PROIECT DE LECŢIE

DATA: 8 aprilie 2008 ŞCOALA CU CLASELE I – VIII, CERĂT CLASA: I A PROPUNĂTOR: învăţător Marinescu Cătălina ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare DISCIPLINA: Limba şi literatura română CONŢINUTUL ÎNVĂŢĂRII: Sunetul şi litera h de tipar şi de mână (abordare integrată, prima oră) TIPUL LECŢIEI: formare de capacităţi NIVELUL CLASEI: mediu OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: 1.3. să distingă cuvintele dintr-o propoziţie dată, silabele dintr-un cuvânt şi sunetele dintr-o silabă; 4.1. să scrie corect litere, silabe, cuvinte; 4.4. să manifeste interes pentru exprimarea scrisă. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: • cognitive: - să identifice sunetul /h/ aflat în diferite poziţii ale cuvântului; - să asocieze sunetul /h/ cu litera corespunzătoare; - să recunoască litera h mic de tipar din diferite surse; - să formeze cuvinte care conţin litera h mic de tipar cu ajutorul alfabetarului; - să citească corect şi conştient cuvinte care conţin litera h; - să alcătuiască enunţuri cu ajutorul cuvintelor noi; - să scrie corect litera, izolat şi în cuvinte; - să ordoneze cuvintele date într-o propoziţie. • afectiv – atitudinale: - să manifeste interes pentru scrierea corectă, caligrafică; - să se mobilizeze în vederea realizării sarcinilor propuse. • psiho – motorii: - să păstreze poziţia corectă a corpului, a caietului şi a stiloului în timpul scrierii; - să lucreze ordonat cu materialul didactic pus la dispoziţie. STRATEGIA DIDACTICĂ: 1. RESURSE PROCEDURALE: metoda fonetică, analitico-sintetică, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, observaţia, exerciţiul, munca independentă, jocul didactic 2. RESURSE MATERIALE: manual, planşe (cu alfabetul limbii române, cu litera h/H, cu elementele grafice componente ale literei, cu cuvinte amestecate, un pomişor şi floricele din carton, cu propoziţii lacunare), alfabetar şi stelaj, caiet special, fişe de lucru

1

Editura Carminis. • Peneş. Carmen – „Să dezlegăm tainele abecedarului”. Iaşi. • Ungureanu. Ghid metodologic” pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română. . 2006.C. 2002. Programe şcolare pentru clasele I şi a II-a. Editura Aramis. 2003. C. 2003. Adalmina – „Metodica studierii limbii şi literaturii române”. 2006. p..59 – p. 2006..pe grupe. învăţământ primar şi gimnazial. Bucureşti. EVALUARE: formativă (continuă) LOCUL DESFĂŞURĂRII: sala de clasă DURATA: 45 minute BIBLIOGRAFIE: • *** .Bucureşti. • *** . Editura Ana 2000. Limba şi literatura română ”. • Peneş. Marcela . * independent: .. FORME DE ORGANIZARE: * frontală.. 2 .. • Iordăchescu. 82. p. Marcela – „Îndrumător pentru folosirea abecedarului” . Editura AS’S. .3..în perechi. învăţământ primar. manual pentru clasa I.N.66. Abecedar”..individuală.

MANUAL. p. 82: h hai-nă hăi-nu-ţă pa-har har-ni-că har-nic har-ni-ce har-nici Mi-hai Mi-huţ Mi-hu Mih-nea Mi-ha-e-la 4. ia Gelu vrea să mărgelele. Scrieţi propoziţia.un pomişor şi floricele pe care sunt scrise cuvintele: cămaşă.CONŢINUT INFORMATIV: 1. PLANŞA NR. arătând ordinea cuvintelor în propoziţie. . GRUPA NR.1 (FIŞĂ DE LUCRU): Numerotaţi. GRUPA NR. .1: Fata este ………………. ciorapi.3: Completaţi propoziţiile cu cuvântul potrivit: Băiatul este harnic. 2.3: Fetele sunt ………………. PLANŞA NR. 3. pantaloni.2: . PLANŞA NR. GRUPA NR. 3 . sacou.2: Băieţii sunt ……………… . tricou.

p.5. CAIET SPECIAL. : 4 .

Scrieţi propoziţia. ia Gelu vrea să mărgelele. arătând ordinea cuvintelor în propoziţie. arătând ordinea cuvintelor în propoziţie. ia Gelu vrea să mărgelele. 5 . Scrieţi propoziţia.FIŞĂ DE LUCRU Numerotaţi. FIŞĂ DE LUCRU Numerotaţi.

solicit elevii să citească cuvintele scrise pe o planşă şi să le ordoneze într-o propoziţie. Reactualizarea unor cunoştinţe dobândite anterior 3. începerea orei de limba şi Pregătesc materialul didactic literatura română. Citesc lecţia. necesar. le ordonează şi scriu propoziţia. de ce credeţi că este supărat? . * jocul didactic * problematizarea * conversaţia * exerciţiul * planşă cu pomişor * floricele pe care sunt scrise cuvinte * frontală 6 . ..1 * independent-în * conversaţia * fişă de lucru perechi * exerciţiul * planşa cu * jocul didactic alfabetul limbii române * manualul * caietul tip I * frontală 2. Cer elevilor să indice locul în alfabet al unor litere învăţate anterior. . scriind sub fiecare cuvânt cifra corespunzătoare.DESFĂŞURAREA LECŢIEI ETAPELE LECŢIEI 1.Priviţi cu atenţie acest pomişor şi spuneţi. Solicit citirea în lanţ şi selectivă a lecţiei anterioare.Noi îl vom ajuta să înflorească citind corect cuvintele Citesc cuvintele. Organizarea condiţiilor CONŢINUTUL ÎNVĂŢĂRII ACTIVITATEA ÎNVĂŢĂTOAREI ACTIVITATEA ELEVILOR Asigur condiţiile necesare Se pregătesc pentru bunei desfăşurări a lecţiei.… este supărat pentru că nu a înflorit. Citesc cuvintele scrise pe floricele. Captarea atenţiei În timp ce verific tema din punct de vedere cantitativ şi calitativ. Indică literele. STRATEGIA DIDACTICĂ RESURSE RESURSE FORME DE PROCEDURALE MATERIALE ORGANIZARE * conversaţia * manualul * frontală * caietul special * stiloul * alfabetar * stelaj * planşe * observaţia * planşa nr.

sunetul şi litera h mic de tipar şi de mână. .Ce denumesc toate aceste . analitico-sintetică * explicaţia * conversaţia * manualul * planşa cu alfabetul limbii române * frontală * demonstraţia * exerciţiul * frontală * observaţia * planşa cu 7 . Dirijarea învăţării scrise pe floricele: cămaşă. această propoziţie? . pantaloni. . a doua silabă? . ciorapi.Ce sunt. acestea? Din discuţia cu elevii reţin Ascultă. vor citi şi vor scrie cuvinte şi propoziţii care conţin această literă.… obiecte de cuvinte? îmbrăcăminte.Din câte cuvinte este alcătuită Răspund. sacou.Care sunet vă este necunoscut? Anunţ elevii că vor învăţa Ascultă. într-un cuvânt.Despărţiţi cuvântul haine în silabe! Din câte silabe este format? Care este prima.Ce sunete se aud în prima. Observă litera h mic * metoda fonetică. a doua silabă? . Pronunţ demonstrativ sunetul /h/.Care este primul cuvânt? Dar al doilea? Dar al treilea? . .Daţi exemple de cuvinte care încep cu sunetul /h/! Expun planşa cu litera h mic Elevii repetă în cor şi individual. Dau exemple de cuvinte care încep cu sunetul /h/. . toate . tricou.… haine. propoziţia Acestea sunt haine. Anunţarea subiectului lecţiei şi a obiectivelor 5.4.

al patrulea cuvânt? . al treilea. Privesc. Mihai şi hăinuţă cu ajutorul alfabetarului. apoi cu voce tare cuvintele scrise sub titlu şi pe cele de deasupra textului. şoaptă.Care este primul. Solicit despărţirea cuvintelor în Răspund cerinţelor. * alfabetar * stelaj * exerciţiul 8 . * conversaţia * metoda fonetică. de tipar şi precizează elementele grafice componente. Încercuiesc litera h. Cer elevilor să citească în Citesc cuvintele. . Solicit intuirea imaginii din manual. al doilea. silabe. propoziţia? .de tipar. Arăt care este locul literei h în alfabetul limbii române.Din câte cuvinte este alcătuită Răspund. scrierea cuvintelor cu ajutorul alfabetarului. analitico-sintetică litera h mic de tipar * planşa cu alfabetul limbii române * decupaje din ziare * manualul * frontală * independentindividuală * frontală Elevii ajung la propoziţia Mihai are o hăinuţă. reţin. precizarea sunetelor care se aud în fiecare silabă. Solicit elevii să încercuiască litera h mic de tipar pe decupaje din ziare.Din câte silabe este format cuvântul Mihai? Dar cuvântul are? Dar cuvântul o? Dar cuvântul hăinuţă? Solicit scrierea cuvintelor Răspund cerinţelor.

Solicit intuirea literei h mic de mână şi precizarea elementelor grafice componente. Solicit doi copii să scrie litera la tablă. alcătuirea de propoziţii cu ajutorul cuvintelor date. să le Rezolvă exerciţiul la tablă. Cer elevilor să rezolve exerciţiul de completare a propoziţiei cu cuvântul potrivit. pe planşă. Privesc. Urmăresc cu atenţie. Solicit un elev să reamintească poziţia corectă în timpul scrisului. Citesc cuvintele. Se pregătesc pentru scriere. Cer elevilor să scrie 3-5 litere. Cer elevilor să facă exerciţiile de încălzire a muşchilor mici ai mâinii. Execută litera în aer şi pe bancă. Fac exerciţiile de încălzire. Scriu. Solicit elevii să citească cuvintele din caietul special. intuiesc liber litera şi precizează elementele grafice componente. Se stabilesc asemănările şi deosebirile cu alte litere. Scriu litera la tablă. Verific corectitudinea scrierii şi spun elevilor dacă pot continua. Un elev repetă care sunt elementele grafice componente.analizarea poziţiei sunetului /h/ în fiecare cuvânt. le despart în silabe şi le * exerciţiul * munca independentă * observaţia * conversaţia * planşa nr.3 * planşa cu litera h mic de mână şi cu elementele grafice componente * pe grupe * frontală * demonstraţia * explicaţia * caietul special * independentindividuală * frontală 9 . Scriu litera la tablă. precizând elementele grafice componente. Cer elevilor să execute litera cu degetul în aer şi pe bancă.

Scriu cuvintele. explicând cum se leagă litera h de alte litere.6. Cer copiilor să scrie o dată fiecare cuvânt. analizează. Răspund. Scriu. . * conversaţia * manualul * independentindividuală * frontală 10 . Urmăresc cu atenţie. Încheierea activităţii despartă în silabe şi să le analizeze. verific corectitudinea scrierii şi le spun dacă pot continua.Ce literă am învăţat astăzi? Apreciez modul în care s-a desfăşurat activitatea.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful