Anstiftung zu Krieg (f.) poticanje na rat anstrengen (ein Verfahren) (v.) započeti (postupak) Antrag (m.) zahtjev Antragsteller (m.

) podnositelj zahtjeva; predlagatelj Anwältin (f.) odvjetnica Anwaltschaft (f.) odvjetništvo Anwaltsschwemme (f.) privremena prezasićenost tržišta rada odvjetnicima Anwärter (m.) kandidat anwenden (v.) primijeniti Anwendung (f.) primjena Arbeitgeber (m.) poslodavac Arbeitgeberverband (m.) udruga poslodavaca Arbeitnehmer (m.) posloprimac, zaposleni, radnik Arbeitsausschuss (m) radno tijelo (u parlamentu) Arbeitsgerichtsbarkeit (f.) radno sudstvo Arbeitslosenunterstützung (f.) novčana pomoć za vrijeme nezaposlenosti Arbeitsmittel (n.) radno sredtsvo, oruđe za rad Arbeitsrecht (m.) radno pravo Arbeitsrechtsache (f.) radnopravna stvar Arbeitsschutz (m.) zaštita na radu Arbeitsverhältnis (n.) radni odnos Artikel (m.) član Ärztekammer (f.) liječnićka komora Assessor (m.) pravnik s položenim pravosudnim ispitom Assessorexamen (n.) pravosudni ispit Asylantrag (m.) zahtjev za odobravanje azila Asylbegehren (n.) zahtjev za odobravanje azila/utočišta Asylberechtigter (m.) azilant Asylbewerber (m.) podnositelj zahtjeva za azil Asylrecht (n.) pravo na utočište Asylrechtneuregelung (f.) reformirano azilantsko pravo Asylverfahren (n.) postupak za odobravanje azila Asylverfahrensrecht (n.) azilantsko postupovno pravo auf freiem Fuß na slobodi Aufenthaltsbeendigung (f.) okončanje boravka auferlegen (v.) nametnuti, nametati Auferlegung (f.) nametanje Aufforderung (f.) poziv Aufruf (der Sache) (m.) objavljivanje (predmeta glavne rasprave) aufschiebendes Veto (n.) suspenzivni veto Aufstiegsmöglichkeit (f.) mogućnost napredovanja (u zvanju, karijeri) Aufwendung (f.) izdatak Augenschein (m.) očevid Ausbleiben (n.) izostanak ausfällen (eine Strafe) (v.) izreći kaznu (CH) ausführen (Kontrolle) (v.) izvršavati, obavljati (nadzor) ausführen (v.) izlagati; izvršiti; provesti ausführende Gewalt (f.) izvršna vlast Ausführung (f.) izlaganje; izvršenje; provedba Auskunft (f.) obavijest, informacija Ausländer (m.) stranac

Ausländergesetz (n.) zakon o strancima (D) Auslegung (f.) tumačenje Aussage (f.) izjava; iskaz, svjedočenje aussagen (v.) izjaviti; svjedočiti Ausschließungsgrund (m.) temelj isključenja ausschreiben (Wahlen) (v.) raspisati (izbore) Ausschuss (m.) odbor, povjerenstvo Außenminister (m.) ministar vanjskih poslova Außenpolitik (f.) vanjska politika außerordentliches Rechtsmittel (n.) izvanredni pravni lijek aussetzen (v.) odgoditi Aussetzung (f.) odgoda ausüben (v.) ostvarivati; obnašati ausweisen (v.) izagnati, deportirati Ausweisung (f.) izgon, deportacija Auswirkung (f.) učinak, posljedica Auszeichnung (f.) odlikovanje, odličje Auszug (m.) odlomak; izvadak B Bagatellstreitigkeit (f.) spor male vrijednosti Bandemitglied (n.) član bande Bankrecht (n.) bankarsko pravo Baugenehmigung (f.) građevinska dozvola Beamtendienstrechtgesetz (n.) zakon o državnim službenicima Beamter (m.) činovnik beantragen (v.) zahtijevati Bediensteter (m.) državni službenik bedingt (adj.) uvjetan; uvjetno Bedrohung (f.) prijetnja Befähigung (zum Richteramt) (f.) sposobnost (obnašanja sudske funkcije) befolgen (v.) (pri)državati se Befugnis (f.) ovlast; nadležnost befugt (adj.) ovlašten begehen (v.) počiniti beglaubigen (v.) ovjeriti Begnadigungsrecht (n.) pravo davanja pomilovanja begründen (v.) obrazložiti; utemeljiti begründeter Tatverdacht (m.) osnovana sumnja da je počinjeno kazneno djelo Begründetheit (f.) osnovanost Begründung (f.) obrazloženje Behörde (f.) vlast; služba, organ državne/gradske uprave Beibringungsgrundsatz (m.) raspravno načelo Beihilfe (f.) pomaganje bekämpfen (v.) suzbi(ja)ti bemessen (v.) odmjeriti, određivati, odrediti beraten (v.) savjetovati; vijećati Beratung (f.) savjetovanje; vijećanje bereichern sich (v.) obogatiti se Bereicherungsabsicht (f.) namjera bogaćenja

predstavničko tijelo.) oštećenik Beschäftigung (f. A) Bundesorgan (n. zaključak Beschlussfassung (f.) dokazni postupak Beweismittel (n. poboljšati (se) Bestand (m.) imenovati Bestimmtheitsgrundsatz (m.) imenovati.) sudionik Beurkundung (f.) žalba. CH) Bundeskanzler (m.) vrijednost žalbe Berufungsurteil (n.) popraviti (se). na obvezujući način Börsenrecht (n. ovjeravanje (dokumenata) Beweggrund (m.Berücksichtigung (f.) savezni vrhovni sud (D) Bundesgesetzblatt (n.) profesionalni sudac Berufung (f.A) Bundesrat (m.) ubrzan.) žalbeni sud Berufungssumme (f.) zapljena beschleunigt (adj. imenovati (u neku službu) Berufsfreiheit (f.) uklanjanje besitzen (v.) savezna zemlja (federalna jedinica.) dokazno sredstvo bewirken (v.) načelo zakonitosti bestrafen (v. A) Bundespräsident (m. izabrati. (D.) savezni predsjednik (D.) obvezujući. isposlovati bewusst (adj. A.) sloboda odabira zanimanja Berufsrichter (m.) nastojanje. težnja bestreiten (v.) Savezni službeni list ( D. tužba Beschwerdeführer (m.) odstraniti.) tajnost pisma Brutalo-Darstellung (f.) savezni kancelar (D.) okrivljenik Beschwerde (f. A.) opstojnost bestellen (v.) prikazivanje brutalnosti Bund (m.) odluka.) savez Bundesgerichtshof (m.) ovjera. rješenje.) dokaz Beweisaufnahme (f.) savezni organ (D.) žalba Berufungsinstanz (f.) duševna poremećenost bindend (adj.) svjestan.) presuda u žalbenom postupku Beschädigter (m.) Savezno vijeće (zastupničko tijelo u parlamentu.) osporiti Beteiligter (m.) donijeti Beschluss (m.) posjedovati bessern sich (v. (D) .) učiniti.) pobuda bewegliche Sache (f.) burzovno pravo Briefgeheimnis (n.) kazniti Bestrafung (f.) podnositelj tužbe/zahtjeva (Europski sud za ljudska prava) beseitigen (v. ukloniti Beseitigung (f. ubrzano beschließen (v.) uzimanje o obzir berufen (v.) pokretna stvar Beweis (m.) zaposlenje Beschlagnahme (f. svjesno Bewusstseinstörung (f.) kažnjavanje Bestreben (n.A) Bundesland (n.) odlučivanje Beschuldigter (m.

) zabrana diskriminacije Dispositionsgrundsatz (m.) Savezna Republika (Njemačka) Bundesstaat (m.) tumač Drittstaat (m.Bundesregierung (f.) globa.) računalsko kazneno djelo Computerkriminalität (f.) računalska sabotaža D Datenbeschädigung (f.) (pl.) službeni nadzor Diensteanbieter (m.) građanska prava Buße (f.) građanin bürgerliches Recht (n.) supružnik Ehesache (f. ukidanje normi Diebstahl (m.) ostvarivanje Durchsuchung (f.) deregulacija.) pretraga E Ehe (f. novčana kazna C Computerdelikt (n.) krađa Dienstaufsicht (f.) Savezni ustavni sud (D) Bundesversammlung (f.) brak Ehegatte (m.) diskriminacija Diskriminierungsverbot (n.) načelo raspolaganja Dispositionsmaxime (f.) prijetiti Drohung (f.) zaštita podataka Datenverarbeitung (f.) disciplinska kazna Disziplinarvergehen (n.) savezna država Bundestag (m.) savezna vlada (D.) građansko pravo Bürgerrechte (n.) prijetnja Durchführung (f.) izravna namjera Diskriminierung (f.) nesposobnost obnašanja dužnosti Dienstverhältnis (n.) Savezni parlament (D) Bundesverfassungsgericht (n.) načelo raspolaganja Disziplinarstrafe (f.) oštećenje podataka Datendiebstahl (m. A) Bundesrepublik (Deutschland) (f.) radni odnos direkter Vorsatz (m.) bračna stvar Ehestreitigkeit (f.) ponuđač usluga Dienstunfähigkeit (f.) disciplinski prekršaj Dolmetscher (m.) provedba Durchsetzung (f.) savezna skupština (tijelo za izbor saveznog predsjednika.) treća država drohen (v.) računalski kriminal Computersabotage (f.) krađa podataka Datenschutz (m.) obrada podataka Delikt (n) kažnjiva radnja Deregulierung (f.) bračni spor .D) Bürger (m.

(poštivanje ljudskih prava) einheitlich (adj.) odšteta Entscheidung (f.)jednoglasan.) pojedinačna odluka Einzelfall (m.) opozvati.) sazivanje einbrechen (v. zakletva Eidgenossenschaft (Schweizerische) (f.) pridržavanje. uknjižba eintreten (v.) hitan postupak einberufen (eine Sitzung) (v.) zahtjev pojedinca Einzelentscheidung (f.) utjecaj einführen (v.) donošenje odluke .) provaliti einbringen (eine Gesetzesvorlage) (v.) uvoziti Eingriff (m.) podnijeti (prijedlog zakona) Einbruch (m.) tijelo odlučivanja Entscheidungstätigkeit (f.) pokrenuti Einreise (f.) uložiti einleiten (v.) uložiti (prigovor) einlegen (v. konačno entheben (des Amtes) (v.) odlučivanje Entschlussfassung (f.) istovrstan einschränken (v.) upotrijebiti.) prisega. primijeniti.) vlasništvo Eilverfahren (n.) konačan.) jednodomni parlament einlegen (Einspruch) (v.) nastupiti Einwilligung (f. razriješiti dužnosti Entschädigung (f. jedinstveno Einheitsstaat (m.) sazvati (sjednicu) Einberufung (f.) državnost Eigentum (n.jednoglasno Eintragung (f.) zadiranje Einhaltung (der Menschenrechte) (f.) pristanak Einzelbeschwerde (f. primjenjivati Einsichtsfähigkeit (f.) ograničiti Einschränkung (f.) ograničenje einsetzen (v.) povreda časti Eid (m.) bračni ugovor ehrenamtlich (adj. uteći entlassen (v.) smijeniti (s dužnosti) entkommen (v.) provala Einfluss (f.) unos.) pribavljanje Einkammerparlament (n.) pobjeći.Ehevertrag (m.) sudac pojedinac elterliche Sorge (f.) ulazak (u zemlju) einschlägig (adj.) pojedinac Einzelperson (f.) unitarna država Einholung (f.) sposobnost uvida Einspruch (m.) pojedinac Einzelrichter (m. umaći.) roditeljska skrb endgültig (adj.) odluka Entscheidungsorgan (n.) jedinstven.) pojedinačni slučaj Einzelner (m.) Švicarska konfederacija Eigenstaatlichkeit (f. po počasnoj dužnosti Ehrverletzung (f.) počasan.) prigovor einstimmig (adj. upotrebljavati.

) (policijski) istražitelj Fahndung (f. mišljenje.) rezultat istrage ernennen (v.) neizravna namjera Exekutivorgan (n.) izvršno tijelo.) otežati Erstattung (f. podignuti Erkennungsdienst (m.) ispunjavati. (D) Erziehungsmaßregel (f.) dopušten Ermessen (n.) pomoć u provođenju odgojnih mjera (drugih stručnih osoba.) služba za identifikaciju osoba erlassen (ein Gesetz) (v.) tragati Fahnder (m.) oduzeti Entziehung (f. ispuniti erheben (eine Beschwerde. pokretanje Eröffnungsbeschluss (m.) odgojna mjera Europäische Menschenrechtskonvention (f. ocjena.) prosuđivanje.) donijeti (zakon) erlaubt (adj.) podizati.) rješenje o otvaranju glavne rasprave erschöpfen (den Rechtsweg) (v.) nasljedno pravo Erbvertrag (m.) iscrpsti (pravni put) erschweren (v. sud ermessen (v.) kazneno pravo primjenjivo na odrasle Erwachsener (m. (povjeriti mandat) Erwachsenenstrafrecht (n.) imenovati Ernennungsverfahren (n.) odrastao čovjek Erwerbstätigkeit (f. na ponižavajući način Eröffnung (f. ocijeniti.) dodijeliti.) ustanova za liječenje od ovisnosti Erbrecht (n.) europsko pravo Eventualvorsatz (m.) dohodovna djelatnost erziehen (v. izvršni organ F Fachausdruck (m. podiči optužnicu. smatrati Ermittlung (f.) prosuditi. podizati (izjaviti žalbu.) podnošenje Erste Staatsprüfung (f. Anklage.) ponižavajući.) zemlja u razvoju entziehen (v. dati.) (policijska) potraga .) stručna terminologija fahnden (v.) sudovi nadležni za pojedine vrste sporova Fachterminologie (f.) Europska konvencija o ljudskim pravima Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (m.) podiči.) prvi državni ispit (D) erteilen (ein Mandat) (v.) ugovor o nasljeđivanju erfüllen (v. Klage) (v. uz roditelje i skrbnika.) odgojiti Erziehungsbeistandschaft (f.) postupak imenovanja erniedrigend (adj.) istraga (D) Ermittlungsergebnis (n.) stručni izraz Fachgerichtsbarkeit (f.) razvoj Entwicklungsland (n.) otvaranje.Entwicklung (f.) oduzimanje Entziehungsanstalt (f. tužbu) erheben (v.) Vijeće Europe Europarecht (n.) Europski sud za ljudska prava europäisches Gemeinschaftsrecht (n.) pravo Europskih Zajednica Europarat (m.

Fahrerlaubnis (f. utvrditi Festlegung (f.) nehajem fahrlässiges Handeln (n.) forum Frauenhandel (m.) osloboditi.) zatvor vikendom (odgojna mjera za maloljetnike).) nehaj Fahrzeug (n.) kazna lišenja slobode freisprechen (v.) obitelj Familienrecht (n. utvrđivanje festnehmen (v.) slobodarski i demokratski Freiheitsentziehung (f.) vozilo fällen (ein Urteil) (v.) utvrditi.) ograničavanje slobode rađanja .) obiteljsko pravo fehlerhaft (adj. (D) Freizügigkeit (f.) politika mira.) kazneno procesno pravo Forum (n.) zakon u formalnom smislu formelles Strafrecht (n.) federalizam föderativ (adj.) rok Fürsorge (f.) porezni ured Finanzgerichtsbarkeit (f.) federativan Folter (f.) izreći (presudu) Fallrecht (n.) utvrditi Feststellung (f.) dobrovoljan . lišenje slobode Freiheitsstrafe (f.dobrovoljno Freizeitarrest (m.) sloboda izražavanja mišljenja Freiheit (f.) zapovjedna pravna norma Geburtenverhinderung (f.) sa stalnom plaćom Festgenommener (m.) otisak prstiju Flüchtling (m. odrediti feststellen (v. mirotvorstvo Frist (f.) oduzimanje.) određivanje.) promicanje formelles Gesetz (n.) oslobađajuća presuda freiwillig (adj.) zapovijed.) pravo temeljeno na presedanima Familie (f.) uhititi festsetzen (v.) vozačka dozvola fahrlässig (adj.) utvrđivanje Finanzamt (n.) mučenje Förderung (f.) pravo slobodnog kretanja i biranja boravišta Frieden (m.) izbjeglica Föderalismus (m.) manjkav festbesoldet (adj.) popravni odgoj G Gebot (n. imperativ Gebotssatz (m.) sloboda freiheitlich-demokratisch (adj.) skrb Fürsorgeerziehung (f.) mir Friedenspolitik (f.) trgovina ženama freie Meinungsäußerung (f.) financijsko sudstvo Fingerabdruck (m. donijeti oslobađajuću presudu Freispruch (m.) uhićenik festlegen (v.) postupanje iz nehaja Fahrlässigkeit (f.) odrediti.

) oštećenik Geschäftsführer (m.) duševna bolest geladen (adj.) pravna grana koja se bavi ustrojem sudova Gerichtszweig (m.) krivotvoren Gegenstand (m.) pravednost.) diplomatski predstavnik Geschädigter (m.) tajan.) nacrt zakona Gesetzeslücke (f.) sudska presuda Gerichtsverfahren (f.) sudska zaštita Gerichtsrat (m.) neposredan gegenwärtige Gefahr für Leib und Leben (f. rukovoditelj poslovima Geschäftsordnung (f.) grana sudske djelatnosti Gesamtwert (m.) ugroziti gefälscht (adj.) ured Geschlecht (n.) prijedlog zakona .) društveni ugovor Gesetz (n.) društvo s ograničenom odgovornošću Gesellschaftsrecht (n.Gedankenäußerungsdelikt (n.) poslovnik Geschäftsstelle (f.) pripadati Geistesgestörter (m.) povreda zakona Gesetzesvorlage (f.) praznina u zakonu Gesetzesverletzung (f.) duševno poremećena osoba Geisteskrankheit (f.) neposredna opasnost po život i tijelo Gegner (m.) povreda tajnosti Gehilfe (m.) protivnik geheim (adj.) upravitelj poduzeća/društva.) predmet gegenwärtig (adj.) sud gerichtlicher Schutz (m.) općinski sud Gemeinschaft (f.) glavni državni odvjetnik Genuss (m.) zajednica gemeinschaftlich (adj.) općina Gemeindegericht (n.) spol Geschworenengericht (n) porotnički sud za kaznene stvari (A) Gesellschaft mit beschränkter Haftung (f.) obveza čuvanja tajne Geheimnisverletzung (f.) konzumacija gerecht (adj.) zajednički Generalstaatsanwalt (m.) zakon Gesetzesbeschluss (m.) vrijediti Gemeinde (f.) pomagatelj gehören (v.) sudbeno vijeće (HR) Gerichtssprache (f. pravedno Gerechtigkeit (f.) ukupna vrijednost Gesandter (m.) pravo trgovačkih društava Gesellschaftsvertrag (m.) odluka o donošenju zakona Gesetzesentwurf (m.) sudski postupak Gerichtsverfassungsgesetz (n.) kazneno djelo iznošenjem mišljenja gefährden (v.) nabijen Geldstrafe (f.) novčana kazna gelten (v.) zakon o ustroju sudova (D) Gerichtsverfassungsrecht (n. tajno Geheimhaltungspflicht (f. pravda Gericht (n.) pravedan.) službeni jezik suda Gerichtsurteil (n.

) podjela/dioba vlasti Gewalttat (f.) grub.) temeljna sloboda Grundgesetz (n.) ravnopravnost Gleichberechtigungsgebot (n.) temeljno pravo Grundrechtsbindung (f.) zakonski opis kaznenog djela gesetzliches Recht (n.) razlog Grundbuch (n.) zemljišno-knjižni postupak Grundfreiheit (f. jednakovrijedno Gliederung (f.) sudski presedan grundsätzlich (adj.) granica grob (adj. grubo gröblich (adj.) nasilje gewerbliche Tätigkeit (f.) namjeran.) zakonsko pravo Gesetzmäßigkeit (f.) načelo jednakosti gleichstellen (v.) odobriti (pomilovati) gewährleisten (v.) tijelo Grenze (f. nasilje.) običajno pravo gewollt (adj. ekvivalentno.) oblikovanje gewähren (Amnestie) (v.) sila.) obrtnička djelatnost gewerblicher Rechtsschutz (m. vlast Gewaltanwendung (f. nazor. zakonodavni organ Gesetzgebungsverfahren (n. ustav (D) Grundlage (f. načelno .) zaštita industrijskog vlasništva Gewerkschaft (f.) obveza poštivanja temeljnih prava Grundrechtskatalog (m.) županijski trgovački sud Gestaltung (f.) zakonodavstvo Gesetzgebungsorgan (n.gesetzgebende Körperschaft (f. mišljenje. zakonodavni organ Gesetzgeber (m.) zakonodavno tijelo gesetzgebendes Organ (n.) grub.) podjela Gremium (n. s namjerom Glaubensfreiheit (f.) temeljni zakon.) sindikat Gewissensfreiheit (f.) zakonodavac Gesetzgebung (f.) ekvivalentan.) načelan.) načelo jednakosti Gleichheit (vor dem Gesetz) (f.) pozitivno pravo Gesinnung (f.) županijski sud Gespanschaftshandelsgericht (n.) uvjerenje.) zakonodavno tijelo.) izjednačiti gleichwertig (adj.) jednakost pred zakonom Gleichheitssatz (m.) zakonitost gesetztes Recht (n.) jamčiti Gewalt (f. stav Gespanschaftsgericht (n.) zakonodavno tijelo.) katalog temeljnih prava Grundsatz der Bestimmtheit načelo određenosti Grundsatzentscheidung (f.) primjena sile Gewaltenteilung (f.) zakonodavni postupak gesetzlicher Tatbestand (m.) nasilje. nasilni čin Gewalttätigkeit (f. grubo Grund (m.) zemljišna knjiga Grundbuchverfahren (n.) sloboda vjeroispovijesti Gleichberechtigung (f. jednakovrijedan.) sloboda savjesti Gewohnheitsrecht (n.) temelj Grundrecht (n.

) smaknuti hinzufügen (v. djelovati. priložiti Hochschuleingangsprüfung (f.) vraćanje. djelovanje.) humano postupanje I Immunität (f.) glavna razlika Hauptverfahren (n.) suveren hoheitsrechtliche Befugnisse (f.) glavna rasprava Haushaltsplan (m.) suverena vlast.) trgovačko pravo Handelsrichter (m. činiti Handelsgericht (n. profesionalno Hauptrechtsquelle (f.Grundsatzurteil (n. izručenje Herbeischaffung (f. i 21.) trgovačka komora Handelsrecht (n.) sudski presedan Grundstücksgeschäft (n.) postupati.) najvažniji izvor prava Haupttäter (m.) glavni postupak (D) Hauptverhandlung (f.) državni akt Hoheitsgewalt (f.) suverenitet hoheitsrechtlich (adj.) savezni zakon o visokom školstvu (D) Hochschulreform (f.) najviša vrednota Gutachten (n.) postupanje.) sudac trgovačkog suda Handelsvertrag (m.) određivanje pritvora Handeln (n.) suverene ovlasti Homogenitätsgebot (n. činjenje handeln (v.) pritvor Haftanordnung (f.) proračunski plan.) stručno mišljenje. izdavanje. teritorijalni suverenitet Hoheitsrecht (n.) hakiranje Haft (f. ekspertiza güterrechtlich (adj.) osoba između 18.) posao nekretninama Gründung (f.) nepovredivost doma Heranwachsender (m.) profesionalan.) trgovački ugovor Handlungsfreiheit (f.) prijemni ispit na visokim školama Hochschulrahmengesetz (n. proračun Hausrecht (n.) trgovački sud Handelskammer (f.) reforma visokog školstva Hochschulwesen (n. godine Herausgabe (f.) glavni počinitelj Hauptunterschied (m.) sloboda djelovanja hauptamtlich (adj.) dodati.) imovinskopravni gütliche Einigung (f.) prijateljska nagodba H Hacking (n.) osnivanje Grundwert (m.) visoko školstvo Höchstalter (n.) načelo jedinstva humane Behandlung (f.) proizvoditi hinrichten (v.) gornja dobna granica Hoheitsakt (m.) (pl.) pribavljanje herstellen (v.) imunitet .

) pravni juristische Person (f.) sudbena vlast Justizirrtum (m.) obrazovanje pravnika juristisch (adj.) unutarnja politika innerstaatlich (adj.) kanton (federativna jedinica u Švicarskoj) Kenntnisnahme (f. komora Kanton (m.) maloljetnik između 14.) kolegij kollektives Arbeitsrecht (n.) konstituiranje .) glavna težnja Kindschaftssache (f.) pravnik Juristenausbildung (f.) tužitelj u građanskim stvarima kodifizieren (v. sveobuhvatno normirati Kollegium (n.) kodificirati.) tužba Kläger (m.) Zakon u sudovima za mladež Jugendgerichtshilfe (f.) pravno zvanje Justiz (f.) maloljetnička kaznena sankcija Jugendstrafvollzug (m.) maloljetničko sudstvo Jugendgerichtsgesetz (n.) izvršenje sankcija maloljetnicima Jurist (m.) štetan po mladež Jugendgerichtsbarkeit (f. instanc(ij)a Internet-Provider (m.) sudska funkcija Jugendamt (n.) zahtjev pojedinca informationelle Selbstbestimmung (f.) maloljetnički zatvor jugendgefährdend (adj. sudsko vijeće.) dom (u parlamentu).) maloljetnički kazneni zavod Jugendstrafe (f.) ministarstvo pravosuđa K Kammer (f. godine Jugendstrafanstalt (f. obnašati (dužnost) Innenpolitik (f.) stvar koja se odnosi na roditelje i djecu Klage (f.) informatičko samoodređenje Inkrafttreten (n.) pružatelj internetskih usluga J judikativ (adj.in maßgebender Weise na mjerodavan način in untergeordneter Stellung u podređenom položaju Individualbeschwerde (f.) pravna osoba juristischer Beruf (m.) stupanj.) sudska zabluda Justizministerium (n.) stupanje na snagu innehaben (eine Funktion) (v.) unutardržavni Insolvenzverfahren (n. i 18.) ured za javnu skrb o mladima(D) Jugendarrest (m.) područje nadležnosti Konstitutierung (f.) primanje na znanje Kernanliegen (n.) nadležnost Kompetenzbereich (m.) stečajni postupak Instanz (f.) imati.) sudski Judikative (f.) stručni suradnici (stručna služba) suda za mladež Jugendlicher (m.) pravosuđe Justizbehörde (f.) kolektivno radno pravo Kompetenz (f.

) stranka (odvjetnika) Mandantin (f.) pravo na jamstvo države za pružanjem djelotvorne zaštite Lesung (f.) drugostupanjski sud (A.) rok za poziv Laienricher (m.) načelo zakonitosti legen (zur Last) (v.) zemaljski ustav (D) Landesverrat (m.) brisati Luftfahrt (f.) ratni zločin L laden (v.) staviti (teretiti) Legislative (f.) kazneno materijalno pravo Mehrheit (f. korporacija Körperverletzung (f.) zrakoplovstvo M Mandant (m.) mjera Maßnahmen der Besserung und Sicherung sigurnosne mjere Maßnahmenrecht (n. učinak.) tijelo.) tjelesna povreda Krieg (m.) zemaljsko pravo (D) Landesregierung (f.) funkcija jamstva države za djelotvorno pružanje zaštite Leistungsorientierung (f.) poziv Ladungsfrist (f. opterećenje lebenslang (adj.Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (f.) tjelesni integritet Körperschaft (f.) lakomislen.) doživotan.) veleizdaja.) usmjerenost na kvalitetu i opseg učinka te postignutih rezultata u radu pojedinca Leistungspunktesystem (n.) većina .) lokalna samouprava löschen (v.) zakonodavna vlast Leibeigenschaft (f.) zemaljska vlada (D.D) Landesrecht (n.) sustav ocjenjivanja bodovima Leistungsrecht (n.) rat Kriegsverbrechen (n. doživotno ledig (adj.) sudac porotnik Landesgericht (n.) pozvati Ladung (f.) teret.) stranka (odvjetnika) Maßnahme (f. plaćanje Leistungsanreiz (m.) neoženjen.) čitanje lokal (adj. izdaja domovine Landgericht (n.) pravo poduzimanja mjera materielles Gesetz (n.) lokalni lokale Selbstverwaltung (f.) kmetstvo leichtsinnig (adj.) zakon u materijalnom smislu materielles Strafrecht (n.) poticaj Leistungsfunktion (f. neudata Legalitätsprinzip (n. (D) Last (f.) činidba. lakomisleno Leistung (f. činjenje.) Konvencija o zaštiti ljudskih prava i sloboda körperliche Unversehrtheit (f.) zemaljski sud (u pravilu drugostupanjski sud).A) Landesverfassung (f. udruženje.

) usmenost (sudskog postupka) Muttergesellschaft (f.) krajnja nužda Novelle (f.) sudjelovanje.) manjina Mindestalter (n.) odgoditi mitwirken (v.) izražavanje mišljenja Meinungsfreiheit (f.) država članica Mittäter (m.) član Mitgliedschaft (f. usmeno Mündlichkeit (des Gerichtsverfahrens) (f.) kontrola ustavnosti zakona Normgeber (m.) nepoštivanje Mitglied (n.) ljudsko pravo Menschenrechtslage (f.) Vrhovni sud RH objektives Wahlrecht (n.) sporedna kazna nichteheliches Kind (n.) novela.) dokazati nationale Herkunft (f.) sudjelovati Mitwirkung (f.) matična tvrtka N Nachlassverfahren (n.) stanje ljudskih prava menschenrechtswidrig (adj.) ublažiti (kaznu) Milderungsgrund (m.) sloboda mišljenja Menschenrecht (n. CH) natürliche Person (f.) imati dužnost.) fizička osoba Nebenfolge (f.) usmen.) objektivno pravo glasa obliegen (v. A.) ministar Missachtung (f.) obilježje Mietangelegenheit (f.) javni bilježnik Notstand (m.) nacionalno podrijetlo Nationalrat (m.) sudionik.) nevladina organizacija niederlegen (v.) ugovor o najmu mildern (die Strafe) (v.) ograničena upisna kvota za pojedine studijske grupe Oberlandesgericht (n. izmjena zakona Numerus clausus (n.) pravna posljedica osude Nebenstrafe (f.) teško ubojstvo mündlich (adj.) zakonodavac Notar (m.) nacionalno vijeće (zastupnički dom u parlamentu.) nužna obrana Notwehr (f.) donja dobna granica Minister (m.) unajmljivanje Mietvertrag (m.) (pismeno) utvrditi Normenkontrolle (f. suradnja Mitwirkungspflicht (f.) protivno ljudskim pravima Merkmal (n. supočinitelj Mitteilung (f.) ostavinski postupak nachweisen (v.) članstvo Mitgliedstaat (m. obvezu .Mehrparteiensystem (n.) viši zemaljski sud (D).) višestranačje Meinungsäußerung (f.) izvanbračno dijete nichtstaatliche Organisation (f.) obveza suradnje Mord (m.) olakotna okolnost Minderheit (f. apelacijski sud Oberster Gerichtshof der Republik Kroatien (m.

) paragraf parlamentarisches System (n. prijestup Ort (m. poredak Ordnungswidrigkeit (f.) hraniteljstvo Pflicht (f.) javan.) obvezatan rad pflichtgemäße Vorsicht (f.) pištolj Plädoyer (n. premijer Pressefreiheit (f.) kršenje obveze Pistole (f.) javnopravni Offizialprinzip (n.) politička vlast politische Verfolgung (f.) osoba Personalien (f.) optužba (D) öffentliche Verhandlung (f. javno öffentliche Gewalt (f.) privatni tužitelj (kazneno pravo) Privatrecht (n.) (pl.) obvezno vježbeničko.) osobni podaci persönlich (adj. pripravničko mjesto Pflichtwidrigkeit (f.) politički progon Polizei (f.) ugovor o zakupu Paragraph (m.) završni govor. osobno Persönlichkeitsrecht (n.) mjesto örtliche Zuständigkeit (f.) policijski zapisnik Polizeigewalt (f. pravo temeljeno na presedanima Premier minister (m.) prekršaj.öffentlich (adj. pledoaje Planung (f.) stranka u sporu .) policija Polizeierhebung (f.) javna rasprava öffentlicher Dienst (m.) dužan oprez Pflichtstation (f.) plenum.) predsjednik vlade.) javno pravo Öffentlichkeit (des Gerichtsverfahrens) (f. odlikovanje Ordnung (f.) policijska vlast Präjudizienrecht (n.) načelo javnosti Orden (m.) privatna tužba (kazneno pravo) Privatkläger (m.) protivna stranka (u sporu) Prozesspartei (f.) podaci o pacijentima Person (f.) red. plenarna sjednica Politikwissenschaftler (m.) politolog politische Gewalt (f.) privatno pravo Prozessgegner (m.) javna vlast öffentliche Klage (f.) javna služba öffentliches Recht (n.) planiranje Plenum (n.) sloboda tiska Privatklage (f.) mjesna nadležnost P Pachtvertrag (m.) precedentno pravo.) parlamentarni sustav Patientendaten (n. dužnost Pflichtarbeit (f.) odličje.) obveza.) (pl.) pravo na osobnost Pflegschaft (f.) osoban.) javnost (sudskog postupka) öffentlich-rechtlich (adj.

) zakonit.) pravosudna vlast Rechtsprechung (f.) pravna služba Rechtsakt (m.) rasistički ratifizieren (v.) pravno načelo Rechtsgut (n.) pravna vezanost rechtliche Grundordnung (f.) ratificirati. zakonito Rechtsabteilung (f.) jedinstvena primjena prava/zakona Rechtsfortbildung (f.) sustav pravne zaštite .) pravni savjetnik Rechtsbeziehung (f.) računalo Rechnungsstreitigkeit (f.) pravni lijek Rechtsnorm (f.) pravo (na javni odgovor) Recht (n.) kršitelj zakona Rechtseinheit (f. potvrditi Raub (m. slučaj Rechtssatz (m.) pravna praksa rechtsprechende Gewalt (f.) odvjetništvo Rechtsanwaltskammer (f.) pravni institut rechtskräftig (adj.) pravo rechtfertigen (v.) pravosuđe Rechtspraxis (f.) pravna zaštita Rechtsschutzsystem (n.) pravni pojam Rechtsbehelf (m.) računski spor Rechstkraft (f.) opravdati Rechtfertigungsgrund (m.) razlog opravdanja rechtlich (adj.) temeljni pravni poredak rechtmäßig (adj.) pravna norma Rechtsordnung (f.) predmet (spora).R Rahmenabkommen (n.) pravna norma.) pravni lijek Rechtsberater (m. pravno pravilo Rechtsschutz (m.) pravomoćan. pravomoćno Rechtslage (f.) primjena prava Rechtsauffassung (f.) objekt pravne zaštite Rechtshandlung (f.) pravni rechtliche Bindung (f.) odvjetnička komora Rechtsanwendung (f.) okvirni sporazum Rassenhass (m.) pravosuđe Rechtsquelle (f.) odvjetnik Rechtsanwaltschaft (f.) rasna mržnja rassistisch (adj.) pravna radnja Rechtsinstitut (n.) pravni poredak Rechtspflege (f.) pravno shvaćanje Rechtsbegriff (m.) pravni odnos Rechtsbrecher (m.) izvor prava Rechtssache (f.) pravno područje Rechtsgrundsatz (m.) razbojstvo Rechner (m.) pravni akt Rechtsanwalt (m.) pravomoćnost Recht (auf Gegendarstellung) (n.) kreiranje pravne prakse (od strane sudaca) Rechtsgebiet (n.) pravni položaj Rechtsmittel (n.

) vještak Satzung (f.) pravna sigurnost Rechtsstaat (m.) stvarno stanje sachgerecht (adj.) pravni sustav Rechtsüberzeugung (f. stručno sachlich (adj. normirati Regelung (f.) vlada regional (adj. normiranje Regierung (f.) sudački ispit Richterbesoldung (f.) retroaktivan.) zabrana retroaktivnog.) pravna uredba rechtswidrig (adj.) (zakonom) urediti.) vladavina prava Rechtsstaatsprinzip (n.) stvaran.Rechtssicherheit (f.) stupanj zrelosti Religionsgemeinschaft (f. povratan Rückwirkungsverbot (n.) sudačka plaća Richtergesetz (n.) stvarno pravo Sachgebiet (n.) pravna svijest Rechtsverfolgung (f.) načelo pravne države Rechtsstellung (f.) odstupanje.) smjernica Rückfuhrung (f.) pravna znanost Rechtszuginstanz (f.) statut .) predstavničko tijelo Revision (f.) repatrijacija Rücktritt (m. protuzakonitost Rechtswissenschaft (f. protupravno Rechtswidrigkeit (f.) činjenično stanje Sachverständiger (m.) mirovina S Sachenrecht (n. povlačenje.) sudac Richteramtsanwärter (pl.) protupravan.) prvi državni ispit Referendum (n. povratnog djelovanja Ruhestand (m.) vjerska zajednica Repräsentativorgan (n.) regionalna samouprava Reifegrad (m.) sudačka neovisnost Richterrecht (f.) regionalni regionale Selbstverwaltung (f.) kandidat za suca Richteramtsprüfung (m.) protupravnost.) pravni položaj Rechtssystem (n.) sudačka neovisnost Richtlinie (f.) referendum regeln (durch/im Gesetz) (v. pripravnik Referendarexamen (n.) stručno područje Sachgegebenheit (f.) ostvarivanje prava Rechtsverordnung (f.) stupanj u sudskom postupku Referendar (m.) revizija Richter (m. ostavka rückwirkend (adj.) pravna država Rechtsstaatlichkeit (f.) materijalna šteta Sachverhalt (m.) vježbenik.) stručan.) zakon o sudačkoj službi (D) richterliche Unabhängigkeit (f.) pravo koje stvaraju suci Richterunabhängigkeit (f. stvarno Sachschaden (m.) ureðivanje.

) zaključiti Schlussrechnung (f.) plovidba morem i unutarnjim vodama schließen (v.) štititi Schutzpflicht (f.) pohraniti sperren (den Zugang) (v.) optužujuća presuda schuldfähig (adj.) uklanjanje štete Scheidungsfolgen (pl.) savez država staatlich (adj.) podnesak Schriftstiick (n.) obveza zaštite Schutzumfang (m.) državljanstvo .) spis Schuldausspruch (m.) socijalno pravo Sozialversicherungsträger (m.) polupredsjednički sustav Senat (m.) sigurna zemlja porijekla Sicherungsmaßnahme (f.) zatvoriti.) kazneno neodgovoran Schutz (m.) nositelj zdravstvenog osiguranja speichern (v.) država Staatenbeschwerde (f. zabraniti (onemogućiti pristup) Staat (m.) osuđujuća presuda schuldunfähig (adj.) obveza savjesnog postupanja Sozialcharta (f.) krađa softvera Sonderregelung (f.) sigurnosna mjera Sicherungsverwahrung (f.) socijalno sudstvo Sozialrecht (n.) posebna uredba Sorgfaltspflicht (f.) teško razbojstvo Selbstständigkeit (f.) sjedište Sklaverei (f.) zaštitni nadzor Sitz (m.) kazneno odgovoran schuldhaft handeln (v.) pravne posljedice rastave Schifffahrt (f.) zaštita schützen (v.Schadenersatz (m.) završni govor Schöffe (m.) robovlasništvo Softwarendiebstahl (m.) porotnik u kaznenim stvarima Schöffengericht (n.) državljanin Staatsangehörigkeit (f.) socijalna pravda Sozialgerichtsbarkeit (f. ostvarenje subjektivnih obilježja kaznenog djela schuldig (adj.) obvezno pravo Schuldspruch (m.) krivnja.) završni račun Schlussvortrag (m.) senat sicherer Herkunftsstaat (m.) Povelja o socijalnim pravima soziale Gerechtigkeit (f.) samostalnost selbstverschuldet (adj.) državni Staatsangehöriger (m.) samoskrivljen Selbstverwaltungseinheit (f. blokirati.) slaboumnost schwerer Raub (m.) jedinica samouprave semipräsidenzielles System (n.) naknada štete Schadenswiedergutmachung (f.) kriv Schuldrecht (n.) porotnički sud u kaznenim stvarima (D) Schriftsatz (m.) opseg zaštite Schwachsinn (m.) zahtjev države Staatenbund (m.

) kazneni zakonik straflos (adj.Staatsanwalt (m.) kažnjiv strafbare Handlung (f.) oblik državnog uređenja Staatsfunktion (f.) nadležnost u kaznenom postupku Strafbemessung (f. nekažnjeno Strafmaß (n.) većina glasova Stimmgewicht (n.) stručnjak za državno pravo Staatsverwaltung (f.) kazna Strafgesetzbuch (n.) zamjenik Steuerrecht (n.) prijetnja kaznom Strafe (f.) glasovanje Stimme (f.) izricanje kazne strafbar (adj.) zauzimanje stava Stellvertreter (m.) državna vlast Staatsorgan (n.) državna uprava stammen (v.) kaznenopravan.) državno pravo Staatsrechtler (m. primjenjuje se umjesto optužnice kada se postupak provodi kod suca pojedinca (A) Strafanzeige (f.) zakon o kaznenom postupku Strafrahmen (n.) zakonski okvir za određivanje kazne Strafrecht (n.) vrijednost glasova Stimmrecht (n.) mjera kazne Strafmilderung (f.) statut stellen (einen Antrag) (v.) posljedica kaznenog ponašanja Strafbarkeit (f.) porezni dug Stimmabgabe (f.) državno uređenje Staatsbürger (m. državni organ Staatsrecht (n.) sudac za kaznene stvari Strafsache (f.) odmjeravanje.) ublažavanje kazne Strafprozessordnung (f.) kažnjivost Strafbefugnis (f.) kazneno djelo .) državni odvjetnik Staatsanwaltschaft (f.) pravo glasa Strafantrag (m.) kaznena evidencija Strafrichter (m.) državljanin Staatsdienst (m.) optužnica bez obrazloženja.) kaznena stvar Strafsenat (m. načelnik odjela u ministarstvu (D) Staatsform (f.) kažnjiva radnja strafbarer Erfolg (m.) kazneno vijeće Straftat (f.) nekažnjen.) državno tijelo.) porezno pravo Steuerschuld (f.) potjecati Statut (n.) glas Stimmenmehrheit (f.) državna služba Staatsekretär (m.) državni tajnik.) kazneno pravo strafrechtlich (adj.) državna funkcija Staatsgewalt (f.) podnijeti (zahtjev) Stellung (f.) položaj Stellungnahme (f. kaznenopravno Strafregister (n. određivanje kazne Strafdrohung (f.) kaznena prijava Strafausspruch (m.) državno odvjetništvo Staatsaufbau (m.

) smrtna kazna töten (v.) zasjedati Tatbestand (m.) kazneni postupak Strafverfolgung (f.) osporavati Streitigkeit (f.) vrijeme počinjenja kaznenog djela Teilhaberrecht (n.) smrtna opasnost Todesstrafe (f.) teroristička organizacija Todesgefahr (f.) subjektivno pravo subjektives Wahlrecht (n.) organi kaznenog gonjenja Strafvorschrift (f.) prometni ured Streitfall (m.) plijen Täter (m.) subjektivno pravo glasa Subsumptionsbedingung (f.) počinitelj Taterantrieb (n.) ročište Terminanberaumung (f.) pobuda za počinjenje kaznenog djela Täterpersönlichkeit (f.) činjenično stanje Tatbestandmäßigkeit (f.) krivnja (počinitelja) tätige Reue (f.) subjektivan.) spor.) sudjelovanje.) ubijanje Transitbereich (m.) ubiti Totschlag (m.) spor Streitgegenstand (m.) pretpostavka supsumpcije T tagen (v.) obvezno savjetovanje o odabira studija subjektiv (adj.) odmjeravanje.) određivanje ročišta terroristische Vereinigung (f.) kazneni propis Strafzumessung (f.) cestovni promet Straßenverkehrsamt (n.) sporan streitig machen (v.) tranzitna zona Trunkenheit (f. sudioništvo teilnehmen (v. određivanje kazne Straßenverkehr (m.) vrijednost spora Studienberatungspflicht (f.) ostvarenje objektivnih obilježja opisa kaznenog djela Tatbestandsmerkmal (n.) pijanstvo . parnica Streitwert (m.) zakonsko obilježje kaznenog djela Tatbeute (f. subjektivno subjektives Recht (n.) kazneno gonjenje Strafverfolgungsbehörde (f.) mjesto počinjenja kaznenog djela Tatzeit (f.) osobnost počinitelja Täterschaft (f.) pravo na uživanje Teilnahme (f.) ubojstvo na mah Tötung (f.) dragovoljni odustanak Tatort (m.) predmet spora streitig (adj.) počinjenje kaznenog djela Täterschuld (f.Straftatbestand (m.) sudjelovati Teledienstegesetz (n.) zakon o komunikacijskim uslugama Terrain (m.) zakonski opis kaznenog djela Strafverfahren (n.

podudarati se Übereinstimmung (f. nečinjenje Unterlassungsdelikt (n.) sporazum.) nedopustiv unerlaubte Handlung (f.) nedjeljiv unterbleiben (v.) izostati Unterbringung (f.) potpomagati Untersuchungshaft (f.) neposredan. doznačiti.) očuvanje okoliša unabhängig (adj.) nezavisnost Unabsetzbarkeit (f.) opseg Umstand (m.) neovisan. signiranje unvereinbar (adj.) potpisivanje.) nedodirljiv unbefugt (adj.) neovlašten unbegründet (adj.) protupravan.) obveza uzdržavanja unterlassen (v. pregled überqueren (v.) okolnost umstritten (adj..) kazneno djelo nečinjenjem unterlegene Partei (f.) nespojiv Unverletzbarkeit (f.) stranka koja je izgubila spor unterliegen (v.) provjera.) nepremjestivost . naddržavni überweisen (der Kompetenz) (v.) slagati se. samostalan.) prekoračenje überstaatlich (adj. neposredno unrechtmäßig (adj. samostalno Unabhängigkeit (f. zanemariti Unterlassung (f.) dokaz Überprüfung (f.) neosnovan unbrauchbar (adj.) podvrgnuti Unterzeichnung (f.) suglasnost.U Übereinkommen (n.) smještaj Unterhalt (m.) pregaziti Überführungsstück (n.) propustiti.) neopravdan unerlaubt (adj.) istražni pritvor Untersuchungshandlung (f.) istražni sudac unterwerfen (v.) istražna radnja Untersuchungsrichter (m. (staviti u nadležnost) Umfang (m.) okoliš Umweltschutz (m.) nepovredivost Unversetzbarkeit (f.) uzdržavanje.) propust.) nezakonita radnja Unfallverursacher (m.) nadnacionalni.) prouzrokovatelj (prometne) nesreće unmenschlich (adj.) neupotrebljiv unentschuldigt (adj.) nesmjenjivost unantastbar (adj. alimentacija Unterhaltspflicht (f.) podlijegati unterstützen (v. protupravno unteilbar (adj. ugovor übereinstimmen (v. podudarnost überfahren (v.) sporan Umwelt (f.) potpadati unterstellen (v.) uputiti. neovisno.) neljudski unmittelbar (adj.) prijeći Überschreitung (f.

) ograničenje odgovornosti Verantwortung (f.) osumnjičenik Verfahrensherrschaft (f. odgovorno Verantwortlichkeit (f.) nedopušten.) izreka presude V Vaterschaft (f.) utvrđivanje očinstva verabschieden (ein Gesetz/die Verfassung (v.) postupovno pravo Verfahrensweise (f. sumnjivo Verdächtigter (m.) nedovršen pokušaj unzulässig (adj.) ustavno načelo Verfassungsmäßigkeit (f'.) neubrojivost Urheber (m.) odgovoran. autor Urheberrecht (n.) zabrana dvostrukog suđenja Verbotssatz (m.) promijeniti verantwortlich (adj.) odgovornost Verantwortlichkeitsbegrenzung (f. udruženje.) očinstvo Vaterschaftsfeststellung (f.) promjena/izmjena/revizija ustava Verfassungsauslegung (f.) zabranjujuća pravna norma Verbrechen (gegen die Menschlichkeit) (n.Unverstand (m.) parnična nadležnost Verfahrensrecht (n.) ustavnost .) autorsko pravo Ursachlichkeit (f.) tumačenje ustava verfassungsgebende Versammlung (f.) uzročnost (D) Urteil (n.) Presuda Urteilsfindung (f.) vrsta postupka verfälscht (adj.) ustavotvorna skupština Verfassungsgericht (n.) obvezatan Verbindlichkeit (f. poticatelj.) obrazloženje presude Urteilsspruch (m.) zabraniti.) izreka presude Urteilsformel (f. udruga verbieten (v.) izreka presude Urteilsgründe (pl.) ustav Verfassungsänderung (f. zabranjivati verbindlich (adj.) ustavni sud Verfassungsgerichtsbarkeit (f.) neznanje unvollendeter Versuch (m.) donijeti (zakon/ustav) verändern (v.) falsificiran Verfassung (f.) obrazloženje presude Urteilsspruch (m.) zabrana Verbot doppelter Bestrafung (n.) izreka presude Urteilsgründe (pl.) suzbijanje zločina verdächtig (adj.) zaèetnik.) savez.) sumnjiv.} odgovornost Verband (m.) neubrojiv Unzurechnungsfähigkeit (f.) ustavno sudstvo Verfassungsgrundsatz (m.) zločin (protiv čovječnosti) Verbrechen (n. nedopušteno unzurechnungsfähig (adj.) proces donošenja sudske odluke Urteilsformel (f.) zločin Verbrechensbekämpfung (f.) obvezatnost Verbot (n.

odricanje verabschieden (ein Gesetz/die Verfassung (v.) pregovaranje.) odgovoran.) zabraniti. nalog Verhütung (f.) zabranjujuća pravna norma Verbrechen (gegen die Menschlichkeit) (n.) sprječavanje verkennen (v.) zabrana dvostrukog suđenja Verbotssatz (m.) prijestup.) uhićenje Verhalten (n. procijeniti verkünden ( ein Gesetz/ die Verfassung) (v.) pretpostavka vernehmen (v.) suzbijanje zločina verdächtig (adj.) postupak mirenja Vermögen (n.) ustavni poredak Verfassungsorgan (n.) ustavnopravni položaj verfolgen (v.) načelo raspolaganja Vergehen (n.) ustavni organ. ustavnopravno verfassungsrechtliche Stellung (f.) povjerenstvo za mirenje Vermittlungsverfahren (n.) sumnjiv.) zločin Verbrechensbekämpfung (f. naložiti Verhängung (f.) imovinski spor Vermögensvorteil (m. proglasiti (zakon/ustav) Verkündung (v. udruženje.) objaviti. sumnjivo . imetak Vermögensstreitigkeit (f.Verfassungsordnung (f.) obvezatan Verbindlichkeit (f.) imovina.) dodijeliti (odlikovanje) verleiten (v.) ustavnopravni.) ispitivati Vernehmung (f.) odgovornost Verantwortlichkeitsbegrenzung (f. prekršiti Verletzung (f.) ogranićenje odgovornosti Verantwortung (f.) imovinska korist Vermutung (f.) nagodba Verhaftung (f.) proglašenje Verlauf (m. odgovorno Verantwortlichkeit (f.) povreda.) zločin (protiv čovječnosti) Verbrechen (n.) dosuditi.) obveza čitanja optužnice na glavnoj raspravi verletzen (v.) goniti. progoniti Verfügungsprinzip (n. prekršaj Vergleich (m.) povrijediti.) promijeniti verantwortlich (adj.) obvezatnost Verbot (n.) čitanje Verlesungspflicht (f.) zabrana Verbot doppelter Bestrafung (n. udruga verbieten (v.) pogrešno prosuditi.) donijeti (zakon/ustav) verändern (v. rasprava verhängen (v.) navoditi.) osuda.) tijek verleihen (einen Orden) (v.) savez.) ispitivanje Verneinung (f.tijelo verfassungsrechtlich (adj.) ponašanje Verhandlung (f. zabranjivati verbindlich (adj.) nijekanje.) gubitak Vermittlungsausschuss (m.) odgovornost Verband (m. poticati Verlesung (f. ozljeda Verlust (m.

) pregovaranje.) ustavnopravni položaj verfolgen (v.) ustavnopravni.) goniti.) imovinska korist Vermutung (f. prekršaj Vergleich (m.) dosuditi.) falsificiran Verfassung (f. nalog Verhütung (f.) ustavno sudstvo Verfassungsgrundsatz (m.) ponašanje Verhandlung (f.) tumačenje ustava verfassungsgebende Versammlung (f. imetak Vermögensstreitigkeit (f.) objavljivanje Verordnung (f.) uredba verpflichten (v.) ustavotvorna skupština Verfassungsgericht (n.) postupak mirenja Vermögen (n.) povjerenstvo za mirenje Vermittlungsverfahren (n.) ustavni poredak Verfassungsorgan (n.) ustavni sud Verfassungsgerichtsbarkeit (f.) pretpostavka vernehmen (v.) promjena/izmjena/revizija ustava Verfassungsauslegung (f. proglasiti (zakon/ustav) Verkündung (v. ozljeda Verlust (m.) ustavnost Verfassungsordnung (f.) sprječavanje verkennen (v.) obveza čitanja optužnice na glavnoj raspravi verletzen (v.Verdächtigter (m.) povrijediti.) osumnjičenik Verfahrensherrschaft (f. rasprava verhängen (v.) ustavno načelo Verfassungsmäßigkeit (f'.) imovina.) ispitivanje Verneinung (f. naložiti Verhängung (f. odricanje Veröffentlichung (f.) objaviti.) postupovno pravo Verfahrensweise (f.) parnična nadležnost Verfahrensrecht (n. procijeniti verkünden ( ein Gesetz/ die Verfassung) (v.) ispitivati Vernehmung (f.) ustav Verfassungsänderung (f.) tijek verleihen (einen Orden) (v. poticati Verlesung (f.tijelo verfassungsrechtlich (adj. ustavnopravno verfassungsrechtliche Stellung (f.) uhićenje Verhalten (n.) nijekanje.) gubitak Vermittlungsausschuss (m.) imovinski spor Vermögensvorteil (m.) povreda.) nagodba Verhaftung (f. prekršiti Verletzung (f.) načelo raspolaganja Vergehen (n.) osuda.) prijestup.) navoditi.) proglašenje Verlauf (m. progoniti Verfügungsprinzip (n.) vrsta postupka verfälscht (adj.) dodijeliti (odlikovanje) verleiten (v.) obavezati verpflichten sich (v.) čitanje Verlesungspflicht (f.) ustavni organ.) pogrešno prosuditi.) obvezati se .

primijeniti.) međunarodni ugovor (javno pravo) Volkssouveränität (f.) zajednica naroda Völkermord (m. umna poremećenost Verzeichnis (n.) međunarodni völkerrechtlicher Vertrag (m.) upravnosudski Verwaltungsrecht (n.) osuditi Verurteilter (m.) povreda (zakona) verstoßen (gegen die Interessen/ein Gesetz) (v.) osuđenik Verwaltung (f.) genocid Völkerrecht (w.) upravno pravo Verwaltungsstreitigkeit (f.) ostvariti Verwirklichung (f.) upotrijebiti.) osiguranje Verstoß (gegen das Gesetz) (m. prekršiti (zakon) Versuch (m.) nehotična pogreška. koristiti Verwendung (f.) ugovorna stranka Vertragspartner (m.) zastupati (pred sudom) Vertreter (m.) povrijediti.) dovršen. zastupstvo verüben (v.) upravni akt Verwaltungsaufgabe (f. izvršen.) branitelj Verteidigung (f.) navršiti vollendet (adj.) upotreba.) upravna vlast verwaltungsgerichtlich (adj.) ugovor Vertragspartei (f. (pre)kršiti. primjena.) uskratiti Versammlungsfreiheit (f. verwenden (v. dovršeno.versagen (v.) država ugovornica Vertragswerk (n.) upravni spor Verwandter (m.) krivnja Versehen (n. zabuna versetzen (eine Person) (v. korištenje verwirklichen (v.) ostvarenje Verwirrung (f.) administrativni posao Verwaltungsbehorde (f. biti protivan (interesima).) narodni suverenitet voll verantwortlich (adj.) rođak Verwarnung (f.) ugovor vertreten (vor Gericht) (v.) ugovorna stranka Vertragsstaat (m.) smetenost.) uprava Verwaltungsakt (m.) uputiti na .) obrambeni plan Vertrag (m.) popis Vizepräsident (m.) (osoba) u potpunosti odgovorna za svoje postupanje vollenden (v.) opomena verweisen (v.) premjestiti (osobu) Versicherung (f.) pokušaj Verteidiger (m. izvršeno .) zastupanje.) pravo na javno okupljanje verschaffen sich (v.) zastupnik Vertretung (f.) pribaviti Verschulden (n.) počiniti verurteilen (v.) obrana Verteidigungsplan (m.) međunarodno javno pravo völkerrechtlich (adj.) potpredsjednik Völkergemeinschaft (f.

) namjera vorsätzlich (adj.) priprema.) pravnik s položenim pravosudnim ispitom vollumfanglich (adj.) izborno tijelo Wahlrecht (n.) privremen.) oružje Wahlbarkeitsvoraussetzung (f.) prethodna kazna vorzeitig (adj.) ostvarivati (prava) Warnung (f. podnošenje (dokaznog materijala) vorläufig (adj.) pravo glasovanja Wähler (m.) predsjedavajući sudac Vorstrafe (f. poduzimati Vorsatz (m. privremeno Vorleben (n. naputak Weisungsfreiheit (f.) oduzeti Weisung (f.) dovođenje Vorlage (f.) gubitak glasačkog prava Wahlstation (f.) raniji život Vormundschaft (f.) birač Wahlgebiet (n.) izvršan vollziehen (v.) uvjeti za izbor Wahlberechtigung (f.) pravo vrijednosnih papira .) prijevremen.) nevezanost za upute Wertpapierrecht (n.) postupanje s namjerom vorschreiben (v.) dovršeno djelo vollendeter Versuch (m.) prijedlog (zakona).) u potpunosti vollziehbar (adj.) izvršna vlast Vollziehung (f. pripravničko mjesto po izboru Wahlstreitigkeit (f.) predsjedavajući. izbornik Wahlorgan (n.) skrbništvo vornehmen (v. izvršiti vollziehende Gewalt (f.) uputa.) dovršen pokušaj Volljurist (m.) izborni spor wahrnehmen (Rechte) (v.) izborni zakon Wahlgremium (n.) predvidjeti Voraussetzung (f. prijevremeno W Waffe (f.) dovršiti.) pravo glasa Wahlrechtsverlust (m. pripravništvo Vorfahrt (f.) izborni gremij Wahlmann (m.) vježbeništvo.vollendete Tat (f.) izvršna vlast von Amts wegen po službenoj dužnosti voraussehen (v. pripremanje Vorbereitungsdienst (m.) izborna jedinica Wahlgesetz (n.) poduzeti.) pretpostavka Vorbereitung (f.) prednost u vožnji Vorführung (f.) namjeran. namjerno vorsätzliches Handeln (n.) elektor.) propisati Vorschrift (f.) propis Vorsitzender (m.) upozorenje wegnehmen (v. predsjednik vorsitzender Richter (m.) vježbeničko.

odobrenje.) prepoznati Wiederernennung (f.) ispitivanje svjedoka Zeugnisverweigerungsrecht (n.) razarati.) gospodarsko pravo Wirtschaftsstreitigkeit (f. čas zerstören (v.) svjedok Zeugenvernehmung (f.) gospodarski spor Wirtschaftsunternehmen (n.) svjestan.) konkurentnost Wettbewerbsrecht (n.) strogi zatvor (CH) Zuchtmittel (n.) pravo uskraćivanja iskaza Zivilgericht (n. uništavanje Zeuge (m. dopuštenje.) pristup zulassen (v. licencija zuleiten (eine Gesetzesvorlage) (v.) prebivalište Würde (f.) gospodarski razvoj Wirtschaftsrecht (n.) dopušten Zulässigkeitserklärung (f.) trenutak.) dostaviti (prijedlog zakona) zurücknehmen (v. dati ostavku zurückweisen (v.) sa stanom Wohnsitz (m.) građansko pravo Zivilsache (f. svjesno.) dodijeliti.) pravo tržišnog natjecanja widerlegbar (adj.) građanska stvar Zivilverfahren (n.) sposobnost postupati s namjerom Wirkung (f.) izjava o dopuštenosti Zulassung (f. znajući wohnhaft (adj.) nadležan .) sastav Zusatzprotokoll (n.) dopustiti zulässig (adj.) pješački prijelaz Zeit (f.) građanski sud Zivilrecht (n.) ponovni izbor (reizbor) Willensbildungsfähigkeit (f. dosuditi zuständig (adj.) učinak Wirtschaft (f. uništiti Zerstörung (f.) građanski postupak Zuchthaus (n.) dodatni protokol zusprechen (v.) dostojanstvo Z Zebrastreifen (m. povući se.) razaranje.Wettbewerb (m.) oboriv Widerstandsrecht (n.) pravo na otpor wiedererkennen (v.) gospodarstvo wirtschaftliche Entwicklung (f.) ponovno imenovanje Wiederwahl (f.) odbiti.) odstupiti.) odgojno sredstvo Zueignung (f.) vrijeme Zeitpunkt (m.) prisvajanje zugänglich (adj) dostupan Zugriff (m.) dozvola. odbaciti Zusammensetzung (f. nadmetanje Wettbewerbsfähigkeit (f.) povući zurücktreten (v.) poduzeće wissentlich (adj.) natjecanje.

hitan. nužno.) sukob nadležnosti Zuständigkeitsübereinkommen (n.) nadležnost davanja suglasnosti (Saveznog vijeća) za donošenje zakona (D) Zutun (n.) pomoć Zuziehung (f.) savjetovanje.) međudržavni . drugi državni ispit.) dostaviti Zustellung (f.) pripadati zustellen (v.) dostava Zustimmung (f. pomoć Zwangsarbeit (f. hitno zwischenstaatlich (adj.) područje nadležnosti Zuständigkeitskonflikt (n.Zuständigkeitsbereich (m.) dvodomni sustav Zweite Staatsprüfung (f.) sporazum o podjeli nadležnosti zustehen (v.) dvotrećinska većina glasova Zweifel (m.) suglasnost Zustimmungskompetenz (f.) prisilna mjera Zweidrittelstimmenmehrheit (f.) grana.). pravosudni ispit (D) zwingend (adj) nužan.) sumnja Zweig (m.) prisilan rad Zwangsmaßnahme (f. područje Zweikammersystem (n.