KUALA LUMPUR, 15 Mei ± Generasi belia hari ini, belia yang tidak merasai denyutan bagaimana generasi lama

berjuang menuntut kemerdekaan, bagaimana mereka mengisi kemerdekaan dan bagaimana peristiwa 13 Mei. Mereka hanya mendapat maklumat tersebut sama ada melalui inisatif pembacaan mahupun ketika di bangku sekolah. Justeru, cabaran masa kini kepada kerajaan adalah bagaimana untuk menanamkan dalam diri belia, yang akan mewarisi kepimpinan negara ini pada masa akan datang, bagaimana menghayati kesemua itu terutama semangat perpaduan antara kaum dan pembinaan negara bangsa. Sehubungan itu, sempena Hari Belia, yang jatuh pada hari ini bertemakan µBelia Berwawasan Penggerak Kejayaan¶, diharapkan menjadi pemangkin kepada generasi muda mempersiapkan diri dengan pengisian yang mampu memacu diri memberikan makna yang besar ertinya kepada kejayaan dan kemajuan negara. Belia merupakan golongan pelapis yang amat penting kerana golongan ini yang bakal mencorak negara dalam memastikan sesebuah negara menjadi sebuah negara maju atau sebaliknya.Belia didefinisikan sebagai golongan yang berada dalam lingkungan umur 15 hingga 40 tahun. Dengan cabaran di dalam dunia tanpa sempadan semakin menghimpit, keperibadian belia yang tinggi nilai akhlaknya amat penting diterapkan dalam jati diri belia masa kini. Sekiranya keperibadian jati diri belia diracuni oleh anasir-anasir negatif seperti gejala penagihan dadah, berlumba haram dan sebagainya lagi yang bertentangan dengan undang-undang, maka usaha negara untuk mencanang sebagai sebuah negara maju dengan Wawasan 2020 pastinya menjadi angan semata-mata. Sebagai rakyat Malaysia yang prihatin dengan situasi ini, pastinya kita mengharapkan agar gejala yang meracuni belia-belia remaja ini dihapuskan sama sekali. Oleh itu kita seharusnya menyokong usaha kerajaan dalam usaha membasmi gejala negatif yang kini semakin menular dalam jiwa belia kita Golongan ini yang mewakili lebih 40 peratus daripada keseluruhan penduduk negara ini merupakan tenaga penggerak dalam bidang politik, ekonomi, kebudayaan dan pendidikan. Memandangkan peranan penting belia dalam pembangunan negara serta sebagai bakal pemimpin negara, golongan belia perlu menanamkan dan mempersiapkan diri dengan hal-hal berkaitan kepemimpinan, kemahiran dan keusahawanan. Selain dari itu, tumpuan juga wajar diutamakan ke atas program menanam nilai murni dan membentuk kepimpinan berkualiti. Semangat jati diri, tabah dan patriotik merupakan ciri penting yang harus dimiliki oleh setiap belia. Sesungguhnya aset dan kekayaan yang paling bernilai bagi sesebuah negara atau bangsa bukanlah emas dan perak mahupun hasil-mahsulnya tetapi yang paling bernilai dan berharga adalah kualiti warga generasi mudanya.

mencipta sebuah tamadun baru dan bukannya sebagai umat pengguna .Apa yang harus difahami oleh generasi muda sekarang ialah menanamkan sikap dan kesungguhan menjadi umat pencipta.

Sejak kemerdekaan.Oleh itu usaha-usaha hendaklah terus ditumpukan kepada peningkatan keupayaan dan kecekapan mereka. Para belia harus mempunyai sikap berdikari dalam segala usaha mereka. ekonomi. 4.mata kepada orang lain seperti Kerajaan untuk mendapatkan sesuatu. Pendekata sikap-sikap yang negatif seperti takut menghadapi risiko. peranan dan kegiatan-kegiatan belia dalam pembangunan negara. khasnya belia dapat mengetahui dengan lebih mendalam dan dekat sumbangan. 5. kekurangan minat terhadap sesuatu yang boleh mendatangkan faedah. cita-cita tinggi untuk maju. MAHATHIR BIN MOHAMAD : MAJLIS PERASMIAN PAMERAN "BELIA DALAM PEMBINAAN NEGARA" : LOT 10. sosial. Mereka tidak boleh lagi bergantung semata. sikap lama para belia harus ditukar atau disesuaikan mengikut keperluan zaman.Ini boleh menjejaskan kesinambungan usaha-usaha pembangunan yang hendak dicapai selaras dengan matlamat menjadikan Malaysia sebuah negara maju menjelang tahun 2020. 2. Belia merupakan asas sebenar atau tulang belakang kepada keutuhan dan kekuatan sesuatu bangsa dan negara. Tanpa ilmu pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan adalah agak sukar bagi belia untuk mengharungi kesulitan kehidupan masa depan apatah lagi hendak memajukan negara. Pameran ini adalah wajar memandangkan kaum belia turut memainkan peranan penting dalam pembinaan negara. tidak suka bekerjasama dan mementingkan diri sendiri hendaklah dikikis dan dibuangkan.Penyampai Tajuk Lokasi Tarikh : DATO' SERI DR. KUALA LUMPUR (K. Melalui pameran seperti ini orang ramai. belia negara kita telah turut sama berperanan dan menyumbang kepada proses pembinaan dan pembangunan negara. Belia merupakan golongan yang paling aktif dalam masyarakat dan bilangan mereka adalah hampir separuh daripada jumlah penduduk negara kita. . budaya atau pendidikan. Negara kita sudah pasti akan terdedah kepada pelbagai pengaruh dan tekanan dari dalam dan luar yang boleh menentukan maju mundurnya proses pembangunan dan kemajuan negara. tidak toleran.L) : 10-07-1992 Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemuda MCA kerana menjemput saya untuk merasmikan Pameran "Belia Dalam Pembinaan Negara" hari ini. Ini amat perlu memandangkan cabaran masa hadapan yang akan ditempuh oleh para belia adalah lebih hebat dan canggih yang memerlukan satu persiapan atau persediaan diri yang hebat. disiplin diri dan berani menghadapi perubahan ke arah kebaikan. 3. Fungsi mereka sebagai belia pembina negara atau penggerak kemajuan akan dapat dilihat dengan jelas melalui pameran ini. 6. Sebagai langkah pertama ke arah persediaan itu. Mereka harus mempunyai matlamat hidup yang jelas. Sumbangan ini meliputi segala aspek baik dari segi politik.

Inilah peranan yang harus dan boleh dimainkan oleh persatuan-persatuan belia dalam melengkapkan anggota. Sebagai negara yang sedang membangun. rela berkorban. Nilai-nilai hidup belia yang kurang sihat ini hendaklah dibanteras supaya ia tidak akan menggugat keutuhan warisan budaya kita. Kesemua langkah-langkah ini boleh dicapai melalui teknik-teknik atau cara-cara latihan dan pembelajaran seperti latihan sambil bekerja. 8. berambut panjang dan memakai subang telinga bagi lelaki. lawatan sambil belajar. Para belia juga perlu menambahkan kemahiran mereka. Langkah kedua ialah meningkatkan ilmu pengetahuan para belia. kursus dan bengkel. komputer. ceramah.7. 11. 9. penagihan dadah dan kegiatan tidak bermoral telah meningkat dan menjadi amalan sesetengah belia kita. komunikasi.anggota mereka untuk menjadi penggerak negara. Kemajuan pesat yang berlaku dalam berbagai-bagai bidang seperti industri pembuatan. tanpa mengira sama ada nilai-nilai itu baik ataupun boleh memberi kesan buruk kepada kita. kita banyak mempelajari dan menyerapkan nilai. golongan belia harus juga mempunyai sikap dan nilai yang positif seperti toleran. kepandaian dan kepakaran mereka. Golongan belia harus sedar tanpa ilmu yang tinggi mereka tidak akan dapat ke mana atau membawa negara ke mercu kejayaan pada masa depan. seminar. Tetapi malangnya ramai belia negara kita sekarang suka menerima apa sahaja dari barat. beretika dan bebas daripada sebarang pengaruh seperti kehidupan yang terlalu bebas . Ilmu-ilmu dalam pelbagai bidang ini harus dicari dan dipelajari oleh belia.belia negara. Wawasan 2020 bertujuan melahirkan satu masyarakat yang bermoral.nilai barat yang positif ke dalam kehidupan kita. pengangkutan. Belia-belia seperti ini tidak akan menolong menjayakan generasi baru yang bakal memimpin negara. Suatu gejala yang tidak sihat yang kini melanda para belia negara kita ialah sikap suka mengagung-agungkan budaya dan nilai hidup secara barat.Kemahiran atau kepakaran ini mesti dimiliki oleh golongan belia di segenap lapangan usaha dan kegiatan.Perkara-perkara seperti budaya 'rock'. Jelas sekali belia negara generasi kini akan menentukan halacara pembangunan dan corak kepimpinan negara masa akan datang. Di era letupan informasi sekarang ini para belia tidak dapat tidak harus mengikuti pelbagai perkembangan maklumat dan ilmu yang berlaku dalam kehidupan seharian mereka. tidaklah boleh dipandang sepi oleh para belia. 'apprenticeship' dan sebagainya.Nilai-nilai ini boleh disemai dan diterapkan kepada belia oleh persatuan-persatuan mereka melalui program-program membina diri dan semangat. sanggup bertolak ansur. Tanpa kemahiran ini belia-belia kita tidak akan dapat menjalankan atau mengendalikan apa-apa tugas yang memerlukan kecekapan. sikap dan kemahiran yang diperlukan. seni bina dan sains dan teknologi. pendidikan moden. taat setia dan cinta kepada negara. penyelidikan dan pembangunan. 10. Di samping ilmu pengetahuan.

gemilang dan berjaya.persatuan belia yang berasaskan atau beridentitikan kaum. sosial. terutama belia Cina dapat ditingkatkan supaya lebih aktif dalam aktiviti-aktiviti belia peringkat kebangsaan dan yang melibatkan belia pelbagai kaum. Ke arah pencapaian matlamat ini adalah lebih baik sekiranya kita dapat mengurangkan persatuan. Kerajaan sentiasa memberi galakan kepada belia-belia untuk bergerak cergas dalam persatuanpersatuan belia. perpaduan kaum dan keamanan hidup rakyat yang berkekalan. .Budaya kaum termasuk bahasa tidak akan hilang hanya kerana kita merapatkan hubungan antara kaum. Kita harus sentiasa sedar dan menginsafi bahawa matlamat akhir negara ialah untuk mencapai kestabilan politik. budaya dan ekonomi.sehingga apa sahaja sanggup dibuat tanpa mengambilkira kesan baik atau buruk. 13. Inilah peranan yang harus dimainkan oleh para pemimpin belia tidak kira pemimpin dari persatuan politik. 12. Saya berharap Pameran ini akan dapat memberi semangat kepada golongan belia khasnya dan masyarakat umum amnya untuk membina satu masyarakat yang maju. matang. progresif. 16. Kita mahu menjelang tempoh itu masyarakat dan negara kita akan menjadi lebih maju. Ini adalah asas yang paling penting yang diperlukan untuk membawa negara memasuki era pembangunan yang maju dalam tempoh 30 tahun ini. 15. Salah satu matlamat Wawasan 2020 ialah untuk melahirkan satu negara bangsa Malaysia yang bersatu padu. Jika semasa muda belia diasingkan kerana kaum maka sudah tentu perpaduan kaum bagi orang dewasa tidak akan tercapai. 14. berteknologi tinggi dan saintifik serta dihormati dan disanjung oleh negara-negara lain.Adalah diharapkan melalui pameran ini kesedaran belia negara. Interaksi antara belia berbilang kaum adalah sangat penting dalam usaha kita melahirkan sebuah bangsa Malaysia yang bersatu padu. Dengan ini saya dengan sukacitanya merasmikan Pameran "Belia Dalam Pembinaan Negara".

jika rosak akhlak itu maka bangsa itu akan lenyap dan hilang´. Kes-kes salah laku jenayah sivil. Terjemahannya : ³ Kami ceritakan kisah mereka ( Ashabul kahfi ) kerana keredaanmu ( Muhammad ) dengan sebenarnya.Belia Hari Ini Wajah Negara Masa Hadapan Oleh Mohd Zawawi b. tentunya negara kita akan datang adalah sebuah negara yang aman makmur µ baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur´ tetapi jika keadaan adalah sebaliknya maka bersedialah untuk berhadapan dengan kemungkinan buruk yang akan berlaku´. Firman Allah SWT dalam surah al Kahfi 18 : 13 . Namun begitu janganlah usaha itu hanya ala kadar sahaja seperti melepaskan batuk ditangga atau berbentuk musim-musiman sahaja . golongan mudalah yang banyak memainkan peranan utama seperti sahabat Rasulullah SAW yang setia berjuang dan berjihad menegakkan kalimah Allah dimuka bumi ini. ³ Apabila kita hendak melihat wajah negara pada masa hadapan. Saidina Osman. masa dan tenaga ke arah pembangunan modal insan menjadi sebuah bangsa yang dihormati dan disegani di persada dunia. intelek. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami telah tambahkan kepada mereka petunjuk dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri lalu mereka berkata . sekiranya golongan muda pada hari ini adalah dari kalangan yang berakhlak dan berhemah tinggi. lihatlah generasi mudanya pada hari ini.14. Peranan generasi muda sememangnya terserlah dalam sejarah manusia itu sendiri. ia menuntut perhatian yang besar dan bersungguh-sungguh dari semua pihak sama ada dari kerajaan mau pun rakyat. Dalam sejarah perkembangan Islam. Bertanggungjawab membina dan membangun diri dari segi intelektual. Hal ini tentunya mengundang rasa rungsing dan gusar di kalangan pemimpin negara terutamanya kepada pempinan pertubuhan dan persatuan belia di negara kita. katanya . Golongan mudalah yang menjadi pelopor kepada suatu kebangkitan dan menjadi penggerak kepada arus perdana perubahan masyarakat. Ahmad Syauki pernah bermadah : ³ Sesungguhnya sesuatu bangsa itu kuat dan hebat kerana akhlaknya. Seorang pemikir dan penyair terkenal Mesir. 1. jenayah syariah. 2. Peranan belia hari ini bukan sekadar membina kerjaya atau melakukan aktivitiaktiviti untuk memenuhi masa lapang dan hobi sahaja tetapi warga belia sepatutnya turut sama menyumbang idea. peranan utama warga muda muslim hari ini ialah . rohani. Ibnu Zubair. Gambaran suram wajah Islam hari ini semestinya diperbetulkan melalui kekuatan peribadi. jasmani dan emosi. Tema hari belia tahun ini ³ Belia Bina Bangsa. sejak ia bermula bertapak di Mekah sehingga berkembang ke Madinah. . Menurut Prof. Hari belia yang disambut pada 15 Mei setiap tahun dinegara kita adalah sebagai satu medan untuk setiap warga muda bermuhasabah dan memikirkan matlamat dan hala tuju yang ingin dicapai oleh mereka.´ Tuhan kami adalah Tuhan selain Dia. Ahmad Mughni Ketua Biro Pembangunan Sosial ABIM Selangor Sejak akhir-akhir ini kita sering dihidangkan dengan berita-berita yang negatif tentang generasi muda di samping kisah kejayaan dan kecemerlangan yang telah diraih oleh mereka. Lihatlah nama-nama besar seperti Saidina Ali. Menjadi hamba dan khalifah Allah di atas muka bumi ini. peranan dan tanggung jawab belia pada hari ini adalah signifikan untuk menjana pembangunan negara bangsa dan cita-cita agama adalah cukup besar sekali. Dr. seorang sarjana dan pemikir Islam yang tersohor dan disegani masa kini. terutamanya pada masa sekarang di. ekonomi. Sejarah juga pernah menyaksikan ketangkasan Usamah bin Zaid yang berusia 18 tahun memimpin satu bala tentera untuk menyerang kerajaan Rom dan Kehebatan Muhammad Al Fateh membuka Kota Istanbul ( Konstantinopal ) ketika berusia 21 tahun. Belia berwawasan dan Belia Malaysia´ merupakan satu tema yang sangat menarik untuk kita renungi dan fikirkan bersama . pemikiran. Sesungguhnya. Umat Melayu Muslim hari ini bukan lagi hanya menjadi penonton atau pemain simpanan sahaja tetapi haruslah bersiap siaga untuk menjadi pemain utama dalam memacu umat untuk memimpin tamadun dunia dan menjadi umat contoh . Yusof Al Qaradhawi. kebudayaan generasi muda pada hari ini. Ringkasnya . sememangnya warga muda hari ini adalah cerminan wajah negara akan datang. Dalam usaha kita mencari manhaj sendiri (acuan) untuk membina dan membangun generasi muda hari ini. Abdul Rahman bin Auf.mana imej dan citra agama Islam digambarkan dalam keadaan yang buruk. Peranan golongan muda dalam Al Quran dirakamkan dalam episod pemuda-pemuda kahfi yang bersikap berani mempertahankan akidah dari seorang raja yang zalim. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkam perkataan yang amat jauh dari kebenaran´. masalah disiplin dan adab sering dikaitkan dengan generasi muda. Ibnu Abbas dan ramai lagi sahabat-sahabat yang menjadi pendokong utama dan jentera penggerak pembinaan ketamadunan Islam.

Mana mungkin anak-anak muda yang majoritinya adalah anak-anak Melayu Muslim ini. banyak berlaku kebanjiran dan limpahan budaya negatif dan rosak yang melanda negara di seluruh dunia. Sedarlah kita bahawa dihadapan terbentang banyak cabaran dan tugasan yang sedia menunggu untuk dibereskan.Wahai orang-orang yang beriman. Warga muda hari ini bukan sahaja terdedah kepada masalah penyalahgunaan dadah yang semakin meruncing. arak. terjebak dalam amalan seks bebas ( berzina ). 5. dihormati dan disegani masyarakat dunia. kemahiran dan kepakaran mereka untuk membangun ummah marilah sama-sama kita bangkit dari perbaringan dan lena yang panjang. Dalam arus kemodenan dan kemajuan dunia global tanpa sempadan hari ini. 4. Menjadi penyeru kepada kebaikan iaitu menjadikan gaya hidup sihat yang berteraskan Islam sebagai satu cara hidup. tetapi mereka juga semakin diresapi budaya hedonisme ± suka berpoya-poya dan berhibur dengan keterlaluan. yang mengamalkan gaya hidup tidak sihat. Firman Allah SWT dalam surah At-Tahrim : 66 : 6 . penggerak dan pembina tamadun Islam yang unggul. bahan porno ( lucah ) dan sms dan banyak lagi masalah sosial yang cukup membimbangkan kita.3. jagalah dirimu dan ahli keluargamu dari api neraka. Ingatlah bahawa tanggungjawab dan tugasan lebih banyak dari masa yang ada Selamat Hari Belia Negara! . Mencegah dan menghalang kemungkaran iaitu perilaku dan amalan yang bertentangan dengan syariat Islam. terjemahannya . ketagih rokok. judi. Menyedari bahawa jumlah warga muda seramai 12 juta ini harus digembleng keupayaan. Menjadi pencetus . mampu untuk memikul amanah mengurus dan mentadbir agama serta menjamin kedaulatan negara ? Tentunya kegusaran ini turut dirasai dan dikongsi oleh semua generasi pewaris hari ini dan marilah kita sama-sama berganding bahu dan bekerjasama untuk membina anak bangsa kita dengan acuan dan cara hidup sihat yang berteraskan ajaran Islam yang suci ini.