GROUP 2 EDUKASYON NI JOSE RIZAL

Edukasyon ni 1ose Rizal:

Unang guro ni Rizal: Dona Teodora Alonzo (nanay ni Rizal)
-
mga paksang itinuro sa kanya:pagdadas al, at kantang pangsimbahan, mga gawi at gawain
sa bahay, alpabeto (namemoriya noong 3 taong gulang) pangalan at iba`t ibang katangian
ng mga puno`t halaman sa kanilang bahay.
Mga guro ni Rizal bago pumasok sa paaralan:
-
Maestro Celestino
-
Maestro Lucas Padua - aritmetika
-
Maestro Leon Monroy - (dating kaklase ng ama)
-
-mga gurong kinuha ng mga magulang ni Rizal para turuan siya ng mga wikang Kastila at Latin
bago pa man siya pumasok sa paaralan
Mga Talento sa Panahon ng Kamusmusan
-
Inayos niya at binigyan ng bagong guhit ang bandera ng simbahan.
-
Paggagawa ng imahen mula sa putik (clay).
-
Sa edad na 8 ay kaniyang isinulat ang tulang Sa Aking mga Kabata na nagbibigay ng
pagpapahalaga sa kaniyang sariling wika.
-
Sa edad na 8 ay sinulat niya ang isang drama na nakaukol sa kapistahan ng Callamba at ang
nasabing gawa ni Rizal ay binili sa kaniya ng gobernadorcillo ng Paete, Laguna.

PORMAL NA PAG-AARAL NI RIZAL:

1.)Binan. Laguna (Hunyo 1869)
-
Justiniano Aquino Cruz - ang naging guro ni Rizal
sa Biñan.
-
Sa unang pagkikita niya sa kaniyang guro ay sinabi niya ang kaniyang kakauntian ng
kaalaman sa Espanyol at Latin.
-
Sinabi ni Rizal na ang kaniy

yang guro ay may kahusayan sa balarilang Espanyol
-
Siya ay inaaway ng kanyang mga kaklase dahil magaling siyang mag-aaral.
-

GROUP 2 EDUKASYON NI JOSE RIZAL
sinisiraan ng mga kaklase upang bumaba ang marka
-
Sa kabila ng kahusayan ni Rizal sa pag-aaral, siya ay napapalo ng kaniyang maestro halos araw-
araw dahilan sa mga sumbong laban sa kaniya ng kaniyang mga kamag-aral.
-
Nilisan ni Rizal ang pag-aaral sa Biñan noong Disyembre 1870 pagkatapos ng halos isa at
kalahating taon.

.) Ateneo Municipal de Manila
-
Hindi tinanggap si Rizal sa Ateneo dahilan sa siya huli na sa patalaan at maliit para sa kaniyang
edad.
-
Sa unang pagkakataon ay ginamit ni Jose ang kaniyang apelyidong Rizal imbes na Mercado
-
Hindi siya nakapasa ng pagsusulit sa Ateneo. Meron lang siyang kakilala na si Padre Burgos at
ang mga Jesuits, kaya si Rizal ay natanggap na pumasok sa Ateneo.
Unang Taon sa Ateneo (1872-73)
-
Padre Jose Bech S.J. ang guro ni Rizal sa kaniyang unang taon sa Ateneo.
-
Upang mapagbuti ni Rizal ang kaniyang kaalaman sa wikang Esanyol siya ay nagpaturo ng
aralin
sa Colegio de Santa Isabel sa panahon ng kaniyang pamamahinga sa tanghali.
-
Sa bakasyon ng 1873, si Rizal ay hindi naging masaya dahilan sa nasa bilangguan ang kaniyang
ina. Lihim na pumunta sa Santa Cruz para dalawin ang kaniyang ina at kinuwentuhan niya ang
ina
ukol sa kaniyang pag-aaral sa Ateneo.
Ikalawang Taon sa Ateneo (1873-74)

- parehong guro noong unang taon
- Dumating sa Ateneo ang ilan sa kaniyang mga dating kamag-aral sa Biñan.
- Nagsimula si Rizal ng kaniyang pagkahilig sa pagbabasa at ilan sa mga aklat na ito ay ang mga
sumusunod:
A.) Count oI Monte Cristo na sinulat ni Alexander Dumas.
B.) Universal History na sinulat ni Cesar Cantu na pinilit niyang ipabili sa kaniyang ama.
C.) Travels in the Philippines na isinulat ni Dr. Feodor Jagor.
Ikatlong Taon sa Ateneo (1875-76)

GROUP 2 EDUKASYON NI JOSE RIZAL
nakilala ni Jose Rizal si Padre Francisco de Paula Sanchez S.J. Ang nasabing pari ang
humikayat kay Rizal para mag-aral na mabuti, lalo na sa pagsulat ng mga tula.
-
Sinabi ni Rizal na si Padre Francisco de Paula Sanchez ay isang modelo ng katuwiran at
pagsisikap
para sa pag-unlad ng kaniyang mga mag-aaral.
-
Dahilan dito ay nagbalik ang sigla ni Rizal sa pag-aaral at natapos ang taon ng pag-aaral na
mayroong limang medalya.
Huling Taon sa Ateneo (1876-77)
-
Romualdo De Jesus: guro sa eskultura
-Peninsula Don Agustin Saez: guro sa pagpinta at paglilok (sculputre making)
-
Padre Villaclara at Padre Mineves: iba pang guro sa huling taon
nag aral ng pilosopiya, physics, chemistry at natural history
hinikayat ni Padre Jose Villaclara na itigil ang pagsusulat at iwan ang grupong Musa (Muses) :
hindi sinunod ni Rizal
- nagtapos na may 5 medalya
-
Nagtapos si Rizal sa Ateneo noong Marso 23, 1877 at natamo sa paaralan ang Bachiller en Artes.


PAG-AARAL NG MEDISINA SA UNIBERSIDAD NG SANTO TOMAS (1877-8)
- 16 taon gulang. pumasok sa UST
kursong kinuha: Pilosopiya Y Letra (philosophy and letters)
dahil:
a.) Ito ang gusto ng kaniyang ama
b.) Wala pa siyang tiyak na kursong gusto
c.) Padre Pablo Ramon SJ ang hiningan ni Rizal ng payo ukol sa kaniyang dapat na
maging kurso sa UST.
-
Sa unang semestre ng taong 1877-78 si Rizal din ay nag-aral sa kursong perito agrimensor sa
Ateneo.
-
Ikalawang Semestre ng nasabing taon ay natanggap ni Rizal ang sulat ni Padre Pablo Ramon SJ
na nagpapayo sa kaniya na kumuha ng Medisina. Kinuha ni Rizal ang kurso dahilan sa kaniyang
pagnanais na magamot ang kaniyang ina.
-

GROUP 2 EDUKASYON NI JOSE RIZAL
Lumahok sa paligsahan ng Liceo Artistico-Literario. Sa nasabing paligsahan ay nanalo ng unang
gantimpala ang kaniyang tulang sinulat na may pamagat na A La Juventud Filipina.Ang
paligsahan
ay para lamang sa mga Pilipino.
-
Lumahok sa paligsahan ng Liceo Artistico-Literario ukol bilang pag-paparangal sa ika-400 taon
ng kamatayan ni Miguel de Cervantes. Sa nasabing paligsahan ang kaniyang ginawang akda na
may pamagat na El Conseio de los Dioses ay nanalo ng unang gantimpla
-
Nagtayo sina Rizal ng isang samahan na tinatagwag naC ompañ eris mo sa layunin na
ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa mga pang-iinsulto ng kanilang mga kamag-aral na
Espanyol.
Hindi naging masaya si Rizal sa UST bunga ng mga sumusunod na kadahilanan:
Galit sa kanya ang mga guro ng UST
Minamaliit ang mga mag-aaral na Pilipino ng mga Espanyol
Makaluma ang sistema ng pagtuturo sa UST
EDUKASYOA AI RIZAL SA IBAAC BAASA
UNIBERSIDAD CENTRAL DE MADRID (188 October 3)
- Nagpatala si Rizal sa Universidad Central de Madrid sa mga kursong:
-Medisina
-Pilosopiya at Pagsulat
- sumali sa samahang Circulo Hispano- Filipino (Spanish and Filipino Circle)
- Nag-aral ng mga wikang:
-Pranses
-Aleman
- English

GROUP 2 EDUKASYON NI JOSE RIZAL
SA PARIS (1885-86)
-Nagtungo si Rizal sa kanyang layunin na magpakadalubhasa sa optalmolohiya o paggamot sa
mata.
-Bago nagtungo sa Paris pansamantalang tumigil si Rizal sa bahay ni Maximo Viola na nag-aaral
ng
medisina sa Barcelo.
-Sa Barcelona kaniyang nakilala si Eusebio Carominas ang patnugot ng pahayagang La
Publicidad .

-Nobyembre 1885 - nakarating si Rizal sa Paris at naglingkod bilang katulong ni Dr. Loius de
Weckert na pangunahing optalmolohista ng Pransiya. Nanatili dito si Rizal mula Nobyembre
1885 hanggang Pebrero 1886.
1886 - 19 June: Nakuha ang degree oI Licentiate in Medicine with honors.

UNIVERSITY OF HEIDELBERG:
- Pagkatapos ng kanilang mga gawain sa Paris si Rizal ay nagtungo ng Alemanya para sa
pagpapatuloy ng kanyang pag-aaral sa optalmolohiya.
-
Sa Heidelberg si Rizal ay naglingkod bilang katulong sa klinika ni Dr. Otto Becker, isang
kilalang
doktor ng optalmolohiya sa Alemanya.
-
natapos ni Rizal ang kurso sa optalmolohiya sa tulong ni Otto Becker.

MGA KAGALINGAN AT KASANAYAN:
a.)Alam ang 22 lenguahe
Arabic, Catalan, Chinese, English, French, German, Greek, Hebrew, Italian, Japanese, Latin,
Malayan,
Portuguese, Russian, Sanskrit, Spanish, Tagalog at iba pang dialektong Pilipino.
b.) Siya ay tinawag na 'versatile genius¨.
- Isang arkitekto, artist, businessman, cartoonist, educator, economist, ethnologist, scientiIic
Iarmer, historian, inventor, iournalist, linguist, musician, mythologist, nationalist, naturalist,
psychologist, scientist, sculptor, sociologist, theologian.
-Siya rin ay isang opthalmic surgeon (ito ang kanyang kurso na kinuha upang gamutin ang
kanyang

GROUP 2 EDUKASYON NI JOSE RIZAL
ina)
- Siya ay isang nobelista at isang poet dahil sa mga nasulat niya na mga tula at nobela at iba pang
akdang pampanitikan.
MGA NAISULAT:
a.) Sa Aking Mga Kabata
-sinulat ni Rizal sa Calamba ang tulang Tagalog na ito sa gulang na walong taon lamang.
(1869). Unang nalathala ang tulang ito sa aklat na Kung sino ang Kumatha ng
Florante(1906) ni Hermenegildo Cruz.
b.) Amor Patrio o Pag-ibig sa Tinubuang Lupa
20 August 1882
Ang "Amor Patrio" ay inlathala sa Diarong Tagalog, isang dyaryo sa Maynila. Ito ay inedit
ni Basilio Teodoro. Ito ang unang artikulo na sinulat niya sa ibang bansa.
- Mga ilang araw pagkatapos niya dumating sa Barcelona noong June 1882, gumawa siya
ng sanaysay na El Amor Patrio (Love oI Country), na naglalaman ng mga dahilan kung
bakit niya lubos na minamahal ang kanyang lupaing pinanggalingan.
c.)Noli Me Tangere (Nobela)
Meron itong animnapu`t tatlong kabanata nang limbagin nito sa Berlin noong 1887, bagaman
ang unang balak ni Rizal ay buuin iyon ng animnapu`t apat. May isang kabanata na
pinamagatang Si Elias at si Salome ay di sinama ni Rizal dahil sa kakapusan ng salapi na
panglimbag. Lumilitaw na 64 ang kabanata ang buong nobela.
d.)El Filibusterismo (Nobela)
Nilimbag sa Gand (Ghent), Belhika, noong 1891, ang El Filibusterismo ay isang maikling
karugtong ng Noli, ang Fili ang binubuo ng tatlumpu`t siyam na kabanata.
Ang El Filibusterismo o Ang Paghahari ng Kasakiman ang pangalawang nobelang isinulat ng
pambansang bayani ng Pilipinas na si Jose Rizal, na kaniyang buong pusong inialay sa tatlong
paring martir na lalong kilala sa bansag na Gomburza o Gomez, Burgos, at Zamora. Ito ang
karugtong sa Noli Me Tangere at tulad sa Noli, nagdanas si Rizal ng hirap habang sinusulat ito
at,
tulad din nito, nakasulat ito sa Kastila. Sinimulan niya ang akda noong Oktubre ng 1887
habang nagpapraktis ng medisina sa Calamba.

e.) Ultimo Adios¨ o 'Huling Paalam¨
Salin ito ng huling sinulat ni Rizal nguni`t walang pamagat. Sinulat niya ito sa Fort
Santiago, isinilid sa kusinilyang dealkohol, at ibinigay sa kapatid na si Trinidad nang huling
dumalaw sa kaniya bago siya (Rizal) barilin.

GROUP 2 EDUKASYON NI JOSE RIZAL
Ang tulang kilala ngayon sa pamagat na 'Ultimo Adios¨ o 'Huling Paalam¨ ang likhang-guro o
obra maestra ni Rizal. Ang orihinal sa kastila ay isinalin na sa mga pangunahing wika sa
daigdiI, tulad ng Ingles, Prances, Aleman, Italyano, Nippongo, Malyo, at marami pang iba,
gayon din sa iba`t ibang wikain sa Pilipinas, tulad ng Tagalog , Ilokano, kapampangan,
Pangasinan, Bikol, Sugbuhanion, Hiligaynon, at iba pa.
Ibang Mga Sinulat ni Rizal:
Mga Tula:
Sanaysay:
Sa Kaarawan ni Ina
Ang Katamaran ng Pilipino
Sa Sanggol ni Jesus
Ang Pilipinas sa Loob ng Sandaang Taon
Isang alaala sa aking bayan
Luha at Halakhak
Ang Tanglaw na Bayan
Sa Kabataang Pilipino


38.-. 8:2:8:34/ 4:3941439078943.38.90304   5.7.2.3 3.8.5.438.2.83:.8.8..83:.82:.43 :2.....35.80:5..3.3.433.35.90304 0743.9 ..-8.3.  $. 8.  8.5.35.3.89473.937 04/47.95.83:.08:98 .078.8:2-43..3.3.3.943%.3%.9.7..43.N. 8387.-.93.35./0...7. ..3:743#.3:3.. :48.3/3.35./..7.32..7.3:.3-:2.35..-:93#.8433 8#.9308.07.8.8:8:98.32.5:2.7. ./.32.3.3...90304    # &!&$ $# .3.32.848.348.3.8.2..3 .438.7.938.33443802-70 5.38.5.39.$..38.39.-08...39.8..3.7..3.3/07:2..3.8.7043:743443:3.3.35.38.3.32..39:3.7:5.3.7.$  .3 3.-...3.-.8#.53.39../70:748.33.93:039:.5.33.3.38.3.8. .8.3.3%..7.2.8.3 8.3.58#.32.438.43  90304:3.9.47 .2.7.293480.32.5.. . .5393./.8.9:743 .3.90304/.38.8.2-083.3.9.38.5483.3. .8.3.3..3.5..33#.488..94.3.-...92.438.3.8  &3.7..9 .3./4 3/8.3..-..32.48..9.90304   !.  %7..3.9./  $.3. $.332.930.939../704800./.90304  &5.5:2:39.08974.:8.3. 23.9.2..3 0/. 3/93.50/43#.90304 &3.3.3.8#.8!..38......8.90304 ..93..:3.3.5.N...404/0$..3.90304.-.8.2.8.3.:3.8.08390!553083.5.5.33#.3.3.5.43.2.

.48. ..9....9.3.3480#.5488#.3 5. ./7030.8.3.9:7.3.39.3/94.3/.38:. :808 3/83:34/3#. 2.0:748.5.3.438.  .3.90304   #42:.7.72038478..53#.3..354845.#.2.3. 58.-:9 . :3%.3$020897033. 3:.3.7.7.-4#.83.932.7.9:7.3#.43.-39.9..37:543:8.548.3./3..:2:. - . ..5.249.!4845.38.9.2.30/83.5483.8!.4 8.5.9.5.43 3.:784350794.43:893$.3.243$ .3  !.5.3.5..20/.3..8.3.3.9.8!.9 5.848.3.-3#. ..3.   # &!&$ $# .5 5.93!..07037908  ! #$$&#$$% % $  9.3.7.4/0!.324/043./70!.8.-.8 .3.9!.3/099078 /..3:784/.3.38.539.903043443.3.3.43 8#./70!.38020897039.8.02897. !0338:./707.0$ 33./70'.9./3. :3.93. 90304  ./4008:8:748.9.7.33.8.0. 2.35.2.:7843:894 .3.3:8943.9:..8:8:..5.  $3. 3.35.243$ 3.8947 3.39. !.5..08:9:7.:39.7. 94.5.-35.. 54845. 3.5.333.3..&$% :78433:.4335..3.-4#. .2.3.$..33#.93.3.784 ..7.7..3.097.320/.5.08-..93.7..8.2.74432.3.3#.93!.3 5:2.:3..7. .7.8..8.43.8.9.:.3.:.$.93.8.248./707.3 :2.8...&$%  $..:5:9702.8:.32.3:7848.4:48.88.43:.2. ..3:748.95.4/0!./70480'.

&3.!534  :2.48.48..2.:743&$% 3.2....9..5.-.8..3.3.3. .93.3925.3.74 $..3.7.3 .33.388902.2..38.3.8:2:8:34/3.8.37.93.3925..#.483.8.38. .8..38.8.3.5. .8.3.8.5...3. 2.9!.9:9:748..3.3 .33.3.5.33..5./.7.43 3.98.:485.8.&$%-:3.93.32.9. 9.8.7.8.93.3.:7843 0/83. .3 !7.5.32..3.3 38:943.3.3.N078248.3.5.2.32.32. 5.34 534 $5.8...047989..38.2.38.74:4-..!53432.3.:333.3 .2. :2. 85. 5.7.3.35..43:3. 3 5.2.2.34 3/3. !4845.-35.33.43:3.039:/53.5..9.3.078/.8#.3808 02.34.33:0/007.2.32.8.3./0397.3/5347.:2.-35.39:.9.8:.3 38   # &!&$ $# ..425.&$% &$ #$$ &#$%## ./7/8.3908 $.94-07 ..3.0 .047989.3..9..35.383:.38.3.34 .85.9 8:2.4 907./.7.:.43804/0484808.3.8#..32.4 907.8.7.9.2.2...2..2../0..

