ECHILIBRAREA CHAKRELOR Cuvântul chakra în sanscrit înseamn roat , rozet .

Chakrele sunt centrele energetice ale corpului i mul i speciali ti asociaz glandele cu chakrele. Vei observa c fiecare chakr este aflat în apropierea unui organ vital al corpului i, de asemeni, î i vei da seama c multe pozi ii ale mâinilor corespund acestor chakre. O minte i un trup s n tos se realizeaz prin echilibrarea tuturor chakrelor. Sistemul chakrelor func ioneaz într-o deplin unitate, în a a fel încât fluxul de energie s fie perfe ct echilibrat. Sunt 12 chakre majore i peste 100 de chakre minore. Tratamentul chakrelor este menit s echilibreze fluxul de energie între chakre.

ine cont c frecven a simbolului maestrului con ine 7 culori i 7 note care corespund celor 7 chakre.

CHAKRA P MÂNTULUI este localizat la nivelul p mântului, între picioare. Aceast chakr te împ mânteaz i te ine împ mântat.

CHAKRA 1: culoarea RO IE, este a ezat la baza coloanei vertebrale i con ine energie stabilizatoare i împ mânt toare. CHAKRA 2: chakra sexual , creativ , culoarea PORTOCALIE, este situat la 34 cm sub ombilic. Influienteaza glanda suprarenal i are leg tur cu capacit ile creative ale individului. CHAKRA 3: culoare GALBENA, chakra complet rii , situat chiar deasupra plexului solar, influen eaz metabolismul i enegia vital , precum i fluxul de energie psihologic i emo ional , de asemeni capacitatea de a completa. CHAKRA 4: culoare VERDE, a ezat pe stern, chiar deasupra inimii, este în leg tur cu acceptarea de sine a altora i a condi iilor date, slujire f r efort, experien a compasiunii la nivel emo ional înalt, clar sim ire.

Influen eaz glanda Pituitara. este în leg tur cu percep ia realit ii. CHAKRA 11: culoarea RO U-PORTOCALIU i conecteaz cu energiile NEW AGE (actuale). este în leg tur cu trupul de lumin . Sunt energii noi. este lâng glanda Tiroid . se mai nume te i steaua sufletului . care caracterizeaz timpul pe care îl tr im: energia libert ii care permite eliberarea de traumele acumulate. abilitatea de a discerne i de a alege o op iune. Este prima din chakrele superioare. CHAKRA 6: cel de-al 3-lea ochi. . culoarea INDIGO. bucuria. intui ia. este în leg tur cu echilibrul dintre energia masculin i energia feminin . Ea este în leg tur cu datul i primitul i a comunic rii cu al ii. cu fericirea. se afl pe vârful capului. CHAKRA 8: culoarea VERDE-ESMERALD i RO U-VINE IU.CHAKRA 5: a gâtului. Ea este în leg tur cu aducerea ideilor din forma abstract în form concret . CHAKRA 9: culoarea VERDE-BLEU. CHAKRA 10: culoarea PERLATA. cu veselia. culoare VIOLET. e ti s n tos i în deplin armonie cu sufletul. poate fi numit i tronul existen ei . este în leg tur cu glanda Pineala. Când aceast chakr este echilibrat . culoarea BLEU. CHAKRA 7: cea a cre tetului. este situat pu in mai jos de punctul dintre sprâncene.

Mam. Bam. Va vom prezenta in cele ce urmeaza algoritmul terapiei prin muzica. ea te conecteaz cu con tiin a Christic (universal ). Wam. Lam. Bham. Wam. Sham. Wam. Wam.Om.Om.CHAKRA 12: culoarea ARGINTIU STR LUCITOR. Sham. Wam. Aceasta d o informa ie despre sistemul multidimensional al chakrelor. prin practicarea repetata a acestei terapii se pot observa rezultate mai ales daca practicantul a efectuat Experimentul Realizarii Sinelui prin care se poate activa si simti energia materna Kundalini. atentia noastra trebuie focalizata in centrul de energie(chakra) corespunzator. Wam. Om . Exist mult mai multe chakre care sunt în leg tur cu dimensiunile superioare 4-5 i deasupra lor. V recomand s citi i cartea Psihiologia sufletului a lui Joshua Stone. Ram. 1) Mooladhara Bija Mantra . Om 2) Swadhishthana Bija Mantra . Terapia prin muzica se bazeaza pe pronuntarea unor sunete(mantre) a caror vibratie intra in rezonta cu centrii de energie(chakre) din corpul nostru subtil. Yam. Pronuntarea sunetelor se va face cat mai prelung. Acest sistem de chakre este sumar prezentat aici.Om Lam Lam Lam Lam Bija Akshar . Wam Bija Akshar .Om. Sam. Aceast energie conecteaz toate formele de energie din univers. dar nu e obligatoriu.

Pam. Ham. Zam. Gam. Ram.Om. Yam.Om. Ruum. Em.Om. Yam. Ham. Lrum. Aum. Ram Bija Akshar . Am. Lruum.3) Nabhi . Rum. Yam Bija Akshar . Tham. Chham. Yam. Om 6) Agnya Bija Mantra . Am. Um. Ham. Nam. Gham. Ram. Ham. Ham. Kam. Ram. Ham. Yam. Tam. Ham. Ksham. Ham Bija Akshar .Om.Om.Om. Yam. Dam. Kham. Yam. Tham. Ram. Cham. Ham. Im. Yam. Om . Om Bija Akshar . Yam. Nyam. Gam. Dham. Nam. Pham. Ham. Om. Ram. Om 5) Vishuddhi Bija Mantra . Ham. Ham. Tham. Ham. Yam. Aam. Ham. Ram. Aim. Ham. Jam.Om.Om. Yam. Ram. Dham. Iim. Ham. Yam. Ham. Uum. Om. Om 4) Anahata Bija Mantra . Ram. Ram. Dam. Aham. Dam.

muta i M. Dup ce ai determinat nivelul de energie.stg.dr. INE MINTE! Prin acest exerci iu te conectezi tu însu i la nivele de energie superioar . pân când sim i c fluxul de energie str bate palma M. pentru a monitoriza fluxul de energie. Când cele 2 fluxuri de energie din ambele mâini sunt echilibrate. folose te pozi ia tripod a M. la 1. deasupra chakrei a 6-a. î i ii degetele mâinii drepte într -o pozi ie tripod . Când toate chakrele au fost reechilibrate. M.stg.7) Sahasrara Bija Mantra . Aceast mi care se face de 15-20 de ori.dr. la nivelul centrului capului pacientului. În momentul perierii în sus. iar M.5 cm deasupra cre tetului capului (pacientul este întins cu fa a în sus).Om ECHILIBRAREA CHAKRELOR Când faci echilibrarea chakrelor. perie energia prin mi c ri de m turare a enegiei de la chakra 1-a spre b rbie. se ia din dreptul chakrei a 7-a. inând la fel degetele în pozi ie tripod deasupra acestei chakre. . asupra chakrei a 5-a (deci se începe tratamentul de la cap în jos cu chakrele în ordine descrescând ). (ca atunci cand faci semnul crucii) în timp ce te mu i de la o chakr la alta (contactul cu corpul trebuie s fie foarte u or. în timp ce men ii palma M.stg. Pentru a face o echilibrare a chakrelor.dr. ii M.Om bija Akshar .stg.stg. r mâne deasupra chakrei a 7-a din vârful capului. deasupra chakrei a 7-a din vertex. M. tandru).

La chakra a 7-a de deasupra capului este un singur cornet deschis spre celelalte chakre de deasupra capului. Sistemul chakrelor ac ioneaz ca un transformator de energie. Chakra se deschide în cornet. Sensul în care se învârte chakra este sensul în care sunt cele 4 degete îndoite. Fiecare chakr a ta trebuie asociat cu o culoare. în plus. ca un cornet care str bate toate straturile dublului vital care întrep trunde i corpul).EXERCI IU PENTRU ÎNVÂRTIREA CHAKRELOR (pt. Chakra 1 -a are de asemeni un singur cornet deschis spre p mânt. îngeri etc. ine M. fiecare chakr ar trebui s se învârteasc într-o anumit direc ie. Cea mai simpl cale de a afla în ce direc ie se învârt chakrele tale este urm toarea: întinde bra ul drept cu palma în sus i cu degetul mare în afar i strînge cele urm toarele 4 degete în palm .i c chakra se învârte în direc ia celor 4 degete ale tale. .i echilibrezi propriile chakre. se primesc mesajele de la mae trii spirituali. atunci leg tura cu divinitatea este întrerupt .i rote ti i s . în fa din punctul chakrei i în spate din punctul de proiectare a chakrei respective în spate. atât în fa cât i în spate (chakra este spa ial . Omul este conectat în permanen la divinitate i prime te în permanen influxuri energetice (informa ii). De exemplu: pentru a verifica învârtirea corect a chakrei 1. Direc ioneaz vârful degetului mare spre chakra pe care vrei s o studiezi i imagineaz . Fiecare chakr are func iile ei i dereglarea lor duce la afec iuni spirituale.dr. Prin chakrele superioare care func ioneaz . psihice i trupe ti. între picioare. multidimensional . accelerarea rotirii) Acest exerci iu te ajut s . prin urmare ele nu aspir energia care trece prin ele. morale. cu vârful degetului mare orientat în sus. Dac chakrele nu func ioneaz .

Permite energiei ro ii din chakra 1 -a s se ridice în sus spre chakra a 2-a. Po i s apreciezi c exerci iul este terminat pentru fiecare chakr atunci când aten ia ta se îndreapt spre chakra urm toare. În acela i timp învârte ti chakra l în direc ie corect .i c inspiri energie ro ie prin picioare la chakra nr. c se învârtesc i po i vizualiza clar culorile.1 (chakra root-ului). 1. imagineaz . prime ti din ce în ce mai mult energie ro ie care urc prin picioarele tale.INE CONT! Direc ia în care se rotesc chakrele în fa este invers fa de direc ia în care se învârtesc chakrele în spate. Vizualizeaz mi carea corect în fa i în spate a chakrei a 2-a. sau care chakre sunt blocate ori care chakr se mi c în direc ie invers sau care nu se mi c în sens circular. preschimbându-se în energie portocalie. Începe acest exerci iu prin conectarea ta la p mânt a a cum a fost descris anterior. Aceasta î i va da o imagine real unde trebuie s te orientezi mai mult în munca de autovindecare. ridicându-se pân la chakra 1-a i apoi de aici se . Cu fiecare inspira ie. la frecven corect i în direc ie corect . Vizualizeaz energia portocalie cum pune în mi care chakra a 2-a. Cu fiecare inspira ie simte cum energia p mântului se ridic în sus pe picioare. înseamn c chakra 1-a s-a echilibrat). pentru a umple i echilibra chakra. imagineaz .i c absorbi energie ro ie din aer. Continu cu pa ii descri i pân când sim i c chakrele sunt perfect echilibrate. 2. în form corect . Nu te obosi prea mult la acest exerci iu. De asemenea. de culoare ro ie. încearc s observi care culori sunt greu de observat. Continu s inspiri energie ro ie pân când sim i c prima chakr este echilibrat (când urm toarea inspira ie î i va duce aten ia în dreptul celei de-a 2-a chakre. Po i comanda chakrelor s se învârteasc cu vitez corect . În timp ce inspiri. În timp ce faci exerci iul.

albastru deschis în a 5-a.ridic în continuare în portocaliu. Cu urm toarea inspira ie care î i schimb aten ia asupra chakrei a 4 -a. 5. Continu a inspira energie portocalie în cea de-a 2-a chakr pân vei sim i echilibrul în ea. simte cum energia p mântului ro ie se ridic pe picioare în sus în chaka 1. apoi în portocaliu în chakra a 2-a i în galben spre chakra a 3-a i d voie energiei galbene s . energia verde în chakra 4. în sus pe picioare i intr în chakra a 1-a. permite enegiei ro ii s urce prin picioare în chakra 1-a i apoi a celei portocalii s urce la chakra a 2-a i de aici s urce sub form de energie galben în chakra a 3 -a. cu fiecare inspira ie. Cu urm toarea inspira ie. apoi cea galben s urce în chakra a 3-a i de aici s urce în energie verde i cea de-a 4-a chakr . aten ia se mi c asupra celei de-a 5-a chakre. apoi cea galben urc în chakra a 3 -a i cea verde în chakra a 4 -a. sim i cum energia p mântului se ridic în ro u. Simte cum energia albastru deschis intr în trupul t u . în fa i în spate. în galben în chakra 3-a. apoi cea portocalie urc în chakra a 2-a. cea portocalie în chakra 2. Cu fiecare inspira ie. la nivelul chakrei a 2-a.i energia ro ie urcînd pe picioare în chakra 1. aten ia i se îndreapt c tre chakra a 3 -a. verde în chakra a 4-a. cea galben în chakra 3. Vizualizeaz c învârtirea corect a chakreia a 5-a în fa i în spate. Continu inspira ia pân când sim i c chakra a 3 -a s-a echilibrat. Permite energiei portocalii s intre în tine i prin inspira ia din atmosfer . Prime te energie verde i prin aer. Cu fiecare inspira ie. Continu s inspiri energie verde în cea de-a 4-a chakr pân când aceasta se echilibreaz . în portocaliu în chakra a 2-a. Cu urm toarea inspira ie. 4. 3.i intre în corp din atmosfer cu fiecare inspira ie. mi cîndu -se în sus sub form de energie albastru-bleu în chakra 5-a. Vizualizeaz cum chakra a 4-a se învârte în sens corect. Imagineaz . Cu fiecare inspira ie simte cum energia ro ie se mi c în sus pe picioare în culoare ro ie în chakra 1 -a. apoi cea portocalie s intre în chakra 2-a. Vizualizeaz învârtirea corect în fa i în spate a celei de-a 3-a chakre. Las enegia ro ie s intre pe picioare în chakra 1-a.

galben în chakra 3-a.prin inspira ie din atmosfer . 11 i 12) pân la chakra a 12-a. 6. celei albastru deschis s urce la chakra a 5-a i a celei indigo s urce la chakra a 6-a i de aici s urce spre chakra a 7-a. cea portocalie urc în chakra a 2-a. aten ia ta se îndreapt spre chakra a 7 -a.i c chakra a 6-a se învârte corect în fa i în spate. din atmosfer . celei oran ge s urce la chakra a 2-a. Imagineaz . albastru deschis în chakra a 5-a i urcând în indigo în chakra a 6-a. în forma de energie violet. simte cum energia p mântului ro ie se ridic în sus pe picioare în chakra 1. Permite energiei ro ii a p mântului s urce în sus pe picioare la chakra 1. cea portocalie în chakra a 2-a. cînd aten ia este îndreptat asupra celei de -a 6-a chakre. Continu echilibrarea chakrelor în acela i mod (8. Vizualizeaz energia indigo venind din atmosfer prin fiecare inspira ie. Imagineaz . 7. Cu fiecare inspira ie. Vizualizeaz c energia violet intr în tine prin fiecare inspira ie. verde în chakra a 4-a.i cum energia ro ie urc pe picioare în sus în chakra 1-a. Cotinu inspira ia energiei albastru bleu în cea de a 5-a chakr pân când aceasta se echilibreaz . Continu echilibrarea chakrelor în acela i mod pân la chakra a 12-a. Cu urm toarea inspira ie. 10. Inspir energie violet pân sim i c chakra a 7-a se echilibreaz . celei galbene s urce la chakra a 3-a. Culorile celorlalte chakre sunt urm toarele : Chakra a 8-a : verde smarald (un verde cu ro u vine iu) . Continu i inspir indigo pân când chakra a 6-a se echilibreaz . cea verde în chakra a 4-a. cea albastru deschis în chakra a 5-a i cea indigo în chakra a 6-a. imagineaz . 8. Cu urm toarea inspira ie. cea galben în chakra a 3 -a. Imgineaz .i c chakra a 6-a se învârte corect în fa i spate. celei verzi s urce la chakra a 4-a. 9.i c chakra a 7-a se învârte corect.

Algoritmul cu care lucrezi sa fie clar. sunt informatii din manualele scoase pana acum pentru sistemul Reiki (nu toate prezinta 12 chakre. a picioarelor. când atingi degetul inelar este alt energie. de-a lungul coloanei vertebrale. e ti conectat la diferite energii în momentul în care atingi cu degetul mare fiecare din celelalte 4 degete. este o energie. uzual 7. In shamanism expunerea chakrelor este prezentata aici. energia p mântului care se mi c în unde orizontale. Une te degetul mare al fiec rei mâini cu ar t torul corespunz tor i odihne te mâinile pe genunchi în aceast pozi ie. paralele cu suprafa a p mântului. fac comentariu: cu ajutorul pendulului. Este interesant de observat c în timpul acestei medita ii. cînd atingi mijlociul este alta i ar t torul alta.Chakra a 9-a : verde alb strui Chakra a 10-a: alb perlat Chakra a 11-a: roz portocaliu Chakra a 12-a: auriu str lucitor La ceea ce e descris mai sus. Cînd atingi cu degetul mare degetul mic.. scurt. masori (intrebi) "care e sensu l de rotatiea chakrei mele nr.. Anumite arte mar iale înva medita ii similare pentru a stoca în organism energia ki sau energia REIKI. intr'o stare "alfa" sau "ready".. fara chakra radacina. Ceea ce vedeti in aceasta pagina despre chakre. pentru cei ce vad lucrurile si altfel. nu are importanta cum ii spui. si cele 5 superioare) MEDITA IA CU 40 DE RESPIRA II PENTRU ENERGIZARE centrul energiei chi sau puterea ki se afl la 3 cm sub ombilic. privita din fata?" . 1. În acest punct numit numit hara . ezi confortabil. Am expus aceasta metoda.. intersecteaz energia spiritual care se mi c de sus în jos.. . si pe deplin inteles.exemplu.

Repet inspira ia i expira ia de înc 3 ori. ine. 6. Expir pe gur num rând pân la 4. în total 10 ori. având urm torul gând în minte : Ia aceast energie vital i stocheaz-o în centrul hara. Inhaleaz pe nas num rând pân la 4 i vizualizând o lumin alb care . de 9 ori. ajut la num rarea grupului de câte 10 respira ii. deci în total de 4 ori pentru fiecare deget în parte (inelar. care îmi satisface toate necesit ile ! Via a mea este plin de prosperitate ! .2. AFIRMA II PENTRU ECHILIBRAREA ENERGIEI CHAKRA A 1-a R D CINA Am încredere deplin în Sinele meu Superior spiritual. 3. 4. mijlociu i mic). Repet mi c rile de la 2 la 4.i intr în inim . mutând degetul mare la urm torul deget mereu. mi cându-se de la inim spre centrul ki (hara). Schimb degetul mare la urm torul deget ( mijlociu). 5. La ultima expira ie din fiecare serie.i respira ia num rând pân la 20 (apnee 20 secunde). deci 10 x 4 = 40 respira ii pentru toate degetele. vizualizând lumina alb .

liber i cu u urin ! M iert pe mine i pe al ii în totalitate pentru e rori i judec i trecute ! CHAKRA A 5-a A GÂTULUI : .CHAKRA A 2-a A SPLINEI : Îmi accept i in cont de sexualitatea mea ! S n tatea mea fizic este puternic i pur ! CHAKRA A 3-a A PLEXULUI SOLAR : M eliberez de toate emo iile nerezolvate într-un mod lin i s n tos ! Îmi cer puterea mea ca persoan ! CHAKRA A 4-a A INIMII : Dau i primesc dragoste.

asupra c ruia îmi iau întreaga responsabilitate ! .Cu u urin i gra ie îm exprim cele mai adânci sentimente! CHAKRA A 6-a AL CELUI DE-AL 3-lea OCHI : Viziunea mea interioar este clar i puternic ! Am încredere deplin în intui ia i viziunea mea interioar ! CHAKRA A 7-a A CAPULUI : Îmi accept i in cont de spiritualitatea mea ! ALTE AFIRMA II Îmi dau permisiunea de a avea o s n tate perfect sau a func ona în stare de perfect s n tate! Îmi dau permisiunea (sunt binevoitor) ca fiecare celul s se poat desc rca de tensiuni i energii nefavorabile !" Am control deplin asupra corpului meu.

Dac desfiin ez cauza. efectul va înceta s existe ! . .