JADUAL KERJA PENTAKSIRAN UJIAN LISAN BAHASA INGGERIS PMR/SPM 2011 BULAN JANUARI PERKARA Taklimatkepadasemuapentaksir Taklimatumumkepadacalon

Penyediaanborangpentaksiran Taklimattentangaktivitibagisetiapkelas Penyediaan fail bagisetiapkelas FEBRUARI Penyediaanbahanolehcalon Penyediaanbahanolehpentaksir MAC PENTAKSIRAN 1 Mengemaskinimarkahdan fail Menyumpulsemuaevidendaripadacalon Membuatsemakansetiapcalon APRIL PelaporankepadaKetuaPentaksir Taklimattentangaktivitibagisetiapkelas Penyediaanbahanolehcalon Penyediaanbahanolehpentaksir MEI PENTAKSIRAN 2 Mengemaskinimarkahdan fail Membuatsemakansetiapcalon Mengumpulsemuaevidendaripadacalon JUN TAKSIRAN 3 ( JIKA PERLU ) Mengisiborangmarkahinduk PelaporankepadaKetuaPentaksir JULAI MenyerahkanborangmarkahkepadaKetuaPentaksirSekolah MenyerahkanborangmarkahkepadaPentaksir Daerah danSetiausahaPeperiksaan Pentaksirsetiapkelas KetuaPentaksir Pentaksirsetiapkelas Pentaksirsetiapkelas Pentaksirsetiapkelas calon Pentaksirsetiapkelas Calon Pentaksirsetiapkelas TINDAKAN KetuaPentaksir KetuaPentaksir

Disediakanoleh: AZMALINDA AZAI (KetuaPentaksirSekolah)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful