Cuprins

Introducere……………………………………………………………………………. 3 Capitolul 1. Rolul planului de afaceri ca instrument de management………….… 5 1.1 Planul de afaceri: Definitie, functii, rol, avantaje……………………………..….....5 1.2 Algoritmul elaborarii planului de afaceri………………………………..…………. 8 1.3 Tipuri de planuri de afaceri………………………………………………………....15 Capitolul 2. Planul de afaceri al firmei SC Evento SA……………………………..16 2.1 Sinteza planului de afaceri…………………………………………….…………...17 2.1.1 Descrierea ideii de afacere……………………………………………….17 2.1.2 Strategia afacerii………………………………………………..………..17 2.1.3 Scopuri şi obiective………………………………….…………………...17 2.2 Descrierea afacerii………………………………………………….………….….. 18 2.2.1 Descrierea afacerii………………………………………………….….…18 2.2.2 Descrierea societatii……………………………………………...........…18 2.2.3 Descrierea produselor şi serviciilor ……………………….………. ……19 Capitolul 3.Planul de marketing şi managerial ………...………………..……….... 24 3.1 Planul de marketing………………………………………………………...………24 3.1.1 Descrierea pietei……………………………………………………...…..24 3.1.2 Segmentul tinta…………………………………………..…….……..…. 25 3.1.3 Concurenta……………………………………………….…….................25 3.1.4 Strategia de pret………………………………………………...………...27 3.1.5 Promovarea şi relatiile publice………………………………...………….28 3.2 Planul managerial……………………………………………………………………29 3.2.1 Proprietarii afacerii……………………………………………...………...29 3.2.2 Descrierea echipei manageriale……………………………..….…............29 3.2.3 Structura organizatorica…………………………………..…….…………30 3.2.4 Politica de management a resurselor umane………………………….…..31 1

Capitolul 4. Planul financiar al firmei………………………………………….……32 4.1 Ipoteze şi riscuri……………………………………………………………………32 4.1.1 Elemente de risc……………………………………………………….…32 4.1.2 Analiza SWOT a SC Evento SA…………………………………………32 4.2 Planul financiar…………………………………………………………………….33 4.2.1 Ipotezele previziunilor financiare………………………………………..33 4.2.2 Rezultate financiare………………………………………….……..…….35 4.2.3 Indicatori de evaluare ai proiectului……………………………………...38 Concluzii……………………………………………………………………………..40 Bibliografie…………………………………………………………………………..41 Anexe………………………………………………………………………………...43

2

Introducere

Dezvoltarea economică a unei regiuni sau a unei naţiuni este influenţata de o gamă largă de factori complecsi, iar antreprenorul ca şi agent economic a jucat câteva roluri fundamentale în istoria dezvoltării economice. Ca mod de organizare în România antreprenoriatul nu beneficiza încă in mod adecvat de o libertate de acţiune adecvată avantajelor potenţiale pe care le oferă. Lucrarea de faţă se doreşte a evidenţia situaţia economică favorabilă a României în acest moment, situaţie care este încurajatoare pentru cei ce doresc sa înfiinţeze o firmă. Trendul ascendent prin care toate ramurile economice trec şi faptul ca există o nevoie acută de produse şi servicii de calitate, incurajează tendinţele antreprenoriale. De asemenea dorinţa de a realiza aceasta lucrare vine ca o continuare fireasca a 3 ani de studiu la Facultatea de Comerţ. În opinia mea această facultate încurajează dezvoltarea spiritului antreprenorial prin proiectele şi disciplinele studiate, ceea ce m-a determinat să aleg această temă cu un puternic caracter practic. Structura lucrării urmareşte formatul logic, tratând in prima parte aspecte de natură teoretică, pentru ca mai apoi în capitolele următoare să prezinte în detaliu aspectele ce privesc planul de înfiintare al unei firme de evenimente. În primul capitol al lucrării sunt tratate aspectele de ordin teoretic referitoare la planul de afaceri, fiind de folos în inţelegerea importanţei elaborarii acestuia atât din prisma posibilităţii obţinerii de fonduri cât şi din prisma utilizarii acestuia ca instrument de management, mai ales pentru firmele nou infiinţate. In capitolul doi este prezentată ideea afacerii, obiectivele pe care antreprenorul le stabileşte şi strategia prin care va atinge aceste obiective. De asemenea sunt prezentate in detaliu şi serviciile ce vor fi prestate, impreuna cu punctele forte ale acestora. Capitolul trei urmăreşte in detaliu planul de marketing şi cel managerial, acestea fiind extreme de importante deoarece de abilitatea echipei manageriale şi de modalitatea de promovare a serviciilor depinde succesul acestei iniţiative.

3

Ultimul capitol, şi cel mai important prezintă previziunile financiare, previziuni pe care se bazeaza demonstraţia de profitabilitate a acestei idei de afacere. Calculul costurilor şi veniturilor previzionate ajută la calcularea indicatorilor de rentabilitate, extrem de importanţi în analizarea unei idei de afaceri.

4

avantaje Dezvoltarea economică a unei regiuni sau a unei naţiuni este influenţată de o serie de factori complecşi. să posede o capacitate peste medie de a învăţa din greşelile trecutului şi de a face diferenţa între disponibilităţile existente şi cele reale. Ed. p. Editura Mirton. El are drept scop cel mai avantajos compromis între ceea ce doreşte şi ceea ce poate să facă firma respectivă. Teora.Planul de afaceri :concepte.60 2 Dumitru Porojan.1 Planul de afaceri: definiţii.17 5 . Descoperirea oportunităţilor de profit nu este accidentală ci este stimulată de perspectiva recompensei personale1. Horia Irimia. Rolul planului de afaceri ca instrument de management 1. resursele financiare necesare şi alte detalii operţionale. Casa de Editura IRECSON. proceduri . 2005. Aceşti factori influenţează atât numărul de întreprinzători disponibili cât şi abilitatea de a-i atrage. Pentru întocmirea lui este necesar să se analizeze cu atenţie produsele/serviciile oferite."3 1 Frunzăverde Doina. metode. Pentru a putea profita de aceste oportunităţi ivite în orice moment pe piaţă întreprinzătorul are nevoie pe lângă ideea de a pune pe picioare o firmă şi de o structură detaliată asupra a cum va face lucrul acesta: planul de afaceri.”2 “Planul de afaceri este un instrument al prezentului. Bucureşti. funcţii. avantajele pe care afacerea le va avea asupra competitorilor. Antreprenorul ca şi agent economic a jucat câteva roluri fundamentale în istoria dezvoltării economice.Planul de afaceri. tehnici. competiţia. Antreprenorul trebuie doar să identifice oportunităţile de profit înaintea altora. cât şi celor care sunt în căutare de parteneri sau investitori. 10 3 Alan West . să fie vigilent. În literatura de specialitate el este definit după cum urmează: “Planul de afaceri este un document scris care descrie natura afacerii. Cristian Bisa . p. precum şi resursele şi aptitudinile de care dispun proprietarii afacerii. piaţa ţintă. Timişoara. utilizând experienţa şi realizările din trecut ale firmei pentru a proiecta în mod realist calea către viitor. p . Venera Rândaşu – Antreprenoriat: teorie şi practică .Capitolul 1. elaborat prin aproximaţii succesive. Bucuresti. 2000. 2002. Planul de afaceri este un instrument indispensabil atât celor interesaţi de demararea propriei afaceri.

ci mai degrabă este o cale de scoatere în evidenţă a flerului şi spiritului antreprenorial. Funcţia de generator de finanţare analizează planul din punctul de vedere al afacerii de a genera încasări necesare operaţiunilor zilnice. Cei interesaţi de a investi în ideea de afacere.Întreprinzătorii sunt tot mai solicitaţi să prezinte creditorilor. să aplice măsurile corective potrivite. vor aprecia capacitatea antreprenorului de a diagnostica situaţia prezentă. Funcţia de realizare a unei evaluări retrospective are în vedere identificarea cauzelor. de a trasa obiectivele viitoare şi de a alege strategia optimă pentru atingerea lor. 6 . Funcţia de evaluare a unei noi idei de afaceri studiază capacitatea planului de a analiza. şi vor putea fi în măsură. a ideii de afaceri promovată. precum şi modalităţile prin care firma va acţiona pe viitor. Planul de afaceri aduce ideea de afacere mai aproape de realitate: ideea. Totuşi un plan de afaceri scris nu garantează obţinerea unei finanţări. direcţiei şi amplitudinii abaterilor de la plan. investitorii particulari analizează îndelung planul de afaceri al firmei solicitante de credit sau de participare la investiţie înainte de a lua o decizie. vor diminua riscul de a fi expuşi pericolelor neprevăzute. deţinătorii de capital. Rolul planului nu este exclusiv acela de a demonstra că afacerea merită finanţată ci şi de a ghida întreprinzătorul începând cu primul an de demarare a afacerii. Băncile. strategiile vor fi cizelate iar afacerea este examinată din toate punctele de vedere. compara şi clasifica ideile de afaceri. în momentul în care atingerea obiectivelor este ameninţată. Prin această funcţie antreprenorii îşi vor îmbunătăţi experienţa profesională şi cunoştinţele. a scopurilor şi obiectivelor acesteia să stabilească metodele prin care acestea vor fi atinse şi să identifice riscurile implicate. evalua. Astfel alocarea resurselor se va face după criterii de maximizare a eficienţei. plăţii datoriilor şi generării profitului. Planul de afaceri conferă încredere în forţele proprii şi poate compensa lipsa experienţei şi a capitalului. Acest lucru este realizat prin cele 4 funcţii ale planului de afaceri: Funcţia de cristalizare şi devoltare a ideilor are ca scop definirea clară a modului în care afacerea va fi condusă. finanţatorilor sau asociaţilor “planuri de afaceri scrise”. cercetările şi previziunile devenind tangibile.

13 7 . cit. deoarece poate face un posibil întreprinzător Oferă o imagine realistă asupra resurselor financiare necesare: câţi bani sunt degrabă pe hârtie decât în practică.. p. direcţia şi amplitudinea abaterilor de la plan Planul de afaceri Evaluare prospectivă: . necesari?.Cristalizare şi dezvoltare a ideilor: scopuri obiective acţiuni riscuri Evaluare retrospectivă: cauzele.evaluează . când?. pentru cât timp?. 4 Porojan. mai încrezător în capacitatea sa de a demara şi administra o afacere. pentru ce?.clasifică Obţinere finanţare: creditare investiţie grant-uri Schema 1 Funcţiile planului de afaceri 4 Întocmirea unui plan de afaceri de către antreprenor aduce cu sine avantaje de necontestat: • • • Datorită abordării sistematice a activităţii de planificare greşelile vor fi făcute mai Poate compensa lipsa de experienţă.compară .analizează . op.

Bucuresti. acestea trebuind să fie relevante. planul financiar şi anexele planului.• • • Este un material de reclamă şi de susţinere a vânzării unei companii. cuprinsul lucrării. specifică şi definită. planul de marketing. de actualitate şi exacte. 2001. un rezumat solid al previziunilor financiare şi cel mai important trebuie să evidenţieze profitabilitatea afacerii în faţa investitorilor şi creditorilor.Planul de afaceri. o echipă managerială competentă şi capabilă.”5 Cuprinsul planului de afaceri alături de sinteza acestuia reprezintă primele două elemente structurale ale planului şi sunt în corelaţie directă cu prezentarea planului de afaceri. nevoile şi aşteptările lor.2 Algoritmul elaborării planului de afaceri Planul de afaceri trebuie să fie bine structurat şi să urmeze o cale logică.4 8 . Ghid practic. Sinteza reprezintă un plan de afaceri în forma cea mai concisă. şi are rolul de a stimula cititorul să parcurgă planul în întregime. Descrierea afacerii se face cu ajutorul datelor şi informaţiilor disponibile. Editura C. descrierea afacerii. Aceasta trebuie să conţină 5 Ion Sandulescu . avantajele competitive de importanţă. o piaţă clară. un plan de afacere coerent. Indiferent de dimensiunea planului de afaceri pentru a fi considerat complet el trebuie să conţină următoarele elemente structurale: sinteza planului. Vor fi identificaţi clienţii. Cuprinsul reflectă modul de organizare al planului şi forma sub care acesta se prezintă. avantajele competitive. procesul operaţional zilnic. angajare şi concediere. managementul şi organizarea afacerii. tehnicile Vor fi definite drepturile şi atribuţiile managementului şi angajaţilor. planul operaţional. politicile de utilizate pentru cucerirea segmentului de piaţă dorit. politica de preţuri. 1. sintetizând eficient informaţiile cuprinse în plan. “Sinteza trebuie să reflecte o idee de afacere profitabilă.H Beck. Capitolul de descriere a afacerii trebuie să cuprindă secţiuni care să ofere răspunsuri la toate întrebările legate de ideea de afacere: 1. p. Descrierea ideii de afacere – în această secţiune sunt prezentate obiectivele afacerii şi modul în care acestea vor fi atinse: cu alte cuvinte strategia.

dezvoltarea ulterioară a acestuia. de la cunoaşterea pieţei şi până la satisfacerea nevoilor clienţilor: 1.Cum sa concepi un plan de marketing. unde vadul commercial este esenţial. care influenţează evoluţia afacerii în viitor şi sunt de natură politică. Descrierea pieţei – elementul central în descrierea pieţei îl constituie evoluţia preţului produsului sau grupelor de produse şi servicii care fac obiectul planului de afaceri. Editura Rentrop&Straton. Planul de marketing trebuie bine fundamentat pe fiecare componentă în parte. Premergător alegerii strategiei trebuie studiate informaţii referitoare la: piaţă. Pentru a planifica activitatea de marketing este necesară înţelegerea clară a obiectivelor de marketing ale companiei. tehnologia actuală şi poziţionarea reprezentate de elemente de indentificare ale societăţii secţiune produsului/serviciului pe piaţă. dar şi a obiectivelor generale ale firmei. p. 2007. juridică şi socială. caracteristici specifice ale pieţei. Descrierea societăţii – Informaţiile din această secţiune sunt punctuale şi sunt Descrierea produselor sau serviciilor – Se consideră important prezentarea în această a produselor sau serviciilor. 4. “Pentru descrierea pieţei se au in vedere urmatoarele: identificarea şi descrierea industriei. O înţelegere a evoluţiei acestora pe piaţă este importantă pentru definirea politicii de piaţă şi de produs pe care firma o va aplica. Bucuresti. tendinţele la nivel naţional in acest sector.„ 6 6 John Westwood . mărimea sectorului de activitate.informaţii referitoare la scopul afacerii. clienţi. Descrierea şi avantajele localizării societăţii – localizarea afacerii este importantă mai ales în cazul activităţilor de comerţ. 57 9 . identificarea obiectivelor. Descrierea mediului în care va evolua societatea – Mediul este reprezentat de factorii externi. fixarea sarcinilor ce trebuie realizate şi planificarea acţiunilor. bariere. Planul de marketing este mijlocul prin care se implementeaza strategia de marketing aleasă. a clienţilor potenţiali şi a căilor de transport este importantă. concurenţă. 2. planul de producţie şi modul în care se va asigura calitatea acestora. economică. Localizarea este foarte importantă şi în cazul activităţilor de producţie unde localizarea în apropierea surselor de materii prime. 5. din afara ariei de influenţă a întreprinderii. politici de preţuri practicate. 3.

2. stimă şi autorealizare. În momentul în care se analizeaza concurenţa trebuie determinate punctele slabe ale concurenţilor şi modul in care pot fi exploatate ecestea şi de asemenea trebuie conferite serviciilor sau produselor acele caracteristici necesare obţinerii succesului pe piaţa. Strategia de marketing – este concepută prin precizarea modului în care vor fi realizate următoarele: “strategia de vânzare şi distribuţie. promovarea şi relaţiile publice. motivaţia clientului şi trendul pieţei. alte elemente ale strategiei şi feedback-ul din partea clienţilor”7. prin evidenţierea punctelor slabe şi forte în comparaţie cu aceştia. Descrierea pieţei Segmentarea generală a pieţei 10 . Trendul pieţei exprima tendinţele de evoluţie ale segmentului de piaţa ţintă pe care se va focaliza afacerea analizată. Analiza concurenţei are in vedere doua aspecte: existenţa concurenţei şi identificarea concurenţei. pentru ca se ştie ca la baza unei achizitii stau nevoile clienţilor ordonate de către Abraham Maslow astfel: necesităţi fiziologice. deoarece pentru a supravieţui firma are nevoie de venituri. p. Motivaţia clientului este un aspect ce trebuie tratat cu seriozitate de catre antreprenor. de aceea in momentul in care se stabileşte ce politică de preţuri va fi folosită vor fi luaţi in considerare atât factori interni cât şi externi ce pot afecta costurile. Planul de 7 marketing 62 Idem. Concurenţa şi alte influenţe – analizarea tuturor informaţiilor referitoare la situaţia concurenţilor actuali şi potenţiali. 3. Politica de pret are o foarte mare influenţa asupra nivelului vanzărilor. politica de preţ. Segmentarea pieţei se realizează prin împarţirea clienţilor efectivi şi potenţiali pe grupe. Scopul strategiei de marketing este acela de a realiza efectiv vânzarea. Promovarea produsului poate conduce fie la succesul fie la falimentul unei firme. analiza amplasamentului şi amenajările necesare. Identificarea segmentului de piaţă ţintă – se va face prin analizarea următoarelor aspecte: segmentarea pieţei. necesităti sociale. necesităţi de siguranţă. de aceea a avea un produs sau serviciu competitiv şi a nu-l promova este ca şi cum activitatea nu ar fi desfaşurată. 4.

p. op. 70 11 .Identificarea segmentului de piaţă ţintă • • • Segmentarea propriu-zisă a pieţei Motivaţia clientului Trendul pieţei Concurenţe şi alte influenţe • • • Cercetare de piaţă • Gradul de concurenţă Surse de concurenţă viitoare Bariere de intrare pe piaţă Alte influenţe Strategia de marketing • • • • • • Vânzări şi distribuţie Preţ Promovare şi relaţii publice Amplasament şi amenajări Feedback Alte elemente Schema 2: Elemente de definire a planului de marketing 8 8 Porojan.. cit.

Managementul afacerii. mijloacele de promovare a vânzărilor. În cazul unei firme mici managementul afacerii poate ridica multiple probleme cum ar fi: managementul nu dispune de abilităţile necesare în anumite domenii cheie. comunicare eficientă în cadrul organizaţiei. relaţii între conducere şi angajaţi sunt mai cordiale. 12 . dar şi cele negative întrucât acestea vor da credibilitate planului de afaceri şi în plus vor ajuta antreprenorul să le conştientizeze şi să facă eforturile necesare evitării lor. 2. Este important de prezentat atât aspectele pozitive ale afacerii. de bună ar fi o idée de afacere. Protecţia împotriva riscurilor presupune existenţa unor poliţe de asigurare. informaţia managerială este limitată. deoarece indiferent de cât se va realiza. managemnetul nu are suficient timp să rezolve dificultăţile ce apar pe parcursul dezvoltării firmei. managementul se limitează la a reacţiona la apariţia problemelor neîncercând să prevadă. în funcţie de riscurile pe care le presupune afacerea în cauză. 3. mediu de lucru transparent unde angajaţii îşi pot vizualiza mai rapid efectele benefice ale eforturilor. care derivă tocmai datorită dimensiunii reduse a acestora: deciziile sunt luate mai rapid şi puse mai rapid în practică. În acest capitol al planului de afaceri se recomandă prezentarea echipei manageriale. Pe lângă aceste numeroase probleme ce pot apărea în procesul de conducere al unei firme mici. targeturilor de vânzări. ceea ce conduce la relaţii profesionale mai flexibile. acestea beneficiază şi de un număr mare de avantaje. nu va aduce nici un rezultat. Producţia include toate răspunsurile la întrebările legate de modul în care activitatea Personalul este resursa cea mai importantă într-o afacere.Planul operaţional reliefează modul de transpunere în practică a strategiei construite până acum şi cuprinde: 1. mediu de lucru mai destins. Forţa de vânzare conţine detalii referitoare la pregătirea şi experienţa personalului de vânzări. prezentarea proprietarilor afacerii şi politica de management a resurselor umane. dacă nu există cineva să o pună în practică. Riscurile asociate. metodele de vânzare utilizate. să anticipeze şi să planifice activitatea. organizarea resurselor umane în cadrul afacerii. 4.

lichidităţi insuficiente.. datorită: concurenţei. 156 13 . Riscurile ce pot afecta durata de încasare a creanţelor sunt: dependenţa de clienţi puternici care nu-şi achită obligaţiile în termenul prevăzut. Potenţialii factori de risc privitori la durata de rambursare a datoriilor către furnizor sunt: nivel de îndatorare mare ce nu permite achitarea acestora la timp. lichidităţi insuficiente. management financiar defectuos.Preţurile Produsului finit Materiilor prime Utilităţilor Factori de risc Duratele De încasare a creanţelor De rambursare a datoriilor Costul forţei de muncă Rata dobânzii Schema 3: Principalele variabile influenţate de factorii de risc9 Preţurile utilizate în prognoza cifrei de afaceri sunt supuse unui puternic risc. cit. modificări ale comportamentului consumatorului . modificării mediului economic. p. dependenţa de anumiţi clienţi. op. 9 Porojan.

dependenţa de anumite categorii de personal. exigenţele privind tehnologia şi necesarul de resurse materiale. relaţii de muncă necorespunzătoare şi tehnologie învechită. introducerea unui produs superior de către un concurent. scumpirea creditului pe atent urmărite de antreprenor 14 . ea influenţând volumul activelor fixe. împrumuturi subdimensionate • Rezolvarea situaţiilor neprevăzute – sunt evenimente neplanificate ce produc influenţe consistente asupra situaţiei economice a firmei: întreruperea producţiei. Planul financiar reprezintă partea cea mai puţin flexibilă a planului de afaceri. împrumuturi supradimensionate. dispariţia unui concurent • • Reducerea costului finanţării Obţinerea de surse de finanţare externe – reprezintă unul din obiectivele cele mai neaşteptat. Riscurile ce pot afecta o întreprindere sunt de natură fizică şi financiară. capitalul circulant. conducere slabă. “Datorită faptului că previziunile financiare vor fi într-o mare măsură nesigure este indicat să se întocmească mai multe scenarii financiare: o prognoză bazată pe ipoteza cea mai probabilă de lucru şi o prognoză bazată pe utilizarea întregului potenţial al afacerii. costurile de producţie şi încasările din vânzări. Cele mai importante riscuri de această natură ce pot apărea sunt: lipsa lichidităţilor.Riscurile care afectează costul forţei de muncă sunt: subdimensionarea organigramei iniţiale. Din categoria riscurilor financiare inflaţia este cea care are impactul cel mai puternic asupra viabilităţii financiare a firmei. “ Obiectivele planului de afaceri: • Reducerea riscurilor financiare – se realizează prin anticiparea acestora şi stabilirea din timp a măsurilor optime care se vor lua în caz de necesitate. Cele fizice influenţează precizia estimării vânzărilor. Posibilii factori de risc în depăşirea nivelului prognozat a ratei de risc sunt: înregistrarea şi acoperirea unui deficit de numerar perioada de previziune sau îndatorare mare.

op.1.33 Idem. p. cit. acţionarului majoritar sau unui potenţial cumpărător al companiei este destinată investitorilor şi creditorilor informaţională întocmită pentru destinatari de tipul acţionarilor şi analiştilor financiari. p. ce are o anumită necesitate Versiunea generală – în care nu se regăsesc informaţii confidenţiale şi care este conducerii superioare. de specificul proiectului şi de necesităţile de informare se cunosc următoarele planuri de afaceri: • • • “Planul sumar – conţine între 10-20 pagini şi este folosit pentru firmele ce sunt la Planul complet – conţine un număr de 20-50 pagini şi este utilizat în special atunci Planul detaliat – conţine un număr de minim 50 de pagini şi reprezintă nivelul cel începutul activităţii lor când valoarea necesarului de finanţat este consistentă mai complex al prezentării unui plan de afaceri”10 Din punct de vedere al destinatarilor planului de afaceri şi al confidenţialităţii informaţiilor furnizate se poate considera următoarea clasificare a formelor de prezentare a planului de afaceri: • • • • “Versiunea confidenţială –prezintă informaţii confidenţiale şi complete destinate Versiunea parţială – pune accent pe fluxul de numerar şi pe structura capitalului şi Versiunea specifică – este destinată unui cititor specific. în funcţie de gradul de complexitate al problemelor abordate.34 15 .”11 10 11 Porojan.3 Tipuri de planuri de afaceri În ceea ce priveşte amplitudinea lucrării.

PLANUL DE AFACERI AL SC EVENTO SA 16 .

Obiectul de activitate al firmei este prestarea de servicii in domeniul organizării de evenimente.000 €.1 Descrierea ideii de afacere Societatea Evento SA face parte din sectorul terţiar. . firmele de dimensiuni medii şi mari reprezentând targetul vizat de firmă.1.1 Sinteza planului de afaceri 2. Pentru a-şi atinge acest scop firmă va avea în vedere următoarele obiective: îmbunătăţirea permanentă a serviciilor oferite clienţilor şi dezvoltarea acestora diversificarea după primul an de activitate a serviciilor oferite clienţilor lărgirea ariei de prestare a serviciilor după primul an de activitate 17 . iar succesul şi experienţă unora dintre aceste firme argumentează alegerea acestui tip de strategie.Capitolul 2.1. iar obiectivul principal urmărit de managementul companiei este de atragere şi menţinere a unui număr cât mai mare de clienţi prin aceast tip de strategie.2 Strategia afacerii Strategia abordată de managementul Evento SA va fi una de diferenţiere calitativă faţă de ofertele concurenţilor.1. 2. Planul de afaceri al SC Evento SA 2. iar recunoaşterea acestei poziţii se va face prin atingerea într-un interval de 3 ani a unui volum al cifrei de afaceri de 210. Evento îşi propune organizarea de evenimente dedicate sectorului corporate. cel al serviciilor. acest tip de strategie s-a dovedit a fi cel mai performant. Cu toate că există un număr mare de firme prestatoare de servcii asemănătoare s-a constat că pentru atragerea şi menţinerea clienţilor ţintă vizaţi de Evento. 2.3 Scopuri şi obiective Afacerea îşi propune să se distingă ca una din cele mai serioase firme pentru tipul de servicii oferite.

2 Descrierea afacerii 2. spectacole. pentru a nu avea cheltuieli mari de pe urma plătii impozitelor şi 18 . la data întocmirii planului de afaceri. Sector 3 Bucureşti . Numărul iniţial de angajaţi al firmei va fi de 4 persoane.1 Descrierea afacerii Principalul obiect de activitate al firmei Evento constă în prestarea de servicii de planificare şi organizate de evenimente corporate. 2. Lărgirea ariei de prestare a serviciilor va fi făcută prin abordarea pieţelor din oraşele de provincie cu potenţial economic ridicat. perfecţionarea pregătirii personalului atât pentru cel nou angajat cât şi pentru cel existent. În prezent societatea dispune de un capital social de 4500 €. Diversificarea ofertei se va face în principal prin abordarea unei game mai largi de evenimente organizate. 2. abordând şi alte segmente de pe piaţă organizării de evenimente.2. structura de finanţare a activităţii cuprinzând în proporţie de 100% capitaluri proprii.2 Descrierea societăţtii Societatea comercială SC Evento SA este persoană juridică română cu sediul în Strada Brânduşelor Nr. planuid să se diferenţieze de celelalte firme prestatoare de servicii identice prin calitatea ridicată a serviciilor prestate şi promtitudine în tratarea tuturor cerinţelor. Activitatea va fi desfăşurată de acţionari pentru început. Obiectul principal de activitate în constituie conform cod CAEN 923 Alte activităţi. Finanţarea activităţii se va face din surse proprii. 11.Îmbunătăţirea calităţii serviciilor va fi asigurată şi menţinută prin exercitarea unui control strict al managementului .2. Evento îşi propune crearea unui portofoliu de clienţi stabili format din firme de dimensiunii medii şi mari: naţionale şi multinaţionale.

sonorizări. laser. coffee break. sonorizare. urmare a diversificării serviciilor şi dezvoltării activităţii să angajeze personal calificat în domeniu. consultanţă de specialitate (alegerea datei şi a locaţiei.3 Descrierea produselor şi serviciilor Evento oferă o gamă completă de servicii de planificare a evenimentelor şi serviciilor asociate acestora. Serviciile de bază prestate de Evento sunt: • • • • • • • • • • asigurarea logisticii necesare realizării evenimentului de la sala de conferinţe. 19 . servicii de catering – realizarea de meniuri specifice din bucataria romaneasca şi servicii profesionale foto.2. promovarea evenimentului. Pentru a ne asigura că evenimentul va fi un success de ambele părţi. aparatura multe limbi. identificarea surselor de venituri şi distributia lor în raport cu categoriile de cheltuieli angajate) . realizarea de focuri de artificii de intensitaţi şi durate diferite. stabilirea necesarului de materiale. lumini. estimarea şi structurarea bugetului. dinner. managementul participanţilor. lunch box) . realizarea planului de acţiuni pentru organizarea evenimentului. amenajarea şi decorarea optimă a spaţiilor în care se desfasoară evenimentul.contribuţiilor salariale. lunch. Obiectivul Evento este de a satisface pe deplin exigenţele tuturor clienţilor avînd în vedere că numărul firmelor prestatoare de servicii asemănătoare este ridicat şi in consecinţa cerinţele clienţilor sunt mai ridicate. echipamente şi servicii. welcome cocktail. 2. video. În viitor firma îşi doreşte. traduceri simultane în mai internationala (welcome coffee. audio-video. vom construi o echipă pregătită şi potrivită ce se va plia perfect pe cerinţele tuturor clienţilor noştri. deoarece există in orice moment posibilitatea alegerii altei firme. birotică specifică.

) . În funcţie de profilul clietului firma se va ocupa de organizarea următoarelor tipuri de evenimente: Seminarii şi conferinţe . afişe. redactarea comunicatelor de presă. 20 . distribuirea materialelor informaţionale în cadrul evenimentului. vă oferim servicii complete prin: asistentă acordată purtatorului de cuvânt al companiei. programe turi. servicii de transport (transferuri. sistem televoting ) . regie. sonorizare. amplasarea de bannere. servicii de multiplicare documente. prin: • promovarea evenimentului.• servicii de recepţie şi secretariat (primirea şi înregistrarea participanţilor. asistenţă tehnică. anunţuri şi ştiri instituţionale. sistem de traducere simultană şi alternativă. flipchart. limuzine.stice. asigurarea protecţiei participanţilor şi paza locaţiei evenimentului. evaluări) . analiza comunicării reflectata în mass-media sau evaluarea periodică a imaginii publice. sistem de ul solicitat . pregătire şi distribuire de ecusoane. cazare în ţară şi în străinatate ţi alte servicii turistice la preţuri preferenţiale. e-mail. diaproiector. retroproiector.Fie că vorbim de un seminar intern de mici dimensiuni sau o conferinţă regională. ecran. servicii de publicitate şi materiale promoţionale (conceperea design-ului. • • • • • • • • scenariu. transmisie fax. • • închiriere săli de conferinţe sau diverse locaţii potrivite cu tema evenimentului şi set-upînchiriere aparatură audio-video (videoproiector. analiza şi evaluarea activităţii de impunere a imaginii. închirieri autocare. contactarea servicii hostess. gestionarea invitaţiilor şi a rezervărilor. autoturisme) . Evento furnizează o gamă completă de servicii necesare pentru ca evenimentul să conducă la atingerea obiectivelor sale. programe de divertisment pentru serile festive. plasmă. tipărirea şi servicii PR (contactarea şi invitarea diferitelor personalităţi la eveniment. Împreună cu partenerii noştri specialişti în relaţii publice. activităţi post eveniment. microbuze. crearea şi publicarea unei pagini web dedicate evenimentului) mass-media.

flipchart-uri. IT ) . transferuri şi transport. pauze de cafea) . 21 . instalatii de sonorizare.şi post-eveniment. preluarea de la aeroport (dacă este cazul) şi înegistrarea participanţilor. prin: • • • • • • alegerea târgurilor şi expoziţiilor la care se va participa. traducere simultană. cocktail-uri. furnizarea suportului multimedia şi a serviciilor de traducere. dezvoltarea planului participării şi a bugetului. materiale promovarea pre-eveniment. evenimente sociale. catering (cine festive.oferim servicii de consultanţă în planificarea. stabilirea mesajelor care vor fi transmise. dezvoltarea conceptului de amenajare a standului. a activităţilor sociale şi a tururilor. pliante).• • • • • gestionarea serviciilor de cazare şi transport. dotări şi servicii audio-video (videoproiectoare. evaluarea satisfacţiei clienţilor şi gestionarea bazelor de date generate de eveniment. Conferinţe de presa . organizarea cinelor festive. retroproiectoare. recepţii. promoţionale. cazare. mijloace promoţionale pentru eveniment (obiecte promoţionale personalizate) .Serviciile specializate furnizate sau integrate sunt: • • • • • • • • • închirierea locaţiilor. tururi/programe opţionale pre. stabilirea unor obiective clare şi alegerea instrumentelor de promovare potrivite pentru îndeplinirea acestora. Târguri şi expoziţii . alegerea tehnicilor de promovare ce vor fi folosite (evenimente.

consultanţă şi asistenţă în organizarea de team-building cu ajutorul partenerilor noştri din domeniul resurselor umane. Aceste tipuri de evenimente necesită atât o atmosfera şi intensitate potrivită cât şi un cadru atractiv pentru audienţă. logistica necesară. maraton Petreceri de companie .lansările de produs sunt cele mai bune momente pentru a crea imaginea şi valorile pe care produsul le va avea pe piaţa. adaptatăa specificului activităţii. un DJ profesionist. transpuse în mediul de lucru. Evento este alături de clienţii săi dacă aceştia doresc un invitat de renume. o vedeta a muzicii româneşti sau internationale. petreceri cu interpretare de roluri. PR şi media.Lansare produs . Astfel. sonorizare şi nu numai. prin găsirea şi amenajarea locaţiei. bal mascat. Vom lucra pentru a realiza evenimentul care să reprezinte cât mai bine produsul. activităţi specifice de teambuilding indoor şi outdoor. aceste activităţi de cooperare între angajaţi. Team-building .Fie că este vorba despre o petrecere pentru angajaţi sau parteneri. iîntreceri sportive: barcă. o celebritate din sport sau teatru . curse de biciclete. promovarea evenimentului. 22 . competiţii indoor şi outdoor între echipe (paintball. decoraţiuni. călărie. Evento se asigură că toţi clienţii vor avea un eveniment de succes. team-building-ul imbunătăţeşte abilitatea agajaţilor de a rezolva probleme prin acordarea de suport şi incredere reciprocă. training-uri personalizate. Petrecerea organizată va fi personalizată. servicii foto şi video. căutare de comori) . Prin diverse activităţi şi exerciţii. DJ. sau de clasica petrecere de Crăciun. un maestru de ceremonii sau de momente originale şi creative care să aducă un plus de valoare evenimentului. karaoke. valorilor şi misiunii companiei clientului. servicii de transport (închiriere microbuze. autocare). cazare şi masă (pensiuni şi hoteluri). contribuie la o mai bună desfăşurare a activităţii companiei şi implicit la succesul acesteia: • • • jocuri şi provocări distractive.

diferite fundaţii. Planul de marketing şi de management al Evento SA 3. organizaţii guvernamentale. pe piaţă este nevoie de firme care să presteze servicii dedicate sectorului corporate. non-guvernamentale.1.1 Descrierea pieţei Ramura prestării serviciilor de organizare de evenimente este o piaţă in continuă evoluţie. tendinţa s-a schimbat.Capitolul 3. 23 . În acest moment volumul pieţei de organizare de evenimente este estimat in funcţie de tipul de eveniment organizat: Organizarea de targuri şi expoziţii – 50 milioane de euro Organizarea de evenimente de carieră – 1. interne şi internaţionale. Deşi în anii trecuţi toţi cei care aveau de organizat un eveniment alegeau să-l organizeze cu resurse şi cunoştinţe proprii. Printre organizatori se numără agenţiile de publicitate şi de turism. aceştia alegând să apeleze la serviciile unei firme specializate. Ţinând cont că pe piaţa sunt puţine firme specializate strict pe organizarea de evenimente corporate. cu aşteptări din ce in ce mai mari şi mai sofisticate din partea clienţilor. insă puţini sunt cei specializaţi in acest domeniu.40%. iar marea majoritate a firmelor de pe această piaţă organizează atât evenimente private cât şi corporate. seminarii.1 Planul de marketing 3.5 milioane de euro Organizarea de conferinţe. centre culturale sau asociaţii profesionale. lansări de produse – 35 milioane de euro Organizarea de team-building-uri şi petreceri de companie – 3 milioane euro În acest moment acest sector este intr-o continuă creştere estimându-se un procent de creştere pentru anul 2008 de 30 % .

1.acest segment reprezinta targetul Eveto. şi nu o singură data sunt: un bun proces de comunicare cu clientul nostru. creativitatea în abordarea acestora. la nivelul capitalei fiind deschise peste 150 de firme prestatoare de servicii de organizare de evenimente. Organizaţiile private precum: întreprinderile. un înalt grad de satisfacţie.3 Concurenta În acest domeniu concurenţa poate fi apreciată că fiind foarte intensă. care va genera o mai bună înţelegere a dorinţelor sale.3. Avantajul organizării evenimentelor pentru acest segment constă în vizibilitatea crescută pe care o oferă. Tipul evenimentelor organizate de organizaţiile publice sunt de mărime medie şi generează venituri de asemenea medii. intrucât evenimentele cele mai profitabile sunt organizate la cererea lor.1.organizaţiile publice organizează numeroase evenimente anual. aceasta creştere manifestându-se şi în ceea ce priveşte numărul de evenimente organizate de către acestea. Organizaţiile non-profit . Dintre acestea un număr mult mai mic se dedică exclusiv organizării de 24 . precum şi o execuţie fără reproşuri in termeni de logistică şi operaţiuni. calitatea serviciilor şi promptitudinea.în ultimii ani numărul acestui tip de organizaţii a cunoscut o creştere exponenţiala. Evento plănuieşte să preia sarcinile organizării unui eveniment de pe umerii angajaţilor fără experienţă relevanţă în acest domeniu. acest lucru putându-se concretize în alte viitoare contracte. Cei mai importanţi factori care vor influenţa decizia clienţilor de a cere serviciile noastre. Acest tip de clienţi au asteptări mari în ceea ce priveşte calitatea evenimentelor livrate. 3.Pentru a stabili o strategie cât mai coerenta am grupat potenţialii clienţi după cum urmează: Organizaţiile şi afacerile private . corporaţiile şi partidele politice sunt cele care solicita evenimente la o scara foarta mare.2 Segementul ţintă Potenţialii clienţi sunt numeroşi şi fac parte din diverse grupuri astfel incât atât corporaţiile cât şi persoanele fizice solicită tipul de servicii prestate de către noi. aşa incât veniturile generate în urma acestora sunt cele mai mari. Organizaţiile publice .

facilităţi la faţa locului. echipament şi echipa tehnică posibilitatea de a transporta şi de a caza peste noapte persoanele ce participă ca capacitatea de a internaliza costurile transportului şi a ale echipamentelor costuri ridicate impersonalitatea serviciilor posibilitatea aparitiei a unor erori datorită numărului mare de evenimente ce se • Puncte tari: sunt de un timp mai mare prezente pe piaţă şi-au stabilit o reputaţie şi-au alcătuit deja o bază de clienţi focusarea pe toate tipurile de evenimente in loc să se specializeze reputaţia nu este de fiecare dată una favorabilă lor • Puncte tari: Internalizarea costurilor planificării Posibilitatea de a adauga elemente personale evenimentului Nu au acces la cele mai bune preţuri şi resurse necesare planificării unui eveniment Nu au cunoştinţele necesare pentru a eficientiza procesul de planificare Angajaţi sau persoane fizice care doresc să planifice evenimentul singuri Alte firme care organizează evenimente invitati sau ca speakeri Puncte slabe: Hotelurile şi centrele de conferinţe desfasoară concomitant Puncte slabe: Puncte slabe: 25 . Evento este in concurenţă pe aceasta piaţă cu: • Puncte tari: .evenimente corporate. majoritatea organizând în principal evenimente dedicate sectorului privat şi lipsindu-le astfel specializarea.

Manga Events. corespunzând strategiei preţurilor scăzute.echipe de lucru cu experienţă Punctele slabe ale acestora. ca punct de începere. Pentru aplicarea acestei politici de preţuri vor fi aplicate preţuri promoţionale preţuri competitive. preţul concurenţilor cerut pentru servicii similare. Punctele forte ale acestora sunt: .neglijenţă faţă de unii clienţi .relaţii stabile cu parteneri de eveniment . 26 .1. cei mai importanţi sunt cei care prestează servicii dedicate sectorului corporate.experienţa pe piaţă indelungată .4 Strategia de pret Pentru început. Master Event. de timpul şi resursele consumate vor fi aplicate modalităţi de percepere a comisionului diferite: Procent din buget: se va percepe un procent de 15-20 % din bugetul alocat Perceperea unei taxe in funcţie de serviciile prestate. Fabrica de Evenimente.Dintre toate categoriile de competitori.procesul de comunicare poate fi greoi datorită numarului mare de personal 3. În urma unei analize amănunţite. principalii noştri competitori pe aceasta piaţă sunt: Evensys. Tariful perceput va fi între: 25 € şi 125 €. Va fi intocmita o lista cu sarcinile evenimentului. ceea ce înseamnă stabilirea preţurilor prin luare în considerare. pe care Evento le va specula sunt: . ce trebuie indeplinite şi numarul de servicii prestate şi in functie de aceasta lista se va percepe un comision Taxa pe ora : În funcţie de client şi de tipul de eveniment putem aplica şi strategia taxării pe ora. de bugetul alocat. Evento va aplica politica orientării preţurilor după concurenţi. În funcţie de benficiarul evenimentului.portofoliu de clienţi stabili .

27 . Evento va apela pentru promovare şi la următoarele mijloace: participarea la târguri de profil prezenţa în spaţiul online prin crearea paginii de web: www. Pagina web va fi optimizata astfel incât să apară în primele rezultate la o cautare pe google dupa: „ organizare de evenimente” ceea ce va asigura un număr foarte mare de vizitatori şi implicit creşterea numărului de posibili clienţi. pe langă informaţiile legate de Evento. Ne vom asigura succesul prin prestarea unor servicii ireproşabile şi cât mai apropiate de nevoile şi cerinţele clienţilor noştri.evento. Word-of-mouth este cea mai bună metodă de promovare a afacerii şi cea mai puţin costisitoare. vom adauga conţinut pe pagină zilnic. Pe langa aceste metode de promovare.3. Pentru a ne asigura că pagina web va avea un impact cât mai mare. vom include poze şi mărturii de la toate evenimentele organizate.ro. vom include :    un tutorial cu principii de bază pentru organizarea de evenimente. a cateringului şi din celelalte industrii utile în pregătirea unui eveniment. unde toţi cei interesaţi de organizare de evenimente vor gasi informaţii legate de valorile noastre.5 Promovarea şi relaţiile publice Prin promovare dorim să informăm potenţialii clienţi de serviciile prestate şi de a ne crea o imagine favorabila pe piaţa organizării de evenimente. Pentru a fi cât mai eficienţi vom incerca sa participăm la toate evenimentele unde exista posibilitatea întalnirii persoanelor din aceste domenii. foarte puţin costisitoare sau aproape deloc. Pentru că bugetul Evento este unul redus cele mai eficiente şi putin costisitoare metode de promovare prin care Evento doreşte să-şi creeze reputaţia sunt: networking-ul atât cu potenţiali clienţi cât şi cu posibili parteneri: cu persoane din industria hotelieră. echipa şi experienţa acesteia şi serviciile prestate.1.

Axinte Monica Lavinia – 50% .Oprea Aurelia – 50% 28 . care ne va ajuta la crearea unei baze de date.2.ro cu 2 zile inainte pentru a ne asigura că evenimentul este adus la cunostinţa cu 2 saptămâni inainte de organizarea evenimentului pentru a pregati 3. nu mai tarziu de 2-3 zile. La data intocmirii planului de afaceri structura capitalullui social este urmatoarea: . unde posturile vor fi scrise de către membrii echipei pentru a spori credibilitatea ori de cate ori Evento va fi implicată în organizarea unor evenimente de anvergură vom face acest lucru cunoscut prin comunicate de presă.organizaredeevenimente.2 Managementul afacerii 3.  vom crea un newsletter. crearea unei pagini de blog.1 Proprietarii afacerii Bazele acestei firme sunt puse prin participarea egală la capitalul social al SC Evento SA :Axinte Monica Lavinia şi Oprea Aurelia. vom emite un comunicat ce va cuprinde informaţii legate de atmosfera din timpul evenimentului şi feedback-ul primit de la cei ce au participat inscrierea pe portalul: www. Pentru a spori eficienţa comunicatelor de presă le vom intocmi şi le vom trimite către agenţiile de presă in modul următor:  terenul  opiniei publice  dupa organizarea evenimentului.

promoţia 2008. Se va practica un management informal. Monica Axinte – 22 ani. Restul activităţilor vor fi prestate de colaboratori: 29 . care vor avea ca preocupare dezvoltarea firmei şi asigurarea profitabilitatii prin intermediul unui management performant. de atragere a acestora. pe scurt in realizarea activităţii de vanzare. Experienţa ei cuprinde: cordonare a echipe de 5-10 oameni pentru diferite proiecte realizarea de texte şi materiale de promovare organizare de evenimente coordonarea apariţiilor de texte şi machete publicitare pe online şi print realizarea şi implementarea de campanii de promovare 3. elaborare de materiale pentru presă.3. organizare de evenimente.2. Aurelia Oprea are o experienţă de peste 3 ani in vânzări. absolventă a Facultăţii de Comerţ. absolventa a Facultăţii de Comerţ. ce vor fi subordonaţi managerului firmei. menit să asigure un feedback crescut privitor la schimbările ce pot afecta desfăşurarea activităţilor angajaţilor permanenţi. ambele cu experienţă şi succese inregistrate in activitatea anterioară de planificare şi organizare de evenimente.2 Descrierea echipei manageriale Conducerea afacerii este aigurată de actionarii firmei: Axinte Monica Lavinia şi Oprea Aurelia. cu o experienţă de câţiva ani in domeniul vânzărilor şi de 1 an in domeniul organizării de evenimente.2. Monica Axinte se va ocupa in principal de partea de menţinere a relaţiei cu clienţii. promoţia 2008.3 Structura organizatorică Firma va avea pentru inceput un număr de 2 angajaţi. Experienţa ei in urmatoarele domenii: conceperea şi implementarea ideilor de evenimente participarea la evenimente in calitate de speaker activităţi de promovare a evenimentelor activităţi de vânzare Aurelia Oprea – 22 ani.

4 Politica de management a resurselor umane Dată fiind dimensiunea redusă a firmei programul de recrutare şi verificare a personalului va fi facut direct de către cei doi manageri.- colaboratori permanenţi: contabilul şi echipa tehnică. Acestea vor avea caracter periodic: in funcţie de numărul de evenimente organizate într-o perioadă specifică usor. Personalul angajat va fi remunerat pe bază de salariu fix. pentru întampinarea invitaţilor la evenimente 3. Targetul sau va fi cuantificabil astfel incât rezultatele să poată fi măsurabile 30 . pentru a minimiza costurile cu personalul specializat şi pentru că in primă fază. Atât activitatea de contabilitate cât şi cea de mentenantă a calculatoarelor va fi externalizată. Fiind un domeniu extrem de dinamic unde rezultatele sunt observabile pe termen scurt. Prime de vânzări – se vor acorda persoanelor implicate în activitatea de vânzare şi vor Prime de depăşire a targetului – fiecare angajat va avea un target specific tipului de avea caracter trimestrial activitate prestat. nu va fi nevoie de existenţa unor persoane să se ocupe in permanenţă de aceste aspecte colaboratori ocazionali: hostess. acordandu-se prime ocazionale in funcţie de performanţele acestora.2. in funcţie de profilul angajaţilor vor exista urmatoarele tipuri de prime: Prime de eveniment – se vor acorda prime in funcţie de nivelul de implicare al acestora in organizarea evenimentelor.

lucru care va ingreuna achitarea datoriilor la termenul stabilit. Situaţia financiară – prezintă un risc moderat prin prisma posibilităţii de a nu incasa facturile în termenul de plată de la debitori.1. 4. aspect ce va determina accentuarea competiţiei pe această piaţă.Capitolul 4.2 Analiza SWOT a Evento Puncte tari: echipa de conducere cu experientă în domeniu şi dorinţa de afirmare strategie de marketing eficientă servicii de nişa şi de calitate raport calitate/preţ favorabil 31 . Dinamica industriei – prezintă de asemenea un risc mediu in lumina previziunilor favorabile la nivel macroeconomic.1 Identificarea şi analiza riscurilor 4.1. 3.1 Elemente de risc Elementele de risc ce ar putea afecta evoluţia Evento pe acestă piaţă sunt: 1. Deşi la o prima vedere vîrsta ar putea fi privită ca un avantaj. Calitatea managementului – pentru aceasta se estimeaza un risc mediu. noi o privim ca pe un punct forte. trendului crescător al pieţei. Un element de risc important în această privinţă îl constituie atractivitatea acestui domeniu. strategiei de abordare a pieţei. lipsa unei maturităţi profesionale ar putea afecta la un anumit moment coordonarea activităţilor Evento. Planul financiar al Evento SA 4. 2. deoarece datorită avantului tinereţii şi faptului ca noi credem cu tarie in succesul ideeii noastre. Deşi ambii manageri au experienţa în domeniul planificării şi organizării evenimentelor.

000 € 32 .2 4. acestea ajungând la valoarea de 210.Puncte slabe: 4.000 € la valoarea de 140.1 echipa de lucru de dimensiune mică neexistenţa unei diviziuni a muncii putere economică mică dependenţa financiară în primele luni de activitate lipsa unui portofoliu de clienţi trendul ascendent al pieţei solicitarea tot mai deasă a firmelor prestatoare de servicii specializate crearea unor platforme de networking avansate pentru organizatorii de evenimente intensificarea concurenţei politica de preţuri practicată de concurenţi puterea economică mai mare a unora dintre competitori fidelitatea unor clienţi faţa de firmele cu care au colaborat anterior Planul financiar Ipotezele previziunilor Oportunităţi: Ameninţări: Volumul vânzărilor Datorită dinamicii crescute a pieţei s-a estimat pentru primul an o crestere: 50% în cel de-al 2-lea trimestru faţa de primul 33% în cel de-al 3-lea trimestru faţa de cel de-al doilea 25% în cel de-al 4-lea trimestru faţa de trimestrul trei În cel de-al 2-lea an s-a inregistrat o creştere de 100% faţă de primul anţ veniturile crescând de la valoarea de 70.2.000 €. iar in al 3-lea an o creştere de 200% faţa de primul an şi o crestere cu 50% a veniturilor incasate.

00 € Venituri anuale 70.00 € VENITURI ANUALE Venituri trimestriale anul 2 trim 1 trim 2 trim 3 trim 4 TOTAL VENITURI ANUALE Venituri trimestriale anul 3 trim 1 trim 2 trim 3 trim 4 30.000.00 € 140.VENITURI ANUALE Venituri trimestriale anul 1 trim 1 trim 2 trim 3 trim 4 TOTAL 10.000.000.00 € 20.00 € 35.00 € Valoare 40.000.000.000.00 € 30.000.000.000.00 € 70.000.000.00 € 0.00 € TOTAL 45.00 € 55.000.000.000.00 € 210.000.00 € 15.000.000.00 € 35.00 € 45.000.000.00 € 1 2 Trimestru 3 4 Series1 Series2 Series3 33 .00 € 60.00 € 40.000.00 € 25.00 € 65.000.000.00 € 20.00 € 10.00 € 50.

00 € 115.00 € Astfel în cei 3 ani previzionaţi: Costurile reprezintă 78.200.Ipoteze de cost În fundamentarea previziunilor de cost s-a avut în vedere nivelul acestora în raport cu cifra de afaceri.00 € an2 an3 140.000. Raport venituri .cheltuieli 250.440.00 € 210.00 € 55.00 € 100.97 % din totalul vânzărilor în cel de-al treilea an Se observa tendinţa descendentă a nivelului costurilor în raport cu cifra de afaceri ceea ce reprezintă o eficientizare a modului de tratare a costurilor.00 € 50.00 € 82.000.560.00 € 0.000.000.00 € 1 2 An 3 TOTAL VENITURI TOTAL CHELTUIELI 34 .00 € Valoare 150.000.000. Indicatori TOTAL VENITURI TOTAL CHELTUIELI an1 70.97 % din totalul vînzărilor în al doilea an Costurile reprezintă 54.000.57 % din totalul vînzărilor în primul an Costurile reprezintă 58.000.00 € 200.

46% din totalul cifrei de afaceri.4.00 € 94.440.Profit Net250.000.000.60 € 79.200.00 € 9.40 € 48.00 € 12.800.560.00 € 2.190.82% din cifra de afaceri.60 € An3 210.00 € 50. 1% in raport cu profitul obtinut in primul an şi reprezintă 34.000.00 € 57. Raport Venituri .560.00 € Valoare 200. 76 % din totalul cifrei de afaceri.00 € An2 140.00 € 14.430.00 € 150.40 € Indicator TOTAL VENITURI TOTAL CHELTUIELI PROFIT BRUT ÎMPOZIT PE PROFIT PROFIT NET În primul an profitul obţinut este 12.00 € 100.432.000. În cel de-al doilea an acesta inregistreazî o creştere de 388.2 Rezultate financiare An1 70.62 puncte procentuale.2.000.00 € 0. In cel de-al treilea an profitul inregistrează de asemenea un trend ascendent insă nu mai are aceeaşi creştere spectaculoasă în raport cu anul precedent.00 € 55. Raportul dintre acesta şi cifra de afaceri înregistrează de asemeneaa o creştere.00 € 82.00 € şi reprezintă 17.00 € 1 2 An 3 TOTAL VENITURI PROFIT NET Prezentarea principalelor elemente de cost 35 .129. profitul reprezentând 37.440.249. aceasta fiind superior profitului din anul anterior cu 64.00 € 15.368.000.00 € 115.000.000.432.

00 € 2.00 € AMORTIZARE 2.000.00 € 36.760.00 € 1.00 € 1.00 € 230.00 € Valoare An 2 24.00 € 3.00 € 6.00 € 7.00 € 2.00 € 6.000.000.00 € 3.000.250.400.000.00 € 600.00 € 600.400.00 € 12.000.000.000.00 € 500.00 € 2.880.00 € 50.00 € 600.00 € 36 .00 € Valoare An 1 12.00 € Cheltuieli variabile lunare Telefoane Valoare lunara 3.00 € 82.00 € 47.000.00 € 200.00 € 3.000.00 € 24.00 € 200.000.Cheltuieli cu mijloacele fixe Computer baza Anexe calculatoare Licente software TOTAL valoare 2.250.000.00 € 250.000.00 € 3.000.400.000.00 € 1.00 € 2.00 € 250.950.00 € Valoare An 3 36.00 € Cheltuieli variabile lunare Telefoane Acces internet nelimitat Salarii Cheltuieli de protocol Utilitati Alte cheltuieli Total Valoare lunara 1.00 € 50.200.560.00 € Cheltuieli variabile lunare Telefoane Acces internet nelimitat Salarii Cheltuieli de protocol Utilitati Alte cheltuieli Total Valoare lunara 2.000.000.

00 € 4.00 € 115.3 Indicatori de evaluare a proiectului 37 .00 € 210.00 € 12.00 € 250.Acces internet nelimitat Salarii Cheltuieli de protocol Utilitati Alte cheltuieli Total 70.00 € 115.00 € Toate mijloacele fixe vor fi amortizate in primul an de activitate al firmei.00 € 420.00 € 14.300.00 € 840.850.650.560.00 € 1.600.000.00 € 1.560.00 € 50.300.620.850.440.440.00 € 70.00 € 1.650.000.00 € 94.000.000.500.000.00 € 4.00 € 15.00 € 0.440.00 € 166.00 € Cheltuieli fixe pentru primul an Amenajari Cheltuieli infiintare firma Total 300.00 € 140.00 € 248.000.00 € 57.00 € 82.500.00 € 0.2.000.00 € 4.00 € 48.000.000.00 € 3.00 € 9.00 € 1.000. Venitul net anul investitii cheltuieli (fara exploatare venituri totale prima luna venit net functionare in 2002) 2002 2003 2004 TOTAL 4.

91% Rata de rentabilitate a costurilor 26.54% 2.57% III 81. 38 .1.81% - rata rentabilitatii comerciale (profit/cifra de afaceri) Anul Indicator 21.02 % 45.14 % 41.36 ani => Investiţia va fi recuperată în cel mult cinci luni de zile. Termenul de recuperare a investiţiei Investiţie totală/Profit anual = 0. Rata de rentabilitate : Anul a costurilor ( profit/costuri totale) I II 69.

00 € 2.00 € 2.00 € 592.60 € 107.181.108.392.800.00 € 0.00 € alte plati 2.00 € 9.000.000.860.00 € 9.40 € 36.20 € 65.000.119.00 € 690.20 € 65.461.40 € 71.00 € 150.60 € 22.800.00 € plati pentru investitii 1.000.60 € 123.00 € 0.00 € 0.60 € 1 2 A 3 15.601.461.00 € 210.994.860.932.932.000.00 € 750.297.000.20 € 110.00 € 6.00 € plati intretinere 600.00 € 592.000.00 € 12.937.00 € intreprinzator din vanzari 10.00 € 690.100.000.500.00 € trim 3 716.392. din care aport initial 4.00 € 6.000.321.00 € 28.321.00 € 750.100.601.00 € 2.800.000.100.000.00 € 2.00 € 9.00 € 6.056.00 € 31.00 € 35.00 € 592.000.000.297.00 € 0.00 € 0.00 € 150.00 € TOTAL NUMERAR 14.00 € 14.00 € 210.00 € 12.00 € 58.00 € 0.321.000.00 € 6.00 € perioadei intrari de numerar.00 € 150.056.00 € 2.00 € 35.392.60 € 22.00 € 150.181.950.324.00 € 1.056.994.00 € 750.000.000.00 € 690.00 € 0.80 € 48.000.860.60 € 188.00 € plati salarii 6.000.000.00 € 690.100.00 € trim 4 trim 1 trim 2 trim 3 trim 4 trim 1 trim 2 trim 3 trim 4 6.000.000.000.00 € 14.00 € 6.00 € 28.60 € 81.324.00 € 23.00 € 4.950.900.00 € 0.000.00 € 16.800.00 € 9.00 € 1.00 € 25.950.000.60 € 22.00 € 65.00 € 150.000.00 € 20.000.00 € 16.181.60 € 22.932.000.00 € 2.00 € 3.60 € 123.00 € 750.601.60 € 6.000.00 € 150.00 € 55.60 € 6.00 € 6.900.00 € 46.00 € 716.00 € 9.60 € 136.60 € 6.937.00 € DISOPONIBIL iesiri de numerar telefoane 3.860.994.60 € 9.80 € 48.950.000.00 € 3.80 € 88.00 € 45.00 € 20.60 € 107.324.00 € 30.00 € 9.00 € plati impozitul pe profit592.00 € 150.00 € 6.900.00 € 0.297.00 € 2.461.741.900.716.00 € 210.00 € 4.937.00 € 0.000.00 € NUMERAR (A-B) trim 2 108.00 € 12.00 € 28.00 € 40.Fluxul de numerar trim 1 numerar la inceputul 0.00 € 45.00 € 1.00 € 9.00 € 4.00 € 15.60 € 159.00 € 0.937.00 € 12.00 € B 6.00 € 6.00 € 28.00 € TOTAL IESIRI DE 14.00 € 23.500.000.60 € 3.00 € 600.119.60 € 81.00 € 14.00 € 210.00 € NUMERAR SURPLUS/DEFICIT 108.00 € plati internet provider 150.000.00 € 0.297.00 € 4.000.60 € 152.392.000.119.000.60 € 39 .40 € 36.00 € 600.000.00 € 600.

uriaş. insă calitatea serviciilor prestate de unii concurenţi nu se ridică la standardele pe care Evento va incerca să le impună • • • financiar. Afacerea este credibilă datorită: profitabilitaţii sale aportul propriu de numerar pentru realizarea investiţiilor flux ridicat de lichidităţi profitului ridicat.va fi condusă de două persoane cu experienţă în domeniu Afacerea este profitabilă. deoarece se obţine un nivel al comparativ cu investiţia facută.Concluzii Afacerea pe care intenţionăm să o deschidem este fezabilă din punct de vedere: • comercial-există o cerere crescută pe piaţă pentru acest tip de servicii.piaţa organizării de evenimente este o piaţă cu un potenţial economic personal angajat – personalul Evento este bine pregătit managerial. şi înregistrează în continuare un trend crescător 40 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful