Mary McLean

Kényszerhelyzet
Abban még semmi különös nincs, ha két ember találkozik egymással. A probléma ott kezdődik, ha ez a két ember véletlenül összezárva találja magát egy műszaki hiba miatt elromlott liftben. Pláne, ha ez a hiba két emelet között történik, már kész katasztrófa. Főleg abban az esetben, ha a lány elragadóan csinos, a férfi ámulatbaejtően vonzó, és az utóbbi tudatában is van küllemének. Ráadásul a férfi nem is annak vallja magát, aki... Ilyen körülmények között ismerkedik meg egymással Delphine, a gépírólány és Kirk, a jóképű üzemgazdász. Mindketten áhítozva várják a közeledő hétvégét, de a sors közbeszól, és egyre közelebb sodródik egymáshoz a két fiatal...

1

1. fejezet
A Simmons cég tízemeletes, modern irodaépületének bejárati üvegajtaja nagy lendülettel csukódott be Delphine Power után, aki lélekszakadva igyekezett elérni a bezáródó lift ajtaját. Míg a hetedik emeletre ért, kissé kifújta magát. A könyvelési részlegen, ahol dolgozott, már minden kollégája a helyén ült. Úgy látszik, a lányok is igyekeztek, nemcsak ő, nehogy elkéssenek a mai napon, mikor új vezérigazgatót iktatnak be, aki átveszi a vállalat vezetését. Delphine vegyes érzelmekkel foglalta el a helyét, mert fogalma sem volt róla, milyen változások fognak jelentkezni a cégnél. Sok mindent rebesgettek, de nem tudta, melyiket higgye el. Figyelmesen körbehordozta tekintetét, és látta, hogy társnői izgatott sugdolózásba kezdtek. Arcuk elárulta, nyugtalanítja a helyzetük. - Mi a baj, lányok? - Mit gondolsz, el fognak bocsátani? - Nem tudom, azt viszont igen, hogy a részlegünkre máskor is szükség lesz. - Mit gondoltok, vajon fiatal a vezér? - kérdezte Betty, az iroda férfifalója. - Mert ha igen, akkor én lecsapok rá, s nem eresztem! Harriet nevetve közölte vele: - Elkéstél, barátocskám, mert az öreg Simmons lányával láttam az elmúlt este, és mondhatom, ő aztán egy igazi szexbomba, nem úgy, mint te. Betty elfintorodott, és a lelkesedése egyből alábbhagyott. - Ha nekem is gazdag papám lenne, én is egy bombázó lennék. Mr. Billing tudja, hova kell

2

dörgölőznie, valószínűleg ennek köszönheti az igazgatói széket is. - Szerencsére nekünk más a dolgunk, mint az effajta bíráskodás - szólt közbe Delphine. Még egy darabig pusmogtak, majd az arcok a képernyőre szegeződtek, és szemlátomást belemerültek a munkába. Ezen a napon már nem történt semmi érdemleges. A lányok mintha megfeledkeztek volna gondjaikról, szorgalmasan dolgoztak. A hét eltelt, és az új főnökről nemigen lehetett hallani. Itt-ott még beszéltek a szépséges Pameláról, hogy milyen gyönyörű pár ők ketten, de lassan megfeledkeztek róluk az emberek. Mivel személyesen még a könyvelési osztály nem látta, amire valószínűleg nem is kerül sor, így csinos munkatársai körében is lecsitultak a szenvedélyek, feledésbe merült a fiatal vezérigazgató. - Mi a programod hétvégére, Delphine? Nincs kedved velünk jönni a nyaralóba? - Köszönöm, Elena, most nem tudok, kedvem az volna, de Jackkel töltöm a hétvégét. Idejövet bevásároltam, hogy műszak végén már ezzel se töltsem az időt. - Hát egy olyan fiúért, mint Jack, én is lemondanék minden más meghívásról, csakhogy kettesben lehessek vele... - Elena, hányszor mondjam, hogy Jack és én... - Jó, jó, ne mentegetőzz! Annak idején én is bele voltam zúgva a férjembe, és mi a legjobb az egészben? Még mindig bele vagyok. Tízen dolgoztak a részlegen, ebből hatan férjnél voltak. Közöttük Elena, akihez Delphine-t nem csupán munkatársi, hanem baráti szálak is fűzték. Az asszony zárkózott természetével nehezen illeszkedett be társnői közé. Egyetlen kivétel Delphine volt, aki türelmesen és megértéssel közeledett felé. Később örömmel
3

olvasta le az emeleti számot. Már megint utolsóként távozom . de másképpen. jó mulatást. A lift másik oldalának hanyagul nekitámaszkodva egy férfi állt. Még szerencse.tapasztalták. Sem egyikre. Sokat várt a közös beszélgetésektől. tudod. ajka körül mosoly bujkált: . Delphine örült is ennek az együttlétnek.Elena. Magához vette táskáját. . lekapcsolta a villanyt. ugyanakkor félt is tőle. Remélte. az együtt töltött napoktól. és az előtte álló hétvégére gondolt. Elena a harminc évével és egy gyermekkel a háta mögött szívesen kérte a huszonnégy éves lány segítségét. már egyedül volt az irodában. kislány! .dünnyögött magában.Örül a hétvégének. bevásárlószatyrát. nem menekülhet a férfi érzelmi megnyilvánulásai elől. Régóta várták már Jackkel ezt a találkozást. Végre kettesben két és fél napig. Érdeklődő tekintettel figyelte a lány kifürkészhetetlen arckifejezését. Megkönnyebbülve szállt be a liftbe.Mondtad már jó párszor . de az irodák már sötétbe burkolóztak. s mikor megszólalt. Félt. igaz? 4 . hacsak nem akar végérvényesen szakítani vele. akinek azonnal nevethetnékje támadt. Ragaszkodott a férfihoz. nem kell itt időtlen ideig rostokolnom gondolta. sem másikra nem tudta rászánni magát. tisztázni tudják a kapcsolatukat. hogy rémesen hasonlítasz az anyámra? .Akkor hétfőn találkozunk. hogy egy lépéssel mindig közelebb kerültek egymáshoz. és a lifthez indult.Pihenjetek jól. A lift a kilencediken . A folyosón égett a villany. mert tudta. mint ahogy a férfi hozzá. Elena! Mire Delphine végzett. mert érdeklődve figyelte Delphine arcát. mihelyt magukban lesznek.bólogatott. Elena válaszra várhatott. Szorongással készült a találkozásukra. .

Kifogástalan világos-szürke öltönyt. . Göndör haja koromfekete. Ragyogó mélykék szempár nevetve nézett vissza rá. . sötét csíkos inget és vörös selyem nyakkendőt viselt. amiért ennyire leleplezték. mert eddig öreg férfiakkal.Helyes.Szóval kitaláltam .De maga úgy belemerült a gondolataiba. .Tessék?! . Micsoda sötétkék szempár! Ez a férfi. hogy biztos vagyok benne. Egy fejjel magasabb lehetett nála. napbarnított. hogy mindenképp zavarba hozza. mit fog csinálni mondta kedélyesen. Delphine nem tudott hova lenni zavarában. elég csinos. megfogadom a tanácsát. mit mondjak erre? .Máskor jól nézzen körül. hogy az idegen kérdésére még nem felelt.Ki nem örül neki? . ahogy ki tudta venni a gyenge fénynél. ennek a férfinak az a szándéka.Mióta bűn a tervezgetés? . 5 .Most mit vár tőlem. hogy ilyen csinos nők is dolgoznak a házban.Hm. . Úgy látszik. valóban észbontóan néz ki. agyoncicomázott nőkkel és páváskodó asszonyokkal találkoztam. majd centiméterről centiméterre szemrevételezte Delphine alakját. bőre. és meglepetten fordult a hang irányába. később eszmélt rá. .Az alakja. .kacagott fel győzedelmesen a férfi. s lát belőlünk jó néhány tucatot.vetette oda mérgesen. el is tervezte.Delphine a nem várt hangtól összerezzent. . Delphine önkéntelenül is rajta felejtette a szemét. minden nő szíve meglágyul ezektől a csábító szemektől. Nem is tudtam. Veszélyes dolog sokáig kettesben maradni vele.

És ennyi elég neked. Egy idő után a férfi feladta. .Miért állt meg ez a vacak? . és sorba nyomogatta az összes gombot. Úgy látszik. csupán annyi a baj. hisz nekem ott van Jack.A kérdés jó. Hiábavaló erőlködésnek bizonyult. mintha a másik tudná a választ.Szegénykém. Döbbenten néztek egymásra. hogy egyhamar elindul. s hirtelen arra vágyott. majd még egyet. Semmi! . hogy a lány még kísérletezzen egy darabig. Meg se nyikkant. te ostoba! Na. Ezalatt a férfi a kapcsolótáblához lépett. bizonytalankodott. Az oly nyugodt férfi dühében hatalmasat csapott tenyerével az ajtóra. legalább levezeti a fölös energiáját. végül megállt.. A férfi bársonyos kacagásától meleg futott végig a testén. bár egész életében hallhatná ezt a nevetést. 6 . de aztán mégiscsak odaállt a lány mellé. Hagyta. hiábavaló energiapocsékolásnak találta az egészet.morogta Delphine. nem gondolja? Talán próbáljunk meg dörömbölni. a lehengerlő modoráról már ne is beszéljek. hogy nem az illetékesnek tette fel. és szállj le a földre! Hirtelen zökkent egyet a lift. s kevesebb marad a valóság felismerésére. hölgyem.dühöngött. és közös erővel püfölték az ajtót.Ez azért viccnek elég komoly. De Jack nem tud így nevetni. hessegesd el szépen ezeket a szentimentális gondolatokat. A férfi egy darabig. Ennek a férfinak a tekintete meg egyenest ágyba hívogató. . Úristen. semmi jel nem mutatott arra. mindjárt sajnálni kezdem . megőrültern! Mit akarok én ettől a pasastól. mintha nem sok reményt fűzne hozzá.A fenébe! Ez biztosan egy rossz vicc .

A férfitól várta a választ. . nem vagyok liftszerelő. mindenki eltávozott a házból. hogy ki-ment. itt a hétvége! . őt is ugyanezek a gondolatok foglalkoztatják. felesleges. ... hol vagyunk? .Emelje fel a fejét. és sóhajtson mélyet! . Kis idő múlva a fülzúgása megszűnt. . Delphine nehezen fogta fel a férfi szavait. miért. A férfit ez szemlátomást nem zavarta. 7 .Jobban van? . hogy elvették az áramot.. s tette. mint ő..Hát ez borzasztó! Hogy szabadulunk ki innen. nem hallatszik le a földszintre.Ne fáradjon. amit mondtak neki. Talán sokkal előbb fölmérte a helyzetet. amitől még jobban meg-rémült. hogy utánanézzen. .szólt rá erélyes hangon. nem emlékezett rá. de lehet. az arcából kifutott a vér. .El ne ájuljon itt nekem! . holott tudta. és lassan feltérképezte a lift belsejét. hogy ez a vacak romlott el.Masszív anyag. aki meghallaná . feje zúgott. hol a hiba. hogy a lány pánikba ne essen. feje is kitisztult. .figyelmeztette szelíd hangon. s mikor tudatáig értek az elhangzottak. Ha mégis. mindenesetre két kézzel markolta a zakóját. Hogy miért? Azt találgatni tudom. Mikor kapaszkodott a férfiba. Az idegen körbehordozta tekintetét. miért nincs lent a lift.kérdezte rosszat sejtve.Hogyhogy.hallotta a férfi rémült kiáltását. Az ügyeletes portás meg nem tesz meg ennyi lépcsőt.kérdezte aggódva. füle eldugult. s erős kezek ragadták meg a lányt. senki nincs.. Az is lehet. .Az ötödik és a negyedik emelet között. a biztosíték. Lehet. mert azt hiszi. Annál is inkább. Ki tudja. mintha soha többé nem akarná elereszteni. lába remegni kezdett. nem hatol át rajta a hang.

és kérem. Hirtelen mozdulattal elszakította magát az idegentől. Gyengéden magához vonta. mérhetetlen nyugalma. De ez az idegen más. furcsa érzések kerítik hatalmába. nem fogok sikoltozni. mióta csak a szemébe nézett. még mielőtt elárulná. ami megcsapta.Tényleg jobban van? Még nagyon sápadt. de ennek ellenére nem vert hevesebben a szíve.. . tévedett abban. sem hisztizni. ami Jackhez kötötte. Hogy bírom ki ezt az össze-zártságot kettesben vele? Idegesen járkálni kezdett a szűk helyiségben. Úgy gondolta. De a világért sem bántotta volna meg a férfit. és homlokon csókolta. Az egyre sűrűbb találkozások azonban megszokottá tették kapcsolatukat. a nagy szenvedély kihunyt. a bódító érzésre. de tőlem nem kell félnie. hogy be leszünk zárva ebbe az istenverte kalitkába hangja lágy volt és vigasztaló. hogy Jack az igazi. ha hozzáért. mint a ketrecbe zárt vad. A vonzalom. bocsásson meg. nem tudom. megszürkült. mi történt velem. engem sem tölt el örömmel. 8 . Hirtelen megállt a férfi előtt. ígérem. vágyott a férfi csókjára. hogy be van ide zárva. milyen hatást váltott ki belőle ez a futó érintés. hogy az ijedtség váltotta ki. Könnyedén veszi a nehézségeket. Úgy tűnt.Most már elengedhet. Óvó két karjában olyan elesettnek érezte magát. mit teszek! Máris összehasonlítást teszek a két férfi között.sóhajtott mélyet -. Eleinte talán igen. Delphine érezte a hatalmas testből áradó erőt. ami fogva tartotta.Igen . hogy majdnem sírva fakadt. Jó ég.Lehet. egy kicsit sem bosszankodik azon. . a férfi illatát. Meglepte mosolygós arca. Még sosem érzett ehhez hasonló bizsergést. Bátor kislány! Ha megnyugtatja. Jack szerette őt. .

hogy ugratja a lányt. nagyon vicces. nem tudom. .. Hogy meddig. Nehéz percek várnak rájuk. de a lány vajon érzi-e? Bizonyára . de látszik rajta.Mi a csodát fogunk csinálni addig? . Tudja. Neki most különösen körültekintőnek kell lennie. Mit is kezdene ebben a sötét dobozban egy gyenge idegzetű vagy egy ájult nővel. Még víz sincs. sóhajtotta. Különben már toporzékolna és hisztizne. Az előbb már azt hitte. És még sok minden más sincs. . nagyon küzd ellene. fölvidítja kicsit. Hála istennek. Újfent végigmérte a lányt. mire gondolt. hogy nem erre gondoltam.Nem. Szemének huncutul ragyogó fénye elárulta. Ezt ő tudja. Gömbölyű 9 . hogy megnyugtassa a lányt. Annyira nekikeseredett képet vágott.Cö. hogy elhatározta. nem.És ha nem találnak meg bennünket. le kell küzdeniük a bezártságtól való viszolygásukat. Kölcsönös megértéssel könnyebb elviselni a nehézségeket. ez rajta is múlik. vállával a falnak támaszkodva állt. hogy nem lesz baj. Feltűzött vörösesbarna hajából több tincs kiszabadult. csak hétfőn? nézett kétségbeesetten a férfira. és megesett rajta a szíve. árulja el. Lehunyt szemmel. Erős kislány. ájulás után kitör rajta a pánik.nyugtatta meg azonnal önmagát. no persze. . Mégis tud uralkodni az elhatalmasodott félelmén. Hogy könnyebben tudják elviselni a megpróbáltatást. Feldúlt arca néha megrándult.Fölfaljuk egymást. csak lassacskán élcelődött vele. cö. amivel fellocsolja. megígérte. Ilyenfajta dühkitörésre egyáltalán nincs most szüksége. Ezáltal kordában tarthatják feltörni készülő kétségbe-esésüket. Egymásra vannak utalva. és rakoncátlanul csüngtek alá. nyugalmat kell színlelnie. aki nagyon is közel áll az összeroppanáshoz. mintha erősen küzdene valami ellen.

és a karjába vonja. A férfi. .Ígérem.Jobb ötlete nincs? . Állandóan nyugtatta magát. . De nem akarta megriasztani az amúgy is kétségbeesett lányt. érzésekkel és idegekkel felruházva. eszembe se jutott.Kártyája. .Helyes.nevetett a férfi.elvégre felnőtt nő. Hát ez az! Miért vele történik ilyesmi? Betty már rég feltalálta volna magát. hogy verjük a blattot? A férfi mosolygott és magában mulatott a lány kezdeti hangulatváltozásán.Nem .Ha itt volna a sakktáblája. megnehezítve ezzel a másik dolgát is.Máskor legyen magánál! .Szóval. 10 . erős kísértést érzett. Ezalatt Delphine keservesen küzdött a páni félelem ellen. Csak a négy fallal társaloghatna.mellére a selyemblúz finoman simult. Méghozzá ahogy Betty mondaná. se sakkja. mindig lesz nálam. karcsú derekát. sem hisztériázni . és a feltörni készülő könnyeit nyeldeste. Se kártyája. kislány. formás csípőjét a szűk szoknya kihangsúlyozta. hogy másodmagával van itt. hogy odamenjen. Az elmúlt percekben sok minden megfordult fejében: például mi lenne vele. nem akarja nekem elárulni. . és nem tudja. mire gondolt? ért tudatáig a férfi kérdése. mihez kezdjen. hogy szükség lesz rá. . Ő is csak egy ember gondolatokkal. ha egyedül lenne ide bezárva.Sajnálom. egy fene jóképű fickóval. tud egyáltalán játszani? . Örüljön hát a szerencséjének. és kihasználta volna az adott helyzetet: míg ő itt nyavalyog. tűsarkú szandálba bújtatott lába szemet gyönyörködtető látványt nyújtott. most játszhatnánk. ami kezdett teljesen eluralkodni rajta. hogy nem fog sírni. Megígérte az idegennek. Pedig hát neki sem lehet könnyű. .

Azt hitte.A városban. .. .. hol él? . hogy egyikhez sem ért? szörnyülködött Delphine.Akkor milyen a többi példány? . hogy kalandos élete volt.lepődött meg. .Érettségi után részt vettem egy gépikönyvelőtanfolyamon. Kirk. aztán kiderül. én előre megmondtam. Hangjának melegségétől Delphine-t ismét az a furcsa érzés fogta el.Örülök neki.. mi a francos nyavalyát mondhatnék még. .ízlelgette nevét a férfi.És maga? . . ismerkedjünk meg. .Ha már játékkal nem tudok szolgálni. .Tovább . hogy jobban van. . .Szülei? . de tévedett. egy bérelt lakásban. . . Hol lakik.Szép és érdekes neve van. amit már többször érzett társalgásuk folyamán.nógatta a férfi.csodálkozott nagyot Delphine. . Meséljen magáról. Delphine Power.Delphine .Semmi figyelemre méltó nincs az életemben.Delphine.. megvagyok.Én vagyok anyám egyetlen félresikeredett díszpéldánya. . 11 .Ők egy külvárosi kertes házban.Mindenki ezt mondja. egyszerűbben Kirk. ..Folytassa.Köszönöm kérdését. Kirk Reyton. Kirk elnevette magát. . az után ide jöttem dolgozni a könyvelési részlegre. maga?! .Nézze. Hülye egy helyzet. hogyan él és így tovább. . .Félresikeredett. javaslom.Mármint én? .Hát milyen férfi maga.érdeklődve nézett végig a férfin. a férfinak elég ennyi.

Nem túlzás ez? . .jajdult fel Delphine. Régóta ismeri? Férjhez megy hozzá? tette fel az újabb kérdéseket. ha mesél egyikük. Várhat rám! Úgy volt.közben erős féltékenységet és ellenszenvet érzett az ismeretlen Jack iránt. Hogy elsápadt.Szóval vele él . Legalább elterelődik sajgó lábáról a figyelem. hogy ilyen csinos lány egyedül kószál a nagyvárosban. mikor eszébe jutott a reménytelen találkozás.Jack! Szentséges Isten! . Ha ezt hallaná. különben nem vette volna ennyire a szívére az elmaradt randevút.Nem erről van szó.Jacknél tart.Tud jobb időtöltést? . hogy az orrunkig sem fogunk látni. . Tetszett neki a zilált hajú.Delphine gyöngyözően felkacagott. . jobb. aki Ámor nyilával úgy célba találta.Nem szívesen beszél róla? . Delphine? . Mit nem adna.dörmögte.Egyedül él. róla akar beszélni. ha érte aggódna így! A csend már kezdett kínossá válni.Hány éves. . . de a magánéletem senkire sem tartozik.Mit is kérdezett? . hogy együtt töltjük a hétvégét. és nagyon érdekel. . ki az a Jack nevű egyén. .Egy percig sem gondoltam. és még maga sem tudta az okát. 12 . Hamarosan olyan sötét lesz. Nagyon szeretheti. de én kivétel vagyok. hirtelen mitől lett olyan ideges. Mégiscsak igaza van Kirknek. most nagyon büszke lenne magára. hogy valósággal a rabszolgája lett? . úgy értem.Rabszolgája? . zöld szemű lány.Huszonnégy vagyok.. Meddig lehet ezt kibírni? Ráadásul már alig lehet látni bent.Akarok? Ezen azért vitatkozhatnánk! .Igaza van. egy hímnemű lény sincs a láthatáron? .

Magas. gondolta. azonnal be kell kötni a fejét. Jackék a közelünkben laknak. megértő jó barátra leltem. . amikor a szüleim kertes házat vásároltak.csak türelmem nincs emiatt az átkozott Jack miatt. milyen nemes vad van a birtokában? Ezzel a lánnyal nem szabad sokat packázni. barátom. Mint minden lány. És egy szép nyári napon a fiú szeme megakadt rajtam.Szerencsés fickó. meghagyja a férfit abban a hiszemben.motyogta. . van időnk bőven.Az van . ki az az ember . nem tudom. . . Azóta mindig elkísértük egymást mindenhova. hogy én vagyok szerencsés vele. Jackben egy igazi. szép szavával egyből levett a lábamról. milyen hatással van a férfiakra! Most kezdte csak sajnálni igazán Jacket. Jack akkor az iskola kézilabdacsapatának nagy sztárja volt. kiderült. a hülye.. Elhatározta. . s így a szüleink is barátságot kötöttek egymással.Ki nem? .Dehogynem. de nem szabad elsietni semmit sem. hallom már a dicshimnuszt arról az isteni barátról? A lány a férfi hangjából türelmetlenséget és icipici féltékenységet vélt kiérezni. Később. hogy nem veszi észre. Kedves modorával.Hát.lett erélyesebb a hangja. hogy tévedett. atlétatermetével. én is bolondultam érte. minden nő szeretne gyereket. . Mit élhetett át mellette? Vagy fából van az.Középiskolás korunkban ismerkedtünk össze. . hirtelen-szőke hajával kivirított a többiek közül.De még mindig nem tudom.Nyugi.Na. akit ez a lány éveken át hitegetett. hogy bálványozza Jacket.Ha ilyen nagy az egyetértés. De lehet. lehet. különben kirepül a kismadár. . Jó isten. miért nem a felesége már? Nem szeretne gyerekeket? . ez a lány nincs tisztában vele. 13 . Mindenesetre jólesett neki.

. hogy kísérletet tegyen a szabadulásra. Delphine hozzásimulva válaszolt a férfi csókjára. hogy mihamarabb bekapjam szőröstül-bőröstül. forró. hogy a férfi keze a derekára siklott. Ha így megy tovább. akár a méz.Ezt azonnal kipróbálhatjuk. fülét. A csók felerősödött. és érzékien szájon csókolta. hogy Kirk nyelve kifürkéssze szájának eddig ismeretlen területét. gondolta. Ismeretlen érzés kerítette hatalmába. és még erősebben húzta magához. Delphine nekifeszült Kirk kőkemény mellének. mint a tűz. Magabiztos elszántsággal nyomta térdét a lány combjai közé. de csak annyit ért el vele. de én a fiú helyében nem hagynék egy ínyencfalatot a tányéromon sokáig heverni. A férfi ismét birtokba vette a száját.Köszönöm. A lány alig tudott magához térni. és mielőtt Delphine bármit is tehetett volna. . puha.Valóban igaz. 14 . de attól tartok rágós falat lennék. amit azelőtt soha nem tapasztalt. tapasztaltsága minden mozdulatán érződött. Könnyed mozdulattal a lányhoz lépett. Azon lennék. . és kéjesen szívta be a férfi illatát. és gyengéden harapdálva ízlelgette. nyakát. hagyd abba! . és magabiztos. A férfi csókja szenvedélyes volt. uram. és a lány riadtan kapkodott levegő után.Kirk. és Delphine ajkai maguktól szétnyíltak. Kirk izgató közelségétől lángban égett az egész teste. mint a tejszínhab. lehajolt hozzá. Hogy ez miket nem mond? .Édes vagy. elveszíti a fejét. habos.kérte gyámoltalanul. a gasztronómia nevében. Delphine tágra nyitott szemmel bámult a férfira. zihálva szedte a levegőt. Delphine lába megroggyant.. de a férfi erősen tartotta. Csókjával ízlelgette arcát. Hagyta.

és arra várt. A férfi egy darabig nézte.Delphine. Elég egy kis érintés.Az eszének tudott parancsolni.suttogta Kirk. de Kirk egészen a falhoz szorította. Delphine még fel sem ocsúdott. . szabadulni akart. neked is jó . menj arrébb.mondta.Apró csókokat lehelt a nyakára. a keze nyomán máris bizseregni kezd a 15 . és Delphine majd eszét vesztette.Ne! Kirk! . nekem olyan jó itt.De igen.hangja erőtlenül és bizonytalanul hatott. . Delphine képtelen volt gondolkodni. hogy teste minduntalan elárulja.ingerelte kéjesen nyelvével bársonyos.. . Csak nyögdécselni tudott. józan esze elhagyta. . ami történt. Nem váratta sokáig. Bezzeg ő alig tudott megnyugodni. gondold meg jól! .Kirk hangja lágyan csengett. Hirtelen elengedte. kérlek . . fogva tartotta a lány szemét.Rendben. ha folytatnánk. . A férfi csuklójára fonódott a keze. lehunyta szemét. perzselte száját.Látod. mintha az előbb az égadta világon semmi sem történt volna. Egyszerűen elolvadt Kirk ostroma közben. Delphine beleremegett. Teste reszketve vágyott a férfi simogatása után. Kirk már a mellette lévő sarkot támasztotta. A lány teste önkéntelenül megrándult. Delphine! . hogy Kirk megcsókolja.Nem szabad! Nem lenne helyes. közben keze játékosan fonódott gömbölyű mellére. hogy elájuljak. puha bőrét. . .Miért.Tovább játszadozott a mellével. ha egyáltalán a józan észnek valami köze is van ahhoz.Az ízlelgetésnek vége! Ha nem akarod. most még abba tudom hagyni . . Minden értelme elillant. és szégyellte. és puha csókot lehelt a lány ajkára.Kérlek! Nem szabad! Hagyd abba! . Mindkettőnknek jó. mintha abból akarná kiolvasni az igazságot. .tolta el erélyesen magától. Csókja égette.

igaz? ..szólt rekedten. Kirk Reyton! . így nem láthatja rajta az áruló jeleket.fakadt ki ingerülten. az ég szerelmére... hercegem? .köszörülte meg a torkát -. rossz kölyök voltam. ..Nem. mert volt társa a labdarúgásban.Abban bíztam.A francba veled. hogy sötét van. míg rá nem jöttem..Bocsáss meg. .Tudom mire ment ki a játék. Delphine vidáman felkacagott. Hideg kezébe temette arcát. Zavartan hallgattak.A család legifjabb tagjaként tartanak nyilván. És mivel hencegni is kellett a lányoknak valamivel. hátha lehűti annak lángolását.De nem teszed. Mindezt én szépen ki is használtam. . nem bántam meg. Mindketten a köztük fellobbanó szenvedélyre gondoltak. . Mindaddig. amiért letámadtalak. De én. . Egy bátyám és két nővérem előz meg a sorrendben.Nem is olyan könnyű a gyónás. Szerencse. mert ajnározhatták kisöcsikéjüket.Kegyetlen kis boszorkány.. eszeveszett tanulásba kezdtem. feloldozol . A nővéreim meg azért. A bátyám azért kedvelt. Én ugyanis nem voltam kimagasló semmilyen 16 . tudod? Büntetésül elmondasz mindent magadról. . Kirk! . . És az ajka. ha erre gondoltál. Testvérek között is a legfiatalabb.. ne kínozz! Nekem kellene az elnézésedet kérnem. sóhajtott mélyet. hogy a női test sokkal érdekesebb. olyan jólesett. Ehhez jött még a szülők óvó gondossága. de nem menekülhetsz a meséléstől. .Szóval.hol kezdjem. .Azt már nem! Szenvedj! . . A család favoritjaként nem csoda. .. igaz-e.Szörnyű alak vagy.bőre. ha elkényeztetett. olyan finom volt.Delphine.

Mit miért? 17 .Az a gyanúm.derült jót a lány megjegyzésén -. . így a lányok csak az eszemre figyelhettek fel.Semmit.Ó. egy-két jó tulajdonsággal még rendelkeztem.Nem hiszem. valamit elhallgatsz . és ezzel te is tisztában voltál. . .Már azt hittem. nehogy kárba menjen a finom falat. és nőtlen. csenevész gyerek voltam. . majd egy másiknál.Miután elvégeztem az üzemgazdaságtant. mikor a karjaimba zuhantál csúfolódott vele Kirk. Folytasd csak! .Úgy valahogy.Mert nehéz rólad azt feltételezni.És mi van a nőkkel? .Amit szépen ki is használtál.Mit mondtál? . . . . . . hogy csak arra.Vettem észre. elkezdem dolgozni a Billing konszern egyik leányvállalatánál.Hát igen. . ne is törődj velem. tehát folytasd azt a szörnyű életed! . holott maga sem hitte komolyan. Kirk maga elé dünnyögte a szavakat. de már jóval válogatósabb vagyok.csapott le rá újra a lány. s végül itt kötöttem ki. hát persze! Elég edzett vagyok .töprengett a lány.sportágban.Szélhámos alak.Azóta már megedződtem. hogy a te szavaddal éljek. . .Komolyan azt akarod? Lesz elég erőd végighallgatni? . Vékony.Harmincegy éves vagyok. . .állította. . ezt a kérdést elfelejted feltenni.Hány éves vagy? Nős vagy? .Nők azok mindig akadtak. Ennyi.Miért? . hogy kolostorba vonultál.

Csak be ne képzeld már magadnak! Láttam már különb díszpéldányt is.Vajon ez a sóhaj hova szállt. te meg. de ez nem olyan minősítésben van. a keresésünkre fognak indulni? . a pénz és egy jóképű külső minden? . Úgy találod? .Úgy érted. mint a te Jacked. akkor beszéljünk arról az egyről. na és a pénz érdekében mindenre képesek. . vagy kihez? Jack-hez. igaz? Irigylésre méltó fickó. elfeledkezve arról.Egy bizonyosról? . Eddig a nőkről hallottam.. . 18 . mert biztos vagyok benne. . Máskor meggondoltabb leszek. tulajdonképpen hol is vannak.Nem képzelsz te túl sokat magadról? .lepődött meg a férfi. . Ráuntam a könnyű nőcskékre.Szóval jóképű vagyok? .Most szavamon fogtál. .És a te szíved hölgye. de egy „bizonyosról” még semmit sem mondtál.Szerinted nem? .Aki legközelebb áll hozzád jelen pillanatban.Nem hiszem. Delphine-ből mély sóhaj szakadt fel. hogy van ilyen.Majd elválik.Miért nem vagy nős? Azt ne mondd. Van egy nő. Vagy egyszerre több tucattal is foglalkozol? . . hogy Jack? .Ne találgass. .Azt hiszed. te műkedvelő detektív.Pedig így van.Jó. aki közel áll a szívemhez.Mit gondolsz. . akik a siker. ha jól emlékszem.De nem ám! . hogy nem találtad meg az igazit a sok nőd egyikében sem! . félresikeredett vagy. Mindketten vidáman kacagtak.

vagy egy szűk odúban. . .Az előbbi óhajt jobb. 19 . Valamivel kényelmesebben érezte magát. Gondolj csak a fakírra.Nem bírom tovább! . hát sosem lesz reggel? Bezzeg Kirk.A lány nagyon fáradtnak érezte magát. Nem csoda. fázik. hogy egész éjszaka virrasszunk.Hogyan? Úgy érted. fáradt is. különben elképzelni is rossz. kislány. próbálj meg aludni te is! Próbálta.Tudom mellőzni a szögeket. . Felhúzta a térdét. és karjával átkulcsolta. Aludjunk. te hogy vagy vele. és leült. Delphine is követte a példáját. tedd kényelembe magad! Kirk időközben a padlóra ült. az utóbbi kettőn segíthetünk. mikor azt érezte. Az ördögbe is. .jajdult fel Delphine keservesen.Akkor jó éjszakát. álmos is vagyok. . de nem volt igazán kényelmes testhelyzet. hogy a vérkeringése felgyorsuljon.Úgy érted. meddig bírnák ki ezt a kényszerű zárkát. Mintha barlangban lennének. Jó neki. és a hátát a falnak támasztotta. háta fájt.szólalt meg hirtelen Kirk. . de én éhes is. . Kintről csak a csend és a sötétség szüremlik át egy keskeny szellőzőnyíláson. ő tud aludni! Fáradtan felsóhajtott. Fejét a térdére hajtotta. ő például szögeken alszik. . mint a csövesek a padon vagy a híd alatt? . kilépett a cipőjéből. de sehogy sem akart lecsukódni a szeme. Így is ijesztő ez a sötétség. ha elhessegetjük. hogy alszol? .Fázol? . hisz órák óta támasztják a felvonó oldalát.Foglalj helyet. Lába megmerevedett. Szerencsére így hozzájuthatnak egy kis oxigénhez.Állítólag nagyon egészséges keményen aludni.Semmi értelmét nem látom. Már-már sikerült elszunnyadnia. kislány.Nem tudom. Megdörzsölte karját. .

Őt is zavarta a férfi közelsége. A kabát még őrizte a férfi testének melegét.intette magát. Azt hittem.Igen. mégis forrón. Delphine rájött. Mámorosan szívta be a különös és érzékien férfias illatot. . Aludj! Muszáj! . A lány odabújt a férfihoz.Még nem. és talán napokat fogsz eltölteni vele. Hiszen képzeleted tárgyával vagy összezárva.S hogy még kényelmesebben dőljön a férfinak. . hogy túl bizalmas gesztusra szánta magát. de nem szólt semmit. Még félreérti Kirk a mozdulatát.. ilyen lágyan.S Delphine hallotta. mert árad belőle az erotika. 20 . és szorosan hozzábújt. Soha nem ölelték még így. hogy hibát követett el azzal. Megmerevedett. Valószínűleg. gyors légzését. Gyere ide.parancsolt magára. miért érez ekkora vonzódást Kirk iránt. egyik kezével átölelte Kirk derekát. alszol. . Rejtély számára. s nagyot sóhajtva álomba merült. Hallotta a férfi hevesen verő szívét.figyelmeztette magát. Hagyd abba! . A férfi lélegzete egy pillanatra elállt. Nekem se kényelmes a fekhelyem. kislány? .Sokkal jobb. Kirk a karjával átölelte és a lány a fejét a vállára helyezte. amint leveti magáról. Delphine igyekezett mozdulatlanul feküdni. Vajon milyen az ágyban? Biztos kiváló szerető.Most már jobb? Nem fázol. De még hogy! Csak nem kimutatni! . a zakómmal majd betakarózunk. .

előbb a férfi kezét kell lefejteni a derekáról. Emlékezetébe csupán annyi ugrott be. Álomittasan pislogott még párat. . mert sejtelme sem volt arról.felült végre. . mire felfogta.És te hogy aludtál? .Sokat fészkelődtél. gyűrött arcára.Nem sokat.. .nézett a férfi fáradt. ha meg akar mozdulni. puha ágyán ébredtem. . . hogyan került vízszintes testhelyzetbe. fejezet Derengő fényre ébredt. hogy kerültem az öledbe. Érezte. de nem is fontos. Delphine kínosan érezte magát. hol van. hála neked.nézett nagy szemekkel a férfira.Fönt vagy? Jól aludtál? . Dermedten döbbent rá. óvatosan megmozdította a fejét. .Semmit. Nem tudom.Én igen.Úgy. . hogy túl sokat ficánkoltál a karomban.2.Szóval egy puha ágyra vágyódsz a Ritzben. . igaz? . hogy megmerevedett a nyaka. Szeme álmatlanságról árulkodott. kénytelen voltam az ölemet felajánlani párnának. Moccanni sem mert.Hogy érted azt. Jól aludtam. de azzal is tisztában volt.Elég jól ahhoz képest.. és világította meg halvány fényével sötét börtönük komor falát. Kirk jókedvűen nevetett. hogy Kirkhöz bújt és átölelte. kislány. és elkezdte masszírozni megmerevedett vállizmait. és az a karjával átöleli derekát. . S mivel az volt az érzésem.Tudnám értékelni . nehogy a férfit megzavarja. hogy a férfi ölében fekszik. Tetszhetett neked az új 21 . hogy. A hajnal gyenge pírja tolakodva tört utat magának a keskeny nyíláson. hogy nem egy ritzbeli szoba selymes. . kényelmetlen helyzetben vagy.

pihenned kell! Legalább így leróhatom a hálámat. Emiatt aztán a jótékony álom elkerülte szemét. hercegem. kényelmesebb 22 . mert hamarosan mélyen aludtál. hiszen ott feküdt védtelenül és ártatlanul az ölében. Ha a lány időnként megmozdult. éljen az ajánlattal. ne kéresd magad! . majd ellentmondást nem tűrő hangon szólt a férfira: . vajmi kevés reménye van rá. Nem úgy.Azt akarod. és óvón vigyázni rá. egyesek ilyenkor ébrednek! . becézni. A lány bársonyos hangja dallamként jutott el a füléig. hogy kényelmetlen helyzetéből előrebillent a feje. . . hogy feküdjek az öledbe? . nyugtalan éjszaka után alig várta a reményteli. de a lány ölében. karjába zárni.Na és? Időnk van bőven. .Na gyere.már amennyire tudott . használja ki a lehetőséget. Erős önuralomra volt szüksége ahhoz. .Az utóbbi szavakat már keserűen ejtette ki. mint én .Gyere.Sajnos. hogy szenvedélyes gondolatait ne kövesse tett. ahol érzi majd testének melegét. Az éjszaka legnagyobb részét átvirrasztotta. talán még pihenni is tud egy keveset. Szerette volna simogatni.kuncogott Kirk a lány kipirult arcát látva. Nemcsak a kényelmetlen és kemény ülőalkalmatosság miatt. A zűrzavaros.helyzet. Ha mégis rátelepedett elnehezült szemhéjára. ráadásul sietnünk sem kell sehová. . Delphine . Delphine bátorítóan rámosolygott.hangja meglepetten csengett. ami arra ösztökélte. mely futótűzként perzselte végig testét. hanem mert a lányt ott érezte testközelben maga mellett.Mi lesz. . Most itt van.De hiszen hajnalodik. csak nem vagy válogatós? hallotta ismét a lány hangját. felébresztette benne a vágyat.kényelmesen elhelyezkedett.kérte szelíden a férfit. Még csak a karját sem kellett kinyújtania érte. arra riadt. világos gondolatokkal érkező holnapot.

Igazad van. sötét szempillája sűrű árnyékként simult alsó szemhéjára. hátha felfedez valamit. egyenletes szuszogása és elernyedt teste erre engedett következtetni.Na és a szája! Az maga volt a tökély. Megérintette valami érzéki hatalom. Ez a férfi egyszerűen életveszélyes. Tekintetét többször körülhordozta az elakadt lift belső oldalán. . Jó éjszakát fenségednek! .és önkéntelenül is kisimította a férfi homlokába hulló tincset. Delphine megbabonázva nézte. Bezártságukból egyszer csak lesz kiút. hogyan történhetett meg ez a műszaki baleset ekkora irodaházban. még belehabarodik. Későn kapcsolt. Kérdés persze. Furcsa és titokzatos mély csend vette körül őket. és a boldogság egyfajta új érzése töltötte el. amint lepillantott a békésen alvó férfira. Itt lógnak a negyedik és ötödik emelet között. Nincs egyedül. Olykor félelem tört rá az idegölő várakozás miatt. Hiába fülelt. Pedig 23 . hogy napokra bentrekedt egy liftben egy idegen férfival. hogy ez az anyáskodó érintés több mint gondoskodás. ha nem vigyáz. jókislány leszek . Kirk arca alvás közben nyugalmat sugárzott. mely elképesztően érzéki. mikor? Szinte hihetetlen. Alsó ajka. amit eddig még nem ismert. Tíz perc csend után Delphine úgy érezte. lágy ívben érintkezett a felsővel.fogta tréfára a dolgot. Szája szögletében alvás közben is rafinált mosoly bujkált. más dolgunk sincs . órák óta tart az őt körülölelő némaság.Na végre! Már azt hittem. Képtelenség felfogni. gondolatai cikázva kergették egymást. a gazdag herceg le sem ereszkedik szegény Hamupipőkéhez. s ha egyszer elmeséli valakinek. de azt megígérhetem. el sem fogja hinni. . A férfi hamarosan elaludt. Mindezt sikerült elhessegetnie.és a lány ölébe hajtotta a fejét. és nem tűnik fel senkinek a távollétük.hellyel nem szolgálhatok. Agya lázasan dolgozott. kintről semmi zaj nem szűrődött be. .

ahogy elkapta a lány tekintetét. hogy egyedülálló szállodánkat napsugár ragyogja be. . . egyik karját a feje alá tette támasztéknak. és most nagy táplálékhiányban szenvedek. hogy te milyen zseni vagy! . . kislány. van valami újság? . amikor átölelte. Felidézte. Elárulnád nekem. hogy milyen erősen és mégis gyengéden szorították karjai. 24 .Én már tegnap az voltam.Úgy látszik. Delphine csodálkozva nézett végig rajta. és megterített a padlón. . . Hirtelen hanyatt fordult.válaszolta durcásan Delphine. felejtsem el .Jó napot.Jó reggelt. hogy az a bevásárlószatyor mit rejt magában? Delphine örömujjongásban tört ki. mióta lehet a semmivel jóllakni. hercegem! A helyzet változatlan. aki megtetszik neki. mintha valami átfutott volna az agyán. . mintha legalábbis a kényelmes ágyában feküdne. Kirk mozgolódni kezdett. de te nagylelkűen azt tanácsoltad.Mindig úgy tudtam. Ragyogó kék szeme Delphine-t pásztázta. Megrázta a fejét. Kinyújtott lábát keresztbe rakta. Kirk hirtelen felült. s mosolyogva fordult a lány felé. hogy a női táskák kifürkészhetetlen titkokat rejtenek. . mert mindenféle kacattal vannak tele.Minden ébredéskor ilyen lírai hangulatban vagy? nevetett vidáman a lány. Újdonság viszont. Szája szögletében hamiskás félmosoly bujkált.Nahát.Pillanatok alatt kirámolta a táskája tartalmát. Olyan kényelembe vágta magát. egy pillanatra összeráncolta a homlokát.igazán nem lenne helyénvaló dolog beleszeretni az első férfiba. így próbálta elűzni érzelmes gondolatait. Nem tudom. Száműzte a sötétség urát birodalmunkból.Csak ha éhes vagyok. Kirk. az istenek fejedelme megszánt bennünket.

aki nem bírta sokáig elviselni Kirk szemének átható pillantását.és sajtszeleteket. Kirk az ujját nyaldosva szólalt meg: . Miért is nem figyelmeztettél hamarább . mit tesz veled ez a Jack . alma.nézett szét komolyan a terítéken.Csak ne légy annyira kíváncsi. hogy már tegnap is ehettem volna. a bizonyság! . . . Arcán leplezetlen bosszúság tükröződött.. . ki kényeztesse..És ő.Legalább nem kell attól félned.Na hallod. . Jack olyan . 25 . Teljesen megfeledkeztem róla. elönt a méreg. Zavartan kapta el tekintetét. jó? Inkább egyél! Egymás után pusztították el a csirkés szendvicseket. fáradjon a zártkörű piknikhez! . De szívesen meghallgattam volna. hogy ennyire kényezteted .Egy hatalmas tábla csokoládét vett elő. és érezte. s hogy mindezt leplezze.mélyen a lány szemébe nézett és tekintetével fogva tartotta.A lány igyekvő szorgalmát a férfi csendesen szemlélte. Delphine volt az.Én sem koplalok emiatt.Ha belegondolok. Kirk. ő mivel viszonozza ezt neked? .Uram. Tudod. ha nem én? . hogy elhízol. . csak nem fogom neked itt ecsetelni! Ezt mégsem várhatod el tőlem! . csak hogy az alakjukat megőrizzék.vigyorgott.Fene jó dolga van annak a Jacknek.Az ördögbe is.Hogy ő? Jack olyan. és… . A nők általában fogyókúráznak.korholta kedvesen a férfit. Jackkel hétvégi kirándulást terveztünk. Mikor megszólalt. ezért bevásároltam egyet s mást.zavara egyre csak nőtt. olyan békés vele. . . Íme. és élvezettel bontogatta ki a papírból. hangja rekedten csengett: . azt nem. hogy arca elborul.. Szerencsére az édesség nem fog rajtam.Ez bizony jólesett.. kislány.Nem. türelmetlenül kifakadt.

majd alkalomadtán viszonzom. megigézve figyelte.Az nem kifejezés.háborodott fe Kirk.Ha netán még megéheznél.És te ezt a pasast szereted?! . Kirk összeszorított szájjal.Mivel engem száz férfi sem győz meg csokoládéval. . Azt nem venném a lelkemre. és a szatyor aljára süllyesztette. . egy kis vörösbor még lemenne. ez nem rajtunk múlik. Nem számítottam ilyen igényes vendégre. hogy ellássa bonbonnal a kedvesét?! Delphine megkönnyebbülten kacagott fel. Így mindjárt más helyzet. Igaz.Nem szeretnék sokáig itt maradni . milyen jó szívem van.Még a csokoládét is te veszed magadnak?! Arra sem képes. de gondolom. szólj! . . Leeresztett haja vízesésként 26 . besegítek Jacknek.dünnyögte a férfi. kislány. . .Kösz a fenséges ebédet.Tartok tőle. Hát ebbe meg mi ütött? Mitől van így kiborulva? . . de nincs. Egy darabig ezüstpapír csörgését és a mogyorós csokoládé ropogását lehetett hallani. én nagyon figyelmes barátnő vagyok adta elő huncut mosoly kíséretében. megosztom veled. ahogy Delphine előtte térdelt. A férfi jóllakottan húzódott félre.Szóval ilyen falánk vagy. Pillanatok alatt összerámolta a maradékot. Hatalmasat tört a táblából. hogy rendbe tegye összekuszálódott fürtjeit. Delphine lázas igyekezettel kiszedegette a csatot hajából. . Hát erről van szó! . .Delphine megütközve bámult a férfira. az nincs a titkos rekeszedben.Sajnálom. nehogy az adósok börtönében végezze miattam.Jóllaktál? .Tudod.Köszönöm.És hogy lásd.. . Megáll az eszem! .

elegáns úr. elárulom neked a nagy titkot! Tudod. . hogy a lány róla beszél. amint testén futótűzként söpört végig a kéjes vágy. Vagy mégis? Ezért próbálta tréfára venni a dolgot.Netalán készülsz valahová? . mit váltott ki belőle ártatlan. Delphine mélyen. Hangját visszafogta. Erősen össze kellett szednie magát. Kirk összevont szemöldökkel meredt a lányra. jólesett. hogy felismerése nagyon is helytálló. hogy egy egyszerű fésülködés látványa is erotikus gondolatokat ébreszt benne. Felkent gyorsan még egy kis szájfényt.Persze. rutinszerű mozdulata. Sose hitte volna. mintha gyomron vágták. . nehogy észrevegye a másik.rándult össze felindultan.. Időközben azonban rá kellett ébrednie. Kirk hirtelen úgy érezte. még előtte is rejtély. átszellemülten adta elő. ugyanakkor vonzódik is hozzá. ne mondd! Mesélj. megéri.. Meddig tud ellenállni a férfi vonzerejének. nem tudtad? Kirk mosolyogva ment bele a játékba. és titokzatos mosoly kíséretében válaszolt a férfi feltett kérdésére. . és most nagyon 27 . mi lesz ennek a vége. .omlott a vállára. előadása milyen hatással lesz a férfira. Küzd ellene. Ez a lány teljesen elveszi az eszem . és csak lassan ért a tudatáig. aki után bomlanak a nők. hogy elterelje magukról a figyelmet? A férfi közelsége veszélyt jelent rá nézve.Te mindig ennyire kíváncsi vagy? Ám legyen. bár halvány fogalma se volt róla. A beszüremlő nap reszketeg fénye olvadt aranyként csillogott rajta.Na. milyen az illető.. nem sejtve. randim van. Fekete hajú. egész véletlenül találkoztam vele. . miközben fésülködött. hogy ne rohanjon oda. s vegye a karjába. Szóval olyan. ragyogó kék szemű. hogy a férfi belement a játékba.szólt rá Kirk a lányra. hogy ennyire törd magad? Delphine önfeledten kacagott.Jó lesz már! .

Kirk ajka elvált az övétől és most karcsú nyakát borította el csókokkal. de most egyszer. remélem. Hosszú csend telepedett rájuk. . mint valami kábítószer. Delphine. csak sose kelljen elszakadnia a férfitól. Boldog révülettel tűrte. mert tudom.Nem . ne csináld ezt velem! . és odaadóan csókolta. Egyre szenvedélyesebben csókolta. Delphine hallotta. Delphine nyöszörgött az élvezettől. ezúttal lágyan és simogatóan. Váratlanul ellökte magát előbbi helyéről. Úgy hatott rá Kirk közelsége. kislány. mint arra. de csak annyira. s közben olyan közel hajolt a lányhoz. mi lesz ennek vége. Delphine bénultan tűrte. ahogy keze puha mellét érintette a blúz alatt. keserves kínok közepette túrt a hajába. hogy mélyen a szemébe nézhessen. és a lányhoz lépett. és megbocsátja hanyagságomat. Kirk kínos lassúsággal. .vett mély levegőt -. amiből sohasem elég. hogy a következő pillanatban eltolhassa. melletted elvesztem az ítélőképességemet. újra megcsókolta. E percben ő volt a legboldogabb nő a világon.suttogta vágyakozva. remegő hangon. ő pedig odaadóan viszonozta. amit csak akar. hogy a férfi lélegzete elakad. hogy a férfi 28 .kérte a férfi. .Mielőtt teljesen eltávolodott volna a lánytól. Delphine tulajdonképpen nem bánta meg. Birtokló mozdulattal szorította magához a lányt. hisz semmire sem vágyott jobban. Hirtelen mozdulattal mellé térdelt. bármiben is legyél. hogy Kirk lerohanta.Megőrjítesz.izgulok . . elhatároztam. elnézi nekem. hogy lehelete perzselte az arcát. Kirk meleg hangjától még jobban elbódult. Bánta is ő. te mindig szalonképes vagy . nem vagyok ízlésének megfelelően öltözködve.folytatta Delphine -. hogy nem foglak lerohanni. Nézd el nekem. Hálásan túrt a férfi hajába. kislány. és vállon ragadta.Édes istenem. ajka selymesen simogatta bőrét. hogy azt csinál vele a férfi.

Kirk erősen gondolkozott. .Egyéb óhajod? . ha kitüntetne figyelmével a fiatal főnök? A nőknek általában nagyon imponál… 29 . hogy összkomfortosítsa legközelebb a liftet. és nem vette zokon a ki nem használt pillanatot.tette fel a kérdést.. hogy beprotezsáljalak? . de én csak egyszerű gépíró vagyok. hogy nem szeretnéd. . . úgy hallottam.Nem is vagy kíváncsi rá? .szólalt meg a férfi rekedten. . . és simogassa.Lehet. .… a Ritzben. . végiglátogatja a részlegeket. kislány. tovább faggatta a lányt.Csak nem azt akarod mondani. A randevúd jól sikerült .Ismered már az új vezérigazgatót? . . tudom. .Nem túlságosan. amiért a férfi visszafogta magát.Nem. .Egyelőre ennyi. . .Mindenesetre nálam kiváló minősítést kaptál. uram. . Mégis örült.Köszönöm az értékelését.a karjába zárja. nem akarom.Miért ne.Nem. . végül úgy határozott.Ebből is láthatod.Szólhatnál az érdekemben a nagyfőnöknél.Például? Egy frissítő zuhanyt puha ággyal.. Gondolod. . hogy pont nekem fog bemutatkozni? Kirk nem adta fel. semmi okod az izgalomra.Ezek szerint megfeleltem a vizsgán. de mást most jobban tudnék értékelni.csipkelődött vele a férfi. .Akarod. és nem egy fontos beosztású munkatárs. kisebbfajta puhatolózást végez a lánynál.

mint a ház többi dolgozója.Lehet. akik kíváncsian fordultak felé. hogy mind ez ideig kérdezz-feleleket játszottak. miért nem mentél eddig férjhez Jackhez? Vagy az az ostoba még nem kérte meg a kezed? .Vagy nem szereted annyira. Számomra egy főnök mindig főnök marad. Nem úgy.És még azt mondják. A szemükkel majd felfalták.Mondd csak. Még csak kísérletet sem tett arra. Ahogy felnézett Kirkre. rájött. hogy a nők kíváncsiak. Hogy mondja el egy idegennek. ne adj isten. Mindig elodázta a választ rá. vagy összesúgtak a háta mögött. 30 . és egyre jobban tetszik neki. de én meg voltam elégedve a régivel is. vagy épp a szülei szemszögéből nézte a dolgokat. milyen sebezhető pontot érint ezzel a kérdésével. Te ismered? . egyből érdeklődésükkel tüntették ki. Lassan kezdi megismerni ezt a lányt. hogy a felesége legyél? . aki még ráadásul férfi is. hogy az a válaszra vár.hosszasan nézte a lányt. Valóban. . Ez a férfi a vesémbe lát . ha épp elhaladt mellettük. Ha meg.Én már válaszoltam neked erre a kérdésre. de hányszor feltette magának ugyanezt a kérdést. szóba elegyedett velük.Valamelyest .És te miért nem nősültél meg? . hogy valamit megtudjon róla. így Delphine. Lárifári! Meglepte. A nőkről nem is szólva. Hányszor. Nem. annak ellenére. Sejtelme sincs róla. aki számára teljesen közömbös volt a fiatal vezér-igazgató.tette fel Kirk az újabb kérdést.rémült meg Delphine. akár fiatal akár öreg az illető.. hogy milyen gondokkal küzd? . Most te jössz! . és zavarba hozta a férfi faggatózása.

mert addig nem szabadul Kirk kérdésétől. . nagyon töri magát emiatt. . ha nászútra Franciaországba visz. 31 .Dicséretre méltó férfi . hogy Jack hamarosan meglep ezzel az úttal. Mindössze négyéves volt. ebédelni az Eiffeltorony tetején.Anyám ott született.Meglehet. Míg ezt nem tudja teljesíteni. Nagyanyám annyit mesélt nekem Párizsról és Saverneről. . a nevedet nagyanyádtól örökölted? Delphine helyeslően bólintott.De miből találtad ki? . Igazi rózsákat nagyanyám szerint csak a Vogézek földjén látni.Sosem jutok el oda. . hogy látni szeretném.Ó .sóhajtott Delphine. kislány. . hogy gondtalan életet biztosítson majd a jövendőbelijének. . hogy az ő nevét viseljem. mit hoz a holnap. sokat dolgozik. . puha ágyán. várnia kell a házassággal.Ha a nagyanyádat említed. nem múlik.miért is nem ment hozzá eddig? Akárhogy is van. Valamit viszont mondania kell. Jacknek kikötöttem. Kirk harsányan felnevetett. Gyönyörködni szeretnék Párizs panorámájában.Szóval látni akarod Saverne híres rózsakertjét. .Ez persze nem pont így van.És miért pont oda akarsz menni? . Soha nem lehet tudni. ne is beszéljünk róla .Tudod.Franciaországba . míg nem felel rá valamit. Gondolataiban a megfelelő válasz után keresgélt. . .ismételte a szót Kirk.Ez még nem ok arra. csak akkor megyek hozzá. . de azt nem kell tudnia Kirknek. ez már nem tartozik Kirkre. amikor a nagyszüleim kivándoroltak Amerikába.Ami késik. Lehet.legyintett letörten.dörmögte csendesen Kirk. Nagyon ambiciózus fiatalember. . a hangod ellágyul. Végül aludni a Ritz-szálló egyik selymes.

. Istenem. . mindketten kifogytak a szóból. Egyelőre úgy néz ki. Kínos lassúsággal telt az idő kényszerű rabságukban. ahogy épp kutatva fürkészik a másikat. és messzire kalandozzanak. szája hirtelen megrándult. nem tudta kivonni magát a férfi vonzereje alól. hogy ő adta neked ezt a nevet. vagy megtornáztatták elfáradt végtagjaikat. Még soha nem érzett így egyetlen férfi iránt sem. Az a furcsa varázserő. Olykor behunyt szemmel lazítottak. Szívét a csalódás bánata marta. új volt számára. és a fejét megtámasztva próbált ellazulni. s hogy könnyeit elrejtse. Keserű szájízzel gondolt az elmúlt napra. Mi lenne. Megborzongott. úgyhogy hagyj fel a kérdezősködéssel. bármennyire is igyekezett.Nem vagyok fontos! Senkinek sem vagyok fontos! tört föl hirtelen belőle az elszabadult fájdalom. Delphine. Úgy tűnt. arcán a kétségbeesés jele mutatkozott. s jelenleg megelégszenek a néma hallgatással. A hideg csendben semmi nesz nem hallatszott szabályos légzésükön kívül.Eltaláltad te mindentudó.. kielégítették kíváncsiságukat. Szinte biztos vagyok benne. mint két kamasz az első randevújukon.figyelmeztette gyorsan magát.Ahogy akarod . és sütötték le szemüket.mondta egykedvűen. Felejtsd el! . a kezébe temette arcát. Szemükben ott fénylett az elrejtett titkos vágy. Ennél már a kérdezz-felelek játék is jobb.A te esetedben igen. amit Kirk gyakorolt rá. mint ez az unalmas hallgatás.. és lopva messziről méregették egymást. nem szabad. Kirk 32 . Néha elkapták egymás pillantását. Most már mindent hallottál rólam. Ilyenkor zavartan fordították el a fejüket.. fohászkodott magában. és kérdéseket sem tudtak egymásnak feltenni. ha. Csak kerülgették. . Úgy viselkedtek. hogy gondolatai szárnyra kapjanak.

E felismerés után végtelen boldogság és nyugalom öntötte el. .Nyugalom. . hogy magához vonja.Maradj.Nyugi. hogy Kirk meg akarná csókolni. hangosan felzokogott. .. és 33 . . . .szemöldöke meglepetten összerándult. Valószínű régóta keresnek. De olyan szörnyű. és simogatásával. és akár-mennyire is védekezett ellene. . . Kirk továbbra is gyengéden tartotta karjában a lányt.Miért nem jön már valaki.Megmozdult. hogy senkinek sem hiányzunk.Nem akartam így elhagyni magam. vagy épp ezért Delphine érezte.Ne haragudj . kislány. Nincs egyedül. A férfi bársonyos hangja gyógyírként hatott rá.Azt nem tudhatod. de nem találnak.tette Kirk az egyik ujját Delphine ajkára. de feltörő zokogása csak nagyon lassan csitult.ölelte át a férfi. Próbálj meg pihenni! . nem vagy egyedül. A férfi mellkasára hajtotta a fejét. Hagyta. lehunyta a szemét. bátorító szavával vigasztalja.Lehet. Delphine mit tehetett mást. . kislány.Én csak. hogy szabaduljon a férfi öleléséből.Már jobban vagyok. Semmi jel nem mutatott arra. szót fogadott.Kislány. s lágy hangon nyugtatta Delphine-t. és szabadít ki minket?! kiáltotta kétségbeesetten. . Delphine ösztönösen is közelebb húzódott Kirkhöz. és mégis. .súgta megkönnyebbülten Delphine. vagy nem érzed jól magad a karomban? .. hogy itt lógunk két emelet között a munkahelyünkön.s röpke csókot adott a szájára. kislány . . Arra meg végképp nem gondolnak. a férfi mellett nem érheti semmi baj. eddig egész jól bírtad.Csitt . hogy igazad van .törölte le a könnyeit.

belecsókolt a lány hajába. légy szíves. milyen hatással van rám. amíg még nem késő. Az ám. . milyen gyermeki ártatlanság ül az arcán. Végignézett magán. Felsóhajtott.. hogy nincs tisztában vele. hogy véletlenül se merüljön bele az érzéki játékba.Most már jobb? Delphine épp válaszolni akart. és nem tudja majd abbahagyni. . Ha igen.elengedte magát.Ó! . Ez a nő teljesen elveszi az eszem! Lehet.. Jobb lenne hanyatthomlok elmenekülni. keze forró érintését. . és ez meglátszik rajta.Az ölébe húzta. a blúza se néz ki különbül. de a lélegzete is elállt. Delphine idegesen nyelt egyet. Kész őrület! Igaza van Delphine-nek. Szerette volna megvédeni Delphine-t minden bajtól. majd a saját kezére tévedt.kérdezte ártatlan arccal. Delphine mocorogni kezdett. Sóvárgását hirtelen aggodalom váltotta fel. Szelíden.futott végig a tekintete a lány testén. . hogy túlságosan elragadtatja magát. A józan ész hiába diktál ésszerű gondolatokat. . kiszabadulhatnánk már ebből az áldatlan állapotból. gyűrött és itt-ott maszatos. Szándékosan visszafogta magát. Félig lehunyt szempillái mögül figyelte. és megijedt ettől az érzéstől.Mi a baj? .A kezed… vedd le a mellemről. gyere! .Dőlj le. kényelmes helyzete hirtelen kényelmetlennek bizonyult. Ez az állapot kész katasztrófa! Kirk szíve ugyanúgy megdobbant ettől a halvány csóktól.Kirk . . Már amennyire tudta. Félt.suttogta -. 34 . amely Delphine jobb mellét takarta. A szoknyája kissé felcsúszott. mit tesz. Hát bizony nem hálóruhának tervezték. Érezte Kirk vadul dobogó szívét. ha nem lehet a gyakorlatban megvalósítani. miközben védelmet keresve pihen feje a mellén. nyugtalan lélegzetét. jól leplezi. de hová? Foglyok vagyunk mind a ketten. anélkül hogy tudná.

de esetleg. Delphine csak nyelni tudott.Miért? Olyan jól érzi ott magát.Így nem tudok.tépelődött -. mibe vágtam bele! . de nem tett semmi ellenvetést. Ujja 35 . erőtől duzzadó mellkasa.biztosította a férfit.ébredt rá a valóságra. hogy mihamarabb észhez térjen. .Majd lesz! .. Igaz ugyan. Erről meggyőzően árulkodott hevesen lüktető szíve és gyors pulzusa. Érezte.nyöszörögte. Delphine egészen lassan. Teremtőm.Kirk. elkezdte hüvelykujjával simogatni mellbimbóját. kedvesem. mozdulattal kezdte Kirk ingét kigombolni.Hagyd abba. Kirk? . Kirk hirtelen megmerevedett. mint aki nem hallja. ezt visszakapod! Delphine a férfi felé fordult. hogyan értette.kérte könyörgő hangon.felelte huncutkodva. . A lány lélegzete egy pillanatra elakadt. Ki kell eszelnem valamit . ha nagyon szépen kérsz. mert keze tovább járta a maga felfedező útját. ne csináld ezt . amint a vágy kezd elhatalmasodni rajta. amikor eléje tárult a férfi széles. .Hé..Nem nagyon. hogy ennyire hatalmába keríti a férfi csupasz testének látványa. .Te csak aludj. Bátortalanul érintette meg ujja hegyével a férfi izmos mellkasát. Hogy bebizonyítsa. Kirk . mit csinálsz? Nem mondtam. Légy szíves.Na megállj.A férfi úgy tett. folytatta tovább a játékot. hogy melegem van! . . .Nem akarod abbahagyni. . Delphine testét forróság égette. nem számított arra. . különben a testem akaratom ellenére válaszol az érintésére. lehet róla szó . de ugyanakkor jól is esett neki. és határozott. hogy a lány váratlan közeledése meglepte. Sejtette. meztelen. hogy a férfinak hiába beszél. minden pillanatot kiélvezve cirógatta végig Kirk felsőtestét.

kislány. miközben nagy levegőt vett. Kirk kezébe fogta a lány arcát. amit a lány bátortalan. türelmetlenül tört a felszínre erogén zónáin keresztül. és szenvedélyesen szájon csókolta. ugye. az már sok volt neki. . tudod? . maradj! . míg a férfi szíve nagyot nem dobbant. apró érintése váltott ki belőle. .szólalt meg végül Delphine alig hallhatóan. Első ízben közelített hozzá Delphine. Finoman bontakozott ki az ölelésből. Ne. először érintette meg. mert Kirk szerelemtől csillogó szemétől máris kétségei támadtak. ez a hely nem alkalmas erre! Te más és különb helyet érdemelsz.Nem kell tőlem tartanod. A vágy. Csak egyvalamivel nem számolt. bensőséges csókjáért vágyakozva. .Sajnálom. nem akartam így elragadtatni magam suttogta kifulladva Delphine. Ez a kis figyelmeztetés elég volt ahhoz. Rendben? . .De igazad van. rám bízod magad. hogy mint férfi felkeltette az érdeklődését. Nem foglak sürgetni. de ha eljön a pillanat. két karjába kapta Delphinet. 36 .Oké. apró.végigvándorolt a hasán le egészen a köldökéig. s ő rábízta magát. leheletnyi csókokkal fejezte be a műveletet.szűrte a szót. nehogy a lányt elriassza vele.Megőrjítesz. A lány kezdeményezett. Mély sóhaj hagyta el a lány ajkát. Amit a lány a köldöke körül művelt. és nem törődsz az etikettel. Moccanni se mert. aki elhúzódni készült tőle. hogy nem sokáig bírja a mozdulatlanságot. hercegem . mintha meg akarná bűvölni. Jóleső érzés kerítette hatalmába. Delphine egyre odaadóbban simult Kirkhöz. hogy a lány magához térjen. és húzódott el Kirktől. Tovább nem bírta a feszültséget magában tartani. ne.Igazán abba akarod hagyni? Delphine-nek csupán bólogatásra volt ereje. úgy nézte. . egészen addig.szólt a lányra. Kirk ezalatt a kínok kínját állta ki.

mi történt. Kirk megnyomta a legfelső emeleti gombot. Áramkimaradás lehetett. .Mi. Delphine félálomban riadtan ült fel. Végre a lift megállt a tizedik emeleten. kislány! .Ébredj. Delphine úgy rohant ki belőle. Delphine. Szeretnék már kiszabadulni ebből az odúból.Nem hiszem. A furcsa zajra Kirk szeme felpattant. Csend. gyere! . miért ébresztettél fel a legszebb álmomból? . hadd érezzem a közelségedet. Már azt hitte.Miért felfelé megyünk? . Biztonságban érezte magát. hogy Kirk betartja a szavát. Elvesztettem a józan eszem . . mintha csak Kirk állítását igazolná. mint akit megbabonáztak. majd lassan elindult.gondolta fejcsóválva..Majd megtudod. követte Kirköt.. álmodta az egészet.. . Tudta. zökkent egyet a lift. mintha az életéért futna. Kivárja a megfelelő pillanatot. 37 .. Delphine elmosolyodott.rázta a vállát. én is.méltatlankodott Delphine. mikor újra megrándult a lift. Sötét lett. és elaludt. ahol rendbe tehetnénk magunkat. Lecsukódott a szeme. Kirk egy darabig még ébren nézte a tovatűnő nap sugarait. ha így látna a portás bennünket. Kirk zakójával takarta be a lányt.Tulajdonképpen hova megyünk? Ez itt a vez.Figyelj csak! Azt hiszem. még egy.Hidd el.Valami történik. és a férfihoz bújt. és Kirk is mély álomba merült. és fülelni kezdett. . elindul ez a vacak. Az eddig sötét helyiségben lévő villanykörte felvillanásával bizonyította a lift működőképességét. Egy rázódás.. amint felváltja az esthajnal fénye.És ha elromlik megint? . és próbálj meg aludni. Gyere. De nem szeretném. bújj hozzám. Tudok egy helyet. és pihenhetnénk végre. . . .Akkor ezt megtárgyaltuk. Delphine figyelt. Kis idő múlva.vágott Kirk a lány szavába. .

A polcon találsz törülközőt! ..Kitől tudná meg? Különben ennyivel igazán hozzájárulhat az elpuskázott hétvégénkhez. kislány. Törődött is már azzal..derült fel a lány arca.Megérkeztünk . és ajtót nyitott Delphine-nek. A melegvíz jólesően bizsergette a bőrét. csak egy a fontos. Én addig keresek valami italt. Mindig megfontoltan cselekedett.Hé. hol van.És ha megtudja. hogy használtuk az irodáját? aggodalmaskodott Delphine.Őrület! Csak két napja ismerem. tedd rendbe magad.Ha te mondod! Kirk mulatott a lány lehangoltságán. hogy mellettem legyen. . mert igencsak nagy zűrzavar uralkodik belsejében. . . . hová vezet. és most ripsz-ropsz felrúg minden megfontolást.torpant meg Kirk. . tőle szokatlan dolgokra vetemedett.hallotta kintről a férfi hangját. és kinek a fürdőszobáját használja. Lazíts. majd rémülten kiáltott fel. loholok utána. és hagyja.Hol va.harapta el a szót. .Túlságosan feszült vagy. ne rémüldözz! .Azonnal! . mióta ezt a férfit ismeri.Persze hogy az. 38 .kiáltott vissza. Delphine ledobálta magáról a ruhákat. Az utóbbi két napban furcsa. kijössz végre? Én is szeretnék bemenni! . és mint egy hűséges kiskutya. . .De hiszen ezt a vezérigazgató szobája! . . ahogy felfedezte a névtáblát az ajtón. Az érzéseit már meg sem említi. hogy az ösztönei irányítsák. De nem számít.Ne várj egyhamar! Ezzel már el is tűnt az ajtó mögött. . kislány! Ott a tusoló. és a zuhany alá állt. Vajon hol keresse furcsa viselkedésének okát. magában vagy Kirkben? Vagy esetleg mindkettőjükben? Azóta cselekszik ilyen szokatlan módon.Fürdő! . .

Érezte. Sietve otthagyta. fehér vállát a takaró alatt. jót fog tenni. Vizes haja az arcába hullt. Ha meg tisztelettel viseltetik a lány iránt. rohamléptekkel közelítette meg a whiskys-üveget. és megérinthetné a meztelen testet. A forró víztől ugyan felfrissült. Kész téboly! Ez a lány előbb-utóbb az őrületbe kergeti! Megzavarodva a benne dúló érzésektől. és csaknem fájón érintette a felismerés. Betakarta magát az odakészített takaróval. s úgy érezte. jobb lesz. Ha megérinti. feszül benne. hogy csupán a takaró az. nem tudja abbahagyni. Delphine gondolt egyet. formás testére. mélyen alvó lányt. végigégeti nyelőcsövét. A férfi izgatottan nyelt egyet. mikor észrevette kivillanó. Egy rövid pillanatig megbabonázva bámult a lányra. Kirk mosolyogva fedezte fel az összegömbölyödött. 39 . de az ital elbágyasztotta. s egy pohár whiskyt nyújtott a lány felé.Idd ezt meg. hogy kisimítsa. Addig én lezuhanyozom. . Szeme rátapadt a lány karcsú. Már-már hozzáért. A kesernyés ital marta a torkát. Kirk harcolt magával. és azon nyomban elaludt. hogy a nő utáni vágya egyre növekszik. és végigterült a plüssborítású kanapén. és magának akarja a lányt.Kirk az ajtóban állt. ami közöttük van. ha hideg zuhanyt vesz.

Édesanyja most bizonyára azon töri a fejét. Csak az udvariasság és a mély szeretete tartotta vissza attól. Ráadásul minden gondolatát ez az egy férfi tölti ki. hogy más lett.3. Hogyan mondhatta volna el a szüleinek. mi történhetett a lányával. hogy így megváltozott. Szétszórt lett. amilyeneket Jack mellett sosem. Miután segített elmosogatni. hogy felálljon ebéd után. hogy lányukból több felvilágosítást úgysem tudnak kiszedni. Most. Egy félórával ezelőtt még a szüleinél volt. mint amennyit már elmondott. Azon a bizonyos reggelen Kirk ébresztette. így nem firtatták tovább a témát. hogy lánya betegnek tűnik. ebédre hívta az édesanyja. sőt hanyatt-homlok menekült tőlük. Közölte vele. hogy milyen furcsán viselkedett. friss vasalt inget viselt. Arca is 40 . hogy az elmúlt napokat bezárva töltötte egy férfival. A máskor oly finom ételt most szórakozottan piszkálta. aki ismeretlen érzéseket ébresztett benne. Mindezt színtelen hangon. megitták a kávét. csak az okát nem tudja még pontosan. miután eljött tőlük. Ő is érzi. Két napon keresztül olyan érzéseket élt át. Szülei nem erőltették. merre járt az elmúlt két napban. ez a legjobb jelző rá. visszagondolt otttartózkodásának perceire. ugyan-akkor úrrá lett rajta a félelem. A férfi már fel volt öltözve. Igen. Ez elgondolkoztatta. Ehelyett hétköznapi dolgokról kezdtek beszélgetni. Édesanyja meg is jegyezte. és nyugtalan. hogy elhagyják az épületet. öltözzön fel. fejezet Delphine megkönnyebbülten lélegzett fel. Észrevették. hogy elmesélje. s miatta nem találja önmagát. amikor befordult kocsijával a háza elé. és távozzon. közömbösen mondta. és ez teljesen megzavarta a nyugalmát.

Hol a csodában voltál eddig. Egészen elmerült a CNN adásának hírközlésében. Nem lehetett leolvasni róla. annyira aggódtam érted! Kiderült. Szőke. elárulnád? Vártalak a találkozón.méltatlankodott. de úgy. mikor megszólalt az ajtócsengő. Elválásuk is hidegen zajlott le. teljesen kikelve magából. eljöttem ide! De a kisasszony nem volt itthon. Az ajtó nagy erővel csapódott ki. A kisasszony virul. s nem érdeklődtek egymás telefonszáma után sem. Na. hogy kiszabadultak. hiába. semmit sem jelent számára? Próbálta száműzni gondolataiból a férfit.kifürkészhetetlen volt. Hisz több volt köztük. Kínosan érezte magát. mit gondolt.fordult meg tengelye körül a férfi.Bocsánat. 41 . Elköszöntek ugyan egymástól. Ezt tőlem kérdezed? . mint a tolvajok. s az még tetézte zavarát. hogy szóhoz sem tudott jutni a döbbenettől. mi történt? . de kevés sikerrel. hogy úgy lopakodtak ki az épületből. mint baráti kapcsolat. . Később is hívtalak. aztán dühbe gurult. Gyümölcslevet készített. Még sosem látta ennyire feldúltnak Jacket.dünnyögte félhangosan. . . vállas férfi vágódott be a szobába. és jól van. A férfi úgy zúdította rá méltatlankodásait. Nem beszéltek meg randevút. Vagy ez neki csak játék volt? Most már. valamit tennem kell! határozta el magát. ez így nem lesz jó. s miután eszed ágában sem volt megjelenni. hogy fölösleges volt. hogy élek . egyáltalán nem vágyott most társaságra. Csak azzal az átkozott üzenetrögzítővel diskurálhattam. Kelletlenül ment ajtót nyitni.Mi törtééént??? . mint két idegen. Jack először meghökkent Delphine motyogásaitól. Nem értette Kirk megváltozott viselkedésének okát. és leült a tévé elé.Jack. Majd frászt kaptam.

.Ne haragudj! . egyik helyről a másikra. . mi történt. Sajnálom. mit hittem. Jack. Delphine szólalt meg Jack higgadt hangon.Állítsd le magad. .adta meg magát.Válaszolnál végre a kérdésemre? . hogy megtaláljalak. ők megértették a helyzetemet. te meg annyit mondasz: sajnálom.mondta újra -. mennyire vártam ezt a hétvégét. . . . Azt hittem. Ez a férfi rosszabb a szüleimnél. azért borultam ki ennyire motyogta a férfi.ragadta vállon a lányt.mondta indulatosan.És egyszer csak nem jössz. Egy kis időre csend telepedett rájuk. . nem tudtalak értesíteni sem téged. annyit elvárhatok tőled. mikor így letámadta a lányt. mi minden kavargott a fejemben? Kerestelek. és jól megrázta..Még a szüleidet sem értesítetted? Delphine. ha csalódást okoztam.Melyikre? . Delphine barátságosan rámosolygott.Nagyon aggódtam érted.Delphine.Tudod. és búskomoran megdörzsölte a homlokát. ahogy csalódástól hajtva. s belehuppant a puha fotelba. idegességtől felpaprikázva keresi. Fel tudod fogni.fortyant fel Jack. és főleg engedj el! . hová tűnhetett. hogy értesíts. Hiszen nem tudja.Képzeld. sem a szüleimet. hogy tehetted ezt? . mint te! . .rivallt a férfira. ne játssz az idegeimmel! .Jack elképedve nézett a lányra. ha közbejött valami. nyoma sem volt már az előbbi haragjának. Amint elengedte. de mintha a föld nyelt volna el! 42 . és nem estek úgy nekem. Jack rájött. Rohangálok. nem volt szándékos. El tudta képzelni a férfit.Sajnálom .Sajnálood!? Csak ennyi? . mint egy eszelős. csendesebben folytatta. . hibát követett el. Zavartan köszörülte meg a torkát.

Felment a szobájába. Nemrég jöttem meg.Ha nem haragszol. . Mire megérkezett a munkahelyére. de egy lift igen.Majd hívj! . és ledőlt az ágyra. A fáradtság..Miii. .Jó. bízva abban. *** Eljött a hétfő reggel. szeretnék pihenni.Az nem. mert mély álomba merült.Nem.bólogatott hozzá. nem találta a keresett arcot. majd utánam jössz. . miattam azért nem fuseráltad el a hétvégédet. Túl van ezen is.állt fel könnyedén.Remélem.tette hozzá.szólt még vissza. és az ajtó felé indult. Ehelyett a lomha forgalom miatt csak cammogni tudott a kocsisorban. Legszívesebben szirénázó autóval száguldott volna végig az úton.Én is. a lelkesedése is alábbhagyott. mert hiába hordozta tekintetét körbe. Kedvetlenül hallgatta végig főnöke utasításait. és betette maga után az ajtót. mihamarább a Simmons cég épületében szeretett volna lenni. Delphine mély levegőt vett a férfi távozása után. amit kifogásnak használt.Ühüm . . Jack. . Később csak elmentem. így biztosítva magának szabad. Delphine alig tudta türelmetlenségét leplezni. jó. a szüleimtől .Delphine megkönnyebbülten kacagott fel. Mégiscsak hiányzott valakinek. Már itt sem vagyok . majd ez után ő is 43 . mégis igaznak bizonyult. gyors és zökkenőmentes utat a céljához. . . . lift?! . nagyon fáradt vagyok.. . Pihennem kell. Szétosztotta a rábízott feladatot. értem a célzást.bámult rá Jack. amint átvette a heti munka ütemtervét.

Mert nem akar találkozni veled. . a telefon süketen hallgatott.. . hátha megjelenik a férfi. és még mindig nem látta Kirköt. egy kávé mellett lehet.Na és a fiad.Ne kérdezd. Hát ez nem lehet! . Eltűnt.Ez nem hangzik valami jól. De hát miért!? Miért? ismételgette újra. A napnak hamarosan vége.Na halljam. Legalább telefonálhatna! .reménykedett. Még a kávé meg sem érkezett.. hacsak más nevet nem mondott. és ezt nyugodt körülmények között.Beszélni akarok veled.A karjába karolt.. nem tudom. . arra várva.. mi van veled? Delphine felvonta a vállát. . Szemét olykor az ajtóra függesztette. .Ma Bob a soros.Elárulnád.gondolta.Gyere. Hát persze! Ez sokkal valószínűbb. Elena máris feltette az első kérdést. Az ajtón nem lépett be. . Arca halottsápadt lett.belevetette magát a munkába. Óvatos tudakozódásaival is felsült. ez az oka! . De nem. itt dolgozik! De hát akkor hová tűnt! .hasított bele a felisme-rés. várj! . Hacsak. Kevés sikerrel. Kétségbeesetten igyekezett elrejteni érzelmeit. Csüggedten vetette bele magát újra a munkába. hogy hová cipelsz? . mint a kámfor. Talán elmenőben találkozik vele . és húzta magával..torzsalkodott tovább magában. Így ráérek most veled foglalkozni! A kávézóban kevesen voltak. mert barátnője fürkésző szeme előtt semmi nem marad sokáig titok. te ostoba liba.válaszolt azonnal saját kérdésére. De sem akkor.Delphine. . beszélnem kell veled! . sem az elkövetkező napokban nem látta a férfit. Hiszen azt mondta. Jack? Rosszul telt a hétvégéd? 44 .sikoltott benne egy hang. . . .rohant utána. Elmúlt az ebédidő. mert senki nem hallott Kirk Reyton nevű egyénről. most nem sietsz érte? .

. . és én nem tudtam védekezni ellene? Nem akarom terhelni a problémáimmal.Nem tudtam Jackkel menni. Képtelen vagyok kiverni a fejemből. A józan. mondj már valamit róla! sürgette Delphine-t.Ennél hülyébb magyarázatot még életemben nem hallottam . . . Most aztán teljes káosz uralkodik a fejemben. . pedig szeretnék. .Ki ez az álomlovag tulajdonképpen? . elbűvölt a szép kék szemével.. Lehet. .Az istenért. hogy Jackkel még sohasem éreztem azt. dehogy! Ugyan mit mondhatnék neki? Hogy egy férfi átölelt. és olyan szomorú szemekkel nézett barátnőjére. .El sem mentem. .Csak azt tudom. hidd el.nyögött fel Delphine. amit Kirkkel.De hát mi történt? Hiszen úgy készültél rá csodálkozott Elena.Nem tudom . s nehezen tudok rendet rakni benne.tanácsolta Elena. .Elena nem akart hinni a fülének. másvalakivel voltam. hogy annak megesett a szíve rajta.Neked kell eldönteni. .A kényszerű körülmény hozott bennünket össze mély sóhaj tört fel a lányból. Olyan hatással van rám.hördült fel Elena.Néha már én is azt hiszem. Különben azóta se láttam.Micsoda? . hogy képtelen vagyok védekezni ellene.Meg-babonázott. megfontolt barátnője egyszer csak másvalakivel tölti a víkendet. hogy nem is hallok felőle többet. mit akarsz . a csókjától meg valósággal elolvadtam. . .Nem.Jaj.Már kezdek kíváncsi lenni erre a szívrablóra.Jack tudja? .Történt valami "más" is köztetek? . ha egy kicsit kitartóbb. . álmodtam az egészet. Valóban nem tudod a nevét? 45 . de megtörténhetett volna.

illetve számítógépeiken ment keresztül. Már az első évben felfedezték.Te tudod. illetve mondott egy nevet. kislány . de az hamisnak bizonyul. hogy több időt fordított Jackre. és a nevem is valódi.Könyvelési részleg . milyen feladatot várnak tőle.. hogy a számok világában nagyon otthonosan érzi magát. Emlékét is próbálta halványítani azzal. és pihend ki magad! Már a második hét közepén jártak. hogy valaha még viszontlátja Kirköt. Elena vidáman kacagott Delphine töprengő ábrázatán. pontos mérleget kérek az elmúlt hónapról. . Hamar felismerte. de elég hangosan ahhoz.Miss Power.paskolt a kezére -. ..Mi vagyok én. azonnal hozza az irodámba! .. .Na. Mr. hibátlanul végezte. . Gondolatainak szövevényét a telefon éles berregése zavarta meg. gyerünk haza.dünnyögte magában.Igen. és Delphine nem remélte. pláne. .Dehogy tudom. Minden az ő kezükön. hogy barátnője meghallja. aki örömmel vette ezeket a találkozásokat.szólt bele. Dyner. Már nem várta repesve. hogy belépjen az ajtón. hogy megszólaljon a telefon. Hamarosan tudása és 46 . Ha megvan. Sherlock Holmes? Egyébként is tudja. Delphine automatikusan nyúlt utána.Az a gyanúm. . semmit sem tudok . Delphine rendkívül fontos munkát végzett a többi társával együtt a vállalat számára. A rábízott feladatot mindig pontosan. . Társnőit is szívesen vezette be saját kis rejtélyes birodalmába. hogy nem. hol talál meg.Hát nyomozd ki! .

szólt a titkárnő.A kért kimutatás..vetette oda -. most segíts! . és köszönöm. Mr. hogy maga megy.Miss Power.egyhangú szavazat alapján Delphine-t választották részlegvezetőnek. ősz hajú osztályvezető idegesen beszélt valakivel. megkönnyebbülten tette le. mert 47 . intett. Dyner.szólt ki egy erélyes hang. Mióta a vezér ma reggel visszajött New Yorkból. Ez az ő formája. hisz eltöltött ott egy éjszakát. . . hogy menjen be. aki ismerte Delphine-t. a testes. mikor harapós kedvében van a ház ura.hadarta el panaszát egy szuszra. nagy levegőt vett. és Mr. vigye be személyesen a kimutatásokat. A titkárnő. Az emléktől keserű lett a szájíze. míg a vezérigazgató irodája felé tartott. Kopogott. . majd belépett. Dyner irodájába sietett.Tessék! .Ezzel már tárcsázott is. és Delphine-nek még tiltakozni sem maradt ideje. Mikor befejezte. Nekem azonnal le kell mennem az ötödikre.Miss Power? Az igazgató úr várja . Neki is most kell az oroszlánbarlangba mennie. Magához vette a kért anyagot. Az asztalon e pillanatban szólalt meg a telefon. Úrjézus. Jól ismerte az utat. Mielőtt benyitott volna. Arcát nem láthatta. .Tessék! . . . elszabadult a pokol. Mindent azonnal tudni akar . Ted Dyner. Delphine kopogott.imádkozott egyfolytában. de előbb még odaszólok. Az íróasztal mögötti forgószékben egy alak görnyedt a kihúzott fiókok fölé. ..Kész bolondokháza! Ez a telefon meg egyszerűen az idegeimre megy.Várják .

Tegye le . . tágra nyílt szomorú szemét.Drágám. remegő szája szélét. kivel beszélsz? Mindketten a hang irányába fordultak. mert a férfi felemelte a fejét. karcsú. Bátortalan torokköszörüléssel próbálta ittlétét jelezni. Szemlátomást keresett valamit. . Végtelenségnek tűnő idő után a férfi a lány felé indult. és kergült agya járatja vele a bolondját. amit még mindig a kezében tartott. nem látomásai voltak.Ne merj hozzám érni! . Szeme tüzetesen pásztázta végig Delphine falfehér arcát. mozdítani sem tudta. . Mozdulatlanságukat egy csicsergő női hang oldotta fel. vonzón. szőke hajú nő lépett ki. aztán megtorpant.Te. Mintha gyomorszájon vágták volna.suttogta halottsápadtan. lába mintha gyökeret vert volna.. Delphine két lépést tett az asztal felé. Durva alak. . Delphine még mindig dermedten állt. hogy kőszoborrá dermed fájdalmában.de továbbra sem nézett fel.Kezdjen már bele. és rájött.Jól vagy. hátha csak képzelete űz vele csúf játékot.A kért kimutatást hoztam.. gondolta Delphine. Delphine? Már-már hozzáért. Kábultan hunyta le a szemét abban a reményben. A mosdóból egy gyönyörű. te vagy! .vetette oda. Nem úgy Delphine-é! Az elmúlt percekben már másodszor esett meg vele. Kirk áll itt előtte életnagyságban. férfiasan. . miközben érezte. ködbe borul előtte a világ. mondja. hangjából aggódás hallatszott.mondta fakó hangon. Igenis. Lassan látása kitisztult.túlságosan lehajolt. Elfehéredett ujjakkal szorította a könyvet. Önelégült és határozott volt minden mozdulata. . . aki sugárzott a boldogságtól. mit akar! . de a lány ösztönösen hátralépett. A férfi komor arccal állt meg előtte. úgy rándult görcsbe 48 .

Én csak. Riadt. mert Kirk gondolatai messze kalandoznak.csodálkozott az ismeretlen nő.dadogta zavartan Delphine.. szomorú arcát. . megbízhatatlan disznónak tart. s ilyenkor jobb nem háborgatni. Kirk . Szeretett volna mindent megmagyarázni.. Gyötörte a bűntudat. ez mindent tetőzött.Megyek. hol Kirkre emelte. sokáig tart még? . drágám. bo. A férfi kezébe nyomta az iratcsomót. amiért hagyta elszakadni a meg sem erősödött kapcsolatot. Idegesen szántott bele a hajába. ... Most biztosan hazug. Elhallgattam egy-két dolgot.korholta magát. Úgy érezte. szívébe hasogató fájdalom nyilallt. . bocsánat .Mondd. de az mereven tekintett előre.a gyomra.a nő kutatva nézte a férfi arcát. Amint meglátta sápadt. ha majd visszatértél a földre.csilingelt újra a nő hangja. Rájött. tágra nyílt szemét hol a szőke nőre.és kecses léptekkel kibillegett a szobából. 49 . hívj fel! . Aztán Pamela nagyjelenete. . Kirk ezerszer annyira elképedt. meg sem tudott szólalni. és kitámolygott az irodából. de csak zavartan bámult rá. Nem így akart találkozni a lánnyal. kék szemével hidegen nézett előre. arcát az elkeseredés megkeményítette. hogy értelmetlen is lenne több kérdést feltennie.Mi van veled? Te is olyan furcsa vagy. Kínzó fájdalom gyötörte a szíve tájékán. hogy el ne bőgné magát.töprengett leverten. teljesen kétségbeesett. mintha hazudtál volna . Mit gondolhat rólam.Hát ebbe a lányba meg mi ütött? . Az ugyanaz. uramisten! És hogyan érezheti magát? Pokoli szituációba került. Ha Delphine megdöbbent. Hogy lehetne helyrehozni ezt a hülye helyzetet? . nem bírja tovább elviselni ezt a kínos helyzetet anélkül. .

és az irodája felé igyekezett. és valósággal hajszolta a munkát. mintha egy úthenger taposott volna végig rajta. mesterkélt mosolyt erőltetett az arcára. és minden holnapra egy új nap virrad. aztán hideg vízzel frissítette fel sírástól megduzzadt arcát. és hallgatólagosan megegyeztek abban. Lábai maguktól indultak. Alig tántorgott be a mosdóba.mondta tükörképének. A heves fájdalom hangos zokogás és patakzó könny formájában a felszínre jutott. Elmúlt. mint a zápor. Kényszerítette magát. hogy ez a nap is véget érjen. vagy csak percek? Még szipogott egypárat. Örökre vége. ami el sem kezdődött. ellobban.A holnap majd elfeledteti a mát. Összetörtnek érezte magát. elmúlik. Lerogyott a székre. Legfőbb ideje volt.Hogyan jött ki az irodából. Mély erővel tört fel belőle a keserű csalódás. Szedd össze magad. Efelől kétsége se volt. és nem zavarták meg fiatal főnöknőjük néma visszahúzódását. és észre sem vette. A tükörből nem éppen egy szívderítő pofika nézett vissza rá. Ők is tették a maguk dolgát. Most mi lesz? Hogyan tovább? 50 . ami szemét eltakarta. dolgoznod kell! Hátravetette a fejét. hogy most nem háborgatják a kérdéseikkel. szívszorító hallgatását. nehogy hangosan felzokogjon. Vége. Alig ismerte meg. amely égette. Társnői aggódva figyelték csendes munkálkodását. mint a szalmaláng. Rossz hangulatát a vezetők összezördülésének vették. . zokogta. De akkor miért fáj ennyire? Hirtelen jött szerelem. nem emlékszik. marta a lelkét.Felejtsd el! . . elengedte magát. máris vége. A könnyfüggönyön át. Órák teltek el. csak halványan látta a kivezető utat a folyosóra. hogy volt. reflexei ösztönösen engedelmeskedtek a mozdulatnak.

Végre itthon! sóhajtotta boldogan. Egyenest a hálószobába tartott. Érthető lett egyből. 51 . Ó. zaklatott lelkét megnyugtatni. a kétszínű gazember. az övé is lettem volna. Ő maga volt az. Lelkileg kimerülten állította le a kocsiját a garázsban. Kirk Billing. testét ellazítani. zöldre váltott a lámpa. Fáradt léptekkel botorkált be a házba. add. Ha egy kicsit erőszakosabb. s a titokra fény derült. A nagylelkűsége. Az utána érkezők türelmetlenül nyomták az autók kürtjét. miért viselkedett otthonosan saját irodájában. Istenem. Mert a nagyságos úr. hogy nem történt meg. Legszívesebben elsüllyednék szégyenemben.Otthon álmodj. hogy ne legyen igaz! . görcsbe rándul a gyomra a megaláztatástól. hogy indítson végre. szép szavával meghódított. épphogy csak pár perces kitérőt tett a fürdőszobába.kiáltotta felé a mögötte haladó úr. ahogy az irodában ránézett. Pihenni akart. hogy beprotezsálja az igazgatónál. most fontos láncszemmé vált.könyörgött Delphine félhangosan.Éles tülkölés rángatta vissza a gondolataiból. Elnyúlt az ágyon. és én tapasztalatlan. nevetséges. Ha csak rágondol. Még jó. ahogy felbukkantam az irodájában. Arca döbbenetet fejezett ki. Kislány . hogy pont egy ilyen alakot fogtam ki magamnak! Lelki szemei előtt újra megjelent Kirk. Váratlanul lelepleződött. aminek akkor nem volt jelentősége. a cég elnöke és a Billing Konszern örökösének személyében kereshető. Úrjézus. hogy játszott velem! Közben jót mulatott rajtam! Megvan már az oka. naiv liba belesétáltam a hálójába. Finom modorával elkápráztatott. hogy lezuhanyozzon. . mit vétettem jajongott keserűen -. kislány! .szorult össze a szíve. miért nem találtam Kirk Reytont sehol. miközben én mit sem sejtettem személyéről. Erre nem számított. Több apró részlet. Ő és a főnöke! Borzasztó! Nem tudna a saját szemébe nézni. Így hívott Kirk is.

Nem. az ég szerelmére. . rosszul hall. hogy soha nem veszed fel. . Abban a pillanatban megjelent Kirk arca. Kitartó. pihenj! . ne miszterezz állandóan. majd elfelejtettem. .Kitől tudta meg a telefonszámomat. Mr. . aztán már egyszerű volt utánanézni a telefonszámodnak. . leteszem a kagylót! .Köszönöm.Miért. . . Megpróbált ügyet sem vetni rá.Nee!! Kérlek. Kelletlenül szólt bele.adta meg magát a férfi. mielőtt válaszolt volna. de az kitartóan csörgött.Rendben .Több mesét nem veszek be.Tessék.. Lehunyta a szemét. Félálomban és még kába érzékein nehezen hatolt át a telefon hangja. édes csókja. .miközben a mennyezetre függesztette tekintetét. és dühösen vágtázott a készülékhez. persze.. azért hívtalak.Ja.Kirk. Delphine? Megbeszélnénk a félreértéseket. . .utasította magát.Félóra múlva nálad vagyok! A lány mély levegőt vett. Mr. A lakáscímedet a kartotékból vettem. és ha azonnal nem mondja. talán el is szenderült. 52 . Az ördög vigye el! Miért nem hallgatsz el? . meddig feküdt.Delphine. kivel beszélek mondta kissé ironikusan. Billing? . ki vagy? .Mit óhajt tőlem.morogta az ágyról leugorva. . ennél egy kicsivel már jobban ismerjük egymást! .Szóval. Ne gondolkodj. ne tedd le! Delphine keze a kérlelő hangra félúton megállt.Már le is tettem! .Nem hiszem! Én ugyanis egy Kirk Reytont ismerek. Maga sem tudta.Senkitől. szakaszos csörömpölő hangra ébredt. mit akar. bársonyos hangja. Már féltem. Billing? . .De hát az a nevem. Úgy. .Delphine azt hitte. hogy meghívjalak egy vacsorára. de nem fogadom el a vacsorameghívást.

Így jobb? .Na de. a hazugság bűn. . nehogy itt találja Kirk. mint most..rimánkodott türelmetlenül Delphine. . Jól mondják.Nem! Nem! Ez nem magyarázat. Jack felé száguldva egyfolytában dühöngött. mással vacsorázom . Jó ég! Ez képes és beváltja az ígéretét.Na jó. . Úgyhogy félóra múlva nálad leszek.Mi baj? Miért hívtál? . Delphine-nek nem volt ideje válaszon törni a fejét. hogy válaszoljon a férfi. de még mindig nem elég meggyőző. . Ennyire gyorsan se készült még el soha. Jack meg messze lakik ide. Megkönnyebbülten lélegzett fel. és tördelte a kezét. Kapkodva dobálta le magáról a ruhákat és öltözött át. De az a gyanúm.Mr. letette a kagylót. nem fogadom el! Fogytán volt már Delphine türelme ahhoz..Ez már valamivel jobb kifogás .közölte határozottan.A fene! A saját csapdámba estem! Kirk azonnal itt lesz.inkább lenyelte. Most mit csináljon? Honnan a csodából akasszon le egy férfit gyorsan? A közelben lakó ismerősei közül most egy sem ér rá.Könyörgöm.. Ideje sem volt most társalogni. vedd fel! . . amit gondol. Kirköt nem látta sehol. kislány. Billing. nem kívánok önnel vacsorázni sem most.A legjobb.Jack? Itt Delphine! . jobb. Tárcsázott. ha nem mondja ki.dörmögte zordan -. Igyekeznie kellett. . sem később! . mikor beült a kocsijába. idejön! Idegesen járkált a szobában. Delphine nem várta. ezt most találtad ki. Nem fogsz lerázni ilyen átlátszó trükkel.blöffölte. Itt van rá a jó 53 . hogy nyugodtan tudjon válaszolni a férfi erőszakos fellépésére. .Tíz perc múlva nálad vagyok! Vacsorázni megyünk! A vendégem vagy! . Cselekednem kell. mert megszakadt a vonal. Rekordidő alatt kész lett. A telefon hosszan kicsengett. .

Jack a szemét legeltette Delphine-en.A barátod. Istenem! Csak ezt a napot ússzam meg! . hagyd ezt abba! 54 . Jack. távol tartsam tőle magam. . és minden meggondolás nélkül vacsorára hív egy férfit.Elmondanád. semmit! . de vacsorázni.Jaj. ez igaz.A te szemléleteddel nézve ez így is néz ki. Hidd el. Jack ismerőse révén azonban asztalhoz jutottak.kuncogott Jack -. Hát éppen ez az! Félre fogja érteni a viselkedésemet.fohászkodott Delphine.. Te. ha veled megyek . hölgyem.Akkor ne várass tovább. . . de e helyett Jack karjaiba hullok. ahová mentek. vagy nem fogadod el a meghívást? . Mit fog most rólam feltételezni!? Eh. különben soha többet nem lesz rá lehetőségem.?! .Az öné vagyok.Jack. ha csak tehettem. Odalesz az örömtől.Úgy mondod ezt.példa! Cseberből vederbe esem. te a barátom vagy. túl zsúfolt volt. kérlek. Megúszom ugyan Kirk társaságát.. ha te erre szántad magad. Gyerünk! Az étterem. mintha törvénytelen dolgot követtem volna el. minden bejelentés nélkül meghívsz vacsorázni. éhes vagyok! .Most jössz. felrúgja a szigorú rendszabályt. Történnie kellett valaminek. Jack már várta. Hány éve is ismerjük egymást? Hét? És még egyszer sem hívtál meg vacsorázni.hessegette el azonnal a kétségeit. Míg a marhasültre vártak. elodáztam a sűrű találkozást. jobb lesz. . Ebédelni igen.Hatodik érzékem azt súgja. velem töltheti az estét. nagyon örülök neki. . aki mindent előre eltervez. hogy amennyire lehet. Nem hívhatlak meg vacsorázni? . a meg-fontolt lány. . mi ez a pálfordulás? Hirtelen. Eddig. de nem győzök magamhoz térni a meglepetéstől. Most meg egyszerűen felajánlkozom neki.

kérdezte a férfi lágy. Jack. . hogy azt az oldaladat mutatnád meg. csak nem olyan lenge ruhában voltál. mintha most látnál először. és meg kell mondanom.És nem bókolhatok neked. . A lány agyában hirtelen megszólalt a vészcsengő. .Jaj.Mit? Mit tettem? . és ha egyszer megkapta . Ha láttad volna magad.nyugtatta a lány utáni sóvárgását. azt hihetném. . bókolsz. .kérdezte tettetett rémülettel.Ilyennek most látlak. . Remélte. Legalább úgy néztél ki. Jack. . A hajad.. amikor berontottál a lakásomba! Elszánt voltál.A te szádból furcsa ezt hallani.Állok elébe.. és erősen a szemébe nézett.vigyorgott.Azt nagyon nem szeretnéd. most több sikere lesz a lánynál.mondta a férfi. ahogy ráesett a lámpa fénye. Delphine tágra nyílt szemmel bámult Jackre. barátja lopva figyelte.Ez a vacsora mindent megér .Nem. . ez a lány sokkal jobban tetszik nekem. A pincér közben felszolgálta az ételt.Úgy nézel rám. Delphine? . amit eddig elrejtettél. mint egy amazon az őserdőben. köszönöm. .ragadta meg a lány kezét. Mitől tartasz annyira. Jó lesz résen lenni! .Miket nem hordasz itt össze! Ha nem ismernélek.Vigyázz.érdeklődött.Így igaz . simogató hangon.A vakmerő.. . . hagyd abba ezt a hülyeséget! 55 . .Máskor is állok a rendelkezésedre. ragyogott a barna minden színében.Ez? Milyen? . igaz? Félsz. hangos hahotára fakadt. elég volt. majd ahogy magához tért. Jack. és bátor. Delphine? . barátom! .! Csillapodj. még szavadon foghatlak. hogy mondjon valamit. legyen az bármilyen időpont.Tőlem? Megbántottalak volna? Okot adtam rá. Delphine belefeledkezve falatozott. . hogy ennyire óvatos vagy? . A fejembe fog szállni. Kérsz még bort? .

Én mégis jobban szeretném.Talán igazad van.Felelj. Jack. semmivel.Jó. .Igen. de. Menjünk. nem örülnél neki. .Köszönöm az estét. . Jack. hogy kötelező elveszítenem a fejem! .Komolyan azt akarod? . Csak ezt az estét ússzam még meg. . A férfi durcás arcát látva Delphine jót mosolygott.Mielőtt Delphine észbe kapott volna.. Jack kérdőn nézett a lányra. és hevesen megcsókolta. jó? Birtokló mozdulattal ölelte át Delphine derekát. . tudni akarom! . . Jack szemében győzedelmi fény villant. . 56 . akkor menjünk.Sajnos.Hát persze! Eléggé zűrös napom volt.búgta a fülébe. ezért is hívtalak meg.Ennyivel igazán tartozom neked a vacsoráért . Delphine.. . és megadta magát. . igazán kellemes volt. . . Jó éjszakát! A férfi kiugrott a kocsiból.Na. nem tudlak megkínálni. .. A hazavezető utat hihetetlenül gyorsan tették meg. miközben a kijárat felé mentek. Nem volt időm bevásárolni.Vigyél haza. és az előbbi haragja teljesen elpárolgott.Nekem csak te kellesz! . nem bánom.Nem. magához rántotta. és mellette termett.Felkísérlek. persze hogy nem! De ez még nem jelenti azt.Ha tudnád az igazi okot. a kocsimért majd elmegyek! .ragyogott fel a férfi szeme.Jól van. fohászkodott magában Delphine. ha legalább egyszer nem lennél ilyen átkozottul józan. Így legalább kikapcsoltam magam egy kicsit a gondokból.Na és sikerült "kikapcsolni" magad? .

de az még szenvedélyesebben csókolta. és óriási kínok között vergődött. keze azonnal birtokba vette a lány mellét. Delphine. Azzal sem törődött.Nem. én sem vagyok kivétel. hogy alig kapott levegőt. . kérlek! .. és minden érzelemtől mentes. Karja vasmarokkal tartotta fogva. Birtokolni akarta. hagyd abba. itt a soha vissza nem térő alkalom. akire évek óta sóvárogva vágyott. Türelmetlenül nyúlt a lány blúza felé. a tested meg egyenesen észbontó. Delphine-t rémület fogta el. Jack! .Jaj. Úgy gondolta. Megragadta a lányt.Ne mondd.Mozdulatában benne volt minden eddigi elfojtott vágya. . Éhes ragadozóként csapott le szája a lány mellére.Ne. 57 . hogy a lány szabadulni próbált. megrántotta. Kapkodva szedte a levegőt. Már évek óta várok rád. . Feldúlt volt.megpróbálta eltolni magától a férfit. még sohasem viselkedett így vele Jack. s olyan erővel ölelte magához. Próbálta észre téríteni.Jack.Jack. Gondolod.Már a hajad is izgató. Minden férfi tűzbe jön tőled. Jack rekedtes hangja kijózanította. és az apró gombok egymás után pattogtak le a ruháról. Delphine nem védekezett. Szemében nem izzott még ilyen hatalmas vágy. vágya egyre erősödött. . ha most erőszakot alkalmazol.Mióta várok már erre a pillanatra . hogy fából vagyok? . s nem törődött a lány tiltakozásával.szájával végigsimította a lány nyakát. Megkapni a lányt..Túl sokszor hallottam ezt a szót. életem végéig gyűlölni foglak. Jack! . Félt. Csókja durva volt. hogy nem. . Zavarodottan túrt bele szőke hajába. . Jobb lesz úgy? Azt akarod? Végre Jack hátrább lépett. Nem vacakolt sokat a gombokkal.suttogta Jack. Ezt használta ki Jack. úgy kívánlak. .

Töprengett.. Épp indítani akart.. hogy kis híján mire vetemedett. Ezzel az érvvel végül meggyőzte magát. s feldúltan rohant a kocsijához. mi ez az elszánt kitartás részéről. lerogyott a fotelba. Minden jel arra mutat. amikor újra felbukkant a férfi. nincs szükség segítségre. itt a férfi volt a vesztes. vállas és sportos . most jobb lesz. Teremtőm! Micsoda nap! Kimerülten temette kezébe az arcát. amint felfedezte a lányt egy szőke fiatalember társaságában. Alig állt a lábán. Agya lázasan dolgozott. 58 . Ha ez tényleg Jack volt. Maga sem értette. valószínűleg Delphine nem szívesen látna most egy újabb férfit.sorolta fel magában a hallott jelzőket. és felhördült.Most. és hazahajtott.Végignézett a lány megtépázott külsején. Erős féltékenység lett rajta úrrá. Delphine. Nem volt már miért maradnia. majd a férfi után. hogy a férfi követi a lányt a lakására is. mint aki most ébredt rá. . Idegesen dobolt az ujjaival. Mi történhetett? Rossz érzése támadt. különben nem rohant volna el fejvesztetten. amikor látta. Felmenjen? Bármi is történt. amit tudni akart. Mégsem mozdult el a megfigyelő-helyéről. akiről Delphine annyit beszélt! Szőke. Ez alatt az utcán az egyik kocsiból érdeklődő szempár figyelte Delphine kivilágított ablakát. Várt. Ez biztosan Jack. Ne haragudj mondta. hiszen megtudta azt. Szeme nyugtalanul nézett az ablakra. Arca csalódott volt. amint meghallotta az ajtócsapódást. ha elmegyek. és hangosan felzokogott. és kirohant a lakásból.

szeme vörös a sok sírástól és az álmatlanságtól. Épp taxit akart hívni.A kocsidat hoztam. Alaposan végignézett a lányon. . igaz? Nem akartam neked rossz éjszakát. már hajnalodott. nagyon bánt a dolog. amit egy szuszra felhajtott. mert egyáltalán nem várta a fiú újbóli felbukkanását ilyen rövid időn belül. Konokul ügyelni fog rá. s ajtót nyitott. 59 .ámult el Delphine. Rendbe szedte magát. Arca püffedt. . hisz régóta hitegette a férfit. hogy úgy is legyen. Ki lehet? tűnődött. létezik másfajta vonzalom és érdekesebb férfi is Jacken kívül. Gondolom. rájött.Jack!? . A két erős feketétől. Nem érzett Jackkel olyan érzéki földrengést. azok után. Azóta. Delphine. és odaadóan csókolta. A tükörbe nézett.Miattam. ezek után nem hívsz be a lakásodba. Pocsékul nézel ki. Jack bánatos szemétől Delphine-nek egyből elpárolgott a mérge. Éjszaka szilárdan elhatározta magát valamire. és a fürdőszoba felé tapogatózott. Félig-meddig bűnösnek érezte magát a történtek miatt. mikor megszólalt az ajtócsengő. sem fájdalmat okozni. Bocsáss meg. hogy Kirk a karjában tartotta. Kikászálódott az ágyból. frissebbnek érezte magát. az ébresztőóra figyelmeztető sípolása riasztotta fel. kérlek.4. fejezet Másnap reggel Delphine kimerülten ébredt. amit tegnap este művelt. Mire nagy nehezen álomba sírta magát. Erős sminkkel próbálta eltüntetni rossz éjszakájának nyomait. . hogy képes legyen megfeledkezni minden más egyébről maga körül. de sosem tudta rászánni magát a döntésre. Amikor meg már pihenni tudott volna. és ijedten hátrahőkölt a látványtól.

és az íróasztalon sem várta a munkakönyve. hogy előbb-utóbb Kirk hallat magáról. de te még nálam is rosszabbul nézel ki. beviszlek a munkahelyedre. hogy ilyen állapotban vezess. mikor a következő pillanatban megszólalt a telefon. Delphine kis híján kiejtette kezéből a kagylót.rémült meg a lány.Mondja meg. Már egészen fölszabadultnak érezte magát. Jack még mindig az ajtóban toporgott. Nem engedhetem.Tíz perc múlva a liftnél várlak.hát még egy igazgató! . .Ha megígéred.Téved! Számtalan kifogásom van! .Miss Power. . hogy rendesen viselkedsz. . Teljes buzgalommal látott neki a munkának.De még nincs is ebédidő! 60 . Billinggel.Nem fogja kihasználni egy férfi sem. testének parancsolni tud. az ebédmeghívásomra nem fogsz kifogást találni.lejöjjön a részlegre azért. míg józan ésszel gondolkodni. . Delphine mit sem sejtve vette fel. hol találkozunk! . holott felkészülhetett volna rá.És te? . Tíz perc múlva nálad vagyok. végül is ez az ő birodalma.dörrent a férfi hangja. bejöhetsz. . .Ha gondolod. .Remélem.Majd taxit hívok. Én sem aludtam túl sokat az éjjel.Egyet sem akarok hallani .Csak azt ne! . Legnagyobb megkönnyebbülésére a liftben nem futott össze Mr. hogy egy helyettes . . leheletnyi csókkal búcsúztak el egymástól. hogy egy könyvelőt ebédelni hívjon. . A parkolóban rövid. Egyetlenegyszer sem volt rá még példa. választ várt Delphine-től. Váratlanul érte. Így legalább rövid időre elterelte nyomasztó gondolatait a két férfiról.

meg nem is a rövid kifogást. Delphine szeme szikrákat szórt. könnyű remegés futott végig rajta. . Billing. de jobb. Mély meggyőződéssel ébredt tudatára annak.Ha azt mondanám. bemegyek! Micsoda szörnyű egy pasas . ami közéjük emelkedett..Nyelvbotlás volt. nem mondanék igazat. .Ezt meg ne próbáld még egyszer! . és ezt biztosan Kirk is észrevette.sziszegte a foga között Delphine.Majd lesz! Máris indulok. Kirk különös fénnyel a szemében mosolygott a lányra. ha ezt Kirk nem tudja meg. mert ha együtt látják őket. . de a férfi erősen fogva tartotta. Alig nyílt ki a lift ajtaja. Delphine. Delphine zavarban volt. azonban ez nem lenne méltányos: ő is élvezte a dolgot. Kirk testéből valami csodálatos erő sugárzott.akarta mondani.Mégsem szeretném. ami Delphine-t is meglepte. ha rendszert csinálna belőle. megcsókolta. Mikor a lány végre összeszedte magát. Ezért kihasznált minden lehetséges kínálkozó alkalmat. azonnal szárnyra kap a pletyka. hanem egy tóparti vendéglőbe mentek. Igyekezett. Tetőtől talpig elgyengült. és mielőtt Delphine felocsúdhatott volna a meglepetéstől. hogy ne várassa meg Kirköt. Bár kevés a valószínűsége annak. Rendre kellene utasítani a férfit. Hitte is. most miért nem teszed? Mert így akarlak távol tartani magamtól .Az előbb már tegeztél. Az étterem vezetője 61 . hogy tiltakozzon. Szerette volna lerombolni a jeges védőfalat. Delphine tiltakozni próbált. hogy ekkora irodaépületben ne találkozzanak ismerőssel. . Kirk elengedte. Delphine meglepetésére nem egy közeli. Kirk máris magához húzta. Ha nem vagy ott. hogy Kirk tapasztalt ajka egészen elkábította. sajnálom. Mr.

amit elébem tesznek.Így igaz. miért ez a nagy megtiszteltetés.sóhajtott megadóan Delphine.ismerősként üdvözölte Kirköt. Vagy csak a finomságoknak nem tudott ellenállni? Fölösleges rajta meditálnia. Önelégült mosollyal üzente szeme a lány felé: „Még jól emlékszem mindenre. . Charles nagyapám halála után a részvényeit rám hagyta azzal a feltétellel. az is kedvet kap az evéshez.Remélem. ha téged néz mondta kedvesen. az apám és nagyapám Billing. .Finom volt ez a kagyló . .Akkor essünk túl rajta .biztosította Kirk is a tulajdonost. addig én szóval tartalak.kacagott vidáman Delphine -. Míg elfogyasztod. és nem hagyom széthullani a vállalatot. .Öröm nézni. ami nem is könnyű feladat. . hiszen jószerével mindent elpusztított. Akinek nincs étvágya. amit elébe tálaltak. . . mert nagyapám alapította a céget. mindent megeszek.Igaza van. Köszönöm az ebédet. apám meg naggyá tette. a kisasszony meg lesz elégedve az ebéddel . és azonnal egy hangulatos sarokba vezette őket. de még mindig nem tudom.Attól ne féljen .s megnyalta az ujját. igaz? A férfi fejével helyeselt. .Az anyám Reyton lány.Csak a kagyló? Nekem nem úgy tűnt. minden nagyon finom volt. és élvezettel figyelem a nyalakodásodat. . hogy nem adom el. A teljes nevem Kirk Reyton 62 . Kirk harsányan felkacagott. Delphine.Még hátra van a csokoládéfagylaltod.Nem fogom megúszni ezt a beszélgetést. Ezt azért említem.” Nem hitte. a kisasszony nagyon falánk . . ahogy eszel.hajolt felé udvariasan. hogy ennyire éhes lesz. .

s szíve is gyorsabban kezdett verni.Mint nekem . . . Ezen túl. . ismerősök elvárták tőlem. 63 . ami köztünk történt.felelte kurtán.Billing. sem később. hogy viselkedtél volna. . és felejtse el.Mindenesetre eldicsekedhet a barátainak. . .Félreinformált. Tetszett.Nem! Minden igaz. Billing. . ahogy azt a versenytársak. Mr. sikerült behálóznia egy butuska. és közben jót szórakozott rajtam. amit mondtam.Jó lesz. az egyszer biztos! . Ha csak tehetem.Olyan behízelgő hangon mondta. hogy a lány libabőrös lett tőle.Őszintén . .Téged sem butának. sem hiszékenynek nem lehet nevezni. . Kirk sötét pillantást lövellt felé.fogta meg a lány kezét -. ha tehetem. Én is azt teszem .dühösen rántotta ki a kezét a férfiéból. mindezt a pénzem miatt teszik. én meg az irodámba a gépem mellé. hanem jól éreztem magam a társaságodban. Magatartásomat is úgy kellett formálnom. Kirk letörten sóhajtott fel.Ettől féltem. én vagyok a vezérigazgató? .Elég a hízelkedésből. de hangja higgadt marad.az órájára nézett. mert egyébként azonnal a gazdag Billing örököst látják bennem. ha tudod. és nem mulattam rajtad.Vallja be őszintén. nem fogok a lába elé omlani sem most.Egészen másképp. . Delphine homlokán felhő vonult át a visszaemlékezéstől. . Reytonként mutatkozom be.Eleinte valóban nem. hogy odavannak értem. ez nem is esett annyira a nehezére. mindenkinek Reytonként mutatkozom be. Azonban hamarosan rájöttem. hiszékeny könyvelőlányt. te egy nagyon különleges kislány vagy. ha visszamegy a konszern élére. .

De én nem. Kirk észre sem vette Elenát. Mindig eszembe jut. hová legyen zavarában. bár abban reménykedtem. Kirk sértetten ráncolta össze a szemöldökét. ejnye. hogy sokat jelent számára. ezzel elismerné. . így legalább nem fogja Kirk a kék szemeivel felfalni. ő sem különb a többi lánynál. és azon leszek. és olyan szomorúság vett rajta erőt. . ha beszállok a liftbe. vigyen vissza.Nem hiszem. . Ó a megváltás. mert azt hiszem. .Egy pár perc késés.intette meg Kirk fejcsóválva.Ahogy kívánod. Alig tudta visszatartani könnyeit. és Elena barátnője lépett be hozzájuk. és magába fojtotta a megjegyzését. . az oldalának támaszkodott. Kirk megint rápirított. Kirk még azt hihetné. de nem nekem. hogy ne tudná azonnal pótolni. és azt is. A liftajtó kinyílt. hogy legszívesebben sírva fakadt volna. hogy olyan nagy veszteség lenne az én barátságom. gondolta Delphine. Onnan figyelte kitartóan a lány gondolataiba mélyedt arcát. továbbra is barátok maradhatunk.tette fel a kérdést magának. A liftben rajtuk kívül nem volt senki.fújtatott Delphine mérgesen.Ha tudni akarod. De alaposan tévedett.Ejnye. továbbra is őt tüntette ki figyelmével. igényt tart a barátságára. Hát különb? . örömmel gondolok rá. ne ráncold már úgy a homlokodat. Egyből elárulná. én is felidéztem magamban az együtt töltött időt. Hamar visszaértek. Delphine azt sem tudta. Mégsem bőghet a férfi előtt. Kirk hanyagul. mint szokta. nem számít.Magának. Elena szintén. Kérem. Delphine-t azonnal megrohanták az emlékek. hogy mennyire fájó pont neki az emlékezés. Bevallom. hogy mihamarabb kitöröljem az emlékezetemből . kislány. 64 .. . mérges vagy .

milyen kínos szituációba hozta barátnőjét a kellemetlen kérdéseivel. és most jött rá.. tovább kérdezősködött: . de a megjegyzésed egyáltalán nem találó. Delphine megütközve bámult barátnőjére. mert az álruhás herceged vár.. mondd már! . .sóhajtott fel bánatosan. .Milyen volt az ebéd.Az ebéd finom volt .esett neki a barátnőjének. aki ráadásul a vezérigazgatónk. .bökte oldalba Elena. . hogy válaszoljak rá.Mondd. Különben nem tenne ilyen hangos megjegyzést egy idegen jelenlétében.Bent van egy pasas velünk együtt.Én meg már azt hittem.mondja jó hangosan. mert telibe talált. Ráadásul azt is elvárod tőlem. Már értette. A lányt egyből elöntötte a pulykaméreg. kivel kapcsolja össze a dolgokat.Kirk Reytont? Bár ne ismerném . miért nevetett a férfi a lány zavarán. szomorúság és fájdalom.dadogta zavarodottan.Csak nem őőő?! Szentséges isten! Én ezt. Jó ég! Elenának elment az esze! Ez volt első gondolata. hogy a férfi is hallja -.De az ördögbe is. .. Elenát mit sem zavarta barátnője paprikás hangulata. te teljesen megőrültél? .Na. . így a válasz elmaradt. Elena azonnal rájött. Elena. Végre megérkeztek az emeletükre. A férfiból abban a percben kirobbant a nevetés. A két mondatban benne volt minden: indulat. és te jössz itt nekem a lovagokkal meg hercegekkel. miért nem 65 .torpant meg Elena. A liftből kilépve is hallották Kirk nevetését. azért rohansz annyira. .Te ismered a vezért? . Delphine zavartan pillantott Kirk arcába. . drága barátnőm? Találkoztál az álomlovagoddal vagy a titokzatos hercegeddel? kíváncsiskodott. nem tudtam .

mint nap végighallgatta a dicshimnuszt a férfiról. Az utolsó találkozásuk óta nem esett szó közöttük Kirkről. . biztosították felőle a többiek. Elena a hét közepe táján már sűrűbben nézett barátnője felé. mint szeretett volna. Delphine. akik szerelmi kalandba bocsátkoznak a főnökükkel. Ennyit ér az ő barátsága. Ugyan. sikert értek el vele. Hát persze. hogy szenvedjen. és az apja részvénytulajdonos. Bezzeg ő szórakozik. Valahányszor említették a nevét. kiről van szó? Sajnálom.mondtad meg nekem. Annál többet a kolléganői. szomorodott el újra és újra. Eltelt a hétvége. Arca sápadt lett és komor. hol ott bukkant fel elbeszéléseik alapján. hogy a csábító visszatér a feleségéhez vagy régi 66 . de ha elmúlt a nagy szerelem. szeme beesett. Csak egyféleképp tudott felejteni: ha a munkájába vetette magát. míg ő csak egy beosztott. Pamela előkelő. készakarva teszik ezt vele a kolléganői csak azért. mert erős féltékenységet érzett. csak a szívtipró vezérről és a gyönyörűséges Pameláról. Általában az a vége. Ilyenkor Delphine szeretett volna láthatatlan lenni. jött rá a keserű igazságra. Már kezdte azt hinni. vagy legalábbis süket. Kezdetben ugyan némi előnyre tesznek szert.együtt érzőn karolt bele. Egyikőjük sem említette a témát. Igazi álompár. összerándult a szíve. gyönyörű. Ha így van. máris elfelejtette.Felejtsd el. Hol itt. de még mindig többet gondolt rá. milyen barátság lehet egy beosztott és főnök között? Hanem ebből én nem kérek! Ismerőseitől jól tudta. Igyekezett kiverni Kirköt a fejéből. milyen sors vár azokra a nőkre. Nap. A fiatal Betty és az elvált Harriet másról sem beszélt. igazán . többnyire új állás után kell nézniük. túl vagyok rajta. és újabb hét kezdődött.

Még semmit. Nem érdekel. Pedig azzal Kirk tisztában lehet. Próbálta a férfit elérni. Ez azért is könnyű lesz.Semmit.Mit terveztél hétvégére? . gyere velünk. Ez a két ember szinte felőrlődik a szerelemben.barátnőjéhez.A hegyekbe megyünk hétvégén. Mióta megtudta. nem tud hova lenni az álmélkodástól. . mert mindkettőjüket szereti. és hallgatnak is szavára. Talán. Az időpontot később még megbeszéljük. Bár nem volt szándéka beleavatkozni Delphine magánéletébe. Van valami terved? . Vagy hidegen hagyja Kirköt a barátnője? Lehetséges. A faházban minden megtalálható a friss élelmen kívül. Ráadásul.Jó. Ezért úgy határozott. meg sem említette barátnőjét. tudtukon kívül összehozza őket. és előre örült a hegyi levegőnek. Hirtelen ötlettől vezérelve gyors elhatározásra jutott.bizonygatta többször is magának -. Semmi közöm hozzá . akiről Delphine beszél. Segíteni fog neki. Mit vigyek? . Elena nem bírta tovább nézni barátnője gyötrődését. de csak rövid beszélgetésre maradt ideje. hogy Pamela a fontos neki? Hiszen róla mindig azt mondta. Vagy mégsem? Mindenesetre Delphine-nek és Kirknek találkoznia kell! határozta el Elena. csupán gyermekkori barátok. . hogy sógora az a bizonyos férfi. hogy Delphine beszámolt a vele való találkozásról. . de ez már mindennek a teteje.ment oda hozzá Elena. felőlem mindennap új barátnője lehet. hogy ismét találkozzon a bajok okozójával. Attól kezdve Delphine a hétvégéről ábrándozott. Arról meg én gondoskodom. 67 .

.mutatott előre.Szép.Íme . vacsorázással és beszélgetéssel töltötték. Tamalpaiscsúcs felé. . ahogy a fák közül kibújva a felhők fölé emelkedett. A levegő szürke páráján keresztül egy fekete szikla magasodott az égnek. .szólalt meg mögötte Elena. amikor éles kürtölést hallott az utcáról. Útközben láttak több letérő utat.Bent is nézd meg! Az idő további részét pakolással.Tetszik? . ugye? . és mellé könyökölt az ablakpárkányra. . . Olyan pihentnek érezte magát. Megjöttek érte Elenáék. Begyömöszölte a poggyászát.kérdezték egyszerre. Barátnője jóízűen kacagott. A fű még a harmatcseppektől csillogott. Másnap reggel magasan járt a nap.hívta Elena. Kihaltnak tűnt a táj. Elena férje. de házat sehol.szólt Bob. . lányok . Fenséges látványt nyújtott. fejezet Épp elkészült a csomagolással. Delphine-nek tátva maradt a szája az ámulattól. Nyújtózkodva lépett az ablakhoz. Talán valahol a fák mögött lehetett.Fent vagy? . majd egy tisztásra értek. és már indultak is. Delphine megbabonázva nézte. mire felébredt. mintha a napot akarná elérni. pedig nem lehettek messze a várostól.Ezt nevezitek ti faháznak? Hiszen ez egy gyönyörű erdei villa! .Gyere! . .Csodálatos! És az a szikla!? Szinte hívogat. 68 .5. mint még soha. a hegyi levegő és az erdő csendje pihentető hatással van rá. San Franciscót maguk mögött hagyva óriás fenyőerdőn keresztül vezetett az út az Mt.Megérkeztünk. Úgy látszik. Áthaladtak egy emelkedőn.

De hát azt mondtad. Itt megfeledkeztek a zajos város mindennapi taposómalmáról.. aki lefektette a kicsit. Most pedig öltözz fel gyorsan. Míg Elena a gyereket fürdette..Van ízlése az illetőnek. . meghívsz az esküvődre. fehérbort és a gyereknek odakészített hűsítőt. ő elkészítette a vacsorát. . Bob is elpakolta az útravalót. ezért is hívtalak ide. hogy tetszeni fog. 69 . inkább a jelenről és a jövőről álmodoztak. . Elena. Előbb-utóbb választanod kell: Jack vagy Kirk? .Miben? . Mire Delphine elkészült. .Ezek szerint hozzámész Jackhez. A kávét a teraszon fogyasztották el. .Ismerős szöveg. Delphine jól érezte magát. és lelkesen utánozta a rikoltozó kakadukat. s élvezhették a nyár színeiben pompázó erdő csendjének nyugalmát. Nem beszéltek a múltról és a gondokról. Élvezettel fogyasztották el a sok húsos szendvicset. Bob és Elena kisfia. alig tette le a fejét. két férfi túl sok egy nőnek. hogy elfogadta ezt a meghívást. a menekülő szarvast. Mikor adsz neki választ? . mire visszaértek. Fáradtak voltak. Időközben csatlakozott hozzájuk Elena is. A nap a látóhatár alá bukott. Döntöttél már? Kérdőn nézett barátnőjére. . Rob boldogan fedezte fel az ugrándozó őzgidákat. Most örült csak igazán annak. Azóta megváltozott a véleményem.Nagyon elfáradt.Tudtam..Mondtam. . szóba sem jöhet! .Kirk! Ugyan már.Gondolom. máris elaludt. Hallottam már valakitől. erdei sétát teszünk.Bárhogyan is döntesz. és remélem.Hétfőn. de nem érezték magukat kimerültnek. én a barátnőd vagyok.

Jól ismeri az itteni bérceket. végül rászánja magát. . Régebben csoportokkal járta a vadabbnál vadabb sziklákat.Te megmásztad már. . de a fivérem annál inkább.Amint megláttam a mélységet magam alatt. mert dagadni fog a büszkeségtől: végre van valaki a környezetében. Biztosan nem lesz semmi kifogása ellene. Nem vagyok j alpinista. Holnap megérkezik a fivérem.. Valószínűleg jó viszonyban vagytok. Ő a szabadidejében hegyeket mászik. Bob? . valahányszor ellátogat ide. azt hiszem. .nevetett jóízűen -. Engem meg gyáva nyúlnak tart majd.rökönyödött meg a barátnője. napsütéssel. Nap. úgy érzem. annyira hívogat. Ma már ritkábban van ideje távolabbi csúcsok meghódítására. amiért nem kedvelem az ő sziklaszirtjeit. dacolva széllel. Órákig tudja nézni. aki az ő nézeteit osztja. Megint 70 .Miért? . és meghódítja.Ezt szokta mondani a fivérem is. muszáj.Igen . rögtön célba veszi az egyik hegycsúcsot. .Csak meg ne hallja a te véleményedet erről a szikláról. Valamilyen kihívást jelent a számára. viharral.mondta derült arccal. mint nap megbirkózik a természettel. . Nagyon leköti a munkája.Meghiszem azt . .közölte Delphine minden bevezető nélkül.Egyedül nem mehetsz fel. . és meglátja a hegyet. ő majd elkísér. .Holnap megmászom azt a hegyet .Nem tudom.Minek? . . .Sokat emlegeted a fivéredet.Igaza van. Bob csendesen megszólalt. Miért ne venné fel a harcot az emberekkel is? Most épp rajtam a sor. elájultam. de azért ha ideje engedi. de egy életre elegem lett belőle. hogy a társad lehet. Méltóságteljesen áll már ott évszázadok óta.

Útja egy keskeny ösvényen vezetett felfelé. hogy szívesen dajkálna egy zöldfülűt hegymászás közben. . A fák lassan ritkultak. Jó éjszakát. Többször megállt. A magasra nőtt fák olyan egyenesek voltak.Mielőtt még eszmecserét folytatnátok a szerelmi ügyeimről. Mire el tudott indulni hegyet mászni. . Az út egyre vadregényesebbé vált. amelyet olykor madárcsivitelés zavart meg. . és a haja is az arcába tapadt.igyekezhetek érvekkel alátámasztani a véleményemet az ő alpinista nézetével szemben. túl sok férfi forgolódik körülötte . Ilyenkor ijedten összerezzent. borzasztóan örült volna a társaságodnak. . . a nap viszont egyre forróbban sütött. Majd jövök. . a nap is feljött. szépen vagyunk. de én nem hiszem. haját enyhe szellő borzolta. Félelem töltötte el a fákra telepedő némaságtól.Gondolod te. én aludni megyek. de előtte lebegett a kitűzött cél. Lépteinek zaját elnyelte a puha talaj. Hamarosan sűrű erdő vette körül.A barátnőmre mostanában nem lehet ráismerni. ne várjatok! Gondolataiba merülve ballagott. 71 . ami miatt útra kelt. Izzadt. Máris egy másik férfi után áhítozol. . s aranyló sugarainak fénye megcsillanva tükröződött vissza az avarral borított talajon. A hegymászás tartotta benne a lelket.szólt utána Elena.Meg kellene várnod a fivéremet. kedveseim! Azok mosolyogva figyelték Delphine visszavonulását.Na. akár az árboc. és pár szem kekszet csomagolt a zsebébe.Kezdek kíváncsi lenni a fivéredre.ugratta vidáman a lányt Elena. Delphine vizet töltött egy kulacsba.Neked is .

hátha segítségre lesz szükséged. és addig tartotta. Rövidesen egy vízeséshez ért.nézett rá Delphine. míg biztonságosan meg nem állt a lábán. de csak felfrissítette magát. Ha már így döntöttem. és folytatta az útját. szedegethettem volna össze a csontjaidat. .Kirk. Ott aztán kicsit kifújta magát. és a kődarabok a lába alól legurultak a mélybe. Rémülten csimpaszkodott a vastag indába. Még hogy megvárhatta volna. hogy a fenébe kerülsz te ide? . Micsoda bolondság volt belevágni gondolta ebben a pillanatban. hogy könnyebb legyen a feljebbjutás a nyaktörő kapaszkodón. hogy egy önfejű. fintorodott el. Kevés sikerrel. Delphine. . igazán megvárhattál volna! A lány végre felengedett abból a zsibbadó merevségből. Újabb lépés. Egyre lejjebb csúszott. Ha kicsit később jövök. A Kirkkel való találkozás volt az. hogy egy kis tisztásra érjen. Néhol kiálló sziklaszirt akadályozta a továbbjutását. hogy sajgó lábát megmasszírozza. a mélybe zuhan. akkor végigcsinálom! Megkapaszkodott egy indában. Már azt hitte.mordult rá a férfi. ami utolsónak szerepelt a programjában. Igyekeztem. Kétségbeesetten nézett az előtte álló nehéz feladatra. amelyet a férfi megjelenése váltott ki belőle. s próbált a lábának biztos támasztékot keresni.Le is eshettél volna! .Hogy mertél egyedül nekivágni?! .hogy megtörölje verejtékező homlokát. . Nem is tévedtem.Azt csiripelték a madarak. A sziklák közül lezúduló víz csillogott a napfényben. Csak rosszul sikeredett. és nem hitt a szemének. és máris továbbment. Legszívesebben megfürdött volna benne. kíváncsi kislány épp most próbálkozik felmászni a fekete szikla tetejére. mert megcsúszott. Őmiatta menekült a hegyek közé. ahogy tudtam. mikor valaki elkapta a derekát. Kis idő múlva a meredek ösvény szinte már függőlegesen nyúlt a magasba. Az ördögbe is. s miatta 72 . Alig várta.

Velem akarsz jönni? . Delphine nagyon óvatosan lépkedett.Na. a kimerültségét.Már majdnem megérkeztünk . fájó lábát. vigyázva.Persze. erre meredekebb az út. vizsgálódó pillantást vetett rá. Az ösvény nyaktörő meredekséggel vezetett fel a sziklafal mentén.kérdezte. gyere! Kirk a kezét nyújtotta Delphine-nek. És egyszer csak fent volt.Jól van. Megmászta élete első hegyét! Volt értelme. De csalódnia kellett. Jobb. hogy létezik még ennél is meredekebb út. Reszketett a lezuhanástól. Ezzel is bizonyítékot akar szerezni arról. Különben mi másért másztam volna utánad? Na. . ha Kirk nem tud arról. hogy képes megbirkózni a nehéz feladatokkal. s tovább botorkált. és dönteni is.adta meg magát.Rendben . Ott állt egy hatalmas sziklás fennsíkon. s félelmében még erősebben kapaszkodott a férfiba. . és követte a férfi utasításait. folytatjuk? Vagy nagyon fáradt vagy? .mondta Delphine. Egy csapásra elfelejtette a nehéz utat.Figyelj mindig a lábad elé. Még csak az kellene! A férfi. Delphine összeszedte magát. nehogy megcsússzon. A férfinak több se kellett. hogy ne nézzen le. . Bár nehezen tudta elképzelni. ha arra kerül a sor. és arra kényszerítette magát. Erős kezével biztonságosan tartotta. . nehogy megtörje a pillanat varázsát. milyen csodálatos? .Ugye.biztatta Kirk. s a lány keze elveszett a férfiéban.szólalt meg Kirk halkan a háta mögött. . Valósággal húzta maga után.mássza meg ezt az átkozott hegyet is. hogy milyen gondokkal küzd. Az elébe táruló kép minden képzeletét felülmúlta. . menjünk . . 73 .

tornacipőt és zöld pólót viselt. hogy ezt mind te készítetted. hogy ilyen éhes leszek. Mindketten jóízűen. kislány.nevetett vidáman Delphine. csokoládé. . Hátát a sziklának támasztotta. és kényelembe helyezte magát. már elfelejtetted? . és figyelmesen nézte a lányt. Ennyire hülye nem lehet.válaszolt Kirk rövid szünet után. de az még odébb van.De most hallgass és egyél! Delphine ebben a pillanatban rájött. . egyél valamit. gondolta Kirk mosolyogva. Hogy kínos zavarát elrejtse. Delphine kopott farmernadrágot. Észre sem vette mászás közben a hátizsákot a férfi vállán.Csak azt ne mondd. . hogy mit készítsen el. milyen meggondolatlan kijelentést tett. 74 . addig Kirk a mohával benőtt sziklamélyedésben piknikező helyet keresett. Ugye. . . Imádnivaló kis boszorkány. hogy ő hívja fel a férfi figyelmét egy bizonyos körülményre! .bökött fejével a kulacs felé.Míg a lány elmélyedve körbehordozta tekintetét az alattuk elterülő tájon. Jobbnak látta ez után az érdeklődését a finomságokra összpontosítani: csirkés szendvics. Egyszerűen különleges és tüneményes ez a nő.Gyere. Gyorsan kicsomagolta az elemózsiát. . mert a végén leszédülsz a szikláról. lábát kinyújtotta. annyira el volt foglalva magával. összegezte a végeredményt. .korholta meg magát. te semmit sem hoztál a vízen kívül? . Minden megvan. De arra én figyelmeztettem a sógornőmet.Nem felejtettem el .Ha egyszer majd az enyém lesz. az evésbe temetkezett... Így még fiatalabbnak látszott a koránál.A hegymászás mindig jó étvágyat csinál.Nem mondom.Nekem a nélkül is jó az étvágyam.és sajtszelet.Valóban nem gondoltam rá. s ezt nem szeretném. . A lány szeme felcsillant ennyi finomság láttán. alma. barna haját lófarokba kötötte. .

Nekem úgy tűnt. Persze ilyenkor száműzöm a magánjellegű problémáimat is. Amikor a csokoládéra is sor került. Kell ennél szebb? Ugye.kiterjedt a figyelme. aki egy hatalmas vállalat szigorú vezetője? Sehol. kislány jegyezte meg Kirk. és a szikla peremére lépett. Sokat jársz ide? . kevésbé kockázatos dolgokról kérdezte. csak nálad. .Egyáltalán nem. hogy a két típust nem lehet szétválasztani. Ez a piknik erősen hasonlít az ő liftbeli terítékéhez. . Épp arra gondoltam.csendben falatoztak.Nagyon messze járnak a gondolataid. . A hegyek között egy időre elfelejtem a vállalat ügyes-bajos dolgait. Nem csörög örökké a fülembe a telefon. Előtte egy farmernadrágos. nem? Nekem mindenesetre megfelel.Valami mást se felejtettem el. Hogy a veszélyes témáról elterelje a beszélgetést. Vajon mit akar ezzel a tudtára hozni? Talán úgy érzi. Delphine áhítattal hallgatta Kirk természet utáni vágyódását. hogy Kirknek minden apró részletre . és a kilátás is pazar. komoly úriember. Delphine a tudatára ébredt. mennyire alapos megfigyelő vagy. . béke. adósom.Meglehetősen.töprengett. Semmit sem felejtettél ki a kosaradból. .felemelte a kezét. jól ismered a hegyet. Itt senki sem zavar. ez a kedvenc helyem. sportcipőt és khakiszínű inget viselő átlagember állt hétköznapi gondokkal küszködve. Bár tisztában volt vele. és így akarja a tartozását leróni? Netán vár érte valamit? . Delphine beleborzongott az érintésbe.Itt minden megtalálható egy helyen: csend.Kirk felállt. kislány . Ő ehhez az emberhez vonzódott jobban. . nyugalom. Ennél békésebb helyet keresve se találnék. Hol volt e percben a drága öltönyt és selyem nyakkendőt viselő. és kedvesen megsimogatta a lány arcát. Ő így 75 .

.Fáj valamid? . Delphine örömmel állapította meg. A lány túlságosan összetört volt ahhoz.Hol fáj? kérdezte. már sokkal jobb. Karja azonban lehorzsolódott. majd óvatosan a hátára fordította.A csuklóm és a karom. csuklója kifordult. Nagyon fáj? . hepehupás talajon vezetett keresztül.Nem. Ha nem ragaszkodna olyan szigorúan az elveihez. . Hogy a férfit megnyugtassa. amikor megbotlott.rohant utána Kirk saját épségével mit sem törődve. és bekötözte. A karján lévő horzsolást kitisztította a piszoktól. De kibírom. Hiába nyújtotta ösztönösen előre a karját. Tehetetlenül csúszott le a lejtőn. Kirk gondosan megvizsgálta a csuklóját. . ugyanakkor nyugtalanította is.Szerencsére nem tört el. nem sikerült. és föléje hajolt. és elveszítette egyensúlyát. semhogy válaszolni tudott volna a férfi kérdésére. indulnunk kellene. Szerencsére a szurdok nem volt mély.aggodalmaskodott. megsérültél? .Delphine. Ma is egy újabb oldalát ismerhette meg a férfinak. Fájdalmában felnyögött. könnyebben tudna határozni.Ha időben vissza akarunk érni. Útjuk épp egy sziklás. . finoman megnyomkodta.teljes. Mély sóhajjal véget vetett elmélkedéseinek. 76 . Az órájára nézett. hogy a férfi akar tőle valamit. hogy az ütközést és az esést is megállítsa. rászánta magát egy halvány mosolyra. Kirk visszafelé egy könnyebb utat választott. és ettől jobb kedvre derült. . miszerint soha nem kezd viszonyt a főnökével. Nyilván emiatt csökkent a figyelme. Ez a tudat izgatta. Kirk nem is várt választ. . Ne aggódj annyira. nem sérült meg súlyosan. Érezte. Gyengéden végigtapogatta. ahogy van. gyorsabban haladnak.

De miért? . A következő pillanatban a tekintetük egymásba kapcsolódott. lassan közeledni kezdett az arcuk egymáshoz. Akarta a férfit. hogy. nem lenne helyes. ha nem akarod. . ha megtörténne. .. 77 .bontakozott ki a karjából. Ebbe nem mehet bele.Oké..Ez nem válasz. a férfinak nem jelent semmit. de ő érezte. . csupán egy futó kaland lenne. ne csináld ezt még egyszer. nem tagadhatod. Lehunyta szemét.. hogy idő előtt szívinfarktust kapjak.. és kész! .Sajnálom. hogy kimondjam azt. és kezével végigsimította testét. éppúgy. kislány. mint én. vigyázni fogok . dadogta zavartan. Meglehet. . megmagyarázhatatlan erővel tört fel belőle. Karjával átfonta a férfi nyakát.. Most nem számított semmi. hogy számára Kirk nem csak egy flört. E percben figyelmeztetésképpen megszólalt benne a vészcsengő: „Ne tovább! Térj magadhoz!” Egyszerre kijózanodott.Jaj. .Csakhogy végre felfogtad. . hogy folytatása legyen. Nem engedheti meg. Kirk! . Nem akarom. és felállt.Ne kényszeríts rá. nem engedheti meg! Túl nagy árat fizetne érte. végül megnyugodott a lány mellén.. de nem akarom.Semmit se tagadok. csak a csók és Kirk ölelő karja. ami annyira kézenfekvő.Nem akarom. Delphine egyszerre elfelejtette minden fogadalmát. végre ajkuk is összekapcsolódott.. A főnököm vagy. . és átadta magát a lenyűgöző érzésnek. .Te is akartad. Aztán mintha mágnes vonzaná őket. Kirk hozzásimult.ejtette ki halkan a szavakat.. és finoman egymás szájába „suttogtak”.kérdezte Kirk meglepetten. tudni akarom az igazat! . A vágy. és nem akarsz viszonyt kezdeni a főnököddel.. én.. ami végighullámzott a lány minden porcikáján.

- Az ég szerelmére, Delphine, felejtsd el, hogy mi a beosztásom! Delphine hitetlenkedve nézett rá. - Ez nálam nem megy olyan könnyen. Sokat viaskodom magammal, mielőtt belevágok valamibe. Így megkímélem magam a csalódástól. Kirk szája körül rejtélyes mosoly bujkált. Arcán nem lehetett sem a megbántottság, sem a méreg jeleit felismerni. Szeme azonban hosszan elidőzött a lány arcán. Leolvashatta róla, hogy Delphine komolyan gondolja, amit mondott. Ezt a lányt nehéz lesz megszerezni magának. Arra is vigyáznia kell, nehogy hibát kövessen el, mert könnyen elveszítheti. Türelem, kedves barátom - figyelmeztette magát. - Ne veszítsd el a fejed! - Menjünk - mondta ki hangosan, s intett a lánynak, hogy kövesse. Ez után mindketten jobban odafigyeltek egymásra. Kirk igyekezett kevésbé veszélyes útvonalat választani, Delphine pedig jobban a lába elé nézett. Ennek ellenére megkönnyebbülten lélegzett fel, mikor leért a hegyről. - Te merre laksz? - fordult a férfi felé. - Amerre te - válaszolta röviden. Mivel úgy érezte, Kirk nem kíván többet mondani lakhelyéről, nem faggatta.

- Itt lakom - mutatott a házra Delphine. - Én is - volt a rövid válasz. A lány csodálkozva kiáltott fel: - Itt laksz?! Delphine abban reménykedett, hátha rosszul hallotta a férfi kurta közlését. De tévedett. Elena igyekezett feléjük.
78

- Na végre, hogy megjöttetek! Frissítsétek fel magatokat, és vacsorázhatunk. Delphine úgy állt, mint a szobor. Értetlen arckifejezéssel nézett hol Elenára, hol Kirkre. Nem tudta, mi folyik itt, azt sem, hogy milyen céllal van itt a férfi. De nem ért rá ezen morfondírozni, mert ekkor kitörő örömmel rohant feléjük Rob. - Kirk! - kiáltotta már messziről. Kirk elmosolyodott, a szeme ragyogott, amint megpillantotta a kisfiút. A karját kitárta, a gyereket teljes lendülettel felkapta, s a levegőbe emelte. A kicsi nevetett, szemmel láthatólag tetszett neki az új helyzet, amibe került. - Olyan jó, hogy itt vagy, Kirk bácsi! - Olyan csillogó szemmel nézett a férfira, ahogy csak egy kisfiú tudott. - Én is örülök neked, öcskös. - Letette a földre, és megborzolta a haját, de nem engedte el a kezét. Delphine agyában halvány fény kezdett derengeni. Ez lehetetlen, gondolta. Csak tévedésről lehet szó. Úgy látszik, ez a nap a meglepetések napja, de a váratlan fordulatoknak még biztosan nincs vége. Bob is előjött a fogadásukra. - Amint látom, Delphine, a fivéremmel sikerült megismerkedned. - A fivéreddel?! - nézett tágra nyílt szemmel Bobra. Kirk a fivéred?! - Hát nem mondta el neked a fiú? - hökkent meg Bob, és a „bűnös” felé fordult. - Kirk, elárulnád, miről társalogtatok egész idő alatt? - Nem a családfánkról, az egyszer biztos - vigyorgott sokat sejtetően. Bob huncut mosollyal csóválta meg a fejét. - Nagy kópé vagy, testvérkém. Tehát kénytelen leszek én felvilágosítani a kisasszonyt. Ez a „nagy melák” -

79

intett Kirk felé - közeli rokonom. Az anyám Billing lány, Kirk apjának testvére. Delphine most látta csak a hasonlatosságot kettejük között. Igaz, hogy Bob barna hajú volt, de ugyanolyan kék szemű, mint Kirk, és az arcvonásuk is megegyezett. Nem is érti, miért nem tűnt már fel neki előbb. - Szóval unokatestvérek vagytok. Örvendek! - mondta szárazon, és berohant a szobájába. Ahelyett hogy a zuhanyozót célozta volna meg, lerogyott az ágy szélére, s próbálta kiadni magából a mérget. Ezt az erőszakos megtorlást a kispárnák szenvedték el. Lehetetlen alak! Miért is kellett nekem beléd botlanom!? - dühöngött egyfolytában. Az ajtón óvatos kopogás hallatszott. Röviddel az után Elena feje jelent meg az ajtóban. - Bejöhetek? - kérdezte bátortalanul. - Gyere csak! Épp jókedvemben találsz. - Ne haragudj, Delphine, nem szólhattam. Kirk nem akarta. Meglepetésnek szánta. Azt hitte, örülsz majd neki, és végre mindent tisztázhattok. - Hogy örülök?! Majd szétrobbanok a méregtől! - De azért lejössz vacsorázni, ugye? - Persze hogy le. Nem rátok neheztelek. Várj meg, azonnal rendbe teszem magam! Álmomban sem hittem volna, hogy Kirk a sógorod. Véletlenül sem említetted, hogy ilyen előkelő rokonaid vannak - mondta, miközben öltözködött. - Egyáltalán nem vagy ráutalva a pénzre. Miért dolgozol? - Igaz - helyeselt Elena -, van mit a tejbe aprítani, de én nem akartam otthon tespedni, unatkozó dámává válni, aki a semmittevésből és az úrinők mindennapos pletykáiból él. Dolgozni akartam, és önálló keresettel rendelkezni. Bob helyeselte elképzelésemet, annál is inkább, mert egyszerű dolgozó nő voltam, amikor megismert. Egyébként ismerhetsz, nem vagyok dicsekvő
80

Te csak ne reménykedj! Kirk közelebb húzódott Delphine-hez. Míg a két férfi olykor-olykor hangosan vitatkozott. Vacsora végeztével a férfiak kiültek a teraszra. Ne haragudj. valóban meg akarsz szabadulni tőlem? . Tehát figyelt.Te mit gondolsz? . felhagysz vele mindörökre.kérdezte búgó hangon. . nehogy árulója legyen saját érzéseinek. és feltörölték a konyhát. hogy pont az ellenkezőjét mondod. Delphine! . . Egész idő alatt nagyon hallgatag voltál. amitől a lány testén izgató. . . . Kirk Reyton! Hát soha nem szabadulok meg tőled? . Igaz lenne? . mint még soha. Delphine. 81 . mint amit gondolsz.Várj. majd ők is csatlakoztak a férfiakhoz. míg Rob a videojátékkal foglalta el magát. végre! Ez az én igazi Delphine-em. . forró hullám szaladt végig. Kirk úgy nevetett.Mondd csak. .Tényleg? Én nem úgy látom.Na. a nők csendben beszélgettek.típus. Remélem.közben nem mert a férfira nézni. Már nem is Billingezel.Megértelek. . Delphine is szedelőzködni kezdett.Még nem is beszélgettünk.állította meg Kirk.Azt. .A francba veled. .fortyant fel Delphine. A magánügyem nem tartozik senkire. .Miért duzzogsz. A nők még elmosogattak. és hideg vörösbort ittak. . és az ujjára csavart egy tincset a lány hajából.Nem duzzogok . figyeltelek. hm? . Tizenegy óra után a házaspár visszavonult.kutató pillantást vetett a lányra.Semmit se vett észre az egészből.tört ki a lányból. mert én is így vagyok vele.

megyek aludni. szinte a veséjébe lát. .Ilyenek nem léteznek veled kapcsolatban. Ha nem vigyáz. kislány. mint első találkozásuk alkalmával.Azt hiszed. mit mondtál! .Neked is.dörmögte.Egyre jobban belebonyolódunk ebbe a beszélgetésbe. 82 . de ne vedd befejezettnek a beszélgetést. minden nőt az ujjad köré csavarhatsz? . . Delphine ugyanolyan zavart érzett most. te nagyokos. s közben mosolyogva figyelte a hatást Delphine arcán. tudom.Bár most elengedlek. Míg el nem tűnt az ajtó mögött. Valahogy kiutat kell találni belőle. Kirk. .. hogy legközelebb elmenekülhetsz. kislány.Jól emlékszem minden szavadra! .lett indulatos Kirk. .De nem ám! Mondtam már neked. és ne hidd. könnyen beugorhat a kérdéseinek. . Mivel mindent megbeszéltünk. miért tenném? . .Neeem? Na és az a szikra közöttünk? .Na.Hogy elrejtsd az érzéseidet.Ugyan. Most pedig menj! Jó éjszakát. . .Delphine pökhendien megvonta a vállát. . ennek örülök. Még sok kérdésemre szeretnék választ kapni.Túlságosan szabadjára engedted a fantáziádat.Hát nem? Nagy kár . Ez a férfi egyre veszélyesebb a számára.. Kirk azonban visszatartotta. a hátában érezte Kirk pillantását. .A pokolba is.

Ez könnyebbé tette számára a mai nap elviselését. Csak nincs valami baj? . Majd csak sikerül elfelejtenem őt. de kemény harcot vívott érzéseivel és az eszével. Az órák rohamosan teltek.Elfelejtetted. még most sem tudja. mindenki őket figyeli. és minden bevezető nélkül hevesen szájon csókolta az elképedt lányt. és Delphine egyre kétségbeesetten temetkezett a számoszlopokba. Jack könnyedén a lányba karolt. míg munkatársai eltávoznak. se beszéd.Jack hangja és integető keze vonta magára a figyelmét.6.kérdezte égő arccal. hogy végre-valahára a munkájába feledkezhet. hogy kocsival vagyok? . mert az a kellemetlen érzése támadt.Gyere. . hazaviszlek. hogy a csatát melyik nyeri meg. hogy fájdalmat szerezzen neki. Túlságosan kedvelte a fiút ahhoz. A férfi vidám arccal tört utat magának a lány felé. Hagyd abba az önmarcangolást! Ezzel semmire sem mész! De ha így folytatod. . . s már előre viszolygott ettől. Kirk egész nap nem hallatott magáról. s a zsibongás elterelte figyelmét az őt foglalkoztató problémákról. aztán bezárta az irodát. Még érdeklődni sem tudott. lassan becsavarodsz! Dolga végeztével fáradtan állt fel az íróasztal a mellől. szenvedélyesen magához húzta. drágám. hamarosan bánatot okoz Jacknek. fejezet Hétfőn Delphine fellélegzett. Az elmúlt hétvégét ugyan társaságban töltötte.futott át rajta a gondolat. Megvárta.Delphine! Delphine! . 83 . vigasztalta magát. Mégis hiányzott a férfi érdeklődése. mert Jack se szó. Sajnos. Tudta. Delphine mozdulatlanul állt. Szerencsére a liftben sokan voltak.

. ezzel leplezi idegességét. Delphine elsápadt. nem ismerem fel ilyen távolságból.. Jack.Mi?! .. hogy Jack mindig túl édesen itta a feketét. Még hogy követnek minket! Delphine mosolyogva csóválta meg a fejét.intett hátra .Ha te mondod. Egész úton be nem állt a szája.. . hogy én kezdjem.Jack arcát fürkészte. . szinte egyszerre szólaltak meg.Jack. Kirobbant belőlük a nevetés. . .. A férfi fél szemmel rásandított. Később Delphine rájött. hogy közvetlen utánuk szintén leparkolt a sárga autó. ha a feleségem leszel.jutott a lány eszébe. Jól emlékezett rá. Alig tette elébe. miről beszél Jack. .. drágám.kezdettől fogva a nyomunkban van. Mint az alvajáró. Vezetője feldúlt arccal várta a kedvező pillanatot.De én nem . mondd. hanem hogy 84 . Jack. és ha ez neked örömet szerez.? Ezzel elintézettnek tekintette a dolgot. .. beült a kocsiba. Csak nem Kirk jön utánunk? .Képzelődsz. Delphine izgatottan kapta fel a fejét.mondta -. Hátrafordult. azt hi. .jelentette ki váratlanul. Azt se fogta fel.Jöhet. Valószínűleg tanúja lehetett az előbbi jelenetnek.Delphine. Történetesen az.Ki az. . mert mihamarabb túl akart lenni a vallomáson.Ostobaság. . többet nem említette a „rejtélyes vendéget”. és egy sárga színű autót pillantott meg. mindennap eléd jövök.Engedd. viszont az a kocsi . . de viccnek még csak a jelét sem látta rajta.Kérsz egy kávét? Én mindenesetre iszom. csak mondta a magáét.Követnek minket . Egyvalami elkerülte a figyelmüket. A parkolóban nem messze tőlük Kirket fedezte fel. . Delphine nem azért volt ilyen nagylelkű.

ki lehet a türelmetlen látogató.Rendben. Legalább így lesz oka azt mondani. Észre kellett volna vennem. hogy így alakult. .Te piszok. ennyi az egész. Máris felállt. . magunkra. nem ő szakította meg ezt a hosszú éveken át tartó kapcsolatot.Csak azt hiszed? . Sajnálom. és ököllel verni kezdte Jack mellkasát. Amit irántad érzek. . a viszonyunkra.Sally. Hirtelen elállt a lélegzete. te itt? . 85 . és belevágott: .Nem lehetek a feleséged.. Jack.azt hiszem. .zavartan sütötte le a szemét .nyögte döbbenten. Egymásra néztek.. s lassan végigfolytak az arcán. hogy megváltozott valami közöttünk. Az illető váratlan felbukkanása torkára forrasztotta a szót.. Kérlelő szemekkel nézett a férfi arcába. sosem tudok neked ellenállni. nekiesett a férfinak. . különben . A következő pillanatban hangos dörömbölés hallatszott az ajtó felől. tekintete elsötétedett. És. .képedt el Jack. A fent nevezett hölgy teljesen kikelve magából.. miközben a szidalmak egész sorát zúdította Jackre. az nem elég egy házassághoz. Jack megnyúlt ábrázattal meredt a lányra. szemét alak! Szélhámos. Vonzódom hozzá. ha én nézem meg.. hazug disznó! Hogy tehetted ezt velem? .Miért nem beszéltél nekem erről soha? De én sem figyeltem eléggé rád.megkímélje barátját a kínos percektől. mást szeretek..Jobb. és az ajtót sarkig tárta. Delphine.Ha így nézel rám.. .Az indulattól forró könnyek égették a szemét. Delphine mély levegőt vett.Nem vagyok még egészen biztos az érzéseimben. Aztán Jack határozott: .

hangos nevetésben tört ki.Ó. én azt hittem.Igen. Rövid torokköszörülés után belekezdett: . De már vége. Sally . ezen is túl van..Majdnem jól is hitted. mert egyik nőt sem akarta megbántani. aki. te meg más nő után futkosol! Te roh. igaz? ..fordult a karjaiban sírdogáló lányhoz -. ami kiderült a rövid torzsalkodásból. Csak barátok vagyunk.Na. Mosolyra húzódott a szája. Nekem amúgy is vásárolnom kell. ezzel megvolnánk .. Érthető is azok után.Gyerekem lesz tőled. Milyen furcsa. örül ennek a különös fordulatnak.. hogy te meg Jack. ha nem tévedek. rengeteg tisztáznivalótok van.könnyebbült meg Delphine. Tehát Sally volt mindvégig a nyomukban.ocsúdott fel végre Jack.. Most megyek. s végre kiengedheti magából a felgyülemlett feszültséget.. Ő meg feltartóztathatatlan zokogással borult a mellére.Vele voltál akkor hétvégén. Delphine. szóval. Sally. kereste a megfelelő szavakat a mondanivalójához.Hadd találjam ki . Szeme most fedezte fel azt a bizonyos sárga kocsit... és átölelte a zaklatott lányt. Jack egy pillanatig zavartan ácsorgott. amikor felfogta a kínos valóságot. bocsáss meg . s gyalog vágott neki a városnak. istenem! . sóhajtott megkönnyebbülten.mondta megrendülten Sally.Most magatokra hagylak. Jól jön most egy kis séta. . .Delphine.Én. . . . 86 . Nektek meg. . ő Delphine. Hála istennek. Ti meg érezzétek jól magatokat! Sietve hagyta el a házat.vágott a szavába a lány.. ő Sally. ..

.Elena? . ismerte be magának. még mielőtt felfedeznék ittlétét. amint boldogan egymásra nevettek. gyomorrontása van. már semmi baj.érdeklődött együtt érzőn az egyik járókelő. Jól vagyok.Mi történt? .Jókedvűen bandukolt tovább. Azt hitte. hogy nem visszük magunkkal a temetésre. 87 . Megbabonázva nézte őket. Szíve annyira vert.Nagy szükségem lenne a segítségedre. hova bújhatna. menten megfullad. nem zavarlak? . sajtos omlettet készített magának.Szervusz. mire megérkezett.Jól van. A közelben levő hirdetőoszlop háta mögé húzódott. ahogy az ékszerek között válogattak. Attól tartok. hol kezdjem.megismerte barátnője hangját. hogy gyönyörködjön a kirakatokban. Így pillantotta meg az egyik ékszerbolt eladótermében Kirköt és a szép Pamelát. Ezért döntöttünk úgy Bobbal. Érdeklődve nézett körül. Mégpedig az. mert úgy érezte. . Csak egyvalami vibrált a szeme előtt. Hazafelé menet megpróbált nem gondolni Kirkre. mint csupán egy kis kitérőt a társadalmilag is biztosított kapcsolat mellett. Jack és Sally már elmentek. Jaj. hogy majd kiugrott a helyéről. Étkezés közben a napisajtót böngészte át.Kezd a legfontosabbal. Delphine. kisasszony? Egészen elsápadt . Delphine. Mivel még nem vacsorázott. Magába roskadva elindult. . Egy férfi ilyet akkor tesz. Alig kapott levegőt. . nem is tudom. Ugyan mit is jelentenék én egy ilyen jóképű és gazdag férfinak. mikor megszólalt a telefon. Mennyire összeillő pár. miközben meg-megállt. Köszönöm. Annál is inkább szüksége volt erre. remélem. és nekitámaszkodott. hogy Kirk ékszert ajándékoz Pamelának. ha a szerelmét vagy a ragaszkodását akarja bizonyítani. .Rob nem érzi jól magát. rögtön összeesik. .Köszönöm.

. nyugodtabban tudok elutazni. Vigyázz a fiamra. . . és hívj fel. Mikorra menjek? . Elena.. de a belső kialakítása és a tetszetős környezet mindent kárpótolt. ha máris jönnél. .Átadom neki. Félek.Hogy van Rob? . Tulajdonképpen mióta beteg? .a nem éppen az olcsó negyedben vásárolt lakóházukkal.. De annyira szokatlan. valószínű. de sohasem tudott betelni .Jaj. Barátnője már várta. Jó éjszakát. . .Az óvodából hazajövet már fájlalta a gyomrát. Reggel már nem találkozunk. . . Nem is vacsorázott. Sokszor volt már Elenáéknál.Persze hogy számíthatsz rám.. Delphine.Ez csak természetes.Rémeket látsz.kiáltott fel rémülten Delphine. Ágyba dugtam. amikor mi elindulunk. Ne aggódj. Nem hagyom magára egy percre sem.Reggel korán.Végre elaludt. ha rosszabbul lenne a fiam. hogy valami más kezdődik. 88 . . hogy alszol még. anyám nővére.Temetésre? Jó isten. Máskor még hancúrozni szokott. Delphine. de jó. Úgy gondoltam.Mikor indultok? . . hogy minden ellenvetés nélkül lefeküdt. minden tőlem telhetőt megteszek. hogy itt vagy! Gyere. hogy te itt vagy. felkísérlek a szobádba.Összecsomagolok és indulok.. Delphine. Maga a ház kívülről nem volt különösebben szép. . ha most.Most már. hogy pihenjen. .Elly néni. A mama most telefonált.Üdvözlöm az édesanyád.Jó lenne. ki halt meg?! .

El kellett utaznia.Oké. Elhatározta. Egy kisregénnyel próbálta lekötni figyelmét. Az este olyan hamar elérkezett. Gyorsan kiugrott az ágyból. . és ment Robhoz. Mire Rob ébredezett. Pici kezek simogatására ébredt. de azért vigyázunk arra a rakoncátlan gyomorra. .Na. . és későn indultak vissza.köszöntötte álmos szemmel Rob a lányt.Menj csak. Viszek ki narancslevet neked. . Hogy érzed magad? . aztán reggeli és egy kis séta következik. de hamarosan elszenderedett rajta. Halkan nyitott be a szomszédos szobába. a lány ügyelt arra. álomszuszék.Attól tartok. addigra elintézte a telefont.Kimegyek játszani a kertbe. megengeded? . hogy el sem hitték. Hol a mamám? . oké? .Rob. Délután érdeklődött Elena Rob egészségi állapota felől.Ezt örömmel hallom. Egy röpke pillanatig nem tudta. .Delphine hunyorogva nyitotta ki a szemét. ha már sétáltunk? .Majdcsak kitalálunk valamit. akkor foglaljuk el a fürdőszobát. fönt vagy? . s ő maga is ledőlt. Az idő múlásáról megfeledkeztek. . Ebéd után a kisfiút lefektette. okvetlenül beszól a munkahelyére. Most én vigyázok rád.Jó reggelt. Amikor aztán sikerült a fiával beszélnie. hogy Rob ne egyen mohón.Szervusz . A nap már az arcába sütött.De már nem vagyok beteg.Aha. mint Delphine gondolta. Aludtál? . aztán eszébe jutott. Megfelel a fiatalúrnak? . A kisfiú nyugodtan aludt. hol van.És aztán. hogy két nap szabadságot vegyen ki. A séta hosszabbra sikerült. egészen 89 . Bármennyire is éhesek voltak. és a reggeli is az asztalon volt.

ezért lement a konyhába. hogy rád találtam! Egész nap kerestelek. hogy aggódott érte? Nehezen lehetett elhinni azok után.Voltaképpen meddig szándékozol ott maradni? . Akkor hát jó éjszakát. A mély csendet váratlanul a telefon csörgése törte meg. és csendben kiment a szobából. A lánynak elég volt meghallani Kirk hangját. hogy ékszert vásárolt egy másik nőnek.Elárulod. Delphine nem tudott elaludni. A hatalmas házban csak a léptei koppanásait lehetett hallani.megnyugodott. . kislány. még egy pillantást vetett a békésen alvó kisfiúra.Nem tudom.gondolta.Elena ott van? Delphine. Végül Rob . és elaludt. beteg vagy. Majd pont én hiányzom neki! . Delphine csalódottságot és keserűséget érzett ki Kirk hangjából. addig ugyanis én vigyázok Robra.kimerülten a játéktól .Míg a North házaspár vissza nem érkezik a temetésről. ha a szabadságom után érdeklődsz. A lefekvés közeledtével a jókedv a tetőfokára hágott. . Hiába volt a kellemes esti levegő. Rob természetesen nem volt hajlandó lefeküdni.mondta kissé ingerülten. Azt hittem.csendben a párnára hajtotta a fejét. s közben te Bobéknál vagy.Értem.Nem voltál ma dolgozni.Igazad van. Lehetséges. . Delphine összerezzent a nem várt zajtól. miért kerestél? . Ez kiment a fejemből . Delphine még rendbe tette a szobában a maguk után hagyott csatateret. Ezért még egy rövid párnaháborút vívtak együtt. hogy igyon egy pohár kakaót.North-lakás. De elkerülhetted volna. . 90 . te vagy? Na végre. mit éltem ma át miattad? . . s máris melegség futkározott a testén. Tudod te. .

Delphine zihált. mint a vadmacska. kivel küzd. Egy idő után furcsa neszt hallott a földszintről. Nem szabad.Kirk! 91 . hogy merre látja meg az idegen alakot. Most! biztatta magát. kínai porcelánszobrot tapintott ki a háta mögötti kis asztalkán. A közeledő árnyékot figyelte. Ösztönösen egy tárgyat keresett. mert halk motyogás jött lentről. mint a Himalája. Delphine megbénult a rémülettől. Alig tudta visszatartani sikoltását. szíve a torkában dobogott. Delphine lépett egyet. ezt érezte. Gyorsan felkapcsolta a villanyt. Megfordult. Elhatározta. Le kell leplezni. hogy kényelembe helyezze magát. hogy hallucinált. Egyszer csak előtte tornyosult. nyugtatta magát. amikor újra zörejt hallott. A falnak lapulva várt. betörő járna a házban? Bezárt minden ajtót. mert halk léptek közeledtek felé a lépcsőn. és elindult felvenni a harcot az állítólagos betörővel. Csend. Összeszedte minden bátorságát. Rob! . és minden erejével az árnyék felé csapott. De akkor hogyan tudott behatolni? Álkulcs! Hát persze! Hogy erre nem gondoltam! Ijedten rezzent össze. majd még egyet. jól emlékezett rá. hogy felébredjen. de elfogadhatónak bizonyult. . Ez lehetetlen. De győzelme nem volt tartós. s közben a félhomályt fürkészte.sikoltott fel halkan Delphine. amivel szembeszállhat a betolakodóval. Félelmében majdnem hangosan felkiáltott. küzdött. Lehet. nehogy felfedezze ott-tartózkodását a betolakodó. jól célzott. Elővigyázatosan lépkedett. rugdosott. Őt acélos kezek ragadták meg.Végül a munkájával kapcsolta össze Kirk érdeklődését. hanem aludni megy. Látni akarja az arcát. Semmi zaj. Ez az érv ugyan nem hangzott meggyőzően. A szobor darabokra tört. Fülelni kezdett. ezen nem töpreng tovább. Egy elfúló. fájdalmas sóhaj elárulta. Előlépett rejtekhelyéről. Ellenfele jóval erősebb volt nála. Keze egy kicsi.

és megtisztítom a sebedet.Ne haragudj .Van kulcsom a lakáshoz. . Azt hittem. Mit kellett volna tennem. és azt hittem. .Kezdem sajnálni szegény fickót. 92 . kérlek. . Delphine még fel sem ocsúdott. betörő van a lakásban. hogy a férfi halántéka véres. Lába felmondta a szolgálatot. vérzel! .Kirk. a férfi ölében találta magát. Könnyekben tört ki. és egy hirtelen mozdulattal magához rántotta a lányt. és birtoklón belekapaszkodott Kirk vállába.Nincs semmi baj. A férfi türelmetlen szenvedélyének nem tudott ellenállni. Nem bírta tovább. Összecsuklott. nem tudta abbahagyni.Önvédelem volt.megdöbbenve vette észre.Delphine. aki téged támad majd meg a sötétben.Még most sem késő . Delphine egy vizes ruhával és sebtapasszal tért vissza. . Már jól vagyok. . mint egy besurranó tolvaj.Mégis sikerült. Ahogy te fejbe vertél! . Már elfelejtetted. talán a nyakadba ugranom? . Kirk a fotelban ült. mi ütött beléd? . hogy egész testében remeg.Hogy kerülsz te ide? Majd belehaltam a rémületbe! . hogy engem vertél fejbe? .Meg is érdemelted! Úgy közlekedtél a házban.szipogta könnyes arccal. Amikor Kirk átölelte és halk szóval vigasztalta.. Nem akartalak megijeszteni. Sírását hiába próbálta.Nem lep meg. s Kirknek esett. Delphine most döbbent rá. mégis jól kupán vágtál.mondta Kirk. Annyira megijedtem . már alszol. hogy majdnem megöltelek. ez után már csak a csókjára tudott gondolni. zokogása hisztérikussá vált.Engedj el. . Én meg sem támadtalak. Ha belegondolok. Delphine fojtottan felkiáltott. Ülj le. nyugodj meg.

Vágyódott Kirk ölelésére. És örülök neki. Később szorosan összesimulva feküdtek. mi történt vele? Majdnem kimondta. Ijedten hagyta félbe a mondatot. Kirk. csak a ma volt fontos. Arcát zavartan szorította a férfi melléhez. minden rendben? 93 . Csak Kirk létezett. . s becézgető cirógatása. Az idő mintha megállt volna körülöttük.suttogta elfúló hangon.Nem zavart. . Átölelte Kirk nyakát. kislány .suttogta a fülébe Kirk. A férfi szája és keze annyira felizgatta. és magához húzta. hiába küzd ellene. Nem védekezett. .Ha tudnád.Köszönöm. mekkora örömet szereztél nekem. Szeretlek . Most meg hajszál híján elárulta neki a titkot.Kirk . Ennél szebb ajándékot nem is adhattál volna.. ... amikor a férfi lehúzta maga mellé a szőnyegre. Most meg is győződhettem róla. hogy én lehettem az első férfi. majd zavar. Az első látásra beleszeretett. Elég tapasztalt vagyok már. E pillanatban elfelejtette az apró fájdalmat is. Kirk leheletfinoman simogatta végig az arcát. Delphine elpirult ekkora vallomás hallatán. Érezte. Azt akarta. hogy a férfi szeresse. A férfi gyengéden és finoman simogatta. Soha nem ismert érzéki bódulat vette kezdetét. kimerülten. . én annyira. Jó ég. Nem törődött most a holnappal. hogy elérkezett a döntő pillanat. Ez az érzés csak egyre mélyült. hogy észrevegyek bizonyos jeleket.Delphine. . Delphine számára megszűnt a világ. az övé akart lenni. A szíve vadul lüktetett. hogy átadja helyét a feltörő gyönyörnek.Én azt hittem.akarta mondani. hogy forgott vele a világ. A lánynak elállt a lélegzete az édes érzéstől.Ó. boldogan. Régóta sejtettem. és viszonozta csókját.

Téged is . . és fürdették magukat a napsütésben. Tagjaiból kiszállt minden erő. vagy amikor kitelepedtek a sziklára. Szeme áthatóan vizsgálta a lány arcát. nem tudtak betelni egymással. Seal Rocksból hazatérve. Alig tudtak elszakadni attól a csodálatos látványtól.súgta vissza rekedten Delphine. Éjszaka csak nagyon keveset aludtak. Pihentek még egy rövid ideig. Szorosan a férfi karjaiba bújt. Delphine számára másnap még a nap is másképp sütött San Francisco felett. aztán ujjával is követte szeme vonalát. Lehet. ahogy a fókák játszadozva lebuktak az óceán vizébe. ahogy Kirk szemébe nézett. arcát a vállába rejtette. a férfi mélyen hallgatott. Testük egyből lángba borult. az után a szobájukba vonultak. De az is lehet. nem tudom? .most is beleremegett. és őrületes szenvedéllyel megcsókolta. Delphine az érintésbe . szeme túlfűtött érzelméről árulkodott. a tested elárul. mert újra elragadta őket a vágy hulláma. udvariassága és elejtett.A lány csak bólintani tudott.mondta Kirk. és hamarosan már nem is úsztak. Kirk kutatva nézett rá. hogy Kirk szereti őt? De hiába várt szerelmes szavakat. ő maga még lement úszni a medencébe. Kirk magához vonta Delphine-t. egy-két szerelmes szava egészen feldobta Delphine-t. azt hiszed.Te kis boszorkány . 94 . Kirk figyelmessége. A lány reszketve simult a férfihoz.nevetett Kirk halkan -. amelyben tükröződött a szenvedélyes vágy. Később valahonnan előkerült egy szőrmetakaró. Ebédelni a Cliff House vendéglőbe mentek. Hármasban töltötték a napot.Tudok rá egy jó nyugtatót . Delphine pihenni küldte Robot. hogy mindezt túláradó boldogságában látta így. . Ezzel ölbe kapta a lányt.mint mindig . s megindult vele a szobájuk felé. amivel Kirk betakarta magukat. Persze Kirk is követte.

Legszívesebben odarohant volna hozzá.Ma már nem találkozunk..Csak menj.. Kirk visszatette a kagylót. . arca komornak tűnt. Zuhany után magára kapta a fürdőköpenyét. hamarosan ott leszek! Delphine úgy érezte magát.. Pamela. de hamarosan látjuk egymást. és apró csókot lehelt a lány szájára. s szeme felfedezte Delphine-t. kislány. mint akit fejbe vertek. úgy állt ott fél meztelen. és igencsak össze kellett szednie minden erejét. . Az elmúlt napon fantasztikus csodában volt részük.. Egész idő alatt itt volt velük. ott találkozunk.Gondolj rám. sóhajtott fel. Hogy is hihette azt. Eddig tartott volna? Szapora pislogással próbált könnyei ellen küzdeni. . . hogy egyszer ők. Kiugrott az ágyból. .felelte közönyös hangon. Akár egy görög isten. Delphine szívébe fájdalom nyilallt. ezt megígérem . ami arra utalt. ahogy Kirk szélsebesen kifordult a 95 . Csendben lépkedett Kirk felé.mondta és elsietett.Egyéb óhajod? .. hogy bevallja. Kirk lopva figyelte. Kirk a nyitott teraszajtóban állt. hogy el ne sírja magát. Kirk már nem volt mellette. mennyire szereti.lehajolt. . és villámgyorsan a fürdőszobába szaladt.rázta a fejét Kirk.Sajnos. hogy ne zavarja meg a telefonbeszélgetést.Delphine késő délután ébredt. Csak ő hitte azt. Én ne legyek akadály . és valakivel telefonon beszélt. Talán.. Nem. nem régen jött ki a zuhany alól. az nem jó . üzleti ügyben el kell mennem. hogy Kirknek sikerült megfeledkeznie arról a nőről. míg távol leszek tőled.Ne! Ne gyere ide! Találkozzunk valahol máshol. Delphine mesterkélten felnevetett. Lehetséges.Jó. Még látta. még nedves hajjal. . és lesietett a földszintre.Álmodj rólam .

Delphine nem felelt. csak a szája sarkában jelent meg egy szomorú ránc. milyen érzékeny pontot érintett. Barátnőjének sejtelme sincs róla. hogy zavarát leplezze. .. . Aztán erőtlenül zuhant a kerti székbe. és megpróbálta rendbe tenni kisírt arcát. én annyira örültem volna.nógatta Elena.Ne haragudj. ha te meg Kirk. barátnőm. mielőtt még a barátaival találkozna. . . Zökkenőmentes utatok volt? . szóval.mondta csendesen. ha most hazamegyek. Kapkodva szedegette elő az evőeszközöket. .Neked is ilyen örömöt jelentett Kirk? Vagy csalódást okozott? . . .Jaj. Nemrég ment el .Delphine! Megjöttek a szüleim! Rob határtalan örömmel rohant eléjük. Csak nagyon sokára jutott el a gyermeki hang a tudatáig. és könnyei feltartóztathatatlanul csorogtak végig az arcán..csacsogott Rob.Miből gondolod? . . . Felsietett a szobájába. hogy sajnáljatok.Hát a vörös szemed nem éppen a legnagyobb boldogságról árulkodik. .érdeklődött Elena. Elena. oldalukon Robbal. és szeme vizsgálódva tapadt barátnője arcára.Készítek vacsorát. Addigra már bejött a North házaspár is. mesélj! . És itthon minden rendben volt? . Delphine legszívesebben felkiáltott volna fájdalmában. de így is hallotta a gyerek túláradó örömét.Igen. jobb.Én is . Ő is megkísérelte összeszedni magát. és egy könnycsepp gördült le az arcán.kocsijával. 96 . Nem akarom. ha összejöttök. a konyhába vonult.Itt volt Kirk bácsi. Delphine összerezzent barátnője hangjára. Delphine. ahogy közös kirándulásukról mesélt.Szervusztok.Ahogy gondolod.No. biztosan éhesek vagytok.

Mr. állandóan Kirk járt a fejében. az egész épület üres és unalmas nélküle. Kirk kedvelte őt.De mire föl. Tisztában volt vele. hogy nehezen fog elaludni. Igyekezett a munkájára összpontosítani. . Ez azért is lényeges volt. mit mondjak? . Delphine úgy érezte. . ettől kissé jobban érezte magát. szinte lelki fájdalmat érzett.. hívjam meg önt a nevében. mire rászánta magát a felkelésre.Rendben. s valószínűleg ezt sosem kapja meg tőle.. Szöszmötölt egy darabig a konyhában.A lánya. Pamela szeretné megismerni a kisasszonyt. Az elhatározást végül tett követte. Delphine szeme kipattant. 97 .. Dyner odaszólt telefonon. De hiába erőlködött. Delphine felsóhajtott. Furcsa módon most örült ennek.Nem fog keresni. mert kirohant az ajtón. Ezért először olvasni próbált. Kirk hétfőn korán reggel Chicagóba utazott. Tudta.Akkor rosszul ismered őt . Ha Kirk keres. mert a szíve és szerelme Pameláé. kérlek. . Sokáig fúrta még tekintetét a szoba homályába. mert távolléte alatt összegyűlt a munka. ebben nem kételkedett. De ő többre vágyott: a szerelmére. hátha ez eltereli a figyelmét. és arcát a párnába temette. Félóra múlva már a szobájában volt. Reggel alig világosodott.de ezt már Delphine nem hallhatta. Egy kis zene mellett reggelit gyűrt magába. . Annyira vágyódott utána. ami eddig ismeretlen volt számára. végül dolgozni indult. . Szerda körül Mr. Ugyanakkor erős féltékenység kerítette hatalmába. Simmons arra kért.Ments ki a férjed előtt. hogy a számok sokasága minden mást feledtet vele egy időre. és nem tudott a könyv tartalmára figyelni. Forró zuhanyt vett. és meghívta a Fairmont Hotel dísztermében tartandó ünnepségre.

Örökkévalóságnak tűnt számára ez a pár nap.Engem. Kirk biztosan felhívja. hogy a másik meghívásból semmi sem lesz. .Remélem. miért? .Mert. Delphine mosolyogva tette helyére a kagylót. 98 .Többen ott lesznek a házból.mondta boldogan a süket telefonnak. . mióta nem látta.figyelmeztette a lányt nyomatékosan. Delphine . Ha nem ma. Dupla meghívással .tele volt reménnyel a hétvégét illetően. Kirk nem hallatott magáról. .. Ne késsen! A főnök szereti a pontosságot . Arra már nem is mert gondolni. hogy milyen keveset jelenthetett a férfinak az együtt töltött éjszakájuk.tette hozzá mellékesen. a fiatal vezér pedig most mutatkozik be. Kirk is ott lesz . Tehát szombaton nyolckor.kétségei ellenére .Ott leszek. Delphine egyre nyugtalanabb lett. . akkor holnap.. . hogy Kirk ez alatt nagyon is elfoglalt volt. A lány nem is sejtette. Ez neki a mihamarabbi viszontlátás? Már négy nap telt el. Lassan közeledett a hétvége. Már másodszor szólt hozzá Elena. Annyit tudok. hogy az „Öreg” most búcsúzik. De reménykedett. mire eljutott a tudatáig kérdése. Vajon Kirknek mit jelent a nélküle eltelt idő? Ő is cefetül érzi magát? Vagy már el is felejtette? Kérdések sokasága zsongott a fejében. Ekkor még nem is sejtette.Nem mondtad valami meggyőzően. és igyekezett az ehhez hasonló gondolatokat kiverni a fejéből. rengeteget dolgozott. eljössz a fogadásra. mert még gondolkodom rajta.Talán. Rövid időre sikerült is..

Delphine remegő kézzel festette ki a száját. vállára omló hajzuhatagán. ezüstselyembe bújtatott. Fél nyolc. .7. Delphine fellélegzett. .aggódott. s ment ajtót nyitni.Mehetünk? . és az emberekkel zsúfolt terembe ért. Hamarosan fel is fedezte a terem másik felében.mondta Delphine szerényen. karcsú alakján és formás lábán. a főnök irtó dühös arra.mondta mosolyogva Bob.Hozom a táskám. Amikor a legfelső emeleten kilépett a felvonóból.mondta a meglepődött lánynak.A legirigyeltebb férfi leszek a teremben . fejezet Elérkezett a szombat este. Csak nem történt valami baj vele? . . Idegesen pillantott az órájára. .Az arcodból ítélve nem engem vártál. aki elkésik. . ha mi is megyünk. Bob . Kirk az. Kirk még mindig sehol. Méret után készült sötét 99 . jólesett neki a férfi nyílt csodálata.jegyezte meg büszkén.Ő már ott van. fénylő barna. de magában elismerte.Köszönöm. s megjegyzi magának az illetőt.mondta szenvtelen hangon. Ebben a pillanatban megszólalt az ajtócsengő. . Delphine keserű csalódást érzett. Bob állt előtte.Értem . rossz érzése támadt.Elena küldött érted . .Ne haragudj.Ebben az esetben jobb lesz.Akkor ne húzzunk ujjat vele . . Bob tekintete végigsiklott a lány. de azt hittem. . s karját nyújtotta a lánynak. igaz? . Szeme azonnal a férfit kutatta a tömegben. Úgy tudom.

Delphine-nek nagyot dobbant a szíve. csak Kirk igézően kék szemét.Nem mit. Delphine. . . de ugyanabban a pillanatban arcára fagyott a mosoly.Te csak elégedj meg az én szememmel. Delphine . Eva. Simmonst ismerte fel Delphine.tette hozzá fancsali ábrázattal. mint rajtam . Mr. Delphine jókedvűen nevetett a tituluson. vörös hajú. mert hátrafordult. nem igaz? A nők szeme egyből megakad rajta . molett nő.Látom.fordult a lányhoz -. észrevette . Köztük Pamela apját. Mr. szőke Pamelát. Szeretik egymást! . Pamela elbűvölő mosolyt küldött Kirk felé. s élénk beszélgetésbe merültek. hanem kit. Delphine megbabonázva nézte őket.Mit? . ismerkedjen meg a feleségemmel.csipkelődött a lánnyal. Nem látott mást a teremben.kérdezte Delphine. s nem jelentkezett. a férfit boldoggá teszi a mosoly. Mr. Különben mi más magyarázat lenne a bizalmas jelenetre. Dyner. Tekintetük találkozott. drágám kapcsolódott a beszélgetésbe egy rövid. mert hálából a lányt arcon csókolta. ő. szeme nem tudott elszakadni a kis csoporttól.Mert levernéd a derekam. lassan felocsúdva a bűvöletből. a könyvelési részleg kincse.öltönyében ragyogóan mutatott.ismerte fel a valóságot Delphine. .Nem úgy. Felragyogott a szeme. Tudom. . Ezért nem hívott. 100 . Úgy tűnt. barna szemével szeretettel simogatta végig a hölgy arcát. Kisebb társaság vette őket körül.törte meg a varázst felettese. hogy figyelik. A főnökünk szemtelenül jóképű és fiatal. . . A férfi mellett észrevette a csinos. Dyner könnyedén felnevetett. és meleg. Kirk megérezhette. Delphine. akinek vékony derekát Kirk bizalmasan ölelte át. Delphine körül minden ködbe borult.

Kirk máris a könyökénél fogva. Eva. A lány zavartan nézett hol az egyikre. mert fiatal korod ellenére sokat túlórázol . Ted Dyner hűséges férj volt. de nyugalmat erőltetett magára.Ted. hogy ezt az asszonyt közvetlen és nyílt természetével azonnal a szívébe zárta. hol a másikra. épp időben. szólíts Evá-nak. megengedi. Nem adhatja meg azt az örömet Kirknek.Kincse? Ezt azért nem hiszem. kedvesem.Férjem nagyon dicséri a munkádat. hogy rövid időre elraboljam a kisasszonyt? Delphine még fel sem ocsúdott. aki észrevette ezt. és szerette a családját. s feléje indult. Az utóbbi időben sokat mutatkoznak együtt. . . Nem bírta tovább nézni ezt az édelgést. Delphine is kedvelte emberként és főnökként egyaránt.Kedves maguktól. ..Jól mutatnak így ketten. Bár én tegnap mással láttam.A férjemtől sokat hallottam rólad. valami kedveset mondhatott neki. A lány szeme újra visszatért Kirkre. könnyedén egy elhagyott ajtó mögé vezette. mennyire megsebezte. Szóval már tegnap itthon volt.Szórakoznod kellene.Eva. 101 . ellentétben a hasonló beosztású házaspárokkal. mint annyiszor. . követte a pillantását. csak végzem a dolgom. Pamela ez alkalommal is. Delphine érezte.adta meg a választ gondolataira azonnal a feleség. hogy aggódnak értem. . Vajon miért szóbeszéd tárgya a családnál? Észrevett netán valamit közte és Kirk között? Ez nem valószínű. Jól élt a férjével. Delphine-be belehasított a fájdalom. mert Kirk kivált a tömegből. . drágám. hogy lássa rajta. Szomorúan nézett maga elé. mert a férfi lehengerlő mosollyal jutalmazta. . és aggódik érted. mint a többi fiatal lánynak.

hogy tudnál újat mondani nekem. Én csak egy kis gépíró lány vagyok .Csak nem vagy féltékeny. hogy Kirk szavai teljesen összetörnék. 102 . . amit ugyan sejt. . és igyekezett elkerülni Kirk tekintetét. látni rajta.Milyen alaposan fogalmaztál. De félt. Túlságosan is tudatában volt az arcán tükröződő fájdalomnak.jegyezte meg keserűen.. kicsi lány? . követelni. Gyönyörű vagy ma este. végül körülrajzolta az ajkát.Jaj.dorgálta meg kedvesen a férfi. . Pedig hogy szerette volna felelősségre vonni a férfit. hogy árulja el. ujja hegyével végigcirógatta a nyakát. és nem szeretnélek megbántani.Nekem így vagy jó . hogy küzd az önuralmáért. csodaszép! .Nem hiszem. Kezével végigsimított a lány. Kirk mélyen a lány szemébe nézett. . Jól nevelt kislány. hullámzó selymes haján. vállán. . Mindent megmagyarázok. és magyarázza meg a viselkedését.De úgy látszik. kislány. semmi okom rá. Most nagyon ideges vagyok. . hogy a szemedben egy alávaló gazember vagyok.mormolta halkan Delphine. . amiért elhanyagoltalak egész héten. . és olyasmit hallana. kislány . de még nem akar tudomásul venni. tudom.Delphine. hogy egyhamar megzavarnának.suttogta. jött rá ismét. .s végigcirógatta a lány arcát.Így ni! Itt legalább tudok veled beszélgetni anélkül.Hát még mindig nem sejtesz semmit? Ezek szerint bizonyságot kell adnom . igaz? Még jó. de nem most.Már akkor mondani szerettem volna. nem eléggé .Ó. hogy nem áll meg tőled a vérkeringése.Azért vagy állandóan Pamelával. . mit érez iránta. ahogy megláttalak belépni az ajtón. és arca elkomorodott.suttogta.

Hogy tehetted ezt velem? .mondta Kirk diadalittasan. hogy erős karok ragadják meg. Kék szeme aggodalmat tükrözött. Kirk mellette térdelt és fölé hajolt. a férfi nyaka köré fonta a karját. és elsimított néhány hajtincset a homlokából. . Csak a férfi létezett. de a férfi fogva tartotta.mondta rekedten. hogy elhagyja az ereje.Mit akarsz. . lába megroggyan.Delphine.Bármennyire is sajnálom. miközben keze kutatva kereste a melléhez vezető utat. Hogy került ide. Természetesen nem kerülte el a férfi figyelmét a lány néma kérése. Kirk kegyetlen játékot játszott vele. .suttogta alig hallhatóan. kislány.Arra kértél. szája megízlelte a lány ajkát. aki forrón. amit a lány iránt érzett. tudod? . és elsötétül előtte a világ. csak sejtette. Szeme a lány arcán nyugodott.Nagyon megijesztettél. de az enyhe érintéstől bizseregni kezdett a bőre. Parnela?! .Delphine-t már eddig is megbénította a férfi közelsége. . kislány . de a kérdése a látogatónak szólt. Delphine az iszonyú felismeréstől szoborrá merevedett. amely a szívét nyomta. és kéjes sóhaj hagyta el az ajkát. Azt azonban megígérhetem. . vágyakozva ölelte magához. Ebben a pillanatban feledte bánatát.Nekem vagy teremtve. Még érzékelte. szóljak. 103 . jól vagy? . . majd elvesztette öntudatát. és ennek a játéknak Pamela is részese volt. Zavartan távolodtak el egymástól. hogy lesz folytatás. vízszintes testhelyzetben volt. Egymás iránti érdeklődésükből bátortalan torokköszörülés hozta őket vissza a valóságba. Amikor magához tért.Már jól vagyok . ha itt az idő a bejelentéshez. és beletúrt sűrű hajába. Delphine révülten a szerelem mámorától. és szívében jeges szorítást érzett. Engedve az érzésnek.ült fel hirtelen. most abba kell hagyni. Érezte.

és elrendezzük a mi ügyünket. . Engedjék meg. ne.mondta bocsánatkérően. csend lett a teremben. és Mr. de hamarosan visszajövök ..Jó estét. Simmons mellé áll. hogy bemutassam Kirk Billinget. hogy eljöttek.. amit teljesítenem kell. Delphine fanyarul felnevetett. Nekem most mennem kell. aki a mikrofonért nyúl.intette le a lányt. A bejelentésre nem maradt el a hatás. de azt kevesen. Mint már tudomást szereztek róla. mert kezét szólásra emelte. és az ajtó mellé lépett. A férfi távozása után ő is felállt.sóhajtott megadóan. s egyúttal megragadom az alkalmat.mosolyogva hordozta körbe a tekintetét a meghívott vendégeken. Csak egyvalami járt mindenki fejében: még egy cég. Az után visszajövök. .. A lány fájdalomtól remegő hangon hirtelen megállította. hogy új elnököt kapott a cég. hogy. .Mindannyijuknak szeretném megköszönni. hogy az elnök személyében a tulajdonost is üdvözölhették. ne! . Most nincs időm ezt megvitatni. ahogy a férfi keresztülnyomakodik a tömegen. hölgyeim és uraim! . és úgy látszik.Hát persze. Azt már sokan tudták. hogy 104 . Simmons úr nem fejezte be.Miből gondolod. Ebben a percben még senki sem értette. . hogyan és miért adta el a részvényeit az öreg Simmons. ne játssz velem! Csodálkozva meredt a lányra. ami ez után a Billing birodalomhoz tartozik. hogy mi foglalkoztatja az embereket..Beküldöm Elenát hozzád.Kirk. . a vállalat elnökét s egyben tulajdonosát. és elindult az ajtó felé. mert van egy kötelezettségem. helyemet egy fiatalember foglalta el. Várták a folytatást. az után .. Delphine az ámuló arcokról leolvashatta. Látta. aki épp szólni akart.

látni még kevésbé! . egyben megismerhetik a vőlegényt is. Kirántotta a karját barátnője kezéből. Akkor állt meg levegőt venni. és hazavitette magát.és önkéntelenül is kicsordultak a könnyei. és ragyogó arccal nézett a szemébe. amely bizonyára meglepi önöket. Kirk csak szédítette őt! Hirtelen fullasztóvá vált a terem légköre. Egyszerre minden világossá vált. ahogy a lába bírta. és karon ragadta.Az istenért. Ez volt hát az a fontos kötelezettség. minél hamarabb! Ki a szabadba! A liftnél Elena utolérte. Nem. nemkülönben Kirk -. . Delphine arca holtsápadttá vált. amikor nyilvánosan is szerelmet vall Pamelának. ugyanis családunk egy taggal bővül. mi történt. mikor már úgy érezte. Kirohant az útra. friss levegőre vágyott. Pamela eljegyzését.. és pillantása Kirk diadalmasan felcsillanó szemével találkozott. Boldogan jelentem be lányom. aki. Ez már túl sok volt neki egy napra. Delphine? . és futott. Ebben ő nem vesz részt! Még egyszer a mikrofon előtt álló párra emelte a tekintetét. és a felvonóba menekült. Rövid pihenő után még egy darabig céltalanul bolyongott az utcákon.. Delphine jéggé dermedt. 105 .Gyűlölöm! Soha többet nem akarok hallani róla. az aljas!..magához intette lányát.bejelentsek egy örömteli eseményt . hogy rögvest szétpattan a tüdeje.. végül taxit hívott. Még kevésbé tudna örülni és tapsolni a boldogságuknak. Kirk és Pamela eljegyzik egymást. El innen. Nem tudná elviselni azt a megaláztatást. Ó. Egy idő után kimerülten rogyott le a járdára.

8. fejezet
Enyhe szellő borzolta a haját, az öböl felől sós illatot hozott a szél. Delphine nagyot sóhajtott, és mélyen beszívta a tiszta levegőt. Csend és béke vette körül. Zavaros lelke, fájó szíve itt lelt nyugalomra a szüleinél. Két nap telt el a fogadáson lezajlott epizód óta, és Delphine még mindig nem tudta túltenni magát rajta. Éjszakákon át álmatlanul forgolódott az ágyában, és reggel mindig kimerülten ébredt. Szomorú pillantása a csillagos égboltra vándorolt. Órák teltek el, mióta eljött sétálni. Szülei már aggódhatnak érte. Felállt a fatörzsről, ahol eddig ült, és hazaindult. Szülei nem sokat kérdezték a két nappal ezelőtti, váratlan, éjszakai látogatásának okáról. Sejtették, lányuknak nyomós indoka lehet, ha éjnek idején hozzájuk menekült. Röviden édesanyjának elmesélte Jack és Kirk történetét, és azt is megmondta, nem kíván róla többet beszélni. Félóra múlva a televízió előtt ült, és egymás után nyomogatta a távkapcsoló gombjait. De egyik műsor sem tudta igazából lekötni a figyelmét. - Így nem lesz jól - jegyezte meg édesanyja fejcsóválva. - Miért nem beszélsz róla? Nem ülhetsz itt magadban rágódva a történteken. - Nem tudok róla beszélni, anya. Ahhoz túlságosan fáj. - Előbb-utóbb szembe kell nézned a tényekkel, és nem kerülheted el a Kirkkel való találkozást sem. Delphine mélyen hallgatott, hisz mindezzel ő is tisztában volt.

106

- Hoztam egy csésze forró tejet, idd meg lefekvés előtt. - Köszönöm, anya. Az éjszaka nem akart véget érni. Hiába forgolódott szüntelen, hiába kereste a kényelmesebb testhelyzetet, hogy szemhéjára rátelepedjen az álom, igyekezete mind ez ideig hiábavalónak bizonyult. Mindenért csak saját magát okolhatja - vádolta magát kétségbeesetten. Nem is olyan rég még megfontolt, tárgyilagos nő volt, aki képes volt higgadtan mérlegelni a helyzetet, és okosan dönteni, ha arra került a sor. Elhatározásában még Jack jelenléte sem zavarta meg. De egyszer csak belépett életébe Kirk, aki fenekestül felforgatta az életét. Megingatta a lelki egyensúlyát, és megfosztotta nyugalmától, s ettől teljesen bizonytalanná vált. Miért is nem hallgatott a megérzésére, mikor először találkozott Kirkkel. Lelke mélyén sosem akarta elhinni, hogy csupán kitérőt, játékot jelentett a férfinak. Sajnos, nagyon hamar rá kellett ébrednie, hogy viszonyuk igen rövid időre szólt. Mert mit is tudnék nyújtani neki? - kérdezte magától. - Semmit. Csupán azt az erős érzést, amit iránta érzek. Akárhogy is nézzük, ez bizony nem sok. És mi van Pamelának? Szépsége, pénze, ami nagyon fontos, és ráadásul nagyon is tudja, mit akar. Mindezekkel a tulajdonságokkal én nem rendelkezem. Összeszorult a szíve a fájdalomtól. Vajon mikorra tűzték ki az esküvő napját? Meglehet, hogy ő már akkor nem fog a vállalatnál dolgozni. Tegnap elküldte a felmondólevelét. Vajon mikor szerez Kirk tudomást róla? Na és ő majd hogy bírja ki a két hét felmondási időt, azt tudva, hogy bármikor összefuthat a férfival? Keserűen felsóhajtott. Újra elöntötte a tompa fájdalom, melyet az óta érez, mióta Kirk bejelentette eljegyzését Pamelával. Jó isten! Nem akarok többet gondolni rá! - parancsolt szigorúan magára. Másik oldalára fordult, és becsukta elnehezedett szemhéját.
107

Későn ébredt. Kint felhőtlen kék volt az ég, és vakítóan tűzött a nap. Nyoma sem volt már a tegnapi ködnek. Delphine most először nem tudott örülni a tiszta, szép időnek. Mezítláb kiment a konyhába, édesanyja már ott szorgoskodott. - Hogy aludtál? - kérdezte. - Rosszul. - Mint az elmúlt napokban mindig - jegyezte meg az anyja. - Visszamegyek a lakásomba. - Legalább reggelizz valamit. A narancslekváros zsömle láttán eszébe jutott, hogy mennyire éhes. Napok óta szinte semmit sem evett. Leült és tömött magába pár falatot. Eközben a nappaliban megszólalt a telefon. Hamarosan édesanyja kiszólt hozzá. - Elena az! Téged keres. Delphine gyorsan lenyelte a torkán lévő falatot, és rohant, hogy beszéljen barátnőjével. - Mondd csak, Delphine, mikor szándékozol előbújni a rejtekhelyedről? Meddig akarsz még elmerülni az önsajnálatba? - Mi... mi történt, Elena? - kérdezte, amint szóhoz tudott jutni a rá zúduló kérdésektől. - Majd megtudod, ha bejössz. Áll a bál bent. - Miii? - Kirk megvadult. Olyan, mint egy felbőszült tigris. Mindenhol és mindenben hibát talál. S ráadásul te még tetézted azzal az átkozott felmondással. Kirk maga volt a megtestesült nyugalom, de most nem lehet ráismerni. Pillanatokon belül dührohamot kap. Minden este kijön hozzánk, reméli, hogy ott talál téged. Jaj, Delphine, mi a fenének kellett felmondanod? Delphine várt még, hátha mondani akar valamit. - Delphine, ott vagy? - türelmetlenkedett a barátnője. - Persze. Csak arra vártam, hogy szóhoz jussak.
108

bosszankodott. és visszament Jackhez. hívta telefonon. felmondja állását. mert a lány még mindig nem ért haza. mely az óta is a fejében motoszkál. amelyben közli. mintha a föld nyelte volna el. Máris megunta volna a viszonyukat? Lehet. Pillanatok alatt eltűnt. . ne hülyéskedj! Mondj már valamit! . ahogy őt nézte. .Ezek szerint jól van! Engem meg lelkiismeret-furdalás gyötör. Ezért is mondhatott fel. hogy nem voltam elég jó neki? Csalódott bennem? Hát persze! Csak ez lehet a magyarázat. sápadt arca mélységes fájdalmat tükrözött. Hol lehet? töprengett. Soha nem ismert vad féltékenység vett erőt rajta.Jaj. Lehet. mivel a gondolatai egészen máshol járnak. Hamarosan a vezetőségi értekezlet elé tárja az átalakítás és a termelés tervezetét.Találkozzunk délben a szokott kávézóban. Kétségbeesését hamarosan a harag váltotta fel. Kész téboly! . mi történt. Körbejárta a környéket. és még a felénél sem tart. hogy még egyszer áttekintse a jegyzeteit. és meg sem állt Delphine lakásáig. hogy valami baja történt dühöngött magában. Egy óra múlva kimerülten és csalódottan tért vissza az iroda elé. Szeme előtt feltűnt utolsó találkozásuk emléke: Delphine szomorú tekintete. hiába. s idegesen járkálni kezdett az irodájában. hogy időközben hazatért volna. Delphine. Ebbe bele lehet bolondulni! 109 . Hajnal felé kezdett aggódni..Ott leszek! Szia! Kirk az íróasztalához ült. Többször kereste. hogy már hazament? Kocsiba vágta magát. már semerre se látta. Nem tudta mire vélni ezt a hirtelen fordulatot Delphine részéről. csupán halvány gyanúja támadt. mikor kézhez kapta Delphine levelét. Órák óta tanulmányozza. Mire keresni kezdte. Fel nem foghatta. de semmi jel nem mutatott arra.

.Legalábbis a tünetek arra engednek következtetni. hogy félreértésről van szó? 110 . örülsz majd a látogatásomnak. Vigyázva lépjek a barlangodba. de még mindig nem mondtad meg.Már legalább tíz perce meredsz arra az üres lapra.Úgy látszik. .morogta Kirk. Azt hiszem. Ők isszák meg a levét a te elmebajodnak. minek köszönhetem a látogatásodat .majd vidáman felkacagott. mert leharapod a fejem.fortyant fel a férfi. . .tett szemrehányást a lány.Nem fogadsz valami lelkesen. . hol van.Nyugi. . szája sarkában hamiskás mosollyal.Meglehet.Most mi a fenét nevetsz? Elárulnád. a te elmebajodnak szerelem az oka. Pameláról. de ő nem fogja elárulni.Aha! . csak egy bizonyos idő eltelte után vett tudomást. . hogy ezt tudjuk. . le ne nyelj már keresztbe! .Gondolatai olykor zűrzavart okozva kergetőztek a fejében. erre már a titkárnőd is figyelmeztetett. barátom.Na és? Most. .Keresd meg a lányt.Szent egek! Nem lehet. Sajnálom. .Igen.Könnyű azt mondani . hatalmába kerített az elmebaj.dünnyögte az orra alatt Kirk. . nem igaz? . . . . hogy hamarosan bejön dolgozni.Ne tőlem kérj bocsánatot. . Elena tudja. . Őszintén remélem. .Na végre! Csakhogy visszatértél a földre! .Te csak tudod. mi olyan mulatságos? . aki időközben az irodába lépett. hanem a közvetlen környezetedtől.Nem vagyok jó hangulatban.Mit akarsz itt? . pedig azt hittem. mi a következő lépés? .Drágám.bólintott rá Pamela. Még sohasem élt vissza senki bizalmával.De nem tudom. A felmondási időt ugyanis le kell dolgoznia.

Jó gondolat. ha a munkába temetkezik. hogy ki.felelte könnyedén. hogy van a férfi.Jó. Az üzletvezető mindig gondoskodott a dallamos. irgalmatlan haragra gerjed.Mondd már. és úgy gondolja. és csendben.Bizonyára keményen dolgozik . amint épp feléje integetett. Szenved a lány hiányától. miközben a kávéját kavargatta. . még mielőtt tényleg leharapod a fejem. Ha netán valaki ellenkezni mer. .kérdezte érdektelenül. jó. csillapodj! Megyek. Pamela még nézte egy darabig a férfi elkínzott arcát.Ne haragudj. de erről én nem tehetek. Azonnal felfedezte Elenát a sarki asztalnál. az agyamra mész a kérdéseiddel! Honnan a csudából tudnám! Lehetőségem sincs rá..Pamela. Delphine megpróbált nem törődni azzal. Elena. Kirk. Itt állandóan kellemes volt a hangulat. fülbemászó zenéről. ezért aztán észvesztő munkatempót diktál. ahogy jött. 111 . hogy megkérdezzem! . . Rosszallóan csóválta meg a fejét. . állapította meg. mint te. .Igen. . Mindig szeretett ebbe a kávézóba járni. ahogy a jegyzetei fölé hajolt. Elena áthatóan tanulmányozta a barátnőjét.Ő éppen ilyen rosszul néz ki. kiment az irodából. valósággal hajszolja magát.Kicsoda? . és ezt elvárja a beosztottaitól is.Éppenhogy te tehetsz! Minden gondolata körülötted forog. Delphine. . . ne kímélj! .Jól tudod.

igyekszem elfelejteni őt. . . Ezt a lány Kirknek köszönheti. milyen gyötrő kétségbeesés sugárzik a szeméből. gondolta Delphine. Bár bensejében érzelmi viharok dúltak. hogy a lánya részvénytulajdonos legyen. aztán csendesebben folytatta. . Hát Elenába meg mi ütött. miután értesült Timhez fűződő érzelmeiről. és mellesleg tízszázalékos részvénytulajdonos is.Hiszen szereted őt. hogy Kirk mással tartotta az eljegyzését! Elena megütközve nézett a barátnőjére. majd felocsúdva a meglepetésből. annál jobb.Nem érdekel. .elterelődik a figyelme rólad.szólt rá Elena.Ki kell törölnöm az emlékezetemből. . Minél hamarabb. . Csakhogy a környezete ezt nem bírja sokáig. hogy jobban megismerte a férfit. Kirk és Pamela jó barátok már gyerekkoruk óta. a jó isten áldjon meg! . Bár többször emlegették együtt Kirk és Pamela nevét.tiltakozott Delphine felháborodva. . már nem .Miért?! És ezt még te kérdezed tőlem? .Azok után. .Badarság! . és emiatt szenvedsz! . megbékült a gondolattal. hanem Pamela és Tim. de barátságon kívül más nincs közöttük. . 112 .Ne butáskodj! .méltatlankodott Elena. a műszaki osztály vezetőjének a jegyességét.Simmons úr nem Kirk eljegyzését jelentette be.válaszolta közönyösen. Igyekszem majd hamar túltenni magam rajta. mégis sikerült hűvösnek látszania.Ha így is volt.háborodott fel Delphine. Pamela apja nem akarta.Miért. Delphine megsemmisülve hallgatta Elena beszámolóját. hangos hahotára fakadt. Később. és hozzájárult a kapcsolatuk törvényesítéséhez. Elena. és fogalma sem volt róla.

Hibát követtem el. .s együttérzően átölelte a vállát. ha szereted .. . .Minden rendben jön. de nem az én dolgom. volt min tépelődnie. Feltehetőleg nem is hallotta az előbbi megjegyzését. .Megértem a keserűségedet. Delphine mélyen hallgatott. hogy várom. és jóvá kell tennem .tette hozzá kajánul. és miért nem jött értem a fogadás napján? Tudta. nekikeseredve kavargatta rég kihűlt kávéját. én is azt javaslom.Én is megyek holnap.Ha így van. nem értem. hogy tisztázzam a közöttetek levő félreértéseket. . . miért nem telefonált egész héten.Bizony.mondta Delphine töprengve. menjünk! Nekem dolgoznom kell. Persze csak akkor. . aki gondterhelt arccal. Elena megsajnálta barátnőjét. Delphine! 113 .Tehát találkozunk holnap. Addig is légy jó.Gyere. majd meglátod .

Végre sikerült fényesre kefélnie. mi bánt? Mitől vagy így lelombozódva? . Egész úton hátrahajtott fejjel bámult ki az ablakon. Emiatt rossz hangulattal megy a vacsorára. Hibát követett el Kirkkel kapcsolatban. aki időközben a férfi felesége lett. Elena találkozója után futott össze Jackkel és a feleségével. lehetőséget sem adva így a férfinak a magyarázatra. s beült a kocsiba. Szerette volna mihamarabb rendezni kettőjük kapcsolatát. haza is viszlek.Ha elmentem érted . Jack felesége igazán figyelmes. már csak azért sem. Így aztán megadta magát. fejezet Nagyon igyekeznie kellett.9. mert Sally. Csak a fejem fáj. Fehér. Az ízlésesen terített asztal.Semmi. S a döntést Jack meghívása is késleltette. a keleties fűszerekkel ízesített vacsora sem oldotta fel egészen Delphine lehangoltságát. Kritikusan nézett végig magán a tükörben. Delphine tiltakozásának dacára.mondta -. Ennek ellenére jól érezte magát. Nem térhetett ki Jack meghívása elől. csak azt nem tudta még. amely különösen jól állt napbarnított bőréhez. . akkor hívták meg. . és a vörösesbarna hajzuhatag lágyan omlott a vállára. feszültnek és görcsösnek érzi magát. hogy taxit hív. Mióta Elenával beszélt. hogyan fogjon hozzá. vállpántos nyári ruhát vett fel. mire érte jön Jack. szervezte a szűk körű baráti vacsorát.Elmondanád. 114 . hogy megszáradjon a haja. Jack fuvarozta haza. amikor hanyatt-homlok elrohant az összejövetelről. kedves háziasszony volt.

- Ne idétlenkedj! Ezt nem veszem be! Ismerlek már jól, hogy tudjam, valami bánt. Figyeltelek. Egész este hallgatag voltál, és lélekben messze jártál. A miatt a bizonyos férfi miatt van? - tudakolta, s közben le sem vette a lányról a szemét. - Ó, Jack - szakadt fel Delphine-ből egy sóhaj. Hibát hibára halmozok. - Na, ne mondd, ez új nálad - kuncogott barátja. - Na és milyen hibát követtél el? - Sokat, de legfőképpen azt, hogy ripsz-ropsz felmondtam. Már bánom, legszívesebben visszacsinálnám. - Ha jól veszem ki a szavaidból, ott dolgozik az illető. - Igen, így is lehet mondani. - Ha sokat jelentesz neki, hallat magáról valamilyen formában. Lehet, hogy megkeres. - Ugyan! - legyintett letörten. Nem tudhatta, hogy lakása előtt már ott áll a fehér Volvo, melyben Kirk türelmetlenül vár. Elena röviddel a Delphine-nel való beszélgetése után felhívta a férfit, s közölte vele, hogy Delphine hazament. Alig várta, hogy befejezze rendkívül zsúfoltra sikerült napját. Mióta megtudta, hogy Delphine jól van, és otthon található, borzasztó hosszúnak tűnt az előtte álló idő. Türelmetlenül várta a találkozást a lánnyal. Már nem sokáig bírta volna ezt a bizonytalanságot. Szándékosan nem telefonált, meg akarta lepni Delphine-t. Csengetésére senki nem jött ki. Ezért úgy határozott, megvárja a kocsijában. Mivel már sötét volt, egyikőjük se vette észre az autóban ülő alakot, aki iszonyatos haragra gerjedt az ismerős pár láttán. Jack a karját nyújtotta Delphine-nek, és meghitt beszélgetés közepette kísérte fel a lakásába.

115

- Így ni - mondta dolga végeztével Jack -, most már nyugodtan tudom álomra hajtani a fejem, tudva azt, hogy épségben hazaértél. Delphine vidáman kacagott barátja megkönnyebbülését látva. - Ez úgy hangzott, mintha én gyenge nebáncsvirág lennék. - Az is vagy - vigyorgott Jack. Delphine felkapta a fejét, és Jackre meredt. - Na jó, ezt nem kívánom kitárgyalni - mondta zavartan. - Kérsz inni valamit? - Nem, kösz. Megyek, nehogy Sally idegeskedjen miattam. - Jó éjt, Jack. - Aludj jól. Az ajtó csendben csukódott Jack távozása után. Milyen boldog férj lett belőle! Arcáról sugárzik a boldogság, állapította meg. Valószínűleg mellette sohasem lett volna ilyen életvidám. S enyhe féltékenységet érzett emiatt. Jack hamarabb révbe jutott, mint gondolta. Enyhe mosollyal az arcán indult a fürdőszobába, hogy vizet engedjen a kádba. Félúton járt, amikor csengettek. Jack felejtett itt valamit? Gyorsan az ajtóhoz szaladt, és sarkig tárta. Nem Jack volt. - Kirk! - Öröm csillant a lány szemében, de hamar le is lohadt hirtelen támadt lelkesedése. Kirk fenyegetően, összehúzott szemöldökkel állt az ajtóban. Tekintete kőkemény, arca sötét a benne dúló indulattól. - Ilyen gyorsan végeztél? - kérdezte gúnyosan, és benyomult a megdöbbent Delphine mellett. - Nálad eddig tart egy gyöngéd pillanat? - Vizslató szemekkel nézett körül, hátha felfedez valami árulkodó jelet, de mivel mindent a legnagyobb rendben talált, ez még vadabb indulatokat ébresztett benne. Dühösen vállon ragadta a
116

lányt, és jól megrázta. - Miatta tűntél el, hogy kettesben édelegjetek? Ilyen gyorsan rám untál? A megvető hang mély sebet ejtett a lány szívén. Arca fehér lett, szája remegett az igazságtalan vádak hallatán. - Nem felelsz? Vagy már őt is dobtad, úgy, mint engem? - Most már elég! - csattant Delphine hangja, ahogy végre magára talált. - Milyen jogon beszélsz így és vonsz felelősségre azok után, ahogy viselkedtél velem? Delphine szabadulni akart Kirk vasmarkából, de csak annyit ért el vele, hogy jobban felingerelte a férfit. - Már az ölelésem se jó? - kérdezte megvetően. - Az előbbi fickóé jobb volt? Annyira jobb, hogy képes voltál miatta felmondani? Delphine tehetetlenül vergődött a férfi karjában. - Ugyan már, nem szabadulsz ilyen könnyen. Ha az ő karjában jól érezted magad, akkor bebizonyítom, hogy velem is... - hevesen magához rántotta, és durván megcsókolta. A férfi vadsága megijesztette Delphine-t. Csókjából hiányzott a szenvedély, és mentes volt minden érzelemtől. Csak a harag és az erőszak volt rá jellemző. Mennyit álmodozott arról, hogy a férfi újra megcsókolja. De nem így. Ilyen megalázóan, fájón. A lány arcán forró könnyek gördültek végig. Kirk hirtelen felemelte a fejét, mogorván nézett a lány könnyáztatta arcába. Akaratlanul is engedett a szorításon. Ezt használta ki a lány, s kitépte magát a férfi karjai közül. - Tűnj el, Kirk Billing! - sziszegte reszketve az indulattól. - Kifelé! Kirk újra ura volt magának, és támadóan indult Delphine felé, de megtorpant, amint észrevette a lány szemében csillogó félelmet. - A fenébe! - szitkozódott hangosan. - Elmegyek, de nem akarlak meglátni az irodámban. El vagy bocsátva!
117

legalább nem látlak soha többet benneteket! Kirk után hangos csattanással zárult az ajtó. Nekibúsulva hanyatlott a párnákra. Egyvalamire azért rájött. Fáradtnak. Szívét gyötörte a férfi elvesztése. s vízzel keveredve folynak végig az arcán. kimerültnek érezte magát az átsírt éjszaka után.Ki vagy rúgva! Utasítom Mr. minden összeomlott körülötte.Menj a pokolba! . . Delphine fájdalmasan összerándult. Erőtlenül rogyott le a heverőre. Ez már túl sok volt Delphine-nek. és nem is 118 . hogy elcsigázott testét a tus alatt felfrissítse. és kifelé indult. Érezte. szipogta elkeseredve. hallotta kíméletlen szavait. Az éjszaka folyamán volt ideje gondolkozni. Kirk még az ajtóból egyszer visszanézett. A férfi szavai velejéig megsebezték. Délben jelentkezz nála. és a sírástól görcsösen fúrta belé az arcát. Elment. Másnap reggel a szeme alatt vörös karikákkal ébredt. érezte a férfi vad csókját. s tovább rázta a zokogás. hogy sikerült mély fájdalmat okoznia. Egész éjjel újra átélte a jelenetet. Kétségtelen. Még sosem látta ilyen vadnak. és gúnyos vigyorral mérte végig a lányt. Gondterhelten ment a fürdőszobába.És vidd magaddal a menyasszonyodat is. hogy Kirk így akarta őt büntetni a viselkedéséért. és hangos zokogással temette fejét a kezébe.kiáltott utána. . hogy könnyek tolulnak a szemébe. de a néma tépelődéssel töltött órák nem sok eredményre vezettek. Magányosnak és reményvesztettnek érezte magát. bánatát ez sem enyhítette. Mindennek vége. Úgy érezte. De hiába a hideg vízsugár. hogy rendezze a fizetésedet és a munkakönyvedet. Az elviselhetetlen fájdalom elemi erővel tört ki belőle. s elég-tétellel töltötte el. Dynert. szemét könnyek borították el.sarkon fordult. hogy átvehesd! . Féltékenységből tette volna? Egy biztos: Kirk dühös volt.

Nincs mit tenni. Csak meg ne kérdezze a főnöke. Ő tette asszonnyá. Delphine se törődött többet vele. Cipője sarka hangosan kopogott a ragyogóan fényes márványkövezeten.mutatott az előtte lévő székre. 119 . ő pedig úgy szerette. de nem jött rá. hogy az irodába menjen? Mert így elkerülheti a vele való találkozást? Ó. A portás az ablakon keresztül hangosan üdvözölte Delphine-t. A máskor jövés-menéstől zajos előcsarnok most kihaltnak tűnt. Képtelen lenne rá elfogadható magyarázatot adni.szeretné újból így viszontlátni. mitől van ez a szorongás. Lassan. Kilépett a zuhany alól.De nehéz lesz száműzni téged a gondolataimból! Zaklatottan és izgatottan lépett be az ismerős csapóajtón. sóhajtott nagyot. miért ez a hirtelen távozás a cégtől. vajon miért a déli időpontot jelölte ki. Delphine azon gondolkozott. . Mihez fog kezdeni munkakönyvvel a kezében. Miss Power. Megrázta a fejét. mivel a férfi a telefon kapcsolásával volt elfoglalva. hogy új állást kell keresnie ennyi év után. . és igyekvő léptekkel közeledett a lent váró felvonóhoz. keze remegését igyekezett elrejteni. Egy pillanatra lehunyta a szemét. szembe kell nézni a szomorú valósággal. Szíve majd kiugrott a helyéről. Reménytelennek látta a jövőjét. hisz délre kellett odaérnie. méltóságteljesen öltözködni kezdett. üljön le! . ahogy soha nem lesz képes férfit szeretni.Üdvözlöm. egy keserű csalódással a háta mögött? Elképzelni is szörnyű. hogy így hessegesse el rossz hangulatát. ami ugyancsak feltűnt a lánynak. és puha törülközőbe csavarta magát. Ted Dyner már várta. Furcsa érzése támadt. felébresztette érzelmeit. és szemlátomást ügyet se vetett a tovasiető lányra. Elképzelhetetlenül sivár lesz az élete Kirk nélkül.jajdult fel. Volt ideje. életre keltette testét. és Kirk arca tűnt fel előtte. Kirk! . Delphine helyet foglalt.

Mr. Szomorúságát és bánatát ne lássa senki. . Ugyan mit is mondhatna. hisz időközben eltűnt a férfi a közeléből. Dyner .mondta.. Talán teregesse ki. Sajnálom. mintha figyelné valaki.Vagy ön. és az is. hogy idejövet már találkozott egy biztonsági emberrel. . Csak nem történt valami? . aki a lift mellett áll és nézelődik.Hát akkor vegye át ezeket. tulajdonképpen ő most időmilliomos. és közölte velem. gondolta szomorúan. minden indok nélkül hirtelen a lányra nézett. El kellett ismernie.villant át a lány agyán. Senkivel sem óhajtott most találkozni. adjam ki a munkakönyvét és havi munkabérét. Legnagyobb sajnálatomra. mintha csak olvasott volna a gondolataiban. hogy azonnali hatállyal bocsássam el. Delphine eközben teljesítette a kérését: aláírta és átvette a bizonylatokat. hogy személyes ellentét az oka? Jobb. fel nem foghatom. Nem értette az okot. nyugtalanul nézett körül. . most itt egy másik. ismét furcsa érzése támadt.közölte a lánnyal. csak úgy. mitől van az a különös sejtése. ami igen különös. Főnöke kényszeredetten lapozott a személyi aktájában..Minden jót. Igyekezett megnyugtatni magát az ellenkezőjéről.Magának is. ha csak ketten tudnak róla. . miközben az orra alatt dünnyögött. Bár ne így alakult volna a 120 . és írja alá az elismervényt. mi történt a vezérrel. Míg a felvonóra várt. Ezen gondolkodva lépett be a felvonóba. tud rá feleletet adni? A lány némán nemet intett. de hajnalok hajnalán felzavart legszebb álmomból.Kedves kisasszony. most ezt kell teljesítenem .köszönt el a formula végeztével. kisasszony. Minél előbb szeretett volna kívül lenni az irodaépületen. Delphine. A legjobb munkaerőt.. nincs miért és hová sietnie. hogy így történt . Szerencsére eddig senkibe se botlott.

felelte dühösen. .sorsa.Nem akarom. hogy ne tudjon senki a belső fájdalmáról. s megpróbálta visszatartani magát.suttogta dermedten a lány. emlékezett vissza.. A lift sötétebbik sarkában. nincs egyedül. és mégis nagyon fáj.Kirk . szeme szomorú pillantását.Na. Látszott. . és minden idegesség nélkül csendben megjegyezte: . de nem az emeleti szinten. Soha életében nem érzett még olyan mardosó féltékenységet. A férfi várt még egy rövid percet.sóhajtotta. A lift megállt. még fel sem fogta a helyzetet. az 121 . megint elromlott ez a vacak. Ráncolt homlokkal várta Delphine reagálását. hogy újra boldognak lássa Delphine-t. és zavarosan kavarogtak benne. és riadtan állapította meg. és anélkül hogy észrevette volna a férfi arcának elkínzott kifejezését. Egek! Hangtalanul sír. Mindent odaadna érte. Akkor ott teljesen kiborult. Kirk meghozta számára a végleges döntést.mondta gyengéden Kirk. aki úgy tűnt. Szétnézett a fülkében. Delphine csak nagy sokára fogta fel a hallottakat. hogy a szemét könny homályosítja el. Le kellett hunynia a szemét. elragadta az indulat. Itt kezdődött. de a történteken már nem tud változtatni. és ez neki is fájt. ahol már a villany is kialudt. Talán még nem késő. Támaszt keresve hajtotta fejét a lift oldalának. Szája árulkodóan megrándult. egy férfi csendben meglapulva figyelte Delphine elgyötört arcjátékát. hogy ne rohanjon oda hozzá. Fürkésző szeme felfedezett a lány arcán egy elszabadult könnycseppet.Beszélni akarok veled . Kirk! . . Ökölbe szorult a keze.De én nem! .. hogy szenved. még csak ez hiányzott. mert rengeteg emlék zúdult rá hirtelen. Nyomorultul érezte magát. mint utolsó találkozásukkor Delphine-nél. . és érezte.

kérte gyengéden a férfi. . Gyengeségét nem akarta kimutatni a férfi előtt. mert úgy érezte. 122 . kicsim .heves ellenkezése dacára .Már jól vagyok .. nem nagyon örülsz annak a lehetőségnek. mire a lány végre abbahagyta a sírást.ajtóhoz rohant.Kérlek. de Kirk .mondta kifejezéstelen hangon.Úgy látszik.szipogta.Tudom. . ..Tartok tőle. . Meg tudsz nekem bocsátani? .Ne! Ne érj hozzám! . ki akarok menni . ez nem lehet. Ki akart térni előle. hogy egy félresikeredett díszpéldány vagyok .próbálta Kirk tréfával oldani a nyomasztó hangulatot. hogy Kirkkel együtt lesz bezárva ebbe a dobozba. . bocsáss meg. s megtörölte könnyáztatta arcát.Azt is tudom. . de hát én figyelmeztettelek. Kirk gyengéden simogatta Delphine hátát. . .Szemét alak vagy! . kislány. .átölelte. és még a gondolattól is elborzadt.Gazember! Gyűlöllek! .A férfi hangjából megbánás hallatszott.felelte nyugodtan. és a nyomógombot sorba bökdöste: eredménytelenül. Ilyen nincs szörnyülködött..Nagyon sajnálom. és a lány felé indult. és zokogva Kirk mellére borult.ismételgette.Ki akarok menni. Árnyék borult a férfi tekintetére.Miii??? Ez. Elakadt. Végre elpárolgott Delphine dühe. . azonnal elbőgi magát. A férfi lehunyt szemmel szorította magához. .rivallt a férfira.. de nem engedte el. . Delphine makacsul összezárta az ajkát.Delphine .püfölte elkeseredetten a férfi mellkasát. hogy kettesben lehetsz velem . arra egy kicsit még várnod kell. ha megszólal.

. Szeretlek.Drága kicsikém .. Nem. de csak annyira. Meggyőződhetett arról. hogy mindent kiolvasol a szememből. . nehogy valaki megelőzzön a „bűvös” szó kimondásával. Mintha bántaná valami.De nem mondtad . A következő pillanatban a száján érezte Kirk ajkát. Vajon mit olvas ki Delphine a szeméből? Meglátja-e benne. Olyan érzékien csókolta.szólalt meg a férfi halkan -. barna szemek már egész más fénnyel ragyognak.Soha nem ígértem neked közös jövőt .vonta magához a lányt -. . 123 . ahogy még soha. miért hagytál el olyan hirtelen? kérdezte szemrehányóan. ez már a mennyország. . hogy mit érez iránta? Delphine figyelmesen tanulmányozta a férfi arcát. Delphine..Ha így éreztél. Közben attól rettegtem. mint egy elhasznált ruhadarab! Mit tagadjam.Kirk eltolta magától a lányt. Delphine úgy érezte. Jaj. Lassú mozdulattal végigsimított a lány dús haján. mennyire szeretlek. eljegyzésre meg azt hittem..suttogta Delphine alig hallhatóan. Abban a hiszemben voltam.. Ha Kirk tudná. Kirk felemelte a fejét. Delphine értetlenül meredt a férfira. most is úgy érzem. és a közös éjszakánk után meg biztosan észrevetted. hogy a szemébe tudjon nézni. a tiéd és Pameláé. hogy még mindig mekkora hatalma van fölötte.Ilyet tettem volna? Akkor gyorsan pótolnom kell. az. már semmi értelme.És még csak nem is jelentkeztél. Az. hogy azok a szomorú. úgy éreztem magam. egész lelkemmel. és bizonytalanságban hagytalak. Kirk. és a lány szemébe nézett. A fájdalomtól összeszorult a szíve. és megijedt a lány szemében tükröződő fájdalomtól. Ehelyett tréfáltam veled. .. . hogy egy elhamarkodott pillanatban hozzámész Jackhez. holott mindig arra vágytam. . nem akartam neked fájdalmat okozni.

Kirk! . Elhatároztam. .. de most meg alkalmazlak egy nemes feladatra. .Tudom . hogy első dolga legyen a munkaviszonyodat megszüntetni. Jacknél azonnal kiderült. Hogy hasznosan teljen az éjszaka. hogy Delphine meghatódott tőle. amennyit beosztasz magadnak.Hajnalban kiugrasztottam Dynert az ágyból.Ne szomorkodj. és akkor este. Elenát csörgettem fel és vontam kérdőre. azon az éjszakán elmentem hozzá.Nálad? Nem értem. új munkát találtam a számodra . Soha nem akartam Jack felesége lenni. Delphine kíváncsian nézett a férfira. Azonnal más megvilágításban láttam a döntésedet. Delphine gyanakodva nézett rá. A tiszta.sóhajtott Delphine. mély érzéssel csókolt a hajába.. és a béredet kiadni. utánajárok a dolognak.Én is szeretlek.Már megtörtént . . .vágott a lány szavába -.Igen. .De hiszen most rúgtál ki! . Ezek után már nem tudtam aludni. 124 . .Igen. Ő értesített a Pamelával tett „eljegyzésemről”. Ő már nős. . és főleg hol? . amit én sem gondoltam komolyan. elég hülyén éreztem magam. . kedvesem. ocsmányul viselkedtem. kislány.A férfi olyan lágyan. Meg kell hagyni.mondta a férfi vidáman.Mi lenne az a munkakör. Kirk. hogy igazságtalanul vádoltalak. Alig értem haza. Dühömben sok szörnyűséget vágtam a fejedhez. aki azonnal felelt a lány néma kérdésére. egy komoly munkakör betöltésére magas fizetéssel és annyi szabadidővel. A kék szempár ragyogva nézett rá.Nálam.. friss levegőn aztán tudatosult bennem. haditervet eszeltem ki. .

még mielőtt kikészítem a környezetem. . á.Nem. és olyan gyöngyözően kacagott.Nem? Kényszeríthetlek is. mi a gyengéd. .Te jó ég! Tudhattam volna. ahogy már hetek óta nem tette. és egyáltalán nem vagy ostoba. mit szeretnél. légy a feleségem.a férfi lehajolt.Hát tudod. drágám. Lassan elvált az ajkuk. és szeresd a férjedet. még mindig nem tudod a választ? Delphine átölelte a férfi nyakát. Aztán meg. .. míg igent nem mondasz. Én meg ostoba.játszott a férfival Delphine. hogy elvállalom. Te vagy a gyengém.Ne szaladj ennyire előre! Még nem mondtam. . mert mégiscsak egy félresikeredett díszpéldány lesz a férjem. Az egész életem szeretném megosztani veled. és Kirk rekedten kérdezte: .Nos. . Szülj nekem gyerekeket. nem tudsz még semmit.Drága kicsi lány.Na.Méghozzá örökre.. Először is addig nem szabadulunk ki ebből a dobozból. . ne mondd. . Delphine hátravetette a fejét.Már rég igent mondtam volna...És ezt csak most mondod?! .Több hatásos fegyverem is van.évődött a lány.Például? . jobb lesz. és olyan tüzesen csókolta meg.adta meg magát Kirk. . mióta udvarolok itt neked. 125 .. Ki vele! . vagyis engem. .Ha ragaszkodsz hozzá! . ebédelünk az Eiffel-torony tetején. . ha mutatom . . és nem felejtettem el. nagyanyád rózsaföldjére. Elmegyünk Saverne-be. és odaadóan simult Kirk karjára. hogy a lány beleremegett.Igazán akarod tudni? . és lakosztályunk lesz a Ritzben. hercegem. nagyon meg kell gondolnom. és hogyan? .Aha! Nem szeretem a meglepetéseket.

Kirk nem várt tovább.Igen . . igen.Delphine.. Vége 126 .. és elővette a távbeszélőt.Elindíthatjátok a liftet. tudod. . .Igen. . .kérdezte érzéki hangon Kirk.És örökre. hogy választ kapjak a kérdéseimre. és simogató csókot lehelt a lány szájára. igen. drágám.Hát nem romlott el? . mikor hívtál így? .. a zsebébe nyúlt. Muszáj volt egy kényszerhelyzetet teremtenem.bólintotta -.Nem. már akkor szerettelek.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful