Zvjezdan Misimovi} dobio dozvolu FIFA-e

Broj 1573 Bh. reprezentativac nakon Kijeva

Sarajevo, petak, 11. mart/o`ujak 2011.

Do{ao sam da osvojim trofej
Selektor Sabit Had`i} odlu~io

Pred utakmicu sa Rumunima u Zenici

D`eko starter protiv Ridinga

Ulaznice se tra`e sa svih strana

Domerkant igra na Evropskom prvenstvu

Amer Deli} otkriva planove u ovoj godini

Blama`a na{ih rukometa{a u Estoniji

Ra|a ne vjeruje igra~ima, a igra~i Ra|i

Ponovo u svjetski vrh

Aktuelno
Veliko interesovanje za utakmicu sa Rumunima na Bilinom polju

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 11. mart/o`ujak 2011.

2

FIFA objavila najnoviju rang listu

Ulaznice se tra`e sa svih strana
U samo tri dana dobili smo vi{e od 1.000 molbi za rezervaciju - ka`e Jasmin Bakovi}, generalni sekretar NSBiH
Bakovi}: Ulaznice uskoro u prodaji Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine imaju pune ruke posla. Najvi{e se vodi ra~una o pripremama za savr{enu organizaciju kvalifikacijske utakmice za Euro protiuv Rumunije, koja se 26. marta igra u Zenici. Prema rije~ima Jasmina Bakovi}a, generalnog sekretara NSBiH, samo u posljednja tri dana na adresu je stiglo vi{e od 1.000 zahtjeva za rezervaciju ulaznica za duel na „Bilinom Polju“. - Javljaju nam se iz inostranstva, brojni klubovi iz BiH, Udru`enja gra|ana, koji `ele ve} sada rezervirati ulaznicu za spektakl u Zenici. Nastojat }emo svima iza}i u susret - kazao je Bakovi}. On je dodao da su karte od{tampane ju~er (~etvrtak) i da }e se od naredne sedmice mo}i kupiti {irom BiH. - Jedan dio }e se prodavati u poslovnicama na{eg partnera „Centrotransa“, a drugi dio putem NSBiH - kazao je Bakovi}. „Sport“ je ve} ranije obja-

BiH na 56. mjestu
Sada nam Rumunija bje`i za ~etiri pozicije

U

Mnogo nas je ko{tao poraz od Meksika Reprezentacija Bosne i Hercegovine zauzima 56. mjesto na novoj FIFA rang listi sa 534 boda. U odnosu na pro{lomjese~nu listu reprezentacija BiH nazadovala je 14 pozicija. Mnogo nas je ko{tao poraz od Meksika (0:2). Prva je i dalje [panija, ispred Holandije i Njema~ke, dok je Argentina na ~etvrtom mjestu zamijenila Brazil. Napredak je ostvarila i Hrvatska koja je sada osma, dok se Srbija vratila me|u 20 najboljih nakon pobjede nad Izraelom. Od protivnika BiH u kvalifikacijama za Euro najbolje rangirana je Francuska na 18. mjestu. Bjelorusija je na 37., a Rumunija, naredni protivnik BiH, na 52. mjestu. Albanija je pala na 73., dok je Luksemburg na 117. mjestu. Narednu rang listu FIFA }e objaviti 13. aprila.

Rang lista
FIFA rang lista: 1. (1) [panija 1.880 , 2. (2) Holandija 1.730 , 3. (3) Njema~ka 1.486 , 4. (5) Argentina 1.412 , 5. (4) Brazil 1.411 , 6. (6) Engleska 1.212 , 7. (7) Urugvaj 1.172 , 8. (9) Hrvatska 1.071 , 9. (8) Portugal 1.060 , 10. (10) Gr~ka 1.038 , 11. (13) Italija 957 , 11. (11) Norve{ka 957 , 13. (12) Rusija 956 , 14. (14) ^ile 954 , 15. (17) Japan 938 , 16. (15) Gana 931 , 17. (16) Slovenija 916 , 18. (19) Francuska 913 , 19. (18) SAD 894 , 20. (23) Srbija 872 ... 37. (36) Bjelorusija 634... 52. (57) Rumunija 549 ... 56. (42) Bosna i Hercegovina 534 ... 73. (66) Albanija 464 ... 117. (131) Luksemburg 248...

Danas (petak) Izvr{ni odbor NSBiH
Danas (petak) }e se u NSBiH odr`ati Izvr{ni odbor na kojem }e biti nekoliko zanimljivih ta~aka dnevnog reda. Izdvajamo biranje stru~nih {tabova u svim selekcijama, osim „A“, te sporni ugovor sa menad`erskom agencijom „Kantaro“...

Rumuni rezervirali hotel „Zenica“
Bakovi} nam je otkrio da je Nogometni savez Rumunije rezervirao hotel „Zenica“. Oni su najavili dolazak 25. marta, dan prije utakmice. - Zamolit }emo da dan prije utakmice ne treniraju na „Bilinom polju“. Nadam se da }e pristati kada vide u kakvom se stanju nalazi teren. On }e biti kompletno renoviran, ali bismo ga voljeli sa~uvati do po~etka utakmice - ka`e Bakovi}. Zanimljivo je da su Rumuni tra`ili i trening na dan utakmice. NSBiH im je dozvolio da treniraju na terenu nedaleko od hotela „Zenica“ na Kamberovi}a polju. - Trening }e po~eti u 11 sati - dodao je Bakovi}.

vio da }e naskuplja ulaznica ko{tati 25 KM i s njom }e se mo}i u}i na Zapadnu tribinu zeni~kog stadiona. Ulaznica za Istok ko{ta 20, a Jug i Sjever }e se prodavati po 15 KM. - Kapacitet stadiona u Zenici je daleko manji od ko{evskog, tako da o~ekujemo da }e se za me~ tra`iti karta vi{e. Ne trebam nagla{avati kakvu sve podr{ku imaju na{i reprezentativci u Zenici, bez obzira na to {to postoji mogu}nost da nas FIFA i UEFA suspenduju - ka`e Bakovi}. A. S.

U Rumuniji raste napetost pred me~ sa BiH u Zenici

Munteanu lobira da se pozove Mutu
U Bosni je za nas me~ odluke i za taj susret su nam potrebni vrhunski igra~i - ka`e Munteanu
Dorinel Munteanu, trener prvoliga{a Otelul Galetija, u srijedu nave~er je po~eo lobirati u rumunjskim medijima da se Adrijan Mutu vrati u reprezentaciju Rumunije za utakmicu sa Bosnom i Hercegovinom koja se igra 26. marta u Zenici. Munteanu je rekao da selektor Rumunije, Razvan Lu~esku mora pozvati Mutua, ako nastavi ovako sjajno igrati u dresu italijanske Fiorentine. - Adi je svima veliko iznena|enje, iskreno, i ja sam iznena|en. Nakon dugog razdoblja i bolova u le|ima, Mutu je kona~no po~eo sjajno igrati i postigao je dva gola u tri susreta. Jasno je, me|utim, da treba igrati ovako sjajno u kontinuitetu. Naravno i da Lu~esku odlu~uje, ali ako ovako bude igrao u nekoliko narednih me~eva za Fiorentinu, jasno je da }e ga zvati za me~ sa BiH rekao je Munteanu za rumunski portal „Pro Sport“. U pro{lom kolu italijanske Serije Fiorentina je u nedjelju kod ku}e sa 3:0, pobijedila Kataniju, a Mutu je odigrao 70 minuta. Postigao je dva gola i asistirao \ilardinu (Gilardino) kod tre}eg. Mutu: Od 2009. ga nema u reprezentaciji Rumunije - U Bosni je za nas me~ odluke i za taj susret su nam potrebni vrhunski igra~i, a Mutu je svako jedan od njih - dodao je Munteanu. Od 2009. Mutu nije pozivan u reprezentaciju Rumunije, nakon skandala sa alkoholom prije i nakon susreta sa Srbijom u kvalifikacijama za Mundijal. Posljednji gol za Rumuniju postigao je 2008. u me~u sa Italijom (1:1) na Euru u [vicarskoj i Austriji. A. S.

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 11. mart/o`ujak 2011.

3

Safet Su{i} u ponedjeljak objavljuje spisak kandidata za me~ sa Rumunijom

Vikend odluke za neke reprezentativce
Su{i}: Pozvat }e tri golmana

Imam jo{ nekoliko dilema i `elim vidjeti da li }e se pojedini igra~i, oko kojih vlada dilema, na}i u svojim timovima - ka`e Su{i}
afet Su{i} je pripremio spisak od 20 kandidata na koje }e ra~unati za duel sa Rumunijom u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, koje se naredne godine igra u Ukrajini i Poljskoj. Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine najavio je da }e u ponedjeljak objaviti spisak od 20 igra~a, od kojih prema njegovim rije~ima, o~ekuje da ostvare drugu po-

S

bjedu za BiH u borbi za plasman na Euro. Su{i} je jo{ ranije najavio da bi se na spisku za duel u Zenici, koji se igra 26. marta na „Bilinom polju“ (19.15 sati), trebali na}i povratnici Semir [tili}, Sanel Jahi} i Ermin Zec. - Sa~ekat }u jo{ ovaj vikend koji je pred nama i donijeti odluku. Imam jo{ nekoliko dilema i `elim vidjeti da li }e se pojedini igra~i oko kojih vlada dilema na}i u svojim

Potencijalni kandidati za Rumune
Na spisku selektora Safeta Su{i}a su 22 potencijalna kandidata. GOLMANI: Kenan Hasagi} (Istanbul BB), Ibrahim [ehi} (@eljezni~ar), Asmir Avduki} (Borac), ODBRANA: Mensur Mujd`a (Freiburg), Ognjen Vranje{ ([erif Tiraspol), Boris Pand`a (Mehelen), Emir Spahi} (Monpelje), Safet Nadarevi} (Eski{ehirspor), Adnan Mravac (Vesterlo), Muhamed Be{i} (HSV), Senad Luli} (Jang Bojs), VEZNJACI: Haris Medunjanin (Makabi Tel Aviv), Miralem Pjani} (Lion), Elvir Rahimi} (CSKA Moskva), Sanel Jahi} (AEK), Senijad Ibri~i} (Hajduk), Zvjezdan Misimovi} (Galatasaraj), Semir [tili} (Leh Poznanj), NAPADA^I: Zlatan Muslimovi} (PAOK), Vedad Ibi{evi} (Hofenhajm), Edin D`eko (Wolfsburg), Ermin Zec (Gen~lerbirligi). timovima u utakmicama koje budu igrali u suboti ili nedjelju. Uglavnom, velikih dilema nemam - kazao je Su{i}. Na{ selektor pa`ljivo prati formu svakog igra~a. U odnosu na me~ sa Meksikom koji je na{ najboljim tim nezaslu`eno izgubio u Atlanti sa 0:2, Su{i} ne}e mo}i ra~unati na Sejada Salihovi}a, koji }e zbog crvenog kartona protiv Portugala u Zenici, propustiti jo{ samo susret sa Rumunijom. - I ovog puta }u pozvati tri golmana. Vjerovatno }u donijeti takvu odluku, jer `elim da ih imam {to vi{e na raspolaganju - otkrio je Su{i}. On je ranije precizirao da ne}e pozvati Asmira Begovi}a, golmana engleskog Stouka, jer se nije odazvao na poziv za prijateljski me~ sa Me-

Salihovi} i Bajramovi} najavili dolazak
Sejada Salihovi}a ne}e biti na spisku za duel sa Rumunijom, ali je vezista Hofenhajma najavio dolazak u Zenicu. Na „Bilinom polju“ kao navija~ svoj dolazak je najavio i igra~ Frankfurta, Zlatan Bajramovi}, koji ponovo `eli biti uz reprezentativce. On je na{im igra~ima bio „doma}in“ u Frankfurtu kada smo pro{le godine igrali prijateljsku utakmicu protiv Njema~ke (1:3). - Dolazim sigurno u Zenicu - rekao je Bajramovi}, koji bi uskoro trebao dobiti „zeleno svjetlo“ doktora za povratak na teren, nakon {to proces rehabilitacije od operacije palca ide dobro.

ksikom. - Begovi} ne}e biti na spisku, jer mi niko ne mo`e garantovati da }e do}i - u {aljivom tonu kazao je Su{i}. Zamjena za Begovi}a bit }e i ovog puta Ibrahim [ehi}, a poziv bi mogao dobiti i Asmir Avduki}, golman Borca. - Avduki} dobro brani za Borac i on }e se, najvjerovatnije, na}i na spisku - dodao je Su{i}. U svakom slu~aju pred Su{i}em i na{im igra~ima je vikend odluke za pojedine reprezentativce. Su{i} je kate-

gori~an da ne}e zvati nogometa{e koji nisu standardni u svojim klubovima, izuzev Elvira Rahimi}a za kojeg je Pape u vi{e navrata podvukao da nema adekvatnu zamjenu, iako se talentovani Muhamed Be{i} sve vi{e name}e kao idealno rje{enje. - Be{i} me odu{evio u Meksiku i veliki je potencijal - dodao je Su{i}, koji je proteklog vikenda bio odu{evljen i sjajnim nastupom Miralema Pjani}a, koji je za Lion postigao gol protiv Arla. A. S.

Bh. reprezentativac nakon me~a u Kijevu protiv Dinama

D`eko starter protiv Ridinga?
D`eko je na{ najbolji igra~ u FA kupu u posljednjih nekoliko susreta - kazao je Man}ini
Za Edina D`eku nema odmora. Nakon {to je u ~etvrtak bio u Kijevu sa Man~ester sitijem u prvom susretu ~etvrtfinala Lige Evrope, na{eg reprezentativca o~ekuju nova isku{enja u engleskom FA kupu. Tokom vikenda na rasporedu su ~etiri susreta ~etvrtfinala FA kupa, a Man~ester siti }e svoj duel D`eko je u me~u protiv Nost Kauntija golom spasio Siti

Begovi} tako|er u akciji
U nedjelju }e u „akciji“ biti, najvjerovatnije, i Asmir Begovi}. Njegov Stouk je u ~etvrtfinalu FA kupa doma}in Vest hemu. Begovi} je sjajno brani za Stouk u posljednjih nekoliko susreta i o~ekujemo da ga ne{to vi{e od dva sata prije D`eke vodimo na golu u va`nom susretu za njegov tim. Bit }e zanimljivo ako i D`eko i Begovi} sa svojim klubovima pro|u u polufinale, a mi pri`eljkujemo da ih jedan protiv drugog vidimo u finalu FA kupa, ~ime bi bilo zagarantirano da }e jedan Bosanac ponijeti prvi trofej u karijeri u Engleskoj. Preostala dva susreta ~etvrtfinala su: Birmingem Bolton i Man~ester junajted - Arsenal. Oba me~a na rasporedu su u subotu. protiv Ridinga igrati posljednji, u nedjelju od 17.45 sati. Susret se igra na „Istlendsu“, a prema najavama menad`era Roberta Man}inija (Mancini), D`eko bi protiv Ridinga trebao biti starter. - D`eko je na{ najbolji igra~ u FA kupu u posljednjih nekoliko susreta. Zahvaljuju}i njegovom golu protiv Nots Kauntija jo{ smo u igri da osvojimo trofej. Dobro je igrao i zaslu`io je novu {ansu kazao je Man}ini. D`eko se u 5. kolu FA kupa protiv Aston Vile (3:0) nije upisao u listu strijelaca, ali je sjajan bio u dva duela sa Nots Kauntijem, kada je prvo golom (1:1) izborio novi susret, da bi na „Istlendsu“ bio strijelac jednog zgoditka u pobjedi od 5:0. A. S.

U lovu na „|avole“
Nakon dva poraza Man~ester junajteda, D`eki i Sitiju se ponovo ukazala {ansa da se uklju~e u borbu za prvaka Engleske. „Gra|ani“ sada zaostaju sedam bodova za „|avolima“, a u narednu nedjelju bi se mogla i saznati odluka da li Siti ima kvalitet i ekipu za borbu za prvaka. Protivnik }e biti veliki ^elzi.

Aktuelno
Senijad Ibri~i} u o~ekivanju derbija protiv Dinama

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 11. mart/o`ujak 2011.

4

Ibri~i}: U subotu prvi put igra u ruskom prvenstvu #Ibricicgol663.jpg#

Lokomotiv je favorit i idemo na pobjedu
Bosanac Ibri~i} se sjajno uklopio - ka`e trener moskovskog tima Krasno`an

enijad Ibri~i} bi u subotu trebao upisati prve minute u ruskom {ampionatu u dresu Lokomotiva. Ako je suditi prema najavama iz Rusije, na{ reprezentativac }e dobiti odre|enu minuta`u u derbi susretu ruskog {ampionata u kojem njegov tim na stadionu Lu`njiki do~ekuje gradskog rivala Dinamo sa na{im

S

Zvjezdanom Misimovi}em. Trener Lokomotiva Juri Krasno`an jo{ nije odredio sastav Lokomotiva koji }e po~eti susret koji se po na{em vremenu igra od 16.30 sati (u 18.30 po ruskom). Ipak, nakon tri lijepa gola na zavr{etku priprema u Ma|arskoj, pred Ibri~i}em su otvorena vrata prvog tima. - Imam nekoliko dilema. Najve}a mi je nepoznanica sa

koliko napada~a igrati. Sa~ekat }u da prvo vidim u kakvom }e stanju biti teren, pa tek onda donijeti odluku - kazao je Krasno`an za ruske medije. Upitan da rezimira de{avanja sa priprema u Turskoj (Antalija) i Ma|arskoj ([ari{ap), Krasno`an je rekao: - Bilo je dosta dobih igra~a. Raduje me forma napada~a i da se Bosanac Ibri~i}

Lajo{kin na centru
Posljednjih dana u Rusiji se vodila velika rasprava ko treba suditi na subotnjem me~u, arbitar iz Moskve ili iz unutra{njosti zemlje? NS Rusije donio je odluku da me~ sudi Maksim Lajo{kin iz Moskve, a sa tim nisu bili zadovoljni iz Lokomotiva. Pro{le sezone u tri me~a koji je sudio Lajo{kin, Lokomotiv nije pobijedio niti jedan.

sjajno uklopio. To nam je jako va`no. I selektoru Safetu Su{i}u bi bilo bitno pred me~ sa Rumunijom, da Ibri~i}a u subotu vidi na terenu. - Ne poznajem snagu i kvalitet Dinamka, ali prema pri~ama u ekipi Lokomotiv je favorit i idemo na pobjedu. Bitno nam je da sezonu otvorimo sa tri boda - kazao je Ibri~i}. A. S. Jahi}: Klupski ljekar ga ponovo spasio

Sanel Jahi} nakon prele`ane gripe

Vra}am se na teren, a nadam se i u reprezentaciju
O~ekuje nastup u derbiju protiv Kavale na{eg Mirka Hrgovi}a u Zenici nemaju nikakvih {ansi - ka`e Jahi}
Sanel Jahi} je najavio povratak na teren. Na{ internacionalac posljednjih dana je na sve na~ine poku{ao da zalije~i gripu, koju je dobio nakon utakmice protiv Ergotelisa (2:3) i koja ga je privremeno odvojila od terena. Jahi} je zbog problema sa gripom propustio prvi me~ polufinala Kupa Gr~ke protiv PAOK-a (0:0) na{eg Zlatana Muslimovi}a, ali nije bio na terenu ni u prvenstvenom duelu izme|u ova dva kluba (AEK pobijedio 4:0) koji je igran pro{le nedjelje. - Treniram ve} sedam dana i u nedjelju bih se trebao vratiti na teren. Igramo protiv Kavale, pred svojim navija~ima i ovaj susret nam je od velike va`nosti u borbi za plej-of za prvaka - ka`e Jahi}. Na{ reprezentativac je o svom zdravstvenom stanju kazao: - Lo{e se sam se osje}ao najmanje sedam dana. Nisam ustajao iz kreveta zbog visoke temperature. Sre}a pa je klupski ljekar reagovao

Rumuni

na vrijeme i uklju~io mi adekvatnu terapiju. I infuzije su me tako|er spasile i ubrzale moj povratak na teren.

Skandal sa namje{tanjem utakmica
U Gr~koj je posljednjih dana izbio veliki skandal nakon optu`bi oko namje{tanja utakmica. Nogometni savez Gr~ke je odlu~an da se pozabavi tim problemom nakon {to je advokat Aleksandros Kujias (Alexandros Kouyias) kazao da je korupcija u{la u sve pore tamo{njeg nogometa. Kujias je ve}inski vlasnik tre}eliga{a Panahaikija i on je u sud predao snimku razgovora koja dokazuje poku{aj podmi}ivanja. Na istom tonskom zapisu je i neuspio Medunjanin: Trenutak kada je postigao gol poku{aj utjecanja na utakmicu Lige za Makabi Evrope izme|u Makabija iz Tel Aviva i Olimpijakosa (1:2), a strijelac jedinog gola Haris Medunjanin sa bijele ta~ke. Iz Olimpijakosa su odbacili optu`be. za izraelsku ekipu bio je na{ reprezentativac AEK je trenutno tre}i na tabeli iza Olimpijakosa i Panatinaikosa, ali svi o~ekuju da }e tim iz Atine zadr`ati tu poziciju i na po~etku plej-ofa. - Bez obzira na to {to smo tre}i svaki bod je va`an. Kavala (jedan od najboljih igra~a u ovom klubu je na{ Mirko Hrgovi}) nam je najopasniji rival u borbi za izlazak na evropsku scenu u ovom trenutku i tri boda su imperativ - dodao je Jahi}. Igra~ AEK-a, za ~ije usluge su u toku zimske pauze bili zaintersovani engleski i {kotski klubovi, vjeruje da }e u ponedjeljak na}i i na spisku selektora Safeta Su{i}a za duel sa Rumunijom. - Jako mi je stalo da se na|em na Su{i}evom spisku. Zaista mi je bilo drago kada je najavio moj povratak i nadam se da }u dobiti {ansu da mu se i igrama odu`im. Rumuniju moramo pobijediti i pobijedit }emo ih. Oni u Zenici nemaju nikakvih {ansi - kazao je Jahi}. A. S.

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 11. mart/o`ujak 2011.

5

Zvjezdan Misimovi} dobio dozvolu FIFA-e za nastup u Dinamu

Misimovi} u dresu Dinama: Potpisao ugovor na tri i po godine

Do{ao sam da osvojim trofej
Nisam siguran da }u igrati od prve minute protiv Lokomotiva - rije~i su bh. reprezentativca Zanimljiva }e biti ruska liga sa Gulitom, Robertom Karlosom i sa mnom - ka`e Misimovi}

Z

vjezdan Misimovi} je od utorka zvani~no postao igra~ moskovskog Dinama. Svjetska nogometna federacija (FIFA) dan ranije je poslala dopis da se na{ reprezentativac bez problema mo`e registrovati za ruski tim. Misimovi} je zvani~no potpisao ugovor na tri i po godine sa moskovskim timom. - U principu bio sam smiren cijelo vrijeme. Znao sam da }e se sve zavr{iti na najbolji na~in, bez obzira na to {to se rijetko doga|a da su u transfer uklju~ena tri kluba. FIFA je dala „zeleno svjetlo“ i to je glavna stvar - ka`e Misimovi}.

nama.
Jo{ u januaru ste u ekskluzivnom razgovoru za „Sport“ kazali da `elite pre}i u Rusiju. Ostvarila Vam se `elja?

- I sami znate da ne volim slagati...
Zanima nas koliko znate o moskovskom klubu?

igra~ima Dinama, prili~no pa`ljivo sam ispitao informacije o svom novom klubu. Pamtim da je veliki Lav Ja{in branio za Dinamo i da je klub u pro{losti imao mnogo uspjeha. Posljednji rezultati su slabi, ali nadam se da }emo to popraviti.
Brzo ste preboljeli Galata-

Susret seli na Lu`njiki stadion
- Ju~er (srijeda) sam saznao da se susret protiv Lokomotiva ne}e igrati na njihovom stadionu, ve} na Lu`njikiju. Navodno stadion Lokomotive je zatrpan snijegom, pa su se prebacili na Lu`njiki da se susret ve} na startu prvenstva ne bi odgodio - ka`e Misimovi}.

- Osim tih razgovora s

U~enje jezika }e i}i brzo
Da li ste se po~eli snalaziti sa ruskim jezikom?

- Iako sam ro|en i odrastao u Njema~koj, znam bosanski jezik, koji je sli~an ruskom. Ve} razumijem neke rije~i, tako da u~enje ne bi trebao biti veliki problem. Brzo }e to i}i - ka`e Misimovi}. Misimovi}: Porodica dolazi nakon Rumunije

Razgovor sa Kuranjijem
Imali ste nekoliko ponuda, za{to ste izabrali Dinamo?

- Privukla me ~injenica da je Dinamo klub s dobrim izgledima, ima dobru budu}nost i `eli osvajati trofeje. Prije nego {to sam potpisao razgovarao sam sa Kuranjijem (Kuranyi) i on mi je kazao da prihvatim ponudu Di-

Lu`njiki stadion ugostit }e igra~e Lokomotiva i Dinama
saraj.

Sti`e supruga sa djecom
Da li }e Vam porodica do}i u Moskvu?

- O~ekivanja su bila visoka za moj transfer, jer je bio poprili~no veliki, ali nemam ni{ta za {ta bi me bila sramota. Pripisivali su mi se stvari koje nisam u~inio i dobro je da se sve zavr{ilo.
U kakvoj ste formi desetak dana da budem u pravoj formi. U principu, cijelo vrijeme sam trenirao sa drugim timom Galatasaraja, sa odvojenim trenerom za fizi~ku pripremu, tako da to nemam {ta previ{e nadokna|ivati. U subotu je debi protiv Lokomotiva u koji je stigao Senijad Ibri~i}?

kolo ne}e biti problema. Drago mi je da sam se brzo prilagodio na novu ekipu i da se polako privikavam na taktiku. Uostalom, u nogama i imam i jaku utakmicu, u februaru sam igrao za BiH protiv Meksika. Odigrao sam cijelu utakmicu bez problema.
Koji ste broj izabrali?

dobre rezultate. Uostalom, do{ao sam da osvojim trofej. U Volfsburgu sam to ostvario i `elim nastaviti niz u Dinamu, bez obzira na debakl u Galati.
Za kraj, Va{e mi{ljenje o ruskoj ligi?

- Naravno! Supruga [tefanija i Luka i Niko }e biti sa mnom u Moskvi. Uskoro dolaze u Rusiju. Nedavno sam sa suprugom bio zajedno u Rimu, a sada se oni nalaze u Minhenu. O~ekujem da }e do}i do aprila. Mo`da nakon na{e utakmice sa Rumunijom u Zenici - ka`e Miske.

- Broj osam. Dopada mi se. Na pripremama sam nosio 88, a u prvenstvu }u nositi osam.

Visoki ciljevi
Koje ste ciljeve sebi postavili za sezonu?

- Nisam ba{ siguran da }u biti spreman za subotnji me~, sigurno ne}u igrati od prve minute. Ako ne budem spreman za prvi duel, za drugo

- Glavni je da poka`em na terenu da sam sposoban za velike utakmice. Nadam se da }u pomo}i i ekipi da postigne

- U Rusiji ima zaista top igra~a. U proteklih godina smo vidjeli da se svaka ruska ekipa mo`e ravnopravno takmi~iti s bilo kojim protivnikom iz Evrope. Imao sam priliku igrati protiv tri klubova iz Rusije, Rubina, CSKA iz Moskve i Zenita, pa dobro znam {to govorim. U principu osje}am da }e biti zanimljiva liga sa Gulitom na klupi Tereka, Robertom Karlosom u An`iju i sa mnom u dresu Dinama - kazao je Misimovi}. A. S.

Aktuelno
Mato Gavran, nogometna legenda ^elika

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 11. mart/o`ujak 2011.

6

Uzor mi je bio Mustafa Hasanagi}
Po~etak u FK Rudar iz Kaknja U zeni~kom klubu proveo 35 godina I pored turbulencija od kojih nisu imuni ni ve}i klubovi, uvjeren sam da }e ^elik do}i na poziciju koju zaslu`uje - ka`e Gavran

Gavran: Regionalna liga bi bila pun pogodak

S

Razgovarao: Miralem DEMIROVI]

Mato Gavran iz igra~kih dana

Po{tediti sportiste
Na`alost, posljednje informacije govore da }e ve} 1. aprila, ako se do tada ne usvoji novi statut, automatski stupiti na snagu suspenzija N/FSBiH. Va{ komentar.

O

d osnivanja, 1945. godine, pa do danas, kroz NK ^elik je prodefilovalo na stotine igra~a. Malo je onih koji su svoj sportski i radni vijek isklju~ivo vezali za ovaj popularni klub. Jedan od onih koji su to ispunili je Mato Gavran, istinska nogometna legenda. Ro|en u Kre{evu 5. avgusta 1944. godine, ~lan ^elika postaje 1968. godine. U bogatoj karijeri je odigrao vi{e od 600 utakmica i pritom postigao oko 180 golova. Kao izuzetno svestran igra~ odli~ne tehnike i pregleda igre, nastupao je na vi{e pozicija u timu. Za nogometne usluge Gavrana, interes je iskazivao zagreba~ki Dinamo i Proleter iz Zrenjanina. Ipak, ostao je vjeran ^eliku, a zanimljivo je da je svih deset takmi~arskih sezona koliko je Gavran nastupao, ^elik proveo kao ~lan Prve savezne lige Jugoslavije. Svoje golgeterske sposobnosti je iskazao u sezoni 1974/75. godine kada je sa 15 postignutih golova bio drugi strijelac lige, a titulom prvog strijelca se okitio Du{an Bajevi} sa 17 golova. Aktivnu igra~ku karijeru je okon~ao 1978. godine. Iako su vode}i ljudi ^elika planirali da se educira na Vi{oj trenerskoj {koli, te da u ulozi trenera prenosi svoje veliko nogometno znanje i iskustvo na budu}e generacije, Mato Gavran nije imao takve ambicije. Odlu~io je da prihvati funkciju upravnika stadiona koju je obna{ao punih 25 godina. Danas ovaj legendarni nogometa{ kao umirovljenik `ivi u Zenici.

- Te{ko je prona}i adekvatne rije~i u opisu postoje}eg stanja. Ostaje nada da }e suspenzije biti po{te|eni sportisti koji sigurno nisu smetnja kada su u pitanju administrativne stvari. Bila bi ogromna {teta da se anulira njihov rad i trud.
kojih se rado sje}ate.

stupao sam za juniore, a debi utakmicu za prvi tim sam odigrao sa nepunih 18 godina. Povjerenje su mi ukazali treneri Omeragi} i Pozder, a imao sam zadovoljstvo nastupati sa Ivicom Andrejevi}em, Draganom Stoji}em, Salemom Merdanovi}em i kasnije ~uvenim golmanom Fahrijom Dautbegovi}em koji je punu afirmaciju do`ivio u zagreba~kom Dinamu.
Koji treneri su dali najve}i doprinos da se iskristali{ete u vrhunskog nogometa{a?

bila ~itava plejada izvanrednih igra~a na svim pozicijama. Moj uzor je bio Mustafa Hasanagi}, harizmati~ni centarfor Partizana koji je zahvaljuju}i svojim igrama i pona{anju u`ivao veliku popularnost. I danas se na mojoj lijevoj ruci nalazi tetova`a nastala 1965.godine, a koja je ostala kao podsjetnik na mog nogometnog idola.
Va{a generacija je ostavila neizbrisiv trag u historiji ^elika. Koje saigra~e bi izdvojili, cijene}i njihovo nogometno znanje i karakterne vrline?

reprezentativaca. Prva je odigrana u Zenici, a nakon trijumfa Beogra|ana u gostima protiv Liverpula sa 2:1. Pobijedili smo ih sa ubjedljivih 3:0, a tako|er mi je u sje}anju ostao me~ na Marakani, koji je okon~an rezultatom 1:0 za nas. I susret protiv Dinama odigran u fantasti~nom dekoru i ambijentu Bilinog polja, a u kojem smo pobijedili renomiranog protivnika sa 4:2, je u{ao u nezaborav.
Koji takmi~arski uspjesi su obilje`ili Va{u igra~ku karijeru?

- Jedna se dogodila na putu prema Ni{u, gdje smo krenuli na utakmicu sa Radni~kim. U motelu gdje je planiran ru~ak, ugledali smo poznatog glumca Ljubi{u Samard`i}a. To smo rekli i Mehmedu Buzi koji je ozbiljnim glasom odgovorio: „Ma kakav Ljubi{a, on je poginuo na Kozari. Pa valjda ste gledali taj film“. Druga datira sa utakmice protiv Vele`a u Mostaru. U jednom duelu, ja sam faulirao Bajevi}a. On se pridigao i onako ljut potr~ao za mnom. Radio reporter je u eter govorio kako Bajevi} ganja Gavrana, a prenos je slu{ala Du{kova mama. Kada je do{ao ku}i, izgrdila ga je govore}i kako mo`e ganjati pticu po terenu. Tek na Du{kove poja{njenje da se radi o prezimenu igra~a, majka se smirila. Ina~e, ja i Bajevi} smo veliki prijatelji, a punih deset godina smo zajedno sa porodicama ljetovali na Jadranu.
Sigurni smo da sa zanimanjem pratite nogometna zbivanja na prostorima neka-

dno vrijeme. @alosno, ali to je ogledalo na{e stvarnosti.

Podr{ka reprezentaciji
Smatrate li da je sazrelo vrijeme za formiranje regionalne nogometne lige o kojoj se sve vi{e govori?

- Kada bih se ja pitao, ve} sutra bi jedna takva liga bila pokrenuta. Uprkos otporima, sportisti bi trebali preuzeti inicijativu i zagovarati taj projekat. Samo kroz takvo takmi~enje mo`emo o~ekivati povratak navija~a i pune stadione. A to bi bio generator stvaranja novih vrijednosti i kvaliteta.
Zenica }e 26.marta ugostiti na{ nacionalni tim u susretu protiv uvijek neugodne Rumunije. Kakve su Va{e prognoze vezano za tu utakmicu, te mo`emo li izboriti u~e{}e na EP 2012. godine?

Varagi} najbolji trener
Podsjetite nas na Va{ nogometni po~etak.

- Od svakog trenera sam nau~io ne{to novo, ali su Du{an Varagi} i Milo{evi} kao nogometni stru~njaci i pedagozi, bar na mene, ostavili poseban dojam, a Varagi}u dajem malu prednost. Svaki igra~ ^elika koji je te`io da savlada ve}inu nogometnih tajni, za vrijeme njihovog anga`mana je sigurno mogao i morao obogatiti postoje}e znanje.
Nekada{nja Jugoslavija je bila rasadnik velikih nogometnih majstora. Kao mladi igra~, da li ste imali svog uzora?

- Moja karijera je zapo~ela u FK Rudar iz Kaknja. Na-

- Zaista je tada na sceni

- ^elik je u to vrijeme bio standardni prvoliga{, a znaju}i kakva je bila tada{nja konkurencija, sigurno je to bio svojevrstan uspjeh. Objektivno gledaju}i, tada su ostvareni vrlo vrijedni i zna~ajni takmi~arski rezultati. Te{ko je izdvojiti igra~e pojedina~no, jer smo mi, prije svega, bili jaki i kompaktni kao kolektiv. Naravno, bilo je igra~a koji su se individualno isticali, a izme|u ostalih, ja bih izdvojio Alojza Reni}a, Josipa Lali}a i Mehmeda Buzu.

Smatram da pobjeda protiv Rumuna ne bi trebala do}i u pitanje, a ona nam otvara vrata bara`a. Selektoru Su{i}u, igra~kom velikanu u evropskim razmjerama, i njegovim izabranicima je potrebna podr{ka svih nas, a uz dozu sportske sre}e mo`emo ostvariti plasman na Euro“

„Trica“ Zvezdi
Odigrali ste veliki broj utakmica u crveno-crnom dresu. Izdvojite nam,za Vas, najzna~ajnije.

- Pomenuo bih dvije utakmice koje smo odigrali protiv Crvene zvezde, za koju je tada nastupalo pet do {est

ko, dvije titule pobjednika Srednjeevropskog kupa osvojene u sezonama 1970/71. i 1971/72. godine, a nakon pobjeda u finalu nad Austrijom iz Salcburga i tada veoma jakom Fiorentinom. Odigrali smo i tre}e finale u istom takmi~enju, a u kojem smo pora`eni od ma|arske Tatabanje.
U sportu se ~esto doga|aju zanimljive i smije{ne situacije. Izdvojite nam anegdote

- Najzna~ajnije su, svaka-

Na putu prema Ni{u, gdje smo krenuli na utakmicu sa Radni~kim u jednom motelu u kojem je planiran ru~ak, ugledali smo poznatog glumca Ljubi{u Samard`i}a. To smo rekli i Mehmedu Buzi koji je ozbiljnim glasom odgovorio: „Ma kakav Ljubi{a, on je poginuo na Kozari. Pa valjda ste gledali taj film“
da{nje nam dr`ave. Generalno, kako ocjenjujete organizaciju i kvalitet aktuelnih liga{kih takmi~enja?

- Smatram da pobjeda ne bi trebala do}i u pitanje, a ona nam otvara vrata bara`a. Selektoru Su{i}u, igra~kom velikanu u evropskim razmjerama, i njegovim izabranicima je potrebna podr{ka svih nas, a uz dozu sportske sre}e mo`emo ostvariti plasman na Euro. Kvalitet na{ih reprezentativaca nikada nije bio upitan.
^ime ste trenutno preokupirani i kakvi su Vam `ivotni planovi u bliskoj budu}nosti?

- Naravno da maksimalno, a najvi{e putem elektronskih i printanih medija, nastojim pratiti aktuelnosti. Vidljivo je da kvalitet nije na zavidnom nivou, i da ogromna ve}ina klubova nije u stanju da se samofinansira. Ne ula`e se u infrastrukturu i te{ko je o~ekivati napredak u dogle-

-Kao umirovljeniku, porodica mi je na prvom mjestu. Ponosan sam na sina Borisa koji je posve}en trenerskom poslu, a nevjesti Zani neizmjerno zahvalan {to je meni i supruzi Svjetlani podarila unuka Sandra kojem je 13 godina i djedovu mezimicu Anju koja ima 6 godina. Oni mi uistinu uljep{avaju `ivot, te su svi `ivotni planovi vezani za moje najmilije. Naravno, ^eliku uvijek stojim na raspolaganju, a upu}ujem pozdrave na{im Robija{ima, najboljim navija~ima na svijetu - naglasio je Gavran.

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 11. mart/o`ujak 2011.

7

Ognjen Vranje{, prvotimac Krasnodara o po~etku sezone

Ne bojim se Roberta Karlosa
Protiv Amkara u Kupu Rusije igrao cijelu utakmicu Bolje je {to protiv Rumuna igramo u Zenici, nego da smo ih do~ekali na Ko{evu - mi{ljenje je Vranje{a

Bu~an: U dobrom raspolo`enju ~ekamo duel na Poljudu

O

gnjen Vranje{, reprezentativac BiH vi{e nego uspje{no je debitovao za Krasnodar. Naime, njegov klub je savladao Amkar u okviru Kupa Rusije i tako napravio historijski uspjeh, a to je plasman me|u osam najboljih timova. - Igrao sam cijelu utakmicu. Zaslu`eno smo pro{li dalje. Ovo je veliki uspjeh za sve nas igra~e, navija~e, ali i sponzore - bile su prve rije~i Vranje{a.
Ipak, `rijeb vam nije bilo

prepustili slu~aju.
Upravo }e Karlos napadati po strani na kojoj }ete vi djelovati.

kmi~enja. Ni{ta nas drugo ne zanima.
Kome dajete najvi{e izgleda da osvoji titulu?

- Ve} sam po~eo razmi{ljati o toj utakmici. Svojevremeno sam se divio Karlosu, a evo sada }u igrati protiv njega. Me|utim, ne bojim ga se. Nalazim se u odli~noj formi. Igrao sam na svim prijateljskim utakmicama.
Jeste li se navikli na novi sistem igre koji zahtjeva trener Slavoljub Muslin?

- Te{ko pitanje. Za mene su favoriti Zenit, CSKA i Rubin.
Izgleda da je ruska liga postala meka za na{e igra~e.

Sead Bu~an, prvotimac Splita uo~i me~a na Poljudu

- Ima nas dosta. Vidim da je i Misimovi} poja~ao Dinamo. Osim njega tu su jo{ Rahimi}, Ibri~i}, Ahmetovi}, Blatnjak... Po meni ruska liga je ja~a od francuske.
Bli`i se utakmica protiv

- Da. Brzo sam se uklopio.

Hajduk ne mo`e biti prvak
Mi }emo nastojati da sada rije{imo {ampionat - ka`e Bu~an
Sead Bu~an, prvotimac Splita igra u dobroj formi u drugom dijelu HNL. Sa osvojenih {est bodova iz posljednja dva me~a, Split se vratio na tre}e mjesto tabele, odmah iza Dinama i Hajduka. - Kako bi bilo lijepo da ostanemo tre}i. Tada bismo izborili i igranje na evropskoj sceni, a bio bi to veliki uspjeh, mada ne krijemo da je to na{ cilj.
Nakon dva uzastopna trijumfa, Va{ tim ~eka gradski derbi.

Borac prvi favorit
Pratite li de{avanja u Premijer ligi?

listu strijelaca, onda sam redovno asistent.
Na Poljudu se nadaju da bi Dinamo mogao nastaviti sa slabim rezultatima.

- Svakako. Sve znam. Vidim da Borac ne posustaje. Oni su sada prvi favoriti za titulu. Moj @eljo }e zato osvojiti Kup. U to sam vi{e nego siguran - rije~i su Seada koji krajem marta sti`e u Sarajevo. ti iskren i kazati da smo puno dobili dolaskom Kri`anca. On je stra{an igra~. I danas bi bez problema imao mjesta u Zenitu. Imao je ugovor, a odlu~io se vratiti u Hrvatsku. On je bez ikakve dileme najbolji stoper lige. [to se ti~e moje forme mogu biti zadovoljan. Ako se ne upi{em u

- Da se ne la`emo, Hajduk ne mo`e biti prvi. Dinamo ima puno bolju ekipu. Mi }emo sada nastojati da rije{imo {ampionat.
Kako to mislite da rije{ite {ampionat?

- U dobrom raspolo`enju ~ekamo duel na Poljudu protiv Hajduka. Oni su ti koji imaju imperativ pobjede. Jesenas smo podijelili bodove, a oni su tada bili ja~i za Ibri~i}a.
Ipak, iz Hajduka poru~uju da se ne boje Vas i golgetera Golubovi}a.

- Pa, da recimo osvojimo bod ili pobijedimo u derbiju. Mi smo u stanju to da napravimo. Zato kladioni~arima poru~ujem da ne igraju na sigurnu pobjedu Hajduka.
Mediji u Hrvatskoj hvala Va{e igre. Imate li namjeru uskoro promijeniti sredinu?

- ^injenica je da smo popravili formu. Ipak, treba bi-

- Ne. Odli~no mi je u Splitu. Napravio sam pravi pogodak, kada sam potpisao ugovor za ovaj klub - istakao je Bu~an. Z. ].

FIFA pokrenula istragu
Vranje{: Nalazim se u odli~noj formi
naklonjen.

- Upravo tako. U ~etvrtfinalu }emo igrati protiv Spartaka, i to u Moskvi. Taj me~ je na programu 6. aprila. Tri dana ranije }emo u okviru prvenstva Rusije gostovati tako|er u Moskvi, ali ovaj put kod CSKA.
Nakon napornih priprema napokon po~inje {ampionat Rusije.

Va`ne informacije
Ognjen odli~no poznaje stanje u rumunskom nogometu. - Brat Stojan koji ina~e igra za Pandure mi je kazao da u Rumuniji vlada pravi haos. Ne samo u reprezentaciji, nego i u njihovim klubovima. Tako|er, ni u Savezu nije ni{ta bolja situacija. To moramo iskoristiti i osvojiti tri boda rije~i su Vranje{a. Uostalom i Muslin je odnedavno trener. Osim mene kao poja~anja su stigli jo{ An|elkovi} i Drin~i}, koji je ina~e reprezentativac Crne Gore.
Koji su ciljevi Krasnodara u narednoj sezoni? Rumunije u okviru kvalifikacija za odlazak na Evropsko prvenstvo. Va{a o~ekivanja?

Na tapetu Zrni}, Bajramovi} i Ri|alovi}
Svjetska fudbalska federacija (FIFA) saop}ila je u ~etvrtak da je povodom navoda o mogu}em namje{tanju rezultata pokrenula disciplinski postupak protiv {estorice sudija koji su pro{log mjeseca sudili dvije me|unarodne prijateljske utakmice. U saop}enju se navodi da se radi o dvije prijateljske utakmice koje su odigrane 9. februara u Antaliji, Bolivija Latvija i Estonija - Bugarska. FIFA-i je ukazano na neuobi~ajena kla|enja na te dvije utakmice, zbog ~ega je svjetska ku}a fudbala odlu~ila da provede istragu, a `albe su poslala i sva ~etiri fudbalska saveza ~ije su reprezentacije igrale te me~eve, dodaje se u saop}enju. Postupak }e provesti Disciplinski komitet FIFA-e. Prema pravilima o privatnosti, FIFA nije saop}ila imena sudija, niti iz koje su zemlje. Me|utim, poznato je da je utakmicu Bolivija - Latvija vodila sudijska trojka iz BiH Sini{a Zrni}, Kenan Bajramovi} i Rizah Rid`alovi}.

- Svi sa nestrpljenjem ~ekamo start sezone. U prvom kolu gostujemo kod An`ija, koji je odli~no trgovao u prijelaznom roku. Izme|u ostalog doveli su i legendarnog Roberta Karlosa. Uz to su anga`ovali jo{ par iskusnih igra~a. Dakle, oni ni{ta nisu

- Samo da se spasimo od selidbe u ni`i rang ta-

- Prije svega dobro je {to igramo u Zenici. Bolje nego da smo ih do~ekali na Ko{evu. O~ekivanja su velika. Optimista sam i vjerujem u na{u pobjedu - kazao je Vranje{. Z. ].

Zrni}: Vodio me~ Bolivija - Latvija

Liga prvaka
Arsenal se oprostio od takmi~enja

avaz/sport/ Sarajevo, Petak, 11. mart/o`ujak 2011.

8

Fabregas: Kriv sam ja, a ne Busaka
- Preuzimam punu odgovornost za poraz - ka`e kapiten „topnika“ Venger ka`e da bi rezultat bio druga~iji da nije bilo prestrogog isklju~enja
Fabregas sa Vil{erom: Lo{e dodavanje

K

apiten Arsenala ^esk Fabregas preuzeo je odgovornost za ispadanje iz Lige prvaka. „Topnici“ su prvi gol primili poslije velike gre{ke {panskog internacionalca. Fabregas je poku{ao dodati Vil{ereu na rubu svog kaznenog prostora, ali dodavanje je presjekao Andres Iniesta, koji je potom prona{ao Mesija za prvi gol Katalonaca. Kapiten Arsenala smatra da poraz nije do{ao zbog isklju~enja Van Persija, nego zbog njegove gre{ke. - Preuzimam punu odgovornost za poraz, jedan od najgo-

rih trenutaka u mom `ivotu. Jako mi je `ao. Ali to je nogomet i nije bila na{a no}. Ponosan sam na ekipu, nosili smo se i branili dobro. Barceloni `elim sve najbolje u nastavku takmi~enja - izjavio je Fabregas za UEFA-inu stranicu. Nasuprot Fabregasa, menad`er Arsenala Arsen Venger smatra da je sudija Masimo Busaka „pokrao“ njegovu ekipa u uzvratnom susretu osmine finala Lige prvaka protiv Barcelone. Venger je optu`io Busaku zbog odluke da isklju~i napada~a Robina van Persija u 56. minuti pri rezultatu 1:1.

Postupak protiv Vengera i Nasrija
Disciplinska komisija UEFA-e pokrenula je postupak protiv menad`era Arsenala Arsena Vengera i prvotimca tog kluba Samira Nasrija zbog komentarisanja su|enja [vicarca Masima Busake. Disciplinci UEFA-e imaju informacije da je iskusni francuski stru~njak poslije prigovaranja na terenu nastavio da pri~a sa sudijom i u tunelu, na putu ka svla~ionicama i da je bio veoma ljut zbog na~ina na koji je Busaka vodio me~. Prema Vengerovom mi{ljenju, detalj koji je prelomio utakmicu je isklju~enje Robina van Persija, koji je u 56. minutu dobio drugi `uti karton zbog {utiranja lopte nakon sudijskog zvizzduka. Nasri je tokom me~a prigovorao Busaki i njegovim kolegama.

Venger: Nastavio da pri~a

Barcelona je dominirala i dok je Van Persi bio u igri, ali Venger ka`e da bi rezultat bio druga~iji da nije bilo prestrogo dosu|enog crvenog kartona. - Izgubili smo od dobrog tima. Izdr`ali smo pritisak i vjerujem da bi i u nastavku bilo zanimljivo da je igralo 11 protiv 11 igra~a. No, to nije bio slu~aj. Pobijedila nas je stra{na ekipa, vjerovatno najbolja u Evropi. Ipak, i dalje vjerujem da smo, da nije bilo isklju~enja, mogli mnogo napraviti kod rezultata 1:1. Busaka ne bi smio vi{e suditi ovako va`ne utakmice dodao je Venger.

Povreda napada~a Man~ester junajteda

Nani propu{ta Marsej
Nani, portugalski krilni igra~ Man~ester junajteda, propustit }e naredne tri utakmice svoje ekipe zbog povrede zadobivene u premierliga{kom derbiju protiv Liverpula, javljaju engelski mediji. U susretu 29. kola Premier{ipa protiv Liveropula na Nanijevu lijevu potkoljenicu pred sam kraj prvog poluvremena startovao je D`ejmi Karager. Liverpulov stoper je za taj start zaradio tek `uti karton, dok je Nani bio iznijet sa terena na nosilima. Man~ester junajted nije objavo ta~nu te`inu Nanijeve povrede, ali naga|a se da }e pauzirati izme|u tri do ~etiri sedmice, {to zna~i da }e propustiti okr{aj u FA kupu protiv Arsenala, uzvrat osmine finala Lige prvaka protiv Marseja, te premierliga{ki ogled 30. kola protiv Boltona. Nani je ove sezone upisao devet golova i 16 asistencija u 25 premierliga{kih susreta.

Gvardiola: Bili smo bolji

Revan{i osmine finala

Barcelona Arsenal 3:1
Gledalaca 95.000. Strijelci: Mesi 45, 71 penal, ^avi 69 - Buskets 53 autogol. Dalje ide Barcelona rezultatom 4:3.

[alke Valensija 3:1
Gledalaca Strijelci: Farfan 40, 90, Gavranovi} 52 - Ko{ta 17. Dalje ide [alke rezultatom 4:2.

[ahtar Roma 3:0
Pep Gvardiola zadovolajn

Arsenal nije nanizao tri pasa
Trener Barcelone Pep Gvardiola kazao je da razumije razo~arenje u Arsenalu zbog rezultata i Van Persijevog isklju~enja, ali je naveo da su „topnici“ pora`eni od nesumnjivo boljeg tima. - Arsenal ima veoma dobru ekipu, ali protiv nas nisu uspjeli nanizati tri pasa kazao je Gvardiola i nastavio: - Mi smo napravili mnogo vi{e {ansi. Imali smo kontrolu i odigrali perfektno u napadu i u odbrani. Razumijem reakciju iz Arsenala zbog isklju~enja Robina van Persija, jer je te{ko igrati s igra~em manje. No, mi smo prezadovoljni na{om igrom i mislim da smo zaslu`ili ~etvrtfinale. U dvije utakmice bili smo bolji - zaklju~io je trener Barcelone.

Gledalaca: 47.000. Hub{man 18, Vilian 58, Eduardo 87. Dalje ide [ahtar rezultatom 6:2.

Totenhem Milan 0:0
Gledalaca 34.320. Dalje ide Totenhem rezultatom 1:0.

Povreda golmana „topnika“

[~esni se nada brzom povratku
Golman Arsenala Voj~eh [~esni je zadobio i{~a{enje prsta pri odbrani udarca Danija Alve{a na utakmici sa Barcelonom, nakon ~ega je morao napustiti igru. Manuel Almunija ga je zamijenio i napravio par dobrih odbrana, ali se [~esni, prvi golman tima, nada da }e vratiti vrlo brzo. Klub nije imao informacije sa koliko utakmica }e mladi Poljak izostati. [~esni: I{~a{io prst

Nanija iznose: Pauza ~etiri sdmice

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 11. mart/o`ujak 2011.

9

[alke tre}i put u ~etvrtfinalu

Magat: Bilo je te{ko izdr`ati pritisak
Mediji su prije revan{ utakmice sa [pancima najavljivali kako }e iskusni stru~njak na kraju sezone napustiti [alke

T

rijumf nad Valensijom je u [alke donijela promjenu raspolo`enja me|u navija~ima, igra~ima i u upravi a Feliks Magat je ponovo iza{ao kao pobjednik. Klub iz Gelzenkirhena niko nije vidio me|u osam najboljih u Evropi, a pod vodstvom iskusnog njema~kog stru~njaka i to se ostvarilo. Navija~i koji su nedavno transparentima tra`ili njegov odlazak, sada sa veseljem tra`e da ostane. Njema~ki mediji su prije revan{ utakmice sa [pancima najavljivali kako }e Magat

Gavranovi}i iz Grada~ca
Magat je „izmislio“ Gavranovi}a ove sezone, a uvrstio ga je u tim umjesto povrije|enog Huntelara. Gavranovi} je u 80. minuti zapucao priliku kojom je mogao rije{iti utakmicu. Me|utim, mladi {vicarski reprezentativac, ro|en 1989. godijne u Luganu, ~iji su roditelji iz Grada~ca, postigao je gol u samom fini{u kojim je sve rije{eno.

Raul i Gavranovi}

na kraju sezone napustiti [alke. - Ne interesuje me {ta novine pi{u. Imam ugovor do 2013. godine - rekao je Magat poslije utakmice. Ovo je tek tre}i put da se [alke plasirao u ~etvrtfinale Lige prvaka, ~ime je spasio sezonu zbog slabog plasmana u Bundes ligi (10. mjesto). Poslije remija u Valensiji „{i{mi{i“ su poveli i u Njema~koj, ali je preokret uslijedio golovima D`efersona Farfana i Marija Gavranovi}a. - Bilo je te{ko izdr`ati pritisak, ali kada smo primili gol bilo nam je jasno da ne-

Magat: Ugovor do 2013. godine mamo vi{e {ta izgubiti. Jedno- samo nekoliko dana, Gelzestavno, krenuli smo na sve ili nkirhenom poslije Valensije ni{ta - dodao je Magat. vlada zadovoljstvo. Magat, koji je osvojio titu- Presretan sam, za mene jer le njema~kog prvaka sa Baje- ovo ne{to posebno. Vidjet rnom i Volfsburgom, mo`e }emo koga }emo dobiti za prsezonu privesti uspjehu igra- otivnika u ~etvrtfinalu, ali niju}i finale u njema~kom ku- je ni va`no. Bit }e to zabava za pu i nastupom u ~etvrtfinalu nas - ka`e 33-godi{nji Raul, koLige prvaka. Za razliku od ji je osvojio Ligu prvaka sa Renavija~kih reakcija od prije alom 1998. 2000. i 2002.

Totenhem preko Milana me|u osam najboljih

Mir~ea Lu~esku, trener [ahtara

Rednap sretan, Galas ponosan
Ponekad ne mo`emo igrati svoju igru, ali zato se mo`emo odbraniti - rekao je iskusni francuski internacionalac
Totenhem je na svom Vajt Hart Lejnu pre`ivio veliki pritisak Milana i u revan{u sa~uvao svoju mre`u, a tako i prednost jednog gola (Krau~) ste~enu u prvoj utakmici u Italiji. Tim Herija Rednapa je bio prisiljen da se brani u velikom dijelu utakmice, ali gosti nisu uspjeli prona}i put do gola, a u onim najboljim prilikama su Vilijam Galas i Majkl Douson spa{avali svoju mre`u. Galas je u 25. minuti izbio loptu sa gol-linije kada je golman Gomez napravio veliku gre{ku i ve} bio savladan, te tako spasio svoj tim ve} u ranoj fazi utakmice. Totenhem nije bio u stanju razviti svoju prepoznatljivu napada~ku igru kojom je i do{ao do prvog plasmana u osminu finala, ali je zgusnutom odbranom postigao svoj cilj - prvo ~etvrtfinale otkako se igra ovaj format Lige prvaka. Poslije ispadanja Arsenala, Totenhem je uz ^elzi ostao nada Londona da }e imati svoj klub u finalnom me~u, 28. maja na Vembliju. - Plasman me|u osam najboljih klubova Evrope je velik uspjeh za na{ klub. Morali smo natopiti dresove protiv vrlo dobrog Milana, koji je do{ao da napada. Bilo je te{ko, nije jednostavna pozicija kada branite 1:0. Ali,

Kapelo: Bejl je najbolji
Selektor engleske reprezentacije Fabio Kapelo ozna~io je krilnog igra~a Totenhema Gereta Bejla najboljim na svijetu. Vel{anin je postigao sedam golova u Premier ligi i ~etiri u Ligi prvaka, Bejl: Unosi promjene uklju~uju}i het-trik’ protiv aktuelnog evropskog prvaka Intera. - Bejl je danas svjetski broj jedan, jedini igra~ koji unosi promjene na toj poziciji jer posjeduje brzinu, tehniku i snagu, kvalitete koje je te{ko prona}i u {uteru koji nije napada~ izjavio je Kapelo. - On ne kre}e iz pozadine, ve} sa polovine terena i kada je blizu gola prelazi na sredinu terena odakle {utira nevjerovatnom precizno{}u. Kada pomislim na snagu njegovog udarca, sjetim se Roberta Karlosa - rekao je Italijan. ovaj put smo uspjeli i to me ~ini sretnim - ka`e 64-godi{nji Rednap. Rosoneri iz prilika Ibrahimovi}a i Pata nisu uspjeli do}i do toliko `eljenog pogotka. ^inilo se da imaju veliki broj {ansi, ali su uputili svega tri udarca u okvir. Nije im pomoglo ni 58 posto posjeda lopte. Na sredini je nedostajao D`enaro Gatuzo, a Matju Flamini je bio izvi`dan kod svakog dodira sa loptom, zbog gruborg prekr{aja nad ]orlukom u prvoj utakmici. - Ponosan sam jer smo pokazali smo da se znamo i braniti. Poku{avali smo i napadati, ali to nije bilo lako jer je Milan igrao odli~no. Ponekad ne mo`emo igrati svoju igru, ali zato se mo`emo odbraniti - rekao je iskusni 33-godi{nji francuski internacionalac Galas.

Srna u razgovoru sa Borielom

Pred nama je velika budu}nost
Mir~ea Lu~esku je izjavio da [ahtar ima veliku budu}not ispred sebe, nakon {to je ovaj klub izbacio Romu i osigurao mjesto na `rijebu ~etvrfinala Lige prvaka, narednog petka. Luesku je dodao kako je o~ekivao da njegov tim pobijedi Romu i to se ostvarilo vrlo ubjeljivo. [ahtar, naime, u revan{u nije napravio niti jednu gre{ku i osigurao je svoj prvi plasman me|u osam najboljih klubova Evrope. - O~ekivao sam ovakav rezultat jer imam povjerenje u moj tim. Vjerovao sam u na{u pripremu, u atmosferu na na{em stadionu i u na{e navija~e. Sretan sam zbog mojih igra~a koji su mladi i pred sobom imaju veliku budu}nost - rekao je rumunski stru~njak na klupi ukrajinskog kluba. Lu~esku je pona{anje igra~a Rome nazvao neprofesionalnim, a svom kapitenu Dariju Srni je zaprijetio da }e za zamijeniti nakon {to se previ{e radovao zbog pogotka, provociraju}i igra~e Rome. Srna je prethodno pretrpio te{ke startove De Rosija, Boriela i Perote. - Igra~i rome su bili grubi i neprofesionalni, ali Srna je pogrije{io - ka`e Lu~esku.

Galas izbija loptu sa gol-linije

Bundes liga
Za vikend se igra 26. kolo

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 11. mart/o`ujak 2011.

10

Salihovi} i Ibi{evi} protiv budu}ih prvaka
U Minhenu duel trenera na odlasku Hofenhajm doma}in nepobjedivoj Borusiji
usreti Bajerna i Hamburga su tradicionalni derbi-me~evi u Bundesligi, pa ni ovaj put nije mogu}e izbje}i takve epitete. Iako su u posljednjem kolu zabilje`ili poraze, ova dva kluba se jo{ dr`e u gornjem dijelu tabele i konkuri{u za visoka mjesta, osim prvog. Bajern i pored neugodnih uzastopnih poraza od Dortmunda i Hanovera ipak ima realne izglede da osigura nastup u Ligi prvaka idu}`e sezone, dok HSV po snazi iga~kog kadra zasigurno ne zaostaje za Bajerom, Hanoverom i Majncom, koji su za sada ispred i tako|er je jo{ u igri. Me|utim, me~ starih rivala ovaj put }e se odigrati u nesvakida{njoj situaciji sa njihovim trenerima. I Luis van Gal i njegov kolega Armin Veh u [vajn{tajger: Bajern prekida lo{u seriju?

S

Raspored
Petak, 11. mart (20:30): Keln - Hanover. Subota, 12. mart (15:30): Kajzerslautern - Frajburg, Bajern - Hamburg, Hofenhajm - Dortmund, [alke - Frankfurt, Volfsburg - Nirnberg, (18:30): Verder - Borusia M. Nedjelja, 13. mart (15:30): Majnc - Leverkuzen, (17:30): St.Pauli - [tutgart. narednoj sezoni ne}e voditi ove klubove, {to je objavljeno ovih dana. Van Gal odlazi zbog lo{ih rezultata i izgubljenih trofeja, a Veh, koji na Muhameda Be{i}a nije ra~unao u posljednjim utakmicama, nezadovoljan je atmosferom u klubu iz Hamburga i odlu~io je da sam ode. - Hamburg je veliki klub, ali u njemu se radi individualno i nema zajedni{tva. Nikad nisam radio u situaciji kao {to je ove. Ne radi se o fudbalu, Hamburg je u opasnosti - rekao je trener Veh, misle}i na prijetnje smr}u koje je dobio jedan ~lan uprave. Bavarci su pritisnuti svojim problemima, Holan|anin Van Gal je izgubio povjerenje uprave kluba, ali u par predstoje}ih utakmica, me|u kojima je i revan{ protiv Intera u Ligi prvaka mo`e odlu~iti o bliskoj budu}nosti kluba. Majnc i Leverkuzen tako|er igraju va`an me~ za obje ekipe. Pobjednik bi mogao

mnogo profitirati i znatno pove}ati svoje {anse za Ligu prvaka. Doma}i su ohrabrenom izvrsnom pobjedom 4:2 nad Hamburgom u pro{lom kolu, dok gosti dolaze poslije te{kog susreta sa Viljarealom u Evropskoj ligi. Uz to je i trener Jup Henkes ovih dana bio pod posebnim pritiskom javnosti, jer se spominjao kao mogu}i na-

sljednik Van Gala u Bajernu. Sejad Salihovi} i Vedad Ibi{evi} su u pro{lom kolu posrnuli u Menhengladbahu i tim porazom su evropske ambicije za njihov Hofenhajm do`ivjele te`ak udarac. Ukoliko naprave ono {to su uspjela svega dva kluba (Bajer, Ajntraht) i pobijede u subotu na svom terenu bu-

du}e prvake iz Dortmunda, mogu malo toga popraviti. [tutgart je pobjedama nad Ajntrahtom i [alkeom pove}ao {anse za opstanak, ali u tim me~evima trener Labadia nije ra~unao na Ermina Bi~ak~i}a. Nova prilika je me~ u gostima kod St Paulija, pravi derbi za opstanak za ova dva kluba. N.C.

Kongoanac {esti igra~ sa novim ugovorom
Makiadi: Odigrao sve utakmice

Planovi Bajerna

Lista strijelaca

Bavarci razmi{ljaju o Vidalu
Iako im je prioritet da prona|u trenera, ~elnici Bajerna razmi{ljaju i o igra~ima koje bi na ljeto mogli dovesti na Alianc Arenu. Jedna od glavnih meta im je, prema pisanju Bilda, ~ileanski vezni igra~ Arturo Vidal (23) koji od 2007. igra za Bajer iz Leverkuzena. U aktualnom njema~kom prvaku vide Vidala kao dobru zamjenu za Marka van Bomela koji je u januaru oti{ao u Milan, a navodno su ve} obavili preliminarne razgovore sa igra~evim agentom. Vidal je ove sezone odigrao 24 bundesliga{ke utakmice za Bajer, postigao devet golova i isto toliko asistencija. Ugovor sa „apotekarima“ ga ve`e do ljeta naredne godine, a trenutno je u razgovorima oko produ`enja saradnje, a interes za ~ileanskog reprezentativca pokazuje i Atletiko Madrid. Vidal: Tra`i ga Atletiko Gonzalo Kastro (Leverkuzen)

Golovi
18 - Gomez (Bajern) 17 - Sise (Frajburg) 14 - Gekas (Frankfurt) 12 - [urle (Majnc) 11 - Laki} (Kajzerslautern), Konan (Hanover), Raul ([alke), Barios (Dortmund)

Frajburg produ`uje sa Makiadijem
Frajburg je odlu~io da produ`i saradnju sa Sedrikom Makiadijem, a o du`ini i uslovima novog ugovora klub nije davao informacije. Trener Robin Dut je prezadovoljan igrama koje pru`a Makiadi, vezni igra~ koji je ove sezone odigrao svih 25 utakmica. Makiadi je odigrao i osam utakmica za DR Kongo, a od dolaska iz Volfsburga 2009. godine je zabilje`io 58 bundesliga{kih nastupa za Frajburg. Poslije Mensura Mujd`e, Jasina Abdesadkija, Juliana [ustera, [tefana Rajsinigera i Hajka Bu~era, 27-godi{nji Makiadi }e postati {esti igra~ kojeg je Frajbuzrg odlu~io zadr`ati i nakon ove, uspje{ne sezone. - Makiadi daje veliki doprinos na{oj ekipi sa svojim defanzivnim i ofanzivnim kvalitetima - ka`e sportski direktor kluba Dirk Dufner. Frajburg ima 12 bodova vi{e od zone ispadanja i uz malo sre}e mo`e osigurati i plasman u Evropu nakon ove sezone.

Asistencije
10 - Tifert (Kajzerslautern) 9 - Gece (Dortmund), Ze Roberto (Hamburg) 8 - Vidal (Leverkuzen), Sahin (Dortmund), Fuhs (Majnc), Kastro (Leverkuzen) 7 - Rojs (Borusia M), Miler, Riberi (Bajern).

Praznik rada u Njema~koj

FleS

U njema~kom prvenstvu se 1. maja ne}e igrati utakmice zbog nedovoljnog broja policijskih snaga za osiguranje. Demostracije i sukobi su u njema~kim gradovima na

Bez utakmica na 1. maj
Praznik rada uobi~ajena pojava. Njema~ka policija toga dana ima pune ruke posla i ne mo`e osigurati dovoljan broj slu`benika za pokrivanje utakmica u Bundes ligi. Vodstvo Bundesligi je

stoga priop}ilo da }e se dvije utakmice 32. kola odigrati u petak, 29. aprila, a sedam me~eva u subotu, 30. aprila. U nedjelju }e se nogometa{i na Praznik rada odmarati.

Borusia Dortmund }e dobiti 4 miliona eura bonusa od svog glavnog sponzora ukoliko osvoji titulu na kraju ove sezone. Klaus Engel, predsjednik hemijske firme Evonik, potvrdio je da }e potpisati bonus u slu~aju da u Dortmund stigne prva titula nakon 2002. godine. Klub po sezoni primi 7,5 miliona eura od Evonika.

Premijer liga
Branislav Arsenijevi}, desni bo~ni bordo tima, pred derbi starih rivala

avaz/sport/ Sarajevo, Petak, 11. mart/o`ujak 2011.

11

Na Tu{anj po bodove
Jo{ ni{ta nije gotovo. Naprimjer, mi od 22. do 24. kola imamo tri vezane utakmice kod ku}e, a Borac, kao i mi sada, ima dvije vezane utakmice na strani, ka`e Arsenijevi}
sim rovitog Damira Had`i}a, koji se uspje{no oporavlja od povrede tetive, {ef stru~nog {taba kluba sa Ko{eva Mirza Vare{anovi} za predstoje}u utakmici na Tu{nju mo}i }e da ra~una na sve ostale fudbalere. - Situacija u na{oj svla~ionici je odli~na, konstatuje desni bo~ni bordo tima Branislav Arsenijevi}. - Trijumfom nad Slavijom vratili smo se u pobjedni~ki ritam, tako da u Tuzlu idemo da se nadigravamo... O~ekuje nas te`ak me~, ali kao i svaki put, mi idemo na pobjedu. Nadam se da }emo, uz na{u

Blic iz Zrinjskog

Musa: Izvu}i pouke iz Vrap~i}a
Nogometa{i Zrinjskog jo{ uvijek su jedini klub koji u gostima zna samo za poraze, tako da }e Mostarci u Isto~nom Sarajevu imati novu priliku za prve gostuju}e bodove. - Nadam se da smo izvukli pouke iz utakmice protiv Vele`a u Vrap~i}ima i da }emo protiv Slavije odigrati puno kvalitetnije. Naravno, cilj je ostvariti pozitivan rezultat i osigurati mir tokom reprezentativne pauze, izjavio je trener Zrinjskog Slaven Musa.

O

Su{i}: Ozljede su pro{lost
Pavle Su{i} u Zrinjskom je od ljeta 2009., ali do sada nije imao puno sre}e s ozljedama, budu}i da je ve} dva puta morao na operaciju trbu{nog zida. U ovu sezonu je u{ao odli~no, u evropskim utakmicama bio je jedan od boljih igra~a Zrinjskog, ali nakon utakmice protiv Borca u 7. kolu bilo je jasno da je prvi dio sezone za njega zavr{en. - Ozljeda? Vi{e nemam nikakvih problema s trbu{nim zidom, tako da se nadam da }u ovog prolje}a minuta`u mo}i skupljati u kontinuitetu, {to nije bio slu~aj do sada, dodao je Su{i}. - Bilo mi je te{ko gledati utakmice s tribina, jo{ vi{e jer smo redali poraz za porazom, ali to je sada iza nas i trebamo gledati naprijed. Danas smo puno kvalitetniji nego u prvom dijelu sezone i treba nam samo jedan dobar rezultat u gostima da krenemo prema gornjem dijelu tabele, dodao je Su{i}.

Vare{anovi} sprema iznena|ene Crnki}u
U razgovoru sa Mirzom Vare{anovi}em saznali smo da jo{ nije odredio startnu postavu. - Imam nekoliko dilema, tako da }u sastav odrediti neposredno pred utakmicu, ka`e Vare{anovi}. Vjerovatni sastav: Jovi} (Hamzi}) - Arsenijevi}, Torlak, Muharemovi} (Guti}), Belo{evi} - Nuhi} (K. Hand`i}), Hamzagi} - Koja{evi}, [}epanovi} - Avdi} i Jahovi}. dobru igru, do}i do bodova.
Mo`ete li uporediti sada{nji bordo tim sa onim koji je odigrao prvi dio sezone?

- I na startu sezone smo imali dobru ekipu, ali imali smo puno mla|ih igra~a, kojima je nedostajalo premijerliga{ko iskustvo. Osim Muhameda D`akmi}a, ekipa je ostala na okupu, a dobili smo

Pehli}, [}epanovi}, Koja{evi}, Jagovi} i Arsenijevi}: Ponovo ~etiri-pet iskusnih poja~anja, sno je li Borac previ{e pobjetako da sada imamo bolji tim. gao pratiocima? Jednostavno, bolji smo za to - Jo{ ni{ta nije gotovo. iskustvo, a tako|er, sada ima- Naprimjer, mi od 22. do 24. mo vi{e igra~a, koji konkuri{u kola imamo tri vezane utaza startnu postavu. kmice kod ku}e (Rudar, OliPrema tome, {ef je na sla- mpic i Zvijezda - op.a.), a tkim mukama. Borac, kao i mi sada, ima dvije vezane utakmice na strKoji je realan plasman boani. Zbog toga mislim da jo{ rdo tima u ovoj sezoni, odno-

u pobjedni~kom ritmu ni{ta nije gotovo. Ipak, na programu je jo{ 13 kola, tako da je sve mogu}e. Sve je otvoreno... Jer, ako }emo ve} sada da proglasimo Borac {ampionom, onda smo i mi „nedosti`ni“ [irokom Brijegu.
A nije tako.

- Jeste Borac glavni kandidat za osvajanje titule, ali ne

treba otpisati ni nas, ni @eljezni~ar. Jednostavno, ~ekamo kiks Borca, pa da mu se polako pribli`avamo. Ko garantuje da }e Banjalu~ani u subotu dobiti Vele`, odnosno nas na svom stadionu, @eljezni~ar na Grbavici, za kraj ka`e Arsenijevi}. G. [UMAR

Alen Avdi}, napada~ kluba sa Ko{eva

Sal~inovi} kao Regvar i Vukovi}
Nije Fenan Sal~inovi} prvi igra~ koji je svojevoljno napustio Zrinjski, usprkos va`e}em ugovoru. Tako je uo~i pro{le sezone netragom nestao crnogorski napada~ Miomir Vukovi}, dok je slu~aj Roberta Regvara morala rje{avati FIFA. Vukovi} je bez anga`mana bio ~itavu pro{lu sezonu, dok je pravna slu`ba Zrinjskog dobila spor s Regvarom, koji je na kraju morao vratiti automobil Renault Megane, ali i platiti Zrinjskom 34.000 maraka.

Sarajevo je magnet na svim stadionima
O~ekujem korektnu utakmicu, iako nas na ve}ini, da ne ka`em na svim stadionima, do~ekuju „na no`“, ka`e Avdi}
Iskusni napada~ bordo tima Alen Avdi} o~ekuje da }e Sarajevo „neokrznuto“ napustiti Tu{anj. - [ef je na slatkim mukama, tako da ta ~injenica dodatno podgrijava na{ optimizam, konstatuje Avdi}. - Realno, mi mo`emo napraviti puno protiv svakog protivnika, bez obzira gdje igramo, a mogu nas poremetiti samo neki drugi faktori. Tu prvenstveno mislim na nima u Antaliji, a tako|er, ve} du`e vrijeme trenira na umjetnoj podlozi, koja je ravna kao sto za bilijar. - Na umjetnoj travi lopta ide ba{ onako kako si je udario, a onda iza|emo na teren gdje je bukvalno blato „do koljena“. Zna~i, sve {to si radio pada u vodu. Ne, ne `elim tra`iti alibi, ali to je tako. S druge strane, ne bih previ{e pri~ao o su|enju, ali ipak, u svemu treba imati mjeru. Ipak, to su stvari na koje mi igra~i ne mo`emo uticati. Avdi} se nada da }e Sarajevo i Sloboda imati optimalne uslove za igru, jer doma}inu „ne gori pod nogama“. - O~ekujem korektnu utakmicu, iako nas na ve}ini, da ne ka`em na svim stadionima, do~ekuju „na no`“. Sarajevo je magnet za sve, tako da }e vjerovatno i na Tu{nju biti pun stadion. Na pitanje koji rezultat pri`eljkujete, napada~ bordo tima odgovara: - Ako ne tri, u~init }emo sve da uzmemo makar bod. Najbitnije je da smo svi zdravi i spremni za me~, a u Tuzlu idemo da se nadigravamo sa na{im starim rivalom. Neka pobijedi bolji tim. G. [.

Bez D`idi}a i Ani~i}a
Slavija }e protiv Zrinjskog igrati bez kapetana Bojana Regoje, koji je isklju~en u utakmici protiv Sarajeva, ali Zrinjski }e biti jo{ vi{e oslabljen, budu}i da Slaven Musa u Isto~nom Sarajevo ne}e mo}i ra~unati na oba stopera. Naime, Damir D`idi} i Marin Ani~i} protiv ^elika su dobili tre}e `ute kartone, tako da je u tom kontekstu zanimljiva izjava trenera Slavije Dragana Bjelice da je sudac Goran Parad`ik isklju~io Regoju kako bi njegova mom~ad protiv Zrinjskog bila li{ena usluga najboljeg i najiskusnijeg igra~a. U zadnju liniju sigurno }e usko~iti Toni Marki}, a drugog stopera trebao bi zaigrati Mario Ivankovi}. M. P .

Di`emo formu
Avdi} konstatuje da bordo tim iz utakmice u utakmicu di`e formu, te da }e na Tu{nju pru`iti najbolju ovogodi{nju partiju. - Jo{ nijednu utakmicu nismo odigrali u najboljem sastavu, tako da o~ekujem da }emo u Tuzli pokazati na{e pravo lice, ka`e Avdi}.

Avdi} u duelu sa Regojom: Napada~ bordo tima o~ekuje korektan me~ na Tu{nju uslove za igru, odnosno kvaBordo tim je odradio prlitet terena, te su|enje. ipreme na kvalitetnim tere-

Drugi tim Sarajeva u srijedu je na Ko{evu savladao (6:3) Ozren. Golove za klub sa Ko{eva postigli su A. Hand`i} (dva), Sulji}, H. Hand`i}, [ehovi} i Hrelja. Sarajevo je po~elo utakmicu u sastavu: Hod`i} - [ehovi}, ^omor, Dupovac, Trebinjac - Fo~i}, Be}irevi} - Sulji}, A. Hand`i}, ^ampara - H. Hand`i}. Jo{ su igrali: Ljeskovica, Hrelja, Hod`i}, Plakalo i Smaji}. Anel Hand`i} je potvrdio golgetersku formu, a juniori Fo~i}, Hod`i}.. da s pravom kuca na vrata prvog tima.

FleS

Premijer liga
Muamer Svraka igra u odli~noj formi
Svraka na minulom me~u protiv biv{eg kluba

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 11. mart/o`ujak 2011.

12

@eljezni~ar oslabljen protiv Travnika

Balji} ili Nikoli} mijenjaju Popovi}a
Bio sam kod doktora i nare|eno mi je strogo mirovanje - pri~a Popovi}
@eljezni~ar }e u utakmicu protiv Travnika u}i odlabljen neigranjem nekoliko standardnih prvotimaca. Mirsad Be{lija je u grada~cu zaradio tre}i `uti karton, kao i Perica Stan~eski, Nermin Jamak je pocrvenio pa ni njega ne`e biti protiv „vezira“, dok su prvi napada~ Lazar Popovi} i Bajro Spahi} zbog bolesti prikovani za krevet. ^ini se da }e @eljo ne{to du`e vremena biti li{en usluga Lazara Popovi}a koImam jako visoku temperaturi, plu}a me bole i jako ka{ljem. Bio sam kod doktora i nare|eno mi je strogo mirovanje. Za desetak dana }u tek na kontrolu, pa }emo vidjeti kakvo je stanje. Za sada sam odsutan do daljnjeg - potvrdio nam je Lazar Popovi}, na ~ijem se glasu osjetila iscrpljenost. Popovi}a bi u napadu trebao zamijeniti Bajro Spahi}, ali s obzirom da je i njega temperatura oborila Amar Osim }e morati pose-

[to prije razbiti bunker Travnika
Nusmir Faji} im je najopasniji igra~ i na njega trebamo posebno obratiti pa`nju - ka`e Svraka
Mi{ljenja sam da smo trebali pobijediti jer smo imali sve potrebno, igru, dominaciju, kontrolu... ali lopta jednostavno nije htjela u gol. ^ak smo u posljednjih desetak minuta igrali sa velikom dozom opreza da nam se Zvijezda ne bi osvetila za propu{tene {anse. To nam se desilo sto puta do sada. Sre}om nije u Grada~cu - isti~e Muamer Svraka. I pored sedam bodova zaostatka veznjak @eljezni~ara smatra da na kraju mogu biti ispred Borca. - Ni{ta jo{ nije gotovo. Ima

Protiv biv{eg kluba
Svraka je jedno vrijeme nostio dres Travnika, a navija~i @elje ga posebno pamte po golu na Grbavici 2009. godine. Svraka je te godine kao posu|en igra~ natupao za „vezire“, a povratkom Amara Osima i Svraka je vra}en u mati~ni klub. Zna se kako T ravnik igra u gostima, brane se, a gore {ta naprave. Moramo {to prije razbiti bunker T ravnika i posti}i gol na vrijeme. Nusmir Faji} im je najopasniji igra~ i na njega trebamo posebno obratiti pa`nju - rekao nam je Svraka. M. TRBONJA Balji}: Od prve minute? ji dobio upalu plu}a. - U Me|ugorju smo trenirali po proljetnom vremenu, a onda smo se vratili na snijeg. Pa smo opet prije Olimpica trenirali po snijegu i ~ini se da je sve to ostavilo uzelo maha. gnuti za tre}im rje{enjem. Tako bi se u vrhu napada mogao na}i Omar Balji}, koji je ve} igrao ove sezone ili ~ak Aleksandar Nikoli}, kojem bi eventualni nastup protiv Travnika bio debitantski. M. Tr.

V

eznjak @eljezni~ara, Muamer Svraka u posljednje vrijeme igra u odli~noj formi, {to je potvrdio i na utakmicama protiv Olimpica i Zvijezde, gdje je bio jedan od boljih igra~a na terenu. U Grada~cu je Svraka bio na nivou, a potvrda tome jeste da se na{ao u timu kola po izboru „Dnevnog Avaza“. - Zadovoljan sam svojim igrama u posljednje vrijeme, mada mo`e to jo{ bolje. Malo smo poljuljani za nas lo{im rezultatom protiv Zvijezde.

jo{ mnogo da se igra. Ne treba se zamarati time da mi igramo dvije ku}i, a Borac dvije u gostima i sli~nim stvarima. Moramo gledati samo sebe i svaku utakmicu igrati jo{ bolje. Ako u narednim me~evima budemo igrali kao u Grada~cu negdje }e nam se sigurno vratiti - govori veznjak „plavih“. Prvi popravni tim sa Grbavice }e imati sutra (sutra u 18:00) kada }e ugostiti Travnika. - Nema vi{e mo`emo li pobijediti, moramo. Samo o tri boda mislimo i ni na {ta drugo.

Travni~ani rastere}eni dolaze na Grbavicu

Pranjkovi} spreman za povratak u tim
Selimovi} tra`i alternative za ]uri}a i [iljka Nakon „`utice“ u kombinaciji za tim ponovo je Ribi}
Nakon vrlo dobre igre i pobjede (2:0) protiv tradicionalno neugodne Slobode, „veziri“ sa visoke ~etvrte pozicije dolaze na noge aktuelnom prvaku BiH. Kao i u prva dva proljetna kola, struka Travni~ana ni ovaj put ne mo`e ra~unati na kompletan igra~ki kadar. Zbog tre}eg `utog kartona izostat }e Anel ]uri} i Mirsad [iljak, dva veoma bitna igra~a srednjeg reda. S druge strane, nakon pauze zbog „`utice“ u kombinaciji je ponovo Nihad Ribi}, te iskusni Dario Pranjkovi}, koji se oporavio od nezgodne povrede tetive. - Sa umjerenom dozom optimizma idemo na megdan @elji, ka`e Pranjkovi}. - Nemamo {ta izgubiti. Iako nismo kompletni, spremni smo i ovaj put za nadigravanje. Mi u Sarajevu, bez obzira pro- Pranjkovi}: Sa umjerenom dozom optimizma idemo na megdan @elji tiv koga igramo, pru`amo dobre partije, pa nema razloga da i ovaj put ne bude tako. Ukoliko odgovorno i hrabro u|emo u me~, te izdr`imo pritisak doma}e ekipe na otvaranju me~a, mogli bi se nadati povoljnom rezultatu. Normalno, ne namjeravamo se samo braniti, a ako nam se uka`e prilika za gol na{i napada~i, ali i mi iz drugog plana, znat }emo loptu sprovesti do mre`e. Me|utim, @eljezni~ar je apsolutni favorit. - Ukoliko nas po{teno nadigra, ne}e nam biti te{ko pru`iti ruku boljem protivniku, dodajePranjkovi}. Osim novajlija Reki}a i ]ori}a, koje trener Selimovi} ponovo namjerava gurnuti u „vatru“, ovaj put blizu novih minuta su Zatagi} i mladi Varupa koji zbog minulih dobrih igara imaju kredita kod struke Travnika. I. ISOVI]

Uo~i duela @elje i Travnika
Sa pro{logodi{njeg duela na Grbavici

„Plavi“ se svete za jesenji poraz
@eljezni~ar i Travnik }e u subotu odigrati svoj 22. me|usobni prvenstveni duel. U dosada{njim me~evima vi{e uspjeha ima tim sa Grbavice, za jednu pobjedu. @eljo je slavio 10 puta, devet me~eva pripalo je Travni~anima dok su tri me~a zavr{ena nerje{enim rezultatom. Travnik je na Grbavici uspio jednom osvojiti bod i to davne 1996. godine, a od tada su u „Dolini }upova“ uspjeli posti}i svega jedan gol. Bit }e ovo prilika da se „plavi“ osvete za poraz iz jesenjeg dijela sezone, kada su Travni~ani na Piroti upisali pobjedu od 2:1 i @elju udaljili od prvog mjesta. M. Tr.

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 11. mart/o`ujak 2011.

13

Poja~anja Borca ve} ispunila o~ekivanja

Veljovi}: Liga je izjedna~ena
Svako mo`e pobijediti svakoga, tako da nema lakih utakmica, ka`e Veljovi} Ne}e biti lako u Vrap~i}ima, ali imamo razloga za optimizam, ka`e Me|edovi}

BLIC
iz [irokog Brijega

Vra}a se Bandovi}
Iako se o~ekivalo kako }e zbog zdravstvenih pote{ko}a pauzirati neko vrijeme, prvi golman [irokog Brijega Dejan Bandovi} ipak se ve} uklju~io u trena`ni proces. Ina~e, termin tog susreta promijenjen je pa }e nedjeljni ogled na Pecari umjesto u 17 po~eti u 15 sati. Utakmicu }e u izravnom TV prijenosu raditi BHT.

V

e} poslije prve dvije utakmice prolje}nog dijela prvenstva rukovodstvo lidera Premijer lige BiH mo`e biti zadovoljno u~inkom poja~anja koja su stigla u zimskom prijelaznom roku. Dragoslav Staki} odli~no se uklopio u granitnu odbranu, Dra`en Me|edovi} i Branislav Kruni} osvje`ili su vezni red, a samo se jo{ ~eka da proradi napada~ Rade Veljovi}.

Podsjetimo, fudbaler Klu`a, koji se u Borcu nalazi na pozajmici, imao je protiv Drine nekoliko izglednih prilika da postigne svoj prvijenac u crveno-plavom dresu, a najbolju je propustio sa bijele ta~ke. Njegova odluka da sam preuzme odgovornst pokazala se kao (ne)ispravna, {to je ovaj fudbaler i sam priznao. - Imao sam veliku `elju da na debiju u Banjaluci posti-

[iroki jo{ u zimskom snu
S obzirom na igru koju su prezentirali u prva dva proljetna kola, stekao se dojam da su [irokobrije`ani jo{ uvijek u zimskom snu. Zanimljivo, [iroki Brijeg je i pro{le sezone vrlo lo{e otvorio drugi dio prvenstva, budu}i da je u prvih devet kola prolje}a osvojio samo sedam od mogu}ih 27 bodova. Izme|u ostalih, [irokom Brijegu je u tom periodu dva boda otkinuo i Olimpic (2:2), iako je bolje konstatirati da je [iroki Brijeg u toj utakmici osvojio jedan bod, budu}i da su gosti vodili 2:0 do 87. minute utakmice.

Veljovi}: Mogu pretpostaviti {ta nas ~eka u Mostaru gnem gol, ali jednostavno nije bio moj dan. Priznajem, napravio sa gre{ku {to sam uzeo loptu da {utiram penal i zbog toga se izvanjavam svima. Najva`nije je da smo uspjeli ostvariti trijumf i ovjeriti tri boda osvajena u [irokom, ka`e Veljovi}. Banjalu~ani u subotu gostuju Vele`u, koji je kao tako|e startovao sa dva trijumfa. - Vidljivo je da je Premijer liga veoma izjedna~ena. Svako mo`e pobijediti svakoga, tako da nema lakih utakmica. Prvi me~ igrali smo protiv ekipe iz gornjeg dijela tabele, a drugu protiv kluba koji se bori za opstanak. Oba susreta bila su podjednako te{ka i nismo lako do{li do bodova. Samim tim mogu pretpostaviti {ta nas ~eka u Mostaru, pogotovo {to doma}inu gori pod nogama dodao je Veljovi}. Na drugoj strani iskusni Me|edovi} svoj dio posla obavlja dosta korektno. - Napravio sam pravi potez {to sam obukao dres Borca. Ovo je veliki klub, imamo sjajne navija~e i zaista je fenomenalno igrati na Gradskom stadionu. Novi ispit o~ekuje nas protiv Vele`e. Poku{at }emo nastaviti sa osvajanjem bodova. Ne}e biti lako u Vrap~i}ima, ali imamo razloga za optimizam, pogotovo nakon ovakvog starta - istakao je Me|edovi}. D. CURA]

Jagodi}: Ja~i smo nego jesenas
I {ef stru~nog {taba Borca Vlado Jagodi} zadovoljan je kako se se novi igra~i uklopili u njegov tim. - Pred nastavak prvenstva tvrdio sam da smo ja~i nego jesenas i iza toga stojim i sada. Ciljano smo tra`ili da osvje`imo vezni red i napad, a jedino je Staki} stigao kao alternativa za odlazak Vuleta Trivunovi}a. Me|edovi} i Kruni} pokazaju kvalitet, a siguran sam da je samo pitanje trenutka kada }e Veljovi} proraditi - rekao je Jagodi}.

I{tuk: Olimpic je nepredvidiva mom~ad
Zbog slabog starta u proljetni dio prvenstva [irokom Brijegu je Kup mo`da ostao jedina prilika za plasman u Evropu, a `rijeb je odlu~io da }e mom~ad Ive I{tuka finale morati tra`iti protiv @eljezni~ara. ^elik i Olimpic bili su po`eljniji protivnici, ali za [iroki Brijeg je barem dobra je vijest da }e se revan{ igrati na Pecari. - Cilj je izboriti Evropu kroz Kup BiH. Dat }emo sve od sebe i poku{ati eliminirati @elju, izjavio je I{tuk, dodav{i da malu prednost ipak daje Plavima. - @elju igra u puno boljoj formi od nas i bit }e nam jako te{ko do}i do finala. Nas je malo uzdrmao ovaj lo{ start proljetnog dijela prvenstva, no o~ekujemo uspon forme u nastavku. [to vi{e re}i, sastaju se dvije kvalitetne mom~adi, a u svemu tome profitiraju gledatelji koje zasigurno ~ekaju spektakli i na Grbavici i na Pecari, dodao je I{tuk, ~iju mom~ad prije odlaska u Sarajevo ~eka Olimpic na Pecari. - Olimpic ima nepredvidivu mom~ad koja je ove sezone ve} dokazala da zna igrati kvalitetan nogomet, posebno u gostima. ^eka nas te{ka utakmica, ali nakon dva poraza vrijeme je da po~nemo pobje|ivati, zaklju~io je I{tuk.

Amir Zolj, veznjak „ro|enih“

[evko Oki}, napada~ Vele`a

Stop za lidera
Poklopilo se da protiv Borca u Vrap~i}ima uvijek igramo vrlo va`ne utakmice, ka`e Zolj
Zolj: Siguran sam da }e Borac u subotu do`ivjeti prvi proljetni poraz Vele` u subotu igra jo{ jedan derbi. U Vrap~i}e sti`e lider bh. elite, Borac. - Nekako se poklopilo da protiv Borca u Vrap~i}ima uvijek igramo vrlo va`ne utakmice. Do sad smo stalno pobje|ivali, a nadam se da }e tako biti i u subotu, ka`e veznjak „ro|enih“ Amir Zolj. - Pro{le sezone smo do~ekali Borac, koji je tada bio u mrtvoj trci za prvaka sa @eljezni~arom. Sje}am se, pobijedili smo bez ~etiri-pet izuzetno va`nih igra~a, te silnih optu`bi o navodnom la`iranju me~a... A prije dvije sezone klju~ opstanka je bila doma}a pobjeda nad Banjalu~anima. Neka tako bude i sada. Naravno, goste respektujemo, nije mala stvar biti lider i bje`ati sedam bodova jednom @elji, ali sam siguran da }e u subotu do`ivjeti prvi proljetni poraz. Ulazak Zolja u Banovi}ima donio je svje`inu u igru Vele`a, a

Na{u snagu }e osjetiti i Borac
Junak „ro|enih“ u pro{lom kolu bio je [evko Oki}. Brzonogi napada~ svojim je pogotkom donio zlata vrijedne gostuju}e bodove, s kojim je Vele` pobjegao iz zone ispadanja. - Do sada sam postigao pet golova za Vele`, me|utim, ovaj mi je ipak ne{to posebno. Sretan sam {to sam ga podijelio sa na{im navija~ima, koji su nas odveli do trijumfa u Banovi}ima. Atmosfera je bila nezaboravna, ka`e Oki}. Napada~ Vele`a siguran je u pobjedu nad liderom. - Borac je prvi kandidat za titulu, tako da je ispred nas te{ka utakmica. Mislim da }e to biti pravi derbi u paklenoj atmosferi, koju }e napraviti na{i navija~i. Uloga favorita je mo`da na strani gostiju, ali sam siguran da }e u subotu na terenu biti sasvim druga slika. Mi smo u prva dva kola pokazali da znamo igrati fudbal. Na{u snagu }e osjetiti i lider, dodaje Oki}. A. De.

Vagner: Mo`emo izbaciti @eljezni~ar
Iako su ove sezone dosta lako pobijedili @eljezni~ar (4:1) na Pecari, nisu u taboru [irokog Brijega bili previ{e sretni {to }e protiv aktulenog prvaka morati tra`iti plasman u finale Kupa. - Mo`da bi bilo bolje da je ovo finale, ali nismo mogli birati protivnika. Mislim da su nam {anse 50:50. Svakako vjerujem da mo`emo izbaciti @eljezni~ar, posebno zbog toga jer prvu utakmicu igramo na Grbavici. Ako tamo zabijemo, ne}e biti gotovo, ali to }e nam svakako olak{ati posao pred uzvrat, izjavio je Brazilac Vagner.

upravo on je uradio veliki dio posla kod gola [evke Oki}a, koji je Mostarcima omogu}io da sa mnogo manje pritiska do~ekaju uta-

Zaimovi} van stroja, vra}aju se Kajtaz i Velagi}
Trener Vele`a Milomir Odovi} u subotu ne}e mo}i ra~unati na kapitena D`enana Zaimovi}a, koji je u prva dva kola bio klju~ni igra~. Podsjetimo, Zaimovi} je u Banovi}ima zaradio tre}i `uti karton... S druge strane, dva Admira, Kajtaz i Velagi}, sanirali su povrede.

kmicu protiv Borca. - Hvala {efu na ukazanom prilici, nadam se da sam opravdao povjerenje. Utakmica u Banovi}ima spada u red onih o kojima }e se dugo pri~ati i koje }e se dugo pamtiti. Rezultat koji smo ostvarili ulio nam je mnogo optimizma za nastavak sezone, s obzirom da smo direktnog konkurenta u borbi za opstanak gurnuli ka „provaliji“. Me|utim, volio bih da i Banovi}ani izbore opstanak... - za kraj ka`e Zolj, koji je blizu startne postave za subotnji me~.. A. De.

Oki}: Do trijumfa na krilima navija~a

M. P .

Premijer liga
U Slobodi burno pred derbi sa starim rivalom iz na{eg glavnog grada

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 11. mart/o`ujak 2011.

14

Crnki}: Nakon Sarajeva }u polako slagati kockice
Novi {ef stru~nog {taba Tuzlaka na raspolaganju }e imati sve igra~e

CRTICE
iz Olimpica

[iroko je favorit, ali...
Pobjedom nad Leotarom „vukovi“ su polo`ili prvi doma}i proljetni ispit, a sve na Otoci raduje dobra igra. Upravo ta ~injenica donosi dodatni optrimizam pred gostovanje na Pecari. - Polo`ili smo samo prvi ispit, a takvih }e do kraja sezone biti jo{ mnogo. Do{li smo do va`ne pobjede, ali nas posebno raduje igra koju smo pokazali u dva protekla kola. Imamo {irok izbor igra~a, a konkurencija je donijela ono {to je trebala - maksimalan anga`man i `elju svakog pojedinca da se izbori za mjesto u timu, ka`e trener Olimpica Faik Kolar. - Sigurno je da [iroki ima puno bolji tim nego {to to pokazuju njihovi rezultati na otvaranju polusezone. Svjesni smo ~injenice da su oni favoriti, ali i da imaju imperativ pobjede. Mi smo rastere}eni i poku{at }emo napraviti novo iznena|enje. Na Pecari postoje svi uslovi za dobru igru, a volio bih da se ponovi pro{logodi{nji rezultat kada smo igrali 2:2.

Vidovi} pauzira, Alimanovi} upitan

Stru~ni {tab Olimpika u nedjelju ne}e mo}i ra~unati na Milo{a Vidovi}a. - Sa Vidovi}em u timu bili bi bli`i dobrom rezultatu, ali on mora pauzirati zbog tre}eg `utog kartona. Tako|er, Alimanovi} je rovit, pa nije sigurno da }e biti spreman za predstoje}u utakmicu. Ako do puta u [iroki izdr`i sve napore bit }e u timu, ali sigurno ne}emo rizikovati. Svi ostali su zdravi i spremni, ka`e Kolar.

Da li je ^elik „sretnik“?
otpuno neo~ekivano Sloboda je ostala bez {efa stru~nog {taba Denisa Sadikovi}a, kojeg je naslijedio Ibrahim Crnki}. Lo{a komunikacija na relaciji Sadikovi} - menad`ment kluba kulminirala je ostavkom trenera pod ~ijim je vodstvom Sloboda za samo {est kola iz zone opstanka uplovila u mirnu luku. Klupsko rukovodstvo reagovala je brzo i za trenera izabralo Crnki}a, trenera iz mla|ih selekcija kluba, koji je ulogu {efa satru~nog {taba obavljao prije pet sezona, kada je nakon lo{e serije, tako|er, podnio ostavku. - Prije svega, Sadikovi}eva odluka nas je sve iznenadila, jer ni~im nije nagovje{tavao da bi se sve moglo

Crveno i crno
Sadikovi}: Ostavljen sam na cjedilu
Svoju ostavku Denis Sadikovi} je obrazlo`io nezainteresovano{}u rukovodstva kluba da rje{ava goru}e probleme, koji su u posljednje vrijeme bili sve evidentniji. - Ve} du`e vrijeme radim poslove koje me kao {efa struke ne bi trebale zanimati. Brinuo sam se o terenima, {ta }e igra~i jesti, imaju li od ~ega `ivjeti... Davao sam i svoja sredstva, a pla}u, kao i moj pomo}nik nisam dobio mjesecima. Sve je to po~elo uticati na moje zdravlje i jednostavno nisam mogao podnijeti takav pritisak. Jednostavno, ostavljen sam na cjedilu, {to nakon dosada{njih rezultata nisam zaslu`io - pojasnio je Sadikovi}. Kona~nu odluku donio je nakon treninga u utorak, na kojem mu se nije pojavio kapitem Denis Mujki}. - Kod igra~a sam primjetio nezadovoljstvo, jer se i njima kao i meni mnogo toga obe}avalo. Oni od toga `ive i razumijem ih, ali im nisam mogao pomo}i, niti mirno sve gledati. Pri~a o nedolasku Mujki}a je pogre{no interpretirana... Ne, nije to razlog moga odlaska, nego sam to naveo kao primjer te{kog stanja, sa kojim se nisam mogao nositi - pojasnio je Sadikovi}, koji je Slobodu, za {est kola, od ponora doveo na prag borbe za Evropu

P

Had`i} pomo}nik, Dedi} trener golmana
Prvi saradnik Ibrahimu Crnki}u bit }e Mirza Had`i}, nekada{nji golman Slobode, koji je posljednjih godina obavljao razne funkcije u omladinskim selekcijama kluba. I Had`i} je obavljao du`nost i {efa stru~nog {taba, i trenera golmana, pa mu rad sa prvim timom ne}e biti nepoznanica. Trener golmana i u Crnki}evom stru~nom {tabu }e biti Mirsad Dedi}. Zdenko Juri}, v.d. direktora Slobode. Crnki} nije mogao dobiti te`eg protivnika u debiju. Naime, u prvoj zvani~noj utakmici ga ~eka veliki rival, Sarajevo, koje je na Tu{nju tradicionalno magnet za publiku. - Nisam mogao odbiti ponudu ljudi iz rukovodstva kluba, iako sam svjestan svih problema u kojima se nalazimo. U ovom trenutku ne mogu govoriti o ambicijama ili ekipi, jer je i mene sve ovo iznenadilo. Idemo na najbolji mogu}i na~in odraditi utakmicu sa Sarajevom, a nakon toga }u polako slagati kockice - rekao nam je Crnki}. U utakmici sa Sarajevom svi igra~i imaju pravo nastupa, tako da }e Crnki} na megdan bordo timu izvesti najbolji tim. N. ].

Na pitanje jeste li zadovljni protivnikom u polufinalu Kupa BiH, Kolar odgovara: - Mi nismo imali posebnih `elje, a svi drugi su pri`eljkivali nas za protivnika. Zbog toga nemam neki poseban komentar na `rijeb, jer do te utakmice ima jo{ puno vremena, ali i dosta drugih obaveza. Da li je ^elik „sretnik“ ostaje da vidimo, isto kao i to da li je na{a prednost to {to se revan{ igra u Sarajevu, rekao je Kolar. F. A,

BLIC
iz Budu}nosti

Crnki}: Ponovo na u`renoj klupi okon~ati ovako. Me|utim, nismo gubili vrijeme, reagovali smo brzo i dogovorili saradnju sa Crnki}em - ka`e

Rizvi} bez Zrnanovi}a, [migalovi}a i Ikanovi}a
Munever Rizvi} ipak je povukao ostavku na mjestu {efa stru~nog {taba Budu}nosti. Podsjetimo, revoltiran porazom od Vele`a, koji je stigao „strujanjem vjetrova iz vi{e smjerova“, Rizvi} je nakon me~a sa Mostarcima kazao igra~ima kako vi{e nam snage da vodi tim. Ipak, nakon {to se „ohladio“, ali i na nagovor ljudi u klubu, odlu~io je da ostane na izuzetno nezahvalnom mjestu. Prvi strateg Budu}nosti tokom sedmice nije bio dostupan, a direktor Fuad Muji} i generalni sekretar Rasim Mujezinovi} konstatuju da od odlaska Rizvi}a nema ni{ta. - Sve proti~e u najboljem redu. Pripremamo se za ^elik sa trenerom Rizvi}em. Od njegove ostavke nema ni{ta... Vjerovatno je to kazao u afektu. I meni bude te{ko, a mogu zamislit kako je njemu. Nije lako biti trener, ka`e Mujezinovi}. Da nije lako biti trener, pogotovo u BiH, to je ta~no. Nakon {to je Rizvi} kazao da odlazi, ve} su se po~ela pojavljivati i imena potencijalnih nasljednika poput Kari}a, Glava{a, Grbe{i}a, Crnki}a..., ali oni }e za sada svi pri~ekati. [to se ti~e naredne utakmice na Bilinom polju, koja je bila upitna zbog nastupa reprezentacije protiv Rumuna, Rizvi} je ponovo u problemima,.prije svega {to }e mu biti te{ko psiholo{ki podi}i ekipu, koja je kod ku}e pretrpjela poraz od direktnog konkurenta za ispadanje. Tako|er, na raspolaganju ne}e imati tri va`na igra~a. Zbog tri `uta kartona u Zenicu ne}e putovati Zrnanovi}, [migalovi} i Ikanovi}. Dakle, u svakoj liniji nedostaje po jedan igra~. Kada se tome jo{ pridoda kako zbog nedovoljnog oporavka nema Kurti}a, Sli{ka i Halilovi}a, onda postaje sasvim jasno u kakvim je problemima strateg Banovi}ana. M. S.

Abdulah Ibrakovi}, trener ^elika, upozorava

Na{i igra~i se moraju uozbiljiti
Nogometa{i ^elika me~ protiv Budu}nosti odigrat }e u Kaknju, jer `ele sa~uvati teren za reprezentativni duel BiH - Rumunija (26. mart)... - Nemamo mi {ta gledati Budu}nost, jer mi imamo svojih problema. Moramo nado-

Mujki}: Nismo nikoga bojkotovali
Denis Mujki} i Samir Jogun~i}, koje je Sadikovi} naveo kao nezadovoljne igra~e, istakli su da nije bilo nikakvog bojkota. - Imao sam privatnih obaveza, dok se Jogun~i} lo{e osje}ao taj dan. Nije sve sjajno, ima dugovanja, ali nismo bojkotovali nikoga istakao je kapiten i golman Slobode Denis Mujki}. N. ].

[abi}: Olimpic nije slabiji od ostalih polufinalista Kupa BiH
^elik se u ovoj sezoni bori na dva fronta... Ipak, ve}e {anse za izlazak na evropsku scenu imaju u najmasovnijem bh. takmi~enju. U polufinalu Zeni~ani se sastaju sa ekipom Olimpica. - Mi nismo gatali prije izvla~enja parova, tako da nismo imali ni odre|ene `elje. Da bi ostvarili na{ cilj moramo pobje|ivati i dobro igrati. Uostalom, Olimpic nije slabiji od ostalih polufinalista, ka`e direktor ^elika Nermin [abi}. Prvi susret sa Olimpicom je odgo|en za 30. mart. - Nismo mogli odgoditi me~ sa Budu}nosti, jer bi u tom slu~aju u deset dana imali mnogo susreta, {to bi opteretilo ekipu - rekao je [abi}.

knaditi propu{teno u Mostaru i ovaj susret rije{iti u svoju korist, ka`e Abdulah Ibrakovi}, {ef stru~nog {taba ^elika. Nakon poraza pod Bijelim Brijegom, Abdulah Ibrakovi} konstatuje da ne{to ne {tima u redovima njegovih pulena. - Na{i igra~i se moraju uozbiljiti, jer su o~igledno olako shvatili prvenstvene susrete. Moramo i}i na pobjedu u svakom susretu, kako kod ku}e, tako i na strani. U Mostaru nije bilo kako treba i to se ne smije ponovit. Ovaj put stru~ni {tab ^elika je na slatkim mukama. - Nemamo ni povrije|enih ni kartoniranih igra~a. Ko dobije priliku morat }e je iskoristiti, jer ga u pr-

Ibrakovi}: Moramo nadoknaditi propu{teno u Mostaru otivnom ne}e biti nigdje bar mjesec, upozorava Ibrakovi}. S druge strane, o susretu polufinala Kupa BiH sa Olimpicom Ibrakovi} ka`e: - Jo{ je to daleko i ne razmi{ljamo mnogo o Olimpicu. Me|utim, daleko od toga da nismo poduzeli odre|ene aktivnosti... Njihova igra ve} se snima. M. P .

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 11. mart/o`ujak 2011.

15

Boris Gavran, trener Rudara, najavljuje me~ u Zvorniku

Kotaran se vra}a u tim
Rajovi} }e imati znatno ve}u minuta`u, ka`e Gavran

Premijer liga BiH - 18. kolo
SLOBODA SARAJEVO
Sudija: Robert Zrili} (Banja Luka), asistenti: Momir [irko (Banja Luka) i Hrvoje Turudi} (^itluk), ~etvrti sudija: Muamer Burekovi} (Zenica), delegat: Bo`o Vidovi} (Zenica), kontrolor su|enja: Mustafa [koro (Mostar).

I

pored uspje{nog starta u nastavku prvenstva, te dobre forme, trener Rudara Boris Gavran pred gostovanje u Zvornik upozorava svoje izabranike na oprez. - Drina je mnogo kvalitetnija i kompaktnija ekipa nego {to to pokazuje njen polo`aj na tabeli. Oni imaju kvalitetan igra~ki kadar, koji je takti~ki dobro vo|en od strane Darka Vojvodi}a, ka`e

Vrh tabele
- Nema lakih bodova na gostovanjima, posebno ne kod ekipa koje se bore za opstanak u ligi, tako da }e nam u Zvorniku biti te`e nego u Trebinju. Ako izdr`imo Drinine atake onda smo ekipa koja pripada vrhu tabele. Vjerujem u na{ tim i nadam se najboljem - ka`e Kantar. Gavran. - Tako|e, Drina nije gostoljubiv doma}in... I pored svega toga, o~ekujem da }emo Zvornik napustiti nepora`eni. Me|utim, za ostvarenje te `elje bi}e neophodno mnogo truda i koncentracije svih 90. minuta igre. Nismo optere}eni povredama i kartonima, a na teren }e istr~ati igra~i koji }e biti u funkciji taktike i pozitivnog rezultata. U Prijedoru ve} razmi{ljaju o plasmanu u sam vrh tabele, {to posebno motivi{e igra~ki kadar.

SLAVIJA ZRINJSKI
Adnan Pervan (Sarajevo), @eljko Mari} (Doboj) i Toni Bandi} (Grude), Denis Begovi} (Grada~ac), Ljubi{a Tripunovi} (Doboj), Bla` @ivkovi} (Ora{je).

^ELIK BUDU]NOST
Ljubi{a Vrhovac (Lakta{i), Sini{a Janji} (Bijeljina) i Edin Imamovi} (Sarajevo), Danijel Paji} (Bijeljina), Zvonimir Mari} (Ora{je), Ranko Ra~i} (Banja Luka).

sa Slavije

CRTICE

Stankovi}: Nema panike
Kada je u pitanju u~inak u prva dva kola prolje}nog dijela {ampionata Slavija je uz Budu}nost i [iroki Brijeg ekipa koja nije osvojila nijedan bod. Podsjetimo, izabranici Dragana Bjelice pora`eni su u Tuzli (1:2) i na Ko{evu (2:4). - U prva ~etiri prolje}na kola tri puta gostujemo, {to je izuzetno te`ak raspored. Punom mjerom su nam se revan{irali Sloboda i Sarajevo, mada sam vjerovao da mo`emo osvojiti makar po bod, pogotovo na Ko{evu, gdje tradicionalno igramo dobro, ali... - ka`e Ivan Stankovi}, prvotimac Slavije. Prednost u odnosu na najugro`eniju ekipu se istopila sa devet bodova na pet bodova razlike. - Mi smo prezimili na visokoj petoj poziciji, ali nijednog trenutka nismo mislili da je time sav posao zavr{en. Liga je otprilike izjedna~ena, tako da dva vezana poraza ili dvije vezane pobjede drasti~no mijenjaju stvari. Potvrda toga je Vele`, koji se sa maksimalnim prolje}nim u~inkom znatno pove}ao {anse za opstanak, a mi smo, na`alost, primjer kako se lako mo`e prima}i ugro`enim timovima. Me|utim, nema panike. Pripreme smo obavili na najbolji na~in, pa uprkos porazima, nismo razo~arali igrom i zalaganjem u prva dva susreta. [teta je {to nam dva postignuta gola na Ko{evu nisu bila dovoljna barem za remi, dodaje Stankovi}.

Kotaran: Mo`e li Rudar nastaviti pozitivan niz? - Izvjesno je da }e se u tim vratiti Goran Kotaran, te da }e Zoran Rajovi} imati znatno ve}u minuta`u (protiv [irokog Brijega igrao 20. minuta - op.a.), dodaje Gavran. Me|utim, ko }e sve biti u startnoj postavi jo{ nije poznato, a stru~ni {tab Rudara na raspolaganju ima: Tripi}a, [odi}a, Kotarana, Keranovi}a, Jevti}a, Dragi}a, Hamzi}a, Luka~a, Kiki}a, D`afi}a, @eri}a, Da{i}a, Kantara, \ori}a, Rajovi}a, Bursa}a, Kari}a, Radivojca, Marinovi}a, Pekiju, Rodi}a i Podunavca. V. V.

VELE@ BORAC
Tomislav ^ui} (Tomislavgrad), Zlatan Be~irevi} (Mramor) i Stevo Peri} (Bijeljina), Vladimir Dominkovi} (Tomislavgrad), Med`id Gvozden (Sarajevo), Milorad Sofreni} (Bijeljina).

Zvijezda pred gostovanje u Trebinju

DRINA RUDAR
Zoran Sokni} (Isto~no Sarajevo), @eljko Dragojevi} (Banja Luka) i Jasmin Smaji} (Tuzla), Radoslav Vukasovi} (Trebinje), @eljko Kraljevi} (Ljubu{ki), Filip Jelavi} (Gabela).

Risti} predvodi napad
Jovi} ne mo`e ra~unati na Tosunovi}a, Hamzi}a i Jusi}a
Remi protiv @eljezni~ara na Banji nije unio pretjerani nemir u svla~ionicu Zvijezde. S obzirom na sve okolnosti, Grada~a~ani i ne mogu biti pretjerano nezadovoljni {to nisu savladali aktuelnog prvaka, tako da su se odmah okrenuli susretu u Trebinju. Duel sa Leotarom je od velike va`nosti za izabranike Dragana Jovi}a, koji }e poku{ati da ponove igru iz Travnika (2:2). Za predstoje}i me~ u ekipi „zmajeva“ ne}e biti „pocrvenjelog“ Damira Tosunovi}a, {to je i najve}i hendikep za Grada~a~ane, zatim kapitena Hamzi}a, te stopera Jusi}a. S druge strane, u ekipu se vra}aju Husi} i Risti}, koji su zbog „`utice“ me~ sa @eljom odgledali s tribina. Umjesto po`utjelog stopera Jusi}a vjerovatno }e usko~iti Karad`a, iako za ovo mjesto konkuri{e i Moranjki}. [to se ti~e veze, tu su gotovo sigurni defanzivci Hasi} i Deli}, koji su polo`ili ispit protiv @eljezni~ara, dok }e na krilnim pozicijama vjerovatno do}i do promjena. Na raspolaganju Jovi}u su \elmi}, Nuhanovi}, Niki}, Stoki} i Husi}, dok bi napad trebao predvoditi Risti}. No, posljednju }e kazati Jovi}, koji pri`eljkuje da se iz Zvornika vrati nepora`en. M. SULJAGI]

[IROKI BRIJEG OLIMPIC
Predrag Stanki} (Bijeljina), Anto Su~i} (Nova Bila) i Elvir Grabus (Travnik), Vladimir Bjelica (Isto~no Sarajevo), Stanko Vujkovi} (Prijedor) i Hajrudin Gobelji} (Cazin).

LEOTAR ZVIJEZDA
Goran Parad`ik (Ljubu{ki), Zikrija Pa{ali} (Zenica) i Sreten Udovi~i} (Prijedor), Emir Ale~kovi} (Sarajevo), Slobodan \or|i} (Bijeljina), D`emal ^alija (Sarajevo).

Ne igraju Regoje i Lackanovi}

@ELJEZNI^AR TRAVNIK
Risti}: Odradio `ute kartone
Semir Kaplan (Stolac), Zikret Kuljaninovi} (Banovi}i) i Dragan Keranovi} (Prijedor), Oliver Ko`ul ([iroki Brijeg), Hi{am Islambegovi} (Zenica), Aleksandar Risti} (Modri~a). Utakmice u Tuzli (15 sati), Kaknju (^elik - 15), Mostaru (15), Zvorniku (15), Trebinju (15) i Sarajevu (18), a Isto~nom Sarajevu (15) i [irokom Brijegu (15 - BHT1) u nedjelju.

Slavija je u nedjelju na novom isku{enju - Dolazi nam Zrinjski, kojem „gori pod nogama“ i koji je iznena|uju}e me|u najugro`enijim timovima. Sre}no su do{li do pobjede u pro{lom kolu protiv ^elika i normalno je da planiraju ovjeriti u Isto~nom Sarajevu. Me|utim, mi nemamo pravo na kiks, a to je sve osim na{e pobjede. Veoma nam je va`na ta utakmica i u miru kujemo plan kako da sru{imo Mostarce. Moramo psiholo{ki ostati stabilni, ne opteretiti se imperativom, jer onda kao po nekom nepisanom pravilu ne ide sve kako `eli{. Strljivost je najva`nija. Recept je organizovano stvarati akcije i prilike, a gol mora do}i. Uostalom, Zrinjski je na{a mu{terija, pa i tradicija nekada nije zanemarljiva, ka`e Stankovi}. Od sedam utakmica za bodove Mostarci su u Lukavici izvukli samo jedan remi. - Veliki hendikep je neigranje kapitena Bojana Regoje, koji je isklju~en na Ko{evu, ali osim \or|a Lackanovi}a, svi smo spremni za nedjeljni okr{aj, konstatuje Stankovi}. G. I.

Dalibor Krezovi}, veznjak Drine

Pobjeda imperativ
Drina poslije poraza u Banjaluci na svom terenu do~ekuju Rudar. U jednoj od najbitnijih utakmica sezone Zvorni~ani nemaju drugog izbora osim pobjede, jer bi sve drugo zna~ilo veliki korak unazad u borbi za opstanak. [ef stru~nog {taba Drine Darko Vojvodi} se nada da }e njegova ekipa osvojiti tri boda, . - Svaki me~ na doma}em terenu igramo kao da je presudni za opstanak, pa igra~ima sigurno nije lako da se bore sa tim pritiskom. Tako je od moga dolaska na klupu Drine... Do sada smo se uspje{no borili i o~ekujem da protiv Prijedor~ana osvojimo nova tri boda, te ostanemo u trci za opstanak. Znamo da nam ne}e biti lako, jer je Rudar u odli~noj formi, {to pokazuju rezultati u prva dva prolje}na kola, ka`e Vojvodi}. U tim se vra}a nekoliko bitnih igra~a, koji su bili ka`njeni i povrije|eni. - O~ekujem da }emo uz pomo} na{ih navija~a ostvariti pobjedu - rekao je Vojvodi}. Vezista Drine Dalibor Krezovi}, koji je zbog `utih kartona propustio je susret protiv Borca, bi}e u timu protiv Rudara. - Mi u svaki susret ulazimo maksimalno motivisano, jer igramo pod imperativom pobjede. Poznajemo ekipu Rudara, u kojoj igraju nekokiko igra~i koji su ranije igrali u Drini... Znamo da se radi o ~vrstom protivniku koji igra odli~no u gostima i veoma te{ko prima golove. S druge strane, mi smo odigrali dva dobra me~a na otvaranju prolje}a i `elimo da nastavimo u istom ritmu, te osvajamo bodove. O~ekujem podr{ku sa tribina i veliki broj na{ih navija~a, koji }e nam pomo}i da po {esti put zaredom ostvarimo pobjedu na doma}em terenu, zaklju~io je Krezovi}. R. J.

G. [.
39

1. Borac 3. Sarajevo 4. Travnik 5. [iroki 6. Rudar 7. Sloboda 8. Olimpic 9. ^elik 10. Slavija 11. Zvijezda 12. Leotar 13. Zrinjski 14. Vele` 16. Drina

17 12 17 9 17 8 17 8 17 6 17 7 17 7 17 6 17 7 17 5 17 6 17 6 17 6 17 5

3 2 4 2 1 7 3 3 4 1 6 3 1 1 5 2

2 5 4 7 8 4 7 7 7 9 6 8

24:9

2. @eljezni~ar 17 10

31:14 32 26:15 31 28:22 26 33:27 25 19:19 25 16:17 24 15:18 24 17:16 22 25:29 22 15:18 21 16:27 21

10 17:23 19 10 18:29 19 8 15:21 17 10 14:25 17

15. Budu}nost 17 4

Krezovi}: O~ekujem podr{ku sa tribina

U Engleskoj se igra ~etvrtfinale FA kupa

Junajted ili Arsenal ostaju u utrci za dvostruku krunu
Ovo su dva najuspje{nija kluba u povijesti najstarijeg nogometnog natjecanja, jer je Man~ester 11 puta bio pobjednik, Arsenal 10 puta
Runi: Utakmica od zna~aja

Evropski nogometni vikend

Premda Englezi ovog vikenda ne}e igrati utakmice Premier{ipa, nema sumnje da ne}e biti nezanimljivo, jer nas o~ekuju utakmice ~etvrtfinala FA kupa. Prava poslastica bit }e subotnji okr{aj na Old Trafordu izme|u Man~ester Junajteda i Arsenala, dvaju vode}ih klubova u prvenstvu, kojima u posljednje vrijeme ru`e ba{ i ne cvjetaju, jer su „crveni vragovi“ uzastopce izgubili dva prvenstvena derbija od ^elzija i Liverpula, a Arsenal nakon mr{avih 0:0 sa Sanderlandom u posljednjem prvenstvenom dvoboju ispao iz Lige prvaka nakon poraza 3:1 na Kamp Nou od Barce. Dakle, utakmica od poprili~nog zna~aja i za jedne i za druge, a na neki na~in i uvod u zavr{nicu njihove prvenstvene utrke za prvaka za koju se nadamo da }e biti neizvjesna sve do posljednjeg kola. Ovo su ujedno dva najuspje{nija kluba u povijesti najstarijeg svjetskog nogometnog natjecanja, jer je Man~ester Junajted 11 puta bio pobjednik,

Real nade pola`e u „seviljske brija~e“
Kako igraju Katalonci, nismo sigurni da im i Andalu`ani na San~ez Picjuanu mogu ozbiljnije priprijetiri Rim spreman za gradski derbi

Benzema: Bez iznena|enja protiv Herkulesa

Engleska
Everton - Birmingem 1:1 (Heitinga 35 - Buse`ur 17).
1. Man. junajted 29 17 2. Arsenal 28 17 3. Man. siti 4. ^elzi 5. Totenhem 6. Liverpul 7. Bolton 9. Everton 10. Njukasl 11. Fulem 12. Stouk 14. Blekburn 15. Blekpul 16. VBA 17. Birmingem 18. Vest Hem 19. Volves 20. Vigan 29 15 28 15 28 13 29 12 29 10 29 8 29 9 29 7 29 10 29 9 29 9 29 8 28 29 29 29 6 7 8 5 9 3 62:30 6 5 57:27 8 6 45:25 6 7 51:26 9 6 41:34 6 11 39:35 10 9 42:40 11 9 33:35 13 8 38:38 9 11 44:41 14 8 32:31 4 15 32:38 9 12 37:50 5 15 37:49 5 15 43:58 8 13 39:54 13 10 5 12 9 12 16 12 27:39 36:49 34:49 27:50 60 57 53 51 48 42 40 38 37 36 35 34 33 32 32 32 31 31 29 27

8. Sanderlend 29 9

13. Aston Vila 29 8

M
Arsenal 10 puta, a i jedni i drugi su jo{ po 7 puta igrali finale. Drugi susret subotnjeg programa je Birmingem Siti - Bolton. Mom~ad sa St. Endrjuvsa je tek dva puta igrala finale, posljednji put davne 1956., no nikada nisu oti{li do kraja. To nije slu~aj sa Boltonom, jer je dru`ina s Riboka ~etiri puta osvajala pobjedni~ki trofej, te jo{ tri puta igrala finale. Me|utim i njihovo posljednje finale bilo je davne 1958. godine kada su bili najbolji. Bolton i kroz prvenstvo dobro gura ove sezone, bori se za izlazak u Evropu, dok su u Birmingemu sve `elje svedene na opstanak, s obzirom da su trenutno prvi ispod crte koja ozna~ava popis klubova koji sele u ni`i rang natjecanja. Asmir Begovi} sa svojim Stouk Sitijem u prvom nedjeljnom susretu do~ekuje Vest Hem, klub koji je pet puta igrao finale a zadnji put 2006. i tri puta osvajao naslov, dok Stouk jo{ uvijek sanja svoje prvo finale. Eliminacijom Vest Hema bili bi uistinu vrlo blizu ostvarenja tih svojih `elja, jer bi se na{li u polufinalu, a dalje je zbilja sve mogu}e. I na posljetku u drugom dvoboju nedjeljnog programa Edin D`eko i suigra~i mu iz Man~ester Sitija ugostit }e Reding, koji je iznenadio u pro{loj rundi eliminacijom Evertona, koji je opet prije toga priredio malo iznena|enje izbaciv{i lanjskog pobjednika ^elzija. Budu}i da u prvenstvu te{ko mogu stizati vode}i dvojac, iako ni to jo{ uvijek nije isklju~eno, dojam je kako je za sastav italijanskog stru~njaka Roberta Man}inija ovo natjecanje idealna prilika da nakon toliko godina ugrabe neki trofej. Ko zna, s obzirom na sva ta silna ulaganja, mo`da sve to bude samo po~etak `etve trofeja u predstoje}im sezonama! D. I.

o`da i posljednja nada Real Madrida da se mo`e vratiti u utrku za {panskog prvaka je gostovanje vode}e Barselone na San~ez Picjuanu u Sevilji. No, kako igraju Katalonci, nismo sigurni da im i Andalu`ani mogu ozbiljnije priprijetiti. [tavi{e, u posljednjih pet utakmica Primere izme|u ovih dvaju klubova Sevilja nije osvojila ni boda, a

gol razlika je 19:2 u korist katalonskog ponosa! Jesenas su ih na svom Kamp Nou sredili sa 5:0! Ba{ onako sli~no kao i Reala. Murinjova mom~ad }e na svom Santiago Bernabeu ugostiti Herkulesa gdje iznena|enja ne bi trebalo biti, iako su Madri|ani mo`da ve} sada vi{e fokusirani na predstoje}i sraz sa Lionom u Ligi prvaka nego na obveze u doma}im natjecanjima! Tre}eplasirana Valensija

nakon evropskog gostovanja kod [alkea ima i prvenstveno u Saragosi, dok }e njihov najbli`i pratitelj Viljareal ugostiti Sporting Hihona. Atletik Bilbao je gost mom~adi Hetafea, Real Sosiedad do~ekuje posljednju Malagu, Espanjol na svom Mon`juiku sastav Deportiva. Levante nove doma}e bodove tra`i kontra Majorke, Rasing Santander }e u goste kod Osasune, a jo{ }e igrati Almerija i Atletiko iz Madrida.

1. Milan 2. Inter 3. Napoli 4. Lacio 5. Udineze 6. Roma 7. Juventus 8. Palermo 9. Kaljari 10. Fiorentina 11. Bolonja 12. \enoa 13. Kievo 14. Sampdoria 15. Parma 16. Katania 17. ]ezena 18. Le}e 19. Bre{a 20. Bari

Euro
lige
18 17 16 15 15 13 11 12 11 9 10 9 7 7 6 7 7 7 6 3 7 5 5 6 5 7 8 4 6 10 9 8 11 10 11 8 7 7 7 7 3 6 7 7 8 8 9 12 11 9 9 11 10 11 11 13 14 14 15 18 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

ljareal - Sporting, Sevilja Barcelona, Hetafe - Atletik Bilbao.
1. Barcelona 2. Real 3. Valensija 61 56 53 51 50 46 41 40 39 37 36 35 32 31 29 29 28 28 25 16 4. Viljareal 5. Atletik 6. Espanjol 7. Atletiko 8. Sevilja 9. Sosiedad 10. Majorka 11. Hetafe 12. Levante 27 24 27 21 27 16 27 15 27 13 27 13 27 11 27 11 27 11 27 10 27 9 27 9 2 1 78:13 4 2 65:20 6 5 42:28 5 7 46:29 2 12 42:38 1 13 35:39 5 11 39:35 5 11 41:42 2 14 38:44 4 13 28:37 6 12 36:41 4 14 28:38 10 10 23:36 9 11 25:39 8 12 27:32 10 11 25:34 9 12 24:39 5 15 25:41 10 12 28:45 5 16 34:59 74 67 54 50 41 40 38 38 35 34 33 31 31 30 29 28 27 26 25 23

50:20 54:31 41:25 35:23 50:30 43:39 41:35 44:45 35:30 32:29 31:36 27:32 28:30 25:32 27:38 24:38 23:38 31:50 22:35 15:42

13. Deportivo 27 7 14. Santander 27 7 15. Osasuna 16. Sporting 18. Herkules 19. Almerija 20. Malaga 27 7 27 6 27 7 27 5 27 6

17. Saragosa 27 6

Belgija
Parovi: Gent - Serkl Bri`, [aroa - Standard, Klub Bri` - Kortrijk, Eupen - Anderleht, GBA Mehelen, Lokeren - Lirs, Genk - Vesterlo, Varegem St Trudien. Poredak: Genk 61, Anderleht 61, Gent 54, Klub Bri` 49, Lokeren 46, Mehelen 44, Standard 43, Serkl Bri` 39,

Francuska
Parovi 27. kola: Ren Marsej, Arl - Lorien, Nansi - Kaen, So{o - Lion, Nica - Okser, Lens - Tuluz, St Etien - Brest, Bordo Monako, Lil - Valensien, PS@ - Montpelje.
1. Lil 2. Ren 3. Lion 4. Marsej 5. PS@ 6. Monpelje 7. Bordo 8. Lorien 9. So{o 10. Brest 11. St Etien 12. Tuluz 14. Kaen 15. Nica 16. Okser 17. Nansi 18. Monako 19. Lens 20. Arl 26 13 26 14 26 12 26 12 26 12 26 10 26 9 26 10 26 10 26 9 26 9 26 10 26 8 26 7 26 5 26 26 26 26 8 4 5 1 10 3 45:25 7 5 31:18 9 5 44:25 9 5 37:23 8 6 39:26 8 8 21:24 10 7 35:31 6 10 32:31 5 11 40:31 8 9 27:28 8 9 33:33 3 13 27:29 11 8 30:27 8 10 29:36 9 10 17:27 14 7 30:33 5 14 10 8 13 8 11 17 27:41 25:28 24:40 13:50 49 49 45 45 44 38 37 36 35 35 35 33 32 32 30 29 29 26 25 11

Njema~ka
Parovi 26. kola: Keln Hanover, Kajzerslautern Frajburg, Bajern - Hamburg, Hofenhajm - Dortmund, [alke - Frankfurt, Volfsburg - Nirnberg, Verder - Borusia M, Majnc - Leverkuzen, St.Pauli - [tutgart.
1. Dortmund 2. Bajer 3. Hanover 4. Majnc 5. Bajern 6. Nirnberg 7. Hamburg 8. Frajburg 25 19 25 14 25 15 25 13 25 12 25 11 25 11 25 11 4 2 53:14 7 4 53:34 2 8 37:32 1 11 41:32 6 7 51:33 6 8 39:32 4 10 37:36 4 10 32:34 9 8 41:37 6 11 29:30 5 12 31:43 4 13 24:34 4 13 27:43 7 11 33:51 8 11 29:37 4 14 43:47 7 12 33:42 4 15 37:59 61 49 47 43 42 39 37 37 33 30 29 28 28 28 26 25 25 22

Inter nudi Pandeva za Modri}a
Inter tra`i zamjenu za srbijanskog veterana Dejana Stankovi}a (32), pa je Totenhemu ponudio razmjenu Goran Pandev - Luka Modri} uz nadoplatu 15 miliona eura za hrvatskog reprezentativca. Unato~ neospornim kvalitetama Makedonca, vrlo je upitno ho}e li Tottenhem pristati na takvu ponudu, s obzirom na ~injenicu da su nedavno za Modri}a postavili od{tetnu klauzulu od 50 miliona funti. Modri} je pro{log ljeta potpisao novi {estogodi{nji ugovor sa londonskim klubom, koji mu vrijedi do ljeta 2016. godine.

Osam finala Sitija
Siti je ina~e igrao u 8 finala FA kupa i u tim utakmicama ima polovi~an u~inak, 4 pobjede i 4 poraza, me|utim zadnje finale su igrali prije ravno 30 godina. Psljednji put su oti{li do kraja u sezoni 1968/69. Dugo dakle bez nekog zna~ajnijeg rezultata u ovom natjecanju.

Modri}: Zamjena za Stankovi}a?

Uvodnu utakmicu 29. kola Serije A igraju u Bre{i istoimeni doma}in i aktualni prvak Inter. Susret je na programu ovog petka, dok se u subotu sastaju ]ezena i Juventus, a svi ostali u nedjelju. Vode}i Milan }e ugostiti posljednjeg Barija, tre}eplasirani Napoli je gost kod Parme, a sve ozbiljnija prijetnja vode}ima, Udineze, ima gostovanje na jugu kod Kaljarija. Na jug }e i Sampdorija i to kod Katanje, dok }e o~i Rimljana biti fokusirane na veliki gradski derbi Rome i Lacija na Olimpiku. „Vu~ica“ se pobjedom ima priliku primaknuti „nebesko-plavima“ na svega dva boda zaostatka, dok mom~ad trenera

Eduarda Reje tra`i nove bodove u toj borbi za Evropu, pa ukoliko im se kojim slu~ajem otvori prilika, mogu}e i za Ligu prvaka! \enoa se sastaje s Palermom, Bolonja ide Le}eu. Keln i Hanofer danas igraju prvi susret 26. kola Bundes lige, vode}a Borusija iz Dortmunda dan kasnije gostuje kod na{ih Ibi{evi}a i Salihovi}a u Hofenhajmu, Kajzerslautern }e pak ugostiti Frajburga Mensura Mujd`e, a derbi kola }e odigrati na Alianc Areni Bajern i HSV. I Francuzi ovaj put igraju jednu utakmicu petkom, {to je razumljivo s obzirom da njihov aktualni prvak Marsej `eli biti {to spremniji za gostovanje u Ligi prvaka na

Old Trafordu kod Man~estera, pa }e ne{to ranije odraditi prvenstvenu obvezu na gostovanju u Renu. Trenutno vode}i Lil do~ekuje Valensijena, Pjani}ev Lion gost je So{oa prije novog velikog obra~una s Realom, a vrlo zanimljiva utakmica nas ~eka i na Parku Prin~eva gdje se sastaju petoplasirani PS@ i Spahi}ev Monpelje, koji je trenutno plasiran poziciju ispod njih. Lorien je gost ve} otpisanog Arla, Monako ide u Bordo, Lens za bijeg iz opasne zone tra`i bodove protiv Tuluza. U Sent Etienu se sastaju bodovno poravnati doma}in i Brest. Nica se sastaje s Okserom, Nansi sa D. IVANKOVI] Kanom.

Holandija
Parovi: Utreht - Groningen, Herakles - Ekscelsior, Roda - Alkmar, Vitese Herenven, Graf{ap - Den Hag, Tvente - Venlo, Fejenord - Breda, Viljem - Ajaks, Nijmegen - PSV. Poredak: PSV 57, Tvente 54, Ajaks 52, Den Hag 45, Groningen 44, Alkmar 43, Roda 41, Utreht 38.

9. Hofenhajm 25 8 10. [alke 11. Keln 12. Ajntraht 13. St. Pauli 14. Verder 16. [tutgart 25 8 25 8 25 8 25 8 25 7 25 7

13. Valensien 26 7

Turska
Parovi: Manisaspor Be{ikta{, Karabukspor - Bursaspor, Bujuk{ehir - E{ki{ehirspor, Trabzonspor - Ka{impa{a, Antalijaspor - Gen~lerbirligi, Ankaragu~u - Galatasaraj, Bukaspor - Gaziantepspor, Sivaspor - Kajserispor, Fenerbah~e - Konjaspor. Poredak: Trabzonspor 54, Fenerbah~e 51, Bursaspor 49, Kajserispor 43, Gaziantepspor 43, Be{ikta{ 35, E{ki{ehirspor 35

15. Volfsburg 25 6 17. K’lautern 25 6 18. Borusija M 25 6

Nezadovoljni engleski novinari

Veliki Pele upozorio

Povreda igra~a „redsa“

Liverpul mjesec bez Aurelija
Liverpula }e u narednom mjesecu igrati bez brazilskog lijevog beka Fabija Aurelija, koji je izvan stroja zbog povrede zadnje lo`e. Aurelio je povredu zadobio u prvom poluvremenu prvenstvene utakmice protiv Man~ester junajteda u kojoj je Liverpul u derbiju pobijedio svog najlju}eg rivala sa 3:1. Liverpulov doktor Piter Brukner rekao je kako je u pitanju djelomi~no puknu}e mi{i}a. - Tijelo ga je iznevjerilo. Aurelio uvijek igra dobro kada je spreman - rekao je Brukner. „Redsi“ i menad`er Keni Dalgli{ trenutno na raspolaganju nemaju ni desnog beka Martina Kelija, koji je izvan stroja zbog iste povrede.
Aurelio: Puknu}e mi{i}a

Francuz ostaje sa „lavovima“

Tulalan do kraja karijere u Lionu
Francuski veznjak @eremi Tulalan potpisao je produ`enje ugovora sa sedmerostrukim francuskim prvakom Lionom. Prema tome, u Lionu bi se trebao zadr`ati do ljeta 2015. godine. Sa klubom kojem je pristupio u transferu iz Nanta 2006., Toulalan je osvojio dva naslova prvaka u Le [ampionatu. Postao je tako ve} ~etvrti Lionov igra~ ove sezone koji je produ`io va`e}i ugovor, nakon Remija Verkutra, @eremija Pieda i Antonija Reveljera. - Po zavr{etku ugovora imat }u 32 godine. Imao sam izbor, ili produ`iti i do~ekati kraj karijere u Lionu ili oti}i. Odlu~io sam se za prvu opciju. Osje}am se dobro, igram za najbolju ekipu u Francuskoj, iako to nismo dokazali titulom. Cilj mi je osvojiti ih jo{ nekoliko - rekao je 27-godi{nji defanzivni vezni.

Britanski medijski div BBC }e razgovarati sa vodstvom Premier lige oko odluke Man~ester junajeda da niko iz kluba ne da izjave nakon utakmice protiv Liverpula odigrane pro{le nedjelje. Junajted je jo{ i prije derbija 29. kola Premier{ipa, u kojem je Liverpul slavio 3:1, putem priop}enja objavio da niko iz kluba ne}e davati izjave nakon me~a. To se i dogodilo, pa su na kraju bez izjava ostali i BBC te Sky Sports, vlasnik televizijskih prava na utakmice Premier lige, i TalkSport, vlasnik radijskih prava. Man~ester je time prekr{io pravilo koje je Premier liga uvela od ove sezone, a koje govori da barem klupski poirtparol mora biti na raspolaganju medijima nakon utakmica. Ali, za isto pravilo zasad nije propisana kazna, tako da bi se Aleks Ferguson i njegov tim mogli izvu}i. Podsjetimo, Ferguson je u sukobu sa BBC-om jo{ od 2004. i ne daje mu izjave, ali obi~no je umjesto njega na raspolaganju uvijek bio njegov asistent Majke Filen.

Mediji se `ale na Fergusona Ne smije se igrati samo zbog novca
Ferguson: Nije propisana kazna

Italija
Parovi 29. kola: Bre{a Milan, ]ezena - Juventus, Milan - Bari, Roma - Lacio, Kaljari - Udineze, Katania - Sampdoria, Kievo Fiorentina, \enoa - Palermo, Le}e - Bolonja, Parma - Napoli.

[panija
Parovi 28. kola: Almeria - Atletiko Madrid, Real Madrid - Herkules, Saragosa - Valencia, Levante Majorka, Osasuna - Santander, Espanjol - Deportivo, Sosiedad - Malaga, Vi-

Problem dana{njeg nogometa je {to igra~e vi{e privla~i novac od samog sporta, smatra Pele
Pele: Krivi su menad`eri

Jedan od najve}ih nogometa{a svih vremena, brazilska legenda Pele, upozorio je da novac mo`e uni{titi karijeru igra~a, ako zaboravi igrati iz ljubavi prema igri. Edson Arantes do Nascimento Pele smatra da je problem dana{njeg nogometa {to igra~e vi{e privla~i novac od samog sporta, prenose mediji. - Neki igra~i igraju dvije ili tri godine i onda nestanu. U redu je igrati za novac kako biste imali normalan `ivot, ali igra~ nikada ne bi smio prestati igrati zbog ljubavi prema igri - upozorio je Pele. Sedamdesetogodi{nji Pele, koji je sa sjevernoameri~kom ekipom Nju Jork Kosmos posjetio Hong Kong u funkciji po~asnog predsjednika, dodao je da je nedostatak lojalnosti jedan od negativnih utjecaja novca. On je proveo 19 godina svoje 22-godi{nje karijere igraju}i za brazilski klub Santo{ prije nego {to je zavr{io u Kosmosu i upozoravao je igra~e koji su ~esto

mijenjali klubove da sumnja u njihove osje}aje prema ekipi. Po njegovom mi{ljenju menad`eri su krivi za takvo stanje u nogometu.

- Ne zanima ih ho}e li igra~i biti dobri ili ne, samo `ele prodajom igra~a dobiti svoj novac. To je lo{e za budu}nost nogometa - zaklju~io je Pele.

Erik Mulungui (Nica): Protiv Oksera

U Engleskoj se igra ~etvrtfinale FA kupa

Junajted ili Arsenal ostaju u utrci za dvostruku krunu
Ovo su dva najuspje{nija kluba u povijesti najstarijeg nogometnog natjecanja, jer je Man~ester 11 puta bio pobjednik, Arsenal 10 puta
Runi: Utakmica od zna~aja

Evropski nogometni vikend

Premda Englezi ovog vikenda ne}e igrati utakmice Premier{ipa, nema sumnje da ne}e biti nezanimljivo, jer nas o~ekuju utakmice ~etvrtfinala FA kupa. Prava poslastica bit }e subotnji okr{aj na Old Trafordu izme|u Man~ester Junajteda i Arsenala, dvaju vode}ih klubova u prvenstvu, kojima u posljednje vrijeme ru`e ba{ i ne cvjetaju, jer su „crveni vragovi“ uzastopce izgubili dva prvenstvena derbija od ^elzija i Liverpula, a Arsenal nakon mr{avih 0:0 sa Sanderlandom u posljednjem prvenstvenom dvoboju ispao iz Lige prvaka nakon poraza 3:1 na Kamp Nou od Barce. Dakle, utakmica od poprili~nog zna~aja i za jedne i za druge, a na neki na~in i uvod u zavr{nicu njihove prvenstvene utrke za prvaka za koju se nadamo da }e biti neizvjesna sve do posljednjeg kola. Ovo su ujedno dva najuspje{nija kluba u povijesti najstarijeg svjetskog nogometnog natjecanja, jer je Man~ester Junajted 11 puta bio pobjednik,

Real nade pola`e u „seviljske brija~e“
Kako igraju Katalonci, nismo sigurni da im i Andalu`ani na San~ez Picjuanu mogu ozbiljnije priprijetiri Rim spreman za gradski derbi

Benzema: Bez iznena|enja protiv Herkulesa

Engleska
Everton - Birmingem 1:1 (Heitinga 35 - Buse`ur 17).
1. Man. junajted 29 17 2. Arsenal 28 17 3. Man. siti 4. ^elzi 5. Totenhem 6. Liverpul 7. Bolton 9. Everton 10. Njukasl 11. Fulem 12. Stouk 14. Blekburn 15. Blekpul 16. VBA 17. Birmingem 18. Vest Hem 19. Volves 20. Vigan 29 15 28 15 28 13 29 12 29 10 29 8 29 9 29 7 29 10 29 9 29 9 29 8 28 29 29 29 6 7 8 5 9 3 62:30 6 5 57:27 8 6 45:25 6 7 51:26 9 6 41:34 6 11 39:35 10 9 42:40 11 9 33:35 13 8 38:38 9 11 44:41 14 8 32:31 4 15 32:38 9 12 37:50 5 15 37:49 5 15 43:58 8 13 39:54 13 10 5 12 9 12 16 12 27:39 36:49 34:49 27:50 60 57 53 51 48 42 40 38 37 36 35 34 33 32 32 32 31 31 29 27

8. Sanderlend 29 9

13. Aston Vila 29 8

M
Arsenal 10 puta, a i jedni i drugi su jo{ po 7 puta igrali finale. Drugi susret subotnjeg programa je Birmingem Siti - Bolton. Mom~ad sa St. Endrjuvsa je tek dva puta igrala finale, posljednji put davne 1956., no nikada nisu oti{li do kraja. To nije slu~aj sa Boltonom, jer je dru`ina s Riboka ~etiri puta osvajala pobjedni~ki trofej, te jo{ tri puta igrala finale. Me|utim i njihovo posljednje finale bilo je davne 1958. godine kada su bili najbolji. Bolton i kroz prvenstvo dobro gura ove sezone, bori se za izlazak u Evropu, dok su u Birmingemu sve `elje svedene na opstanak, s obzirom da su trenutno prvi ispod crte koja ozna~ava popis klubova koji sele u ni`i rang natjecanja. Asmir Begovi} sa svojim Stouk Sitijem u prvom nedjeljnom susretu do~ekuje Vest Hem, klub koji je pet puta igrao finale a zadnji put 2006. i tri puta osvajao naslov, dok Stouk jo{ uvijek sanja svoje prvo finale. Eliminacijom Vest Hema bili bi uistinu vrlo blizu ostvarenja tih svojih `elja, jer bi se na{li u polufinalu, a dalje je zbilja sve mogu}e. I na posljetku u drugom dvoboju nedjeljnog programa Edin D`eko i suigra~i mu iz Man~ester Sitija ugostit }e Reding, koji je iznenadio u pro{loj rundi eliminacijom Evertona, koji je opet prije toga priredio malo iznena|enje izbaciv{i lanjskog pobjednika ^elzija. Budu}i da u prvenstvu te{ko mogu stizati vode}i dvojac, iako ni to jo{ uvijek nije isklju~eno, dojam je kako je za sastav italijanskog stru~njaka Roberta Man}inija ovo natjecanje idealna prilika da nakon toliko godina ugrabe neki trofej. Ko zna, s obzirom na sva ta silna ulaganja, mo`da sve to bude samo po~etak `etve trofeja u predstoje}im sezonama! D. I.

o`da i posljednja nada Real Madrida da se mo`e vratiti u utrku za {panskog prvaka je gostovanje vode}e Barselone na San~ez Picjuanu u Sevilji. No, kako igraju Katalonci, nismo sigurni da im i Andalu`ani mogu ozbiljnije priprijetiti. [tavi{e, u posljednjih pet utakmica Primere izme|u ovih dvaju klubova Sevilja nije osvojila ni boda, a

gol razlika je 19:2 u korist katalonskog ponosa! Jesenas su ih na svom Kamp Nou sredili sa 5:0! Ba{ onako sli~no kao i Reala. Murinjova mom~ad }e na svom Santiago Bernabeu ugostiti Herkulesa gdje iznena|enja ne bi trebalo biti, iako su Madri|ani mo`da ve} sada vi{e fokusirani na predstoje}i sraz sa Lionom u Ligi prvaka nego na obveze u doma}im natjecanjima! Tre}eplasirana Valensija

nakon evropskog gostovanja kod [alkea ima i prvenstveno u Saragosi, dok }e njihov najbli`i pratitelj Viljareal ugostiti Sporting Hihona. Atletik Bilbao je gost mom~adi Hetafea, Real Sosiedad do~ekuje posljednju Malagu, Espanjol na svom Mon`juiku sastav Deportiva. Levante nove doma}e bodove tra`i kontra Majorke, Rasing Santander }e u goste kod Osasune, a jo{ }e igrati Almerija i Atletiko iz Madrida.

1. Milan 2. Inter 3. Napoli 4. Lacio 5. Udineze 6. Roma 7. Juventus 8. Palermo 9. Kaljari 10. Fiorentina 11. Bolonja 12. \enoa 13. Kievo 14. Sampdoria 15. Parma 16. Katania 17. ]ezena 18. Le}e 19. Bre{a 20. Bari

Euro
lige
18 17 16 15 15 13 11 12 11 9 10 9 7 7 6 7 7 7 6 3 7 5 5 6 5 7 8 4 6 10 9 8 11 10 11 8 7 7 7 7 3 6 7 7 8 8 9 12 11 9 9 11 10 11 11 13 14 14 15 18 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

ljareal - Sporting, Sevilja Barcelona, Hetafe - Atletik Bilbao.
1. Barcelona 2. Real 3. Valensija 61 56 53 51 50 46 41 40 39 37 36 35 32 31 29 29 28 28 25 16 4. Viljareal 5. Atletik 6. Espanjol 7. Atletiko 8. Sevilja 9. Sosiedad 10. Majorka 11. Hetafe 12. Levante 27 24 27 21 27 16 27 15 27 13 27 13 27 11 27 11 27 11 27 10 27 9 27 9 2 1 78:13 4 2 65:20 6 5 42:28 5 7 46:29 2 12 42:38 1 13 35:39 5 11 39:35 5 11 41:42 2 14 38:44 4 13 28:37 6 12 36:41 4 14 28:38 10 10 23:36 9 11 25:39 8 12 27:32 10 11 25:34 9 12 24:39 5 15 25:41 10 12 28:45 5 16 34:59 74 67 54 50 41 40 38 38 35 34 33 31 31 30 29 28 27 26 25 23

50:20 54:31 41:25 35:23 50:30 43:39 41:35 44:45 35:30 32:29 31:36 27:32 28:30 25:32 27:38 24:38 23:38 31:50 22:35 15:42

13. Deportivo 27 7 14. Santander 27 7 15. Osasuna 16. Sporting 18. Herkules 19. Almerija 20. Malaga 27 7 27 6 27 7 27 5 27 6

17. Saragosa 27 6

Belgija
Parovi: Gent - Serkl Bri`, [aroa - Standard, Klub Bri` - Kortrijk, Eupen - Anderleht, GBA Mehelen, Lokeren - Lirs, Genk - Vesterlo, Varegem St Trudien. Poredak: Genk 61, Anderleht 61, Gent 54, Klub Bri` 49, Lokeren 46, Mehelen 44, Standard 43, Serkl Bri` 39,

Francuska
Parovi 27. kola: Ren Marsej, Arl - Lorien, Nansi - Kaen, So{o - Lion, Nica - Okser, Lens - Tuluz, St Etien - Brest, Bordo Monako, Lil - Valensien, PS@ - Montpelje.
1. Lil 2. Ren 3. Lion 4. Marsej 5. PS@ 6. Monpelje 7. Bordo 8. Lorien 9. So{o 10. Brest 11. St Etien 12. Tuluz 14. Kaen 15. Nica 16. Okser 17. Nansi 18. Monako 19. Lens 20. Arl 26 13 26 14 26 12 26 12 26 12 26 10 26 9 26 10 26 10 26 9 26 9 26 10 26 8 26 7 26 5 26 26 26 26 8 4 5 1 10 3 45:25 7 5 31:18 9 5 44:25 9 5 37:23 8 6 39:26 8 8 21:24 10 7 35:31 6 10 32:31 5 11 40:31 8 9 27:28 8 9 33:33 3 13 27:29 11 8 30:27 8 10 29:36 9 10 17:27 14 7 30:33 5 14 10 8 13 8 11 17 27:41 25:28 24:40 13:50 49 49 45 45 44 38 37 36 35 35 35 33 32 32 30 29 29 26 25 11

Njema~ka
Parovi 26. kola: Keln Hanover, Kajzerslautern Frajburg, Bajern - Hamburg, Hofenhajm - Dortmund, [alke - Frankfurt, Volfsburg - Nirnberg, Verder - Borusia M, Majnc - Leverkuzen, St.Pauli - [tutgart.
1. Dortmund 2. Bajer 3. Hanover 4. Majnc 5. Bajern 6. Nirnberg 7. Hamburg 8. Frajburg 25 19 25 14 25 15 25 13 25 12 25 11 25 11 25 11 4 2 53:14 7 4 53:34 2 8 37:32 1 11 41:32 6 7 51:33 6 8 39:32 4 10 37:36 4 10 32:34 9 8 41:37 6 11 29:30 5 12 31:43 4 13 24:34 4 13 27:43 7 11 33:51 8 11 29:37 4 14 43:47 7 12 33:42 4 15 37:59 61 49 47 43 42 39 37 37 33 30 29 28 28 28 26 25 25 22

Inter nudi Pandeva za Modri}a
Inter tra`i zamjenu za srbijanskog veterana Dejana Stankovi}a (32), pa je Totenhemu ponudio razmjenu Goran Pandev - Luka Modri} uz nadoplatu 15 miliona eura za hrvatskog reprezentativca. Unato~ neospornim kvalitetama Makedonca, vrlo je upitno ho}e li Tottenhem pristati na takvu ponudu, s obzirom na ~injenicu da su nedavno za Modri}a postavili od{tetnu klauzulu od 50 miliona funti. Modri} je pro{log ljeta potpisao novi {estogodi{nji ugovor sa londonskim klubom, koji mu vrijedi do ljeta 2016. godine.

Osam finala Sitija
Siti je ina~e igrao u 8 finala FA kupa i u tim utakmicama ima polovi~an u~inak, 4 pobjede i 4 poraza, me|utim zadnje finale su igrali prije ravno 30 godina. Psljednji put su oti{li do kraja u sezoni 1968/69. Dugo dakle bez nekog zna~ajnijeg rezultata u ovom natjecanju.

Modri}: Zamjena za Stankovi}a?

Uvodnu utakmicu 29. kola Serije A igraju u Bre{i istoimeni doma}in i aktualni prvak Inter. Susret je na programu ovog petka, dok se u subotu sastaju ]ezena i Juventus, a svi ostali u nedjelju. Vode}i Milan }e ugostiti posljednjeg Barija, tre}eplasirani Napoli je gost kod Parme, a sve ozbiljnija prijetnja vode}ima, Udineze, ima gostovanje na jugu kod Kaljarija. Na jug }e i Sampdorija i to kod Katanje, dok }e o~i Rimljana biti fokusirane na veliki gradski derbi Rome i Lacija na Olimpiku. „Vu~ica“ se pobjedom ima priliku primaknuti „nebesko-plavima“ na svega dva boda zaostatka, dok mom~ad trenera

Eduarda Reje tra`i nove bodove u toj borbi za Evropu, pa ukoliko im se kojim slu~ajem otvori prilika, mogu}e i za Ligu prvaka! \enoa se sastaje s Palermom, Bolonja ide Le}eu. Keln i Hanofer danas igraju prvi susret 26. kola Bundes lige, vode}a Borusija iz Dortmunda dan kasnije gostuje kod na{ih Ibi{evi}a i Salihovi}a u Hofenhajmu, Kajzerslautern }e pak ugostiti Frajburga Mensura Mujd`e, a derbi kola }e odigrati na Alianc Areni Bajern i HSV. I Francuzi ovaj put igraju jednu utakmicu petkom, {to je razumljivo s obzirom da njihov aktualni prvak Marsej `eli biti {to spremniji za gostovanje u Ligi prvaka na

Old Trafordu kod Man~estera, pa }e ne{to ranije odraditi prvenstvenu obvezu na gostovanju u Renu. Trenutno vode}i Lil do~ekuje Valensijena, Pjani}ev Lion gost je So{oa prije novog velikog obra~una s Realom, a vrlo zanimljiva utakmica nas ~eka i na Parku Prin~eva gdje se sastaju petoplasirani PS@ i Spahi}ev Monpelje, koji je trenutno plasiran poziciju ispod njih. Lorien je gost ve} otpisanog Arla, Monako ide u Bordo, Lens za bijeg iz opasne zone tra`i bodove protiv Tuluza. U Sent Etienu se sastaju bodovno poravnati doma}in i Brest. Nica se sastaje s Okserom, Nansi sa D. IVANKOVI] Kanom.

Holandija
Parovi: Utreht - Groningen, Herakles - Ekscelsior, Roda - Alkmar, Vitese Herenven, Graf{ap - Den Hag, Tvente - Venlo, Fejenord - Breda, Viljem - Ajaks, Nijmegen - PSV. Poredak: PSV 57, Tvente 54, Ajaks 52, Den Hag 45, Groningen 44, Alkmar 43, Roda 41, Utreht 38.

9. Hofenhajm 25 8 10. [alke 11. Keln 12. Ajntraht 13. St. Pauli 14. Verder 16. [tutgart 25 8 25 8 25 8 25 8 25 7 25 7

13. Valensien 26 7

Turska
Parovi: Manisaspor Be{ikta{, Karabukspor - Bursaspor, Bujuk{ehir - E{ki{ehirspor, Trabzonspor - Ka{impa{a, Antalijaspor - Gen~lerbirligi, Ankaragu~u - Galatasaraj, Bukaspor - Gaziantepspor, Sivaspor - Kajserispor, Fenerbah~e - Konjaspor. Poredak: Trabzonspor 54, Fenerbah~e 51, Bursaspor 49, Kajserispor 43, Gaziantepspor 43, Be{ikta{ 35, E{ki{ehirspor 35

15. Volfsburg 25 6 17. K’lautern 25 6 18. Borusija M 25 6

Nezadovoljni engleski novinari

Veliki Pele upozorio

Povreda igra~a „redsa“

Liverpul mjesec bez Aurelija
Liverpula }e u narednom mjesecu igrati bez brazilskog lijevog beka Fabija Aurelija, koji je izvan stroja zbog povrede zadnje lo`e. Aurelio je povredu zadobio u prvom poluvremenu prvenstvene utakmice protiv Man~ester junajteda u kojoj je Liverpul u derbiju pobijedio svog najlju}eg rivala sa 3:1. Liverpulov doktor Piter Brukner rekao je kako je u pitanju djelomi~no puknu}e mi{i}a. - Tijelo ga je iznevjerilo. Aurelio uvijek igra dobro kada je spreman - rekao je Brukner. „Redsi“ i menad`er Keni Dalgli{ trenutno na raspolaganju nemaju ni desnog beka Martina Kelija, koji je izvan stroja zbog iste povrede.
Aurelio: Puknu}e mi{i}a

Francuz ostaje sa „lavovima“

Tulalan do kraja karijere u Lionu
Francuski veznjak @eremi Tulalan potpisao je produ`enje ugovora sa sedmerostrukim francuskim prvakom Lionom. Prema tome, u Lionu bi se trebao zadr`ati do ljeta 2015. godine. Sa klubom kojem je pristupio u transferu iz Nanta 2006., Toulalan je osvojio dva naslova prvaka u Le [ampionatu. Postao je tako ve} ~etvrti Lionov igra~ ove sezone koji je produ`io va`e}i ugovor, nakon Remija Verkutra, @eremija Pieda i Antonija Reveljera. - Po zavr{etku ugovora imat }u 32 godine. Imao sam izbor, ili produ`iti i do~ekati kraj karijere u Lionu ili oti}i. Odlu~io sam se za prvu opciju. Osje}am se dobro, igram za najbolju ekipu u Francuskoj, iako to nismo dokazali titulom. Cilj mi je osvojiti ih jo{ nekoliko - rekao je 27-godi{nji defanzivni vezni.

Britanski medijski div BBC }e razgovarati sa vodstvom Premier lige oko odluke Man~ester junajeda da niko iz kluba ne da izjave nakon utakmice protiv Liverpula odigrane pro{le nedjelje. Junajted je jo{ i prije derbija 29. kola Premier{ipa, u kojem je Liverpul slavio 3:1, putem priop}enja objavio da niko iz kluba ne}e davati izjave nakon me~a. To se i dogodilo, pa su na kraju bez izjava ostali i BBC te Sky Sports, vlasnik televizijskih prava na utakmice Premier lige, i TalkSport, vlasnik radijskih prava. Man~ester je time prekr{io pravilo koje je Premier liga uvela od ove sezone, a koje govori da barem klupski poirtparol mora biti na raspolaganju medijima nakon utakmica. Ali, za isto pravilo zasad nije propisana kazna, tako da bi se Aleks Ferguson i njegov tim mogli izvu}i. Podsjetimo, Ferguson je u sukobu sa BBC-om jo{ od 2004. i ne daje mu izjave, ali obi~no je umjesto njega na raspolaganju uvijek bio njegov asistent Majke Filen.

Mediji se `ale na Fergusona Ne smije se igrati samo zbog novca
Ferguson: Nije propisana kazna

Italija
Parovi 29. kola: Bre{a Milan, ]ezena - Juventus, Milan - Bari, Roma - Lacio, Kaljari - Udineze, Katania - Sampdoria, Kievo Fiorentina, \enoa - Palermo, Le}e - Bolonja, Parma - Napoli.

[panija
Parovi 28. kola: Almeria - Atletiko Madrid, Real Madrid - Herkules, Saragosa - Valencia, Levante Majorka, Osasuna - Santander, Espanjol - Deportivo, Sosiedad - Malaga, Vi-

Problem dana{njeg nogometa je {to igra~e vi{e privla~i novac od samog sporta, smatra Pele
Pele: Krivi su menad`eri

Jedan od najve}ih nogometa{a svih vremena, brazilska legenda Pele, upozorio je da novac mo`e uni{titi karijeru igra~a, ako zaboravi igrati iz ljubavi prema igri. Edson Arantes do Nascimento Pele smatra da je problem dana{njeg nogometa {to igra~e vi{e privla~i novac od samog sporta, prenose mediji. - Neki igra~i igraju dvije ili tri godine i onda nestanu. U redu je igrati za novac kako biste imali normalan `ivot, ali igra~ nikada ne bi smio prestati igrati zbog ljubavi prema igri - upozorio je Pele. Sedamdesetogodi{nji Pele, koji je sa sjevernoameri~kom ekipom Nju Jork Kosmos posjetio Hong Kong u funkciji po~asnog predsjednika, dodao je da je nedostatak lojalnosti jedan od negativnih utjecaja novca. On je proveo 19 godina svoje 22-godi{nje karijere igraju}i za brazilski klub Santo{ prije nego {to je zavr{io u Kosmosu i upozoravao je igra~e koji su ~esto

mijenjali klubove da sumnja u njihove osje}aje prema ekipi. Po njegovom mi{ljenju menad`eri su krivi za takvo stanje u nogometu.

- Ne zanima ih ho}e li igra~i biti dobri ili ne, samo `ele prodajom igra~a dobiti svoj novac. To je lo{e za budu}nost nogometa - zaklju~io je Pele.

Erik Mulungui (Nica): Protiv Oksera

Nogomet
Iz Jedinstva poru~uju uo~i Kraji{kog derbija

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 11. mart/o`ujak 2011.

18

Igman doma}in Rudaru

Bajri}: Samo pobjeda nam igra
U drugom proljetnom kolu, Igman }e prvu doma}u utakmicu u drugom dijelu sezone igrati protiv Rudara. Gosti iz Kaknja, poslije jesenjeg dijela sezone, bili su fenjera{i, {to je svakako bilo najve}e neprijatno iznena|enje, za sve ljubitelje nogometa. Po mjestima na tabeli, bit }e ovo sudar dvije ekipe, koje se gr~evito bore za opstanak u prvoliga{kom dru{tvu, tako da se o~ekuje da }e se u subotu, na stadionu u Konjicu odigrati jedan izuzetno zanimljiv i neizvjestan me~, koji mo`e, a i ne mora dosta toga rije{iti. Doma}in je svakako pred imperativom pobjede, a to nam je potvrdio i povratnik u redove konji~ana, Amel Bajri}, od koga se kao i uvijek o~ekuju golovi. - Mi jednostavno nemamo izbora, samo na{a pobjeda i nova tri boda na na{em kontu dolaze u obzir. Najmanje je va`no ko }e posti}i gol. Rudar se osjetno poja~ao, dobro je igrao i u pripremnom periodu, tako da moramo biti maksimalno oprezni. Igramo protiv ekipe, koja je za nas veoma nezgodna, ali sam uvjeren da }emo sru{iti i tu tradiciju i krenuti u `etvu bodova - kazao E. N. je Bajri}.

Poziv navija~ima da do|u i da nas bodre, u ostvarivanju nove pobjede ka`e Halilovi}

Halilovi}: Povratnik u Biha}
Jedinstvo u drugom kolu nastavka, do~ekuje ljutog protivnika ekipu Krajine iz Cazina. Iako su krvavo zaradili remi u jesenjem dijelu prvenstva u Cazinu, ovaj put na svom travnjaku `ele samo pobjedu, i pomak ka ~elnoj poziciji Prve lige. Stru~ni {tab je zadovoljan dosad odra|enim, ekipa je kompletna, a u tim se vra}a Sanid Halilovi} koji je pauzirao u Ora{ju radi ka-

Krajina nema {ta tra`iti u Biha}u
rtona zara|enim u Kraji{niku. Biv{i mladi reprezentativac Sanid Halilovi} prije dolaska u Kraji{nik na polusezonu, igrao je veoma uspje{no u Hrvatskoj a zadnja mu destinacija bila drugoliga{ Lu~ko. Ostaje u Biha}u do kraja sezone. U mati~no Jedinstvo nakon 3.5 godine se vratio da bi pomogao u borbi za Premijer ligu. - Mislim da ova ekipa ima budu}nost, kvalitet koji mora dati rezultat za kona~an ishod, a to je Premijer liga. Dobro smo radili {to }e ubrzo i rezultirati u prvenstvu. [to se ti~e Krajine, susret koji je uvjek bio neizvjestan, nema dileme ko }e biti kona~an pobjednik. Nama su bodovi bez suvi{ne pri~e potrebni vi{e nego na{im gostima. Zato poziv navija~ima da do|u i da nas bodre, u ostvarivanju nove pobjede koja }e nas jo{ vi{e u~vrstiti u vrhu i konkurisati Go{ku za kona~an cilj - ka`e Halilovi}. - Pobjeda }e biti jo{ sla|a, po{to su na{e goste iz Cazina ekipu Krajine poja~ali biv{i nogometa{i Jedinstva Vahidin ^ahtarevi}, Admir Mirvi} i Ervin Smajlagi} - sa mnogo optimizma nam je rekao povratnik u redove Jedinstva Sanid HaliM. L. lovi}.

Bajri}: Od njega se o~ekuju golovi

@rijeb polufinala omladinskog Kupa BiH za juniore

Me|unarodni turnir u Cazinu

Una i Klagenfurt na otvaranju
U organizaciji FK Una 1988 ]orali}i, a pod pokroviteljstvom firme MNO Klagenfurt iz Austrije, u subotu i nedjelju 12. i 13.marta na stadionu ^izmovac u ]orali}ima kod Cazina, odigrat }e se Me|unarodni turnir u nogometu, pod nazivom Una kup 2011. Takmi~enje }e se odr`ati u tri kategorije do 16 i do 18 godina, te u konkurenciji seniora, U~e{}e }e uzeti ekipe KAC Klagenfurt iz Austrije, @eljezni~ar iz Bosanske Krupe, Mladost iz Polja i FK Una 1988 ]orali}i. U subotu }e se odigrati 6 utakmica, po sistemu eliminacija. Takmi~enje po~inje u 8 sati utakmicama kadeta U 16, od 10 sati igraju juniori U 18, a od 14 sati igrat }e seniori. Voljom `rijeba u svim kategorijama sastaju se: FK Una 1988 ]orali}i - KAC Klagenfurt i @eljezni~ar - Mladost Polje. U nedjelju 13.marta, u 9 sati na programu je finalna utakmica kadeta U 16, od 10 sati slijedi finale juniora. U 18, dok je od 13 sati na rasporedu finalna utaS. J. kmica seniora.

Susret nakon 30. godina

Sloboda protiv Drine

Krivaja i Stup~anica igrali u Tesli}u
Nakon skoro trideset godina, nogometni klubovi susjednih gradova koje spaja rijeka Krivaja, odigrali su prijateljsku utakmicu. Po~etkom 80-tih godina pro{log vijeka, naime, Stup~anica i Krivaja takmi~ili su se u Regionalnoj ligi, nakon ~ega su zavidovi}ki nogometa{i pre{li u Republi~ku ligu BiH, a Olovljani pre{li u ni`i rang. Ina~e, na terenu sa umjetnom travom u Banji Vru}ica, fer i korektan susret odigran je na inicijativu Seada Husuki}a, predsjednika olovskog kantonalca i Vildana Hamidi~evi}a, direktora drugoliga{a iz Zavidovi}a. Susret je zavr{en pobjedom spretnijih nogometa{a Stup~anice 2:1, a bitno je ista~i da su akteri nedjeljnog me~a u Tesli} putovali zajedno, jeI. I. dnim autobusom.

Zrinjski na Rudar, Sloboda protiv Drine
Nakon seniorskog izvla~enja Kupa na red su do{li i polufinalisti omladinskog Kupa BiH za juniore. @rijebom je rukovodio Komitet za takmi~enje NS/FS BiH pod predsjedavanjem Sejde Zukanovi}a. Prisutni su bili svi predstavnici ekipa osim Drine iz Zvornika, Voljom `rijeba u prvim utakmicama polufinala koje su na programu 23.03. 2011 godine sastaju se: MOSTAR: Zrinjski - Rudar (Kakanj) i TUZLA: Sloboda - Drina. Utakmice su na programu u 15,oo sati. Revan{ susreti igraju se 13.04. u 16,30 sati. Tako|er ovog vikenda se i nastavlja takmi~enje u Omladinskoj Premijer ligi BiH (SjevS. Sp. er i Jug).

Za vikend zanimljiv turnir u Cazinu

★ Osmo svjetsko prvenstvo bosanskohercegova~ke dijaspore u malom nogometu bit }e odr`ano u Velikoj Kladu{i od 20. do 22. maja. Doma}in takmi~enja je op}ina Velika Kladu{a. O~ekuje se u~e{}e reprezentacija Bosanaca i Hercegovaca iz SADa, Austrije, Australije, Belgije, ^e{ke, Danske, Engleske, Francuske, Irske, Holandije, Hrvatske, Italije, Kanade, Luksemburga, Njema~ke, Norve{ke, Slovenije, [vedske, [vicarske, Turske...

FleS

Prva liga
Gradina sru{ila SA[K, u subotu protiv Go{ka

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 11. mart/o`ujak 2011.

19

Prva liga FBiH - 16. kolo
GRADINA SA[K 3 0
Osman~evi} 6,5, ^ehaja 7, Kmeta{ 7, Salihovi} 7, Nebi} 6,5 (od 55 [ari} 6,5), Seferovi} 6,5 (od 46 Softi} 6,5), Smaji} 7, Zukan 6,5 (od 60 Vrlji} 6,5). Trener Senad Smaji}. GO[K: Soldo 7,5, Markovi} 6,5 (od 85 Filipovi} -), Rai~kovi} 7, Koji} 7, [aboti} 7, Kadri} 7, Grgi} 7 (od 75 Ratko -), Jeli~i} 7 (od Rai} -), Ragu` 6,5, Tomi} 6,5, [abanovi} 6,5. Trener: Damir Borovac.

Smajlovi}i kreirali furiozan start
U Gabeli bez Mazi}a, vra}a se Salihba{i}
Zadnja linija ispred nezaposlenog Zuki}a bila je sjajna na ~elu sa odli~nim Mitrovi}em, dok su [kahi}, Zuki} i Ali} tako|er bili na visini zadatka. Debi defanzivnih veznjaka Mazi}a i Limi}a mo`e se ocijeniti prolaznom ocjenom, iako je ovaj prvi nepotrebno zaradio drugi `uti karton, no na sre}u bez posljedica. Ofanzivni tercet Malik Smajlovi}-Husejnba{i}-@eri} bio je ponajbolji dio tima. Malik je Nogometa{i Gradine na najbolji mogu}i na~in otvorili su proljetni dio sezone, u kojem su sa sigurnih i uvjerljivih 3:0 savladali Sa{k, golovima Damira i Malika Smajlovi}a te „rezerviste“ [ehri}a. - Jako sam zadovoljan ovom pobjedom, s obzirom da je po~etak svake polusezone izuzetno te`ak. Momci su pokazali visok nivo borbenosti, zalaganja, htjenja i `elje za pobjedom, ka`e {ef Struke Samir Adanali}. odigrao kapitenski susret sa asistencijom i pogotkom {to ga je iznjedrilo u junaka susreta, Husejnba{i} se istakao sjajnom asistencijom, a Damir Smajlovi} pogotkom samo nagovijestio kakvo }e biti njegovo prolje}e. Ulazak Muminovi}a, Popare i [ehri}a unio je dosta svje`ine, a ovaj posljednji zabio je evrogol, te sebi „vizirao“ mjesto prema udarnoj postavi u Gabeli, u kojoj ne}e biti Mazi}a, ali zato se vra}a Salihba{i}. M. S.

Gradski stadion u Srebreniku. Gledatelja: 300. Sudija: Antonio Bandi} 7. Strijelci: 1:0 D.Smajlovi} (1), 2:0 M. Smajlovi} (48), 3:0 [ehri} (89). @uti kartoni: Mitrovi} i Husejnba{i} (Gradina), Burina i Kurto (Sa{k). Crveni kartoni: Begi} (II `uti - 43.minut Sa{k), Mazi} (II `uti-79.minut Gradina). Igra~ utakmice: Malik Smajlovi} 7,5. GRADINA: D. Zuki} - , [kahi} 6,5, Ali} 6,5, A.Zuki} 6,5, Mitrovi} 7, Mazi} 6, Limi} 6 (od 72.Muminovi} 6), M. Smajlovi} 7,5, Husejnba{i} 7 (od 55.[ehri} 6,5), @eri} 6,5 (od 79.Popara - ), D.Smajlovi} 7. Trener: Samir Adanali}. SA[K: Mujkanovi} 5, Halilovi} 5, Kozica 5, Nedi} 5, Begi} 5, Janjo{ 5,5, J.Peljto 6, Burina 5,5, [. Peljto 5 (od 46.Mirvi} 5,5), Turkovi} 5 (od 68.Kurto 5), Bajraktarevi} 5 (od 46.\akovi} 5,5). Trener: Damir Be}a.

RUDAR RADNIK

1 0

Smajlovi}: Strijelac drugog gola (Foto: T. Trojak)

ORA[JE JEDINSTVO

2 0

^apljinci se vratili na drugo mjesto tabele

Dobro otvaranje me~a za kona~ni trijumf
Sa dva pogotka u mre`i Kraji{nika ^apljinci su ve} u ranoj fazi susreta rije{ili dileme glede pobjednika, te se sa nova tri boda pomjerili na drugo mjesto tabele. - Znali smo da }e ovo biti tvrda i te{ka utakmica jer smo imali informacije o poja~anjima Kraji{nika, koji }e biti vrlo nezgodan suparnik svima. Mislim da }e ve} u narednom susretu u Gora`du doma}inu napraviti probleme - smatra trener ^apljine Zlatko Kri`anovi}. Damir Obad je iz slobodnog udarca prebacio `ivi zid i prelijepim pogotkom doveo ^apljinu u vodstvo. U 24. minuti Pero Menalo je bio u prodoru po lijevoj strani, u{ao u {esnaesterac gostiju, da bi njegov kontakt sa golmanom Toma{i}em sudija Adis Mulahasanovi} iz Sarajeva ocijenio najstro`om kaznom. Neumoljiv sa 11 metara je bio Geronimo Viscovich. - Ozbiljno smo krenuli u utakmicu i tako je odigrali od prvog do posljednjeg trenutka. U drugom dijelu po lo{em terenu nismo mogli razviti pas igru, preskakali smo, ali opet napravili pritisak. U nekim {ansama smo mogli bolje reagovati, ali sam ukupnim dojmom ipak vrlo zadovoljan. Protivnik ni{ta ozbiljnije nije Obad: Majstorija za 1:0

Stadion Goal u Ora{ju. Gledatalaca: 300. Sudija: Mirko Buljan (Mostar). Strijelci: 1:0 Vidovi} (34), 2:0 Vidovi} (72). @uti kartoni: Svitlica, Mi{kovi} (Ora{je), D`aferovi}, [u{njar, Kova~evi}, Treji} (90). Igra~ utakmice: Antonio Vidovi} (Ora{je). ORA[JE: Ili{kovi} 7, Svitlica 6,5, Zoni} 7, Maskaljevi} 6,5 (od 29. Leti} 7), Mi{kovi} 7, Prgi} 6,5, Vidovi} 7,5, Miki} 6, \uri} 6,5 (od 70. Koba{ 6,5), Gaj~evi} 6 (od 82. Damjanovi} -), Ristani} 6. Trener: Fuad Grbe{i}. JEDINSTVO: Abdihod`i} 6, Sejdi} 5,5, [u{njar 6, Ifti} 6, Kova~evi} 5,5, Treji} 5,5, D`aferovi} 6, Avdi} 5,5 (od 66. Toromanovi} 5), [ahinovi} 5 (od 46. Velad`i} 5,5), Dizdarevi} 5,5, [unti} 5. Trener: Asim Sara~evi}.

Stadion Rudara u Kaknju. Gledalaca 1.000. Sudija: Dragan Stoji} (Mostar) 7. Strijelac: 1:0 Ku{lji} (8). @uti kartoni: Topalovi}, [abi}, Gafurovi}, Spahi} (Rudar), Selimovi}, Dervi{i, Dupovac, ^ili} (Radnik). Igra~ utakmice: Zlatan Gafurovi} (Rudar) 7. RUDAR: [abi} -, Topalovi} 6 (46. Pavlovi} 6), Matovi} 6, Imamovi} 6,5, Kubat 6, Duvnjak 6 (od 75. Kova~ -), Prki} 6 (od 46. Spahi} 5,5), Gafurovi} 7, Koljenovi} 7, Ku{lji} 6,5, Muri} 6. Trener: Slavi{a Bo`i~i}. RADNIK: Fejzi} 7, Jahi} 6, Omerba{i} 6, ^ili} 6, Dupovac 6, Selimovi} 5,5 (od 60. Ra~i} 5), Tufek~ija 6, Sejfovi} 6, [eko 6 (od 67. Tahirovi} 5,5), Sadikovi} 5,5 (od 73. Ibrica -), Dervi{i 6,5. Trener: Nijaz Dupovac.

^APLJINA KRAJI[NIK

2 0

KRAJINA IGMAN

2 0

napravio tokom ~itave utakmice i to dokazuje na{u kva-

litetnu igru - izjavio je Zlatko Kri`anovi}. Er. B.

Rudaru pripao derbi za~elja

Prva liga FBiH - 17. kolo

Ku{lji} donio pobjedu

BUGOJNO: Iskra - ^apljina
Glavni sudija: Kenan Bajraktarevi} (Ora{je). Asistenti: Pavo Stani} (Od`ak) i Nikola Bo{njak (Ora{je). Delegat: Enver Mahmutbegovi}.

BIHA]: Jedinstvo - Krajina
Glavni sudija: Husein Terzi} (Travnik). Asistenti: Haris \eliba{i} (Turbe) i Tihomir Su~i} (Livno). Delegat: Bo`o Pa{ali}.

