KERJA KURSUS BERASASKAN ILMU (PROJEK

)

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BATU LINTANG ANATOMI DAN FISIOLOGI (PJM3106) (Anatomy And Physiology) TARIKH MULA 14 FEBRUARI 2011

NAMA GURU PELATIH : «««««««««««««««««««««... UNIT : PISMP Semester 3 (BM, BC, PKBM, SN)

TARIKH HANTAR

25 March 2011

HASIL PEMBELAJARAN KURSUS 1. Menjelaskan jenis-jenis penaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan anatomi dan fisiologi 2. Mengenalpasti dan mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperolehi pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan 3. Melaksanakan amali anatomi dan fisiologi dengan berkesan 4. Mengintegrasikan kemahiran yang dipelajari dengan kemahiran teknologi maklumat dan cara berkomunikasi berkesan untuk melaksanakan latihan yang sistematik, berkesan dan bermakna 5. Bertanggungjawab terhadap pelajar dalam aspek keselamatan, bimbingan dan kebajikan tanpa mengira agama dan bangsa Kerja Kursus ini bagi menilai Hasil Pembelajaran 2, 3, 4 dan 5

OBJEKTIF PROJEK Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut: 1. Mengenalpasti serta mengumpul maklumat dan membuat peta minda pergerakan kemahiran sukan 2. Menganalisis pergerakan kemahiran sukan berasaskan anatomi dan fisiologi sistem rangka dan sistem otot. 3. Menghasilkan laporan analisis dan membentang hasil projek dalam bentuk powerpoint.

TAJUK KERJA KURSUS : Menganalisis Pergerakan atau Kemahiran Sukan Mengenali struktur tubuh dan sistem fisiologi adalah sangat penting agar kita dapat memahami dan fungsi dan kegunaannya dalam penjagaan kesihatan diri dan aplikasi dalam kegiatan sukan. Pengetahuan dalam bidang anatomi dan fisiologi juga, dapat dijadikan asas bagi memperbaiki teknikteknik lakuan sukan serta pengaplikasian sains dalam meningkatkan prestasi sukan. Kefahaman mengenai struktur dan fungsi sistem tubuh dapat membantu pelajar memahami perlakuan atau pergerakan yang sesuai dilakukan bagi mengelakkan kecederaan yang mungkin timbul akibat daripada perlakuan salah.

1

lekatan otot). Fungsi-fungsi otot utama dalam pergerakan atau kemahiran sukan pilihan e. Tugasan ini adalah tugsan kumpulan (3 ± 4 orang satu kumpulan) 2. jenis pergerakan. Gambarajah / lukisan c. Tugasan ini membawa markah 100 dengan wajaran (Rujuk Komponen Pentaksiran Kerja Kursus) TUGASAN YANG BAIK HARUS MENUNJUKKAN KRITERIA-KRITERIA BERIKUT: 1. PANDUAN PELAKSANAAN KERJA KURSUS 1. Petunjuk kepada bahagian sendi. 6. Pengenalan b. Ambil gambar atau video aksi perlakuan pergerakan atau kemahiran sukan pilihan. Melalui tugasan menganalisis iaitu mengenalpasti dan mensintesis pergerakan kemahiran sukan. gambar.Sehubungan dengan itu. satah pergerakan. 3. Format penulisan tugasan adalah seperti berikut i) Fon Arial ii) Saiz huruf ialah 12 iii) Langkau satu setengah baris iv) Rujukan mengikut format APA v) Lampiran 8. sendi. otot dan tulang yang terlibat d. 5. Anda boleh mempamerkan laporan analisis anda dalam sebarang bentuk visual pilihan anda (jadual. Pilih satu pergerakan atau kemahiran sukan. grafik. a. 7. konsisten dan terperinci 2. otot. pelajar akan memperolehi pemahaman koheren tentang teori dan amalan kemahiran yang berkesan. Amalan pliagat tidak dibenarkan. Jenis pergerakan h. Rumusan 2 . Kumpulkan maklumat dan buat peta minda mengenai pergerakan atau kemahiran sukan pilihan. Analisis pergerakan atau kemahiran sukan yang menjurus kepada aspek anatomi dan fisiologi sistem rangka dan sistem otot (tulang. dll). Tulang-tulang utama g. Penghasilan laporan analisis dalam bentuk ¶soft copy¶ dan ¶hard copy¶ 9. pengucupan otot. 4. Pembentangan laporan dalam kelas dalam bentuk ¶powerpoint¶ 10. 11. Tugasan anda perlu merangkumi perkara berikut. pelajar dikehendaki membuat analisis satu pergerakan atau kemahiran sukan yang menjurus kepada aspek anatomi dan fisiologi sistem rangka serta sistem otot. Liputan isi kandungan laporan analisis yang menyeluruh. jenis sendi. Pengucupan otot j. Bahagian sendi f. Lekatan otot k. Satah pergerakan i.

KURSUS KOD KREDIT PEP BENTUK KERJA KURSUS Kerja Kursus (Projek) 60% Kuiz 1 Anatomi Dan Fisiologi PJM3112 3(2+1) 40% 10% 10% 20% 60% Kuiz 2 Folio dan Laporan Amali Disediakan Oleh : Disahkan Oleh : LUCY ROSSY SYLVESTER Pensyarah Jabatan Pendidikan Jasmani & Kesihatan IPG Kampus Batu Lintang OOI ENG HONG Ketua Jabatan Jabatan Pendidikan Jasmani & Kesihatan IPG Kampus Batu Lintang 3 . Bukti-bukti dan bahan-bahan yang dapat menyokong hujah-hujah anda adalah hendaklah dikemukakan 4. kematangan hujah dalam menterjemah maklumat secara analitikal KRITERIA PEMARKAHAN Tugasan ini akan dinilai berdasarkan garis panduan pemarkahan (Rujuk Lampiran) KOMPONEN PENTAKSIRAN KERJA KURSUS Mata pelajaran Anatomi dan Fisiologi Semester 5 dalam Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan mengandungi komponen pentaksiran kerja kursus seperti berikut. Format dan organisasi laporan perlu jelas dan koheren 6. Penulisan laporan harus menunjukkan kefasihan bahasa. Keseluruhan isi dan pengolahan perlu menunjukkan keaslian hasil analisis dan sokongan ilmiah 5.3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful