Nik Mohd Faizal Bin Kamaruzaman 013-9993393 Adakah Saya Mengalami Stress?

Anda dikehendaki membaca setiap pernyataan di bawah dan menilai setakat mana pernyataan itu benar tentang diri anda. Sila gunakan skala di bawah: Sangat tidak setuju = 1 Kurang setuju = 2 Kadang-kadang setuju = 3 Setuju = 4 Sangat setuju = 5 Pernyataan 1. Saya berasa sangat letih walaupun saya mempunyai masa tidur yang cukup 2. Saya tidak puas hati dengan tugasan yang dilakukan 3. Saya berasa sedih tanpa sebab 4. Saya seorang pelupa 5. Saya lekas marah dan menengking pada orang lain 6. Saya menyisihkan diri daripada orang lain semasa belajar dan ketika berada dirumah 7. Saya mempunyai masalah tidur kerana bimbang akan tugasan 8. Saya sentiasa sakit 9. Sikap saya terhadap tugasan ialah tidak kisah 10. Saya selalu dalam keadaan konflik 11. Pencapaian ujian saya tidak sampai ke tahap yang ditetapkan 12. Saya menggunakan dadah dan alkohol untuk menenangkan jiwa dan pemikiran 13. Berkomunikasi dengan orang lain adalah sesuatu yang tertekan 14. Saya tidak mampu menumpukan perhatian terhadap kerja lagi 15. Saya bekerja keras tetapi tidak dapat menyempurnakannya 16. Saya merasa kecewa dengan kerja saya 17. Saya tidak berminat ke sekolah 1 2 3 4 5

120 Anda sedang menghadapi stress Dipetik dari : Modul Kemahiran Belajar. Saya tidak mempunyai harapan tinggi terhadap pelajaran pada masa depan 21. Sektor PengurusanAkademik. Unit Kurikulum. Jabatan Pendidikan Pahang . Perasaan tentang pelajaran saya diganggu oleh kehidupan personal 23. Aktiviti sosial adalah lemah 19. Bagi saya pelajaran itu tidak membawa apa-apa makna 24. saya lebih suka menonton televisyen 20. Saya berasa bimbang terhadap pelajaran walaupun cuti 22. Saya mudah merasa bosan terhadap pelajaran JUMLAH SKOR SAYA :_________________ Interpretasi Inventori STRESS SKOR HURAIAN 24 – 50 Melakukan dengan baik 51 – 75 Bagus sekiranya anda mencegah 76 – 100 Anda bakal menghadapi stress 101 .Nik Mohd Faizal Bin Kamaruzaman 013-9993393 18. Apabila tidak belajar.