Gradski stadion u Cazinu. Gledalaca 100. Sudija: Danijel Bojo (Kiseljak) 7. Strijelci: 1:0 Mirvi} (2), 2:0 Smailagi} (63). @uti kartoni: [i{i} (Krajina), \apo, Hebibovi} (Igman). Igra~ utakmice: Renail Hu{i} (Krajina) 7,5. KRAJINA: Keranovi} 7, Be~i} 7, Smailagi} 7,5, Pali} 7, Smaji} 7,5, ^ahtarevi} 7, Al. Ra~i} 7, Hu{i} 7,5 (od 90. Okanovi} -), Mirvi} 7,5 (od 87. Am. Ra~i} -), Nuhanovi} 7, [i{i} 7 (od 80. Feli} -). Trener: Izet Ra~i}. IGMAN: Bobi} 5,5, Mehi} 5, \apo 5, Lovato 5, Kova~evi} 5,5, Sultani} 5 (od 80. D`umhur -), Hebibovi} 5,5 (od 82. D`aji} -), Pablo 5,5 (od 82. [imunovi} -), D`afi} 5, Bajri} 5, Kudra 5,5. Trener: Jusuf ^izmi}.

Stadion Bjelave u ^apljini. Gledalaca: 100. Sudija: Adis Mulahasanovi} (Sarajevo) 6. Strijelci: 1:0 Obad (10), 2:0 Viskovi} (24 - penal). @uti kartoni: Obad, Beni}, Vlaho, D`ananovi} (^apljina), Toma{i}, Ro`man, Balen (Kraji{nik). Igra~ utakmice: Damir Obad (^apljina) 7,5. ^APLJINA: Josi} 6, Vila 7, Grbavac 6,5, D`ananovi} 6,5, Beni} 7, Vlaho 6 (od 72. Rai~ -), Viskovi} 7, Orta{ 7 (od 71. Barbari} -), Obad 7,5, Menalo 6,5 (od 63. Eri} 6), Jusufba{i} 6,5. Trener: Zlatko Kri`anovi}. KRAJI[NIK: Toma{i} 6,5, Deli{imunovi} 6 (od 85. Hod`i} -), Kahrimanovi} 6,5, Sarajlija 6, Ro`man 5,5, Balen 5,5 (od 74. Dizdarevi} -), Matijevi} 5,5, Bajri} 6 (od 82. S. [abi} - ), Er. [abi} 6, [u}urovi} 5,5, Turbi} 5,5. Trener: Bo`idar Matijevi}.

BOSNA GORA@DE

1 2

GABELA: GO[K - Gradina
Glavni sudija: Mirza Kazlagi} (Cazin): Asistenti: Zlatan Budimli} (Biha}) i D`emal Burzi} (Cazin). Delegat: Senad Demirovi}. nisu zadovoljni napustili stadion, dok novi trener Rudara Slavi{a Bo`i~i} smatra da i nije mnogo vi{e o~ekivao s obzirom na prvi me~ i va`nost susreta. - Bilo je jako te{ko jer smo igrali pod velikim psihi~kim optere}enjem i u gr~u. Radnik je igrao rastere}eno, mo`e se re}i dosta dobra, nisu se bazirali samo na odbranu. Me|utim, nisu imali pravih prilika i na{a pobjeda je potpuno zaslu`ena.Igra nije bila lepr{ava, me|utim, va`no je da smo osvojili planirane bodove.Ve} u Konjicu o~ekujem bolju i agresivniju igru jer }e doma}i biti pod imperativom pobjede, {to je na{a prednost,koju }emo znati iskoristiti - istakao je Slavi{a Bo`i~i}, trener Rudara. M. Ko.

KONJIC: Igman - Rudar
Glavni sudija: Tarik Ke~o (Sarajevo). Asistenti: Adis Durakovi} (Bugojno) i Tomislav Kraljevi} (Ljubu{ki). Delegat: Franjo Grganovi}.

OMLADINAC SLAVEN

2 0

Ku{lji}: Gol za tri boda Na proljetnoj premijeri igra~i Rudara ostvarili su va`nu pobjedu i najavili bijeg s dna tabele.Gol odluke postignut je iz prve akcije. Bilo je to u 8.minuti, a akteri su bili Almir Koljenovi} i Goran Ku{lji}. Koljenovi} je probio gostuju}i lijevi bok, odli~no centriraoa s(p)retni Goran Ku{lji} „zakucao“ loptu pod pre~ku nemo}nog golmana Fejzi}a. Kod igra~a Rudara osjetio se gr~ i strah od va`nosti utakmice i to je glavni razlog nepovezanim akcijama i pogre{nim proigravanjima, odnosno gre{kama u predaji lopte i stvaranju povoljnijih prilika. Na`alost, nisu bili u~inkoviti i „Zelenocrni“ su do nova tri boda do{li „minimalcem“. I pored pobjede, navija~i

SARAJEVO: HAD@I]I: SA[K Napredak - Radnik - Bosna Omladinac Glavni sudija: Edis Zuki}
Glavni sudija: Salem Kundo (Gora`de). Asistenti: Davor Beljo (Mostar) i Samir Trako (Kakanj). Delegat: Zoran Bileti}.

(Tuzla). Asistenti: Zijad D`avi} (Rainici) i Fikret Ba~i} (Lukavac). Delegat: Enver Drljevi}.

@IVINICE: Slaven - Ora{je
Glavni sudija: Tomo Kre{o (Livno). Asistenti: Bonislav Perkovi} (Tomislav) i Ilija Mato{evi} (Usora). Delegat: Nazif Kahri}.

GORA@DE: Gora`de - Kraji{nik
Glavni sudija: Elvis Muji} (Banovi}i). Asistenti: Samir Hod`i} (@ivinice) i Emir Hasi} (Gra~anica). Delegat: Besim Bajramba{i}.

Stadion Lipik. Gledalaca: 200. Glavni sudija. Senad Had`imejli} (Zenica) 7. Strijelci: 1:0 Sinanovi} (20), 2:0 S. Omeragi} (90). @uti kartoni: \onli}, ^ejvanovi}, Luki}, Bilajac, Rahmanovi} (Omladinac), [ehi}, Majdan~i}, Omerki} (Slaven). Igra~ utakmice: Benjamin Rahmanovi} (Omladinac) 6,5. OMLADINAC: Bilajac 6,5, Huseinba{i} 6, \onli} 6,5, Huseinagi} 6, ^ejvanovi} 6, Rahmanovi} 6,5, V.Omeragi} 6 (od 80. S.Omeragi} 6,5), Luki} 6 (od 71. Sivi} 6), Br~kali} 6, Sinanovi} 6,5, Bratanovi} 6. Trener: Dragan Savi}. SLAVEN: Ba{~eli} 6, [ehi} 5,5, Ali~i} 5,5, Mujanovi} 6, Omerki} 5,5, Trumi} 5,5, Softi} 6 (od 63. Ma{i} 5,5), Zoleti} 6, Mulavdi} 6, Majdan~i} 6 (od 63. Muja~i} 5,5), Ljeljak 6,5. Trener: Samir Had`imahovi}.

Stadion Luke u Visokom. Gledalaca: 200. Sudija: Mirza Ti~i} (Sarajevo) 5. Strijelci: 0:1 Softi} (34), 1:1 ^abaravdi} (74), 1:2 Erceg (90-penal). @uti kartoni: Bekan, Ferhatovi}, D`afi} (Bosna), Kamenica, Korda, Ferhatovi} (Gora`de). Igra~ utakmice: Vladica Babovi} (Gora`de) 7. BOSNA: Bekan 5, Mustagrudi} 5, Ferhatovi} 5, Genjac 5,5, Alijagi} 5, Pu{~ul 5 (od 46. Sivac 5), ^abaravdi} 5,5, Hod`i} 5,5, D`afi} 5,5, Lelo 5 (od 87. Frljak -), Lepi} 5 (od 89. Taji} -). Trener: Avdo Kurdija. GORA@DE: Babovi} 7, Kamenica 6, Isakovi} 6, Omanovi} 6, Zejnilhod`i} 5,5, Korda 5,5, Ferhatovi} 6, Erceg 6, D`ebo 5,5 (od 85. Prolaz -), Ramovi} 5,5 (od 69. Ad`em 5,5), Softi} 6,5 (od 89. ^ulov). Trener: Juso Drljevi}. 1. GO[K 2. ^apljina 3. Jedinstvo 4. Ora{je 5. Iskra 6. Krajina 16 10 4 2 23:11 34 16 9 1 6 30:24 28 16 9 1 6 23:19 28 16 8 2 6 23:16 26 16 7 3 6 23:22 24 16 7 2 7 21:16 23

7. Omladinac 16 7 1 8 22:20 22 8. Gradina 9. Slaven 10. Bosna 16 6 4 6 23:27 22 16 7 1 8 14:20 22 16 6 3 6 19:24 21

ISKRA GO[K

1 1

11. Kraji{nik 16 5 5 6 17:20 20 12. Igman 13. Gora`de 14. SA[K 15. Rudar 16. Radnik 16 6 2 8 18:22 20 16 6 1 9 23:24 19 16 6 1 9 24:28 19 16 4 6 6 19:25 18 16 3 7 6 10:15 16

Parovi 16. kola Prve lige RS: Sloboda - Proleter, Podrinje - Lakta{i, Sutjeska - Mladost, Sloga - Famos, Modri~a Maxima - Drina HE, Kozara - Sloboda, BSK - Radnik.

FleS

Gradski stadion Jakli~ u Bugojnu. Gledalaca 700. Glavni sudija: Ilija @ivkovi} (Ora{je) 7. Strijelci: 0:1 Jeli~i} (penal 43), 1:1 Kova~ (90+4). @uti kartoni; Kemta{ (Iskra), Kadri} i Filipovi} (GO[K). Igra~ utakmice: Antonio Slodo (GO[K) 7,5. ISKRA: Perkovi} 7, Kova~ 7, Dudi} 7,

Sa svih strana
Anes Haurdi}, ~lan Jabloneca

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 11. mart/o`ujak 2011.

20

Jedva ~ekam povratak na teren
Dva mjeseca sam bio van stroja Imamo realne izglede da se plasiramo u Evropsku ligu - ka`e Haurdi}
dugu pauzu.
Kada bi mogli zaigrati za Jablonec?

Anes Haurdi}, mladi reprezentativac BiH i igra~ Jabloneca napokon je sanirao nezgodnu povredu ~lanka i ve} se priklju~io treninzima prvog tima. - Dva mjeseca sam bio van stroja. Kao {to znate prvo sam imao trovanje, da bi se potom i povrijedio. Sve to je dosta uticalo na mene. Iza mene je zaista te`ak period. - Dobro. Ve} sam u punom trena`nom procesu. To mi zaista puno zna~i. Nikada do sada nisam imao ovako
Kako se sada osje}ate?

O Sarajevu
Va{ biv{i tim Sarajevo tako|er `eli naredne sezone iza}i na evropsku scenu.

- Jedva ~ekam povratak na teren. Ve} u narednom kolu kada igramo protiv Hradeca }u biti na klupi. Mada, sumnjam da }u dobiti {ansu za igru. Ipak, dugo sam vremena pauzirao, a ekipa u posljednje vrijeme dobro igra. - Stvarno igramo lijepo, ali i efikasno. Trenutno se nalazimo na tre}em mjestu. Dakle, imamo realne izglede da se

Va{ tim je u seriji od pet pobjeda.

- To bi zaista bilo lijepo. Pratim njihove rezultate. Znam da sada gostuju u Tuzli kod Slobode. Pozitivna stvar je {to se u klub vratio Edin Pehli}. Bit }e zanimljiva borba u Premijer ligi BiH za titulu, jer mislim da se prvenstvo jo{ nije rije{ilo - govori Anes.

Haurdi}: Dugo sam vremena pauzirao plasiramo u Evropsku ligu. To o~ekivanja pred naredni cinam je i na neki na~in i cilj. klus? - Nalazimo se u te{koj grStandardni ste ~lan mlade upi. Ipak, to nam mora biti doreprezentacije BiH. Va{a

datni motiv. Pogotovo u susretima protiv Njema~ke, koja je aktuelni prvak Evrope - istakao je Haurdi}. Z. ].

Anel Had`i} igra~ Rida

Jo{ se nismo odrekli titule prvaka

Zoran Bubalo, odgovara veznjaku Grashopersa

Niko Hajrovi}u nije kazao da ne posjeduje kvalitet
On je tada bio odli~an u ofanzivi, ali ga nigdje nije bilo u defanzivi - ka`e Bubalo
Nakon {to je Izet Hajrovi} u pro{lom broju „Sporta“ kazao da je svojevremeno bio u kampu juniorske selekcije i da je dobio odgovor da nije kalibar za bh. selekciju, javio nam se Zoran Bubalo, ~ovjek koji je tada bio selektor U -19 selekcije BiH. - Pro~itao sam {ta je izjavio Izet Hajrovi}. To zaista nije po{teno sa njegove strane. Stvarno me je iznenadio. Potom je Bubalo objasnio {ta se sve de{avalo oko Izeta Hajrovi}a. - Momak je bio na okupljanju. Me|utim, niko mu nije kazao da ne posjeduje kvalitet. Naprotiv, on je bio vi{e nego odli~an u ofanzivi, ali ga nigdje nije bilo u defanzivi. To sam i kazao njegovom menad`eru Zoranu Samard`iji. Koji mi je potvrdio da mu je to kazao i Arsen Venger, jer je Hajrovi} bio na probi u Arsenalu. Nakon toga mi je Samard`ija kazao da Izet ima brata, koji je ve} kompletan igra~, ali da on igra za [vicarsku. Zoranu je te{ko pala ~injenica da veznjak Grashopersa igra za [vicarsku. - Valjda momak misli da je ti bolje za njegovu karijeru. Neka mu tako i bude, ali je stra{no {to mi ve} sada „pla~emo“ za njim - istakao je Bubalo. Z. ]. Bubalo: Izet me je stvarno iznenadio

Had`i}: Sve je u na{im rukama Samo pet kola nastavka se- vni razlozi. Do sada smo gozone u austrijskoj ligi bilo je stovali kod Austrije, [turma dovoljno igra~ima Rida da i Rapida pa ti porazi i nisu „prokockaju“ sve ono {to su gr- iznena|uju}i. Jedini pravi adili tokom jeseni. Posljednjim kiks bio je doma}i remi proporazom od Rapida, liderska tiv Insbruka, ali ni to niko nipozicija udaljena im je 4 boda, je do`ivio tragi~no. Dugo je do ali su „pali“ i ispod crte koja kraja sezone i iznena|enja }e siobezbje|uju izlazak u Evropu. gurno biti jo{ - rekao je Had`i}. - Sigurno je da nismo Mo`da ih bude, ali ih vi seo~ekivali ovako lo{ nastavak bi ne smijete dozvoliti. sezone, ali za ne{to slabije re- Ono {to nas raduje jeste zultate postoje i neki objekti-

~injenica da su na{e igre puno bolje od trenutnih rezultata i tu le`i na{ optimizam da }e stvari do}i na svoje. Bodovni zaostatak nije nenadoknadiv pogotovo {to nam u novom krugu dolaze klubovi koji su nam konkurenti za visok plasman.
Prema mi{ljenju mladog veziste, naredna utakmica mogla bi odrediti dalji tok sezone.

Stanojevi}: Vodi Partizan do novog naslova

Srbija

Sadovi} u odli~noj formi
Kako igraju ostali Bosanci u tamo{njoj ligi?

- U najboljoj formi trenutno je Mirnel Sadovi} iz Magne koji je dobre igre „krunisao“ i sa tri gola u posljednja dva kola. Bez iskusnog Muratovi}a se ne mo`e zamisliti dobro izdanje [turma, a i on je postigao dva va`na gola kojima ih je spasio poraza u Matersburgu i Be~u. Mali} je jedan od najboljih stopera lige, a Bukva do ljeta i prelaska u be~ku Austriju, odra|uje posudbu u LASK - u - govori Had`i}.

- Naredno kolo donosi nam jednu veliku utakmicu od koje }e u mnogome zavisiti na{e dalje ambicije. Salzburg je tim koji }e dati odgovor na pitanje da li stvarno imamo tim koji mo`e sti}i do titule prvaka ili }emo se morati boriti samo za mjesto koje vodi u evropska takmi~enja. Sve je u na{im rukama i borbe za titulu prvaka se ne}emo odre}i - ka`e Had`i}. F. A.

Nova pobjeda Partizana
U Srbiji su igrane utakmice 17. kola. Vode}e ekipe Partizan i Crvena zvezda su ostvarile nove pobjede, a i Vojvodina je nastavila sa osvajanjem bodova. S druge strane Rad (na{eg Aleksandra Kosori}a) je najprijatnije iznena|enje {ampionata i kako stvari stoje naredne sezone }e igrati na evropskoj sceni. Rezultati 17. kola: Smederevo - Jagodina 0:0, Borac ^a~ak - ^ukari~ki 3:0, Hajduk Kula - Partizan 0:4, Vojvodina - BSK Bor~a 2:1, Rad - Metalac 2:0, Spartak - Javor 0:0, OFK Beograd - Sevojno 1:0, Partizan - In|ija 3:1. Poredak: Partizan 46, Crvena zvezda 41, Vojvodina 38, Rad 34, Sevojno 24, Spartak, Javor 23, OFK Beograd 22...

NBA
Dvajt Hauard, najbolji centar lige

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 11. mart/o`ujak 2011.
Hauard: Volim Orlando

21

@elim osvojiti titulu u Orlandu
Grad je bio jako dobar prema meni i zaista bih volio zavr{iti karijeru ovdje - ka`e Hauard
se u NBA krugovima naveliko {pekulira ho}e li ostati u Orlandu, ili }e se pridru`iti nekoj drugoj ekipi pozicioniranoj na ve}em tr`i{tu i sa ve}im {ansama za naslov prvaka. Ova Hauardova izjava }e zasigurno nakratko „smiriti strasti“, no vjerojatno nas o~ekuje jo{ mnogo glasina i prevrata u „slu~aju Hauard“, kao i po pitanju ponajboljih razigrava~a lige, Krisa Pola i Derona Vilijamsa, koji su tako|er na

N

ajbolji centar lige i igra~ Orlando Magica, Dvajt Hauard, izjavio je kako bi volio provesti cijelu NBA karijeru u svom sada{njem klubu. - Volim Orlando. Grad je bio jako dobar prema meni i zaista bih volio zavr{iti karijeru ovdje. @elim osvojiti naslov prvaka, i to ga osvojiti u Orlandu - izjavio je 25-godi{nji Hauard. Premda Hauard postaje slobodan igra~ tek 2012., ve}

ljeto 2012. slobodni igra~i. Statisti~ki Hauard igra najbolju sezonu karijere. Dok je zadr`ao impresivne brojke skokova (13,9) i blokada (2,3) po utakmici, napokon se Dvajt priklju~io NBA eliti i na ofanzivnom planu. Sa 23,1 ko{em po utakmici (pro{le sezone 18,3) je trenutno 9. strijelac lige, dok mu je s ve}im brojem {uteva iz igre postotak uba~aja iz igre sa 60% i dalje ostao na iznimno visokoj razini.

Najbolji igra~ Lejkersa na kontu ima 27.423 poena
Brajant: Prestigao Mouzesa Melouna

Proslavljeni stru~njak ne ide iz Nagetsa

Karl jo{ tri godine u Denveru
Dvije sedmice nakon velikih promjena u klubu, trener Denvera D`ord` Karl potpisao je u utorak produ`enje ugovora. Karl }e tako u Nagetsima ostati naredne tri sezone. Ugovor je mjesecima bio u pripremi i u drugom planu zbog dugih pregovora oko razmjene Karmela Entonija. - Vrlo smo zadovoljni. D`ord` je uvijek bio na{ prioritet. On je trener za Ku}u slavnih i sa nama je ostarivao pobjede i uzbu|eni smo za daljnji rad - izjavio je glavni menad`er Nagetsa Masai Ujiri. Novi Karlov ugovor traje do 2014. i uklju~uju}i tu sezonu, a istekom ugovora postoji mogu}nost za potpisivanje dodatnih godina. - Uvijek sam govorio da je Denver mjesto na kojem `elim zavr{iti svoju karijeru. Ovo me stavlja korak bli`e ostvarenju te `elje - rekao je Karl za veb-stranicu kluba. Karl je kroz karijeru ostvario u~inak od 1023 pobjede i 698 poraza. Osim Denvera trenirao je i Klivlend, Golden Stejt, Sijetl i Milvoki.

Najbolji igra~ Lejkersa Kobi Brajant probio se na {esto mjesto liste najboljih strijelaca NBA lige svih vremena. U utakmici protiv Atlante zabilje`io je 26 poena i do{ao

Brajant {esti strijelac NBA
do brojke od 27.423 poena. Na listi je pretekao Mouzesa Melouna koji je postigao 14 poena manje. Ispred Brajanta na listi najboljih strijelaca najja~e

Karl: U karijeri ostvario 1023 pobjede i 698 poraza Denver je u doigravanje odveo u svakoj od {est sezona. Zbog te{ke bolesti izbivao je sa klupe zadnja dva mjeseca pro{le sezone. Ve} ove sezone se vratio na klupu i ostvario svoju hiljaditu pobjedu u karijeri. U ekskluzivnom klubu trenera sa hiljadu pobjeda u karijeri osim Karla nalazi se jo{ samo 6 NBA trenera. Karl je imao i te`ak zadatak da ekipu zadr`i na okupu usljed velike nepoznanice koju je kroz sezonu predstavljao Karmelo Entoni. Uspio je u tome te Denver trenutno dr`i peto mjesto na Zapadu uz omjer 5-2 nakon odlaska Entonija i Bilapsa u Njujork te dolaska nekoliko mladih igr~a iz suprotnog smjera.

ko{arka{ke lige na svijetu su: Karim Abdul-D`abar (38.387 poena), Karl Meloun (36.928), Majkl D`ordan (32.292), Vilt ^emberlejn (31.419) i [akil O’Nil (28.590).

Blejzersi produ`ili ugovor sa trenerom

Trener Portland Trail Blejzersa Nejt Mekmilan ju~er je potpisao produ`enje ugovora za sljede}e dvije godine. Do potpisa na novi ugovor do{lo je neposredno prije utakmice Portlanda u Majamiju. Mekmilan je Porland doveo do doigravanja dva puta, a u poziciji je da to isto u~ini i ove sezone; trenuta~no Trejl Blejzers dr`e {esto mjesto na Zapadu. - Nisam puno razmi{ljao o mom statusu, osim kada su mi bila postavljena pitanja o tome. Ali drago mi je da je to gotovo jer sigurno da sam se nadao ostanku u Portlandu izjavio je Mekmilan. Mekmilan je trenirao Po-

Mekmilan ostaje na klupi Portlanda Skola prekinuo niz od 311 me~eva
Argentinac povrijedio lijevo koljeno
posebno pro{le sezone. Prije Portlanda pet je godina bio trener u Sijetlu. - U posljednjih nekoliko godina Nejt je ostvario neke neo~ekivane uspjehe i produ`enje njegovog ugovora bio je najve}i prioritet fran{ize i mene osobno - rekao je glavni menad`er kluba Rik ^o. Mekmilan je tako|er izjavio da je vlasnik kluba Pol Alen istupio sa ponudom u utorak ujutro iako su obje strane imale u planu da ozbiljni razgovori o produ`enju ugovora nastupe tek zavr{etkom sezone. Trener Portlanda nije puno razmi{ljao, istoga dana potvrdio je da pristaje na novi ugovor. Argentinski krilni centar Hjuston Roketsa Luis Skola propustio je gostovanje svoje mom~adi kod Finiksa u utorak zbog ozljede lijevog koljena. Zagrijavaju}i se pred utakmicu, Skola je shvatio da od njegovog nastupa ne}e biti ni{ta, zbog upale lijevog koljena. - Boljelo me prilikom svakog pokreta. U takvom stanju nisam bio u mogu}nosti igrati pristojnu ko{arku. ^ak i da sam poku{ao, s obzirom na va`nost utakmice, ne bih bio u stanju ni{ta odigrati. Jednostavno sam osje}ao prevelike bolove objasnio je Skola, koji je u NBA ligu do{ao 2007. godine, te je za Roketse odigrao 311 utakmica u nizu prije ove prisilne pauze. Ina~e, apsolutni rekorder po broju uzastopno odigranih utakmica u NBA ligi bez stanke je umirovljeni Ej Si Grin, koji je prikupio 1.192 uzastopne utakmice. Niz je zapo~eo 19. novembra 1986. godine kao igra~ LA Lejkersa, a okon~ao ga 18. aprila 2001. godine kao ~lan Majami Hita. U karijeri je jo{ nastupao za Finiks i Dalas.

Mekmilan: Jo{ dvije godine na klupi Blejzersa rtland u nepredvi|enim okolnostima, kao {to su veliki problemi sa ozljedama igra~a,

Skola: Osje}ao prevelike bolove

Ko{arka

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 11. mart/o`ujak 2011.

22

Sabit Had`i}, selektor reprezentacije BiH

Domerkant }e igrati na Eurobasketu
Bio bi rizik nekom drugom igra~u nuditi dr`avljanstvo jer je pitanje da li bi ga dobio na vrijeme - ka`e Had`i}

S

elektora reprezentacije Bosne i Hercegovine Sabita Had`i}a ovog ljeta o~ekuju velike obaveze. Nakon zavr{etka sezone u Saudiskoj Arabiji, gdje je trenutno trener u El Ahliju,

na{eg stru~njaka o~ekuje Evropsko prvenstvo u Litvaniji, gdje na{a reprezentacija ima ambicije da se plasira u drugi krug takmi~enja. - Planirali smo da do Eurobasketa u Litvaniji odigramo devet pripremnih utakmica na turnirima u Slove-

Had`i}: Devet pripremnih utakmica

niji, Italiji i Francuskoj. Upravo iz Francuske planiramo da otputujemo u Litvaniju.

Brine me \edovi}eva povreda
Selektor prati redovno nastupe na{ih reprezentativaca. - Sa igra~ima sam non-stop u kontaktu. Malo me brine povreda prsta Nihada \edovi}a, dok sam se sa Mirzom Teletovi}em ~uo i rekao mi je da }e biti spreman za nastup na Evropskom prvenstvu. Raduje me to {to je ve}ina ko{arka{a u velikoj formi. Samo da tako nastave - ka`e Had`i}. ka{. Tako|er, ima dr`avljanstvo i bio bi rizik nekom drugom igra~u nuditi dr`avljanstvo jer je pitanje da li bi ga dobio na vrijeme. Ne `elim imati probleme kao {to su prije nekoliko godina imali rukometa{i, a Domerkant je odli~an ko{arka{ koji ho}e da igra - ka`e Had`i}. O samim pripremama selektor na{eg najboljeg

Najbolje rje{enje
Neizbje`no pitanje je bilo izbor naturalizovanog Amerikanca, a u opciji su bila mnoga imena. Ipak, selektor Had`i} tvrdi da je Henri Domerkant (Henry Domercant) najbolje rje{enje za na{u izabranu vrstu. - Domerkant }e biti naturalizovani igra~ jer se do sada pokazao kao pouzdan ko{ar-

dr`avnog tima ka`e: - Krajem maja sam u Sarajevu, a sa pripremama }emo po~eti oko 20. jula jer ve} po~etkom avgusta nas o~ekuje prvi turnir u Sloveniji.

U`i izbor
Na~elno se zna spisak, ali kad budem do{ao u Sarajevo objavit }u u`i izbor ko{arka{a. Mo`e jo{ biti promjena sa onog {ireg spiska - ka`e selektor reprezentacije Sabit Had`i}, koji je sa svojim ekipom Al Ahli osigurao plasman u plej-of u Saudijskoj Arabiji. E. ^.

Domerkant: Ho}e da igra

Trijumf Kahe Laboral u 24. kolu {panske ACB lige

Finalni turnir `enske Eurolige od 8. do 10. aprila

Euroliga proglasila MVP drugog mjeseca 2011.

Zavr{nica u Jekaterinburgu
Doma}in zavr{nog turnir `enske Eurolige bit }e od 8. do 10. aprila u ruskom Jekatarinburgu. Na zavr{nici }e igrati dvije ruske i dvije {panske ekipe. Sigurno je i da ne}emo gledati {pansko ili rusko finale, jer se u jednom polufinalu sastaju {panske predstavnice Ros Kaseres i Halkon Avenida, a u drugom doma}i UMMC te ~etverostruke braniteljice naslova Spartak iz Moskovske regije.

Teletovi}: Zamalo napravio dabl-dabl

Teletovi}evi „bankari“ na tre}em mjestu
Kaha Laboral uzela je va`nu pobjedu u 24. kolu u borbi za tre}e mjesto u ACB ligi. Branitelji su savladali su Valensiju 72:65, a na{ je reprezentativac Mirza Teletovi} opet bio me|u najboljim igra~ima svoje ekipe. Postigao je 12 poena, ali uz lo{ {ut za tri poena (2/11), te je uhvatio devet skokova. Sada su i Kaha Laboral i Valensija na omjeru 15-9. E. B. Spartak je ~etverostruki branitelj titule

Nesterovi}: Blistao u dresu Olimpijakosa

Nesterovi} najbolji u februaru
Ra{o Nesterovi} (35 godina, 212 cm) najkorisniji je igra~ Eurolige u februaru. Odli~ni nastupi iskusnog igra~a u fini{u top 16 faze elitnog takmi~enja donijeli su centru Olimpijakosa MVP nagradu. Vice{ampion Gr~ke je dva kola prije kraja obezbijedio plasman me|u 8 najboljih, ali je odlu~uju}i me~ u Istanbulu protiv Fenerbah~ea igran za lidersku poziciju i ba{ tada je nekada{nji reprezentativac Slovenije blistao (16 poena, 9 skokova, indeks 22 kao i oba puta protiv @algirisa).

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 11. mart/o`ujak 2011.

23

Igokea pretrpjela te`ak poraz u Vr{cu od Hemofarma

amo tri dana nakon velikog trijumfa nad beogradskim Partizanom ko{arka{i Igokee do`ivili su te`ak poraz u Vr{cu gdje ih je savladao doma}i Hemofarm sa ubjedljivih 82:62. Ve} nakon prve dvije ~etvrtine doma}in je imao velikih plus 24 (46:22) i bilo je jasno da su Aleksandrov~ani daleko od trijumfa koji bi ih ponovo vratio u igru za {esto mjesto. Ista slika na parketu bila je i u drugom poluvremenu u kome su Vr{~ani nastavili da dominiraju, a najvi{e zahvaljuju}i Brajanu ^ejsu (12 po-

Popravni protiv [irokog S
Evidentno je da smo se emotivno ispraznili poslije trijumfa nad Partizanom - ka`e trener Klipa
HEMOFARM IGOKEA 82 62
Sportska dvorana Milenium. Gledalaca: 2.000. Sudije: Sr|an Do`ai, Alfred Jovovi} (oba Hrvatska), Aleksandar Milojevi} (Makedonija). Rezultat: Hemofarm - Igokea 82:62 (24:13, 22:9, 22:21, 14:19). HEMOFARM: Pavkovi} 14, Bo`ovi} 4, Abdul 5, Krstovi} 10, [utalo 13, Savovi} 13, Borisov 5, Kne`evi}, D`ordan, Mara{ 18, An|u{i}. Trener: @eljko Lukaji}. IGOKEA: \erasimovi} 2, Dozet 2, \urica, Na|feji 3, Rako~evi}, Vitkovac 9, ^ejs 12, Panti} 2, [utulovi}, Joksimovi~ 19, Florens 8, Harvi 5. Trener: Slobodan Klipa. Aleksandrov~ani pognute glave napustili Vr{ac trijumfa nad Partizanom. Htjeli smo da igramo sa puno energije, da zaustavimo brzu igru Hemofarma u tranziciji, ali o~igledno da nismo uspjeli - rekao je trener Igokee Slobodan Klipa Popravni ispit ko{arka{i iz Aleksandrovca imaju u subotu (16) a protivnik im je drugi bh. predstavnik, [iroki. Ova dva kluba ove sezone sastajala su se dva puta (NLB i Kup BiH), a u izuzetno zanimljivim me~evima vi{e uspjeh imali su [irokobrije`ani. - U~ini}emo sve da se revan{iramo [irokom, a ujedno i popravimo lo{ utisak koji smo ostavili u Vr{cu. Ova ekipa pokazala je da ima kvalitet za NLB ligu i to `elimo da potvrdimo na dva posljednja me~a. U isto vrijeme mi razmi{ljamo o prvenstvu BiH gdje nam je cilj {ampionski pehar - istakao je ko{arka{ Aleksandrov~ana Milan Dozet. D. CURA] ena, 7 asistencija) i Neboj{i Joksimovi~u (19 poena) u posljednjoj ~etvrtini izbjegnuta je prava katastrofa. - Evidentno je da smo se emotivno ispraznili poslije

Ivan Veli}, trener [irokog, nakon me~a sa Radni~kim

Najva`nija pobjeda u sezoni

[IROKI RADNI~KI

103 94

Hercegovac slavio u neizvjesnom me~u protiv Bosne

Dvorana Pecara u [irokom Brijegu. Gledalaca: 1.000. Sudije: Dubravko Muhvi} (Hrvatska), Andrej Jer{an i Andrej Lov{in (oba iz Slovenije). Rezultat: [iroki - Budu}nost 103:94 (20:25, 32:24, 26:21, 25:24). [IROKI: [temberger 8, Planini} 15, Pilepi} 25, Naletili}, Bilinovac 2, Ramljak 1, Per{i} 10, [pralja 14, Novak, Bara} 7, Grgat 2. Trener: Ivan Veli}. RADNI^KI: Li 13, Maksimovi} 5, Mileti} 10, Markovi} 21, Mijatovi} 7, Gadefors 10, Dra{kovi}, Aleksi}, [pica, ^akarevi} 11, Stoja~i}, Vukosavljevi} 17. Trener: Miroslav Nikoli}. Ko{arka{i [irokog u okviru 24. kola NLB lige ostvarili su desetu pobjedu u ovoj sezoni i to u svojoj dvorani nad Radni~kim iz Kragujevca sa 103:94. Trener pobjedni~ke ekipe Ivan Veli} o ovoj pobjedi ka`e: - Igrali smo dobro, pogotovo u fazi napada gdje smo, mislim po prvi put u ovoj sezoni postigli vi{e od stotinu poena. Druga~ije se ne mo`e igrati protiv kvalitetne ekipe Radni~kog koja ima odli~ne {utere. Ovo nam je najva`nija pobjeda u ovoj sezoni - ka`e Veli}. U narednom, 25. kolu, NLB lige bh. derbi igra se u Aleksandrovcu, gdje aktuelni prvak gostuje Igokei. - To je jedna od najskupljih ekipa u ovom trenutku u NLB ligi. Skup su 12 podjednako kvalitetnih ko{arka{a i na svakoj su poziciji veoma kvalitetni. Do kraja sezone jo{ }emo imati utakmica u bh. prvenstvu, a na nama je da bez optere}enja odigramo ovu utakmicu {to kvalitetnije - ka`e trener [irokog Ivan Veli}. E. ^.

Glomazi}: Velika pobjeda

Veli}: [iroki do{ao do desete pobjede

Bile}ani sru{ili lidera
Ekipa Hercegovca brzo se konsolidovala posle visokog poraza od Varrde u Vi{egradu. U sportskoj dvorani u Bile}i pora`ena je prvoplasirana ekipa Bosne iz Sarajeva rezultatom 81:76. Ovo je bila dvanaesta pobjeda Bile}ana u elitnom ko{arka{kom takmi~enju na{e zemlje. Odluka o pobjedniku pala je u poslednjoj ~etvrtini. Pobjedom protiv biv{eg prvaka Evrope najvi{e je bio zadovoljan trener Hercegovca Zoran Glomazi}. - @eljeli smo da se dobrom igrom iskupimo za visok poraz koji smo do`ivjeli u proteklom kolu u Vi{egradu. Pru`ili smo znatno bolju igru u me~u gdje je na{ protivnik bio potpuni favorit. U klju~nim momentima imali smo ve}u dozu smirenosti, i uz podr{ku na{e vjerne publike stigli smo do velike pobjede. Ipak ne pobje|uje se Bosna svaki dan. Na ovom susretu imali smo vi{e raspolo`enih igra~a {to je jedan od razloga na{e pobjede. U narednom kolu Hercegovac gostuije u Banjoj Luci gdje se sastaje protiv ekipe Borca koji je ve} obezbjedio plasman u ligu za prvaka. - U ovaj me~ u}emo potpuno rastere}eni. Nemamo nikakakav psiholo{ki pritisak, jer smo ve} ranije obezbjedili opstanak, {to je bio i glavni cilj. Na{ slede}i rival nalazi se u dobroj formi, {to je potvrdio dobrim partijama u poslednjim utakmicama. U svakom slu~aju u Banja Luku ne}emo putovati sa bijelom zastavom- istakao je Glomazi}. D. A.

Bosna ASA BHT pora`ena u Bile}i

Tri minute slabe igre dovoljne za poraz
Ko{arka{i Bosna ASA BH Telecoma u okviru 24. kola Lige 13 pora`eni su u Bile}i od Hercegovca sa 81:76, {to je ujedno i peti poraz sarajevske ekipe u ovom takmi~enju. Jedan od boljih ko{arka{a Bosne u ovoj utakmici bio je kapiten Muhamed Pa{ali} koji je postigao 14 poena uz devet asistencija. - Hercegovac je pokazao da je prava doma}inska ekipa. Vodili smo ve}i dio susreta, ali smo posustali na kraju utakmice gdje smo imali tri minute lo{e igre, {to su doma}ini iskroristili i pobiijedili - ka`e Pa{ali}. Ovaj ko{arka{ isti~e da su doma}ini ekipa koja preferira igru bez postavke. - Hercegovac igra „divlju“ ko{arku, bez organizovanog napada, ali im je po{lo za rukom da nas savladaju. Takva igra nama ne odgovara. Uop{te nisu imali postavku u napadu. U takvoj igri Goran Gajovi} i Marko Vukovi} su nam zadavali najvi{e problema - ka`e Pa{ali}. U narednom kolu „studenti“ su slobodni, da bi u posljednjem kolu gostovali u ^apljini. - Sad imamo vremena da se pripremimo za posljednu utakmi-

Pa{ali}: „Divlja“ igra Hercegovca nam nije odgovarala
cu kad gostujemo protiv ^apljine.Ta nam je utakmica va`na kako bismo sa pobjedom zavr{ili Ligu 13 - smatra kapiten Bosne Muhamed Pa{ali}. E. ^.

Ko{arka
Osvje`eni Rimcem i Feketeom ^apljinci pru`ili odli~nu igru

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 11. mart/o`ujak 2011.

24

@eljezni~ar gostuje u Banjoj Luci

Kakanj potpuno nadigran, slijedi Varda
Jedna pobjeda u preostala dva me~a }e biti dovoljna kako bi se osigurao nastavak takmi~enja
o{arka{i ^apljina Laste su potpuno nadigrali ekipu Kaknja, koja je do{la sa namjerom eventualno iznenaditi u `elji da dohvate bodove neophodne za opstanak u ligi. Samo uvodnih par minuta je gostuju}i tim dr`ao priklju~ak, poslije ~ega slijedi serija ^apljine koja je u kontinuitetu uve}avala svoju prednost.

Bajku{a: Trijumf za kraj Lige 10
Aktuelni prvak BiH u `enskoj ko{arci, @eljezni~ar, u okviru 18., posljednjeg kola Lige10, putuje na neugodno gostovanje u Banju Luku, gdje }e poku{ati da pobjedom zavr{i prvi dio sezone, te tako ovjeri prvo mjesto. Trener „plavih“ Vesna Bajku{a o ovoj utakmici ka`e: - Borac je mlada ekipa, u kojoj ima dosta ko{arka{ica koje su igrale u mla|im selekcijama BiH. Posebno im je kvalitetna Milica Todorovi} na koju moramo obratiti pa`nju. U tu utakmicu treba u}i maksimalno anga`ovano kako bismo pobjedom okon~ali Ligu 10 - ka`e trener @eljezni~ara Versna Bajku{a. Utakmica Borac - @eljezni~ar igra se u nedjelju sa po~etkom u 20 sati. E. ^.

K

Fekete zamjena za Bjelicu
Odli~an debi me~ u dresu ^apljina Laste je protiv Kaknja imao plejmejker/bek Stefan Fekete (ro|en 28. oktobra 1986. godine, visok 189 cm). Za 25 minuta provedenih na parketu zabio je 9 ko{eva, upisao 5 skokova, 4 osvojene lopte i 5 asistencija, te nagovijestio da bi trebao biti prava zamjena za povrije|enog Krstu Bjelicu. Fekete je stigao iz {estoplasiranog tima srbijanske A1 lige, Slobode iz U`ica.

- Odigrali smo od samog po~etka odli~no i na kraju je to bila lagana pobjeda u kojoj smo mogli pri{tediti neke od igra~a, te onim mla|ima dati priliku - rekao je trener ^apljina Laste Hrvoje Vla{i}. Prednost je najvi{e iznosila u posljednjim trenucima pri rezultatu 109:66. Amar Suljagi} je postigao posljednji ko{ za kona~ni rezultat (109:68). Bila je to druga najve}a ovosezonska pobjeda u okviru Lige 13. Hrvoje Vla{i} je ovaj put koristio svih dvanaest igra~a, a u rotaciji je u odnosu na prethodne me~eve imao dvojicu novih koji su bili veliko osvje`enje. Jedan je povratnik u sastav nakon povrede, Krunoslav Rimac, drugi poja~anje pristiglo pred ovaj susret, Stefan Fekete. - Bilo je puno lak{e igrati ovaj put, Rimac i Fekete su rasteretili vanjsku liniju - kazao je Vla{i}. ^apljinci su sada na korak do Lige za prvaka, jedna pobjeda u preostala dva me~a (Varda u gostima i Bosna ku}i) }e biti dovoljna kako bi se osigurao nastavak takmi~enja. - Ne `elimo sada razmi{ljati o Bosni. Brzo }emo ar-

NLB liga
Rezultati susreta 24. kola NLB lige: Budu}nost - Zagreb CO 77:80, Union Olimpija - Nimburk 74:63, Cibona : Krka 67:72, Cedevita - Crvena zvezda 98:95, [iroki TT Kabeli - Radni~ki 103:94, Hemofarm - Igokea 82:62, Partizan - Zadar 85:50. 1. Krka 24 17 7 1866:1722 41 2. Partizan 24 16 8 1913:1660 40 3. Olimpija 24 16 8 1843:1724 40 4. Zagreb 24 14 10 1960:1936 38 5. Budu}nost 24 13 11 1827:1766 37 6. Cedevita 24 12 12 1966:1923 36 7. Hemofarm 24 12 12 1896:1911 36 8. Radni~ki 24 12 12 1960:2016 36 9. Igokea 24 11 13 1785:1808 35 10. Nimburk 24 11 13 1850:1893 35 11. Cibona 24 10 14 1846:1932 34 12. [iroki 24 10 14 1828:1979 34 13. Zadar 24 7 17 1838:1967 31 14. C. zvezda 24 7 17 1817:1958 31 Parovi 25. kola: Nimburk - Zagreb (18) (11. mart), Cibona - Budu}nost (17), Krka - Partizan (17), Igokea - [iroki (16), Radni~ki - Cedevita (17) (12. mart), Crvena zvezda - Olimpija (12), Zadar - Hemofarm (17)(13. mart). Rezultati susreta 24. kola Lige 13: Zrinjski - ^elik 83:71, kusirani na gostovanje u Vi{egradu za koje nam slijede kratke pripreme - izjavio je Hrvoje Vla{i}. Er. B.

Vla{i}: Lagana pobjeda hivirati utakmicu sa Kaknjom i okrenuti se duelu sa Vardom. Idemo utakmicu po utakmicu i potpuno smo fo-

Liga 13
^apljina Lasta - Kakanj 109:68, Slavija - Varda HE 0:20, Hercegovac - Bosna ASA BHT 81:76, Mladost - Borac Nektar 87:72, Leotar - Sloboda 66:73. Slobodno je Brotnjo. 1. Bosna 22 17 5 1873:1696 39 2. ^apljina 22 15 7 1719:1609 37 3. Borac 22 15 7 1761:1639 37 4. Mladost 22 15 7 1828:1638 37 5. Zrinjski 22 13 9 1703:1616 35 6. Leotar 23 12 11 1757:1711 35 7. Sloboda 22 13 9 1470:1669 35 8. Hercegovac 22 12 10 1668:1716 34 9. ^elik 23 9 14 1571:1652 32 10. Varda 22 8 14 1536:1593 30 11. Kakanj 22 7 15 1669:1819 29 12. Brotnjo 22 6 16 1602:1771 28 13. Slavija (-7) 22 2 20 1073:1414 17 Parovi 25. kola (12. i 13. mart): Sloboda - Mladost, Borac Hercegovac, Varda - ^apljina, Kakanj - Zrinjski, ^elik - Sloboda, Bosna - Slavija 20:0. Slobodan je Leotar.

Pobjeda za opstanak
Ko{arka{i Kaknja do`ivili su jo{ jednu blama`u. U ^apljini su do`ivilipravu katastrofu.Bio je to najve}i poraz kojeg su zabilje`ili u prvoliga{kom dru{tvu. ^apljina Lasta opravdala je ulogu favorita i indisponirane Kakanjce ispratila sa ~ak 41 poenom razlike,{to je, nema sumnje, pravi debakl. Nije pomogla ni nova promjena trenera.Debi iskusnog Jakuba Genjca bio je pora`avaju}i. O~ito, nije pomogla o~ekivana {ok terapija promjena na kormilu jer Genjac nije bio uspje{niji od svog prethodnika Turbi}a. Serija neuspjeha je nastavljena. [anse za opstanak u Ligi 13 jo{ postoje.Potrebna je pobjeda protiv Zrinjskog ,ali ako igra~i Kaknja nastave sa ovakvim odnosom i slabim igrama,te{ko je o~ekivati pobjedu nad mostarskim prvoliga{em koji je pobjedom u ^itluku protiv Brotnja Kakanjcima produ`io nadu za spas. Kakanj protiv Zrinjskog bije odlu~uju}u bitku. Samo pobjeda ih spa{ava od napu{tanja prvoliga{kog dru{tva. - Ovo je za nas utakmica `ivota. „Biti ili ne biti“. NeEkipa @KK Mladost: Prvakinje lige RS Kahrimanovi}: Vjeruje u uspjeh mamo pravo na kiks, sve kredite smo potro{ili i ako pretrpimo i 11 uzastopni poraz onda i ne zaslu`ujemo opstanak. Zrinjski nije ekipa na kojoj se mo`emo vaditi, ima ambicije za doigravanje za prvaka i sigurno }e biti vra{ki te{ko. Me|utim, nama pobjeda osigurava opstanak i ja vjerujem da }emo uz podr{ku navija~a i dozu sre}e, koja nam je itekako potrebna, trijumfovati i naredne sezone igrati u dru{tvu najboljih bh. ko{arka{a - istakao je iskusni Abdurahman Kahrimanovi}, koji s mla|im bratom Armendom, donedavnim igra~em Zrinjskog, mo`e donijeti prevagu u ovom odlu~uju}em me~u. M. K.

Kakanj protiv Zrinjskog bije odlu~uju}u bitku

Ko{arka{ice prijedorske Mladosti

Liga 10
Rezultati 17. kola Lige 10: Jedinstvo BHT - Borac 78:58, Igman - Mladi Kraji{nik 66:70, Sloboda - Trebinje 107:41, RMU Banovi}i - Rudar Sport 68:57, @eljezni~ar Tomislav 73:65. 1. @eljezni~ar 17 16 1 1257:894 33 2. M. Kraji{nik (-1) 17 15 2 1349:927 31 3. Jedinstvo 17 11 6 1197:1070 28 4. Igman 17 11 6 1193:1147 28 5. Sloboda 17 10 7 1130:1079 27 6. Tomislav 17 8 9 1065:1037 25 7. Banovi}i 17 7 10 1058:1073 24 8. Borac 17 5 12 1110:1268 22 9. Rudar (-1) 17 3 14 982:1206 19 10. Trebinje 17 0 17 865:1526 17 Plasman u Ligu za prvaka osigurali su @eljezni~ar i Mladi Kraji{nik, te ^elik koji je nastupao u regionalnoj IWBL ligi. Za posljednje mjesto u zavr{nici bore se Igman i Jedinstvo. Parovi posljednjeg kola (12. marta): Borac - @eljezni~ar, Tomislav - RMU Banovi}i, Rudar Sport - Sloboda, Trebinje - Igman, Mladi Kraji{nik - Jedinstvo BHT.

Iz petog poku{aja u eliti
@KK Mladost iz Prijedora va`i, uz Slobodu iz Bosanskog Novog, za jedan od najbolje organizovanih amaterskih sportskih kolektiva u sjeverozapadnom dijelu BiH. Tek minulo prvenstvo RS za kio{arka{ice osta}e zapisano u istoriji ovog sportskog kolektiva, koji je kona~no izborio ulazak u elitnu ligu BiH za ko{arka{ice. ^etiri puta je Mladost bila nadomak ostvarenja snova, ali je posustala u posljednjim duelima. Kona~no je `elja ostvarena, a to je za rukom po{lo Marini Ani}, Marijani Tomi}, Dragani Jeri}, Dragani Trkulji, Ivani \or|evi}, Ivani Gakovi}, Milijani i Milici D`ombeti, Suzani Stupar, Kristini Mr{i}, Gorani Petrovi}, Nikolini Pe}anac, Andrei Ba}o, Maji Babi}, Andreji Goronji, Maji Mandi}, Eni Milankovi} i Irini Je`. - Kona~no smo u eliti u kojoj smo da je bilo vi{e sportske sre}e trebali biti davno. Zadovoljni smo onim {to smo ostvarili uz skromna sredstva, koja }e ve} od ljeta biti znatnija koja bi nam bila dovoljna za takmi~enje u Premijer ligi ko{arka{ica. Ako se u vidu ima potencijal na{eg igra~kog kadra uz mo`da dva-tri poja~anja mo`emo ra~unati da }emo biti stalni ~lan elite - ka`u predsjednik i potpredsjednik Mladosti Zdravko Ostoji} i Branko Mandi}. V. V.

Rukomet
@enska Premijer liga nastavlja se utakmicama 15. kola

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 11. mart/o`ujak 2011.

25

Borac sti`e na Ilid`u, Zrinjski u @ivinicama
Ljubu{anke ve} du`e vremena ne znaju za pobjedu, a {ansu za prekid serije poraza }e imati u subotu u duelu protiv Kne`opoljke
takmicama 15. kola nastavit }e se `enska Premijer liga BiH. Derbi kola odigrat }e se na Ilid`i gdje istoimena ekipa do~ekuje, do sada, nepora`eni banjalu~kji Borac. Obje ekipe derbi do~ekuju u dobrom raspolo`enju, Ilid`a je u pro{lom kolu slavila na gostovanju kod Kne`opoljke, dok je Borac presko~io i mostarsku prepreku zvana Katarina. Eventualnom pobjedom banjalu~anke bi se u~vrstile na vode}oj poziciji, a nakon ovog kola bi nakratko prekinule seriju te{kih utakmica i u mirni-

U

joj atmosferi i{~ekivale kona~ni obra~un s drugoplasiranom Mirom koja im je za petama. Ina~e, prijedorske ruko-

meta{ice u ovom kolu su slobodne. Ljubu{ki ve} du`e vremena ne zna za pobjedu, a {ansu za prekid serije poraza

Parovi i satnica
GORA@DE: Gora`de - Katarina (sudije: Mladen Dr-

agi~evi} (Doboj) i Vladimir Kri`anec; delegat: Ned`ad Rastoder; petak, 11.03.19:00) @IVINICE: @ivinice - Zrinjski (sudije: Zoran Raca (Banjaluka), Miroslav Rakar; delegat: Ahmet [ehanovi}; subota, 12.03.19:00) LJUBU[KI: Ljubu{ki - Kne`opoljka (sudije: Maid Katani} i Nedim Lipa; delegat: Pero Mari}; subota, 13.03.19:00) ILID@A: Ilid`a - Borac (sudije: Dra`en Begi} i Andrija Knezovi}; delegat: Samir Suljevi}, peta, 11.03.18:30)

Rukometa{ice Borca: Jo{ jedno te{ko gostovanje Ljubu{anke }e imati u subotu u duelu protiv Kne`opoljke. No, kakvo je rasolo`enje u ekipi koja je nekada bila u samom vrhu bh. rukometa, najbolji govori podatak da je u posljednjem kolu pora`ena od Lokomotive, kojoj je to i prva pobjkeda u sezoni. Zrinjski, koji igra sve bolje i bolje gostovat }e kod @ivinica, dok }e Gora`danke, pred kojima je te{ka borba za ostanak, ugostiti Katarinu.

Uprava Gora`da poduzela mjere nakon tri poraza

Grbi} slobodan, pod lupom i ostali igra~i
Na ovome se ne}e zaustaviti ukoliko ne do|e do ozbiljnijeg pristupa prema igri pojedinih igra~a
Uprava Gora`da analizirala je tri uzastopna poraza svog tima te odlu~ila poduzeti niz mjera kako bi u narednih sedam utakmica ekipa u potpunosti opravdala o~ekivanja svojih navija~a. Tako su se ~elnici kluba zahvalili se na dosada{njoj saradnji @eljku Grbi}u, rukometa{u iz Nove Varo{i koji je posljednje tri sezone branio boje Gora`da. - @eljko Grbi} vi{e nije ~lan Gora`da. Ovakvu odluku zajedni~ki su donijeli ~lanovi Upravnog odbora kluba na prijedlog trenera. Mi smo o~ekivali da }emo iz ove tri utakmice osvojiti barem pet bodova jer su u pitanju bili laganiji protivnici koji se bore za opstanak u dru{tvu najboljih. Na`alost, ni{ta od plana nije ispo{tovano i neminovno je bilo da napravimo neke rezove kazao - je Kajevi}. Cilj kluba je plasman na ~etvrtu poziciju Premijer lige. Stoga po rije~ima Kajevi}a na ovome se ne}e zaustaviti ukoliko ne do|e do ozbiljnijeg pristupa prema igri pojedinih igra~a. - Ukoliko se lo{a igra nastavi i dalje klub bi mogli napustiti jo{ neki igra~i. Ovim smo jasno dali do znanja svim igra~ima {ta je cilj uprave, ali i ljudi koji izdvajaju novac za finansiranje kluba. Po organizovanosti, ali i po kvalitetu igra~a na{e mjesto je me|u ~etiri najbolje ekipe u dr`avi i nema razloga da tako i ne bude - kategori~an je Kajevi}. Pauza zbog nastupa reprezentacije BiH u kvalifikacijama bit }e iskori{tena za odigravanje prijateljskog susreta sa ekipom Trebinja. E. A. Lokomotiva: Jo{ se nadaju

Rukometa{ice Travnika uspje{no otvorile proljetnu polusezonu

[uker i Fi{i}
U Lokomotivi, nakon pobjede nad Ljubu{kim, vjeruju

nerje{iva enigma za Bi{}anke
Doma}im trijumfom protiv @RK Biha}, rukometa{ice Travnika odli~no su otvorile proljetnu polusezonu (27:24). Vrlo dobro su otvorile me~. Ipak, go{}e su zahvaljuju}i raspolo`enom golmanu, sve do odmora bile u igri za povoljan rezultat. U nastavku furioznom serijom izabranice Amele Trbovi} u 39. minute imaju nedosti`nu prednost 19:13, te me~ mirno privode kraju. U redovima bolje ekipe, gdje su sve igra~ice dale osobni maksimum, najzapa`eniji nastup imale su Tatjana [uker sa 12 i Marija Fi{i} sa 7 postignutih golova, a kod Bi{}anki, bolje od ostalih bile su Marjana Naki} i Azra Ba{anovi}. Za @RK Travnik, jo{ su nastupile: Amina Torlak (11 odbrana) Ajla Opra{i} (2 sedmerca), Andrea Lozan~i} 4, Antonija Dejak, Amra Deli} 2, Adna Ma{i}, Martina Lozan~i} 1, D`ena ^an~i}, Valentina Gr`i}, Sanela Rami}, Senadina Jel~in, Amra Varupa, Matea \uri} i Senida Saldum 1, a za @RK Biha}: Alma Dizdar, Adna Malko}, Arijana Naki}, Emina Alijagi}, Naida Had`i} 2, Najra Dizdarevi}, Zarina Hozdi}, Medina Dizdarevi}2, Lejla Ibrad`i} 2, Nejla Had`i} 2, Sabina Zuli}, Amna Alagi} 2. I. I.

Opstanak jo{ nije izgubljen
Vjerujemo u ~udo, a pravo na to daje nam povoljan raspored, ka`e trener Omer Omerovi}
Iznena|enje 14. kola Premijer lige u `enskoj konkurenciji napravile su rukometa{ice Lokomotive savladav{i ekipu Ljubu{kog (28:22). - Odlascima nekoliko igra~ica ni Ljubu{ki vi{e nije kao prije. Oni su sada ekipa sli~na na{oj, ve}inom sastavljena od igra~ica koje su 1992. godi{te. Imali smo stalno vodstvo. Valjda }e i nas sada krenuti - rije~i su zadovoljnog trenera Lokomotive Omera Omerovi}a. Bio je to siguran trijumf Mostarki, ve} pri odlasku na odmor Lokomotiva je imala odli~nih 16:10. - Imali smo prednost i od devet pogodaka razlike, potpuno smo kontrolisali me~, pobjeda nije dolazila u pitanje. Na{ takti~ki plan je bio igrati flaster na Vesni Toli}. Uspjeli smo je neutralisati, jer je zabila samo 2 gola - rekao je Omerovi}. U pobjedi Lokomotive najve}i doprinos su dale Lejla Kasuma~i} sa 7 i Lajla D`afi} sa 6 golova. Ova posljednja se povrijedila u 40. minuti. - Iako se radi o na{oj najboljoj rukometa{ici (D`afi} je prvi strijelac Premijer lige, op. a.) posljednjih petnaestak minuta smo pokazali da mo`emo i bez nje igrati vrlo dobro - napomenuo je Omerovi}. Bila je to prva pobjeda i prvi osvojeni bodovi mladog sastava Lokomotive. - Imamo do kraja takav raspored da jo{ gajimo nade u opstanak, a bez obzira na sada{nji zaostatak u odnosu na konkurenciju - zaklju~io je Omer Omerovi}. Er. B.

Kajevi}: Sprema „rez“ u ekipi

Rukomet
BiH u Estoniji odigrala katastrofalno i do`ivjela poraz

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 11. mart/o`ujak 2011.

26

Ma|arska u Skoplju razbila Makedoniju

Maglajlija: Kompromitirali smo sebe i na{e {anse za dalje
Mo`e se re}i da je ovo sramota Moramo igrati do kraja, za reprezentaciju, za najdra`i dres, za BiH, uostalom za narod koji nas gleda, ka`e sportski direktor bh. tima

„Konjica“ svoje odradila

Zubai prolazi pored makedonske odbrane

Rezultati Grupe 1
Estonija - Bosna i Hercegovina 35:30, Makedonija - Ma|arska 22:29 1. Ma|arska 2. Makedonija 3. Estonija 3 3 3 3 1 1 0 1 0 0 1 2 86:58 80:82 79:91 6 3 2 4. BiH 3 0 1 2 75:89 1 4. kolo: Bosna i Hercegovina - Estonija (17.15), Ma|arska - Makedonija U drugoj utakmici tre}eg kola Grupe 1, Ma|ari su, lak{e nego {to se o~ekivalo, savladali Makedoniju u Skoplju rezultatom 29:22, te tako, prakti~no obezbjedili plasman na Evropsko prvenstvo 2012. godine u Srbiji. U redovima ma|arske reprezentacije najefikasniji su bili bra}a Ivan{~ik koja su postigla po ~etiri gola, dok se kod Makedonaca istakao Filip Lazarov sa sedam pogodaka. Na tabeli Grupe 1 vodi Ma|arska s maksimalnih {est bodova, slijedi Makedonija s tri, a Estonija i BiH na za~elju su s dva, odnosno jednim bodom.

Kil zadr`ao desnog beka

Zajc ostaje do 2014.
Prce u akciji: ^udan nastup bh. rukometa{a

R

ukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pora`ena je u Polvi od doma}e selekcije Estonije sa 35:30 (16:13) u 3. kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2012. godine u Srbiji.

Estonija - BiH 35:30
Dvorana „Mesikepa“ u Polvi. Gledalaca: 600. Sudije: Ojvind Tog{tad i Rune Kristijansen (Norve{ka). Delegat: Vasilij Fegir (Ukrajina). Sedmerci: Estonija 5 (3), BiH 3 (2). Isklju~enja: Estonija 10, BiH 8 minuta. Crveni karton: Deni Veli} (BiH) u 52. minuti. Rezultat: Estonija - BiH 35:30 (16:13). ESTONIJA: Varu{k (8 odbrana, 1 sedmerac), Pinonen 1, Muga 4, Mep, Janima, Liva , Patrail 10, Kauge 1, Johanson 3, Aleksejev (5 odbrana), Magi 5, Lokene, Karuse 1. Nodla 1, Last, Jarve 3 (3). Selektor: Kalmer Musting; BiH: Tahirovi} (10 odbrana), [ari} (3 odbrane, 1 sedmerac), Stojanovi} 3 (1), Veli}, Harmandi} 5, Me|i} 1, Ba{i} 4 (1), Kele~evi}, Prce 4, Pani}, Ja{ki} 4, \uki} 5, Malinovi}, Buri} 3, Veselinov 1. Selektor: Vojislav Ra|a na parketu, uz svu tvoju kvalitetu ne mo`e{ pobijediti nikoga. Maglajlija je priznao da je bh. selekcija na terenu djelovala izgubljeno sa izuzetno slabom i neorganizovanom igrom kako u napadu tako i u odbrani. - Doista je ~udo {ta nam se sve doga|alo u ovoj utakmici, kako smo igrali. Odbrana je bila katastrofalna, bez trunke agresivnosti, dok se napad isklju~ivo sveo na individualne poku{aje. Puno toga bilo je rastrgano u na{oj igri, daleko od nivoa na kojoj trebamo biti. No, opravdanja nema jer 60 minuta nismo proveli ni{ta od onoga {to smo dogovorili. Nismo stajali na parketu kao prava ekipa i naravno da zasluge za to pripadaju i reprezentaciji Estonije, koja je samo pokazala kako se brane boje svoje zemlje. S druge strane, mi smo kompromitirali sebe i na{e {anse za dalje. Trebamo se dobro zamisliti, koji igra~i jesu za igranje vrhunskih utakmica - isti~e Maglajlija. Ono {to je bilo o~ito jeste da je disciplina u igri popustila, neki su se igra~i previ{e opustili i zaboravili koliko je narod osjetljiv na sve {to se doga|a u rukometnoj repr-

ezentaciji. Prilika da se popravi dojam sti`e u subotu, kada }emo ponovo igrati sa Estonijom, ali u Visokom.

U subotu revan{
- Sve ovo {to se izde{avalo sve nas u stru~nom {tabu bijesnima. Ali, iskreno ja sam borac, takav sam bio i kao igra~, vjerujem u mogu}nosti ove ekipe i sada svi zajedno trebamo i}i do kraja. Tra`it }emo da se napokon i igra~i po~nu pona{ati tako. Svaka utakmica ima svoju pri~u. Bez obzira na to kako }e se stvari u budu}nosti de{avati, mi moramo igrati do kraja, za reprezentaciju, za najdra`i dres, za BiH, uostalom za narod koji nas gleda - rekao je Maglajlija. Da napomenemo, u nastavku kvalifikacija reprezentacija BiH do~ekuje Estoniju u subotu, 12. marta u Visokom. Utakmica se igra sa po~etkom u 17 sati i 15 minuta. Pravdu na terenu dijelit }e sudijski dvojac iz Danske Denis Engkebole Stenrand i Anders Kaerlund Birh, dok je delegat Klaude Frolo iz S. [. Rumunije.

Nema opravdanja
Porazom od ekipe koja va`i za autsajdera u Prvoj grupi i samo jednim dosad osvojenim bodom, reprezentacija BiH je ve} nakon tri odigrana susreta u kvalifiikacijama svoje {anse za plasman na EP svela na minimum. - Mo`e se re}i da je ovo sramota. Doveli smo se u groznu situaciju i za to nema nikakva opravdanja - kriti~ki je o samome sebi i o bh. timu progovorio Senjanin Maglajlija, sportski direktor reprezentacije. Nije mi jasno {ta se dogodilo, znam samo da smo odigrali neobja{njivo katastrofalno. Nisam mogao vjerovati da ovakvi igra~i, koji igraju u vrhunskim evropskim klubovima, mogu ovako podbaciti. Pristup samoj utakmici je bio lo{, a ako ne ostavi{ srce

Iskusni ljevak Kristian Zajc (30) }e ostati jo{ tri godine u redovima Kila. Ovaj iskusni rukometa{ sa aktuelnim evropskim prvakom potpisao je novi ugovor i zavr{io pri~u o svojoj budu}nosti u rukometu. Zajc je 155 puta igrao za njema~ku reprezentaciju, ali je prije godinu dana u{ao u probleme sa selektorom Hajnerom Brandom, te na neki na~in stavio „na ~ekanje“ svoj status u reprezentaciji. Ovim produ`enjem ugovora, postaje jasno da bi se uprava njema~kog i evropskog prvaka mogla zahvaliti na uslugama [ve|aninu Kimu Andersonu, koji }e o~ito postati prekobrojan, s obzirom da na ljeto u redove Kila sti`e bomba{ iz Vesprema Marko Vujin.

Zajc: Odbio Branda

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 11. mart/o`ujak 2011.

27

Ta~ka na i

Izvr{ni odbor RSBiH na nogama
Sraman poraz od Estonije, a ni{ta bolji igra i rezultati protiv Ma|arske i Makedonije, na{e rukometne „majstore“ su nade u odlazak na Evropsko prvenstvo 2012. godine ostavile na minimumu, a kako doznajemo posljedica toga je mogu}a smjena selektora Vojislava Ra|e. Naime, odmah nakon poraza u Estoniji u Rukometnom savezu BiH ve} se krenulo u akciju sazivanja vanredne sjednice Izvr{nog odbora, koja bi trebala biti odr`ana danas (petak, op.a.). Ra|a bi svoj selektorski `ivot za nekoliko dana produ`io eventualnim nedolaskom pojedinih ~lanova, a zbog nedovoljnog kvoruma, tema o selektroskoj poziciji ne bi se niti razmatrala.

Reprezentacija BiH: Najlo{ije kvalifikacije

Ra|a ovim igra~ima ne mo`e vjerovati, niti oni njemu - tu nema sre}e
To {to smo jo{ ranije Ma|arima naletjeli kao ovca u klaonicu, a s Makedoncima, od kojih smo realno kvalitetniji, tek remizirali, `ivjet }e u na{im sje}anjima jo{ poneki mjesec

Ra|a: Tra`i se smjena reprezentacija, mada smo imali grupu kakvu smo mogli sanjati prije `rijeba. [ta nam se to na kraju dogodilo? Ni{ta posebno. Zar nisamo navikli na ovakve rasplete. Nismo pobijedili ni jednog od dva protivnika koji bi kvalifikacije vrlo lako mogli zavr{iti ispred nas i tu cijela pri~a prestaje. Da smo imali Terzi}a, Toromanovi}a i Doborca sve bi druga~ije to izgledalo? Ne. Ne bi. niti oni njemu i jasno je, tu nikad ne}e biti sre}e. To {to smo Ma|arima naletjeli kao ovca u klaonicu, a s Makedoncima, od kojih smo realno kvalitetniji, tek remizirali, `ivjet }e u na{im sje}anjima jo{ poneki mjesec. Bile su ovo definitivno jedne od na{ih najlo{ijih kvalifikacija. Sru{ilo se sve? Naravno da nije. Dodir realnosti potreban je svakome s vremena na vrijeme. Reprezentaciji preostaje popraviti dojam koliko se to mo`e do kraja kvalifikacija, a potom puno analiza {ta je i za{to po{lo po zlu, po~ev od Ma|arske pa do Estonije... S. [.

[

ok zbog blama`e u Estoniji koja je rukometnu reprezentaciju BiH, skoro pa definitivno, izbacila iz utrke za plasman na Evropsko prvenstvo, te odbijanje da se reprezentaciji odazovu njena ponajbolja tri igra~a, Mirsad Terzi}, Muhamed Toromanovi} i Damir Doborac,

savr{eno su se poklopili u zaklju~ak da Vojisav Ra|a i njegovi izabranici moraju imati hrabrosti i re}i - nismo uspjeli, izvolite na{ mandat!

Navikli smo
Aktuelni selektor u~inio je osnovnu gre{ku u ovom takozvanom postperiodu

(2009.-2011.), otkako traje taj na{ rukometno-reprezentativni sunovrat, a to je {to se nakon kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, koje smo igrali u Finskoj, nije odmah povukao. I tada je izdr`ao prvi napad kriti~ara koji su tra`ili odgovornost zbog neuspjeha. Mada je znao da ga u

ovom ciklusu o~ekuje puno zahtjevnija „utakmica“ - bit }e pod lupom, vagat }e mu se svaki potez jer je dobio kredit koji ima visoku kamatu, odlu~io je ostati. Iako jo{ uvijek postoji matemati~ka {ansa za plasman na Evropsko prvenstvo, realno, mi smo daleko od smotre najboljih evropskih

Dodir realnosti
Ra|a ovim igra~ima, ali ni onima koji trenutno u reprezentaciji, ne mo`e vjerovati,

Kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2012.

Porazi Danske, [vedske i Norve{ke
„Doma}insku ve~er“ demonstrirali su i Izraelci, savladav{i Crnu Goru
stvice bez osvojenog boda. Grupa 4 donijela je jo{ jedan jaki kvalifikacijski ogled - i neo~ekivani ishod. Slova~ka je savladala ~etvrtu ekipu svijeta, [vedsku, s 23:21. Rabek i Stranovski su bili kreatori ove pobjede sa sedam odnosno {est golova, dok su u pora`enoj selekciji Kalmann i Ekberg dodali po ~etiri gola. . „Doma}insku ve~er“ demonstrirali su i Izraelci, savladav{i Crnu Goru s 29:24. Na tabeli Slova~ka ima {est bodova, [vedska ~etiri, Izrael dva, a Crna Gora je bez bodova. U petoj grupi Island se poigrao s Njema~kom savladav{i je sa 36:31, dok je u drugom susretu Austrija je ostvarila gostuju}u pobjedu Srijeda nam je donijela nekoliko zanimljivih kvalifikacijskih utakmica, ali i rezultat, i iz ostalih grupa. U grupi 3 Slovenija je, bez Vida Kavti~nika, u Ljubljani iznena|uju}e savladala Poljsku s 30:28. Gaji} sa 8, [piler i Natek sa po 5 golova bili su najefikasniji kod Slovenaca, dok su se kod Poljaka istakli Tl~inski sa 6 i Taki~ sa ~etiri postignuta gola. Portugal je tako|er iskoristio prednost doma}eg terena savladav{i Ukrajinu rezultatom 28:16. Na tabeli s tri pobjede iz tri utakmice vodi Slovenija, na drugo je mjesto sko~io Portugal (tri), jednak broj ima i tre}eplasirana Poljska, a Ukrajina je ubilje`ila i tre}i poraz te le`i na dnu ljeslaviv{i kod Latvije s 28:25. Na tabeli vodi Austrija s pet bodova, Island ima ~etiri, Njema~ka tri boda, a Latvija je bez bodova. U grupi 6 ^e{ka je na doma}em terenu pobijedila Norve{ku rezultatom 29:26 iako su gosti na poluvrijeme oti{li s dva gola prednosti, a Gr~ka se „poigrala“ s autsajderom Holandijom pobijediv{i kod ku}e 30:23. Na tabeli vodi ^e{ka sa {est bodova, Norve{ka ima ~etiri, Gr~ka dva, a Nizozemska nula bodova. Rusija je u grupi 7, pred doma}im navija~ima, na noge bacila svjetske viceprvake, Dansku, savladav{i je rezultatom 31:27. Doma}e je do pobjede predovodio Konstantin Igropulo sa 11 pogodaka.