.93:4935.3..3.3.8..938#..!./  4-02-70 3.8..34/-.:5947 84.2.7207 8947.0943!534 - $.3  # &!&$ $# ..9.9030/.5.0391. .4-02-70 ..03947 4:73.3:7848.5483..3 3080 38 703.78.8.8.03989 8.9.3080 .3/070041..8:80-4.3.3/.7423.33.79094 ././.459.8..3.9:4337 4:8/0 0.7.434289 0934489 8.  3.45.0 7.9:348#.9.3 294489 3....3.38.9:43..32..:5.3!7.73.4489 9044..3.-.3 .89 3.244.:.7989 -:830882.8. 1.30943478  &'#$% # !.3459.8.!..5.3 700 0-70 9.2498.5.3.5. .303:..3 $.5483#.459.93.785..89 3:89 2:8.34/-.24489.7944389 0/:. .7.5.4489 8..9/948#.3 .788#.3.3 $.459.039.38.3879 $5.8:7043 94.7.3 !479::080 #:88.9003:8 8.38 %. $!#$  .8.8.9:348.2.2:93.:333.3 /49473459.-..3.3!0-7074  :30.3.2.35.3.7.89 58.. .3.7.04 $.9:7.9:34302.3..3..244.3.8..:-.3:3..39:28#.39.078.9:433 9940.3.43.043.3. !:-.24'4.37 9940.8.3.943.3.35....3 3..3. .8.2.!.4. 2.93 .0793.244.9.5.3:7843.9:438.3.5.0/0-078#.  $.3.3 .02.947 0..3 .07 8.3:.3459. 072. 3 20/83.07  %$ ..244. ..9-.7. 5. .2:.3.93.38..

. :29.3 $&% .3-:435:8433.3.3.83.383:8:.3 .8.-.3. 94.4 8.3-:4334-0.3:3 9.2 $.:. $.420..3.0414:397 3..943 5.3.3:3 -.3.93.8480#.-::3433.9:.93.38.3.32-.5: 9.334-0..44 .994 .5.943..3-..35.23.9.-.93#..043. -8.8.3.:83. 94.3.3 .353..-...-.3:3..974 4. .9.338..2...3:5.38.8.743%..93#.//3394 3.9:25: 98.2.99:.2.2-.390  3072030/47: - 247!.8. $.948.32.3:2.:3834.3.-..57.98.2.2.3070..323.8..5: 99..3:3.8:.9 9:.3  &3.4 3.732.8...93 5.3.8:.7:94334 .2.334-089..40%.3/ 039 0. $32:.8. / -:8907824 4-0.3:5. 3.3#. ::89 3247!.-.9.3070 4-0.8%73/.23.2...2.25.2.43.3.33./83.2.9.8.39. 3443 .9. 53.9-.9.247.84%04/474 94..3-..35409/./..5..8..8.43.948..9 $3:.3-:8907824.5.79:43..3. 3. 2-.3 .5483.7973.8.8. -.3-3:-:439./.9.3948.33948.3.. 38.3..2-.3443:30 :2.3./3.39:.3.247!. 83:.9.3.3/.33.%3:-:.8.332.../:2.43..32-.39:.93..98$.5.33..5..383:.35.3.7..5.93.9.0733443 -.  0 &924/48 4 :3!.3..-.88#.8.73.89.38.3 . 5...93.3.2-.53.3:3 /:2.3#...8..3.39.33!53.4 83/8.9.3/0....9-3.3..3943:383:.9744!.3-.-.73   # &!&$ $# .7.9 .35.48..7:9438.4420 :748 .9.8.3.938.8.974..479 $.3.3 .../.3.. 3-:890782443!./8...83:.3.37./.748.30/9 3.3.-./.3.323..5:8.33. 40%.3443 9:-703 .98320/83.9/3.:-483.934-0.3. 0743943.3$.-.3..439.3%.9948. #.8.9.42-:7.3 47..

%:.33!534 $./1 9:. $. 3.25.. -.$.83. 9-.333.3%. .3.3 :744 4-7.3.3.9..3...3..2.92.343 .25.34308:8 3!53.3 9.9.$3:.7.3.44-3$.8.343 ..9-.8.438.43 8.3-.-.5.5..3.88. 3%.3 4 $:-:.89.3.5..0897. 3473.!53.34 .08 02.4 .3/.3 :.-.7.3 $. /.3-.3 !.93.34 55434 ..../3308 !7..38.8.3:3.43/38.... 39:.8.3#. ..3!534    # &!&$ $# .33.3.2..2. &924/48 4 :3!.9.8 9:.7.5..../3%.3..3.3. $..8.83..2 .4 4..93#.2.3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful