You are on page 1of 1

RADIOGRAFISCH BESTUURD HORLOGE

Handleiding

Gefeliciteerd met de aankoop van dit radiografisch bestuurde horloge. U bent in het bezit gekomen van het meest accurate uurwerk ter wereld! Dit radiografisch bestuurde horloge behoudt zijn precisie en heeft een afwijking van slechts één seconde in één miljoen jaar. Het is dus nooit meer nodig uw horloge gelijk te zetten!

DCF-77 RADIOGRAFISCH BESTUURDE TIJD

Uw radiografische horloge behoudt zijn ongelofelijke precisie door automatisch af te stemmen op de officiële Duitse standaardfrequentie en tijdzender, het DCF-77 radiosignaal. Het DCF-77 radiosignaal zendt de tijd uit zoals deze wordt bijgehouden door de meest precieze klok ter wereld, de cesium tijdbasis van het Duitse Rijksinstituut voor Fysica en Meteorologie in Braunschweig (PTB). De krachtige DCF-77 radiozender bevindt zich in Mainflingen (24 km ten zuidoosten van Frankfurt-am-Main) en zendt het tijdsignaal uit over een gebied binnen een straal van 1500 km.

Het radiografische horloge bevat een kleine maar zeer krachtige antenne, speciaal afgestemd voor optimale ontvangst van het 77.5 KHz DCF tijdsignaal. Het door deze antenne ontvangen signaal wordt ‘uitgepakt’ door een kleine ingebouwde ontvanger, die de informatie naar de uiterst stroomzuinige CMOS-microprocessor van het horloge doorstuurt om te worden gedecodeerd. Als het horloge de tijd eenmaal automatisch heeft ingesteld, zorgt het voor continue accuraatheid door af te stemmen op het DCF-77 radiosignaal. Zolang het polshorloge binnen het zendbereik blijft, geeft het radiografische horloge de absolute precieze tijd weer. Mocht u zich met uw horloge langere tijd buiten het bereik van de zender bevinden, dan blijft het radiografische horloge werken als een uiterst accurate kwartsklok. Bij terugkeer in het zendbereik corrigeert het horloge zichzelf aan de hand van het DCF-77 tijdsignaal.

ACTIVEREN

Het radiografische horloge verlaat de fabriek geprogrammeerd en in batterijbesparende stand. Het LCD-scherm (Liquid Crystal Display) vertoont “OFF” en moet geactiveerd worden alvorens u met opstarten kunt beginnen. Uw horloge bevindt zich mogelijkerwijs niet in deze

1. PUSH PIN 4 seconden indrukken totdat het nummer van de tijdzone op het scherm gaat knipperen.

2. Druk herhaaldelijk op PUSH PIN totdat de juiste tijdzone wordt weergegeven.

3. Wacht 6 seconden tot het scherm automatisch terugspringt naar de regelstand van de tijdzone.

TIJDONTVANGST

Soms is het mogelijk dat het radiografische CYBER-horloge op een locatie is waar signaalontvangst wordt bemoeilijkt door interferentie. Storingen kunnen veroorzaakt worden door huishoudelijke elektrische toestellen, zoals koelkasten, tv’s en computers, of natuurlijke oorzaken, zoals onweer. Als het horloge er niet in slaagt de tijd aan de hand van het tijdsignaal te actualiseren, gaat het radiotorentje knipperen, maar onder normale omstandigheden is het torentje constant zichtbaar. Als u bemerkt dat het radiotorentje op het horlogescherm knippert, moet u het horloge’s nachts wellicht op een andere positie. Om goede ontvangst te stimuleren is het belangrijk het horloge op een niet-metalen oppervlak te leggen, ten minste 3 meter verwijderd van elektromagnetische storingsbronnen zoals tv's, computers of koelkasten. Leg het horloge zomogelijk bij het raam. Leg het horloge zodanig neer dat het bandje in de richting van Duitsland wijst om de ontvangst verder te bevorderen.

totdat “OFF” op het scherm verschijnt. of geeft weer dat ontvangst mislukt is
totdat “OFF” op het scherm verschijnt.
of geeft weer
dat ontvangst
mislukt is
Batterijvak

Batterijvak

Deksel batterijvak

WAARSCHUWING LEGE BATTERIJEN

Het radiografische horloge heeft een batterij-indicator die verschijnt wanneer het tijd wordt de batterij in het horloge te vervangen. Het wisselen van de batterij dient te worden verricht door een gespecialiseerd horlogewinkelier en wel binnen twee maanden na het verschijnen van de batterijwaarschuwing. Het horloge loopt op een hoge kwaliteit 3V lithium batterij met een levensduur van meer dan drie jaar.

stand. Is dat het geval, gebruik dan een dikke balpen en druk PUSH

PIN 10 seconden in, of

1. Druk even op PUSH PIN om de DCF-77-ontvangstprocedure

VERZORGING VAN HET RADIOGRAFISCHE HORLOGE

te starten. Het scherm licht even op en het horloge begint te zoeken naar het DCF-77-signaal.

Dit horloge is bij normaal gebruik schokbestendig, maar wees voorzichtig dat het niet valt omdat het hierdoor ernstig beschadigd kan raken.

2. Binnen 5 minuten:

Horloge regelt tijd op exacte tijd en datum

Maak het horloge enkel met een zacht droog doekje schoon, of met een met zeepsop bevochtigd doekje. Vermijd chemische oplossingen of schoonmaakmiddelen omdat deze het oppervlak van het horloge kunnen beschadigen.

Belangrijk:

Als DCF-77 ontvangst geslaagd is worden tijd en datum automatisch op het LCD-scherm weergegeven. Als het horloge zich langere tijd niet binnen het bereik van DCF-signalen bevindt, blijft het toch werken als een uiterst accurate kwartsklok.

INSTELLEN TIJDZONE

Het radiografische horloge kan ingesteld worden op een andere tijdzone (±9h). Om de tijdzone te wijzigen:

R&TTE Richtlijnen 1999/5/EC Voor gebruik in EEG- en EFTA-lidstaten

Samenvatting van de conformiteitverklaring: Hierbij verklaren wij dat dit draadloze zendtoestel voldoet aan de hoofdvereisten van de R&TTE Richtlijnen1999/5/EC.

wij dat dit draadloze zendtoestel voldoet aan de hoofdvereisten van de R&TTE Richtlijnen1999/5/EC. Tijdzone knippert

Tijdzone knippert