DIAGNOSTICUL ÎNTREPRINDERII

Def. Diagnosticul întreprinderii reprezintă starea de sănătate a întreprinderii

dată de performanţele şi vulnerabilităţile acesteia. Def. Analiza diagnostic a întreprinderii constă în reperarea simptomelor, a disfuncţionalităţilor unei întreprinderi, cercetarea şi analiza faptelor şi responsabilităţilor şi identificarea cauzelor disfuncţionalităţilor.

Tipuri de diagnostic

Motivaţiile elaborării unei analize diagnostic sunt multiple:

întreprinderea este în dificultate când se impune un diagnostic global; • anumite structuri organizatorice sunt vulnerabile când se reclamă un diagnostic parţial(diagnosticul structurii); • testarea periodică a potenţialului întreprinderii când se impune un
diagnost ic sintetic rapid; • pregătirea deciziilor strategice de fuziune sau achiziţii când diagnosticul stă

la baza partajării proprietăţii şi fundamentării opţiunii; • sau pur şi simplu oauto diagnosticare pentru evidenţierea punctelor forte şi punctelor slabe ale întreprinderii

Diagnosticul de sinteză/rapid:

obiectul investigaţiei îl reprezintă întreprinderea în ansamblul ei; • are avantajul că se efectuează rapid şi dezavantajul că se bazează numai pe principalii parametrii ai întreprinderii, în special pe indicatorii de rezultate; este un diagnostic de control cu rol preventiv şi în foarte multe cazuri o autodiagnosticare
Diagnosticul global:

social. 4. strategic. bugetul de venituri şi cheltuieli. se reorganizează prin achiziţii/fuziuni sau când se confruntă cu greutăţi majore. având ca referenţial perioada precedentă. are ca obiectiv stabilirea valorii de piaţă a întreprinderii. scăderea cotei de piaţă. ţintele strategice. ecologic. • necesitatea acestui tip de diagnostic derivă atunci când apar disfuncţionalităţi într-o activitate. • se foloseşte permanent metoda scenariilor cu scopul evaluării capacităţii întreprinderii de a face faţă unei situaţii viitore deosebite: crize. 2. Diagnosticul de evaluare: • • este un diagnostic complex. juridic. • se foloseşte preponderent metoda comparaţiei. 3. • necesită cheltuieli ridicate şi o pregătire de specialitate (expert evaluator). 1. nivelul mediu al industriei Diagnosticul de vitalitate: • urmăreşte determinarea stării de vitalitate a întreprinderii prin raportare la dinamica mediului extern. preponderent pe baza datelor istorice. 6. • este realizat cu cheltuieli relativ mici şi în timp relativ scurt.calitate. Diagnosticul de sănătate/rezultate: • urmăreşte determinarea stării de sănătate a întreprinderii. 5. achiziţii.obiectul acestui tip de diagnostic îl reprezintă întreprinderea în ansamblu. fuziuni. este un diagnostic specializat pe activităţi: comercial. operaţional. • referenţialul este preponderent concurentul cel mai bine plasat.resurse umane. • Diagnosticul focalizat: • – – – – Diagnosticul funcţiunilor întreprinderii: • este un diagnostic specializat pe ţinte/obiective: diagnostic de criză – obligatoriu în cazul falimentului. financiar.financiară. Metodologii de diagnostic Metodologii propuse: . Direcţia de analiză: financiară .Modelul sintetic Băileşteanu  Modelul CEMATT -cuprinde 6 directii de analiza: 1.tehnologie.Modelul CEMATT. sau când se doreşte valorificarea unor oportunităţi. • se elaborează atunci când întreprinderea se vinde.calitatea managementului. resurse umane. nivelul mediu al industriei (sectorului). reducerea profitului. fuziune/achiziţii. .capacitatea de adaptare la cerinţele pieţei.

.sunt foarte putine sanse de redresare financiara fara o restructurare sau injectie de capital 1.Criterii: Criteriul Nr.Eventualele puncte tari trebuie exploatate 2..sa acopere cel putin 1/3 din durata ciclului de schimb Rentabilitatea activitatii sa nu coboare sub 0.80 Remunerarea factorului munca sa nu depaseasca 0..49 3 Echilibrul financiar dificil si labil..De vazut daca nu este doar o conjuctura .50.5.1.in zile.in zile.00.50.net..49 4 Situatie financiara satisfacatoare.50.49 2 Situatie financiara critica..30 Viteza de rotatie a stocurilor de produse+facturi sa nu fie.35 Rata autonomiei financiare sa nu scada sub 0.50.10 Rentabilitatea financiara sa nu coboare sub 0.3..Mai ales punctele tari trebuiesc ranforsate.05 Productivitatea capitalului investit sa nu fie sub 2.odata cauzele identificate 4.global.mai mare decat evolutia fondului de rulment net global K(coef de imp) 5 5 4 2 1 2 1 4 5 Evaluarea va situa întreprinderea pe una din treptele: Intervalul de Calificativul Starea financiara a intreprinderii punctare “rotujit” 1.. 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 Denumire Evolutia fondului de rulment.49 1 Faliment mascat sau iminent...Atentie la simptomele de degradare.00 5 Situatie financiara solida.Punctele slabe trebuiesc atenuate dupa identificarea cauzelor 3.0 Evolutia indatorii nete sa nu creasca peste 0.50 Lichiditatea patrimoniala sa nu scada sub 1.2.4.trebuie analizate toate cauzele.

cu care intreprinderea se confrunta pe pietele internationale 3. Directia de analiza :calitate Criterii Evaluarea va situa întreprinderea pe una din treptele: Calificativ Trepte de evaluare 1 Potential tehnologic inferior. Direcţia de analiză: capacitatea de adaptare la cerinţele pieţei Criterii: Criteriul Denumire K(coef de nr imp) 2-1 Pozitia intreprinderii pe piata 5 2-2 Capacitatea economica de adaptare la cerintele pietei 2 2-3 Capacitatea tehnico-stiintifica de adaptare la cerintele pietei 2 2-4 Contributia activitatii de mk la consolidarea pozitiei intreprinderii pe piata 1 2-5 Strategia de marketing a intreprinderii 1 Evaluarea va situa întreprinderea pe una din treptele: Calificativ Trepte de evaluare 1 Capacitatea de adaptare foarte slaba.fara perspective de imbunatatire 2 Potential tehnologic mediu.echivalenta cu aceea a principalilor concurenti.cuputine sanse de ameliorare 2 Capacitatea de adaptare insuficienta.cu posibilitati importante de adaptare in termen scurt la cerintele superioare privind produsele si metodele de fabricatie .favorabila 2.cu reduse posibilitati de imbunatatire a situatiei prin actiuni proprii 4 Potential tehnologic superior.cu importante oportunitati de perfectionare in vederea atingerii nivelelor cele mai ridicate de adaptabilitate 5 Capacitatea remarcabila de adaptare. Direcţia de analiză: tehnologie Criterii: 4.cu posibilitati relativ accesibile de ameliorare a situatiei 4 Capacitate buna de adaptare.Ameliorarea situatiei reclama o restructurare importanta a intreprinderii 3 Capacitatea de adaptare de nivel mediu.cu reduse posibilitati de imbunatatire cu forte proprii 3 Potential tehnologic mediu.

5 Potential tehnologic echivalent sau apropiat cerintelor pe plan international in domeniul respectiv Trepte de evaluare Starea calitatii este critica pentru intreprindere.Redresarea situatiei implica masuri pe termen lung Starea calitatii se prezinta sub cerintele minimale de competitivitate.la un nivel de calitate care sa asigure conditii minimale de competitivitate Sub aspectul calitatii.Este necasara mentinerea ei la acest nivel.in termen mediu sau scurt.Prin continuarea actiunilor incepute se poate ajunge in timp scurt la o situatie satisfacatoare Starea calitatii este buna. Calificativ 1 2 3 4 5 .intreprinderea se gaseste pe un drum corect.fiind de natura sa nu ofere nicio posibilitate de redresare si nici o sansa de competitivitate pe piata libera.aplicabile pe termen mediu Starea calitatii se prezinta la un nivel minim de acceptabilitate.Pentru redresarea situatiei sunt necesare masuri imediate.Prin actiuni in directiile indicate pe pragurile de alarma se poate ajunge.