Rancangan Malaysia Pertama

Rancangan Malaysia Pertama (RMP: 1966-1970) Sebelum pelaksanaan Rancangan Malaya Pertama terdapat dua Rancangan Pembangunan iaitu Rancangan Malaya Pertama (RM1: 1956-1960) dan Rancangan Malaya Kedua (RM2: 1961-1965). Rancangan Malaya Pertama (RM1: 1956 – 1960)

Penyertaan rakyat dalam aktiviti pertanian yang dirancang turut menjana pendapatan kepada negara

Perancangan pembangunan yang serius telah bermula pada tahun 1954 apabila satu perwakilan Bank Dunia membuat beberapa perakuan kepada kerajaan tentang pembangunan negara. Ini menghasilkan RM1 yang berisi dengan rancangan pelaburan sektor awam sebanyak RM1,100 juta. Matlamat utama rancangan pembangunan tersebut ialah untuk membangunkan ekonomi dengan memberikan penekanan yang lebih kepada sektor di luar bandar. Sebanyak RM478.2 juta (44.5%) daripada jumlah peruntukan pembangunan RM1 telah diperuntukan bagi membangunkan sektor luar bandar ini. Penubuhan dua buah agensi Kerajaan iaitu Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan FELDA (Federal Land Development Authority; 1956) dan Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar serta pelaksanaan sistem Buku Merah merupakan inovasi penting dalam sejarah perancangan dan pembangunan negara sehingga ke masa kini. Dari segi pencapaian RM1, pelaburan sebenar sektor awam dalam tempoh 1956-60 hanyalah sebanyak RM978 juta. Ini kurang sebanyak 15% daripada jumlah pelaburan sektor awam yang telah dirancangkan bagi tempoh berkenaan. Rancangan Malaya Kedua (RM2: 1961-1965) RM2 telah mencapai beberapa kemajuan ke arah perancangan yang lebih menyeluruh. Pertamanya, rancangan ini telah disediakan oleh sebuah Jawatankuasa Kerja Antara Jabatan

dengan bantuan sebuah Urusetia Ekonomi yang dibantu oleh pakar perunding Bank Dunia. Kedua, RM2 telah menggunakan kedua-dua strategi perancangan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas dengan memberi tumpuan kepada pembangunan luar bandar serta penyertaan rakyat di dalam proses perancangan dan pelaksanaan. Peruntukan pembangunan telah ditambah sebanyak RM2,150 juta iaitu hampir dua kali ganda peruntukan RM1. Ketiga, beberapa perubahan telah dibuat di dalam RM2 ini, iaitu bagi pertama kalinya satu kajian yang menyeluruh telah dibuat terhadap perkembangan ekonomi negara untuk beberapa tahun sebelumnya. Satu analisis yang mendalam mengenai kedudukan ekonomi, mengenal pasti masalah yang timbul dan tindakantindakan untuk mengatasi masalah tersebut telah diadakan. Selanjutnya anggaran kasar pelaburan sektor awam terhadap pendapatan negara dan imbangan pembayaran juga telah dibuat. Dari segi pencapaiannya, purata kadar pertumbuhan Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) dalam tempoh 1961-1965 ialah sebanyak 6.4% setahun. Daripada segi perbelanjaan pembangunan pula, sektor awam telah membelanjakan sebanyak RM2,650 juta yang telah diperuntukkan bagi tempoh RM2. Perbelanjaan pembangunan sebenar sektor swasta adalah RM2,900 juta, iaitu seperti yang telah dirancangkan. Rancangan Malaysia Pertama (RMP: 1966-1970) Di bawah Rancangan Malaysia Pertama (RMP), pembangunn negara telah diasaskan kepada suatu rancangan bersepdu berikutan kemasukan Sabah dan Sarawak ke dalam Persekutuan Malaysia. Rancangan Malaysia Pertama ini juga telah menentukan arah pembangunan dan matlmat-matlamat yang perlu dicapai dalm tempoh rancangan lima tahun. Pembaharuan lain yang terdapat dalam rancangan ini termasuklah program tenaga manusi dan penelitian yang lebih mendalam terhadap program-program ke atas tiap-tiap sektor ekonomi. Di samping itu RMP, juga menekankan aspek integrasi di kalangan penduduk dan negerinegeri di dalam Malaysia dengan menggubal satu rancangan pembangunan khusus bagi meningkatkan kebajikan semua rakyat. RMP melibatkn peruntukan pembangunan sebanyak RM10,500 juta iaitu RM4,550 juta daripada sektor awam dan RM5,950 juta daripada sektor swasta. Pelaksanaan RMP pula lebih menjurus ke arah pembasmian kemiskinan di kalangan penduduk. Melihat kepada bancian penduduk tahun 1970 yang telah dijalankan, didapati bahawa 49.3% daripada semua keluarga di Semenanjung Malaysia menerima pendapatan di bawah garis kemiskinan. Sejumlah 86% daripada keluarga miskin tersebut terdapat di kawasan luar bandar manakala 14% lagi di kawasan bandar.

Penanaman padi dia antara aktiviti ekonomi masyarakat dalam RMP

Pelaksanaan dan Pencapaian Program RMP Dalam tempoh masa RMP ini, beberapa agensi baru telah ditubuhkan. Di antaranya Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA – Malaysian Industrial Development Authority, 1967) yang dulunya dikenali sebagai FIDA (Federal Investment Development Authority), Lembaga Penasihat Tarif, MARA (Majlis Amanah Rakyat, 1966), Bank Bumiputera (1966) dan juga PERNAS (Perbadanan Nasional Berhad, 1969). MIDA dan Lembaga Penasihat Tarif dibentuk dengan tujuan membantu pembangunan perindustrian negara seperti yang tercatat dalam Akta Galakan Pelaburan 1968. MARA, Bank Bumiputera dan PERNAS pula ditubuhkan untuk menggalakkan penyertaan Bumiputera dalam bidang perusahaan dan perdagangan.

Rancangan Malaysia Pertama
Dari Wikipedia Bahasa Melayu, ensiklopedia bebas.
Lompat ke: pandu arah, gelintar Rancangan Malaysia Pertama (RMK1) adalah rancangan pembangunan ekonomi yang pertama dilaksanakan sesudah tertubuhnya Malaysia. Rancangan pembangunan ekonomi selama lima tahun (1966–1970) ini membabitkan seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Objektif RMK1 adalah untuk menjaga kebajikan seluruh rakyat, dan meninggikan taraf hidup kawasan luar bandar terutamanya di kalangan mereka yang berpendapatan rendah. Rancangan ini mempunyai objektif seperti: 1. memajukan ekonomi seluruh negara demi kebajikan rakyat dan seterusnya mengeratkan perpaduan rakyat. 2. meningkatkan pendapatan penduduk yang miskin.

3. 4. 5. 6.

membangunkan ekonomi luar bandar. mempertingkatkan lagi usaha ke arah mempelbagaikan ekonomi negara. mengurangkan pengangguran. memajukan sektor perindustrian.

Isi kandungan
[sorok]
• • • • •

1 Tumpuan kepada sektor pertanian dan pembangunan luar bandar 2 Pembangunan industri dan masyarakat pedagang bumiputera 3 Peristiwa berdarah 4 Lihat juga 5 Nota kaki

[sunting] Tumpuan kepada sektor pertanian dan pembangunan luar bandar
Antara tumpuan khusus RMK1 adalah memajukan sektor pertanian untuk memperkaiki sosio ekonomi penduduk luar bandar. Sejumlah RM450 juta diperuntukkan dengan 25% daripadanya untuk pembangunan luar bandar dan pertanian. FELDA, agensi yang ditubuhkan untuk membangunkan sosio ekonomi penduduk luar bandar, telah membuka banyak projek tanah sehingga tahun 1966 antaranya Segitiga Jengka di Pahang, Projek Pahang Tenggara dan Projek Johor Tenggara. Projek-projek ini berjaya meningkatkan taraf hidup para petani serta menambah peluang pekerjaan dan mengurangkan pengangguran di luar bandar. Antara agensi yang ditubuhkan sepanjang RMK1 adalah:
• •

FELCRA ditubuhkan pada tahun 1966 untuk memulih dan memajukan projek tanah kerajaan. MARDI ditubuhkan pada tahun 1969 untuk membuat penyelidikan tentang pemasaran dan pengeluaran hasil tanaman kecuali getah.

Di bawah RMK1, tanaman-tanaman seperti kelapa sawit, koko dan tebu telah ditanam dengan lebih luas lagi.

[sunting] Pembangunan industri dan masyarakat pedagang bumiputera
RMK1 menyaksikan penubuhan Majlis Amanah Rakyat (MARA) (distruktur semula dari Rural Industrial Development Authority atau RIDA) yang ditugaskan bagi memajukan,

menggalakkan, memudahkan serta menjalankan pembangunan pendidikan, ekonomi dan kemasyarakatan dalam persekutuan dan khususnya dalam kawasan-kawasan luar bandar. Dengan tertubuhnya MARA, pedagang dan pengusaha bumiputera boleh mendapat bantuan kewangan dengan lebih mudah selain daripada institusi kewangan lain seperti bank. Kerajaan juga meningkatkan kemudahan pengangkutan dan perhubungan serta mewujudkan lebih banyak kawasan industri seperti Tampoi, Petaling Jaya, Batu Tiga, Prai di Semenanjung Malaysia dan Bintawa di Sarawak; serta Likas dan Kepayang di Sabah.

[sunting] Peristiwa berdarah
RMK1 dilihat tidak begitu berjaya dalam mewujudkan keseimbangan ekonomi antara kaum dan wilayah. Kekurangan pelaburan dalam modal insan gagal untuk meningkatkan pendapatan keluarga luar bandar. Di Semenanjung Malaysia, 90% isi rumah hanya mendapat kurang dari RM100 sebulan dan mereka kebanyakannya berada di luar bandar dan berbangsa Melayu[1] Keadaan ini menyebabkan ketidakpuasan hati antara kaum dan tercetus peristiwa 13 Mei 1969. Peristiwa ini menyaksikan rusuhan kaum kerana perasaan tidak puas hati orang Melayu kerana masih lagi ketinggalan dalam bidang ekonomi dan pendidikan.

Rancangan Malaysia Kedua
Dari Wikipedia Bahasa Melayu, ensiklopedia bebas.
Lompat ke: pandu arah, gelintar

Pelaksanaan RMK2 dilihat oleh sesetengah golongan sebagai berlebih-lebihan dalam usahanya meningkatkan penglibatan orang-orang Melayu di dalam ekonomi. Isi kandungan [sorok] • • • • • • • • • • • • 1 Latar belakang 2 Penstrukturan semula ekonomi 3 Pengindustrian 4 Perlombongan 5 Pertanian 6 Kesihatan 7 Pendidikan 8 Pengangkutan 9 Warisan 10 Lihat juga 11 Nota 12 Rujukan [sunting] Latar belakang Walaupun orang-orang Melayu membentuk kumpulan majoriti di kalangan penduduk Malaysia. golongan Bumiputera hanya memiliki sekitar 1.1975) merupakan satu rancangan pembangunan ekonomi yang diperkenalkan oleh kerajaan Malaysia dengan sasaran melaksanakan Dasar Ekonomi Baru (DEB).9% daripada ekonomi Malaysia. menggantikan getah dengan kelapa sawit. Rancangan Malaysia Kedua (RMK2) (1971 . Namun begitu.Kepelbagaian tanaman diperkenalkan semasa Rancangan Malaysia Kedua. sehinggakan masalah ini menjadi salah satu penyebab berlakunya Peristiwa 13 Mei pada tahun 1969 apabila rusuhan kaum tercetus di Kuala Lumpur. Kerajaan kemudiannya mengurangkan penekanan terhadap penstrukturan semula sosio-ekonomi apabila rancangan ini berakhir. Pada tahun 1970. RMP dilihat kurang berjaya mengatasi isu kemiskinan ini. penguasaan ekonomi mereka tidak setara dengan kedudukan tersebut.[1] RMK2 menggantikan Rancangan Malaysia Pertama (RMP) yang mempunyai tujuan sama iaitu menangani masalah kemiskinan di kalangan orang-orang Melayu. Tujuan rancangan ini diwujudkan adalah untuk menyusun semula masyarakat dan mengurangkan penguasaan kaum Cina dan orang-orang asing dalam sektor ekonomi di Malaysia sekaligus memperbaiki kedudukan ekonomi orangorang Melayu. .

manakala RMK2 diluluskan oleh Parlimen dengan tujuan kedua-dua polisi ini. Ada pihak-pihak lain yang memberikan anggaran yang lebih besar manakala beribu-ribu yang lainnya (kebanyakan daripadanya ialah orang-orang Cina) kehilangan tempat tinggal. Namun begitu. Sumber-sumber rasmi meletakkan jumlah kematian sekitar 200 orang. Walaupun peruntukan ini lebih rendah berbanding RMP (M$10.[2] Dasar-dasarnya juga menghasilkan ketidakpuasan hati masyarakat bukan Melayu yang rataratanya menyokong parti-parti pembangkang. sewaktu pilihan raya umum 1969.[3] Malah sebuah Rangka Rancangan Jangka Panjang dibentuk dengan tujuan yang sama seperti DEB. sebuah parti utama di dalam gabungan Parti Perikatan yang memerintah ketika itu. DEB mensasarkan pegangan ekonomi bumiputera sehingga 30% di dalam jangkamasa 20 tahun. Namun.[2] Berikutan ketaksamaan ini.36 bilion telah diperuntukkan untuk RMK2. MAGERAN melaksanakan DEB dengan tujuan utama membasmi kemiskinan di samping menyingkirkan "pengenalan kaum mengikut peranan ekonomi" melalui sebuah "ekonomi yang pesat berkembang". Sebuah perarakan kemenangan dianjurkan pada 12 Mei oleh penyokong-penyokong pembangkang yang membawa kepada perhimpunan balas pada keesokan harinya oleh Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO). perhimpunan itu berubah menjadi rusuhan yang berlangsung selama dua hari.[2] Sejumlah M$7. rancangan ini berhasrat mencapai pengurangan kemiskinan yang lebih besar dan mempertingkat penglibatan orang-orang Melayu di dalam .4 % dan selebihnya dipegang oleh orang-orang asing.5 bilion).[2] [sunting] Penstrukturan semula ekonomi RMK2 meningkatkan penglibatan kerajaan di dalam ekonomi dengan sasaran utama menambah pegangan ekonomi orang-orang Melayu terutamanya di dalam bidang pengeluaran dan pelombongan.[2] Bagi mengelak daripada menyekat pegangan ekonomi kaum Cina. Perintah darurat diisytiharkan dan Parlimen digantung. Majlis Gerakan Negara (MAGERAN) dibentuk bagi memerintah Malaysia sehingga tahun 1971.[3] Semasa berkuasa. Kedua-duanya disusun supaya tamat pada tahun 1990. supaya pada masa yang sama pegangan ekonomi kedua-dua kumpulan — Melayu dan bukan Melayu — dapat dikembangkan berdasarkan nilai mutlak selain meninggikan pegangan Melayu dalam nilai relatif. apabila Parlimen bersidang semula.manakala golongan bukan Melayu (kebanyakannya orang-orang Cina) mengawal sekitar 37. yang lebih menyenangi pengurangan atau pemansuhan tindakan afirmatif bagi golongan Bumiputera. rancangan ini memfokuskan perkembangan ekonomi yang lebih besar. Perkara 153 Perlembagaan Malaysia menuntut kerajaan menyediakan kuota bagi pengagihan biasiswa dan jawatan dalam perkhidmatan awam memperbaiki kedudukan ekonomi orang-orang Melayu. RMP dlihat telah gagal menangani masalah ketidakseimbangan ekonomi ini. Selain itu.

Agensi kerajaan lain seperti FELDA meneruskan usaha dalam pembukaan tanah dan penempatan baru di negeri Kedah. dengan 70% daripada 275. Terengganu. Semua inilah yang dijadikan sasaran kerajaan untuk diubah melalui perlaksanaan DEB dan RMK2.ditugaskan memberi bantuan kewangan dan galakan kepada pekebun-pekebun kecil getah. Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) .[2] Agensi-agensi kerajaan berikut telah ditubuhkan bagi memenuhi sasaran kerajaan di dalam RMK2: • • • Lembaga Padi dan Beras Negara (LPN) .000 penganggur berdaftar pada tahun 1970 berumur sekitar 15 hingga 25 tahun. Kelantan dan di Sungai Kinabatangan. Tetapi. [sunting] Pengindustrian Beberapa agensi kerajaan yang ditubuhkan sebelum pelancaran RMK2 telah meningkatkan penglibatan mereka di dalam ekonomi negara sepanjang perlaksanaan rancangan ini. Orang-orang Melayu sebahagian besarnya terlibat di dalam pekerjaan luar bandar seperti menanam padi. menurut kata seorang pengulas. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) . kebanyakannya diakibatkan kekurangan pendidikan. seperti yang digariskan di dalam Perkara 153 Perlembagaan Persekutuan. Malangnya. perbankan. kewangan. Pengangguran di kalangan semua kaum juga amat berleluasa. dan bertumpu di kawasan-kawasan bandar. menangkap ikan. getah dan timah. mengerjakan ladang-ladang getah atau kelapa sawit secara kecil-kecilan dan sebagainya. dasar kerajaan. golongan bukan Melayu memiliki.berfungsi untuk menentukan harga padi yang berpatutan supaya petani dapat menambah hasil pengeluaran mereka. Sungai Kemubu. Mereka langsung tidak terlibat di dalam pekerjaan golongan kolar putih seperti perkeranian dan hanya di perkhidmatan awam sahaja — dimana 80% daripada pekerjaan di sektor ini dijamin untuk bumiputera — mereka menduduki jawatan-jawatan atasan. Agensiagensi terbabit termasuklah Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA) dan Majlis Amanah Rakyat (MARA). Johor dan Sabah. tampak mengekang penglibatan orang-orang Melayu di dalam sekor swasta kerana memberi mereka keutamaan di sektor awam. Kebanyakan ahli bagi sesetengah kerjaya seperti perubatan dan guaman terdiri daripada bukan Melayu. Sabah.[1] Ketika rancangan ini diumumkan. "monopoli secara langsung terhadap guna tenaga perusahaan dan perdagangan persendirian". kepentingan-kepentingan asing mengawal hampir kesemua perusahaan-perusahaan moden termasuk sektor perkilangan.sektor swasta dengan mengenakan beberapa kekangan terhadap syarikat-syarikat persendirian yang akan menerima manfaat daripada guna tenaga dan pegangan ekonomi orang-orang Melayu. Projek-projek pengairan juga telah dilaksanakan seperti di Sungai Muda. Beberapa lagi agensi pula ditubuhkan semasa RMK2 seperti .berperanan memaju industri perikanan dan menggalakkan nelayan menggunakan teknologi moden. Kedah.

kawasan-kawasan tersebut telah diumumkan di negeri-negeri Pulau Pinang. Pengeluar-pengeluar berketurunan Cina amat tidak senang dengan pengenalan akta baru ini kerana mereka telah beroperasi sebelum ini dengan kawalan yang minimum dari kerajaan. pengkontenaan. Cadangan yang diterima kemudiannya dipilih menjadi garis panduan bagi menjalankan kegiatan syarikat. iaitu kurang satu peratus daripada sasaran RMK2. Sektor ini berkembang dengan perlahan pada tahun 1975 akibat kelembapan ekonomi sejagat pada tahun itu. Rancangan baru ini seterusnya membentuk kawasan perindustrian di pantai timur bagi mengekang masalah perpindahan penduduk dari desa ke bandar. Selangor dan Melaka. pembinaan. kerajaan menyatakan bahawa akta tersebut tidak dirancang untuk mendatangkan masalah bagi sesetengah kumpulan dan meneruskan perlaksanaannya. Pada tahun 1974.[2] Sehingga RMK2. hartanah. Menjelang 1975. Makanan. iaitu syarikatsyarikat yang diluluskan selepas 1 Januari 1972. syarikat-syarikat swasta dibahagikan kepada tiga kumpulan. pelancongan dan perundingan.[2] . keluaran-keluaran kayu dan kimia membentuk majoriti sektor perusahaan ini. Syarikat kerjasama juga ditubuhkan dengan pihak swasta bagi membangunkan perusahaan perlombongan. sektor perusahaan hanya bertumpu di pantai barat Semenanjung Malaysia. yang boleh berubah-ubah. kegiatan pengeluaran membentuk sebanyak 16% daripada keluaran dalam negara kasar (KDNK) Malaysia.[2] PERNAS ditubuhkan bagi membeli perniagaan-perniagaan dan menyertai syarikat kerjasama dengan sektor swasta selain membangunkan industri-industri perintis yang akan dipegang sehingga golongan Melayu memiliki modal yang mencukupi bagi mengambil alihnya kelak. Sehingga akhir perlaksanaan RMK2. Kesemua syarikat yang tertakluk di bawah akta tersebut dimestikan menghantar satu rancangan atau cadangan kepada kementerian bagi mencapai sasaran jangka panjang pemilikan syarikat sebanyak 30% bagi orang-orang Melayu dan selebihya bagi bukan Melayu. Bagi mendapatkan lesen tersebut setiap syarikat perlu memenuhi beberapa syarat yang ditetapkan oleh kementerian itu. Pantai timur sebenarnya kurang membangun berbanding kawasan pantai barat. perdagangan. keluaran getah dan tekstil.[2] Parlimen turut meluluskan Akta Penyelarasan Perindustrian 1975 (Akta 156) sewaktu RMK2 yang memerlukan kesemua syarikat pengeluaran baru dengan M$100.5% setahun seperti yang dicadangkan oleh RMK2. PERNAS memiliki lapan syarikat dengan pegangan 100% yang terlibat di dalam bidang insurans. Hal ini berbeza dengan pertumbuhan 15% yang dicapai pada tahun 1974 yang melebihi sasaran sebanyak 12. Menurut akta ini. sekuriti dan perlombongan. syarikat-syarikat yang diluluskan sebelum itu dan syarikat-syarikat yang beroperasi tanpa lesen. Pertumbuhan ketara sektor pengeluaran sepanjang tempoh ini telah dikaitkan dengan usaha-usaha kerajaan menubuhkan kawasan perdagangan bebas. Perbadanan-perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri (PKEN) dan juga Perbadanan Pembangunan Bandar (UDA).Perbadanan Nasional (PERNAS).000 atau 25 atau lebih pekerja diberi lesen oleh Menteri Perdagangan dan Industri. Perusahaan yang terdapat di kawasan-kawasan ini kebanyakannya berasasakan elektronik. kejuruteraan. Walau bagaimanapun.

Banyak syarikat British. [sunting] Perlombongan Sehingga lewat 1970-an. bauksit dan tembaga terus menyumbang kepada sektor ini di awal 1970-an. Penglibatan masyarakat Melayu di sektor ini diburukkan lagi dengan kecenderungan pihak British pada kurun ke-19 membawa masuk buruh-buruh Cina yang murah dan hampir kesemua pekerja di lombong hingga lewat 1970an ialah orang-orang Cina. jumlah pengeluaran minyak mentah dicatat sekitar 90.[4] Ini merupakan warisan zaman penjajahan British.000 m³/h) dan kesemuanya oleh syarikat minyak Shell. Menjelang 1975.[5] Petroleum dan minyak mentah mula menyumbang dengan ketara ke dalam ekonomi Malaysia pada dekad 1970-an ketika pelantar dan loji penapis minyak yang baru dibina. hak eksklusif untuk memiliki. Penglibatan kaum Melayu di dalam perlombongan adalah sangat berkurangan dan sekitar 70% daripada sektor ini masih dikawal oleh orang-orang asing. Tetapi. yang tiba pada kurun ke-19 untuk mengeksploit sumber dan hasil galian asli Malaysia masih belum beredar. simpanan bijih timah semakin berkurangan. Sumbangan sektor perlombongan kepada KDNK negara ini pula diramalkan jatuh sehingga 13% sepanjang RMK2 kerana berkurangnya simpanan bijih timah dan besi. Pada tahun 1974. mengkaji dan mengeksploitasi petroleum di Malaysia diberikan kepada syarikat milik kerajaan iaitu PETRONAS. Walau bagaimanapun. Petronas dianugerahkan hak .000 tong sehari (14. Tetapi. Malaysia merupakan pengeluar utama bijih timah dengan membekalkan sekitar 40% kepada negara-negara bukan komunis di seluruh dunia. Tahun berikutnya. mereka tidak memiliki pegangan hak milik sebenar di dalam perusahaan moden. sektor swasta menggaji kebanyakannya pekerja dari golongan berketurunan Cina.Pada awal RMK2.

000 ekar (610 km²) sewaktu RMK2. Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) telah ditugaskan mempelbagaikan ladang-ladang pekebun kecil. cili dsb. beberapa agensi kerajaan seperti Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) telah meluaskan saiz program pembangunan mereka. jumlah itu mencecah sehingga sejuta orang melebihi jumlah yang disasarkan pada asalnya.[9] Kerajaan juga dibantu oleh faktor pengeluaran petroleum yang kemudiannya melebihi galian lain. Malah RISDA sendiri telah menetapkan satu sasaran untuk membangunkan kawasan sejumlah 150.[6] Jumlah orang-orang Melayu yang terlibat di dalam sektor perlombongan meningkat bermula pada tahun 1970 ketika kerajaan melaksanakan dasar-dasar merombak sistem ekonomi negara. RMK2 menumpukan kepada usaha mempelbagaikan tanaman di Malaysia. kurang daripada 200. Semasa RMK2 dimulakan. dan menternak haiwan. perbadanan milik kerajaan mengawal sekitar 60% keseluruhan industri perlombongan. Keperluan aktiviti pertanian lain seperti baja. ia juga dianggap sebagai perusahaan Bumiputera.tunggal ke atas pemasaran dan pengagihan kesemua keluaran petroleum dan peruntukan untuk mengawal syarikat-syarikat lain tanpa memiliki kepentingan hak milik di dalamnya tetapi melalui terbitan pegangan-pegangan pengurusan kepada Petronas. Oleh kerana Petronas merupakan syarikat milik kerajaan. [sunting] Pertanian RMK2 meneruskan usaha-usaha di bawah rancangan lima tahun sebelum itu seperti Rancangan Lima Tahun Pertama Malaya. amalan kerajaan ini telah dikritik dengan hujah bahawa syarikatsyarikat milik kerajaan adalah kepunyaan semua orang dan bukan hanya Bumiputera.[13] Pertumbuhan sektor peladang-peladang kecil dipandang penting dalam membuka peluang pekerjaan dan mengurangkan kadar kemiskinan di luar bandar. Walaupun perbelanjaan bagi pembangunan lain telah meningkat mencecah M$1 juta.[8] Kerajaan tampak berusaha keras meninggikan pegangan Bumiputera itu dengan memiliknegarakan beberapa syarikat perlombongan yang pernah dimiliki orang-orang asing. Dasar utama seterusnya ialah rancangan mempelbagaikan sektor perladangan dengan penanaman kelapa sawit. Oleh itu. Menjelang tahun 1990. Menjelang 1989. Penanaman dwimusim padi digalakkan supaya pesawah boleh menuai padi dua kali setahun sekaligus meningkatkan pengeluaran mereka. Namun. .[10][11][12] Lembaga Pertubuhan Peladang ditubuhkan pada tahun 1973 bagi menyelaras kerjasama dalam sektor perladangan di antara persatuan-persatuan peladang dan agensi-agensi kerajaan. Rancangan Buku Hijau dilancarkan pada tahun 1974 dengan tujuan mengurangkan kebergantungan Malaysia terhadap import makanan dengan menggalakkan petani-petani menanam sayur-sayuran sepeti kacang panjang. Ekonomi Malaysia sebelumnya terlalu bergantung kepada getah.[7] Lesen-lesen melombong diperuntukkan khas kepada orang-orang Melayu sebagai usaha menambah pegangan mereka di dalam industri ini. benih dan racun perosak pula diberi subsidi.000 orang-orang Melayu diambil bekerja di dalam industri perlombongan. dana untuk pembangunan luar bandar juga ditambah.

Zaman Meleset sekitar 1930-an telah menyebabkan harga getah jatuh merudum dan secara langsung memberi kesan mendalam terhadap ekonomi negara ini. Hal ini seterusnya dirumitkan oleh Perlembagaan Malaysia yang meletakkan kawalan ke atas hal ehwal tanah kepada kerajaan negeri sekaligus memerlukan kerajaan persekutuan berunding dengan setiap kerajaan negeri satu-persatu. orang yang mendapat faedah daripada rancangan ini tidak selalunya datang daripada golongan yang benar-benar memerlukannya. Berbeza pula keadaanya di dalam sektor bukan korporat yang menyaksikan orangorang Melayu mengawal sekitar 47.[16] Pengusaha-pengusaha sawah padi digalakkan menuai padi dua kali setahun. kerajaan berhasrat untuk mengelak daripada insiden sama berulang kembali dengan mempelbagaikan sektor perladangan. orang-orang Melayu hanya memiliki pegangan sekitar 0.8% yang dimiliki oleh kepentingan asing.1%. Di dalam sektor pertanian korporat. Akibat kelemahan program itu. Walau bagaimanapun.000 ekar (160 km²) sahaja telah dibangunkan dengan separuh daripadanya ialah ladang kelapa sawit. hanya 40. Menjelang penghujung RMK2. Keluarga bukan Melayu di kawasan luar bandar juga tidak menerima faedah ini kerana Perlembagaan Persekutuan memberi peruntukan khas sebahagian kawasan sebagai tanah simpanan bagi orang-orang Melayu dan ini menghalang kerajaan menerima masuk golongan bukan Melayu ke dalam program ini. bukan semua pengusaha kecil menerima manfaat teknologi ini. Kerajaan hanya berjaya menempatkan semula sejumlah 40. Sesetengah pihak juga mengatakan bahawa proses rumit penempatan semula dan pembangunan kawasan baru diberi penekanan lebih berbanding meningkatkan daya pengeluaran ladang-ladang dan kebun-kebun sedia ada. RISDA dilihat telah melampaui batas kemampuannya dalam percubaan mengambil semula tanah secara tergesa-gesa dan kemudiannya dibangunkan sebagai ladang kelapa sawit. kebanyakan .000 keluarga yang terlibat di dalam usaha tani hidup di bawah paras kemiskinan. telah gagal untuk memberi kesan positif terhadap masalah kemiskinan di luar bandar. Walaupun RMK2 telah memodenkan negeri-negeri jelapang padi seperti Kedah dan Perlis (seperti menggantikan kerbau dengan jentera membajak). Sungguhpun begitu. Disebabkan kekurangan modal. Tanah Melayu (Semenanjung Malaysia) mengeluarkan hampir separuh daripada keperluan getah sedunia.Pada waktu puncaknya.000 orang meskipun dianggarkan sejumlah 535. walau bagaimanapun.3% berbanding 60.[14][15] Dasar kemajuan tanah dan penempatan semula yang dijalankan oleh kerajaan. kerajaan membantu dengan menggalakkan penggunaan teknologi jentera. Maka. Untuk tujuan itu.

pada tahun 1984. [sunting] Pendidikan Walaupun pendidikan di Malaysia hampir dipinggirkan sewaktu RMK2 yang memihak kepada rancangan penstrukturan sosio-ekonomi. Perdana Menteri Malaysia Mahathir bin Mohamad secara efektif meninggalkan polisi perancangan keluarga dengan melancarkan Dasar Kependudukan Negara yang mensasarkan jumlah penduduk Malaysia pada tahun 2100 mencapai 70 juta orang. panduan pemakanan dan perancangan hidangan. Peperiksaan kebangsaan yang sebelum ini berpandukan peperiksaan di Britain digantikan dengan peperiksaan tempatan dan banyak buku teks dalam bahasa Melayu diterbitkan. Sungguhpun begitu. bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. kemajuan dalam usaha memperbaiki kurikulum hanyalah sedikit sahaja.[17] [sunting] Kesihatan RMK2 meneruskan inisiatif sebelum ini dalam meningkatkan nilai pemakanan melalui beberapa program. Pusat Perkembangan Kurikulum ditubuhkan. Kebanyakan berita kejayaan yang dicapai oleh Lembaga Perancang Keluarga Negara berlaku sewaktu Rancangan Malaysia Pertama (RMP) dari tahun 1966 . menggantikan bahasa Inggeris. selain peruntukan makanan bagi kumpulankumpulan yang kekurangan zat makanan.[21] Pada tahun 1973.[18] Walaupun perancangan keluarga ditetapkan sebagai sasaran negara pada tahun 1964.[20] Pada tahun 1970. Namun begitu. Menjelang tamatnya tempoh rancangan ini.1970. dijadikan bahasa perantaraan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dari peringkat rendah hingga ke pengajian tinggi. beberapa sekolah teknik dan vokasional telah didirikan sepanjang tempoh RMK2. usahausaha menggalakkannya dihambat oleh pengabaian kerajaan.[19] Yang ironiknya. Pusat ini juga bertindak merombak kurikulam sains dan matematik selain memulakan usaha baru meneliti kurikulum sains-sains kemasyarakatan. rancangan ini dirumitkan dengan kekurangan kakitangan perubatan.000 pengguna baru kaedah perancangan keluarga tetapi kemudahan dan kakitangan tidak diendahkan. Hal ini berlaku kerana penumpuan lebih diberikan terhada usaha memberikan peluang pendidikan umum yang langsung tidak membuka ruang untuk latihan vokasioal dan teknikal. beberapa usaha penting dijalankan sepanjang tempoh ini. tujuh daripadanya disiapkan .[22] RMK2 juga berharap untuk meningkatkan peluang pengajian dan latihan dalam bidang vokasional dan teknikal. Program terbabit termasuklah galakan menanam makanan berkhasiat. Walaupun ada beberapa percubaan. RMK2 berhasrat menambah 600.pengusaha-pengusaha Melayu masih terlibat di dalam kegiatan berdaya rendah apabila RMK2 tamat. Misi utamanya ialah menyelaras projek merombak kurikulum yang sebelum ini dikendalikan oleh beberapa jabatan kerajaan. hampir kesemua sekolah aliran bahasa Inggeris telah diubahsuai untuk mengajar kurikulum berasaskan bahasa Melayu.

Pegangan hak milik Bumiputera pula berlipat ganda daripada 3% kepada 7. manakala Pelabuhan Kuantan mula beroperasi pada tahun 1984. Peningkatan ketara bagi penglibatan Bumiputera di dalam sektor swasta juga dicatatkan. iaitu diesel dan kerajaan meninggikan peruntukan bagi penyenggaraan dan pemodenan prasarana kereta api ini. lebih-lebih lagi kemajuan itu berlaku disebabkan pegangan syarikat perusahaan kerajaan. pada bulan Ogos 1971. iaitu di Terminal Utara Pelabuhan Klang di Selangor. Pada .[28] Walaupun rancangan ini pada awalnya mensasarkan pertumbuhan KDNK sebanyak 12.[25] Sewaktu RMK2 juga pengkontenaan diperkenalkan di Malaysia bagi mempertingkat perkhidmatan pengangkutan. laluan dan landasan kereta api serta kemudahan baik pulih. sektor perdagangan pula mencatatkan peningkatan 10% kepada 34%.4%. Adalah diharapkan usaha ini dapat mengurangkan masalah pengangguran terutamanya di kalangan belia.1% kepada 7. Sungguhpun begitu. Semua kereta api diubahsuai bagi menggunakan bahan bakar yang lebih efisyen. hanya purata 11% berjaya dicatatkan. Peratusan Bumiputera yang diambil bekerja di dalam sektor pengeluaran bertambah daripada 29% kepada 33%. V. Dua objektif utama projek pembinaan ini ialah untuk memenuhi peningkatan permintaan terhadap pengangkutan laut dan membawa pembangunan kepada negeri-negeri yang kurang membangun. iaitu satu di Pulau Pinang dan satu lagi di Klang. Pada bulan Disember tahun yang sama pula. rekod ini masih belum dianggap sebagai membanggakan oleh banyak pihak.[26] Ketika RMK2 terdapat dua buah pelabuhan di Malaysia. Tempat yang dipilih ialah Johor Bahru di Johor dan Kuantan di Pahang.8%. Kadar pengangguran pula berkurangan sebanyak 0. Pertumbuhan itu sangat tidak sekata. Rancangan ini menuntut penubuhan sebuah syarikat logistik kebangsaan bagi mengendalikan pengangkutan darat.pada tahun 1975. M. Maka. Benavon menjadi kapal kontena pertama yang berlabuh di Malaysia. Penekanan diberikan khususnya terhadap usaha-usaha menaiktaraf gerabak sedia ada. syarikat Kontena Nasional Berhad telah ditubuhkan.[27] [sunting] Warisan Pada penghujung RMK2 kadar kemiskinan mencatatkan pengurangan daripada 49% kepada 43%.[23] [sunting] Pengangkutan RMK2 bercita-cita memodenkan jaringan kereta api di Malaysia yang dianggap oleh kerajaan sebagai penting bagi usaha-usaha pembangunan dan juga sektor perusahaan.[24] Perkhidmatan udara juga dikembangkan di bawah rancangan ini yang memberi peruntukan membeli peralatan kawalan pelbagai cuaca dan trafik malam selain latihan bagi kakitangan teknikal.5% setahun. RMK2 turut menyaksikan Penerbangan Malaysia-Singapura dipisahkan menjadi Sistem Penerbangan Malaysia (MAS) dan Penerbangan Singapura (SIA). Rancangan ini menggariskan usaha menubuhkan dua buah pelabuhan baru di Semenanjung Malaysia. Pelabuhan Johor siap dibina pada tahun 1977.

terdapat 275.[30] RMK2 juga terpaksa menghadapi masalah yang tidak dijangkakan. indeks harga pengguna (IHP) meningkat di luar jangkaan sebanyak 40%. Pada tahun 1970. Di antara tahun 1972 dan 1975. Dasar Ekonomi Baru (DEB) merupakan satu program sosioekonomi di Malaysia yang diperkenalkan pada tahun 1971 oleh Perdana Menteri Tun Abdul Razak Dato' Hussein.[29] Meskipun kerajaan berusaha menangani pengangguran dengan mencipta 600. penekanan lebih bagi meningkatkan kedudukan orang-orang Melayu telah membimbangkan golongan bukan Melayu.000 pekerjaan baru sewaktu RMK2. jumlah penganggur sebenarnya semakin meningkat di antara tahun 1970 dan 1975. Satu lagi kesan mendalam RMK2 ialah usaha-usaha mempelbagaikan tanaman. Apabila RMK3 pula dilancarkan. Sektor perladangan dipelbagaikan melalui galakan kerajaan kepada pekebun-pekebun kecil menggantikan getah dengan kelapa sawit.000 penganggur manakala pada tahun 1975 pula sebanyak 324. RMK2 lebih berjaya berbanding dengan rancangan-rancangan sebelumya dalam menangani ketaksamarataan dari segi ekonomi.tahun 1973 KDNK tumbuh sebanyak 27% manakala pada tahun 1975 pula ia hanya berkembang sebanya 3% berikutan kemelesetan ekonomi dunia pada masa itu. Matlamat tersurat DEB adalah untuk mencapai perpaduan negara dan integrasi nasional dan ia telah digubal dalam konteks strategi serampang dua mata untuk: . di belakang keluaran elektronik. Keseluruhannya. kelapa sawit merupakan penyumbang kedua terbesar kepada KDNK Malaysia. Namun begitu. kerajaan telah mengurangkan penekanan ini sebaliknya memberi tumpuan terhadap pertumbuhan ekonomi lebih rancak yang akan memberi manfaat kepada semua pihak. Kadar purata inflasi pula sekitar 18% pada tahun 1974 tetapi menurun kepada 7% pada tahun 1975.[31] Permasalahan baru seperti ini dipertimbang oleh kerajaan semasa merancang Rancangan Malaysia Ketiga (RMK3). Menjelang tahun 1998. iaitu inflasi. industri kelapa sawit di Malaysia terus berkembang. Di sebalik kegagalan RISDA memenuhi sasarannya.000 orang direkodkan.

Dasar ini telah digantikan dengan Dasar Pembangunan Nasional (DPN) pada 1991. Manakala orang Cina pula lebih terkehadapan dengan menguasai bidang perniagaan dan bidang ekonomi lain memandangkan mereka tinggal di kawasan bandar dan menguasai kawasan perlombongan.• • mengurangkan dan akhirnya membasmi kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan dan menambah peluang-peluang pekerjaan untuk semua rakyat Malaysia tanpa mengira kaum. secara tidak langsung telah mewujudkan perasaan curiga mencurigai antara satu sama lain yang merupakan bom jangka yang menjadi teras peristiwa 13 Mei 1969. Walaupun begitu elemen-elemen dasar ini masih lagi wujud dan akan diganti secara beransur-ansur apabila bumiputera sudah mempunyai keyakinan diri. Peristiwa berdarah yang berlaku pada 13 Mei 1969 telah mendedahkan manifestasi sebenar perasaan tiga etnik yang terbesar di Malaysia. manakala orang India kebanyakannya tinggal di kawasan ladang-ladang dan bekerja sebagai buruh. Melalui dasar ini orang Melayu kebanyakannya menetap di kawasan luar bandar (kampung) dan bekerja sebagai nelayan dan petani. dan mempercepatkan proses penyusunan semula masyarakat Malaysia untuk memperbetulkan ketidak seimbangan ekonomi supaya dapat mengurang dan seterusnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. Semenjak negara mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. orang Cina menetap di kawasan bandar dan kawasan perlombongan serta bekerja sebagai peniaga dan pelombong bijih timah. Cina dan India.[1] Isi kandungan [sorok] • • • • • • • • 1 Latar belakang 2 Dasar Pecah dan Perintah 3 Dasar Ekonomi Baru 4 Isu Penolakan 5 Lihat juga 6 Nota kaki 7 Rujukan 8 Pautan luar [sunting] Latar belakang Perlaksanaan dasar pecah dan perintah Inggeris telah mengeruhkan perpaduan masyarakat di Tanah Melayu. didapati bangsa Melayu masih tertinggal jauh dari segi penguasaan ekonomi dan pendidikan di Tanah Melayu memandangkan majoriti orang Melayu tinggal di luar bandar. Pengelasan kaum merujuk pekerjaan dan sistem pelajaran yang berbeza mengelakkan interaksi antara penduduk di Tanah Melayu yang terdiri daripada 3Teks kod rumpun utama iaitu bangsa Melayu. Lantas timbul kesedaran di kalangan orang Melayu yang dapat .

kebanyakan orang Cina menganggotai Parti Komunis Malaya manakala Orang Melayu kebanyakan menganggotai pasukan keselamatan ketika zaman darurat pada 1948– 1960. Timbalan Perdana Menteri pada waktu itu sebagai pengarah Majlis Gerakan Negara (MAGERAN) yang bertanggungjawab menjalankan kuasa pemerintahan bagi Persekutuan berdasarkan kuasa yang diwakilkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Turut memburukkan keadaan adalah kerana. Apabila Jepun menyerah kalah dan sebelum ketibaan Inggeris. Peristiwa 13 Mei 1969 berlaku sebaik sahaja keputusan pilihan raya umum 1969 diketahui. Kejadian-kejadian tersebut akhirnya menyebabkan berlakunya peristiwa berdarah pada 13 Mei 1969. DYMM Seri Paduka Baginda Yang diPertuan Agong ketika itu dan atas nasihat Perdana Menteri dengan serta-merta telah mengisytiharkan darurat di seluruh negara. Majlis Perundingan Negara telah ditubuhkan bagi memastikan keberkesanan MAGERAN. Atas perakuan Perdana Menteri.merasakan bahawa mereka telah tertinggal dan tertindas di bumi sendiri akibat kemiskinan. Yang di-Pertuan Agong telah melantik Tun Razak bin Dato Hussein. Perpaduan yang hendak dicapai bukan sahaja melibatkan penyatuan kaum sahaja tetapi adalah didapati penyatuan ekonomi dan sosial juga perlu dilakukan. pihak Jepun mengamalkan dasar yang anti-Cina dan pro-Melayu telah membangkitkan kemarahan dan prasangka orang Cina terhadap orang Melayu. Majlis ini mendapati satu masalah yang paling ketara yang dikenal pasti ialah struktur masyarakat majmuk di Malaysia. berkuat kuasa 16 Mei 1969. mereka bimbang tentang syarat-syarat hak kerakyatan walaupun sebahagian daripada mereka telah bersedia untuk menumpahkan kesetiaan kepada Tanah Melayu. Penyingkiran Singapura dari Malaysia pada tahun 1965 akibat konsep "Malaysia untuk orang Malaysia" yang yang secara tidak langsung turut mempertikai kedudukan dan hak istimewa orang Melayu telah diapi-apikan oleh Lee Kuan Yew menyemarakkan perasaan anti-Cina dan anti-Melayu. Kacau bilau dan pertumpahan darah yang berlaku pada 13 Mei 1969 itu telah memaksa kerajaan untuk mengisytiharkan perintah darurat. Semenjak pendudukan Jepun pada perang Dunia Kedua. Adalah didapati masyarakat Malaysia masih terbahagi atas dasar keturunan. Ia telah mengorbankan banyak nyawa dan harta-benda adalah manifestasi hubungan antara kaum di Tanah Melayu yang sememangnya retak menanti belah. Majlis Perundingan Negara yang bertanggungjawab untuk membincang dan meneliti isu-isu perpaduan negara serta mencari jalan menyelesaikan masalah masyarakat berbilang kaum. Bagi masyarakat Cina dan India pula. Pengisytiharan ini telah menyebabkan sistem kerajaan berparlimen digantung. agama dan pekerjaan. Sehubungan dengan itu Majlis Perundingan Negara telah bersetuju membentuk satu ideologi negara yang kemudiannya dikenali sebagai Rukun Negara yang mempunyai lima prinsip utama iaitu: • • Kepercayaan kepada Tuhan Kesetiaan kepada Raja dan Negara . orang Cina yang kebanyakannya merupakan anggota Bintang Tiga (Parti Komunis Malaya) telah mengambil kesempatan untuk membalas dendam.

Terdapat dua keadaan yang memungkinkan keadaan ini: 1. Kaum Cina ditempatkan di bandar dan lombong bagi menjalankan aktiviti perniagaan dan perlombongan. Inggeris perlu mengekalkan penduduk peribumi di kampung-kampung serta mengekalkan aktiviti pertanian orang Melayu bagi memastikan bekalan makanan penduduk Tanah Melayu tidak terjejas. 2. latihan. [sunting] Dasar Pecah dan Perintah Jurang perbezaan ekonomi dan sosial kalangan kaum di Malaysia sering dikatakan akibat dasar pecah dan perintah (devide and rule) oleh penjajah Inggeris. Penduduk Melayu telah dibiarkan di kawasan pedalaman untuk mengerjakan sektor pertanian tradisional. 3. 2. Inggeris sengaja memisahkan kaum-kaum bagi mengelakkan dan menyekat sebarang usaha penyatuan yang membawa risiko penentangan terhadap penjajahan.• • • Keluhuran Perlembagaan Kedaulatan Undang-Undang Kesopanan dan Kesusilaan Dasar Ekonomi Baru juga dibentuk menerusi Majlis Perundingan Negara sebagai jentera penggerak untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Kaum India ditempatkan di estet untuk mengerjakan ladang-ladang British. 3. 2. Majlis Perundingan Negara juga telah mencadangkan kepada kerajaan untuk mewujudkan Jabatan Perpaduan Negara untuk melaksanakan aktiviti berbentuk muhibbah Majlis Muhibah dan Pejabat Muhibah di peringkat pusat. Memperbaiki taraf dan kualiti hidup rakyat melalui pelajaran. Mengurangkan jurang perbezaan pendapatan antara semua kaum dan antara kawasan (bandar dan luar bandar). kesihatan. kemudahan infrastruktur dan lain-lain. Kesan Dasar Pecah dan Perintah 1. Peranan Dasar Ekonomi Baru dalam usaha pihak kerajaan untuk mencapai matlamat integrasi nasional 1. negeri. . Tindakan membawa masuk pekerja asing adalah bagi mengelakkan penduduk pribumi meninggalkan aktiviti pertanian. daerah dan kawasan telah ditubuhkan di bawah peruntukan Peraturan-Peraturan Perlu (Majlis-Majlis Muhibah) 1969 yang telah diwartakan pada 18 Julai 1969. Mewujudkan peluang pekerjaan untuk semua golongan terutama yang menganggur.

3% pada tahun 1970. serta mengambil kira kemiskinan serta ketidakupayaan sesetengah kaum untuk bersaing dengan kaum yang lain maka DEB telah dirancang untuk memperbaiki keadaan ini. Berasaskan pada ketidakseimbangan antara kaum. maka tidak wujud interaksi antara tiga kaum utama ini. Berdasarkan banci penduduk 1970. didapati bahawa kira-kira 49. menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi. kerajaan telah melaksanakan pelbagai perkhidmatan dan kemudahan awam melalui kemudahan pendidikan. bermula dari tahun 1970 hingga tahun 1990. bekalan air dan elektrik. Rancanganrancangan pembangunan di bawah Dasar Ekonomi Baru dijalankan menerusi strategi serampang dua mata:• • penyusunan semula masyarakat untuk mengurangkan dan seterusnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi. kesihatan. keutamaan juga diberikan kepada golongan miskin untuk mendapatkan bantuan seperti program bantuan subsidi baja. Didapati bahawa orang Melayu lebih banyak menghadapi kemiskinan berbanding kaum-kaum yang lain. biasiswa pelajaran dan buku teks. Ketegangan antara golongan yang berharta dan yang tidak berharta adalah berpunca daripada isu kemiskinan. makanan tambahan kepada kanak-kanak serta program rumah murah. strategi ditumpukan untuk menghapuskan kemiskinan di kawasan luar bandar dan kawasan bandar. Bagi memastikan matlamat untuk menghapuskan kemiskinan tercapai. Di samping itu. Melalui dasar ini British telah melairkan perasaan prasangka dan memperkukuh keperibadian setiap kumpulan etnik yang terus menjarakkan jurang perpaduan antara kaum. . DEB dirancang sebagai satu program jangka panjang yang akan berjalan selama 20 tahun. pembasmian kemiskinan tanpa mengira kaum. matlamat untuk membasmi kemiskinan telah tercapai. kerajaan telah cuba memperbaiki keadaan ekonomi dan pada masa yang sama.Oleh kerana petempatan dan kawasan tumpuan mereka dalah berbeza. Laporan Rancangan Malaysia Keenam telah menunjukkan bahawa kadar kemiskinan negara pada tahun 1990 ialah 17. kerajaan telah melancarkan beberapa program seperti perindustrian dan perdagangan.3% daripada semua keluarga miskin di Malaysia berpendapatan di bawah garis kemiskinan (pendapatan garis kemiskinan tahun 1970 ialah RM200) dan kira-kira 86% daripada jumlah itu berada di kawasan luar bandar. Didapati juga orang Melayu masih jauh ketinggalan dan kurang mampu bersaing dengan kaum-kaum lain walaupun Malaysia mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik. Bagi memastikan matlamat yang kedua dalam DEB turut tercapai. Menyedari hakikat bahawa pengagihan ekonomi yang seimbang penting demi mewujudkan sebuah negara yang bersatu padu. Matlamat utamanya ialah perpaduan negara selain itu juga bertujuan untuk menyusun semula ketidakseimbangan sosio-ekonomi yang wujud di negara ini. Menjelang tarikh akhir pelaksanaan DEB. pertanian.1% berbanding 49. [sunting] Dasar Ekonomi Baru Dasar Ekonomi Baru merupakan satu bentuk perancangan yang dilancarkan oleh kerajaan dalam tahun 1970 melalui Rancangan Malaysia Kedua. Bagi mencapai matlamat.

Antara langkah yang dianggap bercanggah dengan DEB/DPN ialah 'tender terbuka'. DARA. Lim Guan Eng dikhabarkan menolak DEB dan DPN. Bagaimanapun beliau menafikan perkara itu melalui siaran TV3. [sunting] Tumpuan utama RMK3 masih memberi tumpuan kepada bidang pertanian yang dilihat sebagai salah satu cara untuk merapatkan jurang ekonomi penduduk luar bandar dan penduduk bandar. Rancangan Malaysia Ketiga (RMK3) dijalankan dalam tahun 1976-1980 semasa tempoh Dasar Ekonomi Baru (DEB) berlangsung. [sunting] Kesan .perlombongan. Meninggikan daya pengeluaran dan taraf kehidupan golongan miskin di luar bandar. Ketua Menteri Pulau Pinang yang baru dilantik (ahli DAP). Bagi menjayakan matlamat yang kedua dalam DEB ini juga. Tanaman getah dan kelapa sawit juga telah dipertingkatkan dengan tujuan ekspot. beberapa strategi telah dirancang. kerajaan telah menubuhkan Dasar Pembangunan Nasional yang merupakan usaha atau kesinambungan kepada perlaksanaan Dasar Ekonomi Baru. RMK3 mempunyai matlamat yang sama dengan RMK2 iaitu membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. pembinaan. antaranya: • • • • Mengurangkan keadaan yang tidak seimbang dalam struktur guna tenaga supaya penyertaan pelbagai kaum dalam sektor utama akan mencerminkan kedudukan tenaga buruh mengikut komposisi kaum menjelang tahun 1990. Setelah tempoh Dasar Ekonomi Baru tamat. Menambah dengan cepat bahagian rakyat Malaysia dalam pemilikan sektor produktif. pengangkutan dan pertanian. Rancangan ini menyaksikan pembukaan bandar baru dan pembangunan tanah dipergiatkan antaranya KEJORA. [sunting] Isu Penolakan Pada 13 Mac 2008. Perhatian khusus akan ditumpukan kepada kaum Bumiputera yang agak ketinggalan jika dibandingkan dengan kaum-kaum lain. KETENGAH dan KESEDAR. Mempastikan pembentukan sebuah masyarakat perdagangan dan perindustrian di kalangan orang Melayu dan kaum Bumiputera supaya mereka dapat menguruskan dan memiliki sekurang-kurangnya 30% daripada semua jenis peringkat kegiatan ekonomi. Bandar-bandar baru ini dibina menjelang akhir tempoh RMK3 iaitu 1980 dan pada masa itu terdapat sebanyak 28 buah bandar baru di kawasan rancangan pembangunan tanah.

6 bilion untuk RMK4 di mana 58% daripada jumlah ini dibelanjakan untuk pembangunan sektor ekonomi. Keluaran dalam negara kasar (KDNK) juga telah meningkat daripada RM12. menggunakan dengan lebih berkesan modal.308 bilion pada tahun 1970 kepada RM26. teknologi dan sumber lain dalam Malaysia 2. Penyertaan bumiputera dalam bidang pengurusan teknikal dan kemahiran telah bertambah. Isi kandungan [sorok] • • • • • 1 Tumpuan kepada sektor pertanian 2 Dasar-dasar mesra pelabur dan industri 3 Pemilikan saham 4 Lihat juga 5 Nota kaki [sunting] Tumpuan kepada sektor pertanian .2% dengan kadar kemiskinan luar bandar jatuh kepada 38% berbanding 59% pada tahun 1970. Kadar kemiskinan jatuh kepada 29. Rancangan Malaysia Keempat (RMK4) adalah rancangan pembangunan lima tahun Malaysia dari 1981 sehingga 1985. RMK4 masih bertunjangkan Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang mempunyai matlamat membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat.88 bilion pada 1980. memastikan pembangunan industri Kerajaan Malaysia memperuntukkan hampir RM59. tenaga manusia. mempelbagai dan mengukuhkan ekonomi melalui peluang-peluang pasaran luar dan dalam negeri 3. Strategi di bawah RMK4 untuk membangun sosio ekonomi rakyat adalah: 1.RMK3 berjaya meningkatkan kadar perkembangan ekonomi kepada 8. membuka dan memulih tanah untuk meningkatkan taraf hidup petani dan bidang pertanian 5.3%. mengurangkan jurang perbezaan pendapatan dan pekerjaan kaum 6. Kadar pengangguran juga telah jatuh kepada 5. meningkatkan daya pengeluaran rakyat dalam semua sektor 4.6% setahun. menggalak penguasaan modal saham kepada 70% untuk rakyat Malaysia 7.

dan Kandis. penanaman semula. pemulihan serta penyatuan kebun-kebun kecil. semasa dalam tempoh RMK4. Terengganu. kerajaan Malaysia juga memperkenalkan Dasar Persyarikatan Malaysia bertujuan menggalak kerjasama antara sektor awam dan swasta dalam membangun ekonomi negara. Rancangan mini estet tanaman getah yang dikelolakan oleh RISDA di Kg Parit Seraya dan Kg Parit Selangor di Johor. pinjaman dan pemasaran. Pada tahun yang sama. Selangor. Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Sarawak (SALCRA) telah mengendalikan rancangan pemulihan tanah di Sarawak. Kelantan serta projek tanaman sayur-sayuran di bawah skim Penanaman Berkelompok. Antara projek-projek penting semasa RMK4 adalah: • • • • • • Pembukaan tanah-tanah baru untuk tanaman ekspot seperti kelapa sawit. Rancangan-rancangan DPN meliputi pembukaan tanahtanah baru. Kelantan. dan syarikatsyarikat kerjasama di Kelantan. getah dan koko oleh agensi-agensi seperti FELDA dan RISDA serta kerajaan-kerajaan negeri. pengusaha tempatan dan kerajaan bersama-sama memikul tanggunjawab memajukan negara.Pertanian diberi tumpuan untuk meningkatkan lagi daya pengeluarannya. [sunting] Pemilikan saham . Pengenalan dasar ini membawa kepada penubuhan Proton yang memacu industri otomobil negara pada tahun 1983. HICOM ditugaskan untuk mengurus industri berat seperti Kedah Cement Sdn Bhd dan kilang besi PERWAJA di Kemaman. Dasar Pertanian Negara (DPN) telah dilancarkan pada tahun 1984 bermatlamat memaksimumkan pendapatan daripada pertanian dan mempergiatkan semula sumbangan sektor itu kepada pembangunan ekonomi negara keseluruhannya[1]. Kedua-dua dasar ini memberi impak yang besar sama ada positif atau negatif sehingga pada hari ini. kerajaan Malaysia menubuhkan Perbadanan Industri Berat Malaysia (HICOM) pada 1980. [sunting] Dasar-dasar mesra pelabur dan industri Dasar Penswastaan negara diperkenalkan pada tahun 1983. Teratak Batu. Sementara itu. dan Ulu Berang. Di bawah Dasar Perindustian Berat. Terengganu. pembangunan pertanian secara bersepadu dan pembinaan kemudahan pengairan. Perak dan Pulau Pinang. Pembangunan kampung tradisional oleh FELCRA di Kg Kok. Melalui dasar ini. Terengganu. Menurut Perdana Menteri ketika itu. kepentingan atau pelaburan kerajaan dipindahkan kepada sektor swasta. yang bertujuan supaya sektor swasta. Tanaman kelompok padi oleh LPP di Tanjung Karang. Tanaman kontan projek tembakau di Alor Ketitir. Kedah. dasar perindustrian berat mempunyai serampang dua mata iaitu mewujudkan projek industri berat itu sendiri dan meningkat keupayaan industri sokongan atau mengwujudkan industri-industri baru[2]. Perluasan program penyelidikan.

Selain itu. Industri desa yang berpontensi seperti kraf tangan digalakkan. Ini dilakukan dengan penubuhan Permodalan Nasional Bhd (PNB) dan Skim Amanah Saham Nasional (ASN) pada tahun 1981. Penubuhan Perbadanan Pelancongan Malaysia merancakkan lagi industri pelancongan terutama dengan pelancaran Tahun Melawat Malaysia pada tahun 1990. Penekanan utama Rancangan Malaysia Kelima adalah untuk meningkatkan sektor perindustrian dengan melonggarkan peraturan mengawal hak milik syarikat dan perlesenan dalam sektor swasta. Untuk kemudahan tersebut. . kerajaan berusaha meningkatkan kecekapan pengurusan agensinya agar dapat bekerjasama dengan sektor swasta dengan lebih berkesan.RMK4 juga bertujuan menyeimbangkan pemilikan saham dan harta antara bumiputera dan bukan bumiputera. kredit dan insentif telah diperluaskan. [sunting] Pelancongan Sektor pelancongan menjadi perusahaan penting dalam tempoh Rancangan Malaysia Kelima. misalnya. melalui Bank Pertanian Malaysia. Pengunaan tanah dengan lebih cekap dititikberatkan supaya dapat menyumbangkan kepada pertumbuhan ekonomi Negara. Bidang ini dimajukan untuk meningkatkan keupayaan dan kecekapan guna tenaga tempatan untuk meningkatkan produktiviti negara. Skim Pinjaman Khas Pertanian dan Amanah Ikhtiar Malaysia. syarat pelaburan modal asing dilonggarkan untuk meningkatkan pelaburan sektor perindustrian berorientasikan eksport. Isi kandungan [sorok] • • • • 1 Kawasan luar bandar 2 Pelancongan 3 Pembuatan 4 Pautan luar [sunting] Kawasan luar bandar Pembangunan kawasan luar bandar terus diberikan perhatian. [sunting] Lihat juga Rancangan Malaysia Kelima (RMK5) (1986-1990) merupakan rancangan lima tahun ekonomi yang terakhir untuk merealisasikan aspirasi Dasar Ekonomi Baru yang genap 20 tahun pada tahun 1990. Pada masa yang sama. Satu lagi penekanan Rancangan Malaysia Kelima adalah dalam bidang penyelidikan dan pembangunan.

1 Pembangunan infrastruktur 2 Kajian separuh penggal . Meningkatkan tahap dan kemampanan kualiti hidup 5. Seperti rancangan-rancangan pembangunan dahulu. Menangani masalah ketidakseimbangan sosioekonomi yg berterusan secara membina dan produktif 4. Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi. [sunting] Pautan luar Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK9) merupakan rancangan pembangunan Malaysia bagi tempoh 2006-2010. di Parlimen pada 31 Mac 2006. RMK9 dibentangkan oleh Perdana Menteri Malaysia kelima. Rancangan pembangunan lima tahun ini diumumkan setelah Malaysia melalui fasa 15 tahun pertama semenjak Wawasan 2020 diumumkan oleh Perdana Menteri ketika itu. Meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi negara serta memupuk minda kelas pertama 3. Meningkatkan ekonomi dalam rantaian nilai lebih tinggi 2.[sunting] Pembuatan Sektor pembuatan terus diberi perhatian terutama untuk tujuan pemasaran dalam negara dan antarabangsa misalnya penghasilan kereta PROTON. RMK9 bermatlamat untuk terus memacu negara ke arah kemakmuran walaupun Malaysia menghadapi persekitaran dalam dan luar negara yang sukar seperti kesan dari krisis kewangan Asia dan kenaikan harga minyak[1]. RMK9 mempunyai 5 teras utama iaitu: 1. Mengukuhkan keupayaan institusi dan pelaksanaan Isi kandungan [sorok] • • 1 Isu-isu penting dalam RMK9 o 1. Dr Mahathir Mohamad semasa membentangkan Rancangan Malaysia Keenam pada tahun 1991.

• • 3 Nota kaki 4 Pautan luar [sunting] Isu-isu penting dalam RMK9 [sunting] Pembangunan infrastruktur Kerajaan Malaysia memperuntukkan sejumlah besar wang untuk pembangunan infrastruktur dalam tempoh RMK9 seperti Wilayah Pembangunan Iskandar (WPI) di Johor yang diperuntukkan RM10 bilion. Peruntukan untuk guru pelatih sebanyak rm1 bilion [sunting] Kajian separuh penggal Berikut adalah laporan Kajian Separuh Penggal RMK9 seperti yang dibentangkan Perdana Menteri Malaysia di Parlimen pada 26 Jun 2008: Item Kedatangan pelancong Perolehan dari pelancong Jumlah perolehan dari rawatan kpd pesakit dari luar negara Jumlah jualan Nilai komoditi pertanian Penetrasi Internet/100 isi rumah Pembinaan/menaik taraf jalan Bekalan air bersih luar bandar Bekalan elektrik sekolah luar bandar Insiden kemiskinan tegar Pendapatan per kapita Defisit negara (% dari KDNK) Lain-lain: 2007 21 juta RM46.5 juta RM293.4 juta RM31.840 3.7% RM23.5 bilion untuk membina dan menaik taraf jalan RM2 bilion untuk pembangunan industri bioteknologi (termasuk infrastruktur) RM1 bilion untuk menaik taraf dan pembesaran Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu sebagai pusat penerbangan kos rendah kedua di Malaysia Peruntukan untuk jambatan kedua dan monorail di Pulau Pinang.3% 32. 72% di Sabah 0.1 bilion RM37.5 bilion 7% 1.6% .9 bilion RM198.066 3. Selain dari itu: • • • • • RM3.1 bilion RM457.2% 2005 16.694 km 300 sekolah 100% di Sarawak.4 bilion 19.9 bilion RM52.2% RM18.

keterangkuman dan kemampanan. RMK10 mengandungi aspirasi Program Transformasi Kerajaan dan Model Ekonomi Baru yang berteraskan pendapatan tinggi.Strategi dan Kaedah Pembasmian Kemiskinan Yang Berkesan Pelan Tindakan LATAR BELAKANG . Menangani ketidaksamaan sosioekonomi yang berterusan 4. Meningkatkan nilai tambah dalam ekonomi negara 2. di Parlimen pada 10 Jun 2010. [sunting] Lima teras RMK10 menggariskan lima teras strategik ke arah mencapai status negara berpendapatan tinggi dan maju menjelang 2020.Zakat & Kemiskinan Bengkel 3. Meningkatkan tahap dan kemampanan kuali hidup 5. Pembinaan 32.Peranan Amanah Ikhtiar Malaysia Bengkel 4.000 rumah kos rendah 2. Menurut Najib.Yayasan Basmi Kemiskinan Bengkel 2. Mengukuhkan keupayaan institusi dan pelaksanaan negara Content Latarbelakang Kajian Keberkesanan Pendekatan Pembasmian Kemiskinan di Malaysia Model Pembasmian Kemiskinan Dari Perspektif Islam & Penaksiran Semula Konsep/ Takrif Cabaran Dalam Merealisasikan Pembasmian Kemiskinan Menurut Perspektif Islam Strategi & Kaedah Perlaksanaan Model Pembasmian Kemiskinan yang menyeluruh serta berkesan Bengke 1. RMK10 dibentangkan oleh Perdana Menteri Malaysia ke6. Pemprosesan pasport dalam masa 24 jam Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMK10) merupakan rancangan lima tahun pembangunan Malaysia bagi tempoh 2011-2015. Datuk Seri Najib Razak. 47 provisi di bawah Kod Tanah Kebangsaan untuk menambah baik pengurusan tanah 3.1. Meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi serta memupuk minda kelas pertama 3. Lima teras ini adalah: 1.

organisasi. Sejarah Khalifah Umar bin Abdul Aziz berjaya mensifarkan kadar kemiskinan pada zaman pemerintahan beliau. namun pendekatan yang boleh dikatakan sebagai Islami adalah banyak pemilihan. Walaupun prinsip dan sistem nilai Islam tetap tidak berubah. Sesuatu pendekatan itu bergantung pada keadaan yang dihadapi. bdan-badan bukan kerajaan. pihak swasta. Dalam masa ramai pihak yang akur bahawa usaha kerajaan Malaysia dan agensi-agensi yang terlibat memang sangat dihargai. Persoalannya adalah. maka muzakarah ini diadakan bagi tujuan mendapatkan idea-idea dan pendekatan baru pembasmian kemiskinan menurut perspektif Islam daripada para ilmuan. 2001–2005 OBJEKTIF • • • • • Menilai semula keberkesanan pendekatan-pendekatan pembasmian kemiskinan selama ini Mengenal pasti ruang-ruang pembaikan yang perlu diberi perhatian agar suatu model yang berlandaskan Islam dibuat. Mengenal pasti cabaran-cabaran dan kekangan-kekangan yang perlu dihadapi. ekonomi. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). korporat dan individu dengan menggunakan modul dan pendekatan yang pelbagai. boleh diulang lagi. Mengenal pasti persediaan yang perlu dilaksanakan Menentukan langkah-langkah susulan demi merealisasikan hasrat muzakarah ini PENGANJUR Penganjur utama muzakarah ini ialah Yayasan Basmi Kemiskinan (YBK) iaitu sebuah badan bukan kerajaan (NGO) bebas yang telah berusia 10 tahun. jabatan-jabatan dan agensi-agensi serta individu-individu yang telah banyak memberi sokongan dalam menjayakan muzakarah ini.org. Institut Perkembangan Minda (INMIND). agensi dan pelaksana program seperti ini. serta mengikut tuntutan semasa dan setempat. Namun sebaik manapun usaha ini dibuat. INSTITUT PERKEMBANGAN MINDA.Model Pembasmian Kemiskinan Dari Perspektif Islam Dan Penaksiran Semula Konsep Serta Takrif (AIDIT HAJI GHAZALI. Universiti Putra Malaysia (UPM) Cawangan Terengganu. ruang untuk meningkatkan keberkesanan program pembasmian kemiskinan itu tetap wujud. YBK amat terhutang budi kepada Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB). namun ruang untuk pembaikan masih wujud.ybk@ybk. Atas semangat inilah Muzakarah Penggubalan Model Pembasmian Kemiskinan Menurut Perspektif Islam dianjurkan.Usaha pembasmian kemiskinan di Malaysia memang terbukti serius dan diberi tumpuan oleh pihak kerajaan. INMIND) ABSTRAK Kemiskinan dilihat oleh Islam sebagai sesuatu keadaan yang mesti diatasi kerana kesan buruknya ke atas individu. Bersempena sambutan satu dekad YBK.my untuk kertas lengkap. Universiti Malaya (UM). Apatah lagi jika ruang pembaikan yang dicari ini diharapkan akan menepati landasan Islam dan diberkati oleh Allah SWT. masyarakat dan keunggulan agama Islam sebagai penyelesaian masalah sosial. apa yang patut kita jadikan sebagai landasan pembaikan ini? Selaku umat Islam. budaya dan sahsiah. e-mail . Diharap muzakarah ini akan menghasilkan suatu model pembasmian kemiskinan yang boleh diguna pakai oleh semua lapisan masyarakat dan badan-badan yang terlibat dalam usaha membasmi kemiskinan di samping memberi syor dan strategi kepada pihak kerajaan menjelang penggubalan Rancangan Malaysia Ke–8. politik. Pelbagai rangka skima dicadangkan untuk tujuan pelaksanaan pembasmian . | top | Kertas Kerja 2 . Kertas kerja ini berusaha untuk melakarkan kepada kita salah satu pendekatan yang boleh dipertimbangkan. kita perlu melihat dan menerima pendekatan Islam sebagai pendekatan terbaik.

Sulaiman Yassin Kolej Universiti Terengganu) Abstrak Manusia telah mengenal kemiskinan dan golongan miskin sejak zaman dahulu lagi.Strategi Dan Kaedah Pelaksanaan Model Pembasmian Kemiskinan Yang Menyeluruh Serta Berkesan . . Kemudian datang berbagai falsafah dan pemikiran silih berganti untuk menghuraikan masalah kemiskinan ini dan meringankan penderitaan golongan miskin. demografi dan perspektif Islam. peningkatan peranan golongan Islam (bumiputera) dalam ekonomi dan semakin berkurangnya insiden kemiskinan. dan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh institusi Islam dalam mengatasi masalah tersebut. Jahara Yahaya Fakulti Ekonomi.| top | Kertas Kerja 3 . Melalui pendekatan pembasmian kemiskinan menurur perspektif Islam berbagai cabaran masih dihadapi di Malaysia akan dikaji. Cetusan dari permasalahan ini. Di negara kita usaha mengurangkan kemiskinan telah melibatkan berbagai pihak dari agensi kerajaan dan agensi bukan kerajaan (NGO) semenjak merdeka lagi. Walau bagaimanapun beberapa cabaran penting masih dihadapi. Di samping itu terdapat jurang relatif yang semakin lebar di antara pendapatan di kegiatan tradisional (seperti pertanian di mana orang Islam masih banyak terlibat) dan sektor moden terutama sektor perindustrian. Perlaksanaan strategi mengurangkan kemiskinan memerlukan satu usaha yang komprehensif dan lantaran itu kertas ini juga cuba melihat peranan Yayasan Basmi Kemiskinan (YBK) dan agensi-agensi terlibat.org.Cabaran-Cabaran Dalam Merealisasikan Pembasmian Kemiskinan Menurut Perspektif Islam (Prof. penghayatan Islam dan jaminan keselamatan sosio-ekonomi. Antara lain ini boleh dilihat dari pendapatan masyarakat yang meningkat dengan pesat. Malaysia telah cukup berjaya dalam usaha pembasmian kemiskinan. peningkatan kemahiran dan pendidikan merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dalam pembasmian kemiskinan menurut perspektif islam. kesihatan sosial. Seterusnya cadangan tentang kaedah perlaksanaan dan intervensi dibincangkan yang melibatkan berbagai aktiviti di sektor pertanian. usaha untuk membawa kita mengkaji keperluan penafsiran semula konsep dan takrif yang bersabit dengan isu ini juga dimuatkan dalam kertas kerja ini hubungi ybk@ybk. Dalam masa yang sama. Dalam konteks ini akan diperhatikan sejauhmana pengutipan zakat telah berjaya mengatasi masalah kemiskinan di Malaysia dan juga masalah-masalah yang masih lagi dihadapinya. pembangunan sosial. Hasilnya banyak pemikiran dan perancangan mengenai kemiskinan telah dilakukan bagi merealisasikan kesejahteraan kepada penduduk Malaysia. Kertas kerja ini cuba menilai strategi-strategi yang boleh dilaksanakan bagi mengurangkan kadar kemiskinan di Malaysia yang membabitkan lima tonggak utama iaitu pertumbuhan ekonomi mampan.my untuk kertas lengkap. hubungi ybk@ybk. Masalah kemiskinan mutlak yang serius masih wujud.(Prof.my untuk kertas lengkap | top | Kertas Kerja 4. Dr.org. pengurusan agensi perlaksanaan dan penglibatan institusi Zakat dan Baitulmal yang lebih bermakna. sistem governan. Ini dilakukan dengan menganalisa masalah-masalah kemiskinan yang dihadapi masyarakat Islam di negara ini. Universiti Malaya) ABSTRAK Semenjak perlaksanaaan Dasar Ekonomi Baru. Dalam konteks ini akan diperhatikan cabaran-cabaran yang dihadapi untuk meningkatkan keazaman masyarakat Islam untuk bekerja dan meningkatkan kemahiran dan pendidikan sebagai usaha untuk mengatasi masalah kemiskinan yang mereka hadapi. Dr. pendidikan. Perubahan sikap.kemiskinan.

my untuk kertas lengkap | top | Pembentangan Bengkel 1 . YUSUF PENGURUS BESAR. Ajarkan dia menangkap ikan.e-mail . Pengarah Bahagian Pinjaman) • • • Ada sesetengah golongan miskin yang menyertai program AIM tidak dapat bertahan lama dan berhenti. Rasa tanggungjawab di kalangan golongan yang miskin yang memeinjam.Yayasan Basmi Kemiskinan ditubuhkan pada 16 Mac 1990 dan didaftarkan di bawah Akta (Perbadanan) Amanah Ordinan. Pengurus Besar. DASAR YBK . FALSAFAH .ybk@ybk.YAYASAN BASMI KEMISKINAN (YBK) NEGERI SELANGOR (TUAN HAJI MOHAMED TAMIN MOHD.1952 (No. AIM (Mohd.Beri seorang itu ikan. YBK NEGERI SELANGOR) PENUBUHAN .Zakat Dan Kemiskinan (Tuan Haji Mohamed Dahan Bin Haji Abdul Latiff. dia akan memakannya sehari. dia akan dapat menyara dirinya sepanjang hayat”. Taib.org. Setiap pnjaman yang diberi mestilah kepada golongan yang berupaya (able body) dan berkemampuan untuk mengusahakan sesuatu perniagaan. . ada pula bahagian yang mereka tentukan menjadi hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan diri (daripada meminta) (AdzDzaariyaat (51) : Ayat 19) Tujuan kertas kerja ini ialah untuk memberi satu perspektif berkenaan hubungan institusi zakat di Malaysia dengan usaha menghapus kemiskinan di negara ini. Aspek mikro kredit sebagai alternatif.PERANAN AMANAH IKHTIAR MALAYSIA.org. Tajuk Lain Kemiskinan Di negara ini Institusi Zakat Di Negara Ini Asnaf-Asnaf Perbelanjaan Zakat Kemampuan Institusi Zakat Untuk Menolong Membasmi Kesmikian Sila e-mail ybk@ybk.org. 73 of 1952) YBK dilancarkan secara rasmi pada April 1990 oleh Tan Sri Dato’ Haji Muhammad Haji Muhd. Asri Abdul.Membasmi kemiskinan melalui program-program yang berteraskan prinsip membantu golongan termiskin menolong diri mereka sendiri. Sila e-mail ybk@ybk. Ppz Wilayah Persekutuan) PENGENALAN “Dan pada harta-harta mereka.my untuk kertas kerja lengkap | top | Pembentangan Bengkel 3 .my untuk kertas kerja lengkap | top | Pembentangan Bengkel 2 .

Tanpa penyediaan kepada aspek pendidikan yang sewajarnya. Dalam hal ini. wanita hanyalah sebagai wakil kepada seluruh keluarga. Ibu bapa seharusnya menjadi contoh kepada anak-anak terutamanya dalam aspek meningkatkan ilmu pengetahuan. AIM hanya memegang amanah untuk menyimpan di mana duit tersebut akan diserahkan kepada para penyimpan. • • • • • ASPEK KESIHATAN PENAKRIFAN SEMULA MAKSUD KEMISKINAN KEMAMPUAN SEKTOR PERTANIAN BERPERANAN SEBAGAI ASAS KEPADA PEMBASMIAN KEMISKINAN SIKAP BELAS EHSAN DI KALANGAN MASYARAKAT YANG BERKEMAMPUAN RUMUSAN DAN RESOLUSI BENGKEL 4 . Matlamat AIM juga ialah untuk membina ekonomi dan syakhsiyyah.(Prof.• • • • Selain dari pinjaman atau bantuan yang diberikan. AIM juga menekankan konsep menyimpan kepada para pesertanya. Keadaan sistem persekolahan seperti sistem sekolah kebangsaan perlu kepada penilaian semula agar dapat menjana pembinaan bangsa. Sila e-mail ybk@ybk. masyarakat Melayu akan terus terpinggir. Kolej Universiti Terengganu) Pendekatan Pembangunan Dari Bawah Ke Atas Pembangunan perbandaran menggunakan pendekatan ini adalah lebih murni kerana kesejahteraan sesetengah keluarga akan turut mempengaruhi kesejahteraan sesebuah kampung dan seterusnya sesebuah bandar.my untuk kertas kerja lengkap | top | Pembentangan Bengkel 4. mereka juga menyimpan sekurang-kurangnya RM1 sehari dengan AIM. Dalam banyak keadaan. Timbalan Rektor. sedangkan lelaki adalah pemimpin. yang lebih penting ialah perubahan sikap. Faktor galakan keluarga juga merupakan elemen penting dalam memastikan kecemerlangan pembelajaran anak-anak.org. semasa meminjam.Strategi Dan Kaedah Pelaksanaan Pembasmian Kemiskinan Yang Berkesan . ASPEK PENDIDIKAN Pendidikan merupakan aspek yang terpenting dalam usaha membasmi kemiskinan kerana ia merupakan aset kepada kesinambungan pembangunan negara. pinjaman yang dibuat atas nama wanita adakalanya digunakan oleh si suami atau si anak. AIM hanya memberikan kepada golongan wanita. Sulaiman Yassin . Kemudahan-kemudahan di bilik-bilik darjah dan bilik guru juga wajar diberikan perhatian agar setanding dengan kemudahan yang dimiliki oleh sekolah-sekolah swasta. Dr. Dalam hal ini. Mengapa.

Sila e-mail ybk@ybk. Tg Jawa. Merbau Berdarah.3%) tidak pernah sekolah dan 327 orang (16. Sekendi dan Sg Kajang di Selangor.my untuk kertas kerja lengkap | top | ajian Kemiskinan Desa Kasih 2001 YBK telah menjalankan kajian ke atas seluruh 364 buah rumah dan 1. masalah kemiskinan mutlak telah berjaya diatasi dengan pengurangan kadar kemiskinan ke tahap yang rendah di mana dengan keadaan ini bermakna masalah kemiskinan mutlak lebih tertumpu di kalangan golongan miskin.6%) mempunyai sijil kemahiran.974 orang penduduk di Desa-desa DesaDesa Kasih Tebuk Pulai Tengah. 744 orang telah tamat sekolah. Hanya 16 orang (0. 48 orang (4.5%). Terdapat seramai 985 orang (49. Hasil kajian menunjukkan hanya 91% atau 332 buah rumah telah didiami dan sebanyak 319 buah rumah (87.9%) lelaki dan 989 orang (50. Sebahagian besar penduduk mempunyai latarbelakang sekolah rendah (841 orang atau 42.1%) perempuan yang menetap di Desa Kasih di mana secara puratanya IR mempunyai 5.5% daripada mereka yang berumur 7-17 gagal meneruskan pelajaran mereka.8%) berkelayakan pra-universiti. 1991-2000).5%) masih sedang bersekolah.6%) dan sekolah menengah (542 orang atau 27. terutama di kawasan desa dan daerah terpinggir dan beberapa negeri tertentu. Parit 8 ½ Barat.9 orang ahli.6%) didapati masih kukuh. 8 sijil agama. Pada amnya. 28 orang (1. Walau bagaiamanapun seramai 97 orang atau 12.6%) masih muda. 163 orang (8.my untuk kertas kerja lengkap | top | PELAN TINDAKAN BAGI PENGGUBALAN MODEL PEMBASMIAN KEMISKINAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM MUKADIMAH Salah satu daripada tujuan Muzakarah Penggubalan Model Pembasmian Kemiskinan Menurut Perspektif Islam diadakan adalah bertujuan untuk membentuk Pelan Tindakan yang mengandungi strategi dan program ke arah pembasmian kemiskinan melalui pendekatan yang lebih menyeluruh dan efektif. Batu 2 Tebuk Pulai.4%) diploma dan 5 orang ijazah (0. Pelbagai pendekatan pembasmian kemiskinan telah diambil terutamanya melalui Dasar Ekonomi Baru (DEB. Sila e-mail ybk@ybk. MASALAH KEMISKINAN DI MALAYSIA Masalah kemiskinan merupakan suatu masalah yang masih berterusan walaupun Malaysia telah mencapai usia kemerdekaan selama 43 tahun.org. 1971-1990) sehinggalah kepada Dasar Pembangunan Nasional (DPN. Bagan Nakhoda Omar.3%) Seramai 740 orang (37.org. .

7%) Seramai 39 isi rumah (11. 130 isi rumah (39%) memiliki mesin basuh.7%) memiliki sekurangkurangnya sebuah motorsikal dan 210 isi rumah (63. Disamping itu seramai 185 isi rumah (64%) memiliki peti sejuk.3% kadar pengangguran) Majoriti penduduk yang bekerja merupakan kumpulan pekerja pertanian iaitu 414 orang (78. Pengalaman menunjukkan bahawa sebahagian besar daripada golongan usahawan amat bergantung kepada pengaruh politik dan kuasa untuk mengembang dan memperluaskan jaringan perniagaan mereka.3%) sekurang-kurangnya sebuah memiliki basikal. terdapat 139 isi rumah adalah miskin (54.66 sebulan dan pendapatan per kapita adalah RM100. .Bilangan penduduk yang berumur 16-64 tahun adalah seramai 1. 6 orang pekerja juruteknik dan seorang kumpulan profesional Purata pendapatan bagi 332 isi rumah Desa Kasih adalah RM595. 262 isi rumah (79%) memiliki TV. 21 orang (4. 23 isi rumah (7%) memiliki telefon bimbit dan 6 isi rumah (2%) memiliki komputer peribadi. Pendekatan ini dirasakan tidak sesuai. Seramai 70 orang (13. Adalah disarankan supaya agensi-agensi pembangunan luar bandar menubuhkan kemudahan jaringan (networking) bagi membantu usahawan-usahawan luar bandar mewujudkan interaksi dengan rakan sejawat mereka di dalam mahupun di luar negara. Banyak pendapat mengatakan bahawa jaringan usahawan merupakan teras kepada kejayaan dan daya saing perusahaan.0%) pekerja pertukangan. Sebaliknya para usahawan hendaklah mengambil inisiatif sendiri untuk mengembangkan jaringan perniagaan mereka. Jelas bahawa takrifan atau definasi usahawan yang sediada perlu diperjelaskan lagi berdasarkan ciri-ciri dan parameterparameter yang lebih seragam supaya ia dapat digunakan dengan berkesan dalam pengubalan dasar atau strategi pembangunan keusahawanan. Pengalaman Antarabangsa Di Dalam Pembangunan Usahawan Wanita Luar Bandar Persoalan mengenai jaringan usahawan telah dibangkitkan kerana ini dianggap penting dalam proses pembangunan usahawan.3%) daripadanya merupakan tenaga buruh. 69 isi rumah memiliki VCD Player dan 167 isi rumah (50%) memiliki radio. Daripada jumlah tersebut mereka yang bekerja adalah 509 orang dan bilangan yang tidak bekerja pula seramai 132 orang (21. 16 orang (3. 2 orang pekerja perkeranian.5%) dan merupakan isi rumah termiskin (12. Pihak Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB) disaran supaya menubuhkan urusetia yang dapat berfungsi sebagai depositari atau tempat menyimpan maklumat yang diperlukan itu.013 orang dan 624 orang (51. Oleh demikian usahawan-usahawan perlu meluangkan masa dan tenaga untuk membina pangkalan data mengenai perniagaan serta maklumatmaklumat lain yang berkaitan Takrifan keusahawanan juga turut dibincangkan.7%) memiliki sebuah kereta bermotor.0%) pekerja perkhidmatan. Berdasarkan pendapatan isi rumah tersebut.18.2%) bekerja sebagai operator kilang. agensi-agensi khidmat sokongan dan penyelidik-penyelidik Penekanan juga hendaklah diberikan kepada usaha mengumpul maklumat dan pengalaman dalam bidang keusahawanan daripada negara-negara lain untuk dijadikan contoh. 268 isi rumah (80. Terdapat juga seramai 5 isi rumah (2%) memiliki gelombang ketuhar. Tafsiran usahawan yang berbeza-beza menimbulkan kekeliruan bukan sahaja kepada penggubal dasar tetapi juga kepada pihakpihak lain seperti institusi-institusi kewangan.1%).

Selain daripada itu usaha hendaklah dibuat untuk mengeluarkan alat perkakas yang mudah dan murah untuk kegunaan usahawan wanita . Akhir sekali. Kebanyakan usahawan wanita di negara ini terlibat dengan enterprais mikro yang memerlukan pembiayaan modal kurang daripada RM10. perancangan pembangunan usahawan perlu membentuk institusi yang dapat menyelaras dan mengendalikan aktiviti usahawan.Seterusnya. terutamanya diluar bandar. daerah dan bandar. Persoalannya. Memandangkan setiap kategori tersebut memerlukan jenis bantuan yang berbeza Kementerian Pembanguanan Luar Bandar (KPLB) merancang untuk menubuhkan Dewan-dewan Usahawan Industri Desa. Kekurangan keupayaan pengurusan dan teknologi menjadi penghalang kepada perkembangan usahawan wanita diperingkat antarabangsa Pihak kerajaan telah menyediakan berbagai-bagai bantuan kepada golongan usahawan wanita. Selain daripada itu adalah disarankan supaya institusi-institusi penyelidikan dan universiti-universiti tempatan meningkatkan lagi penyelidikan dalam bidang teknologi pengeluaran yang sesuai digunakan oleh enterprais mikro. yang boleh memberi sumbangan berkesan kepada kemajuan negara Adalah dicadangkan agar institusi-institusi kewangan mengenakan kadar faedah terhadap pinjaman dan kredit yang disediakan agar usahawan wanita berpeluang menikmati kemudahan tersebut. badan khidmat nasihat dan tempat rujukan. Perkara ini perlu dikaji semula memandangkan terdapat banyak enterprais mikro. Selain menjadi penghubung di kalangan para usahawan institusi yang ditubuhkan itu. Ia sesuai dilaksanakan oleh para usahawan sendiri samada dengan mengwujudkan persatuan ataupun kumpulan tindakan. Ini bertujuan mengambil kira perbezaan antara gender dan juga bagi memastikan supaya keperluan-keperluan khusus untuk golongan usahawan wanita dapat dikenalpasti. ia juga boleh bertindak sebagai pusat sumber. Ketersediaan kemudahan-kemudahan ini kadangkala menggalakkan sindrom bantuan sehingga menghalang para usahawan wanita untuk berdikari dan menghadapi cabaran. Persoalan ini dirasakan penting kerana pihak KPLB tidak mahu mewujudkan sindrom bantuan dan juga sindrom subsidi di kalangan usahawan industri desa. Pembentukan institusi ini hendaklah dijalankan di semua peringkat iaitu negeri. Adalah disarankan supaya program-program bantuan membezakan usahawan wanita kepada tiga kategori. usahawan di tahap tinggi.000. Tahap pengetahuan dan kemahiran usahawan wanita luar bandar masih rendah untuk membolehkan mereka bersaing dan meneroka bidang-bidang baru dengan berkesan. usahawan di tahap pertengahan dan usahawan di tahap rendah. Namun demikian apa yang diperhatikan ialah sebilangan besar daripada ushawan wanita tersebut terlibat dalam aktiviti perniagaan dan perusahaan secara kecil-kecilan. | top | Pembangunan Usahawan Wanita Luar Bandar: Pengalaman Malaysia Banyak program keusahawanan telah dijalankan di negara ini dan penyertaan usahawan wanita luar bandar didapati amat menggalakkan. Namun demikian dasar perindustrian dan pertumbuhan negara tidak mentakrifkan enterprais mikro sebagai kumpulan sasaran dalam penggubalan strategi. apakah peranan yang boleh dan perlu dimainkan oleh dewan-dewan berkenaan? Apakah mereka harus terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam pembangunan usahawan luar bandar. aspek gender hendaklah sentiasa ditegaskan dalam program-program pembangunan keusahawanan yang dijalankan oleh KPLB mahupun agensi-agensi pembangunan yang lain. Kebanyakan mereka juga tidak mempunyai modal yang mencukupi dan pasaran yang luas. Jelas bahawa usahawan wanita luar bandar lebih banyak tertumpu kepada bidang-bidang tradisi dan pertanian yang kurang produktif berbanding dengan aktiviti perkilangan ataupun perkhidmatan.

Akibatnya ramai usahawan wanita yang berpotensi terpaksa mengundurkan diri daripada kursus-kursus yang dijalankan. usahawan wanita luar bandar sering menghadapi masalah pengurusan dan pemasaran. Kebanyakan usahawan wanita luar bandar juga berperanan sebagai pengendali rumahtangga selain daripada melibatkan diri dalam aktiviti perniagaan dan perusahaan.Ramai usahawan wanita luar bandar tidak mengetahui tnetang program-program latihan keusahawanan. Selain daripada itu keperluan latihan kemahiran berkaitan dengan pengeluaran. Struktur pembangunan usahawan yang seimbang hendaklah memberi penekanan yang sama rata kepada empat komponen iaitu kerohanian. dan ekonomi. Sebahagian besar usahawan wanita di luar bandar tidak mempunyai pendidikan formal berbanding dengan usahawan lelaki. Wanita yang telibat dalam perusahaan mikro biasanya tidak berpeluang memperolehi bantuan kredit daripada institusi kewangan. Program latihan dan bantuan teknikal harus mengambilkira batasan tersebut. Selain daripada itu garis panduan dasar juga perlu digubal untuk mengenalpasti cabaran-cabaran yang akan dihadapi oleh usahawan menjelang alaf ke-21. Kajian juga menunjukkan ramai usahawan wanita tidak mendapat peluang latihan dan pendidikan kerana ia lazimnya dijalankan di pusat-pusat yang lokasinya jauh daripada tempat tinggal mereka. Tumpuan terhadap aspek ekonomi sahaja tidak boleh menjamin kejayaan sesuatu perusahaan dan ini juga boleh membawa kepada sikap materialistik sehingga mengabaikan tanggungjawab sosial dan sumbangan kepada masyarakat setempat. Jelas. sosial. pengurusan dan pemasaran juga hendaklah diambilkira dalam perancangan memandangkan kritikal kepada kejayaan usahawan. Beberapa masalah utama yang mengekang pembangunan usahawan wanita luar bandar telah dikenalpasti. bahawa setiap kategori usahawan tersebut memerlukan asas dan khidmat susulan yang khusus selaras dengan tahap perusahaan yang dijalankan. Terdapat bukti bahawa tidak ramai pengusaha mikro wanita yang menerima bantuan di bawah program pembasmian kemiskinan. Ini menimbulkan konflik kepada diri mereka kerana terpaksa membahagikan masa dan tenaga kepada kegiatan yang dijalankan dan juga keperluan rumahtangga. Adalah dicadangkan supaya lebih banyak program yang sensitif kepada gender dilaksanakan. Ini membataskan keupayaan mereka di segi menerapkan kemahiran dan teknik perniagaan dan perusahaan. Oleh demikian mereka terpaksa bergantung kepada modal sendiri dan ini membantutkan perkembangan perusahaan yang dijalankan. | top | Cabaran Sosial. Halacara yang komprehensif hendaklah dibentuk untuk menjadikan pembangunan usahawan wanita luar bandar lebih efektif dan berdaya maju. komuniti usahawan dan peniaga serta keluarga yang terlibat dalam perusahaan. Kebudayaan & Politik Dalam Pembangunan Usahawan Wanita Luar Bandar Memandangkan pembangunan usahawan wanita kini sudah menjadi penting dalam pembangunan negara maka amat perlu dikenalpasti strategi-strategi khusus bagi merangka program yang bersesuaian dengan keperluan usahawan wanita termasuk di luar bandar. Selain daripada itu. Aspek jaringan serta rangkaian khidmat sokongan hendaklah diberi perhatian kerana ini dapat membantu para usahawan wanita dalam mengendalikan kegiatan perniagaan dan perusahaan mereka. fizikal. Jesteru itu adalah dicadangkan supaya agensi-agensi pembangunan usahawan dan keusahawanan berusaha menyebarkan maklumat mengenai program-program tersebut dengan lebih agresif lagi Aspek gender hendaklah sentiasa diambil kira apabila agensi-agensi pembangunan usahawan membentuk dasar dan strategi mereka. Pada masa yang sama juga mereka dianggap kurang layak untuk mendapat bantuan yang ditawarkan di bawah program pembangunan perusahaan kecil anjuran beberapa agensi kerana perniagaan . Pembangunan usahawan wajar membezakan keperluan kalangan usahawan individu.

Pihak Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB) mempunyai fungsi untuk memenuhi keperluan latihan dan pendidikan bagi golongan usahawan luar bandar. Ini adalah selaras dengan strategi penyusunan semula masyarakat yang telah disarankan di bawah Dasar Ekonomi Baru (DEB). Dalam konteks ini perlu diwujudkan program khas bertujuan menerbitkan peluang-peluang latihan. Peringkat ketiga merangkumi kursus bagi usahawan-usahawan yang sudah mantap. Bagi mencapai matlamat tersebut usaha gigih hendaklan di buat untuk menarik minat golongan wanita luar bandar kepada aktiviti perniagaaan dan menanamkan sikap berdikari dalam aktiviti yang dijalankan. kekurangan kawalan kewangan dan kelemahan mengendalikan kakitangan. Ia perlu dilihat sebagai satu strategi ke arah meningkatkan prestasi usahawan luar bandar dan seterusnya meningkatkan taraf hidup mereka. Para usahawan wanita juga digalakkan menambah pengetahuan mereka dalam perkara-perkara asas perniagaan seperti pengurusan modal. pengembangan dan pendidikan dikalangan usahawan luar bandar termasuk usahawan wanita. Peringkat kedua pula memberi penekanan kepada perlaksanaan perniagaan yang telah dikenalpasti. Komponen kedua pula ditujukan kepada institusi pengajian tinggi dan universiti dan ini boleh mengambil bentuk program pembangunan siswa yang boleh menggunakan peruntukkan khas yang disediakan oleh bahagian hal. Para usahawan disyorkan supaya membuat permohonan kepada kementerian sekiranya mereka memerlukan program latihan dan kemahiran ataupun ingin menerima pendedahan praktikal berkaitan dengan perniagaan masing-masing. strategi pemasaran dan pembentukan jaringan. Mereka juga perlu fasih dalam hal ehwal mendaftar dan melaksanakan aktiviti mereka Dari perspektif latihan. Komponen pertama ialah di peringkat sekolah di mana boleh diwujudkan program-program specifik seperti program usahawan muda. program yang dicadangkan merangkumi tiga peringkat. Dalam kursus ini para usahawan akan didedahkan kepada aspek-aspek organisasi dan pengurusan perniagaan disamping penyediaan akaun serta kawalan mutu dan perkhidmatan.dan perusahaan yang mereka jalankan masih belum mencapai tahap yang dianggap layak untuk diberi bantuan. Perubahan sikap dianggap penting kerana apa jua aktiviti yang dijalankan memerlukan pengetahuan asas. Tumpuan kursus di peringkat ini adalah terhadap peningkatan motivasi pengwujudan daya maju dan daya saing perniagaan mereka Kajian-kajian lampau menunjukkan bahawa di antara punca-punca kegagalan perniagaan ialah kelemahan pengurusan. | top | Peluang Pendidikan dan Latihan Untuk Pembangunan Usahawan Wanita Luar Bandar Satu aspek yang dianggap kritikal dalam proses pembangunan usahawan wanita di luar bandar ialah latihan dan pendidikan. konsep perniagaan dan maklumat mengenai bidang yang diceburi. yakni sudah lama menjalankan perniagaan. Jangkamasa kursus ini adalah dalam lingkungan lima hari dan ia menumpukan kepada pengenalpastian jenisjenis perniagaan yang berpotensi serta langkah-langkah susulan. Komponen ketiga merangkumi latihan di kalangan para belia melalui kursus-kursus latihan tertentu yang boleh diwujudkan mengikut keperluan. Tumpuan latihan dan pendidikan ialah untuk mendedahkan masyarakat usahawan wanita luar bandar kepada pengetahuan moden disegi perniagaan dan perusahaan serta mendedahkan mereka kepada perubahan dan cabaran yang berlaku ekoran daripada globalisasi dan liberalisasi. Program-program latihan dijalankan melalui agensiagensi di bawah kementerian seperti FELCRA dan Koperasi-koperasi Desa bergantung kepada permintaan daripada kumpulan sasaran. Justeru itu amat perlu perkara-perkara ini diberi penekanan diperingkat awal penubuhan perniagaan yang dijalankan oleh para usahawan.ehwal pelajar masing-masing. perakaunan. Pendedahan ilmu pengetahuan boleh difokuskan kepada tiga komponen. Aspek pendedahan dan pembudayaann masyarakat luar bandar khususnya usahawan wanita juga perlu menjadi salah satu teras pembangunan masyarakat perniagaan dan perindustrian luar bandar. Hanya melalui pendekatan yang agresif sesuatu kejayaan akan dapat dicapai. | top | . Kursus Peringkat pertama merupakan tahap permulaan di mana asas-asas perniagaan diperkenalkan kepada bakal-bakal usahawan.

Adalah juga didapati bahawa kebanyakan skim-skim pinjaman dan kredit yang disediakan oleh instituti keewangan tidak mempunyai program menabung untuk para usahawan wanita dan ini membantutkan usaha mengujudkan satu sistem pusingan modal yang berkesan. Ini bertujuan menjalinkan peraturan dan aturan pinjaman dan kredit yang lebih sesuai dengan kehendak kumpulan tersebut. Pembentukan jaringan dikalangan usahawan wanita juga hendaklah dipergiatkan. Penglibatan wanita juga amat perlu dalam bidang-bidang tertentu seperti perniagaan francais. perniagaan dan lain-lain. Walaupun . Tujuannya ialah untuk mengambilkira kepentingan golongan wanita dalam pembentukan dasar dan strategi pembangunan. Bagi mengatasi masalah kredit dikalangan enterprais mikro. Namun bagi menjayakan program tersebut kemudahan kewangan dan pemasaran hendaklah disediakan. Aspek penyelidikan dan pembangunan (R&D) juga harus diberi penekanan untuk menyokong pembangunan enterprais mikro wanita luar bandar. Setiap program bantuan haruslah mengenal pasti kumpulan sasaran yang utama. pertanian dan sektor-sektor lain. Skim-skim tertentu boleh dipesatkan bagi faedah usahawan wanita. inkubator perniagaan dan khidmat bimbingan. Kerajaan hendaklah memberi lebih banyak peluang kepada kaum wanita dalam proses penggubalan dasar pembangunan negara. latihan dan lain-lain khidmat sokongan. perikanan. Dalam masa yang sama para usahawan wanita juga mestilah berusaha untuk mendaftarkan diri mereka dengan pertubuhan-pertubuhan yang menyediakan skim-skim bantuan. Ia juga akan menyelaraskan aktiviti agensi kerajaan dan pertubuhanpertubuhan bukan kerajaan (NGOs) serta kesemua program pembangunan keusahawanan yang sedia ada. Teknologi dan Perkhidmatan Sokongan Satu jawatankuasa penyelarasan diperingkat nasional perlu diwujudkan untuk meneliti dasar dan menentukan halatuju pembangunan usahawan wanita. Kajian-kajian mengenai peralatan dan teknologi yang selaras dengan kemampuan dan keupayaan usahawan hendaklah dipesatkan. pembinaan teknologi. Ini adalah strategi perkongsian bijak yang boleh memberi manfaat kepada golongan usahawan wanita. Ini akan membolehkan kerjasama yang lebih erat dikalangan usahawan-usahawan wanita dalam berbagai-bagai bidang termasuk perdagangan usahasama dan pelaburan luar pantai. Selain daripada itu sebuah agensi seranta juga perlu ditubuhkan untuk menyediakan maklumat mengenai sumber-sumber modal. Secara keseluruhannya kepekaan gender perlu diserapkan ke dalam proses penggubalan dasar disemua peringkat. Adalah dicadangkan supaya institusi-institusi yang serupa ditubuhkan diperingkat ASEAN. Ini termasuklah program satu produk satu kawasan yang membuka peluang kepada pengusaha wanita untuk turut serta. | top | Keberkesanan Mikro-Kredit dalam Pembangunan Usahawan Wanita Luar Bandar : Pengalaman AIM Bagi meninjau keberkesanan program mikro kredit yang dianjurkan oleh Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM) satu kaji selidik telah dijalankan keatas 294 peminjam yang mempunyai pendapatan antara RM400 hingga RM13.000 sebulan dan tertlibat dengan aktiviti pertanian. sokongan teknikal. Ini disebabkan oleh sifat enterprais mikro yang tidak formal dan kurang menyakinkan kepada institusi pinjaman disegi keupayaannya untuk membayar balik. Ini termasuklah pembangunan industri. tempoh bayaran balik dan kegunaan bantuan.Sumber Pembangunan Usahawan : Kewangan. Dari sudut kewangan pula kebanyakan enterprais mikro tidak mempunyai akses kepada institusi pinjaman. Mereka juga hendaklah mengambil inisiatif untuk menubuhkan kumpulan-kumpulan kesepakaran bagi membolehkan pertukaran pengalaman mengenai aktiviti yang dijalankan. saluran pasaran. sistem pinjaman dan kredit hendaklah menjadi lebih fleksibel dan menjurus kepada keperluan pengusaha disegi saiz pinjaman. Syarat-syarat pinjaman wajarlah dilonggarkan bagi membolehkan lebih ramai usahawan wanita yang tidak memiliki cagaran mendapatkan pinjaman dari kredit.

Filipina. 7.7 peratus di Filipina dan 8. Walau bagaimanapun terdapat sebilangan daripada peminjam yang merasakan bahawa tahap latihan dan kursus yang diberikan oleh AIM agak terlalu tinggi berbanding dengan daya pemahaman mereka | top | Impact of Economic & Financial Crises in the ASEAN Region on Microcredit Programmes Sejak pertengahan tahun 1997 beberapa negara dirantau ini telah dilanda krisis kewangan dan ekonomi ekoran daripada pengapongan mata wang baht. Mereka juga berpendapat bahawa AIM sememangnya prihatin kepada keperluan dan kehendak peminjam.aktiviti-aktiviti ini diusahakan secara warisan namun hasil daripada program berpenyeliaan yang diperkenalkan oleh AIM. Kadar pengangguran telah meningkat kepada 23 peratus di Indonesia. Di antara impak yang ketara ialah terhadap pembangunan sosial akibat daripada peningkatan kadar pengangguran. Thailand dan Korea. Kadar inflasi dan kemiskinan telah meningkat dengan hebat di Indonesia berbanding dengan negara-negara lain. Penyeliaan yang rapi serta tunjuk ajar dan bimbingan yang diberikan oleh AIM telah mempastikan agar para peminjam tidak kembali semula ke bawah garis kemiskinan. Ini dirasakan kritikal memandangkan dunia perniagaan dan perusahaan kini menjadi semakin bersaing. Conclusion . Kegawatan ekonomi yang berlaku turut menjejaskan program-program mikro kredit yang dilaksanakan di negara-negara berkenaan.8 peratus di Thailand. 6 peratus di Malaysia. pemasaran dan organisasi. satu kajian berkaitan dengan program mikro kredit Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM) telah menunjukkan bahawa keperluan pinjaman telah meningkat. Dalam aspek ini AIM menganjurkan mesyuarat Lembaga Perwakilan Sahabat (LPS) yang berfungsi sebagai penyelaras kegiatan peminjam. Menerusi sistem berpenyeliaan rapi dan pinjaman mudah yang diperkuatkan dengan penerapan disiplin. Krisis tersebut telah berlaku kerana beberapa sebab dalaman dan luaran dan di antara negara-negara yang terjejas termasuklah Malaysia. Rumusan yang boleh dibuat ialah program-program berbentuk jaring keselamatan (safety nets) hendaklah dilaksanakan untuk membantu para usahawan termasuk di luar bandar menghadapi cabaran-cabaran yang terbit daripada krisis kewangan dan ekonomi itu. Penekanan diberikan kepada aspek disiplin dan tanggungjawab supaya modal yang diberikan oleh AIM akan digunakan secara berkesan. Kaji selidik ini telah mendapati bahawa masalah utama kemiskinan ialah kekurangan mdoal dan disinilah AIM memainkan peranannya dengan menyediakan pinjaman dan kredit. Ini merupakan petanda bahawa krisis yang berlaku telah mendorong para peminjam untuk memohon amaun kredit dan pinjaman yang lebih besar bagi mengatasi masalah pembiayaan dan modal aktiviti mereka yang teruk terjejas akibat krisis tersebut. Indonesia. Bagi memantapkan daya tahan dan daya saing peminjam AIM telah memperkenalkan kursus sahsiah. Selain daripada itu terdapat juga penambahan dalam pinjaman untuk tujuan pendidikan yang mana ini menggambarkan kenaikan dalam perbelanjaan persekolahan dan pendidikan anak-anak peminjam. kenaikan kadar inflasi dan kemerosotan pendapatan. Selain daripada itu latihan-latihan profesional juga disediakan merangkumi penyediaan akaun. Disamping menyediakan modal AIM juga memberi latihan secara berterusan kepada peminjam. AIM juga memainkan peranan disegi pembangunan masyarakat dan kepimpinan di kalangan peminjam. Penemuan kaji selidik yang dijalankan telah menunjukkan bahawa para peminjam berpuas hati dengan program AIM. pihak AIM telah berjaya mengubah kehidupan masyarakat miskin untuk sama-sama menikmati arus perdana pertumbuhan negara. ia telah berjaya meningkatkan pendapatan peminjam. Umpamanya. Mereka berpendapat peraturan pinjaman dan kredit AIM amat mudah dan fleksibel.

it thus appears imperative to micro-credit practitioners to concentrate on these strategic areas. at the micro level. ACLEDA sentiasa menilai dan mengawas prestasi para peminjam untuk memastikan agar kredit dan pinjaman yang telah diberi dapat digunakan dengan berkesan.3 juta kepada dana yang diwujudkan. Available evidence has shown that at least in Malaysia. Program kredit yang dianjurkan oleh ACLEDA merangkumi mikro kredit untuk perkhidmatan. Kejayaan ACLEDA bergantung kepada personaliti dan motivasi peminjam selain daripada jenis-jenis kegiatan yang dijalankan. Dalam konteks ini ACLEDA telah mewujudkan satu program latihan khas untuk meningkatkan kemahiran pertanian di kalangan mereka. microcredit borrowers have already developed their entrepreneurship and probably also niches in these clusters. Dalam melaksanakan aktivitinya ACLEDA telah menjalinkan rantaian dengan beberapa institusi kewangan dan kredit antarabangsa termasuk dari Jerman. Sehingga kini ACLEDA telah menjalankan aktivitinya di sebelas jajahan dan 22 daerah. Rancangan jangka panjang ACLEDA ialah untuk mengembangankan pinjaman dan kredit ke kawasan-kawasan baru dan kepada kumpulan-kumpulan yang berisiko seperti keluarga terpinggir dan belia lepasan . Salah satu kumpulan sasaran yang penting ialah usahawan pertanian wanita. Institusi-institutsi tersebut telah memberi sumbangan di antara US$0. kredit untuk perniagaan dan perusahaan kecil dan kredit untuk firma sederhana. Matlamat utama persatuan ini ialah untuk menjana peluang-peluang pekerjaan dan pendapatan menerusi penyediaan kewangan dan bantuan teknikal serta latihan dalam bidang pengurusan untuk perniagaan-perniagaan kecil. Di dapati 66 peratus daripada mereka memperolehi keuntungan yang baik daripada aktiviti yang dijalankan manakala 60 peratus daripada enterprais pertanian telah menunjukkan peningkatan produktiviti yang ketara. microcredit programmes are useful and important in cushioning the negative impact of the crisis on the poor. Di antara aspek-aspek bantuan teknikal yang disediakan oleh ACLEDA termasuklah pengurusan perniagaan. Salah satu daripada inisiatif-inisiatif tersebut ialah pembangunan sosio-ekonomi oleh Association of Cambodian Local Economic Development Agencies (ACLEDA). Since some economic sectors such as agriculture including food and tourism have continued to grow despite the crisis. The socio-economic impact of the crisis is undoubtedly painful. It is during the recession that the poor must be given more attention and support. Menerusi bantuan masyarakat antarabangsa berbagai-bagai program pemulihan telah dirancang dan dilaksanakan. Amerika Syarikat dan New Zealand. Tumpuan program ACLEDA ialah terhadap wanita luar bandar memandangkan golongan ini merupakan penjana pendapatan keluarga-keluarga desa.1 juta hingga US$1. Banyak infrastruktur dan kemudahan-kemudahan awam telah musnah akibat peperangan yang berlaku. anjuran bengkel serta pemantauan projek. Ini memandangkan mereka kekurangan maklumat dan kemahiran mengenai sistem pertanian. Kanada. However. | top | Entrepreneurship Development for Rural Women and Poverty Alleviation Through the ACLEDA Activities Kemboja telah lama menghadapi peperangan dan pemerintahan yang silih berganti dan ini telah mengakibatkan ketidakstabilan sosial dan politik serta kemunduran ekonomi.The combination of weakening economic fundamentals and poor management of Iiberalisation process has contributed to the current economic and financial crisis in ASEAN. Ini bertujuan menerapkan ciri-ciri keusahawanan dan kemahiran asas perniagaan atau perusahaan. maklumat pasaran. penubuhan kumpulan.

Pinjaman-pinjaman jangka pendek dan panjang telah diberikan kepada usahawan. Having said that. memberi bantuan kepada wanita miskin. there should be enough seed money or initial capital in order to support a basic minimum number of beneficiaries. the project has been able to identify its constraints and thereon find the solutions. productive sectors and vulnerable groups such as the school leavers and single parents.000 atau lebih). gender and ethnicity.000 keluarga miskin di negara ini. Selain daripada itu satu skim pinjaman perumahan juga telah dilaksanakan namun ia tidak dapat dipertahankan kerana prestasi membayar balik yang rendah. Through its training programmes ACLEDA has successfully developed a core of small and medium scale enterprises and entrepreneurs who have contributed to the socio-economic development of the country. Through a stringent self-assessment procedure. Pemantauan dijalankan dengan tegas oleh pengurus cawangan MKEJ untuk memastikan supaya usahawan menjalankan kegiatan mereka dengan baik. It is ACLEDA' s plan to expand its scope of activities geographically and functionally. Namun demikian beberapa batasan dan kelemahan telah dikenalpasti dan pihak pengurusan MKEJ kini dalam proses menyediakan langkah-langkah strategik untuk mengatasinya.sekolah. Keseluruhannya projek MKEJ dianggap telah mencapai matlamatnya. In addition. Matlamat-matlamat projek MKEJ ialah untuk memperbaiki kebajikan golongan miskin dengan menyediakan pinjaman mudah. The vision is to eradicate poverty among the poor irrespective of their background. pembentukan jaringan dikalangan institusi-institusi mikro kredit dan kewangan. Wawasan ACLEDA ini ialah untuk membasmi kemiskinan di kalangan rakyat miskin tanpa mengira latarbelakang gender dan etnik mereka. Foremost. Susulan kepada tawaran ini dan berasaskan kajian susulan projek mikro kredit UNIBRAW telah dilancarkan pada bulan Oktober 1993 dengan modal awal sebanyak 7 juta Rupiah.000 – RM9. Menjelang tahun 1994 seramai 75 peminjam telah terlibat dalam projek mikro kredit yang dijalankan. Pendekatan utama projek MKEJ merangkumi penubuhan sebuah yayasan untuk mengendalikan projek. penganjuran sesi pertemuan untuk pihak-pihak yang terlibat dan pengujudan sistem maklumat di semua peringkat perlaksanaan projek. permbangunan kemahiran.920 pinjaman SPI 2 (RM5.900) dan 1. Beberapa perkhidmatan sampingan juga turut disediakan dibawah projek MKEJ seperti bantuan perubatan. melaksanakan pembangunan sumber manusia melalui perkhidmatan pendidikan.334 pinjaman SPI 3 (RM10. Conclusions and Recommendations Overall the MKEJ project has achieved its objectives. Prestasi yang dicapai setakat ini adalah menggalakkan di mana cawangan-cawangan MKEJ telah berjaya mencatatkan lebihan pendapatan bersih.000 dijangka akan berjaya melonjak untuk menjadi . Daripada jumlah sahabat yang menerima bantuan AIM dianggarkan lebih kurang 3. | top | Replication of the Grameen Bank Model in Mitra Karya East Java (KKEJ) Indonesia Pada tahun 1992 Pusat Penyelidikan Universiti Brawibowo (UNIBRAW) telah menerima tawaran daripada Institut Bank Indonesia untuk menyediakan bantuan kepada golongan miskin melalui perlaksanaan model Bank Grameen. promosi produk dan kemahiran komunikasi. the project has to be able to generate incomes that can adequately cover its operation and ancillary costs. The plan is to extend its loan and credit schemes to new areas.Mohd. menjana peluang-peluang pekerjaan di luar bandar dan meningkatkan penglibatan keluarga miskin dalam kegiatan ekonomi. Bantuan tersebut merangkumi 15. Projek ini telah dinamakan Projek Mitra Karya East Java (MKEJ). Asri Abdul Bahagian Pinjaman Amanah Ikhtiar Malaysia Abstrak Sepanjang sebelas tahun yang lampau Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM) telah berjaya menyediakan bantuan kredit kepada 54. Model Bank Grameen telah digunakan dengan beberapa perubahan untuk menyesuaikannya dengan situasi tempatan menerusi projek yang dijalankan. it is paramount that for it to remain viable. hard work is needed to ensure that the project can proceed. Staff motivation is also crucial as this can enhance their commitment and dedication to the project | top | Current Microcredit Practice and Microenterprise Development and Their Contributions to Malaysia Development . pengembangan pemasaran. Pemberian kredit ini telah berjaya mengeluarkan keluarga-keluarga berkenaan daripada lingkaran kemiskinan. This to a large extent has helped to reduce the incidence of poverty especially among the rural population and women. | top | Concluding Remarks The evidence so far suggests that ACLEDA has played a significant role and has made a useful contribution to promoting entrepreneurs in Cambodia.

pembentukan kumpulan-kumpulan. Concluding Remark As the thrust of micro credit programme shifts from income generating activities to micro enterprises. Matlamat jangka panjang program ini ialah untuk meliputi seramai 21. Sejak penubuhannya. Fokus bantuan akan bermula dengan golongan wanita namun matlamatnya ialah supaya impak bantuan yang diberikan kepada mereka akan beransur-ansur berkembang kepada keseluruhan keluarga melalui penglibatan ahli isirumah dan keluarga. penglibatan penuh oleh peminjam dan pengupayaan (empowerment). Sebanyak P468 juta atau USD11 juta telah dibelanjakan. pemberian kuasa kepada pegawai pelaksana skim dan pembentukan sistem maklumat pengurusan . Bagi tujuan ini juga AIM merancang untuk mengujudkan pakatan-pakatan strategik dan usahasama serta projek-projek berkumpulan sebagai alat untuk meningkatkan saling bergantungan di kalangan sabahat. Adalah dirasakan bahawa keperluan-keperluan yang dikenakan terhadap para sahabat AIM pada masa ini amat sesuai dan perlu diteruskan sebagai asas penyediaan mereka untuk menjadi usahawan mikro. some revision will need to be made in respect of certain micro credit conventions as well as to the roles of husband and wife in enterprise development and scaling-up. Keadaan ini telah menggesa pemerintah untuk meningkatkan usaha membasmi kemiskinan dengan menggalakkan sektor swasta dan juga rakyat supaya turut serta dalam program pembasmian kemiskinan. penubuhan tabung simpanan kumpulan dan penerapan ciri-ciri pembangunan sosio-ekonomi. | top | Country Paper -TSPI Development Corporation Microcredit Practice. Dimulakan pada November 1991 TSPI telah menerapkan model Bank Grameen tetapi dengan melakukan beberapa pengubahsuaian untuk keperluan masyarakat tempatan. Golongan inilah yang akan diberi fokus khusus dalam konteks pembangunan keusahawanan anjuran AIM. Di antara ciri-ciri utama program ini ialah tumpuannya terhadap golongan wanita yang miskin terus (hardcore pure). Peralihan juga akan dibuat untuk meningkatkan program kredit mikro yang bertujuan menjanakan pendapatan kepada pembentukan enterprais mikro yang berdaya maju dan berdaya tahan.1 peratus pada 1997. Tumpuan diberikan kepada pembangunan enterprais mikro sebagai saluran utama untuk meningkatkan pendapatan dan gunatenaga sebilangan besar keluarga miskin. Program ini juga mempunyai rancangan untuk meningkatkan prestasinya dengan memperkenalkan inovasi terhadap skim pinjaman. bayaran balik setiap minggu. TSPI telah melaksanakan berbagai-bagai skim dan program ke arah meningkatkan pendapatan dan gunatenaga rakyat miskin. telah ditubuhkan untuk menyediakan peluangpeluang kepada golongan miskin untuk membantu diri mereka mengatasi belenggu kemiskinan. motivasi kakitangan terutamanya diperingkat cawangan.000 orang dan tambahan 10 buah cawangan lagi. Ini termasuklah keperluan sahabat menjadi ahli sesebuah kumpulan dan menghadiri mesyuarat di peringkat kumpulan. AIM akan terus memberi tumpuan bukan sahaja kepada pembangunan usahawan wanita malahan juga pembangunan keluarga. sentiasa peka dengan perubahan yang berlaku. penggunaan pinjaman untuk projek yang menjanakan pendapatan sahaja. Kabuhayan dan Sakbayan.5 peratus pada tahun 1994 kepada 32.000 usahawan di tiga kawasan utama iaitu Metro Manila.55 juta dalam tempoh masa yang sama dan daripada bilangan ini isirumah miskin di luar bandar telah bertambah daripada 3. Kini program ini sedang dikembangkan ke lain-lain kawasan dan matlamatnya ialah untuk menjadikan setiap cawangan yang melaksanakannya mampu berdaya maju. Salah satu aspek yang diberi penekanan dalam perancangan AIM seterusnya ialah isu gender. sebuah badan bukan-Kerajaan. Sehingga kini TSPI telah berjaya meningkatkan pendapatan 30.usahawan mikro. Falsafah yang digunakan dalam perlaksanaan programnya ialah menjadikan rakyat miskin sebagai rakan kongsi yang mempunyai tanggungjawab dan kecenderungan untuk menjayakan enterprais mereka. Di antaranya ialah perlunya dilaksanakan pemantauan dan penyeliaan yang ketat. latihan yang dimestikan.462 ahli terangkum di bawah program ini yang melibatkan jumlah pemberian kredit dan pinjaman sebanyak P120 juta.0 juta kepada 3. Microenterprise Development and Their Contributions to National Development : The TSPI Kadar kemiskinan di Filipina telah menurun daripada 36. Program TSPI Kabuhayan merupakan satu kes pembangunan usahawan melalui pemberian kredit yang di dapati berjaya.53 juta kepada 4. mempiawaikan proses dan amalan di peringkat cawangan. Pada bulan Oktober 1991 TSPI Development Corporation. Pengalaman program TSPI ini menunjukkan beberapa faktor kejayaan yang utama. Sehingga bulan Jun 1998. 10 buah cawangan dan 8. Namun demikian bilangan warga miskin telah meningkat daripada 4.3 juta.

Perkembangan dan pengintegrasian usahawan wanita ke dalam arus perdana pertumbuhan negara hendaklah tidak terbatas kepada sektor-sektor tradisional sahaja.dan perlaksanaan dasar. membasmi kemiskinan. we need to prepare to meet the challenges of helping the poor lift themselves out the poverty. providing credit accessibility to develop micro enterprises. Pelan tindakan ini dirumuskan daripada pembentangan kertas kerja. perniagaan dan perusahaan. penjanaan peluang-peluang penyertaan dan manfaat pembangunan kepada usahawan wanita bagi membolehkan mereka memberi sumbangan yang berkesan kepada pembangunan negara.Kerajaan. Usaha pengintegrasian usahawan wanita ke dalam pembangunan negara hendaklah menjadi tanggungjawab bersama semua pihak . Tindakan Tindakan-tindakan spesifik diperlukan dalam sektor-sektor yang berkait rapat dengan kemajuan dan pembangunan usahawan wanita. Microlending such as ours. What is certain is that what we do and have done so far is yet modest compared to the magnitude of the task. sektor swasta dan pertubuhan-pertubuhan bukan-Kerajaan (NGOs) . Rasional .Menjamin peruntukan yang saksama dalam penyediaan kemudahan sumber dan maklumat. Dasar pembangunan usahawan wanita perlu mempertahankan hak asasi dan keistimewaan mereka di segi tanggungjawab keluarga. seperti berikut Rangka Sosio-Politik • Menyediakan suasana perundangan dan aturan pentadbiran bertujuan memberi laluan kepada usahawan wanita mengambil peluang dan melibatkan diri dalam proses pertumbuhan ekonomi . Matlamat .Selaras dengan tema Wanita Dalam Pembangunan yang didokong oleh Kerajaan maka Pelan Tindakan ini menggesa supaya dilaksanakan perancangan dan pembangunan usahawan wanita secara lebih agresif bagi menjamin penyertaan aktif mereka dalam proses pertumbuhan negara. dan mengambilkira dimensi serta aspek utama yang dianggap kritikal kepada pembangunan usahawan wanita. Most of all. perbincangan bengkel dan persembahan laporan antarabangsa. We need to discard practices and methods which hinder us from implementing our programs efficiently and effectively. malah hendaklah menembusi semua sektor dan lapisan ekonomi. Mengintegrasikan usahawan wanita dalam semua sektor pembangunan negara bagi membolehkan mereka mempertingkatkan kualiti hidup. we remain mystified by the unavailability of an exact formula to successful implementation of programs for the poor. dan sebarang diskriminasi yang berasaskan gender dan kaum wanita hendaklah dihapuskan. is just one of many ways to solve the global issue of poverty.Salah satu tujuan Seminar Kebangsaan Pembangunan Usahawan Wanita Luar Bandar Ke Arah Pembasmian Kemiskinan ialah membentuk Pelan Tindakan yang mengandungi strategi dan program pembangunan usahawan. strategi dan program usahawan wanita hendaklah dijadikan satu usaha bersama.Conclusion After much has been said about what works and what does not work in approaches to poverty alleviation. menghapuskan kejahilan dan menjanakan kesejahteraan Prinsip dan Garis Panduan . Memandangkan usahawan wanita berpotensi menjadi sumber pembangunan nasional maka Pelan Tindakan ini menyokong pembentukan dan pelaksanaan dasar yang menonjolkan peranan mereka dalam masyarakat. nilai serta kehormatan diri. khususnya usahawan wanita luar bandar. We still need to do much more to expand our outreach and make a significant impact on the face of poverty in the Philippines. | top | Pelan Tindakan Pendahuluan .

terutamanya dalam sektor pertanian. Menubuhkan ragkaian institusi di antara HAWA dengan Kementerian-Kementerian dan KerajaanKerajaan Negeri supaya pembangunan usahawan wanita dapat dilaksanakan dengan lebih integrasi. Menggesa agensi-agensi perancang pembangunan supaya mengambilkira kepentingan wanita dalam pembangunan dalam dasar. meluas dan berkesan.• • • Menentukan penyertaan usahawan wanita yang lebih berkesan pada peringkat penggubalan dasar di peringkat kebangsaan. latihan dan pengembangan kepada golongan usahawan wanita luar bandar. negeri dan daerah bertujuan menjalankan fungsi penyelarasan. negeri dan tempatan supaya perwakilan gender yang lebih saksama dapat dicapai. . pemantauan dan penilaian usahawan wanita luar bandar di samping bertindak sebagai pusat sumber dan pusat pakar Menggalakkan penglibatan pertubuhan-pertubuhan bukan-Kerajaan (NGOs) dalam usaha membangunkan usahawan wanita luar bandar dan pengintegrasian mereka ke dalam pembangunan negara Menubuhkan satu badan di Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB) yang bertanggungjawab tentang keperluan teknikal. pengeluaran. pelaksanaan dan pemantauan. pelan dan rangka rancangan termasuk Dasar Pertanian Negara (DPN). termasuk memberi latihan kepada mereka untuk meningkatkan kepekaan gender serta mengintegrasikan isu gender dalam latihan pegawai berkenaan. Menubuhkan Dewan-Dewan Industri Desa di semua peringkat .persekutuan. Pendidikan dan Latihan • • • • Memperluaskan lagi peluang-peluang latihan dan kemahiran dalam berbagai-bagai bidang kepada para usahawan wanita termasuk yang di luar bandar bagi memudahkan mereka menceburi sektor perniagaan dan perusahaan. Menggalakkan agensi-agensi pembangunan usahawan wanita membentuk sistem maklumat dan pangkalan data bagi memantapkan fungsi mereka di segi peraturan. Strategi Makro • • • Membentuk dan menyokong dasar-dasar makro yang menyokong pertumbuhan aktiviti ekonomi dan menjana peluang-peluang perniagaan dan perusahaan khususnya dalam industri kecil dan sederhana. Susunatur dan Peranan Institusi • • • • • • Mempertingkatkan keupayaan Bahagian Hal-Ehwal Wanita (HAWA) sebagai jentera induk pembangunan usahawan wanita bagi membolehkan ia menjalankan fungsinya dengan lebih bersepadu. Menggubal dasar-dasar yang mendokong pertumbuhan berdaya kekal untuk membolehkan peluangpeluang pelaburan dan pengeluaran yang berterusan di kalangan usahawan wanita. Memberi latihan secara berterusan kepada pegawai pengembangan di agensi-agensi pembangunan usahawan wanita bagi membolehkan mereka memberi bimbingan dengan berkesan dan secara berterusan. Meningkatkan komitmen politik di kalangan agensi dan pegawai pembangunan usahawan wanita. pembuatan dan perkhidmatan kepada golongan usahawan wanita. Kerajaan hendaklah juga menunjukkan komitmen yang tidak berbelah bahagi terhadap kemunculan lebih lebih ramai usahawan wanita ke peringkat perundangan dan eksekutif di peringkat persekutuan. kawalan mutu dan pembangunan produk usahawan-usahawan wanita. negeri dan tempatan. Menggemblingkan sumber-sumber pendidikan di luar bandar untuk menyediakan kemudahankemudahan pendidikan. Membentuk program dan modul latihan yang fleksibel dan sesuai dengan kehendak dan kemampuan usahawan wanita. Dasar Teknologi Maklumat dan Pelan Induk Perindustrian (PIP). Pelan Induk Pelancongan.

dalam tempoh RMke8. Menggalakkan penyertaan usahawan wanita dalam program penyelidikan dan teknologi bagi menjamin penemuan teknologi yang sesuai dengan kehendak dan keupayaan mereka. isu kemiskinan bukan lagi menjadi isu utama dalam tempoh Rangka Rancangan Jangka Panjang Ketiga (RRJP3). Khidmat Sokongan • • • • • • • Menggesa institusi-institusi kewangan memperuntukkan lebih banyak sumber modal dan skim pinjaman dan kredit yang mudah kepada usahawan wanita luar bandar. pengangkutan. pusat latihan dan ameniti sosial. kesemua program pembasmian kemiskinan. manakala kadar kemiskinan pula ialah 1. Walaubagaimanapun. Menggalakkan sektor swasta memudahkan pemindahan teknologi kepada para usahawan wanita termasuk menyediakan latihan dan skim pemilikan teknologi yang mudah dan murah. dengan tumpuan kepada pembasmian kemiskinan dikalangan kecil miskin di kawasan terpencil dan dikalangan Orang Asli serta kumpulan minoriti Bumiputra yang lain di Sabah dan Sarawak serta meningkatkan pendapatan golongan yang berpendapatan rendah. KPLB) Tujuan .5% pada tahun 2005. maklumat pasaran serta pemantauan prestasi enterprais usahawan wanita. termasuk perhubungan. Membentuk direktori perusahaan mikro bagi menggalakkan pembentukan jaringan dan pakatan strategik di kalangan usahawan dan enterprais mikro wanit | top | Dasar Strategi Pelaksanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Rakyat ( Zaharudin Yaacob. termasuk Program Pembangunan Rakyat Termiskin (PPRT). diperkemaskan dibawah Skim Pembangunan kesejahteraan . Justeru itu. strategi pelaksanaan dan programprogram yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB) dibawah Skim Pembangunan Kesejahteraan Rakyat (SPKR) dalam Rancangan Malaysia yang Ke lapan (RMK.• Menggalakkan sektor swasta dan pertubuhan-pertubuhan bukan-Kerajaan turut serta secara aktif dalam meningkatkan peluang-peluang pendidikan kepada pengusaha wanita.8). masih meneruskan Agenda mewujudkan masyarakat yang saksama menerusi strategi serampang dua mata membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum dan menyusun semula masyarakat. pasaran.kertas ini adalah untuk menerangkan dasar. yang merupakan program utama pembasmian kemiskinan oleh KPLB dalam tempoh Rancangan Malaysia yang ke Tujuh (RM7). oleh pihak sektor awam dan juga swasta. Dasar Wawasan negara (DWN) yang merupakan teras kepada RRJP3. Lanjutan daripada itu. Memandangkan kemajuan besar telah dicapai dalam rangka rancangan terdahulu. khususnya mereka dalam kumpulan pendapatan 30% terendah.kadar kemiskinan dikalangan rakyat Malaysia pada tahun 1999 ialah 7.4%. Menyediakan kemudahan-kemudahan infrastruktur untuk menyokong kegiatan usahawan wanita. Membentuk tabung pembangunan usahawan luar bandar untuk membantu projek usahawan wanita yang berdaya maju mengambil faedah perkhidmatan yang ditawarkan oleh Kementerian Pembangunan Usahawan (KPU) Menggalakkan institusi-institusi pinjaman dan kredit menawarkan khidmat-khidmat sokongan seperti bantuan teknikal. usaha-usaha pembasmian kemiskinan akan diorientasikan semula untuk mencapai matlamat mengurangkan kadar kemiskinan kepada 0. Latarbelakang .5%.

Madya Dr. 630million – 18 percent of the total population of the developing world – were extremely poor: Their annual consumption was less than RM275. Mengikut World Bank 1990. Manakala di Eropah dan Asia Tengah jumlah kemiskinan melonjak dari 1. Amerika Latin dan Carribean jumlah kemiskinan meningkat sebanyak 20%. Di Asia Selatan umpamanya jumlah penduduk miskin meningkat dari 474milion kepada 522 milion dalam satu dekad.kemiskinan ialah satu masalah yang amat lama ujud dalam kehidupan manusia. tempat tinggal dan pakaian disamping kebuluran dan kelaparan meluas. “ a universal poverty line is needed to permit crosscountry comparison and aggregation. Kertas kerja ini bertujuan untuk menerokai kemiskinan yang ujud. Umumnya.my untuk kertas lengkap. Of the World’s 6 billion people. the lower poverty line” (World Bank.Kenichi Ohmae 1996 menjelaskan bahawa dari segi kegiatan ekonomi dunia hari ini telah beroperasi merentasi sempadan politik teutama dengan mengambilkira 4 “1’s” iaitu Investment. 27028). Satu dekad kemudian World Bank 2000 melaporkan lagi bahawa “the world has deep poverty amid plenty. UiTM) Pendahuluan . Strategi Mengatasi Kemiskinan: Dahulu. Of these. Industry. seterusnya menjelaskan bahawa di semua kawasan jumlah penduduk yang hidup dengan US$1sehari telah meningkat. mengenalpasti memahami dan menganalisis dengan lebih dekat terutama kemiskinan di Malaysia. 1990. Usaha demi usaha dijalankan untuk mengatasinya. Kemiskinan pada umumnya sering digambarkan sebagai keadaan kekurangan zat makanan yang keterlaluan serta keperluan asas untuk hidup seperti makaanan. kemiskinan tidak hanya terbatas kepada kegagalan memenuhi keperluan kebendaan.115 million people in the developing countries in poverty in 1985. World Bank 2000. Suasana ini sepatutnya akan memberi satu cahaya baru kepada kemakmuran sejagat. this chapter employs two : RM275 and RM370 per person a year. This global poverty line is inevitably somewhat artbitrary. akhlak dan sikap. The use of the upper poverty line-RM370 – gives an estimate of 1. Fenomena Kemiskinan di Dunia . Rather than settle for a single number. | top |e-mail : ybk@ybk. Beberapa pandangan dikemukakan untuk membasmi kemiskinan untuk perhatian bersama.Rakyat (SPKR) | top | e-mail : ybk@ybk. Isu kemiskinan kini bukan hanya tertumpu kepada masalah memenuhi keperluan kebendaan tetapi ia juga meliputi masalah kemiskinan moral. Namun rata-rata kemiskinan masih mencengkam hidup manusia terutama di dunia ketiga. Ini adalah kerana masyarakat kini semakin liberal dan . with 44 percent living in South Asia” (World Bank 2000:3).1milion kepada 24milion. Information Technology dan Individual Consumers.8billion – almost half. Pada masa yang sama dikawasan Sub-Sahara Afrika jumlah kemiskinan bertambah dari 217 milion pada 291milion. namun kemiskinan tetap menjadi satu kenyataan dalam kehidupan manusia.2 billion – a fifth live on less than $1 a day.kemiskinan merupakan konsep yang mengandungi berbagai pengertian dan tanggapan serta mudah dipengaruhi oleh sentimen.my untuk kertas lengkap. 2. Sekarang & Masa Depan (Dr. Hj Abdullah Sudin.org. tetapi juga keperluan psikologi dan politik. This is roughly one-third of the total population in developing world.live on less than $2 a day.org. Fenomena Kemiskinan : Perspektif Sektor Ekonomi (Prof. and 1. Nik Fuad Kamil) Pendahuluan .

| top | e-mail : ybk@ybk.suatu gambaran yang menyeluruh berkenaan dengan kemiskinan dikalangan pekebun kecil getah dan kelapa sawit dan seterusnya memberi syor bagaimana masalah tersebut boleh ditangani. tapi kini penekanan adalah lebih kepada pembasmian kemiskinan dan pembangunan pesat Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB). untuk memudahkan penilaian terhadap isu kemiskinan. Pokok pangkal kemiskinan berpunca daripada pendapatan yang kurang daripada apa yang diperlukan untuk memperolehi keperluan asas. Apa dia Kemiskinan? . Isu pergantungan ini merupakan salah satu punca timbulnya masalah kemiskinan atara negara. MADA) Pengenalan . penekanan adalah perlu untuk meningkatkan pemilikan ekuiti dan penyertaan berkesan golongan Bumiputera dalam sektor korporat. Diperingkat Antarabangsa. teknologi dan kebebasan.6 di Semenanjung. pendapatan. Masalah kemiskinan masih didapati wujud walaupun pertumbuhan ekonomi berlaku disesebuah negara dan ia merupakan salah satu masalah utama yang perlu diberi perhatian. takrif paras kemiskinan yang digunapakai ialah berasaskan Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) RM425.org. isu-isu kemiskinan moral adalah perlu diberi perhatian yang serius. Jika dahulu tumpuan lebih diberikan kepada pembasmian kemiskinan. Dalam rancangan Malaysia Kelapan (RM ke-8). Didalam Rancangan Malaysia Ketujuh (RMke7). Penyelidik-penyelidik melihat kemiskinan dari berbagai-bagai dimensi samada melalui aspek pemenuhan kemudahan asas.9 di Sabah dan RM516. kemiskinan adalah salah satu keadaan dimana seseorang tidak dapat memenuhi keperluan asas seperti makanan. Dalam program ini sasaran telah dikenalpasti dengan lebih khusus misalnya masyarakat miskin dikawasan luar bandar.mungkin terdedah kepada geajala-gejala yang tidak sihat. kemiskinan ilmu (mental) dan kemiskinan akhlak. kesihatan. Dimensi kemiskinan yang berbagai ini menyebabkan ukuran kemiskinan menjadi subjektif. Perbincangan berkenaan isu ini sering dikaitkan dengan proses atau kesan daripada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. menambah bilangan Bumiputera dalam bidang pekerjaan berpendapatan tinggi dan memperkukuhkan pembangunan MPPB. Pengertian yang lebih luas merangkumi juga aspek kemiskinan iman(kerohanian).org.my untuk kertas lengkap. kerohanian atau sebagainya.Kemiskinan adalah satu isu yang sering menjadi tajuk perbincangan diperingkat dalam mahupun luar negeri. ianya boleh diukur melalui agihan pendapatan. RM601. sering diperdebatkan dan tidak dapat lari daripada pertimbangan nilai. . penyusunan semula masyarakat dan memenuhi keperluan asas untuk hidup.00 sebulan bagi saiz Isirumah di Sarawak.00 sebulan bagi saiz Isirumah 4. Dalam kerancakan dunia untuk menempuh era dunia tanpa sempadan.my untuk kertas lengkap. Kemiskinan dari Perspektif Penanam Padi (Pn Hjh Shareen Said. pengeluaran.Secara khusus. pendidikan. Kemiskinan dari Perspektif Pekebun Kecil Getah & Kelapa Sawit (Syed Barkat Syed Ali. Justeru itu. 1996-2000. Disamping itu.5% menjelang tahun 2005.00 sebulan bagi saiz Isirumah 4. teras pembasmian kemiskinan adalah untuk mengorientasikan semula program pembasmian kemiskinan bagi mengurangkan kadar kemiskinan kepada 0. pakaian dan perumahan. | top | e-mail : ybk@ybk. Ini termasuklah pergantungan dari segi kewangan. kemiskinan secara global boleh digambarkan sebagai pergantungan sesebuah negara dengan negara lain. Sementara bagi termiskin pula ialah mereka yang memperolehi pendapatan separuh atau kurang daripada PGK tersebut. Persatuan Pekebun Kecil Kebangsaan) Tujuan Kertas Kerja . pemakanan. Strategi pembasmian kemiskinan dulu dan sekarang mempunyai sedikit perbezaan.

6% diantara 1976-1980 dan 8. Disamping menumpukan perhatian kepada pengagihan yang saksama. yang merangkumi pengujudan peluang-peluang pekerjaan dan peningkatan pendapatan. Disebabkan oleh jurang perbezaan inilah timbulnya berbagai-bagai isu dimana kerajaan perlu merangka strategi penyusunan semula masyarakat dibawah DEB. pembangunan kemiskinan sentiasa merupakan strategi asas (basic strategi) didalam mana-mana Rancangan Pembangunan Lima Tahun Kerajaan dinegara ini. strategi-strategi khas untuk meningkatkan pendapatan melalui komoniti juga diberi perhatian seperti padi.org. pembasmian kemiskinan telah ditangani menerusi pendekatan pembangunan luar bandar secara berpakej.3% diantara 1971-75. Dari segi evolusi sejarah. kelapa dan nelayan kerana disektor-sektor ini tertumpunya golongan miskin yang terbesar.my untuk kertas lengkap. Keadaan topografi Negeri Kedah – secara geo-fizikal boleh dibahagi kepada tiga wilayah iaitu :Wilayah dataran – kawasan padi (MADA) Wilayah lembah (Kedah Valley) dan Wilayah pergunungan – sempadan negara Thailand Kebocoran ekonomi – mengalir keluar Pergantungan kepada ekonomi sara diri (subsistence) Kawasan keselamatan (KESBAN) Kurang lebihan perbandingan (comparative advantage) .279KM persegi (834. sektor aktiviti. 8.3% keluasan Negeri Kedah iaitu merupakan kawasan yang terletak diluar kawasan MADA. namun tetap wujud dinegara ini dan ianya merupakan “central issue” yang sentiasa ditangani oleh Kerajaan didalam kontek pembangunan negara. bandar dan luar bandar. KEDA) Senario Isu Ketidak Seimbangan Keluasan kawasan operasi KEDA ialah 8.413hektar) atau 87. Kebanyakan pembangunan sosio-ekonomi tertumpu kepada kawasan pantai dan bandarbandar besar.Walaupun Malaysia telah mencatatkan kadar pertumbuhan ekonomi yang memberangsangkan (7. Pengalaman KEDA dalam Program Pembasmian Kemsikinan (Dato’ Mohammad Tajudin Bakar.4% diantara 1990-1995) sehinggalah era kegawatan ekonomi mulai 1997. Walaupun matlamatnya adalah untuk membasmi kemiskinan tetapi disebabkan dengan proses pengagihan yang kurang sempurna maka wujud perbezaan ekonomi diantara kaum. | top | e-mail : ybk@ybk. Sejak Rancangan Malaysia Pertama (1966-1970) lagi.

21 orang (4. Tidak ada sebuah negara di dalam dunia yang tidak mempunyai kelompok-kelompok masyarakat yang miskin.6%) masih muda.974 orang penduduk di Desa-desa DesaDesa Kasih Tebuk Pulai Tengah. 744 orang telah tamat sekolah. YKK) Latarbelakang .7%) Seramai 39 isi rumah (11.5%) masih sedang bersekolah. Bilangan penduduk yang berumur 16-64 tahun adalah seramai 1. Seramai 70 orang (13. Namun demikian.9%) lelaki dan 989 orang (50.Lokasi kurang strategik. Parit 8 ½ Barat. Kemiskinan Pendidikan (Hj Mohd Hoesne Hussain. Oleh kerana adanya perbezaan potensi kemahiran hidup diantara kumpulan-kumpulan masyarakat. Bagan Nakhoda Omar.3% kadar pengangguran) Majoriti penduduk yang bekerja merupakan kumpulan pekerja pertanian iaitu 414 orang (78. 2 orang pekerja perkeranian.3%) daripadanya merupakan tenaga buruh. | top | e-mail : ybk@ybk.8%) berkelayakan pra-universiti.Kemiskinan adalah satu fenomena hidup universal. Batu 2 Tebuk Pulai. 8 sijil agama. INSIDEN KEMISKINAN TINGGI – melebihi 33% pada tahun 1980an. 163 orang (8.1%). 268 isi rumah (80.18.3%) sekurang-kurangnya sebuah memiliki basikal.0%) pekerja perkhidmatan. Daripada jumlah tersebut mereka yang bekerja adalah 509 orang dan bilangan yang tidak bekerja pula seramai 132 orang (21. Merbau Berdarah.0%) pekerja pertukangan.my untuk kertas lengkap. 48 orang (4.66 sebulan dan pendapatan per kapita adalah RM100.7%) memiliki sebuah kereta bermotor.5% daripada mereka yang berumur 7-17 gagal meneruskan pelajaran mereka.1%) perempuan yang menetap di Desa Kasih di mana secara puratanya IR mempunyai 5.2%) bekerja sebagai operator kilang. terdapat 139 isi rumah adalah miskin (54.org. Hasil kajian menunjukkan hanya 91% atau 332 buah rumah telah didiami dan sebanyak 319 buah rumah (87. 16 orang (3.5%) dan merupakan isi rumah termiskin (12. Dipercayai kemiskinan mutlak boleh dihapuskan dengan adanya strategi Pembangunan Secara Total.3%) Seramai 740 orang (37. Kajian Kemiskinan Desa Kasih 2001 YBK telah menjalankan kajian ke atas seluruh 364 buah rumah dan 1. .013 orang dan 624 orang (51. Hanya 16 orang (0.6%) mempunyai sijil kemahiran. Di dalam akademia.4%) diploma dan 5 orang ijazah (0.7%) memiliki sekurangkurangnya sebuah motorsikal dan 210 isi rumah (63.my untuk kertas lengkap. 28 orang (1. Sekendi dan Sg Kajang di Selangor. sudah tentu akan mewujudkan perbezaan kualiti hidup didalam beberapa aspek. | top | e-mail : ybk@ybk. kemiskinan boleh dibahagikan kepada 2 kategori iaitu kemiskinan mutlak dan kemiskinan relatif.5%).6%) dan sekolah menengah (542 orang atau 27. Berdasarkan pendapatan isi rumah tersebut. Walau bagaiamanapun seramai 97 orang atau 12. 6 orang pekerja juruteknik dan seorang kumpulan profesional Purata pendapatan bagi 332 isi rumah Desa Kasih adalah RM595. kemiskinan relatif ini adalah dinamik. Terdapat seramai 985 orang (49.6%) didapati masih kukuh.3%) tidak pernah sekolah dan 327 orang (16. Tg Jawa.9 orang ahli. Sebahagian besar penduduk mempunyai latarbelakang sekolah rendah (841 orang atau 42.000 keluarga miskin di seluruh negeri Kedah pada tahun 1981.org. Dianggarkan lebih 80.

memetik buah kelapa sawit.6%) yang bekerja mengambil upah pertanian seperti meracun.6% kadar pengangguran).9 orang ahli. Berdasarkan pendapatan isi rumah tersebut.999 orang ahli isi rumah di lapan (8) Desa-desa kasih YBK.6%) dan seramai 756 orang (37. Daripada jumlah tersebut mereka yang bekerja adalah 533 orang dan bilangan yang tidak bekerja pula seramai 174 orang (25. Sebahagian besar penduduk mempunyai latarbelakang sekolah rendah (865 orang atau 43.1%) daripadanya merupakan tenaga buruh. Bagan Nakhoda Omar.Disamping itu seramai 185 isi rumah (64%) memiliki peti sejuk. Terdapat juga seramai 5 isi rumah (2%) memiliki gelombang ketuhar. memetik buah kelapa sawit. iaitu Tebuk Pulai Tengah.8%) dan sekolah menengah (623 orang atau 31. Parit 8 ½ Barat.8%) masih sedang bersekolah. Hasil kajian menunjukkan hanya 91% atau 334 buah rumah telah didiami dan sebanyak 320 buah rumah didapati masih dalam keadaan kukuh. Bagan Nakhoda Omar.3%) dan sekolah menengah (611 orang atau 30.4%) Kajian Kemiskinan Desa Kasih 2003 YBK telah menjalankan kajian tahunan 2003 ke atas seluruh 354 buah rumah dan 1.50 sebulan dan pendapatan per kapita adalah RM119.980 orang penduduk di lapan (8) Desa-desa kasih YBK. Parit 8 ½ Barat.5%) dan seramai 808 orang (40. kopek kelapa dan mencari sumber kampong seperti sayur.88.79 sebulan dan pendapatan per kapita adalah RM150.3%) daripadanya merupakan tenaga buruh. Merbau Berdarah. Bilangan penduduk yang berumur 16-64 tahun adalah seramai 1.1% kadar pengangguran). Berdasarkan pendapatan isi . Batu 2 Tebuk Pulai.8%) perempuan yang menetap di desa kasih di mana secara puratanya isi rumah mempunyai 5. Daripada jumlah tersebut mereka yang bekerja adalah 517 orang dan bilangan yang tidak bekerja pula seramai 126 orang (20. Sekendi dan Sg Kajang.181 orang dan 679 orang (59.8%) masih sedang bersekolah. iaitu Tebuk Pulai Tengah. Sebahagian besar penduduk mempunyai latarbelakang sekolah rendah (808 orang atau 40.6 orang ahli.2%) lelaki dan 1.000 orang (51%) perempuan yang menetap di Desa Kasih di mana secara puratanya IR mempunyai 5. Hasil kajian menunjukkan terdapat seramai 983 orang (49. Terdapat seramai 980 orang (49%) lelaki dan 1. Tg Jawa.1%) merupakan mereka yang terlibat dalam industri pertanian dan perikanan dan seramai 286 orang (52.078 orang dan 628 orang (58. Majoriti ahli isi rumah iaitu 240 orang (44.016 orang (50.45. kopek kelapa dan mencari sumber kampong seperti sayur. Tg Jawa.6%) merupakan mereka yang terlibat dalam industri pertanian dan perikanan dan seramai 258 orang (48. terdapat 102 isi rumah adalah miskin (30.4%) yang bekerja mengambil upah pertanian seperti meracun. Bilangan penduduk yang berumur 16-64 tahun adalah seramai 1. Merbau Berdarah. Purata pendapatan isi rumah Desa Kasih adalah RM674. Batu 2 Tebuk Pulai. 23 isi rumah (7%) memiliki telefon bimbit dan 6 isi rumah (2%) memiliki komputer peribadi. Majoriti ahli isi rumah iaitu 259 orang (48. 130 isi rumah (39%) memiliki mesin basuh. Kajian Kemiskinan Desa Kasih 2002 YBK telah menjalankan kajian tahunan 2002 ke atas seluruh 364 buah rumah dan 1. 69 isi rumah memiliki VCD Player dan 167 isi rumah (50%) memiliki radio. Purata pendapatan bagi 334 isi rumah Desa Kasih adalah RM725. Sekendi dan Sg Kajang.5%) dan merupakan 28 isi rumah adalah termiskin (8. 262 isi rumah (79%) memiliki TV.

8% adalah golongan yang tertinggal. jurang kemiskinan bagi Bumiputra ialah 2. Sekarang kita banding pendapatan rakyat Malaysia hari ini dengan pendapatan rakyat Korea Selatan dan Taiwan berikutan ada suara-suara sayup menjawab kita tidak boleh membandingkan Malaysia dengan Singapura kerana repuklik tersebut hanya sebuah pulau kecil yang penduduknya hanya 4 juta.6).6% faham tentang rukun dan bacaan dalam sembahyang. lima kali ganda dari pendapatan perkapita rakyat Malaysia. Kami mahasiswa menyambut baik kewujudan organisasi ini.700). Ketika ini pendapatan per kapita rakyat Malaysia ialah AS$6.8%) Secara amnya sebahagaian besar KIR (54. Wilayah Ekonomi Pantai Timur (ECER). Daripada statistik keseluruhan.ybk. Sulochana Nair. rakyat kedua-dua negara adalah lebih miskin dari rakyat Malaysia. Suatu angka yang mencabar bagi kepimpinan negara untuk diselesaikan. Kemiskinan sememangnya menjadi isu penting terutama kepada negara yang sedang membangun seperti Malaysia.1) dan India (0.1 peratus berbanding Cina (0.2%) merupakan golongan penerima awal pembangunan kerajaan di mana hanya 3 KIR atau 0. pendapatan per kapita rakyat Singapura adalah AS$34.rumah tersebut. Madya Dr. Wilayah Koridor Ekonomi Utara (NCER). Pada tahun 1970-an. Manakala 74. dan yang terbaru Koridor Pembangunan Sabah (SDC).152 (Sumber IMF 2007).Kita lihat pula perbandingan dengan negara luar. iaitu dua hingga tiga kali ganda pendapatan rakyat Malaysia. Pengarah Pusat Kajian Kemiskinan dan Pembangunan Universiti Malaya di atas kesungguhan beliau dan seluruh organisasi dalam melaksanakan kajian terhadap isu kemiskinan dan pembangunan di Malaysia.org. Tetapi pada hari ini pendapatan perkapita rakyat Korea Selatan adalah AS$19. Penduduk Korea Selatan sekarang adalah 48 juta manakala Taiwan adalah 23 juta. Bukan niat saya ingin membawa unsur politik dalam artikel ini. terdapat 137 isi rumah adalah miskin(38. Sekalung tahniah atas usaha ini. Di mana silapnya? Saya menghargai usaha pihak kerajaan sekarang yang bertungkus-lumus melaksanakan pelbagai projek dalam usaha membasmi kemiskinan antaranya Wilayah Pembangunan Iskandar (WPI) di Johor. Jurang kemiskinan di kalangan rakyat Malaysia semakin menjadi-jadi.0% dari kalangan KIR merupakan masyarakat yang aktif dengan program kemasyaratan. http://www.7%) dan merupakan 10 isi rumah adalah termiskin (2.000) manakala Taiwan pula adalah AS$15. Padahal. Pada detik yang sama. Sebanyak 69.271 (RM52.146 setahun.my/ Dengan bangganya saya mengucapkan jutaan tahniah kepada Prof. jika kita lihat kembali pada akhir tahun 1970-an pendapatan rakyat kedua-dua negara adalah lebih kurang sama.8% dari kalangan KIR menerima pendidikan agama secara tidak formal dan 98. tetapi saya amat tertarik dengan manifesto parti pembangkang berkenaan menjadikan Malaysia sebagai negara .200 (RM66.

rakyat tidak dibelakangkan. Kita melihat bagaimana kerajaan Kelantan ditadbir dengan menyediakan pelbagai elaun dan bantuan kepada rakyat. tetapi yang diatas tak membantu untuk perubahan. Semoga kita dapat membentuk suatu sinergi yang lebih utuh dalam memacu ekonomi Malaysi http://ahmadfahmie. Keadaan tetap sama. semoga dengan projekprojek yang dilancarkan.kebajikan. Kalau yang di atas ingin mengubah tetapi yang dibawah belum bersedia untuk berubah. Bersatu-padu kita gerakkan posisi masing-masing demi mencapai agenda ekonomi baru yang lebih cemerlang. Kita ketepikan sebentar bahang politik. Cuma yang ingin saya ingatkan. Skim Ladang Rakyat dan yang agak menarik ialah Skim Pinjaman Perumahan. Pemimpin dan rakyat perlu sama-sama bertekad untuk mengubah keadaan. Dalam membasmi kemiskinan dan mengubah struktur ekonomi Malaysia. Semuanya perlulah berorientasikan kepentingan rakyat. manifesto yang dijanjikan. Sama-sama kita raikan kritikan membina dalam membentuk ekonomi Malaysia. Terima kasih kepada pihak kerajaan mahupun pihak pembangkang yang begitu komited dalam usaha membasmi kemiskinan. Boleh jadi manifesto ini hanya omong kosong pihak pembangkang ataupun sesuatu yang akan dikotakan. Tetapi cuba kita tekankan kepada idea yang ingin dibawa. Perkara yang sama terjadi apabila yang dibawah berhempas-pulas ingin berubah. tidak ada apa pun akan berlaku.wordpress. Kenderaan dan Komputer tanpa dikenakan faedah bagi kakitangan kerajaan. Gerak kerja yang mantap dalam usaha menbasmi kemiskinan di Kelantan. Skim Bantuan Segera Bencana. Antaranya Skim Armalah dan Anak Yatim. Segala usaha yang dijalankan perlulah dipacu oleh hati yang ikhlas untuk mengubah nasib rakyat.com/2008/02/11/basmi-kemiskinan-yang-di-atas-dan-dibawah-perlu-selari/ . golongan atasan dan bawahan perlu seiring. Jadi kita sama-sama betulkan keadaan. Semoga wujud keberkesanan dalam mengubah nasib Malaysia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful