AT10403 UNIVERSITI MALAYSIA SABAH SEKOLAH SAINS SOSIAL PENULISAN AKADEMIK UNTUK SAINS SOSIAL

TAJUK ESEI:PEMBERHENTIAN PEKERJA:PERANAN MAJIKAN DAN HAK PEKERJA
NAMA:FITRI SOFFIAH BINTI JAFFAR SIDEK NO MATRIK:BA10160548 PROGRAM:HUBUNGAN INDUSTRI NAMA PENSYARAH:PROF.MADYA DR.ROSAZMAN HUSSIN

ISI KANDUNGAN 1.5 HAK-HAK DAN PERANAN PEKERJA YANG TERLIBAT DENGAN PEMBERHENTIAN PEKERJA 1.7 PERANAN JABATAN TENAGA KERJA DALAM MEMBANTU PEKERJA YANG DIBERHENTIKAN 1.8 CARA MENANGANI PEMBERHENTIAN PEKERJA .3 PERANAN MAJIKAN SEKIRANYA PEMBERHENTIAN PEKERJA TERPAKSA DILAKUKAN 1.2 LANGKAH-LANGKAH YANG HARUS DIAMBIL OLEH MAJIKAN UNTUK MENGELAK PEMBERHENTIAN PEKERJA 1.4 PERANAN MAJIKAN DALAM MELAPORKAN TINDAKAN PEMBERHENTIAN PEKERJA DAN TINDAKAN-TINDAKAN YANG DIAMBIL KEPADA JABATAN TENAGA KERJA 1.1 DEFINISI PEMBERHENTIAN PEKERJA 1.6 PERANAN JABATAN TENAGA KERJA DALAM MEMASTIKAN MAJIKAN MENGAMBIL PEKERJA YANG DIBERHENTIKAN KERJA UNTUK MENGISI KEKOSONGAN JAWATAN YANG ADA 1.

mengurangkan hari-hari bekerja dalam seminggu atau mengurangkan bilangan kerja giliran 4.Pemberhentian pekerja boleh didefinisikan sebagai suatu penamatan kontrak perkhidmatan disebabkan suatu situasi yang mendesak di mana terdapat pekerja yang terpaksa diberhentikan dalam sesebuah syarikat kesan daripada beberapa masalah yang timbul seperti penutupan syarikat. 7. beberapa langkah harus diambil majikan dengan segera bagi mengelakkan perkara tersebut antaranya ialah: 1.1 LANGKAH-LANGKAH YANG HARUS DIAMBIL SEKIRANYA PEMBERHENTIAN PEKERJA TERPAKSA DILAKUKAN? Sekiranya pemberhentian pekerja tidak dapat dielakkan oleh pihak majikan.menghadkan kerja lebih masa 3.mengadakan program latihan semula kepada pekerja 5.mengurangkan gaji pekerja(pay cut) . perubahan teknologi. 2. 1.kegawatan ekonomi dan sebagainya.mengenalpasti kerja-kerja alternative dan pertukaran ke bahagian atau kerja lain di dalam syarikat yang sama.melaksanakan pemberhentian pekerja sementara(lay off) dengan memberi mereka gaji yang berpatutan atau membantu mereka mendapatkan kerja di tempat lain.pengurangan pengeluaran. 6.dengan membekukan pengambilan pekerja baru kecuali bagi bidang-bidang yang kritikal.

membayar pampasan atau faedah penamatan kerja yang telah melebihi umur persaraan. 1.menawarkan skim pemberhentian atau persaraan secara sukarela dengan kadar bayaran pampas an yang munasabah.Ini boleh menyebabkan pihak syarikat juga turut mengalami kerugian dan seterusnya memberi kesan kepada ekonomi Negara.Situasi ini tidak mudah bagi pihak majikan untuk melakukan pemberhentian pekerja apabila keadaan ini juga turut memberi kesan terhadap hasil pengeluaran serta keuntungan syarikat mereka.memberi notis penamatan perkhidmatan seperti yang termaktub dalam Akta Kerja 1955 iaitu:  4 minggu notis jika pekerja telah bekerja selama kurang daripada 2 tahun . 5. Keadaan seperti itu telah dijangka oleh pihak majikan dalam mengambil keputusan yang agak berat dalam memberhentikan pekerjanya.pihak majikan boleh mengambil beberapa inisiatif tersebut apabila terpaksa melakukan pemberhentian pekerja: 1. 2.mengenalpasti kekosongan jawatan di syarikat-syarikat lain untuk ditawarkan kepada pekerja yang telah diberhentikan.8.Namun begitu. 3.mengadakan perbincangan dengan pekerja-pekerja atau kesatuan sekerja yang mewakili mereka secepat mungkin mengenai pemberhentian pekerja yang akan dilakukan.3 PERANAN MAJIKAN DALAM SEKIRANYA PEMBERHENTIAN PEKERJA TERPAKSA DILAKUKAN? Tidak dapat dielakkan sekiranya pemberhentian pekerja terpaksa dilakukan oleh pihak majikan apabila berlaku suatu keadaan yang mendesak yang memaksa majikan terpaksa mengambil jalan terakhir dengan memberhentikan pekerja.

8.pihak majikan perlu melaporkan kepada jabatan tenaga kerja(JTK)tentang hal tersebut sekurang-kurangnya 30 hari sebelum mengambil mana-mana tindakan berikut: a) Pemberhentian pekerja(rentrenchment) b) Pemberhentian pekerja secara sukarela(Voluntary Separation) c) Pemberhentian kerja sementara(Lay Off) d) Pengurangan gaji pekerja(Pay Cut) .membantu pekerja-pekerja mencari kerja di tempat lain sebelum pemberhentian dilakukan. 1.2 PERANAN MAJIKAN DALAM MELAPORKAN TINDAKAN PEMBERHENTIAN PEKERJA DAN TINDAKAN-TINDAKAN YANG DIAMBIL KEPADA JABATAN TENAGA KERJA(JTK) Sebelum melakukan pemberhentian pekerja.melaksanakan prinsip FWFO (Foreign Worker First Out)dalam kategori pekerjaan yang sama. Walaubagaimanapun.melaksanakan pemberhentian pekerja secara berperingkat dalam tempoh yang lebih panjang.melaksanakan prinsip LIFO (Last-In-First-Out)sekiranya pemberhentian hanya melibatkan pekerja tempatan dalam kategori pekerjaan yang sama iaitu memberhentikan pekerja mengikut tempoh perkhidmatan di mana pekerja yang baru berkhidmat ditamatkan terlebih dahulu.majikan boleh melakukan pemberhentian pekerja berdasarkan kriteria-kriteria tertentu setelah berunding dan mendapat persetujuan daripada pekerja atau kesatuan sekerja yang mewakili mereka. 7. 6 minggu notis jika pekerja telah bekerja selama 2 tahun tetapi kurang daripada 5 tahun atau  8 minggu notis jika pekerja telah telah bekerja lebih daripada 5 tahun atau  Mengikut tempoh notis penamatan yang dinyatakan dalam kontrak perkhidmatan yang mana lebih baik.iaitu memberhentikan pekerja asing terlebih dahulu 9. 6.

Di bawah akta ini.Hal ini kerana.para pekerja adalah tertakluk di bawah Akta Kerja 1955 bagi Semenanjung Malaysia.Oleh itu.Akta Perhubungan Perusahaan 1967 ada menyatakan bahawa sekiranya pekerja terlibat dengan pemberhentian kerja yang merupakan ahli kesatuan sekerja serta telah menandatangani Perjanjian Bersama.pekerja tersebut layak menerima beberapa insentif seperti pampasan.para pekerja yang diberhentikan kerja boleh diberi gaji ganti notis(indemniti) iaitu notis penamatan perkhidmatan yang mencukupi dan hendaklah dibayar selewat-lewatnya pada hari terakhir kontrak perkhidmatan ditamatkan.sekiranya pekerja tidak berpuas hati dengan tindakan pemberhentian yang dilakukan oleh majikan mereka.sekiranya perkara ini berlaku pekerja akan menanggung akibat akibat pemberhentian ini dan menerima impak yang besar.Ordinan Buruh(Sabah bab 67) dan Ordinan Buruh(Sarawak bab 76).Kaedah-kaedah Buruh(Sarawak) serta Akta Kerja 1955(Sabah).Bagi pekerja yang tidak dilindungi di bawah Akta Kerja 1955 atau Ordinan Buruh (Sabah bab 67) atau Ordinan Buruh(Sarawak bab 76). adalah tertakluk kepada terma dan syarat di bawah kontrak .para kerja dengan mengikut pekerja juga boleh kontrak mendapatkan faedah penamatan ketetapan perkhidmatan tetapi tidak boleh kurang daripada kadar minimum yang ditetapkan di bawah Peraturan Kerja iaitu Faedah Penamatan dan Pemberhentian Kerja Sementara 2008.pemulihan pekerja di bawah seksyen 20 Akta Perhubungan Perusahaan 1967.Apakah hak-hak dan peranan pekerja yang terlibat dengan pemberhentian pekerja? Pekerja-pekerja yang diberhentikan ini mempunyai hak dalam menyuarakan pendapat atau sebarang cadangan untuk mengelakkan pemberhentian pekerja daripada berlaku.pekerja juga berhak untuk menuntut faedah penamatan kerja yang dijanjikan terhadap mereka selewat-lewatnya 7 hari dari tarikh pekerja ditamatkan perkhidmatan.Seterusnya. Selain itu.ketiga-tiga akta ini menyarankan agar member 10 hari gaji bagi setiap tahun untuk pekerja yang telah berkhidmat melebihi 12 bulan tetapi kurang daripada 2 tahun15 hari gaji bagi yang berkhidmat selama 2 tahun tetapi kurang daripada 5 tahun serta 20 hari gaji bagi setiap pekerja yang telah berkhidmat selama 5 tahun atau lebih.

pekerja juga boleh mendapatkan khidmat nasihat selanjutnya dari Jabatan Perhubungan Perusahaan yang berhampiran dengan tempat kerja.Pihak JTK tidak akan menyokong permohonan majikan yang ingin mendapatkan pekerja asing bagi jawatan yang sama dengan pekerja pekerja yang diberhentikan.jobsmalaysia.Antara peranan pekerja yang diberhentikan kerja ini ialah melapor cadangan atau tindakan pemberhentian yang akan atau akan diambil oleh majikan mereka kepada JTK serta hendaklah berdaftar dengan JTK yang berdekatan sama ada secara hadir sendiri dengan membawa bersama kad pengenalan.Pihak pekerja perlu mendaftar untuk mendapatkan latihan kemahiran di institusi-institusi yang bersesuaian bagi memudahkan mereka untuk mendapat pekerjaan di agensi-agensi lain.Maklumat pendaftaran pekerja juga perlu diedarkan kepada majikan-majikan yang memohon pekerja asing. Selain itu. Pekerja juga boleh menuntut kepada majikan supaya dibayar pampasan atau faedah penamatan kerja bagi mereka yang layak serta melaporkan kepada JTK yang berdekatan sekiranya mereka telah memperolehi pekerjaan baru. Peranan JTK dalam memberi pekerjaan kepada pekerja yang telah diberhentikan kerja? Antara langkah-langkah yang boleh diambil oleh JTK dalam memastikan para pekerja yang diberhentikan ini mendapat pekerjaan ialah dengan mendaftarkan majikan yang mempunyai kekosongan jawatan dan JTK yang berkenaan akan menyediakan senarai calon pekerja untuk ditemuduga oleh majikan.my kepada pihak majikan dan kepada para pekerja yang diberhentikan atau pun masih mencari kerja.Tanggungjawab ini seharusnya dipikul oleh pihak majikan dalam melaporkan bilangan pekerja yang ingin diambil bekerja dalam syarikat atau organisasi majikan tersebut.JTK juga memainkan peranannya dalam memastikan pihak majikan menyertai Karnival Pekerjaan bagi mendapatkan calon-calon pekerja yang sesuai untuk mengisi kekosongan jawatan yang ada.Salah satu peranan yang dilakukan oleh pihak JTK ini ialah dengan mengadakan promosi dan pendedahan mengenai penggunaan www.Sistem ini dibuat bagi memudahkan pohak majikan dan individu yang ingin .sijil-sijil dan dokumen lain yang berkaitan.gov.perkhimatan atau budi bicara majikan berhubung jumlah pampasan yang akan diterima.

seterusnya kita akan melihat peranan JTK dalam membantu pekerja yang diberhentikan. PERANAN JTK DALAM MEMBANTU PEKERJA YANG DIBERHENTIKAN Setelah melihat peranan JTK terhadap majikan yang ingin mengambil pekerja yang diberhentikan.mencari kerja tersebut dapat berdaftar secara dalam talian(online) tanpa dikenakan sebarang bayaran. .