PELAN STRATEGIK PANITIA KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU TAHUN 2011 ISU STRATEGIK Prestasi mata pelajaran KHB dalam

peperiksaan dalaman dan awam belum mencapai kualiti yang membanggakan, MATLAMAT STRATEGIK Murid-murid perlu menguasai teknik menjawab soalan peperiksaan yang menepati kehendak soalan PMR.

OBJEKTIF 1. Mencapai keputusan kelulusan di dalam peperiksaan awam 99% dalam KHB 1 dan 100% dalam KHB 4. 2. Peratus pelajar mendapat gred A dalam PMR adalah 24% dalam KHB 1 dan 21% dalam KHB 4. 3. Mendapat gred purata 2.6 KHB 1 dan KHB 2.1 dalam PMR . PERINGKAT BIDANG – PANITIA KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KPI TOV % A PMR KHB1 19.3% KHB4 14.7% KHB1 91.9% KHB4 98.4% Thn. 2011 24% 21% 99% 100% Sasaran (2011 - 2015) Thn. Thn. 2012 2013 25.4% 22.4% 100% 100% 26.7% 23.7% 100% 100% Strategi (C/TOWS matriks) Thn. 2014 28.7% 24.4% 100% 100% Thn. 2015 29.5% Strategi A 25.5% 100% 100% PT 1,PT 2 Pelan Taktikal

% Lulus PMR

PELAN TAKTIKAL PANITIA KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU Strategi A : Meningkatkan pencapaian Kemahiran Hidup Bersepadu dalam peperiksaan PMR

Bil 1.

Pelan Taktikal (PT) Strategi A Program Latihan Topikal setiap bab

Tanggungjawab GKMP Teknikal Ketua Panitia KH Semua guru KH

Tempoh Mengikut kesesuaian masa sepanjang tahun
Mac hingga Oktober

Kos/ Sumber Tiada

Output/ Hasil Satu set soalan selepas setiap bab Prestasi pelajar meningkat Dua kali sebulan

KPI
Bilangan kali pelaksanaan program

Pelan Kontigensi Latihan topikal daripada buku teks Kelas tambahan pada hari Sabtu dan cuti sekolah Latih tubi soalan set panitia di dalam kelas

Catatan/ Status

2.

Program Skor A Guru KH Ting 3 (Kelas Tambahan) Program Latih tubi Model PMR dan soalan negeri lain Guru KH Ting 3

Tiada

Bilangan kali pelaksanaan program

3

Julai hingga Oktober

Tiada

100% pelajar dapat memanfaatkan bahan

Pelajar yang mendapat A dan lulus dalam PMR meningkat

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful