00:45-03

Wydanie 1.2

pl-PL

Informacje dotyczące demontażu Samochody ciężarowe
Serie P, G, R oraz T

©

Scania CV AB 2010, Sweden

135919

Spis treści
Informacje ogólne Opróżnianie z płynów i wymontowanie
...................................................................................4

Płyny i materiały szkodliwe dla środowiska.............5 Silnik .......................................................................11 Zbiornik paliwa.......................................................12 Płyn chłodzący ........................................................14 Reaktor katalityczny ...............................................16 Sprzęgło ..................................................................19 Ręczna skrzynia biegów .........................................20 ZF Transmatic.........................................................21 Automatyczna skrzynia biegów..............................22 Opticruise................................................................23 Przystawka odbioru mocy.......................................23 Retarder Scania .......................................................24 Skrzynka rozdzielcza ..............................................26 Przekładnia główna przedniej osi ...........................26 Ostatnia oś tylna......................................................27 Zwolnica .................................................................27 Podnośnik osi wleczonej.........................................28 Tylna kierowana oś wleczona .................................29 Zbiorniki sprężonego powietrza .............................31 Układ kierowniczy ze wspomaganiem ...................32 Poduszka powietrzna ..............................................33 Pas bezpieczeństwa z napinaczem ..........................34 Pompa mechanizmu odchylania kabiny..................36 System regulacji temperatury powietrza.................37 Zbiornik układu ACL..............................................38 Lodówka .................................................................38 Zbiornik płynu do spryskiwacza szyb.....................38 Reflektory ksenonowe ............................................39 Akumulator rozrusznika..........................................40 Obciążniki ...............................................................40 .................................................................................41 Kody kolorystyczne używane w podręczniku ........52

Identyfikacja materiałów

00:45-03

©

Scania CV AB 2010, Sweden

3

Opis czynności serwisowych i naprawczych
Informacje ogólne
Informacje te przeznaczone są dla wszystkich osób mających do czynienia z regeneracją i złomowaniem pojazdów Scania. Informacja ta dotyczy zarówno warsztatów, jak i firm zajmujących się demontażem i utylizacją części. Informacje dotyczą wszystkich modeli pojazdów firmy Scania. Jednak nie wszystkie części opisano w tej broszurze. Informacje są niepełne. Informacje dotyczące odprowadzania płynów i wymontowywania opisują jak niebezpieczne dla środowiska materiały powinny być usuwane z pojazdu (obróbka wstępna). Identyfikacja materiałów umożliwia identyfikowanie i sortowanie materiałów do ponownego przetworzenia. Kolory i kody materiałów służą do identyfikacji materiałów polimerowych. Części złożone z dwóch rodzajów tworzyw sztucznych oznaczono dwoma kolorami. Jeśli istnieje więcej niż jedna wersja części, podane zostaną kody obu materiałów.

4

©

Scania CV AB 2010, Sweden

00:45-03

Opróżnianie z płynów i wymontowanie
Płyny i materiały szkodliwe dla środowiska
Poniższa lista zawiera wykaz substancji smarujących, płynów i podzespołów wymontowywanych z pojazdu ciężarowego w trakcie obróbki wstępnej. Objętości są orientacyjne.
Środowisko

Podczas obchodzenia się z płynami niebezpiecznymi należy unikać ich rozlania i stosować odpowiednie pojemniki.

Silnik: Silnik 9-litrowy Silnik 11-litrowy Silniki 11- i 12-litrowy Silnik 14-litrowy Silnik 16-litrowy Filtr oleju Filtr paliwa Sprężarka Turbocompound Zbiornik paliwa Reaktor katalityczny Układ chłodzenia: Silnik 9-litrowy Silnik 11-litrowy Silnik 12-litrowy Silnik 14-litrowy Silnik 16-litrowy Elektryczny wentylator Układ napędowy pojazdu: Sprzęgło Przemiennik momentu obrotowego ze sprzęgłem zmiany biegów Ręczna skrzynia biegów

Specyfikacja Olej

Olej Olej napędowy/etanol Olej Olej Olej napędowy/etanol Specyfikacja Płyn chłodzący

Ilość 20-34 l 23-30 l 28-38 l 22-30 l 30-47 l 2l 0,5 l 0,3 l Ilość 40 l 50 l 50 l 80 l 80 l 2l Ilość 0,4 l 25 l 3l 9,5-18,5 l

Olej Specyfikacja Płyn hamulcowy Olej Płyn chłodzący Olej

00:45-03

©

Scania CV AB 2010, Sweden

5

VPS Akumulator rozrusznika Koła: Obciążniki Specyfikacja Olej Ilość 43 l Olej ATF Olej Olej Olej Olej Olej Olej Filtr oleju Olej Olej Olej ATF Specyfikacja Olej ATF Specyfikacja Olej ATF Czynnik chłodniczy R134a Smar Czynnik chłodniczy Płyn do spryskiwania szyb Specyfikacja Specyfikacja Ołów 30-50 l 0.7-2.5 l Ilość Ilość - 6 © Scania CV AB 2010.0 l 7.Przemiennik momentu obrotowego .Układ napędowy pojazdu: ZF Transmatic .0 l 3.0 l 5l Ilość 4l Ilość 0. filtr oleju Zwolnica Podnośnik osi wleczonej Tylne kierowane osie wleczone Zbiorniki sprężonego powietrza Układ kierowniczy: Układ kierowniczy ze wspomaganiem Kabina: Poduszka powietrzna Pas bezpieczeństwa z napinaczem Pompa mechanizmu odchylania kabiny System regulacji temperatury powietrza Zbiornik układu ACL Lodówka Zbiornik płynu do spryskiwacza Elementy układu elektrycznego: Akumulator. Sweden 00:45-03 .5 l 6.Retarder Automatyczna skrzynia biegów Opticruise Przystawka odbioru mocy Retarder Scania Skrzynka rozdzielcza Przekładnia główna przedniej osi Przekładnia główna tylnej osi Oś tylna.5 l 11-14 l 10-18 l 0.6-5.3 l 0.Skrzyni biegów .8 l 1.5-2.5 kg 2 kg 14.

Dotyczy to czynności takich jak szlifowanie. klejach i piankach z tworzyw sztucznych stosowanych w samochodach. 00:45-03 © Scania CV AB 2010. spawanie i cięcie produktów pokrytych wierzchnią warstwą lakieru zawierającego izocyjaniany. że miejsce. Wdychanie izocyjanianów w formie pary.OSTRZEŻENIE! Izocyjaniany występują w niektórych farbach. Dlatego należy upewnić się. podgrzewając materiały. oraz mieć negatywny wpływ na pracę płuc. pyłu lub aerozolu może spowodować podrażnienie błon śluzowych i objawy astmatyczne w układzie oddechowym. Powoduje to zagrożenie dla zdrowia. gdzie wykonywane są tego typu prace jest dobrze przewietrzone. Personel wykonujące takie prace powinien używać środków ochronnych takich jak np. Nawet krótkie wystawienie na wysokie stężenie tych substancji może spowodować problem trwałej nadwrażliwości. maski z dopływem powietrza. Podgrzanie produktów zawierających izocyjaniany w formie złożonej do temperatury powyżej 150°C. że materiał zawiera izocyjaniany i podejmuj należyte środki ostrożności. spowoduje ich uwolnienie. zawsze zakładaj. szpachlówce. które mogą zawierać izocyjaniany. Nie podejmuj żadnego ryzyka. Sweden 7 .

który się palił. Pojazd powinien zostać przerobiony jak najszybciej. które uczestniczyły w pożarze. Dym i środki gaśnicze unoszą te substancje i przez pewien czas pozostają one w pojeździe w postaci popiołów. występuje przyspieszona korozja. Unikaj kontaktu popiołu ze skórą. Mycie spalonych pojazdów powinno być przeprowadzone w taki sposób. utworzyło się wiele substancji które są niebezpieczne dla zdrowia i środowiska. aby woda pochodząca z mycia była odprowadzana w sposób nieszkodliwy dla środowiska. należy wziąć pod uwagę następujące czynniki: Używaj środków ochronnych takich jak urządzenia oddechowe i rękawice. Należy to także wziąć pod uwagę przy przechylaniu kabin.OSTRZEŻENIE! Jeżeli pojazd palił się. spowodowana wilgotnością połączona z popiołem i niektórymi środkami gaśniczymi. gdyż zawiera ona szkodliwe substancje. należy od razu odciąć zasilanie przez odłączenie kabli akumulatora. co może mieć negatywny wpływ na punkty podparcia przy podnoszeniu. niebezpiecznych dla środowiska płynów oraz substancji. W przypadku pojazdów. 8 © Scania CV AB 2010. które uczestniczyły w pożarze. które mogą spowodować następny pożar. Należy wziąć pod uwagę: Nie rozpoczynaj demontażu. zanim w pełni nie ustalono przyczyny pożaru. jest osłabiony i/lub zniszczony. Sweden 00:45-03 . Zapobiegnie to zwarciom. ponieważ materiał. z którego zostały wykonane. które nie zostały przebite. podczas pracy przy pojazdach. Konstrukcja pojazdu może być osłabiona. Umyj pojazd przed przystąpieniem do demontażu. Rozmontowując pojazd. aby zminimalizować ryzyko niechcianych wycieków. W pojazdach. które płonęły. Istnieje ryzyko eksplozji amortyzatorów gazowych.

OSTRZEŻENIE! Pracując z miechami należy uwolnić ciśnienie. należy przestrzegać odpowiednich przepisów bezpieczeństwa. Jeśli dostanie się do oczu lub zetknie ze skórą. • • • • • 00:45-03 © Scania CV AB 2010. Pary etanolu mogą tworzyć mieszankę wybuchową z powietrzem w temperaturze ok. Etanol i benzyna mają klasę palności 1. mogą więc zapalić się w miejscu oddalonym od źródła ich powstawania. Opary te są cięższe od powietrza i dlatego rozchodzą się tuż nad podłogą. przemyj te miejsca wodą. Paliwo etanolowe jest szkodliwe dla zdrowia. Pracuj w dobrze przewietrzonych pomieszczeniach. Sweden 9 . Etanol pali się słabo widocznym płomieniem i nie wydziela dymu. OSTRZEŻENIE! Odłącz zasilanie w pojeździe przed przystąpieniem do pracy. jak i zamkniętych zbiornikach.OSTRZEŻENIE! • • Zastosuj uziemienie. Dlatego w świetle dziennym trudno stwierdzić płonięcie etanolu. Podczas przeprowadzania wszelkich prac wymagających podgrzewania elementów. aby wyrównać potencjały i zapobiec powstawaniu iskier. OSTRZEŻENIE! Ryzyko związane z obecnością etanolu • Etanol jest bardzo łatwopalny i należy obchodzić się z nim z wielką ostrożnością. gdyż stwarza to ryzyko samozapłonu ze względu na wyładowania elektrostatyczne powodujące iskry. Nie nalewaj swobodnym strumieniem. 9°C zarówno w otwartych.

• • • 10 © Scania CV AB 2010.OSTRZEŻENIE! Środki bezpieczeństwa i wyposażenie wymagane w przypadku obecności etanolu • • Przestrzegaj przepisów dotyczących obchodzenia się z etanolem. Etanol należy przechowywać w oznaczonych. Zadbaj o ustalenie procedur dekontaminacji w stacji obsługi. Wykonując czynności wymagające kontaktu z etanolem noś rękawice i okulary ochronne odporne na działanie etanolu. Zalecane są ubrania z czystej bawełny. Sweden 00:45-03 . Płonący etanol najlepiej gasić proszkiem. Należy przygotować piach lub Absol do dekontaminacji. zamkniętych pojemnikach przeznaczonych specjalnie do paliwa etanolowego. Trzeba również uważać. aby nie pomylić tego paliwa z olejem napędowym.

odkręcając zaślepki. jeśli jest to konieczne. 127 820 136 789 00:45-03 127 821 © Scania CV AB 2010. 2 Wyjmij filtr oleju. 1 Spuść olej. aby opróżnione zostały również wszelkie kieszenie olejowe w bloku silnika. 4 Spuść olej ze sprężarki. 3 Wymontuj wkład filtra paliwa. Użyj podciśnienia. odkręcając złącze sztywnego przewodu olejowego. Zredukuj ciśnienie przed demontażem.Silnik OSTRZEŻENIE! Po zakończeniu jazdy należy uważać na gorący olej. Noś rękawice i okulary ochronne. Sweden 11 . 5 Spuść olej z zespołu turbocompound. Uwaga: Układ paliwowy może być pod ciśnieniem. Dopilnuj. Olej należy również spuścić ze zbiornika wirówki oleju.

2 Połącz opróżniany zbiornik paliwa z pompą i pojemnikiem za pośrednictwem połączenia masowego. odkręcając korek spustowy. że do pojemnika zmieści się całe paliwo. Uwaga: Przed wprowadzeniem pojazdu do warsztatu sprawdź. że do pojemnika zmieści się całe paliwo. 12 © Scania CV AB 2010.Zbiornik paliwa Olej napędowy 1 Sprawdź ilość paliwa w zbiornikach. Należy sprawdzić. Upewnij się. 1 Sprawdź ilość paliwa w zbiornikach. Etanol OSTRZEŻENIE! Etanol jest bardzo łatwopalny i należy obchodzić się z nim z wielką ostrożnością. Przed użyciem sprawdź. Etanol i benzyna mają klasę palności 1. czy nie ma wycieków z układu paliwowego za pomocą przyrządu pomiarowego 588 875. Sweden 00:45-03 127 825 . czy z układu paliwowego nie wycieka etanol. czy przyrząd pomiarowy jest skalibrowany zgodnie z instrukcją. Upewnij się. 2 Opróżnij zbiornik.

3 Wypompuj możliwie jak najwięcej etanolu przez przewód wlewowy. że lejek zapewni odpowiedni przepływ paliwa po odkręceniu korka spustowego. Zawieś lejek pod korkiem spustowym. sprawdzając szczelność za pomocą przyrządu pomiarowego 588 875. ponieważ powoduje to powstawanie elektryczności statycznej. Spuść pozostałe paliwo. że przewód elastyczny pompy sięga do dna pojemnika. czy wokół pojazdu nie ma par etanolu. szukając nieszczelności za pomocą przyrządu pomiarowego 588 875. które mają przewód wlewowy. O ile to możliwe. 6 Sprawdź położenie korka spustowego w każdym ze zbiorników paliwa. Powtórz tę procedurę dla wszystkich zbiorników paliwa. Upewnij się. czy wokół pojazdu nie ma par etanolu. podłącz do lejka przewód elastyczny. by paliwo spływało swobodnym strumieniem na jak najkrótszym odcinku. 4 Sprawdź. 5 Podnieś pojazd. • • • 8 Sprawdź. Upewnij się. który sięga do dna pojemnika. 00:45-03 © Scania CV AB 2010. Sweden 13 . aby uniknąć niebezpieczeństwa wyładowań elektrostatycznych. Postaraj się. Odkręć korek spustowy. 7 Powtórz następujące czynności dla wszystkich zbiorników: • 151 973 Podłącz połączenie masowe między zbiornikiem paliwa a pojemnikiem.

Narzędzia specjalne Numer 99 301 Oznaczenie Szybkozłącze Rysunek Tablica narzędzi - 87 129 Pełny zestaw do spuszczania płynu chłodzącego 142 231 - 14 © Scania CV AB 2010.Płyn chłodzący OSTRZEŻENIE! Układ chłodzenia działa pod ciśnieniem. Gorący płyn chłodzący może spowodować oparzenia. Unikać kontaktu płynu chłodzącego ze skórą. Podczas prac przy płynie chłodzącym zawsze należy używać okularów ochronnych i gumowych rękawic. Środek antykorozyjny Scania – glikol etylenowy i inne dodatki do płynu chłodzącego – może spowodować śmierć w razie połknięcia. Istnieje ryzyko wydostania się gorącego płynu lub pary. Sweden 00:45-03 . Kontakt ze skórą może spowodować podrażnienia. jeśli układ jest gorący.

Może także dojść do zniszczenia ubioru na skutek właściwości żrących substancji. OSTRZEŻENIE! Podczas prac wykonywanych przy chłodnicy EGR chłodzonej powietrzem należy nosić rękawice. Kropelki cieczy tworzą się w chłodnicy podczas chłodzenia gorących spalin. okulary i ubranie ochronne. dlatego należy zachować ostrożność. Sweden 15 . Uwaga: Objętość płynu chłodzącego wzrasta. 2 Pozostały w bloku cylindrów płyn chłodzący można spuścić przez otwory spustowe dostępne w niektórych wersjach silników. gdyż substancja ta jest niebezpieczna dla oczu i skóry. gdy do układu chłodzenia podłączone są inne podzespoły: • • • 587 129 99 301 Retarder + 20 litrów Chłodnica oleju i przewód Ogrzewanie dodatkowe Webasto Chłodnica EGR chłodzona powietrzem Przy wymontowywaniu chłodnicy EGR chłodzonej powietrzem może występować skraplanie. Należy zachować należytą ostrożność.1 Spuść płyn chłodzący za pomocą zestawu 587 129. Skroplona woda zawiera mniej niż 5% kwasu siarkowego i stanowi jego słaby roztwór. 00:45-03 307 398 © Scania CV AB 2010.

podczas których może powstawać pył. należy wypić dużą ilość wody i spowodować wymioty. W przypadku połknięcia: W przypadku połknięcia większej ilości. W wypadku wdychania dużej ilości pyłu należy zasięgnąć pomocy lekarskiej. Kontakt z oczami: Natychmiast przemyj oczy wodą. Środki ostrożności przy pracy z układem SCR • • Zużyty reaktor katalityczny SCR należy oddać do złomowania zgodnie z odpowiednimi normami europejskimi. Kontakt ze skórą: Zmyj mydłem i wodą. Jego elementy składowe zostały sklasyfikowane przez Unię Europejską jako szkodliwe dla środowiska. • • • Zagrożenia dla środowiska • Pięciotlenek wanadu jest toksyczny dla organizmów wodnych i może mieć długotrwały. Pięciotlenek wanadu może być szkodliwy dla zdrowia. Zasięgnij pomocy lekarskiej. krajowymi oraz lokalnymi. Nie wolno wyrzucać go do kanalizacji lub do pojemników ze zwykłymi odpadami. Takie prace obejmują na przykład otwarcie tłumika. W przypadku inhalacji: W przypadku przedostania się pyłu do płuc należy natychmiast wyprowadzić osobę poszkodowaną na świeże powietrze. Podczas przeprowadzania prac z reaktorem katalitycznym SCR. należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa.Reaktor katalityczny Reaktor katalityczny SCR zawiera pięciotlenek wanadu. Zdejmij zabrudzone ubranie. Reaktor katalityczny SCR jest wyposażony w tłumik i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia w trakcie zwykłego użytkowania. Jeżeli podrażnienie będzie się utrzymywać. obróbkę mechaniczną i złomowanie reaktora katalitycznego. zasięgnij pomocy lekarskiej. szkodliwy wpływ na środowisko wodne. Sweden 00:45-03 . Sposoby ochrony środowiska • Jakikolwiek pył lub wyciek powinien zostać zebrany do pojemnika i oddany do utylizacji zgodnie z miejscowymi przepisami. 16 © Scania CV AB 2010.

a potem umyć.OSTRZEŻENIE! Prace z reaktorem katalitycznym SCR należy wykonywać w dobrze przewietrzonym miejscu. Wykonując prace stwarzające ryzyko narażenia na działanie pyłu z reaktora katalitycznego SCR. Po skończeniu pracy z reaktorem katalitycznym SCR należy pamiętać o umyciu rąk. Sweden 17 . Gdy silnik pracuje. Stosuj okulary ochronne i rękawice. Nie odłczaj żadnych przewodów przed zatrzymaniem w nich przepływu płynu chłodzącego. Jakikolwiek pył pochodzący z reaktora katalitycznego SCR należy usunąć przy pomocy odkurzacza z mikrofiltrem. części układu wydechowego rozgrzewają się do tak wysokiej temperatury. Układ chłodzenia pracuje w warunkach nadciśnienia i gdy silnik jest gorący. okulary ochronne i rękawice. najpierw odkurzyć. pić ani palić podczas pracy. że temperatura elementów układu wydechowego jest odpowiednio niska. Należy zastosować jednorazowy kombinezon i wyrzucić go po zakończeniu obróbki. Nie wolno jeść. 00:45-03 © Scania CV AB 2010. płyn chłodzący jest również gorący. jeśli istnieje ryzyko rozpryskania lub rozpylenia reduktora lub płynu chłodzącego. Po ukończeniu pracy należy oczyścić miejsce pracy. Przed przystąpieniem do pracy należy się upewnić. Układ SCR jest podgrzewany wodą z układu chłodzenia silnika. należy stosować maskę oddechowofiltrującą P3 lub maskę z filtrem FFP3. że mogą stwarzać ryzyko oparzeń.

7 Wymontuj zbiornik reduktora 6. aby uwolnić ciśnienie. 4 Odłącz taśmy mocujące 3 i odegnij je do tyłu. 5 4 2 3 Uwaga: Używaj wyłącznie pojemników i zbiorników wykonanych z materiałów zalecanych do kontaktu z reduktorem. 6 Odłącz przewody elastyczne i rurkę odpowietrznika od smoka zasysającego reduktora. 311 977 4 3 2 1 Wymontuj zbiornik reduktora 1 Wymontuj panel boczny. 3 Zaciśnij przewód 2 szczypcami. Sweden 00:45-03 . 6 312 299 18 312 298 1 © Scania CV AB 2010. Najpierw odkręć korek wlewu płynu chłodzącego. 2 Wymontuj wspornik panelu bocznego 1. używając nasadki.Wymontuj filtr 1 Podnieś pojazd. Jeżeli w zbiorniku znajduje się duża ilość płynu. aby zatrzymać przepływ płynu chłodzącego. 3 Usuń korek spustowy 2 w celu opróżnienia filtra. w celu ułatwienia pracy można przeciągnąć pasek przez otwór zbiornika reduktora i wyciągnąć go na wzku. 5 Podnieś pokrywę filtra 4 oraz wkład filtra. Ostrzeżenie! Przewód zawiera płyn chłodzący pochodzący z silnika. 2 Zdejmij metalową płytę 1 w tylnej części zbiornika reduktora. 4 Odkręć pokrywę filtra 3. 5 Odłącz złącze elektryczne 4.

aby usunąć wszelkie pozostałości płynu hamulcowego z siłownika. 00:45-03 136 858 © Scania CV AB 2010. Noś rękawice i okulary ochronne. poruszając pedałem sprzęgła. po czym wciśnij popychacz. Sweden 19 . Unikaj kontaktu ze skórą. Płyn hydrauliczny jest substancją żrącą i może spowodować trwałe uszkodzenie wzroku. 7 Obróć siłownik tak. 6 Wymontuj siłownik w obudowie. 1 2 3 1 Siłownik w obudowie sprzęgła 2 Popychacz 3 Widełki sprzęgła 127 773 136 790 5 Wyjmij popychacz ze złącza widełek za pomocą szczypiec. by złącze przewodu skierowane było w dół. 2 Podłącz naczynie zbiorcze do złącza przewodu sztywnego siłownika. 3 Wypompuj płyn hamulcowy.Sprzęgło OSTRZEŻENIE! Połknięty płyn jest toksyczny. 1 Odłącz przewód sztywny od siłownika. 4 Odkręć śruby mocujące siłownik do obudowy sprzęgła.

3 1 2 1 Korek poziomu oleju 2 Korek spustowy 3 Filtr 20 © Scania CV AB 2010. Osłona dźwiękochłonna 2 Wykręć korek spustowy i korek poziomu oleju.Ręczna skrzynia biegów OSTRZEŻENIE! Po zakończeniu jazdy należy uważać na gorący olej. Noś rękawice i okulary ochronne. 3 Wyjmij filtr. Uwaga: Olej może wyciec na rurę wydechową w pojazdach z wylotem rury wydechowej z lewej strony. 1 Usuń osłonę dźwiękochłonną. która odprowadzi wyciekający olej obok rury wydechowej do podstawionego naczynia. Spuść olej. Wykonaj osłonę z płytki metalowej. Sweden 00:45-03 318 044 100268 .

Sweden 21 . 4 Wymontuj nakrętkę stożkową 4. podkładkę 2 i pierścień O-ring 3.ZF Transmatic OSTRZEŻENIE! Po zakończeniu jazdy należy uważać na gorący olej. Spuść olej. Obróć przemiennik i odczekaj. 3 Wymontuj pierścień osadczy 1. Noś rękawice i okulary ochronne. 125975 Korki spustowe 2 Wymontuj filtr z obudowy filtra. 1 2 3 4 00:45-03 137239 308 301 125976 © Scania CV AB 2010. 1 Wykręć trzy korki spustowe. aż olej spłynie.

Około 1 litr.Automatyczna skrzynia biegów OSTRZEŻENIE! Po zakończeniu jazdy należy uważać na gorący olej. Sweden 00:45-03 . Użyj klucza 3/8" z nasadką prostokątną. a następnie sam przemiennik. blisko kołnierza przemiennika momentu. aby go opróżnić. Wywierć otwór pod kątem 45° od spodu. Spuść olej. 22 © Scania CV AB 2010. 4 Nawierć otwory wokół korka spustowego. pierścienie O-ring. 2 Wykręć korek spustowy z miski olejowej. uszczelki i filtry. 1 Ustaw selektor trybu pracy w położeniu N. aby usunąć olej zablokowany przez pęcherze powietrza. Noś rękawice i okulary ochronne. Przewierć obudowę przemiennika momentu obrotowego. 1 Korek spustowy 3/8" 2 Pokrywa filtra 3 Wymontuj obydwie pokrywy filtrów.

Spuść olej. 315 199 Przystawka odbioru mocy EK 127 775 Przystawka odbioru mocy EG 00:45-03 127 776 308 302 © Scania CV AB 2010. Sweden 23 . Przystawki odbioru mocy EG są również dostępne w wersji montowanej z tyłu i o zwiększonej prędkości.Opticruise 1 Wymontuj siłownik ruchu wzdłużnego i opróżnij go z oleju przez prostokątny otwór. skrzynia biegów GZ Siłownik ruchu wzdłużnego. skrzynia biegów TP Przystawka odbioru mocy 1 Wykręć korek spustowy. Siłownik ruchu wzdłużnego.

Wykręć korek chłodnicy. 3 Ustaw dźwignię retardera w położeniu 5 i włącz zapłon. podłączając szybkozłącze 99 301 do dolnej części chłodnicy. Noś rękawice i okulary ochronne.Retarder Scania OSTRZEŻENIE! Po zakończeniu jazdy należy uważać na gorący olej. Retarder. Zasobnik zostanie opróżniony z większości oleju. Olej pod ciśnieniem lub przedmuch z poluzowanych podzespołów może spowodować obrażenia. czy zbiorniki sprężonego powietrza są puste. aby przyspieszyć wypływanie płynu chłodzącego. który spłynie do miski olejowej retardera. typ 1 Narzędzia specjalne Numer 99 301 Oznaczenie Szybkozłącze Rysunek Tablica narzędzi - 587 129 Pełny zestaw do spuszczania płynu chłodzącego 117652 142 231 - 2 Spuść płyn chłodzący. Przed przystąpieniem do pracy sprawdź. Sweden 00:45-03 307 398 . 99 301 587 129 24 © Scania CV AB 2010.

2 1 7 Odłącz przewód 3 od akumulatora oleju. 3 Wyjmij filtr oleju 2. 6 Wyjmij filtr oleju 2.4 Odkręć korek spustowy 1 pod przekładnią planetarną i spuść olej. 2 Opróżnij akumulator oleju. 5 Odłącz przewody od retardera. doprowadzając sprężone powietrze do złącza 4. przestawiając kluczyk w stacyjce do położenia jazdy (układ pneumatyczny jest napełniony do wartości ciśnienia roboczego) i kilkakrotnie przesuń dźwignię retardera między położeniem zero a maksimum. odczekując w każdym położeniu końcowym 5 sekund. 8 Wydmuchaj pozostały olej. 3 308 304 4 Retarder. typ 2 1 Wyjmij korek 1 i spuść olej. 2 1 R4 M1 00:45-03 311 976 308 305 © Scania CV AB 2010. Sweden 25 .

105 092 1 Wykręć korek spustowy i korek poziomu oleju.Skrzynka rozdzielcza 1 Wykręć dolny i górny korek spustowy. 2 1 1 Dolny korek spustowy 2 Górny korek spustowy Przekładnia główna przedniej osi OSTRZEŻENIE! Po zakończeniu jazdy należy uważać na gorący olej. Spuść olej. Sweden 00:45-03 105 093 . Korek spustowy 318 047 Korek poziomu oleju 26 © Scania CV AB 2010. Noś rękawice i okulary ochronne.

2 Wykręć korek spustowy i korek wlewu. 2 Wyjmij filtr oleju. Spuść olej. Noś rękawice i okulary ochronne. Sweden 27 . 1 2 1 Wykręć korek spustowy i korek poziomu oleju. Spuść olej. wymontuj filtry oleju obu osi.Ostatnia oś tylna OSTRZEŻENIE! Po zakończeniu jazdy należy uważać na gorący olej. by korek spustowy był skierowany w dół. 3 100 873 1 Filtr oleju z pokrywą zabezpieczającą 2 Korek poziomu oleju 3 Korek spustowy 3 Jeśli pojazd jest wyposażony w dwie tylne osie napędowe. Zwolnica 1 Obróć piastę tak. 1 Linia oznakowania 2 Korek spustowy/wlewu 3 Korek spustowy/wlewu 00:45-03 127 822 © Scania CV AB 2010.

Podnośnik osi wleczonej 1 Wyjmij korek wlewu. Spuść olej z siłownika. 28 © Scania CV AB 2010. Spuść olej ze zbiornika. 2 Odłącz złącza przewodów giętkich. Sweden 00:45-03 128 166 .

Urządzenie do napełniania 99 355 1 Złącze ciśnieniowe 2 Złącze powrotne 3 Zawór ograniczający ciśnienie 4 Zawór powrotny 00:45-03 © Scania CV AB 2010. unikaj kontaktu ze skórą. że ciśnienie w nim jest podwyższone nawet w przypadku braku oleju w układzie. Noś okulary ochronne. że jeśli układ nie zostanie pozbawiony ciśnienia olej zostanie wyrzucony na zewnątrz po otwarciu złączki.Tylne kierowane osie wleczone OSTRZEŻENIE! Przed rozpoczęciem pracy przy układzie hydraulicznym konieczne jest obniżenie w nim ciśnienia w kontrolowany sposób. Uwalnianie ciśnienia 1 Zamknij zawór powrotny. Oznacza to ryzyko obrażeń oczu. Sweden 29 . Zbiornik akumulatora jest wypełniony azotem o nadciśnieniu około 8. Olej hydrauliczny jest substancją szkodliwą. itp. Odkręć zawór ograniczający ciśnienie. Noś rękawice ochronne. co oznacza. W układzie panuje podwyższone ciśnienie o wartości 14 bar.5 bar. Oznacza to.

Olej powróci teraz do zbiornika urządzenia do napełniania.Poprzednie oznaczenie 3 Otwórz zawór powrotny na urządzeniu do napełniania. Sweden 00:45-03 318 048 . 4 Olej z przewodu można odprowadzić za pomocą sprężonego powietrza. 7 Wyjmij korek całkowicie. Y/Z(L3/L4) 1 Y/Z .Nowe oznaczenie 2 (L3/L4) . 1 Pokrywka ochronna 2 Korek 30 © Scania CV AB 2010. 5 Zdejmij pokrywkę ochronną po stronie gazowej zbiornika akumulatora.2 Podłącz zgodnie z ilustracją przewód powrotny biegnący od złącza powrotnego urządzenia do napełniania do złączki na akumulatorze oznaczonej Y/Z lub L3/L4. WAŻNE! Pozbądź się pustego zbiornika akumulatora zgodnie z obowiązującymi przepisami. Złącza na siłowniku głównym i centrującym należy wcześniej poluzować. 6 Poluzuj korek po stronie gazowej (maksymalnie 2 obroty) i odczekaj na opróżnienie z gazu.

Sweden 31 .Zbiorniki sprężonego powietrza 1 Wyciągnij zawory spustowe. aby zdekompresować zbiorniki. 00:45-03 127 779 © Scania CV AB 2010. WAŻNE! Pozbądź się pustych zbiorników sprężonego powietrza zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3 Wykręcić śrubę ogranicznika skrętu z dolnej płytki przekładni kierowniczej. Pojazdy z dwiema przednimi osiami i dodatkowym siłownikiem Odłącz złącza dodatkowego siłownika przed obróceniem kierownicy.Układ kierowniczy ze wspomaganiem 1 Odkręć przewód wlewu oleju silnikowego oraz przewody sprężonego powietrza od mocowania zbiornika płynu. Sweden 00:45-03 313 052 . 313 051 Pojazdy z siłownikiem głównym Odłącz również złącza zewnętrznego przewodu elastycznego. 5 Spuść olej. 2 Odłącz przewody od zbiornika płynu. 6 Obróć zębnik na przekładni kierowniczej ze wspomaganiem maksymalnie w obie strony w celu opróżnienia z oleju. 32 © Scania CV AB 2010. 313 151 4 Odłącz przewody elastyczne pompy hydraulicznej układu kierowniczego ze wspomaganiem.

W wypadku przedostania się do oczu. Sweden 33 . Poduszkę powietrzną należy nieść metalową obudową skierowaną w dół. Zasięgnij pomocy lekarskiej. zanim przystąpisz do pracy przy poduszce powietrznej. jeśli będzie to konieczne. dotyczy to również jej składowania. Zasięgnij pomocy lekarskiej. Nie wykonuj żadnych innych czynności poza opisanymi. Odczekaj co najmniej 10 sekund. Nieodpalona poduszka powietrzna zawiera niebezpieczne substancje. których wyciek może być przyczyną obrażeń. przemywaj wodą przez co najmniej 15 minut. W wypadku przedostania się ich oparów do płuc należy przez dłuższy czas oddychać świeżym powietrzem lub tlenem. Poduszka powietrzna zawiera ładunek wybuchowy.Poduszka powietrzna OSTRZEŻENIE! Odłącz zasilanie w pojeździe przed przystąpieniem do pracy przy poduszce powietrznej. 00:45-03 © Scania CV AB 2010. zmyj dokładnie dużą ilością wody z mydłem. Prace przy poduszce powietrznej należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami. W razie kontaktu ze skórą.

aby wylot rurki detonatora skierowany był ku dołowi. dotyczy to również jego składowania. Pas bezpieczeństwa z napinaczem OSTRZEŻENIE! Odłącz zasilanie w pojeździe przed przystąpieniem do pracy. 136 774 WAŻNE! Prace przy poduszce powietrznej należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami. po czym zdejmij pokrywę. 2 Podnieś poduszkę powietrzną i odłącz złącze poduszki powietrznej. Nie trzymaj palców nad rurką detonatora ani na przewodzie. Śruby są dostępne od spodu koła kierownicy. Nie wykonuj żadnych innych czynności poza opisanymi. Zdejmij pokrywę przycisku sygnału dźwiękowego i odkręć śruby Torx T30.1 Odkręć śruby pokrywy przycisku sygnału dźwiękowego (2 x Torx T30) pod kątem od spodu. Napinacz pasa bezpieczeństwa zawiera ładunek wybuchowy. 34 © Scania CV AB 2010. Prace przy napinaczu pasa bezpieczeństwa należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Napinacz pasa bezpieczeństwa trzymaj w taki sposób. Sweden 00:45-03 . dotyczy to również jej składowania.

5 Wymontuj zwijacz pasa i rurkę detonatora. WAŻNE! Prace przy napinaczu pasa bezpieczeństwa należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 1 3 1 1 Śruba 2 Wiązka przewodów 3 Zwijacz pasa 00:45-03 136 996 2 136 995 © Scania CV AB 2010. 4 Odłącz wiązkę przewodów pod napinaczem pasa bezpieczeństwa. 2 Przesuń górną część oparcia maksymalnie do przodu. 6 Odkręć śruby. dotyczy to również jego składowania. 3 Usuń śruby mocujące osłonę. Sweden 35 .Fotel luksusowy 1 Przetnij pas.

4 Wykręć śrubę zwijacza pasa. Sweden 00:45-03 136 792 .Fotel średniej klasy 1 Wymontuj dolną tylną osłonę. 1 Wiązka przewodów Pompa mechanizmu odchylania kabiny OSTRZEŻENIE! Jeśli późniejsze czynności będą wykonywane od spodu kabiny. 2 Spuść olej z pompy. 5 Wymontuj zwijacz pasa i rurkę detonatora. 137 468 36 © Scania CV AB 2010. 2 Przetnij pas. przed opróżnieniem pompy należy opuścić kabinę. 1 137 469 1 Śruba zwijacza pasa WAŻNE! 1 Prace przy napinaczu pasa bezpieczeństwa należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami. dotyczy to również jego składowania. 1 Wymontuj pompę z pojazdu. 3 Odłącz wiązkę przewodów. 3 Wymontuj siłownik mechanizmu pochylania kabiny i przetnij przewody oleju.

palenie tytoniu lub podgrzewanie jest niedozwolone. Podzespoły układu klimatyzacji: 1 Sprężarka 2 Skraplacz 3 Zbiornik-osuszacz 4 Zawór rozprężny 5 Parownik 6 Zawór serwisowy. Sweden 37 . Czynnik chłodniczy nie może się przedostać do atmosfery – należy go zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zawory serwisowe po stronie wysokiego i niskiego cinienia mają różne wymiary i wymagają różnych szybkozłączy. Ogrzewanie czynnika chłodniczego powoduje wydzielanie bardzo toksycznego gazu. wysokociśnieniowy DIS (po stronie tłoczącej) 7 Zawór serwisowy. niskociśnieniowy SUC (po stronie ssącej) 00:45-03 318 045 1 Zdejmij osłony zabezpieczające z zaworów serwisowych i podłącz do strony wysokiego i niskiego ciśnienia stanowisko do utylizacji 588 431. Spawanie. 2 © Scania CV AB 2010. 4 SUC 3 DIS 5 1 2 Powoli spuszczaj czynnik chłodniczy (R134a).System regulacji temperatury powietrza Czynnik chłodniczy R134a Numer 588 431 Oznaczenie Stanowisko do utylizacji Rysunek Tablica narzędzi - OSTRZEŻENIE! 114 045 Noś rękawice i okulary ochronne. jeśli w powietrzu znajdują się opary czynnika chłodniczego.

Lodówka 1 Jeśli pojazd wyposażony jest w lodówkę. należy ją wymontować i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 38 136 857 © Scania CV AB 2010. Sweden 00:45-03 136 410 . Zbiornik płynu do spryskiwacza szyb 1 Opróżnij zbiornik z płynu.Zbiornik układu ACL 1 Wymontuj pokrywę zbiornika i zbierz pozostały smar.

Należy odłączyć zasilanie żarówki przed wymianą. odczekaj co najmniej 3 minuty.Reflektory ksenonowe OSTRZEŻENIE! Napięcie niebezpieczne dla życia. Po wyłączeniu reflektorów ksenonowych. 1 Odkręć cztery śruby w reflektorze. 1 Pokrywa wewnątrz reflektora 2 Izolator 00:45-03 136 909 © Scania CV AB 2010. 2 Odegnij ramię wycieraczki i wyjmij reflektor. zanim przystąpisz do pracy. 3 Odkręć dwie śruby mocujące pokrywę wewnątrz reflektora. które utrzymuje się przez jakiś czas po ich wyłączeniu. Odłącz złącze elektryczne od reflektora. Nie dotykaj żarówki palcami. 4 Obróć izolator w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wymontuj go z żarówki. co grozi wybuchem żarówki. jeśli nie zostanie zachowana ostrożność. 1 2 WAŻNE! Reflektory ksenonowe zawierają małe ilości rtęci. Sweden 39 . W żarówkach ksenonowych jest wysokie ciśnienie. 5 Wymontuj sprężynę mocującą żarówkę i wymontuj żarówkę. Zużyte reflektory ksenonowe należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Ołów jest szkodliwy dla ludzi i środowiska. że wszystkie warsztaty firmy Scania muszą utylizować akumulatory. Na terenie UE za utylizację akumulatora odpowiedzialny jest jego producent. W przypadku bezpośredniego zetknięcia się kwasu z oczami. Środowisko Ołowiane obciążniki powinny być przetworzone zgodnie z lokalnymi przepisami. Obciążniki 1 Usuń ołowiane obciążniki ze wszystkich kół. 1 Najpierw odłącz przewód masowy (biegun ujemny). Akumulatory należy utylizować zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi substancji niebezpiecznych dla środowiska. Oznacza to. Zawsze zasięgaj opinii lekarza w przypadku kontaktu kwasu z oczami. Akumulatory zawierają rozcieńczony kwas siarkowy. Środowisko Prace przy akumulatorze należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami. skórą lub ubraniem natychmiast przepłucz miejsca kontaktu wodą. 132 941 40 © Scania CV AB 2010. Akumulator pojazdu zawiera ołów.Akumulator rozrusznika OSTRZEŻENIE! Noś rękawice i okulary ochronne. Sweden 00:45-03 318 046 314 619 . zapewniając ich powtórne przetworzenie. dotyczy to również jego składowania. a następnie pozostałe połączenia.

Sweden 41 .Identyfikacja materiałów >PC+PBT< >PP-T20< >PMMA< 00:45-03 116788 >PE< >PP+EPDM< >ABS+PC< © Scania CV AB 2010.

>PP-T16< >PP-T20< >PP< >PC+PBT< >PC+PBT< >PC+PBT< >PP-GF30< 318 067 >PE< >TPE-0< 42 © Scania CV AB 2010. Sweden 00:45-03 .

Sweden 43 .>PA+PPE< >UP-GF30< >PMMA< >ASA< >UP-GF25< >PP< >PC-PBT< >UP-GF25< 00:45-03 318 069 >PC-PBT< © Scania CV AB 2010.

>PP-M20< >PP< 318 050 >PP-T40< >PP-M10< >PP< >PP-M10< >PP-T40< >PP-M35< 44 © Scania CV AB 2010. Sweden 00:45-03 .

Sweden 45 .>PP-GF30< >PP< >HDPE< >PP< >PP+EPDM< >PP-G20< >PP-GF30< >PP-MD40< >PP-T20< 318 065 00:45-03 © Scania CV AB 2010.

>HDPE< >PA6< >HDPE< 46 © Scania CV AB 2010. Sweden 00:45-03 318 073 .

Sweden 47 .>HDPE-M30< 00:45-03 116789 © Scania CV AB 2010.

Sweden 00:45-03 318 070 .>PP-EPDM-M30< >PP-MD30< >PP-T20< >PP-MD30< >HDPE< >PP-M20< >EPDM< 48 © Scania CV AB 2010.

Sweden 49 .>PP-MD30< >ABS< >UP-PUR-GF< >PP-MD30< >PP< >PP-M20< >UP-PUR-GF< >EPDM< >PP-EPDM-M25< >PP-EPDM-M25< >PP-T20< 00:45-03 318 071 © Scania CV AB 2010.

Sweden 00:45-03 .>EPDM< >PC+ABS< >EPDM< >PP-M20< >PP-MD30< >PP-M20< >EPDM< >TPE< >PP-M20< >PP-M20< 318 066 50 © Scania CV AB 2010.

Sweden 51 .>PUR+ PA6-GF30< >PP-M20< >PA6-GF30< >PP-M20< >PP-M20< >ABS< >PP-M20< >PP-M20< >PP-M20< >PVC< >ABS< >PP-MD30< >PA6-GF15< >PP-MD30< >PP-MD30< >PA6-GF15< 318 068 00:45-03 © Scania CV AB 2010.

części gumowe. Sweden 00:45-03 .Kody kolorystyczne używane w podręczniku >ABS< >PA< >PE< >PMMA< >PP< >PVC< >PUR< >"other"< Akrylonitryl butadienowo styrenowy Poliamid Polietylen Polimetakrylan metylu Polipropylen Polichlorek winylu Poliuretan Inne materiały polimerowe Części oznaczone kolorem ciemnoniebieskim bez oznaczeń symbolami. powinny być sortowane jako inne materiały polimerowe. 52 © Scania CV AB 2010. np.