CONTABILITATE 1. SC “MOBILA ALFA” SA are in depozitul de materii prime, la 1 octombrie, 1200 m.c.

lemn de brad de un anumit sortiment, la pretul de cumparare de 75 lei/m.c. Aprovizionarile in cursul lunii au fost: - la 5 octombrie, 800 m.c. la costul de achizitie de 80 lei/m.c.; - la 11 octombrie, 1000 m.c. la costul de achizitie de 82 lei/m.c.; - la 20 octombrie, 900 m.c. la costul de achizitie de 82 lei m.c. - Consumurile lunii octombrie au fost: la 8 octombrie, 1100 m.c. la 18 octombrie, 1500 m.c. Contabilizarea intrarilor si iesirilor de materii prime se va face dupa: 13 A – metoda primei intrari – primei iesiri (FIFO); 14 B – metoda costului prestabilit, de 77 lei/m.c.; 15 C – metoda costului mediu ponderat (CMP).

2. SC “CRISANA” SA achizitioneaza echipament de lucru (salopete si uniforme), in valoare de 1.000 lei, TVA 19%, conform facturii nr.1150. Echipamentul de lucru se distribuie salariatilor, care suporta 50% din valoarea lui, iar restul se suporta de societate. Se retine prin statul de plata partea suportata de salariati.

3. SC “GROPITA” SA se aprovizioneaza cu seminte in valoare de 800 lei, furaje 700 lei si ingrasaminte 500 lei, TV 19%, precum si medicamente de uz veterinar in valoare de 200 lei, TVA 19%. Semintele, furajele, ingrasamintele chimice si medicamentele se elibereaza in consum.

7.TVA 19%. care se achita. TVA 19%. de la care se incaseaza suma. 17 s-au vandut produse finite 3. in valoare de 700 lei. factura pentru apa 700 lei si de la R. Din piesele de schimb primate se vand unui beneficiar jumatate. TVA 19%. in suma de 800 lei. care se achita. SC “ORINTEX” SA primeste de la R.A “ROMGAZ”. TVA 19%. . 8. pe care le distribuie soferilor si care le consuma. SC “GAMA” SA primeste obiecte de inventar in valoare de 1. SC “LUCON” SRL receptioneaza conform facturii nr. Se descarca gestiunea pentru piesele de schimb vandute si se inchid conturile de venituri si cheltuieli. factura pentru consumul de energie electrica.A “CONEL”.4. TVA 19%. La sfarsitul exercitiului financiar s-a calculate costul efectiv de productie care este de 8 lei/bucata. factura pentru gaze naturale 500 lei. 6. cheltuieli incluse in factura 50 lei.000 lei. Se aduc de la reparare obiectele de inventar si se elibereaza in folosinta. SC “ALFA” SA are la inceputul exercitiului urmatoarele stocuri: . 1300. manopera 200 lei.000 bucati. 5. .400 lei.A “APA CANAL”. In cursul exercitiului au loc urmatoarele operatii economice: 16 s-au obtinut produse finite 4.produse in curs de executie in valoare de 50 lei.produse finite: 100 bucati x 10 lei/bucata = 1. piese de schimb in valoare de 150 lei.800 bucati la pretul de vanzare de 13 lei/bucata.diferenta de produse: 10 lei . de la R. SC “TRAMECO” SA se aprovizioneza cu bonuri cantitati fixe (BCF). pe care le trimite spre reparare la terti. la pretul negociat de 300 lei. TVA 19%.

produse finite 880 lei.000 lei şi venituri din activitatea unui bar de noapte 90. Separat de aceste cheltuieli înregistrează şi cheltuieli generale de administrare în valoare de 4. stabilite la inventariere: produse in curs de executie 250 lei.000 lei.000 lei nedeductibile şi în cazul barului de noapte 30.000 lei. din care 10. 19 produse finite 2.000 lei nedeductibile. Cheltuielile înregistrate sunt în cazul comerţului cu amănuntul 60. din care 2.000 lei. Să se determine impozitul pe profit. Care este diferenţa între o persoană înregistrată în scop de TVA conform art 153 din Codul fiscal şi o persoană înregistrată în scop de TVA conform art 1531 din Codul fiscal? . Inregistrari dupa metoda inventarului intermitent. SC “BERE MALT” SA are urmatoarea situatie: .stocuri finale. .000 lei.stocuri initiale: 18 produse in curs de executie 400 lei. O societate comercială obţine venituri din comerţul cu amănunt în sumă de 110.9. FISCALITATE 1. 2.000 lei.

m. financiare şi de investiții.n Imobilizări 2000 Stocuri 500 Creante 150 Disponibilități 50 Datorii mai mari de un an 1150 Datorii mai mici de un an 350 . cunoscându‐se următoarele informații din situațiile financiare: Indicator N N+1 Imobilizări 1000 1100 Stocuri 300 350 Creanțe 400 430 Disponibilități 100 70 TOTAL ACTIV 1800 1960 Capitaluri proprii 500 600 Datorii financiare 600 650 Furnizori 200 300 Datorii salariale şi fiscale 450 390 Credite de trezorerie 50 10 Indicator Cifra de afaceri Cheltuieli materiale Cheltuieli salariale Cheltuieli fiscale şi sociale Cheltuieli cu amortizarea Cheltuieli cu dobânda Impozit pe profit u.ANALIZA DIAGNOSTIC A INTREPRINDERII 1. Să se calculeze fluxul de numerar generat de întreprinderea B în exercițiul n+1 şi să se interpreteze fluxurile de numerar aferente activităților operaționale. Calculați şi interpretați situația netă a unei întreprinderi care prezintă următoarea situație financiară: Indicator 31. 1000 300 400 50 100 50 25 2.12.

date care au fost puse de acord cu rezultatele inventarierii.Administrarea şi Lichidarea Întreprinderilor 1.000.000. Operaţiunile efectuate de judecătorul sindic şi de lichidator pentru a asigura disponibilităţile băneşti în vederea achitării datoriilor: a) Programele informatice au fost vândute cu 2.000.000 lei.500. se prezintă astfel: 20Programe informatice 4.000. c) Mărfurile au fost vândute cu 6.000 lei 28 Furnizori de imobilizări 2.500.000.000 lei.000 lei (această sumă este formată din repartizarea profitului net în anii anteriori). b) Clădirile au fost vândute cu 9.000.000 lei 21Amortizarea programelor informatice 1.000.000 lei 29 Clienţi-creditori 1.000 lei 25 Mărfuri 5.000 lei 24Titluri de participare 2.500. d) Titlurile de participare au fost vândute cu 3.000.000 lei 30Credite bancare pe termen lung 6.000 lei 26 Clienţi 2.500.000.500.000.000 lei.000 lei 32 Rezerve 1.000 lei 23 Amortizarea clădirilor 2.000 lei 22 Clădiri 10.000.000.000 lei faţă de valoarea contabilă netă de 5.500.000.000 lei faţă de . faţă de valoarea netă contabilă de 3. Situaţia elementelor de activ şi de pasiv la societatea „X” conform bilanţului întocmit pe baza datelor din contabilitate. faţă de valoarea netă contabilă de 7.000 lei 31 Capital subscris vărsat 5.000.000 lei.000 lei 27Furnizori 4.000.

000. În ce ordine vor fi plătite creanţele în cazul falimentului? Organizarea auditului intern si controlul intern al intreprinderii 1.000 lei Se cere: a) Înregistrarile contabile privind operaţiunile de lichidare.000 lei.000 lei.500.500. f) S-a achitat împrumutul de 6. c) Înregistrările contabile privind operaţiunile de partaj la acţionari.000. j) Cheltuielile efectuate cu lichidarea s-au ridicat la suma de 800.800. acordându-se un scont de 10%.500.costul de achizitie.2.000 lei din care: -salarii 500. i) Au fost restituite avansurile încasate de la clienţi în sumă de 1. AUDIT FINANCIAR SI CERTIFICARE . e) S-a încasat de la clienţi suma de 1. b) Întocmirea bilanţului înainte de efectuarea partajului.000 lei -cheltuieli cu licitaţiile 300. primindu-se un scont de 5%. Organizarea si elaborarea procedurilor pentru controlul financiar preventiv. 2. h) Au fost achitaţi furnizorii de imobilizări în sumă de 2.000 lei.000 lei.000.000 lei. g) S-au achitat furnizorii în sumă de 4.000 lei şi dobânda de 1.000 lei .

amortizabil în 20 ani.000 lei fiecare şi că în 20 decembrie au ieşit 400 unităţi? EVALUAREA INTREPRINDERILOR .000 lei pentru teren). 4. c) un criteriu de apreciere a situaţiilor financiare. În calitate de auditor al întreprinderii Omega SA aţi constatat că la 31 decembrie stocul la produsul X este contabilizat pentru 6. ansamblul imobiliar a fost vândut cu 500.000 lei. c) risc de nedetectare.000 lei (din care 150.000 lei terenul).000 lei fiecare.000 lei. cunoscând că întreprinderea foloseşte metoda FIFO.000 lei. 3.000 lei (din care 80.500. Imaginea fidelă este: a) o consecinţă a regularităţii şi sincerităţii conturilor.000 lei. că în 10 decembrie s-au cumpărat 500 unităţi a 12. Societatea Alfa a evaluat în decembrie anul N-4 un ansamblu imobiliar achiziţionat în anul N-11 cu 400. Posibilitatea ca soldul unui cont sau o categorie de tranzacţii să comporte erori semnificative datorate insuficienţei controlului intern reprezintă: a) risc inerent. Care este valoarea stocului la 31 decembrie. La 1 iulie anul N. că stocul la 1 decembrie a fost de 500 unităţi a 10. Care este diferenţa din reevaluare ce trebuia înregistrată de societate: a) 178. c) 170. durata de viaţă nu a fost modificată. 2. b) 162. b) risc de audit.000 lei. cu această ocazie a eliminat amortismentele din valoarea contabilă. Valoarea de utilitate a ansamblului imobiliar a fost stabilită cu această ocazie la 450. b) o condiţie pentru a emite o opinie fără rezerve.1.

Ce este actualizarea? 3. 2. Cum se determinã costul capitalului propriu al unei întreprinderi? EXPERTIZA CONTABILA 1.1. Cum poate fi definită o investiție în sens general? 2. c) corectarea valorii contabile cu inflatia si cu influentele din modificarea raportului de schimb leu/dolar. Prezentati si explicati modul de determinare a costului capitalului unei întreprinderi. Când se doreste determinarea valorii actuale a bunurilor dintr-o întreprindere. se urmãreste: a) actualizarea valorii bunurilor la inflatie. b) corectarea tuturor distorsiunilor dintre valoarea contabilã si valoarea economicã a bunurilor. Ce înţelegeţi prin competenţa expertului contabil? STUDII DE FEZABILITATE 1. Sub aspect strategic. 4. Cum se clasifica expertizele contabile? 2. ce presupune o investiție de demarare? DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE .

. 2.1. Modalităţi de organizare a profesiei contabile. Criteriile de recunoaştere a unui organism profesional.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful