ,~" _' fror' ,-rlnCB 1'-11, g[D ,-Ii IUpl 'If) 75 cenlSllJ

p" '" " " " '" ',' ~ E ,-, acce - t-- t ',' , ' I ~,

Inl;, __ ClW_lur 'VGU lira" ~ ~ '. ,va :_ '~:~_:_~lnIJJa, ,liS, . "~"~V' no :a_lg~I:IDr

g' -n!ll.~a! !UL.I~:M~l!l

,S,D' fall' 'I_hi I ICIDI--'--J'/storio _~]11 [pard ~_re' 'nm-hingl,~ -her_ III I 'I--:Oll:sa-'_ negl:_'ia'~D 1;11 'JIllI !g~D throlllg('_. __ ~8',' are gO'lng 10' 1B-~8 ,'I-1m m,- L_ IS: frD,1

- - -',"- n"ih.ii5,,...,, , ' " 'd' '. iNul" , ~"-, r - ", ,-",' ' -, :1' hi, '",- i a "O~' - II! ,'- ,-_-, ,-'; IP- rlui i~;, -,' ' I - ,,- " IP-' - a. - -; ~ " ,- a. "',

-_VII'rIUUU¥ - I, ~_I, : "', ,.111,0 ,8 nV,_JilICtt __ ary '- ii, ~i" I, ", __ '_ rl"St_, ;n,

g,ets &OIJOI dlloUars I mOl -:- , - 'JI_, Ilno' '11, '_-' discount,f' p~:nsjo, 'S is [d~':ot:her CCt_tribrIJt_-n "Dlf tha' m_'n'ume_-~' tD! ,the -,[-vcI~--j'-n 'whllc;I': win be pu: u~: wh,_re'

'-~e' :sk,.hJtDln 0:- t l-a LeUi.l,ar-vei Pals'c, ~!I-: _ D-"_J~ !IDme-:, ;,110:51'- ,-~DI-' :;:- leSS'i , -''01 ','" --- r-':' i' ··k tf' ~Iis is ~'u,~'?

,_ yo_,,~ , - ,n ,~'~ ~_ ~,

F~,,'~ Q(i",-'hl tirll: ca. faa an a 1GB-malin iQ1lr F ench -;,o-_:~ In tIlhlS way I Clln,

gat lin idal mOI,r. Dr) leIS [~" 'w1hattyolu will n,.dl tOI co' na ba;ct"

M,ak:e SUlf'IS' you haw: 01 'a~k 'wl"-h A, res .. ii'

'Tiitl vel,",: ~SODI-I~' m, liB, ~aok a,lta'r I,:"OU ,salf ca !efu[ll~'-,' and F!lm[I'-" be' t-Iat ~ nllve_ fOIFge-~ yo:_ -~ an,d I,und you II t ,IDIUSIL'_,,_= ,lJesltQ5' "'-om YID'UI'- Mal 'fllJlLt ,.

~ ~

Im.ladY developed over 11'"\ ~ i.t8to,~ ~'Iin'ta, iiilli'l'thel- .ass,~ 'Thill last mouemen'l

[:~lC ._1 ~ >:1, --::--8--:1 iI:1ig"'a:'~ 'S.-! ,:v·";~111:!I: ' 'W_/'i.1Il.. " ,S~:·n.,'i~,h" ',~nl,-, lD:ii!'I, liB;ft; "".1 !iiI," '~&~D c:ho,r,:"E!1

, .. uu. __ 1 , :aq'U"iJ!' __ ",_~I_I!!;i\~, __ ,I!J.III-, _- - I~ "-~~" ,-Ia'!:iI,~U!p UU' __ !I!" ",_[~'H __ - ~.------_Q!,f

'the 'I',st ,,: resolvEd I'

Ha, .' '~-" 'I' -l~ '~I~nal~ID '0' :S,,"'e, ':, ,A'i,"a, ~u~'~h"D' 1"\~IP",~;' II M''':, ',0'. ,-: -, _-."~II""'lan,, :6,':1 1 :"i," ~

~"_~ '_ ... _ .~IIII,~ltull!!il!il ' .WUI.J' •• ' , liU.h- ~." ,','_, ~UUUit _II!' "!I~~~'

Pallnes to ClaiM. C."1Ian1'8V11-ac~, ~11~41'1'::

"l wrote YDIU II tlew! ~i'lnes tiroml_'-;,': :8'I'U:lIS Ailf8S1if In,_' I left III, 8,,30"101" '"his: iClity ~[ I lilmh! plilrUJ t .• -. I 'Id,e 'thIICI"'DSllin·g 10'· '~,h'e Riol de, ~I [Plat,. i', . II,. hour, What: I '-'ivIlJr,~ !h'IY :mar.i".h,lt in 1~9 '. larrOW1eG pLB-.· M hi 501 k ... ·.I,'"'

[I hav':_. II~ ~ :vlld 1'··I·lly' t·_] .~'_l'lo,n:leV1idIDi~ At_·h,s Plll"- .. ~ Andres~, ('in :spi III of hil],

h:r~ La - - d " - ., '. h Ie T' ,~., ,~, . -"

CDI_[ .: II f .'--: __ lingua an[__,__ IS WI' e~ ;inl~-_ ot _8r' peop_= ,OJ _ D g81 ~nDi liB '_ , ~ t.ay

wanted a d[B,smt of [_J .' daUa S .. OI[ .• Imel,~ N,a:tul.-aUy !AI.ldrBS,' "~ldn[I' eVlary ...

• -1- In" We ,~[ "1·:1 ..• : *'0 I-is - use, U-nJ pli. -i ., o-:,ht :iin'l 'II hl--; e-~,~(, er uon P,-II '"'r~

.. "~ - II _ ~iII _ e,:I" I _. . ,iI! . --it·· . _. iI, ... _ v_ . - iV_ - - 0 .. t 0"

w\aUs,itWl'- ,~I f[-cin'9 'the •. '~')-,~I wit_h-, [g,- rdsn. Tlhli 1'f'1'i~9 at Ic:h.~ot, s'inclilhlBV

~'m-a A' '. .,.-- 1J.1m . -10' '-'-k

~I.',~ IW [1- ... ','.'!!I!;j 's -,_C,'· ,0."

T" ley .Ive !giVIII .- .• IO'Clt: ber tn ,5·th 11~~[d 11h '_olr ,th[_[ twlDI eenesrts. ~n Iidditilon, ~ shan g~'vI' II ~,act J j ion th '11Dth S'.~-~em':ler[t Meanwhile w:~ are

a '"ti! ,- - 'iiil -I hOi ~"i'

BW,,,I Jng_ .. HI ,11- , .. . '-',9 parCellS 0',: mu£uc~

Ths ni'[gtl II~r my an ~v,al Langue Igav.e . Ijl .. tig,n ~'n my-ID~Dr J~l ,AU the

most d;sti'ngr.: .'"' led la .. r - ,IIi', and I =-usi,cbllinsi elmal Ilocg'iJ ,WIll 'tIF.,.atld 'wi't1:~: coroi,ality',8. d, 1fl:1(:lion by ieverybo _.'~, 'h,avll been! i'nvl'"d to !·I~'16'nas ~IFel tiD tl'll P ~ fit in a eeneert on '-)ll'P"81' ··~bel~r 29th~ We 9 -.·~I -.IJ'Vl-;, 01 see' tlaft 'the dmtes·

dDn'~. I···h ~ ..... ,."., ... . ~ ..... b 'II. ~.,IiIIIi'~ b t--h" C:'iL.~~~.. ·0"'·· ft!i... ··f I ... A·Iii"'fi~

: __ f~._ 'l C III ,~ ~. I'w¥1i ihSOBI1 . n'Vll~O .. , '~,e !,nlllilb~1 "tIFe'~;Il.Dr fIt . In'II' :,II~' ~

Salta C:' ~z - 10 ta:ke_.' 'in 'th,s c.eh!br[aj'onlsi 1'0. th[e ,.'In CBc.)S!·nary 'o~ !'h'B' .o,undl -_91 'af S,I_ IJ"'~I[gD" 11_ Jd tal be tel ea.· 'th,g judgles,~ wilt. I Sit I '.6.· In[d [BlnDt· Jlr'~ ln '11111 CQllmpaSerlt cOllmpetitic,n ,8·rr" nged tJ;y 'I.' [8 c,!O,nSliNist1flHIiY' o'f Ch~~e ..

F,alr tOte [m[omllilt' write '0 ~--. I al','~[a . care olf ,An,d-&s", IWe lire ',,",_iorkin·gl ove_: h;is ~Concen:'ol ~ A,dresVlsry' 1_ ~j, b'~el 'W!Oln~'~~ SUOW.B to SPtl-- -: __ ' r, :;,1[(1 ~'D I~·.pl' .-1 [,- :)1 i,n I • '.'[otB1 ..

G - aVDnnl~ . ai f'o-.- m·g and , ,"fi"I··V' 'Ai !li,1li' ,ail', !'·!!!iIU~ , .• -: ·0· 'e!r.lin'd'I," . .ap,;'!Alr, ·'nld··· ih···. ;

"_-- .... _.~ ~._.gi!l ;r'~- I~ ••• ' _. .~.~ u ,_,' .. ""_'"~Di"~ iEi. uf· .,.~.a;~r~ 1-, 11.." .. _.': ~uJ" IU~~~!I~tWJ~l 1.- ,,"'

h[eD" D .. ·· if VI""" ,. M' ]~Ift·u·.~:I. w·'~. -! Flu '1---:' ,ifr

- - I'll!, . f'W ._iQ1rl_B_1 _n. . _ I,.r ~