You are on page 1of 14

VACCINAREA ÎN ROMÂNIA

 PERCEPȚII
 ATITUDINI
 COMPORTAMENTE
Sondaje de opinie
Martie 2021
METODOLOGIE
METODOLOGIE
Valul 1: 1.512 respondenți 18+
Volumul eșantionului:
Valul 2: 1.619 respondenți 18+

Simplu aleatoriu, reprezentativ la nivelul populației adulte a


Tipul eșantionului:
României (pentru ambele valuri)

Reprezentativitate: Eroare maximă tolerată ± 2,5% (pentru ambele valuri)

Metoda: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing)

Perioadă de aplicare Valul 1: 13 - 15 ianuarie 2021


a chestionarelor: Valul 2: 19 - 23 martie 2021

3
PREZENTAREA
REZULTATELOR
Cât de bine informat considerați că sunteți, în general, cu privire la aspecte ce
5
țin de sănătate?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

14%
Foarte bine informat
13%

50%
Destul de bine informat
49%

21%
Destul de slab informat
21%

13%
Foarte slab/Deloc informat
14% Val 1: ian. 2021

Val 2: martie 2021


2%
Nu știu/ Nu răspund
3%

VACCINAREA ÎN ROMÂNIA. Sondaj de opinie. Martie 2021


Cât de bine informat considerați că sunteți, în general, cu privire la aspecte ce țin de
sănătate? 6
ÎNCRUCIȘĂRI ALE VARIABILELOR

Mediu de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Tran. Sud+
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă U R Mold.
+ Ban. Dobr.
Foarte bine
13% 13% 12% 16% 12% 11% 13% 12% 17% 13% 13% 10% 17% 9%
informat
Destul de bine
Cât de bine informat informat 50% 48% 58% 47% 48% 41% 35% 55% 65% 52% 46% 52% 47% 50%
considerați că sunteți,
Destul de slab
în general, cu privire 20% 22% 18% 21% 21% 26% 26% 20% 15% 21% 22% 23% 19% 22%
informat
la aspecte ce țin de
sănătate? Foarte slab/Deloc
16% 13% 11% 14% 16% 15% 21% 12% 3% 12% 16% 14% 14% 15%
informat
Nu știu/ Nu
1% 4% 1% 1% 3% 6% 5% 1% 0% 2% 3% 1% 3% 4%
răspund

VACCINAREA ÎN ROMÂNIA. Sondaj de opinie. Martie 2021


Cât de bine informat considerați că sunteți, în general, cu privire la aspecte ce țin de
sănătate? 7
ÎNCRUCIȘĂRI ALE VARIABILELOR

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegerile


parlamentare, care este partidul politic pe care l-ați
vota?
USR- Alt NV/
PSD PNL AUR
PLUS răspuns Ind./ NR
Foarte bine informat 17% 17% 7% 11% 10% 11%
Destul de bine
40% 51% 78% 36% 53% 49%
informat
Cât de bine informat considerați
că sunteți, în general, cu privire la Destul de slab informat 24% 19% 10% 20% 20% 24%
aspecte ce țin de sănătate?
Foarte slab/Deloc
16% 12% 4% 32% 13% 12%
informat
Nu știu/ Nu răspund 4% 1% 0% 2% 3% 3%

VACCINAREA ÎN ROMÂNIA. Sondaj de opinie. Martie 2021


Ce părere aveți, în general, despre vaccinuri? 8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

22%
Foarte bună
16%

57%
Bună
57%

9%
Proastă
13%

9%
Foarte proastă
10% Val 1: ian. 2021

Val 2: martie 2021


3%
Nu știu/ Nu răspund
4%

VACCINAREA ÎN ROMÂNIA. Sondaj de opinie. Martie 2021


Ce părere aveți, în general, despre vaccinuri?
9
ÎNCRUCIȘĂRI ARE VARIABILELOR

Mediu de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Tran. Sud+
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă U R Mold.
+ Ban. Dobr.
Foarte bună 17% 15% 15% 14% 15% 20% 11% 15% 30% 18% 13% 14% 17% 16%

Bună 56% 58% 55% 55% 65% 54% 54% 60% 57% 59% 55% 56% 60% 52%
Ce părere aveți, în
general, despre Proastă 12% 14% 12% 17% 9% 12% 17% 11% 7% 11% 15% 16% 10% 14%
vaccinuri?
Foarte proastă 10% 9% 15% 10% 7% 7% 11% 11% 4% 9% 11% 9% 8% 14%
Nu știu/ Nu
4% 4% 3% 4% 4% 6% 6% 3% 2% 3% 5% 5% 4% 4%
răspund

VACCINAREA ÎN ROMÂNIA. Sondaj de opinie. Martie 2021


Care este principalul motiv pentru care aveți o părere proastă despre
10
vaccinuri?

Întrebare filtrată: respondenți care declară că au o părere proastă sau foarte proastă despre vaccinuri (23%)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Reacțiile adverse 30%


37%
Nu cred în/nu sunt de acord cu vaccinurile 18%
15%
Lipsa/manipularea informațiilor pt. populație 11%
11%
Nu sunt eficiente/sigure 8%
10%
Nu sunt testate suficient 5%
4%
Vaccinurile sunt împotriva oamenilor/Nu sunt 5%
benefice 1%
Nu sunt necesare 4%
4%
Sunt dezvoltate într-un timp prea scurt 4%
2%
Din cauza proastei organizări a autorităților 1% Val 1: ian. 2021
1%
Alt motiv 7% Val 2: martie 2021
4%
Nu știu 5%
6%
Nu răspund 2%
5%

VACCINAREA ÎN ROMÂNIA. Sondaj de opinie. Martie 2021


Dumneavoastră personal v-ați vaccinat vreodată? 11

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Da, doar cu vaccinurile 60%


obligatorii la momentul
respectiv 62%

Da, și cu vaccinurile 31%


obligatorii, dar și cu altele 29%

6%
Niciodată
8%

2%
Nu știu/Nu îmi amintesc
1% Val 1: ian. 2021

Val 2: martie 2021


1%
Nu răspund

VACCINAREA ÎN ROMÂNIA. Sondaj de opinie. Martie 2021


Dumneavoastră personal v-ați vaccinat vreodată?
12
ÎNCRUCIȘĂRI ALE VARIABILELOR

Mediu de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență

Tran. Sud+
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă U R Mold.
+ Ban. Dobr.
Da, doar cu vaccinurile
obligatorii la momentul 63% 60% 70% 71% 57% 43% 62% 64% 52% 61% 63% 64% 62% 56%
respectiv
Da, și cu vaccinurile
obligatorii, dar și cu 27% 31% 21% 23% 29% 48% 24% 28% 46% 30% 28% 27% 29% 32%
altele
Dumneavoastră
personal v-ați vaccinat Niciodată 8% 7% 8% 6% 11% 5% 12% 6% 2% 8% 8% 8% 6% 10%
vreodată?

Nu știu/Nu îmi amintesc 1% 1% 1% 0% 1% 2% 1% 1% 0% 1% 1% 0% 1% 1%

Nu răspund 1% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 1% 0%

VACCINAREA ÎN ROMÂNIA. Sondaj de opinie. Martie 2021


Vă amintiți dacă ați avut reacții adverse? 13

Întrebare filtrată: respondenți care declară că s-au vaccinat în trecut – 91%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

11%
Îmi amintesc, am avut
reacții adverse
9%

73%
Îmi amintesc, nu am avut
reacții adverse
68%

Val 1: ian. 2021


16%
Nu îmi amintesc Val 2: martie 2021
23%

VACCINAREA ÎN ROMÂNIA. Sondaj de opinie. Martie 2021


VACCINAREA ÎN ROMÂNIA. Sondaj de opinie. Martie 2021