You are on page 1of 1

De keuken

Patatmachine bakt ook eieren


Patat is goed, vet is slecht. Frieten tuut frieten uit het gloeiende osse- le (voor een kilo patat) of halve eet- Een patatstengel is standaard 1
worden in vet gebakken, patat is wit eet. Maar eet je tien tuten pa- lepel (voor 500 gram patat) olie. bij 1 centimeter dik. Ik sneed dun-
daarom alsnog slecht. Vraag maar tat in de maand uit een frietketel Dus toch olie? Ja, zegt Tefal, maar nere, van nieuweoogstaardappe-
aan het Voedingscentrum. Maar gevuld met door het Voedingscen- dan kleeft er straks aan uw frieten len en gaf ze in de machine meer
dat maakt het zo ingewikkeld dat trum bejubelde zonnebloemolie, maar 3 procent vet. tijd. Veel beter ging het nu. Knap-
je vaak niet weet wat je eten moet. dan kunnen er nog zoveel gezond- De trommel produceert hete perige frieten. Zonder het typi-
De regering geeft bij monde van heidsverklaringen op staan, het is lucht. De ronddraaiende schoep is sche frituurluchtje. Dat zegt Tefal
het Voedingscentrum een patatje niet goed voor je. zo gevormd dat de frieten er door ook. De machine stinkt niet. Maar
uit de Achterhoek een gezond- Tefal heeft erover nagedacht. moeten worden omgekeerd. Het de frieten zelf ruiken ook niet zo
stempel (het Ik kies Bewust-logo) Hoe je patat kunt bakken zonder zou een traag soort roerbakken heerlijk als die diep in de nacht in
omdat er maar 10 procent vet aan vet. Want veel burgers zijn inmid- moeten zijn. Maar de schoep in een Belgische stad.
blijft hangen na het bakken. Aan dels doodsbang voor vet. Voor alle mijn testmachine overtuigt niet Verbazend aan de frietmachine
andere frieten hangt soms wel 14 vetten. echt, hij gedraagt zich als een is de hitte van de plastic deksel. Je
procent vet. Dan is de tienprocen- Patat bakken zonder vet kon al sneeuwschuiver en duwt een klu- kan je er ernstig aan branden.
ter opeens gezond, want minder lang. In een oven. Maar Tefal wen patatstengels voor zich uit Midden bovenin de deksel zit een
ongezond. Het gaat in dit geval droomde zich iets anders. Een over de gladde bekleding van de deuk. Een knikkerputje. Waar
niet eens over de soort vet waarin elektrische friteuse waar geen vet bakbak. dient dat voor?
de patatten bakken. in moet. Hij is er nu. Al een jaar in Een pond patat duurt volgens Dat wist Tefal zelf nog niet,
Er zijn ook vetten met een rege- België en vanaf volgende maand te de gebruiksaanwijzing een half maar ik heb het voor de Fransen
ringgezondheidsstempel. Die zijn koop in Nederland. De Tefal Acti- uur bakken. Dat ik over het eerste uitgevonden. Het is heet genoeg
niet in het bijzonder gezond, fry moet bijna 200 euro kosten, resultaat niet sta te juichen, hoeft aan de buitenkant. Tijdens het
maar minder slecht voor je dan os- een Belgisch verzendhuis biedt Heteluchtfriteuse bakt frites zonder baklucht, en bovenop, spiegelei. niet aan de machine te liggen. Het frieten draaien beneden kun je bo-
sewit. En nog zijn we niet klaar. hem aan voor 149 euro kan hem in de aardappel zitten. venop de machine spiegeleieren
Ossewit is niet slecht voor je als je (www.pixmania.be). een losse metalen bak in, bekleed scheepsschroef met maar één blad. Friet wordt bij voorkeur gebakken bakken. Ook zonder vet.
maar 1 keer per jaar in de oude Het is een plastic trommel met met Teflon. In het midden van de Eigen snijwerk of fabriekspatat van oudere aardappelen die een
binnenstad van Antwerpen een een doorzichtige plastic kap. Er zit bak draait op een verticale as een moet in de bak, samen met een he- deel van hun vocht kwijt zijn. Wouter Klootwijk