Detalj sa susreta u Rusiji: ^ernoivanov zaustavlja Hansena

Foto: AP

Odbojka

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 11. mart/o`ujak 2011.

28

U Kaknju i Br~kom igra se zavr{nica Kupa Bosne i Hercegovine

Doma}ini glavni pretedenti za naslove
Napredak i Mladost u mu{koj, te Jedinstvo i Jahorina u `enskoj konkurenciji na otvaranju turnira

Parovi i satnica
Petak 11.mart
Napredak - Mladost (15:30) Kakanj - Br~ko Jedinstvo (18:30)

Subota, 12. mart
Finale, 13.30

P

red nama je zavr{nica odbojka{kog Kupa Bosne i Hercegovine, a gradovi doma}ini su Kakanj u mu{koj, te Br~ko u `enskoj kjonkurenciji. U petak su kod mu{karaca na programu oba polufinalna me~a, dok nas u subotu ~eka finale. Na otvaranju fajnal-fora u petak snage }e odmjeriti Napredak i Mladost. U prvenstveni okr{ajima oba tima slavila su pred svojim navija~ima, s tim {to je Mladost na doma}em terenu bila ne{to uvjerljivija te zabilje`ila pobjedu od 3:0. Prava odbojka{ka poslastica slijedi nakon sve~anog otvaranja zavr{nice, a na teren }e istr~ati dvije ponajbolje ekipe u BiH, Kakanj i Br~ko

Jedinstvo. Doma}i odbojka{i brane naslov osvojen pro{le godine u Od`aku, a prema mnogim procjenama glavni su favoriti da se po 13. put domognu ovog trofeja. Ipak, ne treba isklju~iti mogu}nost iznena|enje s obzirom da }e Kaknju na putu stajati ekipa iz Br~kog, jedina kojoj je u prvenstvenim duelima sa aktuelnim prvakom pru`ila dostojan otpor odbojka{kom „vladalaru“ u BiH. Zanimljivo }e biti i u Br~kom, gdje je doma}instvo zavr{nice u `enskoj konkurenciji pripalo ekipi Jedinstva. Doma}e odbojka{ice }e na otvaranju igrati protiv Jahorine, dok se u drugom polufinalnom susretu sastaju Radnik i Tuzla. S. [.

Dosada{nji osvaja~i
1994. Kakanj 1995. Kakanj 1996. Kakanj 1997. Kakanj 1998. Sinpos (Sarajevo) 1999. Sinpos (Sarajevo) 2000. Br~ko Jedinstvo 2001. Kakanj 2002. Kakanj 2003. Kakanj 2004. Kakanj 2005. Bosna (Sarajevo) 2006. Kakanj 2007.Modri~a optima 2008.Kakanj 2009.Kakanj 2010.Kakanj

Odbojka{i Kaknja brane naslov

Spremamo se za iznena|enje Begi}: Trofej ostaje u Kaknju
Trener Kaknja smatra da je doma}a publika njihov veliki adut
Aganovi} i Mustedanovi}: Glavna snaga doma}ina Pred ekipom Br~ko Jedinstva je te`ak ispit u polufinalu Kupa BiH. Za protivnika Br~aci imaju najtrofejniji bh. klub, koji je glavni pretendent za odbranu duple krune. No, trener Jedinstva, Ljubi{a Risti}, smatra kako su Kup utakmice sasvim druga~ije, te da iznena|enja nisu nemogu}a: - S obzirom da smo pro{le godine zauzeli drugu poziciju zna~i da nas ona ove godine ta pozicija ne zanima. Poku{at }emo do}i do titule prvaka, {to je sasvim realno za o~ekivati. Mislim da smo jedina ekipa koja je u stanju iznenaditi doma}ina. To smo pokazali u dva prvenstvena susreta u kojima smo ekipi Kaknja uspjeli da uzmemo dva boda, a to ove sezone nije nikom po{lo za rukom - kazao je trener Br~ko Jedinstva Ljubi{a Risti}. Risti}: Nada se tituli

Doma}in s optimizmom o~ekuje zavr{nicu

Ljubi{a Risti}, trener Br~ko Jedinstva

Jedinstvo u Br~kom brani ~etvrti uzastopni naslov

Preko Jahorine do nove titule
Na duel protiv ekipe sa Pala gledamo kao na finale prije finala, ka`e trener Br~anki Goran Had`i}
Doma}e zanima samo titula Povodom odigravanja zavr{nice Kupa BiH u Kaknju, odr`ana je pres konferencija, na kojoj je pored ~lana Uprave Kaknja Fadila [olbi}a, sekretara kluba Kazimira Ivi}a i trenera Almira Begi}a, prisustvovao i generalni sekretar Odbojka{kog saveza BiH Dra`enko Hara~i} koji ne sumnja da }e ovaj turnir biti pravi spektakl. Istakao je kako je posebno zadovoljstvo {to se odr`ava u Kaknju koji ima veliko iskustvo u organiziranju zavr{nih manifestacija. - Tradicionalno uspje{no organiziranje zavr{nica u prvenstvu i Kupu bili su odlu~uju}i faktor da i ovo doma}instvo povjerimo na{em najtrofejnijem klubu i ja vjerujem da }e ljubitelji odbojke u Kaknju u`ivati u dvodnevnom nadmetanju ~etiri najuspje{nija kluba koji }e se boriti za pobjedni~ki pehar, kazao je Dra`enko Hara~i}, koji nije krio svoje odu{evljenje anga`manom sportskih radnika Kaknja oko organizacije fajnal-fora. Trener doma}e eipe, Almir Begi}, ne krije svoj optimizam i vjeruje da }e njegova mom~ad po ~etvrti put zaredom osvojiti pobjedni~ki pehar. - S obzirom da smo u prvenstvu mnogo ranije prije kraja osigurali prvu poziciju, odavno smo se fokusirali na zavr{nicu Kupa. Na`alost, nismo bili miljenici `rijeba jer smo dobili najte`eg protivnika. Ipak, svaka ~ast Br~acima, ali pehar ostaje u Kaknju - kategori~an je trener Almir Begi}, koji smatra da je doma}a publika veliki adut Kakanjaca, koje }e predvoditi prima~i Almir Aganovi} i Armin Mustedanovi}, koji su u reprezentativnoj formi. M. K. Nakon zavr{enog takmi~arskog dijela sezone koju su aktuelne {ampionke na{e zemlje, ekipa Jedinstva zavr{ile na prvoj poziciji, ovog vikenda u Br~kom }e se odigrati zavr{nica Kup-a BiH. Pored doma}e ekipe Jedinstva na ovom turniru }e nastupiti sastavi Jahorina sa Pala, Radnik iz Bijeljine, te ekipa Tuzla. Sastav Jedinstva je ve} ~etiri godine za redom uspijevao da zadr`i titulu pobjednika Kup-a BiH, a prema rije~ima Gorana Had`i}a, trene-

Sudijski kolegij
Delegat Marko Toholj (Ljubinje). Glavne sudije: Mirjana Lozanovi} (Zvornik), Jasmin Mahmi} (Zenica), Sini{a Ovuka (Banja Luka) i Adnan Muzur (Sarajevo). Pomo}ne sudije: Edvin ^elikovi}, Emir Kozlo, Elvir ^obo i Alen Me{anovi} (Kakanj). Zapisni~ari: Aida Silajd`ija i Edvina Mio~ (Kakanj).

Parovi i satnica
Subota
Jedinstvo Jahorina (17) Radnik - Tuzla (19)

Nedjelja
Finale (17)

ra ekipe Jedinstva i ove godine }e poku{ati da odbrane pro{logodi{nju titulu prvaka. - Smatram da ekipe koje su se plasirale u ovogodi{nju zavr{nicu definitivno to i zaslu`uju. U polufinalu nas o~ekuje susret sa Jahorinom koja je prema mom mi{ljenju i najja~a od ove tri ekipe, tako da nas o~ekuje finale prije finala. Jahorina je u toku ove se-

zone odigrala nekoliko odli~nih partija {to potvr|uje i njihova kona~na pozicija na tabeli. Pored toga oni su jedina ekipa koja nas je uspjela da savlada u toku ovogodi{njeg prvenstva. Bez obzira na sve to mi o~ekujemo jo{ jednu odbranu titule prvaka Kup-a BiH, tako da nas u ovom momentu ni{ta drugo ne zanima - rekao je Had`i}. J. B.

Magazin
Biljeljina doma}in Pojedina~nog prvenstva BiH u boksu za mlade i `ene

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 11. mart/o`ujak 2011.

29

U ringu vi{e od stotinu boraca
Za ovo prvenstvo zainteresovane su i djevojke iz Srbije koje su zatra`ile u~e{}e

London: Najbolji igra~ utakmice

U

organizaciji BSBiH i tehni~koj organizaciji BK Radnik iz Bijeljine, u subotu i nedjelju (12. i 13. marta) u dvorani O[ „Knez Ivo od Semberije“ bit }e odr`ano pojedina~no prvenstvo BiH za 2010. godinu za mlade boksere i `ene. Ina~e, ovo je prvi puta da se na pojedina~nim prvenstvima na{e dr`ave pojavljuju i djevojke, pa }emo na kraju takmi~enja dobiti osim dr`avnih prvaka za mlade boksere i dr`avne prvakinje za djevojke. Ina~e, u ringu u Bijeljini se o~ekuje vi{e od 100 boksera iz svih klubova s prostora na{e zemlje i o~ekuje se kvalitetan boks. - Do sada su se za ovo prvenstvo prijavile i djevojke,

njih vi{e od 30 u kategorijama do 54, 57, 60, 64, 70 i 75 kilograma. Za ovo prvenstvo zainteresovane su i djevojke iz Srbije koje su zatra`ile u~e{}e, ali o njihovom u~e{}u odluku }e donijeti organizator -ka`e Milenko Tomi}, direktor bh. reprezentacije u boksu. Takmi~enje u Bijeljini je izbornog karaktera pa }e selektori reprezentacije u boksu za mlade Enes Pe{tek i Hamid [emi} imati priliku da sa~ine spisak najboljih za u~e{}e na evropskom i svjetskom prvenstvu. Ovo }e nekim borcima biti viza za u~e{}e na OI u Londonu 2012. godine. - Ovdje u Bijeljini selektori }e posebnu pa`nju obratiti na spremnost boksera ro|enih 1995. godine jer }e najbolji

Prvenstvo BiH u hokeju na ledu
Fetahovi} i Bejanovi} }e se na}i na bijeljinskom ringu imati priliku da u~estvuju na Evropskom prvenstvu u Ma|arskoj u junu ove godine, te u julu u Jermeniji. Najbolje djevojke }e nakon takmi~enja u Bijeljini imati priliku da u aprilu u~estvuju na Svjetskom prvenstvu u boksu u Antaliji (Turska) - kazao je Tomi}. S. K.

London postigao pet golova
Utakmicom izme|u hokeja{a Starog Grada i Bosne nastavljeno je prvenstvo BiH u hokeju na ldeu. mladim igra~ima Had`i}u, Harisu Mrkvi i Svenu Numan Zaimovi}u. Pro{logodi{nji pobjedni-

Novotravni~ani sa {est boksera

@uljevi} o~ekuje Bronze Erminu da zadr`i titulu ]osi}u i Ediju Ni{i}u
Na me|narodnom turniru „Zlatni pijetao“ u Koprivnici uz u~e{}e 34 ekipe (Italija, Slovenija, Belgija, Austrija, Hrvatska, Srbija, Ma|arska, Slova~ka i Bosna i Hercegovina) i 350 takmi~ara, hrva~i sarajevske Bosne su se okitili sa dvije bronzane medalje. Ermin ]osi} u kategoriji do 53 kg i Edi Ni{i} do 85

Hrva~ki turnir „Zlatni pijetao“ u Koprivnici

Stari Grad - Bosna 7:4
OC Zetra. Sudije: McLean, Posavec I., Ali}. Delegat: Sini{a Mati}. Strijelci : 1:0 - London (1 min), 2:0 - London (6), 3:0 Had`i} (12), 3:1 - Richard (13), 3:2 - \elki} D. (22), 3:3 - Braxton (24), 4:3 - Mrkva H. (30), 4:4 - Kne`evi} (37), 5:4 - London (39), 6:4 - London (41) i 7:4 - London (45). STARI GRAD: ]apin (golman), Mrkva A. (kap), Ahatovi}, London, Toki}, Had`i}, Zaimovi} S-N, Mrkva H., Sulejmanovi} BOSNA: Pa{ovi} (golman), Kne`evi} (kap), Braxton, Posavec D, Had`ihasanovi}, Kuki}, Ga{evi}, Selimovi}, Richard, \elki} D. Pobjedu su odnijeli hokeja{i Starog Grada od 7:4. U utakmici sa najvi{e golova ove sezone, briljirao je igra~ Vukova Antony London sa pet golova. Veliku podr{ku imao je u ci, Vukovi, nastavljaju sa nastojanjima da se plasiraju u ovogodi{nji plej-of. Kasno sino} (~etvrtak) odigrana je zaostala utakmica ~etvrtog kola izme|u HK Bosna i HK Stari Grad.

kg su osvaja~i tih medalja, dok Agron Sadikaj i Adin ]osi} nisu uspjeli da ostvare pobjede u borbi za medalju sa predstavnicima Belgije. Na ovom turniru trener ekipe Bosne je bio Bajro Brkani}. U narednom periodu hrva~e Bosne o~ekuju jaki me|unarodni turniri u Ma|arskoj i Srbiji. F. H.

Marko Krivokapi} na ~elu Semibegovi} i Omeragi}
Dio ekipe novog Travnika: Spremni za okr{aje koji slijede Ekipa BK Novi Travnik na prvenstvu u BIjeljini nastupit }e sa {est najboljih boraca. Ekspediciju iz Novog Travnika predvodi trenutno najbolji junior u kategoriji do 81 kilograma u na{oj zemlji Berislav @uljevi}, koji o~ekuje da lani osvojenu titulu i zadr`i. Kako nam je kazao Goran Guzina, trener boksera iz Novog Travnika u Bijeljinu osim Berislava @uljevi}a odlaze Mevludin Lendo do 56 kg, Mirsad Smaji} i Huseijin Smaji} do 60 kg, Reuf Kadiri} i Tin Vidak do 64 kilograma. U isto vrijeme i seniori na{eg kluba se pripremaju za nastup na seniorskom dr`avnom prvenstvu 15. maja koje }e biti odr`ano najvjerovatnije u Bijeljini. Na ovo prvenstvo odlaze Jovan Jovanovi} do 60 kg., Sandro Stani} do 64 kg, Sani Tahirovi} do 69 kg, Armin Kuki} do 75 kg, Tomislav @uljevi} do 91 kg i Ivan Mad`ar plus 91 kilogram ka`e Guzina. S. K. Najvi{e uspjeha na {ahovskom memorijalnom turniru, ~etvrtom po redu posve}enom {ahisti Jefti Heleti, odr`anom u Vitkovi}ima, imao je crnogorski internacionalni majstor Marko Krivokapi} koji je sa osvojenih 7,5 poena osvojio prvo mjesto. Drugo do {esto mjesto podjelili su velemajstor Dragi{a Blagojevi}, velemajstor Goran ^ebrilo, Miroslav Mr{evi}, internacionalni majstor Zoran Runi} i FIDE majstor Efim Muratovi} - svi sa osvojenih 7 poena. Najuspje{niji ~lanovi [ahovskog kluba Gora`de bili su FIDE majstor Efim Muratovi}, FIDE majstor Lazar Stavnjak i majstorski kandidat Milenko Gruji}. Sudijski dio posla, bez gre{ke, obavili su Bajro Obu}a, internacionalni sudija FIDE iz Gora`da i Mirza Miralem, internacionalni sudija FIDE iz Sarajeva. E. A.

Memorijalni {ahovski turnir posve}en Jefti Heleti

Na juniorskom Evropa kupu u brzom klizanju

oborili li~ne rekorde

U tre}oj utakmici petog kola Savezne lige hokeja na ledu BiH (BHL) ekipa Stari grad u „Zetri“ je savladala Bosnu sa 7:4 (3:1, 1:2, 3:1). Strijelci za Star grad bili su London (1., 6., 39., 41., 45.), Had`i} (12.) i Mrkva (30.), dok su golove za Bosnu postigli Ri~ard (13.), \elki} (22.), Brekston (24.) i Kne`evi} (37.).

FleS

Reprezentativci BiH i takmi~ari Bosne Samra Selimbegovi} i Tarik Omeragi} ostvarili su zapa`ene rezultate na finalu juniorskog Evropa kupa u brzom klizanju (short track) u Minhenu. Selimbegovi} je osvojila ~etvrto mjesto na 500 metara, peto na 1.000 i osmo na 777 metara, a u ukupnom plasmanu juniora D kategorije zauzela je sedmo mjesto. Tarik Omeragi} je prvog dana takmi~enja u utrci na 1.000 metara osvojio drugu poziciju, dok se u ukupnom poretku plasirao na osmu poziciju.

Omeragi}: Drugi na 1.000 metara Na ovom takmi~enju oboje bh. kliza~a oborili su vlastite rekorde.

„Adidas“ kup u kik boksu „Srbija Open 2011“

U Sarajevu }e odr`ati Otvoreno prvenstvo BiH u umjetni~kom klizanju
U organizaciji Saveza kliza~kih sportova BiH i Kliza~kog kluba Bosna, a u sklopu obilje`avanja 27. godi{njice ZOI u Sarajevu i proslave 30 godina postojanja KK Bosna, u Olimpijskom kompleksu „J. A. Samaranch“ (Zetra) 12. i 13. marta bit }e odr`ano me|unarodno takmi~enje u umjetni~kom klizanju „Otvoreno

Lejla Fejzi} osvojila zlato
Na „Adidas“ kupu u kik boksu „Srbija Open 2011“ koji je odr`an u Beogradu u~estvovala su tri takmi~ara KBS Te{anj. Lejla Fejzi} u disciplini kicklight 55 kg usvojila je zlatnu medalju. U kategoriji kicklight +94 kg Haris Mujakovi} osvojio je srebrnu kolajnu. Sa istom medaljom okitila se i Jasmina Merdi} u disciplini kicklight +70. Na takmi~enju u beogradskom „Pioniru“ u~estovala su 22 kluba iz Bosne i Hercegovine, Makedonije i Srbije. H. F. Mujakovi}, Fejzi} i Merdi} na takmi~enju u Beogradu

U~estvuju 122 takmi~ara
prvenstvo BiH 2011.“ U~e{}e na ovom takmi~enju potvrdilo je 122 takmi~ara iz 13 klubova i pet zemalja (Austrija, Hrvatska, Slovenija, Srbija i BiH). Bosnu i Hercegovinu predstavljat }e 23 kliza~a iz tri kluba. Sve~ano otvaranje prvenstva je 12. marta u 12 sati.

Mozaik

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 11. mart/o`ujak 2011.

30

Amer Deli}, bh. teniser o planovima u ovoj godini

Vratit }u se u svjetski vrh
A
mer Deli} je ponovo u Sarajevu. Posljednji put u glavnom gradu Bosne i Hercegovine bio je prije {est godina. Od 2005. do danas mnogo toga se dogodilo u njegovoj teniskoj karijeri, ali svakako kao najva`niji trenutak izdvaja nastup za Dejvis kup reprezentaciju na{e zemlje, ~ime mu se ostvarila jedna od `elja koju je bio zacrtao u teniskoj karijeri. re slave i svi se nadamo da }e ponovo do}i vrijeme da igra sa Federerom, \okovi}em, Marejom (Murray)...
Kakav je osje}aj nakon {est godina ponovo biti u Sarajevu?

- Fantasti~an! Zaista se super osje}am. Drago mi je da sam stigao u Sarajevo nakon toliko godina. Mnogo toga sam planirao da ostvarim i sa ovim nastupom u Dejvis kupu sve se i po~inje realizirati. - Hvala im na svemu. U Sarajevu me|u teniskim zaljubljenicima vlada fantasti~na atmosfera i drago mi je da nisu samo mene prihvatili, ve} znaju aplauzom nagr-

Davidenka poslao u gledali{te
Deli} je u karijeri igrao dosta vrhunskih me~eva. Najve}u pobjedu ostvario je u martu prije ~etiri godine kada je na Mastersu u Majamiju u gledali{te nakon dva seta poslao Rusa Nikolaja Davidenka, tada ~etvrtog igra~a svijeta. - To su me~evi koji se pamte - ka`e Deli}, u nadi da }e u sezonama koje dolaze imati jo{ prilika da napravi „reprizu“. Deli}: Nakon Sarajeva vra}a se u Ameriku aditi svaki trud [etki}a, Ba{i}a, Gor~i}a... Nadam se samo da }e ovo trajati i mnogo du`e od na{eg nastupa u Dejvis kupu protiv Estonije u julu.
BiH se polako pribli`ava Prvog grupi Euro-afri~ke zoVi ste u igri protiv Jirgena Zopa (Jurgen Zopp) pokazali da se Estoncima crno pi{e.

Fantasti~an osje}aj
Nekada 60. igra~ na ATP listi, polako se vra}a u vrh svjetskog tenisa. Korak po korak, vra}a se na puteve sta-

Nai{li ste na sjajan prijem kod navija~a?

Nekada 60. igra~ sa ATP liste, kojeg su povrede zaustavila na putu prema „top 50“, nakon {est godina stigao u BiH Najbolji me~ sam pro{le godine odigrao protiv Japanca Ni{ikorija ka`e Deli} Anegdote sa dru`enjima sa Isnerom, Blejkom, Bogomolovom...

- Ovaj susret nije neko mjerilo. Zbog brzine podloge, malo se igra tenisa. Sve se zavr{ava dobrim servisom i sa dva, tri dobra voleja. To }e

Raoni} }e biti svjetski igra~
Va{e mi{ljenje o Milo{u Raoni}u, Crnogorcu sa kanadskim paso{em za kojeg je Nadal rekao da je najve}e osvje`enje u tenisu u posljednjim godinama?

poznato nam je da Vam je drugi reket SAD-a, D`on Isner (John) bio dugo vremena cimer u Tampi?

- Isner je sjajan momak, jo{ bolji teniser. Bili smo dugo godina zajedno, sada vi{e nismo, ali smo ostali veliki prijatelji.

Tuga i radost
- Te{ko mi je bilo gledati igra~e koji su pobje|ivali, a ja sam u nekim ranijim me~evima bio bolji od njih. To me je i u jednu ruku i radovalo, jer sam shvatio da i za mene ima nade kada se oporavim od povrede i operacije - ka`e Deli}.
ne u Dejvis kupu? Koji Vam je bio najte`i momenat u proteklim godinama?

- Imamo kvalitetu da ostvarimo cilj. Vjerujem da }emo i uspjeti, u nadi da }emo do susreta sa Estoncima podi}i formu i biti na jo{ boljem nivou.

vam i drugi igra~i kazati. Pravi turniri tek slijede.
Kakvi su Vam planovi u narednom periodu, konkretno do jula kada do~ekujemo Estonce?

- Sla`em se sa Nadalom, Raoni} }e biti svjetski igra~. On ima veliki potencijal, sjajan servis, odli~no se kre}e i brzo }e do}i do svjetskog vrha. Njegove pobjede nad [panjolcem Verdaskom (Verdasco) samo su najava da }e pobje|ivati tenisere iz svjetskog vrha - ka`e Deli}. - Ja bih jo{ dodao Dimitrova iz Bugarske i Japanca Ni{ikorija - tvrdi Deli}.

Zanima nas kako je Isner po~eo prije servisa prebacivati lopticu izme|u nogu?

- To je prenio sa ko{arka{kih terena. Omiljeni potez mu je bilo da u trku probacili loptu kroz nogu i poku{a zakucati.
S kim ste jo{ iz svjetskog teniskog vrha u sjajnim odnosima?

Ko je potencijal osim njega?

- Nakon Sarajeva vra}am

- Dobar sam sa svima. Svi mi teniseri smo veliki prijatelji, ali bih izdvojio jo{ D`ejmsa Blejka (James Blake), nekada ~etvrtog igra~a svijeta.

Teniski spektakl u Oregonu

Ko{arka i golf
Otkrijete nam neku anegdotu u dru`enju s njima izvan terena?

Azarenka i [arapova zabavljale publiku
Viktorija Azarenka i Marija [arapova publici u „Metju najt Areni“ u Oregonu priredili su sjajnu zabavu u egzibicionom teniskom me~u koji je odr`an pred 12.220 navija~a. Dvije svjetske teniserke stigle su u Oregon prije po~etka WTA turnira u Indijan Velsu kako bi u ovom gradu promovirale tenis. Azarenka je slavila sa rezultatom 5:4 (u taj-breku bilo 5:0), a zanimljivo je da je u Oregon stigla kao zamjena za Serenu Vilijams (Williams) koja se oporavlja nakon operacije plu}a. U jednom dijelu me~a sudija je bio biv{i slavni teniser, D`on Mekenro (John McEnroe), a prije njih humanitarni me~ su odigrali i dva vrhunska tenisera, Rafael Nadal i Rod`er Federer (Roger). Nadal je slavio pobjedu od 7:5.

se u Ameriku. Nastupit }u u kvalifikacijama ATP turnira u Hjustonu, odigrat }u tri ^elend`era, od toga dva na zemlji, jedan na betonu i pripremati se za Rolan Garos.
Koji Vam je najbolji me~ u 2010. godini?

- Osim tenisa volimo igrati ko{arku i golf. Kada se zatvorimo u sobu zabavljamo se igraju}i Texas Holdem poker.

[arapova: Slabo odigrala taj-brek

- Nisam ih odigrao ba{ mnogo. Zbog operacije koljena dugo sam pauzirao. Tek sam u avgustu po~eo sa aktivnim igranjem. Najbolji me~ sam odigrao protiv Kej Ni{ikorija (Kei Nishikori) iz Japana, kojeg sam dobio u [ampanju (SAD) i gdje sam u finalu imao me~ loptu protiv mog velikog prijatelja Aleksa Bogomolova (Alex).
Spominjete Bogomolova, a

Sredinom 2007. ste bili 60. na ATP listi, sada ste 444. Koji su ciljevi za naredni period?

- Te{ko je bilo {ta kazati, ali sam mnogo motivisaniji nego posljednjih mjeseci. Naravno da se `elim vratiti u svjetski vrh i vratit }u se, ali sve `elim raditi korak po korak. Prvi cilj je povratak u „Top 200“, a onda }emo vidjeti {ta }e se otvoriti - kazao je Deli}. A. SOKOLOVI]

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 11. mart/o`ujak 2011.

31

Ameri~ka teniserka nakon operacije

Serena Vilijams: U plu}ima imam jo{ ugru{aka
U okviru terapije sebi svakodnevno daje injekcije
zbog povrede stopala, koju je zadobila pro{le godine kada je nagazila na staklo u jednom restoranu u Minhenu. - Krvni ugru{ak je iz stopala brzo stigao u plu}a - rekla je Vilijams koja je pro{log ponedjeljka hitnio primljena u bolnicu u Los An|elesu gdje je podvrgnuta operaciji. - Sje}am se da nisam mogla disati. Hodala sam ka operacionoj sali, ali jednostavno, nisam mogla da udahnem vaAmeri~ka teniserka Serena Vilijams (Williams), koja je pro{le sedmice operisana zbog plu}ne embolije, izjavila je da i dalje u plu}ima ima krvne ugru{ke i da u okviru terapije sebi svakodnevno daje injekcije. - I dalje u plu}ima imam ugru{ke“, rekla je mla|a sestra Vilijams za NBC televiziju. Vi{estruka pobjednica gren slem turnira objasnila je da je plu}nu emboliju dobila zduh - opisala je svoje stanje 28-godi{nja teniserka. Vilijams je napomenula da joj se zbog stalnih injekcija na stomaku pojavio hematom veli~ine grejpfruta. - Hematom je prvo bio veli~ine loptice za golf, a onda je narastao do veli~ine grejpfruta. Kada sam zatra`ila da mi punktiraju hematom, ljekari su rekli da je neophodno da ga odstrane hirur{kim putem - rekla je Vilijams. Vilijams: Ima hematom na stomaku

U Trebinju odr`an turnir u strelja{tvu za invalide

Ervin Bejdi} najprecizniji
Podjelom pehara, medalja i diploma u organizaciji SK Leotar RVI Trebinje na gradskom streli{tu u Trebinju, odr`an je ~etvrti po redu „HANDICAP FEST“ u strelja{tvu za invalide na kojem je u~estvovalo 10 ekipa sa 35 strijelaca iz Sarajeva, Tuzle Zenice, Maglaja, Banje Luke, Trebinja, Gacka i Nevesinja. Strijelci su se takmi~ili u ekipnoj i pojedina~noj konkurenciji, a najprecizniji je bio Sarajlija Ervin Bejdi} sa 364 kruga (14X10). Tehni~ki rezultati, ekipno: 1. SSRI Ze-do kantona - 1.064, 2. SKI Borac iz Banje Luke - 1.049, 3. SKI Banja Luka - 1.006, 4. SIK Tuzla 1006, 5. Udru`enje SRI Novi Grad Sarajevo - 997 krugova... Pojedina~no: 1. Ervin Bejdi} (Sarajevo) 364, 2. Izudin Husanovi} (Maglaj) - 363, a 3. @ivko Borojevi} (Banja Luka) - 361, 4. Fikret Smajlovi} (Maglaj) - 361, 5. Momir Vukovi} (Gacko) 360 krugova... I. B.

Obe}ali ste da }ete ne{to napisati o omladinskom pogonu Gradine iz Srebrenika. SPORT: Dali smo zadatak na{em dopisniku. Koji je na{ najuspje{niji hokeja{ki klub? Selmir iz Zenice. SPORT: To je HK Stari Grad. Oni su aktuelni prvaci dr`ave. @elio bih pohvaliti va{ rad i zamoliti vas da napi{ete ne{to o NK Rijeka. SPORT: U nekom od narednih brojeva }emo ne{to napisati o ekipi sa Kantride. Mislim da je RK Bosna dobila jakog, ali ne i atraktivnog protivnika u Ligi prvaka. SPORT: Prvaci Rusije su favoriti protiv na{eg tima, ali nada posljednja umire. Navija~ sam Vele`a i vjerujem da }e izabranici trenera Odovi}a sada pobijediti i Borac. SPORT: Vele` je bez dileme odli~no otvorio proljetni dio prvenstva. Znate li ho}e li za Rumuniju u Zenici igrati Mutu, napada~ Fiorentine? SPORT: Selektor reprezentacije Rumunije jo{ nije objavio spisak igra~a na koje ra~una, a mogu}e je da Mutu bude pozvan, iako nije u dobrim odnosima sa selektorom Lu~eskuom.
* Poruke neprimjerenog sadr`aja, i one u kojima se tra`i upoznavanje sa na{im reprezentativcima, u budu}nosti redakcija lista ne}e objavljivati.

U~esnici turnira sa trofejima

Evropska univerzitetska sportska asocijacija

Podr{ka organizatorima prvenstava u d`udu i karateu
U organizaciji Evropske univerzitetske sportske asocijacije (EUSA) u izraelskom ljetovali{tu Eilat odr`ana je 12. generalna skup{tina EUSA. Predstavnici nacionalnih univerzitetskih asocijacija imali su priliku raspravljati o izvje{taju kojim je prezentiran rad Evropske univerzitetske sportske asocijacije za period 2009. - 2010. godina i finansijskom poslovanju. Usvojen je operativni plan za 2011. godinu kojim su ponovo podr`ane odluke Izvr{nog komiteta EUSA kojim je izme|u ostalog Bosni i Hercegovini odobrena organizacija dvaju evropskih univerzitetskih prvenstva: u d`udu (23. do 26. juni) i karateu (22. do 25. juli) koja }e se organizovati u Sarajevu (Kulturno sportski centar Ilid`a), od ~ega se prvi put organizuje prvenstvo u d`udu {to je za organizatora poseban izazov. Posjete inspektora EUSA i tehni~kog delegata za provjeru realizacije priprema prvenstava planirane su za sredinu aprila. Ponovo je istaknuta potpuna podr{ka Sportskom savezu Bosne i Hercegovine i Komitetu za univerzitetski sport i ponu|ena pomo} u organizaciji prvenstava u d`udu i karateu.

Slavni nogometa{ Liverpula sa suprugom planira novu prinovu

Luis `eli . S. P tre}e dijete
OGLEDALO
Luis Rednap (Louise Redknapp) `eli tre}e dijete. Surpuga biv{eg igra~a Liverpula i reprezentacije Engleske, D`ejmija Rednapa (Jamie Redknapp) izrazila je `elju da sa proslavljenim nogometa{em ima i tre}e dijete. Luis i D`ejmi su u braku od 29. juna 1998. godine. Luis je prvog sina rodila 27. jula 2004. u londonskoj bolnici „Portland“, a ime mu je dala ^arli (Charley) po svom pokojnom djedu koji je umro na dan kada je Luis saznala da je trudna. Drugog sina, Bju Anrija (Beau Henry) rodila je 10. novembra 2008. i sada `eli ponovo ostati trudna. - D`ejmi bi ponovo volio da dobijemo sina, a ja bih vi{e voljela curicu. Razumijem D`ejmija za{to bi ponovo `elio sina, jer mu je velika `elja da u u svojoj porodici ima cijeli nogometni tim - na{alila se Luis Rednap, koja je prije braka sa D`ejmijem imala sjajnu pjeva~ku karijeru. Rednap: Imala sjajnu pjeva~ku karijeru

Nova serija na „Animal Planetu“

Robusni ragbija{ ulazi u kraljevsku porodicu

Tindal ulovio kralji~inu unuku
Ragbi zvijezda i kapiten reprezentacije Engleske sir Majk Tindal (Mike Tindall), koji nastupa za jedan od najboljih klubova u Engleskoj, Glo~ester, uskoro }e uploviti u bra~ne vode. Ni manje ni vi{e trebao bi o`eniti najstariju unuku kraljice Elizabete II, Zaru Filips (Philips). Njih dvoje }e svoju dugogodi{nju vezu okruniti 30. jula ove godine u Edinburgu. Ceremonija vjen~anja obavit }e se u jednoj od najglamuroznijih sala Velike Britanije u crkvi Kanongejt Kirk sa velikim brojem zvanica, dok je smje{taj prve bra~ne no}i rezerviran u hotelu u kojem odsjeda Zarina baka, kraljica, kada posjeti [kotsku. Gdje }e `ivjeti nakon vjen~anja nije te{ko pogoditi. Tindal }e se useliti Bakingemsku pala~u gdje `ivi kraljevska porodica, tako da mo`emo sa pravom re}i da se Tindal dobro udao.

Majk sa suprugom Kiki na promociji serije

Tajson uzgaja golubove
Jedan od najboljih i nakontroverznijih sportista svih vremena, Majk Tajson (Mike Tyson), nedavno je promovirao svoju tv-seriju „Taking on Tyson“. Serija se po~ela emitovati 6. marta na „Animal Planetu“, a radnja je vezana za Tajsonovu najve}u ljubav golubove. Naime, svoj bokserski talent Tajson je otkrio kada je, odrastaju}i u Bruklinu, jedan od lokalnih mangupa ubio jednog od Majkovih omiljenih golubova. - Prvo sam u `ivotu zavolio golubove. Golubovi su dio mog `ivota i dokle god sam `iv uzgajat }u ih - rekao je Tajson. Promociji je prisustvovala Majkova supruga Kiki, koja podr`ava u potpunosti hobi nekada{njeg svjetskog bokserskog prvaka.

Zara Filips sa svojim budu}im mu`em

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful