80 VJESNIK

Subota/nedjelja 14. i 15. svibnja 2005.

VRHUNAC TJEDNA

UPRAVLJANJE BRODICOM

Pomorski zakonik i prateći pravilnici

I za more dozvole kategorije A, B i C
IGOR MICHIELI
novim Pomorskim zakonikom i prateæim pravilnicima, prvi put usklaðenima s propisima Europske unije, stupile su na snagu brojne izmjene u podruèju rekreativne nautike. Tako se sada brodica definira »negativno« ili kao »plovni objekt namijenjen plovidbi morem koji nije brod ili jahta, èija je duljina

S

SEDAMDANA NAUTIKA

Voditelj brodice kategorije B može upravljati jahtom istisnine do 20 bruto tona, a bivši mornar motorist sad je voditelj brodice kategorije C
veæa od 2,5 metara ili ukupne snage porivnih strojeva veæe od pet kilovata«. Stoga se prvo mora znati što su brod i jahta. Brod je »plovni objekt namijenjen plovidbi morem, osim ratnog broda, èija je duljina veæa od 12 metara, a bruto tonaža veæa od 15 ili je ovlašten prevo-

ziti više od 12 putnika«. Jahta je definirana kao »plovni objekt za sport i razonodu, neovisno o tome koristi li se za osobne potrebe ili za gospodarsku djelatnost, èija je duljina veæa od 12 metara i koji je namijenjen za dulji boravak na moru, i koji je pored posade ovlašten prevoziti ne više od 12 putnika«. Da bi se upravljalo brodicom - jedrilicom ili motornjakom kormilar na brodu mora držati barem bivše Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja brodice koje se sad zove Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja brodice kategorije B. Bivše Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja brodice do pet metara dužine sad je Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja brodice kategorije A, a bivši mornar-motorist voditelj je brodice kategorije C. Voditelj brodice kategorije B smije upravljati brodicom do 12 metara dužine ili 15 bruto tona istisnine odnosno - plovilom dužim od 12 metara, ali do istisnine 15 bruto tona. Voditelju brodice kategorije B dozvoljeno je upravljati manjom jahtom plovilom dužim od 12 metara, istisnine do 20 bruto tona, s još 12 osoba na plovilu, u podruèjima plovidbe III, III a, III b, III c i IV. Za veæe jahte potrebna je »najjaèa« amaterska plovidbena dozvola - zapovjednik jahte kategorije A ili kategorije B. Zapovjednik jahte kategorije A

Ovisno o vrsti plovila i veličini, odre ena je i posada

stjeèe pravo upravljanja jahtom do 100 bruto registarskih tona svim svjetskim morima, a zapovjednik jahte kategorije B jahtom do 500 bruto registarskih tona. No, za zapovjednika jahte obvezni su teèaj i praktièna obuka. Uvjeti za pohaðanje teèaja i polaganje su uvjerenje o završenoj srednjoj školi, lijeènièki pregled, uvjerenje o pomorskoj službi dužoj od 12 mjeseci ili barem tri godine službenog plovidbenog iskustva kao voditelj brodice kategorije C. No, polaganju iznimno mogu pristupiti i »stari« voditelji brodice koji su do 25. veljaèe 2005. - do stupanja na snagu novog pravilnika - »odradili« tri godine voditelja brodice. Svježiji nautièari prvo moraju položiti za voditelja brodice kategorije C (bivši mornar-motorist) te tek nakon tri godine mogu na teèaj i polaganje za zapovjednika jahte kategorije A.

Područja plovidbe
Područje plovidbe I obuhvaća me unarodnu plovidbu svim morima svijeta i vodama koje su pristupačne s mora, područje plovidbe II me unarodnu plovidbu Jadranskim morem, a područje plovidbe III plovidbu unutarnjim morskim vodama, teritorijalnim morem RH i vodama pristupačnim s mora. U području plovidbe III propisana su i ograničenja plovidbe: III a - do 6, III b - do 3 i III c do 1 nautičke milje od obale kopna ili otoka. Područje plovidbe IV obuhvaća plovidbu lukama, zaljevima i rijekama hrvatskog jadranskog sliva s morske strane te plovidbu Prokljanskim jezerom.

Obvezna posada
Brodicom u područjima plovidbe I i II mora upravljati osoba osposobljena za voditelja brodice kategorije C, a na plovilu obvezno mora biti i član posade osposobljen za voditelja brodice kategorije B. Brodicom u području III i IV upravlja voditelj brodice kategorije B. Jahtom do 20 BT, neovisno o namjeni, u području plovidbe I i II upravlja zapovjednik s uvjerenjem o osposobljenosti voditelja brodice kategorije C, a na brodu mora biti još jedan član posade. Jahtom do 20 BT u najmu bez posade i istom jahtom za osobne potrebe koja plovi u područjima plovidbe III, IIIa, IIIb i IIIc može upravljati i voditelj brodice kategorije B.

Dozvole i cijene
Uvjerenjem o osposobljenosti za voditelja brodice kategorije A nautièar može upravljati brodicom dužine do šest metara, s motorom snage do osam kilovata, i to u podruèjima plovidbe IIIa, IIIb, IIIc i IV ili najdalje šest nautièkih milja od obale. Voditelj brodice kategorije B upravlja brodicom do 12 metara dužine ili 15 bruto registarskih tona istisnine i jahtom do 20 bruto registarskih tona u podruèjima plovidbe III, IIIa, IIIb, IIIc i IV u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnim vodama Republike Hrvatske i vodama pristupaènim s mora. Voditelj brodice kategorije C (bivši mornar-motorist) može upravljati brodicama za osobne i gospodarske namjene te jahtom do 20 BT neovisno o namjeni u podruèjima plovidbe I i II - na svim svjetskim morima i vodama pristupaènim s mora. Pohaðanje teèaja za voditelja brodice kategorije A nije obvezno, a ispit ukupno stoji 152 kune. Na ispit za voditelja brodice kategorije B takoðer se može bez teèaja, no mnogi ga dobrovoljno pohaðaju. Cijena ispita je 475 kuna, a teèaja izmeðu 400 i 517 kuna. No, teèaj za voditelja brodice kategorije C je obvezan. Stoji oko 3000, a ispit 511 kuna. Obvezni teèaj za zvanje zapovjednika jahte kategorije A (50 sati) odnedavno se može odslušati i položiti i u Zagrebu u Nautièkom centru u Petrinjskoj 7, jer su nabavili simulatore ARPA radara za obuku i provjeru tog dijela znanja. Teèajevi i ispiti za zapovjednika jahte provode se i u pomorskim školama u Splitu i Rijeci, na Veleuèilištu u Dubrovniku, splitskom Split Ship Managementu i Adriamaru - Centru za obuku pomoraca u Zadru. Teèaj za zapovjednika jahte kategorije A u zagrebaèkom Nautièkom centru stoji 4270 kuna, a ispit s davanjima državi još 1020 ili ukupno 5290 kuna. Cijena teèaja za zapovjednika jahte kategorije B otprilike je 13.000, a ispit 2200 kuna.

- Dragi susjedi, treba to proslaviti! Nije važno tko će pobijediti na tim izborima jer su nam, manje-više, sve stranke opet obećale uvo enje vodovoda!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful