ŵ

INGLNILkIA
5ANI1AkIA IICALIDAD DL
AGUA

1CkICIDADL5 ¥
1LCNICI5MC5
DICCICNAkIC
ÞAkA AGUA
ÞC1A8LL
¥ kL5IDUAL


C8uÞC 1
04/03/11
DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

Ŷ
Ik0Icl

kcI0lI----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

klcklIkI0k0------------------------------------------------------------------------------------------------- ã

kl0k!------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ê

8I0xI00 0l ckk80k0------------------------------------------------------------------------------------ 1

c0l0k------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ê

c0k00ctIvI0k0 lllctkIck--------------------------------------------------------------------------- º

cl0k0 kl!I00kl-------------------------------------------------------------------------------------------- 1ê

cl0k0k0 (c|zI ----------------------------------------------------------------------------------------------- 11

cl0k0 kl!I00kl------------------------------------------------------------------------------------------- 1z

0lMkk0k 8I000IMIck 0l 0xI0lk0 (080I --------------------------------------------------- 11

0lMkk0k 0l cl0k0 ------------------------------------------------------------------------------------- 11

0lMkk0k 00IMIck 0l 0xI0lk0 (000I -------------------------------------------------------- 1ã

00klIk t0tkl (cac01I --------------------------------------------------------------------------------- 1ê

Il00k0k0! (I-I --------------------------------------------------------------------------------------------- 11

I0!Ikt0! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1ê

I0!I0k0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1º

0k0r0 c0lII0kMl Ilckl ----------------------------------------------------------------------------- zê

0k0r0 c0lII0kMl t0tkl -----------------------------------------------------------------------------z1

8Ilkk0 (IeI -------------------------------------------------------------------------------------------------- zz

8I0k00lk0 !0lI0kk00 ------------------------------------------------------------------------------ z1

Mkk0kkl!0 (MaI ---------------------------------------------------------------------------------------- z1

kItkkt0! (k01I ------------------------------------------------------------------------------------------- zã

DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

ŷ
kItkIt0! (k0zI -------------------------------------------------------------------------------------------- zê

kItkkt0! kk (k01I -------------------------------------------------------------------------------------- z1

kItkIt0! kk(k0zI ---------------------------------------------------------------------------------------- zê

kItk00lk0 kM0kIkckl ----------------------------------------------------------------------------- zº

0l0k ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1ê

0xI0lk0 0I!0llt0 ------------------------------------------------------------------------------------- 11

rkkk!It0 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 1z

r0tlkcIkl 0l 8I0k00lk0 (e8I ------------------------------------------------------------------ 11

!k80k -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11

!0lI00! t0tkll! --------------------------------------------------------------------------------------- 1ã

!0lI00! 0I!0llt0! ----------------------------------------------------------------------------------- 1ê

!0lI00! !l0IMlktk8ll! --------------------------------------------------------------------------- 11

!0lIkt0! (!01
-
I ------------------------------------------------------------------------------------------ 1ê

!0lI0k0 0l 8I0k00lk0 ---------------------------------------------------------------------------- 1º

tlMrlkkt0kk kr --------------------------------------------------------------------------------------- 1ê

tlMrlkkt0kk kk --------------------------------------------------------------------------------------- 11

t0k8Il0k0 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 1z

vI8kI0k ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 11

vIk0! --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11

IIkc (IaI ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1ã

0lIIkIcI0kl! 0l tlckIcI!M0! ------------------------------------------------------------------ 1ê - 1ê
DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

Ÿ
kcI0lI

llllältlûä
la atlát: átl aaaa taai|l|a,t a sa ta||aslrláaá t lalla,t ta las iasas át las |tattlaats aalnltas asl tana ta las a|attsas |laláaltas. la atlát:
aatát tsia| taasaáa aa| átláas lat|its , át|llts, al laaal aat aa| salts |anttiaaits ¦sallaias át alanlala , |lt||aì.

tll\llltltlûä
la tl aaaa aaia|lt st tatatai|a tana tatü1.

äällll ll nlllll
\t nlát ta nllltllnü\ rül llIlü ¦na/lì átl tanaatsia tatü1.

llnlIl\
O lnl. !tt.tna/l
O lnr. ått.tna/l

äülnl
tütäläül ätü ì)tt!

nlIülü ll lälll\l\
\t aatát |att| ál|ttiantait ta tanaa. \t iana la natsi|a , st nlát taa aa al nti|a, tl taal aatát áa| aaa láta át la atlát: átl aaaa.
látnás ta la|a|aia|la, st nláta las alrtlts át tatü1 aa|a rt| sl tsiáa átai|a átl llnlit at|nlsl|lt át la aa|na.

läIllrllIltlûä \lälIllll
\l la natsi|a át aaaa ianaáa, laálta aat iltat atlát:, aatát taatlal|st aat iltat alias las alrtlts át tatü1, laáltaaáa ian|lta aat tl aaaa ts
áa|a. taaaáa tl aaaa ts átláa aatát st| ta||aslra , alttia| las ia|t|las át taaáattláa , álsi|l|atláa átl aaaa. látnás ts áaälaa aa|a la salaá
|anaaa.

nlIülü ll lllättlûä
\t aatát |táatl| alrtlaaáa tl al átl aaaa, aäaáltaáalt tltntaias |ásltas aat taai|alta la atlát: átl aaaa, la,ttiaaáa aaa salatláa
lat|itntait altallaa, tana la ts tl |lá|ázláa át saála a tl |lta||aaaia át saála.

DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

Ź
klcklIkI0k0llllältlûä
la altallaláaá ta tl aaaa, iaaia aaia|al tana i|aiaáa, asaalntait ts taasaáa aa| las laats ta||aaaias ¦tü1
=
ì , |lta||aaaias ¦ltü
-
1ì, asatlaáas
taa las tailaats äa, l, ta, , na. la altallaláaá st átit|nlaa aa| la ilialatláa át la natsi|a taa aaa salatláa rala|aáa át aa átláa lat|it tana
tl ltl, ntálaait áas aaaias sattslras át taalraltatla, laáltaáas ,a sta aa| ntálas aaitatlánti|as a aa| ntála átl tala| ailll:aaáa áas
laáltaáa|ts átláa-|ast aáttaaáa.

tll\llltltlûä
O lltallaláaá át ta||aaaia.
O lltallaláaá át |lta||aaaia.

äällll ll nlllll
\t nlát ta äälllll\ ll al.

llnlIl\
O lnl. ntaa| aat t.1
O lnr. na,a| aat t.1

äülnl
tütäläül ätü ì)tt!

nlIülü ll lälll\l\
\t átit|nlaa aa| ilialatláa át la natsi|a taa aaa salatláa rala|aáa át aa átláa lat|it tana ltl, ntálaait áas aaaias sattslras át
taalraltatla, laáltaáas aa| ntála átl tan|la át tala| át áas laáltaáa|ts átláa-|ast aáttaaáas.
taaaáa st lt aa|taa a la natsi|a át aaaa laáltaáa| át ltaallialtlaa , aaa|ttt át aa tala| |asa, laálta aat iltat aa al na,a| a t,1 , ts
laáltailra át a|tstatla át ta||aaaias. lataa st aa|taaa aaas aaias át laáltaáa| a:al ||analtaal, aaa|ttltaáa taa aaa tala|atláa a:al , st
taaila(a ilialaaáa ltl |asia la aaa|ltláa át aa tala| rt|át. taa tsia st iliala las |lta||aaaias ¦ltü1
-
ì , la nliaá |tsiaait át las ta||aaaias
¦tü1
=
ì. la natsi|a át|t|á át alnattaa|st lantálaiantait, aaa natsi|a alnattaaáa aa ts |ta|tstaiailra.läIllrllIltlûä \lälIllll
äaa altallaláaá tsia|lt laálta aat tl aaaa ts taaa: át atai|all:a| las átláas áaälaas, at|a sl la altallaláaá ts alia, aatát áaäa| las ia|t|las.

nlIülü ll lllättlûä
ra| ntála át aáltláa át ltl.
\t taai|ala tl |lta||aaaia taaaáa ta tl aaaa st i|aia tl tüì , st lltaa a sas alrtlts át taalll||la.DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

ź
kl0k!

llllältlûä
las alaas saa nlt|aa|aaalsnas aalttlala|ts a lllantaiasas, laiái|alas, at|a|las, ta,a |á|liai aa|nal ts tl aaaa.
\aa a|aáatia|as a|lna|las át nait|la a|aáalta ¦|lanasaì, atat|aaáa azlataa aat st álsatlrt ta tl aaaa. \a ianaäa ra|la átsát !nn |asia
ra|las nti|as át laaaliaá. ra|a sa t|ttlnltaia atttsliaa át áas latia|ts. la: sala|, , aai|ltaits ¦a|latlaalntait ali|áataa , lásla|aì. \t
tlasllltaa át atat|áa a sa tsi|atia|a ttlala| ta. a|ata|laias ¦ttlala slnaltì, , ta tata|laias ¦ttlala taa ntn||aaa aatlta|ì.

tll\llltltlûä
O 't|áts a:alts ¦laa|ataa, üstlllaia|laì
O llaiantas ¦ntlasl|a, \,atá|aì
O 't|áts ¦ltilaasi|an, rtálasi|anì

äällll ll nlllll
\t nlát ta äälllll\ l\Ilälll ll llll rül nlllllIlü ¦äll/nlì

llnlIl\
O lnl. t.t äll/nl
O lnr. 1t.t äll/nl

äülnl
llnlits a|aaa|tlaaaáas aa| la äalrt|sláaá taiállta át t|llt.

nlIülü ll lälll\l\
ll|ttiantait ta tl la|a|aia|la, aa| ntála át la |trlsláa átl aaaa ta nlt|astaalas aa|a átittia| la a|tstatla át alaas aat saa álnlaaias.

läIllrllIltlûä \lälIllll
la a|tstatla át alaas ta tl aaaa aaia|lt a|aáatt ala|ts , sa|a|ts laátsta|lts, at|a aaa át las a|latlaalts a|a|ltnas aat a|aáatta las alaas
ts la lait|lt|tatla taa las i|aianltaias át aaia|lll:atláa átl aaaa. las alaas lait|llt|ta ta las i|aianltaias át taaaalatláa-llatalatláa,
llli|atláa , átslaltttláa átl aaaa. las alaas saa |tslsitaits a aa alrtl át tla|atláa aa|nal, aa| la aat |táatta la tlltltatla átl a|attsa át
tla|atláa átl aaaa.
taa a|tstatla át alaas, st iltat aa lat|tntaia át al átl aaaa, ááaáalt taaáltlaats át altallaláaá aat |att tl aaaa nás lat|asiaait, aa| la
aat st a|aáatta atanalatlaats át taltla , naaatsla aa| stálntaiatláa.
llaaaas alaas aa atttsliaa át la: aa|a sa||trlrl| ¦t|la|tlaì, aa| la aat st aatáta la|na| talaalas át nlllaats át alaas aat la|naa aaa
atlltala átlaaáa ¦al|tátáa| át !tt nlt|aatsì taaatláa tana llallln¨, aaa rt: a|aáatláa tsia atlltala, st lat|tntaia la ia||lát: ta tl aaaa.
lsl nlsna, aaa rt: la|naáa tsia atlltala átlaaáa, st a|aáatt la tai|alltatláa aat ts la la|natláa át alaaias¨ ta la saat|lltlt átl aaaa.
Iaáa tsia sla ntatlaaa| aat |a, alaas aat saa iázltas aa|a la salaá.

nlIülü ll lllättlûä
ra| ntála át tla|atláa tsattlal ¦|taalt|ta nás tla|aì, llsallaia át ta|a , ian|lta la aáltláa át \allaia át ta||t.
DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

Ż
8I0xI00 0l ckk80k0


llllältlûä
ll tüì ts aaa át las aasts nás a|aaáaaits ta la aaia|alt:a. tas latala|a, laala|a , aa rtataasa, aa|it át la aináslt|a ta taaáltlaats
aaia|alts. lsl nlsna, |tsaliaáa át la tan|asiláa át tan|asil|lts lásllts. taaáltlaaa la |aálatláa it||tsi|t , taai|l|a,t al taltaianltaia
ala|al.

tll\llltltlûä
O llázláa át ta||aaa ¦tüìì
O naaázláa át ta||aaa ¦tüì

äällll ll nlllll
\t nlát ta äälllll\ ll al.

llnlIl\
O lnl. al át 1.1
O lnr. al át t.ì

äülnl


nlIülü ll lälll\l\
\t aatát |tall:a| ál|ttiantait ta tanaa. \t iana la natsi|a , st taltala tl al át la nlsna, aa|a a|itat| las |tsaliaáas , tana|a|a| sl tl al
a|italáa tsiá átai|a át las llnlits.

läIllrllIltlûä \lälIllll
las aaaas aatáta itat| állt|taits taailáaáts át tüì ll||t, tl taal lalla,t ta tl tanaa|ianltaia átl ta||aaaia át taltla ta las aaaas. \t áltt
aat tl tüì át taalll||la ts la taailáaá át álázláa át ta||aaa aat át|t tsia| a|tstait ta tl aaaa aa|a naaitat| ta salatláa al |lta||aaaia aat
st tatatai|a ta ált|a aaaa. \l tl tüì ll||t ts na,a| al tüì át taalll||la, tzlsit tzttsa át tüì, , st taaslát|a al aaaa tana aa|tslra. \l tl tüì
ll||t ts ntaa| al tüì át taalll||la, |a, átlltltatla át tüì , st taaslát|a al aaaa tana lat|asiaait.

nlIülü ll lllättlûä
llatalatláa, taaaalatláa.
DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

%
c0l0k

llllältlûä
ll aaaa aaia|lt át asa áantsilta t laáasi|lal iltat la ta|atit|lsilta át st| latala|a. las aaaas saat|lltlalts aatáta tsia| tala|aáas át|láa a la
a|tstatla át laats ntiálltas aaia|alts ¦|lt||a , naaaaatsaì, |anas, nait|la a|aáalta , taaianlaaaits áantsiltas t laáasi|lalts.
ll tala| aat ta tl aaaa a|aáatt la nait|la sasataáláa , álsatlia st lt átaanlaa tana tala| aaa|tait¨, aaa rt: tllnlaaáa tl nait|lal
sasataáláa , álsatlia, st a|st|ra aa tala| |tnaatait, taaatláa tana tala| rt|áaát|a¨, sltaáa tsit (lilna tl aat st nlát ta tsit aa|ánti|a.

tll\llltltlûä
O tala| aaa|tait. tala| a|aáatláa aa| la nait|la sasataáláa , álsatlia.
O tala| rt|áaát|a. tala| |tnaatait lataa át la tllnlaatláa átl tala| aaa|tait.

äällll ll nlllll
\t nlát ta äälllll\ ll tülül át la tstala rllIläü tülllIü.

llnlIl\
O lnl. å.t aaláaáts
O lnr. 1å.t aaláaáts

äülnl
tütäläül ätü ì)t!! |ì

nlIülü ll lälll\l\
ratát |att|st ta tanaa a |lta ta la|a|aia|la. tanaa|atláa rlsaal át la nt:tla taa salatlaats tala|láas át taattai|atlaats taaatláas a álstas
át t|lsial át tala| tall||aáas a|trlantait taa las salatlaats tala|láas. la aaláaá aa|a ntáltláa átl tala| aat st asa tana tsiáaáa|, ts tl tala|
aat a|aáatt !na/l át rlailaa ta la la|na át tla|aalailaaia. la |tlatláa át ta|alia a alailaa st aatát ra|la| aa|a laaala| tl nail:. la
a|aaa|tláa ri-ta aat st ailll:a ta tsit ntiaáa ts aa|nalntait la aáttaaáa aa|a la na,a|la át las natsi|as.
la tasa atttsa|la, la natsi|a át|t ttai|llaaa|st aa|a tllnlaa| la ia||lát:. la tanaa|atláa st |tall:a taa las salatlaats aat itaaaa å, !t ,
|asia It aaláaáts ta la tstala.

läIllrllIltlûä \lälIllll
ll aaaa aatát tsia| tala|aáa át|láa a la a|tstatla át |lt||a , naaaaatsa, talaláal a ta salatláa, aatát tala|a|st ian|lta aa| tsia| ta
taaiatia taa átstt|as a|aáaltas, |ajas naát|a, |altts, tit., ta állt|taits tsiaáas át átstanaasltláa. Ian|lta aatát tsia| tala|aáa aa| la
a|tstatla át iaalaas átláa |(nlta , alaaaas |tsláaas laáasi|lalts.

nlIülü ll lllättlûä
ll tala| aaia|al ta tl aaaa tzlsit a|latlaalntait aa| tlttia át aa|iltalas talaláalts ta|aaáas ataailrantait, át|láa a tsia, la |tnatláa átl
tala| ta tl aaaa aatát laa|a|st taa a,aáa át aa taaaalaait át aaa sal át láa ntiállta i|lraltait, tana llanlala a llt||a.
ratát ian|lta |táatl|st tl tala| átl aaaa aa| ntála átl tla|a, aat ati(a tana aa |laaaataáa|.DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

%
c0k00ctIvI0k0 lllctkIckllllältlûä
ls la |a|llláaá átl aaaa át i|aasaa|ia| ta||ltait tltti|lta. la taaáatilrláaá tltti|lta átl aaaa átataát át la taattai|atláa iaial át
sasiaatlas álsatlias laal:aáas ta tl aaaa , át la itnat|aia|a a la taal st |aaa la átit|nlaatláa.
'ala|ts át taaáatilrláaá át alaaaas natsi|as ilaltas.

M0l!tkk 0l k00k (k zã°cI c0k00ctIvI0k0, µ![tm
laaa ali|aaa|a t.tå
laaa át allntaiatláa a talát|as ! a å
laaa aaia|lt åt a !tt
laaa át na| å1tttt

tll\llltltlûä
\t tlaslllta tana tltntaia taaáatia| át tltti|ltláaá.

äällll ll nlllll
\t nlát ta nltlü \llnlä rül tläIlnlIlü ¦µ\/tnì

llnlIl\
O lnl. aa aallta
O lnr. ntaas át !ått.tµ\/tn

äülnl
tütäläül ätü ì)tt!

nlIülü ll lälll\l\
\t aatát |att| ál|ttiantait ta tanaa, aa| ntála át aa lasi|antaia llanaáa taaáatilrlnti|a. lsit lasi|antaia át|t tall||a|st , t|taata| la
tsia|llláaá át la stäal át la ntáláa aaits át a|attát| a |tall:a| a|attálnltaia át ntáltláa. \t át|ta iana| ta tataia alaaaas
|ttantaáatlaats aa|a |tall:a| tsit tasa,a.
!. llnala| la ttláa át ntáltláa átl taaáatilrlnti|a, aaits át taalaalt| ntáltláa.
ì. la ttláa át|t tsia| sasataáláa át ial naat|a, aat las a|llltlas át rtaita tsita sant|aláas. la tána|a átl tltti|aáa aa át|t itat|
al|t tai|anaaáa.
1. la ttláa át|t|á tsia| staa|aáa át aa|táts , tl laaáa átl |ttlaltait, aa| la ntaas t.åtn.
1. \l ts aasl|lt, tl |ttlaltait ta áaaát st |a|á la ntáltláa át|t|á tsia| alslaáa átl aaitatlal át la ilt||a.
å. 't|lllta| aat tanaas tltti|ltas a|tstaits aa alttita la ntáltláa.
(. naatja| la ttláa taa taláaáa aa|a trlia| aat st |anaa a alt|áa sa tall||atláa.
I. äa aaa|áa| la ttláa satla a taaianlaaáa.

läIllrllIltlûä \lälIllll
äaa taaáatilrláaá alia laálta aat tl aaaa iltat salts , sálláas álsatlias.

nlIülü ll lllättlûä
\t aatát |táatl| la taaáatilrláaá átl aaaa taa salatlaats tsiáaáa| át tla|a|a át aaiasla ¦ltlì.


DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

ŵŴ
cl0k0 kl!I00kl


llllältlüä.
ll tla|a |tsláaal ts la taailáaá át tla|a aat aatáa ta tl aaaa aaia|lt a|trla sa taasana. ttat|alntait tsia tan|laatláa aatáa ta tl aaaa
aaia|lt ááaáalt a|aaltáaáts sala||ts aa|a tl st| |anaaa at|a ian|lta taaslát|aaáa aat ta tzttsa ts átsaa|aáa|lt.

tll\llltltlüä.
!. tlülü ll\lläll lllll
ì. tlülü ll\lläll tünllällü, la|naáa taaaáa |a, sasiaatlas a|aáaltas ta tl aaaa.

äällll ll nlllll.
\t nlát ta nllla|anas át tla|a aa| lli|a át aaaa ¦na/lì.
llnlIl\.
ll llnlit názlna aánlsl|lt átl tla|a|a ts át t.å na/l
ll llnlit názlna at|nlsl|lt átl tla|a|a ts át !na/l
äülnl.
la taaitnala la äa|na aat laálta las aa|ánti|as át aaaa aaia|lt ts la tütäläül ätü ì) tt!.)).
nlIülü ll lälll\l\.
\t aatát ntál| ta la|a|aia|la ntálaait tsatti|alaianti|la aa|taaaáa aaa sasiaatla ilialaait , tanaa|aaáa ta tstalas a|aáaaáas át tala|.
Ian|lta |a, aaa|aias aa|a ntál|las ál|ttiantait ta tanaa.
läIllrllIltlüä \lälIllll.
ll tlttia |tsláaal átl tla|a ts lnaa|iaait at|a át|t át st| ntáláa aáttaaáantait la taailáaá át tla|a aat taailtat tl aaaa aaia|lt. las
llnlits saa átllaláas aa| tatsilaats át aaia|llláaá aa|a tl aánlsl|lt , aa| tl nal sa|a| aat aáaalt|t tl aaaa taaaáa sa||taasa tl lnr.
nlIülü ll lllättlüä.
ls atttsa|la |tall:a| aaállsls ntálaait a|aa|anas áaaát st aatáa a|st|ra| taaaia lltaa a taáa aaaia át aaa |tá át aaaa aaia|lt , taláa| las
llnlits. \a nt:tlaáa tl tla|a taa tl aaaa ts na, ta|a sa staa|atláa.
DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

ŵŵ
cl0k0k0 (c|
z
Illllältlûä
ll láa tla|a|a ts aaa át las tsattlts át tla|a nás lnaa|iaaits ta tl aaaa. las a|latlaalts la|nas átl tla|a ta las aaaas saa. átláa tla||lá|lta,
láa tla|a|a, tla|a nalttala|, átláa |laatla|asa, láa |laatla|lia, átláa tla|asa, láa tla|lia, álázláa át tla|a, átláa tlá|lta, láa tla|aia. las tla|a|as
aaa|ttta ta iaáas las aaaas aaia|alts ta taattai|atlaats aat ra|laa anallantait. la aaaas saat|lltlalts, sla tn|a|aa, sa taaitaláa ts
atat|alntait ntaa| aat tl át las |lta||aaaias , sallaias.
las tla|a|as lait|llt|ta la átit|nlaatláa át ali|aias , átnaaáa aalnlta át azlataa.

tll\llltltlûä
üalnltantait st tatatai|a ta aaaas aaia|alts ta la la|na tl
-!


äällll ll nlllll
\t nlát ta nllltllnü\ rül llIlü ¦na/lì

llnlIl\
O lnl. !tt.tna/l
O lnr. ìåt.tna/l


äülnl
tütäläül ätü ì)tt!
tütäläül ätü ì)t!1 |I

nlIülü ll lälll\l\
\t tral(a aa| ntála átl aaa|aia \rltIlüüäläI. \t iana aaa natsi|a , st tana|at|a tl rala| át sa al.
O ll al tsat|aáa tsiá ta tl lait|rala át ! a !ì, át la taai|a|la, ta||tal| tl al aa|taaaáa aaia a aaia salatláa állaláa át átláa ali|lta
a la sal |tsattilra át anaalata.
O läaál| a la natsi|a, taa a,aáa át aaa alatia, ì.ånl át tl-! ¦nlltlì , nt:tla|.
O läaál| a la natsi|a, taa a,aáa át aaa alatia, t.ånl át tl-ì ¦nlltlì , nt:tla|.
O Iltnaa át |tattláa, ! nlaaia.
O läaál| la salatláa a aaa ta|tia ta||tsaaaáltait.
O \tltttlaaa| tl ntiaáa ta tl \rltIlüüäläI, ta la stltttláa aaianáilta.
O talata| la ta|tia ta tl tanaa|ilnltaia aa|a ta|tias , tsat|a| tl |tsaliaáa aat a||aja|á la náaalaa aa|a tralaa| sl tsiá átai|a át
las llnlits.


läIllrllIltlûä \lälIllll
ll sa|t| aat |a, aaa alia taattai|atláa át tla|a|a ta tl aaaa, st sa|t aat taasa|á ta||asláa ta las ia|t|las ntiálltas , ta las tsi|atia|as.
látnás st aatát stail| aa llat|a sa|a| salaáa ¦sl tl tla|a|a a|tstait ts tla|a|a át saálaì, tl taal aa át|t st| aánlsl|lt ta taailáaáts alias
aa|a aaaa aaia|lt.


nlIülü ll lllättlûä
\t aatát |táatl| aa| ntála át aa llli|a át ta||áa atilraáa, aat tllnlaa ala|ts , sa|a|ts átl aaaa.
DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

ŵŶ
cl0k0 kl!I00kl


llllältlûä
ls aa tltntaia ailll:aáa aa|a tllnlaa| nlt|aa|aaalsnas ta tl aaaa, at|nliltaáa asl aat tl aaaa sta aaia aa|a tl taasana |anaaa. l
itnat|aia|a an|ltait , a|tsláa ainaslt|lta ts aa aas tala| ana|llla rt|áasa. lt|t st| ailll:aáa ta a|aaa|tlaats aáttaaáas, st taaslát|a aat
sa alrtl át|t tsia| tai|t ! , !.1 aan. ll tla|a |tsláaal st tata|aa át átslalttia| tl aaaa átsát aat salt át la alaaia át i|aianltaia |asia aat
lltaa al asaa|la, azláaaáa iaáas las taaianlaaaits a sa aasa.

tll\llltltlûä
O tla|a ll||t. tla|a a|tstait ta la|na át átláa |laatla|asa t laats |laatla|lia.
O tla|a tan|laaáa. tla|a a|tstait ta la|na át tla|anlaas.

äällll ll nlllll
\t nlát ta nllltllnü\ rül llIlü ¦na/lì

llnlIl\
O lnl. t.åna/l
O lnr. !.tna/l
ll llnlit názlna attaia|lt, staa|a , átsta|lt át tla|a |tsláaal ll||t ts át t.åna/l, ta las aaaias nás altjaáas átl slsitna át álsi|l|atláa,
átsaats át aa| la ntaas 1t nlaaias át taaiatia, a aa al ntaa| át t.t, taa tl a|aaáslia át |táatl| ))¼ la taattai|atláa át lst|t|lt|la tall ,
tlt|ias rl|as.
la tasa aat las taaila(ta las talt|ntáaáts át a|lata |lá|lta, aatát naaitat|st aa llnlit názlna at|nlsl|lt át ì.tna/l, |atltaáa tasa
anlsa át las ala|ts , sa|a|ts ta tl aaaa át taasana. lt|ta át iana|st ntáláas slnlla|ts ta las tasas át lait||aatláa a |ajas ta la
tlltltatla át las i|aianltaias aa|a aaia|lll:a| tl aaaa.
äülnl
tütäläül ätü ì)tt!

nlIülü ll lälll\l\
\t tral(a aa| ntála átl aaa|aia \rltIlüüäläI. ll ntiaáa a ailll:a| aatát st| tl át \-lrl ¦azláatláa át la álalaall-a-ltalltáaálanlaaì, , st
aatáta staal| las slaaltaits aasas.
O tana|a|a| tl al át la natsi|a, tl lait|rala a|trlsia ts át 1 a ). la tasa taai|a|la, ta||tal| tl rala| átl al aa|taaaáa a la natsi|a,
aaia a aaia, salatláa állaláa át |lá|ázláa sáálta a átláa sall(|lta.
O läaál| taa la alatia ånl át la natsi|a ta aa ia|a át tasa,a.
O läaál| aaa nlt|atat|a|aáa át a:al át tlì-!l ¦nlltlì , aalia| laitasantait aa|a álsalrt| la sasiaatla sálláa.
O läaál| áas aaias át tlì-1l ¦nlltlì , nt:tla|.
O Iltnaa át |tattláa, ! nlaaia.
O läaál| la salatláa a aaa ta|tia , talata|la ta la náaalaa \rltIlüüäläI, ta tl |ttlaltait aáttaaáa aa|a las ta|tias. lsat|a| la
|tsaatsia átl aaa|aia.

läIllrllIltlûä \lälIllll
\l tl aaaa iltat nat|a tla|a aaá|á alttia| la salaá |anaaa, ,a aat ts aa aas aatlra ta taailáaáts alias, át|t at|naattt| ta tl llnlit ¦aa
ntaasì aa|a astaa|a| la tllnlaatláa át nlt|aa|aaalsnas, aátnás ts aa aaát|asa azláaait ¦ta taailáaáts a|aaátsì át las ia|t|las át ntial.

nlIülü ll lllättlûä
\t aatát |táatl| aa| ntála át aa llli|a át ta||áa atilra, aa|a tllnlaa| ala|ts , sa|a|ts. Ian|lta st aatát átja| |taasaaáa aa|a aat tl tla|a
st traaa|t.
DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

ŵŷ
0lMkk0k 8I000IMIck 0l 0xI0lk0 (080I:

llllältlüä.
ls aa aa|ánti|a aat nlát la taailáaá át nait|la sasttail|lt át st| taasanláa a azláaáa aa| ntálas |laláaltas aat taailtat aaa natsi|a
llaaláa, , st ailll:a aa|a átit|nlaa| sa a|aáa át taaianlaatláa

äällll ll nlllll.
\t tza|tsa ta na üì/lli|a.
llnlIl\.
lnr ìtt na üì/l.
äülnl.
la taaitnala la äa|na aat laálta las aa|ánti|as tl atat|áa ì1(-ìtt(.

nlIülü ll lälll\l\.
ll ntiaáa st |asa ta ntál| la taailáaá át azlataa aat |taalt|ta las nlt|aa|aaalsnas aa|a tlttiaa| la azláatláa át la nait|la a|aáalta
a|tstait ta aaaas aaia|alts , |tsláaalts , st átit|nlaa aa| la állt|tatla tai|t tl azlataa álsatlia laltlal , tl azlataa álsatlia al ta|a át
tlata álas át lata|atláa a ìt °t.

läIllrllIltlüä \lälIllll.
ls aa ntiaáa aallta|lt ta aaaas saat|lltlalts taailataialts aaaas |tsláaalts a taalaalt| aaaa aat aatáa taaitat| aaa taailáaá aa|ttla|lt át
nait|la a|aáalta.

la llü ts alttiaáa aa| la itnat|aia|a átl ntála, aa| las tlasts át nlt|aa|aaalsnas a|tstaits, aa| la taailáaá , ilaa át tltntaias aai|lilras
a|tstaits.
nlIülü ll lllättlüä.
\t aatát |táatl| |atltaáa aa i|aianltaia |atit|laláalta aat st |tall:a atat|alntait aa| azláatláa, ,a sta ál|ttia a taa aas tla|a
át|láantait |taalaáa. la aasl|llláaá át átja| ta tl aaaa aaa ataatäa áasls át tla|a ll||t, aa|aail:a sa iaial aaia|llláaá |atit|laláalta al
lltaa| a las taasanláa|ts.
DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

ŵŸ
0lMkk0k 0l cl0k0

llllältlûä
la átnaaáa át tla|a ts la állt|tatla tai|t la taailáaá át tla|a aat st aäaát al aaaa aa|a átslaltttláa , la taailáaá átl tla|a |tsláaal. la la
a|állta, tl aaaia l natsi|a la taailáaá |taat|láa aa|a sailslatt| la átnaaáa át las aataits |táatia|ts. taaaáa iaáas las aataits |táatia|ts
|aa |tattlaaaáa, tanlta:a a aantaia| tl tla|a |tsláaal ¦l-lì.


tll\llltltlûä
O tla|a |tsláaal
O tla|a átnaaáaáa

äällll ll nlllll
\t nlát ta nllltllnü\ rül llIlü ¦na/lì.

llnlIl\
O lnl. t.åna/l
O lnr. !.tna/l

äülnl
tütäläül ätü ì)tt!

nlIülü ll lälll\l\
ll|ttiantait ta la|a|aia|la, nláltaáa la taailáaá át tla|a |tsláaal aat iltat tl aaaa , ailll:aaáa la ntáláa atttsa|la át tla|a, át tsia
naat|a át|t tanall|st taa la slaaltait ttaatláa.
lasls át tla|a = ltnaaáa át tla|a - tla|a ltsláaal Iaial ¦tla|a ll||t - tla|a tan|laaáaì

läIllrllIltlûä \lälIllll
taaaáa st aáltlaaa tla|a al aaaa tsit azláa iaáa la nait|la a|aáalta t laa|aáalta aa| laaal. ra| taaslaaltait, aa iaáa tl tla|a aat st aa|taa al
aaaa áa aa| |tsaliaáa la a|aáattláa át tla|a |tsláaal ll||t. la taailáaá át tla|a aat |tattlaaa taa las tanaatsias laa|aáaltas , las lnaa|t:as
laa|aáaltas st taaatt tana átnaaáa át tla|a, , ts atttsa|la sailslatt|la aa|a aat st la|nt tl tla|a |tsláaal ll||t. la aalltatláa át tla|a al
aaaa |asia tl aaaia ta tl aat |a, tla|a ll||t |tsláaal álsaaal|lt, st llana tla|atláa |asia tl aaaia át aalt||t , ts aaa át las la|nas át
tla|atláa nás tlltltaits.
la stltttláa át átnaaáa át tla|a tsiá ta laatláa át la áasls át tla|a, aat a (t nlaaias át iltnaa át taaiatia, at|nlit a|itat| las |tsláaalts
át tla|a ll||t tsat|aáas.

nlIülü ll lllättlûä
äa aallta ta tsit tasa, át|láa a aat sl |a, átnaaáa át tla|a, sltna|t ts atttsa|la aäaál| tla|a, aa tllnlaa|la.


DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

ŵŹ
0lMkk0k 00IMIck 0l 0xI0lk0 (000I

llllältlüä.
ls aa aa|ánti|a aat nlát la taailáaá át nait|la a|aáalta sasttail|lt át st| azláaáa aa| ntálas aalnltas aat |a, ta aaa natsi|a llaaláa.
äällll ll nlllll.
\t tza|tsa ta na/lli|a.

llnlIl\.
la aaaas |tsláaalts áantsilta ts át. ìåt , (tt na/l.

äülnl.
la taaitnala la äa|na aat laálta las aa|ánti|as ts tl atat|áa ì1(-ìtt(.

nlIülü ll lälll\l\.
ll a|attálnltaia st |asa ta la azláatláa át la nait|la ailll:aaáa ált|anaia át aaiáslta tana azláaait ta a|tstatla át átláa sall(|lta t laats
át alaia tana taiall:aáa|. la álsalatláa ataasa st talltaia |aja |tllaja áa|aait ì | a !1t 't. lataa st tral(a la taailáaá átl ált|anaia sla
|tattlaaa| ilialaaáa taa aaa álsalatláa át |lt||a ¦llì. la átnaaáa aalnlta át azlataa st taltala a aa|il| át la állt|tatla tai|t tl ált|anaia
aäaáláa laltlalntait , tl ált|anaia tataai|aáa i|as la azláatláa.

läIllrllIltlüä \lälIllll.
lta|tstaia iaaia la nait|la a|aáalta |laáta|aáa|lt tana la aa |laáta|aáa|lt ta las aaaas |tsláaalts. ls atttsa|la, aa| iaaia, taai|ala| tsias
aa|ánti|as aa|a astaa|a| aaa |ataa talláaá át rt|iláa a la rt: aat tanallnas taa las aa|nailras ltaalts sla t|ta| alit|atlaats
ntálaan|ltaialts aaaltaáa ta atlla|a aatsi|a ttaslsitna.

nlIülü ll lllättlüä.
\t aatát álsnlaal| tl lüü taa i|aianltaias llslta-aalnlta, tltti|ataaaalatláa , tl a:aaa.


DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

ŵź
00klIk t0tkl (cac0
1
I


llllältlûä
tana aaaas áa|as st taaslát|aa aaatllas aat |taalt|ta taailáaáts taaslát|a|lts át ja|áa aa|a a|aáatl| tsaana, aátnás a|aáatta
lat|asiatlaats ta las ia|t|las át aaaa talltait, taltaiaáa|ts, talát|as , ai|as aaláaáts ta las taalts st lat|tntaia la itnat|aia|a átl aaaa.
la la a|átilta st taaslát|a aat la áa|t:a ts taasaáa aa| laats ntiálltas álraltaits taaatts át |tattlaaa| taa tl ja|áa aa|a a|aáatl|
a|ttlaliaáas, , taa tlt|ias aalaats a|tstaits ta tl aaaa aa|a la|na| lat|asiatlaats. las a|latlaalts tailaats aat taasaa la áa|t:a ta tl aaaa ,
las a|latlaalts aalaats asatlaáas taa tllas saa. taltla, naaatsla, tsi|aatla, |lt||a , naaaaatsa. lsia a|aáatt aa sa|a| laátsta|lt ta tl aaaa
aaia|lt.

tlltllltltlûä
\t tlaslllta tana tatü1

äällll ll nlllll
\t nlát ta nllltllnü\ rül llIlü ¦na/lì

llnlIl\
O lnl. !tt.tna/l
O lnr. ått.tna/l

äülnl
tütäläül ätü ì)tt!
tütäläül ätü ì)t!ì |!1

nlIülü ll lälll\l\
las natsi|as át|ta aaall:a|st lantálaiantait átsaats át la iana át las natsi|as. lt|t itat| aa al ta tl lait|rala át å a t, át la taai|a|la,
ajasia| taa |lá|ázláa sáálta a átláa tla||lá|lta.
O ll taaitaláa át áa|t:a iaial aatát tana|a|a|st taa tl aaa|aia nlltlüüäläI Il\I lällIl IüIll. las natsi|as taa nás át
!åtna/l át ta át|ta állal|st taa aaaa átsillaáa a 1°t.
O Iaáa natsi|a ia||la át|t llli|a|st, , lataa |tl|lat|a| las natsi|as.
O la natsi|a aa|a ntáltláa át|t tsia| tai|t ìt , ìå°t, st lai|aáatta t.ìnl ta aaa ta|tia át |tattláa, tt||a| la ta|tia , nt:tla|.
O läaál| taa alatia t.ìnl átl |tatilra l-!l ¦nlltlì ta la ta|tia , nt:tla|. ltja| |taasa| aa| !t nlaaias, lataa ntál|. lsia ts la
áa|t:a iaial.

läIllrllIltlûä \lälIllll
äaa natsi|a át aaaa aat iltat áa|t:a taaslát|a|lt, aa ts átstaáa aa|a a|attsas laáasi|lalts , aa|a asa áantsilta, ,a aat |taalt|t aaa
na,a| átnaaáa át ja|áa aa|a aaát| |att| las atilrláaáts. la talát|as , slsitnas tal|laáas aa| aaaa, tl aaaa áa|a t|ta lat|asiatlaats ta las
ia|t|las , aaa at|áláa át la tlltltatla át la i|aaslt|tatla át tala|.

nlIülü ll lllättlûä
la áa|t:a itnaa|al tsiá átit|nlaaáa aa| tl taaitaláa át ta||aaaias , |lta||aaaias át taltla , naaatsla, tsia st tllnlaa aa| slnalt
t|allltláa átl aaaa , aasit|la| tllnlaatláa át a|ttlaliaáas la|naáas aa| llli|atláa. la áa|t:a at|naatait ¦la|naáa aa| salts át taltla ,
naaatslaì st tllnlaa aa| taaaalatláa.
DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

ŵŻ
Il00k0k0! (I-Illllältlûä
\aa tanaatsias álsatlias, sálláas a aastasas aat taailtata ll(a| , |tsaliaa át a|attsas laáasi|lalts. \aa salts átl átláa llaa||lá|lta ¦llì. \t
aatát tataai|a| ta tl aaaa , sa a|tstatla ts aatlra. la alaaaas aalsts st aäaát aaa nlalna taailáaá át llaa|a|a al aaaa ¦aat tsit átai|a át
las llnlits at|nlsl|ltsì aa|a a|anart| la salaá átaial átl asaa|la, sla tn|a|aa, sl tsia taailáaá st tzttát, aatát áaäa| la átaiaáa|a átl
asaa|la taa naat|as ta las áltaits.
ll ll(a| aa st átit|nlaa aa| ntála át tala|, ala| a sa|a| átl aaaa, st átit|nlaa ál|ttiantait ta tl la|a|aia|la.

tll\llltltlûä
O llaa|a|as altallaas
O llaa|a|as altallaait||tas


äällll ll nlllll
\t nlát ta nllltllnü\ rül llIlü ¦na/lì

llnlIl\
O lnl. t.tna/l
O lnr. !.Itna/l

nlIülü ll lälll\l\
ll|ttiantait ta la|a|aia|la, aa| ntála át tanaatsias aalnltas aat taasaa |tattlaats |atltaáa a|rla la a|tstatla átl ll(a| ta tl aaaa.

läIllrllIltlûä \lälIllll
lt|láa a aat tl llaa|a|a aa a|tstaia alaa(a tala|, ala| a sa|a| ta tl aaaa, st át|t |tta||l| al asaa|la, sl ala(a asaa|la a|tstaia llaa|asls
átaial ¦aat ata||t taa taattai|atlaats át ll(a| na,a|ts a 1na/lì a asitastlt|asls atat|al, st aatát atasa| aat tl aaaa iltat taaitaláas át
ll(a| alias , ts atttsa|la aaall:a|la , i|aia|la.

nlIülü ll lllättlûä
\t |att la a|ttlaliatláa-llatalatláa aa| ntála át salts át taltla , alanlala, aat saa |a|aias , látllts át ailll:a|, tsit ntiaáa sl aa st |tall:a
taa taláaáa , taa las ntáláas tzatias, aatát a|aáatl| aa tzttsa át alanlala ta tl aaaa, aat ts na, aatlra aa|a la salaá átl taasanláa|.
üi|as ittaltas tana la ásnasls lart|sa a la tltti|aálállsls , las ntiaáas |asaáas ta la átsillatláa ian|lta saa ailll:aáas at|a |taalt|ta
na,a| lart|sláa.


DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

ŵ%
I0!Ikt0!

llllältlüä.
las laslaias saa las salts a las tsit|ts átl átláa laslá|lta. Iltata ta tan(a aa áiana át lásla|a |aátaáa aa| taai|a áianas át azlataa ta
la|na iti|atá|lta.
las laslaias sttaaáa|las , it|tla|las saa lasala|lts ta aaaa, a tzttatláa át las át saála, aaiasla , anaala.
tll\llltltlüä.
!. ülIülü\llIü\
ì. rülllü\llIü\

äällll ll nlllll.
nllla|ana aa| lli|a át aaaa.
llnlIl\.
!t nllla|anas aa| lli|a.
äülnl.
ltat|áa aa|t|aailra ì1(-ìtt( kl0lkMlkt0 0l lk! 0l!ckk0k! Y kl0!0 0l k00k! kl!I00kll! Y 0l lk 0I!r0!IcI0k 0l
l000!"
nlIülü ll lälll\l\.
ra| a|at|as át la|a|aia|la.

läIllrllIltlüä \lälIllll.
ll lásla|a atat|alntait tsiá a|tstait ta las aaaas aaia|alts ta la|na át laslaias. las laslaias st tatatai|aa ta las lt|illl:aaits , las
átit|ataits , aatáta lltaa| al aaaa taa tl tsta||lnltaia aa|ltala, las átstt|as laáasi|lalts , las átsta|aas át aaaas ata|as. las laslaias, al
laaal aat las ali|aias, saa aai|ltaits aa|a las alaaias. taaaáa tai|a átnaslaáa laslaia al aaaa, lla|ttt tl t|ttlnltaia át las alaaias.
las laslaias ian|lta tsilnalaa tl t|ttlnltaia át las alaas la aat aatát ataslaaa| aa t|ttlnltaia |áaláa át las alaas. las t|ttlnltaias |áaláas
át alaas st aatáta |ttaaatt| taa latllláaá tana taaas át llna rt|át , aatáta trtaiaalntait ta||l| la saat|lltlt átl aaaa|. ll t|ttt| las
alaaias , las alaas, a|aaaa a ai|as a|aaalsnas. lsias a|aaáts aa|latlaats át alaaias a|aáatta azlataa ta las taaas saat|la|ts átl aaaa at|a
taaaáa las alaaias nat|ta , tata al laaáa, saa átstanaatsias aa| las |atit|las aat asaa a|aa aa|it átl azlataa álsatlia ¦ülì ta las taaas
lalt|la|ts. las nasas át aaaa taa alias alrtlts át laslaias atat|alntait iltata alrtlts alias át ltnaaáa llaláalta át üzlataa ¦llüì át|láa
a las |atit|las aat taasanta las átstt|as a|aáaltas át las alaaias , aasit|la|ntait a las alrtlts |ajas át ül.
DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

ŵ%
I0!I0k0

llllältlüä. .
ls aa aa ntial nalilraltait at|itattltait al a|aaa átl ali|áataa aat st tatatai|a ta la aaia|alt:a tan|laaáa ta laslaias laa|aáaltas , ta
a|aaalsnas rlras at|a aaata ta tsiaáa aailra. ls na, |tatilra , st azláa tsaaaiáatantait ta taaiatia taa tl azlataa ainaslt|lta tnliltaáa
la:, áaaáa aan||t al ltaántaa át la lasla|tsttatla.
tll\llltltlüä.
!. äü nlIll

äällll ll nlllll.
nllla|ana aa| lli|a át aaaa.
llnlIl\.
!t nllla|anas aa| lli|a
äülnl.
ltat|áa aa|t|aailra ì1(-ìtt( kl0lkMlkt0 0l lk! 0l!ckk0k! Y kl0!0 0l k00k! kl!I00kll! Y 0l lk 0I!r0!IcI0k 0l
l000!"
nlIülü ll lälll\l\.
ntálaait a|at|as át la|a|aia|las.
läIllrllIltlüä \lälIllll.
ll lásla|a, tana tl ali|áataas, ts aai|ltait tstatlal aa|a la rláa. \a tzttsa ta tl aaaa a|arata tai|all:atláa.
ll lásla|a iaial latla,t álsilaias tanaatsias tana álrt|sas a|ia laslaias, aall laslaias , lásla|a a|aáalta. la átit|nlaatláa st |att
taarl|iltaáa iaáas tllas ta a|ia laslaias aat saa las aat st átit|nlaaa aa| aaállsls aalnlta.
la a|tstatla át a|ia laslaias , aall laslaias laáltaa la a|tstatla át átit|ataits taaianlaaaits.
nlIülü ll lllättlüä.
\l tl lásla|a st lltaa a tataai|a| ta tzttsa st át|t át |táatl| tnaltaaáa tla|a|a át laaiaaa


DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

ŶŴ
0k0r0 c0lII0kMl Ilcklllllältlûä
las tallla|nts saa aaa lanllla át |atit|las aat st tatatai|aa na, tan(antait ta las alaaias, tl satla , las aalnalts, latla,taáa nat|as
rttts a las |anaaas. \a a(nt|a ta tl aaaa ts a|aaa|tlaaal al a|aáa át taaianlaatláa lttal, nltai|as nás tallla|nts st alslaa átl aaaa,
na,a| ts la a|artáaá át la átsta|aa át |ttts.

tll\llltltlûä
O lst|t|lt|la tall
O llt|sltlla
O tli|a|atit|

äällll ll nlllll
\t nlát ta äänllü nl\ rlülllll ll tülllülnl\ rül !ttnl ¦änr/!ttnlì

llnlIl\
O lnl. !ttt.tt änr/!ttnl
O lnr. !tttt.tt änr/!ttnl

äülnl
ltat|áa ì1(-ìtt(

nlIülü ll lälll\l\
ll aaállsls átl a(nt|a nás a|a|a|lt ¦änrì tana|taát sltna|t aaa a|at|a a|tsaailra , aaa a|at|a át taall|natláa, ta tl tasa,a át ia|as
n(lilalts át lt|ntaiatláa.
la la a|at|a a|tsaailra st a|taa|aa i|ts st|lts át å ia|as taáa aaa, taa taláa latiasaáa, , st aaliaa las natsi|as aa|a |anaatal:a|. las
alatias át|t|áa st| laatalaáas , lataa st lata|aa iaáas las ia|as a aaa itnat|aia|a át 1å°t ta aa at|laáa át ì1 a 1t |a|as. ll aasa| tsit
iltnaa, st a|st|ra sl tl ia|a aastt ia||lát: , a|aáattláa át aas, st taaslát|a aaslilra, át la taai|a|la ts taaslát|aáa tana ataailra.
la a|at|a át taall|natláa ta||tsaaaát a las ia|as aat st taaslát|a|aa aaslilras ta la a|at|a a|tsaailra, laatala| taa i|ts asaáas ia|as
taaitaltaáa taláa át l. tall, , át|ta lata|a|st aatrantait las ia|as ¦ì1 |a|as, ta aaa itnat|aia|a át 11 í t.å°tì, aa|a a|st|ra| sl |a,
a|tstatla át ia||lát: , át aas, sl tzlsita ia||lát: , aas, tsias ia|as st taaslát|aa aaslilras , st a|taa|aa aa|a tl táltala átl änr, át la
taai|a|la ¦sl aa |a, aas, aaaaat |a,a ia||lát:ì las ia|as st taaslát|aa ataailras.
NNP¡ŵŴŴmL =
no. ue tubos positivos - ŵŴŴ
mL ue muesia en tubos negativos - mL ue muestia en touos los tubosläIllrllIltlûä \lälIllll
la a|tstatla át |atit|las tallla|nts ta tl aaaa |tsláaal laálta aat tl a|attsa tsiá sltaáa |lta |tt|a, st tsiáa átaa|aaáa |lta las |ttts
lttalts , tsiáa sltaáa |lta azláaáas las |ttts, at|nliltaáa aaa |ataa átaa|atláa átl aaaa |tsláaal.

nlIülü ll lllättlûä
ll ntiaáa nás a|átilta , ttaaánlta aa|a tllnlaa| las tallla|nts átl aaaa aaia|lt ts tl ntiaáa át tla|atláa, aa| ntála átl tla|a st laa|a la
átslaltttláa átl aaaa, tllnlaaaáa asl las tallla|nts , taarl|iltaáa tl aaaa ta aaia aa|a tl taasana |anaaa.

DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

Ŷŵ
0k0r0 c0lII0kMl t0tklllllältlûä
\aa |atit|las ta la|na át |atllas at|a|las , aaat|a|las, lataliailras, t|an ataailras, aa tsaa|alaáas, aat lt|ntaiaa la latiasa taa
a|aáattláa át átláa , át aas a 1å°t í å°t, ta aa at|laáa át ì1 ÷ 1t |a|as. \t aatáta átllal| tana nlt|aa|aaalsnas aat átsa||allaa aaa
talaala |ajl:a taa ||llla ntiállta áa|aáa ta aa ntála ilaa taáa ¦a ai|a ntála át talilra |ttaaatláa lait|aatlaaalntaitì átsaats át aaa
lata|atláa át ì1 |a|as a 1å°t.
las tsattlts tlásltas át tsit a|aaa saa lst|t|lt|la tall , lait|a|atit| at|aatats.

tll\llltltlûä
O lst|t|lt|la tall
O lait|a|atia| at|aatats

äällll ll nlllll
\t nlát ta äänllü nl\ rlülllll ll tülllülnl\ lä !tt nlllllIlü\ ¦änr/!ttnlì

llnlIl\
O lnl. t.t änr/!ttnl

äülnl
tütäläül ätü ì)tt!

nlIülü ll lälll\l\
ll aaállsls átl a(nt|a nás a|a|a|lt ¦änrì tana|taát sltna|t aaa a|at|a a|tsaailra , aaa a|at|a át taall|natláa, ta tl tasa,a át ia|as
n(lilalts át lt|ntaiatláa.
la la a|at|a a|tsaailra st a|taa|aa i|ts st|lts át å ia|as taáa aaa, taa taláa latiasaáa, , st aaliaa las natsi|as aa|a |anaatal:a|. las
alatias át|t|áa st| laatalaáas , lataa st lata|aa iaáas las ia|as a aaa itnat|aia|a át 1å°t ta aa at|laáa át ì1 a 1t |a|as. ll aasa| tsit
iltnaa, st a|st|ra sl tl ia|a aastt ia||lát: , a|aáattláa át aas, st taaslát|a aaslilra, át la taai|a|la ts taaslát|aáa tana ataailra.
la a|at|a át taall|natláa ta||tsaaaát a las ia|as aat st taaslát|a|aa aaslilras ta la a|at|a a|tsaailra, , át|ta lata|a|st aatrantait las
ia|as ¦át ì1 a 1t |a|as, ta aaa itnat|aia|a át 1å í t.å°tì, aa|a a|st|ra| sl |a, a|tstatla át ia||lát: , át aas, sl tzlsita, tsias ia|as st
taaslát|aa aaslilras , st a|taa|aa aa|a tl táltala átl änr, át la taai|a|la ¦sl aa |a, aas, aaaaat |a,a ia||lát:ì las ia|as st taaslát|aa
ataailras.
NNP¡ŵŴŴmL =
no. ue tubos positivos - ŵŴŴ
mL ue muesia en tubos negativos - mL ue muestia en touos los tubos


läIllrllIltlûä \lälIllll
taaaáa las at|saaas aat taasanta tl aaaa ta aaállsls a|tstaiaa nat|as talt|ntáaáts t laltttlaats tsianatalts ¦ála||ta, ránliasì aatát
taaslát|a|st la a|tstatla át tallla|nts iaialts ta tl aaaa aaia|lt. lsia aatát sattát| a aat lallá ala(a slsitna át aaaas ata|as ¦lti|laa a
lasa stailtaì, taaianlaaaáa ala(a naaia l|táilta átl taal st taasi|a,t aa aa:a , st taasant tsa aaaa.
üi|a |a:áa aaá|á st| aat tl aaaa aaia|lt aat st álsi|l|a,t aa tsiá sltaáa i|aiaáa ta||ttiantait , iltat a|tstatla át tallla|nts.

nlIülü ll lllättlûä
ll ntiaáa nás a|átilta , ttaaánlta aa|a tllnlaa| las tallla|nts átl aaaa aaia|lt ts tl ntiaáa át tla|atláa, aa| ntála átl tla|a st laa|a la
átslaltttláa átl aaaa, tllnlaaaáa asl las tallla|nts , taarl|iltaáa tl aaaa ta aaia aa|a tl taasana |anaaa.

DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

ŶŶ
8Ilkk0 (IeIllllältlûä
la la aaia|alt:a, ts tl taa|ia tltntaia nás a|aaáaait ta la|na nlat|al. \atlt st| aa lasilála aa|a tl a|asittlnltaia átl aaaa aaia|lt,
aaaaat aa ts aatlra aa|a la salaá. lt áa aa tala| , ala| laátsta|lts al aaaa aaia|lt, , aatát naat|a| la |aaa , las aitaslllas át tatlaa.
látnás aatát taasa| iaaaaanltaia ta las ia|t|las, |tsi|laaltaáa tl aasa átl aaaa aaia|lt.


tll\llltltlûä
O \alts lt||asas lt--
O \alts lt||ltas ltt!1


äällll ll nlllll
\t nlát ta nllltllnü\ rül llIlü ¦na/lì

llnlIl\
O lnl. t.!na/l
O lnr. !.tna/l

äülnl
tütäläül ätü ì)tt!
tütäläül ätü ì)t!ì |!å

nlIülü ll lälll\l\
la la|a|aia|la st |tall:a ntálaait tanaatsias aalnltas , ilialatláa, aat ts la tanaa|atláa átl tan|la át tala|.

läIllrllIltlûä \lälIllll
\t aatát a|st|ra| ta aaaas sa|it||áatas, áaaát ts na, tan(a, ts át tala| |ajl:a , tsiá álsatlia, aátnás iltat aa llat|a sa|a| a talt. las
lt||a|atit|las aa saa aatlras aa|a la salaá, sla tn|a|aa taasaa nalas ala|ts ta tl aaaa aaia|lt, látnás saa taaatts át ta||at| las ia|t|las
át taaáattláa átl aaaa aaia|lt, aatáta a|arata| iaaaaanltaia át las llli|as. ra|a tl st|rltla átl asaa|la, aatát a|arata| naat|as ta la |aaa
, itat| aa sa|a| a talt.

nlIülü ll lllättlûä
üalnltantait st aatát |táatl| aa| ntála át taaaalatláa, llatalatláa , stálntaiatláa.
llsltantait, st |táatt aa| ntála át la al|tatláa a la,tttláa át al|t.
las |atit|las át |lt||a aatáta tllnlaa|st taa i|aianltaia át s|at| , llli|atláa.
Ian|lta st aatát tllnlaa| aa| ntála át la tla|atláa.
DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

Ŷŷ
8I0k00lk0 !0lI0kk00

llllältlüä.
ll salla|a át |lá|áataa, a itnat|aia|a an|ltait, ts aa aas latala|a, lallana|lt. taa aa ala| a |atras aaá|láas. laja a|tsláa a a itnat|aia|as
aa| át|aja át ÷(t't ts aa llaaláa tla|a, latala|a. ls naát|aáantait sala|lt ta aaaa.

äällll ll nlllll.
\t tza|tsa ta na/lli|a.
llnlIl\.
\t át|t át trlia| la taattai|atláa na,a| a t.tå na/l

nlIülü ll lälll\l\.
\t aaall:a ta la|a|aia|la.

läIllrllIltlüä \lälIllll.
las aaaas aat taaitaaaa salla|a át |lá|áataa st|áa na, iázltas a al átláas, latlasa aa|a las |atit|las. la iazltláaá álsnlaal|á
tzi|aa|álaa|lantait sl st laa|aa al |ásltas.

nlIülü ll lllättlüä.
\t aatát |táatl| aalltaaáa tla|a a ntálaait aa llli|a tana tl át naaaaatsla t|ttasaaá.DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

ŶŸ
Mkk0kkl!0 (MaI


llllältlûä
!aaia al |lt||a, ts ai|a tltntaia át las nás a|aaáaaits ta la|na nlat|al. ll laaal aat tl |lt||a, ts aa a|a|ltna ta tl a|asittlnltaia átl
aaaa aaia|lt, aaaaat tai|t las llnlits at|nlsl|lts, ts laaltaslra aa|a la salaá. la tala| , ala| laátsta|lts al aaaa , a|aáatt naat|as ta las
aitaslllas át tatlaa.

tll\llltltlûä
O llá|ázláa át naaaaatsa ¦llì naülì

äällll ll nlllll
\t nlát ta nllltllnü\ rül llIlü ¦na/lì

llnlIl\
O lnl. t.tåtna/l
O lnr. t.åtna/l

äülnl
tütäläül ätü ì)tt!

nlIülü ll lälll\l\
la la|a|aia|la, st |tall:a ntálaait tanaatsias aalnltas , ilialatláa, aat ts la tanaa|atláa átl tan|la át tala| átl aaaa.

läIllrllIltlûä \lälIllll
\t a|st|ra ta tl aaaa taa naat|as |ajl:as-ata|as, rlsl|lts taaaáa tl aaaa salt átl a|lla. ratát sattát| aat tl aaaa salaa átl a|lla sla
tala|atláa, at|a las aa|iltalas át naaaaatsa st aatáta la|na| , atanala| lataa át aat tl aaaa tsit ta |taasa. la las iaaaats át
a|asittlnltaia st aatát a|st|ra| aaa |a|a |ajl:a-talt a ata|a, laáltaaáa la a|tstatla át naaaaatsa. äsaalntait tl naaaaatsa st álsatlrt
ta tl aaaa, aaaaat alaaaas aa:as aata a|alaaáas taailtata naaaaatsa talaláal aat lt áa al aaaa aa ilait ata|a.

nlIülü ll lllättlûä
tana ntiaáas át |táattláa át alrtlts laátsta|lts át naaaaatsa, st aatáta ailll:a| las slaaltaits.
O läaál| tanaatsias át laslaia ¦aa|a taailáaáts át naaaaatsa ntaa|ts a 1na/lì
O \aarl:aáa|ts át aaaa
O llli|as azláaaits át a|taa rt|át át naaaaatsa a :tallla
O ll|tatláa/llli|atláa
O üzláatláa , llli|atláa aalnlta
O llli|a át aa|iltalas
O I|aianltaia át s|at|
O tla|atláa


DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

ŶŹ
kItkkt0! (k0
1
Illllältlûä
ll ali|aia ts aa tanaatsia laa|aáalta, tanaatsia aa| aa áiana át ali|áataa ¦äì , i|ts áianas át azlataa ¦üì, , sa lá|nala |ta|tstaiailra ts
äü1. äa ts aa|nalntait atlla|asa aa|a la salaá a ntaas aat sta |táatláa a ali|lias ¦äüìì. las ali|aias lltaaa atat|alntait al aaaa átl naaia
l|táilta, aa| taaianlaatláa át atsiltláas , lt|illl:aaits ailll:aáas ta las tanaas.

tll\llltltlûä
O ü|aáaltas
O laa|aáaltas

äällll ll nlllll
\t nlát ta nllltllnü\ rül llIlü ¦na/lì

llnlIl\
O lnl. t.tna/l
O lnr. !t.tna/l

äülnl
tütäläül ätü ì)tt!

nlIülü ll lälll\l\
lzlsita |ásltantait i|ts ntiaáas aa|a aaall:a| la a|tstatla át ali|aias ta tl aaaa aaia|lt.
O ntiaáa tsattianti|lta ali|arlaltia stlttilra
O ntiaáa átl tltti|aáa át ali|aia
O ntiaáa t|anaiaa|állta át laats

läIllrllIltlûä \lälIllll
las ali|aias aatáta alttia| át naat|a nás látll tl aaaa át las aa:as aata a|alaaáas, sl aa tsiáa |lta taasi|aláas a sl aa iltata aaa a|ltatláa
aáttaaáa.
las alrtlts alias át ali|aia ta tl aaaa aaia|lt aatáta taasa| talt|ntáaáts aaitatlalntait laialts ta las lalaaits ntaa|ts át stls ntsts.
taasaa aaa talt|ntáaá llanaáa slaá|ant át |t|t a:al¨ a ntia|tnaala|latnla. las ali|aias tan|laa la |tnaala|laa át la saaa|t aat
i|aasaa|ia azlataa ta ntia|tnaala|laa, aat aa i|aasaa|ia azlataa. laaaat tsia talt|ntáaá aatát ata||l| a taalaalt| táaá, tl aaaa
taaianlaaáa taa ali|aias a|latlaalntait aatát taasa| tsia talt|ntáaá ta las aläas ntaa|ts át stls ntsts. äa lalaait taa tsia talt|ntáaá
aatát sal|l| las slaaltaits slaianas. naaitat| aa satäa a|alaaáa , taailaaa, ála||ta , ránlias.nlIülü ll lllättlûä
ra|a |táatl| las ali|aias ta tl aaaa, st át|ta ralrt| ali|áataa aastasa. ra|a laa|a| tsia, las ali|aias st aaata ta taaiatia taa aa ntial aat
|táatt las ali|aias a ali|lias, las taalts st aaata ta taaiatia taa aaa anláa aa|a a|aáatl| álázláa át ta||aaa , át ali|áataa, aat st aatát
tllnlaa| ta la aináslt|a. ra|a |táatl| las ali|aias a ali|lias st aatáta ailll:a| na, ataatäas taailáaáts át taiall:aáa|ts ntiálltas. \t aatát
i|aia| tltti|aaalnltantait las salts ntiálltas aat st la|naa aa|a |ttaat|a| las ntialts.DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

Ŷź
kItkIt0! (k0
z
Illlältlûä.
ll ali|lia ts tl |aáltal aalraltait äüì a aa tanaatsia aat la taaitaaa, ial tana aaa sal a aa tsit| át átláa ali|asa. \a a|tstatla ts
atat|alntait laáltailra át a|attsas atilras |laláaltas ta tl aaaa ,a aat ts látll , |áaláantait taart|iláa ta ali|aia.

tll\llltltlûä
O ü|aáaltas
O laa|aáaltas

äällll ll nlllll.
\t nlát ta nllltllnü\ rül llIlü ¦na/lì.

llnlIl\
O lnl. t.tna/l
O lnr. !.tna/l

äülnl
tütäläül ätü ì)tt!

nlIülü ll lälll\l\
äaa la|na át aaall:a| las taailáaáts át ali|lias ta aaaa ts aa| ntála átl ntiaáa át ltattláa t|ltss, ailll:aaáa tl aaa|aia \rltIlüüäläI.
las aasas a staal| aa|a tl tasa,a saa las slaaltaits.
O rlatita| ånl át la natsi|a át aaaa ta aa ia|a át tasa,a.
O läaál| aaa nlt|atat|a|aáa a:al át äüì-lä ¦nlltlì
O lalia| laitasantait aa|a álsalrt| la sasiaatla sálláa
O tana|a|a| tl rala| átl al át la natsi|a ¦lait|rala a|trlsia tai|t ì.t , ì.åì, sl ts atttsa|la ta||tal| tl rala| átl al aäaáltaáa aaia
a aaia salatláa állaláa át |lá|ázláa át saála.
O Iltnaa át |tattláa. !t nlaaias
O läaál| la salatláa a la ta|tia ta||tsaaaáltait
O talata| la ta|tia ta tl tanaa|ilnltaia aa|a ta|tias , tsat|a| las |tsaliaáas

läIllrllIltlûä \lälIllll
la a|tstatla át ali|lias laálta a|attsas atilras |laláaltas ta tl aaaa, ,a aat ts látll , |áaláa taart|il|la ta ali|aia. ll laaal aat tl ali|aia,
a|aáatt la ntia|tnaala|laa, la taal ts lataaa: át i|aaslt|l| azlataa ta la saaa|t átl tat|aa |anaaa.

nlIülü ll lllättlûä
äaa salatláa látll át |táatl| las ali|lias átl aaaa, ts azlááaáalas a ali|aias ¦,a aat las ali|aias saa ntaas iázltas aat las ali|liasì. lsia aatát
taastaal|st ntálaait la la,tttláa át a:aaa ta tl aaaa. ll a:aaa ts aa a|aáatia aalnlta na, azláaait, aat azláa|á iaáas las ali|lias a
ali|aias, tllnlaaaáa asl la iazltláaá át las ali|lias.DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

ŶŻ
kItkkt0! kk (k0
1
Illllältlûä
ll ali|aia ts aaa át las la|nas át na,a| lait|ts ta las aaaas |tsláaalts, st a|tstaia atat|alntait a alrtl át i|a:as ta tl aaaa saat|lltlal,
at|a aatát altaa:a| alrtlts tltraáas ta las aaaas sa|it||áatas.
ll ali|aia ts aa aai|ltait tstatlal aa|a nat|as aaiái|alas laiaslaitiltas, , ta alaaaas tasas |a sláa látaillltaáa tana tl átit|nlaaait átl
t|ttlnltaia át tsias.

tll\llltltlûä
O ü|aáaltas
O laa|aáaltas

äällll ll nlllll
\t nlát ta nllltllnü\ rül llIlü ¦na/lì.

llnlIl\
O lnl. t.!na/l
O lnr. !.tna/l

äülnl
äa|na ntzltaaa än/-ll-tI)-\tll-ìtt!

nlIülü ll lälll\l\
lzlsita |ásltantait i|ts ntiaáas aa|a aaall:a| la a|tstatla át ali|aias ta tl aaaa aaia|lt.
O ntiaáa tsattianti|lta ali|arlaltia stlttilra
O ntiaáa átl tltti|aáa át ali|aia
O ntiaáa t|anaiaa|állta át laats

läIllrllIltlûä \lälIllll
las alrtlts alias át ali|aia ta tl aaaa aaia|lt aatáta taasa| talt|ntáaáts aaitatlalntait laialts ta las lalaaits ntaa|ts át stls ntsts.
taasaa aaa talt|ntáaá llanaáa slaá|ant át |t|t a:al¨ a ntia|tnaala|latnla. las ali|aias tan|laa la |tnaala|laa át la saaa|t aat
i|aasaa|ia azlataa ta ntia|tnaala|laa, aat aa i|aasaa|ia azlataa. laaaat tsia talt|ntáaá aatát ata||l| a taalaalt| táaá, tl aaaa
taaianlaaáa taa ali|aias a|latlaalntait aatát taasa| tsia talt|ntáaá ta las aläas ntaa|ts át stls ntsts. äa lalaait taa tsia talt|ntáaá
aatát sal|l| las slaaltaits slaianas. naaitat| aa satäa a|alaaáa , taailaaa, ála||ta , ránlias.

nlIülü ll lllättlûä
ll ali|aia sltna|t st |táatt taaailiailrantait a ali|lia ta a|tstatla át taánla. lsit ntiaáa tnalta a|áaalas át taánla i|aiaáa taa sallaia
át ta||t. ll ali|lia a|aáatláa st átit|nlaa taiaatts aa| ála:ail:atláa át la \allaallanláa ataalaáa taa ál-|lá|atla|a|a tilltaálanlaa, aa|a
la|na| aa a:a, tanaatsia aliantait tala|láa aat st nlát tsattialaianti|ltantait a tala|lnti|ltantait. ra|a átit|nlaa| la a|tstatla át
ali|lias ta la natsi|a , |tall:a| las ta||tttlaats atttsa|las, st aatát |att| aa aaállsls sla tl aasa át |táattláa.
\t aatát |táatl| ian|lta aa| tl nlIülü l \älllIü ll llätläl, aat ts aa tanaltja aat |tattlaaa taa las ali|aias |aja taaáltlaats átláas ,
itnat|aia|a tltraáa, aa|a a|aáatl| aa tanaltja át tala| ana|llla.DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

Ŷ%
kItkIt0! kk(k0
z
I


llllältlûä
ll ali|lia ts taaslát|aáa tana aaa tiaaa lait|ntála ta tl tltla átl ali|áataa, aatát tsia| a|tstait ta tl aaaa tana |tsaliaáa át la
átstanaasltláa |laláalta át nait|lalts a|aitltas. \t a|aáatt ali|lia ta alaaias át i|aianltaia tana |tsaliaáa át la attláa át |atit|las sa||t
tl ali|áataa anaalatal. ll ali|áataa át ali|lias |a|a rt: aaa|ttt ta taattai|atlaats na,a|ts a !na/l a(a ta tllataits át alaaias át
i|aianltaia.

tll\llltltlûä
O ü|aáaltas
O laa|aáaltas

äällll ll nlllll
\t nlát ta nllltllnü\ rül llIlü ¦na/lì

llnlIl\
O lnl. t.tna/l
O lnr. !.tna/l

äülnl
äa|na ntzltaaa än/-ll-t))-\tll-ìtt(

nlIülü ll lälll\l\
äaa la|na át aaall:a| las taailáaáts át ali|lias ta aaaa ts aa| ntála átl ntiaáa át ltattláa t|ltss, ailll:aaáa tl aaa|aia \rltIlüüäläI.
las aasas a staal| aa|a tl tasa,a saa las slaaltaits.
O rlatita| ånl át la natsi|a át aaaa ta aa ia|a át tasa,a.
O läaál| aaa nlt|atat|a|aáa a:al át äüì-lä ¦nlltlì
O lalia| laitasantait aa|a álsalrt| la sasiaatla sálláa
O tana|a|a| tl rala| átl al át la natsi|a ¦lait|rala a|trlsia tai|t ì.t , ì.åì, sl ts atttsa|la ta||tal| tl rala| átl al aäaáltaáa aaia
a aaia salatláa állaláa át |lá|ázláa át saála.
O Iltnaa át |tattláa. !t nlaaias
O läaál| la salatláa a la ta|tia ta||tsaaaáltait
O talata| la ta|tia ta tl tanaa|ilnltaia aa|a ta|tias , tsat|a| las |tsaliaáas

läIllrllIltlûä \lälIllll
la a|tstatla át ali|lias laálta a|attsas atilras |laláaltas ta tl aaaa, ,a aat ts látll , |áaláa taart|il|la ta ali|aia. ll laaal aat tl ali|aia,
a|aáatt la ntia|tnaala|laa, la taal ts lataaa: át i|aaslt|l| azlataa ta la saaa|t átl tat|aa |anaaa.

nlIülü ll lllättlûä
äaa salatláa látll át |táatl| las ali|lias átl aaaa, ts azlááaáalas a ali|aias ¦,a aat las ali|aias saa ntaas iázltas aat las ali|liasì. lsia aatát
taastaal|st ntálaait la la,tttláa át a:aaa ta tl aaaa. ll a:aaa ts aa a|aáatia aalnlta na, azláaait, aat azláa|á iaáas las ali|lias a
ali|aias, tllnlaaaáa asl la iazltláaá át las ali|lias.
DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

Ŷ%
kItk00lk0 kM0kIkckl

llllältlûä
ls tl |tsaliaáa át la a|lnt|a i|aasla|natláa átl ali|áataa a|aáalta. lsia la|na át ali|áataa ts sala|lt ta aaaa , aatáa |titaláa aa| tl aaát|
a|sa||tait átl satla. ls aaa la|na i|aaslia|la aat st i|aasla|na ta ali|áataa ali|lta. lsit a|attsa taasia át áas aa|its.
!. äli|liatláa. tl anaalata ts azláaáa a ali|lia aa| las ali|asa|atit|las.
ì. äli|aiatlaa. las ali|lias saa azláaáas aali|aias aa| las ali|a|atit|las.

tll\llltltlûä
O äli|áataa tan|laaáa ta la|na át anaalata äl1
O äli|áataa tan|laaáa ta la|na át anaala äl1

äällll ll nlllll
\t nlát ta nllltllnü\ rül lltlü ¦na/lì

llnlIl\
O ntaa| a t.åna/l

äülnl
äa|na ülltlal ntzltaaa äün-!ìI-\\l!-!))1

nlIülü ll lälll\l\
ra|a átit|nlaa| tl ali|áataa anaalatal ta tl aaaa át|t |att|st át la slaaltait naat|a.
O lltaa| aa |ttlaltait taa 1.tnl át la natsi|a át aaaa, , aa|taa| áas aaias át |tatilra llaaláa.
O läaál| tl taaitaláa át aaa anaalla alásilta ataatäa ta la natsi|a , aalia| aa| aaas staaaáas.
O rt|la|a| aaa anaalla alásilta a|aaát t lai|aáatl|la ta tl |ttlaltait taa la natsi|a a|taa|aáa, aa|a aat la anaalla a|sa||a la
natsi|a.
O lalia| la anaalla a|aaát , tsat|a| ált: nlaaias. \l tzlsit anaala ta la natsi|a la anaalla iana|á aa tala| átit|nlaaáa aat
át|t|á tanaa|a|st ta la llsia át tala|ts.
O ltja| aat la natsi|a st áttaait , sata| tl taaitaláa át anaala salláa , atsa|.

läIllrllIltlûä \lälIllll
la tl tasa át aalnalts , rtatialts, tl ali|áataa st tatatai|a ta la|na a|aáalta. ll lltaa| al aaaa, |áaláantait ts i|aasla|naáa ta ali|áataa
anaalatal, aasaaáa átsaats a ali|lias , llaalntait a ali|aias. lsas áas (lilnas i|aasla|natlaats sala ata||ta ta las aaaas aat taaitaaaa
|asiaait azlataa álsatlia, aats saa tlttiaaáas aa| |atit|las át aaia|alt:a at|a|la, llanaáas ali|a|atit|las. lt tsia la|na, taaaáa st
tatatai|a nat|a ali|áataa anaalatal ta tl aaaa, st tsiá ta a|tstatla át nait|lalts a|aáaltas ta átstanaasltláa , aa| la iaaia ta aa ntála
aa||t át azlataa, lnaláltaáa la ta||ttia azláatláa át las |atit|las , la átslaltttláa átl aaaa.

nlIülü ll lllättlûä
äaa la|na látll át |táatl| tl ali|áataa anaalatal ts aa| ntála át la azláatláa. taaaáa tl ali|áataa anaalatal st azláa, st taarlt|it ta
ali|lia, tsit a sa rt: át|t azláa|st ian|lta , ralrt|la aa ali|aia, aat aa ts áaälaa.
ratát |táatl|st ian|lta aa| ntála át la ittalta át \i|laalaa.

DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

ŷŴ
0l0kllllältlûä
ratáta st| nat|as las taasas átl ala| átl aaaa, tai|t las nás tanaats st tatatai|aa. nait|la a|aáalta ta salatláa, átláa sall|lá|lta, tla|a|a
át saála, sallaia át saála , naaatsla, |lt||a, ltaalts, attlits, állt|taits tsattlts át alaas , |aaaas.

tll\llltltlûä
O üla| aaia|al
O üla| aalnlta

äällll ll nlllll
äa aallta, ,a aat st |tall:a aa| ntála átl stailáa átl allaia.

llnlIl\
O lnl. aa |tt|a:a|lt
O lnr. aa |tt|a:a|lt

äülnl
tütäläül ätü ì)tt!

nlIülü ll lälll\l\
\t |att ál|ttiantait ta tanaa. \t iana la natsi|a , st santit al stailáa átl allaia át la at|saaa tata|aaáa át |att| tl natsi|ta. \l tl aaaa
iltat ala|, át|t st| santiláa a tasa,a át la|a|aia|la tanaltia aa|a rt| aat aataits saa las taasaaits átl ala| ta tl aaaa.
laaa aat aa iltat ala|, ts attaiaáa.

läIllrllIltlûä \lälIllll
tana st ntatlaaá aait|la|ntait, tl ala| ta tl aaaa st át|t a iaáas las aataits átst|lias, tsia laálta aat tl aaaa tsiá taaianlaaáa ltrt a
a|artntait. ra| tsia |a:áa át|t st| santiláa a aa tasa,a tanaltia át la|a|aia|la ¦llslta, aalnlta , nlt|a|laláaltaì, aa|aat la lait|a|tiatláa
átl ala| ts na, sa|jtilra, , aa iltat |tsaliaáas tsattllltas al átllaláas aa| alaaaa aa|na, ,a aat ra|la átl stailáa átl allaia át taáa at|saaa.

nlIülü ll lllättlûä
ll ala| ta tl aaaa st |táatt aa| las ntiaáas át |táattláa át las aataits taasaaits átl ala| ¦ntatlaaaáas aait|la|ntaitì, aa| taaaalatláa,
llatalatláa a stálntaiatláa.
ll ntiaáa nás a|átilta , látll ts aa| tla|atláa.


DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

ŷŵ
0xI0lk0 0I!0llt0llllältlûä
ls la taailáaá át azlataa aat tsiá álsatlia ta tl aaaa, aa|a la azláatláa át las |atit|las aat |a|liaa ta la nlsna. las alrtlts át azlataa
álsatlia ¦ülì ta tl aaaa, átataáta át las atilrláaáts aalnltas, llsltas , |laaalnltas ta las tat|aas át las aaaas.

tll\llltltlûä
O üzlataa álsatlia átnaaáaáa
O üzlataa álsatlia sa||aait

äällll ll nlllll
\t nlát ta nllltllnü\ rül tllä nlllllIlü\ ¦na/!ttnlì

llnlIl\
O ntaa| a 1ttna/!ttnl

äülnl
äa|na ntzltaaa än/-ll-t!ì-\tll-ìtt!

nlIülü ll lälll\l\
\t aatát |att| aa| áas ntiaáas.
O ntiaáa tltti|anti|lta. st lai|aáatt aa tltti|aáa a|trlantait laraáa taa tl aaaa át la natsi|a, st aalia aalla|ntntait, , lataa
át aalia|, st ltt ál|ttiantait átl lasi|antaia la taattai|atláa át azlataa.
O ntiaáa ,aáanti|lta. l aaa |aitlla «la|t| ¦taa 1ttnl át la natsi|a át aaaaì st lt aäaáta ìnl át sallaia naaaaaasa, ian|lta st
lt aa|taaa ìnl át la álsalatláa altallaa ,aáa|a-a:láa, , st aalia rlaa|asantait, lataa st átja stálntaia| tl a|ttlaliaáa. läaál|
ìnl át átláa sall(|lta taattai|aáa , nt:tla| |asia aat st álsatlra tl a|ttlaliaáa. rasit|la|ntait, iliala| !ttnl át la natsi|a taa
la álsalatláa tsiáaáa| át ilasallaia át saála aa|taaaáa alnlááa |asia tl llaal át la ilialatláa, taaaáa lltaat a aa tala| ana|llla
aálláa. la taailáaá ¦ta na/lì át azlataa álsatlia st a|iltat taa la slaaltait lá|nala.
=
(N)(mL ue tiosulfato)(8ŴŴŴ)
98.Ż

laaát.
O n = nala|láaá átl ilasallaia

läIllrllIltlûä \lälIllll
äa alia alrtl át azlataa álsatlia aa|a aaa tanaaláaá át sanlalsi|a át aaaa ts |tatlltlasa, aa|aat tsia |att aat tl aaaa itaaa aa ntja|
sa|a|. \la tn|a|aa, las alrtlts alias át azlataa álsatlia aantaiaa la rtlatláaá át ta||asláa ta ia|t|las, ts át|láa a tsia aat st ailll:a aaaa
taa la taailáaá nlalna attaia|lt át azlataa álsatlia.

nlIülü ll lllättlûä
ra| ntála át la azláatláa át ntialts lai|aáatláas ta la|na át tltti|aáas al aaaa.


DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

ŷŶ
rkkk!It0


llllältlüä.
äa aa|áslia ts taalaalt| a|aaalsna aat rlrt sa||t a átai|a át ai|a a|aaalsna rlra, átl aat a|iltat aa|it a iaáas sas aai|ltaits, sla áa|
alaaaaa tanatasatláa a tan|la al |asatáaáa|. la nat|as tasas, las aa|áslias áaäaa a taasaa talt|ntáaáts al a|aaalsna |asatáaait.
tll\llltltlüä.
!. nltlürlll\lIü\
ì. nltlürlll\lIü\

äällll ll nlllll.
ltataát átl ilaa át aa|aslia.
llnlIl\.
llnlit názlna at|nlsl|lt !t,ttt aaláaáts aa| !tt nl át aaaa.
äülnl.
la taaitnala la äa|na aat laálta las aa|ánti|as át aaaa |tsláaal ts tl atat|áa aa|t|aailra ì1(-ìtt(.
nlIülü ll lälll\l\.
ntiaáa át las ia|as n(lilalts át lt|ntaiatláa
ntiaáa aa| la ntn||aaa át llli|atláa.

läIllrllIltlüä \lälIllll.
taaaáa tl aaaa |tsláaal st ll|t|t al ntála an|ltait aaa iasa na,a| al lnr aa st|á látllntait t||aáltaáa , aantaia|á las a|a|a|llláaáts át
atat|a| talt|ntáaáts ta at|saaas aat laalt|ta tl aaaa ta aaaias aaaas a|aja.

nlIülü ll lllättlüä.
\t aatáta tnalta| aalnltas aat naita aa|áslias a |lta a|attsas át |aálatláa sala|

DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

ŷŷ
r0tlkcIkl 0l 8I0k00lk0 (e8I
llllältlûä
la !)t), tl aalnlta áaats \a|tasta, átllalá al aaitatlal át |lá|áataa ¦alì tana tl laaa|lina ataailra át la taattai|atláa nala| ¦nás
tzatiantait át la atilrláaá nala|ì át las laats át |lá|áataa, tsia ts. al=-laa¦l
-
ì. ltsát taiaatts, tl it|nlaa át al |a sláa ailll:aáa
aalrt|salntait aa| la latllláaá át sa asa, trliaaáa asl tl naatja át tll|as la|aas , tanaltjas. ra| tjtnala, aaa taattai|atláa át l
-
=!z!t
-t

ts slnaltntait aa al át t, ,a aat al = -laa¦!t
-t
ì = t.

tll\llltltlûä
O ltláa
O láslta
O ätai|a

äällll ll nlllll
\t nlát ta äälllll\ ll al.

llnlIl\
O lnl. I.t ÷ I.å
O lnr. (.å ÷ t.å

äülnl
tütäläül ätü ì)tt!
tütäläül ätü ì)t!1 |ì1

nlIülü ll lälll\l\
\atlt átit|nlaa|st aa| ntála átl aaitatlánti|a taa tltti|aáas át rlá|la, a taa aa ntáláa| át al át la|a|aia|la.


läIllrllIltlûä \lälIllll
la altallaláaá átl aaaa aatát átllal|st tana sa taaatláaá aa|a atai|all:a| átláas, tana sa taaatláaá aa|a attaia| a|aiaats a tana la ntáláa
át sa taaitaláa iaial át sa|siaatlas altallaas. la altallaláaá iaial , át las álsilaias la|nas át altallaláaá ts lnaa|iaait ta las a|attsas át
taaaalatláa aalnlta, a|laaáanltaia, taai|al át ta||asláa , tralaatláa át la taaatláaá ianaáa át aa aaaa. la altallaláaá ta aaaas aaia|alts
ts át|láa atat|alntait a la a|tstatla át i|ts tlasts át tanaatsias ¦|a|aias, sllltaias, laslaias.ì aat taai|l|a,ta a sa altallaláaá. la
atlát: átl aaaa aatát átllal|st tana sa taaatláaá aa|a atai|all:a| |asts, taaatláaá át |tattlaaa| taa laats át |lá|azlla a tana la ntáláa át
sa taaitaláa iaial át sasiaatlas átláas. la atlát: aatát st| a|aáatláa aa| tl álázláa át ta||aaa.

nlIülü ll lllättlûä
\t |táatt la altallaláaá aa| ntála át la aáltláa át ltl ¦átláa tla||lá|ltaì. la atlát: st |táatt aa| ntála át la aáltláa át |lá|ázláa át saála
¦aaia a aaiaì |asia a|itat| tl |tsaliaáa átstaáa.
DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

ŷŸ
!k80kllllältlûä
ll sa|a| ta tl aaaa ts taasaáa aa| las állt|taits tanaatsias aat aatáta l| álsatlias ta tl aaaa, ,a staa salts , nlat|alts a nait|la a|aáalta
ta átstanaasltláa, la taal aatáta st| |ajas, naát|a, tai|t ai|as.

tll\llltltlûä
O \alaáa
O lna|aa
O laltt
O ltláa

äällll ll nlllll
äa aallta, ,a aat st |tall:a aa| ntála átl stailáa átl aasia.

llnlIl\
O lnl. aa |tt|a:a|lt
O lnr. aa |tt|a:a|lt

äülnl
tütäläül ätü ì)tt!

nlIülü ll lälll\l\
\t aatát |att| ál|ttiantait ta tanaa. la natsi|a ianaáa ts santiláa al stailáa átl aasia át la at|saaa tata|aaáa át |att| tl aaállsls. ls
lnaa|iaait |ttalta| aat tsia natsi|a aa aatát st| |tall:aáa át naat|a iaa statllla, áaáa aat aaa natsi|a át aaaa na, taaianlaaáa aatát
alttia| la salaá át la at|saaa aat |att tl natsi|ta. la |ttantaáa|lt ts aat tsit aaállsls aa st |aaa. lsit aaállsls aaá|la |att|st lataa át
aat tl aaaa |a sláa i|aiaáa, aa|a tana|a|a| aat sa sa|a| sta aala, , tsit aaia aa|a la álsi|l|atláa , taasana |anaaa.

läIllrllIltlûä \lälIllll
taaaáa tl aaaa aastt sa|a|, st aaát átáatl| aat iltat alaaaas tltntaias álsatlias aat st tata|aaa át áa|lt tl sa|a| al aaaa. lsias
tltntaias aatát aat aa staa aatlras aa|a la salaá |anaaa, at|a aatáta st| áaälaas aa|a tl slsitna át ia|t|las, aa| tjtnala, taaaáa tl
aaaa iltat aa ltrt sa|a| a talt, st aatát átáatl| aat iltat a|tstatla át |lt||a, tl taal aatát iaaaaa| las ia|t|las át álsi|l|atláa, , aatát,
latlasa, st| aatlra aa|a la salaá ¦ta a|aaáts taailáaátsì.
taaaáa aaa natsi|a át aaaa aa iltat sa|a|, st taaslát|a aat ts attaiaáa, ,a aat tl aaaa aaia|lt át|t st| laslaláa.

nlIülü ll lllättlûä
ll sa|a| ta tl aaaa st |táatt aa| las ntiaáas át |táattláa át las aataits taasaaits átl sa|a|, aa| taaaalatláa, llatalatláa a stálntaiatláa.
ll ntiaáa nás látll ts aa| tla|atláa.DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

ŷŹ
!0lI00! t0tkll!
llllältlûä
taaslsita ta la taailáaá át nait|la aat aatáa tana |tsláaa átsaats át aaa traaa|atláa tai|t las !t1°t a las !tå°t.

tll\llltltlûä
O \álláas álsatlias
O \álláas ta sasatasláa
O \álláas stálntaia|lts

äällll ll nlllll
\t nlát ta nllltllnü\ rül llIlü ¦na/lì

llnlIl\
O ntaa| a 1tt.tna/l

äülnl
äa|na ittalta 'tat:alaaa

nlIülü ll lälll\l\
\t aatát |att| aa| ntála át áas ntiaáas.
O la|na ál|ttia. ts aaatl ntiaáa ta tl aat a aaa átit|nlaaáa taailáaá át natsi|a st nlát la taailáaá át nait|lal sálláas iaialts.
O ltattláa aalnlta. st iltaát a laáatl| la la|natláa át aa a|ttlaliaáa aat átsaats át aasa| aa| aaa st|lt át aasas aaalliltas, st
atsa|á , at|nlil|á taaailllta| las sálláas iaialts ta la natsi|a.

läIllrllIltlûä \lälIllll
taaaáa tl aaaa a|tstaia taailáaáts a|aaáts át sálláas iaialts ta aaa natsi|a át aaaa, aatát taatlal|st aat las a|attsas át i|aianltaia átl
aaaa tsiáa lallaaáa. ratát st| aat las sálláas aa st tsita átstanaaaltaáa át la|na aáttaaáa, at|nliltaáa asl tl aasa át sálláas lataa át la
alaaia át i|aianltaia.

nlIülü ll lllättlûä
\t aatáta |táatl| aa| las ntiaáas át llatalatláa , át stálntaiatláa, taa sallaia át alanlala.
DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

ŷź
!0lI00! 0I!0llt0!
llllältlûä
taasilia,ta aaa át las llnlits aat st lljaa a las tllataits át alaaias át i|aianltaia át aaaas |tsláaalts. \t átit|nlaaa tana la taailáaá át
nait|lal |titaláa átsaats át llli|a| átit|nlaaáa ralanta át natsi|a ¦åtnlì a i|arts át t|lsalts tüütl¨ a llli|as át ll||a át rlá|la aat
ailll:aa tana ntála llli|aait. la la atiaalláaá st a|tllt|t ailll:a| llli|as át ntn||aaa taa aa ianaäa át aa|a át aa|azlnaáantait !.ì
nlt|ánti|as.

tll\llltltlûä
O llaláaltas
O äa |laláaltas

äällll ll nlllll
\t nlát ta nllltllnü\ rül llIlü ¦na/lì

llnlIl\
O ntaa| a !tt.tna/l

äülnl
ltat|áa ì1(-ìtt(. l|iltala ì!.

nlIülü ll lälll\l\
\t |tall:a ál|ttiantait ta tl la|a|aia|la. \t |asa ta llli|a| aa ralanta át aaaa taaatláa ¦aaá|laa laatlaaa| aaas !ttnlì. lsia natsi|a st
traaa|a a !tå°t, |asia aat altaatt aa atsa taasiaait. l taailaaatláa st a|attát a atsa| tl |tsláaa llli|a|lt aat at|naattt lataa át la
traaa|atláa. llt|a rala| |ta|tstaia la taattai|atláa át sálláas álsatlias iaialts.
äa ntiaáa alit|aa nás statllla taaslsit ta tsilna| las sálláas álsatlias iaialts ailll:aaáa la ntáláa át taaáatilrláaá átl aaaa. \t |a
tataai|aáa aat tzlsit aaa |tlatláa tai|t la taaáatilrláaá átl aaaa , la taattai|atláa át sálláas álsatlias át la nlsna, aaaaat tsit ntiaáa ts
nás aalltaáa a aaaas áaltts aat ta aaaas ata|as.

läIllrllIltlûä \lälIllll
taaaáa aaa natsi|a át aaaa |tsláaal taailtat taattai|atlaats át sálláas álsatlias ¦taattai|atlaats na,a|ts al llnlitì, aatát taatlal|st aat
las ntiaáas át i|aianltaia átl aaaa tsiáa sltaáa latzatias. ratát tzlsil| la aasl|llláaá át aat aa |a, salltltait azlataatláa aa|a
átstanaaat| iaialntait la nait|la, , tsia nait|la aat aa tsiá átstanaatsia ta sa iaialláaá, iltaát a narlll:a|st aa| la ta||ltait átl aaaa,
sla stálntaia| ta tl laaa| át i|aianltaia át aaaa.

nlIülü ll lllättlûä
la taailáaá át sálláas álsatlias ta tl aaaa aatát |táatl|st ¦a tllnlaa|stì aa| ntála át aa llli|a tsattlal, aaá|la st| aa llli|a át ta||áa atilra.
ratát |táatl|st ian|lta aa| ntála át las ntiaáas át llatalatláa , stálntaiatláa.DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

ŷŻ

!0lI00! !l0IMlktk8ll!

llllältlûä
las sálláas stálntaia|lts saa tl a|aaa át sálláas ta,as ianaäas át aa|iltalas ta||tsaaaát a !t nlt|as, , st aatát stálntaia|. \aa las
sálláas nás atsaáas aat al i|aia|las taa tltntaias aalnltas, aa| tl a|aala i|aianltaia stálntaiaa ta tl laaáa átl laaa| át i|aianltaia át las
aaaas.
las sálláas stálntaia|lts tsiáa la|naáas aa| aa|iltalas nás átasas aat tl aaaa, aat st naailtata álsat|sas átai|a át tlla ta rl|iaá át la
lat|:a át a||asi|t taasaáa aa| tl narlnltaia a ia||altatla át la ta||ltait. ra| tsia |a:áa, stálntaiaa |áaláantait aa| attláa át la a|artáaá
taaaáa la nasa át aaaa st naailtat ta |taasa.
la ia||lát: ra ta ál|ttia |tlatláa taa las sálláas stálntaia|lts ta la natsi|a át aaaa.

tll\llltltlûä
O \ta(a sa atsa
O \ta(a sa ianaäa

äällll ll nlllll
\t nlát ta nllltllnü\ rül llIlü ¦na/lì.

llnlIl\
O ntaa| a !tt.tna/l

äülnl
äa|na Ittalta talan|laaa

nlIülü ll lälll\l\
ratát |tall:a|st iaaia ta la|a|aia|la tana ál|ttiantait ta tanaa. ll ntiaáa tsiáaáa| aa|a ntál| las sálláas stálntaia|lts taaslsit ta la
áttaaiatláa át la natsi|a ianaáa, ta tl taaa át ln|all. ll taaa át ln|all ts aa |ttlaltait táalta át rlá|la a alásilta |laláa, ta áaaát st
talata aa lli|a át natsi|a l|tsta át aaaa , st átja ta |taasa áa|aait áas |a|as. I|aasta||láa tsit iltnaa st ltt ál|ttiantait ta la
a|aáaatláa átl taaa, las nllllli|as át sálláas stálntaia|lts aa| lli|a át natsi|a. lataa st sataa las sálláas , st atsaa ta aaa |alaa:a, aa|a
a|itat| la taailáaá át nllla|anas aa| lli|a ta la natsi|a ianaáa.

läIllrllIltlûä \lälIllll
las sálláas aat stálntaiaa át|ta aatáa| ta la alaaia át i|aianltaia át las aaaas. \l st iana aaa natsi|a át aaaa ¦lataa átl i|aianltaiaì ,
st tatatai|aa sálláas aat stálntaiaa, ts laáltatláa át aat tl a|attsa át stálntaiatláa át las sálláas aa tsiá laatlaaaaáa ta||ttiantait.
ratát át|t|st a aat st lt áa na, aata iltnaa át áttaaiatláa a las sálláas, , aa iltata tl iltnaa salltltait aa|a stálntaia|.

nlIülü ll lllättlûä
ra| ntála átl ntiaáa át stálntaiatláa, al aäaál| |lá|ázláa át saála a la natsi|a.

DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

ŷ%
!0lIkt0! (!0
1
-
I

llllältlûä
las sallaias st tatatai|aa ta las aaaas aaia|alts ta aa analla lait|rala át taattai|atlaats. las aaaas át las nlaas , las tllataits
laáasi|lalts taailtata a|aaáts taailáaáts át sallaias a|artaltaits át la azláatláa át la al|lia , átl asa átl átláa sall(|lta. ll sallaia ts aaa
át las a|latlaalts taasilia,taits álsatlias át la llarla.

tll\llltltlûä
O \allaia át alanlala llì¦\ü1ì1
O \allaia át |lt||a lt\ü1
O \allaia át naaatsla na\ü1

äällll ll nlllll
\t nlát ta nllltllnü\ rül llIlü ¦na/lì

llnlIl\
O lnl. !tt.tna/l
O lnr. ìåt.tna/l

äülnl
tütäläül ätü ì)tt!

nlIülü ll lälll\l\
\t aatát aaall:a| aa| ntála át taalaalt| tsattialaiánti|a aat st aatáa aat|a| a aaa laaaliaá át aaáa át 1ìt aaaánti|as, taa ttláas át
!tn.läIllrllIltlûä \lälIllll
taaaáa las alrtlts át sallaia tzttáta las at|nlsl|lts, st at|tl|t aa sa|a| ana|aa ta tl aaaa ¦|a, tzttsa át sallaia át naaatsla á sallaia át
taltlaì. las sallaias aa a|aáatta ta||asláa át las atttsa|las ntiálltas, at|a taaaáa las taattai|atlaats saa na,a|ts a ìttaan, st lat|tntaia
la taailáaá át alana álsatlia, a|artaltait át las ia|t|las át alana, tl taal ts áaälaa aa|a la salaá. las at|saaas aat |t|ta aaaa taa
taailáaáts alias át sallaia aatáta a|tstaia| ála||ta , áts|lá|aiatláa. taaaáa la taattai|atláa át sallaia ts na,a| a ìåtna/l, aatát ta||at|
ia|t|las, a|latlaalntait ia|t|las át ta||t.

nlIülü ll lllättlûä
\t aatát tllnlaa| aa| i|ts ntiaáas.
O ûsnasls lart|sa. tsit slsitna lat|:a al aaaa a aasa| aa| aaa |aja át alásilta llanaáa ntn||aaa stnlat|nta|lt. ltnatrt át )1
a ))¼ át sallaia átl aaaa.
O ltsillatláa. st |lt|rt tl aaaa, , lataa st taaátasa tl raaa| ta aa taaitatáa| aa| staa|aáa.
O lait|tan|la láalta. st sasilia,t aa tltntaia aalnlta aa| ai|a, ta ai|as aala||as, st a|laaáa tl aaaa.

DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

ŷ%
!0lI0k0 0l 8I0k00lk0

llllältlûä
ll salla|a át |lá|áataa ts aa aas la|naáa aa| aaa átstanaasltláa át nait|la a|aáalta. \t tatatai|a a|latlaalntait ta aaaa át la ilt||a
ta|atit|l:aáa aa| taattai|atlaats |ajas át azlataa álsatlia , aa al ntaa| a (.t, laáltaaáa aat tl aaaa ts |tlailrantait átláa.

tll\llltltlûä
O ü|aáalta
O laa|aáalta

äällll ll nlllll
\t nlát ta nllltllnü\ rül llIlü ¦na/lì


llnlIl\
O ntaa| a

äülnl
ltat|áa ì1(-ìtt(
äa|na ntzltaaa än/-ll-tt1-!)tì

nlIülü ll lälll\l\
\t |tall:a ál|ttiantait ta la|a|aia|la. la tl tasa,a, sl ta aa aaatl |(ntáa, lna|taaaáa taa attiaia át alana st la|na aaa naat|a ata|a,
aatát átllal|st aat tl aaaa aastt salla|a át |lá|áataa.

läIllrllIltlûä \lälIllll
\t aatát átáatl| aat |a, a|tstatla át salla|a át |lá|áataa ta tl aaaa, aa|aat iltaát a tzatlt| ala|ts aai|tlatias ¦tana a |atra aaá|láaì, ts
iázlta t lallana|lt, aátnás ts latala|a , aatát a|tstaia| aa sa|a| áaltt ta tl aaaa.

nlIülü ll lllättlûä
\l las taattai|atlaats át salla|a tzttáta át (.t a t.tna/l, st |ttanltaáa |att| aaa tla|atláa. la áasls át tla|a át|t st| át ì.tna/l, aa| taáa
!.tna/l át salla|a át |lá|áataa ta tl aaaa.
taaaáa las taattai|atlaats át salla|a aa tzttáta las (.tna/l , tl al átl aaaa ts na,a| a (.t, aa llli|a át naaaaatsa t|ttsaaá aatát st|
ailll:aáa.
ratát ailll:a|st ian|lta aa llli|a át ta||áa atilraáa, aat tllnlaa tlttilrantait taailáaáts ataatäas át salla|a át |lá|áataa, atat|alntait
ta taattai|atlaats |ajas, aa|azlnaáantait át t.1na/l.DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

ŸŴ
tlMrlkkt0kk krllllältlûä
la itnat|aia|a átl aaaa aaia|lt atat|alntait ts naaitaláa ta itnat|aia|a an|ltait ¦aa|azlnaáantait aaas ìt° tì, a tsia itnat|aia|a st
at|nlit aat tl aaaa sta laaáa|a, latala|a t laslaláa, |atltaáala aaia aa|a tl taasana |anaaa.

tll\llltltlûä
O l|la
O Il|la
O talltait

äällll ll nlllll
\t nlát ta tlllü\ tll\lä\ ¦°tì

llnlIl\
O lnl. !å.t°t ÷ ìå.t°t
O lnr. 11.t°t

äülnl
tütäläül ätü ì)tt!

nlIülü ll lälll\l\
\t aatát |tall:a| ál|ttiantait ta tanaa. \t |tall:a ál|ttiantait sa||t la natsi|a ianaáa aa|a tl tasa,a llslta, st lai|aáatt aa it|nánti|a
átslalttiaáa , st iana la ntáláa át la itnat|aia|a átl aaaa, aasit|la| st aaaia ta la tilaatia.

läIllrllIltlûä \lälIllll
la itnat|aia|a átl aaaa aa iltat alaaaa lait|a|tiatláa saalia|la slaallltailra.

nlIülü ll lllätlûä
\l la itnat|aia|a átl aaaa ts saat|la| a las 11.t°t, aatát |táatl|st tsia itnat|aia|a al alnattaa| tl aaaa aa|a la álsi|l|atláa ta laaa|ts
l|tstas a san||taáas, asl nlsna aat staa taailáaáts át aaaa na, a|aaáts, aa|a állltalia| tl aantaia át la itnat|aia|a átl aaaa a atsa| át
la itnat|aia|a átl an|ltait.

DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

Ÿŵ
tlMrlkkt0kk kk

llllältlûä
la itnat|aia|a átl aaaa |tsláaal ts a|latlaalntait ntáláa taa |tlatláa a la itnat|aia|a átl tat|aa |tttaia| ¦Iltì, áaaát tl aaaa ,a
átaa|aáa , i|aiaáa, st|á átstt|aáa.
ttat|alntait la itnat|aia|a át las tat|aas |tttaia|ts tsiá nás |aja aat la itnat|aia|a átl an|ltait, aa|azlnaáantait aaas å a !t°t
át|aja át la itnat|aia|a átl an|ltait.

tll\llltltlûä
O talltait
O Il|la
O l|la


äällll ll nlllll
\t nlát ta tlllü\ tlltlä\ ¦°tì

llnlIl\
O í I°t aat la itnat|aia|a átl tat|aa |tttaia| ¦Iltì

äülnl
ltat|áa ì1(-ìtt(. l|iltala ì!.

nlIülü ll lälll\l\
\t aatát |tall:a| ál|ttiantait ta tanaa. \t |tall:a ál|ttiantait sa||t la natsi|a ianaáa aa|a tl tasa,a llslta, st lai|aáatt aa it|nánti|a
átslalttiaáa , tsit|lll:aáa, , st iana la ntáláa át la itnat|aia|a átl aaaa, aa|a tana|a|a| aat tsit átai|a át las llnlits.

läIllrllIltlûä \lälIllll
\l tl aaaa |tsláaal aat st ratlta ta aa tat|aa |tttaia|, iltat aaa itnat|aia|a na,a| aat la átl llnlit, aatát aantaia| la itnat|aia|a átl
taia|aa t latlál| ta la sala|llláaá átl azlataa álsatlia ta tl, a na,a| itnat|aia|a álsnlaa,t la sala|llláaá átl azlataa. lalla,t ian|lta ta
las rtlatláaáts át las |tattlaats aalnltas ta la rláa át la lla|a , laaaa ataáilta.

nlIülü ll lllättlûä
\l la itnat|aia|a átl aaaa a átstn|ata| ta aa tat|aa |tttaia| ts na,a| a I°t aat la átl tat|aa |tttaia|, aatát álsnlaal|st aa| ntála át la
aáltláa át aaaa a ntaa| itnat|aia|a, aa|a aat al nt:tla|st taa tl aaaa aat tzttát la itnat|aia|a, tsia |ajt , sta attaia|lt aa|a la
átsta|aa ta tl tat|aa |tttaia|.DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

ŸŶ
t0k8Il0k0
llllältlûä
ls la a|aaltáaá áailta át aaa sasatasláa, aat |att aat la la: sta |t tnliláa , aa i|aasnliláa a i|arts át la sasatasláa. ratát st| taasaáa
aa| aaa a|aa ra|ltáaá át nait|lalts ta sasatasláa, aat ra|laa ta ianaäa átsát álsat|slaats talaláalts |asia aa|iltalas a|atsas, llna,
a|tlllas, nait|la a|aáalta t laa|aáalta llaantait álrláláa, a|aaalsnas alaatiáaltas , nlt|aa|aaalsnas.

tll\llltltlûä
äa aallta.

äällll ll nlllll
\t nlát ta äälllll\ ällllünlIlltl\ ll Iälllllll ¦ääIì.

llnlIl\
O lnl. å.t ääI
O lnr. !å.t ääI

äülnl
tütäläül ätü ì)tt!
tütäläül ätü ì)t!! |!ì

nlIülü ll lälll\l\
ra|a ntál| la ia||ltáaá ¦a ia||lát:ì átl aaaa, st ailll:aa aaa|aias tsattlalts, aa aaa|aia na, ailll:aáa , a|átilta ts tl IälllüäläI !ått ll/I,
tl taal st ailll:a aa| ntála átl slaaltait a|attálnltaia.
!. lattaát| tl aaa|aia , tsat|a| 1t nlaaias a aat talltait.
ì. ltall:a| a|attálnltaias át tall||atláa ta las lait|ralas tsattllltaáas.
1. lara| aaa ttláa llnala taa la natsi|a. talata| aa|azlnaáantait ìtnl át natsi|a ta la ttláa. tt||a| la ttláa , |aia|la ra|las
rttts aaits át il|a| la natsi|a. ltatil| tsit a|attálnltaia áas rttts nás.
1. lltaa| la ttláa taa la natsi|a a ntál| ¦aa|azlnaáantait 1tnlì. tt||a| la ttláa taa tl iaaáa át a|aitttláa. lstaa|a|st aat la ttláa
tsit llnala , stta aa| lat|a.
å. last|ia| la ttláa ta tl aa|ia ttláas, , allata| la ta|tia.
(. ll rala| át la ia||lát: aaa|ttt ta las aaláaáts laáltaáas , tl lasi|antaia stltttlaaa aaianáiltantait tl |aaaa át ntáláa , la
|tsalatláa.

läIllrllIltlûä \lälIllll
taaaáa tl aaaa iltat aaa ia||ltáaá na,a| a las !å ääI, st taaslát|a aat iltat aataits aat a|arataa la ia||lát: átl aaaa, tsias aataits
aatáta st| aa|iltalas át satlas, nait|la a|aáalta t laa|aáalta, aa| tjtnala, laáltaaáa asl aat tl aaaa tsiá taaianlaaáa , aat aa ts aaia aa|a
tl taasana |anaaa.

nlIülü ll lllättlûä
las rala|ts át ia||ltáaá sl|rta aa|a laálta| tl a|aáa át i|aianltaia |taat|láa aa|a aaa latait át aaaa t|aáa.
la ia||ltáaá aatát |táatl|st aa| ntála át llli|as aa|a áts|att|st át aa|iltalas a|atsas , na,a|ts, , st |táatt aa| ntála át taaaalatláa ,
stálntaiatláa, aa|a aa|iltalas nás llaas, aa|taaaáa |lá|ázláa át saála.


DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

Ÿŷ
vI8kI0k
lllältlûä
ttat|a át |atit|las t|ann ataailras, taa la|na át |atllas ta|raáas. ls aaa |atit|la aaat|a|la lataliailra, , sa ntia|alslna ts
lt|ntaiailra, aastt llaatlatláa aala|, aat lt aia|aa aaa narllláaá názlna.

tll\llltltlûä
O 'l||la 'alallltas
O 'l||la t|alt|at ¦ts la |atit|la aat a|aáatt la talt|ntáaá átl tált|aì

äällll ll nlllll
O r|tstatla rü\lIl'l a ältlIl'l.

llnlIl\
la aaaa aa|a taasana |anaaa , |tsláaal át|t st| rll\lätll ältlIl'l.

äülnl
ltat|áa ì1(-ìtt(.

nlIülü ll lälll\l\
\t |tall:a ál|ttiantait ta tl la|a|aia|la, aa| taalaalt|a át las slaaltaits ntiaáas.
O ntiaáa átl llsaaa át naa|t.
O Ilt||a át álaiantas.
O ntiaáa át a(nt|a nás a|a|a|lt.
O ntiaáa át tsaaajas.

läIllrllIltlûä \lälIllll
las aaaas |tsláaalts saa ailll:aáas aa|a tl |ltaa át alaaiatlaats aa| st| tsias |ltas ta átstt|as a|aáaltas , laatlaaa| tana a|aaa aaia|al,
at|a tl a|a|ltna ts aat sl aa st tllnlaa tl rl||láa, las at|saaas aatáta taai|at| talt|ntáaáts, át|láa a aat tsit aa|áslia st átsa||alla|la
aatrantait ta las allntaias aat saa |taaáas taa tl aaaa |tsláaal i|aiaáa.

nlIülü ll lllättlûä
\t tllnlaa aa| ntála át aaa átslaltttláa taa tla|a. la taattai|atláa |tsláaal nlalna át tla|a aa|a tllnlaa|la át|t st| át t.åna/l.
DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

ŸŸ
vIk0!
llllältlûä
ls tl nlt|aa|aaalsna nás ataatäa, aatát taasa| laltttlaats na, strt|as. ra|a sa||trlrl| atttslia tsia| átai|a át aaa ttlala rlra, ts áttl|,
ts aa aa|áslia. \a la|na aatát st| tsal|alaáa a tslt|lta, a latlasa tana ttlalas ataatäas.

tll\llltltlûä
O lallata:a 'l|as
O lait|arl|as
O 'l|as át la |taailils l
O laiarl|as

äällll ll nlllll
\t nlát ta äänllü nl\ rlülllll ll 'llä\.

llnlIl\
O r|tstatla rü\lIl'l a ältlIl'l

äülnl
ltat|áa ì1(-ìtt(.

nlIülü ll lälll\l\
la tl la|a|aia|la ál|ttiantait. \t nlát aa| ntála át la lata|atláa át la natsi|a ta aa at|laáa nlalna át ì1 |a|as, , lataa st átit|nlaa tl
a(nt|a nás a|a|a|lt át rl|as ta la natsi|a át aaaa.

läIllrllIltlûä \lälIllll
las rl|as al itat| aa ianaäa ntaa| aat las |atit|las, aatáta aasa| las llli|as nás tanaats. \l |a, a|tstatla át rl|as st át|t aallta| aa
átslalttiaait aa|a astaa|a| sa aastatla, , asl trlia| laltttlaats ta las at|saaas a ta las aalnalts.

nlIülü ll lllättlûä
ra| ntála át átslaltttláa taa.
O ü:aaa
O \aáa
O tla|a

DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

ŸŹ
IIkc (IaI
llllältlûä
ll :lat st a|tstaia ta la|na aaia|al ta tl aaaa. las |las taailtata atat|alntait tai|t å , !taan át :lat. ll :lat tltntaial aa |tattlaaa taa
las nalttalas át aaaa. ll tailáa át :lat la|na aaa taaa a|aittia|a t lasala|lt át |lá|ázláa át :lat. las nlat|alts át :lat nás slaallltailras
saa la tslalt|lia ¦Ia\ì , la snli|saalia ¦Iatü1ì, tsias tanaatsias it|nlaaa ta tl aaaa taaaáa st tatatai|aa tt|taaas nlat|alts át tsit ilaa.

tll\llltltlûä
O ntiállta

äällll ll nlllll
\t nlát ta nllltllnü\ rül llIlü ¦na/lì

llnlIl\
O lnl. 1.tna/l
O lnr. It.tna/l

äülnl
tütäläül ätü ì)tt!

nlIülü ll lälll\l\
ll|ttiantait ta la|a|aia|la. \t satlt ntál| taa aa |li át ntáltláa át :lat. ls aa slsitna tsattlalntait átáltaáa a la ntáltláa átl :lat ta tl
aaaa aaia|lt.

läIllrllIltlûä \lälIllll
la a|tstatla át :lat ta tl aaaa aatát laálta| la ta||asláa át las ia|t|las át taaáattláa átl aaaa aaia|lt. lsl nlsna, aa| ntála át aa sa|a|
ana|aa , aa tala| ltt|asa ta tl aaaa altallaa, , ts l||liaait aa|a tl slsitna álatsilra |anaaa. la taailáaáts |ajas, tl :lat ts aa tltntaia
|tatlltlasa , atttsa|la aa|a tl t|ttlnltaia átl tat|aa |anaaa.
llaaaas tjtnalas át tlttias ta la salaá ai|l|aláas al :lat lalla,ta. laltttláa át las natasas aa| tla|a|a át :lat ¦áasls ltial 1-åaì, ,
tartataanltaia aa| rli|lala ¦áasls ltial åaì.

nlIülü ll lllättlûä
ra|a tllnlaa| a |táatl| tl :lat átl aaaa aaia|lt st aatáta ailll:a| állt|taits ntiaáas.
O taaaalatláa.
O lait|tan|la láalta.
O llli|a át ta||áa atilra.
llli|atláa aa| a|taa, ta tasa át aa itat| aaa taattai|atláa alia át :lat
DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

Ÿź
0lIIkIcI0kl! 0l tlckIcI!M0!
!. ltlllI
la atlát: át aaa sasiaatla ts tl a|aáa ta tl aat ts átláa. ls tl taattaia tanaltntaia|la át át la |asltláaá. äaa sasiaatla átláa
iltat aa al ntaa| a I.

ì. ltäl rüIllll
laaa ta,a talláaá aa|aail:a aat aatát st| ailll:aáa aa|a tl taasana |anaaa, sla tlttias aatlras aa|a la salaá.

1. ltäl ll\lläll
laaa aat ts |tsaliaáa át la ailll:atláa átl aaaa aaia|lt ta asa áantsilta t laáasi|lal. \t lt aatáta aslnlla| tl it|nlaa át aaaas
ata|as¨.

1. ltäl \älIlllläll
laaa aat st aatát tataai|a| ta la :aaa átl sa|satla, aat st tatatai|a át|aja átl naaia l|táilta. la la|na át tzi|at| tsias aaaas
ts aa| ntála át aa:as.

å. ltäl \ärlllltlll
laaa aat lla,t a st alnattaa ta la saat|lltlt át la ta|it:a it||tsi|t, ta la|na át |las, laaas a tn|alsts aaia|alts.

(. lltlllällll
ls la taaatláaá atláa atai|all:aait át aaa sasiaatla aalnlta ta salatláa ataasa.

I. lltllll\
lata stálntaia|la áti|lilta át a|aaa llaa, la|naáa a aa|il| át stálntaias na|laas , latasi|ts, át aa|iltalas át ianaäa na,
ataatäa.

t. tlllllltlûä
r|attsa át tanaa|a| las ntáltlaats át aa lasi|antaia taa las át aa aai|áa tsiáaáa|.

). tlüllnläl
tanaltja aalnlta aat taaslsit ta anaalata , tla|a. \l|rt tana átslalttiaait átl aaaa ta sanlalsi|as át aaaa a(|llta.

!t. tültälltlûä
la aalnlta át aaaas, ts tl a|attsa aat aaa sasiaatla taaaalaait |tall:a. äaa sasiaatla taaaalaait lara|ttt la aaláa át las
aa|iltalas ta sasatasláa, a|tstaits ta tl aaaa, , aa|aaa las aa|iltalas ta taáaalas, latllliaaáa sa |tnatláa.

!!. tülllülnl
t|aaa át |atit|las aat aatát st| át a|lata lttal a an|ltaial , st ailll:aa tana laáltaáa|ts át la aasl|lt a|tstatla át a|aaalsnas
ta tl aaaa.

!ì. tülülll
lsiaáa át alaaaas tat|aas la|naáa aa| áas lasts, aaa taailaaa a álsat|sa|a , ai|a álrláláa , álsat|sa, tai|t las taalts tzlsit aaa
|tlatláa.

!1. tünlä\Ilûä
ltattláa át azláatláa tzait|nlta aat aatát ata||l| taa taalaalt| tanaatsia a|aáalta, asl tana taa tlt|ias tltntaias aalnltas.

!1. tüätläIlltlûä
DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

ŸŻ
taaitaláa át salaia ta aaa álsalatláa aalnlta.
!å. tüälätIl'llll
taaatláaá aat iltat aa tat|aa aa|a taaáatl| ta||ltait tltti|lta.

!(. tüälätIl'lnlIlü
laa|aia ailll:aáa aa|a ntál| la taaáatilrláaá át aa tat|aa taaáatia|.

!I. tüllü\lûä
ltit|la|a át aa nait|lal a taasttatatla át aa aiaaat tltti|aaalnlta aa| sa taia|aa.

!t. lltläIltlûä
ntiaáa llslta át staa|atláa át nt:tlas |tit|aatatas, aatáta st| tztlaslrantait sálláas a llaaláas.

!). llltIlülü
taaáatia| ailll:aáa aa|a |att| taaiatia taa aaa aa|it aa ntiállta át aa tl|talia. It|nlaal át aa tl|talia tltti|lta aa| la taal aasaa
las tltti|aats.

ìt. lätlllüIl
ls la ttlala nás tralatlaaaáa, la taal st tanaaat át aa a(tlta, tla|antait állt|tatlaáa, taa la lala|natláa atatilta.

ì!. lllIlltlûä
Ittalta a a|attsa aa| tl taal st |att aasa| aaa nt:tla llaaláa taa tlt|ia taaitaláa át sálláas. ll lla át tsia ittalta ts staa|a| tl
taaitaláa sálláa átl llaaláa.

ìì. llütälltlûä
r|attsa aalnlta ntálaait tl taal, taa la aáltláa át sasiaatlas átaanlaaáas llatalaaits, st aalailaa las sasiaatlas talaláalts
a|tstaits ta tl aaaa, latllliaaáa sa áttaaiatláa , aasit|la| llli|aáa.

ì1. lüIûIlülü
Iaáa a|aaalsna aat a|iltat sa tat|ala át la la: sala|.

ì1. lünütlälIltlûä
taaslsit ta nt:tla| áas sasiaatlas állt|taits, |asia aat itaaaa las nlsnas a|aaltáaáts llsltas , aalnltas.

ìå. lätälltlûä
lait|rala át iltnaa aat i|aasta||t aa|a aat aa rl|as a aaa |atit|la st átsa||allta átai|a át aa tat|aa áaaát |a|lia.

ì(. lüä
lsattlt aalnlta, ,a sta aa áiana a aaa nalttala ta|aaáa tltti|ltantait. lsia st át|t a aat |a aaaaáa a at|áláa tltti|aats át sa
áaiatláa, a|lalaalntait atai|a.

ìI. llnü
nait|lal satlia taa a|aaalanti|la tana|taáláa tai|t la a|taa llaa , la a|tllla.

ìt. nlIllll läültlältl
ls iaáa nait|la aat tsiá la|naáa aa| álsilaias tltntaias, at|a ta las aat sa tanaaatait a|latlaal ts aa sltna|t ts tl ta||aaa,
sltaáa tl aaaa tl nás a|aaáaait.


DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

Ÿ%
ì). nlIllll ültlältl
\asiaatlas aalnltas aat taailtata ta||aaa, la|naaáa talatts taraltaits ta||aaa-ta||aaa ,/a ta||aaa-|lá|áataa.

1t. nlIlllnütlülläl
la|na át la |tnaala|laa át la saaa|t, la taal ts lataaa: át i|aasaa|ia| tl azlataa ta tl tat|aa |anaaa.

1!. nltlüültläl\nü\
ü|aaalsnas aat (altantait aatáta st| a|st|raáas aa| ntála átl nlt|astaala.

1ì. äläIllllIltlûä
ltattláa tai|t aaa sasiaatla |áslta , aaa sasiaatla átláa. ls aá|t|l| sasiaatlas a aa llaaláa, át naat|a aat aa sta átláa al |áslta.

11. ü/llltlûä
ltattláa aat |tsalia átl aiaaat átl azlataa a taalaalt| ai|a sasiaatla.

11. üIüäü
ls aaa nalttala i|laiánlta át azlataa. tas aliantait |tatilra át tala| a:al aálláa.

1å. rllätIüä
taajaaia át a|aaalsnas, a|latlaalntait nlt|astáaltas, aat llaiaa , saa átsala:aáas aaslrantait ta las aaaas.

1(. rlütlllüIl
ls aaa ttlala sla a(tlta ttlala| állt|tatlaáa al alaa(a ai|a ilaa át a|aaatla ntn||aaasa.

1I. \lllnläIltlûä
r|attsa aa| tl taal tl nait|lal sálláa i|aasaa|iaáa ta aaa ta||ltait át aaaa, st átaaslia ta tl laaáa átl átaáslia átl tat|aa
ataáilta.

1t. \ülätlûä üälnltl
ls aaa álsalatláa, nt:tla |anaatata, a alrtl nalttala| át aaa a nás tsattlts aat aa |tattlaaaa tai|t sl, ta,as tanaaataits st
tatatai|aa ta a|aaa|tláa aat ra|la tai|t tlt|ias llnlits.

1). Iläläü
\asiaatla a|aáalta, tanaltja, sala|lt ta aaaa , asi|laatait, taaitaláa ta tlt|ias rtatialts. \t ta|atit|l:a aa| la a|aaltáaá át
taaaala| las al|(nlaas.

1t. IllnûnlIlü
lasi|antaia ailll:aáa aa|a la ntáltláa át la itnat|aia|a át állt|taits tat|aas.

1!. IlIälltlûä
r|attsa ta tl taal a aaa natsi|a st lt aäaáta ai|as sasiaatlas, taa tl lla át tan|la| sa tala|.

1ì. äältllälll
ü|aaalsna la|naáa aa| aaa (alta ttlala.


11. 'llä\
latait laltttlasa tanaatsia át átláa aatltlta |aátaáa aa| a|aitlaas, , aat sála st |ta|aáatt átai|a át sas ttlalas |asatáaáa|as.

- 9D 9@ D  D9 $$  

  

  

 

 

 D   
  

  

  

 

 

@O

 @.

-.

. .

.

.

- .

D D9-     $   #   #  &%'A%#  # #$&   #&#    # #$&  "&     #  "&  "  &#% % .   & #&# $   $% $  $ #  #&!  #  #&!  #% %  ## 0  # $&&#  $ 3  %#% $     .

.

.

- .

D D9- %#% $   %#% $#   %#% $#   %#    #   $&%  !#$%  ! %#  5  $ #  $ $% %$  $ $$&% $  $ $$%$  $&% $ $   $&&# #   %!#%&#!  %!#%&##  %&#  '#  '#&$  3  $%$ $      .

.

.

- .

8/0.948/0.8.8J.8.547E../481:07908/F-08 .D D9-   .3908 8:1....:8.:.:0397.-08003.:.424...4240348574.89./0/0.6:05478.48 .08:20.4397-:0./0 5:0/0089.549.47748.7../.9./031:003..:..870.8:./.:2340774  $ 30.43086:J2..  & $02/003# $! #%# 2.0848-4O.

425:0894.   %$ O 2. /0.

 O ! 2.

89:-07J.6:09030. 5.7-43..43.008/0.7. 30..43/:.:.. :./0 /0 ..3472.O3 1:079020390.0..7. 3/.3/40.94/084/4           ./0.078089E3/03974/0J29050728-0/0..47748.3. /02E808/.8/0.9474 802/03483.:7806:09030../0.802/0...:.:.:../F3/40 00203948 -E8..2-F36:00.5:0/0/.:./0/0.008/0.7..:..3/4 0 5 /0 .08 /:7.2039003.:/ :2.5. 3/.  A% #& $0 5:0/0 70/:.9.9././0.7 3.N.2:0897.43:3520974 0.:.10./.3.O3/897-:.48 6:0 .5:0/0807.4244080/7O/4/084/440-.254 $0942.07/70.  %#!#% $%# $.N3.08E.O3/0. /02E803.-47.3/49.:..7:3.3/4 :3.8.  # & #  A%  $$ $05:0/0.4397403 .948483./0 5:0/0.9... . 84:.. .942.2:0897. .

.

.

- .

:.99:.29./4708E.47./030.948  -.42497. /0 :3 E..780320/.5..948  .O3.9.3408705708039.N348 50748.7-43.3:3. 547 99:.2.547. :8:.08./0:3E./4 1:0790 .03.. 3/..3/.7-43.0/0:3.70..008/006:-74      .O3/0.89:-07J.7-43.2039008.9..08..3/.547484308.447/0/483/..2:0897..748E.43:3.80./030:97./0.7-43.3/4030..2:0897..4/0570803.2:0897..7.476:0  # & #  A%  $$ $0 /090723.9.6:09030:352.7-43.20390 :3.3/4.5.O3 /0 . 2:0897.94  & $02/003&$5  %$ O 203476:0 O !2.4393..43974..N.:.O3/0:3.99:.0-.3/..5..0 800.9./48/.03/4..:../089.2:0897. ../4854720/4/0. 9./.....447 :9../.9.3943./80/090723. 08 3/..47../08./. ...:. 3/.:..48-./4 -.O3.6:00.94 O .//0-../48 .447.O3/0 $0.08./4708E..:-74241034 .3/.8097.8/03/.9:7.3/.:.3/.7..84:./41:0790.0J3.O3 .948  . 84:..07/0 4308948099:.//0.3/.:80 .48 /0 06:.03.424  20/..390 /48 5:3948 8:.D D9-    .849.7-43.948  ../0.:. 547 20/4854903././4  $ O ..70. 5:0/0/.70.3/4 /48 3/.:8.....424 0  20/.84.43 :3.5./47...2.8  A% #& !4720/4/0..447./48 ../47/0103419. 3/. .94308.390/048..48/0 06:.948 :0480../0-07E/0../4 -.../0.89..80./7089./0.2-4/0.70.O209748 4 547 20/4 /0 ./..   %#!#% $%# &3..8:83.-03/./48 :....94.80..47../.7-43.43:3.390 /48 5:3948 8:.3/4800...9..447748.7-43.03.4348.03.

.

.

- .

38248:3.:. $43574/:.-.897:2 !0/.8 .947.074-48 .. 8.7.5.20394848 149O974148 .8 .F:.897:2  & $02/003&$$% # #! #%# &..47E3.:4E-9.8 0487.70... 8: .7J.089.3.F:.3:..81.3 /0 /48 1.7  $ O '07/08.7  3:9703908 573.7.03.8.3/44J0346:080/8:0.93472.:08 3.703574.88432.7447.N4.8:0897:. $:9.0:.93.94708 : 84.907.0.:.43202-7.947.2.8/02. . -42.080.749.20390 397O034 1O81474 $0 .0:...8250 030:.D D9- $  .0030..89.:07/4.9420. O '07/08 .749./08/022..20394 30. O .8572..70841... $30/7.748 209748 /0 439:/ !.. 0307.9:7.8.3/0.

2  %$ O &.

2 O ! &.

089. .01../0.:./0574.748.:2:.7.8...-47.42.2-F3. 54746:070/:./....&3.3/.20390030.:.O3/0$:1./..9./0.1472.8:5071.434.7 .:...:.39.86:08439O.8 03..:.0/0..7..549.203948 /0 .:/  A% #& !4720/4/0.03.0:9741.03.43/..5../0.0/0.032.:.0...474 8:1:94/04749.:.7020394/05/0..O3/0 5.8 809030:33.570803.43.:.O3/08310.570803.. 43570803.8  %#!#% $%# .47.8.3 /0: 5./48547.9. %4/4089483203./090. 84-70.8 /0 24308 /0.7..4.0447088.70/0/47/0 2. 547 46:0 80 5:0/03 1472.. 80574/:. /E3/40.:.86:0574/:.O36:008.47...702039.00...089..089...:33.0574/:. 8J2824 :3.O3/0.O3 /0 ./6:0.4308/0.O3 :3. 803.O3/0. 706:07032E8.443.308454780/2039.O3 197.8 390710703 03 48 97./.. ../0.:./.3 :3..7:89.88437088903908.2E83./.9./0.8 6:0 1472.45485.8 .O30850. 390710703.:.8O3/0.8.390 5474 6:080574/:.7.7 470.:..50J..-..43.85.-0574/:.01472. ./.:.03.43 48 97../..08574-02.203948 /0 549..8 .078/..424 412 :3.2  # J2908574547.8030.8 08 .-08 5074:34/048573.94/04-70       ./00  A%  $$ 70.76:0. ..9O.50J.9474 54720/4/0..03.-47083/080. 50J..4308/0.86:0843/23:9.47..9.084/0 .9:7-/0030.:.O33472.8 3430....O3 14.70.74308 .

.

.

- .

03.85:0/0390307/10703908.20394/0.790 /0 .7-43.0 6:00 /006:-7408.7-43. /006:-74 .039. 5. .424....:.438/07.7:89..3908 03 .3903070384:./48..8 3.31:0030.:.9:7.80.7-4346:0/0-0089.47.2.94/0..9.4..808 2E8 .084/0 80.946:0 8003./01.43.D D9-  #     08 :34 /0 48 .438/07.43/..O3         .92O8107.42574-.. . ..O3. $0 -70082.8.4243.08 8J 2824 708:9.282.403.7/70.-..:.:. .2039003./08/0 -70 0.8.:.0...9:7..7.4397-:0 ./4 /0 .:. 7.:.  $ O O/4/0...425479../0 80././/0/O/4/0.4-9030748708:9. 03 .:..4474 34474 34 .7.0303484 5.-:3/..4308 3... $0 -700820347..5....03/.:..254 $0942.42-:89O3 /0 ..42-:89-081O808 43/. /006:-74 08900.7805 4-903/4089E/03974/048J2908  %#!#% $%# ..39/. ..O3 .:. 3.2:0897.7-434  O 43O/4/0.757080390030.8 $0/.708.O3 907708970 .20394 4-.7-434  & $02/003&$5  %$ O 5/0 O !5/0  #  A%  $$ $05:0/070.390  A% #& 4.:0397.39/.05/0.

.

.

- .

/8:09./5./074.447702.907.447 6:0 574/:.D D9-  #  ..907.84/8..:.085:0/03089.424 .447.7.447 .. .7..789. /8:09.3.483.. . 80 0 /03423.O3/0../04308209E./4...2544-0303..447702.4308.70390.3084 :2:8 2.7. .0397.20.0 023. 2.424089E3/.9474 425.70390 :3.30390 ./0.8.48 /0.08  .4308.8:8503//.439.7 080./08  # & #  A%  $$ !:0/0..-0/0:84/42F89.-7.434.23.20390.:..4476:080:8.907J89.O3.././08 O ! :3/.4803/:897.0 .43./08073.447/.884:.08 07742..447..078003..88:5071.!% %  %$ O :3/.:.7.9:7..907.403/:897.. 570803./0./..907.7E20974  $ O 447.8/0.20/.447/.447574/:.5.3908/42F89.07/./4547.8 . 8:8503//.47E3.8/0-/4..2.. 574/:.8:.0 2.08. 8:8503//4/8:094 804-807.5.447./48570.:3/.:3. O 447./074 803/4089092406:0802/00308905.9030..549.43..30390:04/0.447 6:0 03 0 .4384:.447.447./4 0 2.70390  & $02/003&$ #/0.023.O3/0.4308.434.424 .5.-47.07/.

20390.O3 /0 .884:.:.  %#!#% $%# .447./0O3209E. 7..2.7.:.7 .0390 ./42./09.82:0897.9 .7809.08 09.43086:0903.3084 .47J.93.570803.2:0897.54720/4/0474 6:0.497..447.42548.08..7024.4-.O3!9 46:080:9.934 80 5:0/0 .89. 03/10703908089.7.7./.8 3. 1472.:.43.023.439.:.447...7 5.7.8.3  .780./.7..447/0./0803..0308902F94/4083472.9./0.O38070. :.J.:.3348E.94/05.08.4745. 570803.030.547..94 . 5:0/0089.7.5.2-F3 547 089. :3/.9:7.O3 %./.82./. 70.48 4.934 03 .8. 574547./0.20390/0-/4..8430../0-0.9:7-/0 .7./0-/4../0:3.9.0894 .2-F370/:. /0 . 5./07.425. /00774 2.O3/0 ./48/0/08.5:0/047..390/0:3.:348708/:483/:897..20390547010.4847E3.424:23440774 !:0/09.. .08  A% #& .43.03971:.7.4.424:3-.2-F35:0/0089.447030.74 .830.36:0..94 .7 03 ..3.O3 5:0/0 ..:. 4 03 84:.0890573..44/..79J./47     %  .7 0 2.43/080.08.4473.94.5. /0 !.44/.:/.:..7800.7805.4.

.

.

- .

.9././0503/0/0. .80.:.O3 '.902507..:.0397.89J5.43/:..97.:3.:.8030.3..7.-/../090723...843..9.8/8:09..../.43/:.385479./.82:0897.D D9-  &%'A%#    8.//0./0.//0./0F..O3949./0 8:89.97..8 &$%#& S  &%' a$.43../097.47703900F.4708/0./0.9:7.:.

5:7./07.43/:.549..7  $ $0.2039./02../0..O3.97... :./  & $02/003# $! #% %# a$.:97..81.947/000./. :.4240020394. :.-0 .2 :..8 .

5.2  %$ O 34. O !20348/0 a$...

/./.25.7/0./0-0089.9..10.-7./05.8 70..9..254 54720/4/0:33897:20394. 20//.7 574.78:8503//.3/.:.974/434/0-090307 ./0-07E089.J20974 .7.7 03 .48/0.J20974 8903897:20394/0-0. 6:048471.-/.9077.3908 /0 574.84   %  .5039003/43/080.7./000.780.:/.307..2.43/:.0/...2.43/:. 70.4857080390834.4308089E3/.E2..43085.O3  4:.43.6:0720/.7/./45.30.7.03904089F38:207/48 .7.76:0807425.8.0/. /0 .50390 547420348 .90308.7.97.4.0/./4  .0/20394 /0 20/..439.47:74/0549.9.0/07 ..7.  %#!#% $%# &3.70890038../ /0 .088O/48/8:0948  A% #& $05:0/070/:.4203/.7..O3  .9.:./4.9.O3 $0 /0-03 942.7E.O3/0.. 089.8:.2039003./.70/080143/4/070./...O3  ./09.4  25.20/.:039../0.07/70.2  $08548-0 070.70.4384:..700397.-7./.2  # & #  A%  $$ $05:0/0. .7805.23.7..20/.9...:3.7.6:00.43/:.0/.O3/0-07E089.9. 80N.06:0. .0/.903.4507/.76:0..8:.3908/0...25480F./020/./4/054903.7.0.:...43/:.//0.  '071.

.

.

- .

42-3.438:24 0307.:.-0/E3/4057450/. 549.7.474708/:..3/46:0030.438/07.:.48:..D D9-  # #$&   .8:89./088.20390089..8030.:.030.:.2-F3..39/.-0570. 2.248/0.08.//0.4746:06:0/.:-7085..:.3450749./4.030.  & $02/00327.549..0807:2.-0  $   # #$&#  # #$& 1472.3.7.O36:0/.474547974/0.08408/08.847E3./.3/4.

47:7408/0 2./28-0/0. %$ J2902E24.

47:7408/02. J2902E2450728-0/0.

4390300.947420/.5:394/0:3.3/4:3. # 3:..:.-008./:..7..8.20/748/70.2039003.7470..70//0./..-476:0.472...-/.430..:/.748:805.-0 48 J2908843/013/48547.390.-0.:.7.0! % #& 830.3900850.7.7E209748/0.8/43/0805:0/.8.425..082:.:.9485.8/0.87.2-F3.549.20390.3940.474.:../0.4746:0../6:0700.3/484-705./..97414942097J.:0894308/0549.9.2.8:89.-47.3905074/0-0/080720//.5.//0.254 %#!#% $%# 010.447 %.7.39/.7. & #  % $$ $05:0/020/703..485..20./0.3.7./..99:.:..70.549./5..:.08..3E8820/..6:03/.7.:./28-054702..3/40308./40.549.748 J2908 ..4740825479.:.902.3905747.0.O3   .94708/:.4-807.

.

.

- .

43.4308 6:0 .08 83 02-.80850.8843E.9:7./090723.:.47.  & $02/003# $! #%# 2.948/02.O3/0397.47:74 .:.47:7408:3.474 E.7-43.948 48.3/.8 ./454.4 O3.1472.081472...474240..3 .:.47484 O3.83.9488:1.7J.47:748390710703.7 E./4.8 8:5071.47:748 .9:7.94 48.O7.47484 O354.8 3.8.8573.08 03 .25.:0397.47403.20390203476:00/048-.203908003.0397...D D9-    O3./4..:./04J034  $ ":J2./4.20390 3 .43903/4 08 0307.4794 /O/4/0.08/0./0.47J/7.03 03 94/.0803.8/0.4 O3.5.03.4742E825479. .8 .4794 E.5.74 8: .6:J2.3908030.:.:..70.

  %$ O 2.

 O ! 2.

47748O303.43.:./46:0.5.5509.7.84:....0397.9. 2/0 # 20.O3.7-O3..4/0...-4708/0.7.47/08:5 O 508507.47:745708039008.80.9.2:0897..243J..4770705.:3.754720/4/0:31974/0.7..9.3/449.-076:0.7.7 O %0254/070.2:0897.-06:0..8209E./7.43.74 ./0:3./0./28-003....:-09.2E6:3.800.78089E/03974/0 48J2908  %#!#% $%# 8.549./43J97.030.:..49.4397./7.4 4.-0  A% #& $05:0/070/:.5.70.7 O N.  #&#    .43.9:7.80897:.:/.79203945..803.84:.:-09. .43.702F94/4030$!%# "&% 03.39/.7E.47:74/084/4 0.4257:0-. 808.  # & #  & #  A%  $$ $00../4089E0303907. /04.8 /02E8805:0/080397:30748...7E.0.70708:9.:3.89:-07J. O 44.O3...O3 23:94 O N../4 80..O3/:/.774./7.425.O3/0.2:0897..34/0-0807.:/..70850../4 6:0023.:942E9.5509..7.8 5.:. ..94$!%# "&% $0942.4 O N./0:3.:-09.8.47708543/0390 O $00.9..-478.47:74030..:8.:./08.447088.808507.:3.0..... 2/0 # 20.54720/4/0.:./0E.

.

.

- .

89./0E.474840430854.8:5.8  & $02/003# $! #%# 2.92481F7.8 80.8J 6:0 0 .7.9.447.23.4794 O 474.6:0 8:3.7 2./097.7447.7.. 5.:8:.07/484 0-0807:9.6:0 0.438/07./0.38248 03 0 .703970 552 .439. 0 .4308.39.:. 023.7.70.D D9-  # #$&   8 :3 0020394 :9.5.8003. .47457080390031472./403574547.0/0-0089.47457080390031472.3/494/4848. 80..:.74.9.474708/:./454.:.438:24 :2.42-3.3908./4.8.9:7.20394.23./0.0/0.:.2..34  902507./08/06:08./.08:3./0/08310.84  $ O 474-70..59. 5072903/4 ./4 5.47.74 4/.2-03905708O3.

  %$ O 2.

 O ! 2.

-7008/0 2..059. J2902E24.-0 80:74/080.474708/:.-0/0.

.0.84 6:0./48/088902.8 .39030780 :3 J290 2E24 50728-0/0 2.O3 /085:F8/0547420348 23:948/0.4 5:0/0 2.7:8 3 ../0/897-:.0397. 03485:39482E8..439303.94 .439./08 /0 4703 J/7..:3520347/0 .07.8 0310720/..4 .7.43..07948.O3/08.4305745O894/070/:.

:..43.03/4 ..770548.3/4.84:.-4708 %. 7085:089...7447088.5509.7.023.7..80:7.23..90302:../0.3/08 /0../04897.5.848 /0 39077:5.9.. 84:.6: 5 1030/.8/0209. 3.70..390 03.8/0 # 20..39/.9..:3.6:008:3.38248 .7.84.4 O N..  # & #  A%  $$ $00./.7 O %0254/070./7.44./0/7O/48O/.834.10.39/..2.8 03 ..O3 23:94 O N./7/4849.3.438:24 0-03 /0 942.47/05. 80 5:0/0380:7488:039085.03:39:-4/0038.70.54720/4/0.$!%# "&% 03070.O3/02./02E808:354/074844/.705/0.O3/:/.8.7.7.7.O3.03..7-O3.-.75:0/08070/0$ ! 4/./84. 03907.8:89.7.203905.7.2E6:3.474 800./45.94  %#!#% $%# $0..47454/7E.30.8 8507.89:-07J.2:0897. .03./0.754720/4/0:31974/0...3..2/0.:/0 # ./7:3.:././48:17.3/45.4570.9.O3 4 -.4 O N.403. 01..8O/.4397.-4708 03 0 ...2:0897.:-09.2-F3805:0/0/0.:.49..:-09./0..9.8 82.50390.07.94$!%# "&% 2F94/4.549.O3/0./08.477070.780 20//.8.. 49.6:00./.4 5.7.5.74 .44E./7.739038.:/:2.023.708 03 48 ..5470   ./087.7447.84 4284 /0 48 44708 8.2:0897.74. ..7.848 O 42574-.7. O N.4.7.:9.2039485.:.89408/0..7.8 /0-05072.9. /0 .  A% #& $05:0/070/:.:..07030J290 34 20348 5.

.

.

- .

23.032 ..486:0.439.78:7.:4/.8:8.438:2/. J6:/.7.5..//02.7E209746:02/0..54720/48-4O.439030:3./.907./090723.059-0/0807.O3 & $005708./4/0. 80:9.2:0897.D D9-  "&     8:35.39/.

974 %$ ! 2 .

/954/0002039483:979..902.472.:.8708/:.7030.//0/0...47E3.2039070:.8.9:7...48 570803908 % #& $0 5:0/0 70/:.-003..39/.8 .. 03 20/7 .O3.474-70 ..:3...O3 /0 .084.20394 -.9.7.88:5071.8.4/J. S  %#!#% $%# 8:32F94/4.-/. 5708039003.:...38248570803908 547.04J034/8:094.9..39/. /70. 4/.4390307:3.:.6:07.438:2/4708   .0397004J034/8:0943.  # 3:.549. 0. 4 ..39./020/4 547.43 ...570.547.:.8/03.4393039.485.08.:.83.9074O.../. 2.10...  ./-.907.4 6:0 80 70./.7447.547. .:.3.08708/:.03/4 :3 97.907.474 /0-/.548-/.7 .38248 5.48....6:05:0/. 47E3.39/..808/02.0880/090723.-4/0 . 80.7E2097480.-0/0 2./ /0 4J034 6:0 706:0703482..9:.8:949./488/0./4 .9. 08..20390 547 4/. 0307.:-.5./10703.9074O.7.O3 .6:03/.9:7....08.:07/4   % $$ 2F94/480-.7 .902507.010.7447.506:0N.7.

.

.

- .

/706:07/.//0..39/.4203.N.94708 .07.5..O3.0390870/:..39/.981. O 474/02.5.3/..:../4 & $02/003# $! #%# 2..0390870/:.3/.39/..3/494/4848../0.94708 :...7..   $ O 474708/:./0.//0.:2039. 3./048./02.70.47408./08310.D D9-  #   .43.474708/:./4 .474708/:. 05:3942:0897./02.3/.370../10703...4746:080.8.03970.. 7E1.7..

  %$ O 2.

 O ! 2.

 20//.47./7.-47.474. !47./...438:0390 3494/40.89.880..48. :9..:25780.  # & #  A%  $$ 70.4746:080./4  %#!#% $%# :.94/.574/:.47E3.//0.6:080147200.43.474708/:.0347E3.08.748. 6:0 9030 0 .74.:./0474 474#08/:. 474-70 474.O3/0/02.94 5072904-9030748708/:.3/.. 23:948/090254/0.08.84 /0-/4.474./02..47./0.5.424/02.:.3/.O3.42-3./.0..6:08..O3/0../48  A% #& 4..:.. .474 8025700830. .43. 2.474-7008507..74      .07.425:08948347E3. 30.70.3/./488/0.5.3/4 .8 347E3.800..981. .9474 2/03/4 .439./0-0.39/..2.3/.4746:070.547708:9.2.474 34023..474-70708/:./8543-0 80.:.474 708/:.3/480..N.81472.08./4.03908 .-70 .-70 .05:3940306:0.39/.907.../0.474 0830./0.08 /0.474 /0 089.474708/:....7..474 6:0.43..47402.4348. /0 .547:.O3/0.F8904/.89..434.:.307.20390 03 .5./ /0 .9.8/0 .8:03900....030890.O3/0.7.474089E031:3.O32E801.%49.O3 488/0./0.05:394/06:0-7008:3.825:70..

.

.

- .

J6:/.486:0.032.39/.059-0/08074/.907.47E3.//02.54720/486:J2.D D9- "&  "   8:35.8:8..2:0897...7E209746:02/0. & $005708.03:3./.

8708/:.08/42089..974  %$ 3.:.08/0 2.

4.2.039700/..5..9483 70.43:3.0 6:0 ..907.08 83 .2039481J8.47E3.4397.N.6:03/...  % #& $05:0/0/823:70" ..394 .. .404308 /05.94 .797/0.9.O3/00774 ./47 ./10703. -:03..9.799:.3/4/.7 .:48.3/4..08 830.4701:4/:7.079/4 .8708/:..742. :04800.974. ../.-4/07.708948 5.-003.9. ../0E.7E209748080.O3.742.80.08.7 :3.902./84:..:.-.4244/./../84:./02.:.80:7.O3  %#!#% $%# #05708039.94/0549E8.//0/..0/2039480-.424..34-4/07.O3/0.:9..907.//43.43...9403.39003570803./04J03480.907.390.:25248 .  # 3:.9..43 .488902.4397..03.70..0854303/40350743:089740.:07/4   % $$ 574.4.7E209748 5..6:J2.9.8.4308 20/4.8.3/...742.74 5479./ /0 .8.:..742..485.. .472.-0.2.4 00.4/./497.394.39/.039.43974.4/.2-039.8 0.8 3472./.4 6:J2..O304434    .7..203900/./48:17.424.

.

.

- .

:..039./:70.7 085:2.. /:70.73. 48573.438/07.-O3 5.../0803.4 2...7. 3 . 6:0 .3084 894574/:..438/07. 08 .43.07948..4308 48573.3084 089743.03908 ./08 .43 0 .3 .:..:./48 .-08 /0 .943086:0...8 /:7. 574/:.89:-07J.8:3/.43.81.  & $02/003# $! #%# 2.8 6:0 706:0703 .-0030. 549.08. .0:38.3..9:7.8/0.59. 57E....5. 80 ..39/.08803.-473/080.702039.7:89.902507..:8./48. 574/:.430803.9.4 07742.7..08.:.3./..-0   $0.:.5. 547 4308 209E./0.030.:.43048843.5./02E8 574/:..8 80 .84./4708 ..:.7.5..48 /.7 570.7:89.0390 .   424 .6:0.424.-O3 5.34308.8.:8.438/07..7 .1472.08 /0 70.D D9- &#% % .8497./07.34308570803908030.03 3.

  %$ O 2.

 O ! 2.

8 2:0897.7.780320/.94 # "&% %$% &# % % .3..5.43903/4 /0 /:70.780 .82:0897.43/7O/48O/.47J/7.43 0 . 5:0/0 . 949.4 O .7./0.:89.9.4/0.  # & #  & #  A%  $$ .43 2E8 /0 2.44E.74 . /04.82:0897.20390/085:F8/0.42574-.8 .8/0-03../4.8 0-090307:350303907.4397.942.

.4 # 03. /:70.6:09030/:70.. 2/070./07.-0 3408/080.  %#!#% $%# &3.7 O N..7 0./7.03 203:3.5.S O %4/.3810703./0-03/:780./089.8:3.. 547 8250 0-:.3/.:-09./:7./070./.085.5..8 O .20.30390 1472.949.435509.4 . 0./.20.8...780 :04701707./.4 2.:84/42F89.7-43..80317./0.3084 80023.. 80 023.O3     .7.:.430803../0-0197.43903/4 /0 . 54890747 023.4.82:0897.6:0706:070:3.O3 ..O3 /0 .54/07./.2:0897.948 -.438/07.7. /:70./0.5F7//...03.7.703970 S 803974/:.:.70.8 9:-07J. /:70.59.4 2..9.O3/0-0089.2:0897.O3 .:-09.770548..574. 547 0 .7-43..3084 089./0.08 /0 .20/..547./0./48547.7. 5072.:.888902./48 1472./0.-O35.:.47/02.948 /0 .. 2.7547 23:948 :0420/7 89.7:89.43.O3 /0 570.01./08 3. 547 8.:.077.9:7-.3. 902547.7....../0.:../48 547 197.. 089E /090723.2:0897.47  A% #& .7..08.97.08483/:897.07./..9.:-09.

.

.

- .

2J32.07./:7.08/0E.432./800.54720/4/0.74 8089.425:08948/8:0948 8O/484.N.9.80348/03908 1473480/090723.0834.349F77048  & $02/003# $! #%# 2.20390030.7. 3. 6:0089F/03974/0 48J290850728-08 5..3.3/0574.4 $0 5:0/003.08483/:897.8...:./0:3.:./0:8:.4397.:3485./70.74./0 :8:...://039.8048486:0.7./41:47J/7.//01:47:74..8:570803.9474  $ O :47:748..08 $438.J80880..7030.39/.4390303147708:9.-47/0.39/./039.:..D D9- & #&# $    $43.N. 80/090723....348 O :47:748.57424.447 44748..-47.74 8302-.0/0 5:0/0/.

  %$ O 2.

 O ! 2.

:770. 6:04.1:47488 /039..333.745708039.:8.370. A%  $$ 70.-47..9474 54720/4/0..:.03/44-.43.  %#!#% $%# 0-/4.425:089486:J2.:777.2039003.4708.0397.2.486:0.570803.9.43. 80/0-070.:.../0147030...3:8:.447 44748.6:001:47:74345708039.4308.:8:.74 8.4308/01472.-47030..

9.438:2/47 97.0.074880307.3.08/0:9. 4 . .08/0.424./48 03 ./4.8 .9480830.76:00.7:30....74.43903/48/0 147.45.:. /089..:/.078.9030.7 08902F94/48348070.O3 14.820//.:..://0.7.81E...8. 805:0/05038.O39.9.4. :489048. 00.3..7.80.:.473.89F.8 5:0/0574/:.:234030.7.084/0.570.43.  A% #& $0..:234 6:0843-.08.97...078O3        .7./48 5074 706:0703 2. 6:0082:34..2-F3 843 :9.O82488 3.8.59.43.9.O354720/4/08.974/E88 48 2F94/48 -.

.

.

- .

:.8.39.D D9-  $% $  481481.39.425:089.48/0  %  .948 8433:97039085.0.8 31074708 .748907.:. %$ 27.5..:.82.8..9474  %#!#% $%# 1O81474 0307.008-.70.8/0.8.94880.:.-47.:07/4:-073.6:048397.43008.8./41481O7.07.20394/0.4 %030303.4O.39..9:7./41481.8-.8.8 .4308/05.:7720394.4.846:05:0/04.4974847.7 .948843.85.434.9483.70..7J.948 .00.8805:0/0370.084480890708/0E.948 80 03.O3/048/084/4 549.39.35..:.:.48/0.:.8.8 5.84.70./.88:5074708/0.:.87.85.7.43.20390 089E 57080390 03..:3/..3/4...4.2434 $  #% $% $  ! $% $ & 7.03.30.86:0.20394/0.85489074720390.:-77.:0397.8-.8307.08.3908 48 /0907039085:0/030.7.9480307.034J03403.423:3E9424/01O8147474/0.3/40397. 481481. .4847E3...20390903033.8/0.8574/:.5.907.20390.39./02..70.8/024.37.8 481481.38248 89.2-F30892:.05.2039487E5/48 /0.948 48 1481..88./4547.8 481481.8 .8/08.483..7.3/... 48/080.82:0703.3 03 48 1079.7:3.70..39.3...483/:897.9.203947E5/4/0.8.07..8. :./0 J034 /0-/4 .85.86:0:8.748843384:-0803.9489..438:20348/080.8547. 1470.5.8/0.008/01481.4  #% $$#$#&$ &$#$&$$! $  $ % $$ !4757:0-.431.85.843..8 48.907.039:.:.:.08 03 1472.5074 .8 :.248547974  # .948/002.07/05:0/030.9097.3/0854-.24547974/0.94.F/7.8:5071.790/04J034/8:094 03.:..143/4 843/08.424.8 3. /0 1481./.008.974E94248/04J03403 1472.0/0.

.

.

- .

424 /.4.4304J034.3/4.948 1O81474 47E3..:07/4:-073.4803 47.08480/0-0/070/:.3./0/090703908.03.92481F7./047941481.2039003.4 .2:9.402903/4 : /.574.7903/494/480480347941481.9483/...4850743:3.94...0 .7:54/0397O0346:08003. /090723.:0397...14814708.4 ..03905079030..4397..3E886:J2. 3.0:9741. $   % & 7..3/4342-70.948 54 1481.O3 80 .43..70250.570803.425:08948 .0390.8/0.5.03089.439./.948541481. $:0.-47./43.439.9.248547974 # .3.94748 %#!#% $%# 1O81474 .03.4 82:70.3547.085439E30.O3  1O81474 949.570803..:.084030.7.948347E3.23.39057:0-.38248.4240397O0348 083:9703900803.34  %  .9486:0843486:080/090723. %$ 27.7030.9:7.D D9-  $ #   8:334209.9.103O2034/0.4  #% $$#$#&$ &$#$&$$! $  $ % $$ 0/../4031481.39..3908 % #& $01O81474800.03.9.07848 4794 1481.:.47:74/0.4804/..0.24547974/0...42-3.:0 /893948 .

.

.

- .

48:2./08.4 O 0-80./0-.439.7.07. 20397.23.3/0.0.//0.2.39.86:08003.0/.8 .08 3.85.414720880.7.907....82E8.8 08:0448.32:.1.4708.43.32.:.08  $ O 8.4147208843:3../00..J8.08..D D9- #&!  #   48. 2.907 & $02/003 # $!#  #$! # !..348 $:32074030.:03/42:.../4/0.08574547.7.. O 974-.:.:0397.4232039003.O310.

 2  %$ O !.

 2 O ! !.

4 .8 8089039:7-/0././4 80.:.7.7903/40.809:-4548009:7-/0574/:..08089E3803/4-034/.6:00574.084089E803/4-030.4147208030.O3 030038.8 5.47.74 834.438/07.7..57:0-.57:0-.4147208.8.4390303/4.7..43O2..E.40.:3.438/07.8.9.4397.4-807.549.8 .80.O3/0..8 089489:-4880.:.9.3.7.3/.:3.:-.89:-48 .43./.5708:39.47.7408.7 .:..O3 3.7...5708:39./.9:7-/0 489:-4880.0.-0 ! .42430. 57:0-.708/:.805705. ../0.08 10.59.8/0-07E380734.20390489:-48 47.023..48 9:-48 6:080 ..743 5489..3/4-03.570803. 570803.08 5072903/4:3.-00802F94/4/0.902507.948.9.:. 34.43172.3/4.48805705./0-.0./05:7...47708543/0./4.O3/0.42403.8 80.438/07./0 .4803.-:03.57:0-.78.34   . 023.330.438:24:2.48 È Z[ VW`aT[_\[_`b[_  VWaW_^SWZ`aT[_ZWYS`b[_  VWaW_`^SWZ`[V[_[_`aT[_  %#!#% $%# .3970880708/09:-48...:07/4  A%  $$ .O3 54720/4/0.O3/0.. 2  # ..4 /04./09:7-/0/0.8:04803.425703/0802570:3.:36:0.9:7.4748047.439708 .748.:-.85.45.3E88/0320742E8574-.7..394/48489:-48.O3 .4 80089E3/05:7..902507..5.4397. /08310.5489.80.8.57:0-.43.708/:.8./0S03:3507J4/4/0.8J48...438/07.70890 90254 804-807.  A% #& 2F94/42E857E.03.8 5509.:.9.:4/0! /04 .907./4/0 4 /0-033.:3.7 .4/09:-48 29508/01072039.9:7./4.43172.438/07.7803:0.:. 5708:39.:./..4147208/0.35489./0] S 5.8 03:3..7.35.82:0897.

.

.

- .

0740308  $ O 8../4 03 :3 20/4 954 03/4 : 4974 20/4 /0 .80850.8 $05:0/03/0137./4/0.O3/0E.074-48 .7. .907.07. .3:3.4 /47....:-..43 574/:.07..43 -74 209E. .9./4 39073.20390 /085:F8 /0 :3..O3/047.3 .:9..4 70.439074-.074-48 1.:9.D D9- #&!  #% %   $43 -. 74.48 7.8.48 34 08547:..948.43.774.0740308 & $02/003 # $!#  #$ %# $ !.9.2 30.8./48 6:0 1072039.907..7447.S .. /0 -.4 O 39074-.S]S 03:3507J4/4/0 47.443.E8..382486:0/08.8/008907:548438.4242.08.48 .3.9. . 3.434.8 03 1472.

 2  %$ O !.

47.:.42403..8307.4748047.O3 030038.:-./0.9.8 5509.549.43172.../080310..03.4397.8.59.8 80.43.8/0-07E380734./4 80.4/09:-48 29508/01072039.438:2008./4.3E885708039.8 .86:0.5.7.4 148.:.-00802F94/4/0.:4/0! /04.438/07.3/4.438:24:2.43O2.4770.08030.O3/0. 2  # & #  A%  $$ .902507.438/07.:.80310720/./0.:.43897:0:354480..9:7-/0 489:-4880.394170E9.8 0973..57:0-.32...5708:39.549.7803:0../.O3 54720/4/0.7435489.425703/0802570:3.-0 ! .3/4.8:04803.805705.3/4.570803.7.:36:0.:.8507843.4147208/0.8 5.438/07.0.7903/40.:.:3. /08310.4803.:3.3 30.47708543/0./0.O354/7E8076:00../0.82:0897.4 /04..8J48.:.35.70890 90254 804-807.438:2030..4-807.O2948 5:0/0 .7.9.203909030570803.57:0-.8 808903 089489:-4880 .394/48489:-48.:../.948./0] S 5.:-..47.438/07..85.40.809:-4548009:7-/0574/:./0.32:.23.57:0-.80.388902.43.4397./4.42430.-0 8945:0/08:.438/07.902507.439.:.34   .748.489:-486:080.6:01.7.57:0-.4147208  A% #& 2F94/42E857E.-06:080/897-:034089E803/497.03.78.4/0..:.35489.57:0-.7408..9:7.9.5708:39.:3.9:7.430808942.7.2039048 9:-48 /0.8 03:3.3. 023./.7..08 /.9..4147208949.O3. /0-033..3970880708/09:-48.5489...8F59.4 .7 .48 È Z[ VW`aT[_\[_`b[_  VWaW_^SWZ`aT[_ZWYS`b[_  VWaW_`^SWZ`[V[_[_`aT[_  %#!#% $%# :.74 834.. 97.9.5708:39.4147208.47.570803..7.3E88/0320742E8574-./09:7-/0/0..0.45.O3 3.O.023.O3/0.7...0/07.438/07.48805705../0S03:3507J4/4/0.E. .780.770.9. .43172. .549.

.

.

- .

4.7. $:00807 :3 1.-.48:903848/0.20394 /0 .:.:8.081F77.543.80  & $02/003# $! #%# 2...D D9- ## 0    3 .89:-07J. /02E85:0/0.:. 3.7.:/ 0/.. 08 0 .-0 5:0/02.08107748.-08.3.-0  $ O $..9:7.-:3/.3.89/4 5.:3.549.2039403. 0 ..8.0.:36:0340834.:.7.:.745.-0 ..84/0.390 031472.549.45. 549.79.4474473/080.80 O $.8 70897303/405.890. 2307.794 0020394 2E8 .

  %$ O 2.

 O ! 2.

8/007745:0/03023.-0 /02E8843.85.-47.4844708030..803..907.20/.O3 6:008.2-F3805:0/0023.549.4.70 .7..780.4397.:8...79.-47.197.20390 8070/:.O380/2039...08/0.745.703. 90307:38..20390805:0/070/:.O3/0.425:089486:J2..549.423 08/0./02E89030:30748...8 10774-.754720/4/0.390.477407.20394/084.83484334.O3       .8 /0.:/ 8302-...43/:.47.543.8-.O3 14..0807.....:.O3/0...447744089E/8:094 .1F  A% #& ":J2.425.1F .:.-0 5:0/03574.4899:..70.32.5.447  %#!#% $%# $05:0/04-807.72.O3430.O3 J8..3.9.94748070.89:-07J.4.  # & #  & #  A%  $$ 3.7.4.:.7.74..74 5:0/0574...054720/4/0..754720/4/0.8.O3/0.2-4/0...-47.4/0:8:..O3 %..:.88:-9077E30.:...20394/04819748 !.8 /43/0082:..907..

.

.

- .

.9:7.-0 43:3447..8 547/0-.83.4474 31.D D9- # $&&#   8:1:74/0/7O034 .4/0 08:3J6:/4.9:7.2-0390 08:3.902507.4854/7/48 .902507.45708O34.:.74 3.4474 824/07.032.  & $005708.2039084:-003.2.:0./.

..7.974 %$ $0/0-0/00.43.O32.9. 2.47.0397.

48  % #& $05:0/070/:.5./..308470038. % $$ $0.7.474420/.8 .2039088047.8 6:0 .390:31974.3/4. 5 E.9474  %#!#% $%# ./48 3.7. 94.47/3.4240/02.7./ /823:7E 097.3/        .8 .43903.:.907.3.03..3.8 -. .8 .35-E8..:84 5.-47.3 8:1:74 /0 /7O034 807E3 2: 9O..

.

.

- .

0774 0849740020394/0482E8..4.3.3084 3  & $02/003# $! #%# 2.4474473/080.7.D D9- $ 3   :394.:36:00397048J290850728-08 08341038.3.8.6:000774 08:3574-02.80348 :903848/0.-0 .-:3/.:.574/:.549.-08.45..3908031472. :.:/ .030.:..  $ O /7O/4/0..20394/0 .3.02.2307.890.-.

  %$ O  2.

 O ! 2.

39/.:./02..20394805:0/04-807.744 ..0/07 6:0 0 .:393903074  A% #& 4242F94/48/070/:.7.43903032.45741:3/48.4899:.O3/0.20/.3.. 089F 03 705484 3 48 9.3.390..8 .425:08948/01481. 03 0 .3084 80 5:0/03 1472.7:3.O3 6:008..7.308480/8:0.570803.2.9474 8070..  # & #  A%  $$ 3.:2:.:.-..8 74..8. .94 5.0 /0 714 !:0/0 8:.3084 &8:.0 030. 3/.8 307. .2-4/0.  %#!#% $%# $0 4-807.8 5.:36:0.:.425:089486:J2.3/4 0.79J.6:00/. /0 71483 ..2039002..30842034708.:.:.3.8-08 .3.:348544854../7.-./08/02...-.1F4307...7488:03908 O N.3.7 :04 /0 6:0 0 .425.3084 805:0/03:9.44/.36:08 /0 .:.3..43 2.:.890.8 /0 2..447/0.3084.447.:.. 8.7 .O3 5074 .O3/03.0083/080.3.-47.:.3/4.-08/02..

.3908/0.07/0/02.30844041.3..O3.:. O 97484/... O 70.703. O $:./4708/0.

 O 974/05..O3     . O 47.O36:J2.O3 O /.O3197...79J.9.8 O %7.:..197.20394/084..

.

.

- .

20390.425:0894547:3E9424/0397O034 9708E94248/04J034 8:1O72:.2548  $ O 7E3./02..705708039.70/:.O3/05089.23.394 170E9.9408:3..4 547.439.:..81079./480348.8.08  4083472.397948  48397.48 & $02/003# $! #%# 2.425:0894347E3.48 O 347E3./4.3908:9.30307..:/./.D D9- %#% $     397..203486:080.203905074845.9.7.4 .9480.

  %$ O 2.

 O ! 2.

70/:..549.70/:.:.94 O F94/4.43:3.748209.570803./.700. 483.7-434/0397O034 6:0805:0/0 023.9.43089..549.7/02./0397.0310720/.9.. 0310720/. .0310720/.:.008.70310720/.43897:/48483490303:3.203905:0/0.385479.948 .703.08209E.742.39/.3 .748397.948573..397948 48./ 5:0/08:177488:039088J3942.  # & #  A%  $$ 8903-E8.08805430303.2039097082F94/485.2.94030.7.47.307.:8.70894 48397.7089..0244-3. 4J034 03 209.8..07397O034.4393:4 /.9485:0/03.574/:.-0 O F94/40850.948805430303.0244-302.2E81E.43:3209..7..948.7. 0310720/.20390.6:0 70/:.92O8107. ..2/.O3 .748397.7. 0244-3.../.9.82.439.:.6:07 0/. 80/0-03.:.:.7/O/4/0.3 :3.:.390307:38:0N45741:3/4.86:0801472.:777 .4.948030.94. 48397..48 $05:0/0 97./048544854.3..370 6:0 97. 8J3/7420 /0 -0-F .390..4/04308 %#!#% $%# 48397.45741:3/48 834089E3-03.80484 !.7./ 0 .5.:.10.9.39082034708/080820808 ./03483N482034708/080820808 &331.942F97..800.4 O F94/4/000..70.948. !./08/0.2-.43397.94..O2948   A% #& !.:-.7.5..203901.: 4 209./0.948/0397.9746:J2..35.439. 8. /0 .:507../ 5:0/0 4.948030.397948805:0/03:9.-05:0/03.409.439./0854903.88. 4J034 :36:0 089.7.:8.770.0.72:506:0N.:8..385479..048397.4:97.9./.23..:.08034831./.947E1.08    . 6:0 34 97.974/4/0397./4708209E.

.

.

- .

203903/. 8..20390./4 397484 $: 570803..7E5/. :3.079/403397.425:0894 6:0 4 .9.43903.48 & $02/003# $! #%# 2...D D9- %#% $      39794 08 0 7.48-4O. ./.. 08 0307..424 :3.48030.. 4 :3 F8907 /0 E.:.43.48 O 347E3.6:0081E. 9.94  $ O 7E3.0390  4 :3 .0848./0574.9.

  %$ O 2.

 O ! 2.

4 2: 4/.486:048397948 8945:0/0 ../03979483/./.0244-3.7.O37088 :9.8O/.03:39:-4/0038.0848.:.34  A% #& &3.39/. 397.:/0  # O 9.94 6:J2.:-09...:-09. O 42574-.3./.5..083.84:..8.4843488:03908 O !5090.7./84.2:0897.94 574/:.8:89..08..72/0...47708543/0390 O 44.:.  4434 08 :3 574/:.1472.:./08/039794803.74..48-4O.848.7.7.570803.3/40.948 .5.43.48030./7:3. 3907.8./7.9.4 O N.477070..O3 /0 4434 03 0 .7.3.948 023./03/449.2:0897..7.0.0854720/4/02F94/4/0#0..47/05.390 6:0 4/.370/0. 30./070/:.739038.3810774J03403.N.84:.574..:-09.425.94..808507. .70. 084/E3/448.O3/:/... .390 .74.07.79203945..80:75.7E5/4.4380:780 20/./0/7O/4/084/4 O %0254/070.. .:.8J..49.3/4.748397948/0.//048397948    .6:0081E.2./097.94 :../0.47/05/0./0.  # & #  A%  $$ &3.94$!%# "&% 485.030.84:.6:048397.7.:.7E 94/48 48 397948 .209..748708:9.O3.:.0038...0797403397.203905.O31E./48 %#!#% $%# .:0754:2.4570.6:00397.:.397.89403970  80830.O3 23:948 O N.948843203489O.

.

.

- .

9408:33:9703900803..:.48 O 347E3.20390.8708/:.7.390/0 ..8 397../4803.81472.4240/090723.8.08 805708039.8/02.0/097.70.8/4/0391...:348.473907F803./4. 50745:0/0./0.:.:9O9741481494839F9..D D9- %#% $#     397.48 & $02/003# $! #%# 2.:.848.00800.73.2:..88:-9077E30.3.8.48..5.8:5071.20394/0F8948  $ O 7E3.0307.8030.9408:3.48 03.3.

  %$ O 2.

 O ! 2.

7:3.O3/0.3979403570803.....370 6:0 97.385479.549./0.390307:38:0N45741:3/4./ 5:0/08:177488:039088J3942.948-..4. 1472.4770.3 :3.43/.$:1.:.7./03483N482034708/080820808 &331.94 O F94/4.7.7:3.  $  A%  $$ 8903-E8. 0310720/.4472F97.20390.385479...203904./0397.2.409.3..008.438:1.4348397./4.9..9:7.-0 O F94/40850.574/:.49..08034831.08./.0...3.7.7.:. /0 .43.399.203901.0.. ..947E1. 48397.O3 $05:0/070/:.94030. 5.7.:777 . 6:0 34 97.:..03943./0 39794803./24 8902F94/40250.43397.430830.08547/..  # 472.5.770..82.948030.3.4/04308 %#!#% $%# 483./0854903.2:0897.3E888305.425:0894.7.447/46:0802/00850.425046:070.4308E.203905:0/0.42504/0..O2948  A% #& 397././2497././ 5:0/0 4.9.570803./090723.:.3 .20390 !. 5.439.:8.447.23.4 .0244-302.94 /0.74    ./480/090723.9.948/0397..7.23..742.9.7E3:48/0..800.2.39082034708/080820808 ./.8 805:0/0.:.942F97..9.4-70 39794574/:.-05:0/03.2/./ 0 .2-F35470A% $&% #& 6:008:3..45.8 902507.:8.948573.79. 8J3/7420 /0 -0-F .8. 4J034 :36:0 089.948 .6:07 0/.4:97../.84/070/:.570803.7089../...2039097082F94/485.9414942F97.07:3...43089.:8.0310720/.2-.20390.0244-3.4 O F94/4/000.70310720/.. 8..70. .974/4/0397.0310720/.390.948025708070/:.00. 4J034 03 209. 0310720/. 0244-3.7.47:740903/.: 4 209.43/ /74.4393:4 /.549.

.

.

- .

085749F.42548. . /08.884-70 0 397O034 .7./4 /0 .907./4/0.20394.O3/0-.243. 09.  397O034 /0 397948 7.0397....8/097.. 03 0 .424 708:9.70.5..424708:9.. 390720/.O3-4O.7 57080390 03 0 .424 :3.438/07.43./4 .0 . 2.D D9- %#% $#    39794 08 .48 $0574/:.9..:.907...4308 2.39. .4708 .0 03 .5.4 /0 397O034 5:0/0 089./02.039794035.

48 & $02/003# $! #%# 2.20394  $ O 7E3.8 /0 97.9.3 03 01:03908 /0 5.48 O 347E3.39. .

  %$ O 2.

 O ! 2.

3...47/05/0. 30.2:0897.20.6:048397.74.8. 084/E3/448./03/449..:.425.0797403397.:.94$!%# "&% 485.07..7./.:0754:2./0/7O/4/084/4 O %0254/070.:-09.203905..N./070/:.397.7E 94/48 48 397948 .209./03979483/.4843488:03908 O !5090..4570.1472..3.7E5/4..:.574./7:3.08.3/4.7.5.083.0038.72/0./0.49.47/05.7.94.848.03:39:-4/0038.  4434 08 :3 574/:.3810774J03403.O3/:/.39/.2:0897..4380:780 20/.74...48-4O.84:.748397948/0.5.O31E.948843203489O.7.:.748708:9.47708543/0390 O 44.739038.79203945.390 .8:89.0854720/4/02F94/4/0#0.3./48 %#!#% $%# .94 :.477070.70.:-09.8J.570803..  $  A%  $$ &3.:./..390 6:0 4/.2.43.7.:-09.948 .370/0.48030...0244-3. 397.0848.8O/.6:00397.94 6:J2.O3 23:948 O N.7.94 574/:.:. ..030.3/40..948 023.89403970  80830.84:.0. 3907.O3.80:75.808507.../08/039794803./84. ./097. .O37088 :9.  # 472./7.7.6:0081E.34  A% #& &3..486:048397948 8945:0/0 .9./0.O3 /0 4434 03 0 ..4 2: 4/..//048397948    %  ..:...84:. O 42574-.8.4 O N.:/0  # O 9.

.

.

- .

/4031472./0./4031472./0/485..397.907...O30.4 890574.1472.O3/0397O03447E3.70903/4547054/07 .57207./48.42-3.39794547.-847-0390/08:04 8:3.43483979488434/.42-3.2434 & $02/003# $! ## 2.7908  979.381472.8  97.243.9.38947.03397O0343J97.1472../0./0397O0340884:-003.4389./4/0..97.948547.8  $ O 97O034.243.907.8397484-.97.:.D D9- %#    80708:9..381472.4 89.6:08097.084.4 O 97O034.6:0/.83974-..4084/./4.

 2.  %$ O 0347.

.3/0 08507.9:.7.03.3..948 8.254.43.O3/0..:.89. 5..50390. 7E5/.4770.307./0-0.:..08 0397O0348003. O 03. 1.907. ..9. 2:0897.907.7.80/0./090723.8 547 -.43088444.N34 !:0/070/:.0.7. 2:0897.8 0 089.3/0 03974/:.4397O034.76:0.  A% #& &3.8:03902...897.9:7.:. 1472.:..381472. 4/.243.5E89..7E :3 .254./08310.7547:34880:3/48 O !07147./403397O034 .0.397. 1472.86:0.7.O354749.2:0897.:.8-...8 /0 3.3908.7 /0 23:948 $ 0890 ...7.2-F354720/4/0. .32. ..3/4 0 397O034 .447 /090723.4J6:/4 O N.254.. 03 0 70. .4/.031472. .243484/4508.390 4J034 /8:094 5:08 843 010./0.243.2-F3../70.074:3397.:0397..  $$  A%  $$ !..254. /0 70/:.2:0897. 6:0 .7 :3.70.3/4 80 03.4803/08.70397O034.7  %#!#% $%# 30.381472./0$97553    %  . 5E89.8:.3/4/085:F8..42548.7:370.8.43903.39403:320/4 54-70/04J034 25/03/4..:770303.O3 :. 7.43 ./0.7 ././.4.20390.9F.7.  # 472.7/4849. 80 ./.:.43903/4/0:3. 80089E03570803.8 3974-..0847E3..243.-847-. 2:0897.O3/0.8. 5.43903/4/0.43 2/0.44708 O 0..7809.3.009.8/4892.2434 03 .89.8. .506:0N.2.7.907.39794813.254..030. O 9..074-.425.030..:.0790 03 39794 0890.804/..:0397.9.243.2:0897.78003.9.907. . 942.0780/0./46:0 /0-07E.203900897.... .243.08..47E3.3 -. 5705.1E.7809.7 0 397O034 .0/0-04/.84/0..8/070.2:.. 0.94 6:03408/./02..70. . 08 547 20/4/0.50390 ..

.

.

- .

7.D D9-  #   !:0/038072:. 03970.:3038.:.43.254 $0942./.94  %$ O 3470.80842090. :.O3 E.94/0.O3 2F94/42E857E. .:.O3480/2039...3472.82E8.425094/0.:8.3908/0447030.47:74 /084/4 8:1.:.-47./..020390 !47089..:..038./08039/4/041.0/70.8039/4/041.2:0897.  A% #& 447030./48.39074720390 547.03908..47.O3 /0447082:8:-09...8.94/4848.O3/0-080784209/...0702:089704 $0..84348  $ O 473.2039003.3908/0447 203.439.42:3088003..03.74-4O.4 .. O 476:J2./.9.-0 O !3470..7J.4/0.8.O3/048.43O./0.41E.907..4 & 4.04 7.94/084/42..:.7...0547482F94/48/070/:.483/013/48547.:0397.O3        .7948 08943/.47E3..23.42.9:7.../48:1J/7.03908/08.39074720390 0447030.6:00..6:08070.:3.4 5476:0.94/0.507843.8070/:.6:0...08547.9.:8.4.4250945. 349030708:9.-47.507843.32.  %#!#% $%# 42480203...J1.-0  # & #  A%  $$ $0.:..O3 14.7.:8.6:0349030447 08.4 6:J2.08/0.5.0384:.3084 0774 103408 ...0908 /107039080850.39075709.089E.80/0-0./480850.0390884348.4.9474 1J8./. 9030447 /0-080784209/.076:F. .059.8/0447/0.:.54720/4/08039/4/041..9474..:.0...

.

.

- .

39/.:07548/0.O3/0. 5..907..3/.7./086:J2..:./4 O J034/8:09484-7.D D9-  $&%    8.../.390 & $02/003# $! #%# $ 2.8  $ O J034/8:094/02.8.80348.8 1J8.:.:. 483..8.. /0503/03/0..8-.303.//04J0346:0089E/8:094030.8-46:J2.86:0.008/04J034 /8:094 030.9.4/.282..-9.

 2  %$ O 0347. 2.

.7 2/0..4:3.99:.9./7 2/0E./.7 8000/70.89.:.43. 80.7.89.6:080/8:0.70.70./84:.43.43 2/0.2-F380 0..0397.39/.4/:74 ./0.2:0897.59.447.974/4570.0:300.9.. 800.94/084/4.07547/482F94/48 O F94/400.942./ 032..N.4748..:31472020390 :04 /0./4 !489074720390 99:./48:17.O3 ./032/08:1.2.9.  $  A%  $$ $05:0/0..20390 :0480/0.9.59./420.74 5E/4 . 2  # 472..013.3484 9..2:0897.0570.430.:.O3089E3/.2/O3.O3.307 .20390/03897:20394.4803974/:.43 .-490.20390.:.2:0897.3.O3/04J034 O F94/44/42F97.80/2039.3/4.../0.9742F97..3..3/40:0.0.7/0948:1.0397./4../0.70570./84:.4./4 N.3. 80.32/0.:3...

 /04J034/8:094804-9030. { {{ VW`[_aXS`[{{% { .8:03901O72:.43.

974/48.:3..:.3.008. .39/.:. %% 43/0 O 24./48031472.7/.//08:238974/0..903.42:3/.943..      ./2J32./000.//0948:1..:2039.:.43.47748O3039:-07J.94 %#!#% $%# &3.08-0301.../.059.-0/04J034/8:094  A% #& !4720/4/0..083974/:.O3/0209.74 483..04.08946:080:9.:32047 8.06:00.8 08/0-/4.:.0/04J034/8:0945.484 5476:00894.7.948/04J034/8:094.4/.//0...-47 $302-.

.

.

- .

.6:0747.4 /06:04-90305..2-4.O3  %#!#% $%# :./47 32:.2-0390:3.708/:.485.9035..48./0803507843.:07/4:-073.894 %$ J2902E2450728-0 :3/.7.3/40.:2039...6:03/./0197.-/.7E89408.708/:.38246:0.7E8948/.9.8.4850/.4  % #& $05:0/030250.D D9-    !#$% &35./.86:0307030..N.34..848 485./08547 2/0.7E89484-03574.80-070.035:3948./08/0 0307.38244850/.9.:.472.390 $  # !#$% $  # !#$% $ & 0503/0/0954/05.:..080.7   ../.20390077.8.3.:.O384.70310720/.2..76:J2.O3 F94/4547.:..902.7E209748/0..:8.7 33:3.486:02..!34807E1E.084-704/03974/0497447..4  % $$ F94/4/0489:-4829508/01072039.47..:.0848/07.:.30310720/./08.20/4.  # 3:.425038.790494/488:83:9703908 83/.-.3824.O3./..7E..202-7.8574-.47.

.

.

- .

3/4.O3/0/7O/4/084/4 49.8/8939...425:08948 -47.20390 /0 .078.:...6:05 4   $ O ../4/080./08070/:.8.4248:.7924 30.O3 24.20390547.808 /0 . /0 9708 ./5.81472...20//..:./.1.8.//070.O20974..9.4.808 .. 570803..43974/0.8/0...5./0825479.. .43.. 8/4 :9..83.:.5470/O/4/0.:.4397-:03 .30:97.4 /..3. O 0:97./. ./03.O3/0  08825020390:35/0 .O36:J2./0 8:.3/.5.9:7..7. ..434308/0/7444.4250.:./..:.3/.4300.7-434  A% #& $070/:..-.20394 ./ ../5./../.. ..948 6:0 .9474  %#!#% $%# ./08:89./4.47748O30.43903/4949. 0307./ 24.25O3/0:3..8 ..7 2E8 0../949./.. 54903./48 .0397.7574943084.O3/0.9.5.3F8 $4703803 /013O .3/.7.7.43:320//47/05/0.5:0/0/013780.3./05:0/0807574/:.8 !4700254 :3.4248:. ./0.974/48/0.....././.304/0...08 08 /0-/./9..//08::84 0.0848/0 ./4     ././4 :3.948 1481.9. O E8...49.0.424.3.9..0397..-47.8./.7.O3/0 E..3900348574.7./.4 /0 ..//0..424.4248:. ...059.3/.4-903070708:9.89.20//.D D9- ! %#  5    3  0 6:J2.7-...3/..8J02.7 /0 48 4308 /0 /7O034 0894 08 5 4  08/0 03943.7E..30:97...78054720/4/054903.47J/7. & $02/003&$5  %$ O   O !   # & #  & #  A%  $$ $:00/090723./0/0.43.054720/4/0... 8: . /08:./5.424 0 4.43903/4949./08:-89./54720/4/0.3/.4 .948 8.5. ./. /0 /7O034 5 ./74 4.8E.17.3/..20390 .43.08 09F7234 /0 5 .5:0/0/013780..8 ...5....

.

.

- .

3908/08./4 O 2.-47 80.:.39070.438/07./.D D9- $ #   8.6:00.8.76:0089. 03970497.-0 O !3470.-47 547./00774 0.3:4 089F.O3 2F94/42E81E..8/0/897-:..2:0897.3E88 8 25479.7..9.-47 .-47030.80./46:0:3.O3 14.42574-..34  %#!#% $%# :.3803..O3480/2039.47..059.088902.:.507843../.082307. .7. 50745:0/03807/.:.485.:.6:0.74 O :.8.03..0547482F94/48/070/:.59. .002:089704 470.54720/4/08039/4/0:894  %$ O 3470.:.:.:/:2.307./.5:0/0 .:.03908.9.23.42548.1F 805:0/0/0/:.438:24:2..439.9030:30.0842.47E3.2:0897.549. ../.O3 5:0/0 3.-0/0-080738J5/../09:-07J.0 O .08547.5.334....O3/048.:8../0.070.7.76:08:8.7.0780:04/0 6:00.10.7..07/70.:.9.:8.  A% #& 8.://0.:./897-:.:.:.345:0/080770./.2:0897./4 & 4..8/497..N3485.7 6:0 9030 .-47030./0. 8948 002039485:0/06:03480.0884209/. /.. 54800 8.8070/:..8  $ O $...543...2039003.-0  # & #  A%  $$ $05:0/0./.08.:/ 037.3E8854/7J.5..2:0897.3/08...8 2. 890.425:089486:05:0/037/8:0948030.4203/.3490308....6:08070../454748/10703908.:.3/40 .3/4:3.8039/4/0:894/0.7.5:0/09.5:0/038074.2:.89:-07J.6:008.76:09030570803.-47.-47 80 5:/0 /0/:.38./0.942.3.7.39/. .O3      .45....8 54700254 .9.O3.7.7. 03/08.3E883480.70 0 8..507843../07.-0086:00890../08 :. 5../02.:.08.:..3/4 0 .O3 ..8...907.:348 00203948 /8:0948 6:0 80 03..4.-4780.:84 80734.254 .3 /0 /.:.

.

.

- .

6:06:0/....D D9- $ $% %$    438890303.O30397048 S.0.907..48 S  $ O $O/48/8:0948 O $O/48038:85038O3 O $O/4880/2039.//02.547.39/.424708/:4/085:F8/0:3..-08 & $02/003# $! #%# 2.

 2.  %$ O 0347.

3/40.7547:3.'0304.4254303/4/01472.8070/05.20394/0 .O3 .8J05.3..391.0803:3.3/4 !:0/08076:0488O/483480089F3/08./090723.7E507297E.5708039.../097.O3/080/2039.//02:0897.//02..43...././087.:.9..7. A%  $$ $05:0/0.:.  # 472..848.08./0.20394  A% #& $05:0/0370/:..:.438:1.:.3/:.39/.39/.0848/097.:.:.48 80 508.3/08/08O/48949./70...39/.94/0.9F. 5072903/4.907.:3..9.1472.59.O3/0:3570.80903/0.8O/48949.08 O #0.802/0..3.O36:J2.089E31.0803./46:0/085:F8/05./.2:0897.84/08O/48:04/0.2:0897.7547482F94/48/014.7488O/48949.. 5.:7806:048574./0..6:02F94/40306:0..0754720/4/0/482F94/48 O 472.:234         .39.J9.8.  %#!#% $%# :.3.9. 5:0/0.

.

.

- .

/.424.43 :3 9.20394/0.8/097./0.8708/:.9.48 O 4-4O.3.F8/0. ..3.48 & $02/003# $! #%# 2.:.D D9- $ $$&% $    43899:03:34/048J29086:0801..9:.7O209748  $ O 4O.5742.N4 /0 5474 /0 .4:203/02:0897.424 20/4 197.7/090723.2..907.78408  419748/01-7. 2 ./.70903/4/085:F8/0197.39/. .//0 2.20390  2.3.97./746:0 :9.7 19748 /0 202-7.3 ./4.390 3 .39..08 $0/090723.4801:03908/05./ 80 5701070 :9.

 2.  %$ O 0347.

31:3.9.4:203/0. ....7030:. 508.9.7-O3.907.434.4708.780547...:./ /0 .43..807:31974/0..43.780 4023.43. 03.8  %#!#% $%# :. 089. 54/7J.439030.:36:008902F94/408 2E8..20390030.7:348 2 89.. $0 ..6:034089E/08.9.547.7 0 708/:4197.20394/0.4770390/0..20394 /0 . 089E3 803/4 30.:.8.282..7.4 .90734 2E8 803.4389.708/:.780 54720/4/0:319740850..4254307949. 8380/2039./ /0 6:0 34 .:.0:04 /0.0/0 .//08O/48/8:0948030. .O3      .24.5:0/070/:.390  ..20390.//0.3/4:3..0397.:7806:0 48 2F94/48 /0 97.43.2:0897.O303970.425:089.:.80 0. 0.O3 .0397.:.5..89..8307.2.0390 403.:..547.43.948 !:0/0 0897 .30..O380 574..  A% #& . /08./...4397.47705708039./4.43/:. 548-/.7 48 8O/48 /8:0948 949.O3/08O/48/8:0948949.4393:..43082. 20//.0397.70.2.39/.08 &3 2F94/4 ./46:00890:3......8/:.9.43.3.0397.:.. 8:1..907.086:003.J290 5:0/0.4 !:0/070/:./. /0 .:..038:949.7/097.  # .-47.4.3/4 .7809.438890 03 0892.03197..08 :9.4308/08O/48/8:0948 . 6:0.2:0897.:4  A%  $$ $070.:..43/:.9.9.O3 5.O3/08O/48/8:0948/0.O380/2039.-0 6:05072.0:35084 ./70.9474 $0-.7:3.:.:07/4  79J./. S ./4 54/7J.:./0.2-F354720/4/0482F94/48/014./ 903/0.

.

.

- .

2:0897..748.20390547.0/.97./0.O3.7 $43 48 8O/482E8508.03.-08089E31472.2.O3/0.2.:.9.:.7.8/03974/00.8 .-08 843 07:54 /0 8O/48 .86:00.O3 80/2039.9.9:7-/0..79://0.82E8/038.3903003705484 .D D9-  $ $$%$  488O/48 80/2039.. 6:0802.2039480/2039.8 .:8.8 488O/4880/2039.:..43488O/4880/2039.77.547024..390303/85078.:.48 54705745497./486:0.79J.N4 & $02/003# $! #%# 2.802./0.7./0./.43002039486:J2.70.3/4./ ./0.:.8.9.  $ O $038:5084 O $038:9.7/097..8970.3030143/4/0:.:489.4770390 !47089.9.../485475.20394/0.:.79J.:.2.8 805:0/0 80/2039.47708543/0 .N48 /0 5.37E5/. 1:07. 2.03/70.7.-0803.2039449:7-:03.

  %$ O 0347. 2.

390 /48 47.39/..39. 80 /0.490254/0/0../7/7O/4/084/4.43889003.3 083/.7.O3/0488O/4834089E1:3.9474.084/080/2039. A%  $$ !:0/070.2:0897.:.3...43. 5.2:0897.-08.942..80/2039.3.434 4829748/08O/4880/2039.8.3/0-036:0/./0./7445E89.:.. :04808..442-.N.488O/48 34903030902548:1.3488O/4880508. 4-90307..8 $80942.424/70.4770..9.20394 8003.20394/0.//027.6:0800/....434/02411 .7.O3/0.:77/4 0890 90254 80 00 /70.303:3.434/0241108:370. /0.-08547974/02:0897.2:0897..  # 472.254 2F94/4089E3/..50390.38.O3.-47.-.       .9.39403.2:54../:./097.39. 03 705484 /:7. :04/097.5.20390 !:0/0/0-0780.9.:0397..47J/4 03/43/080 ..8 %7.O3/0.03905.%F..7. 1708.4/0.3.38O/486:080/2039.. 030.24854797403.:3.9.7  A% #& !4720/4/02F94/4/080/2039.20/7488O/4880/2039./.O3/06:00574. :3 974 /0 2:0897.20390 03 .O3.O3 .942.3/4.703.39.7809./.75.:.2039003.2:0897.  %#!#% $%# 488O/486:080/2039.9.. 7.44. /0 ..

.

.

- .

8 .4 /0 .3084$  & $02/003# $! #%# 2./0:84/0E.9:7.4 8:1.08.948574.0303908/0.:.43.8 23.5.:.0397.94/0.9408:34 /048573.8 3.08.579.39/..O3/0..8 48 01:03908 3/:897.4/.08 03 :3 .4308 .:234 $  O $:1.:.8 ../48:17.  $ O $:1.:0397.94/007740$ O $:1.8 /0 .94/02...948 80 03.D D9- $&% $ $   48 8:1./08/08:1.254 3907.3/08.3 03 .43903037.43899:03908/8:0948/0.

  %$ O 2.

 O ! 2.

8.:/ .9.:.3O209748 . .43.:.8/0 .0397. .084/08:1.94/02. 8.94/0 .39/..940.94149O209746:0805:0/.770.945:0/035708039.0/...39/.94834574/:.6:070850.8/08:1.03.030390 /0 .:3.O3/08:1.43.2.9.48 5074.43 .702039..:.47.8 507843.43..4507.7.4708.94082.8 /0 5424 0 . .0..3084O8:1.3/4. .0/034850728-08 80507.7.008/08:1..0397..O3 :. .3/4./08/7./08..74030. 2. 552 803.7/.8 6:0 -0-03 .2   %#!#% $%# :. 08 /.3.439://043/.-0:38.43088432.-47.47748O3/048.N34 5./0 3.:.  # & #  A%  $$ $05:0/0.8 9:-07J./ /0 5424 /8:094 574..3/4483.:.084748209E.754720/4/0..4 488:1.

8.439030/47547805.477407 9:-07J.0/0 . :0480./05E89.00./08:1..7.4-70  A% #& $05:0/0023..4.-7.54703:3..0.45474974 03497.-0 #02:0.:..     %  .:..0.2-4O3.1:07./.8/0.80250720.85.:.754797082F94/48 O 824883./4 O 3907.. O 089.202-7. 5:0/0.4808:899:0:300203946:J2.8 80.7547:3.43/038.-.94/0.089088902.3.5.4.O38007..203909:-07J.3/.078.:.5.2.8 573.

.

.

- .

4 & $02/003# $! #%# 2.0870.O3/02.:..0397.D D9- $&&# #   8:1:74/0/7O03408:3./.8/04J034/8:094:3520347..47E3../0.547./08.5./4547:3.43.  $ O 7E3.907.:0397.:.4 O 347E3.9.3/46:00. 3/.573.2039003... .4308-.7.907.42548. $003..81472.9077.20390E./..

/02E8083..05007447085:9701.4308/08:1:740. 2.  # .5020/4 25703.:.-0 .43.   A%  $$ $070.0/03/0 .7:38./70.454/7/4 08 9O.. 5476:0903/0.8.:07/4  472.2039003.3..0.76:0.94/05424801472.-47...570803.   %$ O 0347.548008:1:74/0/7O034  %#!#% $%# $05:0/0/0/:./08:1:74/0/7O034030..307.43.948 .3.0397. 5:0/0/0137806:00.:.4031.:.9.0030.  A% #& $.9474 30038.424.2.:3.09.44745:0/05708039.:0./4.2..4 803:35.-47/:.

....47.07:3.O3 .474/0-0807/0 2./488/0. 8070.4203/.

. 2./. 547.

43..0397.8.4308/08:1:74340.:. :.3/4./08:1:74/0/7O034030.0/0348 2.

43.3/5:0/0807 :9./08506:0N.47.7809...9.010.9..5742..7-O3.20390 03.8/08:1:74/0/7O034 0307.20390/0 2.3.0397.4308-. :31974/0.39/.:.082./4 !:0/0:9..30847008.2-F3:31974/0.05/0../4 6:0023.8 ./.20390..

     %  .

.

.

- .

.9:7./0.3903/.80 5072906:00..0:39072O20974 /08310. O ./480942.  %#!#% $%# .80.:.2-0390 .902507.902507.9:7./.549.902507.9..254 $070.708 1708.0..942.34/47..349.:.39/.:3..902507.03.20390082.O38..447.096:09.:20394/0.F3/4. O %-.9.902507.41J8.2:0897.70.902507.34  $ O 7J../0.:.349030.70.:.2-0390         ./0.7.9.4 803974/:. .03902507.831.902507.7/70.9:7.9:7..5./08/0.0038../1.20//.8J28246:080.038J5/.7..:.780089.5742.O303:./48 ..2039084-70.438:24:2. 3..20390:348 S .3.9:7.:.508.7.3/08 5..5.59.0390 & $02/003# $$&$ S  %$ O S S O ! S  # & #  A%  $$ $05:0/070.088:50747.9.089./897-:.5.9:7.:./0.:.7./0../.902507.9:7.2.D D9- %!#%&#!   .9:7.9:7.39075709.  A% #& $./0.484842-70.7./0.7/0 .39.03. 5489074780.:9.2039003.2:7.-00307./70.48 S 5:0/070/:..

.

.

- .

/0. ..:.:075470. 708/:..:075470.-0 5. 0307././0J290 5:0/0.2-0390 .47..476:0.902507.:./.7.870.20390:348...6:0. 902507. 5.. 6:0 .//04J034 31:09..1. . F89.9:7.708/:.2./0.76:0089F/03974/048J2908  %#!#% $%# $0.8. O 7J.:0754 70.780 ..2039084-70./823:0. -.. 20. 6:0 0.9:7./0 039473403./. 902507.5..42574-.  & $02/003# $&$ S  %$ O ]S6:0./0.942.../0.:./.O3 /0 .5742./70.05947 %#  # .84:-/.9.7. 08 573.:2039.703:3.O3 . /0 .9. 5. 807E/080.05947 %# /43/0 0 ..902507.2-0390  $ O ..20390 20//.:0754870.S6:0.47902507.9:7.059.20//.5.7.9:7.0/0 .03:3.:3./408907.0038.:.:075470.:075470.2039003./4 80942.0390 O %-./048.D D9- %!#%&##    . /0 .902507./.9:7.. .:0.7/70.9:7.41J8.:4  A%  $$ $05:0/070.9:7.43086:J2./703.147.9./0.84:-/.:075470. ./0802-4.. .05947 9030:3. 20347 902507.05947082.//04J034/8:09403F .0:39072O20974 /08310./0.../.2:0897./0. .902507.97.9:7.:.902507.9:7.030.43 70.902507.:./. S /0-./08/0.902507.2-F303 .902507.43 0 .05947 5:0/0/823:78054720/4/0.:07/4  79J.  A% #& $.9:7. /08.0 80.254 $070..04./0.6:080..05947      ..7. 902507.0594708089E2E8-.7.9.9:7.2.:E9.:. /05:7./.4/0.20390. .7.9:7.9:7.803.4 803974/:.

.

.

- .

:8.38248  $ 4. 7.:80.2..7.8 24 .9O3.70/.97./457E.3497./.7.7.N4 /08/0 /850784308 .D D9- %&#    8.0347E3.907./ /0 2.57450/.79J...382485. 547 :3.3829/.44/.3 .70029/./O59....08 03 8:85038O3 6:0 .3..5..:.06:0.47E3.:.907.7J.9../0:3.9:7-0/.  & $02/003&$ A%#$%&# &%  %$ O &% O ! &%  # & #  & #  A%  $$ !.942::9.8 7:08.4080%&#"&% #.482. 47.20390/..8 2.7.08 .8:85038O3 !:0/0807.3 03 9.20/7.89.5.F8/0.8:85038O3 6:0..5.13. 5.7447.3./ 49:7-/0 /0.//.08 :3. 80:9.9480850..

08948./87.:-09.4..43.47/0.0/20394/48.6:09030.0.6:0.5./083/.5O3/057490..03.5471:07.7.-7.82.:.3908/097.054720/4/0.8&% 80.9:7-0/..03/070./2.6:03408.9:7-/0/0.O3 80:7.0/.....:.80:9.:.. 089F25.  .5.:.0/20394  3.4./4/097..7.438:24:2.0305479.7.O3  %#!#% $%# :.082E8  03..4309.3/4/7O/4/084/4    .8J6:00.0/..7.08.87:08.20394706:07/45..3.34  A% #& 48..9.707.:.039086:0574.:.8 .79J.7.78054720/4/0197485.4708/09:7-0/.  38079.0347E3...0/203948/0...80.25.:.5742.803897:20394800..7.4708 8070/:.79J.8 .. #050970890574.20/7 ..2:0897.5742.30.O303483907.0/.0/../..439.0/.7.0/..79J.. 077....5.8 .9030:3. 44.:3..7.47.3/4.907.035..089E./5:0/070/:.0/.2039007..7.O3 80/2039. 7084:.0.480850.7.20390 2 077.0/..59.438/07.43..0390  #0.20390 2/02:0897.9:7-0/.:.7574..7:/. ../.1:0390/0.3/.O3 5.23.7.9:7-/0./.3/40./08.2:0897...003..34/020//.8/08:048 2.70.7:3.1..7.:942E9.8:3/. 0.7 23:948.7806:0...43.9408507.7. 547002543/.5./.7./48  .03908 5:0/038075..2:0897..% 0.:.7.47E3.749..0780/05.82E813.70.54720/4/08:0390574.

.

.

- .

430.74/0-0807/0 2.D D9- '#    F3074 /0 -./.9.08843:9.20390030./48..4397.907.6:0574/:.-7O3 ..8507843.0310720/.//0O07.43.023.774.-.:3..24.907.4548001./70.474 .! $%'4%'  %$ 3.4847E3.0.85:0/03.:7.:07/4   A%  $$ $070.87.9:7.:8 O '-74407..7.0704/05.  A% #& $0023...O3708/:./0/.:.4308547807F89.7J./08310.7./48 8 :3.0397.5.O3.0 08.9474 547.  8: 209..  & O !70803.2J32.7.6:07..0.8  %#!#% $%# .22 30.9.070310720/..907.43 1472.54720/4/0:3./.803/080.481:3.0.8708/:.3.:.9.8 .:.9..8 7.4745.6:008905.203900348. -./0488:039082F94/48 O F94/4/08454/04470 O %077.34708/:. .-0 O F94/4/008543.43.-47.9420.424.97...85./0-0807!#$%'  # .-4343. 50740574-02.:..708/:.39.  $ O '-74':31.48 .7 6:004947..../08 /0-/4./0.7.-4824 08 1072039.8.086:083480023../.9.7E89480/08.43./2E2. 3:0. 1.O354.074-.8 O F94/4/0320742E8574-..2039486:084370.:9. /0 -.438:24:2.

         .

.

.

- .

-0/0.90307:39. 08/0../0.7310.:84.3905..089.7.7:880/0-0....9..8  $ O 31:03.998 O #49.7:8 & $02/003 # $!# '#&$  %$ O !70803.840348.7 08:35.9.9.430803.8 !.2.730.78:..3.8507843.7:803. 43..03:3507J4/42J324/047.:803.5.0 320742E8574-.5:0/08070857.  %#!#% $%# 48./0.8.80:7.7.089.O3/0..! $%'4%'  # .7:3 /08310.907./.:8.8506:0N..8J0..F:..8 5:0/035. .07.8-.748197482E8.7447.:.08  A% #& !4720/4/0/08310.570803.N4203476:0..84-70.7/03974/0:3.D D9- '#&$    802.7E894 $:1472.424.7310.32.'7:8 O 39074.:-.F:.43 O 434 O 4/4 O 474     .8 :0480/090723...4081F7.-47.05.O3.7:8..2:0897.:07/4   A%  $$ 30..9474/70..20390 $02/054720/4/0.43082:80.2:0897.7:8 O '7:8/0.42:308 $..38242E8506:0N4 5:0/0.

.

.

- .

3.081..57490.:..0384:-0/0/7O/4/03.43.9O3/03.:3.3482307.:..425:0894890723.:. 482307.079.4 & $02/003# $! #%# 2.030..3030.:.9.3/48003.824F..947.2039003970 552/03.1472..D D9-  3    3. 3.8/0.031472.08/03.:0397.:. .8298439.07.002039.3470.5..08/00890954  $ O 09E.2E8831. 487J48.48 843... 3 08948.805708039.3. 3$ .9:7.43 .43903030307.

  %$ O 2.

 O ! 2.

.9.O3547..4470.023.2039003..43:39/020/..O3.47748O3/0..43/:.7.8/0.. /488 09.0./089.0303. 8:388902.89:-07J.  # & #  A%  $$ 70.48.20394547.7470/:.-47.948 03 .  A% #& !.O3/0.030.8 547 . 08779.9.4 97.7.74:3.48430.. 03.4:2.:. 8.20/.84/03490307:3.9.8 03.08.:./4..43./03.7.570803.3905.549.:.745.08:30020394 -0301.2.39/..549.O3/03.8 2:./08-..9744 /48809.7-O3.:0754:2.-0  %#!#% $%# .0397.9474 $08:0020/7. 3.:... 31:03 310.3.    .7.70..97-:/48 .088902./0.-0805:0/03:9.2-4O3.0850....20394/0.:.703.030 .484030.5:0/03/...:.O3/03..-0 8J2824 54720/4/0:38.47:74 /0 3.7/107039082F94/48 O 4../03.34 :348 002548 /0 010.   03.O3 /0 .:/ .20390/0/..4 O 974/0.O3 O 3907.703.549.34 3.-47 .

.

.

- .

3.4 .0807.-.:.:0397.:89708 /0 5.038:2389748/0.0.5-.O3/0.:.3.D D9-  $%$ $   . $005:0/03./4708/0.4.390 1.0.8   &$&%## :.080890:3.:.:075481472./08:-8:04 6:08003.7.4.:. 03970.:.438:24:2.38248 030.8J.425.34 83010.084 6:0 :3.549.:../430:97....4 ...907708970 031472.7348 .../ &3.4/02.4397.80:9./...79J.6:0805:0/003.797 /0 80/203948 2.:./.4308/0:33897:20394.43.03..8:89.8 /0 9.//.6:J2.6:01:0480.8 5.425:089447E3.3. /097J9.390/0:3.N4 2: 506:0N4   # !74.3.46:0./.:.:9./0/0:3.. ..-003:84/42F89.43.4E:48 1..390/0.O3    # 7:54/0-.548-0570803..O3   &$% #0.34 134 1472.9.03.74/0/0...5.:..470.424/08310.. &3.907.394170E9.7.:.:.6:008708:9. /0 ./4/0..43.084/0.43.:.3.6:07.07948002039486:J2.0594.86:05:0/0807/0470310.0384:.2-039.:.390 70.:.403/:897.4/8507847. /0 7.82.9:7./0097.:/   &#$& :. 9030:3520347.:.5..8.    89.8083.07089.2.424.8 08 0 574.85. 8:89.7   # 425046:J2./.4790. 80/2039..:777./.709F7234/0 .O3/04/.8../.8.8:89.803. . 5..8 307.94834.8:5071.6:05:0/04.243. 70.474 $7.703.4393:../047.79J. :3O3 /0 .0/0.:48../4547/481... .6:05:0/0807:9.   &! % :./4/0./07J48 ...7..42502039./85078.:348./.7.. ..7:5..E.0 . 80...:.8038:85038O3 570803908030.8/0:35.7.808 :3.43. 8:89.08   8.4.820/.8./..497././.1472.8:89.   & 3 6:J2...9..3/48:7024.43889003.2.485.97O3089E3/.79J.O3./40306:008E./0-.39.8 0854720/4/05448   &$&!# :.   #$ #4.7.4243/.4.48   %#  ..48402-.O3049F72..3.

.

.

- .

4/0902546:097.97.:.08805.6:0:3.20390/10703.80./4 .809074F30./0:3.-:3/.7/488:89.3.390   ./4  % %#  %4/447..   .38..703.3.4 20/.O3 473.43/:.907.0F.:94 %0723.47703900F./.9..947  ## $ 0907474/0:32..3./.70 .:.0794.43/:.97.7    4388900320.2E80.:.:./45..203908O/.43.//0:3.43 .20./..  %# %F... ...3..8.:0754/43/0.97.7..7.3.8:094..5.J6:/.20/7.:7705.:84.907.8  %#  43/:.974308/08: /49.8282../0:3.2..89...O36:J2...7.0834802570080.8 14.8./.43/:..8  & 3907.7..39./44507//400.O3/020.7.3 4800.390 0 .439..-.04 .7.43.6:000.857450/.45478:0394734  % F94/41J8.80../.:8..4574. .79034209E.5...84J6:/.425430/0:33..7-434 803/40.3.2039030:97. ..20390 89480/0-0.:03. .7.907.F:.9F.9..77403/03974/0:3.06:J2.5.907.974308  &# % 8.O3 /0 8:89..43..:.:07545. .   850...4380.43903/4/08O/48 13/0089.38246:04-90308:0307J.02E8.  &%' .7.05.3:42097J.8 ./0.3/48:/0.4/0805.:.31472.3..0845470.547/89394800203948 507403486:08:./081J8..D D9-               43903/4/084:9403:3.O303F9.08 570803908030.-9./84:.7...947:9.  &%' %# 5.94.7.:3E94244:3.6:0903.94:9.:93.7:3./.8 /03423.6:0089E1472./0:3.9746:J2.:0754.425430390573./45..:940F...O354890747197.4:.084 6:J2.8 5:0/038070.:.425703//.4547./6:09030:3.86:J2.7.24F..13.80.437.43:3.80/08...03970. 1.9.7:84:3.43903/48O/4/0J6:/4  & !74..5../...8 8:89.7.   %# # 894/..3908 80 .6:0.:.7.44/..07..8/10703908 .

.

.

- .

08.4390303.86:J2...D D9-  %# # $:89..03908.4.7-434...7-434 1472.3.7-434 .86:0...3/403.

:....:..:.:0754:2.:5E/4   !% 43:394/047.3./0.O36:0.:48./0.-23.O3/0.43. 84:-0 03 .:.307..425430390880 03../04J034 .0244-3../0/10703908.9:7..08 $0 .4770390 /0 . 547 ./43:..38241472.382486:03.8..8:89.304202-7.203902.48 6:0149.8  %  ..3.8:89.7/0:3.9. .4    #0.3.704J034030.34   # #$ $ 7.5.4..78:.:3.43903/.907.E.88:89.8.   '#&$ 0390310..0240. 57450/..484.:0397.89730390 .748..N..F:.902507..43013/0.7.3.303574547..4250./03497.3.6:0/04J034..8.04.8./0778:89.8:89.8   !# # % 8:3./.:07548   %%& !74. .9./43-E8.474/0.009..:3.385479.3.42E80850.:.6:03480.84850/./485.3.7.03970./097.:.2-./84:.7J.833.2:0897.748.084 547 0 .454   &%# #0..9.:E9.8.3.O36:0708:9.4.F:.07948 .3039708J.9O2.370 ./4854720/4/02.424F30.7-434 /7O034   %  472.:0754 .5.8   %# %# 3897:20394:9..38248 573.2039070./0.3484   $% !74. 8. 8O/4 97./47.6:07497..:.97..385479./ /0 .447..F./433334974954/047.47E3.800..:3J6:/4 /02...4   $ & "& 8:3.447   &&# 7.E./45.F:./4 03 :3.083..7. 03 0 143/4 /0 /05O894 /0 .0/03974/08:8./4547:3..8.../454757490J3..8 6:08O48070574/:.O5..084030..0:.2039003.O303970:3.7/10703.-E8.    8:3.:..3843/085.:.24F.:. 0 2.. .20/. 80 /05489.907. .203905:0/038074-807.07948J2908   % $:89.8 .086:03470.O3 20.03 .425:0894/0E.4/0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful