Bentuk muka biumi Bercham yang rata banyak mendorong pembangunan dari aspek komersial, social, dan pendidikan

. Kawasan tanah yang rata dan berpaya menggalakkan para petani untuk menanam sayur-sayuran secara kecil-kecila. Ini disebabkan apabila mereka bercucuk tanam di kawasn yang berhampiran denagn paya, mereka boleh mengubak kawasan paya ini ke suatu kolam yang kecil untuk menampung air bagi mengairi tanaman-tanaman mereka. Secara umum, tanaman yang ditanam terdiri daripada timun, cili merah, cili hijau, isang, betik, dan kelapa sawit. Di samping iu, di kawasan-kawasan di mana pembangunan kurang sesuai kerja-kerja perindustrin telah dijalankan. Contohnya, Sun Minerals Sdn. Bhd di mana bukit-bukit batu kapur diletup dan sisanya dibawa ke kilang tersebut unuk dijadikan kalsium karbonat. Kalsium karbonat merupakan satu bahan yang digunakan dalam pembangunan dan perubatan. Oleh sebab bentuk muka bumi Bercham yang rata, lkawasan Bercham dapat dizonkan kepada beberapa kawasan.Misalnya, zon perindustrian ringan, zon perindustrian berat dan kawasan perumahan seperti Kampung Tersusun, Taman Desa Bercham, Anjung Bercham Megah, dan sebagainya. Menerusi temubual saya dengan peniaga-peniaga yang berbangsa Cina, kebanyakan berpendapat bahawa Bercham terletak di bahagian Ipoh di mana ‘’feng shuinya’’ adalah paling sesuai untuk ahli peniaga. Disebabkan faktor ini, sekiranya kita membuat perbandingan antara kawasan Bercham dengan kawasan Gunung Rapat atau Pasir Putih, boleh dirumuskan bahawa kawasan Bercham adalah antara kawasan perumahan dan perindstrian di Ipoh yang semakain maju.

Selain itu, wujudnya system perbankan yang boleh dikatakan terbaik di antara kawasankawasan perumahan di sekitar Ipoh banyak telah menyumbangkan kepada perkembangan ekonomi di Bercham kerana ahli-ahli peniaga tidak perlu ke Bandar Ipoh untuk berurusan dengan pihak bank sama ada untuk tujuan pinjaman atau lain-lain urusan. Boleh dikatakan, kebanyakan bank-bank komersial terdapat di bercham. Antaranya ialah CIMB, Maybank, Ambank, Bank Simpanan Nasional (BSN). Kemudahan servis courier juga terdapat di sini. Pada pendapat saya, selain daripada bergantung kepada faktir-faktor di atas, potensi ekonomi di Bercham juga dipengaruhi dengan kompleks-kompleks membeli-belah yang baru. Misalnya, saya difahamkan berdepan dengan Tesco Extra, pust membeli-belah Giant kini sedang berada dala proses pembinaan. Selanjutnya, potensi ekonomi Bercham juga disumbangkan oleh perkembangan dan pembangunan kawasa sekitarnya seperti pusat membeli-belah Tesco, Jusco, dan juga restoran-restoran berbajet rendah terletak tidak jauh dari pekan Bercham.

Faktor yang paling mempengaruhi perkembangan Bercham sebagai pusat ekonomi di Ipoh ialah system jalan raya yang padat, dan kemas. Selain itu, system jalan raya di Berham juga merupakan susur masuk ke Lebuhraya Utara-Selatan.

MENGIKUT AYAH SAYA, SEMASA IBU BAPA SAYA BERPUINDAH KE BERCHAM, BERCHAM DIKATAKAN SUATU KAWASAN PERKAMPUNH=GAN. TIDAK WUJUD SEBARANG TEMPAT MEMBELI-BELAH, KAWASAN MAKANAN. PEMBANGUAN MERUMAHA TERHAD DI SAMPIG JALAN

Perumahan Food court Jalan raya Tesco lady-pertanian Egg farm \//// JALAN RAYA MAP.RAYANYA YG SEMPIT. IA TELAH MENJADI SUATU TEMPAT EKINOMI YANG AMAT MAJU. LOKASI SUNGAI PINJI MAP . TAMAN PERUMAHAN MAP. RESTORAN MAPA. BANK MAP. DALAM MASA 20 TAHUN. BERCHAM TIDAK DAT DIGAMBARAKN DENGAN MENGGUNAKAN PERKATAA.

Yang menyedihkan hati saya.Di kawasan muka bumi BERCHA YANG UNIk ini.pelancongan Penanaman . kindahan toong Can ini tidak diketahui oleh para pelancong. Daripada kajian saya. kawasan-kawasan ini kurang mendapat perhatian drpd pihak-pihak berkuasa. Keindahan Patung-patung Gautam Buddha yang jauh lebih bagud=s daripada patung di Tokong Kek Lok Si hanya diketahui oleh pendduduk Berrcham ekoran daripada kekuranag promosi. Dekiranay perhatian dan tumpuian diberikan utuk membangunakn kawasa-kawasan ini. Merka tidak sedar akan kewujudan tenapttempat yang mempunyai struktur-struktur yang memarik. saya dapati kebanyakan kawasan-kawasan ibadat orang-orang Cina terletak di kaki bukit atau di puncak bukit. maka. kebanaykan bas-bas [pelancong memasuki Bercham kerana para pelancong hendak menikmati pelbagai jenis makanan yang disediakan oleh penduduk tempatan. Namun begitu. Walaupun tema[pt-tempat beribadat ini terletak di punca bukit adalah unikkeana selain daripada melihat tenpat ibadat ini. Kerajaan harus menggiatkan lahi promosi untuk menarik minat pelancong Walaupun Tanah tinggi . kita juaga dapa melihat stalaktit dan stalagmite di dalam kawasan ini. Daripada pemerhatian saya. juga menggalakkan pelancong-pelancong dari luar dan dalam negeri untuk melawat tempat-tempat beribadat. saya percaya Bercham bleh dibangunkan sebagai suatu pusat pelancongan yang unik.

asting Saliran - sumer air Perikanan Next to houses .