1

Kertas ini mengandungi lima soalan. Jawab semua soalan

1. Firman Allah S.W.T ;

N!· !´.`.´¸ !..¹L !´..±.¦ _|´. `.l ¯,±-. !´.l !..>¯,.´. _·.>´.l ´. ´.¸..>l¦ '¯

Surah Al – A’raaf ayat 23
Berdasarkan ayat di atas;
[ i ] Nyatakan pengertian kalimah yang bergaris [ 2 markah ]
[ ii ] Berikan jenis – jenis zalim serta contoh [ 4 markah ]
[ iii ] Terangkan dua cara untuk mendapat rahmat Allah S.W.T [ 4 markah ]

2. [ I ] Nyatakan pengertian rasul. [ 2 markah ]
[ ii ] Jelaskan dua sebab mengapa Allah mengutuskan rasul kepada manusia sedangkan
mereka telah dikurniakan akal fikiran ? [ 4 markah ]
[ iii ] Nyatakan dua nabi yang bergelar Ulul ‘Azmi dan contoh kesabaran serta
kecekalan hati yang ditunjukkan oleh mereka. [ 4 markah ]

3. [ i ] Berikan maksud solat ketika sakit. [ 2 markah ]
[ ii ] Nyatakan tiga cara mengerjakan solat ketika sakit selain solat secara duduk.
[ 3 markah ]
[ iii ] Jelaskan cara mengerjakan solat secara duduk. [ 3 markah ]
[ iv ] Terangkan dua sebab Islam mewajibkan solat walaupun ketika sakit.
[ 2 markah ]

2

4. ( a ) [ i ] Berikan riwayat hidup Saidatina Fatimah Az Zahra’ secara ringkas. [ 4 markah ]
[ ii ] Jelaskan dua sumbangan Saidatina Fatimah Az Zahra’ terhadap perjuangan Islam.
[ 4 markah ]
( b ) Nyatakan gelaran Saidatina Aisyah R.A [ 2 markah ]


5. ( a ) Ibu bapa hendaklah mendidik anak – anak cara beradab kepada tetamu.
[ i ] Apakah maksud tetamu ? [ 2 markah ]
[ ii ] Berikan dua cara anda melayani tetamu yang datang ke majlis kesyukuran di rumah
anda. [ 4 markah ]

( b ) Bekerja amat dituntut dalam Islam.
Nyatakan dua sikap negatif pekerja yang perlu dijauhi. [ 4 markah ]
KERTAS SOALAN TAMAT