BAB 4 : KETURUNAN DAN VARIASI 1 Struktur bebenang halus yang terdapat di dalam sel dikenali sebagai A B 2 gen kromosom

C D sitoplasma membrane nukleus

Antara berikut yang manakah betul tentang proses mitosis? I II III A B Satu sel induk menghasilkan empat sel anak Bilangan kromosom sel anak dengan sel induk adalah sama Kandungan genetic sel anak sama dengan sel induk I dan II sahaja I dan III sahaja C D II dan III sahaja I, II dan III

3

Susunkan peringkat pembahagian sel secara mitosis berikut mengikut tertib W: X : Y : Z : Kromosom menebal dan menjalani penduaan Membran nukleus baru terbentuk Kromosom berada di atas khatulistiwa sel Gelendong menarik satu kromosom daripada setiap pasang ke kutub berlawanan W Y X X Y W W Y Z Z Y W X X Z Z

A B C D 4

Rajah menunjukkan sebahagian daripada peringkat meiosis

Urutan peringkat mitosis yang betul ialah A B P,S,R,Q R,S,P,Q C D P,Q,S,R R,Q,S,P

Berapakah bilangan kromosom dalam gamet dan zigot ayam? Gamet A B C D 18 18 36 36 Zigot 18 36 18 36 . yang manakah benar tentang hasil pembahagian sel secara mitosis? I II III A B 7 Dua sel anak dihasilkan dariapda setiap sel induk. Setiap sel anak mengekalkan bilangan kromosom yang sama seperti Sel induk.5 Antara berikut yang manakah menunjukkan kepentingan pembahagian sel secara mitosis? I II III A B Menambahkan bilangan sel Menggantikan sel-sel yang rosak Menyebabkan berlakunya variasi I dan II sahaja I dan IIIsahaja C D II dan III sahaja I. Setiap sel anak mempunyai kandungan genetik yang berbeza. I sahaja III sahaja C D I dan II sahaja II dan III sahaja Antara berikut yang manakah melibatkan pembahagian sel secara meiosis? A B Pembentukan debunga Pertumbuhan tunas C D Penggantian tisu Pemanjangan akar 8 Sel biasa dalam badan sejenis serangga mempunyai 4 pasang kromosom. Bilangan kromosom pada sel gamet serangga itu ialah A 4 B 6 C 8 D 16 9 Sel kulit ayam mengandungi 36 kromosom. II dan III 6 Antara pernyataan berikut.

Apakah kebarangkalian anak dalam generasi pertama adalah rendah? A¼ B ½ C ¾ D 1 14 Rajah menunjukkan pewarisan sifat tinggi pada pokok kacang . kacukan yang manakah akan menghasilkan 75% generasi pertama bersifat tinggi? A B TT X tt TT X Tt C D Tt Tt X Tt X tt 13 Dua pokok kacang pea tinggi baka tak tulen dikacukkan.10 Rajah menunjukkan proses yang berlaku semasa pembahagian sel Kromatid Proses tersebut ialah A B C D mitosis mutasi pindah silang persenyawaan Kromosom homolog 11 Antara berikut. yang manakah persamaan antara mitosis dan meiosis? A B Menyebabkan variasi C Berlaku dalam sel badan D Melibatkan penduaan kromosom Menghasilkan sel gamet 12 Sifat tinggi (T) pokok kacang adalah lebih dominant daripada sifat rendah(t). Antara berikut.

mempunyai gen Aa.Manakah anak yang mempunyai pasangan gen yang betul? A B C D 15 Anak P Q R S Pasangan Gen Tt TT TT tt Seorang lelaki yang boleh menggulung lidah mempunyai gen Aa berkahwin dengan seorang perempuan yang boleh menggulung lidah. yang manakah anak lelaki? .II dan III 17 Kromosom yang terdapat dalam sel kulit lelaki ialah A B 22 + Y 22+ X C D 44 + XX 44 + XY 18 Antara berikut yang manakah menunjukkan bilangan kromosom dalam fetus lelaki? A 22 + X B 22+Y C 44 + XX D 44 +XY 19 Antara P.R dan S dalam Rajah. Berapa peratuskan kemungkinan anak mereka tidak boleh menggulung lidah? A 100% B 75% C 50% D 25% 16 Rajah menunjukkan skema kacukan antara dua arnab.Q. Antara beriktu yang manakah benar tentang induk jantan? I II III A B Berwarna hitam Berbaka tulen Mempunyai gen Hh I shj C I dan III shj D II dan III shj I.

ovum mengandungi A B C D 22 kromosom dan satu kromosom seks X 22 kromosom dan satu kromosom seks Y 44 kromosom dan sepasang kromosom seks XX 44 kromosom dan sepasang kromosom seks XY 21 Jantina seorang bayi ditentukan oleh I II III A B kromosom seks sperma kromosom sel ovum bilangan kromosom I sahaja II sahaja C D I dan II sahaja I.A B 20 P dan Q P dan R C D R dan S Q dan S Dalam sistem pembiakan manusia. Testis Peringkat 1 Sperma Ovum Ovari Zigot Peringkat II Bayi . II dan III 22 Berapakah peratus kemungkinan bagi sepasang suami isteri untuk mendapatkan anak lelaki? A 25% B 50% C 75% D 100% 23 Rajah menunjukkan peringkat dlaam proses pembiakan manusia.

II dan III shj . Ali dibesarkan di Malaysia. Apakah yang mungkin berlaku pada zigot yang terbentuk? A B C D Kedua-dua zigot boleh berkembang menjadi anak berjantina sama Kedua-dua zigot boleh berkembang menjadi anak kembar seiras Kedua-dua zigot boleh bercantum membentuk kembar siam Kedua-dua zigot boleh bergabung membentuk satu bayi 27 I II III A B Rajah menunjukkan satu ovum sedang disenyawakan oleh satu sperma yang membawa kromosom X.Antara berikut yang manakah mewakili peringkat I dan peringkat II Peringkat A B C D 24 I Peringkat II Meiosis Mitosis Persenyawaan Mitosis Mitosis Meiosis Meiosis Persenyawaan Bagaimanakah anak kembar tak seiras yang dilahirkan boleh mempunyai jantina yang sama? A B C D Kedua-dua anak daripada zigot yang sama Dua ovum disenyawakan oleh satu sperma yang sama Kedua-dua sperma mensenyawakan ovum yang sama Dua ovum disenyawakan oleh dua sperma yang mempunyai kromosom yang sama 25 Ali dan Ahmad adalah kembar seiras. Bakal anak yang dilahirkan berkemungkinan mempunyai kromosom XY dalam sel badannya anak kembar seiras seorang anak perempuan III sahaja C II dan III shj D II dan III sahaja I. Ahmad dibesarkan keluarga angkatnya di England. Mereka mungkin berbeza dari segi A B berat badan kumpulan darah C D lekapan cuping telinga kebolehan menggulung lidah 26 Rajah menunjukkan dua ovum disenyawakan oleh sperma yang berbeza.

Betik P Isi tebal Rasa manis Saiz buah kecil X Betik Q Isi sederhana tebal Saiz buah lebih besar Masak seragam Betik R Tujuan pembiakbakaan betik di atas adalah untuk mendapatkan A buah betik R yang banyak B buah betik R yang lebih manis C pokok betik R yang cepat berbuah D pokok betik R yang tgahan terhadap penyakit . 29 Rajah menunjukkan kromosom yang terdapat dalam sel badan seorang penghidap sejenis penyakit baka Pasangan kromosom yang manakah menyebabkan penyakit tersebut? A satu B C D 1 6 21 23 30 Perubahan secara tiba-tiba terhadap gen atau kromosom dalam satu organisma dinamakan A B variasi kacukan C D mutasi pembiakbakaan 31 Rajah menunjukkan pembiakbakaan jenis betik yang berbeza.28 Kecacatan Sindrom Down disebabkan oleh A B C D mutasi gen kecacatan pada struktur kromosom kehadiran 47 kromosom dalam sel badan gen resesif yang dibawa oleh kromosom seks.

II dan III 34 Graf menunjukkan satu contoh variasi di kalangan pelajar dalam sebuah kelas.32 Rajah menunjukkan kacuakan baka kelapa sawit Apakah ciri yang dipilih dalam pembiakbakaan di atas? I II III A B C D Sabut yang tebal Tempurung yang tebal Buah yang besar I dan II sahaja I dan III sahaja II dan III sahaja I. Penyakit baka berpunca daripada kecacatan pada gen atau kromosom Penyakit baka diperturunkan dari satu generasi ke generasi seterusnya I dan II sahaja I dan III shaja C D II dan III sahaja I. II dan III Antara berikut yang manakah benar tentang penyakit baka? I II III A B Penyakit baka dibawa oleh gen resesif. Contoh lain bagi jenis variasi di atas ialah A B C D jenis rambut berat badan kumpulan darah jenis cuping telinga . II dan III Pembiakbakaan pada haiwan ternakan untuk I II III A B 33 meningkatkan keserasian haiwan ternakan terhadap persekitaran meningkatkan hasil pengeluaran ternakan mengekalkan sifat-sifat yang baik III sahaja I dan II sahaja C D I dan III sahaja I.

Apakah kesimpulan tentang sifat jenis variasi yang dikaji? Lebar bahu A B C D Variasi selanjar Variasi selanjar Variasi tak selanjar Variasi tak selanjar Kidal/Normal Variasi selanjar Variasi tak selanjar Variasi selanjar Variasi tak selanjar .35 Sifat berikut yang manakah tidak ditentukan oleh gen? A B Ketebalan bibir Kumpulan darah C D Perubahan warna kulit bentuk cuping telinga 36 Variasi pada organisma adalah penting kerana I II III mengekalkan sifat sesuatu spesies menghasilkan kepelbagaian sifat pada spesies tertentu membolehkan penyesuaian diri dengan perubahan persekitaran 37 Graf menunjukkan keputusan yang diperoleh daripada kajian variasi yang dijalankan oleh pelajar dalam satu kelas.

.................................... (c) Apakah faktor yang mempengaruhi variasi di atas? .............................................................. ............................................. (d) Tuliskan pasangan gen anak dalam kotak yang disediakan pada Rajah 1...................................................................................................................1.................................................................................. ........................ jenis cuping telinga yang manakah bersifat dominan? .............................................. A AB O A O O B A B B A O AB B O O B B A B O O O A AB A O O O B SPM 2002 .. 2 Maklumat di atas menunjukkan kumpulan darah bagi 30 orang pelajar dalam sebuah kelas................. (b) Berikan satu contoh lain bagi jenis variasi yang dinyatakan di (a)............................................ ........... SPM 2003 Rajah 1 menunjukkan jenis cuping telinga yang mungkin diwarisi oleh anak daripada bapanya RAJAH 1 (a) Namakan jenis variasi yang ditunjukkan dalam Rajah 6.......... (e) Berdasarkan Rajah 65...................................................

.. (ii) Nyatakan alasan bagi jawapan anda di (a)(i).................................. ..................... lengkapkan Jadual 1..... .....................(a) Berdasarkan maklumat tersebut....................... nyatakan jenis variasi bagi kumpulan darah................................... (c) Berdasarkan carta palang yang diperoleh di (b)... ............................ 3 SPM 1998 Rajah 2 menunjukkan beberapa peringkat sejenis pembahagian sel RAJAH 2 (a) (i) Nyatakan jenis pembahagian sel tersebut...... Kumpulan darah Bilangan pelajar A JADUAL 1 B AB O (b) Gunakan data dalam Jadual 1 untuk melukiskan carta palang bilangan pelajar lawan kumpulan darah pada kertas graf berikut......................................................... .....................................................................

....................................................... 4 SPM 1997 Rajah 3 menunjukkan gambar rajah skema kacukan yang tidak lengkap.............................. (ii) Nyatakan warna bunga pokok generasi pertama. . RAJAH 3 (a)(i) Lengkapkan Rajah 3 bagi menunjukkan kacukan untuk menghasilkan generasi pertama.......................................................................................................................... .................. Bunga berwarna merah Induk Bunga berwarna putih RR x rr Gamet ............................................... Generasi Pertama ................................................................................................. (b) Namakan jenis pembahagian sel bagi pembentukan gamet itu..............................................................................(b) Apakah yang telah berlaku pada kromosom di peringkat P sehingga strukturnya kelihatan seperti di peringkat Q? .. (e) Nyatakan satu kepentingan jenis pembahagian sel yang ditunjukkan pda Rajah 2........................................................................................................ (c) Nyatakan satu contoh organ pada manusia di mana jenis pembahagian sel pada Rajah 2 berlaku........ ............................................................................... ..................

........................................ 5 Rajah 4 menunjukkan kacukan antara pokok kacang pea tinggi dengan pokok kacang pea rendah.............................................. SPM 1996 RAJAH 4 Kemudian generasi pertama dikacukkan sesama sendiri.................................................. Semua generasi kdua yang dihasilkan ditunjukkan dalam Rajah 5.............................................................. (ii) Bagaimakah anda menentukan sifat di (a)(i) adalah dominan? .......... RAJAH 5 (a)(i) Apakah sifat dominan dalam kacukan itu?................... Semua generasi pertama didapati tinggi................................ Gamet betina:............................ .........(c) Di bahagian manakah pada bunga itu gamet jantan dan gamet betina dihasilkan? Gamet jantan :.............................

....... (d) Dengan menggunakan T mewakili gen yang mengawal sifat pokok tinggi dan t mewakili gen yang mengawal sifat pokok rendah........................... (c) Mengapakah sifat pokok rendah tidak kelihatan dalam generasi pertama? ................ pokok generasi pertama:........................................................................ .................................................(b) Berapakah nisbah pokok tinggi kepada pokok rendah dalam Generasi pertama? ............................................ .......................... pokok rendah (ii) :.................................... lukiskan gambar rajah hasil kacukan daripada pokok generasi pertama dengan pokok rendah dan (iii) nyatakan nisbah anak yang dihasilkan di (d) (ii)................. (i) nyatakan pasangan gen bagi..............................................................................................................

............ ..................... ..................... (c) Nyatakan satu kebiakan mutasi dalam pertanian............6 Rajah 6 menunjukkan pembahagian sel secara meiosis............................ .. (b) Namakan satu contoh penyakit di kalangan manusia yang disebabkan oleh penambahan bilangan kromosom.................................................................................................................................................... SPM 1995 RAJAH 6 (a)(i) Lengkapkan Rajah 6 dengan melukiskan kromosom bagi Gamet 3 dan Gamet 4 yang mengalami mutasi.. .................................. (ii) Namakan jenis mutasi yang dialami oleh gamet di atas..........................................

................... .............................................7 SPM 1993 Rajah 7 menunjukkan pembentukan anak kembar........................... nyatakan jantina anak kembar itu? ................................. (c) Lengkapkan rajah berikut untuk menunjukkan bagaimana anak kembar empat boleh terbentuk.............. RAJAH 7 (a) (b) Apakah jenis kembar yang terbentuk? .. Jika sperma itu membawa kromosom seks Y................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful