3.

L- I 225/2002

INSTRUCŢIUNI DE APLICARE A STANDARDULUI STAS 831 – REVIZUIT, PRIVIND FOLOSIREA ÎN COMUN A STÂLPILOR PENTRU LINII DE MT,JT, Tc ŞI CATv

Coordonator lucrare ELECTRICA S.A: Ing.Tudor MARIN Lucrare elaborată de SIER Bucureşti Director : Dr.ing.Fănică VATRĂ Responsabil lucrare : Ing.Mauriciu SUFRIM

ELECTRICA S.A BUCUREŞTI 2002

CUPRINS pag.

Instrucţiuni de aplicare a standardului STAS 831 - revizuit privind folosirea în comun a stâlpilor pentru liniile de MT, JT, TC şi CATv

Cuprins .................................................................................................................................. 2 1. Generalitãţi............................................................................................................................. 3 2.Condiţii tehnice specifice pentru protecţii în instalaţiile enegetice........................................7 2.1. Automatizãri şi protecţii prin relee în staţiile de alimentare de 110 kV/MT............................................................................................................... 7 2.2. Condiţiile privind protecţia prin legarea la pãmânt........................................... 18 2.3. Condiţii specifice pentru funcţionarea LEA de MT într-o schemã de abatere de la schema normalã de funcţionare........................................................... 22

2

5. Influenţe ale instalaţiilor electrice de înaltã tensiune asupra 3 .t. 1. 1. 1.2. CATv) sunt cele rezultate din prevederile standardului STAS 831 revizuit şi din instrucţiunile specifice privind protecţiile ce trebuie prevãzute în instalaţiile de curenţi slabi.1.2.Instrucţiuni de aplicare a standardului STAS 831 .1.2 al prezentelor instrucţiuni.revizuit privind folosirea în comun a stâlpilor pentru liniile de MT.6. a se vedea subcap. Prezentele instrucţiuni cuprind prevederi privind folosirea în comun a stâlpilor LEA de î. 1. 1. [2] STAS 832-79 Prescripţii. 1.1. Domeniul de aplicare a prezentelor instrucţiuni este acelaşi cu cel al standardului STAS 831 revizuit. 20 kV inclusiv. Generalitãţi 1. Prezentele instrucţiuni reglementeazã modul de aplicare a prevederilor standardului STAS 831 revizuit. 1. Prezentele instrucţiuni cuprind numai reglementãrile pentru protecţiile prevãzute în instalaţiile energetice.1.1.. La aplicarea prezentelor instrucţiuni se vor avea în vedere şi prescipţiile conexe prezentate în subcap. Terminologia din prezentele instrucţiuni este cea folositã în standardul STAS 831 revizuit.1. precum şi a stâlpilor LEA de j. TC şi CATv 1. Obiectul şi domeniul de aplicare 1.1. privind folosirea în comun a stâlpilor LEA. cu tensiunea nominalã de 1 . în prezentele instrucţiuni se dau definiţiile şi simbolizãrile respective. JT.1. Pentru alte noţiuni decât cele folosite în standardul STAS 831 revizuit.t..4.3 al acestui standard.3.1. Reglementãrile pentru protecţiile prevãzute în instalaţiile de curenţi slabi (de telecomunicaţii. Prescripţii conexe [1] STAS 8074-76 Încrucişãri între liniile de contact pentru tramvaie şi troleibuze şi liniile electrice aeriene sau liniile aeriene de telecomunicaţii.

Încrucişãri între linii de energie electricã şi linii de telecomunicaţii. Terminologie. Linii aeriene de telecomunicaţii pe stâlpi. de tracţiune şi de telecomunicaţii. Normative. Tensiuni nominale şi abateri admisibile. Prescripţii. aflat în [3] revizuire STAS 6290-80 cu modificarea M . Reprezentãri. Prize de pãmânt pentru instalaţii de Tc.LI-Ip 21/82 Îndrumar de proiectare a LEA de m. Protecţia împotriva electrocutãrilor. Culori şi indicatoare de securitate. Condiţii tehnice generale. Utilizarea în comun a stâlpilor pentru linii de energie electricã. Protecţia împotriva electrocutãrilor. Protecţia împotriva electrocutãrilor. Protecţia împotriva electrocutãrilor.t.90. Rezistenţã electricã. Prescripţii de proiectare. pe stâlpi comuni cu 4 . Limite admise. Instalaţii electrice fixe. Protecţia împotriva electrocutãrilor. STAS 930-89 STAS 12604/5-90 STAS 297/2-92 Reţele electrice. Calculul rezistenţei mecanice şi date constructive. Prescripţii. execuţie şi verificare. Instalaţii electrice fixe.revizuit STAS 297/1-88 STAS 12604/4-89 STAS 12604/5-89 liniilor de telecomunicaţii. Indicatoare de securitate. norme. execuţie şi verificare.cu completarea C-SR 7-88. Prescripţii de proiectare. Instalaţii electrice fixe. 3/89 STAS 4102-85 STAS 1999-86 STAS 8275-87 (12604/1) STAS 2612-87 (12604/2) STAS 12604-87 (12604/3) STAS 831 . Prescripţii de proiectare. instrucţiuni. Piese pentru instalaţii de legare la pãmânt de protecţie. Prescripţii generale. Prescripţii. îndrumare [17] 1.SR 3 . aflat [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] în revizuire STAS 6271-81 M SR/88. Protecţia împotriva electrocutãrilor.

Instrucţiuni privind stabilirea taxei pentru puterea aprobatã consumatorilor şi realizarea lucrãrilor de alimentare cu energie electricã a acestora (taxa de racordare).06. Instrucţiuni cadru de emitere a avizelor de racordare şi a avizelor de amplasament. Instrucţiuni privind coordonarea coexistenţei instalaţiilor electrice cu liniile de telecomunicaţii. Instrucţiuni privind stabilirea distanţelor normate de amplasare a instalaţiilor electrice cu tensiunea peste 1 kV în raport cu alte construcţii.94 [27] [28] PE 116/94 PE 155/94 (aflat în revizuire) [29] [30] [31] PE 106/95 PE 107/95 OU . aprobate cu decizia GTDEE nr. aprobate cu decizia GTDEE nr.93 [26] OU .98 5 .98. punere în funcţiune şi exploatare pentru instalaţiile de utilizare a energiei [22] [23] [24] [20] 1.a şi 1500 V c.RE-Ip 35/2-90 I.E-Ip 35/1-90 reţeaua de j. Instalaţii de legare la pãmânt.t. Normativ privind proiectarea şi executarea branşamentelor electrice pentru clãdiri civile.c. Îndreptar de proiectare pentru reţele de medie tensiune cu neutrul tratat prin rezistenţã. Îndreptar de proiectare pentru reţelele de medie tensiune cu neutrul tratat prin rezistenţã. Instrucţiuni privind condiţiile de contractare.RE-I 75/83 PE 125/89 IRE-Ip-30-90 1.46 . cu conductoare torsadate.I 205 .1994. Instrucţiuni privind proiectarea.I 217 . Normativ de încercãri şi mãsurãtori la echipamente şi instalaţii electrice. Protecţia în staţii şi posturi de transformare. Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electricã cu tensiuni peste 1000 V. Normativ privind proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri. Îndreptar de proiectare şi execuţie a instalaţiilor de legare la pãmânt. Regulament general de manevre în instalaţiile electrice. Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni pânã la 1000 V c. Instrucţiuni de exploatare şi întreţinere a LEA de 20 kV pe stâlpi comuni cu reţeaua de joasã tensiune.I 226 .7.813/1997.[18] [19] [20] [21] 3. Normativ pentru construcţia liniilor electrice aeriene de joasã tensiune. aflat în revizuire PE 118/92 PE 101/93 [24] [25] PE 104/93 I.265/10.97 [32] OU . executarea şi exploatarea reţelelor de televiziune prin cablu (CATV) (aprobate de MLPAT).

aprobate cu decizia GTDEE nr.Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale nr.655/1997). Instalaţii de transmisie TV prin [33] cablu.578/1996 şi [34] ord.electrice prin curenţi slabi. Norme specifice de protecţie a muncii pentru telecomunicaţii. Norme specifice de protecţie a muncii pentru utilizarea energiei electrice. Norme specifice de protecţie a muncii pentru lucrãri la înãlţime (Aprobate cu Ordinul MMPS nr. 6 .196/1998.235/1995). Ministerului Sãnãtãţii nr.5840/1996) Norme specifice de protecţie a muncii pentru transportul şi distribuţia energiei electrice (Aprobate cu Ordinul MMPS [35] [36] [37] nr. Norme generale de protecţia muncii (Aprobate cu ord.

în cazul reţelelor de MT (1. 2. Automatizãri şi protecţii prin relee în staţiile de alimentare de 110 kV/MT 2. se are în vedere reducerea riscului de apariţie a punerii duble la pãmânt pe linii diferite.1. .4 kV + LTC în cablu şi CATV în staţiile de alimentare cu energie electricã trebuie prevãzute automatizãri şi protecţii analoage cu cele care au stat la baza admiterii folosirii în comun a stâlpilor şi în cazul reţelelor de MT cu rezistor R n.reglajul de curent al protecţiei PHCL sã nu fie influenţat de curentul de sarcinã.declanşarea rapidã şi selectivã a LEA de MT protejatã precum şi oricãrei altã linie de MT în cazul unei puneri duble la pãmânt în reţeaua de MT respectivã.20 kV) simbol IT cu neutrul izolat sau tratat cu bobinã de compensare BC care au stâlpi folosiţi în comun pentru LEA de MT + LEA de 0.1.. simbol T2T.declanşarea rapidã şi selectivã a LEA de MT (linia cu stâlpi folosiţi în comun) la apariţia unei simple puneri la pãmânt metalice şi respectiv rezistive pe aceastã linie.1. racordate la aceeaşi barã de MT cu LEA protejatã împotriva punerilor simple la pãmânt metalice şi rezistive care sã realizeze: .. . Condiţii tehnice specifice pentru protecţiile în instalaţiile energetice 2. În conformitate cu prevederile standardului STAS 831revizuit. .2. racordate pe aceeaşi barã cu LEA de MT protejatã împotriva dplp care sã realizeze: .2.1.sã declanşeze rapid şi selectiv la puneri simple la pãmânt metalice şi respectiv rezistive pe oricare din liniile de MT racordate la aceeaşi barã cu LEA protejatã cu stâlpi folosiţi în comun. 7 . b) Protecţia de bazã tip PHCL pe toate liniile de MT. În cazul reţelei cu neutrul legat la pãmânt prin rezistor Rn cerinţele tehnice sunt date mai jos: În staţia de transformatoare 110/MT trebuie sã fie prevãzute urmãtoarele protecţii: a) Protecţia de bazã tip PHCL şi PPRL pe toate liniile de MT.sã nu acţioneze greşit la aportul curenţilor capacitivi proprii.

1.1. utilizate în prezent în unele reţele IT (cu neutrul izolat sau tratat cu BC) împotriva punerilor simple la pãmânt metalice. . Se menţioneazã cã protecţiile RPP. iar în cazul folosirii în comun a stâlpilor pentru LEA de MT. în cazul în care în reţeaua IT sunt linii sau sectoare de linii cu stâlpii folosiţi în comun pentru LEA de MT + LEA de 0. sigurã şi rapidã împotriva defectelor cu punere simplã la pãmânt metalice sau rezistive. RDT.4 kV + LTC şi CATV nu se poate admite renunţarea la o protecţie împotriva punerilor simple la pãmânt rezistive.1. sunt urmãtoarele: 8 . Protecţiile RPP.4 kV + LT C şi CATV . Deoarece în cazul reţelelor de MT IT(cu neutrul izolat sau tratat cu BC) nu se poate realiza o protecţie selectivã. LEA de 0. 2. 2. pentru obţinerea unui nivel de siguranţã ca şi în cazul reţelelor T2 T (cu rezistor Rn ). 2.3.declanşarea în timp de maxim 1. Cerinţele tehnice pentru protecţiile prin relee de bazã şi de rezervã în reţele electrice IT (cu neutrul izolat sau tratat cu BC) cu stâlpi folosiţi în comun pentru LEA de MT + LEA de 0.2.5. În cazul reţelei simbol IT cu neutrul izolat sau tratat cu bobinã de compensare BC.4 kV + LTC + CATV . RDT.1.declanşarea în timp de maxim 1.c) Protecţia de rezervã de tip PHCN şi PPRN pe sursa de alimentare (transformatorul de 110kV/MT) împotriva punerii simple la pãmânt metalice şi respectiv rezistive care sã realizeze: . este necesar practic sã fie respectate cerinţe tehnice similare cu cele din cazul reţelelor cu Rn în conformitate cu pct.2 s transformatorul de 110kV/MT în cazul refuzului de declanşare al întrerupãtorului de pe liniile de 20 kV. în conformitate cu prevederile standardului STAS 831 revizuit trebuie prevãzutã ca protecţie de bazã împotriva acestor defecte protecţia homopolarã de tensiune realizatã sub forma blocului de protecţie tip PHTC-LR.2 s transformatorul de 110kV/MT în cazul refuzului de acţionare al protecţiei PHCL sau PPRL de pe LEA de MT. prin analogie cu protecţiile de la pct.1.2 prevãzute în reţelele cu rezistor Rn . 2.1. DPP prin construcţia lor nu sunt sensibile la defecte rezistive. sunt necesare cerinţele tehnice de mai jos.4. DPP. pot fi considerate numai ca protecţii auxiliare şi se pot folosi asociat cu protecţiile PHTC-LR.

sunt impuse de condiţiile de folosirea în comun a stâlpilor pentru LEA de MT. b) Protecţia de bazã tip PHTC-LR pe toate liniile de MT racordate pe aceeaşi barã de MT cu linia protejatã care trebuie sã asigure: .în timp de maxim 1.a) Protecţia de bazã tip PHTC-LR montatã pe LEA de MT protejatã (cu stâlpi folosiţi în comun) care trebuie sã asigure: . .2 s în cazul refuzului de declanşare al întrerupãtorului LEA de MT protejate la acţionarea protecţiei PHTC-LR.în cazul apariţiei unei puneri simple la pãmânt metalice sau rezistive în reţeaua de MT. . 2. c) Protecţia de bazã tip PHT-DL pe toate liniile de MT (inclusiv linia protejatã) care trebuie sã asigure în cazul manevrelor de localizare a porţiunii de linie cu punere simplã la pãmânt persistentã .declanşarea sigurã şi rapidã (maxim 0. sigurã şi rapidã la o dublã punere la pãmânt metalicã sau rezistivã. se are în vedere evitarea riscului de acţionare falsã a protecţiilor PHTC-LR pe liniile de MT racordate pe aceeaşi barã cu linia defectã şi reducerea riscului de apariţie a unei puneri duble la pãmânt.5 de mai sus rezultã cã cerinţele tehnice în cazul liniilor de energie electricã din reţeaua de MT cu neutrul tratat prin BC. .2 s) a liniei de MT cu defect.4 kV şi LT C respectiv CATv şi anume: 9 .6. d) Protecţia de rezervã tip PHT-DT respectiv DRRIL pe transformatorul de 110kV/MT care trebuie sã asigure declanşarea acestuia astfel: .declanşarea selectivã.declanşarea sigurã şi rapidã la o punere simplã la pãmânt metalicã sau rezistivã în reţea fãrã respectarea unei selectivitãţi.1. 2.1. În conformitate cu pct.în timp corespunzãtor domeniului de exploatare a protecţiei PHTC-LR pe liniile de MT pentru localizarea liniei cu defect (dar nu mai mult de 30 s). se are în vedere reducerea la minim a riscului de transformare a punerii simple la pãmânt în punere dublã la pãmânt. LEA de 0. localizarea şi declanşarea liniei cu simplã punere la pãmânt într-un timp de maxim 30 s.în cazul apariţiei unei puneri duble la pãmânt în reţeaua de MT declanşarea selectivã.2 s). sigurã şi rapidã a liniei cu defect (maxim 0.

. b) Existenţa în postul de transfornare MT/0. b) reducerea duratei de solicitare a izolaţiei reţelei de MT la simpla punere la pãmânt apãrute pe parcursul utilizãrii blocurilor PHTC-LR în vederea declanşãrii automate succesive a liniilor de 20 kV racordate pe aceeaşi barã cu linia de MT protejatã. . Cerinţele tehnice care trebuie obţinute la realizarea protecţiilor prin relee în staţia de transformare 110/20 kV sunt urmãtoarele: a) declanşarea automatã sigurã şi rapidã a liniei de MT având stâlpi folosiţi în comun pentru LEA de MT.4 kV sau a transformatorului 20/0. în cazul unui refuz de declanşare a unui întrerupãtor de pe linia cu defect.4 kV a unui sistem de protecţie care sã asigure declanşarea automatã.declanşare automatã rapidã şi sigurã a liniei de MT protejate la o punere simplã sau dublã la pãmânt.4 kV pe cablul de telecomunicaţii. micşorând astfel durata de transmitere a unor tensiuni periculoase la curenţi de defect relativ mari. maxim 30 s.ruperea şi cãderea unui conductor de 0. sigurã şi rapidã a plecãrii de 0.7. c) declanşarea automatã selectivã.declanşare automatã a transformatorului 110 kV/MT la simpla punere la pãmânt dupã un timp relativ scurt.2 s la dubla punere la pãmânt. 2.4 kV a unui sistem de protecţie care sã asigure declanşarea automatã. având funcţiile de: .4 kV considerat ca element de bazã pentru ecranarea LTC faţã de LEA de 20 kV şi pentru realizarea unui sistem de legare la pãmânt de rezistenţã micã.4 kV la urmãtoarele defecte: . micşãrând astfel riscul apariţiei dublelor puneri la pãmânt.4 kV şi LTC respectiv CATv (linia protejatã) în cazul apariţiei defectelor cu punere simplã la pãmânt metalicã sau rezistivã. de 0.a) Existenţa în staţia 110 kV/MT a douã sisteme de protecţii care se rezervã. sigurã şi rapidã a plecãrii de 0. sigurã şi rapidã a liniei protejate de MT la dubla punere la pãmânt.întreruperea conductorului de nul al reţelei de 0. de regulã în maxim 0.8 s la simpla punere la pãmânt şi maxim 0.1. 10 .4 kV sau a transformatorului de MT/0.

Blocul PHTC-LR trebuie sã se compunã din urmãtoarele subansamble: .d) reducerea riscului de nedeclanşare a liniilor de MT la dubla punere la pãmânt cu curenţi care nu pot fi sesizaţi în cazul folosirii protecţiei maximale de curent temporizatã. e) reducerea duratei de solicitare a izolaţiei reţelei de MT pe perioada manevrelor de localizare a porţiunii de linie de MT cu defecte la simpla punere la pãmânt persistentã.1.7 de mai sus pot fi realizate prin protecţiile şi automatizãrile adecvate regimurilor de funcţionare ale reţelei de MT IT (având neutrul izolat sau tratat prin bobinã de compensare BC) şi anume prin utilizarea protecţiilor tip PHTC-LR în conformitate cu pct.modul detector de prag de tensiune homopolarã şi de comandã care 11 .8.stingerea arcului electric la o punere simplã la pãmânt în reţeaua aerianã de MT (defecte autostingãtoare) şi în reducerea numãrului de anclanşãri a liniilor de MT. f) declanşarea automatã a transformatorului 110 kV/MT la refuzul de declanşare a întrerupãtorului de pe linia de MT protejatã. utilizând clapete de semnalizare montate pe toate derivaţiile liniilor de MT.1. micşorând astfel riscul apariţiei dublei puneri la pãmânt. 2. de mai sus. Blocurile de protecţie şi automatizare tip PHTC-LR trebuie sã fie prevãzute ca o protecţie selectivã.9. . g) reglajul la rezonanţã a bobinei de compensare pentru a realiza urmãtoarele: . se are în vedere utilizarea blocurilor tip BHT cu protecţia monopolarã de tensiune. Cerinţele tehnice prezentate la pct.5.MTH .1. în cazul defectelor cu punere simplã la pãmânt sau dublã sau în regim de duratã cu punere simplã la pãmânt în reţeaua de 20 kV.mãrirea sensibilitãţii protecţiei homopolare de tensiune în vederea sesizãrii defectelor prin simpla punere la pãmânt rezistivã. 2. 2.1. sensibilã şi rapidã la defecte cu punere la pãmânt simplã sau dublã. h) reducerea numãrului de conectãri pe defect a liniilor de MT executate de personalul de exploatare pentru localizarea porţiunilor de linii cu punere simplã la pãmânt persistentã.2.

asigurã împreunã cu modulul MLEA revenirea automatã a schemei la starea de repaus dupã dispariţia punerii simple la pãmânt în reţeaua de MT.MR . .4 kV racordat la bara de MT a staţiei de 110 kV/MT din reţeaua IT (cu neutrul izolat sau tratat cu BC). .memoreazã optic ″ LEA fãrã defect″ pe toatã durata punerii la pãmânt simple în reţeaua de MT. .modul detector de prag de curent homopolar şi de comandã care realizeazã funcţia de protecţie PHC (homopolarã de curent) . . tensiunea homopolarã care apare în filtrul homopolar de tensiune al grupului de mãsurã MT/0.LA .circuit de alimentare de la bateria de acumulatoare de 220 V cu control optic. La apariţia unui defect cu simplã punere la pãmânt în reţeaua de MT.anclanşare al acestui întrerupãtor.asigurã activarea modulului MR dupã declanşarea întrerupãtorului LEA de MT protejate pe toatã durata pauzei (de repaus) şi comutarea releelor din circuitul de declanşare .blocheazã activitatea RART de pe LEA protejatã.activeazã modulul MLEA. Subansamblele menţionate mai sus sunt montate într-o cutie prevãzutã cu borne de racordare adecvate şi în geam de vizionare pentru citirea semnalelor optice. .modul de reanclanşare automatã. ″ A-NR″ .MHC . .reanclanşeazã automat întrerupãtorul LEA protejate. .asigurã împreunã cu modulul MTH revenirea automatã a schemei la starea 12 .modul de memorare opticã ″ LEA FÃRÃ DEFECT″ sau ″ D-PHT″ . ″ DPHC″ . . . activeazã modulul MTH. b) prin modulul MR . care împreunã cu modulul MR şi MLEA realizeazã urmãtoarele: a) prin modulul MTH .realizeazã funcţia de protecţie PHT (homopolarã de tensiune) . c) prin modulul MLEA .MLEA . .declanşeazã întreruptorul LEA de MT de pe linia protejatã.blocheazã activarea MTH pe toatã durata punerii la pãmânt simple în reţeaua deMT.

blocheazã activarea dispozitivului RART de pe LEA protejatã.de repaus dupã dispariţia punerii simple la pãmânt în reţeaua de MT. activeazã modulul MTH care realizeazã urmãtoarele: .8 s.10.blocheazã activarea MR şi MLEA.relativ micã în cazul în care durata de funcţionare cu splp metalicã sau prin Rt < 100 ohmi depãşeşte 0. se are în vedere cã la rezonanţã eficienţa BC poate fi consideratã astfel: .6 .maximã pentru timpi pânã la 0. . La comanda voitã de deconectare manualã prin cheia de comandã a întreruptorului LEA de MT pe care este montat blocul PHTC-LR se blocheazã automat activarea modulului MR.declanşaezã întrerupãtorul LEA protejatã.declanşeazã întreruptorul de pe LEA protejatã. La baza concepţiei de utilizare a protecţiei PHT din structura blocurilor PHTC-LR trebuie luat în considerare faptul cã reţeaua de MT funcţioneazã în regim de compensare şi deci în cazul defectelor cu o punere simplã la pãmânt trebuie avute în vedere urmãtoarele: a) folosirea performanţelor tehnice ale bobinei de compensare BC pentru stingerea arcului electric cu o punere simplã la pãmânt în reţeaua aerianã de MT (defecte autostingãtoare) şi din reducerea numãrului de declanşãri ale liniilor de MT. . 2.8 s ale defectului de punere simplã la pãmânt metalic sau printr-o rezistenţã de trecere Rt < 100 ohmi.relativ micã pentru Rt > 100 ohmi indiferent de durata defectului cu punere 13 . .blocheazã activarea modulului MR.4 kV racordat la bara de MT a staţiei 110 kV/ MT din reţeaua IT (cu neutrul izolat sau tratat cu BC). . . În cazul în care în perioada da funcţionare a reţelei de MT cu simplã punere la pãmânt apare şi a doua punere la pãmânt pe LEA de 20 kV protejatã se activeazã modulul MHC care realizeazã urmãtoarele: . La apariţia unui defect cu punere simplã la pãmânt în LEA protejatã . .blocheazã activarea dispozitivului RART de pe LEA protejatã.1. tensiunea homopolarã care apare în filtrul homopolar de tensiune al grupului de mãsurã MT/0.0.

simplã la pãmânt sau de gradul de compensare a curentului capacitiv. pentru a se preveni riscul transformãrii defectelor cu punere simplã la pãmânt în punere dublã la pãmânt . declanşarea automatã a unei linii de MT trebuie sã se realizeze numai dupã ce ultima linie de MT declanşatã prin PHTC-LR a fost reanclanşatã. se are în vedere o tensiune de dezechilibru de maxim 4 V.11. e) la defecte cu punere simplã la pãmânt în reţeaua de MT cu LEA de MT racordate pe aceeaşi barã cu linia protejatã. sigurã şi rapidã a liniei protejate la punere dublã la pãmânt .2 s.1. racordate pe aceeaşi barã de MT pe care este racordatã şi cu linia protejatã. la blocul de protecţie tip PHTC-LR trebuie prevãzut cu o protecţie homopolarã de curent care asigurã declanşarea automatã selectivã. Reducerea duratei de solicitare a izolaţiei reţelei de MT prin utilizarea protecţiei homopolare de tensiune împotriva defectelor cu punere simplã la pãmânt din structura blocului PHTC-LR şi PHT-LR atrage dupã sine micşorarea riscului de apariţie a dublelor puneri la pãmânt. se are în vedere cã protecţia PHT-DL este reglatã la td = 0. 2. Totuşi pentru a preveni durata de transmisie a unor tensiuni periculoase la duble puneri la pãmânt care eventual pot apãrea pe linii diferite. a acestor linii în interval de maxim 30 s. c) protecţia homopolarã de tensiune PHT trebuie sã asigure declanşarea succesivã a liniilor de MT. 14 . d) protecţia homopolarã de tensiune PHT trebuie scoasã automat din funcţiune dupã reanclanşarea LEA de MT protejatã dacã defectul cu punere simplã la pãmânt nu este pe aceastã linie (defectul este în alt sector al reţelei de MT). b) protecţia honopolarã de tensiune PHT nu trebuie sã acţioneze în regim normal de funcţionare la apariţia unei tensiuni de dezechilibru în filtrul homopolar de tensiune. f) protecţia homopolarã de tensiune nu trebuie sã declanşeze linia de MT la care este asociatã aceastã protecţie în cazul utilizãrii protecţiei homopolare de tensiune PHT-DL pe perioada manevrelor executate de personalul de exploatare pentru blocarea porţiunilor de linie cu punere simplã la pãmânt rezistivã.

2.4 kV + LTC şi/sau CATV ) rezultã necesarã utilizarea urmãtoarelor protecţii prin relee: a) protecţia de bazã tip PHTC-LR0 pe LEA de MT protejatã pentru declanşarea sigurã şi selectivã a liniei la simple şi duble puneri la pãmânt metalice şi rezistive.1. b) protecţia homopolarã de curent trebuie sã asigure declanşarea automatã selectivã şi rapidã a liniei protejate la apariţia defectului cu dublã punere la pãmânt pe linii diferite.2 s ) a liniei de MT cu defect. c) protecţia de bazã tip PHT-DL pe toate liniile de MT (inclusiv pe linia protejatã) care sã asigure în cazul manevrelor de localizare a porţiunii de linie cu punere simplã la pãmânt persietentã declanşarea sigurã şi rapidã ( max.2. (a stâlpilor pentru LEA de MT + LEA de 0.0. b) protecţia de bazã tip PHTC-LR2 pe toate liniile de MT racordate pe aceeaşi barã de MT la care este racordatã şi linia protejatã.9) trebuie luate în considerare urmãtoarele: a) protecţia homopolarã de curent nu trebuie sã acţioneze intempestiv datoritã aportului capacitiv propriu în cazul unei punere simplã la pãmânt în reţeaua de MT. se are în vedere un timp de reglaj de maxim td = 0. selectivã şi rapidã la punere dublã a pãmânt .1. La baza concepţiei de utilizare a protecţiei PHC din stuctura blocurilor PHTC-LR (modulul MHC menţionat la pct.2 s.12. d) protecţia de rezervã tip PHT-DT respectiv DRRIL care acţioneazã asupra întreruptorului de pe transformatorul de 110 kV/MT trebuie sã asigure 15 .1. Pentru folosirea în comun a stâlpilor LEA din reţele electrice de MT cu BC.13. care sã asigure detectarea şi declanşarea liniei cu punere simplã la pãmânt metalicã sau rezistivã într-un timp de maxim 30 s şi anclanşarea sigurã.2. d) protecţia homopolarã de curent trebuie sã permitã un reglaj de curent cât mai mic pentru a reduce riscul de nedeclanşare a liniei cu dublã punere la pãmânt cu curenţi care nu pot fi sesizaţi în cazul folosirii protecţiei maximale de curent. c) protecţia homopolarã de curent trebuie sã blocheze circuitul de reanclanşare al întreruptorului de pe linia protejatã.

.14. . .un releu intermediar. . Pentru realizarea dispozitivului SRRILP pentru declanşarea de rezervã a transformatorului de 110 kV/MT a cuplei transversale de MT la refuzul de declanşare prin PHTC-LR0 a întreruptorului de MT al LEA protejate.4 kV + LTC + CATV în cazul reţelelor IT cu neutrul izolat sau tratat cu BC este necesar ca în staţia 110 kV /MT trebuie sã se prevadã urmãtoarele: . .dispozitiv de deconectare.comutator pentru ″ pif″ sau ″ anulat″ .montarea protecţiei de rezervã PHT-DT pe transformatorul de 110 kV/MT.1. fie la întreruptorul de MT a cuplei CT. Rezultã cã pentru aplicarea soluţiei de utilizare în comun a stâlpilor pentru LEA de MT + LEA de 0.dispozitiv de deconectare în circuitul de declanşare al cuplei CT de MT şi . schema acestui dispozitiv (DRRILP) trebuie sã cuprinde douã tipuri de aparataje şi anume: a) aparataj montat pe celula de MT a cuplei CT pentru sesizarea simplelor şi dublelor puneri la pãmânt în reţea de MT şi transmiterea comenzii de declanşare opţional.releu intermediar pentru transmiterea comenzii de declanşare. fie la transformatorul de 110 kV/MT dupã expirarea timpului prescris la blocul BHT completat cu urmãtoarele accesorii: . c) aparataj montat pe panoul de protecţie al transformatorului de 110 kV/MT utilizat pentru transmiterea comenzii de declanşare de la DRRILP printr-un releu intermediar.declanşarea acestuia în cazul refuzului de declanşare al întreruptorului de MT aferent liniei protejate la acţionarea protecţiei PHTC-LR. b) aparataj montat în celulele de MT utilizat pentru transmiterea comenzii ″ activat DRRILP″ compus din: .montarea protecţiilor PHTC-LR pe toate liniile de MT racordate pe bara de MT la care este racordatã şi LEA cu stâlpi folosiţi în comun. 16 . 2.montarea unui perturbograf digital pentru urmãrirea comportãrii în exploatare.dispozitiv de deconectare în circuitul de declanşare al transformatorului de 110kV/MT.buton de testare. .

. şi/sau CATV este admisã în reţele electrice de MT simbol IT (cu neutrul izolat sau tratat cu BC).8s) a liniei protejate la simplã punere la pãmânt persistentã şi reanclanşarea automatã a acestei linii dacã defectul nu este pe linia respectivã.regim de funcţionare cu DRRILP utilizat pentru declanşarea de rezervã a 17 . Schema dispozitivului DRRILP trebuie conceputã astfel încât sã permitã funcţionarea lui în urmãtoarele regimuri: . în vederea declanşãrii automate de rezervã a sursei de alimentare.declanşarea automatã a transformatorului de 110 kV/MT la refuzul de declanşare al liniei protejate. . 2. respectiv a întreruptorului cuplei CT de 20 kV sau transformatorului de 110 kV/MT) la refuzul de declanşare prin protecţia PHTC-LR0 a întreruptorului liniei protejate.0.CT de MT).declanşarea automatã rapidã a liniei protejate la dublã punere la pãmânt printr-o protecţie foarte sensibilã (max.4 kV + LTc . numai dacã sunt realizate protecţii de bazã şi de rezervã într-o concepţie nouã care sã asigure urmãtoarele: .2s).1.15.declanşarea automatã succesivã a liniilor de MT la simpla punere la pãmânt într-un timp de maxim 30s pentru localizarea liniei cu defect.regim de funcţionare cu DRRILP deconectat. . .Dispozitivul DRRILP trebuie realizat astfel încât sã permitã opţional declanşarea automatã de rezervã a cuplei transversale de MT sau a transformatorului 110 kV/MT la refuzul de declanşare prin protecţia PHTC-LR0 a întreruptorului de MT aferent LEA protejatã.4 kV + LT c . Conform reglementãrilor tehnice din prezentele instrucţiuni utilizarea în comun a stâlpilor pentru LEA de 20 kV + LEA de 0.declanşarea automatã rapidã (maxim 0. reducând astfel riscul apariţiei dublei puneri la pãmânt la supratensiuni de 3 f. .declanşarea automatã rapidã a liniei de MT cu simplã punere la pãmânt persistentã pe durata manevrelor executate de personalul de exploatare pentru localizarea sectorului cu defect.regim de funcţionare cu DRRILP utilizat pentru declanşarea de rezervã a cuplei transversalã de MT (DRRILP . U . Dispozitivele DRRILP sunt destinate staţiilor de transformare de 110 kV/MT care alimenteazã reţele de MT (IT cu neutrul izolat sau tratat prin BC şi la care sunt racordate LEA de 20 kV cu stâlpi folosiţi în comun pentru LEA de MT + LEA de 0.

avându-se în vedere pericolele de apariţie în reţeaua de joasã tensiune a unor tensiuni de defect care ar putea duce la strãpungerea de izolaţii şi electrocutãri. Când se foloseşte în comun instalaţia de legare la pãmânt trebuie sã se aibã în vedere ca tensiunile de atingere şi de pas la instalaţiile şi echipamentele de joasã tensiune lagate la conductorul de nul de protecţie sã nu depãşeascã valorile maxime admise conform STAS 261287. la care se racordeazã atât instalaţii de înaltã tensiune cât şi instalaţii (echipamente) de joasã tensiune . Instalaţia de legare la pãmânt folositã în comun trebuie sã fie astfel realizatã încât sã se respecte tensiunile de atingere şi de pas maxime admise. 2. se va realiza astfel: a) LEA de medie tensiune care au porţiuni pe stâlpi comuni cu LEA de joasã tensiune vor fi în întregime (inclusiv pe porţiunile necomune) cu izolatoare nestrãpungibile. 2.2.T 110kV/MT).Ip 30 -90. atât la partea de înaltã tensiune cât şi la carcasele şi elementele de susţinere ale echipamentelor electrice de joasã tensiune respectându-se prevederile standardelor STAS 2612-87 şi STAS 12604/4-89. Condiţiile privind protecţia prin legarea la pãmânt 2. 2.transformatorului de110 kV/MT (DRRILP .2. în cazul reţelelor de medie tensiune IT cu neutrul izolat faţã de pãmânt sau tratat cu bobinã de 18 .la aceasta din urmã aplicându-se protecţia prin legare la nul . Operaţiile de testare şi de punere în funcţiune a DRRILP trebuie sã fie cuprinse în cartea tehnicã a dispozitivului respectiv.sunt cele din standardul STAS 12604/5-90.2. protecţia împotriva tensiunilor de atingere şi de pas la folosirea în comun a stâlpilor pentru LEA de medie şi LEA de joasã tensiune.3. În conformitate cu îndreptarul de proiectare 1 RE . anexele A şi B. atât pentru cazul unui defect pe partea de înaltã tensiune cât şi pentru cazul unui defect pe partea de joasã tensiune. folositã în comun pentru partea de înaltã tensiune şi pentru partea de joasã tensiune la posturi de transformare şi puncte de alimentare şi la stâlpii folosiţi în comun. Prescripţiile privind realizarea instalaţiilor de legare la pãmânt folosite în comun.2. Este cazul în care se realizeazã o instalaţie de legare la pãmânt. b) se va prevedea deconectarea automatã la puneri simple la pãmânt.2.1.

astfel încât existã riscul apariţiei punerilor duble la pãmânt cu toate consecinţele care decurg din aceste defecte privind protecţia liniei de telecomunicaţii cum sunt: . datoritã timpului lung pânã la declanşarea liniei defecte prin manevre. micşãrând astfel riscul apariţiei dublelor puneri la pãmânt. manuale.reducerea riscului de nedeclanşare a liniilor de MT la dubla punere la pãmânt cu curenţi care nu pot fi sesizaţi în cazul folosirii protecţiei maximale de curent 19 ..compensare BC trebuie sã se prevadã protecţii automate.reducerea duratei de solicitare a izolaţiei reţelei de MT la simpla punere la pãmânt apãrute pe parcursul utilizãrii blocurilor PHTC-LR în vederea declanşãrii automate succesive a liniilor de MT racordate pe aceeaşi barã de MT cu linia protejatã.declanşarea automatã sigurã şi rapidã a liniei de MT cu stâlpi folosiţi în comun pentru LEA de MT. sigurã şi rapidã a liniei protejate de MT la dubla punere la pãmânt.. respectându-se reglementãrile din prezentele instrucţiuni. dat fiind timpul lung pânã la declanşarea la defect şi a valorii mari a curenţilor de defect. . Astfel trebuie avute în vedere urmãtoarele: . de 0. protecţiile existente actualmente împotriva punerii simple la pãmâmt nu asigurã o declanşare sigurã. . . rapide şi selective pentru deconectarea la puneri simple la pãmânt. micşorând astfel durata de transmitere a unor tensiuni periculoase la curenţi de defect relativ mari. .tensiuni de atingere şi de pas foarte periculoase în cazul punerilor duble la pãmânt nedeconectabile prin protecţie. În cazul reţelelor din categoria IT. 15000 A în cazul unor defecte cu puneri duble la pãmânt.4 kV şi LTC sau CATV (linia protejatã) în cazul apariţiei defectelor cu punere simplã la pãmânt metalicã şi/sau rezistivã. selectivã şi rapidã.tensiuni induse şi tensiuni de atingere şi de pas care pot depãşi limitele maxime admise. de cele mai multe ori. de ordinul a 4000 . . deoarece curenţii de defecte pot fi foarte mari.ieşirea din stabilitate termicã a prizelor de pãmânt şi a altor elemente.declanşarea automatã selectivã.

În cazul folosirii în comun a stâlpilor LEA de MT (6. se are în vedere utilizarea blocurilor BHT cu protecţia homopolarã de tensiune. .2 s la protecţia de bazã şi cel mult 1.2. 2. .1 din prezentele instrucţiuni. .reducerea duratei de solicitare a izolaţiei reţelei de MT pe perioada manevrelor de localizare a porţiunii de linie de MT cu defecte la simpla punere la pãmânt persistentã. micşorând astfel riscul apariţiei dublei puneri la pãmânt. obţinându-se astfel tensiuni de atingere şi de pas sub limitele admise şi pentru linia de telecomunicaţii..20 kV) şi pentru linii de telecomunicaţii (telefonie. 2. în cazul defectelor cu simplã sau dublã punere la pãmânt. prin acesta din urmã se realizeazã în majoritatea cazurilor un sistem de legare la pãmânt cu o rezistenţã de dispersie rezultantã foarte micã (de regulã sub 1 ohm). respectiv în regim de duratã cu o punere simplã la pãmânt în reţeaua de MT.2. .4. In cazul liniilor de energie electricã din reţelele de MT legate la pãmânt prin rezistor Rn (categoria reţelelor T2T) trebuie sã se respecte totdeauna condiţia impusã la folosirea în comun a stâlpilor LEA şi anume declanşarea rapidã şi selectivã a liniei de MT la o punere simplã la pãmânt.5. În aceste condiţii se poate utiliza acest sistem de legare la pãmânt pentru linia de telecomunicaţii de pe stâlpii folosiţi în comun.2 s la protecţia de rezervã. 20 .2. televiziune în cablu etc) dacã toţi stâlpii LEA sunt legaţi la conductorul de nul.temporizatã. Pentru cele de mai sus se vor respecta condiţiile de protecţie din subcap. reţelele din categoria T2T dispun de douã sisteme independente de protecţie care se rezervã şi de un timp de declanşare de regulã de 0.declanşarea automatã a transformatorului 110 kV/MT la refuzul de declanşare a întrerupãtorului de pe linia de MT protejatã.reducerea numãrului de conectãri pe defect a liniilor de MT executate de personalul de exploatare pentru localizarea porţiunilor de linii la un defect persistent.reglajul la rezonanţã a bobinei de compensare pentru a se obţine stingerea arcului electric la defect în reţeaua aerianã de MT (defecte autostingãtoare) şi mãrirea sensibilitãţii protecţiei homopolare de tensiune în vederea sesizãrii defectelor cu punere simplã la pãmânt rezistivã..

4 kV nu formeazã în toate cazurile un ecran de protecţie în cazul ruperii unui conductor de fazã de pe partea de MT. 2.4 kV trebuie racordat la prizele de pãmânt al stâlpilor printr-un conductor cu s ≥ cleme la ambele capete. precum şi cutiile de joncţiune LTC trebuie racordate la conductorul de nul de pe partea de 0.T) ale reţelei de 0. de recomandat Rp ≤ 4 ohmi. conform unei tehnologii care trebuie sã fie elaboratã avându-se în vedere urmãtoarele: . b) conductorul de nul de pe partea de 0.conductoarele (R.4 kV.S. 25 mm2 Al sau 16 mm2 Cu utilizându-se 21 .4 kV în cazul defectelor cu dublã punere la pãmânt.2.4 kV trebuie sã aibã o secţiune s ≥ 35 mm2 Al sau 25 mm2 Cu (se are în vedere stabilitatea termicã la circulaţia curentului la dublã punere la pãmânt în cazul în care o fazã de MT este pusã la pãmânt în aval de sectorul cu stâlpi folosiţi în comun) .cablu LTC trebuie pozat astfel încât sã fie amplasat sub conductorul de nul de pe partea de 0.În acest caz conductorul de nul al reţelei de 0. Pentru a preveni apariţia unor supratensiuni periculoase în conductoarele active ale cablului LTC trebuie avut în vedere urmãtoarele: a) conductorul de nul de 0. astfel încât existã pericolul cãderii acestuia peste cablu LTC.6.4 kV respectând simultan urmãtoarele: a) conductorul de nul de pe partea de 0. b) prevederea unor descãrcãtoare împotriva supratensiunilor de frecvenţã industrialã (50 Hz) pe circuitele din structura cablului LTC. se are în vedere crearea unor condiţii cât mai bune pentru închiderea curentului prin conductorul de nul PEN al liniei de 0.4 kV (singurul element care previne apariţia unor tensiuni pericoloase în cablu LTC). . c) conductorul purtãtor al cablului LTC.4 kV trebuie legat la prizele de pãmânt ale stâlpilor de MT şi la priza de pãmânt de joasã tensiune de la postul de transformare PT MT/0.4 kV la capetele sectorului de LEA de MT cu LTC sã fie racordat la prizele de pãmânt cu rezistenţa de dispersie cât mai micã.

În cazul în care defectul nu se aflã pe liniile PRn alimentate prin linia declanşatã. la acţionarea PHT. 2. în cazul unui refuz de declanşare a întreruptorului liniei în cauzã. trebuie sã se monteze de regulã un bloc tip PHTC-LR (de protecţie şi automatizare). linia protejatã. În cazul unei LEA dintr-o reţea T2T trebuie prevãzute protecţii împotriva accidentelor şi pentru cazul în care într-o schemã de abatere aceastã LEA trebuie sã fie alimentatã dintr-o reţea IT (cu neutrul izolat sau tratat cu bobinã de compensare BC).3. numitã convenţional staţie BC.8 s. pe linia prin care se alimenteazã linii PRn. privind protecţiile tip PHTCLR. 22 .3.LR va declanşa automat linia protejatã dupã o pauzã ph = 0. Conform instrucţiunilor GTDEE nr.4. A se vedea subcap.01. dacã acest timp este mai mare decât cel din schema normalã.3.LR va fi prevãzut şi cu o protecţie de rezervã care sã funcţioneze.2 s. prin care se întrerupe automat. blocul tip PHTC . 2. alimentate pe durata de abatere dintr-o staţie BC.2.5. Condiţii specifice pentru funcţionarea LEA de MT într-o schemã de abatere de la schema normalã de funcţionare 2.3. 2. pentru respectarea limitelor maxime admise ale tensiunilor de atingere. blocul PHTC . instalaţiile de legare la pãmânt din reţeaua de MT vor fi dimensionate totdeauna pentru regimul normal de funcţionare. pentru declanşarea întreruptorului transformatorului de 110kV /MT.3. într-un timp tb ≤ 0. Pe liniile PRn . se alimenteazã dintr-o staţie BC şi când trebuie sã se ţinã seama de instrucţiunile de proiectare şi de execuţie pentru schemele de abatere în care o reţea de MT PRn este alimentatã dintr-o staţie BC. respectiv dintr-o staţie de alimentare a unei reţele IT. Mai exact se pune problema cazului în care o linie dintr-o reţea T2T..1.. în staţia BC. respectiv dintr-o reţea P BC.1.1.2.3.2.1995. În cazul instalaţiilor de legare la pãmânt folosite în comun pentru LEA de MT şi pentru LEA de j. In cazul în care curentul capacitiv rezidual necompensat în staţia BC este mai mare de 10 A. în cazul sesizãrii unui defect cu punere la pãmânt în reţea. 893/18.t şi LT C. numitã convenţional PRn . sistemul de legare la pãmânt trebuie sã fie dimensionat pentru timpul de întrerupere prin protecţie corespunzãtor schemei de abatere.

Rezistenţe de dispersie ale instalaţiilor de legare la pãmânt în cazul realizãrii protecţiei rapide şi selective la puneri simple la pãmânt se vor stabili ţinându-se seama de curentul de punere simplã la pãmânt şi de timpul protecţiei respective. În acest caz este necesar sã se monteze blocuri tip PHTC-LR pe liniile cu stâlpi folosiţi în comun. cu funcţia de a declanşa automat linia cu stâlpi folosiţi în comun dacã se semnaleazã un defect cu punere simplã la pãmânt în reţeaua respectivã. aceasta rãmâne declanşatã pânã la lichidarea avariei. iar pe durata în care persistã punerea simplã la pãmânt în reţea apare o a II-a punere la pãmânt pe linia protejatã cu blocul PHTC-LR . Aceasta este realizatã prin schema de automatizare a blocurilor PHTC-LR . În cazul în care linia este reanclaşatã (defectul fiind pe aceasta). În staţia cu douã sau mai multe linii cu stâlpi folosiţi în comun.4 kV a transformatorului de MT / JT (care are o impedanţã relativ micã) se realizeazã rezistenţa de dispersie Rp necesarã cu ajutorul sistemului constituit din conductorul de nul şi prizele de pãmânt legate la acesta. Trebuie avut în vedere cã în cazul transmiterii tensiunii înalte în conductoarele liniei de joasã tensiune (la cãderea unui conductor al LEA de MT. În cazul schemelor de abatere în care o linie sau un sector de linie P Rn se racordeazã ( printr-un separator de linie ) la o linie PBC dacã se prevede pe aceasta din urmã (pe linia PBC) a unui bloc de protecţie şi de automatizare tip PHTC-LR care sã asigure declanşãri rapide şi la puneri duble la pãmânt.5. În cazul în care defectul nu este declanşatã prin PHTC-LR . 2. aceastã protecţie va declanşa linia prin modulul de curent. Prizele de pãmânt în reţeaua PRn nu trebuie verificate la condiţiile de stabilitate termicã deoarece timpii de deconectare sunt de cel mult 1. etc).2 s.În staţia cu BC de 100 kV/MT trebuie sã fie în funcţiune protecţii cu declanşare rapidã pe toate liniile racordate pe bara la care sunt racordate şi liniile cu stâlpi folosiţi în comun. aceasta este reanclanşatã automat. prin înfãşurarea de 0. blocurile PHTC-LR de pe aceastea vor fi reglate la timpi diferiţi astfel încât sã funcţioneze pe rând pânã la identificarea liniei defecte. Existenţa în staţii a blocurilor PHTC-LR pe toate liniile cu stâlpi folosiţi în comun permite rezolvarea tuturor problemelor de risc legate de protecţia împotriva electrocutãrilor şi pãmânt.3. conturnarea unui izolator de MT . la defecte cu punere simplã la pãmânt prizele nu vor fi solicitate termic de protecţia echipamentelor electrice atât la puneri simple la pãmânt cât şi la puneri duble la de legare la pãmânt pe linia declanşatã prin PHTC-LR. bine înţeles cu condiţia realizãrii corecte a legãturilor la pãmânt în LTC şi/sau CATV. Dacã defectul este pe linia 23 .

trebuie sã se prevadã protecţii PHCL pentru a se asigura o selectivitate corespunzãtoare faţã de PHCL de pe linia PRn prin care se alimenteazã liniile PBC .3.7. se anuleazã RART atât pe liniile PBC în cauzã. 2. condiţiile impuse sunt în general favorabile deoarece rezistenţa de dispersie limitã Rp pentru schema normalã (când linia PBC este alimentatã din staţia BC ) este de valoare mai micã decât cea rezultatã pentru cazul alimentãrii liniei dintr-o staţie R n. sã se mãreascã timpul de întrerupere prin protecţia PHCL (de la linia PRn ) pânã la cel mult 0. De regulã. pe durata de abatere.compensarea pe cât posibil pânã la un curent rezidual de cel mult 10 A. în special în cazul existenţei unor porţiuni de LEA cu stâlpi folosiţi în comun. 2.evitarea schemelor de abatere care conduc la curenţi capacitivi mari. Faţã de cerinţele de mai sus. dacã porţiunea de LEA cu stâlpi folosiţi în comun aparţine unei linii PBC alimentatã dintr-o staţie Rn . Pentru cazurile de abateri de la schema normalã trebuie avute în vedere în special urmãtoarele: . . de mai sus nu se poate accepta protecţii care sã funcţioneze numai pe semnalizare. timpul tb de la 0. în cele mai multe cazuri.4 s conform celor arãtate mai sus. pentru perioada de abatere. Astfel se are în vedere selectivitatea pentru protecţiile împotriva punerilor simple la pãmânt de pe liniile P BC (în presupunerea cã pe aceste linii PBC s-au prevãzut protecţii automate împotriva punerilor simple la pãmânt ). În cazul liniilor P BC alimentate pe durate de abatere dintr-o staţie PRn . cât şi pe linia PRn prin care se alimenteazã liniile PBC din staţia Rn .corecta funcţionare a protecţiilor. Se admite ca în staţia Rn . 24 . se impune obligatoriu declanşarea sigurã şi rapidã la puneri simple la pãmânt şi la puneri duble la pãmânt.4 s. În cazul în care condiţiile de mai sus nu pot fi îndeplinite. selective şi sigure şi de asemenea nu trebuie verificate la stabilitate termicã. inclusiv cele pentru punerile duble la pãmânt. în toate cazurile. mai mare decât cea pregãtitã pentru schema normalã de funcţionare.2 la 0. pe liniile PBC care pot funcţiona în schema de abatere pe duratã mare. .limitarea curenţilor capacitivi la limitele impuse.3. pe linia PRn prin care se alimenteazã liniile PBC pe durata de abatere temporarã.3. Chiar dacã se mãreşte. .6.2.deoarece se asigurã declanşãri automate. În sensul celor arãtate în pct. rezistenţa de dispersie limitã Rp în schema de abatere este.4.

2 s). este alimentatã într-o schemã de abatere dintr-o staţie PBC. avut în vedere la funcţionarea în schemã normalã. Faţã de cele de mai sus se impune ca în cazul apariţiei unei puneri simple la pãmânt în reţea. bineînţeles dacã pentru selectivitate.2 s pânã la cel mult 1.În cazul în care pe linia PBC s-a prevãzut un bloc tip PHTC-LR. apar urmãtoarele probleme: .3. astfel încât la un defect de duratã (cu punere simplã. care într-o schemã de abatere poate fi alimentatã dintr-o staţie Rn . sã se declanşeze automat într-un timp de cel mult 0. care este de ordinul valorii de 1Ω. atât la curenţii de punere simplã la pãmânt. Când o linie PRn. . Dacã nu este prevãzutã o astfel de creştere a timpului de reglaj pentru perioada de abatere.8. 2. existã pericolul transmiterii unor tensiuni periculoase la consumatorii de joasã tensiune sau la instalaţiile de telecomunicaţii.instalaţiile de legare la pãmânt nu sunt stabile termic (în special prizele de pãmânt) la curenţii de defect de duratã specific reţelelor IT (cu neutrul izolat sau tratare cu bobinã de compensare).2 s la 0.8 s linia prin care se alimenteazã sectoarele PRn. este necesar ca Rp sã corespundã totdeauna pentru un timp de 0.4 s. unde pe partea de MT neutrul este legat la pãmânt prin bobinã de compensare BC. Astfel este necesar ca pe linia PBC cu stâlpi folosiţi în comun. care are instalaţiile de legare la pãmânt dimensionate pentru curentul de defect şi timpul de declanşare specifice reţelelor T2 T (cu neutrul legat la pãmânt prin rezistenţã şi o declanşare la defect de regulã într-un timp de 0. pe perioadele de abatere Ts sau Tl se mãreşte reglajul protecţiei PHCL de pe aceastã linie de la 0. rezistenţa de dispersie Rp sã fie limitatã la valorile impuse şi pentru liniile PRn cu stâlpi folosiţi în comun. rezistenţa de dispersie Rp limitã necesarã rezultã mult mai mare. Aceasta se poate realiza cel mai sigur prin protecţia PHT de pe bara de MT a staţiei PBC. dar în special cu punere dublã la pãmânt când nu sunt condiţii de declanşare). cât şi în special la cei de punere dublã la pãmânt având valori mai mici decât curenţii de reglaj a protecţiei maximale de curent (singura protecţie care prezintã o oarecare siguranţã privind declanşarea la defecte polifazate). 25 .la posturile de transformare de regulã se foloseşte în comun instalaţia de legare la pãmânt.4 s. rãmâne valabilã determinarea rezistenţei de dispersie Rp pentru timpul de reglaj. Dacã LEA cu stâlpii folosiţi în comun se aflã pe linia P Rn prin care se alimenteazã liniile PBC .

ceea ce se realizeazã în acest scop blocul de protecţie şi de automatizare tip PHTC-LR.1 privind protecţia tip PHTC-LR.. 26 .30 A. Se reanclanşeazã deci linia cu sectoarele PRn şi se trece la identificarea şi lichidarea defectului cu punere simplã la pãmânt.În cazul în care linia cu defect este chiar cea prin care se alimenteazã sectoare P Rn trebuie sã se obţinã lichidarea rapidã a defectului cu punere simplã la pãmânt care este de ordinul a 10. în conformitate cu reglementãrile din subcap. În cazul în care defectul cu punere simplã la pãmânt nu este pe linia declanşatã. mult mai mic decât cel pentru care au fost dimensionate instalaţiile de legare la pãmânt.2.. defectul este sesizat în continuare prin protecţia PHT. fiind posibil ca printr-o automatizare sã fie reanclanşatã linia cu sectoarele care trebuie protejat.

Related Interests